of 83 /83
KRITERIJUMI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

ITR2-vezba 7

Embed Size (px)

Text of ITR2-vezba 7

Page 1: ITR2-vezba 7

KRITERIJUMI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

Page 2: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

2

TAČKA 6. KRITERIJUMI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Potrebno je utvrditi kriterijume na osnovu kojih će se vršiti vrednovanje definisanih varijanti realizacije logističkog lanca, a u cilju iznalaženja OPTIMALNOGrešenja

� Svaki odabrani kriterijum potrebno je objasniti i prokomentarisati u smislu njegovog značenja u konkretnom slučaju (na pr. koji vidovi odnosno tehnologije transporta su povoljniji u smislu odabranog kriterijuma i sl.)

Page 3: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

3

TAČKA 6. KRITERIJUMI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Kriterijumi optimizacije logističkog lanca mogu biti:� logistički troškovi� vreme realizacije� fleksibilnost u odnosu na promenljive logističke zahteve� pouzdanost isporuke u vremenu, strukturi i količini� oštećenje i otuñenje robe� očuvanje kvaliteta robe� spremnost za veću transportnu učestalost� potrošnja energije� emisija štetnih gasova i čestica� broj manipulacija sa robom� iskorišćenje transportnih sredstava� carinjenje robe u smislu kompleksnosti carinskog postupka za

transport robe preko pojedinih država� itd.

Page 4: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

4

TAČKA 6. KRITERIJUMI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Izbor kriterijuma za optimizaciju logističkog lanca zavisi pre svega od vrste i karakteristika same robe� primer 1 – mleko

� logistički troškovi� vreme realizacije� pouzdanost isporuke u vremenu, strukturi i količini� očuvanje kvaliteta robe� broj manipulacija sa robom (manji broj pretovara obezbeñuje manju

verovatnoću kvarenja robe)� itd.

� primer 2 – automobili� logistički troškovi� vreme realizacije� fleksibilnost u odnosu na promenljive logističke zahteve� broj manipulacija sa robom (roba je jako osetljiva na oštećenja)� otuñenje robe (skupocena roba ima veći rizik od otuñenja)� itd.

Page 5: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

5

TAČKA 6. KRITERIJUMI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� U zavisnosti od načina utvrñivanja vrednosti kriterijuma, oni mogu biti:� kvantitativni (npr. logistički troškovi, vreme

realizacije itd.) – vrednosti se utvrñuju proračunom i izražavaju se odgovarajućom mernom jedinicom (dinara/godišnje, h/godišnje i sl.)

� kvalitativni (npr. pouzdanost, fleksibilnost, potrošnja energije i sl.) – vrednosti se daju opisnim ocenama kojima se pridružuje numerička vrednost prema utvrñenoj skali

Page 6: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

6

TAČKA 6. KRITERIJUMI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Logistički troškovi i vreme realizacije su OBAVEZNI kriterijumi optimizacije

� Potrebno je proračunati troškove i vreme realizacije za SVE PROCESEkojima je opisano varijantno rešenje logističkog lanca u tački 5

Page 7: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

7

TAČKA 6. KRITERIJUMI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Logistički troškovi i vreme realizacije za definisane varijante realizacije logističkog lanca računaju se na GODIŠNJEM nivou

� logistički troškovi

� vreme realizacije

∑=

=n

iigod TT

1

[din;€;$]

∑=

=n

iigod tt

1

[min;h;dana]

n – broj procesa pri realizaciji logističkog lanca prema varijanti i

n – broj procesa pri realizaciji logističkog lanca prema varijanti i

Page 8: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

8

TAČKA 6. KRITERIJUMI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� U radu je neophodno prikazati vrednosti pojedinačnih troškova realizacije (vremena realizacije) kroz tabelu

Page 9: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

9

TAČKA 6. KRITERIJUMI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Nakon utvrñivanja vrednosti kvantitativnih kriterijuma za svaku varijantu realizacije logističkog lanca neophodno je dati uporedni prikaz

Page 10: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

10

TAČKA 6. KRITERIJUMI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Kvalitativni kriterijumi izražavaju se lingvističkim promenljivim (vrlo dobro, dobro, loše, malo, veliko i sl.)

