of 15 /15
PASIVNA MREŽNA OPREMA-utp kablovi Pasivne komponente mreže čine: - utičnice - kablovi -paneli za prespajanje i za završavanje kablova (patch panel) -kablovi za prespajanje (patch cabel) -rek ormani - kanalice za vođenje kabla Za prenos signala između računara većina današnjih mreža koristi kablove koji se ponašaju kao mrežni prenosni medijumi.Većina današnjih mreža koristi tri osnovne vrste kablova: - koaksijalne kablove -kablove sa upredenim paricama (twistedpair) -optičke kablove Kroz upredene parice i koaksijalni kabl prenose se električni signali, dok se kroz optička vlakna prenose signali u vidu svetlosnih impulsa. Za ispravan rad mreže potrebno je da se kablovski sistem (kablovi i priključni elementi) formira od komponenti koje zadovoljavaju određene tehničke standarde. Kablovi koji se koriste u jednoj mreži zavise od više parametara: - pouzdanost kabla - maksimalnu dužinu između čvorova - zaštitu od električnih smetnji - podužno slabljenje - tolerancije u otežanim uslovima rada - cenu i opštu raspoloživost kabla - lako povezivanje i održavanje Koaksijalni kabl

Vezba 2-Utp Kablovi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

O utp kablovima

Citation preview

Page 1: Vezba 2-Utp Kablovi

PASIVNA MREŽNA OPREMA-utp kablovi

Pasivne komponente mreže čine:- utičnice- kablovi-paneli za prespajanje i za završavanje kablova (patch panel)-kablovi za prespajanje (patch cabel)-rek ormani- kanalice za vođenje kabla

Za prenos signala između računara većina današnjih mreža koristi kablove kojise ponašaju kao mrežni prenosni medijumi.Većina današnjih mreža koristi triosnovne vrste kablova:- koaksijalne kablove-kablove sa upredenim paricama (twistedpair)-optičke kablove

Kroz upredene parice i koaksijalni kabl prenose se električni signali, dok se krozoptička vlakna prenose signali u vidu svetlosnih impulsa. Za ispravan rad mrežepotrebno je da se kablovski sistem (kablovi i priključni elementi) formira odkomponenti koje zadovoljavaju određene tehničke standarde.Kablovi koji se koriste u jednoj mreži zavise od više parametara:- pouzdanost kabla- maksimalnu dužinu između čvorova- zaštitu od električnih smetnji- podužno slabljenje- tolerancije u otežanim uslovima rada- cenu i opštu raspoloživost kabla- lako povezivanje i održavanje

Koaksijalni kabl

Page 2: Vezba 2-Utp Kablovi

Relativno su jeftini, laki, fleksibilni i jednostavni za rad Sastoji seod bakarne žice u sredini, oko koje se nalazi izolacija, sloj od upletenog metala (širm) i, spoljašnji zaštitni omotač. Svrha ovog oklopa je da apsorbuje elektromagnetne smetnje ili šum, i time spreči njihovo mešanje sa podacima koji se prenose. Kablovi koji imaju jedan sloj izolacije i jedan sloj od upletenog metala zovu se i kablovi sa dvostrukom zaštitom. Postoje, takođe, i kablovi sa četvorostrukom zaštitom (dva sloja izolacije i dva sloja širma), koji se primenjuju u sredinama sa jakim elektromagnetnim smetnjama.Bakarni provodnik (žica) u sredini kabla prenosi elektromagnetne signale kojipredstavljaju kodirane računarske podatke. Ovaj provodnik može biti od punogmetala, ili u obliku više upletenih žica. Ukoliko je od punog metala, onda je toobično bakar. Provodnik je obložen dielektričnim izolacionim slojem koji gaodvaja od širma. Širm ima ulogu uzemljenja i štiti provodnik od električnog šuma i preslušavanja.

Kabl sa upredenim paricama

(twisted pair cable) se sastoji od parova izolovanihbakarnih žica koje su obmotane (upredene) jedna oko druge. Upredanje se vrši ucilju otklanjanja elektromagnetnih smetnji. Broj uvrtaja po metru čini deospecifikacije tipa kabla jer što je broj uvrtaja po metru veći, veća je otpornostkabla na elektromagnetne smetnje. Na slici prikazana su dva tipa ovog kabla:kabl sa neoklopljenim (Unshielded Twisted-Pair, UTP) i oklopljenim (ShieldedTwisted-Pair, STP) paricama.

