of 24 /24
Kalibracija i profilisanje skenera Fakultet tehničkih nauka Novi Sad Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn 1/58

5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Embed Size (px)

DESCRIPTION

5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji5.vezba nauka o boji

Text of 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Page 1: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Kalibracija i profilisanje skenera

Fakultet tehničkih nauka Novi SadDepartman za grafičko inženjerstvo i dizajn

1/58

Page 2: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Skener je...Skener (scanner eng.) je optičkomehanički uređaj kojioriginalnu višebojnu sliku razlaže naosnovne boje, i podatke o njihovom udeluu originalnoj slici prenosi na film ilimemoriju magnetnog medija

2/58

Page 3: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Razdvajanje svetla na boje

3/58

Iz originala izdvajaju  se osnovne boje, tj. reflektovano svetlo 

propuštaju kroz obojene filtere i osvetljavaju (memorišu) 4 filma za sadržaj cijana, magente, žute i crne i ova 4 filma se zovu separacije boja 

ili izvadci boja.

Page 4: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Po konstrukciji/nameni se dele na:Skeneri sa bubnjem/cilindrom (Drum scanner)

Ravni skeneri (Flatbed scanner)

Kompaktni skeneri za dokumente i OCR

Skeneri za slajdove i transparentne originale

Ručni skeneri4/58

Page 5: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

4 najvažnija faktora kod skenera:Optička rezolucija

Uvećanje slike

Dubina boje

Dinamički opseg

5/58

Page 6: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Optička rezolucijaOptička rezolucija je stvarna količina informacija u originalnoj slici koju je skener sposoban da razdvoji po jedinici dužine/mogućnost optičkog razlaganja – zavisi od građe skenera i komponenata

3 tehnologije: PMT, CCD, CIS

Interpolaciona rezolucija – softversko izračunavanje uzoraka.

6/58

Page 7: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Uvećanje slikeFaktor uvećanja reprodukcije je u direktnoj vezi sarezolucijom.Štampani proizvodi zahtevaju minimalnu rezolucijuskeniranja od 300 spi. Ako se original u reprodukciji povećava, ulaznarezolucija je proizvod minimalne rezolucije ifaktora povećanja. Kod visoko kvalitetnih skenera ova funkcija se izvodi automatski.Rezolucija skeniranja

7/58

Page 8: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Dubina bojeOznačava broj boja ili nivoa sive skale koje skener može da očita po svakom pikselu skeniranog originalaSvaki piksel sadrži broj bit‐a koji određuje boju ili nivo sive skale tog pikselaSkeneri sa dubinom boja od 8 bita u stanju su da reprodukuju 256 nijansi boja12 bitni – 4.09624 bitni – 16.777.216Skeneri sa većom dubinom boja su kvalitetniji

8/58

Page 9: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Obrada tonova kod skenera

9/58

Page 10: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Dinamički opsegRazlika između nasvetlijeg i najtamnijeg tonaoriginala koji se reprodukujeDmin i DmaxDmax = 4.0/4.2Dmin = 0

10/58

Dmax

Dmin

Page 11: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Dinamički opsegDinamički opseg ukazuje na osetljivost skenera da reprodukuje fine detalje kod veoma tamnih originalaAnalitički, dinamički opseg se računa na sledeći način:Optička gustina D = log (1/R) = log (Ir/Io)10% D = log (10/100) = log0.1 = 1.020% D = log (20/100) = log0.2 = 0.71% D = log (1/100) = log0.01 = 2.00.1% D = log (0.1/100) = 3Tako na primer, skener koji ima maksimum optičke gustine od 3.0 sposoban je da “vidi“ 0.1% refleksije

11/58

Page 12: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Teorijski maksimum optičke gustine je u korelaciji sa dubinom boja skenera

Teorijski, maksimum optičke gustine kod skenera se izračunava po sledećoj formuli:

Dmax = log(1/2bit) 

8– bit skener: Dmax = log(1/256) = 2.0

10– bit skener: Dmax = log(1/1024) = 3.0

12– bit skener: Dmax = log(1/4096) = 3.612/58

Page 13: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Tačnost uzorkovanja tonovaNačin uzorkovanja sivih nijansi (tonova) važan faktor kod slika u sivim tonovima i u boji

Usled neodgovarajućeg podešavanja bele tačke ili usled varijacije izvora svetla može doći do odsecanja detalja na slici.

13/58

Page 14: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Povećanje rezolucije tonova

14/58

Page 15: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Povećana rezolucija tonova

15/58

Page 16: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Primer unapređene rezolucije

16/58Transparentin original

Page 17: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Boje i skeneri

17/58Isti uzorak dve različite lampe

Page 18: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Sivi balans kod skenera

18/58

Page 19: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Kalibracija skeneraPodešavanje osetljivosti za crnu i belu boje radi postizanja najvećeg mogućeg tonskog opsega za dati materijal

Stvaranje idealne krive tonskog odziva za optimalnu distribuciju digitalnih podataka.

Uklanjanje ugrađenih modula za korekciju boja ili upravljanje bojom.

Eliminisanje automatskih funkcija

19

Page 20: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Test karte za kalibraciju i profilisanjeGenerička IT8 test karta

KODAk Q60

20

Page 21: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Hutch color target

21

Page 22: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Merenje krive tonskog odziva skenera

22

Page 23: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Vrednosti tonske krive

23

Page 24: 5.vezba nauka o boji 5.vezba nauka o boji

Određivanje tonske krive

24