� Lingvističke promenljive neophodno je kvantifikovati odnosno potrebno je svakom izrazu dodeliti odgovarajuću numeričku vrednost

Page 11: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

11

TAČKA 6. KRITERIJUMI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Dodeljivanje vrednosti lingvističkim izrazima može se izvršiti uz pomoć utvrñene skale

� primer

Page 12: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

12

TAČKA 6. KRITERIJUMI OPTIMIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA

� Na osnovu utvrñene skale svakoj varijanti realizacije logističkog lanca dodeljuju se vrednosti u pogledu svakog odabranog kriterijuma

Page 13: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

13

PRIMER

� Vrsta robe – pivo� Godišnja količina je 30000 tona

� Potreban broj paleta: 34483

� Potreban broj kontejnera od 40ft: 1380

� Potreban broj izmenjivih transportnih sudova: 1150

Page 14: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

14

IZABRANI KRITERIJUMI OPTIMIZACIJE

� K1 – logistički troškovi

� K2 – vreme realizacije

� K3 – broj pokretanja transportnih sredstava

� K4 – zaštita životne sredine

Page 15: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

15

LOGISTIČKI TROŠKOVI

� Varijanta 1 –kombinovani železničko-drumski transport kontejnera

� broj paleta na godišnjem nivou: 34483

� broj kontejnera na godišnjem nivou: 1380

� broj isporuka godišnje: 25

Page 16: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

16

VARIJANTA 1

� T1 – troškovi paletizacije� T1 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/paleti]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih mašina = 1

� Cr – cena rada radnika = 300 din/h

� Cm – cena rada mašine = 5000 din/h

� t – vreme paletizacije = 3 min/paleti

� T1 = (1x300+1x5000)x0.05� T1 = 265 din/paleti

→ T1= 9.137.995 din/godišnje

Page 17: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

17

VARIJANTA 1

� T2 – troškovi pripreme robe za otpremu� T2 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/paleti]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih viljuškara = 1

� Cr – cena rada radnika = 240 din/h

� Cm – cena rada viljuškara = 2200 din/h

� t – vreme pripreme = 2 min/paleti

� T2 = (1x240+1x2200)x0.033� T2 = 80.52 din/paleti

→ T2= 2.776.571 din/godišnje

Page 18: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

18

VARIJANTA 1

� T3 – troškovi kontejnerizacije� T3 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/paleti]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih viljuškara = 1

� Cr – cena rada radnika = 300 din/h

� Cm – cena rada viljuškara = 2200 din/h

� t – vreme kontejnerizacije = 2 min/paleti

� T3 = (1x300+1x2200)x0.033� T3 = 82.5 din/paleti

→ T3= 2.844.848 din/godišnje

Page 19: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

19

VARIJANTA 1

� T4 – troškovi postavljanja kontejnera na železnička kola� T4 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/kontejneru]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih viljuškara = 1

� Cr – cena rada radnika = 600 din/h

� Cm – cena rada manipulatora = 5600 din/h

� t – vreme postavljanja = 7 min/kontejneru

� T4 = (1x600+1x5600)x0.1167� T4 = 723.5 din/kontejneru (28.9 din/paleti)

→ T4= 555.466 din/godišnje

Page 20: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

20

VARIJANTA 1

� T5 – troškovi železničkog transporta kontejnera� T5 = (nkxCt)/Np [din/paleti]

� Ct – cena transporta kontejnera za relaciju od 1200 km (prema tarifi) = 1300 €/kontejneru

� Nk – broj kontejnera godišnje = 1380

� Np – broj paleta godišnje = 34483

� T5 = (1380x1300)/34483

� T5 = 4162 din/paleti

→ T5= 143.520.000 din/godišnje

Page 21: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

21

VARIJANTA 1

� T6 – troškovi pretovara kontejnera sa železnice na drum� T6 = CpxNk/Np [din/paleti]

� Np – broj paleta u jednoj isporuci = 1380

� Cp – cena pretovara železnica-drum = 2400 din/kontejneru

� Nk – broj kontejnera u jednoj isporuci = 56

� T6 = (2400x56)/1380� T6 = 97 din/paleti

→ T6= 3.358.344 din/godišnje

Page 22: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

22

VARIJANTA 1

� T7 – troškovi drumskog transporta kontejnera� T7 = (NixNvxLxCt))/Np [din/paleti]

� Ni – broj isporuka na godišnjem nivou = 25

� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483

� Nv – broj vozila u jednoj isporuci = 56

� L – dužina transporta = 20 km

� Ct – cena transporta = 80 din/km (za jedno vozilo)

