Komsas Tingkatan 3

Embed Size (px)

Text of Komsas Tingkatan 3

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  1/93

  Puisi Tradisional

  Pantun Empat Kerat (Muafakat)

  Maksud

  Rangkap 1

  Kesungguhan dalam melakuka sesuatu perkara secara bersama akan membawa kejayaan.

  Rangkap 2

  Manusia akan bersatu padu apabila bermuafakat.

  Rangkap 3

  Sikap bekerjasama antara penduduk akan melahirkan kehidupan yang bahagia.

  Rangkap 4

  Masyarakat bermuafakat akan melahirkan Negara yang aman dan sejahtera.

  Rangkap 5

  Sikap saling mempercayai adalah asas untuk melahirkan permuafakatan yang berkekalan

  dalam masyarakat.

  Rangkap 6

  Sikap toleransi dan saling menghormati amat penting untuk mengukuhkan perpaduan.

  Tema

  Tema pantun ini ialah amalan hidup bermuafakat dalam masyarakat menjamin

  kesejahteraan.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  2/93

  Persoalan

  1. Kepentingan amalan mempraktikkan bergotong-royong.

  2. Sikap saling mempercayai asas permuafakatan. .

  3. Sikap toleransi dan saling menghormati mengukuhkan perpaduan .

  Bentuk

  1. Bentuk pantun terikat.

  2. Mempunyai 6 rangkap.

  3. Mempunyai 4 baris bagi setiap rangkap.

  4. Dua baris di atas pembayang dan dua baris di bawah maksud.

  5. Jumlah perkataan antara 3 hingga 4 perkataan sebaris.

  Contoh: ke lurah sama diharungi.

  6. Terdiri daripada 9 hingga 13 suku kata sebaris.

  Contoh: per/ca/ya/ mem/per/ca/ya/i/ a/sas/ ber/pe/gang/ (13 suku kata)

  7. Rima akhir abab.

  Gaya bahasa

  1. Anfora

  Bulat air oleh pembetung

  Bulat manusia oleh muafakat

  (pengulangan perkataan bulat pada awal baris)

  2. Repitisi.

  Hidup muafakat hidup bahagia

  3. Peribahasa.

  Bulat air oleh pembetung

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  3/93

  Bulat manusia oleh muafakat

  4. Inversi

  bergotong-royong penduduk sekampung.

  5. Imej alam.

  kangkung, bunga melati paya, sawah padi

  Unsur bunyi

  1. AsonansiBuah salak di dalam kantung ( pengulangan vokal a)

  2. Aliterasikulitnya keras isinya kelat (pengulangan konsonan k)

  Nilai

  1. Bekerjasama .

  2. Toleransi.

  3. Percaya mempercayai

  4. Hormat-menghormati.

  Pengajaran

  1. Kita haruslah bekerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

  2. Kita hendaklah bertolak-ansur antara satu sama lain.

  3. Kita hendaklah saling mempercayai antara sama lain.

  4. Kita perlulah saling menghormati dalam kalangan masyarakat.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  4/93

  PUISI TRADISIONAL

  (Pantun Nasihat)

  MAKSUD

  Rangkap 1

  Sesuatu pekerjaan yang sukar akan menjadi mudah jikalau dillakukan secara bersama.

  Rangkap 2

  Pesanan untuk gadis supaya pandai menjaga diri agar keselamatan terjamin.

  Rangkap 3

  Sesuatu perkara yang dilakukan mengikut hawa nafsu akan merosakkan diri.

  Rangkap 4

  Generasi muda diingatkan agar menjaga tutur kata kerana ketelanjuran kata akan memberi

  kesan kepada diri.

  Rangkap 5

  Kita hendaklah berguru ketika menuntut ilmu supaya tidak terpesong.

  Rangkap 6

  Kita diingatkan supaya menjaga tatasusila dalam pergaulan.

  TEMA

  Tema pantun ini ialah nasihat - menasihati dalam kehidupan seharian akan membawa

  kebaikan dan kesejahteraan hidup.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  5/93

  PERSOALAN

  Permuafakatan akan memudahkan sesuatu pekerjaan.

  Tangungjawab menjaga maruah diri.

  Bertindak tidak mengikut hawa nafsu.

  Bertutur kata dengan sopan

  kegigihan ilmu dengan betul.

  Menjaga adab dalam pergaulan.

  BENTUK

  Bentuk terikat.

  Mempunyai 6 rangkap.

  Mempunyai 4 baris dalam satu rangkap

  Dua baris di atas pembayang dan dua baris di bawah maksud.

  Rima akhir abab.

  Suku kata 8 hingga 11 suku kata dalam satu baris.

  Contoh : ja/ngan/ i/kut ha/wa naf/su (8 suku kata)

  Antara 4 hingga 5 patah perkataan.

  Contoh : Jangan ikut hawa nafsu (4 perkataan )

  GAYA BAHASA

  Repitisi bunga melati bunga pandan.

  Responsi Gunung Tahan sama didaki

  Sungai Pahang sama direnangi

  Peribahasa kerana mulut badan binasa.

  Imej alam nyiur muda , gunung, telaga, tanjung, pohon ara.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  6/93

  Unsur bunyi

  AsonansiMelangir keris pusaka hikmat ( pengulangan vokal i)

  Aliterasi - Bunga melati bunga pandan ( pengulangan konsonan n.)

  NILAI

  Bekerjasama

  Bermoral

  Rasional

  Bijaksana

  Kegigihan

  Berbudi bahasa

  PENGAJARAN

  Kita perlulah bekerjasama .

  Kita mestilah menjaga maruah diri.

  Kita hendahlah bersikap rasional dan tidak mengikut hawa nafsu.

  Kita hendaklah menjaga tutur kata .

  Kita hendaklah gigih menuntut ilmu.

  Kita hendaklah sentiasa berbudi bahasa .

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  7/93

  Puisi Tradisional

  Pantun Berkait (Bekerja)

  Maksud

  Rangkap 1

  Penulis menyeru sahabat agar segera bangun untuk bekerja.

  Rangkap 2

  Melakukan pekerjaan dan membuang semua sifat malas dalam diri.

  Rangkap 3

  Buang semua sikap malas dan mengetahui segala pekerjaan.

  Rangkap 4

  Setiap orang perlulah menguasai bidang tugas masing-masing.

  Rangkap 5

  Setiap pekerjaan perlulah dilakukan dengan teliti.

  Rangkap 6

  Apabila pekerjaan yang dilakukan dengan teliti , kerja yang berat akan menjadi mudah.

  Rangkap 7

  Hati menjadi senang setelah pekerjaan yang berat dapat diselesaikan.

  Rangkap 8

  Penat tidak akan terasa sekiranya pekerjaan berhasil.

  Tema

  Tema pantun ini ialah semangat untuk melakukan sesuatu pekerjaan sehingga selesai.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  8/93

  Persoalan

  1. Ketekunan dalam menjalankan sesuatu pekerjaan.

  2. Kerajinan penting dalam memastikan kesempurnaan dalam pekerjaan.

  3. Berkemahiran dalam sesuatu pekerjaan.

  4. Keigigihan berusaha dapat membuahkan hasil.

  Bentuk

  1. Bentuk pantun terikat.

  2. Merupakan pantun berkait.

  3. Mempunyai 8 rangkap.

  4. Mempunyai 4 baris bagi setiap rangkap.

  5. Jumlah perkataan antara 4 hingga 5 perkataan sebaris.

  Contoh: bangkit segera kita berjuang (4 perkataan)

  6. Terdiri daripada 9 hingga 11 suku kata sebaris.

  Contoh: wa/hai/ ra/kan/ han/dai/ dan/ tau/lan/

  7. Rima akhir abab.

  Gaya bahasa

  1. Sinkof

  Tidaklah bimbang barangkan hilang (rangkap 5 baris 1)

  2. Inversi

  bangkit segera kita berjuang (rangkap 1 baris 4)

  3. Repitisi

  Perahu layar mudik ke pangkalan

  Sampai di pangkalan memunggah barang

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  9/93

  Unsur bunyi

  Asonansiwahai rakan handai dan taulan (Rangkap 1 baris 3)- pengulangan vokal a

  Aliterasitiadalah tinggal terbuang penat (Rangkap 8 baris 4)-

  pengulangan konsonan t

  Nilai

  1. Kerajinan

  2. Ketekunan

  3. Kegigihan

  4. Bersyukur

  Pengajaran

  1. Kita haruslah rajin dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

  2. Kita hendaklah dalam pekerjaan.

  3. Kita perlulah gigih berusaha.

  4. Kita mestilah bersyukur setelah berhasil melakukan pekerjaan.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  10/93

  PUISI TRADISIONAL

  (Syair Panduan Untuk Para Remaja)

  MAKSUD

  Rangkap 1

  Penyair berpesan kepada generasi muda agar jangan berbohong dan memperdaya

  orang,Generasi muda juga diingatkan agar tidak hanya mementingkan kekayaan dan bersifat

  boros.

  Rangkap 2

  Generasi muda dingatkan agar mengelakkan diri daripada perbuatan mengumpat, sombong

  dan memungkiri janji.

  Rangkap 3

  Generasi muda diingatkan supaya tidak main judi , minum arak dan tidak terlibat dengan

  perkara-perkara yang negatif kerana mereka akan menerima kebinasaan.

  Rangkap 4

  Generasi muda diingatkan supaya tidak berhutang dan mengharapkan bantuan daripadaorang lain. Orang yang tidak berhutang dan bergantung harap kepada orang lain pasti akan

  senang hidupnya.

  Rangkap 5

  Generasi muda diingatkan agar mengelakkan diri daripada sikap suka meminjam ataupun

  memberi pinjam serta berhutang. Sikap ini boleh menyebabkan hubungan antara sahabat

  akan menjadi renggang.

  Rangkap 6

  Generasi muda diingatkan tidak mengharapkan bantuan. Hal ini kerana orang yang terlalu

  mengharapkan bantuan akan hilang kepercayaan dan kemampuan kepada diri sendiri.

  Rangkap 7

  Generasi muda diingatkan agar berdikari dalam melakukan sesuatu dan tidak membezakan

  kedudukan atau taraf.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  11/93

  Rangkap 8

  Penyair berpesanan kepada generasi muda. Semoga dengan keizinan Allah pasti belia hari ini

  akan menjadi generasi yang berguna kepada bangsa dan negara.

  TEMA

  Tama syair ini ialah panduan kepada generasi muda untuk menghadapi dunia yang penuh

  dugaan ini dengan bermoral.

  PERSOALAN

  1. Berdikari dalam kehidupan tanpa mengharapkan bantuan dan pertolongan daripada orang

  lain.

  2. Menjauhkan diri daripada terlibat dengan perkara-perkara negatif yang merosakkan diri.

  3. Menunaikan janji kerana kegagalan menepati janji akan menghilangkan kepercayaan

  orang terhadap kita.

  4. Mengelakkan diri daripada berhutang kerana hubungan persahabatan akan renggang.

  GAYA BAHASA

  1. Anafora - Jangan fikir kasihkan kaya.

  Jangan boros yang sia-sia.

  2. RepitisiJangan mengata jangan mengeji

  3. InversiJudi dan arak jangan biasa, sepatutnya jangan biasa judi dan arak.

  Unsur bunyi

  Asonansi Barang dipinjam kerap kehilangan ( pengulangan vokal a).

  Aliterasi - Jangan biasakan meminta tolong (pengulangan konsonan n).

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  12/93

  BENTUK

  1. Bentuk terikat.

  2. Mempunyai 8 rangkap

  3. Mempunyai 4 baris dalam setiap rangkap.

  4. Semua baris ialah maksud.

  5. Suku kata 9 hingga 12.

  Contoh : ja/ngan/ tak/bur/ di/ri/ di/pu/ji (9 suku kata)

  6. Antara 4 hingga 5 patah perkataan.

  Contoh : Ingat pesanku wahai belia (4 perkataan)

  NILAI

  Berdikari

  Menepati janji

  Merendah diri.

  Bersyukur

  PENGAJARAN

  1 Kita hendaklah berdikari dan jangan terlalu bergantung kepada orang lain .

  2. Kita hendaklah menunaikan janji

  3. Kira hendaklah merendah diri dan tidak sombong.

  4. Kita hendaklah sentiasa bersyukur kepada Tuhan.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  13/93

  Puisi Tradisional

  [Berbuat Jasa]

  Maksud

  Rangkap 1

  Generasi muda disarankan supaya berbuat jasa kerana jasa tetap akan dikenang walaupun

  sudah tiada.

  Rangkap 2

  Generasi muda diseru supaya berbuat jasa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan

  kerana setiap jasa yang dicurahkan akan menerima balasan di akhirat kelak.

