KONSEP KOMSAS

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  1/21

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  2/21

  Personafikasi

  Metafora

  Simile Inversi

  Singkop

  Hybrid

  Anafora

  Epifora

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  3/21

  Diksi

  Asonansi

  Aliterasi Bombastik/ hiperbola

  Alusi

  Rima akhir Perlambangan/ imejan

  Watak dan perwatakan

  Plot

  latar

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  4/21

  memberi unsur manusia atau benda hidupkepada bukan benda hidup

  Contoh:i. Angin sepoi bahasa di pinggiran pantaiitu menampar pipiku. (menampar ialahperbuatan manusia)ii. Dedaun kelapa di pantai melambaiku

  riang. (melambai/ riang ialahperbuatan/sifat manusia)iii. Dingin malam menggigit tulangku.(menggigit ialah perbuatan manusia)

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  5/21

  perbandingan sesuatu dengan sesuatuyang lain secara langsung tanpamenggunakan kata bandingan iaituseperti, bak, umpama dan sebagainya

  Contoh:i. Rambut puteri itu mayang mengurai

  dan cantik sekali.ii. Suaranya lantang guruh sambutmenyambut.iii. Merah darah mengalir di tubuhku

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  6/21

  perbandingan sesuatu dengan sesuatuyang lain dengan menggunakan katabandingan iaitu seperti, umpama, bak,bagai, se dan sebagainya

  Contoh:i. Hatinya hampa bagai kaca jatuh ke

  batu.ii. Suaranya merdu seperti buluh perindu.iii. Dia diam bak tahu apa yang tersiratdi fikiranku

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  7/21

  pembinaan struktur frasa ayat atau ayatyang terbalik

  Contoh:i. Semalam petang dia datangmenjengukku. (sepatutnya petangsemalam)ii. Panas cuaca petang itu melelahkan

  tubuhnya. (sepatutnya cuaca panas)iii. Kopi secawan diteguknya puas-puas.(sepatutnya secawan kopi)

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  8/21

  singkatan perkataan

  Contoh:

  i. Dia dah datang semalam, Pak Abukata Ariff perlahan.ii. Biarlah kubawa diri yang terluka ini,balas Wan Kamariah.iii. Cerita tu mungkin benar,jelasInspektor Zamri ringkas.

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  9/21

  penggabungan beberapa perkataanmenjadi satu perkataan sahaja

  Contoh:i. Hatinya bisupilu mendengar penjelasanitu.ii. Dia tidak akan ikut rentaktari pengikutnyayang marah itu.

  iii. Begitulah adattari kehidupan sebagaiseorang nelayan.

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  10/21

  pengulangan perkataan pada awalbaris atau ayat

  Contoh:i. Dia masih berdiri di situ. Dia mengingatisaat manisnya di kota Paris.ii. Masihkah lagi kau mengingatiku.

  Masihkah lagi detik itu kau ingati.iii. Belum tiba masanya dia bersuara.Belum tiba masanya dia mengakuihakikat itu.

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  11/21

  pengulangan perkataan pada akhir barisatau ayat

  Contoh:i. Hatinya mengimbas luka lama.Perasaannya masih terpilu oleh luka lama.ii. Biarlah Dila menangis. Atau Shafik jugaakan menangis.

  iii. Abang membesar dengan lampuminyak tanah. Aku Berjaya juga denganlampu minyak tanah.

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  12/21

  pemilihan perkataan yang sesuai dengansesuatu cerita yang ditulis

  i. Contoh: (Katakan cerita tentang

  keagamaan)Malam itu dia mendengar usrah daripadaustazah. Bibit-bibit nur menjelma di jiwanya.

  ii. Contoh: (Katakan cerita tentang cinta/ kasih

  sayang)Hatinya terlalu rindu. Belaian kemesraan itusering kudambakan.

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  13/21

  bagi mengulas sesuatu hasil puisi (sajak/pantun/syair dan sebagainya). Asonansibermaksud pengulangan vokal dalamsesuatu baris ayat.

  Contoh:i. Adakah ayah amat marah akan kakak

  lagi.Pengulangan vokal a sebanyak 13 kali.

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  14/21

  pengulangan konsonan dalam sesuatuayat

  Contoh:i. Gadis gigih itu menggigil gementar.Pengulangan konsonan "g" sebanyak 7kali.ii. kakak masih kaku ketika kita kembali.Pengulangan konsonan "k" sebanyak 8kali

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  15/21

  perbandingan atau pemilihan katayang berlebih-lebihan

  Contoh:i. Suaranya bom atom meledak bumi.

  ii. Badannya ringan seringan atom yangbeterbangan di udara

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  16/21

  penggunaan watak atau watak sejarahdalam puisi

  Contoh: (sajak)Pemudaku hari inigigihlah berjuang demi tanah airbawalah pesan Hang Tuah Melayu takkan hilang di duniasambutlah hasrat sang Maharajalela

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  17/21

  bunyi perkataan yang ditandakan denganhuruf akhir pada sesuatu ayat.digunakan untuk mengulas bahan puisi

  sahaja seperti sajak/ pantun/ syair dansebagainya.

  i. Contoh: (pantun)Dua tiga kucing berlari. (ditandai dengana)

  ii. Contoh: (sajak)Matanya pejam bisu (a)

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  18/21

  penggunaan perkataan lain yangmempunyai maksud berlainan

  Contoh:i. Dia masih hijau ketika tanah airnyadiserang penjajah. (muda)ii. Dia tahu, dirinya sudah menghampirisenja. (tua)

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  19/21

  pelaku dalam sesebuah cerita dan berfungsi untukmenyampaikan idea penulis

  i. Watak utama : watak penting yang menghidupkansesuatu cerita. ( watak penting 1 sahaja)ii. Watak sampingan : watak pembantu kepadawatak utama. (banyak watak sampingan)iii. Watak bulat/ bundar : Watak yang dinamis dan

  boleh berubah sifat/ sikapnya.iv. Watak pipih : watak yang statik dan tidak berlakuperubahan. Contoh: Jika jahat terus jahat hinggaakhir)

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  20/21

  jalinan peristiwa atau rentetan ceritayang berasaskan sebab dan akibat

  Contoh:Hilmi datang dari kampung di Kedah.Dia hanya lulus darjah empat sekolah.Dia ke Kuala Lumpur untuk mencaripekerjaan..

 • 7/27/2019 KONSEP KOMSAS

  21/21

  Latar terbahagi kepada 3

  Latar tempat bermaksud tempat

  sesuatu cerita itu berlaku Latar masa bermaksud waktu atau

  masa sesuatu peristiwa itu berlaku.

  Latar budaya atau masyarakatbermaksud keadaan masyarakat ataubudaya di mana peristiwa itu berlaku.