� T7 = (25x(56x20x80))/34483

� T7 = 65 din/paleti

→ T7= 2.240.000 din/godišnje

Page 23: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

23

VARIJANTA 1

� T8 – troškovi dekontejnerizacije� T8 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/paleti]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih viljuškara = 1

� Cr – cena rada radnika = 300 din/h

� Cm – cena rada viljuškara = 2200 din/h

� t – vreme dekontejnerizacije = 2 min/paleti

� T8 = (1x300+1x2200)x0.033� T8 = 82.5 din/paleti

→ T8= 2.844.848 din/godišnje

Page 24: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

24

VARIJANTA 1

� T9 – troškovi uskladištenja� T9 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/paleti]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih viljuškara = 1

� Cr – cena rada radnika = 240 din/h

� Cm – cena rada viljuškara = 2200 din/h

� t – vreme uskladištenja = 3 min/paleti

� T9 = (1x240+1x2200)x0.05� T9 = 122 din/paleti

→ T9= 4.206.926 din/godišnje

Page 25: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

25

VARIJANTA 1

� T10 – troškovi skladištenja� T10 = ((CsxQi)xt)/Np [din/paleti]

� Cs – cena skladištenja = 50 din/tdan

� Qi – količina robe u jednoj isporuci = 1200 tona

� Np – broj paleta u jednoj isporuci = 1380

� t – vreme skladištenja = 8 dana/isporuci

� T10 = ((50x1200)x8)/1380� T10 = 348 din/paleti

→ T10= 11.994.087 din/godišnje

Page 26: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

26

VARIJANTA 1

� T11 – troškovi držanja zaliha� T11 = KxCxt/365 [din/paleti]

� K – kamata na zalihe od ukupne vrednosti robe godišnje = 7% (0.07)

� C – vrednost jedne palete = 60000 din/paleti

� t – vreme držanja zaliha = 10 dana/realizaciji

� T11 = 0.07x60000x10/365� T11 = 115 din/paleti

→ T11= 3.967.907 din/godišnje

Page 27: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

27

LOGISTIČKI TROŠKOVI VARIJANTE 1

Page 28: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

28

LOGISTIČKI TROŠKOVI

� Varijanta 2 –kombinovani rečno-drumski transport kontejnera

� broj paleta na godišnjem nivou: 34483

� broj kontejnera na godišnjem nivou: 1380

� broj isporuka godišnje: 14

Page 29: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

29

VARIJANTA 2

� T1 – troškovi paletizacije� T1 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/paleti]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih mašina = 1

� Cr – cena rada radnika = 300 din/h

� Cm – cena rada mašine = 5000 din/h

� t – vreme paletizacije = 3 min/paleti

� T1 = (1x300+1x5000)x0.05� T1 = 265 din/paleti

→ T1= 9.137.995 din/godišnje

Page 30: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

30

VARIJANTA 2

� T2 – troškovi pripreme robe za otpremu� T2 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/paleti]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih viljuškara = 1

� Cr – cena rada radnika = 240 din/h

� Cm – cena rada viljuškara = 2200 din/h

� t – vreme pripreme = 2 min/paleti

� T2 = (1x240+1x2200)x0.033� T2 = 80.52 din/paleti

→ T2= 2.776.571 din/godišnje

Page 31: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

31

VARIJANTA 2

� T3 – troškovi kontejnerizacije� T3 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/paleti]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih viljuškara = 1

� Cr – cena rada radnika = 300 din/h

� Cm – cena rada viljuškara = 2200 din/h

� t – vreme kontejnerizacije = 2 min/paleti

� T3 = (1x300+1x2200)x0.033� T3 = 82.5 din/paleti

→ T3= 2.844.848 din/godišnje

Page 32: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

32

VARIJANTA 2

� T4 – troškovi postavljanja kontejnera na drumska vozila� T4 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/kontejneru]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih viljuškara = 1

� Cr – cena rada radnika = 600 din/h

� Cm – cena rada manipulatora = 5600 din/h

� t – vreme postavljanja = 7 min/kontejneru

� T4 = (1x600+1x5600)x0.1167� T4 = 723.5 din/kontejneru (28.9 din/paleti)

→ T4= 555.466 din/godišnje

Page 33: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

33

VARIJANTA 2

� T5 – troškovi drumskog transporta kontejnera� T5 = (Nix(Nvx LxCt))/Np [din/paleti]

