of 165 /165
DEFINISANJE VARIJANTNIH REŠENJA PAKOVANJA I UKRUPNJAVANJA

ITR2-vezba 2

Embed Size (px)

Text of ITR2-vezba 2

Page 1: ITR2-vezba 2

DEFINISANJE VARIJANTNIH REŠENJA PAKOVANJA I UKRUPNJAVANJA

Page 2: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

2

DEFINISANJE VARIJANTNIH REŠENJA PAKOVANJA I UKRUPNJAVANJA

� Cilj tačke 1 je utvrñivanje broja jedinica sistema ukrupnjavanja po asortimanu, pravcima, dopremi, otpremi itd.

� Da bi se došlo do potrebnog broja jedinica robe prethodno je potrebno utvrditi karakteristike:� Jedinice proizvoda� Jedinice pakovanja� Jedinice rukovanja� Jedinice tovarenja

� Karakteristike navedenih jedinica potrebno je definisati za svaku varijantu pojavnog oblika

Page 3: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

3

DEFINISANJE VARIJANTNIH REŠENJA PAKOVANJA I UKRUPNJAVANJA

� Za svaku jedinicu iz sistema ukrupnjavanja utvrñuju se:� dimenzije� masa� zapremina� kapacitet

Page 4: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

4

DEFINISANJE VARIJANTNIH REŠENJA PAKOVANJA I UKRUPNJAVANJA

� Nakon utvrñivanja karakteristika pomenutih jedinica vrši se optimizacija slaganja tih jedinica na palete 800x1200 mm i 1000x1200 mm

� U radu je neophodno:� Grafički prikazati optimalan način slaganja

jedinica na palete� Prikazati dobijene parametre za jedinicu

tovarenja (broj jedinica u jednom slogu, broj slogova, ukupan broj jedinica na paleti, iskorišćenje površine, zapremine i nosivosti paletne jedinice)

Page 5: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

5

DEFINISANJE VARIJANTNIH REŠENJA PAKOVANJA I UKRUPNJAVANJA

� Za potrebe izračunavanja iskorišćenjanosivosti i zapremine paletnog sloga neophodno je utvrditi:� nosivost palete� visinu slaganja tereta

� Visina slaganja tereta zavisi od:� vrste robe i njenih karakteristika,� nosivosti palete,� stabilnosti sloga pri manipulativnim operacijama� visine tovarnog prostora transportnog sredstva� visine otvora za vrata na transportnom sredstvu� itd.

Page 6: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

6

DEFINISANJE VARIJANTNIH REŠENJA PAKOVANJA I UKRUPNJAVANJA

� Kao jedan od faktora koji ograničava visinu slaganja javlja se visina tovarnog prostora:� drumska transportna sredstva – 2.5 m

nekad 3.5 m� železnička transportna sredstva – 2.5 m� vodna transportna sredstva – 3.5 (5-7 m)

Page 7: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

7

DEFINISANJE VARIJANTNIH REŠENJA PAKOVANJA I UKRUPNJAVANJA

� Visina tereta 1.95 m, sa paletom 2.10 m, dostiže optimalnu visinu u običnim železničkim kolima

� Visina 1.65 m, sa paletom 1.8 m, pogodna je za lokalnu distribuciju i dostiže maksimalnu visinu za vozila sa termo-izolovanim tovarnim prostorom

� Dve palete visine 1.1 m, odnosno 1.25 m dostižu pogodnu visinu za železnička kola i drumska transportna sredstva u daljinskom transportu

� Dve palete visine 0.95 m, visina jedinica pakovanja bez palete 0.8 m, dostižu maksimalnu visinu u mikrodistribuciji

Page 8: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

8

DEFINISANJE VARIJANTNIH REŠENJA PAKOVANJA I UKRUPNJAVANJA� Iskorišćenje površine

tovarne jedinice računa se po formuli:

L1xB1xA1x100L2xB2

� L1 – dužina kutije� B1 – širina kutije� A1 – broj kutija u

jednom slogu� L2 – dužina palete� B2 – širina palete

� Iskorišćenje zapreminetovarne jedinice računa se po formuli:

L1xB1xH1xA2x100L2xB2xH2

� L1 – dužina kutije� B1 – širina kutije� H1 – visina kutije� A2 – broj kutija na paleti� L2 – dužina palete� B2 – širina palete� H2 – dozvoljena visina

slaganja

Page 9: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

9

DEFINISANJE VARIJANTNIH REŠENJA PAKOVANJA I UKRUPNJAVANJA

� Izlazni rezultat tačke 1. je broj jedinica proizvoda, pakovanja, rukovanja i tovarenja za odabrani transportni lanac

� Rezultat je potrebno prikazati tabelarno

Tabala 1. Doprema robe iz pravca X za Y Broj jedinica

tovarenja Asortiman Količina(t)

Broj jedinica

proizvoda (komada)

Broj jedinica

pakovanja (komada)

Broj jedinica

rukovanja (komada)

800x1200 mm

1000x1200 mm

Proizvod 1 Proizvod 2

Proizvod n UKUPNO

Page 10: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

10

PRIMERI

� primer 1 – BRAŠNO� primer 2 – KONDITORSKI PROIZVODI� primer 3 – SVEŽE POVRĆE� primer 4 – ČELIČNI PROIZVODI� primer 5 – MLEČNI PROIZVODI

Page 11: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

11

Primer 1 - brašno

� Vrsta robe – brašno� Brašno spada u mlinske proizvode i dobija

se mlevenjem mlinski pripremljenog zrna pšenice

� Najznačajnije fizičke osobine pšeničnog brašna su: boja, miris, ukus i kvalitet u pogledu pecivosti

� Hemijske osobine pšeničnog brašna su: stepen ekstrakcije, sadržaj vode, stepen kiselosti, sadržaj pepela itd.

Page 12: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

12

Primer 1 - brašno

� U zavisnosti od fizičkih i hemijskih osobina razlikuju se sledeći tipovi brašna:� T-400� T-500� T-650� T-850

� Procentualno učešće tipa brašna u proizvodnji

25%

65%

2%8%

T-400

T-500

T-650

T-850

Page 13: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

13

Primer 1 - brašno

� Svi navedeni tipovi brašna pakuju se u sledeće jedinice:

� papirne kese od 1 kg� papirne kese od 2 kg� papirne kese od 5 kg� vreće od 25 kg� vreće od 50 kg

Page 14: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

14

Primer 1 - brašno

� S obzirom da se u asortimanu najznačajnijih proizvoñača pšeničnog brašna koji pokrivaju veći deo teritorije Srbije ne nalazi pakovanje od 2 kg u daljem radu neće biti razmatrana ova jedinica

26%

9%

16%

49%1 kg

5 kg

25 kg

50 kg

Učešće različitih pakovanja prema količini proizvodnje

Page 15: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

15

Primer 1 - brašno

� Ukupna količina proizvodnje pšenice na teritoriji Srbije u 2006. godini iznosila je 1.875.335 tona, dok je za potrebe industrijske proizvodnje utrošeno 38% ili 710.314 tona

1001.875.335Ukupno

41.73782.587Centralna Srbija

58.271.092.748Vojvodina

Učešće(%)

Proizvedena količina (t)

Page 16: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

16

Primer 1 - brašno

� Od ukupne količine pšenice namenjene industrijskoj proizvodnji za potrebe dobijanja pšeničnog brašna koristi se oko 74% ili 524.983 tone, a proizvodnjom se bavi preko 80 mlinova

� Najznačajniji proizvoñači pšeničnog brašna prema učešću na tržištu su:� “Fidelinka” – Subotica (35%)� “Danubius” – Novi Sad (10%)� “Žitko” – Bačka Topola (10%)� “Mlintest” – Šid (5%)� “Žitopromet” – Senta (5%)� “Kikindski mlin” – Kikinda (5%)

Page 17: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

17

Primer 1 - brašno

� Na osnovu “Baza spoljne trgovine” – opcija “po proizvodima NSST” dobijeni su podaci o ukupnom uvozu i izvozu pšeničnog brašna

Ukupan uvoz: 345 tonaUkupan izvoz: 85.412 tona

Page 18: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

18

Primer 1 - brašno

� Pojavni oblik – pšenično brašno se iz proizvodnje pojavljuje u sledećim varijantama:

A. komadni oblikB. rasuto stanje

� Brašno u rasutom stanju se uglavnom koristi za potrebe velikih potrošača(konditorska industrija, proizvodnja testenina i sl.) kojima brašno predstavlja sirovinu za dobijanje gotovih proizvoda

Page 19: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

19

Primer 1 - brašno

� Pravci dopreme i otpreme - Na osnovu “Baza spoljne trgovine” –opcija “ – “za odabrani proizvod NSST po zemljama namene” dobijeni su podaci o uvozi i izvozu pšeničnog brašna po najznačajnijim zemljama

Page 20: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

20

Primer 1 - brašno

Page 21: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

21

Primer 1 - brašno

� Nakon sreñivanja prikupljenih podataka dobijene su konačne tabele vezane za pravce izvoza i uvoza

*grupu “ostale zemlje” čini preko 245 zemalja** “Baza spoljne trgovine” ne raspolaže sa podacima za Crnu Goru

10085.412Ukupno

59.5550.857Ostale zemlje**

0.0544Grčka

0.20168Slovenija

1.721471Albanija

3.773223R.Makedonija

34.7129.649BiH

Učešće(%)

Izvoz(t)

Zemlja

100345Ukupno

23.4781Ostale zemlje*

7.5426Italija

5.8020Grčka

20.2970BiH

4.3515Švedska

38.55133Austrija

Učešće(%)

Uvoz(t)

Zemlja

Page 22: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

22

Primer 1 - brašno

� Analizom prethodno prikazanih podataka za dalji rad odabran je sledeći transportni lanac:� Srbija – Bosna i Hercegovina

� ukupna količina 29.649 tona

Page 23: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

23

Primer 1 - brašno

� Struktura izvoza prema tipu brašna za odabrani transportni lanac

10029.649Ukupno

82372T-850

2593T-650

6519272T-500

257412T-400

Učešće(%)

Količina (t)

tip brašna

Page 24: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

24

Primer 1 - brašno

� Struktura izvoza prema vrsti pakovanja za odabrani transportni lanac

16474425 kg

10029.649Ukupno

491452850 kg

926685 kg

2677091 kg

Učešće(%)

Količina (t)

Page 25: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

25

Primer 1 - brašno

� Jedinica proizvodnje: vreća 25 kg i 50 kg, papirna kesa 1 kg i 5 kg

� Jedinica pakovanja = jedinici proizvodnje

� Jedinica rukovanja: vreća od 25 kg i 50 kg; paketi od 10x1kg; 5x5kg

� Jedinica tovarenja: paleta800x1200 mm i 1000x1200 mm

Page 26: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

26

Primer 1 - brašno

� Dimenzije jedinica pakovanja(1 kg, 5 kg, 25 kg i 50 kg)

150400800vreća od 50 kg

150270600vreća od 25 kg

250115175papirna kesa od 5 kg

14566104papirna kesa od 1 kg

Visina (mm)Širina (mm)Dužina (mm)

Page 27: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

27

Primer 1 - brašno

� Dimenzije jedinica rukovanja(vreća od 25 kg i 50 kg; paketi od 10x1kg; 5x5kg)

150

150

250

150

Visina (mm)

400800vreća od 50 kg

270600vreća od 25 kg

580180paketi od 5x5 kg

210335paketi od 10x1 kg

Širina (mm)Dužina (mm)

Page 28: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

28

Primer 1 - brašno

� Sa dimenzijama jedinica rukovanja ulazi se u proces optimizacije (QuickPallet Maker). Navedene jedinice rukovanja slažu se na palete 800x1200 mm i 1000x1200 mm

� Maksimalna dozvoljena visina slaganja robe na paletu je 1200 mmda ne bi došlo do deformacija na donjim slogovima (nosivost palete 1000 kg)

Page 29: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

29

Primer 1 - brašno

� Paleta 800x1200 mm� paket 10x1 kg (broj u jednom slogu 12; broj

slogova 7; ukupan broj na paleti 84)� Težina tereta bez palete: 840 kg� Težina tereta sa paletom: 870 kg� Iskorišćenje nosivosti: 84%� Iskorišćenje površine: 87.94%� Iskorišćenje zapremine: 76.9 %

Page 30: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

30

Primer 1 - brašno

� Paleta 1000x1200 mm� paket 10x1 kg (broj u jednom slogu 15; broj

slogova 7; ukupan broj na paleti 105) � sa aspekta ograničenja visine slaganja moguće je

postaviti 7 slogova, meñutim sa aspekta nosivosti paleta to nije moguće (105*10 = 1050 kg >1000 kg) → broj slogova 6; ukupan broj kutija na paleti 90� Težina tereta bez palete: 900 kg� Težina tereta sa paletom: 930 kg� Iskorišćenje nosivosti: 90%� Iskorišćenje površine: 87.94%� Iskorišćenje zapremine: 65.95 %

Page 31: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

31

Primer 1 - brašno

� Paleta 800x1200 mm� vreća od 50 kg (broj u jednom slogu 3,

broj slogova 6, ukupan broj na paleti 18)� Težina tereta bez palete: 900 kg� Težina tereta sa paletom: 930 kg� Iskorišćenje nosivosti: 90%� Iskorišćenje površine: 100%� Iskorišćenje zapremine: 75 %

Page 32: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

32

Primer 1 - brašno

� Paleta 1000x1200 mm� vreća od 50 kg (broj u jednom slogu 3,

broj slogova 6, ukupan broj na paleti 18)� Težina tereta bez palete: 900 kg� Težina tereta sa paletom: 930 kg� Iskorišćenje nosivosti: 90%� Iskorišćenje površine: 80%� Iskorišćenje zapremine: 60 %

Page 33: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

33

Primer 1 - brašno

� Na osnovu rezultata optimizacije slaganja jednica rukovanja na palete i prethodno već utvrñenog učešća vrste pakovanja u ukupnoj količini za odabrani transportni lanac dobija se izlazna tabela tačke 1

Page 34: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

34

Primer 1 - brašno

K8K6 K7K5K4K3K2K1

18

36

32

90

P2P1

290.560

189.760

106.720

770.900

Brojjedinica

rukovanja

33316

16143

5272

3335

K4/K6 = 8566

1000x1200 mm

800x1200 mm

18

32

32

84

Broj jedinica

rukovanja po paleti

3458629649Ukupno

16143290.560290.56014528vreća od 50 kg

5930189.760189.7604744vreća od 25 kg

3335533.600533.6002668papirna kesa od 5 kg

K4/K5 = 91787.709.0007.709.0007709papirna kesa od

1 kg

Broj jedinica tovarenjaBroj jedinica

pakovanja

Broj jedinica

proizvoda

Količina (t)

Pri proračunu potrebnog broja jedinica dobijena vrednost se zaokružuje na prvi ve ći brojPrimer:364.000/84 = 4333.3 → 433450.400/19 = 2652.6 → 2653

P1 – paleta 800x1200 mmP2 – paleta 1000x1200 mm

Page 35: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

35

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Vrsta robe – konditorski proizvodi� Konditorski proizvodi spadaju u grupu

lako kvarljive robe i iz tog razloga ova roba zahteva specifične uslove pri realizaciji logističkog lanca (temperatura, vlažnost vazduha ....)

� Generalno, konditori se dele na proizvode koji sadrže i ne sadrže kakao

Page 36: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

36

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Količine - Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u 2006. godini proizvedeno je 131.657 tona konditorskih proizvoda

Page 37: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

37

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Struktura konditorske proizvodnje u 2006. godini� finalni pekarski proizvodi – 66%� čokolada i proizvodi na bazi kakaa – 27%� bombonski proizvodi – 7%

� Ukrštanjem raspodele po grupama proizvoda i ukupne proizvedene količine konditorskih proizvoda dobijaju se podaci prikazani u tabeli

100131657UKUPNO

79216BOMBONSKI PROIZVODI3.

2735547ČOKOLADA I PROIZVODI NA BAZI KAKAA

2.

6686894FINALNI PEKARSKI PROIZVODI1.

