486
Charakterystyka JGP Zalącznik nr 3 Zalacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ Strona 1 z 486 A Choroby układu nerwowego A01 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu wymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A01 ICD-10 S06.0 Wstrząśnienie S06.1 Urazowy obrzęk mózgu S06.2 Rozlany uraz mózgu S06.3 Ogniskowy uraz mózgu S06.4 Krwotok nadtwardówkowy S06.5 Urazowy krwotok podtwardówkowy S06.6 Urazowy krwotok podpajęczynówkowy S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności S06.8 Inne urazy śródczaszkowe S06.9 Uraz śródczaszkowy, nieokreślony A02 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu wymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A02 ICD-9 01.01 Nakłucie zbiornika podpajęczynówkowego 01.02 Nakłucie drenu wprowadzonego do komory (mózgu) 01.091 Aspiracja przestrzeni podpajęczynówkowej 01.092 Aspiracja przestrzeni podtwardówkowej 01.093 Inne aspiracje w zakresie czaszki 01.094 Nakłucie ciemiączka przedniego 01.095 Nakłucie podtwardówkowe przez ciemiączko 01.11 Przezskórna biopsja opon mózgu 01.12 Biopsja opon mózgu 01.131 Przezskórna biopsja mózgu przez otwór trepanacyjny 01.132 Przezskórna biopsja mózgu metodą stereotaktyczną 01.14 Otwarta biopsja mózgu 01.18 Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych 01.19 Inne zabiegi diagnostyczne czaszki 01.21 Nacięcie/ drenaż zatok czaszki 01.22 Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora 01.23 Powtórne otwarcie w miejscu kraniotomii 01.242 Operacja zwiadowcza (eksploracja) 01.243 Trepanacja czaszki 01.244 Kraniotomia z usunięciem ropnia nadtwardówkowego 01.245 Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego 01.246 Kraniotomia z usunięciem obcego ciała z czaszki 01.247 Kraniotomia z usunięciem krwiaka podtwardówkowego 01.248 Kraniotomia z usunięciem krwiaka śródmózgowego 01.251 Oczyszczenie czaszki 01.252 Usunięcie martwaka czaszki 01.253 Sekwestrektomia w obrębie czaszki 01.321 Przecięcie tkanek mózgu 01.322 Przecięcie dróg mózgowych 01.323 Przezskórne przecięcie zakrętu obręczy 01.329 Lobotomia/ traktotomia - inne 01.411 Chemotalamectomia 01.412 Talamotomia 01.421 Pallidoansektomia 01.422 Pallidotomia 01.511 Dekortykacja opon 01.512 Wycięcie opony mózgowej 01.513 Zdjęcie błony podtwardówkowej z opony 01.52 Hemisferektomia 01.53 Lobektomia mózgu 01.591 Wyłyżeczkowanie w zakresie mózgu 01.592 Opracowanie chirurgiczne rany mózgu 01.593 Marsupializacja cysty mózgu 01.594 Przezskroniowe (przez wyrostek sutkowaty) wycięcie guza mózgu 01.61 Usunięcie ziarniny w kościach czaszki 01.69 Usunięcie zmiany w kościach czaszki - inne 02.011 Linijna kraniektomia 02.012 Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy 02.021 Chirurgiczne opracowanie złożonego złamania czaszki 02.022 Odbarczenie złamania czaszki

A Choroby układu nerwowego - zoz.pol.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie żuchwy

Embed Size (px)

Citation preview

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 1 z 486

A Choroby ukadu nerwowego

A01 Zabiegi wewntrzczaszkowe z powodu powanego urazuwymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A01

ICD-10S06.0 WstrznienieS06.1 Urazowy obrzk mzguS06.2 Rozlany uraz mzguS06.3 Ogniskowy uraz mzguS06.4 Krwotok nadtwardwkowyS06.5 Urazowy krwotok podtwardwkowyS06.6 Urazowy krwotok podpajczynwkowyS06.7 Uraz rdczaszkowy z dugotrwaym okresem nieprzytomnociS06.8 Inne urazy rdczaszkoweS06.9 Uraz rdczaszkowy, nieokrelony

A02 Zabiegi wewntrzczaszkowe z powodu urazuwymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A02

ICD-901.01 Nakucie zbiornika podpajczynwkowego01.02 Nakucie drenu wprowadzonego do komory (mzgu)01.091 Aspiracja przestrzeni podpajczynwkowej01.092 Aspiracja przestrzeni podtwardwkowej01.093 Inne aspiracje w zakresie czaszki01.094 Nakucie ciemiczka przedniego01.095 Nakucie podtwardwkowe przez ciemiczko01.11 Przezskrna biopsja opon mzgu01.12 Biopsja opon mzgu01.131 Przezskrna biopsja mzgu przez otwr trepanacyjny01.132 Przezskrna biopsja mzgu metod stereotaktyczn01.14 Otwarta biopsja mzgu01.18 Inne zabiegi diagnostyczne mzgu i opon mzgowych01.19 Inne zabiegi diagnostyczne czaszki01.21 Nacicie/ drena zatok czaszki01.22 Usunicie wewntrzczaszkowego neurostymulatora01.23 Powtrne otwarcie w miejscu kraniotomii01.242 Operacja zwiadowcza (eksploracja)01.243 Trepanacja czaszki01.244 Kraniotomia z usuniciem ropnia nadtwardwkowego01.245 Kraniotomia z usuniciem krwiaka nadtwardwkowego01.246 Kraniotomia z usuniciem obcego ciaa z czaszki01.247 Kraniotomia z usuniciem krwiaka podtwardwkowego01.248 Kraniotomia z usuniciem krwiaka rdmzgowego01.251 Oczyszczenie czaszki01.252 Usunicie martwaka czaszki01.253 Sekwestrektomia w obrbie czaszki01.321 Przecicie tkanek mzgu01.322 Przecicie drg mzgowych01.323 Przezskrne przecicie zakrtu obrczy01.329 Lobotomia/ traktotomia - inne01.411 Chemotalamectomia01.412 Talamotomia01.421 Pallidoansektomia01.422 Pallidotomia01.511 Dekortykacja opon01.512 Wycicie opony mzgowej01.513 Zdjcie bony podtwardwkowej z opony01.52 Hemisferektomia01.53 Lobektomia mzgu01.591 Wyyeczkowanie w zakresie mzgu01.592 Opracowanie chirurgiczne rany mzgu01.593 Marsupializacja cysty mzgu01.594 Przezskroniowe (przez wyrostek sutkowaty) wycicie guza mzgu01.61 Usunicie ziarniny w kociach czaszki01.69 Usunicie zmiany w kociach czaszki - inne02.011 Linijna kraniektomia02.012 Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy02.021 Chirurgiczne opracowanie zoonego zamania czaszki02.022 Odbarczenie zamania czaszki

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 2 z 486

02.023 Nastawienie zamania czaszki02.04 Przeszczep kostny do koci czaszki02.051 Zaoenie pytki (sztucznej) do czaszki02.052 Wymiana pytki sztucznej czaszki02.061 Operacja odtwrcza czaszki - nieokrelona inaczej02.062 Rewizja pata kostnego czaszki02.07 Usunicie pytki (sztucznej) z czaszki02.11 Proste szycie opony twardej02.121 Zamknicie przetoki pynowej opon mzgowych02.122 Przeszczep twardwki02.123 Operacja przepukliny mzgowej z jednoczasow kranioplastyk02.124 ata podtwardwkowa02.131 Podwizanie zatoki strzakowej02.132 Podwizanie ttnicy oponowej rodkowej02.21 Poczenie komory z przestrzeni podpajczynwkow02.22 Poczenie komory ze zbiornikiem wielkim02.23 Wprowadzenie zastawki Holtera02.24 Zaoenie drenu pomidzy komor - zbiornikiem wielkim02.311 Zespolenie komora - nosogardziel02.312 Zespolenie komora - komrki sutkowate02.321 Zespolenie komora mzgu - prawy przedsionek serca02.322 Zespolenie komora mzgu - ya prna grna02.331 Zespolenie komora mzgu - jama opucnowa02.341 Zespolenie komora mzgu - pcherzyk ciowy02.342 Zespolenie komora mzgu - jama otrzewnowa02.351 Zespolenie komora mzgu - moczowd02.391 Zespolenie komora mzgu - jama szpikowa02.392 Zespolenie komory mzgu z innymi miejscami poza czaszk02.411 Badanie ujcia komorowego w drenau komorowo-otrzewnowym02.412 Przeprogramowanie drenau komorowo-otrzewnowego (w zastawkach programowalnych)02.421 Powtrne wprowadzenie zastawki02.422 Wymiana drenu komorowego02.423 Rewizja drenu dokomorowego w drenau komorowo-otrzewnowym02.43 Usunicie drenau komory mzgu02.91 Uwolnienie zrostw korowych02.92 Operacja naprawcza mzgu02.95 Usunicie wycigu zewntrznego za czaszk02.96 Zaoenie elektrod do zatok klinowych04.011 Wycicie nerwiaka nerwu suchowego04.012 Wycicie nerwiaka nerwu suchowego z kraniotomi04.021 Przecicie nerwu trjdzielnego poza zwojem Gassera04.029 Przecicie nerwu trjdzielnego - inne04.03 Przecicie lub zmiadenie innych nerww czaszkowych lub obwodowych04.04 Inne przecicie nerwu czaszkowego i obwodowego04.05 Wszczep nerwu czaszkowego lub obwodowego04.06 Wycicie innego czaszkowego lub obwodowego zwoju nerwowego04.071 yeczkowanie nerwu obwodowego04.072 Oczyszczenie nerwu obwodowego04.073 Resekcja nerwu obwodowego04.079 Wycicie lub awulsja nerww czaszkowych i obwodowych - inne04.21 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknicie czynnika neurolitycznego04.22 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie04.23 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez ablacj w wyniku dziaania prdu wysokiej czstotliwoci (RFA)04.24 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywoane nisk temperatur04.29 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych - inne04.3 Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego04.41 Odbarczenie korzeni nerwu trjdzielnego04.42 Inne odbarczenie nerwu czaszkowego04.61 Przemieszczenie nerwu czaszkowego04.71 Zespolenie nerwu podjzykowego z twarzowym04.72 Zespolenie nerwu dodatkowego z twarzowym04.73 Zespolenie nerwu dodatkowego z podjzykowym04.74 Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego - inne04.75 Rewizja po naprawczej operacji nerww czaszkowych i obwodowych04.76 Odlega operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu czaszkowego04.79 Inna plastyka nerww07.13 Biopsja przysadki przezczoowa07.14 Biopsja przysadki przezklinowa07.15 Biopsja przysadki - inne07.17 Biopsja szyszynki07.53 Czciowe wycicie szyszynki07.54 Cakowite usunicie szyszynki07.59 Inne operacje szyszynki

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 3 z 486

07.611 Kriochirurgiczne czciowe usunicie przysadki, z dojcia przezczoowego07.612 Rozdzielenie szypuy przysadki, z dojcia przezczoowego07.613 Wycicie zmiany przysadki, z dojcia przezczoowego07.614 Subtotalne wycicie przysadki, z dojcia przezczoowego07.615 Wycicie szypuy przysadki, z dojcia przezczoowego07.619 Czciowe wycicie przysadki, z dojcia przezczoowego - inne07.62 Czciowe wycicie przysadki przezklinowe07.631 Czciowe wycicie przysadki, z dojcia podczoowego07.639 Czciowe wycicie przysadki z nieokrelonego dojcia07.641 Ablacja przysadki przez implantacj strontu/ itru07.642 Kriochirurgiczne cakowite usunicie przysadki07.649 Cakowite usunicie przysadki przezczoowe - inne07.65 Cakowite usunicie przysadki przezklinowe07.68 Cakowite usunicie przysadki z innego dojcia07.691 Resekcja czci nerwowej przysadki nie okrelona inaczej07.692 Resekcja czci gruczoowej przysadki nie okrelona inaczej38.011 Embolektomia - Naczy wewntrzczaszkowych; mzgowych (przednich) (rodkowych); koa Willisa; tylnej ttnicy czcej

39.28 Zewntrzczaszkowy-wewntrzczaszkowy pomost naczyniowy39.521 Wykrzepienie ttniaka39.522 Elektrokoagulacja ttniaka39.523 Operacje ttniakw przez podwizanie naczynia39.524 Zamknicie ttniaka klejem tkankowym39.525 Zaopatrzenie ttniaka przez zeszycie39.526 Zaopatrzenie ttniaka spiralami embolizacyjnymi39.527 Zaopatrzenie ttniaka przez owinicie

ICD-10S02.0 Zamanie koci sklepienia czaszkiS02.1 Zamanie koci podstawy czaszkiS02.2 Zamanie koci nosowychS02.6 Zamanie uchwyS02.7 Wielokrotne zamania koci czaszki i twarzoczaszkiS02.8 Zamanie innych koci czaszki i twarzoczaszkiS02.9 Zamanie koci czaszki i twarzoczaszki, cz nieokrelonaS04.0 Uraz nerwu i drg wzrokowychS07.1 Uraz zmiadeniowy czaszkiS09.7 Liczne urazy gowyS09.8 Inne okrelone urazy gowyS09.9 Nieokrelony uraz gowyT02.0 Zamania obejmujce gow i szyjT90.5 Nastpstwa urazu rdczaszkowego