� Ni – broj isporuka na godišnjem nivou = 14

� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483

� Nv – broj vozila u jednoj isporuci = 99

� L – dužina transporta = 50 km

� Ct – cena transporta = 80 din/km

� T5 = (14x(99x50x80))/34483� T5 = 161 din/paleti

→ T5= 5.544.000 din/godišnje

Page 34: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

34

VARIJANTA 2

� T6 – troškovi pretovara kontejnera sa druma na rečni brod� T6 = CpxNk/Np [din/paleti]

� Np – broj paleta u jednoj isporuci = 2464

� Cp – cena pretovara drum/obala = 5600 din/kontejneru

� Nk – broj kontejnera u jednoj isporuci = 99

� T6 = (5600x99)/2464

� T6 = 225 din/paleti

→ T6= 7.758.675 din/godišnje

Page 35: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

35

VARIJANTA 2

� T7 – troškovi rečnog transporta� T7 = (nkxCt)/Np [din/paleti]

� Ct – cena rečnog transporta kontejnera = 650 din/t

� Qi – količina robe u jednoj isporuci = 2143 tone

� Np – broj paleta u jednoj isporuci = 2464

� T7 = (650x2143)/2464 � T7 = 565 din/paleti→ T7= 19.493.951 din/godišnje

Page 36: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

36

VARIJANTA 2

� T8 – troškovi pretovara kontejnera sa rečnog broda na drum� T8 = CpxNk/Np [din/paleti]

� Np – broj paleta u jednoj isporuci = 2464

� Cp – cena pretovara obala/drum = 5600 din/kontejneru

� Nk – broj kontejnera u jednoj isporuci = 99

� T8 = (5600x99)/2464

� T8 = 225 din/paleti

→ T8= 7.758.675 din/godišnje

Page 37: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

37

VARIJANTA 2

� T9 – troškovi drumskog transporta kontejnera� T9 = (Nix(Nvx LxCt))/Np [din/paleti]

� Ni – broj isporuka na godišnjem nivou = 14

� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483

� Nv – broj vozila u jednoj isporuci = 99

� L – dužina transporta = 30 km

� Ct – cena transporta = 80 din/km

� T9 = (14x(99x30x80))/34483� T9 = 96 din/paleti

→ T9= 3.326.400 din/godišnje

Page 38: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

38

VARIJANTA 2

� T10 – troškovi dekontejnerizacije� T10 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/paleti]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih viljuškara = 1

� Cr – cena rada radnika = 300 din/h

� Cm – cena rada viljuškara = 2200 din/h

� t – vreme dekontejnerizacije = 2 min/paleti

� T10 = (1x300+1x2200)x0.033� T10 = 82.5 din/paleti

→ T10= 2.844.848 din/godišnje

Page 39: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

39

VARIJANTA 2

� T11 – troškovi uskladištenja� T11 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/paleti]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih viljuškara = 1

� Cr – cena rada radnika = 240 din/h

� Cm – cena rada viljuškara = 2200 din/h

� t – vreme uskladištenja = 3 min/paleti

� T11 = (1x240+1x2200)x0.05� T11 = 122 din/paleti

→ T11= 4.206.926 din/godišnje

Page 40: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

40

VARIJANTA 2

� T12 – troškovi skladištenja� T12 = ((CsxQi)xt)/Np [din/paleti]

� Cs – cena skladištenja = 50 din/tdan

� Qi – količina robe u jednoj isporuci = 2143 tona

� Np – broj paleta u jednoj isporuci = 2464

� t – vreme skladištenja = 14 dana/isporuci

� T12 = ((50x2143)x14)/2464� T12 = 609 din/paleti

→ T12= 20.993.486 din/godišnje

Page 41: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

41

VARIJANTA 2

� T13 – troškovi držanja zaliha� T13 = KxCxt/365 [din/paleti]

� K – kamata na zalihe od ukupne vrednosti robe godišnje = 7% (0.07)

