of 46 /46
Transformasi KOMSAS 2011 Disediakan oleh : SAHARUDDIN ABDULLAH SMK Sijangkang Jaya MOHD NASRI BIN YUNUS SMK Banting.

Ceramah komsas

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Komsas

Text of Ceramah komsas

Page 1: Ceramah komsas

Transformasi

KOMSAS 2011

Disediakan oleh :SAHARUDDIN ABDULLAH

SMK Sijangkang Jaya

MOHD NASRI BIN YUNUSSMK Banting.

Page 2: Ceramah komsas

Tujuan :

1.Mendedahkan tentang kandungan buku Antologi dan Novel untuk tingkatan 2 dan 5 bagi sesi 2011.

2.Supaya guru-guru Bahasa Melayu bersedia untuk menghadapi suasana Pembelajaran dan Pengajaran untuk sesi 2011.

3.Berkongsi Ilmu untuk menghasilkan satu contoh kupasan antologi bagi dijadikan panduan untuk proses P & P.

Page 3: Ceramah komsas

ANTOLOGI KOMSAS TING. 5 MULAI 2011

DIRGAHAYU BAHASAKU

Antologi 2010(Ting. 4

Page 4: Ceramah komsas

Puisi Tradisional

Pantun Empat Kerat Pantun Lapan Kerat

Syair Makna Riak Syair Pemberontakan Patani

Gurindam Tonggak Dua Belas Seloka Si Luncai

Page 5: Ceramah komsas

SAJAK

 Dirgahayu Bahasaku Kecek – (V) Bangkitlah Pasar Perasaan Di Bawah Langit Yang Sama Arkitek Kota

Page 6: Ceramah komsas

PROSA TRADISIONAL

Hikayat Langlang Buana

Hikayat Siak Dua Geliga

Hikmat Hikayat Opu

Daeng Menambun

Page 7: Ceramah komsas

Pahlawan Buntung Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong Idola Penanggungan Hutan Rimba Tanggar Amanat

CERPEN

Page 8: Ceramah komsas

DRAMA

 Tiang Cengal Dinding Sayung 1400 Dato’ Onn

Page 9: Ceramah komsas

Antologi 2011 (Ting. 2)

2010

Page 10: Ceramah komsas

PUISI TRADISIONAL

Pantun Dua Kerat (Nasihat)Pantun Empat Kerat (Muhibah dan Perpaduan)Pantun Empat Kerat (Agama)Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah)Syair Perang Saudara di PahangSyair Mendapat Gemala Naga

Page 11: Ceramah komsas

SAJAK

o Persahabatano Hari Guruo Burung-burung

Pagio Ketenangano Sajak lauto Warkah kepada

Generasi

Laut

Page 12: Ceramah komsas

PROSA TRADISIONAL

Raja Muda Hikayat Opu Daeng

Menambun Hikayat Inderaputera Hikayat Anggun Cik Tunggal

Page 13: Ceramah komsas

CERPEN

Anak Penggunting Rambut

Capa Rengat Dendam Maaf Kupinta Gema Sepi Gadis Genius Warkah daripada Ibu

Page 14: Ceramah komsas

DRAMA

Hemodialisis Inflakasta

Di Sini Bakti Bersemadi

Page 15: Ceramah komsas

Novel Tingkatan 2 (2011)Wira Persona Avatari

2010

Page 16: Ceramah komsas

Novel Tingkatan 5 (2011)INTERLOK

2010

Page 17: Ceramah komsas

ASPEK KAJIAN KOMSAS

SINOPSIS Ringkasan cerita yang

memberikan gambaran keseluruhan sesebuah karya.

TEMA Sesuatu yang menjadi

menjadi fikiran atau persoalan yang mendasari sesebuah cerita. Tema adalah berdasarkan pengalaman watak utama dalam sesebuah karya.

PERSOALAN Perkara atau hal

yang ditonjolkan dalam sesebuah karya yang memantapkan tema.

PLOT Jalan cerita atau

rentetan peristiwa yang mempunyai sebab-musabab.

Page 18: Ceramah komsas

Binaan Plot PERMULAAN CERITA ( EKSPOSISI ) Memperkenalkan pembaca kepada satu-satu

situasi khusus seperti latar masa, tempat, dan watak-watak dalam cerita

  PERKEMBANGAN Peristiwa-peristiwa yang mengandungi

konflik dan saspens

KLIMAKS Puncak cerita iaitu suatu detik yang paling

tegang akibat daripada konflik-konflik yang berlaku sebelumnya iaitu dalam perkembangan cerita.