A03 Wszczepienie stymulatora struktur gbokich mzgu/ stymulatora nerwu bdnego

lub

ICD-902.931 Implantacja, zaoenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewntrzczaszkowego neurostymulatora mzgu

lub

wymagane wskazanie procedury z listy procedur A03A (poniszej) oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A03

lub

wymagane wskazanie procedury z listy procedur A03A (poniszej) oraz rozpoznania wspistniejcego z listy dodatkowej A5

ICD-904.941 Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu bdnego

ICD-10G20 Choroba ParkinsonaG21.0 Zoliwy zesp neuroleptycznyG21.1 Parkinsonizm wtrny wywoany innymi lekamiG21.2 Parkinsonizm wtrny wywoany innymi czynnikami zewntrznymiG21.3 Parkinsonizm po zapaleniu mzguG21.8 Inny parkinsonizm wtrny

38.311 Wycicie/ zespolenie naczynia - inne - Naczy wewntrzczaszkowych; mzgowych (przednich) (rodkowych); koa Willisa; tylnej ttnicy czcej

38.411 Wycicie naczynia/ wstawki naczyniowej - Naczy wewntrzczaszkowych; mzgowych (przednich) (rodkowych); koa Willisa; tylnej ttnicy czcej38.811 Chirurgiczne zamknicie naczynia krwiononego - Naczy wewntrzczaszkowych; mzgowych (przednich) (rodkowych); koa Willisa; tylnej ttnicy czcej

wymagane wskazanie procedury z listy procedur A03, procedury z listy procedur A04 i procedury z listy dodatkowej A1 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A03

wymagane wskazanie procedury z listy procedur A03, procedury z listy procedur A04 i procedury z listy dodatkowej A1 oraz rozpoznania wspistniejcego z listy dodatkowej A5

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 4 z 486

G21.9 Parkinsonizm wtrny, nieokrelonyG23.0 Choroba Hellervordena-SpatzaG23.1 Postpujce ponadjdrowe poraenie mini oka [Steela-Richardsona-Olszewskiego]G23.2 Zwyrodnienie prkowia i istoty czarnej [striatonigralis degeneratio]G23.8 Inne okrelone choroby zwyrodnieniowe jder podstawyG24.0 Dystonia wywoana przez lekiG24.1 Dystonia samoistna rodzinnaG24.2 Dystonia samoistna niedziedzicznaG24.3 Kurczowy krcz karkuG24.4 Dystonia samoistna w obrbie twarzyG24.5 Kurcz powiekG24.8 Inne dystonieG24.9 Dystonia, nieokrelonaG25.0 Drenie samoistneG25.1 Drenie polekoweG25.2 Inne okrelone formy dreniaG25.3 MiokloniaG25.4 Plsawica polekowaG25.5 Inna plsawicaG25.6 Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznegoG25.8 Inne okrelone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowychG25.9 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowych, nieokreloneG40.0 Padaczka samoistna (ogniskowa) (czciowa) i zespoy padaczkowe z napadami o zlokalizowanym pocztkuG40.1 Padaczka objawowa (ogniskowa) (czciowa) i zespoy padaczkowe z prostymi napadami czciowymiG40.2 Padaczka objawowa (ogniskowa) (czciowa) i zespoy padaczkowe ze zoonymi napadami czciowymiG40.3 Uoglniona samoistna padaczka i zespoy padaczkoweG40.4 Inne postacie uoglnionej padaczki i zespow padaczkowychG40.5 Szczeglne zespoy padaczkoweG40.6 Napady "grand mal", nieokrelone, (z lub bez napadw "petit mal")G40.7 "Petit mal", nieokrelone, bez napadw "grand mal"G40.8 Inne padaczkiG40.9 Padaczka, nieokrelonaG41.0 Stan padaczkowy typu "grand mal"G41.1 Stan padaczkowy typu "petit mal"G41.2 Zoony czciowy stan padaczkowyG41.8 Inne stany padaczkoweG41.9 Stan padaczkowy, nieokrelony

A04 Wszczepienie/ wymiana stymulatora rdzenia krgowego lub wymiana generatora do stymulacji struktur gbokich mzguwymagane wskazanie procedury z listy procedur A04 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A04

lub

wymagane wskazanie procedury z listy procedur A04 oraz rozpoznania wspistniejcego z listy dodatkowej A6

ICD-903.93 Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora rdzenia krgowego86.94 Wprowadzenie lub wymiana jednoszeregowego generatora impulsw do neurostymulacji, nieokrelony czy do doadowywania86.95 Wprowadzenie lub wymiana dwuszeregowego generatora impulsw do neurostymulacji, nieokrelony czy do doadowywania86.96 Wprowadzenie lub wymiana innego generatora impulsw do neurostymulacji

ICD-10G20 Choroba ParkinsonaG21.0 Zoliwy zesp neuroleptycznyG21.1 Parkinsonizm wtrny wywoany innymi lekamiG21.2 Parkinsonizm wtrny wywoany innymi czynnikami zewntrznymiG21.3 Parkinsonizm po zapaleniu mzguG21.8 Inny parkinsonizm wtrnyG21.9 Parkinsonizm wtrny, nieokrelonyG23.0 Choroba Hellervordena-SpatzaG23.1 Postpujce ponadjdrowe poraenie mini oka [Steela-Richardsona-Olszewskiego]G23.2 Zwyrodnienie prkowia i istoty czarnej [striatonigralis degeneratio]G23.8 Inne okrelone choroby zwyrodnieniowe jder podstawyG24.0 Dystonia wywoana przez lekiG24.1 Dystonia samoistna rodzinnaG24.2 Dystonia samoistna niedziedzicznaG24.3 Kurczowy krcz karkuG24.4 Dystonia samoistna w obrbie twarzyG24.5 Kurcz powiekG24.8 Inne dystonieG24.9 Dystonia, nieokrelona

86.971 Generator impulsw (jednoszeregowy, jednokanaowy) do wewntrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, do doadowywania86.981 Generator impulsw (dwuszeregowy, dwukanaowy) do wewntrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, do doadowywania

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 5 z 486

G25.0 Drenie samoistneG25.1 Drenie polekoweG25.2 Inne okrelone formy dreniaG25.3 MiokloniaG25.4 Plsawica polekowaG25.5 Inna plsawicaG25.6 Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznegoG25.8 Inne okrelone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowychG25.9 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowych, nieokreloneG54.5 Nerwobl z zanikiem miniG54.6 Zesp blu fantomowego koczyny z blemG54.7 Zesp blu fantomowego koczyny bez blu

A11 Kompleksowe zabiegi wewntrzczaszkowewymagane wskazanie procedury z listy procedur A11

ICD-901.322 Przecicie drg mzgowych01.323 Przezskrne przecicie zakrtu obrczy01.329 Lobotomia/ traktotomia - inne01.511 Dekortykacja opon01.512 Wycicie opony mzgowej01.513 Zdjcie bony podtwardwkowej z opony01.53 Lobektomia mzgu02.92 Operacja naprawcza mzgu02.98 Operacja ttniaka lub naczyniaka mzgu04.011 Wycicie nerwiaka nerwu suchowego04.012 Wycicie nerwiaka nerwu suchowego z kraniotomi07.54 Cakowite usunicie szyszynki07.611 Kriochirurgiczne czciowe usunicie przysadki, z dojcia przezczoowego07.612 Rozdzielenie szypuy przysadki, z dojcia przezczoowego07.613 Wycicie zmiany przysadki, z dojcia przezczoowego07.614 Subtotalne wycicie przysadki, z dojcia przezczoowego07.615 Wycicie szypuy przysadki, z dojcia przezczoowego07.619 Czciowe wycicie przysadki, z dojcia przezczoowego - inne07.62 Czciowe wycicie przysadki przezklinowe07.631 Czciowe wycicie przysadki, z dojcia podczoowego07.641 Ablacja przysadki przez implantacj strontu/ itru07.642 Kriochirurgiczne cakowite usunicie przysadki07.649 Cakowite usunicie przysadki przezczoowe - inne07.65 Cakowite usunicie przysadki przezklinowe07.68 Cakowite usunicie przysadki z innego dojcia

39.28 Zewntrzczaszkowy-wewntrzczaszkowy pomost naczyniowy39.51 Klipsowanie ttniaka39.521 Wykrzepienie ttniaka39.522 Elektrokoagulacja ttniaka39.523 Operacje ttniakw przez podwizanie naczynia39.524 Zamknicie ttniaka klejem tkankowym39.525 Zaopatrzenie ttniaka przez zeszycie39.526 Zaopatrzenie ttniaka spiralami embolizacyjnymi39.527 Zaopatrzenie ttniaka przez owinicie

A12 Due zabiegi wewntrzczaszkowewymagane wskazanie procedury z listy procedur A12

ICD-901.131 Przezskrna biopsja mzgu przez otwr trepanacyjny01.132 Przezskrna biopsja mzgu metod stereotaktyczn01.14 Otwarta biopsja mzgu01.23 Powtrne otwarcie w miejscu kraniotomii01.248 Kraniotomia z usuniciem krwiaka rdmzgowego01.251 Oczyszczenie czaszki01.252 Usunicie martwaka czaszki01.253 Sekwestrektomia w obrbie czaszki01.411 Chemotalamectomia01.412 Talamotomia01.421 Pallidoansektomia01.422 Pallidotomia01.52 Hemisferektomia01.591 Wyyeczkowanie w zakresie mzgu01.592 Opracowanie chirurgiczne rany mzgu

38.421 Wycicie ttniaka z wstawk naczyniow - Naczy wewntrzczaszkowych; mzgowych (przednich) (rodkowych); koa Willisa; tylnej ttnicy czcej

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 6 z 486

01.593 Marsupializacja cysty mzgu01.594 Przezskroniowe (przez wyrostek sutkowaty) wycicie guza mzgu01.595 Wycicie guza mdku01.596 Wycicie guza pnia mzgu01.597 Usunicie ropnia pnia mzgu01.598 Usunicie ropnia mdku01.599 Inne wycicie guza mzgu02.321 Zespolenie komora mzgu - prawy przedsionek serca02.322 Zespolenie komora mzgu - ya prna grna02.331 Zespolenie komora mzgu - jama opucnowa02.341 Zespolenie komora mzgu - pcherzyk ciowy02.342 Zespolenie komora mzgu - jama otrzewnowa02.351 Zespolenie komora mzgu - moczowd02.391 Zespolenie komora mzgu - jama szpikowa02.392 Zespolenie komory mzgu z innymi miejscami poza czaszk04.41 Odbarczenie korzeni nerwu trjdzielnego04.51 Przeszczep nerwu czaszkowego04.71 Zespolenie nerwu podjzykowego z twarzowym04.72 Zespolenie nerwu dodatkowego z twarzowym04.73 Zespolenie nerwu dodatkowego z podjzykowym04.74 Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego - inne04.76 Odlega operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu czaszkowego07.13 Biopsja przysadki przezczoowa07.14 Biopsja przysadki przezklinowa07.15 Biopsja przysadki - inne07.17 Biopsja szyszynki07.53 Czciowe wycicie szyszynki07.59 Inne operacje szyszynki07.639 Czciowe wycicie przysadki z nieokrelonego dojcia38.011 Embolektomia - Naczy wewntrzczaszkowych; mzgowych (przednich) (rodkowych); koa Willisa; tylnej ttnicy czcej

A13 rednie zabiegi wewntrzczaszkowewymagane wskazanie procedury z listy procedur A13

ICD-901.15 Biopsja koci czaszki01.18 Inne zabiegi diagnostyczne mzgu i opon mzgowych01.22 Usunicie wewntrzczaszkowego neurostymulatora01.242 Operacja zwiadowcza (eksploracja)01.243 Trepanacja czaszki01.244 Kraniotomia z usuniciem ropnia nadtwardwkowego01.245 Kraniotomia z usuniciem krwiaka nadtwardwkowego01.246 Kraniotomia z usuniciem obcego ciaa z czaszki01.26 Wprowadzenie cewnika do jamy czaszki01.27 Usunicie cewnika z jamy czaszki01.311 Drena wodniaka rdczaszkowego01.312 Drena ropnia podpajczynwkowego mzgowego01.313 Drena ropniaka podtwardwkowego01.61 Usunicie ziarniny w kociach czaszki01.69 Usunicie zmiany w kociach czaszki - inne02.011 Linijna kraniektomia02.012 Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy02.021 Chirurgiczne opracowanie zoonego zamania czaszki02.022 Odbarczenie zamania czaszki02.023 Nastawienie zamania czaszki02.04 Przeszczep kostny do koci czaszki02.051 Zaoenie pytki (sztucznej) do czaszki02.052 Wymiana pytki sztucznej czaszki02.061 Operacja odtwrcza czaszki - nieokrelona inaczej02.062 Rewizja pata kostnego czaszki02.21 Poczenie komory z przestrzeni podpajczynwkow02.22 Poczenie komory ze zbiornikiem wielkim02.23 Wprowadzenie zastawki Holtera02.24 Zaoenie drenu pomidzy komor - zbiornikiem wielkim02.421 Powtrne wprowadzenie zastawki02.422 Wymiana drenu komorowego02.423 Rewizja drenu dokomorowego w drenau komorowo-otrzewnowym02.91 Uwolnienie zrostw korowych02.95 Usunicie wycigu zewntrznego za czaszk02.96 Zaoenie elektrod do zatok klinowych03.71 Drena podpajczynwkowo-otrzewnowy04.12 Otwarta biopsja nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju04.22 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 7 z 486

