402
Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ A Choroby układu nerwowego A01 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A01 ICD-10 S06.0 Wstrząśnienie S06.1 Urazowy obrzęk mózgu S06.2 Rozlany uraz mózgu S06.3 Ogniskowy uraz mózgu S06.4 Krwotok nadtwardówkowy S06.5 Urazowy krwotok podtwardówkowy S06.6 Urazowy krwotok podpajęczynówkowy S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności S06.8 Inne urazy śródczaszkowe S06.9 Uraz śródczaszkowy, nieokreślony A02 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A02 ICD-9 01.01 Nakłucie zbiornika podpajęczynówkowego 01.02 Nakłucie drenu wprowadzonego do komory (mózgu) 01.091 Aspiracja przestrzeni podpajęczynówkowej 01.092 Aspiracja przestrzeni podtwardówkowej 01.093 Inne aspiracje w zakresie czaszki 01.094 Nakłucie ciemiączka przedniego 01.095 Nakłucie podtwardówkowe przez ciemiączko 01.11 Przezskórna biopsja opon mózgu 01.12 Biopsja opon mózgu 01.131 Przeskórna biopsja mózgu przez otwór trepanacyjny 01.132 Przeskórna biopsja mózgu metodą stereotaktyczną 01.14 Otwarta biopsja mózgu 01.18 Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych 01.19 Inne zabiegi diagnostyczne czaszki 01.21 Nacięcie/ drenaż zatok czaszki 01.22 Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora 01.23 Powtórne otwarcie w miejscu kraniotomii 01.242 Operacja zwiadowcza (eksploracja) 01.243 Trepanacja czaszki 01.244 Kraniotomia z usunięciem ropnia nadtwardówkowego 01.245 Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego 01.246 Kraniotomia z usunięciem obcego ciała z czaszki 01.247 Kraniotomia z usunięciem krwiaka podtwardówkowego 01.248 Kraniotomia z usunięciem krwiaka śródmózgowego 01.251 Oczyszczenie czaszki 01.252 Usunięcie martwiaka czaszki 01.321 Przecięcie tkanek mózgu 01.322 Przecięcie dróg mózgowych 01.323 Przezskórne przecięcie zakrętu obręczy 01.329 Lobotomia/ traktotomia - inne 01.411 Chemotalamectomia 01.412 Talamotomia 01.421 Pallidoansektomia 01.422 Pallidotomia 01.511 Dekortykacja opon 01.512 Wycięcie opony mózgowej 01.513 Zdjęcie błony podtwardówkowej z opony 01.52 Hemisferektomia 01.53 Lobektomia mózgu Strona 1 z 402

A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

  • Upload
    dinhque

  • View
    221

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

A Choroby układu nerwowego

A01 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazue wymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A01

ICD-10S06.0 WstrząśnienieS06.1 Urazowy obrzęk mózguS06.2 Rozlany uraz mózguS06.3 Ogniskowy uraz mózguS06.4 Krwotok nadtwardówkowyS06.5 Urazowy krwotok podtwardówkowyS06.6 Urazowy krwotok podpajęczynówkowyS06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomnościS06.8 Inne urazy śródczaszkoweS06.9 Uraz śródczaszkowy, nieokreślony

A02 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazue wymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A02

ICD-901.01 Nakłucie zbiornika podpajęczynówkowego01.02 Nakłucie drenu wprowadzonego do komory (mózgu)01.091 Aspiracja przestrzeni podpajęczynówkowej01.092 Aspiracja przestrzeni podtwardówkowej01.093 Inne aspiracje w zakresie czaszki01.094 Nakłucie ciemiączka przedniego01.095 Nakłucie podtwardówkowe przez ciemiączko01.11 Przezskórna biopsja opon mózgu01.12 Biopsja opon mózgu01.131 Przeskórna biopsja mózgu przez otwór trepanacyjny01.132 Przeskórna biopsja mózgu metodą stereotaktyczną01.14 Otwarta biopsja mózgu01.18 Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych01.19 Inne zabiegi diagnostyczne czaszki01.21 Nacięcie/ drenaż zatok czaszki01.22 Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora01.23 Powtórne otwarcie w miejscu kraniotomii01.242 Operacja zwiadowcza (eksploracja)01.243 Trepanacja czaszki01.244 Kraniotomia z usunięciem ropnia nadtwardówkowego01.245 Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego01.246 Kraniotomia z usunięciem obcego ciała z czaszki01.247 Kraniotomia z usunięciem krwiaka podtwardówkowego01.248 Kraniotomia z usunięciem krwiaka śródmózgowego01.251 Oczyszczenie czaszki01.252 Usunięcie martwiaka czaszki01.321 Przecięcie tkanek mózgu01.322 Przecięcie dróg mózgowych01.323 Przezskórne przecięcie zakrętu obręczy01.329 Lobotomia/ traktotomia - inne01.411 Chemotalamectomia01.412 Talamotomia01.421 Pallidoansektomia01.422 Pallidotomia01.511 Dekortykacja opon01.512 Wycięcie opony mózgowej01.513 Zdjęcie błony podtwardówkowej z opony01.52 Hemisferektomia01.53 Lobektomia mózgu

Strona 1 z 402

Page 2: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

01.591 Wyłyżeczkowanie w zakresie mózgu01.592 Oczyszczenie mózgu01.593 Marsupializacja cysty mózgu01.594 Przezskroniowe (przez wyrostek sutkowaty) wycięcie guza mózgu01.61 Usunięcie ziarniny w kościach czaszki01.69 Usunięcie zmiany w kościach czaszki - inne02.011 Linijna kraniektomia02.012 Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy02.021 Chirurgiczne opracowanie złożonego złamania czaszki02.022 Odbarczenie złamania czaszki02.023 Nastawienie złamania czaszki02.041 Przeszczep okołoczaszkowy (autogenny i heterogenny)02.051 Założenie płytki (sztucznej) do czaszki02.052 Wymiana płytki sztucznej czaszki02.061 Kranioplastyka - inne02.062 Rewizja płata kostnego czaszki02.07 Usunięcie płytki (sztucznej) z czaszki02.11 Proste szycie opony twardej02.121 Zamknięcie przetoki płynowej opon mózgowych02.122 Przeszczep twardówki02.123 Operacja przepukliny mózgowej z jednoczasową kranioplastyką02.124 Łata podtwardówkowa02.131 Podwiązanie zatoki strzałkowej02.132 Podwiązanie tętnicy oponowej środkowej02.21 Połączenie komory z przestrzenią podpajęczynówkową02.22 Połączenie komory ze zbiornikiem wielkim02.23 Wprowadzenie zastawki Holtera02.24 Założenie drenu pomiędzy komorą - zbiornikiem wielkim02.311 Zespolenie komora - nosogardziel02.312 Zespolenie komora - komórki sutkowate02.321 Zespolenie komora mózgu - prawy przedsionek serca02.322 Zespolenie komora mózgu - żyła próżna górna02.331 Zespolenie komora mózgu - jama opłucnowa02.341 Zespolenie komora mózgu - pęcherzyk żółciowy02.342 Zespolenie komora mózgu - jama otrzewnowa02.351 Zespolenie komora mózgu - moczowód02.391 Zespolenie komora mózgu - jama szpikowa02.392 Zespolenie komory mózgu z innymi miejscami poza czaszką02.411 Badanie ujścia komorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym 02.412 Przeprogramowanie drenażu komorowo-otrzewnowego (w zastawkach programowalnych02.421 Powtórne wprowadzenie zastawki 02.422 Wymiana drenu komorowego02.423 Rewizja drenu dokomorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym 02.43 Usunięcie drenażu komory mózgu02.91 Uwolnienie zrostów korowych02.92 Operacja naprawcza mózgu02.95 Usunięcie wyciągu zewnętrznego za czaszkę02.96 Założenie elektrod do zatok klinowych04.01 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego04.011 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego 04.012 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego z kraniotomią04.021 Przecięcie nerwu trójdzielnego poza zwojem Gassera04.029 Przecięcie nerwu trójdzielnego - inne04.03 Przecięcie lub zmiażdżenie innego nerwu obwodowego lub czaszkowego04.04 Przecięcie nerwu obwodowego i czaszkowego - inne04.05 Wszczep nerwu czaszkowego lub obwodowego04.06 Wycięcie czaszkowego lub obwodowego zwoju nerwowego - inne04.071 Łyżeczkowanie nerwu obwodowego04.072 Oczyszczenie nerwu obwodowego04.073 Resekcja nerwu obwodowego04.074 Wycięcie nerwiaka obwodowego (Mortona)

Strona 2 z 402

Page 3: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

04.079 Wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych - inne04.21 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego04.22 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie04.23 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez ablację w wyniku działania prądu wysokiej częstotliwości (RFA)04.24 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą04.29 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych - inne04.3 Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego04.41 Odbarczenie korzeni nerwu trójdzielnego04.42 Inne odbarczenie nerwu czaszkowego04.61 Przemieszczenie nerwu czaszkowego04.71 Zespolenie nerwu podjęzykowego z twarzowym04.72 Zespolenie nerwu dodatkowego z twarzowym04.73 Zespolenie nerwu dodatkowego z podjęzykowym04.74 Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego - inne04.75 Rewizja pooperacyjna nerwu obwodowego/ czaszkowego04.76 Odległa operacja urazu nerwu czaszkowego04.79 Neuroplastyka - inne07.13 Biopsja przysadki przezczołowa07.14 Biopsja przysadki przezklinowa07.15 Biopsja przysadki - inne07.17 Biopsja szyszynki07.53 Częściowe wycięcie szyszynki07.54 Całkowite usunięcie szyszynki07.59 Operacje szyszynki - inne07.611 Kriochirurgiczne częściowe usunięcie przysadki, z dojścia przezczołowego07.612 Rozdzielenie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego07.613 Wycięcie zmiany przysadki, z dojścia przezczołowego07.614 Subtotalne wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego07.615 Wycięcie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego07.619 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego - inne07.62 Wycięcie przysadki przezklinowe07.631 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia podczołowego07.639 Częściowe wycięcie przysadki - inne07.641 Ablacja przysadki przez implantację strontu/ itru07.642 Kriochirurgiczne całkowite usunięcie przysadki07.649 Całkowite usunięcie przysadki przezczołowe - inne07.65 Całkowite usunięcie przysadki przezklinowe07.68 Całkowite usunięcie przysadki z innego dojścia07.691 Resekcja części nerwowej przysadki – nie określona inaczej07.692 Resekcja części gruczołowej przysadki – nie określona inaczej38.011 Embolektomia - Naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej38.32 Wycięcie naczynia z zespoleniem38.42 Wycięcie naczynia z wstawką naczynia38.82 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie)39.28 Zewnątrzczaszkowy - wewnątrzczaszkowy bypass naczyniowy39.521 Operacje tętniaka koagulacją39.522 Operacje tętniaka elektrokoagulacją39.523 Operacje tętniaków przez podwiązanie naczynia z uciskiem nitką39.524 Zamknięcie tętniaka metakrylem metalowym39.525 Zaopatrzenie tętniaka przez zeszycie39.526 Zaopatrzenie tętniaka przez drutowanie39.527 Zaopatrzenie tętniaka przez owinięcie

ICD-10S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszkiS02.1 Złamanie kości podstawy czaszkiS02.2 Złamanie kości nosowychS02.6 Złamanie żuchwyS02.7 Wielokrotne złamania kości czaszki i twarzoczaszkiS02.8 Złamanie innych kości czaszki i twarzoczaszkiS02.9 Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki, część nieokreślona

Strona 3 z 402

Page 4: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

S04.0 Uraz nerwu i dróg wzrokowychS07.1 Uraz zmiażdżeniowy czaszkiS09.7 Liczne urazy głowyS09.8 Inne określone urazy głowyS09.9 Nieokreślony uraz głowyT02.0 Złamania obejmujące głowę i szyjęT90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego

A03 Wszczepienie stymulatora struktur głębokich mózguj wymagane wskazanie procedury z listy procedur A03, procedury z listy procedur A04 i procedury z listy dodatkowej A5 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A03

ICD-902.931 Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu03.93 Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora rdzenia kręgowego

ICD-10G20 Choroba ParkinsonaG21.0 Złośliwy zespół neuroleptycznyG21.1 Parkinsonizm wtórny wywołany innymi lekamiG21.2 Parkinsonizm wtórny wywołany innymi czynnikami zewnętrznymiG21.3 Parkinsonizm po zapaleniu mózguG21.8 Inny parkinsonizm wtórnyG21.9 Parkinsonizm wtórny, nieokreślonyG22 Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG23.0 Choroba Hellervordena-SpatzaG23.1 Postępujące ponadjądrowe porażenie mięśni oka [Steela-Richardsona-Olszewskiego]G23.2 Zwyrodnienie prążkowia i istoty czarnej [striatonigralis degeneratio]G23.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe jąder podstawyG24.0 Dystonia wywołana przez lekiG24.1 Dystonia samoistna rodzinnaG24.2 Dystonia samoistna niedziedzicznaG24.3 Kurczowy kręcz karkuG24.4 Dystonia samoistna w obrębie twarzyG24.5 Kurcz powiekG24.8 Inne dystonieG24.9 Dystonia, nieokreślonaG25.0 Drżenie samoistneG25.1 Drżenie polekoweG25.2 Inne określone formy drżeniaG25.3 MiokloniaG25.4 Pląsawica polekowaG25.5 Inna pląsawicaG25.6 Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznegoG25.8 Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowychG25.9 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, nieokreśloneG26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A04 Wymiana generatora do stymulacji struktur głębokich mózgue wymagane wskazanie procedury z listy procedur A04 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A03

ICD-986.941 Generator impulsów (jednoszeregowy, jednokanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, nieokreślony jako do ponownego ładowywania 86.951 Generator impulsów (dwuszeregowy, dwukanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, nieokreślony jako nadający się do ponownego ładowywania 86.96 Wprowadzenie lub wymiana innego generatora impulsów do neurostymulacji86.971 Generator impulsów (jednoszeregowy, jednokanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, nadający się do ponownego ładowywania86.981 Generator impulsów (dwuszeregowy, dwukanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, nadający się do ponownego ładowywania

Strona 4 z 402

Page 5: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

A11 Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe a grupa bazowa

ICD-900.36 Chirurgia wspomagana komputerowo z neuronawigacją01.321 Przecięcie tkanek mózgu01.322 Przecięcie dróg mózgowych01.323 Przezskórne przecięcie zakrętu obręczy01.329 Lobotomia/ traktotomia - inne01.511 Dekortykacja opon01.512 Wycięcie opony mózgowej01.513 Zdjęcie błony podtwardówkowej z opony01.53 Lobektomia mózgu02.92 Operacja naprawcza mózgu04.01 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego 04.011 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego 04.012 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego z kraniotomią07.54 Całkowite usunięcie szyszynki07.611 Kriochirurgiczne częściowe usunięcie przysadki, z dojścia przezczołowego07.612 Rozdzielenie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego07.613 Wycięcie zmiany przysadki, z dojścia przezczołowego07.614 Subtotalne wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego07.615 Wycięcie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego07.619 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego - inne07.62 Wycięcie przysadki przezklinowe07.631 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia podczołowego07.641 Ablacja przysadki przez implantację strontu/ itru07.642 Kriochirurgiczne całkowite usunięcie przysadki07.649 Całkowite usunięcie przysadki przezczołowe - inne07.65 Całkowite usunięcie przysadki przezklinowe07.68 Całkowite usunięcie przysadki z innego dojścia 38.42 Wycięcie naczynia z wstawką naczynia39.28 Zewnątrzczaszkowy - wewnątrzczaszkowy bypass naczyniowy39.521 Operacje tętniaka koagulacją39.522 Operacje tętniaka elektrokoagulacją39.523 Operacje tętniaków przez podwiązanie naczynia z uciskiem nitką39.524 Zamknięcie tętniaka metakrylem metalowym39.525 Zaopatrzenie tętniaka przez zeszycie39.526 Zaopatrzenie tętniaka przez drutowanie39.527 Zaopatrzenie tętniaka przez owinięcie

A12 Duże zabiegi wewnątrzczaszkowea grupa bazowa

ICD-901.131 Przeskórna biopsja mózgu przez otwór trepanacyjny01.132 Przeskórna biopsja mózgu metodą stereotaktyczną01.14 Otwarta biopsja mózgu01.23 Powtórne otwarcie w miejscu kraniotomii01.251 Oczyszczenie czaszki01.252 Usunięcie martwiaka czaszki01.411 Chemotalamectomia01.412 Talamotomia01.421 Pallidoansektomia01.422 Pallidotomia01.52 Hemisferektomia01.591 Wyłyżeczkowanie w zakresie mózgu01.592 Oczyszczenie mózgu01.593 Marsupializacja cysty mózgu01.594 Przezskroniowe (przez wyrostek sutkowaty) wycięcie guza mózgu

Strona 5 z 402

Page 6: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

01.595 Wycięcie guza móżdżku01.596 Wycięcie guza pnia mózgu01.597 Usunięcie ropnia pnia mózgu 01.598 Usunięcie ropnia móżdzku01.599 Inne wycięcie guza mózgu02.321 Zespolenie komora mózgu - prawy przedsionek serca02.322 Zespolenie komora mózgu - żyła próżna górna02.331 Zespolenie komora mózgu - jama opłucnowa02.341 Zespolenie komora mózgu - pęcherzyk żółciowy02.342 Zespolenie komora mózgu - jama otrzewnowa02.351 Zespolenie komora mózgu - moczowód02.391 Zespolenie komora mózgu - jama szpikowa02.392 Zespolenie komory mózgu z innymi miejscami poza czaszką04.41 Odbarczenie korzeni nerwu trójdzielnego 04.51 Przeszczep nerwu czaszkowego04.71 Zespolenie nerwu podjęzykowego z twarzowym04.72 Zespolenie nerwu dodatkowego z twarzowym04.73 Zespolenie nerwu dodatkowego z podjęzykowym04.74 Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego - inne04.76 Odległa operacja urazu nerwu czaszkowego07.13 Biopsja przysadki przezczołowa 07.14 Biopsja przysadki przezklinowa 07.15 Biopsja przysadki - inne07.17 Biopsja szyszynki 07.53 Częściowe wycięcie szyszynki07.59 Operacje szyszynki - inne07.639 Częściowe wycięcie przysadki - inne38.011 Embolektomia - Naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej

A13 Średnie zabiegi wewnątrzczaszkowea grupa bazowa

ICD-901.15 Biopsja kości czaszki01.18 Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych01.22 Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora01.242 Operacja zwiadowcza (eksploracja)01.243 Trepanacja czaszki01.244 Kraniotomia z usunięciem ropnia nadtwardówkowego01.245 Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego01.246 Kraniotomia z usunięciem obcego ciała z czaszki01.26 Wprowadzenie cewnika do jamy czaszki01.27 Usunięcie cewnika z jamy czaszki01.61 Usunięcie ziarniny w kościach czaszki01.69 Usunięcie zmiany w kościach czaszki - inne02.011 Linijna kraniektomia02.012 Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy02.021 Chirurgiczne opracowanie złożonego złamania czaszki02.022 Odbarczenie złamania czaszki02.023 Nastawienie złamania czaszki02.041 Przeszczep okołoczaszkowy (autogenny i heterogenny)02.051 Założenie płytki (sztucznej) do czaszki02.052 Wymiana płytki sztucznej czaszki02.061 Kranioplastyka - inne02.062 Rewizja płata kostnego czaszki02.21 Połączenie komory z przestrzenią podpajęczynówkową02.22 Połączenie komory ze zbiornikiem wielkim02.23 Wprowadzenie zastawki Holtera02.24 Założenie drenu pomiędzy komorą - zbiornikiem wielkim02.421 Powtórne wprowadzenie zastawki 02.422 Wymiana drenu komorowego

Strona 6 z 402

Page 7: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

02.423 Rewizja drenu dokomorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym 02.91 Uwolnienie zrostów korowych02.95 Usunięcie wyciągu zewnętrznego za czaszkę02.96 Założenie elektrod do zatok klinowych03.71 Drenaż podpajęczynówkowo - otrzewnowy 04.12 Otwarta biopsja nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju04.21 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego04.22 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie04.23 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez ablację w wyniku działania prądu wysokiej częstotliwości (RFA)04.24 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą04.29 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych - inne04.3 Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego04.42 Inne odbarczenie nerwu czaszkowego04.61 Przemieszczenie nerwu czaszkowego04.75 Rewizja pooperacyjna nerwu obwodowego/ czaszkowego

A14 Małe zabiegi wewnątrzczaszkowea grupa bazowa

ICD-901.19 Inne zabiegi diagnostyczne czaszki02.07 Usunięcie płytki (sztucznej) z czaszki02.411 Badanie ujścia komorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym 02.412 Przeprogramowanie drenażu komorowo-otrzewnowego (w zastawkach programowalnych02.43 Usunięcie drenażu komory mózgu03.791 Drenaż lędźwiowo podpajęczynówkowy - inne03.792 Zespolenie podoponowo-opłucnowe03.793 Zespolenie podoponowo-jajowodowe04.021 Przecięcie nerwu trójdzielnego poza zwojem Gassera04.029 Przecięcie nerwu trójdzielnego - inne04.03 Przecięcie lub zmiażdżenie innego nerwu obwodowego lub czaszkowego04.04 Przecięcie nerwu obwodowego i czaszkowego - inne04.071 Łyżeczkowanie nerwu obwodowego04.072 Oczyszczenie nerwu obwodowego04.073 Resekcja nerwu obwodowego04.074 Wycięcie nerwiaka obwodowego (Mortona)04.079 Wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych - inne04.11 Przezskórna, igłowa biopsja nerwu czaszkowego lub obwodowego albo zwoju nerwowego04.19 Zabiegi diagnostyczne nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju - inne

A22 Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowyma grupa bazowa

ICD-903.01 Usunięcie ciała obcego z kanału kręgowego03.091 Laminektomia odbarczająca03.092 Laminotomia odbarczająca03.093 Eksploracja korzonków nerwowych03.094 Foraminotomia03.099 Odbarczenie kanału kręgowego - inne03.1 Przecięcie korzeni nerwów rdzeniowych03.211 Stereotaktyczna chordotomia03.212 Chordotomia przezskórna - inne 03.291 Traktotomia rdzenia kręgowego jedno lub dwuetapowa03.292 Przecięcie dróg rdzenia kręgowego03.299 Inne chordotomie03.32 Biopsja rdzenia kręgowego/ opon rdzenia03.41 Łyżeczkowanie rdzenia kręgowego lub opon03.42 Oczyszczenie rdzenia kręgowego lub opon03.43 Marsupializacja cysty rdzenia kręgowego lub opon03.44 Resekcja rdzenia kręgowego lub opon

Strona 7 z 402

Page 8: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

03.511 Operacja przepukliny oponowej - nie określona inaczej03.52 Odtwórcza operacja rozszczepu kręgosłupa z przepukliną oponowo-rdzeniową03.591 Operacja naprawcza rozszczepu rdzenia kręgowego03.593 Operacja naprawcza rdzenia kręgowego - inne03.594 Operacja naprawcza opon rdzeniowych - inne03.6 Uwolnienie zrostów rdzenia kręgowego i korzonków nerwowych03.93 Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora rdzenia kręgowego03.99 Operacje struktur kanału kręgowego - inne

A23 Średnie zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowyma grupa bazowa

ICD-980.511 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie szyjnym80.512 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie piersiowym80.513 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie lędźwiowym80.514 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie szyjnym80.515 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie piersiowym80.516 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie lędźwiowym

A25 Zabiegi na nerwach obwodowyche wymagane wskazanie procedury z listy procedur A25 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A31

ICD-904.06 Wycięcie czaszkowego lub obwodowego zwoju nerwowego - inne04.071 Łyżeczkowanie nerwu obwodowego04.072 Oczyszczenie nerwu obwodowego04.073 Resekcja nerwu obwodowego04.074 Wycięcie nerwiaka obwodowego (Mortona)04.079 Wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych - inne04.12 Otwarta biopsja nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju04.21 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego04.22 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie04.23 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez ablację w wyniku działania prądu wysokiej częstotliwości (RFA)04.24 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą04.29 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych - inne04.3 Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego04.491 Neuroliza nerwu obwodowego - nie określona inaczej04.499 Odbarczenie albo uwolnienie zrostów nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego - inne04.52 Przeszczep nerwu obwodowego 04.62 Przemieszczenie nerwu obwodowego04.74 Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego - inne04.77 Odległa operacja urazu nerwu obwodowego 04.79 Neuroplastyka - inne04.91 Operacja rozciągnięcia nerwu04.92 Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu obwodowego04.99 Operacje nerwów obwodowych - inne

A26 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnymb wymagane wskazanie procedury z listy procedur A26; czas pobytu < 2 dni

ICD-903.901 Wprowadzenie cewnika do przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia z przerywanym lub ciągłym wlewem leku03.91 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do kanału kręgowego03.921 Dokanałowe wstrzyknięcie sterydów03.922 Podpajęczynówkowa perfuzja zimnego roztworu soli04.80 Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego - inne04.81 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego05.31 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu współczulnego05.32 Wstrzyknięcie środka neurolitycznego do nerwu współczulnego

Strona 8 z 402

Page 9: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

05.39 Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju - inne

A31 Choroby nerwów obwodowycha grupa bazowa

ICD-10E10.4 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi)E11.4 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami neurologicznymi)E12.4 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami neurologicznymi)E13.4 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami neurologicznymi)E14.4 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami neurologicznymi)G54.0 Zaburzenia splotu ramiennegoG54.1 Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowegoG54.2 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowanych gdzie indziejG54.3 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowanych gdzie indziejG54.4 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych lędźwiowo-krzyżowych niesklasyfikowanych gdzie indziejG54.5 Nerwoból z zanikiem mięśniG54.6 Zespół bólu fantomowego kończyny z bólemG54.7 Zespół bólu fantomowego kończyny bez bóluG54.8 Inne zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowychG54.9 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, nieokreśloneG56.0 Zespół cieśni nadgarstkaG56.1 Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowegoG56.2 Uszkodzenie nerwu łokciowegoG56.3 Uszkodzenie nerwu promieniowegoG56.4 KauzalgiaG56.8 Inne mononeuropatie kończyny górnejG56.9 Mononeuropatie kończyny górnej nieokreśloneG57.0 Uszkodzenie nerwu kulszowegoG57.1 Zespół nerwu skórnego bocznego uda [neuralgia paraesthetica]G57.2 Uszkodzenie nerwu udowegoG57.3 Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnegoG57.4 Uszkodzenie nerwu piszczelowegoG57.5 Zespół kanału stępuG57.6 Uszkodzenie nerwów podeszwyG57.8 Inne mononeuropatie kończyny dolnejG57.9 Mononeuropatia kończyny dolnej, nieokreślonaG58.0 Neuropatia międzyżebrowaG58.7 Mnogie zapalenie pojedynczych nerwówG58.8 Inne określone mononeuropatieG58.9 Mononeuropatia, nieokreślonaG60.0 Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowaG60.1Choroba RefsumaG60.2 Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksjąG60.3 Neuropatia samoistna postępującaG60.8 Inne dziedziczne i idiopatyczne neuropatieG60.9 Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślonaG61.0 Zespół Gullaina-BarregoG61.1 Neuropatia surowiczaG61.8 Inne polineuropatie zakaźneG61.9 Polineuropatia zakaźna, nieokreślonaG62.0 Polineuropatia wywołana przez lekiG62.1 Polineuropatia alkoholowaG62.2 Polineuropatia wywołana innymi czynnikami toksycznymiG62.8 Inne określone polineuropatieG62.9 Polineuropatia, nieokreślonaG64 Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowegoG70.1 Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśnioweG70.8 Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwoweG70.9 Zaburzenia mięśniowo-nerwowe, nieokreśloneG83.4 Zespół ogona końskiego

Strona 9 z 402

Page 10: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

G90.0 Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywnaG90.2 Zespół HorneraG90.8 Inne zaburzenia układu wegetatywnegoG90.9 Zaburzenie układu wegetatywnego, nieokreśloneG99.0 Neuropatia wegetatywna w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznychM79.2 Nerwoból [neuralgia] i zapalenie nerwów, nieokreśloneR20.0 Brak czuciaR20.1 HypoesthesiaR20.2 ParestezjeR20.3 PrzeczulicaR20.8 Inne i nieokreślone zaburzenia czucia skórnegoS14.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowegoS14.5 Uraz nerwów układu sympatycznego szyiS24.3 Uraz obwodowych nerwów klatki piersiowejS24.4 Uraz nerwów układu sympatycznego klatki piersiowejS24.5 Uraz innych nerwów klatki piersiowejS24.6 Uraz nieokreślonego nerwu klatki piersiowejS34.2 Uraz nerwów rdzeniowych odcinka lędźwiowego i krzyżowego kręgosłupaS34.5 Uraz nerwów układu sympatycznego części lędźwiowej, krzyżowej i miedniczej kręgosłupaS34.6 Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicyS34.8 Uraz innych i nieokreślonych nerwów na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicyS44.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie ramieniaS44.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie ramieniaS44.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie ramieniaS44.3 Uraz nerwu pachowegoS44.4 Uraz nerwu mięśniowo-skórnegoS44.5 Uraz nerwu czuciowego na poziomie barku i ramieniaS44.7 Uraz wielu nerwów na poziomie barku i ramieniaS44.8 Uraz innych nerwów na poziomie barku i ramieniaS44.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie barku i ramieniaS54.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie przedramieniaS54.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie przedramieniaS54.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie przedramieniaS54.3 Uraz nerwów czuciowych skórnych na poziomie przedramieniaS54.7 Uraz licznych nerwów na poziomie przedramieniaS54.8 Uraz innych nerwów na poziomie przedramieniaS54.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie przedramieniaS64.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie nadgarstka i rękiS64.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie nadgarstka i rękiS64.2 Uraz gałęzi powierzchownej nerwu promieniowego na poziomie nadgarstka i rękiS64.3 Uraz nerwu kciukaS64.4 Uraz nerwu innego palcaS64.7 Uraz mnogich nerwów na poziomie nadgarstka i rękiS64.8 Uraz innych nerwów na poziomie nadgarstka i rękiS64.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie nadgarstka i rękiS74.0 Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i udaS74.1 Uraz nerwu udowego na poziomie biodra i udaS74.2 Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie biodra i udaS74.7 Uraz mnogich nerwów na poziomie biodra i udaS74.8 Uraz innych nerwów na poziomie biodra i udaS74.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie biodra i udaS84.0 Uraz nerwu piszczelowego na poziomie podudziaS84.1 Uraz nerwu strzałkowego wspólnego (powierzchownego) (głębokiego) na poziomie podudziaS84.2 Uraz czuciowego nerwu skórnego na poziomie podudziaS84.7 Uraz licznych nerwów na poziomie podudziaS84.8 Uraz innych nerwów na poziomie podudziaS84.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie podudziaS94.0 Uraz nerwu podeszwowego bocznegoS94.1 Uraz nerwu podeszwowego przyśrodkowegoS94.2 Uraz nerwu strzałkowego głębokiego na poziomie stawu skokowego i stopyS94.3 Uraz nerwu skórnego na poziomie stawu skokowego i stopy

Strona 10 z 402

Page 11: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

S94.7 Uraz mnogich nerwów na poziomie stawu skokowego i stopyS94.8 Uraz innych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopyS94.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie stawu skokowego i stopyT06.0 Urazy mózgu i nerwów czaszkowych z obrażeniami nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego na poziomie szyiT06.1 Urazy nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego obejmujące inne liczne okolice ciałaT06.2 Urazy nerwów obejmujące liczne okolice ciałaT09.4 Uraz nieokreślonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tułowiaT11.3 Uraz nieokreślonego nerwu kończyny górnej, poziom nieokreślonyT13.3 Uraz nieokreślonego nerwu kończyny dolnej, poziom nieokreślonyT14.4 Uraz nerwu (nerwów) nieokreślonej okolicy ciała

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10G55.0 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+)G55.1 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach krążka międzykręgowego (M50-M5)G55.2 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47.-+)G55.3 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych (dolegliwościach kręgosłupa) dorsopatiach (M45-M46, M48.-+, M53-M54+)G55.8 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG59.0 Mononeuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)G59.8 Inne mononeuropatie w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG63.0 Polineuropatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejG63.1 Polineuropatia w chorobach nowotworowych (C00-D48+)G63.2 Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)

G63.3 Polineuropatia w innych chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)

G63.4 Polineuropatia w niedoborach żywieniowych (E40-E64+)G63.5 Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30-M35+)G63.6 Polineuropatia w innych zaburzeniach układu kostno-mięśniowego (M00-M25+, M40-M96+)G63.8 Polineuropatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A32 Choroby mięśnia grupa bazowa

ICD-10G70.0 Miastenia ciężka rzekomoporaźnaG70.2 Miastenia wrodzona i wieku rozwojowegoG71.0 Dystrofia mięśniowaG71.1 Zaburzenia miotoniczneG71.2 Miopatie wrodzoneG71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziejG71.8 Inne pierwotne zaburzenia mięśniG71.9 Pierwotne zaburzenia mięśni, nieokreśloneG72.0 Miopatia polekowaG72.1 Miopatia alkoholowaG72.2 Miopatia wywołana innymi czynnikami toksycznymiG72.3 Porażenie okresoweG72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziejG72.8 Inne określone miopatieG72.9 Miopatia, nieokreślona

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10G73.0 Zespoły miasteniczne w chorobach układu wewnątrzwydzielniczegoG73.1 Zespół Eatona-Lamberta (C80+)G73.2 Inne zespoły miasteniczne w chorobach nowotworowych (C00-D48+)G73.3 Zespoły miasteniczne w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG73.4 Miopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejG73.5 Miopatia w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego

Strona 11 z 402

Page 12: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

G73.6 Miopatia w chorobach metabolicznychG73.7 Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A33 Zaburzenia równowagia grupa bazowa

ICD-10R26.0 Chód ataktycznyR26.1 Chód paralitycznyR26.8 Inne i nieokreślone zaburzenia chodu i poruszania sięR27.0 Ataksja, nieokreślonaR27.8 Inne i nieokreślone zaburzenia koordynacji ruchówR42 Zawroty głowy i odurzenie

A34 Guzy mózgua grupa bazowa

ICD-10C41.0 Nowotwór złośliwy (kości czaszki i twarzy)C70.0 Nowotwór złośliwy (opony mózgowe)C70.9 Nowotwór złośliwy (opony, nieokreślone)C71.0 Nowotwór złośliwy (mózg z wyjątkiem płatów i komór)C71.1 Nowotwór złośliwy (płat czołowy)C71.2 Nowotwór złośliwy (płat skroniowy)C71.3 Nowotwór złośliwy (płat ciemienowy)C71.4 Nowotwór złośliwy (płat potyliczny)C71.5 Nowotwór złośliwy (komory mózgowe)C71.6 Nowotwór złośliwy (móżdżek)C71.7 Nowotwór złośliwy (pień mózgu)C71.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice mózgu)C71.9 Nowotwór złośliwy (mózg, nieokreślony)C72.2 Nowotwór złośliwy (nerw węchowy)C72.3 Nowotwór złośliwy (nerw wzrokowy)C72.4 Nowotwór złośliwy (nerw przedsionkowo-ślimakowy)C72.5 Nowotwór złośliwy (inne i nieokreślone nerwy czaszkowe)C72.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego)C72.9 Nowotwór złośliwy (centralny system nerwowy, nieokreślone)C75.1 Nowotwór złośliwy (przysadka gruczołowa)C75.2 Nowotwór złośliwy (przewód nosowo-gardłowy)C75.3 Nowotwór złośliwy (szyszynka)C75.4 Nowotwór złośliwy (kłębek szyjny)C79.3 Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowychC79.4 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowegoD31.6 Nowotwór niezłośliwy (oczodół, nieokreślony)D32.0 Nowotwór niezłośliwy (opony mózgowe)D32.9 Nowotwór niezłośliwy (opony, nieokreślone)D33.0 Nowotwór niezłośliwy (mózg, nadnamiotowe)D33.1 Nowotwór niezłośliwy (mózg, podnamiotowe)D33.2 Nowotwór niezłośliwy (mózg, nieokreślony)D33.3 Nowotwór niezłośliwy (nerwy czaszkowe)D33.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone części centralnego systemu nerwowego)D33.9 Nowotwór niezłośliwy (centralny system nerwowy, nieokreślony)D35.2 Nowotwór niezłośliwy (przysadka)D35.3 Nowotwór niezłośliwy (przewód nosowo-gardłowy)D35.4 Nowotwór niezłośliwy (szyszynka)D35.5 Nowotwór niezłośliwy (kłębek szyjny)D36.1 Nowotwór niezłośliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy)D36.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone umiejscowienie)D36.9 Nowotwór niezłośliwy (niezłośliwy nowotwór, nieokreślony)D42.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony mózgowe)D42.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony rdzeniowe)

Strona 12 z 402

Page 13: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

D42.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony, nieokreślone)D43.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nadnamiotowe)D43.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, podnamiotowe)D43.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nieokreślony)D43.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy czaszkowe)D43.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (rdzeń kręgowy)D43.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne części centralnego systemu nerwowego)D43.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (centralny system nerwowy, nieokreślone)D44.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przysadka)D44.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przewód nosowo-gardłowy)D44.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (szyszynka)D48.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy)G93.0 Torbiele mózguQ85.0 Nerwiakowłókniakowatość niezłośliwa

A35 Choroby zwyrodnieniowe OUNa grupa bazowa

ICD-10E75.0 GM2 gangliozydozaE75.1 Inne gangliozydozyE75.2 Inne sfingolipidozyE75.3 Sfingolipidoza, nieokreślonaE75.4 Lipofuscynoza neuronalnaE75.5 Inne zaburzenia spichrzania lipidówE75.6 Zaburzenia spichrzania lipidów, nieokreśloneF95.1 Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne)F95.2 Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette)G10 Choroba HuntingtonaG11.0 Bezład wrodzony niepostępującyG11.1 Bezład móżdżkowy o wczesnym początkuG11.2 Bezład móżdżkowy o późnym początkuG11.3 Bezład móżdżkowy z wadliwym systemem naprawy DNAG11.4 Dziedziczne kurczowe porażenie kończyn dolnychG11.8 Inne bezłady dziedziczneG11.9 Bezład dziedziczny, nieokreślonyG20 Choroba ParkinsonaG21.0 Złośliwy zespół neuroleptycznyG21.1 Parkinsonizm wtórny wywołany innymi lekamiG21.2 Parkinsonizm wtórny wywołany innymi czynnikami zewnętrznymiG21.3 Parkinsonizm po zapaleniu mózguG21.8 Inny parkinsonizm wtórnyG21.9 Parkinsonizm wtórny, nieokreślonyG23.0 Choroba Hellervordena-SpatzaG23.1 Postępujące ponadjądrowe porażenie mięśni oka [Steela-Richardsona-Olszewskiego]G23.2 Zwyrodnienie prążkowia i istoty czarnej [striatonigralis degeneratio]G23.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe jąder podstawyG24.0 Dystonia wywołana przez lekiG24.1 Dystonia samoistna rodzinnaG24.2 Dystonia samoistna niedziedzicznaG24.3 Kurczowy kręcz karkuG24.4 Dystonia samoistna w obrębie twarzyG24.8 Inne dystonieG24.9 Dystonia, nieokreślonaG25.0 Drżenie samoistneG25.1 Drżenie polekoweG25.2 Inne określone formy drżeniaG25.4 Pląsawica polekowaG25.5 Inna pląsawicaG25.6 Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznegoG25.8 Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych

Strona 13 z 402

Page 14: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

G25.9 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, nieokreśloneG30.0 Choroba Alzheimera o wczesnym początkuG30.1 Choroba Alzheimera o późnym początkuG30.8 Otępienie typu alzheimerowskiegoG30.9 Choroba Alzheimera, nieokreślonaG31.0 Zanik mózgu ograniczonyG31.1 Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziejG31.2 Zwyrodnienie układu nerwowego wywołane przez alkoholG31.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowegoG31.9 Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreśloneG83.8 Inne określone zespoły porażenneG90.3 Zwyrodnienie wieloukładoweG93.1 Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziejG93.7 Zespół Reye`aI67.3 Postępująca naczyniowa leukoencefalopatiaQ85.1 Stwardnienie guzowateR25.3 Drżenie pęczkowe mięśni

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10G13.0 Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatiaG13.1 Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobie nowotworowejG13.2 Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (E00.1+, E03.-+)G13.8 Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG22 Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG32.8 Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego występujące w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A36 Choroby demielinizacyjnea grupa bazowa

ICD-10G35 Stwardnienie rozsianeG36.0 Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych [zespół Devica]G36.1 Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu [Hursta]G36.8 Inne określone ostre rozsiane demielinizacjeG36.9 Ostre rozsiane demielinizacje, nieokreśloneG37.0 Stwardnienie rozlaneG37.1 Środkowa demielinizacja ciała modzelowategoG37.5 Stwardnienie koncentryczne [Baló]G37.8 Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowegoG37.9 Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone

A41 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - remodeling naczyń z zastosowaniem stentuj wymagane wskazanie procedury z listy procedur A41 oraz procedur z list dodatkowych A2 i A4 a także rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej A1

ICD-939.722 Endowaskularny remodeling naczyń wewnątrzczaszkowych

A42 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczyg wymagane wskazanie procedury z listy procedur A43 i procedury z listy dodatkowej A2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej A1

A43 Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczyg wymagane wskazanie procedury z listy procedur A43 i procedury z listy dodatkowej A3 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej A1

ICD-939.721 Wewnątrznaczyniowa embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral

Strona 14 z 402

Page 15: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

39.723 Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja i/ lub zamknięcie malformacji naczyń mózgowych przy użyciu innego wszczepu lub substancji39.724 Endowaskularny zabieg naprawczy i/ lub zamknięcie tętniaka, wad tętniczo-żylnych (AVM) lub przetok – inne

A44 Choroby naczyń mózgowych wymagające interwencji zabiegoweje wymagane wskazanie procedury z listy procedur A44 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A45

ICD-902.321 Zespolenie komora mózgu - prawy przedsionek serca02.322 Zespolenie komora mózgu - żyła próżna górna02.331 Zespolenie komora mózgu - jama opłucnowa02.341 Zespolenie komora mózgu - pęcherzyk żółciowy02.342 Zespolenie komora mózgu - jama otrzewnowa02.351 Zespolenie komora mózgu - moczowód02.391 Zespolenie komora mózgu - jama szpikowa02.392 Zespolenie komory mózgu z innymi miejscami poza czaszką39.51 Klipsowanie tętniaka39.721 Embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral

A45 Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawczea grupa bazowa

ICD-10I67.1 Tętniak mózgu, niepękniętyI69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowegoI69.1 Następstwa krwotoku mózgowegoI69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowychI69.3 Następstwa zawału mózguI69.4 Następstwa udaru nieokreślone czy krwotoczny czy zawałowyQ25.8 Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnicQ28.0 Wada rozwojowa połączeń tętniczo-żylnych naczyń przedmózgowychQ28.1Inne wady rozwojowe naczyń przedmózgowychQ28.2 Tętniczo-żylne wady rozwojowe naczyń mózgowychQ28.3 Inne wady rozwojowe naczyń mózgowychQ28.8 Inne określone wady rozwojowe układu krążeniaQ28.9 Wrodzone wady układu naczyniowego, nieokreślone

A46 Przemijające niedokrwienie mózgua grupa bazowa

ICD-10G45.0 Zespół tętnicy kręgowo-podstawnejG45.1 Zespół tętnicy szyjnej (półkulowy)G45.2 Mnogie i obustronne zespoły tętnic przedmózgowychG45.3 Przejściowe objawy ślepoty [amaurosis fugax]G45.4 Przemijająca niepamięć całkowitaG45.6 Inne przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewneG45.9 Przemijające mózgowe napady niedokrwienia, nieokreślone

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10G46.0 Zespół tętnicy środkowej mózgu (I66.0+)G46.1 Zespół tętnicy przedniej mózgu (I66.1+)G46.2 Zespół tętnicy tylnej mózgu (I66.2+)G46.3 Zespół udarowy pnia mózgu (I60-I67+)G46.4 Zespół udarowy móżdżku (I60-I67+)G46.5 Stan zatokowy z zespołem czysto ruchowym (I60-I67+)G46.6 Stan zatokowy z zespołem czysto czuciowym (I60-I67+)G46.7 Stan zatokowy z innymi zespołami (I60-I67+)G46.8 Inne zespoły naczyniowe mózgu w chorobach naczyń mózgowych (I60-I67+)

Strona 15 z 402

Page 16: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

A47 Przemijające niedokrwienie mózgu - diagnostyka rozszerzonad wymagane wskazanie rozpoznania z listy rozpoznań A46 oraz dwóch procedur z listy dodatkowej A6

A48 Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym

e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A48 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A50; czas pobytu > 7 dni

ICD-939.51 Klipsowanie tętniaka39.721 Wewnątrznaczyniowa embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral99.102 Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji

A49 Udar mózgu - leczenie > 3 dni

e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A49 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A50; czas pobytu > 3 dni

ICD-993.72 Terapia afazji (i dysfazji)99.102 Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji

A50 Udar mózgu - leczenie < 4 dniy grupa bazowa; czas pobytu < 4 dni

ICD-10G08 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowymI60.0 Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznejI60.1 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózguI60.2 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniejI60.3 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnejI60.4 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnejI60.5 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowejI60.6 Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowychI60.7 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślonyI60.8 Inne krwotoki podpajęczynówkoweI60.9 Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślonyI61.0 Krwotok mózgowy do półkul, podkorowyI61.1 Krwotok mózgowy do półkul, korowyI61.2 Krwotok mózgowy do półkul, nieokreślonyI61.3 Krwotok mózgowy do pnia mózguI61.4 Krwotok mózgowy do móżdżkuI61.5 Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowyI61.6 Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniuI61.8 Inne krwotoki mózgoweI61.9 Krwotok mózgowy, nieokreślonyI62.0 Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)I62.1 Nieurazowy krwotok nad oponą twardąI62.9 Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślonyI63.0 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic przedmózgowychI63.1 Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic przedmózgowychI63.2 Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowychI63.3 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic mózgowychI63.4 Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowychI63.5 Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowychI63.6 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep żył mózgowych, nieropnyI63.8 Inne zawały mózguI63.9 Zawał mózgu, nieokreślonyI64 Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowyI65.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowejI65.1 Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnejI65.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej

Strona 16 z 402

Page 17: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

I65.3 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronneI65.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowychI65.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowychI66.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózguI66.1 Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózguI66.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózguI66.3 Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżkuI66.4 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronneI66.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowychI66.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowychI67.0 Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięteI67.2 Miażdżyca tętnic mózgowychI67.5 Choroba MoyamoyaI67.6 Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowegoI67.7 Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziejI67.8 Inne określone choroby naczyń mózgowychI67.9 Choroba naczyń mózgowych, nieokreślonaI69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowychR47.0 Dysfazja i afazja

A56 Choroby nerwów czaszkowycha grupa bazowa

ICD-10G50.0 Neuralgia nerwu trójdzielnegoG50.1 Bóle twarzy nietypoweG50.8 Inne zaburzenia nerwu trójdzielnegoG50.9 Zaburzenia nerwu trójdzielnego, nieokreśloneG51.0 "Obwodowe" porażenie nerwu twarzowego [porażenie Bella]G51.1 Zapalenie zwoju kolankaG51.2 Zespół MelkerssonaG51.3 Przewlekły skurcz połowy twarzyG51.4 Miokimia twarzowaG51.8 Inne zaburzenia nerwu twarzowegoG51.9 Zaburzenia nerwu twarzowego, nieokreśloneG52.0 Zaburzenia nerwu węchowegoG52.1 Zaburzenia nerwu językowo-gardłowegoG52.2 Zaburzenia nerwu błędnegoG52.3 Zaburzenia nerwu podjęzykowegoG52.7 Zaburzenia wielu nerwów czaszkowychG52.8 Zaburzenia innych określonych nerwów czaszkowychG52.9 Zaburzenia nerwu czaszkowego, nieokreśloneH47.1 Obrzęk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego, nieokreślonyH47.4 Zaburzenia skrzyżowania nerwów wzrokowychH47.5 Zaburzenia innych odcinków drogi wzrokowejH47.6 Zaburzenia kory wzrokowejH47.7 Zaburzenia drogi wzrokowej, nieokreśloneR43.0 Brak węchuR43.1 Węch opaczny lub omam węchowyR43.2 Opaczne odczuwanie smakuR43.8 Inne i nieokreślone zaburzenia węchu i smakuS04.0 Uraz nerwu i dróg wzrokowychS04.1 Uraz nerwu okoruchowegoS04.2 Uraz nerwu bloczkowegoS04.3 Uraz nerwu trójdzielnegoS04.4 Uraz nerwu odwodzącegoS04.5 Uraz nerwu twarzowegoS04.6 Uraz nerwu przedsionkowo-ślimakowegoS04.7 Uraz nerwu dodatkowegoS04.8 Uraz innych nerwów czaszkowychS04.9 Uraz nieokreślonego nerwu czaszkowego

Strona 17 z 402

Page 18: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10G53.0 Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.2+)G53.1 Porażenia wielu nerwów czaszkowych w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)G53.2 Porażenia wielu nerwów czaszkowych w sarkoidozie (D86.8+)G53.3 Porażenia wielu nerwów czaszkowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+)G53.8 Inne zaburzenia nerwów czaszkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A57 Choroby zapalne układu nerwowegoa grupa bazowa

ICD-10A06.6 Pełzakowy ropień mózgu (G07*)A32.1 Listeriozowe zapalenie opon mózgowych oraz zapalenie opon mózgowych i mózguA39.0 Zapalenie meningokokowe opon mózgowych (G01*)A39.8 Inne zakażenia meningokokoweA39.9 Zakażenie meningokokowe, nieokreśloneA50.4 Kiła późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego]A52.1 Kiła objawowa układu nerwowegoA52.2 Kiła bezobjawowa układu nerwowegoA52.3 Kiła układu nerwowego, nieokreślonaA80.0 Ostre nagminne porażenie poszczepienneA80.1 Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, importowanyA80.2 Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, tubylczyA80.3 Inne i nieokreślone postacie ostrego nagminnego porażenia dziecięcego,A80.4 Ostre nagminne porażenie dziecięce - postać nieporażennaA80.9 Ostre nagminne porażenie dziecięce, nieokreśloneA81.0 Choroba Jacoba-CreutzfeldtaA81.1 Podostre stwardniające zapalenie mózguA81.2 Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatiaA81.8 Inne zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowegoA81.9 Zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego, nieokreśloneA83.0 Japońskie zapalenie mózguA83.1 Zachodnie końskie zapalenie mózguA83.2 Wschodnie końskie zapalenie mózguA83.3 Zapalenie mózgu St.LouisA83.4 Australijskie zapalenie mózguA83.5 Kalifornijskie zapalenie mózguA83.6 Choroba wywołana przez wirus RocioA83.8 Inne wirusowe zapalenia mózgu przenoszone przez komaryA83.9 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary, nieokreśloneA84.0 Dalekowschodnie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu]A84.1 Środkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszczeA84.8 Inne zapalenia mózgu przenoszone przez kleszczeA84.9 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze, nieokreśloneA85.0 Enterowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)A85.1 Adenowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)A85.2 Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez stawonogi, nieokreśloneA85.8 Inne określone postacie wirusowego zapalenia mózguA86 Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreśloneA87.0 Enterowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)A87.1 Adenowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)A87.2 Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowychA87.8 Inne wirusowe postacie zapalenia opon mózgowychA87.9 Wirusowe zapalenie opon mózgowych, nieokreśloneA88.0 Enterowirusowa gorączka wysypkowa [wysypka bostońska]A88.8 Inne określone postacie wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowegoA89 Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreśloneB00.3 Opryszczkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)

Strona 18 z 402

Page 19: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

B00.4 Opryszczkowe zapalenie mózgu (G05.1*)B05.0 Odra powikłana przez zapalenie mózgu (G05.1*)B05.1 Odra powikłana przez zapalenie opon mózgowych (G02.0*)B06.0 Różyczka z powikłaniami neurologicznymiB26.1 Świnkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)B26.2 Świnkowe zapalenie mózgu (G05.1*)B37.5 Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Candida (G02.1*)B58.2 Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowych i mózgu (G05.2*)B69.0 Wągrzyca ośrodkowego układu nerwowegoG00.0 Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Hamoephilus influenzaeG00.1 Zapalenie opon mózgowych pneumokokoweG00.2 Zapalenie opon mózgowych paciorkowcoweG00.3 Zapalenie opon mózgowych gronkowcoweG00.8 Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowychG00.9 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych, nieokreśloneG03.0 Nieropne zapalenie opon mózgowychG03.1 Przewlekłe zapalenie opon mózgowychG03.2 Łagodne nawrotowe zapalenie opon mózgowych [Mollareta]G03.8 Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne określone czynnikiG03.9 Zapalenie opon mózgowych, nieokreśloneG04.0 Ostre rozsiane zapalenie mózguG04.1 Tropikalne kurczowe porażenie kończyn dolnychG04.2 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon mózgowych i rdzenia niesklasyfikowane gdzie indziejG04.8 Inne zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego oraz rdzenia kręgowego i mózguG04.9 Zapalenie mózgu oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nieokreśloneG06.0 Ropień i ziarniniak śródczaszkowyG06.1 Ropień i ziarniniak w kanale kręgowymG06.2 Zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy ropień, nieokreślonyG37.2 Mielinoliza środkowa mostuG37.3 Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowegoG37.4 Podostre martwiejące zapalenie rdzeniaR29.1 Zapalenie opon

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10G01 Zapalenie opon mózgowych w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziejG02.0 Zapalenie opon mózgowych w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziejG02.1 Zapalenie opon mózgowych w grzybicachG02.8 Zapalenie opon mózgowych w innych określonych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejG05.0 Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziejG05.1 Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziejG05.2 Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejG05.8 Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG07 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A58 Encefalopatiaa grupa bazowa

ICD-10G92 Encefalopatia toksycznaG93.4 Encefalopatia, nieokreślonaI67.4 Encefalopatia nadciśnieniowaR40.2 Śpiączka, nieokreślona

A59 Bóle głowya grupa bazowa

Strona 19 z 402

Page 20: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

ICD-10G43.0 Migrena bez aury [migrena prosta]G43.1 Migrena z aurą [migrena klasyczna]G43.2 Stan migrenowyG43.3 Migrena powikłanaG43.8 Inne migrenyG43.9 Migrena, nieokreślonaG44.0 Zespół bólu głowy Hortona [cluster headache syndrome]G44.1 Naczyniowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziejG44.3 Przewlekły pourazowy ból głowyG44.4 Polekowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziejG44.8 Inne określone zespoły bólu głowyG97.0 Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nakłucia lędźwiowegoG97.1 Inne odczyny po nakłuciu lędźwiowymR51 Ból głowy

A66 Padaczka - diagnostyka i leczenie < 4 dniy grupa bazowa; czas pobytu < 4 dni

ICD-10G25.3 MiokloniaG40.0 Padaczka samoistna (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z napadami o zlokalizowanym początkuG40.1 Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymiG40.2 Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymiG40.3 Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkoweG40.4 Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowychG40.5 Szczególne zespoły padaczkoweG40.6 Napady "grand mal", nieokreślone, (z lub bez napadów "petit mal")G40.7 "Petit mal", nieokreślone, bez napadów "grand mal"G40.8 Inne padaczkiG40.9 Padaczka, nieokreślonaG41.0 Stan padaczkowy typu "grand mal"G41.1 Stan padaczkowy typu "petit mal"G41.2 Złożony częściowy stan padaczkowyG41.8 Inne stany padaczkoweG41.9 Stan padaczkowy, nieokreślonyR56.0 Drgawki gorączkoweR56.8 Inne i nieokreślone drgawki

A67 Padaczka - diagnostyka i leczenie > 3 dnid wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A66 oraz dwóch procedur z listy dodatkowej A7; czas pobytu > 3 dni

A76 Urazy głowy z istotnym uszkodzeniem mózgu leczone zachowawczoa grupa bazowa

ICD-10S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszkiS02.1 Złamanie kości podstawy czaszkiS02.7 Wielokrotne złamania kości czaszki i twarzoczaszkiS06.0 WstrząśnienieS06.1 Urazowy obrzęk mózguS06.2 Rozlany uraz mózguS06.3 Ogniskowy uraz mózguS06.4 Krwotok nadtwardówkowyS06.5 Urazowy krwotok podtwardówkowyS06.6 Urazowy krwotok podpajęczynówkowyS06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomnościS06.8 Inne urazy śródczaszkoweS06.9 Uraz śródczaszkowy, nieokreślony

Strona 20 z 402

Page 21: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

S07.1 Uraz zmiażdżeniowy czaszkiS07.8 Uraz zmiażdżeniowy innych części głowyS07.9 Uraz zmiażdżeniowy głowy, część nieokreślonaT02.0 Złamania obejmujące głowę i szyję

A77 Urazy głowy bez istotnego uszkodzenia mózgu leczone zachowawczoa grupa bazowa

ICD-10S00.0 Powierzchowny uraz powłok głowyS00.7 Liczne powierzchowne urazy głowyS00.8 Powierzchowny uraz innych części głowyS00.9 Powierzchowny uraz głowy, część nieokreślonaS01.0 Otwarta rana powłok głowyS01.3 Otwarta rana uchaS01.4 Otwarta rana policzka i okolicy skroniowo-żuchwowejS01.5 Otwarta rana wargi i jamy ustnejS01.7 Liczne rany otwarte głowyS01.8 Otwarta rana innych okolic głowyS01.9 Otwarta rana głowy, część nieokreślonaS02.9 Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki, część nieokreślonaS09.0 Uraz naczyń krwionośnych głowy niesklasyfikowany gdzie indziej

A86 Choroby neuronu ruchowegoa grupa bazowa

ICD-10G12.0 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy, typu I [Werdniga-Hoffmana]G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowegoG12.2 Stwardnienie boczne zanikoweG12.8 Inne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewneG12.9 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, nieokreślony

A87 Inne choroby układu nerwowegoa grupa bazowa

ICD-10C41.2 Nowotwór złośliwy (kości kręgosłupa)C70.1 Nowotwór złośliwy (opony rdzeniowe)C72.0 Nowotwór złośliwy (rdzeń kręgowy)C72.1 Nowotwór złośliwy (ogon koński)D16.6 Nowotwór niezłośliwy (kręgosłup)D16.8 Nowotwór niezłośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna)D32.1 Nowotwór niezłośliwy (opony rdzeniowe)D33.4 Nowotwór niezłośliwy (rdzeń kręgowy)D35.6 Nowotwór niezłośliwy (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe)G47.4 Narkolepsja i katalepsjaG80.0 Kurczowe porażenie mózgoweG80.1 Kurczowe porażenie obustronneG80.2 Dziecięce porażenie połowiczeG80.3 Dyskinetyczne porażenie mózgoweG80.4 Ataktyczne porażenie mózgoweG80.8 Inne dziecięce porażenie mózgoweG80.9 Dziecięce porażenie mózgowe, nieokreśloneG81.0 Wiotkie porażenie połowiczeG81.1 Kurczowe porażenie połowiczeG81.9 Porażenie połowicze, nieokreśloneG82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnychG82.1 Kurczowe porażenie kończyn dolnychG82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreśloneG82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe

Strona 21 z 402

Page 22: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

G82.4 Kurczowe porażenie czterokończynoweG82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreśloneG83.0 Porażenie obustronne kończyn górnychG83.1 Porażenie jednej kończyny dolnejG83.2 Porażenie jednej kończyny górnejG83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreśloneG83.9 Zespół porażenny, nieokreślonyG90.1 Dysautonomia rodzinna [Riley-Daya]G91.0 Wodogłowie komunikująceG91.1 Wodogłowie z niedrożnościG91.2 Wodogłowie normociśnieniowe [zespół Hakima]G91.3 Wodogłowie pourazowe, nieokreśloneG91.8 Inne wodogłowieG91.9 Wodogłowie, nieokreśloneG93.2 Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkoweG93.5 Zespół uciskowy mózguG93.6 Obrzęk mózguG93.8 Inne określone zaburzenia mózguG93.9 Zaburzenie mózgu, nieokreśloneG95.0 Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszkiG95.1 Mielopatie naczynioweG95.2 Zespół uciskowy rdzenia, nieokreślonyG95.8 Inne określone choroby rdzenia kręgowegoG95.9 Choroba rdzenia kręgowego, nieokreślonaG96.0 Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowegoG96.1 Zaburzenia opon niesklasyfikowane gdzie indziejG96.8 Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowegoG96.9 Zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreśloneG97.2 Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowejG97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nieokreśloneG98 Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziejM45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupaM47.0 Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej (G99.2*)M47.9 Nieokreślone spondylozyM48.0 Zespół wąskiego kanału kręgowegoM48.1 Zesztywniająca hiperostoza [choroba Forestiera]M48.2 Choroba BaastrupaM48.3 Pourazowa spondylopatiaM48.4 Zmęczeniowe złamanie kręgosłupaM48.5 Zapadnięcie kręgu niesklasyfikowane gdzie indziejM48.8 Inne określone spondylopatieM50.0 Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)M50.1 Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowychM50.2 Inne przemieszczenia krążka międzykręgowego szyjnegoM50.3 Inne zwyrodnienia krążka międzykręgowego szyjnegoM50.9 Nieokreślone choroby krążka międzykręgowego szyjnegoM51.0 Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)M51.1 Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowychM51.3 Inne określone zwyrodnienia krążka międzykręgowegoM51.4 Guzki SchmorlaM51.8 Inne określone choroby krążka międzykręgowegoM51.9 Nieokreślone choroby krążka międzykręgowegoM53.0 Zespół szyjno-czaszkowyM53.1 Zespół szyjno-barkowyM53.2 Niestabilność kręgosłupaM53.3 Choroby kości krzyżowej i guzicznej niesklasyfikowane gdzie indziejM53.8 Inne określone choroby grzbietuM53.9 Nieokreślone choroby grzbietuM54.1 Choroby korzeni nerwów rdzeniowych [Zespoły korzonkowe]M54.2 Bóle karkuM54.3 Rwa kulszowa

Strona 22 z 402

Page 23: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M54.4 Rwa kulszowa z bólem łedźwiowo-krzyżowymM54.6 Ból kręgosłupa piersiowegoM54.8 Inne bóle grzbietuM54.9 Nieokreślone bóle grzbietuM96.1 Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziejM99.0 Dysfunkcja segmentarna i somatycznaM99.1 Zespół nadwichnięcia kręgówM99.2 Zwężenie kanału kręgowego w wyniku nadwichnięciaM99.3 Zwężenie kostnej części kanału kręgowegoM99.4 Zwężenie łącznotkankowej części kanału kręgowegoM99.5 Zwężenie kanału kręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowegoM99.6 Zwężenie otworu międzykręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego i przerost więzadełM99.7 Zwężenie otworu międzykręgowego przez krążek międzykręgowy i tkankę łącznąM99.8 Inne uszkodzenia biomechaniczneM99.9 Nieokreślone uszkodzenia biomechaniczneQ00.0 BezmózgowieQ00.1 Rozszczep czaszki i kręgosłupaQ00.2 Rozszczep potylicyQ01.0 Przepuklina mózgowa czołowaQ01.1 Przepuklina mózgowa nosowo-czołowaQ01.2 Przepuklina mózgowa potylicznaQ01.8 Przepuklina mózgowa w innej lokalizacjiQ01.9 Przepuklina mózgowa, nieokreślonaQ02 MałogłowieQ03.0 Wady rozwojowe wodociągu mózgu SylwiuszaQ03.1 Zarośnięcie otworów Magendiego i LuschkiQ03.8 Wodogłowie wrodzone inneQ03.9 Wodogłowie wrodzone, nieokreśloneQ04.0 Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiegoQ04.1 Brak węchomózgowia (zespół arinencephalii)Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe (holoprosencephalia)Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanekQ04.5 Mózg olbrzymiQ04.6 Wrodzone torbiele mózguQ04.8 Inne określone wady rozwojowe mózguQ04.9 Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreśloneQ06.0 Brak rdzeniaQ06.1 Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowegoQ06.4 WodordzenieQ06.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowegoQ06.9 Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nieokreśloneQ07.0 Zespół Arnolda-ChiariegoQ07.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe układu nerwowegoQ07.9 Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nieokreśloneQ67.5 Wrodzone zniekształcenie kręgosłupaQ75.0 Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowychQ75.1 Dyzostoza czaszkowo-twarzowaQ75.2 Szerokie rozstawienie oczodołówQ75.3 WielkogłowieQ75.4 Dyzostoza żuchwowo-twarzowaQ75.5 Dyzostoza oczno-żuchwowaQ75.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzyQ75.9 Wrodzona wada rozwojowa kości czaszki i twarzy, nieokreślonaQ76.1 Zespół Klippel-FeilaQ76.3 Wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa spowodowane wrodzoną wadą rozwojową kościQ85.8 Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziejQ85.9 Fakomatoza, nieokreślonaQ87.0 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzyR29.2 Nieprawidłowe odruchyR29.8 Inne i nieokreślone objawy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-kostnegoR47.1 Dysartria i anartria

Strona 23 z 402

Page 24: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

R47.8 Inne i nieokreślone zaburzenia mowyR83.0 Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowa aktywność enzymów)R83.1 Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowy poziom hormonów)

R83.2 Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowy poziom innych środków, leków i substancji biologicznych)

R83.3 Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowy poziom substancji nieleczniczych)R83.4 Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych)R83.5 Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych)R83.6 Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych)R83.7 Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowe wyniki badań histologicznych)R83.8 Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (inne nieprawidłowe wyniki)R83.9 Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawidłowe wyniki, nieokreślone)R90.0 Uszkodzenie przestrzeni wewnątrzczaszkowejR90.8 Inne nieprawidłowości centralnego systemu nerwowego stwierdzone badaniami obrazowymR93.0 Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych czaszki i głowy, gdzie indziej niesklasyfikowaneR94.0 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych centralnego układu nerwowegoR94.1 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych obwodowego układu nerwowego i określonych narządów czuciaS23.3 Skręcenie i naderwanie odcinka piersiowego kręgosłupaS23.5 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części klatki piersiowejS24.2 Uraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego kręgosłupaS32.1 Złamanie kości krzyżowejS32.2 Złamanie kości guzicznejS33.2 Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego i krzyżowo-guzicznegoS33.4 Urazowe rozerwanie spojenia łonowegoS33.6 Skręcenie i naderwanie stawu krzyżowo-biodrowegoS33.7 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicyT03.0 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące głowę i szyjęT03.1 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicęT08 Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślonyT09.5 Uraz nieokreślonego mięśnia i więzadła tułowiaT85.0 Mechaniczne powikłanie wewnątrzczaszkowego zespolenia (połączenia) komorowegoT85.1 Mechaniczne powikłanie związane z wszczepionym stymulatorem układu nerwowego

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10G32.0 Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG94.0 Wodogłowie w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)G94.1 Wodogłowie w chorobach nowotworowych (C00-D48+)G94.2 Wodogłowie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG94.8 Inne określone zaburzenia mózgu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG99.1 Inne zaburzenia układu wegetatywnego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG99.2 Mielopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG99.8 Inne określone zaburzenia układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejM49.5 Zapadnięcie kręgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

listy dodatkowe do sekcji A

A1

ICD-10D18.0 Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowieniaD18.1 Naczyniak chłonny jakiegokolwiek umiejscowieniaI60.0 Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznejI60.1 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózguI60.2 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniejI60.3 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnejI60.4 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnejI60.5 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowejI60.6 Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowychI60.7 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony

Strona 24 z 402

Page 25: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

I60.8 Inne krwotoki podpajęczynówkoweI60.9 Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślonyI61.0 Krwotok mózgowy do półkul, podkorowyI61.1 Krwotok mózgowy do półkul, korowyI61.2 Krwotok mózgowy do półkul, nieokreślonyI61.3 Krwotok mózgowy do pnia mózguI61.4 Krwotok mózgowy do móżdżkuI61.5 Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowyI61.6 Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniuI61.8 Inne krwotoki mózgoweI61.9 Krwotok mózgowy, nieokreślonyI62.0 Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)I62.1 Nieurazowy krwotok nad oponą twardąI62.9 Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślonyI66.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózguI66.1 Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózguI66.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózguI66.3 Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżkuI66.4 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronneI66.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowychI66.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowychI67.0 Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięteI67.1 Tętniak mózgu, niepękniętyI69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowegoI69.1 Następstwa krwotoku mózgowegoI69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowychI69.3 Następstwa zawału mózguI69.4 Następstwa udaru nieokreślone czy krwotoczny czy zawałowyI69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowychQ25.8 Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnicQ28.0 Wada rozwojowa połączeń tętniczo-żylnych naczyń przedmózgowychQ28.1Inne wady rozwojowe naczyń przedmózgowychQ28.2 Tętniczo-żylne wady rozwojowe naczyń mózgowychQ28.3 Inne wady rozwojowe naczyń mózgowychQ28.8 Inne określone wady rozwojowe układu krążeniaQ28.9 Wrodzone wady układu naczyniowego, nieokreślone

A2

ICD-900.493 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie sześciu i więcej spiral)

A3

ICD-900.492 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie dwóch do pięciu spiral)

A4

ICD-900.65 Przezskórne wprowadzenie stentu (ów) naczyń wewnątrzczaszkowych

A5

ICD-900.36 Neuronawigacja

A6

ICD-900.211 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe tętnicy szyjnej wspólnej i jej odgałęzień

Strona 25 z 402

Page 26: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

00.212 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych87.031 Komputerowa tomografia głowy i/lub szyi bez kontrastu87.032 Komputerowa tomografia głowy i/lub szyi z kontrastem88.722 Echokardiografia przezprzełykowa88.91 Rezonans magnetyczny mózgu/ pnia89.542 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)

A7

ICD-900.211 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe tętnicy szyjnej wspólnej i jej odgałęzień00.212 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych87.031 Komputerowa tomografia głowy i/lub szyi bez kontrastu87.032 Komputerowa tomografia głowy i/lub szyi z kontrastem88.712 Echoencefalografia88.91 Rezonans magnetyczny mózgu/ pnia

B Choroby oczu

B01 Leczenie wysiękowej postaci AMD werteporfiną przy zastosowaniu terapii fotodynamicznejg wymagane wskazanie procedury z listy procedur B01, procedury z listy dodatkowej B1 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań B01

ICD-914.29 Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki - inne

ICD-10H35.3 Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego

B11 Kompleksowe zabiegi w zaćmie i jaskrzei wymagane wskazanie procedury z listy procedur B11 oraz procedur z list dodatkowych B2 i B3

ICD-912.65 Wytworzenie przetoki twardówki z usunięciem tęczówki12.69 Wytworzenie przetoki twardówki - inne12.79 Zabiegi w jaskrze - inne

B12 Usunięcie zaćmy powikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki g wymagane wskazanie procedury z listy procedur B12, procedury z listy dodatkowej B2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań B12

ICD-913.42 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy z dojścia tylnego13.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne

ICD-10H26.0 Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarczaH26.1 Zaćma urazowaH26.2 Zaćma wikłającaH26.3 Zaćma polekowaH27.1 Przemieszczenie soczewkiH28.0 Zaćma cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną czwartą częścią .3)H28.1 Zaćma w innych endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniachH28.2 Zaćma w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH28.8 Inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejQ12.0 Wrodzona zaćma

B13 Usunięcie zaćmy niepowikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewkig wymagane wskazanie procedury z listy procedur B13, procedury z listy dodatkowej B2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań B13

Strona 26 z 402

Page 27: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

ICD-913.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne

ICD-10H25.0 Zaćma starcza początkowaH25.1 Zaćma starcza jądrowaH25.2 Zaćma starcza, typ MorgagnianaH25.8 Inne postacie zaćmy starczejH25.9 Zaćma starcza, nie określonaH26.8 Inne określone postacie zaćmyH26.9 Zaćma, nie określonaH27.8 Inne określone zaburzenia soczewkiH27.9 Zaburzenia soczewki, nie określone

B14 Usunięcie zaćmy powikłanej metodami innymi niż emulsyfikacja z jednoczesnym wszczepieniem soczewki g wymagane wskazanie procedury z listy procedur B14, procedury z listy dodatkowej B2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań B12

ICD-913.192 Krioekstrakcja soczewki13.193 Usunięcie zaćmy przez odessanie13.194 Usunięcie soczewki - inne13.3 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie13.59 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki - inne13.69 Usunięcie zaćmy - inne

B15 Usunięcie zaćmy niepowikłanej metodami innymi niż emulsyfikacja z jednoczesnym wszczepieniem soczewki g wymagane wskazanie procedury z listy procedur B15, procedury z listy dodatkowej B2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań B13

ICD-913.2 Linijne zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki13.3 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie13.51 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki z dojścia skroniowego dolnego13.59 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki - inne13.69 Usunięcie zaćmy - inne

B16 Zabiegi z wykonaniem witrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralnef wymagane wskazanie procedury z listy procedur B17 oraz procedury z listy dodatkowej B4

B17 Zabiegi z wykonaniem witrektomii, w tym wieloproceduralnea grupa bazowa

ICD-914.73 Mechaniczna vitrektomia - dostęp przedni14.74 Mechaniczna vitrektomia - inne

B23 Średnie zabiegi na soczewce a grupa bazowa

ICD-913.192 Krioekstrakcja soczewki13.193 Usunięcie zaćmy przez odessanie13.194 Usunięcie soczewki - inne13.2 Linijne zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki13.3 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie13.42 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy z dojścia tylnego13.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne13.51 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki z dojścia skroniowego dolnego13.59 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki - inne13.69 Usunięcie zaćmy - inne

Strona 27 z 402

Page 28: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

13.72 Wtórne wszczepienie soczewki13.79 Wprowadzenie sztucznej soczewki - inne

B24 Małe zabiegi na soczewce a grupa bazowa

ICD-913.01 Usunięcie ciała obcego z soczewki (magnesem)13.02 Usunięcie ciała obcego z soczewki (bez magnesu)13.09 Usunięcie ciała obcego z soczewki - inne13.64 Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie)13.65 Wycięcie wtórnej błony (po zaćmie)13.66 Rozdrobnienie wtórnej błony po zaćmie13.8 Usunięcie wszczepionej soczewki13.9 Operacje soczewki - inne

B32 Duże zabiegi na aparacie ochronnym oka a grupa bazowa

ICD-908.31 Operacja opadania powiek - podszycie do mięśnia czołowego08.32 Operacja opadania powiek - podwieszenie na paskach powięzi do mięśnia czołowego08.34 Operacja opadania powiek - operacja mięśnia dźwigacza - inne08.35 Operacja opadania powiek - operacja tarczki08.37 Naprawa nadmiernej korekcji opadania powiek08.38 Korekcja przykurczu powiek08.44 Rekonstrukcja podwiniętej/ wywiniętej powieki08.61 Rekonstrukcja powieki przeszczep/ uszypułowany płat skóry08.62 Rekonstrukcja powieki - przeszczep błony śluzowej08.64 Rekonstrukcja powieki płatem powiekowo - spojówkowym 08.69 Rekonstrukcja powieki z przeszczepem/ płatem - inne08.73 Rekonstrukcja brzegu powieki pełnej grubości08.74 Rekonstrukcja powieki - pełnej grubości - inne10.42 Rekonstrukcja worka spojówkowego - wolny przeszczep

B33 Średnie zabiegi na aparacie ochronnym oka a grupa bazowa

ICD-908.02 Rozdzielenie zrostu powiek08.231 Wycięcie niepełnej grubości dużej zmiany powieki - jednej czwartej lub większej części brzegu powieki08.241 Klinowa resekcja powieki08.249 Wycięcie pełnej grubości dużej zmiany powieki - inne08.361 Inna korekcja opadania powieki08.362 Korekcja opadania powieki przez podwieszenie mięśnia okrężnego oka 08.42 Podszycie podwiniętej/ wywiniętej powieki08.43 Klinowa resekcja podwiniętej/ wywiniętej powieki08.49 Operacje wywiniętej/ podwiniętej powieki - inne08.521 Zszycie kąta szpary powiekowej08.522 Zszycie tarczki08.591 Z-plastyka zmarszczki nakątnej08.592 Plastyka kąta szpary powiekowej08.71 Rekonstrukcja brzegu powieki niepełnej grubości08.72 Rekonstrukcja powieki niepełnej grubości - inne08.79 Rekonstrukcja powieki - inne08.82 Plastyka rany brzegu powieki - niepełnej grubości08.83 Plastyka rany powieki - niepełnej grubości - inne08.84 Plastyka rany brzegu powieki - pełnej grubości08.85 Plastyka rany powieki - pełnej grubości - inne08.89 Plastyka powieki oka - inne10.41 Usunięcie zrostu powieki z gałką (wolny przeszczep)

Strona 28 z 402

Page 29: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

10.43 Inne rekonstrukcje worka spojówkowego10.44 Wolny przeszczep ślizówki do spojówki - inne10.49 Plastyka spojówki - inne10.5 Usunięcie zrostów spojówki i powieki

B34 Małe zabiegi na aparacie ochronnym oka b wymagane wskazanie procedury z listy procedur B34; czas pobytu < 2 dni

ICD-908.01 Nacięcie brzegu powieki08.09 Nacięcie powieki oka - inne08.11 Biopsja powieki08.201 Inne usunięcie gruczołu tarczkowego08.21 Wycięcie gradówki08.221 Wycięcie brodawki08.229 Wycięcie innej małej zmiany powieki - inne08.25 Zniszczenie zmiany powieki08.41 Termokauteryzacja podwiniętej/ wywiniętej powieki08.511 Powiększenie szczeliny powiek08.81 Zszycie linijnej rany powieki/brwi10.0 Usunięcie ciała obcego ze spojówki10.1 Inne nacięcia spojówki10.21 Biopsja spojówki10.311 Wycięcie pierścienia spojówki dookoła rogówki10.32 Zniszczenie zmiany na spojówce10.331 Usunięcie ziarniny jagliczej10.6 Operacja naprawcza skaleczenia spojówki 10.91 Iniekcja podspojówkowa10.99 Inne zabiegi na spojówce98.21 Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia98.221 Usunięcie ciała obcego wbitego w powiekę lub spojówkę bez nacięcia