  Rangkap 3

  Generasi muda diingatikan tidak mensia-siakan kehidupan sebaliknya berbuat jasa kerana

  jasa yang baik akan dikenang selama-lamanya.

  Rangkap 4

  Generasi muda diseru agar bersungguh-sungguhlah berbuat jasa supaya segala kebaikan

  dapat dimanfaatkan oleh orang lain.

  Rangkap 5

  Generasi ditegah mengharapkan balasan dan pujian kerana keadaan sedemikian akan

  menyebabkan timbulnya perasaan tamak.

  Rangkap 6

  Generasi muda diingatkan agar tidak mengharapkan balasan dan penghormatan memadai

  jasa yang dicurahkan boleh dimanfaatkan.

  Rangkap 7

  Rakan taulannya diseru supaya sentiasa berbuat baik walaupun tidak diketahui orang kerana

  Tuhan lebih mengetahui.

  Tema

  Tema syair ini ialah kepentingan berbuat jasa.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  14/93

  Persoalan

  1. Keikhlasan dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

  2. Menghargai orang yang telah berbuat jasa.

  3. Kesanggupan untuk berkorban.

  4. Budi yang baik akan dikenang selama-lamanya.

  Bentuk

  1. Bentuk syair terikat.

  2.Mempunyai 7 rangkap.

  3.Mempunyai 4 baris bagi setiap rangkap.

  4.Semua baris adalah maksud.

  5.Jumlah perkataan antara 4 hingga 5 perkataan sebaris.

  Contoh: buatlah jasa wahai teruna (4 perkataan )

  6.Terdiri daripada 9 hingga 12 suku kata sebaris.

  Contoh: cu/kup/lah/ di/si/tu/ mu/la/i/ ter/gan/tung (12 suku kata )

  7. Rima akhir aaaa.

  Gaya bahasa

  1. Sinkof

  Kamu yang mati jasa tak fana

  2.Inversi

  Buatlah baik wahai rakan

  3. Imej alam

  Bintang, ikan

  4. Perlambangan

  Buahnya , sumbu pelita

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  15/93

  Unsur bunyi

  Asonansibuatlah jasa wahai teruna(Pengulangan vokal a)

  Aliterasibuatlah bakti budi utama (pengulangan konsonan b)

  Nilai

  1. Baik hati

  2. Pengorbanan

  3. Keikhlasan .

  4. Mengenang jasa.

  5. Kebijaksanaan

  Pengajaran

  1. Kita hendaklah memiliki sifat baik hati.

  2. Kita perlu sedia berkorban.

  3. Kita haruslah ikhlas dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

  4. Kita hendaklah mengenang jasa orang yang telah menabur jasa kepada kita.

  5. Kita perlulah bijak sana sebelum mengambil sebarang tindakan.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  16/93

  PUISI TRADISIONAL

  SYAIR LI-ATTAR GHIB

  Maksud

  Rangkap 1

  Penyair berpesanan kepada semua insan yang menjalani kehidupan bersama-sama dalam

  setiap pekerjaan di dunia.

  Rangkap 2

  Atas takdir Tuhan dua orang saudara telah meninggal dunia. Walaupun bersedih, namun

  tiada apa-apa dapat dilakukan kerana itu kehendak Tuhan yang Esa.

  Rangkap 3

  Setiap umat manusia perlu bersabar menerima ketentuan Tuhan walaupun hakikatnya

  terlalu sukar untuk dihadapi.

  Rangkap 4

  Semua orang yang ada di muka bumi ini pasti akan menghadapi kematian tanpa memilih

  pangkat dan darjat.

  Rangkap 5

  Setiap insan perlu mengambil pengajaran daripada generasi terdahulu yang telah meninggal

  dunia agar kita beroleh kebahagiaan

  Rangkap 6

  Kebajikan rakyat jelata mestilah diambil kira atau diambil berat dan keluarga sendiri perlu

  dijaga agar tidak ditimpa kesusahan

  Rangkap 7

  Para nabi menuntut kita agar memuliakan ilmu yang benar. Ilmu yang dituntut perlulah

  diamalkan agar tidak menjadi sia-sia

  Rangkap 8

  Semua orang diseru supaya mengambil pengajaran atas kematian generasi terdahulu kerana

  kita juga akan menghadapinya.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  17/93

  Tema

  Tema syair ini ialah mengambil pengajaran daripada peristiwa kematian yang dilalui ole

  orang lain.

  Persoalan

  1. Kematian yang tidak dapat dielakkan.

  2. Kepentingan menuntut ilmu pengetahuan.

  3. Keinsafan menghadapi kematian.

  Bentuk

  1. Bentuk syair terikat

  2. Mempunyai 8 rangkap

  3. Mempunyai 4 baris bagi setiap rangkap

  4. Semua baris adalah maksud.

  5. Jumlah perkataan antara 4 hingga 6 perkataan sebaris

  Contoh: dengan kehendak Tuhan yang mulia (5 perkataan)

  6. Terdiri daripada 9 hingga 14 suku kata sebaris.

  Contoh: li/hat/ ke/pa/da/ da/tuk/ ne/nek/ yang/ su/dah/-su/dah (14 suku kata)

  7. Rima akhir aaaa

  Gaya bahasa

  1. Responsi

  Kerana ilmu mulia anbia.

  Tuntut ilmu jangan sia-sia

  2. Repitisi

  Segala pekerjaan segala perkara .

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  18/93

  3. Inversi

  kita sepertinya akan datangkan

  Unsur bunyi

  1. Asonansisebab bersama-sama mengembara

  ( pengulangan vokal a)

  2. Aliterasihendaklah kita tunduk terngadah .

  (pengulangan konsonan d)

  Nilai

  1. Keinsafan

  2. Kesyukuran

  3. Kerajinan

  4. Bertanggungjawab

  5. Kesabaran

  Pengajaran

  1. Kita haruslah insaf ketika berhadapan dengan kematian .

  2. Kita hendaklah bersyukur kerana diberi peluang untuk hidup.

  3. Kita hendaklah rajin dalam mencari ilmu pengetahuan.

  4. Kita hendaklah bertanggungjawab dengan memelihara kesenangan yang diwarisi.

  5. Kita perlulah sabar menerima segala dugaan dan ujian dari Tuhan.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  19/93

  FRAGMEN SEBUAH KEHIDUPAN

  (Shamsudin Othman)

  Maksud

  Rangkap 1

  Dadah ialah musuh utama negara, perosak jiwa manusia dan telah membunuh banyak

  nyawa.

  Rangkap 2

  Penyalahgunaan dadah menyebabkan kehancuran generasi muda bakal pewaris negarawan,

  seniman, ahli sukan, peniaga, sasterawan, ahli akademik dan pejuang negara.

  Rangkap 3

  Dadah meracuni hidup manusia sejak dahulu tanpa mengira sesiapapun . Dadah telah

  meracuni manusia.Sejarah telah membuktikan, kejatuhan kota Melaka dan kota-kota lain di

  dunia adalah kerana dadah sehingga menghancurkan sebuah tamadun bangsa dan negara.

  Rangkap 4

  Penyajak berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan iman untuk menghadapi hidup

  mendatang yang penuh dengan dugaan dan cabaran demi mengejar cita-cita dan demi

  kemajuan negara.

  Rangkap 5

  Penyajak menyeru generasi agar memilih jalan yang betul dan bukannya jalan yang salah.

  Tema

  Tema sajak ini ialah dadah musuh negara. Dadah mengakibatkan kemusnahan kepada

  manusia, agama, bangsa dan negara.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  20/93

  Persoalan

  1. Negara bangsa musnah akibat dadah.

  2. Penyalahgunaan dadah akan membawa kesengsaraan diri.

  3. Generasi yang sihat dan bebas dadah dapat membangunkan negara.

  4. Kekuatan iman dalam menangkis cabaran.

  Gaya Bahasa

  1. Anafora

  adalah dadah itu perosa jiwa

  adalah dadah itu pembunuh semata-mata.

  2. Repitisi

  Jatuh kota Melaka dan musnah kota merdeka

  3. Responsi

  Rimba di depan kita masih luas terbentang

  Mari kita pilih jalan lurus ke syurga

  4. Sinkope

  - Kau racun dalam khayal yang tidak terduga

  5. Metafora

  lorong hidup , laut masa depanmu, lorong hitam.

  6. Personifikasi

  Bertahun-tahun kau hidup meracuni manusia.

  7. Simile

  Seperti tercatat dalam sejarah

  8. Inversi

  angkara dadah telah mati seorang angkasawan.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  21/93

  9. Imej alam

  Laut, rimba, duri

  Unsur Bunyi

  1. Asonansiseperti tercatat dalam sejarah. (pengulangan vokal e)

  Aliterasimaka seorang pujangga pun berkata.( pengulangan konsonan g)

  Nada - Sinis

  Bentuk

  1. Bebas.

  2. Terdapat lima rangkap.

  3. Rima akhir baris-baris ayat.

  Rangkap 1 terdapat 4 baris ayat. Rima akhirnya aaaa.

  Rangkap 2 terdapat 8 baris ayat. Rima akhirnya aaaaaaaa.

  Rangkap 3 terdapat 7 baris ayat. Rima akhirnya aaabaca.

  Rangkap 4 terdapat 7 baris ayat. Rima akhirnya abcdaee.

  Rangkap 5 terdapat 4 baris ayat. Rima akhirnya abcc.

  Nilai

  1. Kegigihan

  2. Rasional

  3. Keimanan

  4. Semangat Patriotik

  5. Bertanggungjawab

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  22/93

  Pengajaran

  1. Kita hendaklah gigih menjauhi najis dadah .

  2. Kita hendaklah menguatkan iman di dada dalam mengharungi cabaran dan dugaan hidup.

  3. Kita hendaklah sentiasa beriman untuk melalui liku-liku hidup.

  4. Kita mestikan mempertahankan negara.

  5. Kita hendaklah bertanggungjawab memilih haluan kehidupan yang sebenar.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  23/93

  KATA-KATA

  (Hashim Yaacob)

  Maksud Sajak

  Rangkap 1

  Apabila dihina, janganlah kita berdiam diri. Kita seharusnya mempertahankan maruah

  dengan membalas balik kata-kata tersebut.

  Rangkap 2

  Apabila diherdik, kita janganlah berdiam diri. Sebaliknya kita perlu mempertahankan diri.

  Rangkap 3

  Martabat dan kedaulatan negara kita harus dipertahankan dengan kebijaksanaan berkata-

  kata dan berhujah dengan spontan.

  Rangkap 4

  Negara kita telah mencapai kemerdekaan bukan melalui kekerasan, sebaliknya kerana

  kepintaran kata-kata di meja perundingan.

  Rangkap 5

  Penyajak menyeru generasi muda supaya bijak berkata-kata jika mereka inginkan kehidupan

  mereka terbela.

  Tema

  Tema sajak ini ialah maruah dan jati diri yang perlu dipertaruhkan dengan kebijaksanaan

  kata-kata.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  24/93

  Persoalan

  1. Kebijaksanaan berbahasa untuk membidas hujah lawan.

  2. Mempertahankan diri apabila dihina dengan menggunakan kata-kata yang santun.

  3. Berkata-kata perlu menggunakan akal fikiran

  4. Kemerdekaan negara boleh diperoleh menerusi rundingan dan tanpa peperangan.

  Gaya Bahasa

  Anafora

  Kita merdeka bukan kerana senjata

  Kita merdeka kerana bijak kata

  Repitisi

  Lawan kata dengan kata

  Responsi

  Kalau kita dicerca dengan kata

  Jangan kita diam tak terkata

  Epifora

  Ini martabat bangsa kita

  Ini kedaulatan negara kita

  Sinkope

  Jangan kita diam tak terkata

  Unsur Bunyi

  AsonansiPertahankanlah maruah kita(pengulangan vokal a)

  AliterasiJanganlah kita diam tak terkata.(pengulangan konsonan t)

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  25/93

  Bentuk

  Bebas.

  Terdapat lima rangkap.

  Rima akhir baris-baris ayatSeparuh terikat.

  Rangkap 1 terdapat 4 baris ayat. Rima akhirnya aaaa.

  Rangkap 2 terdapat 4 baris ayat. Rima akhirnya aaaa.

  Rangkap 3 terdapat 4 baris ayat. Rima akhirnya aaaa.

  Rangkap 4 terdapat 2 baris ayat. Rima akhirnya aa.

  Rangkap 5 terdapat 3 baris ayat. Rima akhirnya aaa.