04.23 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez ablacj w wyniku dziaania prdu wysokiej czstotliwoci (RFA)04.3 Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego04.42 Inne odbarczenie nerwu czaszkowego04.61 Przemieszczenie nerwu czaszkowego04.75 Rewizja po naprawczej operacji nerww czaszkowych i obwodowych04.951 Usunicie stymulatora nerwu bdnego

A14 Mae zabiegi wewntrzczaszkowewymagane wskazanie procedury z listy procedur A14

ICD-901.19 Inne zabiegi diagnostyczne czaszki01.321 Przecicie tkanek mzgu02.07 Usunicie pytki (sztucznej) z czaszki02.411 Badanie ujcia komorowego w drenau komorowo-otrzewnowym02.412 Przeprogramowanie drenau komorowo-otrzewnowego (w zastawkach programowalnych)02.43 Usunicie drenau komory mzgu03.791 Drena ldwiowo podpajczynwkowy - inne03.792 Zespolenie podoponowo-opucnowe03.793 Zespolenie podoponowo-jajowodowe04.021 Przecicie nerwu trjdzielnego poza zwojem Gassera04.029 Przecicie nerwu trjdzielnego - inne04.03 Przecicie lub zmiadenie innych nerww czaszkowych lub obwodowych04.04 Inne przecicie nerwu czaszkowego i obwodowego04.071 yeczkowanie nerwu obwodowego04.072 Oczyszczenie nerwu obwodowego04.073 Resekcja nerwu obwodowego04.079 Wycicie lub awulsja nerww czaszkowych i obwodowych - inne04.11 Przezskrna, igowa biopsja nerwu czaszkowego lub obwodowego albo zwoju nerwowego04.19 Zabiegi diagnostyczne nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju - inne04.21 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknicie czynnika neurolitycznego04.24 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywoane nisk temperatur04.29 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych - inne

A22 Due zabiegi na rdzeniu krgowym i w kanale krgowymwymagane wskazanie procedury z listy procedur A22

ICD-903.1 Przecicie korzeni nerww rdzeniowych03.211 Stereotaktyczna chordotomia03.219 Chordotomia przezskrna - inne03.291 Traktotomia rdzenia krgowego jedno lub dwuetapowa03.292 Przecicie drg rdzenia krgowego03.299 Inne chordotomie03.41 yeczkowanie rdzenia krgowego lub opon03.42 Oczyszczenie rdzenia krgowego lub opon03.43 Marsupializacja cysty rdzenia krgowego lub opon03.44 Resekcja rdzenia krgowego lub opon03.511 Operacja przepukliny oponowej - nie okrelona inaczej03.52 Operacja przepukliny oponowo-rdzeniowej03.591 Operacja naprawcza rozszczepu rdzenia krgowego03.593 Operacja naprawcza rdzenia krgowego - inne03.594 Operacja naprawcza opon rdzeniowych - inne03.6 Uwolnienie zrostw rdzenia krgowego i korzonkw nerwowych03.93 Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora rdzenia krgowego03.99 Operacje struktur kanau krgowego - inne

A23 rednie zabiegi na rdzeniu krgowym i w kanale krgowymwymagane wskazanie procedury z listy procedur A23

ICD-903.01 Usunicie ciaa obcego z kanau krgowego03.32 Biopsja rdzenia krgowego/ opon rdzenia80.511 Usunicie przepukliny jdra miadzystego - inne - na poziomie szyjnym80.512 Usunicie przepukliny jdra miadzystego - inne - na poziomie piersiowym80.513 Usunicie przepukliny jdra miadzystego - inne - na poziomie ldwiowym80.514 Usunicie przepukliny jdra miadzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie szyjnym80.515 Usunicie przepukliny jdra miadzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie piersiowym80.516 Usunicie przepukliny jdra miadzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie ldwiowym

A24 Mae zabiegi na rdzeniu krgowym i w kanale krgowymwymagane wskazanie procedury z listy procedur A24

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 8 z 486

ICD-903.94 Usunicie stymulatora rdzenia krgowego03.97 Rewizja drenau przestrzeni pynowych rdzenia03.98 Usunicie drenau przestrzeni pynowych rdzenia

A25 Zabiegi na nerwach obwodowychwymagane wskazanie procedury z listy procedur A25 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A31

ICD-904.06 Wycicie innego czaszkowego lub obwodowego zwoju nerwowego04.071 yeczkowanie nerwu obwodowego04.072 Oczyszczenie nerwu obwodowego04.073 Resekcja nerwu obwodowego04.074 Wycicie nerwiaka obwodowego (Mortona)04.079 Wycicie lub awulsja nerww czaszkowych i obwodowych - inne04.12 Otwarta biopsja nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju04.22 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie04.23 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez ablacj w wyniku dziaania prdu wysokiej czstotliwoci (RFA)04.3 Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego04.52 Przeszczep nerwu obwodowego04.62 Przemieszczenie nerwu obwodowego04.74 Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego - inne04.77 Odlega operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu obwodowego04.79 Inna plastyka nerww04.91 Operacja rozcignicia nerwu04.92 Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu obwodowego05.0 Przecicie nerwu wspczulnego lub zwoju05.11 Biopsja nerwu wspczulnego lub zwoju05.19 Zabiegi diagnostyczne na nerwach wspczulnych lub zwojach - inne

A26 Zabiegi zwalczajce bl i na ukadzie wspczulnymwymagane wskazanie procedury z listy procedur A26; czas pobytu < 5 dni

ICD-9

03.91 Wstrzyknicie rodka znieczulajcego do kanau krgowego03.921 Dokanaowe wstrzyknicie sterydw03.922 Podpajczynwkowa perfuzja zimnego roztworu soli04.21 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknicie czynnika neurolitycznego04.24 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywoane nisk temperatur04.29 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych - inne04.491 Neuroliza nerwu obwodowego - nie okrelona inaczej04.80 Wstrzyknicie do nerwu obwodowego - nie okrelone inaczej04.81 Wstrzyknicie rodka znieczulajcego do nerwu obwodowego05.31 Wstrzyknicie rodka znieczulajcego do nerwu wspczulnego05.32 Wstrzyknicie rodka neurolitycznego do nerwu wspczulnego05.39 Wstrzyknicie do nerwu wspczulnego lub zwoju - inne

A27 Inne zabiegi na rdzeniu krgowym i w kanale krgowym wymagane wskazanie procedury z listy procedur A27

ICD-903.091 Laminektomia odbarczajca03.092 Laminotomia odbarczajca03.093 Eksploracja korzeni nerww rdzeniowych03.094 Foraminotomia03.099 Odbarczenie kanau krgowego - inne

A30 Kompleksowa diagnostyka polineuropatii i chorb mini

ICD-904.13 Elektroneurografia89.394 Elektromiografia

ICD-10G61.0 Zesp Gullaina-BarregoG61.8 Inne polineuropatie zakaneG61.9 Polineuropatia zakana, nieokrelonaG62.0 Polineuropatia wywoana przez lekiG62.2 Polineuropatia wywoana innymi czynnikami toksycznymi

03.901 Wprowadzenie cewnika do przestrzeni nadtwardwkowej, podpajczynwkowej lub podtwardwkowej rdzenia z przerywanym lub cigym wlewem leku

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A30, dwch procedur z listy dodatkowej A2 oraz procedury z listy procedur A30

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 9 z 486

G62.8 Inne okrelone polineuropatieG62.9 Polineuropatia, nieokrelonaG70.0 Miastenia cika rzekomoporanaG70.2 Miastenia wrodzona i wieku rozwojowegoG71.0 Dystrofia miniowaG71.1 Zaburzenia miotoniczneG71.2 Miopatie wrodzoneG71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziejG71.8 Inne pierwotne zaburzenia miniG71.9 Pierwotne zaburzenia mini, nieokreloneG72.0 Miopatia polekowaG72.1 Miopatia alkoholowaG72.2 Miopatia wywoana innymi czynnikami toksycznymiG72.3 Poraenie okresoweG72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziejG72.8 Inne okrelone miopatieG72.9 Miopatia, nieokrelona

lub

ICD-10G73.0 Zespoy miasteniczne w chorobach ukadu wewntrzwydzielniczegoG73.1 Zesp Eatona-Lamberta (C80+)G73.2 Inne zespoy miasteniczne w chorobach nowotworowych (C00-D48+)G73.3 Zespoy miasteniczne w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG73.4 Miopatia w chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejG73.5 Miopatia w chorobach ukadu wewntrzwydzielniczegoG73.6 Miopatia w chorobach metabolicznychG73.7 Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A31 Choroby nerww obwodowychwymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z grupy A31

ICD-10E10.4 Cukrzyca insulinozalena (z powikaniami neurologicznymi)E11.4 Cukrzyca insulinoniezalena (z powikaniami neurologicznymi)E12.4 Cukrzyca zwizana z niedoywieniem (z powikaniami neurologicznymi)E13.4 Inne okrelone postacie cukrzycy (z powikaniami neurologicznymi)E14.4 Cukrzyca nieokrelona (z powikaniami neurologicznymi)G54.0 Zaburzenia splotu ramiennegoG54.1 Zaburzenia splotu ldwiowo-krzyowegoG54.2 Zaburzenia korzeni nerww rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowanych gdzie indziejG54.3 Zaburzenia korzeni nerww rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowanych gdzie indziejG54.4 Zaburzenia korzeni nerww rdzeniowych ldwiowo-krzyowych niesklasyfikowanych gdzie indziejG54.5 Nerwobl z zanikiem miniG54.6 Zesp blu fantomowego koczyny z blemG54.7 Zesp blu fantomowego koczyny bez bluG54.8 Inne zaburzenia korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowychG54.9 Zaburzenia korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych, nieokreloneG56.1 Inne uszkodzenia nerwu porodkowegoG56.2 Uszkodzenie nerwu okciowegoG56.3 Uszkodzenie nerwu promieniowegoG56.4 KauzalgiaG56.8 Inne mononeuropatie koczyny grnejG56.9 Mononeuropatie koczyny grnej nieokreloneG57.0 Uszkodzenie nerwu kulszowegoG57.1 Zesp nerwu skrnego bocznego uda [neuralgia paraesthetica]G57.2 Uszkodzenie nerwu udowegoG57.3 Uszkodzenie nerwu strzakowego wsplnegoG57.4 Uszkodzenie nerwu piszczelowegoG57.5 Zesp kanau stpuG57.6 Uszkodzenie nerww podeszwyG57.8 Inne mononeuropatie koczyny dolnejG57.9 Mononeuropatia koczyny dolnej, nieokrelonaG58.0 Neuropatia midzyebrowaG58.7 Mnogie zapalenie pojedynczych nerwwG58.8 Inne okrelone mononeuropatieG58.9 Mononeuropatia, nieokrelonaG60.0 Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowaG60.1 Choroba Refsuma

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z Listy Oglnej, rozpoznania wspistniejcego z poniszej listy, dwch procedur z listy dodatkowej A2 oraz procedury z listy procedur A30