UČEŠĆE(%)

KOLIČINA(tona)

Page 38: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

38

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Oko 89% bombonskih proizvoda čine različite vrste bombona, a ratluk i alva čine preostalih 11%.

Struktura proizvodnje po asortimanu grupa konditorskih proizvoda

Struktura proizvodnje po asortimanu grupa konditorskih proizvoda

finalni pekarski proizvodi

čokolada i proizvodi na bazi kakaa

Page 39: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

39

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Struktura konditorske industrije prema proizvoñačima

100131657UKUPNO

5.06583OSTALI

22.729886PIONIR

31.841867BAMBI

40.553321SOKO ŠTARK

UČEŠĆE(%)

KOLIČINA(tona)

PROIZVOðAČI

Page 40: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

40

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Prema podacima Uprave carina u 2006. godini ukupna spoljnotrgovinska razmena konditorskih proizvoda iznosila je 66.8hiljada tona u vrednosti od 187.4 miliona dolara

66800

23400

43400

Količina(tona)

Učešće(%)

35Uvoz

100UKUPNO

65Izvoz

Page 41: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

41

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Struktura izvoza i uvoza po grupama proizvoda

Page 42: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

42

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Pojavni oblikA. komadni oblikB. rinfuz

� Jedan deo proizvoda iz asortimana konditorskih proizvoda pojavljuje se i kao rinfuzna roba gde se pod time podrazumeva da se proizvod ne pakuje u komercijalno pakovanje već direktno u veće jedinice (prodavnice koje se bave prodajom robe na meru i sl.)

Page 43: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

43

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Pravci dopreme i otpreme

1434Ostale zemlje

10043400UKUPNO

31302Prekookeanske zemlje

83472Zemlje EU

52170Albanija

62604Hrvatska

146076Makedonija

208680Crna Gora

4318662Bosna i Hercegovina

UČEŠĆE (%)

KOLIČINA (t)

ZEMLJA IZVOZA

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

Bosna i Hercegovina

Crna Gora

Makedonija

Hrvatska

Albanija

Zemlje EU

Prekookeanske zemlje

Ostale zemlje

hiljade tona

* izvor: Privredna komora Srbije

Page 44: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

44

Primer 2 – konditorski proizvodi

10023400UKUPNO

51170Ostale zemlje

51170BiH

61404Hrvatska

61404Bugarska

71638Turska

102340Makedonija

6114274Zemlje EU

UČEŠĆE (%)

KOLIČINA (t)

ZEMLJA UVOZA

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

Zemlje EU

Makedonija

Turska

Bugarska

Hrvatska

BiH

Ostale zemlje

hiljade tona

* izvor: Privredna komora Srbije

Page 45: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

45

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Radi dobijanja podataka o konkretnim pravcima kada je u pitanju na pr. kategorija “Zemlje EU” neophodno je izvršiti dodatna istraživanja odnosno:� utvrditi koje sve podgrupe roba čine odreñenu

vrstu robe� za te podgrupe roba utvrditi količine za svaku

zemlju članicu EU posebno� Utvrñivanjem gore pomenutih podataka

dobija se raspodela količina odreñene vrste robe po konkretnim pravcima dopreme odnosno otpreme

Page 46: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

46

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Primer (konditorski proizvodi):� Proizvodi od žitarica, brašna

� Medenjaci začinjeni ñumbirom i sl.� Slatki biskviti, vafli i galete sa ñumbirom� Pekarski proizvodi ostali

� Proizvodi od šećera� Žvakaće gume, i prevučene šećerom� Proizvodi od šećera (i bela čokolada) bez kakaa, ostalo

� Proizvodi na bazi kakaa� Prehrambeni proizvodi od kakaa, ostali, pakovanje iznad 2

kg� Prehrambeni proizvodi od kakaa, ostali, blokovi, šipke� Prehrambeni proizvodi od kakaa, ostali, nigde nepomenuti

Page 47: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

47

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Nakon analize podataka datih kao kategorija “zemlje EU” utvrñeno je da se sa aspekta količine najjači tokovi odvijaju na pravcu Poljska – Beograd

� U daljem radu će biti vršena optimizacija transportnog lanca:� Poljska – Beograd

� ukupna količina 1446 tona

Page 48: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

48

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Jedinica proizvodnje – papirni omoti, kartonske kutije, kese

� Jedinica pakovanja = jedinici proizvodnje

� Jedinica rukovanja – kutije različitih dimenzija

� Jedinica tovarenja – paleta 800x1200 mm i 1000x1200 mm

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 49: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

49

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Asortiman konditorskih proizvoda:� čokolade� bombonjere� bar proizvodi� bombone� keks� vafli� čajna peciva� piškote� snek proizvodi

Page 50: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

50

Primer 2 – konditorski proizvodi� Sve navedene grupe iz asortimana dalje se rasčlanjuju na

veliki broj proizvoda� Primer - čokolada

� mlečna čokolada sa povećanim sadržajem mleka� mlečna čokolada sa povećanim sadržajem mini� crna desertna čokolada� bela čokolada� punjena mlečna čokolada sa ukusom jagoda-jogurt� punjena mlečna čokolada sa lešnik kremom� mlečna čokolada sa lešnikom� mlečna čokolada sa dodatkom lešnika, suvog grožña i ukusom

naranñe� mlečna čokolada sa drobljenim keksom� mlečna čokolada sa pirinčem� mlečna čokolada sa flipsom� mlečna čokolada sa badem nugatom i medom� crna čokolada za jelo i kuvanje� punjena crna čokolada sa ukusom ruma

Page 51: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

51

Primer 2 – konditorski proizvodi� Asortiman i pakovanje za

navedene proizvode iz grupe “čokolade” je sledeći:� Mlečna čokolada sa povećanim sadržajem

mleka� pakovanje od 50 gr� pakovanje od 100 gr� pakovanje od 200 gr� pakovanje od 300 gr

� Mlečna čokolada sa povećanim sadržajem mini� pakovanje od 5 gr/100 gr� pakovanje od 5 gr/800 gr� pakovanje od 5 gr - rinfuz

� Crna desertna čokolada� Pakovanje od 100 gr� Pakovanje od 5 gr – rinfuz

� Bela čokolada� Pakovanje od 100 gr

� Punjena mlečna čokolada sa ukusom jagoda-jogurt� Pakovanje od 110 gr� Pakovanje od 300 rg

� Punjena mlečna čokolada sa lešnik kremom� Pakovanje od 115 gr

� Mlečna čokolada sa lešnikom� Pakovanje od 100 gr� Pakovanje od 200 gr

� Mlečna čokolada sa dodatkom lešnika, suvog grožña i ukusom narandže� Pakovanje od 100 gr� Pakovanje od 300 gr

� Mlečna čokolada sa drobljenim keksom� Pakovanje od 90 gr� Pakovanje od 280 gr

� Mlečna čokolada sa pirinčem� Pakovanje od 155 gr

� Mlečna čokolada sa flipsom� Pakovanje od 155 gr

� Mlečna čokolada sa badem nugatom i medom� Pakovanje od 100 gr

� Čokolada za jelo i kuvanje� Pakovanje od 100 gr� Pakovanje od 200 gr

� Punjena crna čokolada sa ukusom ruma� Pakovanje od 100 gr

Page 52: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

52

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Sumiranjem navedenog asortimana i pakovanja može se zaključiti da se čokolada pojavljuje kao:

� pakovanje od 5gr – rinfuz, 5gr/100gr, 5gr/800gr� pakovanje od 50gr� pakovanje od 90gr� pakovanje od 100gr� pakovanje od 110gr� pakovanje od 115gr� pakovanje od 155gr� pakovanje od 200gr� pakovanje od 280gr� pakovanje od 300 gr

Page 53: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

53

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Dalje se navedene jedinice pakuju u sledeće kutije

Page 54: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

54

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Iz razloga što se u jednu dimenziju kutije pakuje više različitih proizvoda odnosno za istu kutiju imamo različitu neto i bruto težinu, za dalji rad potrebno je izračunati prosečne vrednosti neto i bruto težine

Page 55: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

55

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Primer – kutija 270x175x95 mm� neto težina od 3.00 kg – 62.5%� neto težina od 2.00 kg – 25.0%� neto težina od 2.70 kg – 12.5%