  Nilai

  Kebijaksanaan

  Hemah tinggi

  Kigigihan

  Patriotik

  Pengajaran

  1. Kita hendaklah bijak berkata-kata dan berhujah.

  2. Kita hendaklah berhemah tinggi ketika berkata-kata.

  3. Kita hendaklah gigih mempertahankan maruah diri dan maruah negara.

  4. Kita mestilah berani mempertahankan negara.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  26/93

  KEUSANGAN BUDAYA

  (Roshilawati Razlan)

  Maksud Sajak

  Rangkap 1

  Pada zaman dahulu gadis Melayu begitu bersopan santun berpakaian tradisional.

  Rangkap 2

  Pada zaman dahulu pemuda Melayu mengamalkan budaya Melayu dan gigih meneroka

  hutan. Pemuda pada zaman itu juga bermain alat muzik seruling dengan lagu-lagu yang

  merdu dan mengasyikkan.

  Rangkap 3

  Pada masa ini sukar untuk bertemu gadis atau pemuda yang masih mengamalkan budaya

  kemelayuan sejati. Yang ada cuma pemuda dan pemudi yang tidak lesu dan tidak

  bersemangat.

  Rangkap 4

  Pada masa ini anak-anak muda lebih menggemari alunan muzik rancak manakala muzik yang

  melambangkan kebudayaan Melayu telah ditinggalkan. Begitu juga pakaian tradisional telah

  dipinggirkan.

  Rangkap 5

  Golongan tua sahaja yang masih mempertahankan seni tradisional. Mereka hanya mampu

  merenung nasib permainan tradisional seperti wayang kulit semakin dilupakan.

  Tema

  Tema sajak ini ialah budaya bangsa Melayu yang semakin luput ditelan zaman.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  27/93

  Persoalan

  1. Generasi muda yang meminggirkan amalan budaya Melayu.

  2. Ketinggian budaya Melayu dalam kehidupan seharian.

  3. Pengaruh budaya asing .

  4. Harapan dan impian golongan tua untuk melihat budaya Melayu diamalkan semula.

  Gaya Bahasa

  1. Anafora

  tubuh-tubuh lesu

  tubuh-tubuh kaku

  2. Responsi

  Ayahanda bonda di pondok

  Memalu nobat di sisi

  3. Hiperbola

  Irama gamat menodai kedamaian

  4. Personifikasi.

  seruling bambu diam keusangan,

  5. Inversi

  melihat sayu Sang Sita Dewi.

  Unsur Bunyi

  Asonansibersalut songket tenunan Melayu(pengulangan vokal u)

  Aliterasi -irama gamat menodai kedamaian.( pengulangan konsonan m)

  Nada - melankolik

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  28/93

  Bentuk

  1. Bebas.

  2. Terdapat lima rangkap.

  3. Rima akhir baris-baris ayatSeparuh terikat.

  Rangkap 1 terdapat 4 baris ayat. Rima akhirnya aaab.

  Rangkap 2 terdapat 5 baris ayat. Rima akhirnya abbcc.

  Rangkap 3 terdapat 6 baris ayat. Rima akhirnya abcdbb.

  Rangkap 4 terdapat 4 baris ayat. Rima akhirnya aaaa.

  Rangkap 5 terdapat 4 baris ayat. Rima akhirnya abbb.

  Nilai

  1. Kesopanan

  2. Menghargai budaya

  3. Patriotik

  4. Bertanggungjawab

  Pengajaran

  1. Kita hendaklah sentiasa bersopan santun.

  2. Kita mestilah menghargai kebudayaan kita sendiri.

  3. Kita hendaklah mempertahan budaya kita daripada dicemari budaya asing.

  4. Kita hendaklah bertanggungjawab memelihara permainan tradisional .

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  29/93

  SEORANG INSAN ISTIMEWA

  (Natasya Puteri)

  Maksud Sajak

  Rangkap 1

  Seseorang itu tidak pernah meminta untuk dilahirkan menjadi cacat. Namun siapalah dirinya

  untuk melawan takdir Tuhan. Segalanya telah ditakdirkan sejak azali lagi dan dia perlu

  meneruskan kehidupan seharian.

  Rangkap 2

  Seorang insan istimewa perlu reda dalam menanggung segala kepayahan walaupun dalam

  keadaan terpaksa. Walaupun ada orang yang bersimpati dengan nasib yang menimpa diri,

  namun segalanya tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang dialaminya.

  Rangkap 3

  Kehidupa sebagai insan istimewa dianggap sebagai anugerah dan ujian Tuhan kepada

  hamba-hambanya. Biarpun sukar, mereka tetap mempunyai peluang untuk meneruskan

  kehidupan di dunia ini.

  Rangkap 4

  Orang yang normal harus membantu dan membimbing insan istimewa dengan hati yang

  ikhlas kerana setiap kebaikan kita lakukan pasti mendapat keredaan Allah.

  Tema

  Tema sajak ini ialah dugaan hidup sebagai golongan istimewa. Golongan istimewa telah

  menempuh pelbagai dugaan dalam meneruskan kelangsungan hidup.

  Persoalan

  1. Ketabahan dalam menghadapi ujian Tuhan.

  2. Tanggungjawab membantu sesama manusia.

  3. Bersyukur walaupun dilahirkan sebagai insan istimewa.

  4. Keyakinan diri dapat mengatasi segala halangan dan dugaan.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  30/93

  Bentuk

  Bebas.

  Terdapat empat rangkap.

  Rima akhir baris-baris ayatSeparuh terikat.

  Rangkap 1 terdapat 6 baris ayat. Rima akhirnya aabacd.

  Rangkap 2 terdapat 7 baris ayat. Rima akhirnya aaabcdc.

  Rangkap 3 terdapat 8 baris ayat. Rima akhirnya abbbacbb.

  Rangkap 4 terdapat 3 baris ayat. Rima akhirnya abb.

  Gaya Bahasa

  1.Parelleisme

  Seorang insan istimewa.

  2. Anafora.

  Sebuah suratan tertulis sudah

  Sebuah kehidupan tetap harus diteruskan

  3. Responsi.

  Anugerah suatu ujian

  Anugerah suatu tuntutan

  4.Inversi

  Sebuah suratan tertulis sudah

  5.Paradoks

  Menggalas payah dalam senyum terpaksa

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  31/93

  Unsur bunyi

  1. Asonansimeneruskan kehidupan. (pengulangan vokal e)

  2. Aliterasibantulah, bimbinglah. (pengulangan konsonan b)

  3. Nada - melankolik

  Nilai

  Keredaan

  Saling membantu

  Keikhlasan

  Bertanggungjawab

  Pengajaran

  Kita haruslah reda menerima takdir

  Kita perlu bersedia membantu golongan kurang upaya .

  Kita haruslah ikhlas menghulurkan bantuan .

  Kita mestilah bertanggungjawab membantu golongan kurang upaya seikhlas hati.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  32/93

  RUMPUT

  (Khadijah Hashim)

  Maksud Sajak

  Rangkap 1

  Keluhan insan yang yang nasibnya ibarat rumput. Sebelum sempat untuk bangun sudah

  ditindas seseorang. Sebelum sempat dia menonjolkan kelebihan diri, dia dihina oleh orang

  lain. Ditambah pula dengan persekitaran yang serba kekurangan dan tidak selesa. Namun

  demikian, masih ada yang bersimpati dengan kesusahannya.

  Rangkap 2

  Kesenangan golongan miskin kebiasaannya tidak lama kerana ada sahaja orang yang akan

  kesempatan. Ada golongan yang mengambil kesempatan yang menggunakan orang miskin

  untuk kepentingan dirinya.

  Rangkap 3

  Nasib orang miskin sentiasa yang tiada tempat berlindung lebih malang berbanding orang

  miskin yang masih ada tempat berlindung.

  Tema

  Tema sajak ini ialah rintihan nasib golongan miskin yang hina dan dipandang rendah.

  Persoalan

  Sikap saling menghormati sesama insan .

  Menghargai orang lain walaupun miskin.

  Perbezaan darjat manusia.

  Cabaran dalam menghadapi kesusahan dan keperitan hidup.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  33/93

  Bentuk

  1. Bebas.

  2. Terdapat tiga rangkap.

  3. Rima akhir baris-baris ayatSeparuh terikat.

  Rangkap 1 terdapat 8 baris ayat. Rima akhirnya aaabcddd.

  Rangkap 2 terdapat 6 baris ayat. Rima akhirnya ababcc.

  Rangkap 3 terdapat 2 baris ayat. Rima akhirnya ab.

  Gaya Bahasa

  1. Anafora

  Cepat panjang

  Cepat dapat wang

  2. Pengulangan

  Baru saja hendak

  3. Sinkope.

  tak.

  4. Personifikasi.

  tangan hendak menari.

  5. Simile

  bagai menunggu mati.

  Unsur Bunyi

  Asonansidiserbu debu menutup muka. (pengulangan vokal u)

  Aliterasiditambah lagi bau busuk asap lori. (pengulangan konsonan b)

  Nada - Melankolik

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  34/93

  Nilai

  Ketabahan

  Kegiigihan

  Hormat-menghormati

  Bertimbang rasa

  Pengajaran

  Kita janganlah menghina orang susah.

  Kita perlulah mempunyai sifat saling menghormati.

  Kita harus menghargai bakat orang lain..

  Kita janganlah menutup peluang golongan susah atau miskin.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  35/93

  ORANG TUA

  (Puspa Rani a/p Munusamy)

  Maksud Sajak

  Rangkap 1

  Mengisahkan seorang perempuan tua yang hidup merempat di tepi jalan. Dirinya kotor ,

  tidak terurus dan hidupnya sebatang kara.

  Rangkap 2

  Mengisahkan seorang lelaki tua di hujung jalan . Dirinya kotor dan berseluar koyak rabak. Dia

  duduk di tangga menanti sisa makanan daripada restoran mamak untuk mengalas perut.

  Rangkap 3

  Mengisahkan mayat seorang tua yang berlumuran darah terbiar di jalan raya. Apabila di bilik

  mayat pula , tiada waris yang menuntut mayatnya.

  Rangkap 4

  Warga muda harus sedar bahawa warga emas juga insan ciptaan Allah seperti mereka.

  Warga tua ditinggalkan oleh anak-anak yangtidak bermoral dan tidak mengenang budi.

  Tema

  Tema sajak ini ialah Kehidupan warga emas yang merempat akibat diabaikan oleh anak-

  anak.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  36/93

  Persoalan

  Sikap masyarakat yang mementingkan diri sendiri

  Sikap anak-anak yang tidak mengenang jasa ibu bapa.

  Tanggungjawab membantu warga emas.

  Bentuk

  1. Bebas.

  2. Terdapat empat rangkap.

  3. Rima akhir baris-baris ayat tidak terikat

  Rangkap 1 terdapat 6 baris ayat. Rima akhirnya abcdee.

  Rangkap 2 terdapat 6 baris ayat. Rima akhirnya abcdce.

  Rangkap 3 terdapat 6 baris ayat. Rima akhirnya abacbb.

  Rangkap 4 terdapat 6 baris ayat. Rima akhirnya abccda.

  Gaya Bahasa

  Parellelisme/pengulangan keseluruhan baris

  Nampakkah kau

  Sinkope :

  Contoh : kau

  Simile :

  Nampakkah ia sepertimu?

  Peribahasa

  Mengalas perut

  Perlambangan

  Beg usang(Perlambangan kemiskinan)

  Baju kotor seluarnya rabak (Perlambangan kemiskinan)

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  37/93

  Unsur Bunyi

  Asonansibebas dari belenggu penjajah. (pengulangan vokal e)

  Aliterasipertahankanlah kedaulatannya.( pengulangan konsonan n)

  Nada - Sinis

  Nilai

  Kasih sayang. Keprihatinan Kesabaran Bersyukur Bertanggungjawab

  Pengajaran

  1. Kita mestilah memiliki sifat kasih sayang.2. Kita mesti prihati terhadap fakir miskin.3. Kita haruslah bersabar dalam menghadapi dugaan hidup.4. Kita mestilah sentiasa bersyukur kepada Allah.5. Kita perlu menjadi anak yang bertanggungjawap terhadap ibu bapa.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  38/93

  Prosa Tradisional

  (Hikayat Seri Kelantan)

  Tema

  Tema prosa tradisional ini ialah seorang puteri yang cantik dan mempunyai keisimewaan

  luar biasa

  Persoalan

  1. Keinginan merampas hak orang.

  2. Kasih sayang antara suami dengan isteri.

  3. Perpaduan dalam mempertahankan negara.

  4. Semangat bermuafakat dalam melaksanakan pekerjaan.

  5. Ketaatan kepada raja.

  6. Berdiplomasi dalam menyelesaikan persengketaan.

  Watak dan Perwatakan

  Watak Utama

  1. Tuan Puteri Sadung

  Anak perempuan raja Jembal.

