of 35 /35
Choroby kości Prof. Dr hab. Piotr Silmanowicz Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Choroby kości

 • Author
  hedy

 • View
  176

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Choroby kości. Prof. Dr hab. Piotr Silmanowicz Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Choroby kości - podział. 1 . Zaburzenia żywieniowe kości 2 . Metaboliczne choroby kości 3. Idiopatyczne choroby kości 4 . Nowotwory 5 . Zapalne choroby kości. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Choroby kości

 • Choroby kociProf. Dr hab. Piotr SilmanowiczKatedra i Klinika Chirurgii ZwierztUniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 • Choroby koci - podzia1. Zaburzenia ywieniowe koci2. Metaboliczne choroby koci 3. Idiopatyczne choroby koci4. Nowotwory5. Zapalne choroby koci

 • 1. Zaburzenia ywienioweWtrna ywieniowa nadczynno przytarczycRachitis - krzywicaHyperwitaminoza AHyperwitaminoza DInne np. osteogenesis imperfecta

 • 2. Metaboliczne choroby koci Pierwotna nadczynno przytarczycWtrna nadczynno przytarczyc pochodzenia nerkowego

 • 3. Idiopatyczne choroby kociPsy niedojrzae szkieletowo:Panosteitis eozynophilica ( enostoza)eozynofilowe zapalenie kociMetaphyseal osteopathyOsteopatia czaszkowo-uchwowaChrzstne wyrola ChondrodysplasiaOgraniczone zwapnienia ( calcinosis circumscripta)

 • 3.Idiopatyczne choroby koci Inne:Osteopatia przerostowaCysty kostneostepetrosis

 • 4. Nowotwory:ZoliwePierwotne PrzerzutoweNie zoliwe

  DO DOPRACOWANIA

 • 5. Zapalne choroby koci:Zapalenie koci i szpiku kostnego:Bakteryjnegrzybicze

 • 1. Zaburzenia ywienioweWtrna ywieniowa nadczynno przytarczyc:nadmiar fosforu w diecie( nadmiar misa)Stosunek Ca:P psy 1,2 :1, koty 1,1- 1;Nadmiar P hypokalcemia- wzrost poziomu PTH wzrost resorpcji Ca z koci obraz chrzstki wzrostowej przesdza o chorobie.Najbardziej dotkniete s koczyny miedniczne, koci krgosupa.WANE!!! Normalny poziom Ca w surowicy

 • 1. Zaburzenia ywienioweWtrna ywieniowa nadczynno przytarczyc:Objawy kliniczne:KulawiznyBolesno kociNiedowad/poraenia przy uszkodzeniu krgosupaRTG uoglniona osteopenia np. zanik koci korowej.Zamania patologiczneLeczenie: - Zbilansowac diet, dodatek mczki kostnej przez 2-3 miesice, ograniczenie ruchu, odoy interwencj chirurgiczn.

 • 1. Zaburzenia ywienioweRachitis krzywica:- Dieta zboowaObjawy kliniczne :kulawizna, bolesno, pogrubienie nasad na zdj. RTG, zamania patologiczne.Leczenie:- Chirurgiczne odoone.

 • 1. Zaburzenia ywienioweHyperwitaminoza A:U kotw ywionych wtrob miedzy 2-4 rokiem yciaObjawy kliniczne:-kulawizny, sztywno szyi, opniony wzrost, zapalenie dzise.Leczenie:-wyliminowa z diety rdo witaminy A

 • 1. Zaburzenia ywienioweHyperwitaminoza D:Moe by zwizana z nadmiern suplementacj tuszczy z ryb morskich( dorsz)Objawy:OsteopeniaOgniska zwapnie w tkankach mikkich

 • 2. Metaboliczne choroby kociPierwotna nadczynno przytarczyc:przerost lub nowotworzenie ( adenoma)Podwyszony poziom PTHAbsorpcja Ca z koci, wzmoone wydalanie P przez nerkiTo skutkuje stale utzymujc si hyperkalcemi i hypofosfatemiObjawy kliniczne:anorexia, osabienie, wymioty, PU/PDRTG: uoglniona osteopenia, zamania patologiczne, ogniska mineralizacji w nerkach, kamica gwnie oksalatyLeczenie: - Przyczyna pierwotna!

 • 2. Metaboliczne choroby kociWtrna nadczynno przytarczyc pochodzenia nerkowego:Zwyrodnienie nerek prowadzi do zmniejszonego wydalania P hyperfosfatemia i hypocalcemiaDodatkowo zmniejszona synteza w nerkach 1,25-dihydroksycholekalcyferolu powoduje obnione wchanianie Ca w jelitach.Objawy kliniczne:gumowa szczka ko uchwy podatna na ucisk, zby obluzowane w zbodoach, wady zgryzu, objawy ze strony niewydolnych nerekRTG: osteopenia gwnie szczka i uchwaLeczenie pierwotnej przyczyny!!