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 10 z 486

G60.2 Neuropatia z towarzyszc dziedziczn ataksjG60.3 Neuropatia samoistna postpujcaG60.4 Inne neuropatie dziedziczne i samoistneG60.9 Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokrelonaG61.0 Zesp Gullaina-BarregoG61.1 Neuropatia surowiczaG61.8 Inne polineuropatie zakaneG61.9 Polineuropatia zakana, nieokrelonaG62.0 Polineuropatia wywoana przez lekiG62.1 Polineuropatia alkoholowaG62.2 Polineuropatia wywoana innymi czynnikami toksycznymiG62.8 Inne okrelone polineuropatieG62.9 Polineuropatia, nieokrelonaG64 Inne zaburzenia obwodowego ukadu nerwowegoG70.1 Toksyczne zaburzenia nerwowo-minioweG70.8 Inne okrelone zaburzenia miniowo-nerwoweG70.9 Zaburzenia miniowo-nerwowe, nieokreloneG83.4 Zesp ogona koskiegoG90.0 Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywnaG90.2 Zesp HorneraG90.8 Inne zaburzenia ukadu wegetatywnegoG90.9 Zaburzenie ukadu wegetatywnego, nieokreloneM79.2 Nerwobl [neuralgia] i zapalenie nerww, nieokreloneR20.0 Brak czuciaR20.1 HypoesthesiaR20.2 ParestezjeR20.3 PrzeczulicaR20.8 Inne i nieokrelone zaburzenia czucia skrnegoS14.2 Uraz korzeni nerwowych nerww odcinka szyjnego rdzenia krgowegoS14.5 Uraz nerww ukadu sympatycznego szyiS24.3 Uraz obwodowych nerww klatki piersiowejS24.4 Uraz nerww ukadu sympatycznego klatki piersiowejS24.5 Uraz innych nerww klatki piersiowejS24.6 Uraz nieokrelonego nerwu klatki piersiowejS34.2 Uraz nerww rdzeniowych odcinka ldwiowego i krzyowego krgosupaS34.5 Uraz nerww ukadu sympatycznego czci ldwiowej, krzyowej i miedniczej krgosupaS34.6 Uraz obwodowego nerwu (nerww) brzucha, dolnej czci grzbietu i miednicyS34.8 Uraz innych i nieokrelonych nerww na poziomie brzucha, dolnej czci grzbietu i miednicyS44.0 Uraz nerwu okciowego na poziomie ramieniaS44.1 Uraz nerwu porodkowego na poziomie ramieniaS44.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie ramieniaS44.3 Uraz nerwu pachowegoS44.4 Uraz nerwu miniowo-skrnegoS44.5 Uraz nerwu czuciowego na poziomie barku i ramieniaS44.7 Uraz wielu nerww na poziomie barku i ramieniaS44.8 Uraz innych nerww na poziomie barku i ramieniaS44.9 Uraz nieokrelonego nerwu na poziomie barku i ramieniaS54.0 Uraz nerwu okciowego na poziomie przedramieniaS54.1 Uraz nerwu porodkowego na poziomie przedramieniaS54.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie przedramieniaS54.3 Uraz nerww czuciowych skrnych na poziomie przedramieniaS54.7 Uraz licznych nerww na poziomie przedramieniaS54.8 Uraz innych nerww na poziomie przedramieniaS54.9 Uraz nieokrelonego nerwu na poziomie przedramieniaS64.0 Uraz nerwu okciowego na poziomie nadgarstka i rkiS64.1 Uraz nerwu porodkowego na poziomie nadgarstka i rkiS64.2 Uraz gazi powierzchownej nerwu promieniowego na poziomie nadgarstka i rkiS64.3 Uraz nerwu kciukaS64.4 Uraz nerwu innego palcaS64.7 Uraz mnogich nerww na poziomie nadgarstka i rkiS64.8 Uraz innych nerww na poziomie nadgarstka i rkiS64.9 Uraz nieokrelonego nerwu na poziomie nadgarstka i rkiS74.0 Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i udaS74.1 Uraz nerwu udowego na poziomie biodra i udaS74.2 Uraz nerwu skrnego czuciowego na poziomie biodra i udaS74.7 Uraz mnogich nerww na poziomie biodra i udaS74.8 Uraz innych nerww na poziomie biodra i udaS74.9 Uraz nieokrelonego nerwu na poziomie biodra i udaS84.0 Uraz nerwu piszczelowego na poziomie podudziaS84.1 Uraz nerwu strzakowego wsplnego (powierzchownego) (gbokiego) na poziomie podudziaS84.2 Uraz czuciowego nerwu skrnego na poziomie podudziaS84.7 Uraz licznych nerww na poziomie podudziaS84.8 Uraz innych nerww na poziomie podudzia

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 11 z 486

S84.9 Uraz nieokrelonego nerwu na poziomie podudziaS94.0 Uraz nerwu podeszwowego bocznegoS94.1 Uraz nerwu podeszwowego przyrodkowegoS94.2 Uraz nerwu strzakowego gbokiego na poziomie stawu skokowego i stopyS94.3 Uraz nerwu skrnego na poziomie stawu skokowego i stopyS94.7 Uraz mnogich nerww na poziomie stawu skokowego i stopyS94.8 Uraz innych nerww na poziomie stawu skokowego i stopyS94.9 Uraz nieokrelonego nerwu na poziomie stawu skokowego i stopyT06.0 Urazy mzgu i nerww czaszkowych z obraeniami nerww rdzeniowych i rdzenia krgowego na poziomie szyiT06.1 Urazy nerww rdzeniowych i rdzenia krgowego obejmujce inne liczne okolice ciaaT06.2 Urazy nerww obejmujce liczne okolice ciaaT09.4 Uraz nieokrelonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tuowiaT11.3 Uraz nieokrelonego nerwu koczyny grnej, poziom nieokrelonyT13.3 Uraz nieokrelonego nerwu koczyny dolnej, poziom nieokrelonyT14.4 Uraz nerwu (nerww) nieokrelonej okolicy ciaa

lub

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z Listy Oglnej oraz rozpoznania wspistniejcego z poniszej listy

ICD-10G55.0 Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+)G55.1 Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w zaburzeniach krka midzykrgowego (M50-M51+)G55.2 Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych krgw (M47.-+)G55.3 Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w innych (dolegliwociach krgosupa) dorsopatiach (M45-M46, M48.-+, M53-M54+)G55.8 Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG59.0 Mononeuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wsplnym czwartym znakiem kodu .4)G59.8 Inne mononeuropatie w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG63.0 Polineuropatia w chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejG63.1 Polineuropatia w chorobach nowotworowych (C00-D48+)G63.2 Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wsplnym czwartym znakiem kodu .4)G63.3 Polineuropatia w innych chorobach ukadu wewntrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)G63.4 Polineuropatia w niedoborach ywieniowych (E40-E64+)G63.5 Polineuropatia w ukadowych stanach chorobowych tkanki cznej (M30-M35+)G63.6 Polineuropatia w innych zaburzeniach ukadu kostno-miniowego (M00-M25+, M40-M96+)G63.8 Polineuropatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG99.0 Neuropatia wegetatywna w chorobach ukadu wewntrzwydzielniczego i metabolicznych

A32E Choroby mini > 65r..wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z grupy A32E; wiek > 65r..

ICD-10G70.0 Miastenia cika rzekomoporanaG70.2 Miastenia wrodzona i wieku rozwojowegoG71.0 Dystrofia miniowaG71.1 Zaburzenia miotoniczneG71.2 Miopatie wrodzoneG71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziejG71.8 Inne pierwotne zaburzenia miniG71.9 Pierwotne zaburzenia mini, nieokreloneG72.0 Miopatia polekowaG72.1 Miopatia alkoholowaG72.2 Miopatia wywoana innymi czynnikami toksycznymiG72.3 Poraenie okresoweG72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziejG72.8 Inne okrelone miopatieG72.9 Miopatia, nieokrelona

lub

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z Listy Oglnej oraz rozpoznania wspistniejcego z poniszej listy; wiek > 65r..

ICD-10G73.0 Zespoy miasteniczne w chorobach ukadu wewntrzwydzielniczegoG73.1 Zesp Eatona-Lamberta (C80+)G73.2 Inne zespoy miasteniczne w chorobach nowotworowych (C00-D48+)G73.3 Zespoy miasteniczne w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG73.4 Miopatia w chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejG73.5 Miopatia w chorobach ukadu wewntrzwydzielniczegoG73.6 Miopatia w chorobach metabolicznychG73.7 Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A32F Choroby mini < 66r..

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 12 z 486

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A32E; wiek 3 dniwymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A34D oraz procedury z listy procedur A34D; czas pobytu > 3 dni

ICD-987.030 TK gowy bez wzmocnienia kontrastowego87.031 TK gowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym87.049 TK gowy ze wzmocnieniem kontrastowym87.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego87.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym88.010 TK jamy brzusznej lub miednicy maej bez wzmocnienia kontrastowego88.011 TK jamy brzusznej lub miednicy maej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym88.012 TK jamy brzusznej lub miednicy maej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym88.013 TK ttnic jamy brzusznej (w tym aorta)88.911 RM mzgu i pnia mzgu bez wzmocnienia kontrastowego88.912 RM mzgu i pnia mzgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym88.934 RM kanau rdzeniowego rdze krgowy

ICD-10C41.0 Nowotwr zoliwy (koci czaszki i twarzy)C41.2 Nowotwr zoliwy (koci krgosupa)C70.0 Nowotwr zoliwy (opony mzgowe)C70.1 Nowotwr zoliwy (opony rdzeniowe)C70.9 Nowotwr zoliwy (opony, nieokrelone)C71.0 Nowotwr zoliwy (mzg z wyjtkiem patw i komr)C71.1 Nowotwr zoliwy (pat czoowy)C71.2 Nowotwr zoliwy (pat skroniowy)C71.3 Nowotwr zoliwy (pat ciemienowy)C71.4 Nowotwr zoliwy (pat potyliczny)C71.5 Nowotwr zoliwy (komory mzgowe)C71.6 Nowotwr zoliwy (mdek)C71.7 Nowotwr zoliwy (pie mzgu)C71.8 Nowotwr zoliwy (zmiana przekraczajca granice mzgu)

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A33, procedury z listy dodatkowej A7 oraz procedury z listy procedur A33; czas pobytu > 1 dnia

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A33 oraz procedury z listy procedur A33 albo listy dodatkowej A7, czas pobytu < 2 dni

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 13 z 486

C71.9 Nowotwr zoliwy (mzg, nieokrelony)C72.0 Nowotwr zoliwy (rdze krgowy)C72.1 Nowotwr zoliwy (ogon koski)C72.2 Nowotwr zoliwy (nerw wchowy)C72.3 Nowotwr zoliwy (nerw wzrokowy)C72.4 Nowotwr zoliwy (nerw przedsionkowo-limakowy)C72.5 Nowotwr zoliwy (inne i nieokrelone nerwy czaszkowe)C72.8 Nowotwr zoliwy (zmiana przekraczajca granice mzgu i innych czci centralnego systemu nerwowego)C72.9 Nowotwr zoliwy (centralny system nerwowy, nieokrelone)C75.1 Nowotwr zoliwy (przysadka gruczoowa)C75.2 Nowotwr zoliwy (przewd nosowo-gardowy)C75.3 Nowotwr zoliwy (szyszynka)C75.4 Nowotwr zoliwy (kbek szyjny)C79.3 Wtrny nowotwr zoliwy mzgu i opon mzgowychC79.4 Wtrny nowotwr zoliwy innych i nieokrelonych czci ukadu nerwowegoD31.6 Nowotwr niezoliwy (oczod, nieokrelony)D32.0 Nowotwr niezoliwy (opony mzgowe)D32.1 Nowotwr niezoliwy (opony rdzeniowe)D32.9 Nowotwr niezoliwy (opony, nieokrelone)D33.0 Nowotwr niezoliwy (mzg, nadnamiotowe)D33.1 Nowotwr niezoliwy (mzg, podnamiotowe)D33.2 Nowotwr niezoliwy (mzg, nieokrelony)D33.3 Nowotwr niezoliwy (nerwy czaszkowe)D33.4 Nowotwr niezoliwy (rdze krgowy)D33.7 Nowotwr niezoliwy (inne okrelone czci centralnego systemu nerwowego)D33.9 Nowotwr niezoliwy (centralny system nerwowy, nieokrelony)D35.2 Nowotwr niezoliwy (przysadka)D35.3 Nowotwr niezoliwy (przewd nosowo-gardowy)D35.4 Nowotwr niezoliwy (szyszynka)D35.5 Nowotwr niezoliwy (kbek szyjny)D36.1 Nowotwr niezoliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny ukad nerwowy)D36.7 Nowotwr niezoliwy (inne okrelone umiejscowienie)D36.9 Nowotwr niezoliwy (niezoliwy nowotwr, nieokrelony)D42.0 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (opony mzgowe)D42.1 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (opony rdzeniowe)D42.9 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (opony, nieokrelone)D43.0 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (mzg, nadnamiotowe)D43.1 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (mzg, podnamiotowe)D43.2 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (mzg, nieokrelony)D43.3 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (nerwy czaszkowe)D43.4 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (rdze krgowy)D43.7 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (inne czci centralnego systemu nerwowego)D43.9 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (centralny system nerwowy, nieokrelone)D44.3 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (przysadka)D44.4 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (przewd nosowo-gardowy)D44.5 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (szyszynka)D48.2 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (nerwy obwodowe i autonomiczny ukad nerwowy)G93.0 Torbiele mzguQ85.0 Nerwiakowkniakowato niezoliwa

A35C Choroby zwyrodnieniowe OUNwymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A35D

lub

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z Listy Oglnej oraz rozpoznania wspistniejcego z poniszej listy

ICD-10G13.0 Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatiaG13.1 Inne zaniki ukadowe pierwotnie zajmujce ukad nerwowy w chorobie nowotworowejG13.2 Zanik ukadowy pierwotnie zajmujcy ukad nerwowy w niedoczynnoci tarczycy (E00.1+, E03.-+)G13.8 Zanik ukadowy pierwotnie zajmujcy ukad nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG22 Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG32.8 Inne okrelone zaburzenia zwyrodnieniowe ukadu nerwowego wystpujce w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A35D Choroby zwyrodnieniowe OUN > 3 dni

ICD-987.030 TK gowy bez wzmocnienia kontrastowego87.031 TK gowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A35D, procedury z listy procedur A35D oraz co najmniej czterech procedur z listy dodatkowej A8, czas pobytu > 3 dni

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 14 z 486

87.049 TK gowy ze wzmocnieniem kontrastowym88.911 RM mzgu i pnia mzgu bez wzmocnienia kontrastowego88.912 RM mzgu i pnia mzgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