B42 Duże zabiegi na oczodole i aparacie łzowym a grupa bazowa

ICD-909.81 Zespolenie workowo-nosowe09.821 Zespolenie spojówkowo-łzowo-workowo-nosowe [CDCR]09.83 Zespolenie spojówkowo-nosowe z szynowaniem16.011 Nacięcie oczodołu z dostępu bocznego16.02 Nacięcie oczodołu z wszczepem16.31 Wytrzewienie gałki ocznej z jednoczasowym wszczepem protezy16.39 Wytrzewienie gałki ocznej - inne16.41 Wyłuszczenie gałki ocznej z jednoczesnym założeniem wszczepu do torebki Tenona z przyczepieniem mięśni16.42 Wyłuszczenie gałki ocznej z innym jednoczesnym wszczepieniem16.52 Wytrzewienie gałki ocznej z usunięciem kości16.591 Wytrzewienie gałki ocznej z czasowym przeszczepem mięśni16.65 Wtórny wszczep po wypatroszeniu oczodołu16.96 Wszczepienie protezy lub ekspandera osmotycznego do oczodołu

B43 Średnie zabiegi na oczodole i aparacie łzowym a grupa bazowa

ICD-909.21 Wycięcie zmiany gruczołu łzowego09.22 Częściowe wycięcie gruczołu łzowego - inne09.23 Całkowite wycięcie gruczołu łzowego09.3 Operacje gruczołu łzowego - inne09.441 Szynowanie przewodu nosowo-łzowego09.6 Wycięcie woreczka/ dróg łzowych09.73 Plastyka kanalika łzowego

Strona 29 z 402

Page 30: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

16.09 Nacięcie oczodołu - inne16.1 Usunięcie penetrującego ciała obcego z oka - inne16.23 Biopsja gałki ocznej i oczodołu16.491 Usunięcie gałki ocznej - nie określone inaczej16.61 Wtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu16.62 Kontrola/ powtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu16.63 Kontrola oczodołu po enukleacji z przeszczepem16.64 Kontrola oczodołu po enukleacji - inne16.66 Kontrola oczodołu po wypatroszeniu - inne16.69 Zabiegi po usunięciu gałki ocznej - inne16.71 Usunięcie wszczepu z oczodołu16.72 Usunięcie wszczepu gałki ocznej16.81 Zaopatrzenie rany oczodołu16.821 Zabieg naprawczy wielu struktur oka16.89 Zaopatrzenie urazu oka/ oczodołu - inne16.92 Wycięcie zmiany oczodołu16.93 Wycięcie zmiany oka - inne struktury16.98 Operacje oczodołu - inne16.99 Operacje gałki ocznej - inne

B44 Małe zabiegi na oczodole i aparacie łzowymb wymagane wskazanie procedury z listy procedur B44; czas pobytu < 2 dni

ICD-909.0 Nacięcie gruczołu łzowego09.11 Biopsja gruczołu łzowego09.12 Biopsja woreczka łzowego09.41 Zgłębnikowanie otworu łzowego09.42 Zgłębnikowanie kanalika łzowego09.43 Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego09.49 Przywrócenie drożności dróg łzowych - inne09.51 Nacięcie otworu łzowego09.52 Nacięcie kanalika łzowego09.53 Nacięcie woreczka łzowego09.591 Nacięcie i drenaż przewodu nosowo-łzowego - inne09.72 Operacje otworu łzowego - inne09.91 Obliteracja otworu łzowego09.99 Operacje aparatu łzowego - inne16.22 Diagnostyczna aspiracja oczodołu

B52 Duże zabiegi na rogówce i twardówce a grupa bazowa

ICD-911.32 Wycięcie skrzydlika z przeszczepem rogówkowym11.51 Szycie skaleczenia rogówki11.59 Naprawy rogówki - inne11.79 Chirurgia rekonstrukcyjna rogówki - inne11.99 Operacje rogówki - inne12.61 Trepanacja twardówki z usunięciem tęczówki12.62 Przyżeganie twardówki z usunięciem tęczówki12.63 Uwięźnięcie tęczówki/ irydotaza12.64 Wycięcie twardówki z zewnątrz12.811 Szycie twardówki z jednoczasową naprawą spojówki12.82 Zaopatrzenie przetoki twardówki12.83 Rewizja rany operacji przedniej części oka - inne12.85 Naprawa garbiaka twardówki przeszczepem12.86 Naprawa garbiaka twardówki - inne12.87 Wzmocnienie twardówki przeszczepem12.88 Wzmocnienie twardówki - inne12.891 Eksploracyjne nacięcie twardówki

Strona 30 z 402

Page 31: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

B53 Średnie zabiegi na rogówce i twardówce a grupa bazowa

ICD-911.0 Usunięcie magnesem ciała obcego z rogówki11.1 Nacięcie rogówki11.21 Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew11.22 Biopsja rogówkowa11.31 Przeniesienie skrzydlika11.39 Inne wycięcia skrzydlika11.411 Usunięcie nabłonka rogówki chemokauteryzacją11.42 Przyżeganie uszkodzenia rogówki11.43 Krioterapia uszkodzeń rogówki11.491 Wycięcie rogówki - inne11.52 Naprawa pooperacyjnego rozejścia się rogówki11.53 Naprawa uszkodzenia rogówki płatem spojówkowym11.71 Abrazja rogówki11.74 Termokeratoplastyka11.75 Promieniowe nacięcie rogówki12.54 Przecięcie twardówki z zewnątrz12.84 Usunięcie zmiany twardówki

B63 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych a grupa bazowa

ICD-915.01 Biopsja okoruchowego mięśnia/ ścięgna15.11 Cofnięcie jednego mięśnia okoruchowego15.12 Przesunięcie do przodu jednego mięśnia okoruchowego15.13 Usunięcie jednego mięśnia okoruchowego15.19 Czasowe odczepienie mięśnia okoruchowego operacje - inne15.21 Wydłużenie jednego mięśnia okoruchowego15.22 Skrócenie jednego mięśnia okoruchowego15.29 Operacje jednego mięśnia okoruchowego - inne15.3 Czasowe odczepienie więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek 15.4 Operacje więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek - inne15.5 Przesunięcie mięśni okoruchowych15.6 Kontrola po zabiegu na mięśniu okoruchowym15.7 Naprawa po urazie mięśnia okoruchowego15.9 Operacje mięśni/ ścięgien okoruchowych - inne

B72 Duże zabiegi w jaskrze i na naczyniówcea grupa bazowa

ICD-912.59 Ułatwienie krążenia śródgałkowego - inne12.65 Wytworzenie przetoki twardówki z usunięciem tęczówki12.69 Wytworzenie przetoki twardówki - inne

B73 Średnie zabiegi w jaskrze i na naczyniówcea grupa bazowa

ICD-912.13 Wycięcie wypadniętej tęczówki12.311 Usunięcie zrostów kąta przesączania przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu12.321 Usunięcie zrostów przedniej części oka przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu12.331 Usunięcie zrostów tęczówki - inne12.34 Usunięcie zrostów rogówka-ciałko szkliste12.351 Nakłucie tęczówki12.39 Plastyka tęczówki - inne

Strona 31 z 402

Page 32: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

12.411 Zniszczenie zmiany tęczówki przez kauteryzację12.412 Zniszczenie zmiany tęczówki przez krioterapię12.413 Zniszczenie zmiany tęczówki przez fotokoagulację12.42 Wycięcie zmiany tęczówki12.43 Usunięcie zmiany ciałka rzęskowego (bez wycięcia)12.44 Wycięcie zmiany ciałka rzęskowego12.49 Usunięcie zmiany przedniego segmentu oka - inne12.51 Nakłucie kąta przesącza bez nacięcia kąta12.52 Nacięcie kąta przesącza (bez nakłucia)12.53 Nacięcie kąta przesącza (z nakłuciem)12.71 Cyklodiatermia12.97 Operacje tęczówki - inne12.98 Operacje ciałka rzęskowego - inne12.99 Operacje komory przedniej oka - inne

B74 Małe zabiegi w jaskrze i na naczyniówceb wymagane wskazanie procedury z listy procedur B74; czas pobytu < 2 dni

ICD-912.01 Usunięcie magnesem ciała obcego z przedniej części oka12.02 Usunięcie ciała obcego z przedniej części gałki (bez magnesu)12.09 Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu oka - inne12.11 Nacięcie tęczówki z przekłuciem12.121 Częściowe wycięcie tęczówki12.122 Nacięcie tęczówki12.123 Nacięcie tęczówki nieokreślone12.191 Wycięcie podstawy/obwodu/całkowite tęczówki12.21 Diagnostyczna aspiracja treści z przedniej komory oka12.22 Biopsja tęczówki12.72 Cyklokrioterapia12.73 Cyklofotokoagulacja12.911 Nakłucie przedniej komory oka12.921 Wstrzyknięcie powietrza do komory przedniej oka12.922 Wstrzyknięcie płynu do przedniej komory oka12.923 Wstrzyknięcie leku do przedniej komory oka12.93 Usunięcie lub zniszczenie wrastającego nabłonka z przedniej komory oka

B81 Duże zabiegi na siatkówcea grupa bazowa

ICD-914.39 Rozerwanie siatkówki - leczenie - inne14.41 Klamrowanie twardówki z wszczepem14.491 Klamrowanie twardówki z tamponadą powietrzną14.492 Klamrowanie twardówki z wycięciem twardówki14.493 Klamrowanie twardówki z nacięciem ciała szklistego

B82 Duże zabiegi na ciele szklistymf wymagane wskazanie procedury z listy procedur B82 oraz procedury z listy dodatkowej B4

ICD-914.711 Technika „open sky”14.712 Usunięcie ciała szklistego z wymianą14.721 Aspiracja ciała szklistego przez tylne nacięcie twardówki14.79 Ciało szkliste - operacje - inne

B83 Średnie zabiegi witreoretinalnea grupa bazowa

ICD-914.01 Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (magnesem)

Strona 32 z 402

Page 33: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

14.02 Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (bez magnesu)14.09 Usunięcie ciała obcego z tylnego segmentu oka - inne14.711 Technika „open sky”14.712 Usunięcie ciała szklistego z wymianą14.721 Aspiracja ciała szklistego przez tylne nacięcie twardówki14.79 Ciało szkliste - operacje - inne

B84 Małe zabiegi witreoretinalnea grupa bazowa

ICD-914.11 Diagnostyczna aspiracja ciała szklistego14.19 Diagnostyczne zabiegi tylnej części oka - inne14.22 Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki - krioterapia14.24 Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/ siatkówki14.25 Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/ siatkówki - inne14.31 Rozerwanie siatkówki - leczenie diatermią14.32 Rozerwanie siatkówki - leczenie krioterapią14.34 Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)14.35 Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne14.54 Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)14.55 Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne14.9 Operacje siatkówki, naczyniówki i tylnej części oka - inne

B96 Leczenie zachowawcze okulistyczne z czasem pobytu > 1 dniay grupa bazowa; rozpoznanie zasadnicze z listy rozpoznań B97; czas pobytu > 1 dnia

B97 Leczenie zachowawcze okulistyczne z czasem pobytu < 2 dniy grupa bazowa; czas pobytu < 2 dni

ICD-10A50.3 Kiłowa wrodzona późna okulopatiaA54.3 Rzeżączkowe zakażenie narządu wzrokuA71.0 Okres początkowy, wstępny jaglicyA71.1 Jaglica czynnaA71.9 Jaglica, nieokreślonaA74.0 Zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydie (H13.1*)B00.5 Opryszczkowa choroba gałki ocznejB02.3 Półpaścowa choroba gałki ocznejB30.0 Zapalenie rogówki i spojówki wywołane przez adenowirusy (H19.2*)B30.1 Zapalenie spojówek wywołane przez adenowirusy (H13.1*)B30.2 Wirusowe zapalenie gardła i spojówekB30.3 Ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojówek enterowirusowe (H13.1*)B30.8 Inne wirusowe zapalenia spojówek (H13.1*)B30.9 Wirusowe zapalenie spojówek, nieokreśloneB69.1 Wągrzyca okaC69.0 Nowotwór złośliwy (spojówka)C69.1 Nowotwór złośliwy (rogówka)C69.2 Nowotwór złośliwy (siatkówka)C69.3 Nowotwór złośliwy (naczyniówka)C69.4 Nowotwór złośliwy (ciało rzęskowe)C69.5 Nowotwór złośliwy (gruczoł i drogi łzowe )C69.6 Nowotwór złośliwy (oczodół)C69.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice oka)C69.9 Nowotwór złośliwy (oko, nieokreślone)D09.2 Rak in situ (oko)D31.0 Nowotwór niezłośliwy (spojówka)D31.1 Nowotwór niezłośliwy (rogówka)D31.2 Nowotwór niezłośliwy (siatkówka)D31.3 Nowotwór niezłośliwy (naczyniówka)D31.4 Nowotwór niezłośliwy (ciało rzęskowe)

Strona 33 z 402

Page 34: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

D31.5 Nowotwór niezłośliwy (gruczoły i drogi łzowe)D31.9 Nowotwór niezłośliwy (oko, nieokreślone)E10.3 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami ocznymi)E11.3 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami ocznymi)E12.3 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami ocznymi)E13.3 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami ocznymi)E14.3 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami ocznymi)H00.0 Jęczmień i inne głębokie zapalenie powiekH00.1 GradówkaH01.0 Zapalenia brzegów powiekH01.1 Choroby skóry powiek pochodzenia niezakaźnegoH01.8 Inne, określone zapalenie powiekH01.9 Zapalenie powiek, nieokreśloneH02.0 Podwinięcie powieki i nieprawidłowy wzrost rzęsH02.1 Odwinięcie powiekiH02.2 Niedomykalność szpary powiekowejH02.3 Zwiotczenie skóry powiekH02.4 Opadnięcie powiekiH02.5 Inne zaburzenia wywierające wpływ na czynność powiekH02.8 Inne określone zaburzenia powiekH02.9 Zaburzenia powiek, nieokreśloneH04.0 Zapalenie gruczołu łzowegoH04.1 Inne zaburzenia gruczołu łzowegoH04.2 Łzawienie spowodowane zaburzeniami w odpływie łezH04.3 Zapalenie dróg łzowych ostre i nieokreśloneH04.4 Zapalenie dróg łzowych przewlekłeH04.5 Zwężenie i niewydolność dróg łzowychH04.6 Inne zmiany w drogach łzowychH04.8 Inne zaburzenia narządu łzowegoH04.9 Zaburzenia narządu łzowego, nieokreśloneH05.0 Zapalenie ostre oczodołuH05.1 Przewlekłe zapalne choroby oczodołuH05.2 Stany z wytrzeszczemH05.3 Zniekształcenie oczodołuH05.4 Zapadnięcie gałki ocznejH05.5 Ciało obce (stare) w następstwie rany drążącej oczodołuH05.8 Inne zaburzenia oczodołuH05.9 Zaburzenia oczodołu, nieokreśloneH10.0 Śluzowo-ropne zapalenie spojówekH10.1 Ostre atopowe zapalenie spojówekH10.2 Inne zapalenie spojówekH10.3 Ostre zapalenie spojówek, nieokreśloneH10.4 Przewlekłe zapalenie spojówekH10.5 Zapalenie brzegów powiek i spojówekH10.8 Inne zapalenia spojówekH10.9 Zapalenie spojówek, nieokreśloneH11.0 SkrzydlikH11.1 Zwyrodnienia spojówek i złogiH11.2 Blizny spojówkoweH11.3 Wylew spojówkowyH11.4 Inne zaburzenia naczyniowe spojówek i torbieleH11.8 Inne określone zaburzenia spojówekH11.9 Zaburzenie spojówek, nieokreśloneH15.0 Zapalenie twardówkiH15.1 Zapalenie blaszki nadtwardówkowejH15.8 Inne zaburzenia twardówkiH15.9 Choroby twardówki, nieokreśloneH16.0 Wrzód rogówkiH16.1 Inne powierzchowne zapalenia rogówki bez zapalenia spojówekH16.2 Zapalenie rogówki i spojówki (keratoconjunctivitis)H16.3 Zapalenie rogówki miąższowe i głębokie

Strona 34 z 402

Page 35: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

H16.4 Nowotworzenie naczyń w rogówceH16.8 Inne zapalenie rogówkiH16.9 Zapalenie rogówki, nieokreśloneH17.0 Zrost przedni tęczówki z rogówką (leucoma adhaerens)H17.1 Inne centralne przymglenia rogówkiH17.8 Inne blizny i przymglenia rogówkiH17.9 Blizna rogówki i przymglenie, nieokreśloneH18.0 Zmiany barwnikowe i złogi rogówkiH18.1 Zwyrodnienie pęcherzowe rogówkiH18.2 Inne postacie obrzęku rogówkiH18.3 Zmiany w błonach rogówkiH18.4 Zwyrodnienie rogówkiH18.5 Dziedziczne zwyrodnienia rogówkiH18.6 Stożek rogówkiH18.7 Inne zniekształcenia rogówkiH18.8 Inne określone zaburzenia rogówkiH18.9 Zaburzenia rogówki, nieokreśloneH20.0 Zapalenie ostre i podostre tęczówki i ciała rzęskowegoH20.1 Przewlekłe zapalenie tęczówki i ciała rzęskowegoH20.2 Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego spowodowane antygenem soczewkowym (uveitis phacoanaphilactica)H20.8 Inne postacie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowegoH20.9 Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreśloneH21.0 Wylew krwi do komory przedniej okaH21.1 Inne zaburzenia naczyniowe tęczówki i ciała rzęskowegoH21.2 Zwyrodnienia tęczówki i ciała rzęskowegoH21.3 Torbiele tęczówki, ciała rzęskowego i przedniej komory okaH21.4 Błony źreniczneH21.5 Inne zrosty i rozerwania tęczówki i ciała rzęskowegoH21.8 Inne określone schorzenia tęczówki i ciała rzęskowegoH21.9 Choroby tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreśloneH25.0 Zaćma starcza początkowaH25.1 Zaćma starcza jądrowaH25.2 Zaćma starcza, typ MorgagnianaH25.8 Inne postacie zaćmy starczejH25.9 Zaćma starcza, nieokreślonaH26.0 Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarczaH26.1 Zaćma urazowaH26.2 Zaćma wikłającaH26.3 Zaćma polekowaH26.4 Stany po zaćmieH26.8 Inne określone postacie zaćmyH26.9 Zaćma, nieokreślonaH27.0 BezsoczewkowośćH27.1 Przemieszczenie soczewkiH27.8 Inne określone zaburzenia soczewkiH27.9 Zaburzenia soczewki, nieokreśloneH30.0 Zapalenie ogniskowe naczyniówki i siatkówkiH30.1 Zapalenie rozsiane naczyniówki i siatkówkiH30.2 Zapalenie tylnej części ciała rzęskowegoH30.8 Inne stany zapalne naczyniówki i siatkówkiH30.9 Zapalenie naczyniówki i siatkówki, nieokreśloneH31.0 Blizny naczyniówki i siatkówkiH31.1 Zwyrodnienie błony naczyniowejH31.2 Dziedziczne zwyrodnienia błony naczyniowejH31.3 Wylew krwi i pęknięcie naczyniówkiH31.4 Odwarstwienie naczyniówkiH31.8 Inne określone zaburzenia błony naczyniowejH31.9 Zaburzenia błony naczyniowej, nieokreśloneH33.0 Odwarstwienie siatkówki z przedarciemH33.1 Rozwarstwienie siatkówki i torbiele siatkówkiH33.2 Odwarstwienie siatkówki surowicze

Strona 35 z 402

Page 36: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

H33.3 Przedarcie siatkówki bez odwarstwieniaH33.4 Trakcyjne odwarstwienie siatkówkiH33.5 Inne postacie odwarstwienia siatkówkiH34.0 Przejściowe zamknięcie tętnicy siatkówkiH34.1 Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówkiH34.2 Inne przyczyny zamknięcia naczyń tętniczych siatkówkiH34.8 Inne postacie zamknięcia naczyń siatkówkiH34.9 Zamknięcie naczyń siatkówki, nieokreśloneH35.0 Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówkiH35.1 Retinopatia wcześniakówH35.2 Inne zmiany rozrostowe siatkówkiH35.3 Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnegoH35.4 Zwyrodnienie siatkówki obwodoweH35.5 Zwyrodnienie siatkówki dziedziczneH35.6 Krwotoki siatkówkoweH35.7 Oddzielenie warstw siatkówkiH35.8 Inne określone zaburzenia siatkówkiH35.9 Zaburzenie siatkówki, nieokreśloneH40.0 Podejrzenie jaskryH40.1 Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączaniaH40.2 Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączaniaH40.3 Jaskra wtórna w urazach okaH40.4 Jaskra wtórna w stanach zapalnych okaH40.5 Jaskra wtórna w innych chorobach okaH40.6 Jaskra wtórna polekowaH40.8 Inne postacie jaskryH40.9 Jaskra, nieokreślonaH43.0 Obkurczenie ciała szklistegoH43.1 Krwotok do ciała szklistegoH43.2 Krystaliczne złogi w ciele szklistymH43.3 Inne przyczyny zmętnienia ciała szklistegoH43.8 Inne zaburzenia ciała szklistegoH43.9 Zaburzenia ciała szklistego, nieokreśloneH44.0 Zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej (endophthalmitis)H44.1 Inne zapalenia wnętrza gałki ocznejH44.2 Krótkowzroczność zwyrodnieniowa, postępującaH44.3 Inne zmiany zwyrodnieniowe gałki ocznejH44.4 Obniżone napięcie gałki ocznej (hypotonia)H44.5 Stany zwyrodnieniowe gałki ocznejH44.6 Ciało obce (stare) wewnątrz gałki ocznej, magnetyczneH44.7 Ciało obce (stare) wewnątrz gałki ocznej, niemagnetyczneH44.8 Inne zaburzenia gałki ocznejH44.9 Zaburzenia gałki ocznej, nieokreśloneH46 Zapalenie nerwu wzrokowegoH47.0 Zaburzenia nerwu wzrokowego, nigdzie niesklasyfikowaneH47.2 Zanik nerwu wzrokowegoH47.3 Inne zaburzenia tarczy nerwu wzrokowegoH49.0 Porażenie nerwu okoruchowego (nerw III czaszkowy)H49.1 Porażenie nerwu bloczkowego (nerw IV czaszkowy)H49.2 Porażenie nerwu odwodzącego ( nerw VI czaszkowy)H49.3 Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych całkowiteH49.4 Porażenie postępujące mięśni zewnątrzgałkowychH49.8 Inne zezy porażenneH49.9 Zez porażenny, nieokreślonyH50.0 Zez jawny, towarzyszący, zbieżnyH50.1 Zez jawny, towarzyszący, rozbieżnyH50.2 Zez pionowyH50.3 Zez okresowyH50.4 Inne i nieokreślone zezy jawneH50.5 Zez ukryty (heterophoria)H50.6 Zez mechaniczny

Strona 36 z 402

Page 37: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

H50.8 Inne określone postacie zezaH50.9 Zez, nieokreślonyH51.0 Porażenie skojarzonego spojrzeniaH51.1 Niedomoga i skurcz konwergencjiH51.2 Porażenie mięśni gałkowych międzyjądroweH51.8 Inne określone zaburzenia obuocznej motorykiH51.9 Zaburzenia obuocznej motoryki, nieokreśloneH52.0 NadwzrocznośćH52.1 KrótkowzrocznośćH52.2 NiezbornośćH52.3 Różnowzroczność (anisometropia) i różnica wielkości obrazów na siatkówce (aniseikonia)H52.4 StarczowzrocznośćH52.5 Zaburzenia akomodacjiH52.6 Inne zaburzenia refrakcjiH52.7 Zaburzenia refrakcji, nieokreśloneH53.0 Niedowidzenie (amblyopia) z nieużywania oka (anopsia)H53.1 Subiektywne zaburzenia widzeniaH53.2 Dwojenie (diplopia)H53.3 Inne zaburzenia widzenia obuocznegoH53.4 Zmiany w polu widzeniaH53.5 Zaburzenia widzenia barwH53.6 Ślepota zmierzchowaH53.8 Inne zaburzenia widzeniaH53.9 Zaburzenia widzenia, nieokreśloneH54.0 Ślepota obuocznaH54.1 Ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia drugiego okaH54.2 Upośledzenie wzroku obuoczneH54.3 Nieokreślona utrata wzroku, obuocznaH54.4 Ślepota jednego okaH54.5 Upośledzenie widzenia jednego okaH54.6 Nieokreślona utrata wzroku jednego okaH54.7 Nieokreślona utrata wzrokuH55 Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałek ocznychH57.0 Zaburzenia czynności źrenicyH57.1 Ból ocznyH57.8 Inne określone zaburzenia oka i przydatków okaH57.9 Zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreśloneH59.0 Zmiany w ciele szklistym powstałe w następstwie operacji zaćmyH59.8 Inne pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków okaH59.9 Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreśloneQ10.0 Wrodzone opadanie powiekiQ10.1 Wrodzone wywinięcie powieki (ectropion)Q10.2 Wrodzone podwinięcie powieki (entropion)Q10.3 Inne wrodzone wady rozwojowe powiekQ10.4 Brak i niewykształcenie aparatu łzowegoQ10.5 Wrodzone zwężenie przewodu łzowegoQ10.6 Inne wrodzone wady rozwojowe aparatu łzowegoQ10.7 Wrodzona wada rozwojowa oczodołuQ11.0 Torbielowata gałka ocznaQ11.1 Inne bezoczeQ11.2 MałooczeQ11.3 WielkooczeQ12.0 Wrodzona zaćmaQ12.1 Wrodzone przemieszczenie soczewkiQ12.2 Szczelina soczewkiQ12.3 Wrodzony brak soczewkiQ12.4 Soczewka kulistaQ12.8 Inne wrodzone wady rozwojowe soczewkiQ12.9 Wrodzona wada rozwojowa soczewki, nieokreślonaQ13.0 Szczelina tęczówkiQ13.1 Brak tęczówki

Strona 37 z 402

Page 38: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

Q13.2 Inne wrodzone wady rozwojowe tęczówkiQ13.3 Wrodzone zmętnienie rogówkiQ13.4 Inne wrodzone wady rozwojowe rogówkiQ13.5 Niebieskie twardówkiQ13.8 Inne wrodzone wady rozwojowe przedniego odcinka okaQ13.9 Wrodzona wada rozwojowa przedniego odcinka oka, nieokreślonaQ14.0 Wrodzona wada rozwojowa ciała szklistegoQ14.1 Wrodzona wada rozwojowa siatkówkiQ14.2 Wrodzona wada rozwojowa tarczy nerwu wzrokowegoQ14.3 Wrodzona wada rozwojowa naczyniówkiQ14.8 Inne wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka okaQ14.9 Wrodzona wada rozwojowa tylnego odcinka oka, nieokreślonaQ15.0 Jaskra wrodzonaQ15.8 Inne określone wady rozwojowe okaQ15.9 Wrodzona wada rozwojowa oka, nieokreślonaS00.2 Inne powierzchowne urazy powieki i okolicy oczodołowejS01.1 Otwarta rana powieki i okolicy oczodołowejS05.0 Uraz spojówki i abrazja rogówki bez wzmianki o ciele obcymS05.1 Stłuczenie gałki ocznej i tkanek oczodołuS05.2 Zranienie oka z pęknięciem i wypadnięciem lub utratą tkanek okaS05.3 Zranienie oka bez wypadnięcia lub utraty tkanek okaS05.4 Rana drążąca oczodołu z lub bez ciała obcegoS05.5 Rana drążąca gałki ocznej z ciałem obcymS05.6 Rana drążąca gałki ocznej bez ciała obcegoS05.7 Wyrwanie okaS05.8 Inne urazy oka i oczodołuS05.9 Uraz oka i oczodołu, nieokreślonyT15.0 Ciało obce rogówkiT15.1 Ciało obce worka spojówkowegoT15.8 Ciało obce innego i mnogich zewnętrznych części okaT15.9 Ciało obce zewnętrznej części oka, część nieokreślonaT26.0 Oparzenie termiczne powieki i okolicy oczodołowejT26.1 Oparzenie termiczne rogówki i worka spojówkowegoT26.2 Oparzenie termiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznejT26.3 Oparzenie termiczne innych części oka i przydatków okaT26.4 Oparzenie termiczne oka i przydatków oka, nieokreśloneT26.5 Oparzenie chemiczne powieki i okolicy oczodołowejT26.6 Oparzenie chemiczne rogówki i worka spojówkowegoT26.7 Oparzenie chemiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznejT26.8 Oparzenie chemiczne innych części oka i przydatków okaT26.9 Oparzenie chemiczne oka i przydatków oka, nieokreśloneT85.2 Mechaniczne powikłanie związane z wewnątrzoczną soczewkąT85.3 Mechaniczne powikłanie innych protez, wszczepów i przeszczepów gałki ocznej

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10H03.0 Inwazja pasożytów do powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH03.1 Zajęcie powiek w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziejH03.8 Zajęcie powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH06.0 Zaburzenia narządu łzowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH06.1 Inwazja pasożytów do oczodołu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH06.2 Wytrzeszcz w zaburzeniach czynności tarczycy (E05.-+)H06.3 Inne zaburzenia oczodołu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH13.0 Inwazja nicieni do spojówek (B74.-+)H13.1 Zapalenie spojówek w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH13.2 Zapalenie spojówek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH13.3 Pemfigoid oczny (L12.-+)H13.8 Inne zaburzenia spojówek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH19.0 Zapalenie twardówki i blaszki nadtwardówkowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH19.1 Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek wywołane wirusem opryszczki (B00.5+)

Strona 38 z 402

Page 39: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

H19.2 Zapalenie rogówki i zapalenie rogówki i spojówek w innych zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH19.3 Zapalenie rogówki i zapalenie rogówki i spojówek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH19.8 Inne choroby twardówki i rogówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH22.0 Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH22.1 Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH22.8 Inne schorzenia tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH28.0 Zaćma cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną czwartą częścią .3)H28.1 Zaćma w innych endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniachH28.2 Zaćma w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH28.8 Inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH32.0 Zapalenie naczyniówki i siatkówki w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH32.8 Inne zaburzenia naczyniówki i siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH36.0 Retinopatia cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną czwartą częścią. 3)H36.8 Inne zaburzenia siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH42.0 Jaskra w endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniachH42.8 Jaskra w innych chorobach sklasyfikowanch gdzie indziejH45.0 Krwotok do ciała szklistego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH45.1 Zapalenie wnętrza gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH45.8 Inne zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH48.0 Zanik nerwu wzrokowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH48.1 Zapalenie nerwu wzrokowego pozagałkowe w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH48.8 Inne zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH58.0 Zaburzenia czyności źrenicy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH58.1 Zaburzenia widzenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH58.8 Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

listy dodatkowe do sekcji B

B1

ICD-995.12 Fluoroscencyjna angiografia lub angioskopia oka

B2

ICD-913.71 Wszczepienie soczewki przy usunięciu zaćmy (jednoetapowe)

B3

ICD-913.191 Usunięcie zaćmy nie określone inaczej13.192 Krioekstrakcja soczewki13.193 Usunięcie zaćmy przez odessanie13.194 Usunięcie soczewki - inne13.42 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy z dojścia tylnego13.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne13.59 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki - inne13.69 Usunięcie zaćmy - inne13.9 Operacje soczewki - inne

B4

ICD-914.75 Wstrzyknięcie substytutu ciała szklistego

C Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu

C01 Rozległe operacje nowotworów jamy ustnej, gardła i krtani z rekonstrukcją > 10 dnij wymagane wskazanie procedury z listy procedur C01, procedury z listy dodatkowej C1, procedury z listy dodatkowej C2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań C01; czas pobytu > 10 dni

Strona 39 z 402

Page 40: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

ICD-927.49 Wycięcia w zakresie jamy ustnej - inne29.39 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki gardła - inne30.32 Wycięcie krtani i gardła

ICD-10C02.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice języka)C02.9 Nowotwór złośliwy (język, nieokreślony)C04.0 Nowotwór złośliwy (przednia część dna jamy ustnej)C04.1 Nowotwór złośliwy (boczna część dna jamy ustnej)C04.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej)C04.9 Nowotwór złośliwy (dno jamy ustnej, nieokreślone)C05.1 Nowotwór złośliwy (podniebienie miękkie)C05.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego)C05.9 Nowotwór złośliwy (podniebienie, nieokreślone)C06.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych i nieokreślonych części jamy ustnej)C06.9 Nowotwór złośliwy (jama ustna, nieokreślona)C10.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna części ustnej gardła)C10.3 Nowotwór złośliwy (ściana tylna części ustnej gardła)C10.4 Nowotwór złośliwy (szczelina skrzelowa)C10.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części ustnej gardła )C10.9 Nowotwór złośliwy (część ustna gardła, nieokreślona)C11.0 Nowotwór złośliwy (ściana górna części nosowej gardła)C11.1 Nowotwór złośliwy (ściana tylna części nosowej gardła)C11.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna części nosowej gardła)C11.3 Nowotwór złośliwy (ściana przednia części nosowej gardła)C11.8 Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice części nosowej gardła)C11.9 Nowotwór złośliwy (część nosowa gardła, nieokreślona)C13.0 Nowotwór złośliwy (okolica płytki chrząstki pierścieniowatej)C13.1 Nowotwór złośliwy (fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego)C13.2 Nowotwór złośliwy (tylna ściana części krtaniowej gardła)C13.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części krtaniowej gardła)C13.9 Nowotwór złośliwy (część krtaniowa gardła, nieokreślona)C14.0 Nowotwór złośliwy (gardło o umiejscowieniu nieokreślonym)C14.2 Nowotwór złośliwy (pierścień chłonny gardłowy waldeyera)C14.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła)C31.0 Nowotwór złośliwy (zatoka szczękowa )C31.1 Nowotwór złośliwy (komórki sitowe)C31.3 Nowotwór złośliwy (zatoka klinowa)C31.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice zatok przynosowych)C31.9 Nowotwór złośliwy (zatoka przynosowa, nieokreślona)C32.0 Nowotwór złośliwy (głośnia)C32.1 Nowotwór złośliwy (nagłośnia)C32.2 Nowotwór złośliwy (jama podgłośniowa)C32.3 Nowotwór złośliwy (chrząstki krtani )C32.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice krtani)C32.9 Nowotwór złośliwy (krtań, nieokreślona)C76.0 Nowotwór złośliwy (głowa, twarz i szyja)

C05 Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów ślimakowych i pniowychi wymagane wskazanie procedury z listy procedur C05 oraz procedur z list dodatkowych C3 i C4

ICD-920.96 Wszczepienie/ wymiana protezy ślimaka - nie określone inaczej20.97 Wszczepienie/ wymiana jednokanałowej protezy ślimaka20.98 Wszczepienie/ wymiana wielokanałowej protezy ślimaka20.992 Wszczepienie/ wymiana implantu pniowego

C06 Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą innych wszczepialnych elektronicznych protez słuchui wymagane wskazanie procedury z listy procedur C06 oraz procedur z list dodatkowych C3 i C4

Strona 40 z 402

Page 41: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

ICD-920.991 Wszczepienie/ wymiana implantu ucha środkowego20.993 Wszczepienie/ wymiana innego implantu słuchowego

C07 Wymiana procesora mowyf wymagane wskazanie procedury z listy procedur C07 oraz procedur z listy dodatkowej C4

ICD-920.994 Naprawa lub wymiana elektronicznych protez słuchu - procesora mowy (odbiornika, elektrod)

C11 Kompleksowe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtania grupa bazowa

ICD-925.3 Całkowite usunięcie języka25.4 Radykalne usunięcie języka26.31 Częściowe wycięcie ślinianki26.321 Wycięcie en bloc zmiany ślinianki26.322 Radykalne usunięcie ślinianki kamiczej27.54 Zabieg naprawczy rozszczepionej wargi27.621 Korekcja rozszczepu podniebienia przez zabieg push-back29.33 Częściowa faryngektomia30.1 Hemilaryngektomia30.21 Wycięcie nagłośni30.22 Wycięcie strun głosowych30.291 Wycięcie chrząstki krtani30.31 Blokowe wycięcie krtani z tyroidektomią z jednoczasową tracheostomią30.32 Wycięcie krtani i gardła 30.4 Radykalna laryngektomia

C12 Duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtania grupa bazowa

ICD-925.2 Częściowe wycięcie języka26.39 Wycięcie ślinianki - inne27.321 Resekcja en bloc wyrostka zębodołowego i podniebienia27.43 Rozległe wycięcie zmiany lub tkanki wargi27.55 Przeszczep pełnej grubości skóry w zakresie jamy ustnej i warg27.56 Przeszczep skóry w zakresie jamy ustnej - inne27.57 Płat cylindryczny lub uszypułowany w zakresie jamy ustnej i warg27.58 Wtórne zabiegi korekcyjne porozszczepowych znieksztalceń wargi i nosa27.631 Wtórne przytwierdzenie płata gardłowego27.632 Wtórne wydłużenie podniebienia27.69 Operacje plastyczne podniebienia - inne29.01 Drenaż kieszonki gardłowej29.2 Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości szczeliny skrzelowej29.31 Przecięcie mięśnia pierścienno - gardłowego29.32 Wycięcie uchyłka gardła29.39 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki gardła - inne29.41 Korekcja zarośnięcia nozdrzy tylnych29.42 Operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych29.52 Zamknięcie przetoki szczeliny skrzelowej29.531 Wycięcie przetoki gardłowo-przełykowej29.54 Usunięcie zrostów w gardle29.59 Operacje naprawcze w gardle - inne30.091 Odwarstwienie i usunięcie śluzówki strun głosowych31.11 Tracheotomia wspomagająca oddychanie31.21 Tracheostomia śródpiersiowa31.29 Inna stała tracheostomia

Strona 41 z 402

Page 42: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

31.3 Nacięcie krtani/ tchawicy - inne31.61 Szycie rany krtani31.621 Wycięcie przetoki krtani/ tchawicy31.622 Usunięcie laryngostomii31.64 Zaopatrzenie złamania krtani31.691 Ufiksowanie chrząstki nalewkowatej31.692 Przeszczep w krtani31.693 Przemieszczenie strun głosowych31.71 Szycie rany tchawicy31.721 Zamknięcie tracheostomii31.79 Inne operacje naprawcze i plastyczne tchawicy31.95 Wytworzenie przetoki tchawiczo - przełykowej42.7 Nacięcie mięśniówki przełyku

C13 Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż.y grupa bazowa; wymagane wskazanie procedury z listy procedur C14; wiek < 18 r.ż.

C14 Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani > 17 r.ż.y grupa bazowa, wiek > 17 r.ż.

