of 188 /188
MODUL PRIGEL KOMSAS 1

MODUL PRIGEL KOMSAS - jpnsabah.moe.gov.myjpnsabah.moe.gov.my/files/sict/komsas/komsas_baru/MODUL PRIGEL... · Modul Prigel KOMSAS Tingkatan Lima diperkenalkan untuk memudahkan guru

 • Author
  vanduong

 • View
  2.606

 • Download
  374

Embed Size (px)

Text of MODUL PRIGEL KOMSAS - jpnsabah.moe.gov.myjpnsabah.moe.gov.my/files/sict/komsas/komsas_baru/MODUL...

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  1

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  2

  KANDUNGAN

  Ucapan Penghargaan 5Prakata Panel Penggubal Modul 6

  PUISI TRADISIONAL 7A NOTA

  1. Beberapa Petua Hidup 8-112. Berbuat Istana Zaman Dahulu 12-14

  B BENTUK DAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN 15-17

  C PRAKTIS TOPIKAL1. Beberapa Petua Hidup 18

  Praktis 1 19Praktis 2 20Praktis 3 21Praktis 4 21-22Praktis 5 22

  2. Berbuat Istana Zaman Dahulu 23Praktis 1 23-24Praktis 2 25Praktis 3 26Praktis 4 27Praktis 5 28

  GENRE PUISI MODEN 29A NOTA

  1. Sejadah Rindu 30-322. Pesan Lelaki Kecil kepada Gadis Kampus 33-353. Erti Hidup Bererti 36-384. Kudup Perang 39-41

  B BENTUK DAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN 42-44C PRAKTIS TOPIKAL

  1. Sejadah Rindu 45Praktis 1 46-47Praktis 2 47Praktis 3 47Praktis 4 47-48Praktis 5 48

  2. Pesan Lelaki Kecil kepada Gadis Kampus 49Praktis 1 49Praktis 2 50Praktis 3 50Praktis 4 51Praktis 5 51-52

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  3

  3. Erti Hidup Bererti 52Praktis 1 53Praktis 2 54Praktis 3 54-55Praktis 4 55-56Praktis 5

  4. Kudup Perang 57Praktis 1 58Praktis 2 59Praktis 3 60Praktis 4 61Praktis 5 62

  GENRE PROSA TRADISIONAL 63A NOTA

  1. Burung Terbang Dipipiskan Lada 64-65

  B BENTUK DAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN 66-68

  C PRAKTIS TOPIKALPraktis 1 69Praktis 2 70Praktis 3 71Praktis 4 72-73Praktis 5 74

  GENRE CERPEN 75A NOTA

  1. Cinta Ahmad Mutawakkil 76-812. Hipertensi 82-883. Gerhana Manusia 89-94

  B BENTUK DAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN 95-96C PRAKTIS TOPIKAL

  1. Cinta Ahmad MutawakkilPraktis 1 97-98Praktis 2 99-100Praktis 3 101-102Praktis 4 103-104Praktis 5 105-106

  2. HipertensiPraktis 1 107-108Praktis 2 109Praktis 3 110-111Praktis 4 112Praktis 5 113-114

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  4

  3. Gerhana ManusiaPraktis 1 115Praktis 2 116-117Praktis 3 118Praktis 4 119-120Praktis 5 121-122

  GENRE DRAMA 123A NOTA

  1. Bukan Gila 124-129

  B BENTUK DAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN 130-131

  C PRAKTIS TOPIKAL1. Bukan Gila

  Praktis 1 132Praktis 2 133-134Praktis 3 135Praktis 4 136-137Praktis 5 138-139

  GENRE NOVEL SILIR DAKSINA 140A NOTA

  1. Biodata 1412. Sinopsis keseluruhan 1423. Sinopsis mengikut bab 143-1624. Tema 1635. Persoalan 1636. Watak dan Perwatakan 164-1667. Plot dan Teknik Plot 166-1688. Latar 1699. Nilai 17010. Pengajaran 17111. Gaya bahasa 172

  B BENTUK DAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN 173C Latihan Praktis Novel 174-187

  Senarai Nama Panel Penggubal KOMSAS 188

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  5

  UCAPAN PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan keizinan dan limpah-Nya, Modul Prigel KOMSAS Tingkatan Lima dapat dihasilkan. Saya merakamkansetinggi-tinggi tahniah kepada Unit Bahasa Malaysia, Sektor Pengurusan Akademik, JabatanPelajaran Negeri Sabah dan panel penulis Modul Prigel Bahasa Melayu atas komitmenmenghasilkan modul yang sangat bermanfaat ini.

  Prakarsa penghasilan modul ini adalah merupakan Projek Peningkatan PrestasiBahasa Melayu SPM yang bertujuan untuk memenuhi hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM). KPM telah mengetengahkan isu bahawa terdapat pelajar yang gagal dalampeperiksaan SPM setelah 11 tahun berada dalam alam persekolahan. Salah satu puncakegagalan murid yang dikenal pasti ialah murid tidak dapat menjawab dengan baik soalanpeperiksaan Bahasa Melayu khususnya soalan yang berkaitan dengan Komponen Sasteradalam Bahasa Melayu (KOMSAS) untuk soalan 2(b), 2(c), 2(d), dan soalan 4 (novel). Muridjuga dikenal pasti tidak menguasai cara memahami teks serta teknik menjawab soalan denganbetul. Oleh hal yang demikian, untuk membantu murid lulus dalam peperiksaan SPM makaModul Prigel KOMSAS Tingkatan Lima diperkenalkan untuk memudahkan gurumelaksanakan pengajaran dan pemudahcaraan mata pelajaran Bahasa Melayu.

  Modul ini sesuai digunakan oleh guru dan murid sebagai bahan sokongan PdPcBahasa Melayu dalam kalangan guru Bahasa Melayu. Saya berharap agar murid-murid dapatmenguasai cara pembelajaran menggunakan modul ini bagi meningkatkan lagi peratuskelulusan Bahasa Melayu dalam peperiksaan SPM Jabatan Pelajaran Negeri Sabah.

  Akhir sekali, saya mengambil peluang ini mengucapkan terima kasih kepada panelpenulis modul yang berusaha gigih untuk menghasilkan Modul Prigel KOMSAS ini. Modulini diharapkan dapat membantu guru dalam proses PdPc seterusnya dapat melonjakkanprestasi murid dalam peperiksaan awam khasnya SPM.

  Sekian.

  ENCIK ABIDIN BIN MARJANKetua Sektor,Sektor Pengurusan Akademik,b.p Pengarah Pendidikan Negeri Sabah,Jabatan Pendidikan Negeri Sabah.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  6

  PRAKATA PANEL PENGGUBAL MODUL PRIGEL KOMSAS

  Modul Prigel KOMSAS Tingkatan Lima ini dihasilkan dengan satu tujuan,iaitu membantu calon SPM mencapai kejayaan cemerlang dalam mata pelajaran BahasaMelayu dalam peperiksaan SPM. Hal ini dikatakan demikian kerana Bahasa Melayumerupakan mata pelajaran teras yang memerlukan pelajar mendapat keputusan yangcemerlang dan membantu mereka meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

  Selain itu, modul ini dihasilkan untuk membantu para guru membuatpersediaan mengajar yang lebih rapi dalam usaha melaksanakan proses PdPc dalambilik darjah. Modul ini boleh digunakan oleh guru untuk mengajar dan pelajar dapatmenggunakannya untuk tujuan latih tubi dan juga sebagai rujukan.

  Modul ini dihasilkan mengikut topikal tetapi masih mengekalkan formatpeperiksaan Bahasa Melayu SPM yang sebenar iaitu dari aspek bentuk soalan dan arassoalan. Selain itu, topik-topik yang terdapat dalam modul ini mengikut HuraianSukatan Pelajaran (HSP) Bahasa Melayu Tingkatan 5.

  Modul ini dihasilkan oleh ahli Panel Penggubal Modul yang dilantik oleh SPAJabatan Pendidikan Sabah yang terdiri daripada Guru Cemerlang, Pemeriksa KertasBahasa Melayu SPM dan Jurulatih Utama Bahasa Melayu. Akhir kata, diharapkanpelajar-pelajar dan guru-guru dapat memanfaatkan modul ini dalam usaha memperolehkeputusan peperiksaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM kelak.

  Sekian. Terima kasih

  PANEL PENULIS MODUL PRIGEL KOMSASJabatan Pendidikan Negeri Sabah

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  7

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  8

  A. NOTA

  BEBERAPA PETUA HIDUP[Zaba]

  Sajak Maksud

  Fikir dan KataRangkap 1Kurang fikir, kurang siasat,Tentu dirimu kelak tersesat.

  Jika kita tidak mahu berfikir dan tidak teliti,sudah tentu kita akan melakukan kesilapan.

  Rangkap 2Fikir dahulu sebelum berkata,Supaya terelak silang sengketa.

  Sebelum mengeluarkan kata-kata, seseorangitu hendaklah berfikir terlebih dahulu agartidak timbul salah falam yang dapatmencetuskan perbalahan.

  Rangkap 3Perkataan tajam jika dilepas,Ibarat beringin, racun dan upas.

  Kata-kata sindiran atau kecaman jikadiucapkan mampu mengundang bahaya yangbesar.

  Rangkap 4Kalau mulut tajam dan kasar,Boleh ditimpa bahaya besar.

  Seseorang yang tidak menjaga pertuturanakan terjebak dalam masalah yang besarseperti pergaduhan.

  Silang SengketaRangkap 5Siapa menggemari silang sengketa,Kelaknya pasti berdukacita.

  Seseorang yang suka terlibat dalampergaduhan sudah tentu akan berasakesedihan atau penyesalan selepas itu.

  Rangkap 6Silang selisih jangan dicari,Jika tersua janganlah lari.

  Pergaduhan hendaklah dielakkan, tetapi jikatidak boleh dielakkan, kita perlumenghadapinya.

  IlmuRangkap 7Jikalau ilmu tiada sempurna,Tiada berapa ia berguna.

  Jika ilmu tidak dipelajari sepenuhnya, kitatidak akan dapat manfaatnya.

  Rangkap 8Ilmu kepandaian boleh dikejar,Asal mahu rajin belajar.

  Ilmu dan kebijaksanaan dapat dicari jika kitabersungguh-sungguh mempelajarinya.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  9

  Dunia PergaulanRangkap 9Dunia ini taman pergaulan,Hendaklah pilih sahabat dan taulan.

  Dunia merupakan tempat untuk kitaberkawan. Namun, kita perlu berhati-hatiuntuk memilih seseorang sebagai teman atausahabat.

  Rangkap 10Manusia dikenal sifat budinya,Dengan dilihat siapa kawannya.

  Kita dapat mengenal seseorang melalui budipekertinya. Jika kita melihat rakan-rakannyabaik, maka dia juga merupakan orang yangbaik.

  Rangkap 11.Burung yang sama corak dan bulu,Selalu sekumpul ke hilir ke hulu.

  Lazimnya, seseorang itu akan berkawandengan orang yang sama minat, sama umur,sama tingkah laku, dan sebagainya.

  Sifat-sifat yang BaikRangkap 12Jikalau kamu bersifat budiman,Dipandang sebagai bunga di taman.

  Jika anda seorang yang baik, anda akandipandang tinggi oleh masyarakat.

  Rangkap 13Jikalau kamu bersifat dermawan,Segala orang dapat kautawan.

  Jika anda suka menderma, semua orang akanmenyukai anda.

  Rangkap 14Jikalau kamu bersifat pemurah,Segala manusia datang menyerlah.

  Jika anda suka bersedekah, semua orang akanbersedia untuk menolong anda pula.

  Perbuatan yang BaikRangkap 15Barang siapa berbuat jasa,Mulia namanya segenap masa.

  Orang yang suka berbuat baik akan sentiasadikenang sampai bila-bila.

  Rangkap 16Menolong orang sesama wajib dan perlu,Tetapi tolonglah dirimu selalu.

  Sikap suka membantu orang lain perlu adapada setiap orang. Tetapi, sebelum kitamembantu orang lain, kita mestilahmembantu diri kita dahulu.

  Sifat-sifat yang JahatRangkap 17Telunjuk lurus kelengkeng berkait,Hati sesama menjadi pahit

  Seseorang yang ingin menyalahkan oranglain sebenarnya diri dialah yang bersalah. Halini menyebabkan orang di sekeliling tidakmenyukainya.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  10

  Rangkap 18Barang siapa berbuat khianat,Tuhan kelak memberi laknat.

  Seseorang yang suka berbuat jahat, dia akanmenerima pembalasan daripada-Nya.

  TEMA

  Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan dalam kehidupan dan dijadikan sebagaipegangan.

  PERSOALAN

  1. Kerajinan untuk menuntut ilmu.2. Orang yang pemurah disukai oleh masyarakat.3. Kepentingan memilih sahabat yang baik.4. Sikap berhati-hati dalam percakapan.5. Sikap orang yang baik sentiasa disenangi oleh masyarakat.

