of 65 /65
DEFINISANJE VARIJANTNIH TEHNOLOGIJA TRANSPORTA

ITR2-vezba 3

Embed Size (px)

Text of ITR2-vezba 3

Page 1: ITR2-vezba 3

DEFINISANJE VARIJANTNIH TEHNOLOGIJA TRANSPORTA

Page 2: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

2

DEFINISANJE VARIJANTNIH TEHNOLOGIJA TRANSPORTA

� U radu je neophodno šematski (uz pomoć geografske karte) prikazati pravce dopreme i otpreme

pravac dopreme

pravac otpreme

PO

PR

PR

PR

Page 3: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

3

DEFINISANJE VARIJANTNIH TEHNOLOGIJA TRANSPORTA

PO

PR

PR

PR

pravac uvoza

pravac otpreme

PRPO

PO

PO

pravac izvozapravac dopreme

Page 4: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

4

DEFINISANJE VARIJANTNIH TEHNOLOGIJA TRANSPORTA

� U zavisnosti od geografsko saobraćajnog položaja primaoca i pošiljaoca i raspoložive infrastrukture definišu se sve varijante tehnologije transporta

Page 5: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

5

DEFINISANJE VARIJANTNIH TEHNOLOGIJA TRANSPORTA

� Definišu se sve realne varijante, a onda se vrši njihova selekcija uz obrazloženje zašto se neke varijante dalje neće razmatrati

VID TRANSPORTA

drumskiželeznički

rečnipomorskivazdušni

kombinovani

TEHNOLOGIJApaleta

kontejnerhucke pack

Ro-Roitd.

PO PR

Page 6: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

6

DEFINISANJE VARIJANTNIH TEHNOLOGIJA TRANSPORTA

� Za svaku varijantu realizacije lanca potrebno je dati:� početno/odredišne tačke� prelomne tačke � rastojanja po deonicama� vid transporta po deonicama� tehnologiju transporta� vreme putovanja

Page 7: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

7

PRIMERI

Page 8: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

8

Primer 1 – pivo

� Transportni lanac uvoza piva iz Nemačke� ukupna količina 30000 tona

� Početna tačka� najznačajnija oblast u pogledu proizvodnje piva

u Nemačkoj je North Rhine-Westphalia, a jedan od najvećih proizvoñača je grupacija “Brau und Brunnen” sa sedištem u Dortmundu

� Odredišna tačka� Distributivni centar (DC) u Beogradu

Page 9: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

9

Primer 1 – pivo

� Početna tačka(Dortmund) –pretposavljeno je da pošiljalac poseduje železničku infrastrukturu

� Odredišna tačka (DC Beograd) –primalac nema železničke koloseke

PRAVAC DOPREME PIVA

Dortmund

Beograd

~1220 km

Page 10: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

10

Primer 1 – pivo

� Formiranje varijanti� sa aspekta vida transporta

� drumski� železnički� rečni

� sa aspekta tehnologije transporta� palete� kontejneri� hucke pack jedinice

Page 11: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

11

Primer 1 – pivo

� Formiranje varijanti� Kao moguća varijanta realizacije javlja

se varijanta direktnog drumskogtransporta, ali zbog velikog rastojanja i velike količine robe na godišnjem nivou ovo nije racionalna varijanta realizacije lanca

Page 12: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

12

Primer 1 – pivo

� Kombinacijom različitih vidova i tehnologija transporta formirane su sledeće varijante realizacije lanca:� V1 – kombinovani železničko – drumski

transport kontejnera� V2 – kombinovani rečno – drumski

transport kontejnera� V3 – hucke pack transport – tehnologija

C (izmenjivi transportni sud)

Page 13: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

13

Primer 1 – pivo

� V1 – kombinovani železničko – drumski transport kontejnera

drumskitransportželeznički transport

1220 km 20 km

PO PT PR

1240 km

kontejner sa paletama

PO – Fabričko skladište u DortmunduPT – Kontejnerski terminal ŽIT u BeograduPR – Distributivni centar u Beogradu

Page 14: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

14

Primer 1 – pivo

� V2 – kombinovani rečno – drumski transport kontejnera

drumskitransport

drumskitransportrečni transport

50 km 1220 km 30 km

PO PT1 PT2 PR

1300 km

kontejner sa paletama

PO – Fabričko skladište u DortmunduPT1 – Rečna luka u DuisburguPT2 – Rečna luka u BeograduPR – Distributivni centar u Beogradu