  Anak angkat kepada Encik Siti Wan Kembang.

  Dikatakan berasal daripada keturunan orang tuha-tuha yang berdarah putih dan bertulang

  tunggal.

  Rupa paras yang sangat cantik. Kecantikannya banyak menyebabkan orang tergila-

  gilakannya sehingga Raja Siam terlalu ingin memilikinya.

  Memiliki kesaktian yang luar biasa. Dapat menjadikan seluruh Kota Jelasin dan mahligainya

  ghaib lalu jatuh ke dalam hutan ketika hendak menyelamatkan diri daripada pasukan tentera

  Siam.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  39/93

  Sangat sayang akan suaminya. Tuan puteri berasa sangat sedih serta serba salah ketika

  hendak berpisah dengan Sultan Abdullah.

  Sanggup berkorban. Tuan puteri sanggup mengikut Tuk Ca dan menjadi milik Raja Siam demi

  menyelamatkan negerinya daripada musnah.

  Taat setia akan suaminya. Tuan puteri tidak membantah cadangan Sultan Abdullah untuk

  menjadi milik Raja Siam kerana takut dimurkai Sultan Abdullah.

  Bijaksana. Tuan puteri mencadangkan Sultan Abdullah supaya berjumpa dengan Tuk Ca

  untuk bertanya tentang hajat sebenar raja Siam menyerang Kota Jelasin.

  Memelihara kehormatan diri. Tuan puteri tidak sanggup menjadi milik Raja Siam kerana

  mahu menjaga maruah dan kehormatannya sebagai seorang isteri.

  Akhirnya menjadi milik Raja Siam. Tuan puteri mengikut Tuk Ca belayar ke benua Siam.

  Watak Sampingan

  1.Sultan Abdullah

  Anak raja Jembal.

  Nama asal Raja Abdullah.

  Berkahwin dengan Tuan Puteri Sadung.

  Menjadi pemerintah negeri Tanah Serendah Kebun Bunga Cerangtegayung.

  Membina Kota Jelasin atas arahan ibu mentuanya, Encik Siti Wan Kembang.

  Berpendirian tegas. Sultan Abdullah berasa marah apabila mengetahui Raja Siam ingin

  memiliki isterinya lalu terus menghalau keluar utusan Siam.

  Sangat sayang akan isterinya. Sultan Abdullah berasa sangat sedih apabila terpaksa berpisah

  dengan isterinya.

  Berani. Sultan Abdullah sanggup berhadapan dengan tentera Siam yang menyerang Kota

  Jelasin.

  Sanggup berkorban. Sultan Abdullah sanggup menyerahkan isterinya untuk menjadi milik

  Raja Siam demi menyelamatkan negerinya.

  Bijak dalam mengambil tindakan. Sultan Abdullah sanggup berunding dengan Tuk Ca setelahmahligainya dikepung oleh tentera Siam untuk mengelakkan negerinya musnah.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  40/93

  Akhirnya terpaksa berpisah dan menyerahkan isteri kesayangannya, Tuan Puteri Sadung

  kepada Raja Siam.

  2.Cik Siti Wan Kembang

  Raja Perempuan.

  Memerintah kerajaan Tanah Serendah Kebun Bunga Cerangtegayung.

  Belum berkahwin dan mempunyai anak.

  Mengambil Tuan Puteri Sadung sebagai anak angkat.

  Sangat sayang akan anak angkatnya. Banyak orang tergila-gila akan tuan puteri tetapi tidak

  berani mendekatinya kerana Encik Siti terlalu mengasihinya.

  Mengahwinkan Tuan Puteri Sadung dengan Raja Abdullah, anak raja Jembal. Encik Siti

  mengahwinkan Tuan Puteri Sadung kerana ingin mencari pewaris kepada kerajaannya.

  Berpindah ke Gunung Ayam dan menjadi raja di situ setelah Tuan Puteri Sadung berkahwin.

  3.Tuk Ca

  Ahli nujum kepada Raja Siam.

  Taat kepada raja. Turut belayar bersama-sama dengan raja, menteri dan pegawai Siam

  setelah diperintahkan oleh Raja Siam.

  Memiliki kesaktian. Tuk Ca dapat mengetahui tempat persembunyian Tuan Puteri Sadung

  dan Sultan Abdullah berdasarkan ilmu nujum yang dimilikinya.

  Bijak dalam sebelum bertindak. Tuk Ca mencadangkan pasukan Siam bersiap sedia menuju

  ke arah selatan agar Tuan Puteri Sadung dapat ditangkap.

  Tidak mudah gelabah. Tuk Ca meminta raja-raja, pegawai dan hulubalang Siam bertenang

  setelah Tuan Puteri Sadung, Sultan Abdullah, dan mahligai ghaib.

  Bertolak ansur. Tuk Ca berunding secara damai dengan Sultan Abdullah untuk mendapatkan

  Tuan Puteri Sadung yang ingin dimiliki oleh Raja Siam.

  Berjaya memperoleh Tuan Puteri Sadung dengan mudah dan membawanya pulang ke

  benua Siam.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  41/93

  Latar

  Latar Masa

  Zaman pemerintahan kerajaan Kelantan Purba.

  40 hari 40 malam. Persediaan untuk majlis perkahwinan Tuan Puteri Sadung dengan Sultan

  Abdullah.

  Waktu malam. Ketika utusan Siam berjumpa dengan Sultan Abdullah untuk menyampaikan

  hasrat Raja Siam yang ingin memiliki Tuan Puteri Sadung.

  Waktu siang. Raja dan pegawai sebelah Raja Siam menyedari bahawa Kota Jelasin telah

  ghaib.

  Latar Tempat

  Tanah Serendah Kebun Bunga Cerangtegayung.

  Kota Jelasin..

  Cerang Bahana.

  Gunung Ayam.

  Istana/mahligai.

  Perahu jong.

  Latar Masyarakat

  Masyarakat zaman sistem beraja / Masyarakat feudal .

  Masyarakat yang taat setia kepada pemerintah.

  Masyarakat yang sanggup berkorban untuk mempertahankan negara.

  Masyarakat yang memiliki kesaktian yang luar biasa.

  Masyarakat yang bersabar.

  Masyarakat yang tidak bersatu padu.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  42/93

  Gaya Bahasa

  Bahasa Istana

  Contoh: sultan, baginda, titah, murka, ayahanda, bonda

  Bahasa Melayu Klasik

  Contoh: jemelah, suak, cerang, cetera, tuha-tuha, al-kisah,

  Bahasa Arab

  Contoh: mustaib, Allah subhanahu wa taala

  Dialek Kelantan

  Contoh: beroyat

  Pribahasa

  Contoh : anak angkat

  Nilai

  Kasih sayang

  Taat setia

  Berkorban

  Nilai bertolak ansur

  Berani

  Cinta akan negara

  Bermuafakat

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  43/93

  Pengajaran

  Kita hendaklah saling menyayangi suami isteri. Kita hendaklah taat setia kepada raja. Kita hendaklah sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Kita hendaklah bijak bertindak dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Kita hendaklah bersatu padu untuk menjaga kedaulatan negara. Janganlah kita merampas hak orang lain. Kita hendaklah berunding secara damai untuk menyelesaikan sebarang

  persengketaan.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  44/93

  Prosa Tradisional

  ( Hikayat Patani )

  Tema

  Tema hikayat ini ialah asal usul pemerintahan dan pembukaan Negeri Patani. Phaya Tu

  Naqpa berasa kagum dengan pelanduk putih yang dikejar anjing tetapi berjaya

  menghilangkan diri. Oleh itu, raja berasakan bahawa tempat tersebut sangat sesuai untuk

  dijadikan negeri. Raja Phaya Tu Naqpa telah bertemu dengan sepasang suami isteri dan

  setelah mengetahui asal-usulnya, lalu dibuka negeri baharu yang diberi nama Patani Dar al-

  Salam sempena nama Encik Tani.

  Persoalan

  1. Cara pembentukan sebuah kota (bekerjasama)

  2. Keberanian dalam menegakkan kebenaran.

  3. Kebolehan luar biasa dalam mengubati penyakit.

  4. Menunaikan janji yang telah dibuat.

  5. Pengislaman seorang pemerintah.

  Watak dan Perwatakan

  Watak Utama

  Phaya Tu Naqpa

  Nama asalnya Phaya Tu Antara

  Nama sewaktu menjadi raja ialah Phaya Tu Naqpa

  Nama Islamya Sultan Ismail Syah Zillullah Fil-Alam

  Seorang yang tidak berpegang pada janji

  Akur kepada janji setelah ditimpa musibah.

  Mempunyai tiga cahaya mata iaitu Kerub Picai Paina, Tunku Mahacai, dan Mahacai

  Pailang.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  45/93

  Watak Sampingan

  Syeikh Said

  Berpegang teguh pada ajaran agama Islam

  Berkebolehan mengubati penyakit.

  Tegas pendirian dalam membuat sesuatu keputusan.

  Berani kerana benar. Buktinya Syeikh Said bertegas sekiranya raja tidak menunaikan

  janjinya, dia tidak akan mengubati baginda lagi walaupun dia dihukum bunuh.

  Mengislamkan Phaya Tu Naqpa.

  Kerub Picai Paina

  Anak sulung kepada Phaya Tu Naqpa ( Phaya Tu Antara )

  Menggunakan gelaran Sultan Mudaffar Syah setelah memeluk agama Islam.

  Tuanku Mahacai

  Anak perempuan kepada Phaya Tu Naqpa

  Anak kedua daripada tiga adik beradik

  Menggunakan gelaran Raja Aisyah setelah peluk agama Islam

  Mahacai Pailang

  Anak bongsu kepada Phaya Tu Naqpa

  Menggunakan gelaran Sultan Manzur Syah setelah memeluk agama Islam.

  Tuk Besar

  Orang yang bertanggungjawab mengebumikan mayat Syeikh Gambak dan Abdul

  Mukmin

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  46/93

  Latar

  Latar Tempat

  Jambatan KediTempat Encik Tani turun ke laut

  .Pintu Gajah

  Tempat pelanduk putih menghilangkan diri

  Sebuah pangkalan di tepi laut.

  Tempat hukuman bunuh dijalankan ke atas Syeikh Gambak dan Abdul Mukmin.

  Kampung orang PasaiTempat tinggal Syeikh Said.

  Balairung istanaTempat raja, menteri , hulubalang dan semua rakyat menjalankanproses pengislaman.

  SungaiTempat mayat Syeikh Gambak dan Abdul Mukmin dihanyutkan.

  Latar Masa

  i) Zaman pemerintahan Phaya Tu Naqpa menerima pengaruh Islam.

  ii) Malam

  iii) Bulan Ramadan.

  Latar Masyarakat

  Masyarakat feudal

  Masyarakat yang taat setia kepada pemerintah.

  Masyarakat yang menerima pengaruh agama Islam.

  Masyarakat yang tidak berpegang teguh pada janji.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  47/93

  Gaya Bahasa

  Bahasa istana

  Contoh : baginda, sultan, ayahanda, patik, hulubalang, titah dan bersemayam.

  Bahasa Arab

  Contoh : karar, syafaat, takdir

  Nilai

  Bekerjasama.

  Ketegasan

  Keberanian.

  Berpendirian tegas.

  Menepati janji.

  Keinsafan.

  Pengajaran

  Kita hendaklah bekerjasama dalam melakukan sesuatu perkara.

  Kita hendaklah tegas menguatkuasakan undang-undang.

  Kita hendaklah berani dalam menegakkan kebenaran.

  Kita hendaklah tegas dalam membuat sesuatu keputusan.

  Kita hendaklah menepati janji.

  Kita hendaklah insaf apabila menyedari diri telah melakukan kesilapan.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  48/93

  Prosa Tradisional

  (Hikayat Marakarma)

  Tema

  Tema hikayat ini ialah hubungan erat antara kerabat diraja.Peperangan yang berlaku antara

  Maharaja Marakarma dengan Maharaja Indera Dewa telah dapat menyatukan Puteri Nila

  Cahaya dengan Raja Bujangga Indera melalui ikatan perkahwinan. Selain itu, Puteri Cahaya

  Khairani telah dapat bertemu semula dengan saudaranya, Raja Bujangga Indera serta

  ayahanda dan bondanya setelah diselamatkan oleh Maharaja Marakarma.

  Persoalan

  1. Keberanian untuk menempuh rintangan.

  2. Kebijaksanaan dalam meluaskan kawasan jajahan.

  3. Kesabaran dalam menghadapi penderitaan hidup.

  4. Tanggungjawab seorang bapa menjaga anak.

  Watak dan Perwatakan

  Watak Utama

  1. Maharaja Marakarma

  Putera kepada Maharaja Indera Angkasa.