� C – vrednost jedne palete = 60000 din/paleti

� t – vreme držanja zaliha = 12 dana/realizaciji

� T13 = 0.07x60000x12/365� T13 = 138 din/paleti

→ T13= 4.761.488 din/godišnje

Page 42: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

42

LOGISTIČKI TROŠKOVI VARIJANTE 2

Page 43: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

43

LOGISTIČKI TROŠKOVI

� Varijanta 3 – hucke pack transport – tehnologija C� broj paleta na

godišnjem nivou: 34483

� broj izmenjivih transportnih sudova na godišnjem nivou: 1150

� broj isporuka godišnje: 25 (usvojen je isti broj isporuka kao i kod V1 da bi se pokazala razlika izmeñu korišćenja kontejnera i ITSa)

Page 44: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

44

VARIJANTA 3

� T1 – troškovi paletizacije� T1 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/paleti]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih mašina = 1

� Cr – cena rada radnika = 300 din/h

� Cm – cena rada mašine = 5000 din/h

� t – vreme paletizacije = 3 min/paleti

� T1 = (1x300+1x5000)x0.05� T1 = 265 din/paleti

→ T1= 9.137.995 din/godišnje

Page 45: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

45

VARIJANTA 3

� T2 – troškovi pripreme robe za otpremu� T2 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/paleti]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih viljuškara = 1

� Cr – cena rada radnika = 240 din/h

� Cm – cena rada viljuškara = 2200 din/h

� t – vreme pripreme = 2 min/paleti

� T2 = (1x240+1x2200)x0.033� T2 = 80.52 din/paleti

→ T2= 2.776.571 din/godišnje

Page 46: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

46

VARIJANTA 3

� T3 – troškovi utovara paleta u ITS� T3 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/paleti]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih viljuškara = 1

� Cr – cena rada radnika = 300 din/h

� Cm – cena rada viljuškara = 2200 din/h

� t – vreme utovara = 2 min/paleti

� T3 = (1x300+1x2200)x0.033� T3 = 125 din/paleti

→ T3= 4.310.375 din/godišnje

Page 47: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

47

VARIJANTA 3

� T4 – troškovi postavljanja ITSa na železnička kola� T4 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/kontejneru]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih viljuškara = 1

� Cr – cena rada radnika = 600 din/h

� Cm – cena rada manipulatora = 5600 din/h

� t – vreme postavljanja = 7 min/ITS

� T4 = (1x600+1x5600)x0.1167� T4 = 723.5 din/ITS (28.9 din/paleti)

→ T4= 555.466 din/godišnje

Page 48: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

48

VARIJANTA 3

� T5 – troškovi železničkog transporta ITS� T5 = (nkxCt)/Np [din/paleti]

� Ct – cena transporta ITSa za relaciju od 1200 km (prema tarifi) = 1300 €/ITS

� Nk – broj ITSa godišnje = 1150

� Np – broj paleta godišnje = 34483

� T5 = (1150x1300)/34483 � T5 = 3469 din/paleti→ T5= 119.621.527 din/godišnje

Page 49: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

49

VARIJANTA 3

� T6 – troškovi pretovara ITS sa železnice na drum� T6 = CpxNk/Np [din/paleti]

� Np – broj paleta u jednoj isporuci = 1380

� Cp – cena pretovara železnica-drum = 2400 din/ITS

� Nk – broj ITSa u jednoj isporuci = 46

� T6 = (2400x46)/1380� T6 = 80 din/paleti

→ T6= 2.758.640 din/godišnje

Page 50: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

50

VARIJANTA 3

� T7 – troškovi drumskog transporta ITSa� T7 = (Nix(Nvx LxCt))/Np [din/paleti]

� Ni – broj isporuka na godišnjem nivou = 25

� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483

� Nv – broj vozila u jednoj isporuci = 46

� L – dužina transporta = 20 km

� Ct – cena transporta = 80 din/km

� T7 = (25x(46x20x80))/34483� T7 = 53 din/paleti

→ T7= 1.840.000 din/godišnje

Page 51: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

51

VARIJANTA 3

� T8 – troškovi istovara paleta iz ITSa� T8 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/paleti]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih viljuškara = 1

� Cr – cena rada radnika = 300 din/h

� Cm – cena rada viljuškara = 2200 din/h

� t – vreme istovara = 2 min/paleti

� T8 = (1x300+1x2200)x0.033

� T8 = 82 din/paleti

→ T8= 2.844.848 din/godišnje

Page 52: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

52

VARIJANTA 3

� T9 – troškovi uskladištenja� T9 = (nrxCr+nmxCm)xt [din/paleti]