Shielded twisted pair (STP or STP-A) 

Page 3: Vezba 2-Utp Kablovi

150 ohm STP shielded twisted pair cable defined by the IBM Cabling System specifications and used with token ring or FDDI networks. This type of shielding protects cable from external EMI from entering or exiting the cable and also protects neighboring pairs from crosstalk.

Kablovi sa neoklopljenim i oklopljenim paricama

Grupe parica se obično nalaze u zaštitnom omotaču i zajedno sa njim čine kabl.Pravila strukturnog kabliranja, propisuju da se za povezivanje računara morajukoristiti četvoroparični kablovi. Upredanjem se poništava električni šum odsusednih parica, ili ostalih izvora. Neki proizvođači (IBM, evropske firme) su razvili tzv. oklopljene kablove, koji oko parica imaju određenu električno provodnu strukturu koja pruža znatno veći nivo zaštite. U praksi postoje tri tipa oklopljenih kablova: FTP, S-FTP i STP.

Page 4: Vezba 2-Utp Kablovi

FTP kabl je napravljen tako da su četiri parice potpuno obavijene tankommetalnom folijom. Ova folija svoju zastitnu funkciju obavlja tako štozahvaljujući visokoj impedansi reflektuje spoljne, ometajuće, elektromagnetnesignale na učestanostima većim od 5 MHz i tako im onemogućava prodor dosamih parica. Po odnosu cena/performanse u praksi su se najbolje pokazali FTPkablovi, tako da se oni najčešće i koriste.

Cat5 UTP---- 100MHz ----100BASE-TX & 1000BASE-T--- Common in most current LANsCat5e UTP-----100MHz[-----100BASE-TX & 1000BASE-T----Enhanced Cat5. Same construction as Cat5, but with better testing standardsCat6 UTP------ 250MHz[-----1000BASE-T Ethernet---Not a standard; a cable maker's own label.-Cat6e 250MHz (500MHz)-- not a standard; a cable maker's own label.--

Page 5: Vezba 2-Utp Kablovi

RJ45Najčešće korišćeni tip konektora je RJ (Registered Jack) i on se, u više varijanti, koristi kod telefonskih i računarskih mreža.

Najčešći RJ konektori su:- RJ11 - jedna telefonska linija- RJ14 - dve telefonske linije- RJ12 i RJ25 - tri telefonske linije- RJ45 – Ethernet računarska mreža

Page 6: Vezba 2-Utp Kablovi

Utičnica nazidna za 1 X RJ45. Utičnica je namenjena za montažu na zid. Isporučuje se bez modula za povezivanje i priključenje kabla. Moguće je u ovu utičnicu montirati jedan modul RJ45 kategorije 5e ili 6.

Modul UTP RJ45 Cat5e ili Cat6. Modul je namenjen za primenu u patch panelima ili utičnicama i sl. Lak za montažu. Za nabacivanje provodnika koristi se alat po standardu 110 (Krone).

Patch panel UTP Cat5e ili Cat6. 24p ili 48p. Za Rack montažu 19''. Krone sistem nabacivanja

Page 7: Vezba 2-Utp Kablovi

Modul UTP RJ45 Cat5e ili Cat6. Modul je namenjen za primenu u patch panelima ili utičnicama i sl. Lak za montažu. Za nabacivanje provodnika koristi se alat po standardu 110 (Krone).

Kablovi sa upredenim paricama za povezivanje sa računarima koriste RJ-45konektore.Za povezivanje bakarnih žica sa konektorima koristi se poseban tip alata - tzv.klešta za krimpovanje. Ovaj alat najčešće ima mogućnost za rad sa RJ45 i RJ11konektorima. Raspored žica pri povezivanju je određen standardima 568A i568B. Ovi standardise koriste kod računarskih mreža (RJ45 konektori). 568A jepredloženi standard. Kablovi koji kombinuju 568A i 568B standarde se koriste zadirektno povezivanje dva računara.