  Latar Masyarakat1. Masyarakat yang rajin menuntut ilmu.2. Masyarakat yang baik hati.3. Masyarakat yang berhemah tinggi.4. Masyarakat yang murah hati / dermawan.5. Masyarakat kebijaksanaan.

  GAYA BAHASA

  1. AsonansiCth : Supaya terelak silang sengketa. (pengulangan bunyi vokal a)

  2. AliterasiCth :

  Mulia namanya segenap masa. (pengulangan bunyi konsonan m)3. Simile

  Cth : Ibarat beringin, racun dan upas.4. Repitisi

  Cth : kurang fikir, kurang siasat.5. Imej alam

  Cth : Burung yang sama corak dan bulu.

  BENTUK

  1. Rima akhir sama iaitu a a2. Suku kata-antara 9 hingga 12 suku kata sebaris3. Rangkap - 18 rangkap4. Patah kata setiap baris antara 3 hingga 6 patah kata5. Setiap rangkap 2 baris

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  11

  NILAI

  1. Nilai kerajinanCth : Kerajinan dalam menuntut ilmu.

  2. Nilai baik hatiCth : Sentiasa baik hati agar disukai oleh orang lain.

  3. Nilai hemah tinggiCth : Mempunyai tingkah laku dan tutur kata yang terpuji.

  4. Nilai murah hatiCth : Sentiasa bersifat dermawan kepada orang yang memerlukan.

  5. Nilai kebijaksanaan.Cth : Kebijaksanaan dalam mencari dan memilih sahabat.

  PENGAJARAN

  1. Kita haruslah rajin belajar untuk menambahkan ilmu dan kemahiran jika ingin berjaya.2. Kita haruslah mengamalkan sifat-sifat yang baik dan terpuji dalam kehidupan agar

  sentiasa disenangi oleh orang lain.3. Kita haruslah sentiasa menjaga tutur kata dan tingkah laku kita agar disenangi dan

  mengelakkan perselisihan.4. Kita haruslah sentiasa bersifat murah hati agar memudahkan kita mendapatkan

  bantuan dan pertolongan apabila perlu.5. Kita mestilah bijaksana dalam mencari dan memilih sahabat kerana manusia di dunia

  ini mempunyai pelbagai karenah dan sifat.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  12

  SELOKA BERBUAT ISTANAZAMAN DAHULU[Zaba]

  Puisi MaksudRangkap 1Baginda menitahkan orang besar empat,Membuat istana puri berkota;Lalu dipanggil Pawang raja.Pawang mengerah orang bekerja,Empat puluh empat tukang dan utas,Siang malam tidak berhenti.

  Raja memerintahkan orang besar berempatuntuk mendirikan sebuah istana. Bagindamemanggil Pawang Raja untukmengerahkan empat puluh empat tukangyang pakar bekerja siang dan malam untukmenyiapkan sebuah istana.

  Rangkap 2Tujuh bulan tujuh purnama,Istana siap dengan alatnya;Besar tersergam sembilan ruang,Sepuluh dengan rembat guntung,Sebelas dengan pancung serong,Dua belas dengan anjung tinggi.

  Istana yang dibina selama tujuh bulantersergam indah dengan segala kemudahan.Istana dilengkapi dengan sembilan ruangutama, sepuluh rembat guntung, sebelaspancung serong, dan dua belas anjungtinggi.

  Rangkap 3Tiga sudut menteri delapan,Tiang panjang maharaja lela,Tiang tengah syukur menanti;Galang-galangnya ular berang,Kasau kecil puteri menyembah,Kasau lentik helang berbega.

  Istana juga mempunyai tiga sudut untuklapan orang menteri. Sudut itu mempunyaireka bentuk yang unik pembinaannya, iaitubertiang panjang dan bertiang tengah.Seterusnya, galang-galang istana bercorakular berang, kasau kecil bercorak puterimenyembah, dan helang terbang.

  Rangkap 4Berbunga sawa mengelempai,Bertakuk bersedelinggam,Berjenang berbatu kawi,Berselimpat ukir Jawa,Lilit-melilit akar Cina;Garam sebuku sisa jeragan,Bunga kenanga dimakan ular,Layang-layang di pintu ular.

  Seni ukiran istana dihias indah denganpelbagai corak yang amat menarik. Adayang memiliki ukiran seni bina Jawa danCina. Selain itu motif haiwan dan tumbuh-tumbuhan juga menjadi pilihan tukangnyaseperti ular, layang-layang, dan sebukugaram.

  Rangkap 5Istana siap tukang pun mati,Tiada orang dapat meniru:Dipersembahkan kepada baginda suami isteri.

  Apabila istana siap dibina, ditakdirkantukangnya telah meninggal dunia(dibunuh). Tiada seorang pun tukang lainyang dapat menandingi kehebatannya.Istana pun diserahkan kepada raja danpermaisuri.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  13

  TEMA

  Kesetiaan atau ketaatan kepada raja rakyat yang setia telah berusaha denganbersungguh-sungguh untuk mendirikan istana yang sungguh agam

  PERSOALAN

  1. Persoalan kesetiaan rakyat kepada pemerintah.Cth : Rakyat amat taat kepada perintah raja. Mereka melakukan apa sahaja perintah

  yang diarahkan oleh raja.2. Persoalan kerajinan / kegigihan dalam menyiapkan sesuatu pekerjaan

  Cth : Rakyat gigih membina istana sehingga selesai3. 1. Persoalan keunikan seni ukiran dan seni bina Melayu.

  Cth : Binaan istana pada zaman dahulu menggunakan tenaga manusia. Binaanyakukuh dan bermutu tinggi serta dihiasi dengan ukiran menarik.

  4. Persoalan kerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan.Cth : Rakyat bekerjasama melaksanakan perintah raja untuk membina istana

  5. Persoalan fungsi istanaCth : Istana bukan sahaja sekadar menjadi kediaman rasmi raja malah menjadi tempat

  pemerintah mengadakan pelbagai aktitiviti dan pertemuan para pembesar dantetamu.

  BENTUK

  1. Seloka berbentuk bebas atau tidak terikat.2. Terdiri daripada lima rangkap3. Bilangan baris dalam setiap rangkap tidak sama, iaitu antara 3-8 baris.4. Bilangan perkataan bagi setiap baris tidak sama, iaitu antara 2-6 patah kata.5. Bilangan suku kata setiap baris tidak sama, iaitu antara 8-17 suku kata6. Rima akhir tidak sama.

  GAYA BAHASA

  1. AsonansiCth : Tujuh bulan tujuh purnama (pengulangan bunyi vokal u)

  2. AliterasiCth : Tiang tengah syukur menanti (pengulangan bunyi konsonan t)

  3. Penggunaan kata arkaik/klasikCth : utas; bersedelingam; puri

  4. RepitisiCth : Empat pulu empat tukang dan utas.

  5. ResponsifCth : Sepuluh dengan rembat guntung,

  Sebelas dengan pancung serong

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  14

  6. AnaforaCth: Tiang panjang maharaja lela,

  Tiang tengah syukur menanti;7. Personifikasi

  Cth: Tiang tengah syukur menanti

  NILAI

  1. Nilai ketaatanCth : Orang Besar Berempat telah menurut perintah raja dengan membina dan

  menyiapkan sebuah istana agam yang dikelilingi parit dan tembok.2. Nilai kegigihan/ kerajinan

  Cth : empat puluh empat tukang dan utas yang pakar telah bekerja dengan gigih untukmenyiapkan istana dalam tempoh tujuh bulan.

  3. Nilai kerjasama.Cth : tukang dan utas telah bekerjasama untuk mengilhamkan seni bina dan seni ukir

  pada istana dengan menggunakan unsur alam.4. Nilai tanggungjawab

  Cth : Raja seorang yang bertanggungjawab kerana telah menyediakan sebuah istanaagam untuk permaisuri kesayangannya

  PENGAJARAN

  1. Kita hendaklah memberi taat setia kepada pemerintah2. Kita hendaklah menghasilkan sesuatu kerja dengan penuh kesungguhan3. Kita mestilah menyerlahkan keunikan senia bina4. Kita wajarlah bekerjasama ketika melaksanakan sesuatu pekerjaan yang diamanahkan

  kepada kita.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  15

  B. BENTUK DAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN

  Bentuk Soalan Markah

  Bertanyakan maksud baris /rangkap(bertumpu) Soalan i (2 markah)

  Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)(memberikan pandangan atau pendapat, alasan,menyatakan kewajaran dan sebagainya)

  Soalan ii (3 markah)

  Elemen kajian KOMSAS (bertumpu)(menyatakan aspek sastera seperti tema, persoalan, gayabahasa, nilai dan pengajaran daripada petikan dankeseluruhan puisi)

  Soalan iii ( 4 markah)

  Teknik Menjawab.

  Jawapan menggunakan ayat sendiri

  Jawapan dengan ayat lengkap/gramatis

  Peruntukan markah bagi setiap ceraian soalan menggambarkan jumlah isi yang

  diperlukan (Cth:3 markah = 3 isi), kecuali soalan memberi maksud.

  Pelajar boleh menyalin semula sebahagian daripada ayat-ayat dalam petikan

  sebagai jawapan (kaedah potong tampal)

  Bagi soalan KBAT, jawapan mestilah logik dan relevan dengan kehendak soalan.

  Bagi soalan komsas yang menggunakan kata kunci soalan jelaskan atau huraikan,

  pelajar perlu memberikan contoh atau huraian ringkas.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  16

  Contoh Soalan dan Jawapan Lengkap

  Baca petikan puisi di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutdengan menggunakan ayat anda sendiri.

  PUISI BEBERAPA PETUA HIDUP

  Fikir dan KataKurang fikir, kurang siasat,Tentu dirimu kelak tersesat.

  Fikir dahulu sebelum berkata,Supaya terelak silang sengketa.

  Perkataan tajam jika dilepas,Ibarat beringin, racun dan upas.

  Kalau mulut tajam dan kasar,Boleh ditimpa bahaya besar.

  Silang Sengketa

  Siapa menggemari silang sengketa,Kelaknya pasti berdukacita.

  Silang selisih jangan dicari,Jika tersua janganlah lari.

  Ilmu

  Jikalau ilmu tiada sempurna,Tiada berapa ia berguna.

  Ilmu kepandaian boleh dikejar,Asal mahu rajin belajar.

  Dunia Pergaulan

  Dunia ini taman pergaulan,Hendaklah pilih sahabat dan taulan.

  Manusia dikenal sifat budinya,Dengan dilihat siapa kawannya.

  Burung yang sama corak dan bulu,Selalu sekumpul ke hilir ke hulu.

  Sifat-sifat yang Baik

  Jikalau kamu bersifat budiman,Dipandang sebagai bunga di taman.

  Jikalau kamu bersifat dermawan,Segala orang dapat kautawan.

  Jikalau kamu bersifat pemurah,Segala manusia datang menyerlah.

  Perbuatan yang Baik

  Barang siapa berbuat jasa,Mulia namanya segenap masa.

  Menolong orang sesama wajib dan perlu,Tetapi tolonglah dirimu selalu.

  Sifat-sifat yang Jahat

  Telunjuk lurus kelengkeng berkait,Hati sesama menjadi pahit.

  Barang siapa berbuat khianat,Tuhan kelak memberi laknat.

  (Kalung Bunga Zaba, 2008Antologi Sejadah Rindu,Dewan Bahasa dan Pustaka)

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  17

  i. Berikan maksud baris membuat istana puri berkota(2 markah)

  Tip: Calon perlu memberikan maksud baris sajak dengan menggunakan ayat yanggramatis.

  Jawapan lengkap:Maksud membuat istana puri berkota ialah membina istana yang dikelilingi oleh paritsebagai benteng pertahanan.

  ii Dunia ini taman pergaulan,Hendaklah pilih sahabat dan taulan.

  Bait gurindam di atas menyarankan agar kita perlu berhati-hati dalam pergaulan. Padapendapat anda, mengapakah kita disarankan agar menjaga batas pergaulan dalampersahabatan?

  (3 markah)Tip:Calon perlu memberikan alasan munasabah pentingnya berhati-hati menjagatingkah laku dalam pergaulan seharian.

  Pada pendapat saya, kita perlu menjaga batas pergaulan dalam persahabatan untukmenghindari diri kita daripada terjebak dalam kancah maksiat. Selain itu, kitadapat merapatkan hubungan silaturahim antara rakan. Kita juga dapat melahirkanmasyarakat yang bersahsiah mulia sekiranya kita dapat menjaga batas pergaulandengan orang orang lain. Di samping itu, kita juga dapat memupuk perpaduan danmampu memelihara maruah diri sendiri daripada gejala sosial yang tidak sihat.

  iii. Jelaskan dua persoalan yang boleh dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dalam gurindamdi atas?