� prosečna neto težina = 0.625*3+0.25*2+0.125*2.7 = 2.71 kg

� bruto težina od 2.40 kg – 25%� bruto težina od 3.35 kg – 75%

� prosečna bruto težina = 0.25*2.4+0.75*3.35 = 3.11 kg

Page 56: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

56

Primer 2 – konditorski proizvodi

� U slučaju da se kao vrsta robe radi “čokolada” u daljem radu se obrañuju svejedinice rukovanja navedene u tabeli

100

4255x165x160 mm

4235x210x105 mm

4310x245x124 mm

4305x213x220 mm

8340x225x98 mm

16310x215x110 mm

28340x210x105 mm

32270x175x95 mm

Učešće u ukupnomasortimanu “čokolade”

(%)

Dimenzije kutija

Page 57: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

57

Primer 2 – konditorski proizvodi

� U slučaju da se kao vrsta robe rade “konditorskiproizvodi” potrebno je izvršiti ABC analizu

� Bez obzira na veliki broj proizvoda u okviru grupa, kompletan asortiman konditorskihproizvoda pakuje se u sledeće jedinice

*postupak dobijanja prikazane tabele je isti kao i kod primera “čokolade”

*

Page 58: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

58

Primer 2 – konditorski proizvodi

� U daljem radu se obrañuju svejedinice koje pripadaju grupi A, a za težinu se uzima prosečna vrednost

� Za jedinice koje pripadaju grupi Bodnosno C bira se po jedna kutija kao predstavnik i računa se prosečna dimenzija i težina kutije

Page 59: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

59

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Predstavnik grupe B� dimenzije:

348x254x182 mm

� Predstavnik grupe C� dimenzije:

373x257x207 mm

Page 60: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

60

Primer 2 – konditorski proizvodi

� U nastavku rada obrañuju se sledeće jedinice rukovanja

Page 61: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

61

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Struktura izvoza po jedinicama rukovanja za odabrani transortni lanac

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 62: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

62

Primer 2 – konditorski proizvodi

� U nastavku se vrši proces optimizacije slaganja jedinica rukovanja na palete 800x1200 mm i 1000x1200 mm

� Kao ograničenje pri optimizaciji uzeta je visina slaganja od 1500 mm, a za nosivost palete usvojeno je 1000 kg

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 63: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

63

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Paleta 800x1200 mm� 410x310x205 mm (broj u jednom slogu 6,

broj slogova 7, ukupan broj na paleti 42)

U QPM-u se za maksimalnu visinu slaganja upisuje dozvoljena visina sloga +visina palete

Primer:1500 mm + 145 mm

= 1645 mm

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 64: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

64

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Paleta 800x1200 mm� 410x310x205 mm

� Težina tereta bez palete: 331.8 kg� Težina tereta sa paletom: 361.8 kg� Iskorišćenje nosivosti: 33.18%� Iskorišćenje površine: 79.4%� Iskorišćenje zapremine: 76%

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 65: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

65

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Paleta 1000x1200 mm� 410x310x205 mm (broj u jednom

slogu 8, broj slogova 7, ukupan broj na paleti 56)

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 66: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

66

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Paleta 1000x1200 mm� 410x310x205 mm

� Težina tereta bez palete: 442.4 kg� Težina tereta sa paletom: 472.4 kg� Iskorišćenje nosivosti: 44.24%� Iskorišćenje površine: 84.73%� Iskorišćenje zapremine: 81.06%

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 67: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

67

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Paleta 800x1200 mm� 270x175x95 mm (broj u jednom slogu 18,

broj slogova 15, ukupan broj na paleti 270)

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 68: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

68

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Paleta 800x1200 mm� 270x175x95 mm

� Težina tereta bez palete: 839.7 kg� Težina tereta sa paletom: 869.7 kg� Iskorišćenje nosivosti: 83.97%� Iskorišćenje površine: 88.59%� Iskorišćenje zapremine: 84.16%

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 69: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

69

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Paleta 1000x1200 mm� 270x175x95 mm (broj u jednom slogu

23, broj slogova 13, ukupan broj na paleti 299)

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 70: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

70

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Paleta 1000x1200 mm� 270x175x95 mm

� Težina tereta bez palete: 929.89 kg� Težina tereta sa paletom: 959.89 kg� Iskorišćenje nosivosti: 92.99%� Iskorišćenje površine: 90.56%� Iskorišćenje zapremine: 74.56%

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 71: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

71

Primer 2 – konditorski proizvodi

� Izlazna tabela tačke 1

K6K4 K5K3K2K1

....

299

56

60

P2P1

....

42687

17435

21690

Broj jedinica

rukovanja

....

143

312

K2/K4=362

1000x1200 mm

800x1200 mm

....

270

42

42

Broj jedinica

rukovanja po paleti

1446Ukupno

............

159115.68270x175x95 mm

416122.91410x310x305 mm

K2/K3=517130.14415x245x225 mm

Broj jedinica tovarenjaKoličina

(t)

P1 – paleta 800x1200 mmP2 – paleta 1000x1200 mm

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 72: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

72

� Radi lakšeg izračunavanja potrebnih koeficijenata iskorišćenja moguće je koristiti Microsoft Excel

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 73: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

73

A B C D E F G H I J K L M N O P

1 nosivost palete *kg 1000

2 težina palete *kg 30

3

dimenzije jedinice rukovanja

dimenzije jedinice

tovarenja

4

proizvod

bruto težina jedinice rukovanja (kg) du

žina

širin

a

visi

na

duži

na

širin

a

dozv

olje

na

visi

na

slag

anja

broj jedinica u jednom slogu

broj slogova

broj jedinica na paleti

težina tereta bez palete

težina tereta sa paletom is

korišćen

je

nosi

vost

i

isko

rišćen

je

povr

šine

isko

rišćen

je

zapr

emin

e

5 4.95 315 258 215 800 1200 1500 10 6 60 297 327 29.7 84.66 72.80 6 4.95 315 258 215 1000 1200 1500 12 6 72 356.4 386.4 35.64 81.27 69.89 7 8 9 10

� U prvom koraku neophodno je formirati sledeće kolone i uneti ulazne podatke

ULAZNI PODACI

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 74: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

74

A B C D E F G H I J K L M N O P

1 nosivost palete *kg 1000

2 težina palete *kg 30

3

dimenzije jedinice rukovanja

dimenzije jedinice

tovarenja

4

proizvod

bruto težina jedinice rukovanja (kg) duži

na

širin

a

visi

na

duži

na

širin

a

dozv

olje

na

visi

na

slag

anja

broj jedinica u jednom slogu

broj slogova

broj jedinica na paleti

težina tereta bez palete

težina tereta sa paletom is

korišćen

je

nosi

vost

i

isko

rišćen

je

povr

šine

isko

rišćen

je

zapr

emin

e

5 4.95 315 258 215 800 1200 1500 10 6 60 297 327 29.7 84.66 72.80 6 4.95 315 258 215 1000 1200 1500 12 6 72 356.4 386.4 35.64 81.27 69.89 7 8 9 10

� Nakon procesa optimizacije izvršenog uz pomoć softverskog paketa Quick Pallet Makerpopunjavaju se sledeće kolone

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 75: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

75

� U narednom koraku potrebno je upisati odgovarajuće formule u kolonama od K-P

A B C D E F G H I J K L M N O P

1 nosivost palete *kg 1000

2 težina palete *kg 30

3

dimenzije jedinice rukovanja

dimenzije jedinice

tovarenja

4

proizvod

bruto težina jedinice rukovanja (kg) duži

na

širin

a

visi

na

duži

na

širin

a

dozv

olje

na

visi

na

slag

anja

broj jedinica u jednom slogu

broj slogova

broj jedinica na paleti

težina tereta bez palete

težina tereta sa paletom is

korišćen

je

nosi

vost

i

isko

rišćen

je

povr

šine

isko

rišćen

je

zapr

emin

e

5 4.95 315 258 215 800 1200 1500 10 6 60 297 327 29.7 84.66 72.80 6 4.95 315 258 215 1000 1200 1500 12 6 72 356.4 386.4 35.64 81.27 69.89 7 8 9 10

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 76: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

76

� K5=I5*J5 – broj jedinica na paleti� L5=B5*K5 – težina tereta bez palete� M5=L5+$D$2 – težina tereta sa paletom� N5=(B5*K5)/$D$1*100 – iskorišćenje

nosivosti� O5=(C5*D5*I5)*100/(F5*G5) –

iskorišćenje površine� P5=(C5*D5*E5)*K5*100/(F5*G5*H5) –

iskorišćenje zapremine

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 77: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

77

� Kopiranje unetih forumala u naredni red

Selektuju se označena polja i nakon pojavljivanja crnog “krstića” u donjem desnom uglu klikom i

povlačenjem “miša” naniže vrši se kopiranje odgovarajućih polja

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 78: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

78

Primer 3 – sveže povrće

� Vrsta robe – sveže povrće (krompir, pasulj, crni i beli luk, šargarepa, kupus i kelj, paradajz, paprika, grašak, tikvice, cvekla, karfiol, lubenice i dinje itd.)