Page 15: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

15

Primer 1 – pivo

� V3 – hucke pack transport –tehnologija C (izmenjivi transportni sud)

drumskitransportželeznički transport

1220 km 20 km

PO PT PR

1240 km

izmenjivi transportni sud sa paletama

PO – Fabričko skladište u DortmunduPT – Kontejnerski terminal ŽIT u BeograduPR – Distributivni centar u Beogradu

Page 16: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

16

Primer 2 – sirova kafa

� Transportni lanac uvoza sirove kafe iz Brazila� ukupna količina

24000 tona� Početna tačka

� luka Rio de Janeiro*

(Brazil) – skladište kafe u kompleksu luke

� Odredišna tačka� Distributivni centar u

Beogradu

PRAVAC DOPREME SIROVE KAFE

PO

PR

* http://portfocus.com

Page 17: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

17

Primer 2 – sirova kafa

� S obzirom na geografski položaj pošiljaoca i primaoca, pri realizaciji lanca postoji prelomna tačka u kojoj se vrši promena vida transporta

� Prelomne tačke mogu biti:� luka Kopar

� Rio de Janeiro – Kopar (oko 11400 km)� Kopar – Beograd (oko 635 km)

� luka Solun� Rio de Janeiro – Solun (oko 11500 km)� Solun – Beograd (oko 620 km)

� luka Roterdam� Rio de Janeiro – Roterdam (oko 11000 km)� Roterdam – Beograd (oko 1500 km)

12035 km

12120 km

12500 km

Page 18: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

18

Primer 2 – sirova kafa

� Formiranje varijanti� sa aspekta vida transporta

� prva deonica lanca realizuje se pomorskim transportom

� drugu deonicu je moguće realizovati drumskim, železničkim ili rečnimtransportom

� sa aspekta tehnologije transporta� palete� kontejneri

Page 19: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

19

Primer 2 – sirova kafa

� Formiranje varijanti� Zbog velikog rastojanja na kojem se

transportuje roba, velike osetljivosti kafe u pogledu vlage kao i zbog nepovoljnosti u smislu vremena potrebnog za utovar, istovar, zaštitu robe i sl. u daljem radu neće se razmatrati tehnologija transporta sirove kafe koja podrazumeva transport paleta bez korišćenja kontejnera od pošiljaoca do primaoca

Page 20: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

20

Primer 2 – sirova kafa

� Formiranje varijanti� Kontejneri mogu biti natovareni:

� paletama, � vrećama i � robom u rasutom stanju

� Primaoc robe ne raspolaže sa adekvatnom opremom i kapacitetima za istovar kontejnerakoji su natovareni rasutom robom pa se iz tog razloga varijante koje podrazumevaju ovakav način transporta sirove kafe dalje neće razmatrati

Page 21: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

21

Primer 2 – sirova kafa

� Razmatranjem prethodno navedenih činjenica formirane su sledeće varijante realizacije lanca� preko luke Kopar

� V1 – kombinovani pomorsko-drumski transport kontejnera sa paletizovanom robom

� V2 – kombinovani pomorsko – železnički transport kontejnera sa paletizovanom robom

� V3 – kombinovani pomorsko – železnički transport kontejnera sa nepaletizovanom robom

� preko luke Roterdam� V4 – kombinovani pomorsko – rečni transport

kontejnera sa paletizovanom robom

Page 22: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

22

Primer 2 – sirova kafa

� V1 – kombinovani pomorsko-drumski transport kontejnera sa paletizovanom robom preko luke Kopar

pomorski transport drumski transport

11400 km 655 km

12055 km

kontejner natovaren paletama

P0 PT PR

PO – Skladište kafe - luka Rio de JaneiroPT – Luka KoparPR - Distributivni centar u Beogradu

Page 23: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

23

Primer 2 – sirova kafa

� V2 – kombinovani pomorsko-železnički transport kontejnera sa paletizovanom robom preko luke Kopar

pomorski transport železnički transportdrumskitransport

11400 km 635 km 20 km

12055 km

kontejner natovaren paletama

P0 PT1 PT2 PR

PO – Skladište kafe - luka Rio de JaneiroPT1 – Luka Kopar PT2 – Teretna železnička stanica u BeograduPR - Distributivni centar u Beogradu

Page 24: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

24

Primer 2 – sirova kafa

� V3 – kombinovani pomorsko-železnički transport kontejnera sa nepaletizovanom robom preko luke Kopar

pomorski transport železnički transportdrumskitransport

11400 km 635 km 20 km

12055 km

kontejner natovaren vrećama

P0 PT1 PT2 PR

PO – Skladište kafe - luka Rio de JaneiroPT1 – Luka KoparPT2 – Teretna železnička stanica u BeograduPR – Distributivni centar u Beogradu