  Mempunyai hubungan persaudaraan dengan Raja Mengindera Sari.

  Berkahwin dengan Tuan Puteri Cahaya Khairani.

  Taat. Patuh akan perintah ayahanda baginda supaya berperang menentang

  Maharaja Indera Dewa.

  Mahir memanah. Berjaya membunuh Maharaja Indera Dewa dengan kemahiran

  memanah yang dimiliki oleh baginda.

  Berani. Maharaja Marakarma berani untuk menentang Maharaja Indera Dewa.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  49/93

  Bertanggungjawab. Menjalankan tugas sebagai ayah kepada Puteri Nila Cahaya

  dengan baik.

  Ditabalkan sebagai maharaja di negeri Mercu Indera.

  Watak Sampingan

  1.Raja Mengindera Sari

  Putera kepada Maharaja Indera Angkasa.

  Mempunyai hubungan persaudaraan dengan Maharaja Marakarma.

  Menjadi raja di negeri Pelanggam Cahaya.

  Taat. Patuh akan perintah ayahanda baginda supaya berperang menentang

  Maharaja Indera Dewa.

  2.Puteri Nila Cahaya

  Puteri kepada Maharaja Indera Dewa.

  Seorang anak yang manja.

  Penyayang. Berasa sedih apabila mendengar berita kemangkatan ayahanda dan

  bondanya.

  Bernasib baik. Walaupun pada asalnya hidup menderita namun akhirnya mendapat

  kebahagiaan.

  Berkahwin dengan Raja Bujangga Indera.

  3. Puteri Cahaya Khairani

  Berkahwin dengan Maharaja Marakarma.

  Mempunyai hubungan persaudaraan dengan Raja Bujangga Indera.

  Penyayang. Berasa gembira apabila dapat bertemu kembali dengan adindanya.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  50/93

  4. Raja Bujangga Indera

  Bersaudara dengan Tuan Puteri Cahaya Khairani

  Berkahwin dengan Tuan Puteri Nila Cahaya

  Ditabalkan menjadi Maharaja Anta Beranta

  Penyayang. Berasa gembira apabila dapat bertemu kembali dengan kakandanya.

  Latar

  Latar Masa

  I.Pagi

  II.Empat puluh hari empat puluh malam

  Latar Tempat

  I.Negeri Puspa Sari

  II.Negeri Anta Beranta

  III.Negeri Mercu Indera

  Latar Masyarakat

  I. Masyarakat feudal

  II. Masyarakat yang penyayang

  III. Masyarakat yang taat setia.

  IV. Masyarakat yang bertanggungjawab

  V. Masyarakat yang berani.

  VI. Masyarakat yang bekerjasama dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan.

  Contoh: Seluruh rakyat bersama-sama keluar untuk berperang.

  VII. Masyarakat yang mengamalkan kepercayaan karut.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  51/93

  Gaya Bahasa

  I. Bahasa Istana

  Contoh: baginda ,ayahanda, bonda, baginda, titah, bersemayam, singgahsana

  II. Bahasa Sanskrit

  Contoh: ratna mutu manikam

  III. Bahasa Arab

  Contoh: maghrib, masyrik

  IV. Bahasa Melayu Klasik

  Contoh: rata, lebu duli, anak keti

  V. Hiperbola :

  Lalu ia memanah ke udara dan menjadi api seperti unung besar.

  Nilai

  Keberanian.

  Amanah.

  Kerjasama

  Ketaatan

  Bertanggungjawab

  Kebijaksanaan

  Pengajaran

  1.Kita hendaklah berani untuk menentang musuh.

  2.Kita hendaklah amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan.

  3.Kita hendaklah bertanggungjawab terhadap keluarga..

  4.Kita hendaklah taat akan perintah ibu bapa.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  52/93

  Prosa Tradisional

  (Hikayat Inderaputera)

  Tema

  Tema hikayat ini ialah keberanian dan kesaktian seorang anak raja.Inderaputera meminta

  keizinan bondanya untuk keluar mengembara seorang diri dengan tujuan berdikari dan

  mengenali erti kehidupan yang sebenar dan disebabkan kesaktian yang terdapat pada

  dirinya jugalah Inderaputera berjaya bertemu Tuan Puteri Cendera Lela Nur Lela.

  Persoalan

  a. Keberanian menentang musuh.

  b. Bekerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan dapat

  meringankan beban.

  c. Bertutur dengan sopan dapat melembutkan hati orang

  sekeliling..

  d. Budi pekerti yang mulia

  e. Bersyukur atas segala nikmat yang dikurniakan Tuhan.

  Watak utama

  Inderaputera

  Seorang putera raja kepada Bikrama Buspa.

  Bondanya bernama Puteri Seganda Cahaya Iram.

  Sangat kacak/tampan rupa parasnya.

  Bersifat berani.

  Mempunyai budi pekerti yang mulia.

  Mempunyai hati yang bersih.

  Menggunakan kelebihan diri untuk membantu orang lain.

  Satu-satunya putera raja yang berjaya bertemu dengan Tuan Puteri Cendera Lela Nur Lela.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  53/93

  Mempunyai kelebihan menghidupkan orang yang telah mati dengan menggunakan Bedi

  Zahar.

  Watak Sampingan

  1.Puteri Seganda Cahaya Iram

  Bonda kepada Inderaputera

  Isteri/Permaisuri kepada Raja Bikrama Buspa.

  Sangat bimbangkan akan keselamatan anaknya.

  Buktinya sukar melepaskan anaknya pergi mengembara seorang diri.

  2.Janggi Gerdana

  Seekor kuda hijau yang terdapat di dalam gua Perbendaharaan Raja Baharum Tabiq

  Seekor haiwan yang pandai berkata-kata menggunakan bahasa jin

  Patuh dan akur kepada kelembutan dan pujian.

  Buktinya apabila Inderaputera menggunakan bahasa jin dengan lemah lembut maka

  kuda hijau yang pada asalnya berdengus kuat terus tunduk dan akur akan kehendak

  Inderaputera yang ingin menjadikannya sebagai sahabat.

  3.Ular Mamdud

  Seekor ular besar yang panjang dan mempunyai kesaktian.

  Buktinya, di kepalanya terdapat suatu cembul putih dan di dalamnya terdapat (Bedi Zahar)

  yang mampu menghidupkan orang mati. Malah manusia dan binatang yang telah tanggaltulangnya juga mampu dihidupkan semula dengan izin Tuhan.

  4.Raja Puspa Pandai

  Seorang raja yang memerintah negeri Zainun.

  Bangsanya berasal daripada jin Islam

  Bangsa isterinya pula berasal daripada manusia

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  54/93

  Mempunyai dua orang anak

  Puteranya bernama Dinar Pandai

  Puterinya bernama Tuan Puteri Cendera Lela Nur Lela

  Isterinya/Permaisuri bernama Tuan Puteri Seri Gading

  Rakyatnya terdiri daripada rakyat kera pada waktu siang dan bertukar menjadi manusia

  pada waktu malam

  Seorang ayah yang bertanggungjawab.

  5.Tuan Puteri Cendera Lela Nur Lela

  Puteri kepada Puspa Pandai

  Mempunyai rupa paras yang cantik menawan

  Sudah dewasa dan patut mempunyai teman hidup

  Tinggal di dalam mahligai indah yang telah dibina atas perintah ayahandanya, Puspa

  Pandai

  Ditemani oleh seekor burung tiung dan bayan yang berkebolehan berkata-kata

  Sukar untuk didekati dan dimiliki.

  Berjaya bertemu dengan Inderaputera dan membawa pulang bertemu ayahandanya di

  negeri Zainun.

  Latar

  Latar Masa

  I.Zaman feudal. Zaman pemerintahan diraja.

  II.Waktu siang. Rakyat Raja Puspa Pandai menjadi kera, beruk, lotong karkah(cikah),

  kongkang dan siamang.

  III.Waktu malam. Manakala pada waktu malam seluruh rakyat yang menjadi kera dan beruk

  bertukar menjadi manusia.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  55/93

  Latar Tempat

  I.Gua yang dikenali sebagai Perbendaharaan Raja Baharum Tabiq.

  II.Padang Anta Berahi.

  III.Mahligai.

  IV.Tangga emas.

  V.Istana.

  VI. Negeri Zainun.

  Latar Masyarakat

  I.Masyarakat feudal.

  II.Masyarakat manusia dan binatang yang mempunyai cirri-ciri kesaktian.

  III.Masyarakat yang patuh kepada pemerintah.

  Gaya Bahasa

  Bahasa istana.

  Contoh : bonda, hamba

  Penggunaan pantun

  Contoh : Penjahat di atas pintu,

  Dulang tiris mari dirapat;

  Orang muda sahaja begitu,

  Orang yang arif maka mendapat

  Simile

  Contoh: hidungnya itu laksana kuntum melur dan telinganya seperti telepok.

  Metafora

  Contoh: maka anak raja itu pun seperti lenyaplah rasa ia dalam laut berahi itu.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  56/93

  Nilai

  I. Keberanian.

  II.Bertanggungjawab

  III.Bekerjasama.

  IV.Kesyukuran.

  V.Menghargai jasa

  VI.Kasih sayang.

  Pengajaran.

  I Kita haruslah mempunyai semangat yang cekal dan berani untuk menghadapi sebarang

  halangan.

  II. Kita haruslah bertanggungjawab kepada anak.

  III.Kita haruslah sentiasa bekerjasama untuk meringankan beban.

  IV.Kita hendaklah sentiasa merendahkan suara ketika bercakap.

  V.Kita hendaklah bekerjasama dalah menjalankan tugas supaya meringan beban.

  VI.Kita hendaklah mengagungkan kebesaran Tuhan.

  VI.Kita hendaklah menghargai jasa orang yang telah menaburkan budi.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  57/93

  CERPEN : MUTIARA BONDA

  [Osman Ayob]

  Tema

  Tema cerpen ini ialah kegigihan dan kesabaran seorang ibu mendidik anaknya hingga berjaya

  dalam pelajaran.

  Persoalan

  1. Kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya.

  2. Bertawakal dan berdoa kepada Tuhan.

  3. Kepentingan menuntut ilmu pengetahuan dalam kehidupan.

  4. Keciciran pelajar luar bandar.

  5. Gejala sosial dalam kalangan remaja.

  6. Tekanan hidup anak bekas banduan.

  7. Keinsafan dalam kehidupan.

  Plot

  i. Permulaan

  Bonda yang sangat gembira menerima surat daripada anaknya, Mohd Harazz yang sedang

  melanjutkan pelajaran di Jordan. Bonda mengimbas kembali saat-saat ketika membesarkan

  adik sehingga berjaya . Ketika Mohd Harraz berusia 10 hingga 12 tahun dia sangat nakal dan

  degil.

  ii. Perkembangan

  Gambaran kenakalan dan kedegilan Mohd Harraz sehingga dia mengambil keputusan

  berhenti sekolah ketika berada dalam darjah enam. Namun ibunya tetap sabar melayani

  kerenahnya.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  58/93

  iii. Konflik

  Konflik timbul apabila Mohd Harraz memberitahu bahawa dia mahu berhenti sekolah . Kak

  Cik tidak bersetuju dan sering tidak berpuas hati dengan sikap ibu yang selalu memberimuka kepada Mohd Harraz.

  iv. Klimaks

  Ketika adik hendak bertemu dengan kawannya dia terlibat dalam kemalangan jalan raya .

  Pondok dusun yang hendak dikunjungi adik telah diserbu oleh pihak polis. Adik bernasib

  baik kerana dia tidak berada di situ ketika serbuan tersebut.

  v.Peleraian

  Adik bersyukur kerana tidak berada dipondok itu, dia telah insaf atas kesilapannya dan

  menyatakan hasratnya untuk menyambung pelajarannya semula. Akhirnya ,Mohd Harraz

  berjaya melanjutkan pelajaran ke Universiti al-Bayt, Jordan.

  Teknik Plot

  1. Pemerian

  Adik berlari keluar. Saya menjerit memberikan amaran, tetapi tenggelam oleh deruman

  ganas enjin motor.

  2. Dialog

  Adik nak berhenti sekolah. Bosanlah kena belajar selalu.

  3. Imbas Kembali

  Sejak dimasukkan kea lam persekolahan, awal-awal lagi sudah terserlah kemalasan dan

  ketidaksungguhan adik terhadap ilmu

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  59/93

  4. Monolog dalaman

  Ah, tiada sejurungpun ihsan adik berrtamu! Saya betul-betul sakit hati . Berasap-asap bara

  meluat saya.

  5. Kejutan

  Adik terlibat dalam kemalangan jalan raya ketika hendak pergi ke dusun bertemu

  rakannya.

