Komsas Tingkatan 3

 • View
  282

 • Download
  15

Embed Size (px)

Text of Komsas Tingkatan 3

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  1/93

  Puisi Tradisional

  Pantun Empat Kerat (Muafakat)

  Maksud

  Rangkap 1

  Kesungguhan dalam melakuka sesuatu perkara secara bersama akan membawa kejayaan.

  Rangkap 2

  Manusia akan bersatu padu apabila bermuafakat.

  Rangkap 3

  Sikap bekerjasama antara penduduk akan melahirkan kehidupan yang bahagia.

  Rangkap 4

  Masyarakat bermuafakat akan melahirkan Negara yang aman dan sejahtera.

  Rangkap 5

  Sikap saling mempercayai adalah asas untuk melahirkan permuafakatan yang berkekalan

  dalam masyarakat.

  Rangkap 6

  Sikap toleransi dan saling menghormati amat penting untuk mengukuhkan perpaduan.

  Tema

  Tema pantun ini ialah amalan hidup bermuafakat dalam masyarakat menjamin

  kesejahteraan.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  2/93

  Persoalan

  1. Kepentingan amalan mempraktikkan bergotong-royong.

  2. Sikap saling mempercayai asas permuafakatan. .

  3. Sikap toleransi dan saling menghormati mengukuhkan perpaduan .

  Bentuk

  1. Bentuk pantun terikat.

  2. Mempunyai 6 rangkap.

  3. Mempunyai 4 baris bagi setiap rangkap.

  4. Dua baris di atas pembayang dan dua baris di bawah maksud.

  5. Jumlah perkataan antara 3 hingga 4 perkataan sebaris.

  Contoh: ke lurah sama diharungi.

  6. Terdiri daripada 9 hingga 13 suku kata sebaris.

  Contoh: per/ca/ya/ mem/per/ca/ya/i/ a/sas/ ber/pe/gang/ (13 suku kata)

  7. Rima akhir abab.

  Gaya bahasa

  1. Anfora

  Bulat air oleh pembetung

  Bulat manusia oleh muafakat

  (pengulangan perkataan bulat pada awal baris)

  2. Repitisi.

  Hidup muafakat hidup bahagia

  3. Peribahasa.

  Bulat air oleh pembetung

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  3/93

  Bulat manusia oleh muafakat

  4. Inversi

  bergotong-royong penduduk sekampung.

  5. Imej alam.

  kangkung, bunga melati paya, sawah padi

  Unsur bunyi

  1. AsonansiBuah salak di dalam kantung ( pengulangan vokal a)

  2. Aliterasikulitnya keras isinya kelat (pengulangan konsonan k)

  Nilai

  1. Bekerjasama .

  2. Toleransi.

  3. Percaya mempercayai

  4. Hormat-menghormati.

  Pengajaran

  1. Kita haruslah bekerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

  2. Kita hendaklah bertolak-ansur antara satu sama lain.

  3. Kita hendaklah saling mempercayai antara sama lain.

  4. Kita perlulah saling menghormati dalam kalangan masyarakat.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  4/93

  PUISI TRADISIONAL

  (Pantun Nasihat)

  MAKSUD

  Rangkap 1

  Sesuatu pekerjaan yang sukar akan menjadi mudah jikalau dillakukan secara bersama.

  Rangkap 2

  Pesanan untuk gadis supaya pandai menjaga diri agar keselamatan terjamin.

  Rangkap 3

  Sesuatu perkara yang dilakukan mengikut hawa nafsu akan merosakkan diri.

  Rangkap 4

  Generasi muda diingatkan agar menjaga tutur kata kerana ketelanjuran kata akan memberi

  kesan kepada diri.

  Rangkap 5

  Kita hendaklah berguru ketika menuntut ilmu supaya tidak terpesong.

  Rangkap 6

  Kita diingatkan supaya menjaga tatasusila dalam pergaulan.