� nr – broj angažovanih radnika = 1

� nm – broj angažovanih viljuškara = 1

� Cr – cena rada radnika = 240 din/h

� Cm – cena rada viljuškara = 2200 din/h

� t – vreme uskladištenja = 3 min/paleti

� T9 = (1x240+1x2200)x0.05� T9 = 122 din/paleti

→ T9= 4.206.926 din/godišnje

Page 53: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

53

VARIJANTA 3

� T10 – troškovi skladištenja� T10 = ((CsxQi)xt)/Np [din/paleti]

� Cs – cena skladištenja = 50 din/tdan

� Qi – količina robe u jednoj realizaciji = 1200 tona

� Np – broj paleta u jednoj isporuci = 1380

� t – vreme skladištenja = 8 dana/realizaciji

� T10 = ((50x1200)x8)/1380� T10 = 348 din/paleti

→ T10= 11.994.087 din/godišnje

Page 54: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

54

VARIJANTA 3

� T11 – troškovi držanja zaliha� T11 = KxCxt/365 [din/paleti]

� K – kamata na zalihe od ukupne vrednosti robe godišnje = 7% (0.07)

� C – vrednost jedne palete = 60000 din/paleti

� t – vreme držanja zaliha = 10 dana/realizaciji

� T11 = 0.07x60000x10/365� T11 = 115 din/paleti

→ T11= 3.967.907 din/godišnje

Page 55: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

55

LOGISTIČKI TROŠKOVI VARIJANTE 3

Page 56: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

56

UPOREDNI PRIKAZ LOGISTIČKIH TROŠKOVA PO VARIJANTAMA

VARIJANTA 1 – kombinovani železničko-drumski transport kontejneraVARIJANTA 2 – kombinovani rečno-drumski transport kontejneraVARIJANTA 3 – hucke pack transport – tehnologija C

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

VARIJANTA 1 VARIJANTA 2 VARIJANTA 3

mil.

dina

ra/g

odis

nje

Page 57: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

57

VREME REALIZACIJE

� Varijanta 1 –kombinovani železničko-drumski transport kontejnera

� broj paleta na godišnjem nivou: 34483

� broj kontejnera na godišnjem nivou: 1380

� broj isporuka godišnje: 25

Page 58: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

58

VARIJANTA 1

� Vreme paletizacije� t1 = tpxNp

� tp – vreme paletizacije = 3 min/paleti

� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483� t1 = 103.449 min/godišnje = 1724 h/godišnje

� Vreme pripreme robe za otpremu� t2 = tpxNp

� tp – vreme pripreme = 2 min/paleti

� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483� t2 = 68.966 min/godišnje = 1149 h/godišnje

Page 59: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

59

VARIJANTA 1

� Vreme kontejnerizacije� t3 = tkxNp

� tk – vreme kontejnerizacije = 2 min/paleti� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483

� t3 = 68.966 min/godišnje = 1149 h/godišnje

� Vreme postavljanja kontejnera na železnička kola� t4 = tpxNk

� tp – vreme postavljanja kontejnera = 7 min/kontejneru

� Nk – broj kontejnera na godišnjem nivou = 1380� t4 = 9.660 min/godišnje = 161 h/godišnje

Page 60: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

60

VARIJANTA 1

� Vreme trajanja železničkog transporta� t5 = ttxNr

� tt – vreme transporta = 35 h/realizaciji� Nr – broj realizacija na godišnjem nivou = 25

� t5 = 875 h/godišnje

� Vreme pretovara kontejnera sa železnice na drum� t6 = tpxNk

� tp – vreme pretovara kontejnera = 5 min/kontejneru

� Nk – broj kontejnera na godišnjem nivou = 1380� t6 = 6.900 min/godišnje = 115 h/godišnje

Page 61: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

61

VARIJANTA 1

� Vreme trajanja drumskog transporta� t7 = ttxNr

� tt – vreme transporta = 30 min/realizaciji

� Nr – broj realizacija na godišnjem nivou = 25� t7 = 750 min/godišnje = 13 h/godišnje

� Vreme dekontejnerizacije� t8 = tdxNp

� td – vreme dekontejnerizacije = 2 min/paleti

� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483� t8 = 68.966 min/godišnje = 1149 h/godišnje