Page 19: Ceramah komsas

Binaan Plot

PELERAIAN Peristiwa yang berlaku selepas

klimaks. Dalam bahagian ini, sesuatu masalah terlerai dan nasib watak-watak yang terlibat ditentukan.

PENGAKHIRAN/ PENYELESAIAN. Peristiwa yang mengarah kepada

penyelesaian

Page 20: Ceramah komsas

WATAK

Pihak yang mengambil bahagian dalam sesebuah cereka. Mereka dicipta untuk memain-kan peranan bagi menyokong idea pokok dan mengembangkannya hingga akhir cerita. Watak ini dipegang oleh manusia atau bukan manusia tetapi diberi sifat-sifat manusia.

Page 21: Ceramah komsas

Jenis Watak WATAK BULAT. Watak yang dibangunkan secara keseluruhan dan diberi

pelbagai kemungkinan sifat manusia. Digambarkan tidak sepenuhnya baik dan tidak sepenuhnya jahat. Oleh itu, tindakannya tidak dapat diagak oleh pembaca.

WATAK PIPIH. Watak yang tidak dibangunkan secara keseluruhan tetapi

diperkenalkan melalui satu aspek peribadinya sahaja. Kalau watak itu jahat, kita akan dihidangkan dengan tindak-tanduknya yang jahat sahaja sepanjang cerita tersebut. Biasanya watak sampingan boleh dianggap watak pipih.

  WATAK DINAMIS. Watak yang penuh bertenaga dan sentiasa mengalami

perubahan mengikut perkembangan cerita. Watak dinamis ialah watak bulat.

Page 22: Ceramah komsas

Jenis Watak

WATAK STATIS Watak yang beku dan tidak mengalami apa-

apa perubahan sepanjang cerita. Watak statis boleh dianggap sebagai watak pipih.

WATAK UTAMA Watak yang memainkan peranan utama

dalam sesebuah lakonan.

WATAK SAMPINGAN Watak pembantu yang membantu watak

utama dalam menjalankan peranannya membangunkan sesebuah cerita.

Page 23: Ceramah komsas

PERWATAKAN

Sifat-sifat manusia secara menyeluruh yang dilihat melalui perasaan, keinginan, cara berfikir, cara bertindak dan sebagainya.

Page 24: Ceramah komsas

IMBAS MUKAPeristiwa yang diramalkan, dibayangkan atau dijangkakan akan berlaku.

IMBAS KEMBALIPeristiwa atau kejadian yang telah berlaku yang digambarkan melalui penceritaan semula.

PEMERIANPeristiwa, watak, objek atau perbuatan yang diceritakan atau digambarkan secara menyeluruh oleh pengarang.

TEKNIK PLOT

Page 25: Ceramah komsas

DIALOGPertuturan antara watak sama ada dalam bentuk perbualan, perbincangan, pertengkaran dan sebagainya.MONOLOG DALAMANPengucapan batin yang berupa kata hati atau perkara yang difikirkan.MONOLOGPertuturan atau pengucapan seseorang watak yang ditujukan kepada dirinya sendiri ataupun kepada pembaca.

TEKNIK PLOT

Page 26: Ceramah komsas

 NILAI MURNI 

Tingkah laku atau perbuatan baik dan disenangi yang boleh dijadikan teladan.

  NILAI KEMANUSIAAN BAIK HATI JUJUR BIJAKSANA YAKIN DIRI MESRA BERANI BERTANGGUNGJAWAB TEGAS BERSIH TABAH SABAR SOPAN

NILAI KEMASYARAKATAN

TOLONG-MENOLONG BEKERJASAMA TAAT SETIA ADIL SIMPATI HORMAT-MENGHORMATI PATRIOTIK KEBEBASAN UNSUR KEKELUARGAAN UNSUR CINTA DAN

KASIH SAYANG.

Page 27: Ceramah komsas

LATAR - Gambaran tentang persekitaran atau latar belakang sesebuah cerita termasuklah

masa, tempat dan masyarakat

LATAR MASA. Merujuk kepada masa atau zaman.

LATAR TEMPAT. Tempat sesuatu peristiwa itu berlaku.

LATAR MASYARAKAT. Keadaan atau gambaran masyarakat yang

terdapat dalam cerita. Ini termasuklah cara hidup mereka, cara mereka berfikir, cara mereka bekerja, status atau kedudukan mereka dan sebagainya.

