of 21 /21
KOŚCI KOŃCZYN ODCINEK I- zonopodium obręcz kończynowa -kości obręczy barkowej (ossa cinguli membri thoracicae) -kości obręczy miednicy (ossa cinguli membri pelvini) ODCINEK II- stylopodium odcinek nasadowy -kość ramienna -kość udowa ODCINEK III- zeugopodium odcinek przejściowy -kość promieniowa i łokciowa -kość piszczelowa i strzałkowa ODCINEK IV- autopodium odcinek wolny -basipodium (nadgarstek lub stęp) -metapodium (śródręcze lub śródstopie) -acropodium (palce ręki lub stopy)

KOŚCI KOŃCZYN

 • Author
  chanel

 • View
  65

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KOŚCI KOŃCZYN. ODCINEK I- zonopodium – obręcz kończynowa -kości obręczy barkowej (ossa cinguli membri thoracicae) -kości obręczy miednicy (ossa cinguli membri pelvini). ODCINEK II- stylopodium – odcinek nasadowy -kość ramienna -kość udowa. - PowerPoint PPT Presentation

Text of KOŚCI KOŃCZYN

 • KOCI KOCZYN

  ODCINEK I- zonopodium obrcz koczynowa

  -koci obrczy barkowej (ossa cinguli membri thoracicae)

  -koci obrczy miednicy (ossa cinguli membri pelvini)

  ODCINEK II- stylopodium odcinek nasadowy

  -ko ramienna

  -ko udowa

  ODCINEK III- zeugopodium odcinek przejciowy

  -ko promieniowa i okciowa

  -ko piszczelowa i strzakowa

  ODCINEK IV- autopodium odcinek wolny

  -basipodium (nadgarstek lub stp)

  -metapodium (rdrcze lub rdstopie)

  -acropodium (palce rki lub stopy)

 • KOCI KOCZYNY MIEDNICZNEJ OSSA MEMBRI PELVINI

  Koci obrczy miednicy (ossa cinguli membri pelvini)

  miednica skada si z dwch

  koci miednicznych (ossa coxe)

  poczonych ze sob

  spojeniem miednicznym

  (symphysis pelvina)

  Ko miedniczna skada si z

  -koci biodrowej (os ilium)

  -koci onowej (os pubis)

  -koci kulszowej (os ischii)

 • KOCI OBRCZY MIEDNICY OSSA CINGULI MEMBRI PELVINI

  ko biodrowa (os ilium)

  gwne czci

  -skrzyda k. biodrowej

  (ala ossis ilii)

  -trzon k. biodrowej

  (corpus osis ilii)

  guz biodrowy

  (tuber coxe)

  guz krzyowy

  (tuber sacrale)

  kolec kulszowy

  (spina ischiadica)

  grzebie biodrowo-onowy

  (crista iliopectinea)

 • KOCI OBRCZY MIEDNICY OSSA CINGULI MEMBRI PELVINI

  ko onowa (os pubis)

  ley w czci

  przednio-przyrodkowej

  koci miednicy

  Skada si z

  -trzonu (czci panewkowej)

  (corpus ossis pubis)

  -gazi panewkowej

  (ramus acetabularis)

  -gazi spojeniowej

  (ramus symphysicus)

  grzebie k. onowej

  (pecten ossis pubis)

  wynioso biodrowo-onowa

  (eminentia iliopubica)

 • KOCI OBRCZY MIEDNICY OSSA CINGULI MEMBRI PELVINI

  ko kulszowa (os ischii)

  Skada si z

  -trzonu (corpus)

  -gazi panewkowej

  (ramus acetabularis)

  -gazi spojeniowej

  (ramus symphysicus)

  stanowi tylny odcinek

  czci brzusznej

  k. miednicznej

  guz kulszowy

  (tuber ischiadicum)

  pojedynczy

  ko, winia, misoerne

  trjdzielny

  bydo

 • KOCI OBRCZY MIEDNICY OSSA CINGULI MEMBRI PELVINI

  panewka koci miednicznej (acetabulum ossis coxe)

  wcicie panewkowe

  (incisura acetabuli)

  d panewkowy

  (fossa acetabuli)

  powierzchnia pksiycowata

  (facies lunata)

  obrbek panewkowy

  (supercilium acetabuli)