Page 62: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

62

VARIJANTA 1

� Vreme uskladištenja� t9 = tuxNp

� tu – vreme uskladištenja = 3 min/paleti

� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483

� t9 = 103.449 min/godišnje = 1724 h/godišnje

Page 63: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

63

VARIJANTA 1

� Vreme skladištenja� t10 = tsxNr

� ts – vreme skladištenja = 8 dana/realizaciji

� Nr – broj realizacija na godišnjem nivou = 25� t10 = 200 dana/godišnje = 4800 h/godišnje

� Vreme držanja zaliha� t11 = tzxNr

� tz – vreme držanja zaliha = 10 dana/realizaciji

� Nr – broj realizacija na godišnjem nivou = 25� t11 = 250 dana/godišnje = 6000 h/godišnje

Page 64: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

64

VREME REALIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA PREMA VARIJANTI 1

Page 65: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

65

VREME REALIZACIJE

� Varijanta 2 –kombinovani rečno-drumski transport kontejnera

� broj paleta na godišnjem nivou: 34483

� broj kontejnera na godišnjem nivou: 1380

� broj isporuka godišnje: 14

Page 66: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

66

VARIJANTA 2

� Vreme paletizacije� t1 = tpxNp

� tp – vreme paletizacije = 3 min/paleti

� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483� t1 = 103.449 min/godišnje = 1724 h/godišnje

� Vreme pripreme robe za otpremu� t2 = tpxNp

� tp – vreme pripreme = 2 min/paleti

� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483� t2 = 68.966 min/godišnje = 1149 h/godišnje

Page 67: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

67

VARIJANTA 2

� Vreme kontejnerizacije� t3 = tkxNp

� tk – vreme kontejnerizacije = 2 min/paleti� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483

� t3 = 68.966 min/godišnje = 1149 h/godišnje

� Vreme postavljanja kontejnera na drumska vozila� t4 = tpxNk

� tp – vreme postavljanja kontejnera = 7 min/kontejneru

� Nk – broj kontejnera na godišnjem nivou = 1380� t4 = 9.660 min/godišnje = 161 h/godišnje

Page 68: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

68

VARIJANTA 2

� Vreme trajanja drumskog transporta� t5 = ttxNr

� tt – vreme transporta = 1 h/realizaciji� Nr – broj realizacija na godišnjem nivou = 14

� t5 = 14 h/godišnje

� Vreme pretovara kontejnera sa druma na rečni brod� t6 = tpxNk

� tp – vreme pretovara kontejnera = 10 min/kontejneru

� Nk – broj kontejnera na godišnjem nivou = 1380� t6 = 13.800 min/godišnje = 230 h/godišnje

Page 69: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

69

VARIJANTA 2

� Vreme trajanja rečnog transporta� t7 = ttxNr

� tt – vreme transporta = 88 h/realizaciji� Nr – broj realizacija na godišnjem nivou = 14

� t7 = 1232 h/godišnje

� Vreme pretovara kontejnera sa rečnog broda na drumska vozila� t8 = tpxNk

� tp – vreme pretovara kontejnera = 10 min/kontejneru

� Nk – broj kontejnera na godišnjem nivou = 1380� t8 = 13.800 min/godišnje = 230 h/godišnje

Page 70: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

70

VARIJANTA 2

� Vreme trajanja drumskog transporta� t9 = ttxNr

� tt – vreme transporta = 30 min/realizaciji

� Nr – broj realizacija na godišnjem nivou = 14� t9 = 7 h/godišnje

� Vreme dekontejnerizacije� t10 = tdxNp

� td – vreme dekontejnerizacije = 2 min/paleti

� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483� t10 = 68.966 min/godišnje = 1.149 h/godišnje

Page 71: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

71

VARIJANTA 2

� Vreme uskladištenja� t11 = tuxNp

� tu – vreme uskladištenja = 3 min/paleti

� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483

� t11 = 103.449 min/godišnje = 1724 h/godišnje

Page 72: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

72

VARIJANTA 2

� Vreme skladištenja� t12 = tsxNr

� ts – vreme skladištenja = 14 dana/realizaciji

� Nr – broj realizacija na godišnjem nivou = 14� t12 = 196 dana/godišnje = 4.704 h/godišnje

� Vreme držanja zaliha� t13 = tzxNr

� tz – vreme držanja zaliha = 12 dana/realizaciji

� Nr – broj realizacija na godišnjem nivou = 14� t13 = 168 dana/godišnje = 4.032 h/godišnje

Page 73: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

73

UKUPNO VREME REALIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA PREMA VARIJANTI 2

