of 25 /25
Mind map Topic 3 : kaedah komsas 3 pendekatan B I L Jenis pendekatan PENDEKATAN SEJARAH PENDEKATAN sosiopsikologi dan emosi Deduktif dan analisis intrinsik 1 -terbentuk hasil teori bhw Karya sastera dilihat berdasarkan latarbelakang Reality kpd peranan sastera sbg cerminan sosiol Pengaruh kuat kepada psikologi emosi mas Berdasarkan teori bahawa unsur enstrinsik sahaja bukanlah penyebab sesuatu karya sastera terhasil. 2 Sejarah zaman mempengaruhi : Jenis, persoalan , dan cara hasilan Hasil drp peristiwa sosial Pembentuk citarasa dan nilai dlm masyarakat. Menurut pendek ini unsur intristik yg terdpt pada pengarang lebih penting 3 Cth berbezanya bentuk dan cara penghasilan karya zaman Sejarah Melayu dan hikayat pelayaran abdullah Pendekatan..melihat karya sastera sbg peristiwa yg dikaitkan dgn psikologi dan emosi masyarakat Pendek..kaji aspek naluri dan kejiwaan watak Pedekatan ni membolehkan pel melihat karya sastera secara objektif dan analitik. Unsur spt persoalan , pemilihan kata, gaya bahasa, pilihan watak dilihat secara terperinci 4 Karya sastera adalah himpunan rentetan peristiwa yg dialami Fokus pendekt ni karya sastera dinilai berdasarkan ketepatan atau kebolehan pengarang memaparkan

Komsas Nota

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nota komsas

Text of Komsas Nota

Page 1: Komsas Nota

Mind map

Topic 3 : kaedah komsas

3 pendekatan

BIL

Jenis pendekatan

PENDEKATAN SEJARAH PENDEKATAN sosiopsikologi dan emosi Deduktif dan analisis intrinsik1 -terbentuk hasil teori bhw

Karya sastera dilihat berdasarkan latarbelakang

Reality kpd peranan sastera sbg cerminan sosiolPengaruh kuat kepada psikologi emosi mas

Berdasarkan teori bahawa unsur enstrinsik sahaja bukanlah penyebab sesuatu karya sastera terhasil.

2 Sejarah zaman mempengaruhi :Jenis, persoalan , dan cara hasilan

Hasil drp peristiwa sosial Pembentuk citarasa dan nilai dlm masyarakat.

Menurut pendek ini unsur intristik yg terdpt pada pengarang lebih penting

3 Cth berbezanya bentuk dan cara penghasilan karya zaman Sejarah Melayu dan hikayat pelayaran abdullah

Pendekatan..melihat karya sastera sbg peristiwa yg dikaitkan dgn psikologi dan emosi masyarakat Pendek..kaji aspek naluri dan kejiwaan watak

Pedekatan ni membolehkan pel melihat karya sastera secara objektif dan analitik.Unsur spt persoalan , pemilihan kata, gaya bahasa, pilihan watak dilihat secara terperinci

4 Karya sastera adalah himpunan rentetan peristiwa yg dialami watak.

Fokus pendekt ni karya sastera dinilai berdasarkan ketepatan atau kebolehan pengarang memaparkan mesej

5 Cth karya novel jalinkan plot cerita secara kronologi , berbagai peristiwa berakhir dgn plot

Page 2: Komsas Nota

bil Kaedah pengajaranKaedah analisis struktural Kaedah mengalami -menghayati Kaedah berfokus, global elektik

1 -bahan sastera ialah penghasilan buah fikiran yg mengandungi pengal, imaginasi dan emosi, yg berkait

Berdasarkan anggapan setiap individu ada pengal sendiri.Bahan sastera adalah rakaman pengalaman manusia

i)Kaedah berfokus-pengaj menekankan aspek yg terdpt dlm karyaDua fokus Tertumpu kand isi pengaj yg ditetap dlm sukatan pelAda satu tajuk yg jadi fokus utama.Aspek lain adalah fokus sampingan

Karya sastera diajar melalui struktur bahan satera.Cth cereka sastera diajar berdasarkan struktur meliputi tema, plot, perwatakan, sudut pandangan , teknik.