  (4 markah)Jawapan lengkap:Persoalan yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan berdasarkan gurindam tersebut ialahpersoalan ketekunan dalam menuntut ilmu sehingga sempurna agar dapat dimanfaatkandalam kehidupan. Selain itu, persoalan kerajinan dalam menuntut ilmu dapat menjaminkecemerlangan dalam kehidupan juga diketengahkan dalam gurindam.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  18

  C. PRAKTIS TOPIKAL

  PUISI BEBERAPA PETUA HIDUPZaba

  Fikir dan KataKurang fikir, kurang siasat,Tentu dirimu kelak tersesat.

  Fikir dahulu sebelum berkata,Supaya terelak silang sengketa.

  Perkataan tajam jika dilepas,Ibarat beringin, racun dan upas.

  Kalau mulut tajam dan kasar,Boleh ditimpa bahaya besar.

  Sifat-sifat yang Baik

  Jikalau kamu bersifat budiman,Dipandang sebagai bunga di taman.

  Jikalau kamu bersifat dermawan,Segala orang dapat kautawan.

  Jikalau kamu bersifat pemurah,Segala manusia datang menyerlah.

  Silang Sengketa

  Siapa menggemari silang sengketa,Kelaknya pasti berdukacita.

  Silang selisih jangan dicari,Jika tersua janganlah lari.

  Ilmu

  Jikalau ilmu tiada sempurna,Tiada berapa ia berguna.

  Ilmu kepandaian boleh dikejar,Asal mahu rajin belajar.

  Dunia Pergaulan

  Dunia ini taman pergaulan,Hendaklah pilih sahabat dan taulan.

  Manusia dikenal sifat budinya,Dengan dilihat siapa kawannya.

  Burung yang sama corak dan bulu,Selalu sekumpul ke hilir ke hulu.

  Perbuatan yang Baik

  Barang siapa berbuat jasa,Mulia namanya segenap masa.

  Menolong orang sesama wajib dan perlu,Tetapi tolonglah dirimu selalu.

  Sifat-sifat yang Jahat

  Telunjuk lurus kelengkeng berkait,Hati sesama menjadi pahit.

  Barang siapa berbuat khianat,Tuhan kelak memberi laknat.

  (Kalung Bunga Zaba, 2008Antologi Sejadah Rindu,Dewan Bahasa dan Pustaka)

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  19

  Praktis 1

  i Nyatakan maksud rangkap gurindam di bawah.

  Perkataan tajam jika dilepas,Ibarat beringin, racun dan upas?.

  (2 markah)

  - kata-kata yang kasar dan kesat yang diucapkan sama seperti racun yang membawakemudaratan/masalah yang besar

  - perkataan yang diucapkan sangat kasar dan kesat sehingga menyakitkan hati

  ii Pada pendapat anda, apakah kebaikan amalan suka menderma?(3 markah)

  - dapat membantu orang yang memerlukan / membantu golongan yang susah- melahirkan masyarakat yang prihatin dan penyayang- memupuk nilai tolong- menolong- disenangi orang di sekeliling- disanjung tinggi / dipandang tinggi/ mulia

  iii Kemukakan dua pengajaran yang terdapat dalam gurindam tersebut.(4 markah)

  - kita haruslah menjaga tingkah laku dalam pergaulan- kita haruslah bijak memilih sahabat yang dapat memimpin kita ke jalan yang benar- kita haruslah melakukan perbuatan yang baik agar dibalas baik / tidak dilaknati oleh

  Tuhan

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  20

  Praktis 2

  i. Fikir dahulu sebelum berkata,Supaya terelak silang sengketa.

  Huraikan maksud rangkap kedua gurindam di atas.(2 markah)

  - saranan kepada kita supaya berfikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata untukmengelakkan sebarang perselisihan faham dan sengketa

  ii. Pada pendapat anda, sebagai seorang rakan, apakah yang akan anda lakukan untukmembantu kawan anda yang selalu ponteng sekolah?

  (3 markah)- mengambil tahu punca atau masalah yang dihadapi oleh rakan- memberikan nasihat agar dia tidak ponteng sekolah- memberikan semangat dan motivasi kepadanya supaya rajin ke sekolah- melaporkan kepada guru kaunseling / guru kelas / guru disiplin

  iii Jelaskan dua persoalan yang terdapat dalam gurindam tersebut.(4 markah)

  - persoalan kesungguhan dalam mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupanseharian

  - persoalan kepentingan menuntut ilmu pengetahuan untuk membolehkan kitamenguasai kemahiran yang diingini / mencapai cita-cita yang diingini

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  21

  Praktis 3

  i Apakah dua manfaat apabila mempunyai sifat yang baik?(2 markah)

  - akan dihormati / disanjung tinggi / mulia- disukai ramai /mudah mendapat kawan- mudah mendapat pertolongan / bantuan

  ii Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri sahabat yang baik?(3 markah)

  - sahabat yang mempunyai sahsiah dan akhlak yang terpuji- sahabat yang selalu memberikan nasihat dan motivasi- sahabat yang suka menolong apabila kita berada dalam kesusahan

  iii. Jelaskan dua nilai yang terdapat dalam gurindam tersebut.(4 markah)

  - nilai berhemah tinggi dalam pergaulan disenangi oleh rakan-rakan dan dapatmengelakkan perselisihan.

  - nilai kebijaksanaan dalam memilih sahabat kerana manusia mempunyai pelbagaikarenah dan sifat di dunia ini.

  - nilai kerajinan dalam menuntut ilmu agar dapat mencapai cita-cita yang diinginkan- murah hati adalah satu sifat yang dermawan dan- tolong-menolong dalam kalangan masyarakat adalah satu kemestian dan perlu

  dilakukan

  Praktis 4

  i Apakah maksud rangkap keenam gurindam di atas?(2 markah)

  - Saranan supaya tidak mencari perselisihan faham namun jika berlaku juga, kitaharuslah menyeleaikannya

  ii Pada pendapat anda, bagaimanakah kita dapat mengekalkan hubungan yang harmonidalam masyarakat?

  (3 markah)

  - sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seperti hormatmenghormati, berhemah tinggi dan tolong menolong

  - mementingkan ajaran agama dalam kehidupan- pihak-pihak berwajib sentiasa mengadakan program atau aktiviti kemasyarakatan

  yang dapat mengeratkan hubungan antara kaum dan masyarakat di negara ini- cth.Gotong-royong, larian amal, dan amalan rumah terbuka.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  22

  iii Huraikan dua pengajaran yang terdapat dalam gurindam tersebut. (4 markah)

  - Kita haruslah rajin belajar untuk menambahkan ilmu dan kemahiran jika inginberjaya.

  - Kita haruslah mengamalkan sifat-sifat yang baik dan terpuji dalam kehidupan agarsentiasa disenangi oleh orang lain.

  - Kita haruslah sentiasa menjaga tutur kata dan tingkah laku kita agar disenangidan mengelakkan perselisihan.

  - Kita haruslah sentiasa bersifat murah hati agar memudahkan kita mendapatkanbantuan dan pertolongan apabila perlu.

  - Kita mestilah bijaksana dalam mencari dan memilih sahabat kerana manusia didunia ini mempunyai pelbagai karenah dan sifat.

  Praktis 5

  i Menolong sesama wajib dan perluTetapi tolonglah dirimu dahulu

  Apakah maksud rangkap gurindam di atas?(2 markah)

  - walaupun menolong sesama kita adalah suatu kewajiban dan penting namun, kitaharuslah melihat keupayaan diri sendiri dan membantu diri sendiri terlebih dahulusebelum membantu orang lain

  ii Pada pendapat anda, apakah faktor yang mepengaruhi pembentukan peribadiseseorang?

  (3 markah)

  - didikan keluarga / ibu bapa- faktor didikan agama- pengaruh rakan sebaya

  iii Kemukakan dua persoalan yang terdapat dalam gurindam tersebut.(4 markah)

  - orang yang pemurah disukai oleh masyarakat- sikap orang yang baik sentiasa disenangi oleh masyarakat- kebijaksanaan dalam mencari dan memilih sahabat- kerjasama dan tolong-menolong sesama manusia- kerajinan untuk menuntut ilmu

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  23

  BERBUAT ISTANA ZAMAN DAHULU

  C. PRAKTIS TOPIKAL

  Baca seloka di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnyadengan menggunakan ayat anda sendiri.

  BERBUAT ISTANA ZAMAN DAHULU

  Baginda menitahkan orang besar empat,Membuat istana puri berkota;Lalu dipanggil Pawang raja.Pawang mengerah orang bekerja,Empat puluh empat tukang dan utas,Siang malam tidak berhenti.

  Tiga sudut menteri delapan,Tiang panjang maharaja lela,Tiang tengah syukur menanti;Galang-galangnya ular berang,Kasau kecil puteri menyembah,Kasau lentik helang berbega.

  Tujuh bulan tujuh purnama,Istana siap dengan alatnya;Besar tersergam sembilan ruang,Sepuluh dengan rembat guntung,Sebelas dengan pancung serong,Dua belas dengan anjung tinggi.

  Berbunga sawa mengelempai,Bertakuk bersedelinggam,Berjenang berbatu kawi,Berselimpat ukir Jawa,Lilit-melilit akar Cina;Garam sebuku sisa jeragan,Bunga kenanga dimakan ular,Layang-layang di pintu ular.

  Istana siap tukang pun mati,Tiada orang dapat meniru:Dipersembahkan kepada baginda suami isteri.

  Praktis 1.

  i. Nyatakan maksud rangkap seloka di bawah.

  Istana siap tukang pun mati,Tiada orang dapat meniru:

  (2 markah)- apabila istana siap dibina, tukangnya (pakar seni binaan) pun meninggal dunia

  - tiada seorangpun yang dapat menandingi kehebatan tukang tersebut/ hasil kerjatukang tersebut tidak dapat ditiru / ditandingi oleh sesiapapun.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  24

  ii. Tujuh bulan tujuh purnama,Istana siap dengan alatnya;Besar tersergam sembilan ruang,Sepuluh dengan rembat guntung,Sebelas dengan pancung serong,Dua belas dengan anjung tinggi.

  Pada pendapat anda, mengapakah istana raja itu dibina sedemikian rupa?

  (3 markah)

  - menambat hati permaisuri baginda / supaya permaisuri baginda berasa kagumakan istana yang dipersembahkan.

  - menunjukkan kepada kerajaan lain / raja lain akan kehebatan baginda /supayanegara lain kagum akan kehebatan baginda

  - menunjukkan baginda seorang raja yang berkuasa dan mewah serta hebat

  - memperlihatkan kehebatan dan keunikan seni binaan istana baginda

  iii. Kemukakan dua pengajaran yang terdapat dalam gurindam tersebut.

  (4 markah)

  - kita haruslah patuh pada perintah raja.

  - kita haruslah rajin/ gigih dalam melakukan sesuatu pekerjaan agar hasil kerjaberkualiti dan siap tepat pada waktunya.

  - kita haruslah berkerjasama dalam menyiapkan sesuatu pekerjaan agar dapatdisiapkan dengan mudah dan pantas.

  - kita haruslah taat setia kepada pemerintah / pemimpin negara

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  25

  Praktis 2.

  i Empat puluh empat tukang dan utas,Siang malam tidak berhenti.

  Huraikan maksud baris seloka di atas gurindam di atas.

  (2 markah)

  - sebanyak 44 orang tukang yang pakar dikerahkan bekerja siang dan malam / 24jam tanpa berhenti-henti.

  ii. Selain mementingkan aspek kesenian dan keunikan seni bina, apakah aspek lainyang perlu diambilkira oleh seseorang raja dalam pembinaan sesebuah istana?

  Berikan tiga aspek.

  - Aspek keselamatan bangunan yang kukuh dan bebas daripada ancaman musuhserta lokasi yang strategik

  - Kos perbelanjaan pembinaan membeli bahan binaan dan upah pekerja

  - Keselesaan saiz yang luas dan peralatan yang lengkap

  - Penggunaan teknologi canggih dalam pembinaan

  iii Jelaskan dua persoalan yang terdapat dalam seloka tersebut.

  (4 markah)

  - Persoalan kesetiaan rakyat kepada pemerintah.

  - Persoalan kerajinan / kegigihan dalam menyiapkan sesuatu pekerjaan.

  - Persoalan keunikan seni ukiran dan seni bina Melayu.

  - Persoalan kerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  26

  Praktis 3.

  iApakah seni ukiran dan seni binaan yang digunakan oleh tukang pada istanatersebut?

  (2 markah)- Gabungan seni ukiran dan seni binaan masyarakat Melayu, Jawa, dan Cina

  ii Istana siap tukang pun mati,Tiada orang dapat meniru:Dipersembahkan kepada baginda suami isteri.

  Pada pendapat anda, apakah manfaat jika tukang yang membina istana rajatersebut tidak mati selepas istana tersebut siap dibina ?

