Vezba 2-Utp Kablovi

  • View
    92

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

O utp kablovima

Text of Vezba 2-Utp Kablovi

PASIVNA MRENA OPREMA-utp kabloviPasivne komponente mree ine: - utinice - kablovi -paneli za prespajanje i za zavravanje kablova (patch panel) -kablovi za prespajanje (patch cabel) -rek ormani - kanalice za voenje kabla Za prenos signala izmeu raunara veina dananjih mrea koristi kablove koji se ponaaju kao mreni prenosni medijumi.Veina dananjih mrea koristi tri osnovne vrste kablova: - koaksijalne kablove -kablove sa upredenim paricama (twistedpair) -optike kablove Kroz upredene parice i koaksijalni kabl prenose se elektrini signali, dok se kroz optika vlakna prenose signali u vidu svetlosnih impulsa. Za ispravan rad mree potrebno je da se kablovski sistem (kablovi i prikljuni elementi) formira od komponenti koje zadovoljavaju odreene tehnike standarde. Kablovi koji se koriste u jednoj mrei zavise od vie parametara: - pouzdanost kabla - maksimalnu duinu izmeu vorova - zatitu od elektrinih smetnji - poduno slabljenje - tolerancije u oteanim uslovima rada - cenu i optu raspoloivost kabla - lako povezivanje i odravanje Koaksijalni kabl

Relativno su jeftini, laki, fleksibilni i jednostavni za rad Sastoji seod bakarne ice u sredini, oko koje se nalazi izolacija, sloj od upletenog metala (irm) i, spoljanji zatitni omota. Svrha ovog oklopa je da apsorbuje elektromagnetne smetnje ili um, i time sprei njihovo meanje sa podacima koji se prenose. Kablovi koji imaju jedan sloj izolacije i jedan sloj od upletenog metala zovu se i kablovi sa dvostrukom zatitom. Postoje, takoe, i kablovi sa etvorostrukom zatitom (dva sloja izolacije i dva sloja irma), koji se primenjuju u sredinama sa jakim elektromagnetnim smetnjama. Bakarni provodnik (ica) u sredini kabla prenosi elektromagnetne signale koji predstavljaju kodirane raunarske podatke. Ovaj provodnik moe biti od punog metala, ili u obliku vie upletenih ica. Ukoliko je od punog metala, onda je to obino bakar. Provodnik je obloen dielektrinim izolacionim slojem koji ga odvaja od irma. irm ima ulogu uzemljenja i titi provodnik od elektrinog uma i presluavanja. Kabl sa upredenim paricama

(twisted pair cable) se sastoji od parova izolovanih bakarnih ica koje su obmotane (upredene) jedna oko druge. Upredanje se vri u cilju otklanjanja elektromagnetnih smetnji. Broj uvrtaja po metru ini deo specifikacije tipa kabla jer to je broj uvrtaja po metru vei, vea je otpornost kabla na elektromagnetne smetnje. Na slici prikazana su dva tipa ovog kabla: kabl sa neoklopljenim (Unshielded Twisted-Pair, UTP) i oklopljenim (Shielded Twisted-Pair, STP) paricama.

Shielded twisted pair (STP or STP-A)

150 ohm STP shielded twisted pair cable defined by the IBM Cabling System specifications and used with token ring or FDDI networks. This type of shielding protects cable from external EMI from entering or exiting the cable and also protects neighboring pairs from crosstalk.

Kablovi sa neoklopljenim i oklopljenim paricama

Grupe parica se obino nalaze u zatitnom omotau i zajedno sa njim ine kabl. Pravila strukturnog kabliranja, propisuju da se za povezivanje raunara moraju koristiti etvoroparini kablovi. Upredanjem se ponitava elektrini um od susednih parica, ili ostalih izvora. Neki proizvoai (IBM, evropske firme) su razvili tzv. oklopljene kablove, koji oko parica imaju odreenu elektrino provodnu strukturu koja prua znatno vei nivo zatite. U praksi postoje tri tipa oklopljenih kablova: FTP, S-FTP i STP.

FTP kabl je napravljen tako da su etiri parice potpuno obavijene tankom metalnom folijom. Ova folija svoju zastitnu funkciju obavlja tako to zahvaljujui visokoj impedansi reflektuje spoljne, ometajue, elektromagnetne signale na uestanostima veim od 5 MHz i tako im onemoguava prodor do samih parica. Po odnosu cena/performanse u praksi su se najbolje pokazali FTP kablovi, tako da se oni najee i koriste. Cat5 UTP---- 100MHz ----100BASE-TX & 1000BASE-T--- Common in most current LANs Cat5e UTP-----100MHz[-----100BASE-TX & 1000BASE-T----Enhanced Cat5. Same construction as Cat5, but with better testing standards Cat6 UTP------ 250MHz[-----1000BASE-T Ethernet---Not a standard; a cable maker's own label.Cat6e 250MHz (500MHz)-- not a standard; a cable maker's own label.--

RJ45 Najee korieni tip konektora je RJ (Registered Jack) i on se, u vie varijanti, koristi kod telefonskih i raunarskih mrea.

Najei RJ konektori su: - RJ11 - jedna telefonska linija - RJ14 - dve telefonske linije - RJ12 i RJ25 - tri telefonske linije - RJ45 Ethernet raunarska mrea

Utinica nazidna za 1 X RJ45. Utinica je namenjena za montau na zid.