ICD-10E75.0 GM2 gangliozydozaE75.1 Inne gangliozydozyE75.2 Inne sfingolipidozyE75.3 Sfingolipidoza, nieokrelonaE75.4 Lipofuscynoza neuronalnaE75.5 Inne zaburzenia spichrzania lipidwE75.6 Zaburzenia spichrzania lipidw, nieokreloneF95.1 Przewleke tiki ruchowe lub gosowe (wokalne)F95.2 Zesp tikw gosowych i ruchowych (zesp Giles de la Tourette)G10 Choroba HuntingtonaG11.0 Bezad wrodzony niepostpujcyG11.1 Bezad mdkowy o wczesnym pocztkuG11.2 Bezad mdkowy o pnym pocztkuG11.3 Bezad mdkowy z wadliwym systemem naprawy DNAG11.4 Dziedziczne kurczowe poraenie koczyn dolnychG11.8 Inne bezady dziedziczneG11.9 Bezad dziedziczny, nieokrelonyG20 Choroba ParkinsonaG21.0 Zoliwy zesp neuroleptycznyG21.1 Parkinsonizm wtrny wywoany innymi lekamiG21.2 Parkinsonizm wtrny wywoany innymi czynnikami zewntrznymiG21.3 Parkinsonizm po zapaleniu mzguG21.8 Inny parkinsonizm wtrnyG21.9 Parkinsonizm wtrny, nieokrelonyG23.0 Choroba Hellervordena-SpatzaG23.1 Postpujce ponadjdrowe poraenie mini oka [Steela-Richardsona-Olszewskiego]G23.2 Zwyrodnienie prkowia i istoty czarnej [striatonigralis degeneratio]G23.8 Inne okrelone choroby zwyrodnieniowe jder podstawyG24.0 Dystonia wywoana przez lekiG24.1 Dystonia samoistna rodzinnaG24.2 Dystonia samoistna niedziedzicznaG24.3 Kurczowy krcz karkuG24.4 Dystonia samoistna w obrbie twarzyG24.8 Inne dystonieG24.9 Dystonia, nieokrelonaG25.0 Drenie samoistneG25.1 Drenie polekoweG25.2 Inne okrelone formy dreniaG25.4 Plsawica polekowaG25.5 Inna plsawicaG25.6 Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznegoG25.8 Inne okrelone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowychG25.9 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowych, nieokreloneG30.0 Choroba Alzheimera o wczesnym pocztkuG30.1 Choroba Alzheimera o pnym pocztkuG30.8 Otpienie typu alzheimerowskiegoG30.9 Choroba Alzheimera, nieokrelonaG31.0 Zanik mzgu ograniczonyG31.1 Starcze zwyrodnienie mzgu niesklasyfikowane gdzie indziejG31.2 Zwyrodnienie ukadu nerwowego wywoane przez alkoholG31.8 Inne okrelone choroby zwyrodnieniowe ukadu nerwowegoG31.9 Choroby zwyrodnieniowe ukadu nerwowego, nieokreloneG83.8 Inne okrelone zespoy poraenneG90.1 Dysautonomia rodzinna [Riley-Daya]G90.3 Zwyrodnienie wieloukadoweG91.2 Wodogowie normocinieniowe [zesp Hakima]G93.1 Uszkodzenie mzgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziejG93.7 Zesp Reye`aG95.0 Jamisto rdzenia krgowego i jamisto opuszkiI67.3 Postpujca naczyniowa leukoencefalopatiaQ85.1 Stwardnienie guzowateR25.3 Drenie pczkowe mini

lub

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z Listy Oglnej, rozpoznania wspistniejcego z poniszej listy, procedury z listy procedur A35D oraz co najmniej czterech procedur z listy dodatkowej A8; czas pobytu > 3 dni

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 15 z 486

ICD-10G13.0 Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatiaG13.1 Inne zaniki ukadowe pierwotnie zajmujce ukad nerwowy w chorobie nowotworowejG13.2 Zanik ukadowy pierwotnie zajmujcy ukad nerwowy w niedoczynnoci tarczycy (E00.1+, E03.-+)G13.8 Zanik ukadowy pierwotnie zajmujcy ukad nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG22 Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG32.8 Inne okrelone zaburzenia zwyrodnieniowe ukadu nerwowego wystpujce w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A36 Choroby demielinizacyjnewymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z grupy A36

ICD-10G35 Stwardnienie rozsianeG36.0 Zapalenie rdzenia i nerww wzrokowych [zesp Devica]G36.1 Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty biaej mzgu [Hursta]G36.8 Inne okrelone ostre rozsiane demielinizacjeG36.9 Ostre rozsiane demielinizacje, nieokreloneG37.0 Stwardnienie rozlaneG37.1 rodkowa demielinizacja ciaa modzelowategoG37.5 Stwardnienie koncentryczne [Bal]G37.8 Inne okrelone choroby demielinizacyjne orodkowego ukadu nerwowegoG37.9 Choroby demielinizacyjne orodkowego ukadu nerwowego, nieokrelone

A45 Choroby naczy mzgowych - leczenie zachowawczewymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z grupy A45

ICD-10G08 Zapalenie y i zakrzepowe zapalenie y rdczaszkowych i w kanale krgowymG95.1 Mielopatie naczynioweI65.0 Niedrono i zwenie ttnicy krgowejI65.1 Niedrono i zwenie ttnicy podstawnejI65.2 Niedrono i zwenie ttnicy szyjnej wewntrznejI65.3 Niedrono i zwenie ttnic przedmzgowych, mnogie i obustronneI65.8 Niedrono i zwenie innych ttnic przedmzgowychI65.9 Niedrono i zwenie nieokrelonych ttnic przedmzgowychI66.0 Niedrono i zwenie ttnicy rodkowej mzguI66.1 Niedrono i zwenie ttnicy przedniej mzguI66.2 Niedrono i zwenie ttnicy tylnej mzguI66.3 Niedrono i zwenie ttnic mdkuI66.4 Niedrono i zwenie ttnic mzgowych, mnogie i obustronneI66.8 Niedrono i zwenie innych ttnic mzgowychI66.9 Niedrono i zwenie nieokrelonych ttnic mzgowychI67.0 Rozwarstwienie ttnic mzgowych, niepkniteI67.1 Ttniak mzgu, niepknityI67.5 Choroba MoyamoyaI67.6 Nieropny zakrzep ukadu ylnego wewntrzczaszkowegoI67.7 Zapalenie ttnic mzgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziejI69.0 Nastpstwa krwotoku podpajczynwkowegoI69.1 Nastpstwa krwotoku mzgowegoI69.2 Nastpstwa innych nieurazowych krwotokw wewntrzczaszkowychI69.3 Nastpstwa zawau mzguI69.4 Nastpstwa udaru nieokrelone czy krwotoczny czy zawaowyQ25.8 Inne wrodzone wady rozwojowe duych ttnicQ28.0 Wada rozwojowa pocze ttniczo-ylnych naczy przedmzgowychQ28.1 Inne wady rozwojowe naczy przedmzgowychQ28.2 Ttniczo-ylne wady rozwojowe naczy mzgowychQ28.3 Inne wady rozwojowe naczy mzgowychQ28.8 Inne okrelone wady rozwojowe ukadu kreniaQ28.9 Wrodzone wady ukadu naczyniowego, nieokrelone

A46 Przemijajce niedokrwienie mzguwymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z grupy A46

ICD-10G45.0 Zesp ttnicy krgowo-podstawnejG45.1 Zesp ttnicy szyjnej (pkulowy)G45.2 Mnogie i obustronne zespoy ttnic przedmzgowychG45.3 Przejciowe objawy lepoty [amaurosis fugax]G45.4 Przemijajca niepami cakowitaG45.6 Inne przemijajce mzgowe napady niedokrwienia i zespoy pokrewneG45.9 Przemijajce mzgowe napady niedokrwienia, nieokrelone

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 16 z 486

lub

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z Listy Oglnej oraz rozpoznania wspistniejcego z poniszej listy (A46R)

ICD-10G46.0 Zesp ttnicy rodkowej mzgu (I66.0+)G46.1 Zesp ttnicy przedniej mzgu (I66.1+)G46.2 Zesp ttnicy tylnej mzgu (I66.2+)G46.3 Zesp udarowy pnia mzgu (I60-I67+)G46.4 Zesp udarowy mdku (I60-I67+)G46.5 Stan zatokowy z zespoem czysto ruchowym (I60-I67+)G46.6 Stan zatokowy z zespoem czysto czuciowym (I60-I67+)G46.7 Stan zatokowy z innymi zespoami (I60-I67+)G46.8 Inne zespoy naczyniowe mzgu w chorobach naczy mzgowych (I60-I67+)

A47 Przemijajce niedokrwienie mzgu - rozszerzona diagnostykawymagane wskazanie rozpoznania z listy rozpozna A46, procedury z listy procedur A47 oraz dwch procedur z listy dodatkowej A3

ICD-987.030 TK gowy bez wzmocnienia kontrastowego87.031 TK gowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym87.033 TK ttnic gowy i szyi87.049 TK gowy ze wzmocnieniem kontrastowym88.900 RM gowy bez wzmocnienia kontrastowego88.901 RM gowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym88.911 RM mzgu i pnia mzgu bez wzmocnienia kontrastowego88.912 RM mzgu i pnia mzgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym88.913 Badanie czynnociowe mzgu - RM88.977 Angiografia bez wzmocnienia kontrastowego RM88.978 Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym RM

lub

A48 Kompleksowe leczenie udarw mzgu > 7 dni w oddziale udarowymwymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A50 oraz piciu procedur z listy procedur A48; czas pobytu > 7 dni

ICD-987.030 TK gowy bez wzmocnienia kontrastowego87.031 TK gowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym87.033 TK ttnic gowy i szyi87.049 TK gowy ze wzmocnieniem kontrastowym87.415 TK ttnic klatki piersiowej (w tym aorta)88.419 Arteriografia naczy mzgowych z kontrastem inne88.714 USG naczy szyi doppler88.716 USG przezczaszkowa doppler88.721 Echokardiografia88.900 RM gowy bez wzmocnienia kontrastowego88.901 RM gowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym88.912 RM mzgu i pnia mzgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym88.913 Badanie czynnociowe mzgu - RM88.977 Angiografia bez wzmocnienia kontrastowego RM88.978 Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym RM88.979 Badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym RM89.501 Monitorowanie cinienia ttniczego krwi za pomoc urzdze analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter RR89.502 Monitorowanie czynnoci serca za pomoc urzdze analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter EKG93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna96.71 Wentylacja wspomagana przez rurk intubacyjn96.75 Ciga wentylacja przez tracheostomi

A49 Udar mzgu - leczenie > 3 dniwymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A50 oraz 3 procedur z listy procedur A49; czas pobytu > 3 dni

ICD-987.030 TK gowy bez wzmocnienia kontrastowego87.031 TK gowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym87.033 TK ttnic gowy i szyi87.049 TK gowy ze wzmocnieniem kontrastowym88.714 USG naczy szyi doppler88.716 USG przezczaszkowa doppler88.721 Echokardiografia

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z Listy Oglnej, rozpoznania wspistniejcego z listy rozpozna A46R, procedury z listy procedur A47 oraz dwch procedur z listy dodatkowej A3

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 17 z 486

88.900 RM gowy bez wzmocnienia kontrastowego88.901 RM gowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym88.912 RM mzgu i pnia mzgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym88.913 Badanie czynnociowe mzgu RM88.977 Angiografia bez wzmocnienia kontrastowego RM88.978 Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym RM93.72 Terapia afazji (i dysfazji)93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna96.71 Wentylacja wspomagana przez rurk intubacyjn96.75 Ciga wentylacja przez tracheostomi

A50 Udar mzgu - leczeniewymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z grupy A50

ICD-10I60.0 Krwotok podpajczynwkowy z syfonu lub rozwidlenia ttnicy szyjnej wewntrznejI60.1 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy rodkowej mzguI60.2 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy czcej przedniejI60.3 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy czcej tylnejI60.4 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy podstawnejI60.5 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy krgowejI60.6 Krwotok podpajczynwkowy z innych ttnic wewntrzczaszkowychI60.7 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy wewntrzczaszkowej, nieokrelonyI60.8 Inne krwotoki podpajczynwkoweI60.9 Krwotok podpajczynwkowy, nieokrelonyI61.0 Krwotok mzgowy do pkul, podkorowyI61.1 Krwotok mzgowy do pkul, korowyI61.2 Krwotok mzgowy do pkul, nieokrelonyI61.3 Krwotok mzgowy do pnia mzguI61.4 Krwotok mzgowy do mdkuI61.5 Krwotok mzgowy wewntrzkomorowyI61.6 Krwotok mzgowy o mnogim umiejscowieniuI61.8 Inne krwotoki mzgoweI61.9 Krwotok mzgowy, nieokrelonyI62.0 Krwotok pod opon tward (ostry) (nieurazowy)I62.1 Nieurazowy krwotok nad opon twardI62.9 Krwotok mzgowy (nieurazowy), nieokrelonyI63.0 Zawa mzgu wywoany przez zakrzep ttnic przedmzgowychI63.1 Zawa mzgu wywoany przez zator ttnic przedmzgowychI63.2 Zawa mzgu wywoany przez nieokrelon niedrono lub zwenie ttnic przedmzgowychI63.3 Zawa mzgu wywoany przez zakrzep ttnic mzgowychI63.4 Zawa mzgu wywoany przez zator ttnic mzgowychI63.5 Zawa mzgu wywoany przez nieokrelon niedrono lub zwenie ttnic mzgowychI63.6 Zawa mzgu wywoany przez zakrzep y mzgowych, nieropnyI63.8 Inne zaway mzguI63.9 Zawa mzgu, nieokrelonyI64 Udar, nieokrelony jako krwotoczny lub zawaowy

A51 Udar mzgu - leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym

ICD-999.102 Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji

ICD-10I63.0 Zawa mzgu wywoany przez zakrzep ttnic przedmzgowychI63.1 Zawa mzgu wywoany przez zator ttnic przedmzgowychI63.3 Zawa mzgu wywoany przez zakrzep ttnic mzgowychI63.4 Zawa mzgu wywoany przez zator ttnic mzgowych

