of 9 /9
UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA DEPARTMAN ZA GRAĐEVINARSTVO I GEODEZIJU KATEDRA ZA ORGANIZACIJU I TEHNOLOGIJU GRAĐENJA TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA GRAĐENJA 1 - KONSTRUKCIJE - 1.____________________________________________________________ 2.____________________________________________________________ 3.____________________________________________________________ Broj poena: Datum: PRVA VEŽBA: __________ ______________ DRUGA VEŽBA:__________ ______________ TREĆA VEŽBA: __________ ______________

GRAFICKI VEZBA 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TiOG

Text of GRAFICKI VEZBA 1

TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA GRAENJA 1 -PUTEVI-

TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA GRAENJA 1 KONSTRUKCIJE-2014-2015

UNIVERZITET U NOVOM SADUFAKULTET TEHNIKIH NAUKADEPARTMAN ZA GRAEVINARSTVO I GEODEZIJUKATEDRA ZA ORGANIZACIJU I TEHNOLOGIJU GRAENJA

TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA GRAENJA 1- KONSTRUKCIJE -

1.____________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

Broj poena:Datum:

PRVA VEBA:________________________

DRUGA VEBA:________________________

TREA VEBA:________________________

kolska 2014-2015Veba br. 1POS I7Izrada tampon sloja, d=15cm, od ljunka prirodne meavine ispod temeljne ploe i poda dvorita sa zbijanjem do projektom predviene zbijenosti. Obraun po m nabijenog ljunka.

Proraun ispod temeljne ploe : Detaljan prikaz kota u Prilogu 1.1.1290 * 807 + 7 * 35 + 823 * 1005 + 627 * 292 + 90 * 74,5 + 1307 * 873 + 38 * 108 + 82 * 264 + 1188* 28 / 2 ==3241574cm2 3241574cm2 * 15cm = 48,623610m3

Proraun ispod dvorita: Detaljan prikaz kota u Prilogu 1.2.1993 * 400 74,5 * 90 234 * 108 + 862 * 490 82 * 264 + 500 * 10 / 2 + 1262 * 10 / 2 = 1188175cm2 1188175cm2 * 15 cm = 17,822625m3

REKAPITULACIJA: Tampon sloj ispod temeljne ploe = 48,623610m3 Tampon sloj ispod dvorita = 17,822625m3II7 II i III sprata

Zidanje pregradnih zidova opekom d=12cm u produnom malteru. Cenom obuhvatiti izradu armirano betonskih serklaa u visini nadvratnika. Obraun po m2Drugi sprat: Detaljan prikaz kota u Prilogu 2.1.95*274 + 173*260 + 91*47 + 25*260 + 23*260 + 71*47 + 78*260 + 173*260 + 91*47 + 25*260 + 187*274 + 37*260 + 91*47 + 44*260 + 247*274 + 170*274 + 70*274 + 95*274 + 36*274 + 247*274 + 41*260 + 91*47 + 80*260 + 86*274 + 282*274 + 24*260 + 71*47 + 70*260 + 35*274 + 70*274 + 175*260 + 91*47 + 247*274 + 68*260 + 71*47 + 41*260 + 202*274 + 21*274 + 103*274 + 338*260 + 91*47 + 170*274 + 290*274 + 15*260 + 91*47 + 6*260 + 86*260 + 71*47 + 35*260 + 229*260 + 71*47 + 94*260 + 180*274 + 180*274 + 12*260 + 91*47 + 9*260 + 85*260 + 91*47 + 89*260 + 290*274 + 71*260 + 71*47 + 36*260 + 233*274 + 166*274 + 70*274 + 68*274 + 68*274 + 65*274 + 165*274 + 75*260 + 71*47 + 79*260 + 94*260 + 91*47 + 27*260 + 208*274 + 49*274=1 909 179 cm2 = 190,9179 m2