ICD-923.1808 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki 25.1 Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka25.51 Szycie rany języka25.593 Przeszczep śluzówki lub skóry na język25.92 Wycięcie wędzidełka języka25.93 Usunięcie zrostów języka25.99 Operacje języka - inne26.12 Otwarta biopsja ślinianki/ przewodu26.21 Marsupializacja torbieli ślinianki26.29 Wycięcie zmiany ślinianki - inne26.41 Szycie rany ślinianki26.42 Zamknięcie przetoki ślinowej26.491 Fistulizacja ślinianki26.492 Plastyka ślinianki lub przewodu ślinowego - inne26.493 Przeszczepienie ujścia przewodu ślinowego26.99 Operacje ślinianek - inne27.01 Drenaż z okolicy twarzy27.02 Drenaż przestrzeni powięziowej twarzy27.03 Drenaż w anginie Ludovici27.311 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki podniebienia twardego: przez kauteryzację27.312 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki podniebienia twardego: przez chemioterapię27.313 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki podniebienia twardego: przez krioterapię27.41 Wycięcie wędzidełka wargi27.42 Wycięcie zmiany wargi - inne27.49 Wycięcia w zakresie jamy ustnej - inne27.51 Szycie rany wargi27.52 Szycie rany jamy ustnej - inne27.53 Zamknięcie przetoki jamy ustnej27.61 Szycie rany podniebienia27.72 Wycięcie języczka27.73 Zabiegi naprawcze języczka27.79 Operacje języczka - inne27.991 Przeszczep do bruzdy policzkowej28.2 Wycięcie migdałków podniebiennych28.3 Wycięcie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego28.4 Wycięcie resztek migdałka podniebiennego28.5 Wycięcie migdałka językowego28.6 Wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)28.7 Opanowanie krwotoku po tonsilektomii/ adenoidektomii28.91 Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie

Strona 42 z 402

Page 43: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

28.92 Wycięcie zmiany migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego28.99 Operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego - inne29.51 Szycie rany gardła29.91 Rozszerzanie gardła29.92 Przecięcie nerwu językowo - gardłowego29.99 Operacje w gardle - inne30.01 Marsupializacja torbieli krtani31.43 Endoskopowa biopsja krtani31.44 Endoskopowa biopsja tchawicy31.45 Otwarta biopsja krtani lub tchawicy31.5 Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki krtani31.731 Wycięcie przetoki tchawiczo-przełykowej31.91 Przecięcie nerwu krtaniowego31.92 Usunięcie zrostów tchawicy i/ lub krtani31.981 Rozszerzenie krtani31.982 Przecięcie wrodzonej błony krtani31.983 Usunięcie „kila” wewnątrzkrtaniowego31.99 Inne operacje tchawicy

C15 Małe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtanib wymagane wskazanie procedury z listy procedur C15; czas pobytu < 2 dni

ICD-925.01 Zamknięta (igłowa) biopsja języka25.021 Klinowa biopsja języka25.91 Podcięcie wędzidełka języka25.94 Nacięcia języka - inne26.0 Nacięcie ślinianki/ przewodu ślinowego26.11 Biopsja igłowa ślinianki/ przewodu26.91 Sondowanie przewodu ślinowego27.1 Nacięcie podniebienia27.21 Biopsja kości podniebienia27.22 Biopsja podniebienia miękkiego/ języczka27.23 Biopsja wargi27.24 Biopsja jamy ustnej - inne27.71 Nacięcie języczka27.911 Przecięcie wędzidełka wargi27.92 Nacięcia w obrębie jamy ustnej - inne28.01 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołogardłowego28.02 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołomigdałkowego28.03 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): zagardłowego28.04 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): migdałka28.11 Biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego29.121 Biopsja guza nadnagłośniowego29.19 Zabiegi diagnostyczne w gardle - inne31.48 Inne zabiegi diagnostyczne krtani31.49 Inne zabiegi diagnostyczne tchawicy98.13 Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia98.14 Usunięcie ciała obcego ze światła krtani bez nacięcia

C21 Kompleksowe zabiegi szczękowo-twarzowea grupa bazowa

ICD-916.511 Radykalne wycięcie oczodołu i szczęki76.312 Subtotalna resekcja żuchwy76.391 Połowicze wycięcie szczęki (z przeszczepem kostnym lub protezą)76.41 Całkowite wycięcie żuchwy z jednoczasową rekonstrukcją76.441 Całkowite usunięcie szczęki z jednoczasową rekonstrukcją chirurgiczną lub protetyczną76.451 Całkowite wycięcie szczęki76.66 Całkowita osteoplastyka szczęki

Strona 43 z 402

Page 44: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

76.691 Osteoplastyka dwuszczękowa76.692 Osteoplastyka wielu kości czaszki twarzowej 76.693 Osteoplastyka wielu kości czaszki twarzowej oraz pokrywy czaszki

C22 Duże zabiegi szczękowo-twarzowea grupa bazowa

ICD-916.94 Osteoplastyka oczodołu16.95 Dekompresja oczodołu23.2202 Repozycja i unieruchomienie wielokrotnego, z odłamami pośrednimi złamania żuchwy 23.2203 Repozycja i unieruchomienie poprzecznego lub/ i strzałkowego złamania szczęki23.2204 Repozycja i unieruchomienie złamania szczęki z przemieszczaniem odłamów ze złamaniami innych kości twarzy24.21 Plastyka dziąsła z przeszczepem kości lub tkanek miękkich24.51 Plastyka wyrostka zębodołowego - przykorzeniowa, przezprzegrodowa, radykalna, prosta, z użyciem przeszczepu lub wszczepu 27.591 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego mięśniem skroniowym/ mięśniem żwaczem76.011 Wycięcie nekrotycznego fragmentu z kości twarzy76.091 Ponowne otwarcie osteotomii kości twarzy76.2 Miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany kości twarzy76.311 Hemimandibulektomia76.42 Całkowite wycięcie żuchwy - inne76.43 Rekonstrukcja żuchwy - inne76.449 Całkowite usunięcie innej kości twarzy z jednoczasową rekonstrukcją76.459 Całkowite wycięcie innej kości twarzy76.46 Rekonstrukcja kości twarzy - inne76.5 Plastyka stawu skroniowo żuchwowego76.62 Otwarta plastyka gałęzi żuchwy76.63 Plastyka trzonu żuchwy76.65 Segmentarna osteoplastyka szczęki76.699 Plastyka kości twarzy - inne76.72 Otwarte nastawienie złamania kości jarzmowej76.74 Otwarte nastawienie złamania szczęki76.76 Otwarte nastawienie złamania żuchwy76.771 Nastawienie złamania zębodołu ze stabilizacją zębów76.791 Otwarte nastawienie złamania oczodołu76.911 Autogenny przeszczep kostny kości twarzy76.912 Przeszczep kostny kości twarzy (materiał z banku kości)76.913 Heterogenny przeszczep kostny kości twarzy76.921 Alloplastyczny wszczep do kości twarzy76.94 Otwarte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego76.99 Operacje kości twarzy/ stawów - inne

C23 Średnie zabiegi szczękowo-twarzowea grupa bazowa

ICD-923.2201 Repozycja i unieruchomienie pojedynczego złamania żuchwy 23.2210 Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy23.2211 Repozycja i unieruchomienie zastarzałego zwichnięcia żuchwy 27.592 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego paskami powięzi27.593 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego - wytworzenie fałdu nosowo - wargowego76.71 Zamknięte nastawienie złamania kości jarzmowej76.73 Zamknięte nastawienie złamania szczęki76.75 Zamknięte nastawienie złamania żuchwy76.781 Zamknięte nastawienie złamania oczodołu76.93 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo - żuchwowego76.95 Inne manipulacje stawu skroniowo-żuchwowego

C24 Małe zabiegi szczękowo-twarzowea grupa bazowa

Strona 44 z 402

Page 45: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

ICD-923.1703 Usunięcie głęboko złamanego zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł ,dźwigni 23.1704 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo -okostnowego23.1705 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego23.1706 Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych 23.1707 Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych24.11 Biopsja dziąsła24.12 Biopsja wyrostka zębodołowego24.31 Wycięcie zmiany/ tkanki dziąsła24.32 Szycie rozerwanego dziąsła24.39 Operacje dziąsła - inne24.4 Wycięcie zmiany zębopochodnego schorzenia żuchwy76.11 Biopsja kości twarzy97.36 Usunięcie innego przyrządu zewnętrznej fiksacji żuchwy

C31 Kompleksowe zabiegi uszua grupa bazowa

ICD-918.31 Radykalne wycięcie zmiany ucha zewnętrznego18.61 Plastyka przewodu słuchowego ucha zewnętrznego18.62 Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części kostnej18.63 Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części skórnej z przeszczepem skóry18.712 Rekonstrukcja małżowiny i przewodu słuchowego18.713 Rekonstrukcja małżowiny usznej/ przeszczep chrząstki autogennej19.111 Wycięcie strzemiączka z przeszczepem homogennym kowadełka19.112 Wycięcie strzemiączka z protezą kowadełka19.19 Inne wycięcie strzemiączka19.21 Rewizja po wycięciu strzemiączka z przeszczepem kowadełka19.29 Rewizja po wycięciu strzemiączka - inne19.31 Wycięcie kowadełka – nie określone inaczej19.32 Wycięcie kosteczek słuchowych – nie określone inaczej19.33 Rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych - II etap 20.22 Otwarcie komory powietrznej piramidy kości skalistej20.231 Attykotomia20.232 Otwarcie jamy bębenkowej20.233 Usunięcie zrostów w zakresie jamy bębenkowej20.51 Wycięcie zmiany ucha środkowego20.71 Wytworzenie przetoki endolimfatycznej20.791 Odbarczenie błędnika20.792 Drenaż ucha wewnętrznego20.793 Wytworzenie przetoki śródchłonki z woreczka przedsionka20.794 Wytworzenie przetoki błędnika20.795 Nacięcie woreczka przedsionka20.796 Wycięcie błędnika przezbębenkowo20.797 Otwarcie błędnika kostnego20.798 Drenaż perylimfatyczny

C32 Duże zabiegi uszua grupa bazowa

ICD-918.211 Radykalne wycięcie przedusznej torbieli lub przetoki18.72 Przyszycie amputowanego ucha19.01 Rozdział przez ucisk pośredni na wyrostek19.02 Powtórna mobilizacja strzemiączka19.03 Mobilizacja strzemiączka przez jego ramiona19.09 Inna mobilizacja strzemiączka19.4 Zamykanie otworów błony bębenkowej (myringoplastyka)19.521 Zamknięcie ubytku płatkiem układanym na kowadełku lub młoteczku19.531 Płatek (przeszczep błony) ułożony jest na ruchomym i zachowanym całkowicie strzemiączku

Strona 45 z 402

Page 46: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

19.541 Ruchoma płytka strzemiączka jest odsłonięta a jamka powietrzna jest pomiędzy przeszczepem błony a okienkiem okrągłym19.551 Wytworzone okienko na kanale półkolistym poziomym pokryte (zamknięte) jest przez płatek (przeszczep)19.6 Rewizja po tympanoplastyce19.91 Zamknięcie przetoki wyrostka sutkowatego19.92 Mioplastyka wyrostka sutkowatego19.93 Obliteracja jamy bębenkowo - sutkowej20.01 Nacięcie błony bębenkowej z założeniem drenika wentylacyjnego20.21 Otwarcie wyrostka sutkowatego20.41 Antromastoidektomia20.42 Mastoidektomia radykalna20.491 Attykoantrostomia20.492 Mastoidektomia - nie określona inaczej20.493 Radykalna zmodyfikowana mastoidektomia20.591 Usunięcie szczytu piramidy kości skalistej20.592 Wycięcie jamy bębenkowej20.611 Fenestracja błędnika z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego20.612 Fenestracja kanałów półkolistych z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego20.613 Fenestracja przedsionka z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego20.62 Rewizja po fenestracji ucha wewnętrznego20.721 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do ucha wewnętrznego20.722 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do kanałów półkolistych 20.723 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do przedsionka20.91 Tympanosympatektomia20.92 Rewizja po operacji wyrostka sutkowatego i ucha środkowego20.931 Zamknięcie przetoki okienka owalnego20.932 Zamknięcie przetoki perylimfatycznej20.933 Zamknięcie przetoki okienka okrągłego

C33 Średnie zabiegi uszua grupa bazowa

ICD-918.391 Amputacja ucha zewnętrznego18.711 Zakotwiczenie protezy zewnętrznej małżowiny usznej18.791 Otoplastyka - nie określona inaczej18.792 Przeszczep skóry zamałżowinowy18.9 Operacje ucha zewnętrznego - inne20.091 Aspiracja z ucha środkowego - nie określona inaczej20.1 Usunięcie rurki tympanostomijnej20.94 Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej

C34 Małe zabiegi uszub wymagane wskazanie procedury z listy procedur C34; czas pobytu < 2 dni

ICD-918.02 Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego18.09 Nacięcie ucha zewnętrznego - inne18.12 Biopsja ucha zewnętrznego18.19 Zabiegi diagnostyczne ucha zewnętrznego - inne18.291 Przyżeganie ucha zewnętrznego18.292 Koagulacja ucha zewnętrznego18.293 Kriochirurgia ucha zewnętrznego18.294 Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego18.295 Elektrokoagulacja ucha zewnętrznego18.296 Wyłuszczenie w zakresie ucha zewnętrznego18.297 Wycięcie egzostozy zewnętrznego przewodu słuchowego18.298 Wycięcie wrodzonych przydatków przedusznych18.299 Częściowe wycięcie małżowiny usznej18.4 Szycie rany ucha zewnętrznego20.32 Biopsja ucha środkowego i wewnętrznego20.39 Zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego - inne

Strona 46 z 402

Page 47: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

20.81 Kateteryzacja trąbki Eustachiusza20.82 Przedmuchanie trąbki Eustachiusza20.83 Wstrzyknięcie pasty teflonowej do trąbki Eustachiusza20.84 Wdmuchnięcie kwasu bornego/ salicylowego do trąbki Eustachiusza20.85 Przedmuchiwanie trąbki Estachiusza metodą Politzera98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia

C41 Kompleksowe zabiegi nosaa grupa bazowa

ICD-921.04 Podwiązanie tt. sitowych przy krwotoku z nosa21.05 Podwiązanie t. szczękowej przy krwotoku z nosa21.06 Podwiązanie t. szyjnej zewnętrznej przy krwotoku z nosa21.4 Resekcja nosa21.831 Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z ramienia21.832 Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z czoła22.41 Otwarcie zatoki czołowej22.421 Wycięcie zmiany zatoki czołowej22.422 Obliteracja zatoki czołowej tkanką tłuszczową22.51 Otwarcie komórek sitowych22.52 Otwarcie zatoki klinowej22.53 Otwarcie wielu zatok nosa22.63 Wycięcie komórek sitowych22.64 Usunięcie zatoki klinowej

C42 Duże zabiegi nosaa grupa bazowa

ICD-921.72 Otwarte nastawienie złamania nosa21.821 Wycięcie przetoki nosowo-wargowej21.822 Wycięcie przetoki nosowo-gardłowej21.823 Wycięcie przetoki nosowo-ustnej21.841 Plastyka przegrody nosowej21.842 Plastyka skośnego nosa21.851 Powiększenie nosa przeszczepem21.852 Powiększenie nosa sztucznym wszczepem21.861 Plastyka nosa płatami nosowo-wargowymi21.862 Plastyka koniuszka nosa21.881 Zmiażdżenie przegrody nosowej21.882 Zamknięcie perforacji przegrody21.891 Przyszycie amputowanego nosa21.892 Korekcyjna plastyka pourazowego zniekształcenia nosa21.899 Operacje nosa (plastyka/ rekonstrukcja) - inne22.12 Otwarta biopsja zatoki nosa22.2 Antrotomia przeznosowa22.311 Usunięcie wyściółki zatoki drogą zabiegu Caldwell-Luc`a22.391 Otwarcie zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc`a22.58 Endoskopowe otwarcie wielu zatok nosa 22.59 Otwarcie zatoki nosa - inne22.61 Wycięcie zmiany zatoki szczękowej z dostępu Caldwell Luc'a22.69 Wycięcie zatoki nosa - inne22.711 Zamknięcie przetoki ustno-zatokowej22.791 Rekonstrukcja przewodu zatokowo-nosowego22.792 Zabieg naprawczy kości zatoki dodatkowej29.48 Endoskopowa operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych

C43 Średnie zabiegi nosaa grupa bazowa

Strona 47 z 402

Page 48: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

ICD-909.48 Endoskopowe wytworzenie przetoki nosowo-łzowej21.02 Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku21.07 Wycięcie śluzówki/ przeszczep skóry na przegrodę i boczną ścianę nosa przy krwotoku z nosa21.18 Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa21.311 Wycięcie polipa nosa21.38 Endoskopowe miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa 21.5 Podśluzówkowe wycięcie przegrody nosowej21.61 Wycięcie małżowiny nosa (diatermia/ krioterapia/ laserochirurgia)21.69 Wycięcie małżowiny nosa - inne21.87 Endoskopowa plastyka przegrody nosa 21.911 Oczyszczenie nozdrzy tylnych22.01 Punkcja zatoki nosa/ płukanie/ aspiracja22.11 Zamknięta biopsja zatoki nosa (endoskopowa, igłowa)22.62 Wycięcie zmiany zatoki szczękowej - z innego dostepu22.91 Wyłonienie zatoki szczękowej22.92 Wytworzenie przetoki zatoki

C44 Małe zabiegi nosab wymagane wskazanie procedury z listy procedur C44; czas pobytu < 2 dni

ICD-921.01 Przednia tamponada nosa przy krwotoku21.03 Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada21.11 Nacięcie chrząstki nosa21.12 Nacięcie skóry nosa21.13 Nacięcie przegrody nosowej21.14 Drenaż ropnia przegrody nosa21.22 Biopsja nosa21.30 Wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa - nie określone inaczej21.32 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie innych zmian nosa21.71 Zamknięte nastawienie zlamania nosa21.81 Szycie rany nosa21.98 Endoskopowe uwolnienie zrostów nosowych 22.00 Aspiracja/ płukanie zatok nosa - inne22.02 Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście22.18 Endoskopowa biopsja zatoki nosa 97.21 Wymiana tamponady nosa97.32 Usunięcie tamponady nosa98.12 Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia

C45 Duże endoskopowe zabiegi nosa < 18 r.ż.y grupa bazowa; wiek < 18 r.ż.

ICD-922.58 Endoskopowe otwarcie wielu zatok nosa 29.48 Endoskopowa operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych

C46 Średnie endoskopowe zabiegi nosa < 18 r.ż.y grupa bazowa; wiek < 18 r.ż.

ICD-909.48 Endoskopowe wytworzenie przetoki nosowo-łzowej21.18 Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa21.38 Endoskopowe miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa 21.87 Endoskopowa plastyka przegrody nosa

C47 Małe endoskopowe zabiegi nosa < 18 r.ż.b wymagane wskazanie procedury z listy procedur C47; czas pobytu < 2 dni; wiek < 18 r.ż.

ICD-9

Strona 48 z 402

Page 49: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

21.98 Endoskopowe uwolnienie zrostów nosowych 22.18 Endoskopowa biopsja zatoki nosa

C56 Poważne choroby gardła, uszu i nosaa grupa bazowa

ICD-10C00.0 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi górnej)C00.1 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej)C00.2 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi, nieokreślona)C00.3 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi górnej)C00.4 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej)C00.5 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej (górna lub dolna))C00.6 Nowotwór złośliwy (spoidło wargi)C00.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi)C00.9 Nowotwór złośliwy (warga, nieokreślona)C01 Nowotwór złośliwy nasady językaC02.1 Nowotwór złośliwy (brzeg języka)C02.2 Nowotwór złośliwy (dolna powierzchnia języka)C02.3 Nowotwór złośliwy (przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona)C02.4 Nowotwór złośliwy (migdałek językowy)C02.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice języka)C02.9 Nowotwór złośliwy (język, nieokreślony)C03.0 Nowotwór złośliwy (dziąsło górne)C03.1 Nowotwór złośliwy (dziąsło dolne)C03.9 Nowotwór złośliwy (dziąsło, nieokreślone)C04.0 Nowotwór złośliwy (przednia część dna jamy ustnej)C04.1 Nowotwór złośliwy (boczna część dna jamy ustnej)C04.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej)C04.9 Nowotwór złośliwy (dno jamy ustnej, nieokreślone)C05.0 Nowotwór złośliwy (podniebienie twarde)C05.1 Nowotwór złośliwy (podniebienie miękkie)C05.2 Nowotwór złośliwy (języczek)C05.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego )C05.9 Nowotwór złośliwy (podniebienie, nieokreślone)C06.0 Nowotwór złośliwy (śluzówka policzka)C06.1 Nowotwór złośliwy (przedsionek jamy ustnej)C06.2 Nowotwór złośliwy (przestrzeń zatrzonowa)C06.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych i nieokreślonych części jamy ustnej)C06.9 Nowotwór złośliwy (jama ustna, nieokreślona)C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznejC08.0 Nowotwór złośliwy (ślinianka podżuchwowa)C08.1 Nowotwór złośliwy (ślinianka podjęzykowa)C08.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dużych gruczołów ślinowych )C09.0 Nowotwór złośliwy (dół migdałkowy)C09.1 Nowotwór złośliwy (łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy))C09.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice migdałka)C09.9 Nowotwór złośliwy (migdałek, nieokreślony)C10.0 Nowotwór złośliwy (dolinka nagłośniowa)C10.1 Nowotwór złośliwy (przednia powierzchnia nagłośni)C10.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna części ustnej gardła)C10.3 Nowotwór złośliwy (ściana tylna części ustnej gardła)C10.4 Nowotwór złośliwy (szczelina skrzelowa)C10.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części ustnej gardła )C10.9 Nowotwór złośliwy (część ustna gardła, nieokreślona)C11.0 Nowotwór złośliwy (ściana górna części nosowej gardła)C11.1 Nowotwór złośliwy (ściana tylna części nosowej gardła)C11.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna części nosowej gardła)C11.3 Nowotwór złośliwy (ściana przednia części nosowej gardła)C11.8 Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice części nosowej gardła)C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego

Strona 49 z 402

Page 50: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

C13.0 Nowotwór złośliwy (okolica płytki chrząstki pierścieniowatej)C13.1 Nowotwór złośliwy (fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośnioweC13.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części krtaniowej gardła)C13.9 Nowotwór złośliwy (część krtaniowa gardła, nieokreślona)C14.0 Nowotwór złośliwy (gardło o umiejscowieniu nieokreślonym)C14.2 Nowotwór złośliwy (pierścień chłonny gardłowy waldeyera)C14.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła)C30.0 Nowotwór złośliwy (jama nosowa)C30.1 Nowotwór złośliwy (ucho środkowe)C31.0 Nowotwór złośliwy (zatoka szczękowa )C31.1 Nowotwór złośliwy (komórki sitowe)C31.3 Nowotwór złośliwy (zatoka klinowa)C31.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice zatok przynosowych)C31.9 Nowotwór złośliwy (zatoka przynosowa, nieokreślona)C32.0 Nowotwór złośliwy (głośnia)C32.1 Nowotwór złośliwy (nagłośnia)C32.2 Nowotwór złośliwy (jama podgłośniowa)C32.3 Nowotwór złośliwy (chrząstki krtani )C32.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice krtani)C32.9 Nowotwór złośliwy (krtań, nieokreślona)C41.1 Nowotwór złośliwy (żuchwa)C46.2 Mięsak Kaposi'ego podniebieniaC47.0 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi)C49.0 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi)C76.0 Nowotwór złośliwy (głowa, twarz i szyja)D00.0 Rak in situ (warga, jama ustna i gardło)D02.0 Rak in situ (krtań)D10.7 Nowotwór niezłośliwy (część krtaniowa gardła)D21.0 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy twarzy i szyi)H69.0 Ziejąca trąbka słuchowej EustachiuszaH70.2 Zapalenie kości skroniowejH81.4 Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowegoH83.0 Zapalenie błędnikaH83.2 Zaburzenia czynności błędnikaH83.8 Inne określone choroby ucha wewnętrznegoH83.9 Choroby ucha wewnętrznego, nieokreśloneJ01.3 Ostre zapalenie zatok klinowychJ32.3 Przewlekłe zapalenie zatok klinowychJ38.2 Guzki strun głosowychK03.1 Starcie zębów pochodzenia mechanicznegoK06.2 Uszkodzenie dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego związane z urazemK06.8 Inne określone zaburzenia dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowegoK06.9 Zaburzenia dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego, nieokreśloneK11.0 Zanik gruczołu ślinowegoK11.4 Przetoka gruczołu ślinowegoK12.1 Inne postacie zapalenia jamy ustnejQ31.1 Wrodzone zwężenie podgłośnioweQ31.2 Niedorozwój krtaniQ31.3 Worek powietrzny krtani (laryngocoele)Q31.4 Wrodzony świst krtaniowyQ31.8 Inne wrodzone wady rozwojowe krtaniQ31.9 Wrodzona wada rozwojowa krtani, nieokreślonaQ32.0 Wrodzone rozmiękanie tchawicyQ32.1 Inne wrodzone wady rozwojowe tchawicyQ32.2 Wrodzone rozmiękanie oskrzeliQ32.3 Wrodzone zwężenie oskrzelaQ32.4 Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeliQ35.1 Rozszczep podniebienia twardego, jednostronnyQ35.3 Rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronnyQ35.5 Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronnyQ35.6 Rozszczep podniebienia pośrodkowy

Strona 50 z 402

Page 51: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

Q35.7 Rozszczep języczka podniebieniaQ35.9 Rozszczep podniebienia nieokreślony, jednostronnyQ38.0 Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziejQ38.4 Wrodzone wady rozwojowe gruczołów i przewodów ślinowychQ38.5 Wrodzone wady rozwojowe podniebienia niesklasyfikowane gdzie indziejQ38.6 Inne wrodzone wady rozwojowe jamy ustnejQ38.7 Kieszonka gardzieliQ38.8 Inne wrodzone wady rozwojowe gardzieliS11.2 Otwarta rana obejmująca gardziel i część szyjną przełyku

C57 Inne choroby gardła, uszu i nosaa grupa bazowa

ICD-10A36.1 Błonica nosowo-gardłowaA36.2 Błonica krtaniA54.5 Rzeżączkowe zapalenie gardłaA69.0 Wrzodziejąco-martwicze zapalenie jamy ustnejA69.1 Inne zakażenia VincentaA69.2 Choroba z LymeB05.3 Odra powikłana przez zapalenie ucha środkowego (H67.1*)C02.0 Nowotwór złośliwy (powierzchnia grzbietowa języka)C08.9 Nowotwór złośliwy (duże gruczoły ślinowe, nieokreślone)C11.9 Nowotwór złośliwy (część nosowa gradła, nieokreślona)C13.2 Nowotwór złośliwy (tylna ściana części krtaniowej gardła)C31.2 Nowotwór złośliwy (zatoka czołowa)C37 Nowotwór złośliwy grasicyC77.0 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne głowy, twarzy i szyi)D10.0 Nowotwór niezłośliwy (warga)D10.1 Nowotwór niezłośliwy (język)D10.2 Nowotwór niezłośliwy (dno jamy ustnej)D10.3 Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jamy ustnej)D10.4 Nowotwór niezłośliwy (migdałek)D10.5 Nowotwór niezłośliwy (inne struktury ustno-gardłowe)D10.6 Nowotwór niezłośliwy (część nosowa gardła)D10.9 Nowotwór niezłośliwy (gardło, nieokreślone)D11.0 Nowotwór niezłośliwy (ślinianka przyuszna)D11.7 Nowotwór niezłośliwy (inne duże gruczoły ślinowe)D11.9 Nowotwór niezłośliwy (duże gruczoły ślinowe, nieokreślone)D14.0 Nowotwór niezłośliwy (ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe)D14.1 Nowotwór niezłośliwy (krtań)D37.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (warga, jama ustna i gardło)D38.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (krtań)H60.0 Ropień ucha zewnętrznegoH60.1 Rozlane zapalenie (cellulitis) ucha zewnętrznegoH60.2 Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznegoH60.3 Inne zakaźne zapalenie ucha zewnętrznegoH60.4 Perlak ucha zewnętrznegoH60.5 Ostre, niezakaźne zapalenie ucha zewnętrznegoH60.8 Inne zapalenie ucha zewnętrznegoH60.9 Zapalenie ucha zewnętrznego, nieokreśloneH61.0 Zapalenie ochrzęstnej ucha zewnętrznegoH61.1 Zmiany małżowiny usznej, niezapalneH61.3 Zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego nabyteH61.8 Inne określone zaburzenia ucha zewnętrznegoH61.9 Zaburzenia ucha zewnętrznego, nieokreśloneH65.0 Ostre surowicze zapalenie ucha środkowegoH65.1 Inne ostre, nieropne zapalenie ucha środkowegoH65.2 Przewlekłe, surowicze zapalenie ucha środkowegoH65.3 Przewlekłe, śluzowe zapalenie ucha środkowegoH65.4 Inne przewlekłe, nieropne zapalenie ucha środkowego

Strona 51 z 402

Page 52: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

H65.9 Nieropne, nieokreślone zapalenie ucha środkowegoH66.0 Ostre ropne zapalenie ucha środkowegoH66.1 Przewlekłe ropne zapalenie trąbki słuchowej i jamy bębenkowejH66.2 Przewlekłe ropne zapalenie jamy nadbębenkowej i sutkowej (epitymponalne, attykoantralne)H66.3 Inne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowegoH66.4 Przewlekłe zapalenie ucha środkowego, nieokreśloneH66.9 Zapalenie ucha środkowego, nieokreśloneH68.0 Zapalenie trąbki słuchowej EustachiuszaH70.0 Ostre zapalenie wyrostka sutkowategoH70.1 Przewlekłe zapalenie wyrostka sutkowategoH70.8 Inne zapalenie wyrostka sutkowatego i stany zbliżoneH70.9 Zapalenie wyrostka sutkowatego, nieokreśloneH71 Perlak wyrostka sutkowategoH72.0 Centralny ubytek błony bębenkowejH72.1 Perforacja (ubytek) błony bębenkowej w części nadbębenkowej (pars flaccida)H72.2 Inne brzeżne ubytki błony bębenkowejH72.8 Inne perforacje (ubytki) błony bębenkowejH72.9 Przebicie błony bębenkowej, nieokreśloneH73.0 Ostre zapalenie błony bębenkowejH73.1 Przewlekłe zapalenie błony bębenkowejH73.8 Inne określone zaburzenia błony bębenkowejH74.0 Stwardnienie jamy bębenkowej (tympanoskleroza)H74.1 Procesy zrostowe ucha środkowegoH74.2 Przerwanie ciągłości i przemieszczenie kosteczek słuchowychH74.3 Inne nabyte zniekształcenie kosteczek słuchowychH74.4 Polip ucha środkowegoH74.8 Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowategoH80.0 Otoskleroza obejmująca okienko owalne, niezarostowaH80.1 Otoskleroza obejmująca okienko owalne, zarostowaH80.2 Otoskleroza ślimakowaH80.8 Inna otosklerozaH81.0 Choroba Meniere'aH81.1 Łagodne, napadowe zawroty głowyH81.2 Zapalenie neuronu przedsionkowegoH81.3 Inne zawroty głowy pochodzenia obwodowegoH81.8 Inne zaburzenia układu przedsionkowegoH83.1 Przetoka błędnikaH83.3 Zmiana w uchu wewnętrznym wywołana przez hałasH90.0 Głuchota przewodzeniowa obustronnaH90.1 Głuchota przewodzeniowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnejH90.2 Głuchota przewodzeniowa, nieokreślonaH90.3 Głuchota czuciowo-nerwowa obustronnaH90.4 Głuchota czuciowo-nerwowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnejH90.5 Głuchota czuciowo-nerwowa nieokreślonaH90.6 Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa obustronnaH90.7 Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnejH90.8 Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa, nieokreślonaH91.0 Głuchota ototoksycznaH91.2 Nagła głuchota idiopatycznaH91.3 Głuchoniemota niesklasyfikowana gdzie indziejH91.8 Inne określone postacie głuchotyH92.1 Ropotok usznyH92.2 Krwawienia z uchaH93.0 Zaburzenia degeneracyjne i naczyniowe uchaH93.2 Inne zaburzenia percepcji słuchowejH93.3 Schorzenia nerwu przedsionkowo-ślimakowegoH93.8 Inne określone zaburzenia uchaH95.0 Nawrotowy perlak w jamie pooperacyjnej wyrostka sutkowategoH95.1 Inne zaburzenia po operacji ucha środkowegoH95.8 Inne pooperacyjne zaburzenie ucha i wyrostka sutkowategoJ01.0 Ostre zapalenie zatok szczękowych

Strona 52 z 402

Page 53: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

J01.1 Ostre zapalenie zatok czołowychJ01.2 Ostre zapalenie komórek sitowychJ01.4 Ostre zapalenie wszystkich zatokJ01.8 Inne ostre zapalenie zatokJ02.0 Paciorkowcowe zapalenie gardłaJ02.8 Ostre zapalenie gardła spowodowane innymi określonymi drobnoustrojamiJ03.0 Zapalenie migdałków paciorkowcoweJ03.8 Zapalenie migdałków spowodowane innymi określonymi drobnoustrojamiJ03.9 Nieokreślone ostre zapalenie migdałkówJ04.0 Ostre zapalenie krtaniJ04.2 Ostre zapalenie krtani i tchawicyJ05.0 Ostre krupowe zapalenie krtaniJ05.1 Ostre zapalenie nagłośniJ06.0 Ostre zapalenie krtani i gardłaJ06.8 Inne ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogimJ30.0 Naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosaJ30.1 Uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane pyłkami kwiatowymiJ30.2 Inne sezonowe uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosaJ30.3 Inne uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosaJ30.4 Nieokreślone uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosaJ31.0 Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosaJ31.1 Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardłaJ31.2 Przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardłaJ32.0 Przewlekłe zapalenie zatok szczękowychJ32.1 Przewlekłe zapalenie zatok czołowychJ32.2 Przewlekłe zapalenie komórek sitowychJ32.4 Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowceJ32.8 Inne przewlekłe zapalenie zatokJ33.0 Polip jamy nosowejJ33.1 Zwyrodnienie polipowate zatokJ33.8 Inne polipy zatokJ34.0 Ropień, czyrak mnogi i czyrak nosaJ34.1 Torbiel i śluzowiak zatoki przynosowejJ34.3 Przerost małżowin nosowychJ34.8 Inne określone schorzenia nosa i zatok przynosowychJ35.0 Przewlekłe zapalenie migdałkówJ35.1 Przerost migdałków podniebiennychJ35.2 Przerost migdałka gardłowegoJ35.3 Przerost migdałków podniebiennych współistniejący z przerostem migdałka gardłowegoJ35.8 Inne przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowegoJ36 Ropień okołomigdałkowyJ37.0 Przewlekłe zapalenie krtaniJ37.1 Przewlekłe zapalenie krtani i tchawicyJ38.0 Porażenie strun głosowych i krtaniJ38.1 Polip struny głosowej lub krtaniJ38.3 Inne choroby strun głosowychJ38.4 Obrzęk krtaniJ38.5 Skurcz krtaniJ38.6 Zwężenie krtaniJ38.7 Inne choroby krtaniJ39.0 Ropień pozagardłowy i okołogardłowyJ39.1 Inne ropnie gardłaJ39.2 Inne choroby gardłaJ39.3 Nadwrażliwa reakcja górnych dróg oddechowych o nieokreślonym umiejscowieniuJ39.8 Inne określone choroby górnych dróg oddechowychK05.0 Ostre zapalenie dziąsełK05.1 Przewlekłe zapalenie dziąsełK05.2 Ostre zapalenie przyzębiaK05.3 Przewlekłe zapalenie przyzębiaK05.4 DesmodontozaK05.5 Inne choroby przyzębia

Strona 53 z 402

Page 54: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

K05.6 Choroba przyzębia, nieokreślonaK06.0 Zanik dziąsełK06.1 Przerost dziąsełK08.0 Eksfoliacja zębów w wyniku przyczyn układowychK08.1 Utrata zębów z powodu wypadku, usunięcia lub miejscowych chorób przyzębiaK08.2 Zanik grzbietu bezzębnego wyrostka zębodołowegoK08.3 Zatrzymany korzeń zębaK08.8 Inne określone zaburzenia zębów i struktur podtrzymującychK09.0 Torbiele rozwojowe zębopochodneK09.1 Torbiele rozwojowe (niezębopochodne) okolicy jamy ustnejK09.2 Inne torbiele szczękK09.8 Inne torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziejK10.0 Zaburzenia rozwojowe szczęk i żuchwyK10.1 Ziarniniak olbrzymiokmórkowy, centralnyK10.2 Stany zapalne szczęk i żuchwyK10.3 Zapalenie zębodołu szczęk i żuchwyK10.8 Inne określone choroby szczęk i żuchwyK11.1 Przerost gruczołu ślinowegoK11.2 Zapalenie gruczołu ślinowegoK11.3 Ropień gruczołu ślinowegoK11.5 Kamica ślinianekK11.6 Torbiel śluzowa [mukocele]K11.7 Zaburzenia wydzielania ślinyK11.8 Inne choroby gruczołów ślinowychK12.0 Nawracające afty jamy ustnejK12.2 Zapalenie tkanki łącznej i ropień jamy ustnejK13.0 Choroby wargK13.1 Nagryzanie policzka i wargiK13.2 Rogowacenie białe i inne choroby nabłonka jamy ustnej, włączając językK13.3 Włochate rogowacenie białeK13.4 Ziarniniak i ziarniniakopodobne choroby śluzówki jamy ustnejK13.5 Zwłóknienie podśluzowe jamy ustnejK13.6 Rozrost z podrażnienia śluzówki jamy ustnejK13.7 Inne i nieokreślone choroby śluzówki jamy ustnejK14.0 Zapalenie językaK14.1 Język geograficznyK14.2 Zapalenie języka pośrodkowe romboidalneK14.3 Przerost brodawek językaK14.4 Zanik brodawek językaQ16.0 Wrodzony brak małżowiny (usznej)Q16.1 Wrodzony brak, zarośnięcie i zwężenie przewodu słuchowego (zewnętrznego)Q16.2 Brak trąbki EustachiuszaQ16.3 Wrodzona wada rozwojowa kosteczek słuchowychQ16.4 Inne wrodzone wady rozwojowe ucha środkowegoQ16.5 Wrodzona wada rozwojowa ucha wewnętrznegoQ18.0 Zatoka, przetoka i torbiel szczeliny skrzelowejQ18.1 Zatoka i torbiel przedmałżowinowaQ18.2 Inne wrodzone wady rozwojowe szczeliny skrzelowejQ30.0 Zarośnięcie nozdrzyQ30.1 Agenezja lub niedorozwój nosaQ30.2 Szczelina, rozdwojenie i rozszczep nosaQ30.3 Wrodzona perforacja przegrody nosowejQ30.8 Inne wrodzone wady rozwojowe nosaQ30.9 Wrodzona wada rozwojowa nosa, nieokreślonaQ31.0 Przepona krtani (web of larynx)Q36.0 Rozszczep wargi, obustronnyQ36.1 Rozszczep wargi pośrodkowyQ36.9 Rozszczep wargi, jednostronnyQ37.0 Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronnyQ37.1 Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronnyQ37.2 Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny

Strona 54 z 402

Page 55: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

Q37.3 Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronnyQ37.8 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, obustronnyQ37.9 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, jednostronnyQ38.1 Przyrośnięcie językaQ38.2 Język olbrzymiQ38.3 Inne wrodzone wady rozwojowe językaR04.0 EpistaxisR04.1 Krwotok z gardłaR22.0 Głowa, zlokalizowany obrzęk, guz i guzekR22.1 Szyja, zlokalizowany obrzęk, guz i guzekR49.0 DysfoniaR49.1 Afonia [bezgłos]S00.1 Stłuczenie powieki i okolicy okaS00.3 Powierzchowny uraz nosaS00.4 Powierzchowny uraz uchaS00.5 Powierzchowny uraz wargi i jamy ustnejS01.2 Otwarta rana nosaS03.0 Zwichnięcie żuchwyS03.1 Zwichnięcie przegrody chrzęstnej nosaS03.2 Zwichnięcie zębaS03.3 Zwichnięcie innych nieokreślonych części głowyS03.4 Skręcenie i naderwanie żuchwyS03.5 Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części głowyS09.2 Urazowe pęknięcie błony bębenkowejS10.0 Stłuczenie gardłaS11.0 Otwarta rana obejmująca krtań i tchawicęT16 Ciało obce w uchuT17.0 Ciało obce zatoki przynosowejT17.1 Ciało obce nozdrzyT17.2 Ciało obce gardłaT17.3 Ciało obce krtaniT18.0 Ciało obce w ustachZ43.0 Opieka nad pacjentami z tracheostomią