A56 Choroby nerww czaszkowychwymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z grupy A56

ICD-10G50.0 Neuralgia nerwu trjdzielnegoG50.1 Ble twarzy nietypoweG50.8 Inne zaburzenia nerwu trjdzielnegoG50.9 Zaburzenia nerwu trjdzielnego, nieokreloneG51.0 "Obwodowe" poraenie nerwu twarzowego [poraenie Bella]G51.1 Zapalenie zwoju kolankaG51.2 Zesp MelkerssonaG51.3 Przewleky skurcz poowy twarzy

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A51, procedury z listy procedur A51 oraz piciu procedur z listy procedur A48; czas pobytu > 7 dni lub tryb wypisu 9 - zgon pacjenta

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 18 z 486

G51.4 Miokimia twarzowaG51.8 Inne zaburzenia nerwu twarzowegoG51.9 Zaburzenia nerwu twarzowego, nieokreloneG52.0 Zaburzenia nerwu wchowegoG52.1 Zaburzenia nerwu jzykowo-gardowegoG52.2 Zaburzenia nerwu bdnegoG52.3 Zaburzenia nerwu podjzykowegoG52.7 Zaburzenia wielu nerww czaszkowychG52.8 Zaburzenia innych okrelonych nerww czaszkowychG52.9 Zaburzenia nerwu czaszkowego, nieokreloneH47.1 Obrzk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego, nieokrelonyH47.4 Zaburzenia skrzyowania nerww wzrokowychH47.5 Zaburzenia innych odcinkw drogi wzrokowejH47.6 Zaburzenia kory wzrokowejH47.7 Zaburzenia drogi wzrokowej, nieokreloneR43.0 Brak wchuR43.1 Wch opaczny lub omam wchowyR43.2 Opaczne odczuwanie smakuR43.8 Inne i nieokrelone zaburzenia wchu i smakuS04.0 Uraz nerwu i drg wzrokowychS04.1 Uraz nerwu okoruchowegoS04.2 Uraz nerwu bloczkowegoS04.3 Uraz nerwu trjdzielnegoS04.4 Uraz nerwu odwodzcegoS04.5 Uraz nerwu twarzowegoS04.6 Uraz nerwu przedsionkowo-limakowegoS04.7 Uraz nerwu dodatkowegoS04.8 Uraz innych nerww czaszkowychS04.9 Uraz nieokrelonego nerwu czaszkowego

lub

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z Listy Oglnej oraz rozpoznania wspistniejcego z poniszej listy

ICD-10G53.0 Nerwobl po przebytym ppacu (B02.0+)G53.1 Poraenia wielu nerww czaszkowych w chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)G53.2 Poraenia wielu nerww czaszkowych w sarkoidozie (D86.8+)G53.3 Poraenia wielu nerww czaszkowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+)G53.8 Inne zaburzenia nerww czaszkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A57 Choroby zapalne ukadu nerwowegowymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z grupy A57

ICD-10A06.6 Pezakowy ropie mzgu (G07*)A32.1 Listeriozowe zapalenie opon mzgowych oraz zapalenie opon mzgowych i mzguA39.0 Zapalenie meningokokowe opon mzgowych (G01*)A39.8 Inne zakaenia meningokokoweA39.9 Zakaenie meningokokowe, nieokreloneA50.4 Kia pna ukadu nerwowego [kia ukadu nerwowego wieku modzieczego]A52.1 Kia objawowa ukadu nerwowegoA52.2 Kia bezobjawowa ukadu nerwowegoA52.3 Kia ukadu nerwowego, nieokrelonaA80.0 Ostre nagminne poraenie poszczepienneA80.1 Ostre nagminne poraenie dziecice, wirus dziki, importowanyA80.2 Ostre nagminne poraenie dziecice, wirus dziki, tubylczyA80.3 Inne i nieokrelone postacie ostrego nagminnego poraenia dziecicego,A80.4 Ostre nagminne poraenie dziecice - posta nieporaennaA80.9 Ostre nagminne poraenie dziecice, nieokreloneA81.0 Choroba Jacoba-CreutzfeldtaA81.1 Podostre stwardniajce zapalenie mzguA81.2 Postpujca wieloogniskowa leukoencefalopatiaA81.8 Inne zakaenia powolnymi wirusami orodkowego ukadu nerwowegoA81.9 Zakaenia powolnymi wirusami orodkowego ukadu nerwowego, nieokreloneA83.0 Japoskie zapalenie mzguA83.1 Zachodnie koskie zapalenie mzguA83.2 Wschodnie koskie zapalenie mzguA83.3 Zapalenie mzgu St.LouisA83.4 Australijskie zapalenie mzguA83.5 Kalifornijskie zapalenie mzguA83.6 Choroba wywoana przez wirus RocioA83.8 Inne wirusowe zapalenia mzgu przenoszone przez komary

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 19 z 486

A83.9 Wirusowe zapalenie mzgu przenoszone przez komary, nieokreloneA84.0 Dalekowschodnie zapalenie mzgu przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mzgu]A84.1 rodkowoeuropejskie zapalenie mzgu przenoszone przez kleszczeA84.8 Inne zapalenia mzgu przenoszone przez kleszczeA84.9 Wirusowe zapalenie mzgu przenoszone przez kleszcze, nieokreloneA85.0 Enterowirusowe zapalenie mzgu (G05.1*)A85.1 Adenowirusowe zapalenie mzgu (G05.1*)A85.2 Wirusowe zapalenie mzgu wywoane przez stawonogi, nieokreloneA85.8 Inne okrelone postacie wirusowego zapalenia mzguA86 Wirusowe zapalenie mzgu, nieokreloneA87.0 Enterowirusowe zapalenie opon mzgowych (G02.0*)A87.1 Adenowirusowe zapalenie opon mzgowych (G02.0*)A87.2 Limfocytarne zapalenie splotu naczyniwkowego i opon mzgowychA87.8 Inne wirusowe postacie zapalenia opon mzgowychA87.9 Wirusowe zapalenie opon mzgowych, nieokreloneA88.0 Enterowirusowa gorczka wysypkowa [wysypka bostoska]A88.8 Inne okrelone postacie wirusowych zakae orodkowego ukadu nerwowegoA89 Wirusowe zakaenie orodkowego ukadu nerwowego, nieokreloneB00.3 Opryszczkowe zapalenie opon mzgowych (G02.0*)B00.4 Opryszczkowe zapalenie mzgu (G05.1*)B05.0 Odra powikana przez zapalenie mzgu (G05.1*)B05.1 Odra powikana przez zapalenie opon mzgowych (G02.0*)B06.0 Ryczka z powikaniami neurologicznymiB26.1 winkowe zapalenie opon mzgowych (G02.0*)B26.2 winkowe zapalenie mzgu (G05.1*)B37.5 Zapalenie opon mzgowych wywoane przez Candida (G02.1*)B58.2 Toksoplazmozowe zapalenie opon mzgowych i mzgu (G05.2*)B69.0 Wgrzyca orodkowego ukadu nerwowegoG00.0 Zapalenie opon mzgowych wywoane przez Hamoephilus influenzaeG00.1 Zapalenie opon mzgowych pneumokokoweG00.2 Zapalenie opon mzgowych paciorkowcoweG00.3 Zapalenie opon mzgowych gronkowcoweG00.8 Inne bakteryjne zapalenia opon mzgowychG00.9 Bakteryjne zapalenie opon mzgowych, nieokreloneG03.0 Nieropne zapalenie opon mzgowychG03.1 Przewleke zapalenie opon mzgowychG03.2 agodne nawrotowe zapalenie opon mzgowych [Mollareta]G03.8 Zapalenie opon mzgowych wywoane przez inne okrelone czynnikiG03.9 Zapalenie opon mzgowych, nieokreloneG04.0 Ostre rozsiane zapalenie mzguG04.1 Tropikalne kurczowe poraenie koczyn dolnychG04.2 Bakteryjne zapalenie opon mzgowych i mzgu oraz zapalenie opon mzgowych i rdzenia niesklasyfikowane gdzie indziejG04.8 Inne zapalenia mzgu, rdzenia krgowego oraz rdzenia krgowego i mzguG04.9 Zapalenie mzgu oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego, nieokreloneG06.0 Ropie i ziarniniak rdczaszkowyG06.1 Ropie i ziarniniak w kanale krgowymG06.2 Zewntrztwardwkowy i podtwardwkowy ropie, nieokrelonyG37.2 Mielinoliza rodkowa mostuG37.3 Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej orodkowego ukadu nerwowegoG37.4 Podostre martwiejce zapalenie rdzenia

lub

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z Listy Oglnej oraz rozpoznania wspistniejcego z poniszej listy

ICD-10G01 Zapalenie opon mzgowych w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziejG02.0 Zapalenie opon mzgowych w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziejG02.1 Zapalenie opon mzgowych w grzybicachG02.8 Zapalenie opon mzgowych w innych okrelonych chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

G05.8 Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G07 Ropie i ziarniniak rdczaszkowy i w kanale krgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A58 Encefalopatiawymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A58 oraz dwch procedur z listy procedur A58

G05.0 Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziejG05.1 Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziejG05.2 Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w innych chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 20 z 486

ICD-987.030 TK gowy bez wzmocnienia kontrastowego87.031 TK gowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym87.049 TK gowy ze wzmocnieniem kontrastowym88.900 RM gowy bez wzmocnienia kontrastowego88.901 RM gowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym88.912 RM mzgu i pnia mzgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym89.141 Elektroencefalografia (EEG)94.08 Testy/ocena psychologiczna - inna

ICD-10G92 Encefalopatia toksycznaG93.4 Encefalopatia, nieokrelonaI67.4 Encefalopatia nadcinieniowaR40.2 piczka, nieokrelona

A59 Ble gowywymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z grupy A59

ICD-10G43.0 Migrena bez aury [migrena prosta]G43.1 Migrena z aur [migrena klasyczna]G43.2 Stan migrenowyG43.3 Migrena powikanaG43.8 Inne migrenyG44.0 Zesp blu gowy Hortona [cluster headache syndrome]G44.1 Naczyniowy bl gowy niesklasyfikowany gdzie indziejG44.3 Przewleky pourazowy bl gowyG44.4 Polekowy bl gowy niesklasyfikowany gdzie indziejG44.8 Inne okrelone zespoy blu gowyG97.0 Wyciek pynu mzgowo-rdzeniowego z nakucia ldwiowego

A66 Padaczka - diagnostyka i leczeniewymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z grupy A66

ICD-10G25.3 MiokloniaG40.0 Padaczka samoistna (ogniskowa) (czciowa) i zespoy padaczkowe z napadami o zlokalizowanym pocztkuG40.1 Padaczka objawowa (ogniskowa) (czciowa) i zespoy padaczkowe z prostymi napadami czciowymiG40.2 Padaczka objawowa (ogniskowa) (czciowa) i zespoy padaczkowe ze zoonymi napadami czciowymiG40.3 Uoglniona samoistna padaczka i zespoy padaczkoweG40.4 Inne postacie uoglnionej padaczki i zespow padaczkowychG40.5 Szczeglne zespoy padaczkoweG40.6 Napady "grand mal", nieokrelone, (z lub bez napadw "petit mal")G40.7 "Petit mal", nieokrelone, bez napadw "grand mal"G40.8 Inne padaczkiG40.9 Padaczka, nieokrelonaG41.0 Stan padaczkowy typu "grand mal"G41.1 Stan padaczkowy typu "petit mal"G41.2 Zoony czciowy stan padaczkowyG41.8 Inne stany padaczkoweG41.9 Stan padaczkowy, nieokrelonyR56.0 Drgawki gorczkoweR56.8 Inne i nieokrelone drgawki

A67 Padaczka - diagnostyka i leczenie > 3 dni

ICD-987.030 TK gowy bez wzmocnienia kontrastowego87.031 TK gowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym87.032 TK gowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym87.039 TK perfuzyjna mzgu87.049 TK gowy ze wzmocnieniem kontrastowym88.911 RM mzgu i pnia mzgu bez wzmocnienia kontrastowego88.912 RM mzgu i pnia mzgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

ICD-10G47.4 Narkolepsja i katalepsja

A76 Urazy gowy z istotnym uszkodzeniem mzgu leczone zachowawczowymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z grupy A76

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A66 albo A67, procedury z listy procedur A67 oraz trzech procedur z listy dodatkowej A4; czas pobytu > 3 dni

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 21 z 486

ICD-10S02.0 Zamanie koci sklepienia czaszkiS02.1 Zamanie koci podstawy czaszkiS02.7 Wielokrotne zamania koci czaszki i twarzoczaszkiS06.1 Urazowy obrzk mzguS06.2 Rozlany uraz mzguS06.3 Ogniskowy uraz mzguS06.4 Krwotok nadtwardwkowyS06.5 Urazowy krwotok podtwardwkowyS06.6 Urazowy krwotok podpajczynwkowyS06.7 Uraz rdczaszkowy z dugotrwaym okresem nieprzytomnociS06.8 Inne urazy rdczaszkoweS06.9 Uraz rdczaszkowy, nieokrelonyS07.1 Uraz zmiadeniowy czaszkiS07.8 Uraz zmiadeniowy innych czci gowyS07.9 Uraz zmiadeniowy gowy, cz nieokrelonaT02.0 Zamania obejmujce gow i szyj

A77 Urazy gowy bez istotnego uszkodzenia mzgu leczone zachowawczowymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z grupy A77

ICD-10S00.0 Powierzchowny uraz powok gowyS00.7 Liczne powierzchowne urazy gowyS00.8 Powierzchowny uraz innych czci gowyS00.9 Powierzchowny uraz gowy, cz nieokrelonaS01.9 Otwarta rana gowy, cz nieokrelonaS02.9 Zamanie koci czaszki i twarzoczaszki, cz nieokrelona

A86 Choroby neuronu ruchowegowymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z grupy A86

ICD-10G12.0 Zanik mini pochodzenia rdzeniowego dziecicy, typu I [Werdniga-Hoffmana]G12.1 Inne dziedziczne zaniki mini pochodzenia rdzeniowegoG12.2 Stwardnienie boczne zanikoweG12.8 Inne zaniki mini pochodzenia rdzeniowego i zespoy pokrewneG12.9 Zanik mini pochodzenia rdzeniowego, nieokrelony

A87A Inne choroby ukadu nerwowego > 17 r..wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z grupy A87A; wiek > 17 r..