Page 25: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

25

Primer 2 – sirova kafa

� V4 – kombinovani pomorsko-rečni transport kontejnera sa paletizovanom robom preko luke Roterdam

pomorski transport rečni transportdrumskitransport

11000 km 1500 km 20 km

12520 km

kontejner natovaren paletama

P0 PT1 PT2 PR

PO – Skladište kafe - luka Rio de JaneiroPT1 – Luka Roterdam PT2 – Luka BeogradPR – Distributivni centar u Beogradu

Page 26: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

26

Primer 3 – brašno

� Transportni lanac izvoza brašna za Bosnu i Hercegovinu� ukupna količina 29649 tona

� Početna tačka� Logistički centar (LC) u Beogradu

� Odredišna tačka� Distributivni centar u Sarajevu

Page 27: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

27

Primer 3 – brašno

� Početna tačka(LC u Beogradu) – pretpostavljeno je da pošiljalac poseduje železničku infrastrukturu

� Odredišna tačka (DC u Sarajevu) –primalac nema železničke koloseke

PR

P0

~200 km

Page 28: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

28

Primer 3 – brašno

� Formiranje varijanti� sa aspekta vida transporta

� drumski� železnički

� sa aspekta tehnologije transporta� vreće� palete� kontejneri

Page 29: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

29

Primer 3 – brašno

� Formiranje varijanti� Upotreba kontejnera je moguća,

meñutim pošto se radi o kratkoj relaciji ova varijanta nije racionalna jer su troškovi transporta kontejnera značajni i mogu bitno uticati na cenu samog proizvoda (pozitivni efekti kontejnerskog transporta se postižu kod dužih relacija)

Page 30: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

30

Primer 3 – brašno

� Na osnovu navedenog skupa formirane su sledeće varijante realizacije:� V1 – kombinovani železničko – drumski

transport paleta� V2 – drumski transport paleta� V3 – drumski transport vreća

Page 31: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

31

Primer 3 – brašno

� V1 – kombinovani železničko – drumski transport paleta

drumskitransportželeznički transport

200 km 20 km

PO PT PR

220 km

palete

PO – Logistički centar u BeograduPT – Železnička teretna stanica u SarajevuPR – Distributivni centar u Sarajevu

Page 32: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

32

Primer 3 – brašno

� V2 – drumski transport paleta

drumski transport

200 km

PO PR

200 km

palete

PO – Logistički centar u BeograduPR – Distributivni centar u Sarajevu

Page 33: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

33

Primer 3 – brašno

� V3 – drumski transport vreća

drumski transport

200 km

PO PR

200 km

vreće

PO – Logistički centar u BeograduPR – Distributivni centar u Sarajevu

Page 34: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

34

Primer 4 – konditorski proizvodi

� Transportni lanac uvoza konditorskih proizvoda iz Poljske� ukupna količina 1446 tona

� Početna tačka� kao početna tačka realizacije lanca

izabrana je Varšava – logistički centar

� Odredišna tačka� Distributivni centar u Beogradu

Page 35: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

35

Primer 4 – konditorski proizvodi

� Početna tačka(Varšava) –pretpostavljeno je da pošiljalac ne poseduje železničku infrastrukturu

� Odredišna tačka (DC u Beogradu) – primalac nema železničke koloseke

PRAVAC DOPREME KONDITORSKIH PROIZVODA

Varšava

Beograd

~830 km

Page 36: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

36

Primer 4 – konditorski proizvodi

� Formiranje varijanti� sa aspekta vida transporta

� drumski� železnički

� sa aspekta tehnologije transporta� palete� kontejneri� hucke pack jedinice

Page 37: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

37

Primer 4 – konditorski proizvodi

� Formiranje varijanti� Zbog velikog rastojanja nije racionalno

koristiti drumski transport, meñutim pošto se radi o lakokvarljivoj robi u nastavku će biti razmatrane varijante koje uključuju drumski transport

Page 38: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

38

Primer 4 – konditorski proizvodi

� Kombinacijom vidova i tehnologija transporta formirane su sledeće varijante realizacije lanca:� V1 – kombinovani drumsko – železnički

transport kontejnera� V2 – drumski transport paleta� V3 – hucke pack transport – tehnologija

C (izmenjivi transportni sud)

Page 39: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

39

Primer 4 – konditorski proizvodi

� V1 – kombinovani drumsko-železnički transport kontejnera

drumskitransportželeznički transport

830 km 20 km

PO PT2 PR

880 km

kontejner natovaren paletama

PO – Logistički centar u VaršaviPT1 – Železnička teretna stanica u VaršaviPT2 – Železnička teretna stanica u BeograduPR – Distributivni centar u Beogradu