Page 28: Ceramah komsas

SINKOF Perkataan yang telah dipendekkan

dengan cara menghilangkan huruf atau suku kata tertentu. Contoh : ”hendak” ditulis atau disebut ”nak”.

PERSONIFIKASI Unsur yang digunakan untuk

memberikan sifat manusia kepada benda-benda yang bukan manusia. Contoh : Hari telah merangkak senja.

Gaya Bahasa

Page 29: Ceramah komsas

METAFORA. Perbandingan secara langsung kerana

memberikan sifat sesuatu objek itu secara perbandingan terus. Contoh : Dada langit , Daerah pengalaman.

  DIKSI Pemilihan kata yang tepat yang dapat

memberikan kesan yang maksimum kepada pembaca. Perkataan itu mungkin puitis atau indah, bersifat kedaerahan, bahasa klasik, bahasa slanga atau bahasa asing.

 

Gaya Bahasa

Page 30: Ceramah komsas

SIMILE Unsur yang digunakan untuk menyamakan sesuatu

benda dengan sesuatu benda yang lain. Unsur ini menggunakan perkataan seperti, umpama, bagai dan laksana sebagai perbandingan. Contoh : Dunia macam roda, Aksyen macam Hitler.

  HIPERBOLA Unsur yang digunakan untuk membesar-besarkan

atau melebih-lebihkan sesuatu berbanding dengan keupayaan atau keadaannya yang sebenar. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kehandalan, kehebatan atau keagungan sesuatu peristiwa atau suasana. Contoh : Perniagaan adalah peperangan, Kalau pecah tentulah dia menghadapi hari kiamat

Gaya Bahasa

Page 31: Ceramah komsas

INVERSI Pembalikan susunan kata dalam kalimat.

Biasanya bahagian yang penting didahulukan. Contoh : Pintar kamu, Air mata berderai gugur.

PERIBAHASA Ayat atau kelompok kata yang mempunyai

susunan yang tetap dan membawa maksud yang tertentu. Peribahasa dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat iaitu simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan dan pepatah. Contoh : Pisang tak kan berbuah dua kali.

Gaya Bahasa

Page 32: Ceramah komsas

PERULANGAN/ REPITISI Pengulangan kata atau frasa dalam

satu kalimat beberapa kali. Contoh : Ini khazanah bapak, ini khazanah bapak.

ANAFORA Pengulangan kata atau frasa pada

awal kalimat. Contoh : masih di situ, masih memandu kereta lama, masih menuju sekolah yang sama

Gaya Bahasa

Page 33: Ceramah komsas

EPIFORA. Pengulangan kata atau frasa pada akhir

kalimat. Contoh : keli masuk ruan keluar, matahari masuk bulan keluar.

  PEMBENTUKAN AYAT. Melibatkan penggunaan dan penyusunan ayat

hingga meninggalkan kesan rasa yang tinggi . Ayat yang pendek-pendek membawa impak yang teguh dan sesuai dengan suasana ketegangan , ketegasan dan keberanian. Ayat yang panjang sesuai dengan suasana yang tenang, aman dan damai.

Gaya Bahasa

Page 34: Ceramah komsas

PENGAJARAN

Sesuatu perkara yang dikemukakan secara halus yang dapat dijadikan pedoman, peringatan ataupun yang perlu dijauhi

Kita hendaklah ……. Kita haruslah….. Kita janganlah…..

Page 35: Ceramah komsas

CARA MENGESAN TEMA

MELALUI PERWATAKAN WATAK-WATAK Setiap percakapan, tingkah laku, konflik. Pandangan watak

perlu diteliti.  MELALUI PERISTIWA PENTING YANG DILALUI Rujukan kepada peristiwa yang ditempohi oleh watak

utama dalam hidup  MELALUI PERKARA-PERKARA YANG PALING MENONJOL

DALAM CERITA  MELALUI PERSOALAN YANG DIKEMUKAKAN DAN KEMUDIAN

DAPATKAN PERSOALAN POKOKNYA.

MELALUI PEMERHATIAN KEPADA PLOT CERITA IAITU SUSUNAN DAN URUTAN PLOT.

Page 36: Ceramah komsas

CARA MENGESAN PERSOALAN, LATAR, NILAI DAN PENGAJARAN.

Melalui perlukisan atau pernyataan langsung yang dilakukan oleh pengarang.

Melalui percakapan atau dialog yang diucapkan.