 • Idiopatyczne choroby kociPanosteitis eosynophilica ( enostoza)- eozynofilowe zapalenie koci:

  wystpowanie do czsterednie i due rasy psw; ON najczciejsamce/samice = 5/1wiek: 5-12 miesicyWewntrzszpikowa tkanka tuszczowa tkanka wknisto-naczyniowamineralizacja(odczyny okostnowe)

  ETIOLOGIA: nie poznana; podejrzenie infekcji wirusowej.

  OBJAWY KLINICZNE: zmienne i wdrujce; bolesno koci dugich, gorczka, utrata apetytu; nawroty do 2 lat; wikszo przypadkw leczy si do 18 miesicy,

 • Idiopatyczne choroby kociOBJAWY RADIOLOGICZNE: w pocztkowym stadium rozwoju mog by niewidoczne; Objawy wczesne: zmniejszone wysycenie tkanki kostnej, szczeglnie w okolicy otworw odywczych,Objawy pne: zwikszone wysycenie tkanki kostnej, utrata normalnej struktury beleczkowej z rozwojem ogniskowych zmian o ( thumbprint lesions) Pogrubienie rdkostnej , reakcja okostnej..Leczenie: paliatywne

 • Idiopatyczne choroby kociMetaphyseal osteopathy (MO)osteodystrofia przerostowa;gnilec kostny:Due i olbrzymie rasy psw, predysponowane dogi niemieckie;Samce choruja czeciej niz samiceEtiologia niepoznana; Izolowano antygeny wirusa noswki z komrek przynasady; nie wyjaniono pochodzenia antygenu czy wskutek naturalnego zakaenia czy po szczepieniu;OBJAWY KLINICZNE: Bolesne i obrzke przynasady, szcz.-dalsza przynasada koci piszczelowej i promieniowej.Niech do utrzymania postawy stojcej;Anoreksja,gorczka, osowienie;

 • Metaphyseal osteopathy (MO)osteodystrofia przerostowa;gnilec kostnyCD.OBJAWY RADIOLOGICZNE:Zmiany symetryczneLiniowe przyjanienia pomidzy przynasada i nasad ze stref sklerowacia..Odczyn odokostnowyRzadko przedwczesne zamknicie nasadRzadko zmainy podobne w czaszce do CMOLECZENIE:-paliatywne

 • Idiopatyczne choroby kociOsteopatia czaszkowo-uchwowaNajczciej west highland white terrier i cairn terrierWyjtkowo u duych ras psw;Gen autosomalny, recesywny;Objawy: 3-6 miesicy;Zaburzenie kostnienia rdbonioniastegodookoa puszki bbenkowej i koci uchwy; wyjtkowo podobne zmiany mona obserwowa na kociach dugich, OBJAWY KLINICZNE:-ograniczona ruchomo uchwy, otwarcie jamy ustnej,Bolesno stawu skroniowo-uchwowego LECZENIE:PaliatywneChoroba zmniejsza nasilenie po osigniciu dojrzaoci szkieletowejLeki steroidowe mog zmniejszy tworzenie koci

 • Idiopatyczne choroby kociChrzstne wyrola (osteochondromatoza)Wystpuj na wyniosociach kostnychU psw podejrzewane podoe genetyczneU kotw to wirusoweOBJAWY KLINICZNE:Zalene od lokalizacji zmianMoe by bezobjawowaBolesno, kulawizna, deficyty nerwowe przy ucisku na korzenie nerwoweLECZENIE:-chirurgiczne

 • Idiopatyczne choroby kociChondrodysplasia:Obejmuje rne rzadkie chorobyNajczciej u maych rasPredyspozycje: pudle miniaturowe, beagle, bullterriery, pointery, malamutyRadiologiczne moe przypomina krzywic z poszerzeniem chrzstki wzrostu ale Ca/P i homeostaza s w normieachondrodysplasia u bulldogw i pekinczykw uznaje si za normalne, natomiast u bassetw i welsh corgi zaburzenia te s uwaane za norm?????

 • http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.minnesotamalamuteclub.com/brdprobs/nori1.jpg&imgrefurl=http://www.minnesotamalamuteclub.com/brdprobs/chdhist.htm&usg=__frlplidjOWyo4oeEKBTYKFt60OE=&h=481&w=300&sz=21&hl=pl&start=31&zoom=1&tbnid=5cR4nhIhnFkSIM:&tbnh=137&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dchondrodysplasia%2Bdogs%26um%3D1%26hl%3Dpl%26biw%3D1024%26bih%3D576%26tbs%3Disch:10%2C993&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=123&vpy=185&dur=4562&hovh=284&hovw=177&tx=87&ty=221&ei=J3moTObZMIeWOsTY6ZcM&oei=qnioTM-yLtW6jAe06pWCDQ&esq=32&page=3&ndsp=15&ved=1t:429,r:10,s:31&biw=1024&bih=576