  (3 markah)

  - Raja boleh menggunakan kepakaran tukang tersebut untuk melakukan kerja-kerjapenyelenggaraan dan membaik pulih bangunan istana sekiranya mengalamikerosakan

  - Raja juga boleh mendapatkan keuntungan dengan menawarkan kepakarantukang tersebut kepada negara lain / raja lain yang ingin membina istana

  - Kepakaran tukang-tukang tersebut juga boleh digunakan untuk membinabangunan yang diperlukan oleh raja pada masa hadapan

  - Tenaga pakar itu juga boleh menurunkan kepakaran mereka kepada generasimuda agar bilangan tenaga profesional bertambah dalam negara tersebut untukmemajukan negara tersebut

  iii. Jelaskan dua latar masyarakat yang terdapat dalam seloka tersebut.

  (4 markah)

  - Masyarakat yang setia kepada pemerintah / patuh pada perintah raja

  - Masyarakat yang rajin / gigih dalam menyiapkan sesuatu pekerjaan.

  - Masyarakat yang pakar dalam seni ukiran dan seni bina Melayu.

  - Masyarakat yang bekerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  27

  Praktis 4.

  i Apakah ciri-ciri seni ukiran yang digunakan dalam pembinaan istana tersebut?

  (2 markah)

  - Corak hiasan dinding istana bermotifkan tumbuh-tumbuhan berbunga

  - Unsur semula jadi

  - Seni ukiran bermotifkan haiwan seperti ular, layang-layang, dan sebuku garam

  ii Pada pendapat anda, apakah kepentingan mengekalkan bangunan bersejarah?

  (3 markah)

  - Boleh dijadikan sebagai daya tarikan pelancong ke negara ini

  - Sebagai khazana negara untuk tatapan generasi akan datang

  - Sebagai bukti seni binaan yang boleh dipelajari oleh generasi kini untukmeningkatkan ilmu dalam seni binaan dan sejarah

  - Sebagai mercu tanda pada sesebuah negeri seperti A-Famosa di Negeri Melaka.

  iii. Huraikan dua nilai yang terdapat dalam seloka tersebut.

  (4 markah)

  - Nilai ketaatan Contohnya, pembesar, Pawang raja dan semua tukang taat padaperintah raja dan menjalankan tugas mereka masing-masing.

  - Nilai kerajinan/ kegigihan dalam melakukan sesuatu pekerjaan agar hasil kerjaberkualiti dan siap tepat pada waktunya.- Contohnya, 44 orang tukang dan utas yanggigih dan rajin melakukan kerja-kerja membina istana raja.

  - Nilai kerjasama dalam menyiapkan sesuatu pekerjaan agar dapat disiapkan denganmudah dan pantas. Contohnya- 44 orang tukang dan utas bekerjasama untukmenyiapkan istana selama tujuh bulan dan tujuh purnama sehingga siap.

  - Nilai kesetiaan Contohnya, semua rakyat setia pada raja sehingga sanggupmelaksanakan perintah raja tanpa membantah dan bekerja siang dan malam tanpahenti.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  28

  Praktis 5.

  i Istana siap dengan alatnya;Besar tersergam sembilan ruang,

  Apakah maksud baris seloka di atas?

  (2 markah)

  - Istana yang dibina itu dilengkapi dengan kemudahan

  - Istana tersebut sangat besar dan luas itu mempunyai Sembilan ruang

  ii Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri seorang raja yang terpuji?

  (3 markah)

  - Seorang raja yang memerintah dengan adil dan saksama

  - Seorang raja yang taat pada perintah agama /warak

  - Seorang raja yang bijaksana dan berpendidikan / berilmu

  - Seorang raja yang menyayangi rakyat / sentiasa mengutamakan kepentingannegara dan rakyat

  iiiKemukakan dua nilai yang terdapat pada seloka tersebut tersebut.

  (4 markah)- Nilai kerjasama- 44 orang tukang dan utas saling bekerjasama untuk

  menyiapkan istana raja .

  - Nilai bertanggungjawab - orang besar berempat bertanggungjawab untukmenguruskan pembinaan istana seperti yang dititahkan oleh raja.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  29

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  30

  A.NOTA

  SAJAK SEJADAH RINDUKarya Mohd. Haikal Aminuddin

  Sajak MaksudRangkap 1Terkedu akudi sejadah rindumengungkap kalimah syahdumerekah keinsafan di hati yang bekumengenang dosaku yang terdahulu

  Penyajak terkedu di atas sejadah ketikamengucapkan kalimah syahdu yangmenyentuh hati dan mengenang dosa laluyang telah dilakukannya.

  Rangkap 2Berbekal pancaindera anugerah TuhanKupohon kembali nafas kehidupandalam keterhadan dan keterbatasan insanmoga terbuka ruang keampunansebelum saat aku dinisankandi masa yang Kautetapkan.

  Penyajak juga menggunakan seluruhpancaninderanya untuk memohon keampunansebelum dia meninggal dunia pada masa yangtelah ditentukan oleh Tuhan.

  Rangkap 3Air mata menjadi saksikeikhlasan menjadi buktiakhirnyaaku sujud menghadap Ilahidi keheningan yang sepilafaz taubat mengiringinafas sebak kian mengikuti.

  Dengan bersaksikan air mata dan keikhlasandiri sebagai bukti, penyajak akhirnyabersujud untuk melafazkan taubat dalamsuasana yang sepi

  Rangkap 4Hati ini luluhjiwa yang kaku tersentuhayat-ayat cinta disusun kukuhdi sejadah rindu yang lusuhkemaafan yang kupohon sungguhdari Pencipta dalam gemuruh.

  Penyajak berasa sedih amat dan jiwanya yangtersentuh dengan lafaz-lafaz cinta yangdisusun rapi ketika dia memohon keampunandaripada Pencipta dengan perasaan yangberdebar-debar.

  Rangkap 5Ungkapan doa pada Yang Esaizinkan aku menjadi manusiayang taat sentiasapada perintah Maha Kuasaagar aku tidak lupadunia ini hanya bersifat sementara

  Penyajak juga melafazakan rdoa kepada YangMaha Esa agar mengizinkannya menjadiinsan yang sentiasa taat kepada perintah-Nya.Penyajak juga menaruh harapan agar diatidak lupa bahawa dunia ini tidak kekal abadiselamanya.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  31

  TEMA

  Ketuhanan serta ketaatan kepada agama

  Penyajak memohon keampunan daripada Tuhan terhadap dosa silam yang dilakukannya.Penyajak memohon keampunan dengan bersungguh-sungguh sebelum dia meninggal dunia

  PERSOALAN

  1. Keinsafan atas dosa lalu yang telah dilakukan.Cth : Penyajak telah insaf dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya

  2. Ketaatan terhadap perintah TuhanCth : Penyajak taat pada perintah Tuhan setelah menginsafi kesalahannya

  3. Keikhlasan ketika memohon keampunan kepada TuhanCth : Penyajak begitu ikhlas memohon keampunan dan mengalir airmata sebagai

  tanda keinsafan apabila menghadap Tuhan

  4. Keampunan yang diharapkan hanyalah daripada Pencipta.Cth : Penyajak memohon keampuan dosa-dosanya daripada Tuhan

  GAYA BAHASA

  1. inversiCth : Terkedu aku (sepatutnya Aku terkedu )

  2. personifikasiCth : Air mata menjadi saksi

  3. metaforaCth : sejadah rindu

  4. bahasa ArabCth : kalimah

  NILAI

  1. Nilai keinsafanCth : Penyajak menginsafi segala dosa yang pernah dilakukan.

  2. Nilai ketaatanCth : Penyajak taat akan perintah Tuhan dan hanya memohon kemaafan daripada-Nya

  3. Nilai keikhlasanCth : Penyajak begitu ikhlas ketika memohon keampunan daripada Tuhan

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  32

  PENGAJARAN

  1. Kita hendaklah insaf setelah banyak melakukan dosa laluCth : Penyajak benar-benar insaf atas dosa yang telah dilakukan lalu memohon

  keampunan daripada Tuhan

  2. Kita wajarlah taat akan perintah TuhanCth : Sebagai manusia, penyajak taat akan perintah Tuhannya dengan melakukan

  segala suruhan-Nya.

  3. Kita hendaklah ikhlas apabila memohon keampunan daripada TuhanCth : Penyajak begitu sebak amat ketika memohon keampunan daripada Tuhan.

  Penyajak juga mengerti bahawa dunia ini hanya pinjaman semata-mata.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  33

  SAJAK PESAN LELAKI KECIL KEPADA GADIS KAMPUSKarya Sazalee Yacob

  Sajak MaksudRangkap 1Kuhantar kau mengecapi angin baruudara lain dari kampung bendang kuningmubumantara asing dari yang sering kaumesraiyang sama sekali berbezadengan suasana suntimukaunikmatilah angin dan udara ilmu itumemesrai azimat dan tangkaldari tangga gading.

  Lelaki kecil (miskin) menghantaranak perempuannya ke menara gadinguntuk menuntut ilmu denganpersekitaran yang jauh berbezadaripada kampung halamannya.

  Rangkap 2Kulepaskan kau menjadi burung putihdengan sayap berkembangmenongkah awan perak dan kabut dinginmengenal kalimat hujan dan bilah petirmenyelit antara sembilu nasibdan waras akal.

  Lelaki kecil mengharapkan kebebasanyang diberikan mampu menjadikananaknya seorang yang tabah dan kuatberbekalkan akal untuk keluar /meloloskan diri dari cabaran yangsukar.

  Rangkap 3Di awan kampus yang sarat ilmuhadir sihir angin bernafas apidi pohon kampus yang tegas statusberceracak selumbar noda mengabur fikirdi padang kampus yang hijau pertimbangantumbuh gunung ego menghalau pekerti.

  Walaupun berada di menara gadingnamun masih terdapat anasir-anasiryang jahat, kejam dan keji yangmampu melalaikan seseorang.Di menara gading, gadis kampus barumengenali erti kehidupan dan mulatimbul perasaan sombong yangmenebal sehingga melenyapkansikapnya yang baik.

  Rangkap 4Pandai-pandailah kau terbangmenongkah awan mulus dan kabus dinginjangan kau pulangdengan percikan duka dan balutan lukadi sayapmu yang patah.

  Lelaki kecil mengharapkan agaranaknya mampu menempuh segaladugaan dan tidak pulang dengankegagalan.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  34

  TEMA

  Nasihat orang tua kepada anak gadis yang melanjutkan pelajaran di menara gading Anak gadis perlu bijak menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampus. Anak gadis perlumenjaga maruah diri. Anak gadis perlu belajar bersungguh-sungguh supaya tidak pulang dengankegagalan.

  PERSOALAN

  1. Persoalan kepentingan ilmu dalam kehidupanCth : Ilmu yang dipelajari di menara gading menjadi azimat dan tangkal (pendinding diri)

  kepada gadis kampus.2. Persoalan tanggungjawab seorang bapa terhadap anaknya

  Cth : Lelaki kecil menghantar dan melepaskan anak gadisnya untuk menuntut ilmu dimenara gading

  3. Persoalan penjagaan maruah diri di perantauanCth : Lelaki kecil berpesan kepada anak gadisnya supaya menjaga maruah diri semasa

  belajar di menara gading.4. Persoalan menuntut ilmu sehingga mencapai kejayaan

  Cth : Lelaki kecil tidak mahu anak gadisnya pulang dengan kegagalan akibat tidak dapatmenempuh segala cabaran.

  Latar Masyarakat1. Masyarakat yang mementingkan ilmu pengetahuan

  Cth : Lelaki kecil menghantar anaknya untuk menuntut ilmu di menara gading untukdijadikan bekalan dalam kehidupan.

  2. Masyarakat yang bertanggungjawab terhadap anakCth : Lelaki kecil bertanggungjawab memberikan nasihat dan peringatan kepada anak

  gadisnya yang belajar di menara gading.3. Masyarakat kampung yang mengerjakan sawah padi

  Cth : Gadis kampus sudah terbiasa dengan suasana kampung yang di kelilingi sawah padiyang sedang menguning.

  4. Masyarakat mahasiswa yang hidup berdikariCth : Gadis kampus terpaksa belajar berdikari dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di

  kampus tanpa keluarga di sisinya.

  GAYA BAHASA

  1. PersonifikasiCth : tumbuh gunung ego menghalau pekerti

  2. MetaforaCth : sembilu nasib, selumbar noda, gunung ego

  3. AmbiguitiCth : burung putih, lelaki kecil

  4. SinkopeCth : Kuhantar kau mengecapi angin baru

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  35

  NILAI

  1. Nilai tanggungjawabCth : Lelaki kecil bertanggungjawab memberikan nasihat dan peringatan kepada anak

  gadisnya yang belajar di menara gading.2. Nilai kerajinan

  Cth : Penduduk di kampung gadis kampus rajin mengusahakan sawah padi sehinggamasak menguning.

  3. Nilai berdikariCth : Gadis kampus terpaksa belajar berdikari dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di

  kampus tanpa keluarga di sisinya.

  PENGAJARAN

  1. Kita hendaklah mementingkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan.Cth : Lelaki kecil menghantar anaknya untuk menuntut ilmu di menara gading untuk

  dijadikan bekalan dalam kehidupan.2. Kita hendaklah rajin berusaha sehingga mencapai kejayaan.