� Sveže povrće spada u lako kvarljivu robu� Pri transportu mogu da nastanu različite

neželjene promene sastava, strukture, boje, ukusa, mirisa i drugih osobina proizvoda

Page 79: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

79

Primer 3 – sveže povrće

� Manja oštećenja mogu izazvati smanjenje hranljivosti ili zbog lošeg izgleda smanjenu upotrebnu vrednost

� Teška oštećenja dovode do potpunog kvarenja tako da namirnica postaje nepodesna za ljudsku ishranu, a može čak biti i opasna po zdravlje ljudi

� Zbog navedenih razloga sveže povrće zahteva posebne uslove pri transportu i skladištenju

Page 80: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

80

Primer 3 – sveže povrće

� Količine - na osnovu “Baze poljoprivrede” – “biljna proizvodnja” (RZS) dobijeni su podaci o proizvodnji svežeg povrća na teritoriji Republike Srbije u 2006. godini

Page 81: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

81

Primer 3 – sveže povrće

� Preko “Baze poljoprivrede” – “izvoz i uvoz poljoprivrednih proizvoda” dobijene su ukupne količine uvoza i izvoza za sveže povrće

� U pomenutoj bazi ne postoje podaci vezani za šargarepu, krastavac i beli luk ali je podatke moguće dobiti preko “Baza spoljne trgovine” –opcija “po proizvodima NSST”

Page 82: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

82

Primer 3 – sveže povrće

Page 83: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

83

Primer 3 – sveže povrće

Page 84: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

84

Primer 3 – sveže povrće

Page 85: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

85

Primer 3 – sveže povrće

Page 86: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

86

Primer 3 – sveže povrće

� Nakon obrade prikupljenih podataka dobijena je konačna tabela za ukupan uvoz i izvoz svežeg povrća u 2006.godini

Page 87: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

87

Primer 3 – sveže povrće

� Pravci dopreme i otpreme - Da bi se utvrdili pravci uvoza odnosno izvoza neophodno je iz “Baza spoljne trgovine” – opcija “za odabrani proizvod NSST po zemljama namene” izvući potrebne podatke prvo po rangu uvoza i onda po rangu izvoza za sve proizvode koji pripadaju grupi “sveže povrće”

Page 88: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

88

Primer 3 – sveže povrće

Page 89: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

89

Primer 3 – sveže povrće

� Sumiranjem prikupljenih podataka po vrsti robe i zemljama dobija se konačna tabela o uvozu svežeg povrća u 2006. godini

� Isti postupak se ponovi i za tokove izvoza i prikaže se konačna tabela

2.932046Austrija

69797

16909

3582

3970

42309

Količina(t)

100Ukupno

25.63Ostale zemlje

5.13Holandija

5.69Turska

60.6Republika Makedonija

Ućešće(%)

Vrsta povrća

Page 90: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

90

Primer 3 – sveže povrće

� Analizom tabela o izvozu i uvozu po zemljama bira se transportni lanac

� U konkretnom primeru zbog najveće količine odabran je pravac uvoza na relaciji:� Republika Makedonija – Srbija

� ukupna količina 42309 tona

Page 91: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

91

Primer 3 – sveže povrće

� Struktura uvoza po asortimanu za odabrani transportni lanac

Page 92: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

92

Primer 3 – sveže povrće

� Jedinica proizvodnje – komadnaroba

� Jedinica pakovanja – vreće, kutije i gajbice različitih dimenzija i težina

� Jedinica rukovanja = jedinica pakovanja

� Jedinica tovarenja – paleta 800x1200 mm i 1000x1200 mm

Page 93: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

93

Primer 3 – sveže povrće

� Kada se radi o svežem povrću može se uočiti da se odreñene vrste pakuju u identične jedinice rukovanja� Primer

� krompir, pasulj, kupus, kelj i luk � vreće od 10 kg� vreće od 25 kg� vreće od 50 kg

Page 94: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

94

Primer 3 – sveže povrće

� Dimenzije jedinice rukovanja

....

10

10

7.4

10

25

50

Bruto masa

kutije (kg)

20400x250x150krompir i pasulj, kupus, kelj i lukvreća 3

................

....350x650x180krastavackutija 3

50420x380x150paradajzkutija 2

50400x300x135paradajzkutija 1

20800x500x170krompir i pasulj, kupus, kelj i lukvreća 2

601000x560x210krompir i pasulj, kupus, kelj i lukvreća 1

Učešće(%)

dimenzije

(mm)jedinica proizvoda

Vrsta

pakovanja

� Dozvoljena visina slaganja tereta na palete je 1000 mm, a nosivost palete je 1000 kg

Page 95: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

95

Primer 3 – sveže povrće

� Paleta 800x1200 mm� 1000x560x210 mm (broj u jednom slogu 1,

broj slogova 4, ukupan broj na paleti 4)

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 96: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

96

Primer 3 – sveže povrće

� Paleta 800x1200 mm� 1000x560x210 mm

� Težina tereta bez palete: 200 kg� Težina tereta sa paletom: 230 kg� Iskorišćenje nosivosti: 20%� Iskorišćenje površine: 58.3%� Iskorišćenje zapremine: 49.0%

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 97: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

97

Primer 3 – sveže povrće

� Paleta 1000x1200 mm� 1000x560x210 mm (broj u jednom

slogu 1, broj slogova 4, ukupan broj na paleti 4)

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 98: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

98

Primer 3 – sveže povrće

� Paleta 1000x1200 mm� 1000x560x210 mm

� Težina tereta bez palete: 200 kg� Težina tereta sa paletom: 230 kg� Iskorišćenje nosivosti: 20%� Iskorišćenje površine: 46.67%� Iskorišćenje zapremine: 39.2%

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 99: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

99

Primer 3 – sveže povrće

� Paleta 800x1200 mm� 400x300x135 mm (broj u jednom slogu 8,

broj slogova 7, ukupan broj na paleti 56)

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 100: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

100

Primer 3 – sveže povrće

� Paleta 800x1200 mm� 400x300x135 mm

� Težina tereta bez palete: 414.4 kg� Težina tereta sa paletom: 444.4 kg� Iskorišćenje nosivosti: 41.44%� Iskorišćenje površine: 100%� Iskorišćenje zapremine: 94.50%

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 101: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

101

Primer 3 – sveže povrće

� Paleta 1000x1200 mm� 400x300x135 mm (broj u jednom

slogu 10, broj slogova 7, ukupan broj na paleti 70)

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 102: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

102

Primer 3 – sveže povrće

� Paleta 1000x1200 mm� 400x300x135 mm

� Težina tereta bez palete: 518 kg� Težina tereta sa paletom: 548 kg� Iskorišćenje nosivosti: 51.8%� Iskorišćenje površine: 100%� Iskorišćenje zapremine: 94.5%

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 103: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

103

Primer 3 – sveže povrće

� Izlazna tabela tačke 1

7745007745007745vreca 2 – paradajz 10 kg

K7K5 K6K4K3K2K1

...

70

4

P2P1

...

1046622

177940

71176

106764

Broj jedinica

rukovanja

...

14952

26691

1000x1200 mm

800x1200 mm

...

56

4

Broj jedinica rukovanja po

paleti

42309Ukupno

............