Page 8: Vezba 2-Utp Kablovi

Crimp klještima ogolite vodove i to tako što prvo skinete izolaciju u dužini oko jednog santimetra (na klještima imate nož za ovu namenu koji ima i graničnik tako da ne morate ništa da merite. Kada skinete izolaciju, raspredite svih osam vodova, i povucite malo izolaciju tako da vodove izvučete više napolje, kako bi ste ih lako ispravili i rasporediti prema gornjoj šemi.

Ispravljene, složene i raspoređene vodove stisnite sa dva prsta tako da možete klještima da ih potkratite za toliko da svi vodovi budu iste dužine - skratite ih sve zajedno, namenskim nožem na klještima. Sad vodove lagano ugurajte u konektor vodeći računa da je on pravilno okrenut.

U konektoru se nalaze vođice tako da će svaki vod leći u svoje ležište. Ugurajte kabal tako da svi vodovi uđu u konektor do kraja. Sada navucite i izolaciju tako da uđe u konektor što više, kako bi je uhvatio plastični zub koji ćete klještima stisnuti. Kada ste namestili kabal, umetnite kabal sa konektorom u klješta i stisnite. Klješta će pritisnuti kontakte na konektoru tako da oni upadnu u konektor, probiju izolaciju vodova i naprave dobar kontakt sa njima. Istovremeno, biće stisnut i plastični zub koji će se polomiti i uhvatiti ceo kabal sa izolacijom u konektoru tako da ga potpuno u čvrsti.

Najčešća greška je da izolacija bude prekratka i zub je ne uhvati već stisne gole vodove direktno. Rezultat je ili da vodovi nisu dovoljno stisnuti tako da se klimaju i vremenom ispadaju iz konektora ili, ako se čvrsto stisne, zub preseče vodove.

Nekoliko puta popustite i ponovite stisak da bi svi kontakti podjednako uhvatili vodove. Nemojte previse stiskati. Neka klješta nemaju dobre graničnike i može da se desi da presecete vodove čak i kroz izolaciju. Isto ovo ponovite na drugom kraju kabla.

TESTER KABLOVA

Osnovni alat svakog montera racunarskih mreza. Testira telefonske, COAX i UTP kablovske instalacije, sa identifikacijom otvorenih i kratkospojenih kola.

Page 9: Vezba 2-Utp Kablovi

Testiranje koaksijalnih, UTP i telefonskih kablova Prepoznaje otvorena i kratkospojena kola i pogrešno povezane kontakte LED indikacija povezanosti pinova Testiranje COAX i telefonskih kablova

POJAM SMETNJI – SUM

U svakom provodniku kroz koji tece promenjljiva struja, generise se promenljivo magnetno polje u protoru oko provodnika i u svim ostalim kablovima se emituje sum koji se sabira sa korisnim signalom. Resenje ovog problema je upredanje parica, ili jos bolje dodatnom aluminijumskom folijom i uzemljenjem na jednom kraju. Naravno kod optickih kablova ove pojave nema.

Pravljenje kablova

Kablove je najbolje da kupite već napravljene. Možete ih kupiti svakoj firmi koja prodaje računare. Potrebno je samo da znate treba li vam ukršteni ili standardan kabal i koje dužine. Kablove možete i sami napraviti. Potrebna su vam specijalna klješta za stavljanje konektora na kabal, i potrebno je da znate raspored vodova na konektorima. Koristite mekani kabal u kme su vodovi sacinjeni od upredenih tankih bakarnih niti. Ovaj kabal je označen kao fly. Nemjte koristiti krutikabal (eng. wall) koji je namenjen za ugradnju u zid i povezivanje na zidne utičnice.

Page 10: Vezba 2-Utp Kablovi

Evo, kako se vrši povezivanje:

standardan kabal

ukršteni kabal

Raspored se gleda tako sto uzmete konektor, okrenete kraj u koji ulazi kabal prema sebi (to jest, kraj koji se ubada u uticnicu od sebe), a ka gore okrenete ravan deo konektora koji nema polugicu za zabravljivanje u utičnicu. Vodovi se slažu po boji sa leve strane na desno. Zapamtite pravilo da uvek idu naizmenično vod koji je šaren i vod koji je jednobojan. Kod ukrštenog kabla mesta zamenjuju zeleno-beli i zeleno-narandžasti vod kao i zeleni i narandžasti vod.

Page 11: Vezba 2-Utp Kablovi
Page 12: Vezba 2-Utp Kablovi