  Cth : Penduduk di kampung gadis kampus rajin mengusahakan sawah padi sehinggamasak menguning.

  3. Kita hendaklah hidup berdikari tanpa mengharapkan orang lain.Cth : Gadis kampus terpaksa belajar berdikari dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di

  kampus tanpa keluarga di sisinya.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  36

  SAJAK ERTI HIDUP BERERTIKarya Teo Wei Sing

  Sajak MaksudRangkap 1Aku selalu didatangimalam sepibagai kalungyang melingkari leherkutidak berubah keesokan harisiapa yang akan datang menjengukkukeluhan seorang tua sunyi.

  penyajak sering dihimbau oleh nasib malangyang mengongkongi hidupnya dan tidakpernah berubah. Tiada sesiapa yang datangmenziarahinya. Keluhan daripada seoranginsan tua yang kesunyian.

  Rangkap 2Keheningan tasikkehijauan rumputhanya menjadi bayangandi penjuru ruang zamancinta dalam rahim dilupaidari sulung ditendang ke bongsudari angah ditendang ke sulung balikkucari erti hidupmenderita mengerang sakitberdiri tanpa ruang.

  Kebahagiaan hidup yang diimpikan olehpenyajak hanya angan-angan sahajasehingga penghujung hidupnya. Anak-anakkandungnya sendiri sudah melupai dan tidaksanggup untuk menjaganya. Anak-anaknyajuga saling menolak untuk menjaganya.Penyajak mencari kehidupannya sendiri danmenanggung penderitaan hidup tanpa adatempat bergantung yang kukuh.

  Rangkap 3Aku bagi merekatiada maknaanakku bakakubaik setia mahupun derhakasemoga disirami benih keinsafanmenjadi penawar dalam hatiembun cinta atasi angina dinginjangan terpegunada yang matiada yang hiduptiada yang kekal kecuali Tuhan.

  Penyajak menganggap dirinya tidak dihargaidan diperlukan lagi walaupun merekamerupakan anak kandungnya sendiri.Penyajak berharap agar anak-anaknya samaada yang sanggup berbakti atau yang telahmelupakannya akan diberikan keinsafan.Penyajak turut berharap agar dapat hidupdengan berkasih sayang dan menggantikanhubungan yang hambar sebelum ini.Penyajak juga mengingatkan supaya manusiajangan leka kerana dalam putaran hidup iniakan ada yang hidup dan mati kecuali hanyaTuhan yang kekal.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  37

  TEMA

  Keluhan ibu tua yang diabaikan oleh anaknya sendiri - Seorang ibu yang mengharapkanbelaian kasih sayang anak-anak pada penghujung usianya. Walau bagaimanapun anak-anaktidak mengendahkan dan melaksanakan tanggungjawab menjaganya. Jauh di sudut hati ibutua ini masih mengharapkan anak-anaknya akan insaf.

  PERSOALAN1. Persoalan kasih sayang seorang ibu

  Cth : Seorang ibu yang mengandungkan dan menjaga anak semasa kecil sehinggalahanak-anaknya dewasa.

  2. Persoalan nasib warga tua yang dipinggirkan oleh anak-anakCth : Anak-anak tidak boleh mengabaikan ibu yang melahirkan dan membesarkan

  mereka.3. Persoalan kebahagiaan hidup merupakan impian setiap individu

  Cth : Seorang ibu berharap agar anak-anak dapat memberikan kebahagiaan pada harituanya.

  4. Persoalan tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapaCth : Anak-anak perlu sedar terhadap tanggungjawab untuk menjaga kebajikan

  ibu kandung/ ibu bapa dan memberikan kebahagian kepadanya/ mereka.5. Persoalan keyakinan terhadap kekuasaan Tuhan

  Cth : Penyajak mengingatkan pembaca bahawa dalam putaran hidup ini akan ada yanghidup dan mati kecuali hanya Tuhan yang kekal.

  GAYA BAHASA1. Personifikasi

  Cth : malam sepi (rangkap 1; baris 2)2. Simile

  Cth : bagai kalung ( rangkap 1; baris 3)3. Sinkope

  Cth : anakku bakaku (rangkap 3; baris 3)4. Anafora

  Cth : ada yang matiada yang hidup (rangkap 3; baris 9 & 10)

  5. ResponsiCth : dari sulung ditendang ke bongsu

  dari angah ditendang ke sulung balik (rangkap 2; baris 6 & 7)6. Metafora

  Cth: benih keinsafan (rangkap 3; baris 5)

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  38

  NILAI1. Kasih sayang

  Cth : Penyajak tetap menyayangi anak-anaknya walaupun dipinggirkan misalnyapenyajak tetap mendoakan anaknya agar Tuhan memberikan keinsafan terhadapanak-anaknya.

  2. TanggungjawabCth : Anak-anak penyajak seharusnya bertanggungjawab menjaga kebajikan ibu

  mereka walaupun telah berkeluarga dan tinggal berjauhan.3. Ketabahan

  Cth : Penyajak tabah menjalani kehidupan yang sunyi akibat diabaikan oleh anak-anaknya.

  4. KeinsafanCth : Penyajak sedar dan insaf bahawa yang kekal hanyalah Tuhan.

  PENGAJARAN

  1. Kita hendaklah sentiasa menyayangi ahli keluarga

  Cth : Penyajak mengharapkan belaian kasih sayang daripada anak-anak padapenghujung usianya.

  2. Kita perlu tabah menghadapi cabaran dan dugaan dalam kehidupan terutamanyaketika usia tua.

  Cth : Penyajak tabah menjalani kehidupannya yang diabaikan oleh anak-anak denganmencari kehidupannya sendiri serta menanggung penderitaan hidup tanpa adatempat bergantung yang kukuh.

  3. Kita haruslah bertanggungjawab menjaga kebajikan dan menggembirakan ibubapa walaupun tinggal berjauhan

  Cth : Anak-anak perlu sedar terhadap tanggungjawab untuk menjaga kebajikanibu kandung/ ibu bapa dan memberikan kebahagian kepadanya/ mereka.

  4. Kita haruslah sedar dan insaf bahawa kehidupan di dunia ini hanya sementara danhanya Tuhan sahaja yang kekal.

  Cth : Penyajak sedar dan insaf bahawa dalam kehidupan ini tidak ada yang kekalkecuali Tuhan.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  39

  KUDUP PERANGKarya Tuah Saujana

  Sajak MaksudRangkap 1Sementara dia bergelar panglimalaskar perang; yang terus-menerusmembajakan kezaliman seringmengudupkan putik dendamkita masih perlu berterima kasihkepada jari-jemari takdirkerana membenarkan sepasang matauntuk berlari dengan tangan bergarisempat juga menadah sejambak puisiuntuk sehari lagi; sambil bertanya:siapakah pahlawan yang asli?

  Penyajak menggambarkan seorang panglimaperang yang zalim dan sering berdendam.Penyajak juga berterima kasih kerana masihboleh menyelidik perkara lampau walaupundalam keadaan terkongkong sambilmempersoalkan orang yang dikatakan sebagaipahlawan yang sebenar.

  Rangkap 2Memang kita tidak sempat menjengukke luar jendela; sewaktu fajar menghembusringkik kuda, gemerincingpedang pusakadan darah yang tiba-tiba membuakdi daerah angkara perciknyamenumbuhkan kelopak rahsiadalam keliru, tertanya-tanya kitatangan mana yang memenggalleher sang pendusta?

  Penyajak tidak sempat untuk mengkaji sejarahtentang peristiwa pertumpahan darah masalampau. Masyarakat sering tertanya-tanyatentang individu yang telah membunuh orangyang sanggup melakukan pendustaan.

  Rangkap 3Andai namamu Tuah, kita masihtidak mahumenyanjungnya pendekar paling gagahkerana takhta setia terbinadi istana wangsabukanlah penjamin kukuhnyapasak saksamasesekali turut direntakan daki pendustamelekatlah selumbar sengsaradi tiang maruah kota.

  Penyajak tidak berasakan Hang Tuahmerupakan pejuang yang paling gagah keranakesetiaannya kepada sultan tidak menjaminkedudukan dirinya apabila difitnah olehmusuhnya.

  Rangkap 4Andai namamu Jebat, kita masih tidakmenggelarnya sebagai pengkhianatkerana kita masih menangisipeta keadilan yang tersiat nun, karamdi lautan kesumatsedang warga memanggilnya keramat.

  Penyajak juga tidak berasa Hang Jebat seorangpengkhianat kerana Hang Jebat dilihat sebagaiindividu yang berjuang untuk keadilanwalaupun menyimpan perasaan dendam

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  40

  Rangkap 5Perang pun melecurkan lidah muslihatbercabang lalu bertemu bayu palsu;bertiup dan memindahkan kebenaran padatempatnyamewarnakan keindahan pada hodohnyamenjungkitkan amarah pada damainyateramat lara kita menjahit semulaperca-perca bahagia seperti perawanyang dibungkamkan cinta pertama.

  Tipu muslihat dalam peperangan yangmenyebabkan kebenaran tidak dapatditegakkan. Manusia pula perlu membinakehidupan mereka semula akibat peperangan.

  Rangkap 6Sehingga senja tiba,kita masih bertengkartentang siapapahlawan sebenarnya.

  Penyajak masih berdebat tentang orang yangdikatakan sebagai pahlawan yang sebenarnya.

  TEMA

  Kepentingan kewibawaan dan ketokohan pemimpin dalam menerajui sesebuahorganisasi Ketika menjadi seorang pemimpin, ada kezaliman dilakukan terhadappenentang dasar. Hal ini menimbulkan perasaan dendam dan tidak berpuas hati. Akibatnya,keadaan menjadi tidak tenteram dan sukar mengembalikan keamanan..

  PERSOALAN

  1. Pengorbanan diri untuk orang lainCth : kesanggupan berkorban demi menegakkan kebenaran dan keadilan

  2. Kesan peperanganCth : dalam peperangan berlaku tipu daya dan muslihat serta telah membangkitkan

  perasaan dendam antara satu sama lain

  3. Menegakkan keadilanCth : menjadi tanggungjawab setiap orang untuk menghentikan kezaliman dan

  penindasan demi menegakkan keadilan

  4. Kesetiaan terhadap negaraCth : setiap orang mesti menunjukkan kesetiaan terhadap negara yang didiaminya

  5. Penilaian perlu dibuat secara adil berdasarkan konteks..Cth : tindakan Jebat memberontak adalah untuk menuntut keadilan terhadap Tuah dan

  bukan menderhaka kepada raja

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  41

  GAYA BAHASA

  1. AsonansiCth : sesekali turut direntakan daki pendusta.(pengulangan bunyi vokal e).

  2. AliterasiCth : kerana takhta setia terbina. (pengulangan bunyi konsonan t).

  3. MetaforaCth : lautan kesumat; selumbar sengsara; tiang maruah

  4. Hiperbola Perang pun melecurkan lidah muslihatCth : Perang pun melecurkan lidah muslihat

  5. Imej alamCth : fajar; senja;kuda

  NILAI

  1. KeadilanCth : Tuah dan Jebat hendaklah diadili dengan saksama.

  2. KeberanianCth : penyajak berani mencari jawapan dan kepastian antara pahlawan dengan

  pengkhianat.3. Ketaatan

  Cth : Pembesar taat setia akan perintah Raja/Sultan4. Kebijaksanaan

  Cth : Pemimpin yang bijak menghadapi cabaran dalam pemerintahannya

  PENGAJARAN

  1. Kita perlu menjadi warganegara yang setia kepada negara.2. Kita hendaklah berani untuk berjuang untuk menegakkan keadilan3. Kita hendaklah mengkaji sejarah untuk mengelakkan kesalahan yang sama berulang

  kembali.4. Kita hendaklah berusaha menyelesaikan perselisihan dengan cara yang aman

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  42

  B. BENTUK DAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAJAK

  BENTUK SOALAN PERINCIAN MARKAH

  Bertanyakan maksud baris /rangkap(bertu Soalan i (2 markah)

  Pemahaman teks (bertumpu)(mengenal pasti /mengesan jawapan dalam petikan)

  Soalan i (2 markah)

  Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)(memberikan pandangan atau pendapat, alasan,menyatakan kewajaran dan sebagainya)

  Soalan ii (3 markah)

  Elemen kajian KOMSAS (bertumpu)(menyatakan aspek sastera seperti tema, persoalan,gaya bahasa, nilai dan pengajaran daripadapetikan dan keseluruhan puisi)

  Soalan iii( 4 markah)

  TEKNIK MENJAWAB

  Jawapan menggunakan ayat sendiri

  Jawapan dengan ayat lengkap/gramatis

  Peruntukan markah bagi setiap ceraian soalan menggambarkan jumlah isi yang

  diperlukan (Cth:3 markah = 3 isi), kecuali soalan memberi maksud.

  Pelajar boleh menyalin semula sebahagian daripada ayat-ayat dalam petikan sebagai

  jawapan (kaedah potong tampal)

  Bagi soalan KBAT, jawapan mestilah logik dan relevan dengan kehendak soalan.