Sesuai digunakan utk pengaj genre sastera..yg berbentuk cereka spt novel, cerpen dan drama. Pel hayati dgn menyelami pengalaman penulis

ii)Kaedah globalberdasarkan idea bahan sastera ialah hasil kesatuan drp beberapa elemen. Hasil sastera dilihat secara global bagi boleh difaham secara sepontan Kaedah ni digunakan utk aktivi pemanasan dlm pengaja

Proses p&p , kajian terhdp karya adallah berdasarkan analisis atau penilaian aspek yg membangunkan karya secara keseluruhan dan spontan.

Dlm perancangan p&p, aspek strukturul akan dipenting dinyatakan dlm objektif pengajaran yg utama. Fokus pengaj guru aspek struktur bahan

Ciri-cirii) Pel baca karya sebelum pengajaran ii) Hayati nikmati bahan sastera-cara kaitkan

Kaedah eklektik Kaedah gabungan semua ciri terbaik dlm pelbagai kaedahGuru guna kretiviti utk

Page 3: Komsas Nota

Cirii) Kajian bahan secara induktifii) Pembacaan secara rapiiii) Pemahaman berkait dgn struktur

karya

bahan dgn pengalaman peliii) Aktiv p&p lebih kpd bersoal jawab secara

kritisiv) Pengajaran berorientasikan aktivi

disyesuaikan dgn pel sasaran.

bil teknikAdaptasi deklamasi cerpendra mestamuAdaptasi maksud mengubah atau mereka bentuk sesuatu genre kpd bentuk yg lain yg menarik

Membaca puisi dgn nada intonasi suara dan gaya yg sesuai.

Mengubah suai petikan cerpen kpd bentuk drama. Teknik memaksa pel mendalami dan menghalusi isi petikan…ubah kpd skrip drama

Mendeklamasikan puisi dan melagukannya tanpa muzik.

Utk memudahkan pel memahami isi sebuah sajak

Utk menjadaikan lebih menarik pel perlu faham dan hayati puisi yg dideklamasikan

Kaji dgn teliti aspek watak , latar tempat dan masa serta persoalan.

Dua aktiviti berjln serentak Dekliminasikan dan melagukan , baris demi baris atau rangkap demi rangkap.

Cth adaptasi sajak kpd bentuk drama, cerpen atau nyanyian

Dibuat sambil berpasangan –seorang deklaminasi seorang lagi melagukan

Page 4: Komsas Nota

bil TeknikKerusi panas improvisasi Pemaduan seni

Guna utk pengajaran aspek watak dan perwatakan

Lakonan spontan dlm kumpulan kecil Penggunaan beberapa unsur seni spt seni lukis , seni suara , seni lakon

Seorang pel diminta menghayati dan dalami watak

Skrip diolah drp isi atau peristiwa yg terdpt dlm genre sastera yg diajar.

Tuj utk hidupkan petikan atau babak dlm karya seni

Pel duduk dikerusi dihad kelas, Misalnya dlm pengaj cerpen- pel buat skrip secara kumpulan

Tujuan pemaduan seni ialah seni2 yg dipilih boleh digunakan serentak pada masa yg sama.

Pel lain Tanya soalan berkaitan dgn watak yg telah didalami

Skrip boleh dibuat dlm permulaan cerpen, konflik dan peleraian

Cth pengajaran aspek perwatakan dlm sesebuah novel –lakonkan aksi tesebut-pada masa yg sama pel lain lukis gambaran watak

Pel mesti jwp soalan berdasarkan cerita atau peristiwa

Pel lain menyanyikan fakta watak

Page 5: Komsas Nota

TEKNIKBACA DRAMA LAKONAN KALIGRAFI DIALOG MELODI NYANYIANTeknik sgt sesuai Utk memudahkan pel

menggingati dan menghayati sesuatu karya

Seni tulisan utk memotivasikan pelMemberi fokus terhadap objektif pengaj

Teknik dimulakan dgn pemilihan dialog-dialog Pel menulis dan lafazkan dialog pilihan dgn gaya dan intonasi yg sesuai

Bermaksud nada dan ritma yg enak didengar dan dibacakan.

Sama dgn teknik melodi Isi dan fakta yg diajar digubah sprt

Utk mengajar isi dan persoalan dlm drama

Pel ingat semula dialog atau petikan

Dlm pengaj aspek watak , pel boleh diminta menuliskan nama-nama watak, gaya dan kreativiti

Kesungguhan perlu ditekankan supaya pel baca dialog

Teknik ni boleh digunakan utk memudahkan pel mengingati sesuatu isi atau fakta.