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10H75.0 Zapalenie wyrostka sutkowatego w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejH82 Zespoły zawrotów głowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH94.0 Zapalenie nerwu przedsionkowo-ślimakowego w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejH62.0 Zapalenie ucha zewnętrznego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziejH62.1 Zapalenie ucha zewnętrznego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziejH62.2 Zapalenie ucha zewnętrznego w grzybicachH62.3 Zapalenie ucha zewnętrznego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejH62.4 Zapalenie ucha zewnętrznego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH62.8 Inne zaburzenia ucha zewnętrznego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH67.0 Zapalenie ucha środkowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziejH67.1 Zapalenie ucha środkowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziejH67.8 Zapalenie ucha środkowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH75.8 Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH94.8 Inne określone zaburzenia ucha w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

listy dodatkowe do sekcji C

C1

ICD-927.591 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego mięśniem skroniowym/ mięśniem żwaczem27.592 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego paskami powięzi27.593 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego - wytworzenie fałdu nosowo-wargowego27.69 Operacje plastyczne podniebienia - inne

Strona 55 z 402

Page 56: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

C2

ICD-940.31 Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych40.32 Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej40.41 Jednostronna radykalna dissekcja szyi40.42 Obustronna radykalna dissekcja szyi40.49 Radykalna dissekcja szyi - inne

C3

ICD-920.951 Wszczepienie przyrządu słuchowego (protezy słuchowej) opartego o przewodnictwo kostne

C4

ICD-995.48 Dopasowanie aparatu słuchowego95.491 Dopasowanie (części zewnętrzne) protezy ślimaka

D Choroby układu oddechowego

D01 Złożone zabiegi klatki piersioweji wymagane wskazanie procedury z listy procedur D01 oraz procedury z listy dodatkowej D1 i listy dodatkowej D2

ICD-932.3 Segmentowa resekcja płuca32.41 Lobektomia z wycięciem segmentu drugiego płata32.52 Wycięcie płuca z rozdzieleniem śródpiersia32.6 Radykalna resekcja struktur klatki piersiowej

D02 Kompleksowe zabiegi klatki piersioweja grupa bazowa

ICD-931.731 Wycięcie przetoki tchawiczo-przełykowej31.751 Plastyka tchawicy ze sztuczną krtanią31.79 Inne operacje naprawcze i plastyczne tchawicy32.1 Inne wycięcia oskrzela32.3 Segmentowa resekcja płuca32.59 Całkowite usunięcie płuca nieokreślone inaczej32.9 Inne wycięcia płuc33.34 Torakoplastyka33.421 Zamknięcie bronchostomii33.422 Wycięcie przetoki oskrzelowo-skórnej33.423 Wycięcie przetoki oskrzelowo-przełykowej33.424 Wycięcie przetoki oskrzelowo-trzewnej33.48 Zabiegi naprawcze i plastyczne oskrzeli - inne33.49 Zabiegi naprawcze i plastyczne płuca - inne33.991 Płukanie płuc34.51 Dekortykacja płuca

D03 Duże zabiegi klatki piersiowej a grupa bazowa

ICD-907.81 Częściowe usunięcie grasicy07.82 Całkowite usunięcie grasicy07.89 Usunięcie grasicy - inne07.91 Eksploracja w zakresie grasicy

Strona 56 z 402

Page 57: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

07.92 Eksploracja z nacięciem grasicy07.991 Resekcja grasicy z dostępu szyjnego07.992 Operacje grasicy - inne31.791 Wprowadzenie stałej endoprotezy tchawiczo-oskrzelowej32.09 Miejscowe wycięcie/zniszczenie zmiany/tkanki oskrzela - inne32.21 Plikacja pęcherza rozedmowego32.291 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca nieokreślone inaczej32.292 Klinowe wycięcie płuca33.1 Nacięcie płuca33.232 Bronchoskopia interwencyjna33.25 Otwarta biopsja oskrzela33.273 Przezoskrzelowa biopsja płuca pod kontrolą ultrasonograficzną33.28 Otwarta biopsja płuca33.41 Szycie rany oskrzela33.98 Inne operacje na oskrzelu34.02 Torakotomia zwiadowcza34.03 Retorakotomia przez ranę operacyjną34.093 Otwarty drenaż klatki piersiowej34.1 Nacięcie śródpiersia34.21 Torakoskopia przezopłucnowa34.22 Wziernikowanie śródpiersia (mediastinoskopia) (mediastinotomia) 34.26 Otwarta biopsja śródpiersia34.29 Zabiegi diagnostyczne śródpiersia - inne34.3 Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersia34.4 Zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber) 34.61 Pleurodeza34.72 Zamknięcie torakostomii34.731 Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowej 34.732 Zamknięcie przetoki:oskrzelowo-opłucnowo-skórnej 34.733 Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowo-śródpiersiowej34.741 Zabieg naprawczy klatki piersiowej: kurzej z wszczepem 34.742 Zabieg naprawczy klatki piersiowej: lejkowatej z wszczepem34.791 Plastyczna rekonstrukcja ściany klatki piersiowej34.81 Wycięcie zmiany lub tkanki przepony34.82 Szycie rany przepony34.831 Wycięcie przetoki piersiowo-brzusznej34.832 Wycięcie przetoki piersiowo-żołądkowej34.833 Wycięcie przetoki piersiowo-jelitowej34.84 Inne zabiegi naprawcze przepony34.89 Operacje przepony – inne53.7 Operacja przepukliny przeponowej (dostęp brzuszny)53.81 Plikacja przepony53.89 Operacja przepukliny przeponowej dostęp piersiowy – inne

D04 Średnie i małe zabiegi klatki piersioweja grupa bazowa

ICD-907.16 Biopsja grasicy33.231 Bronchoskopia autofluorescencyjna33.26 Przezskórna igłowa biopsja płuca34.011 Drenaż zewnątrzopłucnowy34.041 Drenaż jamy opłucnowej34.042 Zamknięty drenaż klatki piersiowej34.043 Operacja rewizyjna cewnika międzyżebrowego (drenażu jamy opłucnowej) (z uwolnieniem zrostów)33.271 Fiberoskopowa bronchoskopia pod kontrolą fluoroskopii34.24 Biopsja opłucnej34.591 Wycięcie zmiany opłucnej34.71 Szycie rany ściany klatki piersiowej34.921 Pleurodeza środkiem chemicznym34.922 Wstrzyknięcie środka cytotoksycznego lub tetracykliny

Strona 57 z 402

Page 58: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

34.923 Wlew kroplowy do jamy klatki piersiowej97.49 Usunięcie innego przyrządu terapeutycznego z klatki piersiowej

D05 Bronchoskopia < 2 dnib wymagane wskazanie procedury z listy procedur D05; czas pobytu < 2 dni

ICD-933.22 Bronchoskopia fiberoskopowa33.239 Bronchoskopia - inna33.241 Bronchoskopia bronchoskopem sztywnym lub fiberoskopem z: biopsją szczoteczkową33.242 Bronchoskopia bronchoskopem sztywnym lub fiberoskopem z: z wyszczoteczkowaniem lub wypłukaniem materiału33.243 Bronchoskopia bronchoskopem sztywnym lub fiberoskopem z: z pobraniem wycinka33.244 Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL)33.272 Przezoskrzelowa biopsja płuca98.15 Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia

D10 Dychawica oskrzelowaa grupa bazowa

ICD-10J45.0 Dychawica oskrzelowa w głównej mierze z przyczyn uczuleniowychJ45.1 Dychawica oskrzelowa nieuczuleniowaJ45.8 Dychawica oskrzelowa mieszanaJ45.9 Nieokreślona dychawica oskrzelowaJ46 Stan astmatyczny

D16 Zator płucnya grupa bazowa

ICD-10I26.9 Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnymT79.0 Zator powietrzny (urazowy)T80.0 Zator powietrzny po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciuT79.1 Zator tłuszczowy (urazowy)

D17 Ropień płuc, ropowicaa grupa bazowa

ICD-10A06.5 Pełzakowy ropień płuc (J99.8*)J85.0 Zgorzel lub martwica płucaJ85.1 Ropień płuca z zapaleniem płucJ85.2 Ropień płuca bez zapalenia płucJ85.3 Ropień śródpiersiaJ86.0 Ropniak opłucnej z przetokąJ86.9 Ropniak opłucnej bez przetoki

D18 Zapalenie płuc nietypowe, wirusowea grupa bazowa

ICD-10A42.0 Promienica płucnaA43.0 Nokardioza płucnaA48.1 Choroba legionistówA70 Zakażenia Chlamydia psittaciB05.2 Odra powikłana przez zapalenie płuc (J17.1*)B37.1 Kandydoza płucnaB39.0 Ostra płucna histoplazmoza (H.capsulatum)B39.1 Przewlekła płucna histoplazmoza (H.capsulatum)B39.2 Płucna histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślonaB39.3 Histoplazmoza rozsiana (H.capsulatum)

Strona 58 z 402

Page 59: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

B39.4 Histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślonaB39.5 Histoplazmoza (H.duboisii)B59 PneumocystozaJ10.0 Grypa z zapaleniem płuc wywołana zidentyfikowanym wirusem grypyJ11.0 Grypa z zapaleniem płuc wywołana niezidentyfikowanym wirusemJ12.0 Zapalenie płuc wywołane adenowirusemJ12.1 Zapalenie płuc wywołane wirusem RSJ12.2 Zapalenie płuc wywołane wirusem paragrypowymJ12.8 Zapalenie płuc wywołane innym wirusemJ12.9 Nieokreślone wirusowe zapalenie płucJ13 Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami (Stereptococcus pneumoniae)J14 Zapalenie płuc wywołane pałeczką grypy (Haemophilus influenzae)J15.0 Zapalenie płuc wywołane pałeczką zapalenia płuc (Klebsiella pneumonia)J15.1 Zapalenie płuc wywołane przez PseudomonasJ15.2 Zapalenie płuc wywołane przez gronkowceJ15.3 Zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce grupy BJ15.4 Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowceJ15.5 Zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę okrężnicy (Eschericha coli)J15.6 Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemneJ15.7 Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniaeJ15.8 Zapalenie płuc wywołane innymi bakteriamiJ16.0 Zapalenie płuc wywołane przez chlamydieJ16.8 Zapalenie płuc wywołane przez inne określone drobnoustroje

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10J17.0 Zapalenie płuc w przebiegu chorób (zakaźnych) bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziejJ17.1 Zapalenie płuc w przebiegu chorób zakaźnych wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziejJ17.2 Zapalenie płuc w przebiegu grzybicyJ17.3 Zapalenie płuc w przebiegu chorób pasożytniczychJ17.8 Zapalenie płuc w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

D19 Rozstrzenie oskrzelia grupa bazowa

ICD-10J47 Rozstrzenie oskrzeliQ33.4 Wrodzone rozstrzenie oskrzeli

D20 Gruźlicaa grupa bazowa

ICD-10A15.0 Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewuA15.1 Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewemA15.2 Gruźlica płuc potwierdzona histologicznieA15.4 Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznieA15.5 Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznieA15.6 Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznieA15.7 Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznieA15.8 Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznieA15.9 Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznieA16.0 Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemnaA16.2 Gruźlica płuc, bez wzmiankowania o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznymA16.3 Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznymA16.4 Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznymA16.5 Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznymA16.7 Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznymA16.8 Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznymA16.9 Gruźlica układu oddechowego, nieokreślona, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym

Strona 59 z 402

Page 60: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

A17.0 Gruźlicze zapalenie opon mózgowych (G01*)A17.1 Gruźliczak oponowy (G07*)A17.8 Inne postacie gruźlicy układu nerwowegoA17.9 Gruźlica układu nerwowego, nieokreślona (G99.8*)A18.0 Gruźlica kości i stawówA18.1 Gruźlica układu moczowo-płciowegoA18.2 Gruźlicza obwodowa limfadenopatiaA18.3 Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowychA18.4 Gruźlica skóry i tkanki podskórnejA18.5 Gruźlica okaA18.6 Gruźlica uchaA18.7 Gruźlica nadnerczy (E35.1*)A18.8 Gruźlica innych określonych narządówA19.0 Gruźlica prosówkowa ostra o pojedynczej określonej lokalizacjiA19.1 Gruźlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacjiA19.2 Gruźlica prosówkowa ostra, nieokreślonaA19.8 Inne postacie gruźlicy prosówkowejA19.9 Gruźlica prosówkowa, nieokreślonaA31.0 Płucne zakażenia prątkoweJ65 Pylica płuc współistniejąca z gruźlicą

D26 Wysiękowe zapalenie opłucnej a grupa bazowa

ICD-10C78.2 Wtórny nowotwór złośliwy opłucnejJ90 Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziejJ94.0 Wysięk (opłucnowy) mleczowyJ94.2 Krwiak opłucnejJ94.8 Inne określone schorzenia opłucnejJ94.9 Nieokreślona choroba opłucnej

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10J91 Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

D28 Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersioweja grupa bazowa

ICD-10C33 Nowotwór złośliwy tchawicyC34.0 Nowotwór złośliwy (oskrzele główne)C38.3 Nowotwór złośliwy (śródpiersie, część nieokreślona)C38.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice serca, śródpiersia i opłucnej)C39.8 Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice układu oddechowego i narządów klatki piersiowej)C39.0 Nowotwór złośliwy (górna część dróg oddechowych, część nieokreślona)C34.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice oskrzela i płuca)C39.9 Nowotwór złośliwy (niedokładnieokreślone umiejscowienie w obrębie układu oddechowego)C34.2 Nowotwór złośliwy (płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe)C34.1 Nowotwór złośliwy (płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne)C34.3 Nowotwór złośliwy (płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne)C34.9 Nowotwór złośliwy (oskrzele lub płuco, nieokreślone)C38.2 Nowotwór złośliwy (śródpiersie tylne)C38.1 Nowotwór złośliwy (śródpiersie przednie)C78.0 Wtórny nowotwór złośliwy płucC76.1 Nowotwór złośliwy (klatka piersiowa)C38.4 Nowotwór złośliwy (opłucna)C45.2 Międzybłoniak osierdziaC45.1 Międzybłoniak otrzewnejC45.7 Międzybłoniak innych umiejscowień

Strona 60 z 402

Page 61: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

C45.9 Międzybłoniak, nieokreślonyC45.0 Międzybłoniak opłucnejC78.3 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów oddechowychD38.6 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (układ oddechowy, nieokreślony)D38.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tchawica, oskrzela i płuca)D15.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone narządy klatki piersiowej)D38.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy układu oddechowego)D15.9 Nowotwór niezłośliwy (nieokreślone narządy klatki piersiowej)D14.4 Nowotwór niezłośliwy (układ oddechowy, nieokreślone)D02.3 Rak in situ (inne części układu oddechowego)D02.4 Rak in situ (układ oddechowy, nieokreślony)D19.0 Międzybłoniak opłucnejC78.1 Wtórny nowotwór złośliwy śródpiersiaD16.7 Nowotwór niezłośliwy (żebra, mostek i obojczyk)D38.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (śródpiersie)D14.3 Nowotwór niezłośliwy (oskrzela i płuca)D38.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (grasica)D38.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opłucna)D02.2 Rak in situ (oskrzela i płuca)D15.2 Nowotwór niezłośliwy (śródpiersie)D14.2 Nowotwór niezłośliwy (tchawica)D02.1 Rak in situ (tchawica)

D36 Zaburzenia oddychania w czasie snua grupa bazowa

ICD-10G47.3 Bezdech senny

D37 Inne choroby układu oddechowegoa grupa bazowa

ICD-10B67.1 Bąblowica płuc wywołana przez E.granulosusD17.4 Tłuszczak narządów klatki piersiowejE84.0 Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami płucnymi [postać płucna]J95.0 Nieprawidłowa czynność po tracheostomiiJ98.0 Choroby oskrzela niesklasyfikowane gdzie indziejJ98.1 Zapadnięcie się płucaJ98.4 Inne choroby płucJ98.5 Choroby śródpiersia niesklasyfikowane gdzie indziejJ98.6 Choroby przeponyJ98.8 Inne określone choroby układu oddechowegoJ98.9 Nieokreślona choroba układu oddechowegoM94.0 Zespół połączenia chrzęstno-kostnego [choroba Tietzego]Q33.0 Wrodzona torbielowatość płucQ33.1 Dodatkowy płat płucaQ33.2 Oddzielenie się (szczelina) płucaQ33.3 Niewytworzenie płucaQ33.5 Tkanka ektopiczna w płucachQ33.6 Niedorozwój lub dysplazja płucaQ33.8 Inne wrodzone wady rozwojowe płucQ33.9 Wrodzona wada rozwojowa płuca, nieokreślonaQ34.0 Wada opłucnejQ34.1 Wrodzona torbiel śródpiersiaQ34.8 Inne określone wady rozwojowe układu oddechowegoQ34.9 Wrodzona wada rozwojowa układu oddechowego, nieokreślonaQ76.5 Żebro szyjneQ76.6 Inne wrodzone wady rozwojowe żeberQ76.7 Wrodzona wada rozwojowa mostkaQ76.8 Inne wrodzone wady rozwojowe klatki piersiowej kostnej

Strona 61 z 402

Page 62: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

Q76.9 Wrodzona wada rozwojowa klatki piersiowej kostnej, nieokreślonaQ79.0 Wrodzona przepuklina przeponowaQ79.1 Inne wrodzone wady rozwojowe przeponyR04.2 KrwioplucieR04.8 Krwotok z innych miejsc dróg oddechowychR04.9 Krwotok z dróg oddechowych, nieokreślonyR06.0 DusznośćR06.1 StridorR06.2 SapanieR06.3 Oddychanie okresoweR06.4 HiperwentylacjaR06.6 CzkawkaR07.1 Ból w klatce piersiowej podczas oddychaniaR09.3 Nieprawidłowa plwocinaR09.8 Inne określone objawy i oznaki chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowegoR22.2 Tułów, zlokalizowany obrzęk, guz lub guzekR68.3 Pałeczkowatość palcówR84.5 Nieprawidłowe wyniki materiału pochodzącego z układu oddechowego oraz klatki piersiowej (nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych)R91 Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych płucR94.2 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych płuc

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10J99.0 Reumatoidalna choroba płuc (M05.1+)J99.1 Zaburzenia układu oddechowego w innych rozlanych (układowych) chorobach tkanki łącznejJ99.8 Zaburzenia układu oddechowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

D38 Obrzęk płuca grupa bazowa

ICD-10J81 Obrzęk płuc

D46 POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowegoa grupa bazowa

ICD-10A37.0 Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca [Bordetella pertussis]A37.1 Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca rzekomego [Bordetella parapertussis]A37.8 Krztusiec wywołany przez inne gatunki pałeczki krztuśca [Bardetella]A37.9 Krztusiec, nieokreślonyJ04.1 Ostre zapalenie tchawicyJ20.0 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Mycoplasma pneumoniaeJ20.1 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez pałeczkę grypy (Haemophilus influenzae)J20.2 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez paciorkowceJ20.3 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus CoxsackieJ20.4 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus paragrypyJ20.5 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus RSJ20.6 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez rinowirusJ20.7 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez echowirusJ20.8 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane innym określonym drobnoustrojemJ20.9 Nieokreślone ostre zapalenie oskrzeliJ21.0 Ostre zapalenie oskrzelików wywołane wirusem RSJ21.8 Ostre zapalenie oskrzelików wywołane innymi określonymi drobnoustrojamiJ21.9 Nieokreślone ostre zapalenie oskrzelikówJ40 Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo przewlekłeJ41.0 Przewlekłe proste zapalenie oskrzeliJ41.1 Przewlekłe zapalenie oskrzeli śluzowo-ropneJ41.8 Przewlekłe zapalenie oskrzeli mieszane: proste i śluzowo-ropne

Strona 62 z 402

Page 63: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

J42 Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeliJ43.0 Zespół MacLeodaJ43.1 Rozedma całego zrazika (płuca)J43.2 Rozedma środkowej części zrazika (płuca)J43.8 Inna rozedma płucJ43.9 Nieokreślona rozedma płucJ44.0 Przewlekła zaporowa choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowychJ44.1 Nieokreślona przewlekła zaporowa choroba płuc w okresie zaostrzeniaJ44.8 Inna określona przewlekła zaporowa choroba płucJ44.9 Nieokreślona przewlekła zaporowa choroba płucJ98.3 Rozedma wyrównawcza

D47 Zapalenie płuc powikłaneu wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań D48 oraz rozpoznania współistniejącego z listy Dpw (powikłania i choroby współistniejące)

D48 Zapalenie płuc niepowikłanea grupa bazowa

ICD-10J15.9 Nieokreślone bakteryjne zapalenie płucJ18.0 Nieokreślone odoskrzelowe zapalenie płucJ18.1 Nieokreślone płatowe zapalenie płucJ18.2 Nieokreślone hipostatyczne zapalenie płucJ18.8 Zapalenie płuc wywołane innymi nieokreślonymi drobnoustrojamiJ18.9 Nieokreślone zapalenie płucJ22 Nieokreślone ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych

D49 Uszkodzenia inhalacyjne płuca grupa bazowa

ICD-10J68.0 Zapalenie oskrzeli i płuc wywołane czynnikami chemicznymi, gazami lub paramiJ68.1 Ostry obrzęk płuc wywołany czynnikami chemicznymi, gazami lub paramiJ68.2 Zapalenie górnych dróg oddechowych wywołane czynnikami chemicznymi, gazami lub parami niesklasyfikowane gdzie indziejJ68.3 Inne ostre lub podostre stany układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub paryJ68.8 Inne choroby układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub paryJ68.9 Nieokreślona choroba układu oddechowego wywołana czynnikami chemicznymi, gazami lub paramiJ69.0 Zapalenie płuc wywołane zachłyśnięciem się pokarmem lub wymiocinamiJ69.1 Zapalenie płuc wywołane wdychaniem olejów lub smarówJ69.8 Zapalenie płuc wywołane innymi ciałami stałymi lub ciekłymiJ70.8 Zaburzenia układu oddechowego wywołane innymi określonymi czynnikami zewnętrznymiJ70.9 Zaburzenia układu oddechowego wywołane nieokreślonymi czynnikami zewnętrznymiJ95.4 Zespół MendelsonaT17.4 Ciało obce tchawicyT17.5 Ciało obce oskrzeliT17.8 Ciało obce innej lub mnogich części dróg oddechowychT17.9 Ciało obce dróg oddechowych, część nieokreślona

D50 Zwłóknienie i pylica płuca grupa bazowa

ICD-10J60 Pylica górników kopalń węglaJ61 Pylica spowodowana azbestem lub innymi włóknami mineralnymiJ62.0 Pylica wywołana talkiemJ62.8 Pylica wywołana innymi pyłami zawierającymi krzemionkęJ63.0 Aluminoza (płuca)J63.1 Zwłóknienie boksytowe (płuca)J63.2 Beryloza (pylica berylowa) (Berylliosis)J63.3 Zwłóknienie grafitowe (płuca) (pylica grafitowa)

Strona 63 z 402

Page 64: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

J63.4 SyderozaJ63.5 StannozaJ63.8 Pylica wywołana innymi określonymi pyłami nieorganicznymiJ64 Nieokreślona pylica płucJ66.0 BysynozaJ66.1 Choroba obrabiających lenJ66.2 Choroba palaczy haszyszuJ66.8 Choroba dróg oddechowych wywołana innymi określonymi pyłkami organicznymiJ68.4 Stany chorobowe przewlekłe układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub paryJ70.0 Ostre objawy płucne wywołane napromieniowaniemJ70.1 Przewlekłe i inne objawy płucne wywołane napromieniowaniemJ70.3 Przewlekłe zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekamiJ84.0 Choroby pęcherzyków płucnych i tkanki okołopęcherzykowejJ84.1 Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc ze zwłóknieniemJ84.8 Inne określone choroby tkanki śródmiąższowej płucJ84.9 Nieokreślona choroba tkanki śródmiąższowej płucJ92.0 Blaszka opłucnej współistniejąca z azbestoząJ92.9 Blaszka opłucnej bez azbestozyJ94.1 Zarośnięcie jamy opłucnej

D51 Odma opłucnowaa grupa bazowa

ICD-10J93.0 Odma opłucnowa samoistna z wysiłkuJ93.1 Inna samoistna odma opłucnowaJ93.8 Inna odma opłucnowaJ93.9 Nieokreślona odma opłucnowaJ98.2 Rozedma śródmiąższowa

D52 Niewydolność oddechowaa grupa bazowa

ICD-10E66.2 Ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykowąJ80 Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej u dorosłychJ95.1 Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego na klatce piersiowejJ95.2 Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego poza klatką piersiowąJ95.3 Przewlekła niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznegoJ95.5 Chirurgiczne podgłośniowe zwężenie (krtani)J95.8 Inne chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenia układu oddechowegoJ95.9 Nieokreślone chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenie układu oddechowegoJ96.0 Ostra niewydolność oddechowaJ96.1 Przewlekła niewydolność oddechowaJ96.9 Nieokreślona niewydolność oddechowaR09.0 Asfiksja [zamartwica]R09.2 Zatrzymanie oddechu

D53 Nadciśnienie płucne > 17 r.ż.y grupa bazowa; wiek > 17 r.ż.

ICD-10I27.0 Pierwotne nadciśnienie płucne

D54 Zapalenie opłucneja grupa bazowa

ICD-10R09.1 Zapalenie opłucnej

D55 Ziarniniaki, choroby płuc alergiczne i z autoimmunizacji

Strona 64 z 402

Page 65: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

a grupa bazowa

ICD-10D86.0 Sarkoidoza płucnaD86.1 Sarkoidoza węzłów chłonnychD86.2 Sarkoidoza płucna współistniejąca z sarkoidozą węzłów chłonnychD86.8 Sarkoidoza innych narządów oraz wielonarządowaD86.9 Nieokreślona sarkoidozaJ67.0 Płuco rolnikaJ67.1 BagasozaJ67.2 Płuco hodowców ptakówJ67.3 Korkowica (Suberosis)J67.4 Płuco pracujących przy słodzieJ67.5 Płuco pracujących przy przerobie grzybówJ67.6 Płuco korujących klonyJ67.7 Płuco osób przebywających w pomieszczeniach sztucznie klimatyzowanych lub nawilżanychJ67.8 Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane innymi pyłami organicznymiJ67.9 Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane nieokreślonym pyłem organicznymJ70.2 Ostre zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekamiJ70.4 Nieokreślone zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekamiJ82 Eozynofilia płucna niesklasyfikowana gdzie indziejM30.1 Guzkowe zapalenie naczyń z zajęciem płuc [Zespół Churg-Straussa]M31.0 Alergiczne zapalenie naczyńM31.3 Ziarniniakowatość Wegenera

Listy dodatkowe do sekcji D

D1

ICD-933.22 Bronchoskopia fiberoskopowa33.239 Bronchoskopia - inna34.22 Wziernikowanie śródpiersia (mediastinoskopia) (mediastinotomia)34.26 Otwarta biopsja śródpiersia34.29 Zabiegi diagnostyczne śródpiersia - inne

D2

ICD-940.59 Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych - inne

Dpw Lista powikłań i chorób współistniejących

ICD-10A02.9 Zakażenia pałeczkami Salmonella, nieokreśloneA04.7 Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Closcridium difficileA05.1 Zatrucie jadem kiełbasianymA05.2 Zatrucie pokarmowe wywołane przez laseczkę Closcridium perfringensA07.2 KryptosporydiozaA15.9 Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznieA16.2 Gruźlica płuc, bez wzmiankowania o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznymA19.2 Gruźlica prosówkowa ostra, nieokreślonaA19.9 Gruźlica prosówkowa, nieokreślonaA31.0 Płucne zakażenia prątkoweA31.8 Inne zakażenia prątkoweA40.9 Posocznica paciorkowcowa, nieokreślonaA49.0 Zakażenie gronkowcowe, nieokreśloneA49.1 Zakażenie paciorkowcowe, nieokreśloneA49.2 Zakażenie wywołane przez pałeczkę Haemophilus influenzae, nieokreśloneB37.0 Zapalenie jamy ustnej wywołane przez CandidaB37.4 Kandydoza umiejscowiona w innych częściach okolicy moczowo-płciowej

Strona 65 z 402

Page 66: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

B37.8 Kandydoza o innym umiejscowieniuB45.9 Kryptokokoza, nieokreślonaB48.4 PenicylozaB59 PneumocystozaC04.9 Nowotwór złośliwy (dno jamy ustnej, nieokreślone)C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznejC08.0 Nowotwór złośliwy (ślinianka podżuchwowa)C10.4 Nowotwór złośliwy (szczelina skrzelowa)C10.9 Nowotwór złośliwy (część ustna gardła, nieokreślona)C14.0 Nowotwór złośliwy (gardło o umiejscowieniu nieokreślonym)C18.0 Nowotwór złośliwy (jelito ślepe)C18.5 Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe)C18.9 Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona)C20 Nowotwór złośliwy odbytnicyC30.0 Nowotwór złośliwy (jama nosowa)C33 Nowotwór złośliwy tchawicyC38.1 Nowotwór złośliwy (śródpiersie przednie)C38.4 Nowotwór złośliwy (opłucna)C41.2 Nowotwór złośliwy (kości kręgosłupa)C41.9 Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe, nieokreślone)C44.3 Nowotwór złośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy)C46.9 Mięsak Kaposi'ego, nieokreślonyC47.4 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe klatki piersiowej)C51.9 Nowotwór złośliwy (srom, nieokreślone)C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowegoC64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowejC67.4 Nowotwór złośliwy (ściana tylna pęcherza moczowego)C68.9 Nowotwór złośliwy (układ moczowy, nieokreślony)C71.0 Nowotwór złośliwy (mózg z wyjątkiem płatów i komór)C71.9 Nowotwór złośliwy (mózg, nieokreślony)C75.5 Nowotwór złośliwy (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe)C77.5 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz miednicy)C78.6 Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowejC79.2 Wtórny nowotwór złośliwy skóryC79.3 Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowychC79.4 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowegoC79.5 Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnegoC79.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowieńC80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowieniaC83.7 Chłoniak nieziarniczy rozlany (guz (chłoniak) burkitta )C88.0 Makroglobulinemia WaldenströmaC88.7 Inne złośliwe choroby immunoproliferacyjneC91.0 Ostra białaczka limfoblastycznaC91.4 Białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell)C91.9 Białaczka limfatyczna, nieokreślonaC92.2 Podostra białaczka szpikowaC92.9 Białaczka szpikowa, nieokreślonaC97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowieńD05.9 Rak in situ sutka, nieokreślonyD12.5 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica esowata)D14.3 Nowotwór niezłośliwy (oskrzela i płuca)D25.9 Mięśniak gładkokomórkowy macicy, nieokreślonyD32.9 Nowotwór niezłośliwy (opony, nieokreślone)D38.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tchawica, oskrzela i płuca)D44.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przewód nosowo-gardłowy)D47.9 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze układu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych, nieokreśloneD51.0 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana niedoborem czynnika wewnętrznegoD52.9 Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowegoD61.8 Inne określone niedokrwistości aplastyczneD64.3 Inne niedokrwistości syderoblastyczneD64.4 Wrodzona niedokrwistość dyserytropoetyczna

Strona 66 z 402

Page 67: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

D67 Dziedziczny niedobór czynnika IXD81.9 Nieokreślone złożone niedobory odpornościD89.0 Hipergammaglobulinemia poliklonalnaE05.9 Tyreotoksykoza, nieokreślonaE14.1 Cukrzyca nieokreślona (z kwasicą ketonową)E14.4 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami neurologicznymi)E14.8 Cukrzyca nieokreślona (z nieokreślonymi powikłaniami)E22.2 Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznegoF20.6 Schizofrenia prostaF31.2 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod maniakalny z objawami psychotycznymiG00.1 Zapalenie opon mózgowych pneumokokoweG07 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG11.3 Bezład móżdżkowy z wadliwym systemem naprawy DNAG20 Choroba ParkinsonaG41.1 Stan padaczkowy typu "petit mal"G45.9 Przemijające mózgowe napady niedokrwienia, nieokreśloneG71.1 Zaburzenia miotoniczneG80.9 Dziecięce porażenie mózgowe, nieokreśloneH30.1 Zapalenie rozsiane naczyniówki i siatkówkiH44.0 Zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej (endophthalmitis)H44.1 Inne zapalenia wnętrza gałki ocznejH46 Zapalenie nerwu wzrokowegoH60.1 Rozlane zapalenie (cellulitis) ucha zewnętrznegoH70.9 Zapalenie wyrostka sutkowatego, nieokreśloneI05.2 Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnościąI24.9 Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślonaI26.0 Zator płucny ze wzmianką o ostrym sercu płucnymI26.9 Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnymI27.0 Pierwotne nadciśnienie płucneI27.9 Zespół sercowo-płucny, nieokreślonyI33.0 Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdziaI47.2 Częstoskurcz komorowyI49.3 Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) komórI50.0 Niewydolność serca zastoinowaI50.1 Niewydolność serca lewokomorowaI50.9 Niewydolność serca, nieokreślonaI60.9 Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślonyI61.9 Krwotok mózgowy, nieokreślonyI62.0 Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)I63.4 Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowychI63.9 Zawał mózgu, nieokreślonyI64 Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowyI65.3 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronneI67.6 Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowegoI72.3 Tętniak tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej)I74.9 Zator i zakrzep tętnicy, nieokreślonejI77.6 Zapalenie tętnicy, nieokreśloneI80.2 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn dolnychI80.3 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nieokreśloneI82.9 Zator i zakrzep żyły, nieokreślonyI83.0 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniemI83.2 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniemI88.0 Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych krezkowychJ12.9 Nieokreślone wirusowe zapalenie płucJ14 Zapalenie płuc wywołane pałeczką grypy (Haemophilus influenzae)J15.0 Zapalenie płuc wywołane pałeczką zapalenia płuc (Klebsiella pneumonia)J15.1 Zapalenie płuc wywołane przez PseudomonasJ15.2 Zapalenie płuc wywołane przez gronkowceJ18.0 Nieokreślone odoskrzelowe zapalenie płucJ18.1 Nieokreślone płatowe zapalenie płucJ18.9 Nieokreślone zapalenie płuc

Strona 67 z 402

Page 68: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

J20.9 Nieokreślone ostre zapalenie oskrzeliJ41.8 Przewlekłe zapalenie oskrzeli mieszane: proste i śluzowo-ropneJ47 Rozstrzenie oskrzeliJ69.8 Zapalenie płuc wywołane innymi ciałami stałymi lub ciekłymiJ85.2 Ropień płuca bez zapalenia płucJ86.0 Ropniak opłucnej z przetokąJ86.9 Ropniak opłucnej bez przetokiJ93.9 Nieokreślona odma opłucnowaJ95.0 Nieprawidłowa czynność po tracheostomiiJ95.4 Zespół MendelsonaK22.2 Niedrożność przełykuK26.2 Wrzód dwunastnicy (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem)K26.5 Wrzód dwunastnicy (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem)

K27.9 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)

K35.1 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z ropniem otrzewnejK42.0 Przepuklina pępkowa, z niedrożnością bez zgorzeliK65.0 Ostre zapalenie otrzewnejK70.3 Alkoholowa marskość wątrobyK75.0 Ropień wątrobyK85 Ostre zapalenie trzustkiK91.4 Nieprawidłowa czynność zespoleń okrężniczych lub jelitowych (kolostomii, enterostomii)L12.1 Pemfigoid bliznowaciejącyL89 Owrzodzenie odleżynoweL97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziejM00.9 Ropne zapalenia stawów, nieokreśloneM10.9 Dna, nieokreślonaM30.1 Guzkowe zapalenie naczyń z zajęciem płuc [Zespół Churg-Straussa]M31.6 Inne olbrzymiokomókowe zapalenie tętnicM32.0 Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekamiM32.1 Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów - Choroba Libman-Sacksa (I39.-*)M32.8 Inne postacie tocznia rumieniowatego układowegoM32.9 Nieokreślony toczeń rumieniowaty układowyM84.3 Złamanie zmiażdżeniowe niesklasyfikowane gdzie indziejM86.9 Nieokreślone zapalenia kości i szpikuM88.9 Choroba Pageta kości, nieokreślonaN01.8 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (inne)N04.4 Zespół nerczycowy (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)N13.6 RoponerczeN32.1 Przetoka pęcherzowo-jelitowaS06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomnościS72.0 Złamanie szyjki kości udowejS72.9 Złamanie kości udowej, część nieokreślonaS81.0 Otwarta rana kolanaS81.7 Mnogie rany otwarte podudziaT90.5 Następstwa urazu śródczaszkowegoZ43.0 Opieka nad pacjentami z tracheostomiąZ93.0 TracheostomiaZ93.1 GastrostomiaZ93.3 Kolostomia

E Choroby serca

E02 Inne zabiegi kardiochirurgiczne > 17 r.ż.y grupa bazowa; wymagane wskazanie procedury z listy procedur E03; wiek > 17 r. ż.

E03 Inne zabiegi kardiochirurgiczne < 18 r.ż.y grupa bazowa; wiek < 18 r.ż.

ICD-935.391 Zabieg naprawczy tętniaka zatoki Valsalvy

Strona 68 z 402

Page 69: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

35.411 Zabieg Rashkinda35.412 Balonowa septostomia przedsionka35.421 Operacja Blalock-Hanlon35.59 Zamknięcie ubytku przegrody serca/ materiał sztuczny - inne35.711 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego35.712 Zamknięcie przetrwałego otworu owalnego35.713 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego typu ostium secundum35.721 Zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego35.722 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej35.731 Zabieg naprawczy kanału przedsionkowo-komorowego35.732 Zamknięcie ubytku typu ostium primum35.733 Zamknięcie rozszczepu zastawki przedsionkowo-komorowej w kanale przedsionkowo-komorowym35.79 Zamknięcie ubytku przegrody serca - inne35.951 Wymiana części ruchomej sztucznej zastawki serca35.952 Powtórne przyszycie sztucznej łatki na ubytek w przegrodzie serca35.953 Powtórne wszycie zastawki serca35.99 Inne operacje zastawek serca36.31 Rewaskularyzacja przezmięśniowa otwarta36.321 Przezskórna przezmięśniowa rewaskularyzacja36.322 Rewaskularyzacja przezmięśniowa metoda torakoskopową36.391 Abrazja osierdzia36.392 Przyszycie sieci do serca36.394 Przeszczep tkanki tłuszczowej ze śródpiersia do mięśnia serca36.395 Przeszczep sieci większej do mięśnia serca36.396 Przeszczep mięśnia piersiowego do mięśnia serca37 312 Wycięcie zbliznowacenia osierdzia37.0 Perikardiocenteza37.111 Nacięcie przedsionka37.112 Nacięcie wsierdzia37.113 Nacięcie mięśnia sercowego37.114 Nacięcie komory serca37.121 Wytworzenie okienka osierdziowego37.122 Perikardioliza37.123 Inna perikardiotomia37.191 Kardioliza37.31 Częściowe wycięcie worka osierdziowego37.311 Wycięcie zbliznowacenia nasierdzia37.41 Wszczepienie urządzenia wspomagającego pracę serca w okolice serca37.49 Inne zabiegi naprawcze serca i osierdzia

E04 Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką g wymagane wskazanie procedury z listy procedur E06, procedury z listy procedur E11 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E17

E05 Pomostowanie naczyń wieńcowych > 69 r.ż. lub z powikłaniami i chorobami współistniejącymiy grupa bazowa; wymagane wskazanie procedury z listy procedur E06; wiek > 69 r.ż. lubv wymagane wskazanie procedury z listy procedur E06 oraz rozpoznania współistniejącego z listy Epw (powikłania i choroby współistniejące)

E06 Pomostowanie naczyń wieńcowych < 70 r.ż. bez powikłań i chorób współistniejącychy grupa bazowa; wiek < 70 r.ż.