  6. Suspens

  Pembaca tertanya-tanya adakah Mohd Harraz akan berubah sikap selepas terlibat dalam

  kemalangan jalan raya.

  Watak dan Perwatakan

  Watak utama

  Adik

  Nama penuhnya Mohd Harraz bin Lebai Sidi

  Anak lelaki tunggal daripada empat orang adik-beradik.

  Seorang yang degil dan keras hati.

  Malas bersekolah dan terlibat dalam masalah sosial .

  Seorang yang panas baran.

  Insaf setelah terlibat dalam kemalangan.

  Melanjutkan pelajar di Universiti al-Bayt, Jordan.

  Watak Sampingan

  Bonda

  Seorang ibu tunggal .

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  60/93

  Mempunyai empat orang anak, tiga perempuan dan seorang lelaki.

  Gigih membesarkan anak-anak.

  Mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa anak-anaknya akan berjaya dalam hidup..

  Mendidik anak dengan lembut.

  Sangat sabar menghadapi kerenah anak lelaki tunggalnya.

  Kak Cik

  Anak ketiga daripada empat orang adik-berad

  Kurang sabar dan agak pemarah dengan kerenah adiknya.

  Sering menenangkan bonda apabila bonda kesedihan.

  Latar

  Latar Masa

  1. Waktu pagi

  2. Waktu senja

  3. Waktu malam

  Latar Tempat

  1. Rumah Bonda

  2. Pondok Dusun

  3. Hospital

  Latar Masyarakat

  1. Masyarakat yang gigih mendidik anak.

  2. Masyarakat yang terlibat dakam penagihan dadah.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  61/93

  3. Masyarakat yang mementingkan ilmu pengetahuan.

  4. Masyarakat yang mementingkan nilai kasih sayang.

  Gaya Bahasa

  1. Personifikasi

  Timbul rasa kagum akan kecekalan sang suria menghadapi bilah-bilah hari.

  2. Hiperbola

  kata-kata berapi yang membakar kepala,

  berasap-asap bara meluat saya

  3. Metafora

  Setem duka, album pengalaman, sampul kehidupan

  4. Sinkope

  Bonda yang berdosa sebabtak pandai ajar anak

  -

  5. Simile

  bonda bagai tercampak ke pulau hana

  ibarat mengumpul setem

  6. Peribahasa

  mengembalikan manikam ke dalam cembulnya

  bersengkang mata

  benderea putih

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  62/93

  Nilai

  1. Kasih sayang.

  2. Bertanggungjawab.

  3. Kesabaran.

  4. Kegigihan.

  5. Keinsafan.

  6. Ketabahan.

  Pengajaran

  1. Kita hendaklah gigih dalam mendidik anak-anak.

  2. Kita mestilah bertanggungjawab terhadap anak-anak.

  3. Kita mestilah berusaha untuk mengatasi masalah keciciran pelajar luar bandar.

  4. Kita hendaklah mementingkan kasih sayang dalam keluarga.

  5. Kita haruslah sabar dalam menghadapi segala kerenah ahli keluarga.

  6. Kita haruslah tabah menghadapi dugaan .

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  63/93

  Cerpen Segala yang Tercinta Ada di Sana

  [Zainal Rashid Ahmad]

  Tema

  Tema cerpen ini ialah tradisi kehidupan dalam masyarakat Melayu tradisional di kampung.

  Persoalan

  Kepentingan alam semula jadi dalam masyarakat kampung. Pendidikan agama dalam masyarakat Taatan kepada guru Kemiskinan masyarakat di kampung Mengenang jasa.

  Plot

  Permulaan

  Penulis mengingat zaman kehidupannya dan rakan-rakannya semasa mereka membesar dikampung.

  Perkembangan

  Penulis menceritakan kepentingan tumbuh-tumbuhan untuk mengubat pelbagai penyakit

  bagi menggantikan ubat-ubatan moden yang lebih mahal dan tidak mampu dibayar oleh

  penduduk kampung.

  Puncak

  Kematian Hajah Tom dan Haji Salleh Pumpong, kedua-dua orang yang paling disayangi dan

  dihormati oleh mereka.

  Peleraian

  Penulis menganggap bahawa Hajah Tom dan Haji Salleh Pumpong merupakan dua orang

  yang tidak akan dilupakan oleh mereka.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  64/93

  Teknik Plot

  Pemerian

  Orang tua-tua yang lahir dan bakal mati sebagai simiskin, dan selamanya takkan mampu

  pergi ke klinik kala jatuh sakit

  Imbas Kembali

  Waktu masih kecil dan baru masuk sekolah, di rumah Hajah Tom, guru Quran tempat kami

  mengaji, dua tiga orang teman mengadu

  Dialog

  Untuk beroleh berkat, amalkan dengan tawakal, berserah , dan berdoalah dengan kalimat

  hanya Allah Yang Maha Berkuasa, kata Hajah Tom

  Kejutan

  Solat ini terakhir untuk guru Quran yang tercinta

  Tak lama selepas itu, pada awal Ramadan kemudiannya, kami solat terakhir untuk Haji Salleh

  Pumpong pula.

  Watak dan Perwatakan

  Aku/kami

  Penulis merupakan anak kampung yang miskin .

  Penulis rajin membantu sebarang kerja yang diminta oleh Hajah Tom dan imam Haji

  Salleh Pumpong

  Penulis taat kepada Hajah Tom dan Haji Salleh Pumpong.

  Penulis rajin dan bertanggungjawab

  Hajah Tom

  Guru Quran

  Suaminya meninggal akibat ditembak komunis di Gubir.

  Tinggal sendirian dikampung

  Bertubuh kecil serta berkulit putih licin seperti langsat matang

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  65/93

  Kuat agama dan sentiasa menasihatkan anak-anak kampung agar sentiasa mengingati

  Tuhan.

  Baik hatibeliau akan memasakkan mereka makanan seandainya dilihat murid-

  muridnya sangat letih kerana belum makan .

  PemurahBeliau menjamu penulis dan rakan-rakannya selepas membantu Haji Salleh

  Pumpong membersihkan surau akibat musim air pasang.

  PenyayangBeliau sentiasa mengalu-alukan kedatangan penulis dan rakan-rakannya

  kerana beliau tidak mempunyai anak/penulis dan rakan-rakan telah khatam al-Quran

  beberapa kali di rumah Hajah Tom .

  Imam Haji Salleh Pumpong

  Imam tua di kampung penulis.

  Berpengetahuan luasimam yang paling tahu segala perkara yang berkaitan dengan

  agama .

  Pembersihsentiasa menjaga kebersihan surau walaupun surau itu telah uzur

  Penyayangmenyangi kanak-kanak .

  Latar

  Latar Masa

  Waktu subuh

  Malam-malam pertengahan Ramadhan

  Awal Ramadhan

  Latar Tempat

  Kampung .

  Surau

  Gubir

  Rumah Hajah Tom

  Latar Masyarakat

  Masyarakat kampung

  Masyarakat kampung yang miskin

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  66/93

  Masyarakat kampung yang taat kepada guru agama.

  Masyarakat yang prihatin .

  Masyarakat yang mengutamakan kebersihan

  Masyarakat yang mengenang jasa.

  Gaya Bahasa

  Penggunaan bahasa Arab.

  Insyaalah, surah , khatam

  Simile

  Umpama menghadap raja

  Personafikasi

  lumpur pula melumuri tangga dan beranda

  Peribahasa

  Sekangkang kera

  Pengulangan kataKalau dia kata jangan, maka segera kami jauhi; kalau katanya

  mesti, maka cepat-cepat kami patuhi.

  Nilai

  Ketaatan

  Keprihatinan.

  Baik hati .

  Mengenang jasa .

  Kasih sayang.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  67/93

  Pengajaran

  1. Kita hendaklah taat kepada guru.

  2. Kita haruslah prihatin terhadap orang lain.

  3. Kita perlulah mengamalkan sikap baik hati sesama manusia.

  4. Kita hendaklah mengenang jasa..

  5. Kita hendaklah menyayangi antara satu sama lain.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  68/93

  CERPEN HARGA SEBUAH LUKISAN

  Baharudin A. Manan

  Tema

  Tema cerpen ini ialah keluhuran hati dalam persahabatan.

  Persoalan

  Kesungguhan untuk menghasilkan karya yang terbaik. Keikhlasan dalam persahabatan. Kesabaran dalam menghadapi masalah. Cepat menginsafi kesalahan yang telah dilakukan Baik hati dan berlapang dada memaafkan kesilapan orang.

  Plot

  (i) Permulaan

  Kamal Hijaz membelek-belek buku kumpulan lukisan artis-artis tersohor untuk mencari ilhamyang akan dilukiskan dalam pertandingan lukisan yang akan disertainya. Pembaca dikenalkan

  dengan watak Kamal Hijaz sebagai pelajar yang hebat dalam lukisan di sekolahnya.

  (ii) Pengembangan

  Sebelum pertandingan lukisan dimulakan Kamal Hijaz duduk bersandar di bangku simen

  terazo di taman mini sekolah. Dia didatangi oleh Maryati dan Norlela.Mereka bertegur sapa

  dan usik-mengusik dengan isu yang berkisar dengan pertandingan melukis yang akan disertai

  oleh mereka sebentar lagi. Sejurus kemudian, Maryati mengeluarkan bekas makanan dan

  mengajak Kamal Hijaz makan bersama-sama mereka. Pada mulanya, Kamal Hijaz agak

  keberatan dan malu untuk menerima pelawaan Maryati, tetapi atas permintaan mereka

  untuk kali yang terakhir, Kamal Hijaz mengalah. Setelah selesai makan, Kamal Hijaz dan

  Norlela pergi mencuci pinggan dan gelas di kantin.

  Semasa pertandingan berlangsung , Kamal Hijaz keresahan kerana kertas lukisannya

  bermasalah dan sukar untuk diwarnai kerana telah disapu lilin. Dia terpaksa menukar kerta

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  69/93

  lukisan. Sekali gus dia mengubah fikiran,lalu melukis melukis Hang Tuah bertikam dengan

  Hang Jebat. Tatkala itu, fikirannya berkonflik; berfikir tentang kisah sejarah Hang Tuah dan

  Hang Jebat

  (iii) Puncak

  Pada perhimpunan mingguan di sekolah, dia diumumkan sebagai pemenang

  Pertandingan Melukis Peringkat Daerah, manakala Maryati sebagai pemenang kedua.

  (iv) Peleraian

  Hari terakhir persekolahan Kamal Hijaz diberi peluang memberikan ucapan perpisahan.

  Ucapannya amat menyentuk hati Maryati, dan Maryati berasa bersalah dan kesal. Maryati

  menemui Kamal Hijaz untuk ,meminta maaf kerana dia telah menukar kertas lukisan Kamal

  ketika Kamal mencucui pinggan di kantin. Kamal Hijaz memaafkan Maryati dan

  menghadiahinya sebuah lukisan.

  Teknik Plot

  1. Pemerian

  Walau apa-apapun, Kamal Hijaz akan berlatih untuk membuat kedua-duanya sekali , tetapi

  dia tidaklah mahu melukis

  2. Monolog dalaman.

  Patutlah begitu. Tetapi kenapakah jadi begitu? Telah disemak ketika di rumah tadi,

  semuanya dalam keadaan elok.Mengapakah tiba-tiba jadi begini? Hatinya mula diserang

  goyah.

  3. Dialog

  Marilah kita sama-sama menjamu selera, Kamal. Tangan Maryati pantas, memenuhi

  pinggan dengan sate ayam, kuah , dan nasi himpit.

  4. Imbas kembali

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  70/93

  Sebenarnya, akulah yang menukar kertas lukisanmu ketika kamu pergi ke kantin dulu.

  Sengaja aku tukar supaya kamu menggelabah dan tidak memenangi hadiah, tetapi kamu

  memamg handal.

  5. Imbas muka

  Ya, tahun depan kita akan menghadapi peperiksaan Penilaian Menengah Rendah . Semoga

  kita akan sama-sama mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan.

  Watak dan Perwatakan

  Kamal Hijaz

  Berusia 14 tahun

  Pelajar Tingkatan 2 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sirusa.

  Berbakat dan berminat dalam lukisan/ sentiasa mendapat markah A dalam mata

  pelajaran Lukisan.

  Pelajar yang gigih dan bersungguh-sungguh.

  Tekun mencari ilham untuk persediaan pertandingan melukis.

  Berjiwa mulia kerana menyumbangkan hadiah yang diperoleh kepada PIBG bagi

  membantu rakan-rakan yang kurang bernasib baik.

  Tabah dan tenang ketika menghadapi masalah. Dia tetap bersabar dan meneruskan

  lukisannya yang kedua sehingga berjaya.