 • KOCI OBRCZY MIEDNICY OSSA CINGULI MEMBRI PELVINI

 • KOCI OBRCZY MIEDNICY OSSA CINGULI MEMBRI PELVINI

 • KO UDOWA FEMUR S. OS FEMORIS

  gowa k. udowej

  (caput ossis femoris)

  krtarz duy (trochanter maior)

  krtarz may (trochanter minor)

  krtarz trzeci (trochanter tertius) - ko

 • KO UDOWA FEMUR S. OS FEMORIS

 • KO UDOWA FEMUR S. OS FEMORIS

 • KOCIEC PODUDZIA SKELETON CRURIS

  ko piszczelowa

  (tibia)

  ko strzakowa

  (fibula)

  przestrze midzykostna

  podudzia

  (spatium interosseum cruris)

 • KOCIEC PODUDZIA SKELETON CRURIS

  ko piszczelowa (tibia)

  kykcie k. piszczelowej

  (condyli tibiae)

  wynioso midzykykciowa

  (eminentia intercondylaris)

  guzki midzykykciowe

  (tubercula intercondylaris)

  grzebie k. piszczelowej

  (crista tibiae)

  powierzchnia skrna

  k. piszczelowej

  (planum cutaneum tibiae)

  zagbienie stawowe (limak)

  (cochlea tibiae)

 • KOCIEC PODUDZIA SKELETON CRURIS

  ko strzakowa (fibula)

  extremitas proximalis

  -gowa koci strzakowej (caput fibulae)

  -u przeuwaczy wyrostek strzakowy k. piszczelowej

  (processus fibularis tibiae)

  corpus

  -zachowany na caej dugoci u

  wini, misoernych

  -u konia dalszy odcinek trzonu zanik

  -u przeuwaczy zanik cay trzon

  extremitas distalis

  -zachowany u wini, misoernych

  -u konia zrs si z k. piszczelow

  -u przeuwaczy ko kostkowa (os malleolare)

 • KOCIEC STOPY SKELETON PEDIS

  OSSA TARSI, OSSA METATARSI, PHALANGES DIGITORUM PEDIS

 • KOCIEC STOPY SKELETON PEDIS

  KOCI RDSTOPIA (ossa metarsalia)

 • KOCIEC STOPY SKELETON PEDIS

  KOCI RDSTOPIA (ossa metatarsalia)

  BYDO

  ko rdstopia zoona (os metatarsale III et IV compositum)

  -bruzda poduna grzbietowa (sulcus longitudinalis dorsalis)

  - bruzda poduna doniowa (sulcus lingitudinalis palmaris)

  -otwr porodkowy przedni grny(foramen medianum anterius superius)

  - otwr porodkowy przedni dolny (foramen medianum anterius inferius)

  - otwr porodkowy tylny grny (foramen medianum posterius superius)

  -otwr porodkowy tylny dolny (foramen medianum posterius inferius)

  -bloczki stawowe rodkowy i boczny

  (trochlea articularis medialis et lateralis)

  -wcicie midzybloczkowe (incisura intertrochlearis)

 • KOCIEC STOPY SKELETON PEDIS

  KOCI PALCW STOPY (ossa digitorum pedis)

  -czon palcowy

  pierwszy (bliszy)

  (phalanx prima

  s. proximalis, Ph1)

  -czon palcowy

  drugi (rodkowy)

  (phalanx secunda

  s. media, Ph2)

  -czon palcowy

  trzeci (dalszy)

  (phalanx tertia

  s. distalis, Ph3)

 • KOCIEC STOPY SKELETON PEDIS

  KOCI PALCW STOPY (ossa digitorum pedis)