ICD-936.031 Endarterektomia tętnicy wieńcowej z łatką36.032 Thrombendarterektomia tętnicy wieńcowej z łatką36.101 Bezpośrednia rewaskularyzacja mięśnia sercowego przy pomocy wewnętrznego poszerzenia światła tętnicy wieńcowej/ sztucznej wstawki naczyniowej/ żyły jako wstawki naczyniowej36.109 Inna rewaskularyzacja serca36.11 Pomost aortalno wieńcowy (1 tętnica wieńcowa)36.12 Pomosty aortalno wieńcowe (2 t.wieńcowe)

Strona 69 z 402

Page 70: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

36.13 Pomosty aortalno wieńcowe (3 t.wieńcowe)36.14 Pomosty aortalno wieńcowe (4 lub więcej t.wieńcowe)36.15 Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna - tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie)36.16 Pomosty tętnica piersiowa wewnętrzna - tętnice wieńcowe (dwa naczynia)36.17 Pomost brzuszno - wieńcowy36.19 Pomosty dla rewaskularyzacji serca - inne36.21 Wszczepienie odgałęzień aorty [odgałęzień aorty wstępującej] do mięśnia sercowego36.22 Wszczepienie naczyń krwionośnych do mięśnia sercowego36.231 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: mięśnia sercowego36.232 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: komory36.233 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: ściany komory36.91 Operacja tętniaka tętnicy wieńcowej36.991 Eksploracja tętnicy wieńcowej36.992 Nacięcie tętnicy wieńcowej36.993 Podwiązanie tętnicy wieńcowej36.994 Zaopatrzenie przetoki tętniczo - żylnej37.771 Usunięcie elektrody nasierdziowej z dojścia przez klatkę piersiową

E11 OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dniz wymagane wskazanie procedury z listy procedur E14, procedury z listy dodatkowej E1 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E17, a także wykonanie w innym terminie w czasie jednego pobytu procedury z listy procedur E11 i z listy dodatkowej E1; czas pobytu > 3 dni

ICD-900.45 Wszczepienie jednego stentu naczyniowego00.661 Balonowa angioplastyka wieńcowa00.662 Aterektomia wieńcowa36.091 Angioplastyka wieńcowa nie określona inaczej

E12 OZW - leczenie inwazyjne złożone g wymagane wskazanie procedury z listy procedur E14, procedury z listy dodatkowej E1 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E17

E13 OZW - leczenie inwazyjne > 3 dni

e wymagane wskazanie procedury z listy procedur E14 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E17; czas pobytu > 3 dni

E14 OZW - leczenie inwazyjne < 4 dni

e wymagane wskazanie procedury z listy procedur E14 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E17; czas pobytu < 4 dni

ICD-900.45 Wszczepienie jednego stentu naczyniowego00.661 Balonowa angioplastyka wieńcowa00.662 Aterektomia wieńcowa36.061 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków, do naczynia wieńcowego - stent niepowlekany36.062 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków, do naczynia wieńcowego - stent powlekany36.063 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków, do naczynia wieńcowego - stent pokrywany, np. heparyną36.064 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków, do naczynia wieńcowego - stent wewnątrznaczyniowy36.065 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków, do naczynia wieńcowego - proteza naczyniowa36.091 Angioplastyka wieńcowa nie określona inaczej37.21 Cewnikowanie prawego serca37.22 Cewnikowanie lewego serca37.23 Cewnikowanie lewego i prawego serca88.521 Angiokardiografia: zastawki pnia płucnego 88.522 Angiokardiografia: prawego przedsionka 88.523 Angiokardiografia: prawej komory (drogi wypływu) 88.531 Angiokardiografia: zastawki aortalnej88.532 Angiokardiografia: lewego przedsionka88.533 Angiokardiografia: lewej komory (drogi wypływu)88.54 Angiokardiografia lewego i prawego serca

Strona 70 z 402

Page 71: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

88.551 Koronarografia metodą Sonesa88.552 Bezpośrednia selektywna koronarografia z jednym cewnikiem88.561 Koronarografia metodą Judkinsa88.562 Koronarografia metodą Ricketta i Abramsa88.563 Bezpośrednia selektywna koronarografia z użyciem dwóch cewników88.57 Koronarografia - inne88.59 Śródoperacyjna fluorescencyjna angiografia naczyniowa

E16 OZW > 69 r.ż. lub z powikłaniami i chorobami współistniejącymiy grupa bazowa; wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E17; wiek > 69 r.ż. lubu wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E17 oraz rozpoznania współistniejącego z listy Epw (lista powikłań i chorób współistniejących)

E17 OZW < 70 r.ż. y grupa bazowa; wiek < 70 r.ż.

ICD-10I20.1 Dusznica bolesna z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowychI21.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniejI21.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnejI21.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacjiI21.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniuI22.0 Ponowny zawał serca ściany przedniejI22.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnejI22.8 Ponowny ostry zawał serca innych miejscI22.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowienuI23.0 Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału sercaI23.1 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału sercaI23.2 Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału sercaI23.3 Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału sercaI23.4 Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału sercaI23.5 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału sercaI23.6 Skrzeplina przedsionka, uszka przedsionka i komory jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału sercaI23.9 Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału sercaI24.0 Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca

E18 OZW bez uniesienia STa grupa bazowa

ICD-10I20.0 Dusznica niestabilnaI21.4 Ostry zawał serca podwsierdziowyI21.9 Ostry zawał serca, nieokreślony

E19 OZW - leczenie z zastosowaniem leku trombolitycznego drugiej/ trzeciej generacji

e wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E19 oraz procedury z listy dodatkowej E8; czas pobytu > 2 dni

ICD-10I21.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniejI21.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnejI21.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacjiI21.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniuI21.4 Ostry zawał serca podwsierdziowyI21.9 Ostry zawał serca, nieokreślonyI22.0 Ponowny zawał serca ściany przedniejI22.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnejI22.8 Ponowny ostry zawał serca innych miejscI22.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowienuI24.0 Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca

Strona 71 z 402

Page 72: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

E21 Przezskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i zewnątrzsercowych > 17 r.ż.y grupa bazowa; wiek > 17 r.ż.

ICD-935.412 Balonowa septostomia przedsionka 35.521 Wprowadzenie parasola przedsionkowego (metoda King Mills)35.721 Zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego35.722 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej35.971 Przezskórne poszerzenie tętnicy płucnej z założeniem protezy wewnątrznaczyniowej35.972 Przezskórne poszerzenie sztucznych połączeń wewntątrzsercowych lub naczyniowo-sercowych

E22 Przezskórne walwuloplastyki > 17 r.ż.y grupa bazowa; wiek > 17 r.ż.

ICD-935.01 Zamknięta walwulotomia aortalna35.02 Zamknięta walwulotomia mitralna35.03 Zamknięta walwulotomia płucna35.04 Zamknięta walwulotomia zastawki trójdzielnej35.09 Zamknięta walwulotomia - inna zastawka35.961 Przezskórna balonowa walwuloplastyka

E23 Angioplastyka wieńcowa z implantacją DES lub urządzeń ochrony odległejf wymagane wskazanie procedury z listy procedur E23 oraz procedury z listy dodatkowej E4

ICD-900.661 Balonowa angioplastyka wieńcowa00.662 Aterektomia wieńcowa36.061 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków, do naczynia wieńcowego - stent niepowlekany36.062 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków, do naczynia wieńcowego - stent powlekany36.063 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków, do naczynia wieńcowego - stent pokrywany, np. heparyną36.064 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków, do naczynia wieńcowego - stent wewnątrznaczyniowy36.065 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków, do naczynia wieńcowego - proteza naczyniowa36.091 Angioplastyka wieńcowa nie określona inaczej

E24 Angioplastyka z implantacją nie mniej niż dwóch stentów lub wielonaczyniowah wymagane wskazanie procedury z listy procedur E25 oraz procedury z listy dodatkowej E2 lub E3

E25 Angioplastyka z zastosowaniem jednego stentu i inne zabiegif wymagane wskazanie procedury z listy procedur E25 oraz procedury z listy dodatkowej E5

ICD-900.661 Balonowa angioplastyka wieńcowa00.662 Aterektomia wieńcowa36.091 Angioplastyka wieńcowa nie określona inaczej

E26 Angioplastyka wieńcowa balonowa a grupa bazowa

ICD-900.661 Balonowa angioplastyka tętnicy wieńcowej

E27 Koronarografia i inne zabiegi inwazyjnea grupa bazowa

ICD-937.21 Cewnikowanie prawego serca37.22 Cewnikowanie lewego serca37.23 Cewnikowanie lewego i prawego serca37.25 Biopsja serca

Strona 72 z 402

Page 73: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

37.78 Wprowadzenie czasowego rozrusznika serca88.421 Arteriografia aorty i łuku aorty88.43 Arteriografia tt. płucnych88.521 Angiokardiografia: zastawki pnia płucnego 88.522 Angiokardiografia: prawego przedsionka 88.523 Angiokardiografia: prawej komory (drogi wypływu) 88.531 Angiokardiografia: zastawki aortalnej88.532 Angiokardiografia: lewego przedsionka88.533 Angiokardiografia: lewej komory (drogi wypływu)88.54 Angiokardiografia lewego i prawego serca88.551 Koronarografia metodą Sonesa88.552 Bezpośrednia selektywna koronarografia z jednym cewnikiem88.561 Koronarografia metodą Judkinsa88.562 Koronarografia metodą Ricketta i Abramsa88.563 Bezpośrednia selektywna koronarografia z użyciem dwóch cewników88.57 Koronarografia – inne88.59 Śródoperacyjna fluorescencyjna angiografia naczyniowa

E31 Wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowegoa grupa bazowa

ICD-937.80 Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inne37.82 Wprowadzenie jednojamowego rozrusznika rytm - na żądanie37.86 Wymiana jednojamowego rozrusznika - regulowanego rytmem innym niż przedsionkowy

E32 Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowegoa grupa bazowa

ICD-937.83 Wprowadzenie rozrusznika dwujamowego37.87 Wymiana rozrusznika dwujamowego

E33 Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT)a grupa bazowa

ICD-900.50 Wszczepienie systemu umiarawiania pracy serca, rozrusznika bez defibrylacji, całkowity system [CRT-P]00.531 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P]

00.532 Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca

E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowegoa grupa bazowa

ICD-937.941 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - jednojamowego37.942 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - jednojamowego37.943 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwujamowego37.944 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwujamowego37.961 Wszczepienie generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - jednojamowego, bez implantacji elektrod37.962 Wszczepienie generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwujamowego, bez implantacji elektrod

E35 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera-defiryblatora dwukomorowegoa grupa bazowa

ICD-937.945 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwukomorowego37.946 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwukomorowego

Strona 73 z 402

Page 74: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

37.963 Wszczepienie generatora impulsów do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwukomorowego, bez implantacji elektrod

E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-Da grupa bazowa

ICD-900.51 Wszczepienie systemu umiarawiania pracy serca, defibrylatora, całkowity system [CRT-D]00.541 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów do defibrylacji (tylko) [CRT-D]

00.542 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora

E37 Reperacja/ repozycja/ rewizja/ wymiana elektrody/ układu stymulującego/ kardiowertera-defibrylatoraa grupa bazowa

ICD-900.52 Wprowadzenie lub wymiana odprowadzenia [elektrody] w systemie żył wieńcowych lewej komory, z dostępu żylnego37.751 Naprawa elektrody z usunięciem i powtórnym wprowadzeniem37.752 Zmiana pozycji elektrody37.759 Rewizja elektrody – inne37.761 Usunięcie lub odłączenie istniejących przezżylnych lub nasierdziowych odprowadzeń z wymianą odprowadzeń przezżylnych37.791 Oczyszczenie i powtórne wytworzenie kieszonki (w skórze lub tkance podskórnej)37.792 Wytworzenie [nowej] kieszonki dla rozrusznika lub CRT-P37.793 Rewizja lub zmiana miejsca wytworzenia kieszonki dla rozrusznika, defibrylatora lub innego wszczepialnego urządzenia dla serca 37.891 Usunięcie urządzenia do umiarawiania pracy serca [CRT-P], bez wymiany37.892 Naprawa rozrusznika37.971 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - jednojamowego37.972 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwujamowego37.973 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji/ defibrylacji [AICD] - dwukomorowego37.991 Wszczepienie defibrylatora37.992 Usunięcie generatora impulsów do kardiowersji/ defibrylacji, bez wymiany37.993 Usunięcie systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów do defibrylacji [CRT-D], bez wymiany37.994 Zmiana pozycji odprowadzeń [elektrod] (odbierających) (do impulsów)37.995 Zmiana pozycji generatora impulsów37.996 Rewizja kieszonki kardiowertera/ defibrylatora (automatycznego)37.997 Zmiana lub rewizja kieszonki dla CRT-D

E38 Usunięcie przezżylne elektrod w przypadku powikłańe wymagane wskazanie procedury z listy procedur E38 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E51

ICD-937.772 Usunięcie przezżylnej elektrody

E39 Leczenie zabiegowe zaburzeń rytmu < 18 r.ż.y grupa bazowa; wiek < 18 r.ż.

ICD-900.51 Wszczepienie systemu umiarawiania pracy serca, defibrylatora, całkowity system [CRT-D]00.541 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów do defibrylacji (tylko) [CRT-D]

00.542 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora

37.341 Ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki serca, metodą endowaskularną 37.342 Ablacja tkanki mięśnia sercowego (krioablacja) (elektroablacja) (laserowa) (mikrofalowa) (falami radiowymi), przez cewnik 37.411 Urządzenie wspomagające pracę serca (CSD)37.412 Nasierdziowe urządzenie wspomagające pracę serca37.413 Urządzenie wspomagające pracę komór serca z powierzchni serca37.80 Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inne37.82 Wprowadzenie jednojamowego rozrusznika rytm - na żądanie37.83 Wprowadzenie rozrusznika dwujamowego37.86 Wymiana jednojamowego rozrusznika - regulowanego rytmem innym niż przedsionkowy37.87 Wymiana rozrusznika dwujamowego

Strona 74 z 402

Page 75: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

E41 Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3Df wymagane wskazanie procedury z listy procedur E43 oraz procedury z listy dodatkowej E7

E42 Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznegof wymagane wskazanie procedury z listy procedur E43 oraz procedury z listy dodatkowej E6

E43 Ablacja zaburzeń rytmua grupa bazowa

ICD-937.341 Ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki serca, metodą endowaskularną 37.342 Ablacja tkanki mięśnia sercowego (krioablacja) (elektroablacja) (laserowa) (mikrofalowa) (falami radiowymi), przez cewnik

E51 Zapalenie wsierdziaa grupa bazowa

ICD-10B37.6 Zapalenie wsierdzia wywołane przez Candida (I39.8*)I33.0 Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdziaI33.9 Ostre zapalenie wsierdzia, nieokreślone

E52 Zaawansowana niewydolność krążeniae wymagane wskazanie procedury z listy procedur E52 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E54

ICD-937.61 Wszczepienie balona pulsacyjnego39.951 Hemodializa39.952 Ciągłe leczenie nerkozastępcze99.296 24-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta - adrenergicznych99.297 24-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnich99.298 24-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnych

E53 Niewydolność krążenia > 69 r.ż. lub z powikłaniami i chorobami współistniejącymiy grupa bazowa; wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E54; wiek > 69 r.ż. lubu wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E54 oraz rozpoznania współistniejącego z listy Epw (lista powikłań i chorób współistniejących)

E54 Niewydolność krążenia < 70 r.ż. bez powikłań i chorób współistniejącychy grupa bazowa; wiek < 70 r.ż.

ICD-10I50.0 Niewydolność serca zastoinowaI50.1 Niewydolność serca lewokomorowaI50.9 Niewydolność serca, nieokreślonaR57.0 Wstrząs kardiogennyR57.1 Wstrząs hipowolemicznyR57.8 Wstrząs innyR57.9 Wstrząs, nieokreślony

E55 Zakrzepica żył głębokicha grupa bazowa

ICD-10I80.1 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żyły udowejI80.2 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn dolnychI80.3 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nieokreśloneI82.2 Zator i zakrzep żyły głównej

E56 Choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z powikłaniami i chorobami współistniejącymi

Strona 75 z 402

Page 76: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

y grupa bazowa; wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E57; wiek > 69 r.ż. lubu wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E57 oraz rozpoznania współistniejącego z listy Epw (lista powikłań i chorób współistniejących)

E57 Choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez powikłań i chorób współistniejącychy grupa bazowa; wiek > 17 r.ż. < 70 r.ż.

ICD-10I20.8 Inne postacie dusznicy bolesnejI20.9 Dusznica bolesna, nieokreślonaI24.1 Zespół DressleraI24.8 Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej sercaI24.9 Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślonaI25.0 Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycyI25.1 Choroba serca w przebiegu miażdżycyI25.2 Stary (przebyty) zawał sercaI25.4 Tętniak naczyń wieńcowychI25.5 Kardiomiopatia niedokrwiennaI25.6 "Ciche" (nieme) niedokrwienie sercaI25.8 Inne postacie przewlekłej choroby niedokrwiennej sercaI25.9 Przewlekła choroba niedokrwienna serca, nieokreślonaI51.0 Ubytek przegody serca, nabyty

E59 Nagłe zatrzymanie krążeniaa grupa bazowa

ICD-10I46.0 Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacjąI46.1 Nagła śmierć sercowa, tak opisanaI46.9 Zatrzymanie krążenia, nieokreśloneR96.0 Śmierć natychmiastowaR96.1 Śmierć w ciągu pierwszych 24 godzin od pojawienia się objawów, nie dająca się wytłumaczyć inaczej

E61 Zaburzenia rytmu serca > 69 r.ż. lub z powikłaniami i chorobami współistniejącymiy grupa bazowa; wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E64; wiek > 69 r.ż. lubu wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E64 oraz rozpoznania współistniejącego z listy Epw (lista powikłań i chorób współistniejących)

E62 Zaburzenia rytmu serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez powikłań i chorób współistniejącychy grupa bazowa; wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E64; wiek > 17 r.ż. < 70 r.ż

E63 Zaburzenia rytmu serca < 1 r.ż. lub < 18 r.ż. z powikłaniami i chorobami współistniejącymiy grupa bazowa; wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E64; wiek < 1 r.ż. lubu wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E64 oraz rozpoznania współistniejącego z listy Epwdz (lista powikłań i chorób współistniejących dla dzieci); wiek > 0 < 18 r.ż.

E64 Zaburzenia rytmu serca > 0 r.ż. i < 18 r.ż. y grupa bazowa; wiek > 0 r.ż. < 18 r.ż.

ICD-10I44.0 Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopniaI44.1 Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopniaI44.2 Blok przedsionkowo-komorowy zupełnyI44.3 Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komoroweI44.4 Blok przedniej gałęzi lewej odnogiI44.5 Blok tylnej gałęzi lewej odnogiI44.6 Inny i nieokreślony blok gałęziI44.7 Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nieokreślony

Strona 76 z 402

Page 77: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

I45.0 Blok prawej odnogiI45.1 Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego HisaI45.2 Blok dwugałęziowyI45.3 Blok trójgałęziowyI45.4 Nieokreślony blok wewnątrzkomorowyI45.5 Inny określony blok sercaI45.6 Zespół preekscytacjiI45.8 Inne określone zaburzenia przewodnictwaI45.9 Zaburzenie przewodnictwa, nieokreśloneI47.0 Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej (re-entry)I47.1 Częstoskurcz nadkomorowyI47.2 Częstoskurcz komorowyI47.9 Częstoskurcz napadowy, nieokreślonyI48 Migotanie i trzepotanie przedsionkówI49.0 Migotanie i trzepotanie komórI49.1 Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowaI49.2 Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z łącza przedsionkowo-komorowegoI49.3 Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) komórI49.4 Inne i nieokreślone przedwczesne depolaryzacje (pobudzenia)I49.5 Zespół chorej zatokiI49.8 Inne określone zaburzenia rytmu sercaI49.9 Zaburzenia rytmu serca, nieokreśloneR00.0 Tachykardia, nieokreślonaR00.1 Bradykardia, nieokreślonaR00.2 Kołatanie serca [uczucie bicia serca]R00.8 Inne i nieokreślone zaburzenia bicia serca

E71 Omdlenie i zapaść a grupa bazowa

ICD-10I95.1 Niedociśnienie tętnicze ortostatyczneR55 Omdlenie i zapaść

E72 Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej > 17 r.ż. y grupa bazowa; wiek > 17 r.ż.

ICD-10R07.2 Ból w okolicy przedsercowejR07.3 Inne bóle w klatce piersiowejR07.4 Ból w klatce piersiowej, nieokreślonyZ03.4 Obserwacja w kierunku podejrzewanego zawału mięśnia sercowegoZ03.5 Obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób sercowo-naczyniowych

E73 Choroby zastawek serca > 17 r.ż.y grupa bazowa; wiek > 17 r.ż.

ICD-10I01.1 Ostre reumatyczne zapalenie wsierdziaI05.0 Zwężenie lewego ujścia żylnegoI05.1 Reumatyczna niedomykalność zastawki dwudzielnejI05.2 Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnościąI05.8 Inne wady zastawki dwudzielnejI05.9 Wada zastawki dwudzielnej, nieokreślonaI06.0 Reumatyczne zwężenie tętnicy głównejI06.1 Reumatyczna niedomykalność zastawki tętnicy głównejI06.2 Reumatyczne zwężenie lewego ujścia tętniczego z niedomykalnością zastawekI06.8 Inne wady reumatyczne zastawki tętnicy głównejI06.9 Wada reumatyczna zastawki tętnicy głównej, nieokreślonaI07.0 Zwężenie zastawki trójdzielnejI07.1 Niedomykalność zastawki trójdzielnej

Strona 77 z 402

Page 78: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

I07.2 Zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnościąI07.8 Inne wady zastawki trójdzielnejI07.9 Wada zastawki trójdzielnej, nieokreślonaI08.0 Wady zastawek dwudzielnej i tętnicy głównejI08.1 Wady zastawek dwudzielnej i trójdzielnejI08.2 Wady zastawek tętnicy głównej i trójdzielnejI08.3 Skojarzone wady zastawek dwudzielnej, trójdzielnej i tętnicy głównejI08.8 Inne wady skojarzone wielu zastawekI08.9 Wady wielu zastawek, nieokreślonaI09.1 Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawki, nieokreśloneI09.8 Inne określone reumatyczne choroby sercaI34.0 Niedomykalność zastawki dwudzielnejI34.1 Wypadanie płatka(-ów) zastawki dwudzielnejI34.2 Niereumatyczne zwężenie zastawki dwudzielnejI34.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnejI34.9 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej, nieokreśloneI35.0 Zwężenie zastawki tętnicy głównejI35.1 Niedomykalność zastawki tętnicy głównejI35.2 Zwężenie zastawki tętnicy głównej z niedomykalnościąI35.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównejI35.9 Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, nieokreśloneI36.0 Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnejI36.1 Niereumatyczna niedomykalność zastawki trójdzielnejI36.2 Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnościąI36.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnejI36.9 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, nieokreśloneI37.0 Zwężenie zastawki pnia płucnegoI37.1 Niedomykalność zastawki pnia płucnegoI37.2 Zwężenie zastawki pnia płucnego z niedomykalnościąI37.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnegoI37.9 Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego, nieokreśloneI38 Zapalenie wsierdzia i zaburzenia funkcji zastawek serca w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejI51.1 Pęknięcie struny ścięgnistej niesklasyfikowane gdzie indziejI51.2 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego niesklasyfikowane gdzie indziej

E74 Wrodzone wady serca > 17 r.ż.y grupa bazowa; wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E76; wiek > 17 r.ż.

E75 Wrodzone wady serca < 1 r.ż. albo < 18 r.ż. z pwy grupa bazowa; wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E76; wiek < 1 r.ż. lubu wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E76 oraz rozpoznania współistniejącego z listy Epwdz (lista powikłań i chorób współistniejących dla dzieci); wiek > 0 < 18 r.ż.

E76 Wrodzone wady serca > 0 r.ż. i < 18 r.ż. y grupa bazowa; wiek > 0 r.ż. < 18 r.ż.

ICD-10Q20.0 Wspólny pień tętniczyQ20.1 Odejście obu dużych naczyń z prawej komoryQ20.2 Odejście obu dużych naczyń z lewej komoryQ20.3 Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętniczeQ20.4 Odejście obu dużych naczyń serca z jednej komoryQ20.5 Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komoroweQ20.6 Izomeria uszek przedsionków sercaQ20.8 Inne wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowychQ20.9 Wrodzona wada rozwojowa jam i połączeń sercowych, nieokreślonaQ21.0 Ubytek przegrody międzykomorowejQ21.1 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowejQ21.2 Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowejQ21.3 Tetralogia Fallota

Strona 78 z 402

Page 79: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

Q21.4 Ubytek przegrody aortalno-płucnejQ21.8 Inna wrodzona wada rozwojowa przegród sercaQ21.9 Wrodzona wada przegrody serca, nieokreślonaQ22.0 Zarośnięcie zastawki pnia płucnegoQ22.1 Wrodzone zwężenie zastawki pnia płucnegoQ22.2 Wrodzona niedomykalność zastawki pnia płucnegoQ22.3 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnegoQ22.4 Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnejQ22.5 Choroba EbsteinaQ22.6 Zespół niedorozwoju prawej części sercaQ22.8 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnejQ22.9 Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nieokreślonaQ23.0 Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewegoQ23.1 Wrodzona niedomykalność zastawki aortyQ23.2 Wrodzone zwężenie zastawki dwudzielnejQ23.3 Wrodzona niedomykalność zastawki dwudzielnejQ23.4 Zespół niedorozwoju lewej części sercaQ23.8 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnejQ23.9 Wrodzona wada zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, nieokreślonaQ24.0 Prawostronne położenie sercaQ24.1 Serce lewostronneQ24.2 Serce trójprzedsionkoweQ24.3 Wrodzone zwężenie stożka tętniczego prawej komoryQ24.4 Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego podzastawkoweQ24.5 Wada rozwojowa naczyń wieńcowychQ24.6 Wrodzony blok sercaQ24.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe sercaQ24.9 Wrodzona wada rozwojowa serca, nieokreślonaQ25.0 Drożny przewód tętniczyQ25.1 Zwężenie cieśni aortyQ25.2 Zarośnięcie aortyQ25.3 Zwężenie aortyQ25.4 Inne wrodzone wady rozwojowe aortyQ25.5 Zarośnięcie pnia płucnegoQ25.6 Zwężenie pnia płucnegoQ25.7 Inne wrodzone wady rozwojowe pnia płucnegoQ26.0 Wrodzone zwężenie żyły głównejQ26.1 Przetrwała płodowa lewa górna żyła głównaQ26.2 Całkowicie nieprawidłowe ujście żył płucnychQ26.3 Częściowo nieprawidłowe ujście żył płucnychQ26.4 Nieprawidłowe ujście żył płucnych, nieokreśloneQ26.8 Inne wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowychQ26.9 Wrodzona wada rozwojowa dużych żył, nieokreślona

E77 Inne choroby układu krążenia > 17 r.ż.y grupa bazowa; wiek > 17 r.ż.

ICD-10A39.5 Meningokokowa choroba sercaA52.0 Kiła układu krążeniaB33.2 Wirusowe zapalenie sercaB39.9 Histoplazmoza, nieokreślonaB57.0 Ostra choroba Chagasa z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)C38.0 Nowotwór złośliwy (serce)C75.5 Nowotwór złośliwy (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe)D15.1 Nowotwór niezłośliwy (serce)D18.0 Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowieniaD44.6 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (kłębek szyjny)D44.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe)I01.0 Ostre reumatyczne zapalenie osierdziaI01.2 Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia serca

Strona 79 z 402

Page 80: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

I01.8 Inne ostre choroby reumatyczne sercaI01.9 Ostra choroba reumatyczna serca nieokreślonaI02.0 Pląsawica reumatyczna z zajęciem sercaI02.9 Pląsawica reumatyczna bez zajęcia sercaI09.0 Reumatyczne zapalenie mięśnia sercaI09.2 Przewlekłe reumatyczne zapalenie osierdziaI09.9 Choroba reumatyczna serca, nieokreślonaI25.3 Tętniak sercaI26.0 Zator płucny ze wzmianką o ostrym sercu płucnymI27.1 Choroba serca w przebiegu kifoskoliozyI27.8 Inne określone zespoły sercowo-płucneI27.9 Zespół sercowo-płucny, nieokreślonyI28.0 Przetoka tętniczo-żylna naczyń płucnychI28.1 Tętniak tętnicy płucnejI28.8 Inne określone choroby naczyń płucnychI28.9 Choroba naczyń płucnych, nieokreślonaI30.0 Ostre nieokreślone samoistne zapalenie osierdziaI30.1 Zapalenie osierdzia zakaźneI30.8 Inne postacie ostrego zapalenia osierdziaI30.9 Ostre zapalenie osierdzia, nieokreśloneI31.0 Przewlekłe zarostowe zapalenie osierdziaI31.1 Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdziaI31.2 Krwiak osierdzia niesklasyfikowany gdzie indziejI31.3 Płyn w worku osierdziowym (niezapalny)I31.8 Inne określone choroby osierdziaI31.9 Choroba osierdzia, nieokreślonaI40.0 Infekcyjne zapalenie mięśnia sercowegoI40.1 Izolowane zapalenie mięśnia sercowegoI40.8 Inne ostre zapalenie mięśnia sercowegoI40.9 Ostre zapalenie mięśnia sercowego, nieokreśloneI42.0 Kardiomiopatia rozstrzeniowaI42.1 Przerostowa kardiomiopatia zawężającaI42.2 Inne kardiomiopatie przerostoweI42.3 Choroba wsierdzia (eozynofilowa)I42.4 Zwłóknienie sprężyste wsierdzia (fibroelastoza wsierdzia)I42.5 Inne kardiomiopatie zaciskające (restrykcyjne)I42.6 Kardiomiopatia alkoholowaI42.7 Kardiomiopatia wywołana przez leki i inne czynniki zewnętrzneI42.8 Inne kardiomiopatieI42.9 Kardiomiopatia, nieokreślonaI51.3 Zakrzep (skrzeplina) wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziejI51.4 Zapalenie mięśnia serca, nieokreśloneI51.5 Zwyrodnienie mięśnia sercaI51.6 Choroby serca i naczyń krwionośnych, nieokreśloneI51.7 Powiększenie sercaI51.8 Inne niedokładnieokreślone choroby sercaI71.0 Tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej (każdego odcinka)I95.0 Samoistne niedociśnienie tętniczeI95.2 Niedociśnienie tętnicze wywołane przez lekiI95.8 Inne niedociśnienie tętniczeI95.9 Niedociśnienie tętnicze, nieokreśloneI97.0 Zespół po kardiotomiiI97.1 Inne zaburzenia czynności układu krążenia po operacjach sercaI97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziejI97.9 Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nieokreśloneR01.1 Szmer serca, nieokreślonyR01.2 Inne zjawiska osłuchowe w okolicy sercaR03.0 Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, bez rozpoznanego nadciśnienia tętniczegoR03.1 Nieokreślone niskie ciśnienie tętnicze krwiR58 Krwotok, gdzie indziej niesklasyfikowanyR93.1 Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych serca i krążenia wieńcowego

Strona 80 z 402

Page 81: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

R94.3 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych serca i naczyńS26.0 Uraz serca z tamponadą worka osierdziowegoS26.8 Inne urazy sercaS26.9 Uraz serca, nieokreślonyT82.0 Mechaniczne powikłanie protezy zastawki sercaT82.1 Mechaniczne powikłanie stosowania elektronicznego urządzenia sercaT82.2 Mechaniczne powikłanie przeszczepu tętnicy wieńcowej typu bypass i przeszczepów zastawekT82.5 Mechaniczne powikłanie innych sercowych i naczyniowych urządzeń i wszczepówZ45.0 Dopasowanie i założenie rozrusznika serca

E78 Inne choroby układu krążenia < 1 r.ż. albo < 18 r.ż. z pwy grupa bazowa; wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E79; wiek < 1 r.ż. lubu wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E79 oraz rozpoznania współistniejącego z listy Epwdz (lista powikłań i chorób współistniejących dla dzieci); wiek > 0 < 18 r.ż.

E79 Inne choroby układu krążenia > 0 r.ż. i < 18 r.ż. y grupa bazowa; wiek > 0 r.ż. < 18 r.ż.

ICD-10I01.0 Ostre reumatyczne zapalenie osierdziaI01.2 Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia sercaI01.8 Inne ostre choroby reumatyczne sercaI01.9 Ostra choroba reumatyczna serca nieokreślonaI05.0 Zwężenie lewego ujścia żylnegoI05.1 Reumatyczna niedomykalność zastawki dwudzielnejI05.2 Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnościąI05.8 Inne wady zastawki dwudzielnejI05.9 Wada zastawki dwudzielnej, nieokreślonaI06.0 Reumatyczne zwężenie tętnicy głównejI06.1 Reumatyczna niedomykalność zastawki tętnicy głównejI06.2 Reumatyczne zwężenie lewego ujścia tętniczego z niedomykalnością zastawekI06.8 Inne wady reumatyczne zastawki tętnicy głównejI06.9 Wada reumatyczna zastawki tętnicy głównej, nieokreślonaI07.0 Zwężenie zastawki trójdzielnejI07.1 Niedomykalność zastawki trójdzielnejI07.2 Zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnościąI07.8 Inne wady zastawki trójdzielnejI07.9 Wada zastawki trójdzielnej, nieokreślonaI08.0 Wady zastawek dwudzielnej i tętnicy głównejI08.1 Wady zastawek dwudzielnej i trójdzielnejI08.2 Wady zastawek tętnicy głównej i trójdzielnejI08.3 Skojarzone wady zastawek dwudzielnej, trójdzielnej i tętnicy głównejI08.8 Inne wady skojarzone wielu zastawekI08.9 Wady wielu zastawek, nieokreślonaI09.1 Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawki, nieokreśloneI09.8 Inne określone reumatyczne choroby sercaI10 Samoistne (pierwotne) nadciśnienieI11.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością sercaI11.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności sercaI12.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerekI12.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerekI13.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością sercaI13.1 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerekI13.2 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową) niewydolnością serca jak i niewydolnością nerekI13.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślonaI15.0 Nadciśnienie naczyniowo-nerkoweI15.1 Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerekI15.2 Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczegoI15.8 Inne wtórne nadciśnienieI15.9 Nadciśnienie wtórne, nieokreślone

Strona 81 z 402

Page 82: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

I20.0 Dusznica niestabilnaI20.1 Dusznica bolesna z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowychI20.8 Inne postacie dusznicy bolesnejI20.9 Dusznica bolesna, nieokreślonaI21.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniejI21.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnejI21.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacjiI21.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniuI21.4 Ostry zawał serca podwsierdziowyI21.9 Ostry zawał serca, nieokreślonyI22.0 Ponowny zawał serca ściany przedniejI22.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnejI22.8 Ponowny ostry zawał serca innych miejscI22.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowienuI23.0 Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału sercaI23.1 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału sercaI23.2 Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału sercaI23.3 Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału sercaI23.4 Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału sercaI23.5 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału sercaI23.6 Skrzeplina przedsionka, uszka przedsionka i komory jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału sercaI23.9 Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału sercaI24.0 Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału sercaI24.1 Zespół DressleraI24.8 Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej sercaI24.9 Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślonaI25.0 Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycyI25.1 Choroba serca w przebiegu miażdżycyI25.2 Stary (przebyty) zawał sercaI25.4 Tętniak naczyń wieńcowychI25.5 Kardiomiopatia niedokrwiennaI25.6 "Ciche" (nieme) niedokrwienie sercaI25.8 Inne postacie przewlekłej choroby niedokrwiennej sercaI25.9 Przewlekła choroba niedokrwienna serca, nieokreślonaI26.0 Zator płucny ze wzmianką o ostrym sercu płucnymI26.9 Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnymI27.0 Pierwotne nadciśnienie płucneI27.1 Choroba serca w przebiegu kifoskoliozyI27.8 Inne określone zespoły sercowo-płucneI27.9 Zespół sercowo-płucny, nieokreślonyI28.0 Przetoka tętniczo-żylna naczyń płucnychI28.1 Tętniak tętnicy płucnejI28.8 Inne określone choroby naczyń płucnychI28.9 Choroba naczyń płucnych, nieokreślonaI30.0 Ostre nieokreślone samoistne zapalenie osierdziaI30.1 Zapalenie osierdzia zakaźneI30.8 Inne postacie ostrego zapalenia osierdziaI30.9 Ostre zapalenie osierdzia, nieokreśloneI31.0 Przewlekłe zarostowe zapalenie osierdziaI31.1 Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdziaI31.2 Krwiak osierdzia niesklasyfikowany gdzie indziejI31.3 Płyn w worku osierdziowym (niezapalny)I31.8 Inne określone choroby osierdziaI31.9 Choroba osierdzia, nieokreślonaI32.0 Zapalenie osierdzia w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziejI32.1 Zapalenie osierdzia w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejI32.8 Zapalenie osierdzia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejI33.0 Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdziaI33.9 Ostre zapalenie wsierdzia, nieokreśloneI34.0 Niedomykalność zastawki dwudzielnejI34.1 Wypadanie płatka(-ów) zastawki dwudzielnej

Strona 82 z 402

Page 83: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

I34.2 Niereumatyczne zwężenie zastawki dwudzielnejI34.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnejI34.9 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej, nieokreśloneI35.0 Zwężenie zastawki tętnicy głównejI35.1 Niedomykalność zastawki tętnicy głównejI35.2 Zwężenie zastawki tętnicy głównej z niedomykalnościąI35.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównejI35.9 Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, nieokreśloneI36.0 Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnejI36.1 Niereumatyczna niedomykalność zastawki trójdzielnejI36.2Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnościąI36.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnejI36.9 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, nieokreśloneI37.0 Zwężenie zastawki pnia płucnegoI37.1 Niedomykalność zastawki pnia płucnegoI37.2 Zwężenie zastawki pnia płucnego z niedomykalnościąI37.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnegoI37.9 Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego, nieokreśloneI38 Zapalenie wsierdzia, zastawki, nieokreśloneI39.0 Zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejI39.1 Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejI39.2 Zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejI39.3 Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejI39.4 Zaburzenia funkcji wielu zastawek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejI39.8 Zapalenie wsierdzia, zastawki, nieokreślone, w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejI40.0 Infekcyjne zapalenie mięśnia sercowegoI40.1 Izolowane zapalenie mięśnia sercowegoI40.8 Inne ostre zapalenie mięśnia sercowegoI40.9 Ostre zapalenie mięśnia sercowego, nieokreśloneI41.0 Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziejI41.1 Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziejI41.2 Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejI41.8 Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejI42.0 Kardiomiopatia rozstrzeniowaI42.1 Przerostowa kardiomiopatia zawężającaI42.2 Inne kardiomiopatie przerostoweI42.3 Choroba wsierdzia (eozynofilowa)I42.4 Zwłóknienie sprężyste wsierdzia (fibroelastoza wsierdzia)I42.5 Inne kardiomiopatie zaciskające (restrykcyjne)

I42.6 Kardiomiopatia alkoholowa

I42.7 Kardiomiopatia wywołana przez leki i inne czynniki zewnętrzneI42.8 Inne kardiomiopatieI42.9 Kardiomiopatia, nieokreślonaI43.0 Kardiomiopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejI43.1 Kardiomiopatia w chorobach metabolicznychI43.2 Kardiomiopatia w chorobach z niedoborów pokarmowychI43.8 Kardiomiopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejI51.1 Pęknięcie struny ścięgnistej niesklasyfikowane gdzie indziejI51.2 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego niesklasyfikowane gdzie indziejI51.3 Zakrzep (skrzeplina) wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziejI51.4 Zapalenie mięśnia serca, nieokreśloneI51.5 Zwyrodnienie mięśnia sercaI51.6 Choroby serca i naczyń krwionośnych, nieokreśloneI51.7 Powiększenie sercaI51.8 Inne niedokładnie określone choroby sercaI52.0 Inne zaburzenia funkcji serca w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziejI52.1 Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejI52.8 Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejM30.3 Zespół śluzówkowo-skórno-węzłowy [Choroba Kawasaki]R07.2 Ból w okolicy przedsercowej

Strona 83 z 402

Page 84: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

R07.3 Inne bóle w klatce piersiowejR07.4 Ból w klatce piersiowej, nieokreślonyR23.0 SinicaR50.0 Gorączka z dreszczamiR50.1 Gorączka ciągłaR50.9 Gorączka, nieokreślonaR55 Omdlenie i zapaść

E86 Ciężkie nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż. z powikłaniami i chorobami współistniejącymix wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E88 i rozpoznania współistniejącego z listy Epw oraz procedury z listy procedur E86; czas pobytu > 3 dni

ICD-987.031 Komputerowa tomografia głowy i/lub szyi bez kontrastu87.032 Komputerowa tomografia głowy i/lub szyi z kontrastem88.011 Komputerowa tomografia brzucha bez kontrastu88.012 Komputerowa tomografia brzucha z kontrastem88.411 Arteriografia tętnicy podstawnej mózgu88.412 Arteriografia tętnicy szyjnej wewnętrznej88.413 Arteriografia krążenia w tylnej części mózgu88.414 Arteriografia tętnicy kręgowej88.723 Echokardiografia obciążeniowa88.724 Echokardiografia z kontrastem88.758 Diagnostyka ultrasonograficzna z dopplerem tętnic narządów miąższowych (tętnic nerkowych)88.761 Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej (skan B i/ lub w czasie rzeczywistym)88.91 Rezonans magnetyczny mózgu/ pnia88.971 Rezonans magnetyczny jamy brzusznej89.171 Polisomnogram, w tym: badanie wstępne z użyciem pulsoksymetrii nocnej89.542 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)89.611 Monitorowanie ciśnienia tętniczego przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)

E87 Ciężkie nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż. bez powikłań i chorób współistniejącyche wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań E88 oraz procedury z listy procedur E86

E88 Nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.y grupa bazowa; wiek > 17 r.ż.

