1 vezba KINEZITERAPIJA

Embed Size (px)

Text of 1 vezba KINEZITERAPIJA

 • 7/28/2019 1 vezba KINEZITERAPIJA

  1/16

  KRETANJA

  Ass Duan Stupar

 • 7/28/2019 1 vezba KINEZITERAPIJA

  2/16

  VEBE OBLIKOVANJA su modifikovani prirodni oblicikretanja s tano definisanim ciljem i zadacima, koji imajutano odreen intenzitet i obim. Vebe oblikovanja sluemenjanju i usavravanju: spoljanjeg oblika tela,

  kretanja, kao i motorikih i funkcionalnih sposobnostioveka.

 • 7/28/2019 1 vezba KINEZITERAPIJA

  3/16

  Prema regiji na koju su usmerene, vebe oblikovanja moemopodeliti na:

  -vebe oblikovanja vrata

  -vebe oblikovanja ramenog pojasa, ruku i grudi

  -

  -vebe oblikovanja abdominalne regije

  - vebe oblikovanja karline regije i nogu

 • 7/28/2019 1 vezba KINEZITERAPIJA

  4/16

  Vebe oblikovanja se mogu podeliti i ovisno od korienja spravai rekvizita u radu na:

  1.vebe oblikovanja bez sprava i rekvizita, (proste vebe)

  . ve e o ovan a sa re v z ma op a, v a a, o ru , pa ca,tegovi, elastine trake ...)

  3. vebe oblikovanja na spravama (ripstoli, vedske klupe,vedski sanduci, steperi, grede, vedska okna, ...)

 • 7/28/2019 1 vezba KINEZITERAPIJA

  5/16

  U zavisnosti od veliine oteenja, stanja pacijenta,

  ouvanosti miine snage, odnosno mogunosti da se pokretizvede samostalno, bez pomoi drugog lica ili pomagala,vebe se mogu podeliti:- aktivne i

  - pasivne

  Aktivne mogu biti:

  Aktivno-potpomognuteAktivne/nepotpomognuteAktivne vebe protiv otpora

  Statike vebeDinamike vebe

 • 7/28/2019 1 vezba KINEZITERAPIJA

  6/16

  U odnosu na poloaj koji zauzima telo tokom vebanja,

  vebe oblikovanja moemo izvoditi u:

  Stojeem stavu Sedeem poloaju

  Poloaju leei na leima

  Poloaju leei na stomaku

  Poloaju leei na boku

 • 7/28/2019 1 vezba KINEZITERAPIJA

  7/16

  ueem poloaju

  Kleeem poloaju

  U uporu

  U visu

 • 7/28/2019 1 vezba KINEZITERAPIJA

  8/16

  POETNI STAVOVI I POLOAJI

  STAV SPETNI STAV SPOJNI STAV RASKORA NI

  PREDNOITI DESNOM ZANOITI DESNOM ODNOITI DESNOM

 • 7/28/2019 1 vezba KINEZITERAPIJA

  9/16

  ODRUITI DESNOM UZRUITI DESNOM PREDRUITI

  UZRUITI ZARUITI PRETKLON

 • 7/28/2019 1 vezba KINEZITERAPIJA

  10/16

  USKLON ZAKLON

  ZASUK LEVO ZASUK DESNOODSUK

 • 7/28/2019 1 vezba KINEZITERAPIJA

  11/16

  U svakom oveijem zglobu mogu se izvriti razliitakretanja (ovisno od konstrukcije zgloba):

  pregibanje (fleksija),

  opruanje (ekstenzija), odmicanje (abdukcija), primicanje (addukcija), kruen e cirkumdukci a

  uvrtanje (supinacija), izvrtanje (pronacija), okretanje unutra (unutranja rotacija), okretanje upolje (spoljna rotacija),

  opozocija (primicanje palca malom prstu), repozicija (odmicanje od malog prsta).

 • 7/28/2019 1 vezba KINEZITERAPIJA

  12/16

  Miii se dele na:

  1. GLATKE (izgrauju zidove cevastih organa i organa saupljinama (creva, eludac, mokrana beika, krvni sudovi,materica i dr.

  2. POPRENO - PRUGASTE (koji se i najee sreu uljudskom organizmu)3. SRANI (on je poprilino specifian i ne sree se nigdedrugde u telu nego samo je srce te grae)

  rema sposo nos ma zrv en a nare en a prene ognervima i ivcima miici se dele na:1. MISIE POKRETA (oni su sastavljeni od BELIH miinihvlakana. Oni imaju brzu kontrakciju, i pozitivnu i negativnu,

  ali se brzo zamaraju. Znai njihova glavna karakteristika jeEKSPLOZIVNOST)2. TONINE MIIE (Oni su sastavljeni od crvenihmiinih vlakana, sporih su reakcija, sporo se zamaraju.

  Njihova glavna karakteristika je IZDRLJIVOST)

 • 7/28/2019 1 vezba KINEZITERAPIJA

  13/16

  1. KONCENTRINA KONTRAKCIJA (to je kada se pripojimiia pribliavaju jedni drugima)

  2. EKSCENTRINA KONTRAKCIJA (udaljavanje pripoja miiajednih od drugih)3. STATIKA KONTRAKCIJA (pripoji ostaju na jednakoj

  VRSTE MIINIH KONTRAKCIJA

  Prema ponaanju miinih pripoja za vreme kontrakcijemiia rezlikuju se:

  u a enos .

 • 7/28/2019 1 vezba KINEZITERAPIJA

  14/16

  PODELA MIIA PREMA ULOZI U IZVOENJU

  KOORDINIRANIH POKRETA

  Agonisti neposredni izvrioci pokreta. Sinergistipomau izvoenjepokreta.

  Antagonistisuprotna funkciji agonista. Fiksatoriizometrijskom kontrakcijom uvrujudreene delove tela(segmente).

  spreavaju nepotrebne, sekundarne pokrete.Fleksorismeteni ispred osovinezgloba(primicanje oba zglobna kraka).Ekstenzorismeteni iza osovine zgloba. Suprotnodejstvo odf leksora.Sastranezglobaprimicai(aduktori) i odmicai(abduktori).

  Miii iji je pravac pruanja postavljen koso uodnosu na zglobrotatori.

 • 7/28/2019 1 vezba KINEZITERAPIJA

  15/16

  FLEKSIJA glave i vrataGlavni miii (agonisti)

  m. sternocleidomastoideusmm. rectus capitis, longus capitis at longus koliPomoni miii (sinergisti)mm. scaleni

  PRIMER

  Neutralizatorimiii sa leve i desne strane vrata, uzajamno neutraliumogunosti lateralnih kretanjaStabilizatori

  donji vratni i gornji grudni ekstenzori (fiksiraju kimeni stubza prevertebralnu muskulaturu i mm. scaleni)Antagonistimiii koji izvode ekstenziju glave i vrata

 • 7/28/2019 1 vezba KINEZITERAPIJA

  16/16

  The END