  TEMA

  Tema pantun ini ialah nasihat - menasihati dalam kehidupan seharian akan membawa

  kebaikan dan kesejahteraan hidup.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  5/93

  PERSOALAN

  Permuafakatan akan memudahkan sesuatu pekerjaan.

  Tangungjawab menjaga maruah diri.

  Bertindak tidak mengikut hawa nafsu.

  Bertutur kata dengan sopan

  kegigihan ilmu dengan betul.

  Menjaga adab dalam pergaulan.

  BENTUK

  Bentuk terikat.

  Mempunyai 6 rangkap.

  Mempunyai 4 baris dalam satu rangkap

  Dua baris di atas pembayang dan dua baris di bawah maksud.

  Rima akhir abab.

  Suku kata 8 hingga 11 suku kata dalam satu baris.

  Contoh : ja/ngan/ i/kut ha/wa naf/su (8 suku kata)

  Antara 4 hingga 5 patah perkataan.

  Contoh : Jangan ikut hawa nafsu (4 perkataan )

  GAYA BAHASA

  Repitisi bunga melati bunga pandan.

  Responsi Gunung Tahan sama didaki

  Sungai Pahang sama direnangi

  Peribahasa kerana mulut badan binasa.

  Imej alam nyiur muda , gunung, telaga, tanjung, pohon ara.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  6/93

  Unsur bunyi

  AsonansiMelangir keris pusaka hikmat ( pengulangan vokal i)

  Aliterasi - Bunga melati bunga pandan ( pengulangan konsonan n.)

  NILAI

  Bekerjasama

  Bermoral

  Rasional

  Bijaksana

  Kegigihan

  Berbudi bahasa

  PENGAJARAN

  Kita perlulah bekerjasama .

  Kita mestilah menjaga maruah diri.

  Kita hendahlah bersikap rasional dan tidak mengikut hawa nafsu.

  Kita hendaklah menjaga tutur kata .

  Kita hendaklah gigih menuntut ilmu.

  Kita hendaklah sentiasa berbudi bahasa .

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  7/93

  Puisi Tradisional

  Pantun Berkait (Bekerja)

  Maksud

  Rangkap 1

  Penulis menyeru sahabat agar segera bangun untuk bekerja.

  Rangkap 2

  Melakukan pekerjaan dan membuang semua sifat malas dalam diri.

  Rangkap 3

  Buang semua sikap malas dan mengetahui segala pekerjaan.

  Rangkap 4

  Setiap orang perlulah menguasai bidang tugas masing-masing.

  Rangkap 5

  Setiap pekerjaan perlulah dilakukan dengan teliti.

  Rangkap 6

  Apabila pekerjaan yang dilakukan dengan teliti , kerja yang berat akan menjadi mudah.

  Rangkap 7

  Hati menjadi senang setelah pekerjaan yang berat dapat diselesaikan.

  Rangkap 8

  Penat tidak akan terasa sekiranya pekerjaan berhasil.

  Tema

  Tema pantun ini ialah semangat untuk melakukan sesuatu pekerjaan sehingga selesai.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  8/93

  Persoalan

  1. Ketekunan dalam menjalankan sesuatu pekerjaan.

  2. Kerajinan penting dalam memastikan kesempurnaan dalam pekerjaan.

  3. Berkemahiran dalam sesuatu pekerjaan.

  4. Keigigihan berusaha dapat membuahkan hasil.

  Bentuk

  1. Bentuk pantun terikat.

  2. Merupakan pantun berkait.

  3. Mempunyai 8 rangkap.

  4. Mempunyai 4 baris bagi setiap rangkap.

  5. Jumlah perkataan antara 4 hingga 5 perkataan sebaris.

  Contoh: bangkit segera kita berjuang (4 perkataan)

  6. Terdiri daripada 9 hingga 11 suku kata sebaris.

  Contoh: wa/hai/ ra/kan/ han/dai/ dan/ tau/lan/

  7. Rima akhir abab.

  Gaya bahasa

  1. Sinkof

  Tidaklah bimbang barangkan hilang (rangkap 5 baris 1)

