Vezba 3.1 Excel

Embed Size (px)

Text of Vezba 3.1 Excel

Veba 3.1Upoznavanje se sa osnovama rada u Excel-u pri emu kao primere za vebanje potrebno je kreirati tabela i odgovarajue grafikona date u ovom dokumentu. Pomenute primere treba uraditi u Excel dokumentu, sauvati u svoj folder pod nazivom ime.prezime.brindeksa.vezba31 i poslati na email: [email protected] gde je Subject poruke Vezba 3.1.

Tabela 1.

Tabela 2. Koliine padavina za period ispitivanja (u mm) u poreenju sa viegodinjim prosekom (1967-2000)

Grafikon 1

Tabela 3. Meseni podaci za temperature od 2003. do 2007. godine

Grafikon 3

Osnovni izbled otvorenog Excel dokumenta

Odabir radnog lista na kome se trenutno nalazimo

Izmena dimenzije elija

Izcrtavanje tabele oko selektovanih elija

Spajanje vie elija

Umetanje Grafikona za selektovane vrednosti iz date table

Formatiranje Grafikona

Formatiranje selektovanih elija

Razne opcije za formatiranje elija

Formatiranje odreenih elija. Postavljanje teksta pod uglom od 45.