Click here to load reader

Komsas ting.1

  • View
    249

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Komsas ting.1

  1. 1. iANTOLOGI KASUT KELOPAK JANTUNGUNIT 1:Puisi Tradisonal 1. Pantun Dua Kerat (Nasihat)MaksudRangkap 1Menghargai pemberan seseorang. Rangkap 2Jika banyak bercakap,kita mungkln akan banyak melakukan kesilapan. Rangkap 3Mengharapkan balasan daripada penerima melalui surat yang diutus. Rangkap 4Orang yang malas berusaha tidak akan mendapat apa-apa.Rangkap 5Orang yang oerdik lebih mudah memahami sesuatu pelajaran.Rangkap 6Orang yang melakukan sesuatu penu bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Rangkap 7Sesiapa yang terakhir melakukan sesuatu,dia hendaklah menyimpan segala peralatan. Rangkap 8Sekiranya seseorang itu memerlukan sesuatu.maka ia perIu datang untuk mengambilnya. Rangkap 9Orang yang suka menipu dan mencuri akan mencemarkan namanya sendiri. Rangkap 10Seseorang yang hanya akan duduk diam setelah didenda atau dltegur. Tema Nasihat kepada semua lapisan masyarakat ke arah kebaikan. Persoalan (a) Keburukan orang yang banyak cakap.(b) Sikap malas berusaha tidak akan memberikan apa-apa(faedah.c) Keburukan perbuatan menipu dan mencuri.d) Sikap berani menanggung sesuatu perkara yang dilakukan. (e) Sikap amanah dan rajin dalam menjaga kekemasan ataukebersihan sesuatu tempat. Bentuk dan Ciri-ciri Pantun( ((c( (a) Terdiri daripada sepuluh rangkap. b) Berisi dua baris serangkap. ) Ada pembayang dan maksudnya. d) Bilangan katanya empat hingga enam patah kata sebars.e) Terdin' daripada Iapan hingga dua belas suku kata sebaris. (f) Rima akhirnya aa. Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi(a) Asonansi.(perulangan vokal a - Pecah [email protected] pecgh gelas). (b) Aliterasi.(perulangan konsonan b - erani Quat,Qeranitanggung). (c) Repetisi.Contoh:Banyak cakap banyak bohong. (d) lmej alam.Contoh:daun keladi.ikan siakap,kumbang jarak,durian,cempedak,itik,dan ayam. Nlai(a) Jujur. (b) Rajin. (c) Baik. 228(d) Bertanggungjawab.(e) Patuh.(f) Menghargai.(g) Berani. Pengajaran(a) Janganlah sakali-kali kita bercakap bohong. (b) Orang yang malas tidak akan mendapat apa-apa. (C) dangan menipu dan mencuri,kelak akan dipandang hina. (d) Kita haruslah berani bertanggungjawab atas perbuatan yang kita lakukan. (e) Sebaik-baiknya kita mengemaskan sesuatu tempat yang telah kita gunakan. (f) Kita hendaklah pandai menjaga diri agar tidak perlu ditegur kerana berkelakuan kurang baik. 2. Pantun Empat Kerat (Agama)MaksudRangkap 1llmu yang tinggl tidak membawa apa-apa erti jika orang itu tidak melaksanakan suruhan Allah,iaitu bersolat. RangkapzApabila mati kelak kita akan menyesal kerana meninggalkan solat. Rangkap3Ilmu pengetahuan perlu dijadikan amalan hidup,barulah ada hasilnya. Rangkap 4Semulia~muIia manusia.tidak akan sama dengan kemuliaan Allah kerana Allah Maha Esa. Rangkap 5Kita perlulah berlngat-ingat akan seksaan Allah di akhirat kelak sekiranya kita melakukan dosa. Hangkap 6Alllah Maha Pengampun.Oleh itu,sentiasalah kita memohon keampunan daripada~Nya agar kita dapat masuk ke dalam syurga. Tema Kesedaran dan kepercayaan terhadap pegangan agama kita. Persoalan(a) Kepentingan mengamalkan segala perintah Tuhan dan meninggalkan larangan-Nya. (b) Balasan yang setimpal kepada orang yang tidak mengamalkan perintah agama. (c) Ilmu pengetahuan mestilah diamalkan supaya ada manfaatnya. (d) Tanggungjawab kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk dan Cri-ciri Pantun(a) Terdiri daripada enam rangkap. (b) Berisi empat bars serangkap. (c) Ada pembayang dan maksudnya. (d) Bilangan katanya tiga hingga lima patah kata sebaris.(e) Terdiri daripada lapan hingga sepuluh suku kata sebarls.(l) Rima akhirnya abab. Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi(a) Asonansi.(perulangan vokal a - Hendak masuk dalam syurga). (b) Aliterasi.(perulangan konsonan b - Qanyaklah (gu/ an antara bulan). . ..l