PT1

30 km

drumskitransport

Page 40: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

40

Primer 4 – konditorski proizvodi

� V2 – drumski transport paleta

drumski transportPO PR

830 km

palete

PO – Logistički centar u VaršaviPR – Distributivni centar u Beogradu

Page 41: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

41

Primer 4 – konditorski proizvodi

� V3 – hucke pack transport –tehnologija C (izmenjivi transportni sud)

drumskitransportželeznički transport

830 km 20 km

PO PT2 PR

880 km

izmenjivi transportni sud sa paletama

PO – Logistički centar u VaršaviPT1 – Železnička teretna stanica u VaršaviPT2 – Železnička teretna stanica u BeograduPR – Distributivni centar u Beogradu

PT1

30 km

drumskitransport

Page 42: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

42

Primer 5 – sveže povrće

� Transportni lanac uvoza svežeg povrća iz Makedonije� ukupna količina 42309 tona

� Početna tačka� kao početna tačka izabran je logistički

centar u Skoplju

� Odredišna tačka� Distributivni centar u Beogradu

Page 43: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

43

Primer 5 – sveže povrće

� Početna tačka(LC Skoplje) –pretpostavljeno je da logistički centar ne poseduje železničku infrastrukturu

� Odredišna tačka (DC u Beogradu) – primalac nema železničke koloseke

PRAVAC DOPREME SVEŽEG POVRĆA

~440 km

Page 44: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

44

Primer 5 – sveže povrće

� Formiranje varijanti� sa aspekta vida transporta

� drumski� železnički

� sa aspekta tehnologije transporta� palete� kontejneri

Page 45: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

45

Primer 5 – sveže povrće

� Na osnovu raspoloživih vidova i tehnologija transporta formirane su sledeće varijante realizacije lanca:� V1 – drumski transport paleta� V2 – kombinovani drumsko – železnički

transport paleta� V3 – kombinovani drumsko – železnički

transport kontejnera

Page 46: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

46

Primer 5 – sveže povrće

� V1 – drumski transport paleta

drumski transportPO PR

440 km

palete

LC u Skoplju

DC u Beogradu

Page 47: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

47

Primer 5 – sveže povrće

� V2 – kombinovani drumsko – železnički transport paleta

drumskitransportželeznički transport

440 km 20 km

LC u Skoplju

PT2

475 km

palete

PT1,2 – Železnička teretna stanica u Skoplju/Beogradu

PT1

15 km

drumskitransport DC u

Beogradu

Page 48: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

48

Primer 5 – sveže povrće

� V3 – kombinovani drumsko – železnički transport kontejnera

drumskitransportželeznički transport

440 km 20 km

PT2

475 km

kontejner natovaren paletama

PT1

15 km

drumskitransportLC u

SkopljuDC u

Beogradu

PT1,2 – Železnička teretna stanica u Skoplju/Beogradu

Page 49: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

49

Primer 6 – čelični proizvodi

� Transportni lanac izvoza čeličnih proizvoda za Tursku� ukupna količina 528000 tona

� Početna tačka� Logistički centar US Steel Serbia

� Odredišna tačka� jedna od najznačajnijih luka u Turskoj je

luka Gemlik koja se nalazi na Mramornom moru i od Istanbula je udaljena oko 270 km

Page 50: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

50

Primer 6 – čelični proizvodi

� Početna tačka (LC US Steel Serbia) –pošiljalac poseduje železničku infrastrukturu i u sklopu kompleksa nalazi se rečna luka (10 km od DC-a)

� Odredišna tačka (luka Gemlik)

PRAVAC OTPREME ČELIČNIH PROIZVODA

Page 51: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

51

Primer 6 – čelični proizvodi

� Formiranje varijanti� sa aspekta vida transporta

� drumski� železnički� rečni� pomorski

� Drumski transport nije racionalno koristiti jer se radi o velikom rastojanju i velikim količinama robe

Page 52: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

52

Primer 6 – čelični proizvodi

� Na osnovu raspoloživih vidova transporta formirane su sledeće varijante realizacije lanca:� V1 – kombinovani železničko – pomorski

transport� V2 – kombinovani rečno-pomorski

transport

Page 53: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

53

Primer 6 – čelični proizvodi

� V1 – kombinovani železničko-pomorski transport

pomorski transportželeznički transport

870 km 370 km

PO

1240 km

PO – Logistički centar u SmederevuPT – Luka Burgas u BugarskojPR – Luka Gemlik u TurskojBosforski moreuz povezuje Crno more sa Mramornim morem