ICD-10D16.6 Nowotwr niezoliwy (krgosup)D16.8 Nowotwr niezoliwy (koci miednicy, ko krzyowa i guziczna)D35.6 Nowotwr niezoliwy (ciaa przyaortowe i inne ciaa przyzwojowe)G47.4 Narkolepsja i katalepsjaG80.0 Kurczowe poraenie mzgoweG80.1 Kurczowe poraenie obustronneG80.2 Dziecice poraenie poowiczeG80.3 Dyskinetyczne poraenie mzgoweG80.4 Ataktyczne poraenie mzgoweG80.8 Inne dziecice poraenie mzgoweG80.9 Dziecice poraenie mzgowe, nieokreloneG81.0 Wiotkie poraenie poowiczeG81.1 Kurczowe poraenie poowiczeG81.9 Poraenie poowicze, nieokreloneG82.0 Wiotkie poraenie koczyn dolnychG82.1 Kurczowe poraenie koczyn dolnychG82.2 Poraenie koczyn dolnych, nieokreloneG82.3 Wiotkie poraenie czterokoczynoweG82.4 Kurczowe poraenie czterokoczynoweG82.5 Poraenie czterokoczynowe, nieokreloneG83.0 Poraenie obustronne koczyn grnychG83.1 Poraenie jednej koczyny dolnejG83.2 Poraenie jednej koczyny grnejG83.3 Poraenie jednej koczyny, nieokreloneG83.9 Zesp poraenny, nieokrelonyG91.0 Wodogowie komunikujceG91.1 Wodogowie z niedronociG91.3 Wodogowie pourazowe, nieokreloneG91.8 Inne wodogowie

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 22 z 486

G91.9 Wodogowie, nieokreloneG93.2 agodne nadcinienie wewntrzczaszkoweG93.5 Zesp uciskowy mzguG93.6 Obrzk mzguG93.8 Inne okrelone zaburzenia mzguG93.9 Zaburzenie mzgu, nieokreloneG95.2 Zesp uciskowy rdzenia, nieokrelonyG95.8 Inne okrelone choroby rdzenia krgowegoG95.9 Choroba rdzenia krgowego, nieokrelonaG96.0 Wyciek pynu mzgowo-rdzeniowegoG96.1 Zaburzenia opon niesklasyfikowane gdzie indziejG96.8 Inne okrelone zaburzenia orodkowego ukadu nerwowegoG96.9 Zaburzenie orodkowego ukadu nerwowego, nieokreloneG97.2 Wewntrzczaszkowe podcinienie nastpujce po przetoce komorowejG97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia ukadu nerwowego, nieokreloneG98 Inne zaburzenia ukadu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziejI67.2 Miadyca ttnic mzgowychI67.8 Inne okrelone choroby naczy mzgowychI67.9 Choroba naczy mzgowych, nieokrelonaI69.8 Nastpstwa innych i nieokrelonych chorb naczy mzgowychM45 Zesztywniajce zapalenie staww krgosupaM47.0 Zesp ucisku ttnicy krgowej i rdzeniowej przedniej (G99.2*)M47.9 Nieokrelone spondylozyM48.0 Zesp wskiego kanau krgowegoM48.1 Zesztywniajca hiperostoza [choroba Forestiera]M48.2 Choroba BaastrupaM48.3 Pourazowa spondylopatiaM48.4 Zmczeniowe zamanie krgosupaM48.5 Zapadnicie krgu niesklasyfikowane gdzie indziejM48.8 Inne okrelone spondylopatieM50.0 Choroba krka midzykrgowego szyjnego z uszkodzeniem rdzenia krgowego (G99.2*)M50.1 Choroba krka midzykrgowego szyjnego z uszkodzeniem korzeni nerww rdzeniowychM50.2 Inne przemieszczenia krka midzykrgowego szyjnegoM50.3 Inne zwyrodnienia krka midzykrgowego szyjnegoM50.9 Nieokrelone choroby krka midzykrgowego szyjnegoM51.0 Choroby krkw midzykrgowych ldwiowych i innych z uszkodzeniem rdzenia krgowego (G99.2*)M51.1 Choroby krkw midzykrgowych ldwiowych i innych z uszkodzeniem korzeni nerww rdzeniowychM51.3 Inne okrelone zwyrodnienia krka midzykrgowegoM51.4 Guzki SchmorlaM51.8 Inne okrelone choroby krka midzykrgowegoM51.9 Nieokrelone choroby krka midzykrgowegoM53.0 Zesp szyjno-czaszkowyM53.1 Zesp szyjno-barkowyM53.2 Niestabilno krgosupaM53.3 Choroby koci krzyowej i guzicznej niesklasyfikowane gdzie indziejM53.8 Inne okrelone choroby grzbietuM53.9 Nieokrelone choroby grzbietuM54.1 Choroby korzeni nerww rdzeniowych [Zespoy korzonkowe]M54.2 Ble karkuM54.3 Rwa kulszowaM54.4 Rwa kulszowa z blem edwiowo-krzyowymM54.6 Bl krgosupa piersiowegoM54.8 Inne ble grzbietuM54.9 Nieokrelone ble grzbietuM96.1 Zesp polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziejM99.0 Dysfunkcja segmentarna i somatycznaM99.1 Zesp nadwichnicia krgwM99.2 Zwenie kanau krgowego w wyniku nadwichniciaM99.3 Zwenie kostnej czci kanau krgowegoM99.4 Zwenie cznotkankowej czci kanau krgowegoM99.5 Zwenie kanau krgowego przez przepuklin krka midzykrgowegoM99.6 Zwenie otworu midzykrgowego przez przepuklin krka midzykrgowego i przerost wizadeM99.7 Zwenie otworu midzykrgowego przez krek midzykrgowy i tkank cznM99.8 Inne uszkodzenia biomechaniczneM99.9 Nieokrelone uszkodzenia biomechaniczneQ00.0 BezmzgowieQ00.1 Rozszczep czaszki i krgosupaQ00.2 Rozszczep potylicyQ01.0 Przepuklina mzgowa czoowaQ01.1 Przepuklina mzgowa nosowo-czoowaQ01.2 Przepuklina mzgowa potylicznaQ01.8 Przepuklina mzgowa w innej lokalizacjiQ01.9 Przepuklina mzgowa, nieokrelona

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 23 z 486

Q02 MaogowieQ03.0 Wady rozwojowe wodocigu mzgu SylwiuszaQ03.1 Zaronicie otworw Magendiego i LuschkiQ03.8 Wodogowie wrodzone inneQ03.9 Wodogowie wrodzone, nieokreloneQ04.0 Wrodzone wady rozwojowe spoida wielkiegoQ04.1 Brak wchomzgowia (zesp arinencephalii)Q04.2 Przodomzgowie jednokomorowe (holoprosencephalia)Q04.3 Inne wady mzgu z ubytkiem tkanekQ04.5 Mzg olbrzymiQ04.6 Wrodzone torbiele mzguQ04.8 Inne okrelone wady rozwojowe mzguQ04.9 Wrodzone wady rozwojowe mzgu, nieokreloneQ06.0 Brak rdzeniaQ06.1 Niedorozwj i dysplazja rdzenia krgowegoQ06.4 WodordzenieQ06.8 Inne okrelone wrodzone wady rozwojowe rdzenia krgowegoQ06.9 Wrodzone wady rozwojowe rdzenia krgowego, nieokreloneQ07.0 Zesp Arnolda-ChiariegoQ07.8 Inne okrelone wrodzone wady rozwojowe ukadu nerwowegoQ07.9 Wrodzone wady rozwojowe ukadu nerwowego, nieokreloneQ67.5 Wrodzone znieksztacenie krgosupaQ75.0 Przedwczesne skostnienie szww czaszkowychQ75.1 Dyzostoza czaszkowo-twarzowaQ75.2 Szerokie rozstawienie oczodowQ75.3 WielkogowieQ75.4 Dyzostoza uchwowo-twarzowaQ75.5 Dyzostoza oczno-uchwowaQ75.8 Inne okrelone wrodzone wady rozwojowe koci czaszki i twarzyQ75.9 Wrodzona wada rozwojowa koci czaszki i twarzy, nieokrelonaQ76.1 Zesp Klippel-FeilaQ76.3 Wrodzone skrzywienie boczne krgosupa spowodowane wrodzon wad rozwojow kociQ85.8 Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziejQ85.9 Fakomatoza, nieokrelonaQ87.0 Zespoy wrodzonych wad rozwojowych dotyczce gwnie wygldu twarzyR29.1 Zapalenie oponR29.2 Nieprawidowe odruchyR29.8 Inne i nieokrelone objawy chorobowe dotyczce ukadu nerwowego i miniowo-kostnegoR47.0 Dysfazja i afazjaR47.1 Dysartria i anartriaR47.8 Inne i nieokrelone zaburzenia mowyR83.0 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowa aktywno enzymw)R83.1 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowy poziom hormonw)R83.2 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowy poziom innych rodkw, lekw i substancji biologicznych)R83.3 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowy poziom substancji nieleczniczych)R83.4 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowe wyniki bada immunologicznych)R83.5 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowe wyniki bada mikrobiologicznych)R83.6 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowe wyniki bada cytologicznych)R83.7 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowe wyniki bada histologicznych)R83.8 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (inne nieprawidowe wyniki)R83.9 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowe wyniki, nieokrelone)R90.0 Uszkodzenie przestrzeni wewntrzczaszkowejR90.8 Inne nieprawidowoci centralnego systemu nerwowego stwierdzone badaniami obrazowymiR93.0 Nieprawidowe wyniki bada obrazowych czaszki i gowy, gdzie indziej niesklasyfikowaneR94.0 Nieprawidowe wyniki bada czynnociowych centralnego ukadu nerwowegoR94.1 Nieprawidowe wyniki bada czynnociowych obwodowego ukadu nerwowego i okrelonych narzdw czuciaS23.3 Skrcenie i naderwanie odcinka piersiowego krgosupaS23.5 Skrcenie i naderwanie innych i nieokrelonych czci klatki piersiowejS24.2 Uraz nerww rdzeniowych odcinka piersiowego krgosupaS32.1 Zamanie koci krzyowejS32.2 Zamanie koci guzicznejS33.2 Zwichnicie stawu krzyowo-biodrowego i krzyowo-guzicznegoS33.4 Urazowe rozerwanie spojenia onowegoS33.6 Skrcenie i naderwanie stawu krzyowo-biodrowegoS33.7 Skrcenie i naderwanie innych i nieokrelonych czci odcinka ldwiowego krgosupa i miednicyT03.0 Zwichnicia, skrcenia i naderwania obejmujce gow i szyjT03.1 Zwichnicia, skrcenia i naderwania obejmujce klatk piersiow, doln cz grzbietu i miednicT08 Zamanie krgosupa, poziom nieokrelonyT09.5 Uraz nieokrelonego minia i wizada tuowiaT85.0 Mechaniczne powikanie wewntrzczaszkowego zespolenia (poczenia) komorowegoT85.1 Mechaniczne powikanie zwizane z wszczepionym stymulatorem ukadu nerwowego

lub

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 24 z 486

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z Listy Oglnej oraz rozpoznania wspistniejcego z poniszej listy (A87R); wiek > 17 r..