  2. 2. .l I(c) Hiperbola.Contoh:ilmu setnggi tegak. (d) Simile.Contoh:Bagai pohon tidak berbuah. (e) lmej alam.Contoh:kemumu,semak,pohon se/ ara,bulan,dan asam ge/ ugunNilai(a) Mentaati perintah Tuhan.(b) Menginsafi diri. (c) Merendah diri. (d) Tekun. (e) Bertanggungjawab. Pengajaran(a) Janganlah sekali-kali kita mengingkari perintah Tuhan. (b) Kita hendaklah menghindari sifat malas dalam meng- amalkan sesuatu ilmu dan mengerjakan suruhan Tuhan. (c) Kita hendaklah merendah diri akan darjat kita sebagai makhluk Tuhan. (d) Kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Tuhan agar diampunkan segala dosa. (e) Janganlah kita mementingkan ilmu dunia dan mengabaikan ilmu agama. 3. Pantun Empat Kerat (Berjimat Cermat)MaksudRangkap 7Jika berjimat cermat,rezeki yang sedikit pun akan terasa banyak. Rangkap 2Sikap berjimat cermat adalah baik,sebaliknya sikap boros adalah tidak baik. Rangkap 3Sikap berjimat cermat dapat menjamin masa depan.Rangkap 4Berbelanja besar akan menambahkan beban kewangan.Rangkap 5Sikap berjimat cermat disarankan agama untuk kesejahteraan hidup. Rangkap 6sesuatu yang sedikit kerana berjimat adalah lebih baik daripada banyak tetapi membazir. Rang/ tap 7Perbelanjaan yang terancang dapat mengelakkan pembaziran. TemaKelebihan amalan berjimat cermat dan keburukan sikap boros. Persoalan a) Amalan berjimat cermat amat dituntut.b) Sikap boros dapat membinasakan diri. c) Perancangan perbelanjaan yang betul memberikan kebaikan pada diri. d) Berbelanja mengikut kemampuan diri. e) Keberkatan rezeki bagi orang yang berbelanja secara berhemah. Bentuk dan Ciri-ciri Pantuna) Terdiri daripada tujuh rangkap. (b) Berisi empat baris serangkap. (c) Ada pembayang dan maksudnya. d) Bilangan katanya tiga hingga lima patah kata sebaris. e) Terdiri daripada sembilan hingga dua belas suku katasebaris. l) Flima akhirnya abab. Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi a) Asonansi.(perulangan vokal a - Jikalau sentasa berjimat cermat). 229(b) Aliterasi.(perulangan konsonan m ~ Il_/ Iasak meranum buah ara). (c) Penbahasa.Contoh:Rezeki secupak terasa segantang._(d) lmej alam.Contoh:belukar,pasir,sayur,dan kacang. Nilai(a) Berjimat cermat. (b) Bijak merancang perbelanjaan.(c) Mematuhi suruhan agama. Pengajaran(a) Kita hendaklah berjimat cermat kerana berjimat cermat amalan mulia. (b) Janganlah kita boros berbelanja. (c) Jauhilah sikap boros dan utamakan sikap berjimat cermat demi masa depan yang cerah. (d) Utamakanlah sikap berjimat cermat kerana berjimat cermat tuntutan agama. 