Pel baca skrip secara bergilir

Lakonkan ikut pemahaman dan penghayatan sendiri

Tumpuan pel akan terarah kpd nama-nama watak

Aktiv menyebabkan pel tertumpu kpd isi atau bab

Fakta atau isi akan diajar digubah dlm bentuk melodi

Guru menegaskan intonasi yg sesuai dlm pembacaan

Guru dan pel berbincang antara sesame mengenai isi dan petikan

Mudah ingati

Topic 4 : pengujian penilaian kesusateraan melayu

Page 6: Komsas Nota

Objektif pengujian kemahiran bahasaObjektif 1 Objektif 2 Objektif 3Dpt maklumat balas drp pel tentang keberkesanan pengajaran.

Beri maklum balas tentang kekuatan dan kelemahan dlm kemahiran bahasa

Tuj pemilihan dan pentadbiran. Maklumat drp ujian berbentuk formatif . Guna utk memperbaiki atau tingkat kemahiran bahasa

Markah yg diperolehi , bah atau aspek yg tdk difahami dan gaya berbahasa pel jadi maklumat berguna

Lihat drp markah dank omen guru Kriteria pemilihan dan pengesahan ke sesuatu jawatan

Bentuk ujiani) Mengkritikii) Menganalisaiii) Memparafrasaiv) Membanding bezav) Penulisan kreatifvi) Penampilan maklumat dan fakta

danvii) Memproses maklumat dan fakta

Ujian objektif Ujian subjektif

Page 7: Komsas Nota

-bentuk pengujian guna soalan dan jawapan pendek -bertentang dgn ujian objektif -libatkan proses memilih dan tanda pilihan jawapan yg tersedia -segi bentuk dan prinsipBatas jawapan dan respon terkawal Dijwp dlam bentuk bertulis panjang-mudah diberi markah Esei ada huraian dan perbincangan-keputusan adil dan objektif

Memberi ruang yg lebih bebas utk menjwp soalan8 jenis ujian

1. Item jawapan pendek Sesuai dgn struktur ujian berbentuk jwp panjang2. Item pilihan Guru boleh menguji tahap kefahaman pelajar dlm satu tajuk pengaj

secara terperinci3. Item aneka pilihan 4. Item betul-salah Peranan ujian adalah utk menguji tahap aplikasi dan analisis5. Item padanan6. Item kata kunci 2 jenis ujian sub7. Item aturan terbaik i. Jenis gerak balas terhad8. ii. Gerak balas lanjutan

Page 8: Komsas Nota

Kesahan kebolehpercayaan keobjektifan kebolehtafsiran sppbsKeupayaan sesuatu bahan ujian mengukur apa yg sepatut diukur

Merujuk kpd markah yg diperolehi oleh pelajar yg menjawab

Item-item yg terdpt dlm sesuatu ujian tepat dan jelas

Sejauh mana markah yg diperolehi boleh ditafsir bagi menggambarkan objektif ujian

Transformasi drp sistem tumpu konsep orientasi peperiksaan kpd sisitem penil holistik

Bahan ujian yg mempunyai tahap keesahan yg tinggi adalah ujian yg mencapai tahap kebolehpercayaan dari segi markah murid

Tahap kebolehpercayaan tinggi apabila pel yg sepatutnya mendpt markah sesuai dgn tahap dan upaya pel

Pemeriksaan dan pemarkahan yg mempunyai objektifan yg tinggi apabila dua org pelajar tdk mempunyai markah yg terlalu jauh berbeza.

Markah menggambarkan tahap pencapaian atau prestasi pelajar dlm satu tajuk.

Tuj menyediakan set indicator kearah menilai potensi pel, kesediaan belajar , penguasaan dan pencapaian.

Kandungan ujian punyai pemberatan yg seimbang terhdp tajuk2 dlm sesuatu mata pelajaran yg diuji.

Perbezaan markah tidk ketara jika ujian dijalani semula oleh pel itu

Membangunkan modal insane secara holistic penekanan terhdp penguasaan ilmu pengetahuanModel intelektual , pembudayaan sikap

Kandungan ujian sesuai dgn objektif dan matlamat p&p

Libat kandungan, pelajar dan guru

Kandungan ujian perlu jelas kehendakTidak mempunyai pelbagai pentafsiran.

Page 9: Komsas Nota

jpu pmm Domain dlm pengujian dan penilaian Panduan utk guru mengubal soalan yg akan ditanya dlm sesuatu ujian

Satu garis panduan yg digunakan oleh pemeriksa sesuatu ujian.