  Bersikap terbuka dan pemaaf

  Maryati

  Berusia 14 tahun

  Rakan sekelas Kamal Hijaz.

  Seorang yang peramah dan mudah mesra. Hal ini terserlah sewaktu dia dan Norela

  bertemu dengan Kamal Hijaz sebelum pertandingan melukis.

  Hasad dengi dan telah menggunakan tektik kotor untuk mengalahkan Kamal Hijaz

  dalam pertandingan melukis.

  Mudah insaf dan menyesali kesilapannya.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  71/93

  Gaya Bahasa

  Penggunaan bahasa Inggeris

  - Water colour, poster colourSimlile

  Macam nenek kebayan

  Unsur peribahasa

  Lurus bendul, membuta tuli

  Personifikasi

  Kekecewaan menghambat perasaannya

  Unsur hiperbola

  Menusuk rongga hidung

  Unsur bahasa asing

  Water colour

  Latar Tempat

  Di kawasan Sekolah Menengah Kebangsaan Sirusa ; Di taman mini sekolah Di tapak perhimpunan dan di kantin sekolah.

  Latar Masa

  Hari sabtu semasa pertandingan lukisan diadakan. Hari Isnin semasa perhimpunan

  Latar Masyarakat

  Latar masyarakat yang berbakat dalam melukis. Latar masyarakat yang ikhlas dalam persahabatan. Latar masyarakat remaja yang gigih berusaha. Latar masyarakat remaja yang menghargai sejarah. Latar masyarakat remaja yang mengkhianati rakan untuk memenangi dalam

  pertandingan.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  72/93

  Nilai

  1. Kegigihan2. Kesyukuran.3. Bersemangat tinggi4. Bersabar5. Keinsafan6. Baik hati.

  Pengajaran

  Kita hendaklah gigih berusaha untuk berjaya. Kita hendaklah bersyukur akan nikmat Tuhan. Kita hendaklah bersemangat untuk berjaya. Kita hendaklah bersabar dan bertenang. Kita hendaklah menginsafi kesilapaan sendiri. Kita hendaklah berhati mulia.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  73/93

  CERPEN BUDI SEMANGKUK DAGING

  (Amy Suzani Ainuddin)

  Tema

  Kepentingan semangat kejiranan dalam kehidupan seharian tanpa mengira kaum.

  Persoalan

  1. Rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama hidup dalam harmoni.

  2. Ketidakfahaman tentang budaya bangsa lain boleh menimbulkan prasangka buruk.

  3. Dendam boleh mengakibatkan permusuhan.

  4. Remaja yang ringan tulang .

  Plot

  (i) Permulaan

  Puan Ainun memasak daging masak Minang.

  (ii) Perkembangan

  Puan Ainun meminta anak-anaknya menghantar masakan tersebut kepada tiga orang

  jirannya iaitu Puan Cheng, Cik Punita dan Puan Salbiah.

  (iii) Konflik/Perumitan

  Konflik timbul apabila, Cik Punita mengembalikan semula masakan tersebut menyebabkan

  Puan Ainun berkecil hati dan berdendam kepada kepada Cik Punita.

  (iv) Klimaks

  Puan Ainun akhirnya mengetahui punca Cik Punita mengembalikan masakannya melalui

  penjelasan suaminya. Cik Punita tidak makan daging kerana dia penganut agama Hindu yang

  dilarang makan daging lembu.

  (v) Peleraian

  Puan Ainun sedar akan kesilapannya dan menghantar sendiri bubur kacang kepada CikPunita.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  74/93

  Teknik Plot/Penceritaan

  1. Pemerian

  Puan Ainun tersenyum puas. Bau harum masakkanya memenuhi ruang udara dapur.

  2. Dialog

  Tak mengapa! Ada ubi ada batas. Hari ini engkau buat pada aku. Esok lusa , aku akan buat

  begitu pada engkau pula, kata Puan Ainun dala hati.

  3. Imbas Kembali

  Puan Ainun mengingati kembali peristiwa dia tidak membeli produk barangan kesihatan

  yang dijual oleh Cik Punita.

  4. Monolog

  Orang lain pun berniaga juga,taklah macam dia. Nak paksa-paksa orang pula, rungut Puan

  Ainun lagi.

  5. Monolog dalaman

  Biarkan daging itu empuk untuk beberapa minit lagi, fikir Puan Ainun.

  6. Suspens

  Puan Ainun duduk sambil menongkat dagu di atas meja. Fikirannya ligat mencari jawapan

  tentang punca jiran di sebelah kanan rumahnya itu menolak pemberiannya.

  7. Kejutan

  Puan Ainun terkejut mendengar penjelasan suaminya . Rupa-rupanya Cik Punita tidak makan

  daging kerana penganut agama Hindu tidak dibenarkan makan daging lembu.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  75/93

  Watak dan Perwatakan

  Watak Utama

  Puan Ainun

  Isteri kepada Encik Hilal

  Ibu kepada Shafiq dan Hanif

  Berjiran dengan Cik Punita, Puan Cheng dan Puan Salbiah

  Mempunyai semangat kejiranan dan suka menolong jiran.

  Gemar memasak dan memberi masakan kepada jiran-jirannya.

  Berperasangka buruk.

  Seorang yang mudah berkecil hati dan pendendam.

  Insaf akan kesilapannya

  Watak Sampingan

  1. Punita

  Jiran Puan Ainun yang berketurunan India dan beragama Hindu.

  Berusia 30-an tetapi belum berkahwin.

  Fasih berbahasa Melayu.

  Berasal dari Ipoh.

  Menjual barangan kesihatan keluaran syarikat jualan langsung.

  Patuh pada ajaran agamanya .

  Mempunyai semangat kejiranan .

  2. Encik Hilal

  Suami kepada Puan Ainun.

  Bapa kepada Shafiq dan Hanif.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  76/93

  Suami yang penyabar dan berjaya menyedarkan kesilapan isterinya.

  Memahami adat dan budaya masyarakat kaum lain .

  Latar

  Latar Masa

  1. Waktu pagi

  2. Waktu tengah hari

  3. Waktu petang

  Latar Tempat

  1. Rumah Pun Ainun

  2. Kawasan Perumahan

  Latar Masyarakat

  1. Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum.

  2. Masyarakat yang mengamalkan semangat kejiranan .

  3. Masyarakat remaja rajin menolong jiran.

  4. Masyarakat remaja yang taat kepada ibu bapa.

  5. Masyarakat yang prihatin terhadap adat ,budaya dan agama pelbagai kaum.

  6. Masyarakat yang berprasangka dan berdendam.

  Gaya Bahasa

  1. Penggunaan bahasa Inggeris

  Best

  2. Simile

  Sakit hati Puan Ainun makin bertambah bagai dicucuk dengan duri.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  77/93

  3. Peribahasa

  Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali.

  Nilai

  1. Bantu-membantu

  2. Hormat-menghormati

  3. Baik hati

  4. Kepatuhan

  5. Keinsafan.

  6. Prihatin

  Pengajaran

  1. Kita mestilah bantu-membantu sesama jiran.

  2. Kita hendaklah menghormati jiran dan amalan kepercayaan bangsa lain..

  3. Kita hendaklah berprasangka baik sesama jiran.

  4. Kita mestilah mendidik anak-anak dengan nilai-nilai yang baik.

  5. Kita mestilah menginsafi kesilapan diri dan cari jalan penyelesaian.

  6. Kita mestilah prihati dengan adat dan kepercayaan jiran.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  78/93

  CERPEN : MENCARI NAFAS BARU

  [Ayusari mj]

  Tema

  Tema cerpen ini ialah kegigihan seorang guru yang mengajar di kawasan pedalaman.

  Persoalan

  1. Kasih sayang seorang guru terhadap muridnya.

  2. Kesungguhan guru menaikkan prestasi sekolah.

  3. Ketabahan guru yang mengajar di pedalaman.

  4. Kepentingan perubatan moden.

  Plot

  1. Permulaan

  Cikgu Ana mengingati kisah ketika mengajar di Sekolah Kebangsaan Kampung Chat. Cikgu

  Ana telah mengambil keputusan untuk bertukar sekolah selepas kematian Milah. Milah

  merupakan anak murid kesayangannya yang dianggap seperti adiknya meninggal dunia

  kerana menghidap penyakit leukemia.

  2. Perkembangan

  Pada bahagian ini, Cikgu Ana mengimbas kembali saat-saat dia dihantar. bertugas di SekolahKebangsaan Kampung Chat, Pahang.

  Cikgu Ana amat menyayangi Milah, salah seorang muridnya yang dianggap seperti adiknya

  sendiri.

  3. Konflik

  Konflik timbul apabila Milah tidak hadir ke sekolah lebih dari tiga hari. Milah disahkan

  menghidap penyakit leukemia jenis limfoblastik (ALL).

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  79/93

  4. Klimaks

  Milah meninggal dunia sebelum sempat menerima sumsum tulang Cikgu Ana.

  5. Peleraian

  Cikgu Ana reda dengan ketentuan Ilahi dan mengambil keputusan untuk bertukar ke

  tempat kelahirannya.

  Teknik Plot

  1. Pemerian

  Kini segala-galanya hanya tinggal kenangan. Ana sudah mengambil keputusan. Keputusan

  yang diambilnya ini bukan bermakna Ana kecewa tetapi itu ialah cara yang terbaik..

  2. Dialog

  Belum. Ayah Molah dan cari air penawar, tetapi tak kurang-kurang demamnya. Risau pula

  kakak dibuatnya! keluh emak Milah.

  3. Monolog

  Ya AAlah , sekiranya ini yang terbaik bagi Millah dan orang di sekelilingnya, maka kami

  terima dengan penuh keredaan Soal hidup dan mati terletak pada tangan-Mu! Ana

  mengangkat tangan memohon restu Illah.

  4. Imbas Kembali

  Ana masih teringat lagi akan detik-detik yang begitu mendebarkan apabila dia ditempatkan

  untuk mengajar di Kampung Chat, Hulu Pahang.

  5. Suspens

  Cikgu Ana gelisah apabila sudah tiga hari Milah tidak hadir ke sekolah.

  6. Kejutan

  Milah menghidap penyakit leukemia jenis limfoblastik (ALL)dan meninggal dunia.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  80/93

  Watak dan Perwatakan

  Watak utama

  Cikgu Ana

  Guru lulusan universiti pendidikan tempatan.

  Berkhidmat di Sekolah Kampung Chat, Hulu Pahang.

  Gigih melaksanakan tugas.

  Bertanggungjawab terhadap anak didiknya

  Prihatin masalah kesihatan anak muridnya.

  Baik hati untuk menderma sumsum tulang untuk anak muridnya.

  Penyayang.

  Watak Sampingan

  Milah

  Murid tingkatan 3.

  Murid di sekolah Ana .

  Anak sulung daripada enam orang adik-beradik.

  Ibunya berniaga secara kecil-kecilan

  Ayahnya penangkap ikan.

  Seorang pelajar yang rajin dan aktif bersukan.

  Menghidap penyakit leukemia.

  Meninggal dunia sebelum sempat menerima sumsum tulang daripada Cikgu Ana.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  81/93

  Latar

  Latar Masa

  1. Waktu pagi Sabtu

  2. Waktu petang

  3. Pada hari Jumaat.

  Latar Tempat

  1. Kampung Chat, Hulu Pahang.

  2. Sekolah kebangsaan Kampung Chat.

  3. Kampung Lenjun

  4. Hospital Daerah, Kuala Lipis

  Latar Masyarakat

  1. Masyarakat guru yang bertanggungjawab terhadap anak muridnya.

  2. Masyarakat guru yang penyayang.

  3. Masyarakat yang murid yang gigih dalam pelajaran dan kokurikulum.

  4. Masyarakat kampung di pedalaman.

  5. Masyarakat yang tabah menghadapi takdir Tuhan.

  6. Masyarakat guru yang ikhlas sebagai pendidik.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  82/93

  Gaya Bahasa

  1. Penggunaan istilah Sains

  Vincristine, Cytosine Arabinoside,

  2. Personifikasi

  keindahan hutan dara yang menghijau disulami nyanyian unggas dan percikan air jeram

  semasa menyusuru Sungai Kuah benar-benar menggamit Ana

  3. Simile

  Tanpa suara manja Milah bagaikan lagu berirama.