Treci sprat:Detaljan prikaz kota u Prilogu 2.2.95*274 + 173*260 + 91*47 + 25*260 + 260*274 + 38*274 + 43*274 + 49*260 + 91*47 + 32*260 + 23*260 + 71*47 + 78*260 + 173*260 + 91*47 + 25*260 + 222*274 + 219*260 + 71*47 + 70*260 + 163*274 + 35*274 + 70*274 + 175*260 + 91*47 + 247*274 + 68*260 + 71*47 + 41*260 + 202*274 + 21*274 + 103*274 + 338*260 + 91*47 + 170*274 + 290*274 + 15*260 + 91*47 + 6*260 + 86*260 + 71*47 + 35*260 + 229*260 + 71*47 + 94*260 + 180*274 + 9*260 + 91*47 + 12*260 + 180*274 + 85*260 + 91*47 + 89*260 + 290*274 + 208*274 + 49*274 + 94*260 + 91*47 + 27*260 + 79*260 + 71*47 + 75*260 + 165*274 + 65*274 + 68*274 + 68*274 + 70*274 + 71*260 + 71*47 + 36*260 + 233*274 + 166*274 = 1 733 986 cm2 = 173,3986 m2

REKAPITULACIJA: Pregradni zidovi na drugom spratu = 190,9179 m2 Pregradni zidovi na treem spratu = 173,3986 m2

II13 IV sprat

Malterisanje unutranjih zidova od blokova i opeke krenim malterom u dva sloja. Betonske povrine prskati retkim cementnim malterom. Obraun po m2IV sprat: Prikaz kota u prilogu 3.1.397*274+260*274+347*274+289*274+105*274+215*274+101*274+308*274+208*274+400*274+312*274+343*274+80*274+233*274+244*274+451*274+244*274+413*274+304*274+265*274+425*274+363*247+459*274+424*274+(288*274-((91*161+81*241)-30000))+171*274+152*274+145*274+308*274+367*274+215*274 +153*274+260*274+(442*274-91*213)+(136*274-1*213)+(170*274-71*213)+(136*274-91*213)+ (172*274-91*213)+(502*274-91*213)+(288*274-91*213)+267*274+420*274+225*274+(128*274-101*213) +646*274+396*274+(720*274-101*213)+(143*274-71*213)+(266*274-91*213)+94*274+247*274 +222*274+402*274+368*274+321*274+(158*274-91*213)+(112*274-91*213)+(257*274-71*213)+(257*274-91*213)+(112*274-91*213)+(112*274-91*213)+79*274+192*274+343*274+425*274+(265*274-91*213) +(302*274-91*213)+343*274+ 80*274+344*274+(305*274-71*213)+430*274+(120*274-101*213) +(280*274-91*213-81*213)+(673*274-(14*597+16/2*29*18)+16*493)+(683*274-101*213)+379*274+ (200*274-101*213)+(249*274-101*213)+(225*274-71*213)+(173*274-101*213)+281*274+107*274 +80*274+208*274+(338*274-91*213)+(497*274-91*213)+200*274+126*274+240*274+240*274+ (153*274-71*213)+(335*274-101*213)+(128*274-101*213)+367*274+(484*274-101*213-91*213)+ (718*274-101*213)+115*274+(360*274-71*213)+247*274+247*274+195*274+163*274+111*274 +490*274+600*274+711*274+676*274=7916050 cm2 = 791,6 m2

