of 13 /13
Nauka o boji 2008 Fakultet tehničkih nauka Novi Sad Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn

9.vezba nauka o boji 9.vezba nauka o boji

Embed Size (px)

DESCRIPTION

9.vezba nauka o boji 9.vezba nauka o boji 9.vezba nauka o boji

Text of 9.vezba nauka o boji 9.vezba nauka o boji

Page 1: 9.vezba nauka o boji 9.vezba nauka o boji

Nauka o boji 2008

Fakultet tehničkih nauka Novi SadDepartman za grafičko inženjerstvo i dizajn

Page 2: 9.vezba nauka o boji 9.vezba nauka o boji

2

Provera izlaznih profilaIzlazni profili su dvosmerni

jer:- mapiraju boje iz povezujućeg

prostora profila u prostor boja uređaja (PCS to device look-up table)

- mapiraju boje iz prostora boja uređaja u povezujući prostor profila (Device to PCS look-up table)

Page 3: 9.vezba nauka o boji 9.vezba nauka o boji

3

Ogledna tabela (look‐up table)Pomoću šablona tj. informacija koje se nalaze u njoj vrši

se mapiranje boja iz jednog prostora boja u drugi

Page 4: 9.vezba nauka o boji 9.vezba nauka o boji

4

Kvalitet profila direktno zavisi od veličine koraka u tabeli (u nekim aplikacijama definiše se preko broja čvorova krive koja definiše prostor boja)

Page 5: 9.vezba nauka o boji 9.vezba nauka o boji

5

Subjektivni test:Štampaju se test slike (koje moraju biti u nezavisnom prostoru boja) koristeći relativnu kolorimetrijsku i perceptualnu obradu slike

- Upoređuje se pravilno osvetljena odštampana slika sa izvornom slikom na monitoru (daje informaciju o kvalitetu mapiranja boje iz PCS u uređajni prostor)

- Originalnoj slici se dodeljuje profil, a zatim se upoređuje sa otiskom (informacija o kvalitetu mapiranja iz uređajnog prostora boja u PCS)

Page 6: 9.vezba nauka o boji 9.vezba nauka o boji

6

Objektivni test:PCS to device- Kreira se slika sa poznatim Lab vrednostima- Vrednosti se pretvore u CMYK, slici se dodeli profil i

odštampa se- Upoređuju se početne Lab vrednosti i Lab vrednosti

izmerene na otisku

Pošto je opseg boja CMYK-a manji od Lab, pre testase moraju ukloniti sve boje koje su van opsega štampeLab CMYK Lab

Page 7: 9.vezba nauka o boji 9.vezba nauka o boji

7

Objektivni test:Device to PCS- Niz odštampanih polja sa poznatim CMYK

vrednostima i izmerene Lab vrednosti tih polja- Izmerene Lab vrednosti upoređuju se sa onim koje

se dobijaju kada se CMYK slici dodeli profil (propušta se kroz device to PCS deo profila)

Koristi se da bi se ocenio kvalitet ekranskog probnog prikaza (eng. soft-proof-a)

Page 8: 9.vezba nauka o boji 9.vezba nauka o boji

8

Objektivni test:Round Trip Test- Izvodi se u potpunosti softverski- Lab CMYK - CMYK Lab - Meri se razlika početne i krajnje Lab vrednost

Nije najbolji indikator tačnosti izlaznog profila

Page 9: 9.vezba nauka o boji 9.vezba nauka o boji

9

Pri proceni izlaznih profila treba uzeti u obzir stabilnost boja koje se koriste prilikom štampeČesto greška nije u profilu već u činjenici da se boje menjaju tokom vremenaNeke boje (naročito kod ink-džet štampača) blede u toku sušenja i(li) nakon togaU obzir treba uzeti vreme potrebno za stabilizaciju boje

Page 10: 9.vezba nauka o boji 9.vezba nauka o boji

Izmena ulaznih profila

10

Pomoću softvera za manipulaciju profilima ili prilagođavanjem slike dobijene skeniranjem (fotografisanjem) test karteSoftverska podešavanja – mnogo preciznijaUkoliko se prilagođava slika promene se vrše

nasuprot željenom ponašanju uređajaUslov za ručno podešavanje: dobro kalibrisan i

profilisan monitor

Page 11: 9.vezba nauka o boji 9.vezba nauka o boji

Redosled po kom se vrše izmene na slici:

11

Najveći problem se rešava prviStandardan redosled podešavanja:

- Svetlina/Kontrast- Kriva tonskog odziva- Sivi balans- Zasićenje- Selektivna korekcija boja

Page 12: 9.vezba nauka o boji 9.vezba nauka o boji

Izmena izlaznih profila

12

Vrši se softverski1 korak - Podešavanje dela profila koji vrši PCS to

device konverziju (male promene ukupnog kontrasta, zasićenja, selektivna korekcija boja i podešavanje bele tačke)2 korak – Podešavanje dela profila koji vrši device

to PCS konverziju (čak i male promene u ovom delu bitno se odražavaju na rad celog profila; obično bolje napraviti nov profil nego vršiti dalje izmene postojećeg)

Page 13: 9.vezba nauka o boji 9.vezba nauka o boji

Menjati, osvežiti profil ili ponovo profilisati?

13