Page 74: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

74

VREME REALIZACIJE

� Varijanta 3 – hucke pack transport – tehnologija C� broj paleta na

godišnjem nivou: 34483

� broj izmenjivih transportnih sudova na godišnjem nivou: 1150

� broj isporuka godišnje: 25 (usvojen je isti broj isporuka kao i kod V1 da bi se pokazala razlika izmeñu korišćenja kontejnera i ITSa)

Page 75: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

75

VARIJANTA 3

� Vreme paletizacije� t1 = tpxNp

� tp – vreme paletizacije = 3 min/paleti

� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483� t1 = 103.449 min/godišnje = 1724 h/godišnje

� Vreme pripreme robe za otpremu� t2 = tpxNp

� tp – vreme pripreme = 2 min/paleti

� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483� t2 = 68.966 min/godišnje = 1149 h/godišnje

Page 76: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

76

VARIJANTA 3

� Vreme utovara paleta u ITS� t3 = tuxNp

� tu – vreme utovara = 2 min/paleti

� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483� t3 = 68.966 min/godišnje = 1149 h/godišnje

� Vreme postavljanja ITSa na železnička kola� t4 = tpxNI

� tp – vreme postavljanja ITS = 7 min/ITS

� NI – broj ITSa na godišnjem nivou = 1150� t4 = 9.660 min/godišnje = 161 h/godišnje

Page 77: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

77

VARIJANTA 3

� Vreme trajanja železničkog transporta� t5 = ttxNr

� tt – vreme transporta = 32 h/realizaciji

� Nr – broj realizacija na godišnjem nivou = 25� t5 = 800 h/godišnje

� Vreme pretovara ITSa sa železnice na drum� t6 = tpxNI

� tp – vreme pretovara ITS = 5 min/ITS

� NI – broj ITSa na godišnjem nivou = 1150� t6 = 5.750 min/godišnje = 96 h/godišnje

Page 78: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

78

VARIJANTA 3

� Vreme trajanja drumskog transporta� t7 = ttxNr

� tt – vreme transporta = 30 min/realizaciji

� Nr – broj realizacija na godišnjem nivou = 25� t7 = 750 min/godišnje = 12.5 h/godišnje

� Vreme istovara paleta iz ITSa� t8 = tixNp

� ti – vreme istovara = 2 min/paleti

� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483� t8 = 68.966 min/godišnje = 1149 h/godišnje

Page 79: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

79

VARIJANTA 3

� Vreme uskladištenja� t9 = tuxNp

� tu – vreme uskladištenja = 3 min/paleti

� Np – broj paleta na godišnjem nivou = 34483

� t9 = 103.449 min/godišnje = 1724 h/godišnje

Page 80: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

80

VARIJANTA 3

� Vreme skladištenja� t10 = tsxNr

� ts – vreme skladištenja = 8 dana/realizaciji

� Nr – broj realizacija na godišnjem nivou = 25� t10 = 200 dana/godišnje = 4800 h/godišnje

� Vreme držanja zaliha� t11 = tzxNr

� tz – vreme držanja zaliha = 10 dana/realizaciji

� Nr – broj realizacija na godišnjem nivou = 25� t11 = 250 dana/godišnje = 6000 h/godišnje

Page 81: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

81

UKUPNO VREME REALIZACIJE LOGISTIČKOG LANCA PREMA VARIJANTI 3

Page 82: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

82

UPOREDNI PRIKAZ VREMENA REALIZACIJE PO VARIJANTAMA

VARIJANTA 1 – kombinovani železničko-drumski transport kontejnera (25 isporuka godišnje)VARIJANTA 2 – kombinovani rečno-drumski transport kontejnera (14 isporuka godišnje)VARIJANTA 3 – hucke pack transport – tehnologija C (25 isporuka godišnje)

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

VARIJANTA 1 VARIJANTA 2 VARIJANTA 3

dana

/god

isnj

e

Page 83: ITR2-vezba 7

Vežba 7. Kriterijumi optimizacije logističkog lanca

83

OCENA OSTALIH KRITERIJUMA

� K3 – broj pokretanja transportnihsredstava� Varijanta 1 – ocena 5

� Varijanta 2 – ocena 6

� varijanta 3 – ocena 7

� K4 – zaštita životne sredine� Varijanta 1 – ocena 5

� Varijanta 2 – ocena 9

� varijanta 3 – ocena 8