1869010466227745kutija 1 – paradajz 7.4 kg

1779401779.4vreća 1 – krompir, pasulj, kupus, kelj i luk – 25 kg

711761779.4vreća 2 – krompir, pasulj, kupus, kelj i luk – 25 kg

266911067645338.2vreća 1 – krompir, pasulj, kupus, kelj i luk – 50 kg

Broj jedinica tovarenjaBroj jedinica

pakovanja

Količina (t)

P1 – paleta 800x1200 mmP2 – paleta 1000x1200 mm

Page 104: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

104

Primer 4 – čelični proizvodi

� Vrsta robe – čelični proizvodi dobijaju se od različitih sirovina - rude gvožña, koks, krečnjak, antracit, topitelj, dolomit, kvarcititd.

� Proizvodi od čelika nastaju u visokoj peći sa aglomeracijom, konventorskoj čeličani, toploj i hladnoj valjaonici

� Generalno, proizvodi od čelika se dele na hladno valjane i toplo valjane proizvode

Page 105: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

105

Primer 4 – čelični proizvodi

� Količine – kada je u pitanju industrija čelika najznačajnije učešće u proizvodnji ima US SteelSerbia čiji je kapacitet oko 2.400.000 tona/godišnje (kompletna proizvodnja gvožña u 2007. godini ostvarena je upravo u ovoj kompaniji*)

1002.400.000Ukupno

32768000Hladno valjani proizvodi

681.632.000Toplo valjani proizvodi

Učešće(%)

Količina(t)

Vrsta proizvoda

*izvor – Privredna komora Srbije

Page 106: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

106

Primer 4 – čelični proizvodi

� US Steel Serbia je kompanija koja je orjentisana pre svega na izvoz svojih proizvoda, a najznačajniji partneri su prikazani u tabeli

1002.400.000Ukupno

35840000Ostalo

496000Engleska

9216000Nemačka

10240000Francuska

20480000Italija

22528000Turska

Učešće(%)

Količina (t)

Zemlja

* “ostalo” – domaće tržište+ostale zemlje sa svih kontinenata

Page 107: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

107

Primer 4 – čelični proizvodi

� Asortiman toplo i hladno valjanih čeličnih proizvoda je veoma širok, ali se može podeliti u tri velike grupe:� Široke trake

� Debljina: 1.5-15 mm� Širina: 800-2050 mm� Unutrašnji prečnik kotura: 760 mm� Spoljašnji prečnik kotura: do 2000 mm� Masa kotura: 6-35 t

� Uske trake� Debljina: 1.5-8 mm� Širina: 50-500 mm� Unutrašnji prečnik kotura: 610 mm� Masa kotura: do 15 t

� Table� Debljina: 3-15 mm� Širina: 800-2050 mm� Dužina: 2000-12000 mm� Masa paketa: do 25 t

Page 108: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

108

Primer 4 – čelični proizvodi

� Struktura proizvodnje po grupama proizvoda

2.400.000

84480

7680

675.840

375.360

16320

1.240.320

Količina (t)

100Ukupno

3.52table

0.32Uske trake

28.16Široke trakeHladno valjani proizvodi

15.64table

0.68Uske trake

51.68Široke trakeToplo valjani proizvodi

Učešće(%)

AsortimanVrsta proizvoda

Page 109: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

109

Primer 4 – čelični proizvodi

� Toplo i hladno valjane uske i široke trake razlikuju se po:� spoljašnjem prečniku, � debljini lima, � dužini, � širini i � masi.

� Unutrašnji poluprečnik širokih traka je 760 mm, dok je kod uskih traka poluprečnik 610 mm

� Spoljašnji poluprečnik, debljina lima, dužina i širina direktno utiču na masu proizvoda

Page 110: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

110

Primer 4 – čelični proizvodi

� Razmatranjem prethodno iznetih činjenica vezanih za karakteristike čeličnih proizvoda može se zaključiti da je upravo masa značajna sa aspekta optimizacije

� Zbog navedenog, asortiman čeličnih proizvoda svrstan je u grupe prema njihovoj težini

Page 111: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

111

Primer 4 – čelični proizvodi

� Struktura proizvodnje po asortimanu

Page 112: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

112

Primer 4 – čelični proizvodi

� Da bi se sprovela ABC analiza prvo je neophodno sortirati navedeni asortiman po procentualnom učešću u ukupnoj količini

� Nakon toga izračunava se kumulanta

Page 113: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

113

Primer 4 – čelični proizvodi

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 10 20 30 40broj artikala

Učešće(%)

A

B

C

Page 114: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

114

Primer 4 – čelični proizvodi

� U daljem radu razmatraju se svi proizvodi iz grupe A

� Proizvodi iz grupe B i C čine kategoriju “ostalo” za hladno i toplo valjane široke trake i toplo valjane lim table, dok se za preostale tri grupe čeličnih proizvoda (koje se ne nalaze u grupi A) računa prosečna vrednost mase i dužine

� Grupa “ostalo” se takoñe obrañuje u daljem radu, a za masu i dužinu se uzimaju prosečne vrednosti

Page 115: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

115

Primer 4 – čelični proizvodi

� Prosečna vrednost mase/dužine računa se na sledeći način:

� M1,M2...Mn – masa/dužina trake/table 1,2...n

� p1,p2,...,pn – verovatnoća pojavljivanja odgovarajućeg proizvoda Σpi=1

� Ms – prosečna vrednost mase/dužine

∑ +++= nn xpMxpMxpMMs ⋯2211

Page 116: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

116

Primer 4 – čelični proizvodi

� Primer računanja prosečne mase za grupu “ostalo” kod toplo valjanih širokih traka� Iz kompletnog asortimana toplo valjanih

širokih traka u grupu A prema ABC analizi ušli su sledeći proizvodi:� Trake mase 10, 15, 20 i 25

� Proizvodi u grupi B i C su:� Trake mase 5, 30 i 35 – za ove trake je

potrebno izračunati prosečnu masu

Page 117: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

117

Primer 4 – čelični proizvodi

100

17

33

50

Učešće (%)

1148838ukupno

0.172480635

0.334961330

0.50744195

piKoličina

(t)Masa

(t) - Mi

tonaxxxMs 33.1817.03533.0305.05 =++=

Page 118: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

118

Primer 4 – čelični proizvodi

� Asortiman koji se dalje obrañuje u radu

Page 119: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

119

Primer 4 – čelični proizvodi

� Najznačajniji partner pri izvozu čeličnih proizvoda je Turska i iz tog razloga će se u daljem radu obrañivati upravo transportni lanac:� Smederevo – Turska

� ukupna količina 528.000 tona

Page 120: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

120

Primer 4 – čelični proizvodi

� Struktura izvoza po asortimanu za odabrani transportni lanac

Page 121: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

121

Primer 4 – čelični proizvodi

� Jedinica proizvoda – toplo i hladno valjane široke i uske trake i lim table

� Jedinica pakovanja= jedinica proizvoda

� Jedinica rukovanja= jedinica pakovanja

� Jedinica tovarenja= jedinica rukovanja

Page 122: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

122

Primer 4 – čelični proizvodi

� Izlazna tabela tačke 1

Page 123: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

123

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Vrsta robe – mleko i mlečni proizvodi dobijaju se preradom sirovog mleka

� Mleko i mlečni proizvodi spadaju u jako kvarljivu robu i zahtevaju specijalne uslove pri transportu i skladištenju (temperatura, higijenski uslovi...)

Page 124: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

124

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Zajednica za stočarstvo mleko i mlečne proizvode klasifikuje na sledeći način:� Pasterizovano mleko� Kiselo mlečni proizvodi� Pavlaka� UP proizvodi (sterilizovane prerañevine)� Maslac� Sir� Mleko u prahu

Page 125: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

125

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi� Republički zavod za statistiku Srbije ima sledeću

klasifikaciju mleka i mlečnih proizvoda:� Mleko od 1% masnoće� Mleko i pavlaka sa preko 1% do 6% masnoće� Pavlaka sa sadržajem preko 6% masnoće� Mleko u čvrstom obliku sa 1.5% masnoće� Mleko, pavlaka, u čvrstom obliku preko 1.5% masnoće� Jogurt sa šećerom, aromatizovan, sa voćem� Fermentisani proizvodi� Sladoled sa ili bez dodatka kakaa� Surutka� Proizvodi od prirodnih sastojaka mleka� Sir, strugan ili u prahu, svih vrsta� Sir, topljen sem struganog ili u prahu� Sir, prošaran

Page 126: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

126

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Količine – U 2006. godini proizvodeno je ukupno 1.602 miliona litara mleka što preračunato po stanovniku iznosi oko 165 litara

� Najznačajniji prerañivači mleka u Srbiji su:� “Imlek” – Beograd� “Mlekara” – Subotica� “Novosadska mlekara” – Novi Sad� “Sremska mlekara” – Sremska Mitrovica� “Mlekara” – Šabac� Itd.