4. Pantun Empat Kerat (Teka-teki)MaksudRangkap 7Pertanyaan tentang benda yang kepalanya lebih besar daripada badan.Jawapannya ialah paku payung.Fiangkap 2Pertanyaan tentang benda yang makin diisi makin ringan.Jawapannya ialah belon. Rangkap 3Pertanyaan tentang binatang yang berdarah hitam,janggutnya banyak tetapi tulangnya satu.Jawapannya ialah sotong. Rangkap 4Pertanyaan mengenai benda yang berwarna hijau ketika kecil,tetapi berwarna merah ketika besar.Jawapannya ialah cili merah. Rangkap 5Pertanyaan tentang binatang yang mempunyai tanduk di hidung.Jawapannya ialah badak sumbu. TemaMenguji kepintaran minda untuk menjawab persoalan yang bersifat pengetahuan am. Persoalan(a) Menguji kepekaan seseorang terhadap sesuatu perkara yang terdapat di sekitar kehidupan seharlannya. (b) Menduga kepantasan seseorang menyelesaikan masalah berkaitan dengan persekitaran. (c) Memotivasikan seseorang untuk berfikir dengan cara teka-teki. Bentuk dan Ciri-ciri Pantun(a) Terdiri daripada lima rangkap. (b) Berisi empat baris serangkap. (c) Ada pembayang dan maksudnya. (d) Bilangan katanya empat hingga lima patah kata sebaris.(e) Terdiri daripada lapan hingga sebelas suku kata sebaris.(f) Rima akhirnya abab. Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi (a) Asonansi.(perulangan vokal i- Makin ci/ jsi makin ringan).(b) Aliterasi.(perulangan konsonan c - guba/ ah gari wahai saudara).(c) Anafora.Contoh:Kalau tuan bawa keladi,Bawa juga si pucuk rebung;Kalau tuan bljak bestari,Apa dia tanduk di hidung?(d) Epifora.Contoh:Hari-hari ke rumah Cik Htam,Melihat orang memotong tebu;
  3. 3. Apa binatang dara/ mya hiram,Janggut delapan tu/ angnya salu? (e) Personfikasi.Contoh:Kec/ -keci/berbaju hijau;sudahbesar berbaju merah. (f) lmej alam.Contoh:burung nuri,tebu,pokok,pucuk rebung,dan ke/ ad. Nilai(a) Rasional. (b) Bijaksana. Pengajaran(a) Kita hendaklah berkir secara rasional dalam mencarijawapan. (b) Kita perlulah bijaksana dalam mengaitkan segala unsuryang terdapat di persekitaran kita. 5. Syar Wasiat Ayahanda Siti ZawiyahMaksudRangkap 1Keadaan saudagar dan isterinya yang sudah sakit selama seminggu. Rangkap 2Saudagar berasakan bahawa ajalnya sudah hampir,lalu dia memanggil anaknya dan mencium kepala anaknya.Rangkap 3Saudagar berpesan kepada anaknya agar menjaga tngkah laku. Rangkap 4Saudagar mewasiatkan semua hana bendanya untuk anaknya itu. Rangkap 5Saudagar berpesan agar anaknya dapat mengurus hana dengan bijak. Rangkap 6Jika hana tidak diurus dengan baik,hal itu akan me- nimbulkan kesusahan kepada pemiliknya. Rangkap 7Saudagar berpesan agar si anak tidak lupa akan budi bahasa dan memuliakan ibu bapa.Si anak juga harus bersikap mesra terhadap orang lain. Flangkap 8Tngkah laku yang baik dan mesra adalah lebih berharga daripada harta benda. TemaNasihat dan kata-kata terakhir seorang bapa kepadaanaknya. Persoalan(a) Kesayuan ketika di ambang maut. (b) Kasih sayang seorang bapa terhadap anaknya.(C) Kepentingan menghormali ibu dan bapa. (d) Menjaga hana peninggalan dengan baik. (e) Kepentingan amalan berbudi bahasa sasama insan. Bentuk dan Ciri-ciri Syar(a) Terdiri daripada lapan rangkap. (b) Berisi empat baris serangkap. (c) Bilangan katanya tiga hingga lima patah kata sebaris.(d) (e) Rima akhirnya aaaa. Gaya Bahasa dan Keindahan Bunyi(a) Asonansi.(perulangan vokal a - Katgnyg waha!cahaya mgtaku). (b) Aliterasi.(perulangan konsonan s - @akit _s_audara laki isten). Simile.Contoh:Laksana perahu bersauh tunggal.Bahasa Arab.Contoh:fana. Terdiri daripada lapan hingga dua belas suku kata sebaris. 230Nilai( ( lo) Rasional..a) Kasih sayang.b) Berbudi bahasa. (d) Hormat-menghormati. Pengajaran(a) (b)(C) (d)Kita seharusnya menjaga tingkah Iaku dengan baik.Kita wajarlah berbudi bahasa dan menyapa sesiapa yang kita jumpa. Janganlah kita terialu memandang hana benda sehingga mengabaikan tanggungjawab