Melalui butiran yang terdapat dalam peristiwa sama ada tindak-tanduk, aksi, perasaan, tabiat dan lain-lain.

Page 37: Ceramah komsas

TUGASAN BENGKEL

Guru-guru dipecahkan kepada 4 kumpulan.

Lantik ketua setiap kumpulan. Agihkan tugasan mengikut aspek kajian

komsas. Buat kupasan berdasarkan tajuk yang

diberi. Bentangkan hasil kupasan untuk

perkongsian ilmu.

Page 38: Ceramah komsas

Aspek Kajian

Cerpen / Drama Sinopsis. Tema Persoalan Latar Watak dan Perwatakan Nilai Pengajaran.

Page 39: Ceramah komsas

Aspek Kajian

Prosa Klasik. Sinopsis. Tema Persoalan Watak dan Perwatakan Nilai Pengajaran.

Page 40: Ceramah komsas

Aspek Kajian

Puisi Tradisional / Sajak. Maksud. Tema Persoalan Gaya Bahasa. Nilai Pengajaran.

Page 41: Ceramah komsas

PENGAJARANKAJIANNOVEL

LATAR

WATAK&

PERWATAKAN

TEMA

NILAI

SINOPSIS MENGIKUTBAB

PERSOALAN

PLOT

Page 42: Ceramah komsas

Sekian, Terima Kasih

Selamat Berbengkel dan Berkongsi Ilmu. Semoga Kita Mendapat Sesuatu yang

Boleh dijadikan Panduan untuk Memperbaiki Pembelajaran dan

Pengajaran Kita. Semua hasil perbengkelan akan

dikumpulkan dan dijadikan modul untuk panduan sekolah-sekolah daerah Kuala

Langat.

Page 43: Ceramah komsas

Contoh - Contoh

KUPASAN ANTOLOGI

Page 44: Ceramah komsas

Tingkatan 5 : Cerpen Tanggar Amanat.

Sajak Arkitek Kota. Pantun Lapan Kerat

Tingkatan 2 : Hikayat Opu Daeng Menambun. Drama Di Sini Bakti Bersemadi.

Sajak Ketenangan

Page 45: Ceramah komsas

BENGKEL PENGURUSAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU ( ELEMEN KOMSAS ) TINGKATAN 2 DAN TINGKATAN 5

DAERAH KUALA LANGAT 2010

Tarikh: 2 November 2010 Tempat :Masa : 8.00 pg. – 4.30 ptg.

ATUR CARA PROGRAM/BENGKEL

  8.00 PAGI - PENDAFTARAN DAN MINUM PAGI   8.30 PAGI - TAKLIMAT   9.30 PAGI - BENGKEL PENGURUSAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU( ELEMEN KOMSAS )   12.30 T. HARI - MAKAN TENGAH HARI / SOLAT   2.30 PETANG - PEMBENTANGAN   4.30 PETANG - BERSURAI

Makluman:  Tolong bawa : – Komputer Riba - Buku Teks - bahan berkaitan

Page 46: Ceramah komsas

Pembahagian Tugas:

 

GENRE / TINGKATAN / TAJUK

KUMPULAN SEKOLAH

DRAMA

TINGKATAN 2: Di Sini Bakti Bersemadi.

 

TINGKATAN 5 : Tiang Cengal Dinding Sayung.

1. SMA UNUWANUS SAADAH.   2. SMK TELUK PANGLIMA GARANG.   3. SMK SULTAN ABDUL SAMAD.   4. SMK BUKIT CANGGANG.   5. SMK METHODIS

CERPEN

TINGKATAN 2: Gema Sepi Gadis Genius.

TINGKATAN 5: Idola.

1. SMK SIJANGKANG JAYA.   2. SMK JENJARUM.   3. SMK PULAU CARREY.   4. SMK BANDAR BANTING.   5. SMK SUNGAI MANGGIS

 

 

PUISI TRADISIONAL

TINGKATAN 2: Pantun Empat Kerat ( Muhibah dan Perpaduan ).

TINGKATAN 5: Syair Makna Riak.

1. SMK. BATU LAUT   2. SMK. TANJUNG SEPAT.   3. SMK. JUGRA

PUISI MODEN / SAJAK

 TINGKATAN 2: Ketenangan.

TINGKATAN 5: Dirgahayu Bahasa ku.

1. SAMT AMPUAN RAHIMAH.   2. SMK BANTING.   3. SMK TELOK DATOK.