Tiga domain dijadikan ukuran nilai dlm pengujian kesusateraan

a)Domain interpersonalb)domain maklumatc)domain estetika

Skop atau tajuk pengaj yg akan ditanya perlu seimbang dan mengikut pemberatan yg sesuai.

Meningkatkan kebolehpercayaan dan keobjektifan sesuatu ujian

A)domain interpersonalMampu mengendalikan hub dgn orang lain yg berkesan. Hal ini berlaku krn bahan2 sastera mengandungi pelbagai peristiwa

B)domain maklMembentuk teoritikal –libat fakta babitkan kesusateraan Domain terendahPenunjuk aras ialah pel memahami konsep, fakta dan maklumat

C)Domain estetikaKesan terhadap penghayatan bahan sastera

PMM diguna oleh semua pemeriksa

2 jenis PMM

a)kaedah global (holistic)melihat jwp subjektif secara keseluruhan2 jenis skala iaiatu skala ordinal dan skala nominal

Page 10: Komsas Nota

Pemarkahan global, skala ordinal bermakna penetuan markah berdasarkan pemerisaan semua skrip jawap secara keseluruhan.

Skrip jawapan dikelaskan ikut tahap cemerlang, baik sederhana lemah

Gred dan peratusan markah ditentu ikut kumpulan tahap yg ditentukan

Pemarkahan gobal skala nominal bermakna meletakkan gred berdasarkan kriteria kandungan yg ditetapkan. Skrip ujian tetap dilihat secara keseluruhan .Markah dibuat secara individu.

b)kaedah Analitikalisi dan markah yg diberikan ditetapkan

pemarkahan terhdp kriteria kandu, pengelolaan dan proses dlm jawapan dibuat secara berasingan.

Ujian dimarkahkan secara individu, soalan demi soalan.

Setiap isi jawapan dkan diberikan markah berdasarkan panduan.

Page 11: Komsas Nota

Ujian formatif-uji Sesutu unit atau tajukPemerhatian tugasan Laporan perbincangan Aktiviti sasteraMengenalpasti kemajuan murid dlm bidang efektif dan psikomotor

Aktiv ujian bertulis utk uji kefahaman pel dlm tajuk.

Aktiv bertulis digunakan utk uji aspek maklumat dlm kesusasteraan

Perbincangan aktiv penilaian yg boleh dijlnkan tamatnya sesuatu pengaj.

Deklaminasi puisi mestamu sayembara penulisan novel

Pemerhati guna senarai semak dan skala kadar utk catat tahap prestasi

Tugasan uji tahap kepakaran pel dlm sesuatu tajuk

Setiap laporan diawali dgn projek cth projek dlm bentuk kajian novel, kajian perpustakaan

Guru sedia soalan Guna utk uji penghayatan dan kefahaman

Pemerhatian dibuat utk utk melihat aspek afektif atau tahap apresiasi

Guru sedia soalan tugasan yg dpt mengaitkan beberapa tajuk

Pel buat laporan tentang topic novel

Hujah murid alah penilaian terhdapa tahap pencapaian murid dlm sastera

Cth dekleminasi puisi uji tahap kefahaman pel dlm intonasi dan gaya bahasa dlm penghasilan puisiSayembara jadi medan ujian terhadap teori dan struktur cerpen

Ujian sumatif Asas spbs Pada hujung kursusu atau pengajian

Pada sisitem penilaian kendalian sekolah (PKS)Konsep dlm sistem penilaian

Berbentuk semesterMenilai aspek

A)pemerhatiani)sikapii)perlakuan/amalanapresiasi sastera

B) LisanKefahaman konsepPengetahuan faktaKecekapan mendengar Guna bahasa yg tepat

Page 12: Komsas Nota

C)penulisan

Kemahiran menulisKemahiran menyusun ideaGuna tanda baca Perbendaharaan kataMengaplikasi

Dlm p&p kesusteraan , ujian sumatif berkait rapat dgn teks sastera yg dikaji pel

Konsep, struktur , gaya bahasa persoalan adalah fokus utama

Kemahiran mendengar dan bertuturKonsep kemahiran bahasa Kemahiran mendengar Kemahiran bertutur Pedagogi mendengar dan

bertuturAplikasi teknik

Satu cabang ilmu dlm skop bahasa yg meliputi

Kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis

Proses penerimaan maklumat dlm bentuk gelombang bunyi melalui deria telinga.