  2. Inversi

  bangkit segera kita berjuang (rangkap 1 baris 4)

  3. Repitisi

  Perahu layar mudik ke pangkalan

  Sampai di pangkalan memunggah barang

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  9/93

  Unsur bunyi

  Asonansiwahai rakan handai dan taulan (Rangkap 1 baris 3)- pengulangan vokal a

  Aliterasitiadalah tinggal terbuang penat (Rangkap 8 baris 4)-

  pengulangan konsonan t

  Nilai

  1. Kerajinan

  2. Ketekunan

  3. Kegigihan

  4. Bersyukur

  Pengajaran

  1. Kita haruslah rajin dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

  2. Kita hendaklah dalam pekerjaan.

  3. Kita perlulah gigih berusaha.

  4. Kita mestilah bersyukur setelah berhasil melakukan pekerjaan.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  10/93

  PUISI TRADISIONAL

  (Syair Panduan Untuk Para Remaja)

  MAKSUD

  Rangkap 1

  Penyair berpesan kepada generasi muda agar jangan berbohong dan memperdaya

  orang,Generasi muda juga diingatkan agar tidak hanya mementingkan kekayaan dan bersifat

  boros.

  Rangkap 2

  Generasi muda dingatkan agar mengelakkan diri daripada perbuatan mengumpat, sombong

  dan memungkiri janji.

  Rangkap 3

  Generasi muda diingatkan supaya tidak main judi , minum arak dan tidak terlibat dengan

  perkara-perkara yang negatif kerana mereka akan menerima kebinasaan.

  Rangkap 4

  Generasi muda diingatkan supaya tidak berhutang dan mengharapkan bantuan daripadaorang lain. Orang yang tidak berhutang dan bergantung harap kepada orang lain pasti akan

  senang hidupnya.

  Rangkap 5

  Generasi muda diingatkan agar mengelakkan diri daripada sikap suka meminjam ataupun

  memberi pinjam serta berhutang. Sikap ini boleh menyebabkan hubungan antara sahabat

  akan menjadi renggang.

  Rangkap 6

  Generasi muda diingatkan tidak mengharapkan bantuan. Hal ini kerana orang yang terlalu

  mengharapkan bantuan akan hilang kepercayaan dan kemampuan kepada diri sendiri.

  Rangkap 7

  Generasi muda diingatkan agar berdikari dalam melakukan sesuatu dan tidak membezakan

  kedudukan atau taraf.

 • 8/13/2019 Komsas Tingkatan 3

  11/93

  Rangkap 8

  Penyair berpesanan kepada generasi muda. Semoga dengan keizinan Allah pasti belia hari ini

  akan menjadi generasi yang berguna kepada bangsa dan negara.

  TEMA

  Tama syair ini ialah panduan kepada generasi muda untuk menghadapi dunia yang penuh

  dugaan ini dengan bermoral.

  PERSOALAN

  1. Berdikari dalam kehidupan tanpa mengharapkan bantuan dan pertolongan daripada orang

  lain.

  2. Menjauhkan diri daripada terlibat dengan perkara-perkara negatif yang merosakkan diri.

  3. Menunaikan janji kerana kegagalan menepati janji akan menghilangkan kepercayaan

  orang terhadap kita.

  4. Mengelakkan diri daripada berhutang kerana hubungan persahabatan akan renggang.

  GAYA BAHASA

  1. Anafora - Jangan fikir kasihkan kaya.

  Jangan boros yang sia-sia.

  2. RepitisiJangan mengata jangan mengeji

  3. InversiJudi dan arak jangan biasa, sepatutnya jangan biasa judi dan arak.

  Unsur bunyi

  Asonansi Barang dipinjam kerap kehilangan ( pengulangan vokal a).

  Aliter

Search related