Isporuuje se bez modula za povezivanje i prikljuenje kabla. Mogue je u ovu utinicu montirati jedan modul RJ45 kategorije 5e ili 6.

Modul UTP RJ45 Cat5e ili Cat6. Modul je namenjen za primenu u patch panelima ili utinicama i sl.Lak za montau. Za nabacivanje provodnika koristi se alat po standardu 110 (Krone).

Patch panel UTP Cat5e ili Cat6. 24p ili 48p. Za Rack montau 19''. Krone sistem nabacivanja

Modul UTP RJ45 Cat5e ili Cat6. Modul je namenjen za primenu u patch panelima ili utinicama i sl.Lak za montau. Za nabacivanje provodnika koristi se alat po standardu 110 (Krone).

Kablovi sa upredenim paricama za povezivanje sa raunarima koriste RJ-45 konektore. Za povezivanje bakarnih ica sa konektorima koristi se poseban tip alata - tzv. kleta za krimpovanje. Ovaj alat najee ima mogunost za rad sa RJ45 i RJ11 konektorima. Raspored ica pri povezivanju je odreen standardima 568A i 568B. Ovi standardise koriste kod raunarskih mrea (RJ45 konektori). 568A je predloeni standard. Kablovi koji kombinuju 568A i 568B standarde se koriste za direktno povezivanje dva raunara.

Crimp kljetima ogolite vodove i to tako to prvo skinete izolaciju u duini oko jednog santimetra (na kljetima imate no za ovu namenu koji ima i graninik tako da ne morate nita da merite. Kada skinete izolaciju, raspredite svih osam vodova, i povucite malo izolaciju tako da vodove izvuete vie napolje, kako bi ste ih lako ispravili i rasporediti prema gornjoj emi. Ispravljene, sloene i rasporeene vodove stisnite sa dva prsta tako da moete kljetima da ih potkratite za toliko da svi vodovi budu iste duine - skratite ih sve zajedno, namenskim noem na kljetima. Sad vodove lagano ugurajte u konektor vodei rauna da je on pravilno okrenut. U konektoru se nalaze voice tako da e svaki vod lei u svoje leite. Ugurajte kabal tako da svi vodovi uu u konektor do kraja. Sada navucite i izolaciju tako da ue u konektor to vie, kako bi je uhvatio plastini zub koji ete kljetima stisnuti. Kada ste namestili kabal, umetnite kabal sa konektorom u kljeta i stisnite. Kljeta e pritisnuti kontakte na konektoru tako da oni upadnu u konektor, probiju izolaciju vodova i naprave dobar kontakt sa njima. Istovremeno, bie stisnut i plastini zub koji e se polomiti i uhvatiti ceo kabal sa izolacijom u konektoru tako da ga potpuno u vrsti. Najea greka je da izolacija bude prekratka i zub je ne uhvati ve stisne gole vodove direktno. Rezultat je ili da vodovi nisu dovoljno stisnuti tako da se klimaju i vremenom ispadaju iz konektora ili, ako se vrsto stisne, zub presee vodove. Nekoliko puta popustite i ponovite stisak da bi svi kontakti podjednako uhvatili vodove. Nemojte previse stiskati. Neka kljeta nemaju dobre graninike i moe da se desi da presecete vodove ak i kroz izolaciju. Isto ovo ponovite na drugom kraju kabla. TESTER KABLOVA Osnovni alat svakog montera racunarskih mreza. Testira telefonske, COAX i UTP kablovske instalacije, sa identifikacijom otvorenih i kratkospojenih kola.

Testiranje koaksijalnih, UTP i telefonskih kablova Prepoznaje otvorena i kratkospojena kola i pogreno povezane kontakte LED indikacija povezanosti pinova Testiranje COAX i telefonskih kablova

POJAM SMETNJI SUM U svakom provodniku kroz koji tece promenjljiva struja, generise se promenljivo magnetno polje u protoru oko provodnika i u svim ostalim kablovima se emituje sum koji se sabira sa korisnim signalom. Resenje ovog problema je upredanje parica, ili jos bolje dodatnom aluminijumskom folijom i uzemljenjem na jednom kraju. Naravno kod optickih kablova ove pojave nema.

Pravljenje kablova Kablove je najbolje da kupite ve napravljene. Moete ih kupiti svakoj firmi koja prodaje raunare. Potrebno je samo da znate treba li vam ukrteni ili standardan kabal i koje duine. Kablove moete i sami napraviti. Potrebna su vam specijalna kljeta za stavljanje konektora na kabal, i potrebno je da znate raspored vodova na konektorima. Koristite mekani kabal u kme su vodovi sacinjeni od upredenih tankih bakarnih niti. Ovaj kabal je oznaen kao fly. Nemjte koristiti krutikabal (eng. wall) koji je namenjen za ugradnju u zid i povezivanje na zidne utinice.

Evo, kako se vri povezivanje: standardan kabal

ukrteni kabal

Raspored se gleda tako sto uzmete konektor, okrenete kraj u koji ulazi kabal prema sebi (to jest, kraj koji se ubada u uticnicu od sebe), a ka gore okrenete ravan deo konektora koji nema polugicu za zabravljivanje u utinicu. Vodovi se slau po boji sa leve strane na desno. Zapamtite pravilo da uvek idu naizmenino vod koji je aren i vod koji je jednobojan. Kod ukrtenog kabla mesta zamenjuju zeleno-beli i zeleno-narandasti vod kao i zeleni i narandasti vod.