  Nilai

  1. Bertanggungjawab

  2. Kasih sayang.

  3. Pengorbanan.

  4. Kerajinan.

  5. Bersimpati.

  Pengajaran

  1. Kita hendaklah bertanggungjawab dalam menjalankan tugas.

  2. Kita hendaklah mengasihi sesama insan .

  3. Kita hendaklah berkorban untuk kebahagiaan semua.

  4. Kita hendaklah rajin membantu untuk meringankan beban orang lain.

  5. Kita hendaklah bersimpati dengan nasib malang yang menimpa orang lain.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  83/93

  Drama Sebuah Perjuangan

  (Ab Manaf Kamarudin)

  Tema

  Tema drama ini ialah semangat patriotik anak watan menentang penjajahan.

  Persoalan

  1. Kepentingan mempertahankan hak kebebasan memerintah di negara sendiri.2. Pengkhianatan terhadap bangsa sendiri untuk kepentingan diri sendi3. Bekerjasama dalam mempertahankan tanah air.4. Peperangan banyak membawa kemusnahan.5. Bijak membuat menuyusun strategi..

  Plot

  Pembinaan plot

  (i) Permulaan

  Semasa ucapan , Pangeran Syahbandar menyeru penduduk kampung menentang kompeni

  Inggeris kerana daerah ini ialah kawasan mereka.

  (ii) Perkembangan

  Di pejabat Pegawai Inggeris, Jahul melaporkan berita tentang Pangeran Syahbandar yang

  mendakwa beliau berkuasa di Sungai Padas. Sungai Padas telah dipajak kepada kompeni

  Inggeris oleh Sultan Brunei. Pangeran Syahbandar mendakwa Sungai Padas tidak termasuk

  dalam kawasan pajakan Inggeris.

  Pangeran Syahbandar meluahkan perasaan marah terhadap kompeni Inggeris dan

  menyatakan bahawa kompeni tidak akan berjaya menghasut penduduk kampung.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  84/93

  Pertempuran berlaku antara orang kampung dengan sekumpulan pembelot. Pangeran

  Syahbandar telah mengarahkan pengikut-pengikutnya memburu dan menangkap pembelot-

  pembelot.

  Pegawai Inggeris membuat bantahan kepada Sultan Brunei supaya menghentikan tindakan

  Pangeran Syahbandar menentang kompeni.

  Tunku Sultan mengarahkan Pangeran Syahbandar membebaskan tawanan dan

  menghentikan penentangan terhadap kompeni tetapi tidak diendahkan. Awang

  menerangkan bahawa perjuangan mereka adalah untuk menegakkan hak dan kebebasan.

  (iii) Konflik

  Pertempuran dan tembak-menembak antara Pangeran Syahbandar dan polis-polis kompeni.

  Pangeran Syahbandar mengarahkan pengikut-pengikutnya supaya menyerang, membunuh

  dan merampas senjata api orang Inggeris. Ramai polis kompeni dibunuh dan senjata api

  dirampas.

  Tindakan Pangeran Syahbandar menyebabkan pegawai Inggeris mendapatkan kebenaran

  daripada Tuan Residen untuk menyerang balas Kota Manggalela iaitu kubu kuat Pangeran

  Syahbandar.

  Keadaan kelam kabut berlaku apabila serangan sekali lagi dilakukan oleh kompeni Inggeris

  dengan bantuan polis Sikh. Bilangan polis kompeni lebih ramai pada kali lagi. Awang berasa

  cemas tetapi pangeran syahbandar member kata semangat supaya berjuang habis-habisan

  (iv) Klimaks

  Pangeran Syahbandar bersetuju berunding dengan pihak Inggeris.

  .

  (v) Peleraian

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  85/93

  Pangeran Syahbandar dan pengikut-pengikutnya keluar dari kubu dan menyerah diri kepada

  pihak kompeni Inggeris.

  Teknik Penceritaan

  Teknik Pemerian

  Di tengah pentas kelihatan Pangeran Syahbandar sedang memberikan ucapan kepada

  penduduk kampung dalam suatu perhimpunan.

  Imbas kembali

  Jahul: Begini tuan, semalam Pangeran dan pengikut-pengikutnya telah menyerang dan

  menawan penduduk yang menjadi rakyat kompeni itu, tuan.

  Imbas muka

  Awang: Tapi, apa Pangeran? Ada baiknya kita menyahut saja seruan Gabenor baharu

  kompeni itu. Bukankah dia mengajak kita berunding dan menghentikan peperangan?

  Daripada kita semua terkorban tanpa warisan, baik kita berdamai, Pangeran.

  Teknik kejutan

  Pihak Inggeris datang menyerang dengan tiba-tiba selepas tembakan daripada polis-polis

  tidak ada seketika.

  Watak dan Perwatakan

  Watak Utama

  Pangeran Syahbandar

  Ketua penentang

  Tokoh pejuang di Sungai Padas.

  Berani menentang kompeni Inggeris.

  Berfikiran matang dan rasional dalam membuat keputusan .

  Pemimpin yang berkarisma.

  Bijak mengatur strategi peperangan .

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  86/93

  Bersemangat kental

  Watak Sampingan

  Awang

  Pembantu kepada Pangeran Syahbandar.

  Bersemangat patriotik.

  Berfikiran jauh.

  2. Jahul

  Pengkhianat bangsanya sendiri.

  Tali barut Inggeris.

  Seorang yang senang dipujuk apabila menerima ganjaran.

  Latar

  Latar Masa

  Berlaku hampir 4 bulan Waktu malam Waktu pagi

  Latar Tempat

  Di kawasan sungai Padas. Pejabat Pegawai Inggeris Kubu Kota Manggalela

  Latar Masyarakat

  Masyarakat kampung yang sanggup patriotik . Masyarakat yang mengkhianati bangsanya sendiri. Masyarakat penjajah yang suka campur tangan dalam hal-hal pentadbiran orang-

  orang tempatan.

  Masyarakat yang tamak dan mementingkan diri sendiri. Masyarakat yang bertimbang rasa.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  87/93

  Gaya bahasa

  1. Penggunaan bahsa Inggeris

  what, special for you, coming

  2. Peribahasa

  Tali barut , Biar berputih tulang, jangan berputih mata

  Alang-alang mandi biar basah

  Nilai

  Patriotisme. Kesetiaan .. Bersatu padu. Keberanian.

  Rasional Keikhlasan

  Pengajaran

  1. Kita haruslah memiliki semangat cinta akan negara.2. Kita hendaklah setia kepada ketua.3. Kita hendaklah bersatu dalam menghadapi musuh.4.

  Kita hendaklah berani menentang penjajah.

  5. Kita hendaklah berfikiran rasional dalam tindakan.6. Kita perlulah ikhlas dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  88/93

  Drama Cabaran

  [A.Ghaafar Ibrahim]

  Tema

  Trama ini ialah perubahan sikap dan pemikiran generasi muda untuk mencapai kemajuan diri

  dan bangsa .

  Persoalan

  1. Masyarakat yang menentang arus perubahan.

  2. Pemimpin yang tidak berpegang pada janji.

  3. Masyarakat yang tidak jujur .

  4. Masyarakat yang mahu memajukan bangsa

  .

  Plot

  Pembinaan plot

  1. Permulaan

  Perbualan antara Yahya, Mariah, Firdaus, Hani, Zainal dan Husin tentang cabaran yang

  dihadapi oleh masyarakat sekarang iaitu cabaran dalam kemajuan, ekonomi dan pelajaran.

  2. Perkembangan

  Perbualan antara Yahya dan Mariah tentang sikap anak-anak muda mereka yang berbual

  kosong. Yahya mencadangkan penubuhan satu yayasan sebagai dana untuk membantuanak-anak ke universiti.

  Barisan Pembela Rakyat Desa ditubuhkan untuk mengutip wang bagi tabung pelajaran yang

  dapat membela nasib rakyat desa.

  Rancangan ini dimulai dengan penubuhan kelas pemimpin dan Kedai Syarikat Kerjasama.

  Hani menyatakan ketidakpuasan hatinya tentang sikap pemuda yang suka berlepak pada hal

  mereka harapan bangsa. Mereka juga harus sanggup berubah ke arah kebaikan.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  89/93

  Firdaus berpendapat bahawa hidup mestilah percaya kepada diri sendiri untuk maju serta

  berfikir dahulu sebelum membuat keputusan.

  3. Konflik

  Yahya menyindir sikap pemimpin yang sudah lupa pada orang bawahan. Yahya teringatkembali ucapan pemimpin yang berjanji untuk menolong orang bumiputera.

  Zainal bersikap dan berpandangan negatif tentang perniagaan. Buktinya syarikat kilang padi

  yang ditutup kerana pekerja yang tidak amanah.

  4. Klimaks

  Yahya gembira kerana rancangan mereka berjaya hasil permuafakatan. Kejayaan mereka

  terpapar di surat khabar.

  5. Peleraian

  Zainal menyedari kesilapannya dan sedar akan kekuatan permuafakatan.

  Teknik Penceritaan

  Imbas Kembali

  Yahya teringat ucapan Yang Berhormat Encik Osman semasa berkempen menjelang pilihanraya sedikit masa dahulu.

  Monolog

  Yahya: (Berdiri, katawa dan bercakap pada diri sendiri) Yang Berhormat Encik Osman tak

  dapat datang. Tak dapat datang ke kampung ini. Maklmumlah. Orang besar banyak urusan.

  Hai , yalah dah banyak berpangkat sikit, lupa kepada orang-orang bawah! Memandang bulan

  di langit, lupa akan rumput di bumi.

  Suspen

  Husin : (Menjerit. Berjalan tak tentu arah) Ooo, kita berjaya! ( Membentangkan surat

  khabar) Yahya, lihat gambarkau pun ada di samping gambar dia.

  4. Kejutan

  Yahya : (Senyum megah. Surat khabar di tangan) Suatu kegemparan. Ya, satu negeri

  gempar! Rancangan kita berjaya. Ya , kita berjaya! Kita semua rakyat jelita. Kita berhak untuk

  menuntut hak kita. Mana boleh jadi pak turut saja. Angguk kepala dengan tidak tentu hujung

  pangkalnya.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  90/93

  Watak dan Perwatakan

  Watak Utama

  Yahya

  Ketua Pemuda Parti.

  Pemuda kampung yang mempunyai semangat yang tinggi untuk berubah ke arah

  kemajuan.

  Pemuda yang berpandangan jauh dan berpendirian tegas.

  Pemuda yang gigih berusaha untuk menubuhkan kelas pemimpin dan Kedai Syarikat

  Kerjasama.

  Yahya percaya bahawa setiap usaha yang bersungguh-sungguh pasti akan berjaya.

  Watak Sampingan

  I Firdaus

  Pemimpin muda yang sentiasa mempunyai idea yang positif.

  Firdaus sentiasa mengeluarkan pendapat yang bernas tentang perubahan masyarakat

  dan menerima adat resam lama yang boleh membawa kebaikan.

  Mahu mencipta satu generasi baru yang dinamis, progresif, dan maju.

  Kata-katanya selalu memberi motivasi kepada rakan-rakan lain.

  II Zainal

  Sentiasa berfikiran negatif tentang kemajuan.

  Mementingkan diri sendiri.

  Berfikiran sempit.

  Seorang yang keras hati.

  III Osman

  Seorang ahli parlimen.

  Pemimpin yang pandai berjanji tetapi tidak menunaikan janji tersebut.

  Pandai berkata-kata.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  91/93

  Pandai mempengaruhi orang lain.

  Latar

  Latar Masa

  Malam - Di rumah Yahya, Yahya dan adiknya Mariah berbual-bual tentang penubuhan

  barisan Pembela Rakyat Desa.

  Petang - Di balai raya mereka berbual-bual tentang berita yang tersiar di dada akhbar

  tentang kerugian syarikat kilang padi.

  Latar Tempat

  Rumah Yahya

  Rumah Firdaus

  3. Balai raya

  Latar Masyarakat

  1 Masyarakat yang tinggal di kampung.

  2. Masyarakat muda yang mahukan perubahan.

  3. Masyarakat yang mementingkan diri sendiri..

  4. Masyarakat muda yang berusaha membela nasib bangsa sendiri.

  5. Masyarakat yang suka membuang masa .

  6. Masyarakat yang mementingkan agama.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  92/93

  Gaya bahasa

  1. Penggunaan bahasa Inggeris

  Flasback, transistor

  Simile

  Engkau semua terlalu besar cita-cita. Macam harimau lapar saja.

  Peribahasa

  Hangat-hangat tahi ayam , cakap besar, keras hati.

  4. Personifikasi

  Hawa nafsu bermaharajalela dalam dada.

  Nilai

  1. Kerajinan.

  2. Bekerjasama.

  3. Keberanian

  4. Rasional

  5. Bersatu padu

  6. Berwawasan.

  Pengajaran

  1. Kita hendaklah rajin berusaha untuk kesenangan hidup.

  2. Kita mestilah bekerjasama kea rah kebaikan.

  3. Kita hendaklah berani men