  Bagi soalan komsas yang menggunakan kata kunci soalan jelaskan atau huraikan,

  pelajar perlu memberikan contoh atau huraian ringkas.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  43

  Contoh Soalan dan Jawapan:

  Baca sajak di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnyamenggunakan ayat anda sendiri

  ERTI HIDUP BERERTITeo Wei Sing

  Aku selalu didatangimalam sepibagai kalungyang melingkari leherkutidak berubah keesokan harisiapa yang akan datang menjengukkukeluhan seorang tua sunyi.

  Keheningan tasikkehijauan rumputhanya menjadi bayangandi penjuru ruang zamancinta dalam rahim dilupaidari sulung ditendang ke bongsudari angah ditendang ke sulung balikkucari erti hidupmenderita mengerang sakitberdiri tanpa ruang.

  Aku bagi merekatiada maknaanakku bakakubaik setia mahupun derhakasemoga disirami benih keinsafanmenjadi penawar dalam hatiembun cinta atasi angina dinginjangan terpegunada yang matiada yang hiduptiada yang kekal kecuali Tuhan.

  Antologi Sejadah Rindu,Sasbadi Sdn Bhd.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  44

  i. Berikan maksud embun atasi angin dingin.

  (2 markah)Tip: Calon perlu memberikan maksud keseluruhan frasa yang diberikan.

  Jawapan lengkap:Maksud embun atasi angin dingin ialah perasaan kasih sayang dapat menghindaripengabaian terhadap ibu dan bapa.

  ii. Pada pendapat anda, sekiranya seseorang anak mengabaikan ibu bapanya, apakah yangterjadi kepada anak itu pada masa akan datang?

  (3 markah)

  Tip: Calon perlu memberikan tiga isi yang bernas. Soalan ini memerlukan calonmengemukakan pendapat mengenai kesan kepada anak yang mengabaikantanggungjawab terhadap ibu bapa.

  Jawapan lengkap:

  Pada pendapat saya, implikasi yang diterima oleh seorang anak sekiranya mengabaikanibu bapa ialah kemungkinan dia akan menerima nasib yang sama iaitu diabaikanoleh anak-anaknya. Selain itu, anak yang meminggirkan ibu bapa tidak akanmengalami kehidupan yang tenteram kerana berasa berdosa terhadap ibu bapanya. Disamping itu, anak yang tidak mempedulikan ibu bapa akan menyesal kerana tidakmenghormati ibu bapanya.

  iii. Jelaskan tema yang diketengahkan dalam sajak tersebut.

  ( 4 markah)Tip: Calon perlu jelaskan tema yang terdapat dalam sajak dengan huraian yang jelas.

  Jawapan lengkap:

  Sajak Erti Hidup Bererti memaparkan tema keluhan ibu tua yang diabaikan olehanaknya sendiri . Seorang ibu yang mengharapkan belaian kasih sayang anak-anakpada penghujung usianya. Walau bagaimanapun anak-anak tidak mengendahkan danmelaksanakan tanggungjawab menjaganya. Jauh di sudut hati ibu tua ini masihmengharapkan anak-anaknya akan insaf.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  45

  C. PRAKTIS TOPIKAL

  Baca sajak di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnyamenggunakan ayat anda sendiri.

  SEJADAH RINDU

  Terkedu akudi sejadah rindumengungkap kalimah syahdubait bicara tersentuh kalbumerekah keinsafan di hati yang bekumengenang dosaku yang terdahulu.

  Berbekal pancaindera anugerah Tuhankupohon kembali nafas kehidupandengan keterhadan dan keterbatasan insanmoga terbuka ruang keampunansebelum saat aku dinisankandi masa yang Kau tetapkan

  Air mata menjadi saksikeikhlasan menjadi buktiakhirnyaaku sujud menghadap Illahidi kebeningan yang sepilafaz taubat mengiringinafas sesak sebak kain mengikuti

  Hati ini luluhjiwa yang kaku tersentuhayat-ayat cinta disusun kukuhdi sejadah rindu yang lusuhkemaafan yang kupohon sungguhdari Pencipta dalam gemuruh.

  Ungkapan doa pada Yang Esaizinkan aku menjadi manusiayang taat sentiasapada perintah Maha Kuasaagar aku tidak lupaduna ini hanya bersifat sementara

  Kalam Pertama, 2013Dewan Bahasa dan Pustaka

  Kalam

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  46

  Praktis 1

  i. Berikan maksud rangkap kedua sajak di atas. [2 markah]

  - Penyajak juga menggunakan seluruh pancainderanya untuk memohon keampunansebelum dia meninggal dunia pada masa yang telah ditentukan oleh Tuhan

  ii. Pada pendapat anda, sebelum bertaubat apakah perkara-perkara yang mesti dilakukan?[3 markah]

  - Tinggalkan perbuatan ditegah oleh agama- berjanji tidak akan mengulangi- Melaksanakan perintah tuhan

  - Menyesal melakukan dosa

  iii. Nyatakan dua persoalan sajak dikaji. [4 markah]

  - Keinsafan atas dosa lalu yang telah dilakukan- Ketaatan terhadap perintah Tuhan- Keikhlasan ketika memohon keampunan kepada Tuhan.- Keampunan yang diharapkan hanyalah daripada Pencipta

  Praktis 2

  i. Apakah tema sajak dikaji. [2 markah]

  - Ketuhanan serta ketaatan kepada agama Penyajak memohon keampunandaripada Tuhan terhadap dosa silam yang dilakukannya. Penyajak memohonkeampunan dengan bersungguh-sungguh sebelum dia meninggal dunia

  ii. Nyatakan pendapat anda, ciri-ciri orang yang beriman. [3 markah]

  - Rajin menuntut ilmu agama

  - Tidak melakukan maksiat

  - Memiliki sifat-sifat yang terpuji

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  47

  iii. Huraikan dua pengajaran yang ingin disampaikan oleh penyajak berdasarkan sajak diatas. [4 markah]

  - Kita hendaklah insaf setelah banyak melakukan dosa lalu. Penyajak benar-benar insafatas dosa yang telah dilakukan lalu memohon keampunan daripada Tuhan

  - Kita wajarlah taat akan perintah Tuhan. Sebagai manusia, penyajak taat akan perintahTuhannya dengan melakukan segala suruhan-Nya.

  - Kita hendaklah ikhlas apabila memohon keampunan daripada Tuhan. Penyajak begitusebak amat ketika memohon keampunan daripada Tuhan

  Praktis 3

  i. Berikan maksud rangkai kata Hati ini luluh dalam rangkap keempat sajak di atas.[2 markah]

  - Perasaan yang hancur berkecai

  ii. Pada pendapat anda, apakah punca-punca yang menyebabkan pegangan agamaseseorang longgar. [3 markah]

  - Terpengaruh dengan budaya kuning- Kurang didikan agama

  - Kurang pengetahuan ilmu agama dalam diri

  - Keruntuhan institusi kekeluargaan

  iii. Nyatakan nilai kemanusiaan sajak yang dikaji. [4 markah]

  - Keinsafan Penyajak menginsafi segala dosa yang pernah dilakukanKetaatan Penyajak taat akan perintah Tuhan dan hanya memohon kemaafan daripada-NyaKeikhlasan Penyajak begitu ikhlas ketika memohon keampunan daripada Tuhan

  Praktis 4 :

  i. Berikan maksud rangkap terakhir sajak di atas. [2 markah]

  - Penyajak juga melafazkan doa kepada Yang Maha Esa agar mengizinkannya menjadiinsan yang sentiasa taat kepada perintah-Nya. Penyajak juga menaruh harapan agardia tidak lupa bahawa dunia ini tidak kekal abadi selamanya

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  48

  ii. Nyatakan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan setelah bertaubat. [3 markah]

  - Tinggalkan perkara yang ditegah oleh agama

  - Menyesali dosa-dosa silam

  - Melakukan segala kebaikan

  - Melaksanakan perintah tuhan

  - Tidak mengulangi lagi kesilapan

  iii. Berikan dua nilai yang terdapat berdasarkan sajak di atas. [4 markah]

  - Keinsafan Penyajak menginsafi segala dosa yang pernah dilakukan- Ketaatan Penyajak taat akan perintah Tuhan dan hanya memohon kemaafan daripada-

  Nya- Keikhlasan Penyajak begitu ikhlas ketika memohon keampunan daripada Tuhan

  Praktis 5:

  i. Berikan maksud rangkap keempat sajak di atas. [2 markah]

  - Penyajak berasa sedih amat dan jiwanya yang tersentuh dengan lafaz-lafaz cinta yangdisusun rapi ketika dia memohon keampunan daripada Pencipta dengan perasaanyang berdebar-debar

  ii. Berdasarkan pendapat anda , apakah ciri-ciri orang yang beriman? [3 markah]

  - Rajin menuntut ilmu- Tidak melakukan perkara maksiat

  - Taat kepada Tuhan- Memiliki sikap-sikap yang terpuji seperti amanah/tanggungjawab

  iii. Jelaskan dua persoalan dalam sajak tersebut.[4 markah]

  - Keinsafan atas dosa lalu yang telah dilakukan- Ketaatan terhadap perintah Tuhan- Keikhlasan ketika memohon keampunan kepada Tuhan.- Keampunan yang diharapkan hanyalah daripada Pencipta

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  49

  C. PRAKTIS TOPIKAL

  Pesan Lelaki Kecil Kepada Gadis Kampus

  Kuhantar kau mengecapi angin baruudara lain dari kampung bendang kuningmubumantara asing dari yang sering kaumesraiyang sama sekali berbezadengan suasana suntimukaunikmatilah angin dan udara ilmu itumemesrai azimat dan tangkaldari tangga gading.

  Di awan kampus yang sarat ilmuhadir sihir angin bernafas apidi pohon kampus yang tegas statusberceracak selumbar noda mengabur fikirdi padang kampus yang hijau pertimbangantumbuh gunung ego menghalau pekerti.

  Kulepaskan kau menjadi burung putihdengan sayap berkembangmenongkah awan perak dan kabut dinginmengenal kalimat hujan dan bilah petirmenyelit antara sembilu nasibdan waras akal.

  Pandai-pandailah kau terbangmenongkah awan mulus dan kabus dinginjangan kau pulangdengan percikan duka dan balutan lukadi sayapmu yang patah.

  Belati Cinta Zulaika,2004Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd.

  Praktis 1

  i. Berikan maksud baris bumantara asing dari yang sering kau mesrai. [2 markah]

  - Persekitaran yang berbeza daripada yang kebiasaannya

  ii. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara menyesuaikan diri di tempat yang asing daripadakehidupan kita sebelumnya? [3 markah]

  - Mempelajari budaya- Mengelakkan kawan yang berkelakuan negatif- Mengikuti aktiviti kemasyarakatan- Bertegur sapa

  iii. Huraikan tema yang diungkapkan dalam petikan sajak tersebut. [4 markah]

  - Nasihat orang tua kepada anak gadis yang melanjutkan pelajaran di menara gading- Anak gadis perlu bijak menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampus- Anak gadis perlu menjaga maruah diri semasa di perantauan- Anak gadis perlu belajar bersungguh-sungguh agar tidak pulang dengan kegagalan

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  50

  Praktis 2.

  i. Berikan maksud baris hadir sihir angin bernafas api. [2 markah]

  - muncul bahasa-bahasa yang berunsur hasutan

  ii. Pada pendapat anda, mengapakah ibu bapa menghantar anak-anak mereka belajar diinstitusi pengajian tinggi? [3 markah]

  - memperbaiki taraf hidup- mencapai cita-cita- menjadi suri teladan kepada adik-beradik yang lain

  iii. Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam petikan sajak. [4 markah]

  - Persoalan kepentingan ilmu dalam kehidupan Ilmu yang dipelajari di menara gadingmenjadi azimat dan tangkal (pendinding diri) kepada gadis kampus.

  - Persoalan tanggungjawab seorang bapa terhadap anaknya Lelaki kecil menghantar danmelepaskan anak gadisnya untuk menuntut ilmu di menara gading

  Praktis 3.

  i. Berdasarkan rangkap ketiga, nyatakan perkara-perkara negatif yang cuba diingatkan olehlelaki kecil kepada gadis kampus. [2 markah]

  - bahasa-bahasa yang berunsur hasutan- gejala-gejala negatif yang mengelirukan pemikiran- keangkuhan yang tinggi sehingga menghakis budi pekerti.

  ii. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara mengelakkan perkara negatif yang terjadi dikampus supaya tidak mempengaruhi tindak-tanduk kita? [3 markah]

  - mendekatkan diri dengan agama / mendalami- mengingati pesanan dan nasihat orang tua- bergaul dengan rakan yang berkelakuan baik- mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah

  iii. Huraikan dua gambaran masyarakat yang terdapat dalam petikan sajak. [4 markah]

  - Masyarakat yang mementingkan ilmu pengetahuan - Lelaki kecil menghantar anaknyauntuk menuntut ilmu di menara gading untuk dijadikan bekalan dalam kehidupan,

  - Masyarakat yang bertanggungjawab terhadap anak Lelaki kecil memberikan nasihatdan peringatan kepada anak gadisnya yang belajar di menara gading.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  51

  Praktis 4.

  i. Berikan maksud baris di bawah.