Sehala

Dua hala

Prinsip pengaj aktiv mendengara)diajar bersama kemahiran yg lainb)latihan mendengar aktif dinamisc)akt dirancang dgn teliti , pelbagai cara d)senag ke susahf)motivasig)peluang lebih

Teknik tunjuk caraTeknik soal jawab Teknik latihan korusTeknik teriakTeknik tugasan Pasangan minimalLenkap dialog

Page 13: Komsas Nota

Mendengar aktif

Proses mendengar dibuat secara berhati-hati dan fokus.

Aktivitia)berbualb)memberi pendapatc)berceritad)teater berceritae)berbincang f)memujuk

Strategi Aktiv p&p diadakan dlm situasi bermakna dan menarik

Kepalbagaian isi dan bentuk pengaj

Fokus pengaj kpd sesuatu isi dan kemahiran

Pengajaran bertumpu kpd pel

KaedahKaedah dengar tuturKaedah dengar tuturKaedah semula jdiKaedah audio lingualKaedah linguistik

Mendengar pasifFaktor bahasaGanguan sekeliling Bahan yg didengar tdk menarik

Menilai kemahiran bertuturTemu ramah 60%Bacaan nyaring 20%Bercerita tentang gambar atau tajuk20%

Akti utk uji

Memadan fakta berdasarkan pendengaraan

Kelompok sesuatu perkara Menyusun lengkap maklumatSelesai masalah

Menilai kemaUjian mendengar petikanUjian mendengar paragraphUjian imlakUjian mendengar bergambar

Page 14: Komsas Nota

Temurama, perbualan

3 peringkat Kemahiran mendengar peringkat awal

a)km peringkat awali)aras rendahmengecam, mengajuk memilihmelakukan sesuatu yg disuruh

ii)aras tinggibertindak soalan mudahmengingat dan memadankan perkataan dan ayat mudah

b)kemahiran mendengar peringkat pertengahanaras rendahkecam ingat faktakenal pasti makl khusus

aras tinggimengenal pasti sebab akibat

kenal pasti hub org yg berinteraksi

c) kem menden peringkat maju aktiviti kemahiran mendengar

Page 15: Komsas Nota

a)mengenalkenal sesuatu bunyi, pendengar pastikan apayg didengar ialah bunyi2 bahasa yg bermakna

b)mengecammengecam bahasa yg bermakna , pengecaman terhadap aspek tatabahasa, laras bahasa, istilah, pilihan kata penting sebab bantu pendengar faham apa yg ditutur dgn pantas

c)membuat inferensmenghubungkait istilah, perkataan dgn objek perkara yg sesuai.

d)menganalisakemahiran mendengar peringkat tinggi,pendengar pilih fakta atau bkn

e)merumus

f)menilai

Page 16: Komsas Nota

Kemahiran membaca dan kefahamanKemahiran membaca Peringkat kemahiran membaca

dan kefahamanPenilaian kemahiran membaca

Libatkan deria penglihatan dan alat artikulasi

Berasaskan kemahiran mendengar dan bertutur

Kepentingan kem membaca dlm konteks pembendeharaan sastera

Bantu tambah perbendaharaan kata dlm aspek sastera

Tambah kosa kata baharu

Lisan akan bertambah lancarKonsep kemahiran membaca

Perlakuan mendptkan maklumat menerusi lambang bertulis.

Libatkan proses mekanis dan mental

Mekanis –meneliti dan menterjemahkan lambang bertulis kpd pertuturan

Mental-akt mendpt maklumat dan makna drp apa yg dibaca. Proses dpt makna drp bahan bertulis lahir

Page 17: Komsas Nota

dlm bentuk pertuturan Proses membacaMembaca adalah proses akti mental yg aktif6 elemen terlibat

a)mengecam simbol b)mengaitkan simbol dgn bunyi dan maknac)menterjemahkan makna simbole)menghubungkait simbol dgn pengethuan sedia adaf)mengumpul dan mencantum idea supaya menjadi lengkap g)menghuraikan idea yg diperolehi utk diri sendiri

Kesedian membacaKeadaan Fizikal dan mental membolehkan membaca

Fizikal- bersedia dari segi pertuturan dan penglihatan

Mental-kesediaan membaca meliputi persoalan tentang motivasi utk membaca keupayaan mengenal huruf dan perkataan dan kecerdasan intelek utk memaham

Page 18: Komsas Nota

Faktor pengaruh dlm proses membaca

a)faktor fizikal-alat artikulasi yg membolehkan seseorang bertutur

b)faktor mental

c)faktor emosid)faktor sosialJenis bacaan MentalisMekanisIntensifEktensifRekreasikritis