PT PR

Page 54: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

54

Primer 6 – čelični proizvodi

� V2 – kombinovani rečno-pomorski transport

pomorski transport

železnički transport

1160 km 500 km

PO

1670 km

PO – Logistički centar u SmederevuPT1 – Luka SmederevoPT2 – Luka Konstanca u RumunijiPR – Luka Gemlik u TurskojBosforski moreuz povezuje Crno more sa Mramornim morem

PT2 PRPT1

10 km

rečni transport

Page 55: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

55

Primer 7 – sirova nafta

� Transportni lanac uvoza sirove nafte iz Rusije� ukupna količina 2.423.045 tona

� Početna tačka� vodeća kompanija u Rusiji i svetu u oblasti

istraživanja nafte i proizvodnje derivata je “Rosneft” i kao početna tačka izabran je grad Samara u kojem se nalazi jedna od najvećih rafinerija

� Odredišna tačka� Rafinerija nafte Pančevo

Page 56: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

56

Primer 7 – sirova nafta

� Početna tačka(Samara) – nalazi se u centralnom delu Rusije i povezana je naftovodom kako sa lukama na Crnom moru tako i sa zapadnom Evropom

� Odredišna tačka (rafinerija Pančevo)

Terminal Samara

RafinerijaPančevo

PRAVAC DOPREME SIROVE NAFTE

Page 57: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

57

Primer 7 – sirova nafta

� Formiranje varijanti� sa aspekta vida transporta

� železnički� rečni� pomorski� cevni

Page 58: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

58

Primer 7 – sirova nafta

MREŽA CEVNOG TRANSPORTA U EVROPI

IZVOR - http://www.petrochemistry.net

Page 59: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

59

Primer 7 – sirova nafta

� U zavisnosti od raspoložive saobraćajne infrastrukture formirane su sledeće varijante realizacije transportnog lanca:� V1 – kombinovani cevno-pomorsko-rečni

transport – preko luke Konstanca� V2 – kombinovani cevno-pomorsko-

železnički transport – preko luke Burgas� V3 – cevni transport

Page 60: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

60

Primer 7 – sirova nafta

� V1 – kombinovani cevno-pomorsko-rečni transport preko luke Konstanca

cevni transport

790 km

PO

2680 km

PO – Terminal SamaraPT1 – Luka TuapsePT2 – Luka KonstancaPR – Rafinerija nafte Pančevo

PRPT2

1370 km

rečni transport

PT1 pomorski transport

520 km

Page 61: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

61

Primer 7 – sirova nafta

� V2 – kombinovani cevno-pomorsko-železnički transport preko luke Burgas

cevni transport

720 km

PO

2680 km

PO – Terminal SamaraPT1 – Luka TuapsePT2 – Luka BurgasPR – Rafinerija nafte Pančevo

PRPT2

1370 km

železnički transport

PT1 pomorski transport

590 km

Page 62: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

62

Primer 7 – sirova nafta

� V3 – cevni transport

cevni transport

PO

3070 km

PO – Terminal SamaraPR – Rafinerija nafte Pančevo

PR

Page 63: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

63

Rastojanja i saobraćajne mreže

� Drumski transport� softverski program Autoroute � www.geobytes.com/citydistancetool.htm� www.infoplease.com/atlas/calculate-distance.html� www.unece.org/trans/main/ter/Countries/PanEuCorri

dors.html� Železnički transport

� www.alleuroperail.com/europe-map-railways.htm -mapa železničke mreže za pojedine zemlje Evrope

� en.wikipedia.org/wiki/Rail_transport_by_country -web adrese svih železnica u Svetu na čijim sajtovima se nalazi železnička mreža

Page 64: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

64

� Rečni transport� www.via-donau.org/en/� www.plovput.co.yu� en.wikipedia.org/wiki/Danube_River

� Pomorski transport� www.searates.com/reference/portdistance/ -

rastojanja izmeñu svih pomorskih luka na svetu� www.searates.com/container/shippingline/ -

pronalaženje kontejnerskih linija koje postoje izmeñu pomorskih luka

Page 65: ITR2-vezba 3

Vežba 3. Definisanje varijantnih tehnologija transporta

65

� Cevni transport� www.petrochemistry.net/map-refineries-

pipelines-and-crackers-in-europe.html� www.bsrec.bg/newbsrec/firstpage.html#� www.inogate.org/inogate/en/resources/

map_oil� Računanje rastojanja zadavanjem

putanje� www.daftlogic.com/projects-google-

maps-distance-calculator.htm