  Pandai-pandailah kau terbangmenongkah awan mulus dan kabus dingin

  [2 markah]bijak membawa diri dalam mengharungi cabaran hidup

  ii. Andaikan anda mendapat surat panggilan untuk menjalani sesi temuduga untuk kemasukanke institusi pengajian tinggi.Apakah persiapan-persiapan yang perlu anda lakukan sebelum menghadiri sesi temudugatersebut? [3 markah]

  berlatih menyuarakan pendapatmelengkapkan diri dengan ilmu / isu semasa / membuat rujukanmenyediakan sijil-sijil dengan teraturmematuhi etika berpakaian / kemas

  iii. Huraikan dua nilai yang terkandung dalam petikan sajak di atas. [4 markah]

  Nilai tanggungjawab Lelaki kecil bertanggungjawab memberikan nasihat danperingatan kepada anak gadisnya yang belajar di menara gading.

  Nilai berdikari Gadis kampus terpaksa belajar berdikari dan menyesuaikan diri dengankehidupan di menara gading tanpa keluarga/orang tua di sisinya.

  Praktis 5.

  i. Nyatakan gambaran suasana kampung seperti yang terdapat dalam rangkap pertama sajak.[2 markah]

  terdapat sawah padi yang sedang menguning

  ii. Pada pendapat anda, apakah cabaran yang bakal anda hadapi apabila melanjutkan pelajarandi institusi pengajian tinggi? [3 markah]

  pengaruh rakan sebayamasalah kewanganberjauhan daripada keluarga / rindu keluarga / hidup berdikaripengurusan masa yang padat

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  52

  iii. Huraikan dua pengajaran yang terkandung dalam petikan sajak di atas. [4 markah]

  - Kita hendaklah mementingkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan Lelaki kecilmenghantar anaknya untuk menuntut ilmu di menara gading untuk dijadikan bekalandalam kehidupan.

  - Kita hendaklah hidup berdikari tanpa mengharapkan bantuan orang lain Gadis kampusterpaksa belajar berdikari dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampus tanpakeluarga di sisinya.

  C. PRAKTIS TOPIKAL

  Baca petikan sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutdengan menggunakan ayat anda sendiri.

  ERTI HIDUP BERERTI

  Aku selalu didatangimalam sepibagai kalungyang melingkari leherkutidak berubah keesokan harisiapa yang akan datang menjengukkukeluhan seorang tua sunyi.

  Keheningan tasikkehijauan rumputhanya menjadi bayangandi penjuru ruang zamancinta dalam rahim dilupaidari sulung ditendang ke bongsudari angah ditendang ke sulung balikkucari erti hidupmenderita mengerang sakitberdiri tanpa ruang.

  Aku bagi merekatiada maknaanakku bakakubaik setia mahupun derhakasemoga disirami benih keinsafanmenjadi penawar dalam hatiembun cinta atasi angina dinginjangan terpegunada yang matiada yang hiduptiada yang kekal kecuali Tuhan.

  Teo Wei SingSuara Anak Pahang, 2009Pekan Ilmu Sdn. Bhd.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  53

  Praktis 1

  i. Apakah maksud rangkap kedua sajak di atas. [2 markah]

  Impian penyajak yang ingin hidup bahagia hanya menjadi angan-angan -Penyajak mencari kehidupannya sendiri untuk mengubat hati yang luka keranaanak-anak enggan menjaganya

  ii. Kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak tidak ada tandingannya. Oleh sebab itu anak-anak harus menyayangi mereka.

  Pada pendapat anda, apakah cara-cara yang perlu dilakukan oleh anak-anak untukmembuktikan kasih sayang mereka terhadap ibu bapa?

  (3 markah)

  menyambut atau meraikan hari istimewa bersama dengan ibu bapamembawa ibu bapa pergi melancongmenjaga kebajikan ibu bapa seperti merawat ketika mereka sakit

  iii. Huraikankan dua pengajaran yang terdapat dalam sajak tersebut.[4 markah]

  Kita haruslah memberikan kasih sayang kepada ibu bapa.Cth: Anak-anak penyajak sepatutnya memberikan kasih sayang kepada ibu mereka(penyajak) dengan cara menjaga dan menggembirakan hatinya.

  Kita haruslah menjaga ibu bapa terutamanya semasa hari tua mereka.Cth: Anak-anak penyajak tidak sepatutnya mengabaikan tanggungjawab merekamenjaga penyajak.

  Kita hendaklah tabah menghadapi cabaran kehidupan.Cth: Penyajak tetap tabah dalam mengharungi kehidupan seorang diri pada usiatuanya walaupun tidak dihiraukan oleh anak-anaknya.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  54

  Praktis 2

  i. Apakah saranan penulis dalam rangkap kedua sajak di atas. [2 markah]

  Jagalah ibu bapa kita dengan rasa penuh tanggungjawab dan secara kerjasamaantara adik-beradik.Anak-anak tidak seharusnya melupakan jasa ibu bapa yang telah bersusah payahmenjaga kita sejak kecil.

  ii. Anak-anak bertaggungjawab untuk menjaga kebajikan ibu bapa.Pada pendapat anda, huraikan tiga tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa?

  [3markah]

  - Membantu dan meringankan beban ibu bapa dengan cara membantu merekamelakukan kerja-kerja rumah.

  - Kerap menziarahi mereka jika tinggal berjauhan.- Belajar bersungguh-sungguh agar beroleh kejayaan kerana dapat menggembirakan

  hati mereka.

  iii. Huraikankan dua persoalan yang terdapat dalam sajak tersebut. [4 markah]

  - Persoalan pengabaian tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa.Cth: Penyajak telah diabaikan oleh anak-anaknya sehinggakan dia berasa hidupnyasunyi.

  - Persoalan kasih sayang seorang ibuCth: Ibu yang mengandungkan dan menjaga anak semasa kecil.

  - Persoalan kebahagiaan hidup merupakan impian semua orangCth: Seorang ibu berharap agar anak-anak dapat memberikan kebahagiaan pada harituanya.

  - Persoalan tanggungjawab dan kesanggupan berbakti kepada ibuCth: Anak-anak tidak boleh mengabaikan ibu yang melahirkan dan membesarkanmereka.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  55

  Praktis 3

  i.

  Kemukakan maksud frasa di atas. [2 markah ]- Kasih sayang / sejak dalam kandungan tidak dikenang

  ii. Belakangan ini media massa sering memaparkan berita tentang pengabaian warga emas.Pada pendapat anda, bagaimanakah menyedarkan masyarakat agar menghargai wargaemas?

  [3 markah]

  - Media massa perlu memperbanyak tayangan dokumentari atau iklan bertemakanpenghargaan terhadap warga emas.

  - Penganjuran kempen kesedaran tentang kepentingan warga emas dalam masyarakat.- Guru perlu menjadi suri teladan dengan menasihati murid agar menghormati ibu

  bapa dan warga emas.

  iii. Huraikan dua nilai yang dikemukakan dalam sajak tersebut. [4 markah]

  - Nilai tanggungjawabCth: Anak-anak perlu insaf terhadap tanggungjawab menjaga kebajikan ibukandung/ ibu bapa dan memberikan kebahagian kepadanya/ mereka.

  - Nilai kasih sayangCth: ibu yang mengandungkan dan menjaga anak semasa kecil tetap mendoakanperkara yang baik terhadap anaknya.

  - Nilai keinsafanCth: Kita harus sedar bahawa hanya Tuhan saja yang kekal dan seharusnya kitaperlu menginsafi kesalahan yang dilakukan.

  Praktis 4

  i. Nyatakan maksud rangkap pertama sajak di atas. [2 markah ]

  - Fikiran penyajak sering dihimbau oleh nasib malang yang mengongkongi hidupnyadan tidak pernah berubah.

  - Tiada sesiapa yang datang menziarahinyasehinggakan dia berasa kesunyian.

  ii. Dalam rangkap kedua sajak, penulis menggambarkan pengabaian tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa.Pada pendapat anda, mengapakah anak-anak sanggup bertindak sedemikian?

  [3 markah]

  - Anak-anak zaman kini terlalu sibuk mengejar kemewahan dan kebendaan.- Peningkatan kos sara hidup membuatkan anak-anak menumpukan kerjaya untuk

  menyara keluarga.- Terdapat segelintir anak-anak yang kurang kesedaran terhadap tanggungjawab dan

  berasa terbeban menjaga ibu bapa mereka.

  cinta dalam rahim dilupai

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  56

  iii. Huraikankan dua pengajaran yang terdapat dalam rangkap ketiga sajak tersebut.[4 markah]

  - Kita haruslah tabah mengharungi cabaran kehidupan.Cth: Penyajak mencari kehidupannya sendiri dan menanggung penderitaan hiduptanpa ada tempat bergantung yang kukuh.

  - Adik-beradik haruslah bertolak ansur menjaga ibu bapa.Cth: Anak-anak penyajak tidak ada perasaan bertolak ansur untuk menjaga ibumereka.

  - Kita haruslah bertanggungjawab menjaga ibu bapa.Cth: Anak-anak perlu bertanggungjawab menjaga kebajikan ibu kandung/ ibu bapadan memberikan kebahagian kepadanya/ mereka.

  Praktis 5

  i. Nyatakan maksud frasa semoga disirami benih keinsafan. [2 markah ]- Mudah-mudahan hidup dipenuhi rasa kesedaran

  ii. Belakangan ini bilangan penghuni pusat jagaan orang-orang tua semakin meningkat.Pada pendapat anda, wajarkah anak-anak menghantar ibu bapa ke pusat jagaan orang-orang tua?Jelaskan dua alasan anda. [3 markah]- Tidak.

  Alasan: 1. Ibu bapa merupakan insan yang telah menjaga kita sejak kecil sehinggadewasa.

  2. Tanggungjawab anak-anak untuk menjaga kebajikan ibu bapa merupakantuntutan dalam semua agama di dunia.

  - SetujuAlasan: 1. Kebajikan ibu bapa dari aspek pengurusan diri dan makan minum lebih

  terjaga sekiranya anak-anak terpaksa menjalankan tugas di luar kawasan.

  iii. Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam sajak tersebut. [4 markah]

  - Persoalan nasib warga tua yang dipinggirkan oleh anak-anakCth: Anak-anak tidak boleh mengabaikan ibu yang melahirkan dan membesarkan

  mereka.- Persoalan tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapa

  Cth: Anak-anak perlu sedar terhadap tanggungjawab untuk menjaga kebajikanibu kandung/ ibu bapa dan memberikan kebahagian kepadanya/ mereka.

  - Persoalan kasih sayang seorang ibuCth: Seorang ibu yang mengandungkan dan menjaga anak semasa kecil sehinggalah

  anak-anaknya dewasa.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  57

  C. PRAKTIS TOPIKAL

  Baca sajak di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnyadengan menggunakan ayat anda sendiri.

  KUDUP PERANG

  Sementara dia bergelar panglimalaskar perang; yang terus-menerusmembajakan kezaliman seringmengudupkan putik dendamkita masih perlu berterima kasihkepada jari-jemari takdirkerana membenarkan sepasang matauntuk berlari dengan tangan bergarisempat juga menadah sejambak puisiuntuk sehari lagi; sambil bertanya:siapakah pahlawan yang asli?

  Memang kita tidak sempat menjengukke luar jendela; sewaktu fajarmenghembusringkik kuda, gemerincingpedang pusakadan darah yang tiba-tiba membuakdi daerah angkara perciknyamenumbuhkan kelopak rahsiadalam keliru, tertanya-tanya kitatangan mana yang memenggalleher sang pendusta?

  Andai namamu Tuah, kita masihtidak mahumenyanjungnya pendekar paling gagahkerana takhta setia terbinadi istana wangsabukanlah penjamin kukuhnyapasak saksama

  sesekali turut direntakan daki pendustamelekatlah selumbar sengsaradi tiang maruah kota.

  Andai namamu Jebat, kita masih tidakmenggelarnya sebagai pengkhianatkerana kita masih menangisipeta keadilan yang tersiat nun, karamdi lautan kesumatsedang warga memanggilnya keramat.

  Perang pun melecurkan lidah muslihatbercabang lalu bertemu bayu palsu;bertiup dan memindahkan kebenaran padatempatnyamewarnakan keindahan pada hodohnyamenjungkitkan amarah pada damainyateramat lara kita menjahit semulaperca-perca bahagia seperti perawanyang dibungkamkan cinta pertama.

  Sehingga senja tiba,kita masih bertengkartentang siapapahlawan sebenarnya.