Page 127: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

127

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Učešće proizvoñača u ukupnoj količini prerañenog mleka dobijeno je na osnovu učešća pomenutih mlekara u otkupu

41%

11%11%

8%

6%

6%

6%

11%

IMLEK

NOVOSADSKAMLEKARAMLEKARA SUBOTICA

MLEKARA ŠABAC

ZRENJANIN

SOMBOR

ZAJEČAR

OSTALI

Page 128: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

128

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Na osnovu izveštaja Zajednice stočarstva dobijena je struktura proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda

36%

34%

22%

5% 3%

kiselomlečni proizvodi UP proizvodi pasterizovano mleko

pavlaka ostalo

Page 129: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

129

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi� Asortiman mleka i mlečnih proizvoda

� mleko� sveže mleko 2.8% i 2.2% mlečne masti� dugotrajno mleko 1.6%, 2.8%, 3.2% mlečne masti� čokoladno mleko� milk shake� big mix� slatka pavlaka

� jogurt� jogurt od 3.2% mlečne masti� probiotik jogurt� jogurt plus� jogurt fit� kefir� voćni jogurti� jogurti sa muslijem

� kiselo mleko� kiselo mleko 3.2% i 6% mlečne masti

� pavlaka� kisela pavlaka 12% i 20% mlečne masti

Page 130: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

130

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Prema Bazi spoljne trgovine dobijen je podatak da je izvoz Srbije u 2006. godini iznosio oko 34 hiljade tona mleka i mlečnih proizvoda, dok je uvoz bio znatno manji i iznosio je oko 2.6 hiljada tona

� Analizom podataka koji se odnose na pravce izvoza odnosno uvoza uočeno je da se sumiranjem vrednosti ne dobijajukoličine ukupnog izvoza i uvoza – ovo je posledica toga što se za 2006. godinu nije vodila statistika koja kao odvojenu zemlju posmatra Crnu Goru

Page 131: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

131

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Pojavni oblikA. komadni oblikB. tečno stanje

� U tečnom stanju se pojavljuje pre svega mleko i u ovom obliku se ono transportuje u odgovarajućim cisternama, a koriste ga veliki potrošači

Page 132: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

132

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Pravci dopreme i otpreme – prema Bazi spoljne trgovine utvrñeno je da su najznačajniji partneri pri izvozu robe Republika Makedonija i Bosna i Hercegovina koje zajedno čine oko 98% ukupnog izvoza mleka i mlečnih proizvoda

� Najznačajniji pravci uvoza su Nemačka, Rumunija i BiH

Page 133: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

133

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Pošto izvoz čini oko 93% spoljnotrgovinske razmene Srbije u pogledu mleka i mlečnih proizvoda, a Bosna i Hercegovina učestvuje sa oko 72% u toj količini za optimizaciju je odabran transportni lanac:� Srbija-Bosna i Hercegovina

� ukupna količina 8817 tona

Page 134: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

134

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Struktura izvoza po asortimanu za odabrani transportni lanac

Page 135: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

135

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Jedinica proizvodnje: različita pakovanja tetratop, tetrabrik, elopak i plastične čaše

� Jedinica pakovanja = jedinica proizvodnje

� Jedinica rukovanja: zbirno pakovanje 12x1l, 12x1/2l, 24x1/4l, 12x1/4l 12x1/5l, 18x1/2l, 12x0.33l, 10x0.25l i 10x0.2l

� Jedinica tovarenja: paleta 800x1200 mm i 1000x1200 mm

Page 136: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

136

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Kompletan asortiman mleka i mlečnih proizvoda pakuje se u sledeće jedinice rukovanja

Page 137: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

137

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Struktura izvoza po asortimanu i jedinicama rukovanja za odabrani transportni lanac

Page 138: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

138

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� U daljem postupku vrši se optimizacija slaganja jedinica rukovanja na palete 800x1200 mm i 1000x1200 mm

� Dozvoljena visina slaganja tereta je 1200 mm, a nosivost palete je 1000kg

Page 139: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

139

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Paleta 800x1200 mm� 370x300x100 mm (broj u jednom slogu 8,

broj slogova 12, ukupan broj na paleti 96)

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 140: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

140

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Paleta 800x1200 mm� 370x300x100 mm

� Težina tereta bez palete: 384 kg� Težina tereta sa paletom: 414 kg� Iskorišćenje nosivosti: 38.4%� Iskorišćenje površine: 92.5%� Iskorišćenje zapremine: 92.5%

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 141: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

141

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Paleta 1000x1200 mm� 370x300x100 mm(broj u jednom slogu

10, broj slogova 12, ukupan broj na paleti 120)

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 142: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

142

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Paleta 1000x1200 mm� 370x300x100 mm

� Težina tereta bez palete: 480 kg� Težina tereta sa paletom: 510 kg� Iskorišćenje nosivosti: 48%� Iskorišćenje površine: 92.5%� Iskorišćenje zapremine: 92.5%

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

Page 143: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

143

Primer 5 – mleko i mlečni proizvodi

� Izlazna tabela tačke 1

Page 144: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

144

� Izuzetno široka primena � U svetu se godišnje proizvede i proda preko 130

miliona novih računara.

� Sve kraći životni vek� Predviña se uvećanje broja računara po

prosečnoj stopi od 31% na nivou godine (za razvijene zemlje).

� Zaostajanje Srbije:� Samo 26.5% domaćinstava u Srbiji poseduje

računar, a samo 1.5% stanovnika ima prenosivi računar (2006.).

Primer 6 – računari i računarske komponente

Page 145: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

145

Asortiman

� Matična ploča� Procesor� Hard disk� Napajanje� Kućišta� Optički ureñaji� Grafička karta� Ram memorije� Modem� Flopi disk

� Miš� Tastatura� Web kamere� Mikrofoni i slušalice� Monitori� Štampači i skeneri� Projektor� Mrežna oprema� Prenosivi računari� Zvučnici

Page 146: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

146

Domaća proizvodnja

�Proizvodnja računarske opreme u Srbiji je zanemarljiva.

�Mesečna proizvodnja iznosi 25 000 monitora i 60 000 modula memorije (podaci iz 2004. godine).

Page 147: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

147

Tokovi izvoza

� Izvoz je prisutan jedino kao distribucija prethodno uvezene robe u susedne zemlje.

� Računarske komponente se najviše izvoze za Bosnu i Hercegovinu (oko 63%).

30ostalo

8Hrvatska

11Rumunija

83BIH

količina (t)zemlja

Page 148: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

148

Tokovi uvoza

� Ukupan uvoz računarske opreme u Republiku Srbiju 2005 godine bio je oko 6 825 tona.

� Najveći deo uvoza realizovan je iz azijskih zemalja, pre svega Kine, Malezije, Indonezije itd.

� Kada su u pitanju neazijske zemlje, najveći uvoz realizovan je iz Slovačke, Češke i SAD.