ICD-10G32.0 Podostre zoone zwyrodnienie rdzenia krgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG94.0 Wodogowie w chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)G94.1 Wodogowie w chorobach nowotworowych (C00-D48+)G94.2 Wodogowie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG94.8 Inne okrelone zaburzenia mzgu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG99.1 Inne zaburzenia ukadu wegetatywnego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG99.2 Mielopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG99.8 Inne okrelone zaburzenia ukadu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejM49.5 Zapadnicie krgu w przebiegu chorb sklasyfikowanych gdzie indziej

A87B Inne choroby ukadu nerwowego < 18 r..wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A87A; wiek < 18 r..

lub

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z Listy Oglnej oraz rozpoznania wspistniejcego z listy A87R; wiek < 18 r..

listy dodatkowe do sekcji A

A1

ICD-900.36 Chirurgia wspomagana komputerowo z neuronawigacj

A2

ICD-9A03 Badanie pynu mzgowo-rdzeniowego87.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego87.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym88.911 RM mzgu i pnia mzgu bez wzmocnienia kontrastowego88.912 RM mzgu i pnia mzgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym88.931 RM krgosupa lub kanau krgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego88.932 RM krgosupa lub kanau krgowego na poziomie odcinka ldwiowego (ldwiowo-krzyowego) bez wzmocnienia kontrastowego88.933 RM krgosupa lub kanau krgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego88.936 RM krgosupa lub kanau krgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym88.937 RM krgosupa lub kanau krgowego na poziomie odcinka ldwiowego (ldwiowo-krzyowego) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym88.938 RM krgosupa lub kanau krgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym89.394 Elektromiografia91.87 Badanie mikroskopowe materiau z innych miejsc - innego okrelonego narzdu - badanie immunohistochemiczne

A3

ICD-988.714 USG naczy szyi doppler88.716 USG przezczaszkowa doppler88.721 Echokardiografia89.501 Monitorowanie cinienia ttniczego krwi za pomoc urzdze analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter RR89.502 Monitorowanie czynnoci serca za pomoc urzdze analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter EKG

A4

ICD-988.714 USG naczy szyi doppler89.141 Elektroencefalografia (EEG)89.142 Holter EEG89.17 Polisomnografia89.192 Video EEG89.502 Monitorowanie czynnoci serca za pomoc urzdze analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter EKG94.08 Testy/ocena psychologiczna - innaT27 FenytoinaT33 KarbamazepinaT59 Walproinowy kwas

A5

ICD-10G22 Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 25 z 486

G26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A6

ICD-10G22 Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG55.1 Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w zaburzeniach krka midzykrgowego (M50-M51+)G55.2 Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych krgw (M47.-+)G55.3 Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w innych (dolegliwociach krgosupa) dorsopatiach (M45-M46, M48.-+, M53-M54+)G55.8 Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A7

ICD-988.714 USG naczy szyi doppler88.716 USG przezczaszkowa doppler

A8

ICD-904.13 Elektroneurografia20.391 Posturografia88.716 USG przezczaszkowa doppler88.970 Spektroskopia RM89.141 Elektroencefalografia (EEG)89.152 Somatosensoryczne potencjay wywoane (SEP)89.153 Suchowe potencjay wywoane z pnia mzgu (BAEP)91.87 Badanie mikroskopowe materiau z innych miejsc - innego okrelonego narzdu - badanie immunohistochemiczne92.195 Inne umiejscowienia - badanie technik SPECT93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna94.08 Testy/ocena psychologiczna - inna95.22 Elektrookulografia (EOG)A03 Badanie pynu mzgowo-rdzeniowego

B Choroby oczu

B01 Leczenie wysikowej postaci AMD werteporfin przy zastosowaniu terapii fotodynamicznej

ICD-914.29 Zniszczenie zmiany naczyniwki/ siatkwki - inne

ICD-10H35.3 Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego

B04 Przeszczep rogwki - kategoria Iwymagane wskazanie procedury z listy procedur B04 oraz procedury z listy dodatkowej B2

ICD-911.63 Przeszczep drcy rogwki z autoprzeszczepem11.641 Przeszczep drcy rogwki z alloprzeszczepem

B05 Przeszczep rogwki - kategoria IIwymagane wskazanie procedury z listy procedur B05

ICD-911.61 Przeszczep warstwowy rogwki z autoprzeszczepem11.62 Inny warstwowy przeszczep rogwki11.63 Przeszczep drcy rogwki z autoprzeszczepem11.641 Przeszczep drcy rogwki z alloprzeszczepem11.651 Przeszczep rbka rogwki z autoprzeszczepem11.652 Przeszczep rbka rogwki z alloprzeszczepem

B06 Przeszczep rogwki - kategoria IIIwymagane wskazanie procedury z listy procedur B06

ICD-911.60 Przeszczep rogwki nieokrelony inaczej

B11 Kompleksowe zabiegi w zamie i jaskrzewymagane wskazanie procedury z listy procedur B11 oraz procedur z list dodatkowych B2 i B3

wymagane wskazanie procedury z listy procedur B01, procedury z listy dodatkowej B1 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna B01

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 26 z 486

ICD-912.65 Wytworzenie przetoki twardwki z usuniciem tczwki12.69 Wytworzenie przetoki twardwki - inne12.79 Zabiegi w jaskrze - inne

B16 Zabiegi z wykonaniem witrektomii z uyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralnewymagane wskazanie procedury z listy procedur B17 oraz procedury z listy dodatkowej B4

B16G Zabiegi z wykonaniem fakowitrektomii z uyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralnewymagane wskazanie procedury z listy procedur B16G, procedury z listy procedur B17 oraz procedury z listy dodatkowej B4

ICD-913.192 Krioekstrakcja soczewki13.193 Usunicie zamy przez odessanie13.194 Usunicie soczewki nieokrelone inaczej13.2 Linijne zewntrztorebkowe usunicie soczewki13.3 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki przez prost aspiracj i wypukanie13.42 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zamy z dojcia tylnego13.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zamy - inne13.51 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki z dojcia skroniowego dolnego13.59 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki - inne13.69 Usunicie zamy - inne

B17 Zabiegi z wykonaniem witrektomii, w tym wieloproceduralnewymagane wskazanie procedury z listy procedur B17

ICD-914.73 Mechaniczna witrektomia - dostp przedni14.74 Mechaniczna witrektomia - inne

B17G Zabiegi z wykonaniem fakowitrektomii, w tym wieloproceduralnewymagane wskazanie procedury z listy procedur B16G oraz procedury z listy procedur B17

B18 Usunicie zamy powikanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki

lub

ICD-913.192 Krioekstrakcja soczewki13.193 Usunicie zamy przez odessanie13.194 Usunicie soczewki nieokrelone inaczej13.3 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki przez prost aspiracj i wypukanie13.42 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zamy z dojcia tylnego13.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zamy - inne13.59 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki - inne13.69 Usunicie zamy - inne

ICD-10H26.0 Zama dziecica, modziecza i przedstarczaH26.1 Zama urazowaH26.2 Zama wikajcaH26.3 Zama polekowaH27.1 Przemieszczenie soczewkiQ12.0 Wrodzona zama

B19 Usunicie zamy niepowikanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki

ICD-913.2 Linijne zewntrztorebkowe usunicie soczewki13.3 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki przez prost aspiracj i wypukanie13.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zamy - inne13.51 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki z dojcia skroniowego dolnego13.59 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki - inne13.69 Usunicie zamy - inne

ICD-10H25.0 Zama starcza pocztkowaH25.1 Zama starcza jdrowa

wymagane wskazanie procedury z listy procedur B18, procedury z listy dodatkowej B2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna B18

wymagane wskazanie procedury z listy procedur B18, procedury z listy dodatkowej B2 oraz rozpoznania wspistniejcego z listy dodatkowej B5

wymagane wskazanie procedury z listy procedur B19, procedury z listy dodatkowej B2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna B19

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 27 z 486

H25.2 Zama starcza, typ MorgagnianaH25.8 Inne postacie zamy starczejH25.9 Zama starcza, nieokrelonaH26.8 Inne okrelone postacie zamyH26.9 Zama, nieokrelonaH27.8 Inne okrelone zaburzenia soczewkiH27.9 Zaburzenia soczewki, nieokrelone

B23 rednie zabiegi na soczewcewymagane wskazanie procedury z listy procedur B23

ICD-913.192 Krioekstrakcja soczewki13.193 Usunicie zamy przez odessanie13.194 Usunicie soczewki nieokrelone inaczej13.2 Linijne zewntrztorebkowe usunicie soczewki13.3 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki przez prost aspiracj i wypukanie13.42 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zamy z dojcia tylnego13.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zamy - inne13.51 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki z dojcia skroniowego dolnego13.59 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki - inne13.69 Usunicie zamy - inne13.72 Wtrne wszczepienie soczewki13.79 Wprowadzenie sztucznej soczewki - inne

B24 Mae zabiegi na soczewcewymagane wskazanie procedury z listy procedur B24; czas pobytu < 5 dni

ICD-913.01 Usunicie ciaa obcego z soczewki (magnesem)13.02 Usunicie ciaa obcego z soczewki (bez magnesu)13.09 Usunicie ciaa obcego z soczewki - inne13.64 Przecicie wtrnej bony (po zamie)13.65 Wycicie wtrnej bony (po zamie)13.66 Rozdrobnienie wtrnej bony po zamie13.8 Usunicie wszczepionej soczewki13.9 Inne operacje soczewki

B32 Due zabiegi na aparacie ochronnym okawymagane wskazanie procedury z listy procedur B32

ICD-908.31 Operacja opadania powiek - podszycie do minia czoowego08.32 Operacja opadania powiek - podwieszenie na paskach powizi do minia czoowego08.34 Operacja opadania powiek - operacja minia dwigacza08.35 Operacja opadania powiek - operacja tarczki08.37 Naprawa nadmiernej korekcji opadania powiek08.44 Rekonstrukcja podwinitej/ wywinitej powieki08.61 Rekonstrukcja powieki przeszczep/ uszypuowany pat skry08.62 Rekonstrukcja powieki - przeszczep bony luzowej08.64 Rekonstrukcja powieki patem powiekowo - spojwkowym08.69 Rekonstrukcja powieki z przeszczepem/ patem - inna08.73 Rekonstrukcja brzegu powieki penej gruboci08.74 Rekonstrukcja powieki - penej gruboci - inna10.42 Rekonstrukcja worka spojwkowego - wolny przeszczep

B33 rednie zabiegi na aparacie ochronnym okawymagane wskazanie procedury z listy procedur B33

ICD-908.02 Rozdzielenie zrostu powiek08.231 Wycicie niepenej gruboci duej zmiany powieki - jednej czwartej lub wikszej czci brzegu powieki08.241 Klinowa resekcja powieki08.249 Wycicie penej gruboci duej zmiany powieki - inne08.361 Inna korekcja opadania powieki08.362 Korekcja opadania powieki przez podwieszenie minia okrnego oka08.43 Klinowa resekcja podwinitej/ wywinitej powieki08.49 Operacje wywinitej/ podwinitej powieki - inne08.591 Z-plastyka zmarszczki naktnej08.592 Plastyka kta szpary powiekowej08.72 Rekonstrukcja powieki niepenej gruboci - inna08.79 Rekonstrukcja powieki - inna08.82 Plastyka rany brzegu powieki - niepenej gruboci

Charakterystyka JGP Zacznik nr 3Zaacznik nr 9 do zarzadzenia Nr 119/2017/DSOZ

Strona 28 z 486

08.83 Plastyka rany powieki - niepenej gruboci - inna08.84 Plastyka rany brzegu powieki - penej gruboci08.85 Plastyka rany powieki - penej gruboci - inna08.89 Plastyka powieki oka - inna10.41 Usunicie zrostu powieki z gak (wolny przeszczep)10.43 Inne rekonstrukcje worka spojwkowego10.44 Wolny przeszczep luzwki do spojwki - inny10.49 Plastyka spojwki - inna10.5 Usunicie zrostw spojwki i powieki

B34 Mae zabiegi na aparacie ochronnym okawymagane wskazanie procedury z listy procedur B34; czas pobytu < 5 dni

ICD-908.201 Inne usunicie gruczou tarczkowego08.21 Wycicie gradwki08.38 Korekcja przykurczu powiek08.41 Termokauteryzacja podwinitej/ wywinitej powieki08.42 Podszycie podwinitej/ wywinitej powieki08.511 Powikszenie szczeliny powiek08.521 Zszycie kta szpary powiekowej08.522 Zszycie tarczki08.71 Rekonstrukcja brzegu powieki niepenej gruboci08.81 Zszycie linijnej rany powieki/ brwi10.31 Wycicie zmiany ze spojwki10.32 Zniszczenie zmiany na spojwce10.331 Usunicie ziarniny jagliczej10.6 Operacja naprawcza skaleczenia spojwki10.99 Inne zabiegi na spojwce

B42 Due zabiegi na oczodole i aparacie zowymwymagane wskazanie procedury z listy procedur B42

ICD-909.81 Zespolenie workowo-nosowe09.821 Zespolenie spojwkowo-zowo-workowo-nosowe [CDCR]09.83 Zespolenie spojwkowo-nosowe z szynowaniem16.011 Nacicie oczodou z dostpu bocznego16.02 Nacicie oczodou z wszczepem16.31 Wytrzewienie gaki ocznej z jednoczasowym wszczepem protezy16.39 Inne wytrzewienie gaki ocznej16.41 Wyuszczenie gaki ocznej z jednoczesnym zaoeniem wszczepu do torebki Tenona z przyczepieniem mini16.42 Wyuszczenie gaki ocznej z innym jednoczesnym wszczepieniem16.52 Wytrzewienie gaki ocznej z usuniciem koci16.59 Wytrzewienie gaki ocznej - inne16.65 Wtrny wszczep po wytrzewieniu oczodou16.96 Wszczepienie protezy lub ekspandera osmotycznego do oczodou

B43 rednie zabiegi na oczodole i aparacie zowymwymagane wskazanie procedury z listy procedur B43

ICD-909.21 Wycicie zmiany gruczou zowego09.22 Czciowe wycicie gruczou zowego - inne09.23 Cakowite wycicie gruczou zowego09.3 Operacje gruczou zowego - inne09.441 Szynowanie przewodu nosowo-zowego09.6 Wycicie woreczka/ drg zowych09.73 Plastyka kanalika zowego