  Tuah Sujana

  (Dipetik daripada antologiSejadah Rindu, hlm. 20-21)

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  58

  Praktis 1

  i Berikan maksud rangkap keempat sajak tersebut

  (2 markah)

  - Penyajak juga tidak berasa Hang Jebat seorang pengkhianat kerana Hang Jebatdilihat sebagai individu yang berjuang untuk keadilan walaupun menyimpanperasaan dendam

  ii Setujukah anda jika Hang Jebat dinobatkan sebagai pahlawan?

  Berikan pandangan anda.

  (3 markah)

  Setuju:

  - Beliau berani menentang kezalimanBeliau berani menuntut keadilan

  - Beliau tidak takut mengambil tindakan

  Tidak setuju:

  - Beliau tidak setia kepada raja- Beliau mengambil tindakan sendiri- Tindakan beliau mengancam nyawa orang lain

  iii Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam sajak tersebut.

  (4 markah)

  Pengorbanan diri untuk orang lainCth- kesanggupan berkorban demi menegakkan kebenaran dan keadilanKesan peperanganCth- dalam peperangan berlaku tipu daya dan muslihat serta telah membangkitkan

  perasaan dendam antara satu sama lainMenegakkan keadilanCth- menjadi tanggungjawab setiap orang untuk menghentikan kezaliman dan

  penindasan demi menegakkan keadilan

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  59

  Praktis 2

  i Nyatakan kesan perang yang digambarkan dalam rangkap kelima?

  (2 markah)- Melecurkan lidah muslihat- Memindahkan kebenaran pada tempatnya- Mewarnakan keindahan pada hodohnya- Menjungkitkan amarah pada damainya.

  ii Jasa den pengorban pahlawan akan disanjung dan diingati oleh ahli masyarakat.Pada pendapat anda, bagaimanakah cara menghargai jasa seorang pahlawan?

  (3 markah)

  Cara:Memberi pingat/anugerah/ganjaran

  - Menamakan jalan/kampung- Menulis tentang pahlawan/biografi- Membuat filem/menerbitkan/dokumentari

  Memberikan saraan hidup

  iii Huraikan dua pengajaran yang diketengahkan dalam sajak.(4 markah)

  - Kita perlu menjadi warganegara yang setia kepada negara.

  - Kita hendaklah berani untuk berjuang untuk menegakkan keadilan

  - Kita hendaklah mengkaji sejarah untuk mengelakkan kesalahan yang samaberulang kembali.

  - Kita hendaklah berusaha menyelesaikan perselisihan dengan cara yang aman.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  60

  Praktis 3

  i Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh penyajak berdasarkan rangkappertama

  (2 markah)

  - Penyajak mengingatkan seorang yang bergelar panglima akan sentiasa melakukankekejaman dan perasaan dendam

  - Penyajak berterima kasih kerana masih berpeluang menikmati kehidupan sambilmencari-cari pahlawan yang sebenar

  ii Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri seorang pahlawan sejati?(3 markah)

  - Mempunyai semangat juang yang tinggi- Mempunyai kemahiran dalam bidang pertempuran- Berani berhadapan dengan musuh

  iii Jelaskan dua nilai murni yang terdapat dalam sajak di atas

  (4 markah)

  Nilai keadilancth : Tuah dan Jebat hendaklah diadili dengan saksama.Nilai keberanian.cth: penyajak berani mencari jawapan dan kepastian antara pahlawan dengan

  pengkhianatNilai ketaatancth: Pembesar taat setia akan perintah Raja/SultanNilai kebijaksanaanCth: Pemimpin bijaksana menghadapi cabaran dalam pemerintahannya

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  61

  Praktis 4

  i Berikan maksud kerana takhta setia terbina di istana wanga yang terdapat dalamrangkap pertama sajak.

  (2 markah)- Taat akan perintah raja

  ii Pemimpin yang berwibawa sentiasa disayangi oleh rakyat jelata.Pada pendapat anda, bagaimanakah seseorang dapat menonjolkan kewibawaannyasebagai pemimpin masyarakat yang disegani?

  (3 markah)

  - Mempunyai ilmu pengetahuan- Sedia berkongsi pengetahuan- Sedia berkongsi kemahiran- Bersikap matang dan rasional ketika melakukan sesuatu tindakan

  iii Huraikan tema yang diketengahkan dalam sajak di atas.(4 markah)

  - Kepentingan kewibawaan dan ketokohan pemimpin dalam menerajuisesebuah organisasi Ketika menjadi seorang pemimpin, ada kezalimandilakukan terhadap penentang dasar. Hal ini menimbulkan perasaan dendam dantidak berpuas hati. Akibatnya, keadaan menjadi tidak tenteram dan sukarmengembalikan keamanan.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  62

  Praktis 5

  i Berikan maksud ,teramat lara kita menjahit semulaperca-perca bahagia.

  (2 markah)Keharmonian sukar dipulihkan semula

  ii Pada pendapat anda, apakah perkara yang perlu dilakukan oleh pemimpin supayamereka ditentang oleh golongan bawahan?

  (3 markah)

  Ikhlas menunaikan tanggungjawab sebagai pemimpin

  Tidak mementingkan diri sendiri dan bersikap adil

  Mengadakan pertemuan dengan anggota masyarakat atau kakitangan untukmeninjau pandangan dan masalah yang dihadapi.

  Bersikap rasional dan menerima pendapat orang lain.

  iii Huraikan dua latar masyarakat yang digambarkan dalam sajak.

  (4 markah)

  Masyarakat pemimpin yang tidak adil terhadap golongan bawahannya

  Cth: Pemimpin bertindak tidak adil dan menzalimi mereka yang menentang dasarkepimpinannya sehingga menimbulkan perasaan dendam

  Masyarakat yang taat setia kepada pemimpin atas kepentingan diri sendiri

  Cth: Sikap segelintir masyarakat yang terlalu taasub kepada pemimpin walaupunpemimpin itu bersikap tidak rasional dan menzalimi pihak lain.

  Masyarakat yang berani menentang pemimpin yang zalim

  Cth: Terdapat ahli masyarakat yang berani menentang pemerintah yang bertindakzalim sehingga menimbulkan keadaan tidak aman.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  63

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  64

  BURUNG TERBANG DIPIPISKAN LADA

  SINOPSIS

  Cerita memaparkan percubaan raja Siam, Bubunnya hendak menyerang kerajaan Melakayang tidak kesampaian kerana kebijaksanaan pemerintah dan kesaktian hulubalang Melaka.Ceritanya bermula pada zaman dahulu kala negeri Siam yang dikenali sebagai Syahrunnuwibegitu kuat sehingga semua kerajaan bawah angin telah ditakluki oleh Siam kecuali kerajaanMelaka. Apabila Melaka yang diperintah oleh Sultan Muzaffir Syah enggan memberi suratsebagai tanda tunduk kepada Siam, raja Siam telah menyuruh panglimanya Awi Cakri membawahulubalang dan rakyatnya yang sangat ramai untuk menyerang Melaka melalui hulu Pahang.Apabila Sultan Muzaffir Syah mendengar berita tentang rancangan serangan Siam itu, bagindapun menghimpunkan rakyat Melaka dari segenap pelusuk negeri. Tun Perak dari Kelang telahdatang membawa bersama-sama dengan anak isteri masing-masing. Pada masa itu, Seri Amertadilantik oleh sultan sebagai bentara kerana kecerdikan dan kepetahannya berkata-kata.

  Seri Amerta telah diminta oleh sultan untuk menyiasat tindakan Tun Perak tersebut.Tindakan Tun Perak itu dipersoalkan sebanyak tiga kali oleh Seri Amerta. Tun Perak memintaSeri Amerta jangan mencampuri urusan orang lain. Baginda menjelaskan sekiranya orangKelang yang datang dari jauh itu ditemani anak isteri masing-masing, mereka akan berperangdengan lebih bersemangat. Apabila hal ini disampaikan kepada Duli Yang diPertuan, bagindaamat bersetuju dengan tindakan Tun Perak itu lalu menitahkan Tun Perak terus bermastautin diMelaka. Apabila serangan Siam itu telah dapat dipatahkan, Tun Perak telah dijadikan sebagaibentara di Melaka. Tidak lama kemudian Seri Amerta menyuruh Tun Perak menghadap keranaada seorang orang Kelang mengadu bahawa dirinya dianiayai oleh Tun Perak. Setelah disoalsiasat, Tun Perak menyatakan bahawa Seri Amerta tidak memahami tugas dan tanggungjawabdiamanahkan oleh Sultan. Sultan bersetuju dengan penjelasan Tun Perak lalu melantiknyasebagai Perdana Menteri dengan gelaran Paduka Raja yang setaraf dengan Seri Nara Diraja. SeriNara Diraja sudah tua dan tidak mempunyai anak lelaki,hanya ada seorang anak perempuan yangbernama Tun Putih hasil perkahwinan dengan anak bendahara. Setelah isterinya itu mangkatbarulah Seri Nara Diraja mengakui bahawa baginda mempunyai seorang anak lelaki yangbernama Tun Nina Madi hasil perhubungan dengan gundik istana.

  Pada masa itu masyarakat Melayu telah berpecah kepada dua puak iaitu puak Paduka Rajadan puak Seri Nara Diraja kerana kedua-duanya mempunyai taraf yang sama. Kedua-dua orangbesar ini tidak dapat bekerjasama kerana berbeza pendapat. Apabila hal ini diketahui oleh SultanMuzaffir Syah, baginda amat kecewa kerana bimbang negara akan lemah jika pembesarnyasaling tidak bermuafakat. Baginda telah memikirkan jalan penyelesaian dengan mencai jodohbaru kepada Seri Nara Diraja, tetapi semuanya telah ditolak oleh Seri Nara Diraja sehinggalahdia dijodohkan dengan Tun Kudu anak perempuan Bendahara Seri Wak Raja, saudara kepadaPaduka Raja. Hubungan Seri Nara Diraja dengan Paduka Raja kembali baik apabila baginda

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  65

  bersetuju supaya Paduka Raja dilantik sebagai bendahara manakala Seri Nara Diraja menjadipenghulu bendahari.

  Tidak lama kemudian orang Siam di bawah pimpinan Awi Dicu menyerang Melaka.Sultan mengetahui hal tersebut lalu menitahkan Paduka Raja dengan diiringi Seri Bija Diraja dansegala hulubalang untuk mempertahankan Melaka. Anak Seri Bija Diraja bernama Tun Umaryang berkelakuan aneh telah disuruh melanggar perahu pihak Siam, tiga buah perahu Siam telahdikalahkan dengan hanya sebuah perahunya. Pihak Siam menjadi takut dan membatalkan hasratmenyerang Melaka. Bendahara Paduka Raja menggunakan strategi memasangkan puntung apipada pokok-pokok di sepanjang pantai seolah-olah banyak perahu perang Melaka yang dibawauntuk mempertahankan Melaka. Angkatan perang Siam telah berundur. Setelah pihak Siamberundur, Bendahara Paduka Raja dan orang-orangnya telah dianugerahkan persalinan yangmulia.

  Walau bagaimanapun, berita kegagalan serangan Siam itu sampai ke pengetahuan PadukaBubunnya, raja Siam itu amat marah dan diri sendiri membuat keputusan untuk menyerangMelaka tetapi anaknya Cau Pandan menawarkan diri untuk menyerang Melaka. Raja Siambersetuju lalu menggunakan lapan ratus buah kapal perang besar dan banyak kapal perang kecildi bawah pimpinan Pra Kelong untuk membantu Cau Pandan menyerang Melaka. Apabila beritarancangan Siam untuk menyerang Melaka itu diketahui oleh sultan Melaka, Sidi Arab yangmempunyai kesaktian ilmu memanahnya telah memanah Cau Pandan yang berada di Siam.Akhirnya Cau Pandan yang belum sempat menyerang Melaka itu telah terkena panahan tersebutdi dada, telah muntah darah lalu mati. Kesaktian Sidi Arab itu amat dihargai sultan dan diberiganjaran yang setimpalnya.

  Setelah empat puluh dua tahun Sultan Muzaffir Syah memerintah Melaka, akhirnyabaginda mangkat dan digantikan oleh anaknya Raja Abdullah gelaran Sultan Mansur Syah.Ketika menaiki takhta, Sultan Mansur Syah berusia 27 tahun. Baginda beristerikan anak SeriNara Diraja iaitu Tun Putih Nur Pualam. Baginda seorang raja yang kacak, adil, dan murah hatiyang tiada tolok bandingnya pada masa itu.

 • MODUL PRIGEL KOMSAS

  66

  B. BENTUK DAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN PROSA TRADISIONAL

  BENTUK SOALAN

  1. Soalan prosa tradisional dikemukakan dalam Soalan 2(c)2. Pelajar wajib menjawab semua soalan yang dikemukakan3. Markah yang diperuntukkan sebanyak 8 markah untuk tiga soalan iaitu gabungan 2-3-3.4. Satu petikan daripada teks prosa Burung Terbang Dipipiskan dikemukakan.5. Tiga soalan akan dikemukakan yang terdiri dari