Page 149: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

149

Uvoz računarske opreme u Srbiju tokom 2005. godine

2.34185163Tajland

2.5463351Irska

3.4621652Nemačka

4.07272604Slovačka

4.0731463SAD

4.2778789Tajvan

5.3978760EU

5.4999886Singapur

7.012794201Japan

7.213227362Malezija

41.5763584377Kina

učešće (%)

vrednost (hilj $)

kol.(t)

Zemlja

98.21806376720ukupno

0.589732Francuska

0.712663Kostarika

0.713664Austrija

1.1203044Filipini

1.1206629Mañarska

1.52747112Češka

1.8325552V. Britanija

1.9354384Koreja

2.13896252Indonezija

učešće (%)

vrednost (hilj $)

kol.(t)Zemlja

Page 150: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

150

Izbor lanca za optimizaciju

��Uvoz iz Kine:Uvoz iz Kine:�65% ukupne količine�42% ukupne vrednosti

LC Šangajn LC Beograd

4 378 t, 3 001 000 kom

Page 151: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

151

Uvoz računarskih komponenti iz Kine tokom 2005. godine

1001007635843783001062ukupno

105500277600prenosivi računari

0066127660jedinice periferne za AOP

0125041116206hard diskovi

14102327134780modemi

229798254377konvertori statički za AOP (napaj)

13510210556158959štampači

0176733000flopi disk, ZIP drajv

4191529194555448tastature

3185537127530545mrežne, zvučne, grafičke kartice

2514188791097417801monitori, miševi, skeneri džojstici

10157797449448625optički ureñaji

011488943140mikroprocesori

4911902181258374matične ploče

371188681598334547kućišta sa napajanjem

učešće pokol. (%)

učešće pokom. (%)

vrednost(hilj $)

kol.(t)

komAsortiman

Page 152: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

152

Struktura asortimana

� Kućišta sa napajanjem, monitori, miševi, skeneri, džojstici, optički ureñaji, mrežne, zvučne, grafičke kartice, tastature, matične ploče i štampači, zajedno čine 91% ukupnog broja komada, odnosno 96% ukupno uvezene količine u tonama i analiziraće se svaka grupa posebno.

� Ostali proizvodi zbog malog učešća biće obuhvaćeni kategorijom ostalo.

Page 153: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

153

Struktura asortimana

� U grupi miševi, skeneri, monitori i džojstici na bazi razgovora sa distributerima dobijena je sledeća struktura: � monitori - 40%� miševi - 55%� džojstici i skeneri - 5%.

� Za grupu monitori, trend proizvodnje i prodaje uslovljava sledeću raspodelu:� TFT - 90%� CRT - 10%.

Page 154: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

154

Relevantni asortiman uvoza računarskih komponenti iz Kine

43783001062ukupno

200317654ostalo

25116712CRT monitori

752150408TFT monitori

556158959štampači

69229790miševi

127530545mrežne, zvučne, grafičke kartice

194555448tastature

181258374matične ploče

1598334547kućišta sa napajanjem

449448625optički ureñaji

Količina(t)

Količina(komada)

Asortiman

Page 155: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

155

Ukrupnjavanje

� Svaku kategoriju komponenti karakteriše veliki broj artikala. Artikli se razlikuju po proizvoñaču, dimenzijama proizvoda, karakteristikama i sl., a to utiče na pojavu velikog broja jedinica pakovanja.

� Analizom prodaje artikala, za svaku komponentu je izabran predstavnik. Radi se o proizvodu koji spada u grupu najzastupljeniji na tržištu i čija je veličina pakovanja najčešća u toj kategoriji komponenti.

Page 156: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

156

Ukrupnjavanje

� Za komponente u grupi mrežne, zvučne i grafičke karte, utvrñeno je sledeće:� mrežne karte - uglavnom su integrisane u

matične ploče� zvučne karte - namenjene su profesionalnoj

upotrebi i u prodaji učestvuju sa 5% ukupnog broja komada, dok su sve ostale integrisane u matičnu ploču.

� grafičke karte – čine 95% ukupnog broja komada ove grupe komponenti.

Page 157: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

157

Ukrupnjavanje

� U slučaju kad u jednoj kategoriji komponenti postoje značajne razlike u dimenzijama pakovanja, a srazmerno učestvuju u ukupnoj prodaji bira se veći broj predstavnika, odnosno jedinica pakovanja.

� U ovom primeru to je bio slučaj sa:� grafička karta: 2 predstavnika� miš: 2 predstavnika

Page 158: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

158

Primer ukrupnjavanja za kućište sa napajanjem

� Predstavnik: Frontier Vita 400W� Dimenzije: 430x180x410 mm� Jedinica pakovanja - kartonska kutija:

� dimenzije 470x220x450 mm, � masa 4,7 kg.

Page 159: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

159

Optimalan način slaganjapaleta 800x1200 mm paleta 1000x1200 mm

Page 160: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

160

Uporedni prikaz ukrupnjavanja

8,2

78,77

79,06

1495

128,7

98,7

4,7

21

3

7

800x1200 mm

11,7iskorišćenje nosivosti (%)

90,53iskorišćenje zapremine (%)

90,87iskorišćenje površine (%)

1495visina tereta sa paletom (mm)

171masa tereta sa paletom (kg)

141masa tereta (kg)

4,7masa kutije (kg)

30ukupan broj kutija

3broj slogova

10broj kutija u slogu

1000x1200 mmPOKAZATELJ

Page 161: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

161

Ukrupnjavanje – grupa ostalo

� procesor - AMD Senprom 2800+, 140x80x200 mm� hard disk - Maxtor 160GB Diamond Max 10 SATA 300,

230x200x100 mm� modem – Lucent V.92 56 K, 160x210x40 mm� jedinice periferne za AOP, predstavnici zvučnici – Logitech

X-120, 260x160x280 mm� prenosivi računari – MSI M635, 430x220x370 mm� flopi disk FDD – Nec 3.5'', 120x120x30 mm � konvertori statički za AOP(napajanje) - Cooler Master

Extreme Power 380W PCAP, 210x200x100 mm� džojstici – Logitech Precision, 190x140x65 mm� skeneri - Mustek BearPaw 2400CU, 430x300x50 mm

Page 162: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

162

Ukrupnjavanje - grupa ostalo

� Za proizvode grupe ostalo za jedinicu rukovanja izabrana je kutija dimenzija 450x300x400 mm, prosečne mase 7 kg, a u nju staje:� 20 procesora, ukupno 2157 kutija za procesore� 8 hard diskova, ukupno 2026 kutija za hard diskove � 32 modema, ukupno 4212 kutija za modeme� 2 zvučnika, ukupno 3830 kutija za zvučnike� 1 prenosivi računar, ukupno 7600 kutija za prenosive

računare� 78 flopi diskova, ukupno 423 kutije za flopi diskove� 8 konvertora statičkih za AOP (napajanje), ukupno 6797

kutija za konvertore� 24 džojsika, ukupno 609 kutija za džojstike� 7 skenera, ukupno 895 kutija za skenere

Page 163: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

163

Optimalan način slaganjapaleta 800x1200 mm paleta 1000x1200 mm

Page 164: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

164

Uporedni prikaz ukrupnjavanja

10,5

75,66

84,38

1345

156

126

7

18

3

6

800x1200 mm

14iskorišćenje nosivosti (%)

80,7iskorišćenje zapremine (%)

90iskorišćenje površine (%)

1345visina tereta sa paletom (mm)

198masa tereta sa paletom (kg)

168masa tereta (kg)

7masa kutije (kg)

24ukupan broj kutija

3broj slogova

8broj kutija u slogu

1000x1200 mmPOKAZATELJ

Page 165: ITR2-vezba 2

Vežba 2. Definisanje varijantnih rešenja pakovanja i ukrupnjavanja

165

26754423498451143 001 06130010614377Suma

11901 58728 549317 654317 654200Ostalo

2315462927 773555 448555 448194Tastatura

33126 624158 959158 959158959556Štampač

1542306 89468 93768 93721Miš 2

10812916 086160 853160 85348Miš 1

1161232218570371 381371 38174Grafička karta 2

758132715 917159 163159 16353Grafička karta 1

22793 134150 408150 408150 408752TFT monitori

1 3932 78616 71216 71216 712251CRT monitori

1 4961 49644 862448 625448 625449Optički ureñaji

1 4362 15425 837258 374258 374181Matične ploče

11 15215 931334 547334 547334 5471598Kućište sa napajanjem

1000*1200(mm)

800*1200(mm)

broj jedinicatovarenja (kom)

broj jedinica

rukovanja(kom)

broj jedinica

pakovanja(kom)

broj jedinica

proizvoda(kom)

količina(t/god)ASORTIMAN

Broj tovarnih jedinica u realizaciji uvoza računarskih komponenti iz Kine