REKAPITULACIJA: Malterisanje unutranjih zidova etvrtog sprata = 791,6 m2

Oplata i betoniranje nadvratnih greda prizemlja

Proraun nadvratnih greda:Detaljan prikaz kota u Prilogu 4.1.(289 * 12 + 215 * 12 +289 * 12 +253 * 12 + 105 * 12 + 121 * 25 + 117 * 25 + 121 * 25 + 150 * 12 + 400 * 12 + 214 * 12 + 120 * 12 + 294,5 * 12 + 294,5 * 12)*20 + (121 * 35 + 105 * 35 + 161 * 35 + 177,5 * 35 + 177,5 * 35)*16 = =1,224780 m3Proraun oplata:2 * ( 121 * 16 ) + 35 * 81 + 2 * ( 281 * 20 ) + 12 * 91 + 2 * ( 215 * 20 ) + 12 * 71 + 2 * ( 289 * 20 ) + 20 * 12 + 2 * ( 105 * 16 ) + 35 * 81 + 2 * ( 253 * 20 ) + 2 * ( 20 * 12 ) + 12 * 71 + 94 * 20 + 105 * 20 + 91 * 12 + 2 * ( 212 * 20 ) + 25 * 101 + 2 * ( 117 * 20 ) + 25 * 101 + 2 * ( 161 * 16 ) + 35 * 121 + 2 * ( 121 * 20 ) + 25 * 101 + 2 * ( 150 * 20 ) + 12 * 71 + 2 * ( 400 * 20 ) + 12 * 91 + 2 * ( 214 * 20 ) + 12 * 20 + 12 * 71 +2 * ( 120 * 12 ) + 12 * 71 + 2 * ( 177,5 * 16 ) + 35 * 157,5 + 2 * ( 294,5 * 20 ) + 12 * 20 + 2 * ( 71 * 12 ) + 2 * ( 294,5 * 20 ) + 12 * 20 + 2 * ( 71 * 12 ) + 2 * ( 177,5 * 16 ) + 35 * 157,5 = 18,5133 m2

REKAPITULACIJA: Betoniranje nadvratnih greda prizemlja = 1,224780 m3 Oplata nadvratnih greda prizemlja = 18,5133 m2Izrada cementne kouljice II spratIzrada lako armirane cementne kouljice d=5cm, malterom 1:3, sa upotrebom peska i I frakcije sejanog ljunka. U cenu je uraunato postavljanje ulc mree. Obraun po m.

Proraun cementne kouljice :Detaljan prikaz kota u Prilogu 5.1.409 * 206 23 * 25 + 274 * 172 10 * 25 + 136 * 172 + 12 * ( 71 + 91 * 3 ) + 302 * 347 33 * 13 127 * 13 +228 * 247 70 * 12 + 392 * 272 + 108 * 36 + 233 * 120 33 * 25 + 269 *260 + 91 * 12 69 * 13 + 153 * 392 12 * 12 70 * 12 58 * 25 + 523 * 417 36 * 13 45 * 13 + 136,5 * 308 + 308 * 7,6 / 2 + 128 * 352 + 25 * 101 + 385 * 395,7 195 * 13,7 + 190 * 4,6 / 2 + 157 * 12 + 143,5 * 277 12,5 * 50 + 254 * 143 + 12 * ( 108 + 91 + 71 ) + 101 * 25 + 202 * 168 + 222 * 312,5 + 25 * 98,5 + 58 * 128 + 280 * 823 + 288 * 424 + 134 * 275 + 12 * 142 + 134 * 275 + 12 * 142 + 459 * 275 + 442 * 88 40 * 13 + 12 * 112 + 379 * 200 + 173 * 200 + 12 * ( 91 + 124,2 + 71 ) + 25 * 101 + 165 * 213 + 166 * 221 70,4 * 7 + 430 * 120 + 101 * 25 + 71 * 12 + 91 * 12 + 145 * 125 + 425 * 265 + 356 * 402 13 * 81 + 101 * 25 + 127 * 304 + 12 * ( 71 + 118 + 91 ) + 46 * 112 + 140 * 180 + 170 * 284 + 12 * 100 + 257 * 112 + 12 * ( 91 + 91 + 71 ) + 230 * 143 + 163 * 37 + 334 * 192 + 112 * 413 + 451 * 244 40 * 13 120 * 493 ==270,3820 m2

REKAPITULACIJA: Cementna kouljica drugog sprata = 270,3820 m2

1. Milica Kesi , 2. Milo Radisavljevi , 3. Azra Barii iovi ,