ICD-10I10 Samoistne (pierwotne) nadciśnienieI11.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością sercaI11.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności sercaI13.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością sercaI13.1 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerekI13.2 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową) niewydolnością serca jak i niewydolnością nerekI13.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślonaI15.0 Nadciśnienie naczyniowo-nerkoweI15.1 Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerekI15.2 Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczegoI15.8 Inne wtórne nadciśnienieI15.9 Nadciśnienie wtórne, nieokreślone

listy dodatkowe

E1

ICD-900.46 Wszczepienie dwóch stentów naczyniowych00.47 Wszczepienie trzech stentów naczyniowych00.48 Wszczepienie czterech lub więcej stentów naczyniowych36.04 Wlew czynnika przeciwzakrzepowego do tętnicy wieńcowej36.071 Stent wewnątrznaczyniowy uwalniający lek do tętnicy wieńcowej

Strona 84 z 402

Page 85: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

37.61 Wszczepienie balona pulsacyjnego37.70 Wstępne wprowadzenie elektrody - inne37.71 Wstępne wprowadzenie przezżylnej elektrody do komory37.72 Wstępne wprowadzenie przezżylnej elektrody do komory/ przedsionka37.73 Wstępne wprowadzenie elektrod rozrusznika do przedsionka przezżylnie37.78 Wprowadzenie czasowego rozrusznika serca37.80 Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inne37.82 Wprowadzenie jednojamowego rozrusznika rytm - na żądanie37.83 Wprowadzenie rozrusznika dwujamowego99.102 Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji99.103 Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacji

E2

ICD-900.46 Wszczepienie dwóch stentów naczyniowych00.47 Wszczepienie trzech stentów naczyniowych00.48 Wszczepienie czterech lub więcej stentów naczyniowych

E3

ICD-900.40 Zabieg na pojedynczym naczyniu 00.41 Zabieg na dwóch naczyniach00.42 Zabieg na trzech naczyniach00.43 Zabieg na czterech lub więcej naczyniach

E4

ICD-900.67 Wprowadzenie stentów uwalniających lek do naczyń obwodowych 36.061 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków, do naczynia wieńcowego - stent niepowlekany36.062 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków, do naczynia wieńcowego - stent powlekany36.063 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków, do naczynia wieńcowego - stent pokrywany, np. heparyną36.064 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków, do naczynia wieńcowego - stent wewnątrznaczyniowy36.065 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków, do naczynia wieńcowego - proteza naczyniowa36.071 Stent wewnątrznaczyniowy uwalniający lek do tętnicy wieńcowej

E5

ICD-900.45 Wszczepienie jednego stentu naczyniowego

E6

ICD-937.271 Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego

E7

ICD-937.272 Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D

E8

ICD-999.102 Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji99.103 Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacji

Epwdz Lista powikłań i chorób współistniejących u dzieci

Strona 85 z 402

Page 86: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

ICD-10A40.0 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy AA40.1 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy BA40.2 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy DA40.3 Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniaeA40.8 Inne posocznice paciorkowcoweA40.9 Posocznica paciorkowcowa, nieokreślonaA41.0 Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureusA41.1 Posocznica wywołana przez inne określone gronkowceA41.2 Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowceA41.3 Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzeaA41.4 Posocznica wywołana przez beztlenowceA41.5 Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemneA41.8 Inna posocznica, nieokreślonaA41.9 Posocznica, nieokreślonaI26.0 Zator płucny ze wzmianką o ostrym sercu płucnymI26.9 Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnymI27.0 Pierwotne nadciśnienie płucneI27.9 Zespół sercowo-płucny, nieokreślonyI50.0 Niewydolność serca zastoinowaI50.1 Niewydolność serca lewokomorowaI50.9 Niewydolność serca, nieokreślonaI63.1 Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic przedmózgowychI63.4 Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowychI74.0 Zator i zakrzep brzusznej części tętnicy głównejI74.1 Zator i zakrzep innych i nieokreślonych odcinków tętnicy głównejI74.2 Zator i zakrzep tętnic kończyn górnychI74.3 Zator i zakrzep tętnic kończyn dolnychI74.4 Zator i zakrzep tętnic kończyn, nieokreślonyI74.5 Zator i zakrzep tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej)I74.8 Zator i zakrzep innych tętnicI74.9 Zator i zakrzep tętnicy, nieokreślonejI82.0 Zespół Budda-ChiariegoI82.1 Zapalenie zakrzepowe żył, wędrująceI82.2 Zator i zakrzep żyły głównejI82.3 Zator i zakrzep żyły nerkowejI82.8 Zator i zakrzep innych określonych żyłI82.9 Zator i zakrzep żyły, nieokreślonyJ12.0 Zapalenie płuc wywołane adenowirusemJ12.1 Zapalenie płuc wywołane wirusem RSJ12.2 Zapalenie płuc wywołane wirusem paragrypowymJ12.8 Zapalenie płuc wywołane innym wirusemJ12.9 Nieokreślone wirusowe zapalenie płucJ13 Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami (Stereptococcus pneumoniae)J14 Zapalenie płuc wywołane pałeczką grypy (Haemophilus influenzae)J15.0 Zapalenie płuc wywołane pałeczką zapalenia płuc (Klebsiella pneumonia)J15.1 Zapalenie płuc wywołane przez PseudomonasJ15.2 Zapalenie płuc wywołane przez gronkowceJ15.3 Zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce grupy BJ15.4 Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowceJ15.5 Zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę okrężnicy (Eschericha coli)J15.6 Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemneJ15.7 Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniaeJ15.8 Zapalenie płuc wywołane innymi bakteriamiJ15.9 Nieokreślone bakteryjne zapalenie płucJ16.0 Zapalenie płuc wywołane przez chlamydieJ16.8 Zapalenie płuc wywołane przez inne określone drobnoustrojeJ17.0 Zapalenie płuc w przebiegu chorób (zakaźnych) bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziejJ17.1 Zapalenie płuc w przebiegu chorób zakaźnych wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziejJ17.2 Zapalenie płuc w przebiegu grzybicyJ17.3 Zapalenie płuc w przebiegu chorób pasożytniczych

Strona 86 z 402

Page 87: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

J17.8 Zapalenie płuc w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziejJ18.1 Nieokreślone płatowe zapalenie płucJ18.8 Zapalenie płuc wywołane innymi nieokreślonymi drobnoustrojamiJ18.9 Nieokreślone zapalenie płucR23.0 SinicaR57.0 Wstrząs kardiogenny

Epw Lista powikłań i chorób współistniejących

ICD-10A02.0 Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki SalmonellaA02.9 Zakażenia pałeczkami Salmonella, nieokreśloneA15.9 Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznieA18.3 Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowychA31.0 Płucne zakażenia prątkoweA41.2 Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowceA41.9 Posocznica, nieokreślonaA48.0 Zgorzel gazowaA52.1 Kiła objawowa układu nerwowegoA52.9 Kiła późna, nieokreślonaB27.9 Mononukleoza zakaźna, nieokreślonaB37.8 Kandydoza o innym umiejscowieniuB48.4 PenicylozaB59 PneumocystozaC14.0 Nowotwór złośliwy (gardło o umiejscowieniu nieokreślonym)C18.4 Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna)C18.5 Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe)C20 Nowotwór złośliwy odbytnicyC21.0 Nowotwór złośliwy (odbyt, nieokreślony)C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowegoC24.0 Nowotwór złośliwy (zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe)C32.1 Nowotwór złośliwy (nagłośnia)C34.0 Nowotwór złośliwy (oskrzele główne)C34.2 Nowotwór złośliwy (płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe)C43.5 Czerniak złośliwy tułowiaC43.7 Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodremC44.1 Nowotwór złośliwy (skóra powieki, łącznie z kątem oka)C47.0 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi)C50.9 Nowotwór złośliwy (sutek, nieokreślony)C51.9 Nowotwór złośliwy (srom, nieokreślone)C53.1 Nowotwór złośliwy (błona zewnętrzna szyjki macicy)C54.9 Nowotwór złośliwy (trzon macicy, nieokreślone)C60.9 Nowotwór złośliwy (prącie, nieokreślone)C62.9 Nowotwór złośliwy (jądro, nieokreślone)C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowejC67.9 Nowotwór złośliwy (pęcherz moczowy, nieokreślony)C71.0 Nowotwór złośliwy (mózg z wyjątkiem płatów i komór)C71.6 Nowotwór złośliwy (móżdżek)C74.9 Nowotwór złośliwy (nadnercze, nieokreślone)C76.2 Nowotwór złośliwy (brzuch)C76.5 Nowotwór złośliwy (kończyna dolna)C77.1 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wnętrza klatki piersiowej)C77.2 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej)C77.3 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny górnej i pachy)C77.4 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny)C77.5 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz miednicy)C77.8 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne mnogich regionów)C77.9 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne, nieokreślone)C78.2 Wtórny nowotwór złośliwy opłucnejC78.6 Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowejC78.7 Wtórny nowotwór złośliwy wątroby

Strona 87 z 402

Page 88: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

C79.3 Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowychC79.5 Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnegoC80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowieniaC81.0 Choroba Hodgkina (przewaga limfocytów)C92.0 Ostra białaczka szpikowaC92.1 Przewlekła białaczka szpikowaC95.0 Ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzajuD07.3 Rak in situ (inne i nieokreślone narządy płciowe żeńskie)D32.9 Nowotwór niezłośliwy (opony, nieokreślone)D37.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy trawienne, nieokreślone)D38.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tchawica, oskrzela i płuca)D38.6 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (układ oddechowy, nieokreślony)D48.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (skóra)D48.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne określone umiejscowienie)D50.1 Dysfagia syderopenicznaD51.0 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana niedoborem czynnika wewnętrznegoD51.9 Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru witaminy B12D61.8 Inne określone niedokrwistości aplastyczneD64.9 Nieokreślona niedokrwistośćD68.1 Dziedziczny niedobór czynnika XID68.2 Dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięciaD70 AgranulocytozaD89.0 Hipergammaglobulinemia poliklonalnaE10.5 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)E11.5 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)E14.7 Cukrzyca nieokreślona (z wieloma powikłaniami)E34.0 Zespół rakowiakaF20.0 Schizofrenia paranoidalnaF22.0 Zaburzenie urojenioweF30.9 Epizod maniakalny nieokreślonyG12.2 Stwardnienie boczne zanikoweG20 Choroba ParkinsonaG22 Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG25.5 Inna pląsawicaG31.1 Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziejG31.9 Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreśloneG37.9 Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nieokreśloneG45.9 Przemijające mózgowe napady niedokrwienia, nieokreśloneG61.0 Zespół Gullaina-BarregoG63.2 Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)G81.0 Wiotkie porażenie połowiczeG81.9 Porażenie połowicze, nieokreśloneG83.0 Porażenie obustronne kończyn górnychG83.1 Porażenie jednej kończyny dolnejG83.8 Inne określone zespoły porażenneG90.0 Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywnaI01.9 Ostra choroba reumatyczna serca nieokreślonaI02.0 Pląsawica reumatyczna z zajęciem sercaI05.0 Zwężenie lewego ujścia żylnegoI05.9 Wada zastawki dwudzielnej, nieokreślonaI06.0 Reumatyczne zwężenie tętnicy głównejI06.1 Reumatyczna niedomykalność zastawki tętnicy głównejI08.3 Skojarzone wady zastawek dwudzielnej, trójdzielnej i tętnicy głównejI11.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością sercaI13.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślonaI26.0 Zator płucny ze wzmianką o ostrym sercu płucnymI26.9 Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnymI27.9 Zespół sercowo-płucny, nieokreślonyI31.8 Inne określone choroby osierdziaI33.0 Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdziaI36.9 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, nieokreślone

Strona 88 z 402

Page 89: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

I37.9 Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego, nieokreśloneI44.0 Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopniaI44.1 Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopniaI44.2 Blok przedsionkowo-komorowy zupełnyI44.3 Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komoroweI44.4 Blok przedniej gałęzi lewej odnogiI44.5 Blok tylnej gałęzi lewej odnogiI44.6 Inny i nieokreślony blok gałęziI44.7 Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nieokreślonyI45.0 Blok prawej odnogiI45.1 Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego HisaI45.2 Blok dwugałęziowyI45.3 Blok trójgałęziowyI45.4 Nieokreślony blok wewnątrzkomorowyI45.5 Inny określony blok sercaI45.6 Zespół preekscytacjiI45.8 Inne określone zaburzenia przewodnictwaI45.9 Zaburzenie przewodnictwa, nieokreśloneI46.0 Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacjąI46.9 Zatrzymanie krążenia, nieokreśloneI47.0 Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej (re-entry)I47.1 Częstoskurcz nadkomorowyI47.2 Częstoskurcz komorowyI47.9 Częstoskurcz napadowy, nieokreślonyI48 Migotanie i trzepotanie przedsionkówI49.0 Migotanie i trzepotanie komórI49.1 Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowaI49.2 Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z łącza przedsionkowo-komorowegoI49.3 Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) komórI49.4 Inne i nieokreślone przedwczesne depolaryzacje (pobudzenia)I49.5 Zespół chorej zatokiI49.8 Inne określone zaburzenia rytmu sercaI49.9 Zaburzenia rytmu serca, nieokreśloneI50.0 Niewydolność serca zastoinowaI50.1 Niewydolność serca lewokomorowaI60.9 Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślonyI61.9 Krwotok mózgowy, nieokreślonyI62.0 Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)I63.4 Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowychI63.9 Zawał mózgu, nieokreślonyI64 Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowyI65.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowejI65.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznejI65.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowychI66.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowychI67.1 Tętniak mózgu, niepękniętyI71.9 Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, bez wzmianki o pęknięciuI72.0 Tętniak tętnicy szyjnejI72.3 Tętniak tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej)I72.4 Tętniak tętnicy kończyny dolnejI72.9 Tętniak o nieokreślonym umiejscowieniuI74.9 Zator i zakrzep tętnicy, nieokreślonejI77.0 Przetoka tętniczo-żylna (nabyta)I80.2 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn dolnychI83.0 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniemI85.0 Żylaki przełyku z krwawieniemI89.0 Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziejJ12.9 Nieokreślone wirusowe zapalenie płucJ15.0 Zapalenie płuc wywołane pałeczką zapalenia płuc (Klebsiella pneumonia)J15.2 Zapalenie płuc wywołane przez gronkowceJ15.4 Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce

Strona 89 z 402

Page 90: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

J18.0 Nieokreślone odoskrzelowe zapalenie płucJ18.1 Nieokreślone płatowe zapalenie płucJ18.9 Nieokreślone zapalenie płucJ21.9 Nieokreślone ostre zapalenie oskrzelikówJ44.8 Inna określona przewlekła zaporowa choroba płucJ90 Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziejJ93.9 Nieokreślona odma opłucnowaJ98.1 Zapadnięcie się płucaJ98.6 Choroby przeponyK22.2 Niedrożność przełykuK22.3 Przedziurawienie przełykuK50.9 Choroba Crohna, nieokreślonaK56.0 Niedrożność porażennaK56.5 Zrosty jelitowe z niedrożnościąK56.7 Niedrożność, nieokreślonaK63.0 Ropień jelitK65.0 Ostre zapalenie otrzewnejK76.0 Stłuszczenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziejK80.1 Kamica pęcherzyka żółciowego z innym zapaleniem pęcherzyka żółciowegoK81.0 Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowegoK83.0 Zapalenie dróg żółciowychK85 Ostre zapalenie trzustkiL89 Owrzodzenie odleżynoweL97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziejL98.4 Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziejM05.0 Zespół Felty`egoM05.3 Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układówM06.0 Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawówM06.4 Zapalenie wielu stawówM10.9 Dna, nieokreślonaM11.2 Inne chondrokalcynozyM13.0 Nieokreślone zapalenie wielostawoweM13.8 Inne określone zapalenie stawuM15.3 Wtórna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa stawówM15.4 Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów [Osteoarthritis erosiva]M31.1 Zakrzepowa mikroangiopatiaM31.6 Inne olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnicM35.8 Inne określone układowe zajęcie tkanki łącznejM60.0 Infekcyjne zapalenie mięśniM62.8 Inne określone choroby mięśniM84.3 Złamanie zmiażdżeniowe niesklasyfikowane gdzie indziejM86.9 Nieokreślone zapalenia kości i szpikuM87.8 Inna martwica kościM87.9 Nieokreślona martwica kościN00.9 Ostry zespół zapalenia nerek (nieokreślone)N04.4 Zespół nerczycowy (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)N04.9 Zespół nerczycowy (nieokreślone)N05.1 Zespół nerczycowy, nieokreślony (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych)N13.6 RoponerczeN17.0 Ostra niewydolność nerek z martwicą cewekN99.0 Pozabiegowa niewydolność nerekN99.4 Pozabiegowe zrosty otrzewnej miednicyO22.3 Zakrzepica żył głębokich w ciążyQ20.5 Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komoroweQ21.2 Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowejQ21.3 Tetralogia FallotaQ22.4 Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnejQ23.2 Wrodzone zwężenie zastawki dwudzielnejQ24.5 Wada rozwojowa naczyń wieńcowychQ25.0 Drożny przewód tętniczyQ25.1 Zwężenie cieśni aorty

Strona 90 z 402

Page 91: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

Q25.8 Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnicQ32.4 Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeliQ33.0 Wrodzona torbielowatość płucR18 WodobrzuszeR19.0 Wewnątrzbrzuszny i wewnątrzmiedniczny obrzęk, masa i guzS02.9 Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki, część nieokreślonaS06.6 Urazowy krwotok podpajęczynówkowyS14.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowegoS14.4 Uraz obwodowych nerwów szyiS22.1 Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupaS22.4 Liczne złamania żeberS24.2 Uraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego kręgosłupaS30.0 Stłuczenie dolnej części grzbietu i miednicyS30.1 Stłuczenie ściany brzuchaS31.1 Otwarta rana ściany brzuchaS32.0 Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupaS36.4 Uraz jelita cienkiegoS42.3 Złamanie trzonu kości ramiennejS43.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części obręczy barkowejS51.9 Otwarta rana przedramienia, część nieokreślonaS52.6 Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowejS52.8 Złamanie innych części przedramieniaS70.1 Stłuczenie udaS72.0 Złamanie szyjki kości udowejS72.2 Złamanie podkrętarzoweS72.4 Złamanie nasady dalszej kości udowejS80.1 Stłuczenie innych nieokreślonych części podudziaS82.0 Złamanie rzepkiS95.2 Uraz żyły grzbietowej stopyT08. Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślonyT09.3 Uraz rdzenia kręgowego, poziom nieokreślonyT79.4 Wstrząs urazowyT79.9 Nieokreślone, wczesne powikłanie pourazoweT81.3 Rozerwanie rany operacyjnej, niesklasyfikowane gdzie indziejT81.5 Ciało obce pozostawione przypadkowo w jamie ciała lub ranie operacyjnej po zabieguT81.8 Inne powikłania zabiegów, niesklasyfikowane gdzie indziejT81.9 Nieokreślone powikłanie zabieguT82.5 Mechaniczne powikłanie innych sercowych i naczyniowych urządzeń i wszczepówT85.7 Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi urządzeniami protezującymi, wszczepami i przeszczepamT85.9 Nieokreślone powikłanie spowodowane wewnętrznym urządzeniem protezującym, wszczepem i przeszczepemT88.1 Inne powikłania po immunizacji, niesklasyfikowane gdzie indziejT91.3 Następstwa urazu rdzenia kręgowegoT93.1 Następstwa złamania kości udowejZ43.0 Opieka nad pacjentami z tracheostomiąZ43.1 Opieka nad pacjentami z gastrostomiąZ51.0 Seanse radioterapiiZ93.1 GastrostomiaZ93.4 Inny sztuczny otwór w przewodzie pokarmowymZ93.6 Inne sztuczne otwory w przewodzie moczowymZ98.2 Obecność urządzeń do drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego

F Choroby przewodu pokarmowego

F01 Kompleksowe zabiegi przełykua grupa bazowa

ICD-942.41 Częściowe wycięcie przełyku42.42 Całkowite wycięcie przełyku42.49 Wycięcie przełyku - inne

Strona 91 z 402

Page 92: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

42.51 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo - przełykowe42.52 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo - żołądkowe42.53 Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego42.54 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-jelitowe – inne42.55 Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita grubego42.56 Śródpiersiowe zespolenie przełyk - jelito grube - inne42.581 Wytworzenie sztucznego przełyku42.582 Zamostkowe wytworzenie przełyku przy pomocy odwróconej rury żołądka42.59 Śródpiersiowe zespolenie przełyku - inne42.61 Przedmostkowe zespolenie przełykowo - przełykowe42.62 Przedmostkowe zespolenie przełykowo - żołądkowe42.63 Przedmostkowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego42.641 Przedmostkowa esofagoenterostomia42.642 Przedmostkowa esofagoileostomia42.643 Przedmostkowa esofagojejunostomia42.65 Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką z jelita grubego42.66 Przedmostkowe zespolenie przełyk - jelito grube - inne42.68 Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką - inne42.69 Przedmostkowe zespolenie przełyku - inne42.82 Szycie rozerwania przełyku43.5 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z przełykiem

F02 Duże zabiegi przełyku, w tym protezowaniea grupa bazowa

ICD-942.01 Przecięcie poprzecznej błony w przełyku42.09 Nacięcia przełyku - inne42.21 Operacyjna ezofagoskopia z nacięcia42.25 Otwarta biopsja przełyku42.31 Miejscowe wycięcie uchyłka przełyku42.32 Miejscowe wycięcia innej zmiany lub tkanki przełyku42.39 Zniszczenie zmiany lub tkanki przełyku - inne42.7 Nacięcie mięśniówki przełyku42.81 Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej42.83 Zamknięcie przetoki przełykowej42.84 Operacja przetoki przełykowej - inne42.85 Usunięcie zwężenia przełyku42.86 Wytworzenie tunelu podskórnego bez zespolenia przełyku42.87 Przeszczepy przełykowe - inne42.89 Zabiegi naprawcze przełyku - inne42.91 Podwiązanie żylaków przełyku42.99 Operacje przełyku - inne53.82 Operacja przepukliny przymostkowej53.89 Operacja przepukliny przeponowej dostęp piersiowy – inne

F03 Średnie i endoskopowe zabiegi przełykue wymagane wskazanie procedury z listy procedur F03 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F07

ICD-942.10 Wytworzenie przetoki przełykowej - inne42.11 Wyłonienie szyjnej przetoki przełyku42.12 Wyłonienie uchyłka przełyku42.19 Wyłonienie zewnętrznej przetoki przełyku - inne42.331 Endoskopowa ablacja nowotworu przełyku42.333 Endoskopowe wycięcie polipa przełyku42.334 Endoskopowe nastrzykanie żylaków przełyku42.339 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki przełyku - inne42.92 Rozszerzanie przełyku98.02 Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia

Strona 92 z 402

Page 93: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

F04 Diagnostyczne zabiegi przewodu pokarmowegob wymagane wskazanie procedury z listy procedur F04; czas pobytu < 2 dni

ICD-942.22 Esofagoskopia przez przetokę42.23 Esofagoskopia - inne42.241 Endoskopowe pobranie materiału z przełyku do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie42.242 Esofagoskopia z biopsją42.243 Biopsja ssąca przełyku42.29 Zabiegi diagnostyczne przełyku - inne44.11 Przezbrzuszna gastroskopia44.12 Gastroskopia przez przetokę44.13 Gastroskopia - inne44.14 Endoskopowa biopsja żołądka44.19 Zabiegi diagnostyczne żołądka - inne

F07 Choroby przełykua grupa bazowa

ICD-10C15.0 Nowotwór złośliwy (szyjna część przełyku)C15.1 Nowotwór złośliwy (piersiowa część przełyku)C15.2 Nowotwór złośliwy (brzuszna część przełyku)C15.3 Nowotwór złośliwy (górna trzecia część przełyku)C15.4 Nowotwór złośliwy (środkowa trzecia część przełyku)C15.5 Nowotwór złośliwy (dolna trzecia część przełyku)C15.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przełyku)C15.9 Nowotwór złośliwy (przełyk, nieokreślony)D00.1 Rak in situ (przełyk)D13.0 Nowotwór niezłośliwy (przełyk)K20 Zapalenie przełykuK21.0 Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przełykowe z zapaleniem przełykuK21.9 Zarzucanie żołądkowo-przełykowe bez zapalenia przełykuK22.0 Achalazja wpustuK22.1 Wrzód przełykuK22.2 Niedrożność przełykuK22.3 Przedziurawienie przełykuK22.4 Dyskineza przełykuK22.5 Uchyłek przełyku nabytyK22.8 Inne określone choroby przełykuK22.9 Choroba przełyku, nieokreślonaQ39.0 Zarośnięcie przełyku bez przetokiQ39.1 Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykowąQ39.2 Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa bez zarośnięciaQ39.3 Wrodzone zwężenie lub zaciśnięnie przełykuQ39.4 Przepona przełykuQ39.5 Wrodzone poszerzenie przełykuQ39.6 Uchyłek przełykuQ39.8 Inne wrodzone wady rozwojowe przełykuQ39.9 Wrodzona wada rozwojowa przełyku, nieokreślonaQ40.1 Wrodzona przepuklina rozworu przełykowego przeponyT18.1 Ciało obce w przełyku

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10I98.2 Żylaki przełyku w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejK23.0 Gruźlicze zapalenie przełyku (A18.8+)K23.1 Przełyk olbrzymi w chorobie Chagasa (B57.3+)

F11 Kompleksowe zabiegi żołądka i dwunastnicy

Strona 93 z 402

Page 94: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

e wymagane wskazanie procedury z listy procedur F11 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F16

ICD-943.6 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą43.7 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym43.81 Częściowe wycięcie żołądka wstawka jelita czczego43.91 Całkowite usunięcie żołądka - wstawka jelitowa43.991 Całkowite usunięcie żołądka i dwunastnicy43.992 Zespolenie żołądkowo dwunastnicze z całkowitym usunięciem żołądka43.993 Wycięcie żołądka i przełyku - inne43.994 Zespolenie przełyku z jelitem cienkim z całkowitym usunięciem żołądka43.995 Radykalne wycięcie żołądka43.999 Całkowite usunięcie żołądka - inne44.681 Opasanie żołądka [laparoskopowo]44.682 Pionowe opasanie materiałem z silikonowego elastomeru [laparoskopowo]45.621 Resekcja dwunastnicy

F12 Duże zabiegi żołądka i dwunastnicye wymagane wskazanie procedury z listy procedur F12 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F16

ICD-943.3 Pyloromyotomia43.42 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki żołądka - inne43.49 Zniszczenie lub usunięcie zmiany lub tkanki - inne43.89 Częściowe wycięcie żołądka - inne44.15 Otwarta biopsja żołądka44.291 Rewizja odźwiernika44.311 Zespolenie żołądkowe sposobem Printen i Mason44.321 Zmiana gastrostomii na przetokę jelita czczego [endoskopowo] 44.322 PEG 44.381 Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze laparoskopowe44.382 Zespolenie żołądkowo-jelitowe laparoskopowe44.383 Zespolenie żołądkowo-żołądkowe laparoskopowe44.384 Zespolenie żołądkowo-czcze, laparoskopowe, bez wycięcia (części) żołądka, nie sklasyfikowane gdzie indziej44.391 Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze44.392 Zespolenie żołądkowo-jelitowe44.393 Zespolenie żołądkowo-żołądkowe44.394 Zespolenie żołądkowo-czcze, bez wycięcia (części) żołądka, BNO44.40 Zaszycie wrzodu trawiennego - inne44.41 Zaszycie wrzodu żołądka44.42 Zaszycie wrzodu dwunastnicy44.51 Zamknięcie zespolenia żołądkowego44.52 Zamknięcie zespolenia żołądkowo-dwunastniczego44.53 Zamknięcie zespolenia żołądkowo-czczego44.54 Operacja Pantaloona44.59 Rewizja zespolenia żołądkowego - inne44.61 Szycie rozerwania żołądka44.631 Zamknięcie przetoki żołądkowo-okrężniczej44.632 Zamknięcie przetoki żołądkowo-jelitowo-okrężniczej44.639 Zamknięcie przetoki żołądka - inne44.64 Gastropeksja44.651 Operacja Belseya44.652 Plastyka wpustu żołądka (przełykowo żołądkowa)44.661 Fundoplikacja44.662 Plastyka wpustu żołądka44.663 Fundoplikacja sposobem Nissena44.664 Odtworzenie kąta wpustowo-przełykowego44.671 Fundoplikacja [laparoskopowo]44.672 Plastyka wpustu żołądka [laparoskopowo]44.673 Fundoplikacja sposobem Nissena [laparoskopowo]44.674 Odtworzenie kąta wpustowo-przełykowego [laparoskopowo]

Strona 94 z 402

Page 95: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

44.91 Podwiązanie żylaków wpustu żołądka44.95 Laparoskopowa operacja ograniczająca objętość żołądka44.96 Operacja powtórna zabiegu ograniczającego objętość żołądka, laparoskopowa46.391 Przetoka dwunastnicza46.392 Odżywcza przetoka jelitowa46.71 Szycie rozerwanej dwunastnicy46.72 Zamknięcie przetoki dwunastnicy

F13 Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicye wymagane wskazanie procedury z listy procedur F13 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F16

ICD-943.0 Gastrotomia43.11 Przezskórna (endoskopowa) gastrostomia [PEG]43.19 Gastrostomia - inne43.411 Endoskopowe wycięcie polipów żołądka43.412 Endoskopowe wycięcie żylaków żołądka43.419 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka - inne44.21 Poszerzenie odźwiernika przez nacięcie44.221 Endoskopowe poszerzenie odźwiernika z użyciem balonu44.222 Endoskopowe poszerzenie miejsca zespolenia żołądkowo jelitowego44.229 Endoskopowe poszerzenie odźwiernika - inne44.62 Zamknięcie gastrostomii44.683 Pionowa gastroplastyka (VBG) [laparoskopowo]44.69 Operacje naprawcze żołądka - inne44.971 Usunięcie jednego lub obu: elastycznej opaski żołądkowej44.972 Usunięcie jednego lub obu: podskórnego urządzenia zapewniającego dostęp do żołądka44.981 Wlew roztworu fizjologicznego w celu dopasowania urządzenia44.982 Usunięcie roztworu fizjologicznego w celu poluzowania urządzenia45.01 Nacięcie dwunastnicy45.131 Esophagogastroduodenoskopia [EGD]45.16 Esofagogastroduodenoskopia z biopsją 45.30 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany dwunastnicy45.31 Inne miejscowe wycięcie zmiany dwunastnicy45.32 Zniszczenie zmiany dwunastnicy - inne98.03 Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia

F16 Choroby żołądka i dwunastnicya grupa bazowa

ICD-10C16.0 Nowotwór złośliwy (wpust)C16.1 Nowotwór złośliwy (dno żołądka)C16.2 Nowotwór złośliwy (trzon żołądka)C16.3 Nowotwór złośliwy (ujście odźwiernika)C16.4 Nowotwór złośliwy (odźwiernik)C16.5 Nowotwór złośliwy (krzywizna mniejsza żołądka, nieokreślona)C16.6 Nowotwór złośliwy (krzywizna większa żołądka, nieokreślona)C16.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żołądka)C16.9 Nowotwór złośliwy (żołądek, nieokreślony)C17.0 Nowotwór złośliwy (dwunastnica)C17.3 Nowotwór złośliwy (uchyłek Meckela)D00.2 Rak in situ (żołądek)D13.1 Nowotwór niezłośliwy (żołądek)D13.2 Nowotwór niezłośliwy (dwunastnica)D37.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (żołądek)I86.4 Żylaki żołądkaK25.1 Wrzód żołądka (ostry z przedziurawieniem)K25.3 Wrzód żołądka (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)K25.5 Wrzód żołądka (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem)K25.7 Wrzód żołądka (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)

Strona 95 z 402

Page 96: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

K25.9 Wrzód żołądka (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)K26.1 Wrzód dwunastnicy (ostry z przedziurawieniem)K26.3 Wrzód dwunastnicy (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)K26.5 Wrzód dwunastnicy (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem)K26.7 Wrzód dwunastnicy (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)K26.9 Wrzód dwunastnicy (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)K27.3 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)K27.5 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem)K27.7 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)

K27.9 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)

K28.1 Wrzód żołądka i jelit (ostry z przedziurawieniem)K28.3 Wrzód żołądka i jelit (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)K28.5 Wrzód żołądka i jelit (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem)K28.7 Wrzód żołądka i jelit (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)K28.9 Wrzód żołądka i jelit (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)K29.1 Inne ostre zapalenie żołądkaK29.2 Alkoholowe zapalenie żołądkaK29.3 Przewlekłe powierzchowne zapalenie żołądkaK29.4 Przewlekłe zanikowe zapalenie żołądkaK29.5 Przewlekłe zapalenie żołądka, nieokreśloneK29.6 Inne zapalenia żołądkaK29.7 Zapalenie żołądka, nieokreśloneK29.8 Zapalenie dwunastnicyK29.9 Zapalenie żołądka i dwunastnicy, nieokreśloneK31.0 Ostra rozstrzeń żołądkaK31.1 Zwężenie przerostowe odźwiernika dorosłychK31.2 Przewężenie klepsydrowate lub zwężenie żołądkaK31.3 Kurcz odźwiernika niesklasyfikowany gdzie indziejK31.4 Uchyłek żołądkaK31.5 Niedrożność dwunastnicyK31.6 Przetoka żołądka lub dwunastnicyK31.8 Inne określone choroby żołądka i dwunastnicyK31.9 Choroba żołądka i dwunastnicy, nieokreśloneK91.0 Wymioty spowodowane zabiegami chirurgicznymi żołądkowo-jelitowymiK91.1 Zespoły po zabiegach chirurgicznych żołądkaQ40.0 Wrodzone przerostowe zwężenie oddźwiernikaQ40.2 Inne określone wady rozwojowe żołądkaQ40.3 Wrodzona wada rozwojowa żołądka, nieokreślonaQ40.8 Inne określone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowegoQ40.9 Wrodzona wada rozwojowa górnego odcinka przewodu pokarmowego, nieokreślonaT18.2 Ciało obce w żołądkuZ43.1 Opieka nad pacjentami z gastrostomią

F21 Kompleksowe zabiegi jelita cienkiegoa grupa bazowa

ICD-945.611 Mnogie resekcje segmentalne urazowo zmienionego jelita cienkiego45.63 Całkowite usunięcie jelita cienkiego45.91 Zespolenie jelito cienkie - jelito cienkie45.921 Operacja Hamptona45.93 Zespolenie jelito cienkie - jelito grube - inne45.951 Zespolenie do odbytu45.952 Wytworzenie zbiornika jelitowego (J, H, S) z zespoleniem jelita cienkiego z odbytem46.97 Przeszczep jelita cienkiego

F22 Duże i endoskopowe zabiegi jelita cienkiegoq wymagane wskazanie procedury z listy procedur F22 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F26 lub F46

ICD-9

Strona 96 z 402

Page 97: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

45.02 Nacięcie jelita cienkiego - inne45.11 Przezbrzuszna endoskopia jelita cienkiego45.12 Endoskopia jelita cienkiego przez przetokę45.14 Zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego45.15 Otwarta biopsja jelita cienkiego45.331 Wycięcie wybujałej śluzówki w miejscu przetoki jelita cienkiego45.34 Zniszczenie zmiany jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy - inne45.511 Wyizolowanie pętli jelita cienkiego45.512 Wycięcie jelita cienkiego w celu przeniesienia (interpozycji)45.591 Wyizolowanie uszypułowanej pętli jelitowej45.592 Odwrócenie segmentu jelitowego45.622 Resekcja jelita czczego45.623 Resekcja jelita krętego45.629 Częściowa resekcja jelita cienkiego - inne46.011 Ileostomia pętlowa46.02 Resekcja wyłonionego segmentu jelita cienkiego46.21 Czasowa ileostomia46.22 Ileostomia ze zbiorniczkiem46.23 Stała ileostomia - inne46.24 Odłożone otwarcie ileostomii46.29 Ileostomia - inne46.31 Odłożone otwarcie innej przetoki jelitowej46.32 Przezskórna (endoskopowa) jejunostomia [PEJ]46.41 Rewizja przetoki jelita cienkiego46.491 Plastyka powiększająca przetoki jelitowej46.492 Rekonstrukcja przetoki jelitowej46.493 Uwolnienie zbliznowaciałej tkanki przetoki jelitowej46.499 Rewizja przetoki jelitowej - inne46.51 Zamknięcie przetoki jelita cienkiego46.61 Ufiksowanie jelita cienkiego do ściany jamy brzusznej46.621 Plikacja jelita cienkiego metodą Noble'a46.622 Plikacja jelita biodrowego46.73 Szycie jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy46.74 Zamknięcie przetoki jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy46.81 Śródbrzuszne manipulacje na jelicie cienkim46.93 Rewizja zespolenia jelita cienkiego