 • Idiopatyczne choroby kociOgraniczone zwapnienia ( calcinosis circumscripta)W tkankach okoostawowych kredowe masy otoczone tkank wknistMode psy do 12 miesicy duych ras donoszono o ucisku na rdze krgowyEtiologia niepoznanaLECZENIE:- chirurgiczne

 • http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/_/viewer.aspx?path=vet&name=gr56.jpg

 • Idiopatyczne choroby kociOsteopatia przerostowa(= osteoartropatia przerostowa, poniewa moe obejmowa stawy; = Choroba Maries)- Etiologia nieznanaNajczciej czy si z nowotworami puc ale moe wystpowa take przy innych np.: grulica, dirofilarioza, ropnie puc i niektrych chorobach jamy brzusznej np: nowotwr pcherza, gruczolakorak wtrobyZapocztkowana podranieniem nerww doprowadzajcych, ktre we wnce puc i rdpiersiuPrzecicie nerwu bdnego w pobliu wnki powoduje zejcie chorobyRadiografia rozrosty palisadowe okostnej, najpierw palce i rodst/srdrcze, z czasem dotyczce odcinkw bliszychLeczenie moliwe cofnicie jeeli problem pierwotny zostanie rozwizany

 • http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-84782005000400033&script=sci_arttext

 • Idiopatyczne choroby kociCysty kostne Torbiele jednojamowe wystpuja u modych psw duzych rasPrzynasady koci dugich, dotyczy jednej ( monostotic) lub wielu koci ( polystotic)Obj.klin.-bezobjawowo lub obrzk, kulawizna-zrnicowa z nowotworami-RTG: dua przepuszczalnoc dla promieni rentgenowskich, zcieczaa warstwa istoty korowej, grozi zamaniami patologicznymiLezcenie:-yeczkowanie (curettage) lub wypenienie przeszczepem kostnym

  Torbiele ttniakowate koci- zmiany ostelityczne o wzrocie ekspansywnym , ktre rozwijaja si wtrnie do zaburze hemodynamicznych w szpiku kostnym. Zoliwe i niezoliwe nowotwory, dysplazja tkanki cznej, cysty jednojamowe i urazy s prawdopodobnie czynnikami inicjujcymi.

 • http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/bone+cyst

 • Idiopatyczne choroby kociOsteopetroza marmurkowato uoglniony wzrost masy kostnej z pogrubieniem rdkostnej koci korowej

 • Idiopatyczne choroby kociOsteogenesis imperfecta zaburzenie w produkcji kolagenu typu I mutacja genetyczna, moe prowadzic do zmian bez zmian mineralizacji podobne do ywienieowej nadczynnoci przytarczyc.

 • 5. Choroby nowotworowenowotwory zoliwe (pierwotne)Ukad koczynowy(obwodowy appendicular) :

  OSA Ostesarcoma 85%

  CSA Chondrosarcoma

  FSA Fibrosarcoma

  HSA - Haemangiosarcoma

 • Choroby nowotworowenowotwory zoliwe (pierwotne)OSA Psy duych rasrednia wieku 8 lat; II szczyt wystpowanie 18-24 miesiceprzynasady koci dugichNajczciej: dalsza przynasada k.promieniowej, blizsza przynasada k.ramiennej, dalsza przynasada koci udowej, blizsza przynasada koci piszczelowej ( away from the elbow, close to the knee)OBJ.KLIN:-Bolesno koci, kulawizna, zanik miniowy, niestabilno, zamania patologiczneRTG:- Kombinacja lizy i kociotworzenia- Zalecane rtg boczne klatki piersiowejLECZENIE:Amputacja wycznie leczenie paliatywne obecno przerzutw!!!!!Lepsze rokowanie przy FSA do 72 miesicy; CSA 201-540 dni

 • - Chemioterapia: Cisplatyna, karboplatyna Przeduenie czasu przeycia od 30-60 %, nie przedua przypadku przerzutw w klatce piersiowej;Przeszczepy koci i allo-przeszczepy, pytki kostne, artrodezyradioterapia i bifosfoniany (alendronate) w leczeniu paliatywnym bez operacjiU kotw mniej agresywny nowotwr, stosowanie cisplatyny jest przeciwskazane

  Przerzuty nowotworowe do koci z nowotworw gruczou mlekowego, prostaty, puc, wtroby, jamy nosowej, pcherza moczowego. (s mniej inwazyjne ni pierwotne nowotwory koci).

  Niezoliwe nowotwory koci np .osteoma; czsto dotycz szkieletu osiowego (np. koci czaszki.Leczenie polega na amputacji lub usuniciu

 • Dzikuje za uwag!!!!!!