F26 Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych)a grupa bazowa

ICD-10C78.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowegoD13.3 Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jelita cienkiego)C17.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego)C17.9 Nowotwór złośliwy (jelito cienkie, nieokreślone)C78.4 Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiegoC17.1 Nowotwór złośliwy (jelito czcze)D37.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jelito cienkie)C17.2 Nowotwór złośliwy (jelito kręte)K57.1 Choroba uchyłkowa jelita cienkiego bez przedziurawienia lub ropniaK57.0 Choroba uchyłkowa jelita cienkiego z przedziurawieniem i ropniemK55.9 Naczyniowe zaburzenia jelit, nieokreśloneK55.1 Przewlekłe naczyniowe zaburzenia jelitK55.0 Ostre naczyniowe zaburzenia jelitK55.8 Inne naczyniowe zaburzenia jelitK90.0 Choroba trzewna [celiakia]K90.1 Sprue tropikalneK90.2 Zespół ślepej pętli niesklasyfikowany gdzie indziejK90.4 Nieprawidłowe wchłanianie wywołane przez nietolerancję, niesklasyfikowane gdzie indziejK90.9 Nieprawidłowe wchłanianie jelitowe, nieokreśloneK91.2 Nieprawidłowe wchłanianie po zabiegach chirurgicznych niesklasyfikowane gdzie indziej

Strona 97 z 402

Page 98: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

Q41.0 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie dwunastnicyQ41.1 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiegoQ41.2 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita krętegoQ41.8 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innej określonej części jelita cienkiegoQ41.9 Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie nieokreślonej części jelita cienkiegoQ43.0 Uchyłek MeckelaQ43.3 Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelitQ43.4 Zdwojenie jelitaQ43.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe jelitQ43.9 Wrodzona wada rozwojowa jelit, nieokreślonaR19.2 Widoczna perystaltyka jelitowaT18.8 Ciało obce innej lub mnogich części przewodu pokarmowegoT18.9 Ciało obce przewodu pokarmowego, część nieokreślonaZ43.2 Opieka nad pacjentami z ileostomiąQ43.1 Choroba Hirschprunga

F31 Kompleksowe zabiegi jelita grubegoa grupa bazowa

ICD-945.711 Mnogie resekcje segmentalne urazowo zmienionego jelita grubego45.732 Prawostronna radykalna kolektomia45.733 Hemikolektomia prawostronna45.74 Resekcja poprzecznicy45.75 Hemikolektomia lewostronna45.8 Totalna śródbrzuszna kolektomia48.5 Brzuszno - kroczowa amputacja odbytnicy48.61 Przezkrzyżowe wycięcie odbytnicy/ esicy48.62 Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii48.63 Przednia resekcja odbytnicy - inne48.64 Tylna resekcja odbytnicy48.65 Resekcja odbytnicy metodą Duhamela

F32 Duże zabiegi jelita grubegoe wymagane wskazanie procedury z listy procedur F32 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F36

ICD-945.431 Endoskopowa ablacja guza jelita grubego45.521 Wycięcie jelita grubego dla przeniesienia45.719 Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego - inne45.721 Wycięcie kątnicy i końcowego odcinka jelita krętego45.729 Wycięcie kątnicy - inne45.731 Ileokolektomia45.76 Sigmoidektomia45.94 Zespolenie jelito grube - jelito grube46.041 Drugi etap operacji Mikulicza48.1 Wytworzenie przetoki odbytniczej48.411 Endorektalna operacja sprowadzenia jelita grubego48.491 Brzuszno kroczowa resekcja odbytnicy pull-through48.492 Operacja Altemeiera48.493 Operacja Swensona48.691 Częściowe wycięcie odbytnicy48.692 Resekcja odbytnicy BNO48.71 Szycie rozerwania odbytnicy48.73 Zamknięcie przetoki odbytniczej - inne48.79 Operacje naprawcze odbytnicy - inne

F33 Średnie i endoskopowe zabiegi jelita grubego b wymagane wskazanie procedury z listy procedur F33; czas pobytu < 2 dni

ICD-9

Strona 98 z 402

Page 99: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

45.251 Zamknięta biopsja jelita z bliżej nieokreślonego miejsca45.252 Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie45.253 Kolonoskopia z biopsją45.219 Przezbrzuszna endoskopia jelita grubego - inne45.22 Endoskopia jelita grubego przez przetokę45.231 Fiberokolonoskopia45.24 Fiberosigmoidoskopia45.28 Zabiegi diagnostyczne jelita grubego - inne45.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego45.439 Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne46.851 Rozszerzanie dwunastnicy balonem46.852 Rozszerzanie jelita cienkiego balonem46.853 Endoskopowe rozszerzanie jelita grubego balonem46.854 Endoskopowe rozszerzanie jelita balonem przez prostnicę lub kolostomię48.22 Wziernikowanie odbytnicy/ esicy przez przetokę48.23 Procto sigmoidoskopia sztywnym wziernikem48.29 Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, esicy i tkankach okołoodbytniczych

F36 Choroby jelita grubegoa grupa bazowa

ICD-10C18.0 Nowotwór złośliwy (jelito ślepe)C18.2 Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca)C18.3 Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe)C18.4 Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna)C18.5 Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe)C18.6 Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca)C18.7 Nowotwór złośliwy (esica)C18.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy)C18.9 Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona)C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczegoC20 Nowotwór złośliwy odbytnicyC21.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu)C78.5 Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicyD01.0 Rak in situ (okrężnica)D01.1 Rak in situ (zgięcie esiczo-odbytnicze)D01.2 Rak in situ (odbytnica)D12.0 Nowotwór niezłośliwy (jelito ślepe)D12.1 Nowotwór niezłośliwy (wyrostek robaczkowy)D12.2 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica wstępująca)D12.3 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica poprzeczna)D12.4 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica zstępująca)D12.5 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica esowata)D12.6 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica, nieokreślona)D12.7 Nowotwór niezłośliwy (zgięcie esiczo-odbytnicze)D12.8 Nowotwór niezłośliwy (odbytnica)D37.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (okrężnica)D37.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (odbytnica)

F42 Duże zabiegi jamy brzusznejq wymagane wskazanie procedury z listy procedur F42 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F46 lub F47

ICD-954.11 Laparotomia zwiadowcza54.121 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu opanowania krwotoku54.122 Laparotomia zwiadowcza przez ranę operacyjną54.123 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu nacięcia krwiaka54.191 Drenaż śródotrzewnowego ropnia lub krwiaka54.4 Wycięcie/ zniszczenie tkanki otrzewnowej54.511 Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych metodą otwartą

Strona 99 z 402

Page 100: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

54.512 Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą54.513 Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby metodą otwartą54.514 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą54.515 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej metodą otwartą54.516 Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony metodą otwartą54.517 Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy metodą otwartą54.59 Usunięcie zrostów otrzewnowych - inne54.71 Operacja gastroschizy54.731 Szycie więzadła żołądkowo-okrężniczego54.741 Zeszycie sieci54.742 Przeszczep sieci54.743 Omentopeksja54.744 Odprowadzenie skrętu sieci54.751 Plikacja krezki54.752 Ufiksowanie krezki54.941 Wytworzenie połączenia otrzewnowo-żylnego

F43 Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznejq wymagane wskazanie procedury z listy procedur F43 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F46 lub F47

ICD-946.891 Korekcja niewłaściwego skrętu /rotacji/ jelita46.892 Odprowadzenie skrętu jelita46.893 Odprowadzenie wgłobienia jelita54.01 Drenaż ściany jamy brzusznej54.02 Drenaż ropnia zewnątrzotrzewnowego54.03 Drenaż ropnia przestrzeni zaotrzewnowej54.09 Nacięcie ściany brzucha - inne54.211 Peritoneoskopia54.31 Chirurgiczne oczyszczenie ściany jamy brzusznej54.39 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzuszne lub pępka - inne54.62 Odroczone zamknięcie ziarninującej rany jamy brzusznej54.631 Szycie rany ściany jamy brzusznej54.641 Wtórne szycie otrzewnej54.72 Operacja naprawcza ściany brzucha - inne54.911 Paracenteza brzuszna54.92 Usunięcie ciała obcego z jamy otrzewnej54.93 Wytworzenie przetoki skórno - otrzewnowej54.951 Eksploracja połączenia komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnowej54.952 Operacja Ladda54.953 Kontrola końca dalszego drenu komorowego54.954 Kontrola drenu zastawkowego komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnej54.99 Operacje okolicy brzucha - inne

F44 Diagnostyczne zabiegi jamy brzusznejb wymagane wskazanie procedury z listy procedur F44; czas pobytu < 2 dni

ICD-954.22 Przezskórna igłowa biopsja narządów jamy brzusznej54.231 Biopsja krezki54.232 Biopsja sieci54.233 Biopsja wszczepu otrzewnowego54.241 Zamknięta biopsja: sieci54.242 Zamknięta biopsja: wszczepu do otrzewnej54.243 Zamknięta biopsja: otrzewnej54.251 Diagnostyczne płukanie otrzewnej54.29 Zabiegi diagnostyczne okolicy jamy brzusznej - inne54.961 Odma otrzewnowa54.971 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)

F46 Choroby jamy brzusznej

Strona 100 z 402

Page 101: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

a grupa bazowa

ICD-10C26.0 Nowotwór złośliwy (przewód pokarmowy, część nieokreślona)C26.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice narządów trawiennych)C26.9 Nowotwór złośliwy (część układu trawiennego niedokładnieokreślona)C48.0 Nowotwór złośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa)C48.1 Nowotwór złośliwy (określona część otrzewnej)C48.2 Nowotwór złośliwy (otrzewna, nieokreślona)C48.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej)C76.2 Nowotwór złośliwy (brzuch)C77.2 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej)C77.5 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz miednicy)C78.6 Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowejD01.4 Rak in situ (inne i nieokreślone części jelita)D01.7 Rak in situ (inne określone narządy trawienne)D01.9 Rak in situ (narządy trawienne, nieokreślone)D13.9 Nowotwór niezłośliwy (niedokładnieokreślone części układu pokarmowego)D17.5 Tłuszczak narządów jamy brzusznejD17.7 Tłuszczak innych umiejscowieńD19.1 Międzybłoniak otrzewnejD19.7 Międzybłoniak innych umiejscowieńD19.9 Międzybłoniak, nieokreślonyD20.0 Nowotwór niezłośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa)D20.1 Nowotwór niezłośliwy (otrzewna)D37.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy trawienne)D37.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy trawienne, nieokreślone)D48.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przestrzeń zaotrzewnowa)D48.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (otrzewna)E84.1 Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami jelitowymi [postać brzuszna]I88.0 Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych krezkowychK27.1 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry z przedziurawieniem)K56.0 Niedrożność porażennaK56.1 WgłobienieK56.2 Skręt jelitaK56.3 Niedrożność wywołana kamieniem żółciowymK56.4 Inne postacie zatkania jelitaK56.5 Zrosty jelitowe z niedrożnościąK56.6 Inne i nieokreślone postacie niedrożności jelitowejK56.7 Niedrożność, nieokreślonaK59.8 Inne określone czynnościowe zaburzenia jelitK63.0 Ropień jelitK63.1 Przedziurawienie jelita (nieurazowe)K63.2 Przetoka jelitowaK63.3 Wrzód jelitaK63.8 Inne określone choroby jelitK63.9 Choroba jelita, nieokreślonaK65.0 Ostre zapalenie otrzewnejK65.8 Inne zapalenie otrzewnejK65.9 Zapalenie otrzewnej, nieokreśloneK66.0 Zrosty otrzewnoweK66.1 Krwiak otrzewnejK66.8 Inne określone zaburzenia otrzewnejK66.9 Schorzenia otrzewnej, nieokreśloneK90.8 Inne nieprawidłowe wchłanianie jelitoweK91.3 Pooperacyjna niedrożność jelitowaK91.8 Inne pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego niesklasyfikowane gdzie indziejK91.9 Pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego, nieokreśloneQ45.8 Inne określone wady rozwojowe układu pokarmowegoQ45.9 Wrodzona wada układu pokarmowego, nieokreślonaQ79.3 Wytrzewienie (gastroschisis)

Strona 101 z 402

Page 102: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

Q79.5 Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznejR10.0 Ostry brzuchR10.1 Ból zlokalizowany w nadbrzuszuR10.2 Ból w okolicy miednicy i kroczaR10.3 Ból zlokalizowany w innych okolicach podbrzuszaR18 WodobrzuszeR19.0 Wewnątrzbrzuszny i wewnątrzmiedniczny obrzęk, masa i guzR19.8 Inne objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i brzuchaR64 KacheksjaT85.5 Mechaniczne powikłanie protez, wszczepów i przeszczepów przewodu pokarmowego

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10K23.8 Zaburzenia przełyku w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejK67.8 Inne zaburzenia otrzewnej w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziejK93.0 Gruźlicze zaburzenia jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych (A18.3+)K93.8 Zaburzenia innych określonych narządów układu pokarmowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejK67.0 Zapalenie otrzewnej wywołane przez Chlamydie (A74.8+)K67.1 Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej (A54.8+)K67.2 Kiłowe zapalenie otrzewnej (A52.7+)K67.3 Gruźlicze zapalenie otrzewnej (A18.3+)

F47 Choroby infekcyjne jelita grupa bazowa

ICD-10A00.0 Cholera wywołana przecinkowcem klasycznym Vibrio cholerae 01, biotyp choleraeA00.1 Cholera wywołana przecinkowcem Vibrio cholerae 01, biotyp El-TorA00.9 Cholera, nieokreślonaA01.0 Dur brzusznyA01.1 Dur rzekomy AA01.2 Dur rzekomy BA01.3 Dur rzekomy CA01.4 Dur rzekomy, nieokreślonyA02.0 Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki SalmonellaA02.1 Posocznica wywołana pałeczkami SalmonellaA02.2 Umiejscowione zakażenia pałeczkami SalmonellaA02.8 Inne określone zakażenia pałeczkami SalmonellaA02.9 Zakażenia pałeczkami Salmonella, nieokreśloneA03.0 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella dysenteriaeA03.1 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella flexneriA03.2 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella boydiiA03.3 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella sonneiA03.8 Inne szigelozyA03.9 Szigeloza, nieokreślonaA04.0 Zakażenia Escherichia coli enteropatogennąA04.1 Zakażenie Escherichia coli enterotoksycznąA04.2 Zakażenie Escherichia coli enteroinwazyjnąA04.3 Zakażenie Escherichia coli enterokrwotocznąA04.4 Inne jelitowe zakażenia Escherichia coliA04.5 Zapalenie jelit wywołane przez CampylobacterA04.6 Zapalenie jelit wywołane przez Yersinia enterocoliticaA04.7 Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Closcridium difficileA04.8 Inne określone zakażenia bakteryjne jelitA04.9 Zakażenie bakteryjne jelit, nieokreśloneA05.0 Zatrucie pokarmowe gronkowcoweA05.1 Zatrucie jadem kiełbasianymA05.2 Zatrucie pokarmowe wywołane przez laseczkę Closcridium perfringensA05.3 Zatrucie pokarmowe wywołane przez Vibrio parahemolyticusA05.4 Zatrucie pokarmowe wywołane przez Bacillus cereus

Strona 102 z 402

Page 103: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

A05.8 Inne określone bakteryjne zatrucie pokarmoweA05.9 Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nieokreśloneA06.0 Pełzakowa czerwonka ostraA06.1 Pełzakowica jelitowa przewlekłaA06.2 Pełzakowy nieżyt jelita grubego, nieczerwonkowyA06.3 Guzowate nacieczenie ściany jelitaA06.8 Pełzakowe zakażenie umiejscowione gdzie indziejA06.9 Pełzakowica, nieokreślonaA07.0 Szparkoszyca [balantydioza]A07.1 Giardiaza (lamblioza)A07.2 KryptosporydiozaA07.3 IzosporydozaA07.8 Inne określone choroby jelit wywołane przez pierwotniakiA07.9 Choroby jelit wywołane przez pierwotniaki, nieokreśloneA08.0 Nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusyA08.1 Ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik NorwalkA08.2 Nieżyt jelitowy wywołany przez adenowirusyA08.3 Nieżyt jelitowy wywołany przez inne wirusyA08.4 Zakażenia wirusowe jelit, nieokreśloneA08.5 Inne określone zakażenia jelitA22.2 Wąglik jelitowyA42.1 Promienica brzusznaA69.9 Inne zakażenia wywołne przez krętki, nieokreśloneB48.3 GeotrychozaB65.1 Schistosomoza wywołana przez Schistosoma mansoni [Schistosomiaza jelitowa]B65.9 Schistosomoza, nieokreślonaB68.0 Tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego (T.solium)B68.1 Tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego (T.saginata)B68.9 Tasiemczyca, nieokreślonaB69.8 Wągrzyca o innym umiejscowieniuB69.9 Wągrzyca, nieokreślonaB70.0 DyfilobotriozaB70.1 SparganozaB71.0 HymenolepidozaB71.1 DipylidozaB71.8 Inne określone zakażenia tasiemcamiB71.9 Zakażenia tasiemcami, nieokreśloneB76.0 Ankylostomoza [ancylostomiasis]B76.1 Nekatorioza [necatoriasis]B76.8 Inne choroby tęgoryjcoweB76.9 Choroba tęgoryjcowa, nieokreślonaB77.0 Glistnica z powikłaniami jelitowymiB77.8 Glistnica bez innych powikłańB77.9 Glistnica, nieokreślonaB78.0 Węgorczyca jelitowaB78.1 Węgorczyca skórnaB78.7 Węgorczyca rozsianaB78.9 Węgorczyca, nieokreślonaB79 Włosogłówczyca [trichurioza]B80 Owsica [enterobioza]B81.0 Anisakioza [anisakiasis]B81.1 Kapilarioza jelitowaB81.2 Trichostrogyloza [trichostrongyliasis]B81.3 Angiostrogyloza jelitowaB81.4 Mieszana robaczyca jelitowaB81.8 Inne określone robaczyce jelitoweB82.0 Robaczyca jelitowa, nieokreślonaB82.9 Zakażenia pasożytami jelitowymi, nieokreśloneB83.0 Larwa wędrująca trzewnaB83.1 Gnatostomoza [gnathostomatosis]B83.2 Angiostrogyloza wywołana przez Parastrongylus cantonensis

Strona 103 z 402

Page 104: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

B83.3 Syngamoza [syngamosis]B83.4 Pijawczyca wewnętrzna [hirudiniasis internal]B83.8 Inne określone robaczyceB83.9 Robaczyca, nieokreślona

F51 Kompleksowe zabiegi w chorobach zapalnych jelite wymagane wskazanie procedury z listy procedur F51 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F56

ICD-945.611 Mnogie resekcje segmentalne urazowo zmienionego jelita cienkiego45.63 Całkowite usunięcie jelita cienkiego45.8 Totalna śródbrzuszna kolektomia45.91 Zespolenie jelito cienkie - jelito cienkie45.921 Operacja Hamptona45.93 Zespolenie jelito cienkie - jelito grube - inne45.951 Zespolenie do odbytu45.952 Wytworzenie zbiornika jelitowego (J, H, S) z zespoleniem jelita cienkiego z odbytem46.97 Przeszczep jelita cienkiego48.5 Brzuszno - kroczowa amputacja odbytnicy48.61 Przezkrzyżowe wycięcie odbytnicy/ esicy48.62 Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii48.63 Przednia resekcja odbytnicy - inne48.64 Tylna resekcja odbytnicy48.65 Resekcja odbytnicy metodą Duhamela

F52 Duże zabiegi w chorobach zapalnych jelite wymagane wskazanie procedury z listy procedur F52 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F56

ICD-944.391 Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze44.392 Zespolenie żołądkowo-jelitowe44.393 Zespolenie żołądkowo-żołądkowe44.394 Zespolenie żołądkowo-czcze, bez wycięcia (części) żołądka, BNO45.01 Nacięcie dwunastnicy45.02 Nacięcie jelita cienkiego - inne45.03 Nacięcie jelita grubego45.09 Nacięcie jelita - inne45.11 Przezbrzuszna endoskopia jelita cienkiego45.12 Endoskopia jelita cienkiego przez przetokę45.14 Zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego45.15 Otwarta biopsja jelita cienkiego45.26 Otwarta biopsja jelita grubego45.32 Zniszczenie zmiany dwunastnicy - inne45.331 Wycięcie wybujałej śluzówki w miejscu przetoki jelita cienkiego45.34 Zniszczenie zmiany jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy - inne45.411 Wycięcie wybujałej śluzówki przetoki jelita grubego45.49 Zniszczenie zmiany jelita grubego - inne45.511 Wyizolowanie pętli jelita cienkiego45.512 Wycięcie jelita cienkiego w celu przeniesienia (interpozycji)45.521 Wycięcie jelita grubego dla przeniesienia45.591 Wyizolowanie uszypułowanej pętli jelitowej45.592 Odwrócenie segmentu jelitowego45.621 Resekcja dwunastnicy45.622 Resekcja jelita czczego45.623 Resekcja jelita krętego45.629 Częściowa resekcja jelita cienkiego - inne45.719 Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego - inne45.721 Wycięcie kątnicy i końcowego odcinka jelita krętego45.733 Hemikolektomia prawostronna45.74 Resekcja poprzecznicy45.75 Hemikolektomia lewostronna

Strona 104 z 402

Page 105: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

45.76 Sigmoidektomia45.791 Enterokolektomia – inne45.799 Częściowe wycięcie jelita grubego - inne45.99 Zespolenie jelitowe - inne46.011 Ileostomia pętlowa46.02 Resekcja wyłonionego segmentu jelita cienkiego46.031 Pierwszy etap wyłonienia jelita metodą Mikulicza46.032 Kolostomia pętlowa46.041 Drugi etap operacji Mikulicza46.11 Czasowa kolostomia46.13 Stała kolostomia46.14 Odłożone otwarcie kolostomii46.19 Kolostomia - inne46.21 Czasowa ileostomia46.22 Ileostomia ze zbiorniczkiem46.23 Stała ileostomia - inne46.24 Odłożone otwarcie ileostomii46.29 Ileostomia - inne46.31 Odłożone otwarcie innej przetoki jelitowej46.32 Przezskórna (endoskopowa) jejunostomia [PEJ]46.391 Przetoka dwunastnicza46.392 Odżywcza przetoka jelitowa46.41 Rewizja przetoki jelita cienkiego46.42 Usunięcie przepukliny okołokolostomijnej46.43 Rewizja przetoki jelita grubego - inne46.491 Plastyka powiększająca przetoki jelitowej46.492 Rekonstrukcja przetoki jelitowej46.493 Uwolnienie zbliznowaciałej tkanki przetoki jelitowej46.51 Zamknięcie przetoki jelita cienkiego46.521 Zamknięcie przetoki kątniczej46.522 Zamknięcie kolostomii46.523 Zamknięcie przetoki esiczej46.61 Ufiksowanie jelita cienkiego do ściany jamy brzusznej46.621 Plikacja jelita cienkiego metodą Noble'a46.622 Plikacja jelita biodrowego46.631 Cecoileopeksja46.632 Sigmoidopeksja metodą Moschowitza46.641 Ufiksowanie kątnicy46.642 Ufiksowanie okrężnicy46.73 Szycie jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy46.74 Zamknięcie przetoki jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy46.75 Szycie rozerwania jelita grubego46.76 Zamknięcie przetoki jelita grubego46.81 Śródbrzuszne manipulacje na jelicie cienkim46.82 Śródbrzuszne manipulacje na jelicie grubym46.91 Miotomia esicy46.92 Miotomia innej części okrężnicy46.93 Rewizja zespolenia jelita cienkiego46.94 Rewizja zespolenia jelita grubego46.991 Wynicowanie części krętnicy48.411 Endorektalna operacja sprowadzenia jelita grubego48.491 Brzuszno kroczowa resekcja odbytnicy pull-through48.492 Operacja Altemeiera48.493 Operacja Swensona48.691 Częściowe wycięcie odbytnicy48.692 Resekcja odbytnicy BNO48.72 Zamknięcie przetoki odbytnicy48.751 Operacja Frickmana48.752 Operacja wypadającego odbytu metodą Ripsteina48.761 Operacja wypadającego odbytu metodą Delorme48.762 Ufiksowanie odbytnicy i esicy

Strona 105 z 402

Page 106: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

48.763 Podwieszenie prostnicy do kości łonowej48.82 Wycięcie tkanek okolicy okołoodbytniczej48.91 Nacięcie zwężenia odbytnicy48.92 Nacięcie mięśniówki odbytnicy48.93 Operacja przetoki okołoodbytniczej48.99 Operacja odbytnicy/ tkanek okołoodbytniczych - inne54.11 Laparotomia zwiadowcza54.121 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu opanowania krwotoku54.122 Laparotomia zwiadowcza przez ranę operacyjną54.123 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu nacięcia krwiaka54.191 Drenaż śródotrzewnowego ropnia lub krwiaka

F53 Średnie i endoskopowe zabiegi w chorobach zapalnych jelite wymagane wskazanie procedury z listy procedur F53 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F56

ICD-945.219 Przezbrzuszna endoskopia jelita grubego - inne45.22 Endoskopia jelita grubego przez przetokę45.231 Fiberokolonoskopia45.24 Fiberosigmoidoskopia45.251 Zamknięta biopsja jelita z bliżej nieokreślonego miejsca45.252 Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie45.253 Kolonoskopia z biopsją45.28 Zabiegi diagnostyczne jelita grubego - inne45.30 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany dwunastnicy45.31 Inne miejscowe wycięcie zmiany dwunastnicy45.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego45.439 Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne46.499 Rewizja przetoki jelitowej - inne46.851 Rozszerzanie dwunastnicy balonem46.852 Rozszerzanie jelita cienkiego balonem46.853 Endoskopowe rozszerzanie jelita grubego balonem46.854 Endoskopowe rozszerzanie jelita balonem przez prostnicę lub kolostomię46.999 Operacje jelitowe - inne48.1 Wytworzenie przetoki odbytniczej48.22 Wziernikowanie odbytnicy/ esicy przez przetokę48.23 Procto sigmoidoskopia sztywnym wziernikem48.241 Zamknięte endoskopowe pobranie materiału z odbytnicy do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie48.242 Wziernikowanie odbytnicy/esicy z biopsją48.25 Otwarta biopsja odbytnicy48.26 Biopsja tkanek okołoodbytniczych48.29 Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, esicy i tkankach okołoodbytniczych48.31 Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytnicy48.32 Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy - inne48.33 Zniszczenie zmiany odbytnicy laserem48.34 Kriochirurgiczne zniszczenie zmiany odbytnicy48.35 Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy49.02 Nacięcie okołoodbytowe - inne49.03 Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu49.04 Wycięcie tkanek okolicy odbytu - inne49.31 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu49.39 Miejscowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu - inne

F56 Choroby zapalne jelita grupa bazowa

ICD-10K50.0 Choroba Crohna jelita cienkiegoK50.1 Choroba Crohna jelita grubegoK50.8 Inne postacie choroby CrohnaK50.9 Choroba Crohna, nieokreślona

Strona 106 z 402

Page 107: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

K51.0 Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita cienkiego i grubegoK51.1 Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita krętego i grubegoK51.2 Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicyK51.3 Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy i esicyK51.4 Rzekoma polipowatość jelita grubegoK51.5 Śluzowe zapalenie prostnicy i okrężnicyK51.9 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, nieokreśloneK52.0 Zapalenie żołądka, jelit i okrężnicy wywołane promieniowaniemK52.1 Toksyczne zapalenie żołądka, jelit i okrężnicyK52.2 Uczuleniowe i związane z działaniem pokarmu zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubegoK52.8 Inne określone niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubegoK52.9 Niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego, nieokreśloneK62.7 Popromienne zapalenie prostnicy

F61 Kompleksowe zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowegoe wymagane wskazanie procedury z listy procedur F61 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F66

ICD-942.41 Częściowe wycięcie przełyku42.42 Całkowite wycięcie przełyku42.49 Wycięcie przełyku - inne42.51 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo - przełykowe42.52 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo - żołądkowe42.53 Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego42.54 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-jelitowe – inne42.55 Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita grubego42.56 Śródpiersiowe zespolenie przełyk jelito grube - inne42.581 Wytworzenie sztucznego przełyku42.582 Zamostkowe wytworzenie przełyku przy pomocy odwróconej rury żołądka42.59 Śródpiersiowe zespolenie przełyku - inne43.5 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z przełykiem43.6 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą43.7 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym43.81 Częściowe wycięcie żołądka wstawka jelita czczego43.89 Częściowe wycięcie żołądka - inne43.91 Całkowite usunięcie żołądka - wstawka jelitowa43.991 Całkowite usunięcie żołądka i dwunastnicy43.992 Zespolenie żołądkowo dwunastnicze z całkowitym usunięciem żołądka43.993 Wycięcie żołądka i przełyku - inne43.994 Zespolenie przełyku z jelitem cienkim z całkowitym usunięciem żołądka43.995 Radykalne wycięcie żołądka43.999 Całkowite usunięcie żołądka - inne44.311 Zespolenie żołądkowe sposobem Printen i Mason44.321 Zmiana gastrostomii na przetokę jelita czczego [endoskopowo] 44.322 PEG 44.381 Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze laparoskopowe44.382 Zespolenie żołądkowo-jelitowe laparoskopowe44.383 Zespolenie żołądkowo-żołądkowe laparoskopowe44.384 Zespolenie żołądkowo-czcze, laparoskopowe, bez wycięcia (części) żołądka, nie sklasyfikowane gdzie indziej44.91 Podwiązanie żylaków wpustu żołądka45.511 Wyizolowanie pętli jelita cienkiego45.512 Wycięcie jelita cienkiego w celu przeniesienia (interpozycji)45.521 Wycięcie jelita grubego dla przeniesienia45.611 Mnogie resekcje segmentalne urazowo zmienionego jelita cienkiego45.63 Całkowite usunięcie jelita cienkiego45.721 Wycięcie kątnicy i końcowego odcinka jelita krętego45.731 Ileokolektomia45.74 Resekcja poprzecznicy45.75 Hemikolektomia lewostronna45.76 Sigmoidektomia45.8 Totalna śródbrzuszna kolektomia

Strona 107 z 402

Page 108: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

45.91 Zespolenie jelito cienkie - jelito cienkie45.921 Operacja Hamptona45.93 Zespolenie jelito cienkie - jelito grube - inne45.951 Zespolenie do odbytu45.952 Wytworzenie zbiornika jelitowego (J, H, S) z zespoleniem jelita cienkiego z odbytem46.11 Czasowa kolostomia46.13 Stała kolostomia46.14 Odłożone otwarcie kolostomii46.19 Kolostomia - inne46.21 Czasowa ileostomia46.22 Ileostomia ze zbiorniczkiem46.23 Stała ileostomia - inne46.29 Ileostomia - inne52.521 Wycięcie ogona trzustki z częścią trzonu52.522 Wycięcie ogona trzustki z zaoszczędzeniem śledziony 52.53 Radykalna subtotalna pankreatektomia52.59 Częściowa pankreatektomia - inne

F62 Duże i endoskopowe lecznicze zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowegoe wymagane wskazanie procedury z listy procedur F62 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F66

ICD-942.01 Przecięcie poprzecznej błony w przełyku42.11 Wyłonienie szyjnej przetoki przełyku42.12 Wyłonienie uchyłka przełyku42.25 Otwarta biopsja przełyku42.31 Miejscowe wycięcie uchyłka przełyku42.32 Miejscowe wycięcia innej zmiany lub tkanki przełyku42.332 Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku42.334 Endoskopowe nastrzykanie żylaków przełyku42.7 Nacięcie mięśniówki przełyku42.81 Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej42.82 Szycie rozerwania przełyku42.83 Zamknięcie przetoki przełykowej42.85 Usunięcie zwężenia przełyku42.86 Wytworzenie tunelu podskórnego bez zespolenia przełyku42.91 Podwiązanie żylaków przełyku42.92 Rozszerzanie przełyku43.0 Gastrotomia43.11 Przezskórna (endoskopowa) gastrostomia [PEG]43.3 Pyloromyotomia43.411 Endoskopowe wycięcie polipów żołądka43.412 Endoskopowe wycięcie żylaków żołądka43.419 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka - inne44.00 Wagotomia, nieokreślona inaczej44.01 Wagotomia pniowa44.021 Wagotomia komórek okładzinowych44.022 Selektywna proksymalna wagotomia44.029 Wysoce selektywna wagotomia - inne44.15 Otwarta biopsja żołądka44.21 Poszerzenie odźwiernika przez nacięcie44.221 Endoskopowe poszerzenie odźwiernika z użyciem balonu44.222 Endoskopowe poszerzenie miejsca zespolenia żołądkowo-jelitowego44.229 Endoskopowe poszerzenie odźwiernika - inne44.41 Zaszycie wrzodu żołądka44.42 Zaszycie wrzodu dwunastnicy44.43 Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica44.44 Przezcewnikowa embolizacja - krwawienie z żołądka/ dwunastnicy44.51 Zamknięcie zespolenia żołądkowego44.52 Zamknięcie zespolenia żołądkowo-dwunastniczego44.53 Zamknięcie zespolenia żołądkowo-czczego

Strona 108 z 402

Page 109: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

44.54 Operacja Pantaloona44.59 Rewizja zespolenia żołądkowego - inne44.61 Szycie rozerwania żołądka44.62 Zamknięcie gastrostomii44.64 Gastropeksja44.651 Operacja Belseya44.652 Plastyka wpustu żołądka (przełykowo-żołądkowa)44.661 Fundoplikacja44.662 Plastyka wpustu żołądka44.663 Fundoplikacja sposobem Nissena44.664 Odtworzenie kąta wpustowo-przełykowego44.671 Fundoplikacja [laparoskopowo]44.672 Plastyka wpustu żołądka [laparoskopowo]44.673 Fundoplikacja sposobem Nissena [laparoskopowo]44.674 Odtworzenie kąta wpustowo-przełykowego [laparoskopowo]44.683 Pionowa gastroplastyka (VBG) [laparoskopowo]44.971 Usunięcie jednego lub obu: elastycznej opaski żołądkowej44.972 Usunięcie jednego lub obu: podskórnego urządzenia zapewniającego dostęp do żołądka45.01 Nacięcie dwunastnicy45.03 Nacięcie jelita grubego45.11 Przezbrzuszna endoskopia jelita cienkiego45.12 Endoskopia jelita cienkiego przez przetokę45.131 Esophagogastroduodenoskopia [EGD]45.132 Enteroskopia45.133 Enteroskopia śródoperacyjna45.134 Enteroskopia dwubalonowa45.14 Zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego45.15 Otwarta biopsja jelita cienkiego45.219 Przezbrzuszna endoskopia jelita grubego - inne45.251 Zamknięta biopsja jelita z bliżej nieokreślonego miejsca45.252 Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie45.253 Kolonoskopia z biopsją45.26 Otwarta biopsja jelita grubego45.30 Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmiany dwunastnicy45.31 Inne miejscowe wycięcie zmiany dwunastnicy45.331 Wycięcie wybujałej śluzówki w miejscu przetoki jelita cienkiego45.411 Wycięcie wybujałej śluzówki przetoki jelita grubego45.432 Endoskopowe opanowanie krwotoku z jelita grubego46.011 Ileostomia pętlowa46.02 Resekcja wyłonionego segmentu jelita cienkiego46.031 Pierwszy etap wyłonienia jelita metodą Mikulicza46.032 Kolostomia pętlowa46.24 Odłożone otwarcie ileostomii46.31 Odłożone otwarcie innej przetoki jelitowej46.32 Przezskórna (endoskopowa) jejunostomia [PEJ]46.41 Rewizja przetoki jelita cienkiego46.42 Usunięcie przepukliny okołokolostomijnej46.51 Zamknięcie przetoki jelita cienkiego46.521 Zamknięcie przetoki kątniczej46.522 Zamknięcie kolostomii46.523 Zamknięcie przetoki esiczej46.61 Ufiksowanie jelita cienkiego do ściany jamy brzusznej46.631 Cecoileopeksja46.632 Sigmoidopeksja metodą Moschowitza46.71 Szycie rozerwanej dwunastnicy46.72 Zamknięcie przetoki dwunastnicy46.73 Szycie jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy46.74 Zamknięcie przetoki jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy46.75 Szycie rozerwania jelita grubego46.76 Zamknięcie przetoki jelita grubego46.81 Śródbrzuszne manipulacje na jelicie cienkim

Strona 109 z 402

Page 110: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

46.82 Śródbrzuszne manipulacje na jelicie grubym46.851 Rozszerzanie dwunastnicy balonem46.852 Rozszerzanie jelita cienkiego balonem46.853 Endoskopowe rozszerzanie jelita grubego balonem46.854 Endoskopowe rozszerzanie jelita balonem przez prostnicę lub kolostomię46.91 Miotomia esicy46.92 Miotomia innej części okrężnicy46.93 Rewizja zespolenia jelita cienkiego46.94 Rewizja zespolenia jelita grubego46.97 Przeszczep jelita cienkiego48.1 Wytworzenie przetoki odbytniczej48.22 Wziernikowanie odbytnicy/ esicy przez przetokę48.25 Otwarta biopsja odbytnicy48.29 Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, esicy i tkankach okołoodbytniczych48.411 Endorektalna operacja sprowadzenia jelita grubego48.72 Zamknięcie przetoki odbytnicy48.751 Operacja Frickmana48.752 Operacja wypadającego odbytu metodą Ripsteina48.82 Wycięcie tkanek okolicy okołoodbytniczej48.91 Nacięcie zwężenia odbytnicy48.92 Nacięcie mięśniówki odbytnicy48.93 Operacja przetoki okołoodbytniczej49.31 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu

F63 Średnie i endoskopowe diagnostyczne zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowegoe wymagane wskazanie procedury z listy procedur F63 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F66

ICD-942.09 Nacięcia przełyku - inne42.10 Wytworzenie przetoki przełykowej - inne42.19 Wyłonienie zewnętrznej przetoki przełyku - inne42.21 Operacyjna ezofagoskopia z nacięcia42.22 Esofagoskopia przez przetokę42.23 Esofagoskopia - inne42.241 Endoskopowe pobranie materiału z przełyku do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie42.242 Esofagoskopia z biopsją42.243 Biopsja ssąca przełyku42.39 Zniszczenie zmiany lub tkanki przełyku - inne42.84 Operacja przetoki przełykowej - inne42.87 Przeszczepy przełykowe - inne42.89 Zabiegi naprawcze przełyku - inne42.99 Operacje przełyku - inne43.42 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki żołądka - inne43.49 Zniszczenie lub usunięcie zmiany lub tkanki - inne44.03 Wagotomia selektywna - inne44.21 Poszerzenie odźwiernika przez nacięcie44.291 Rewizja odźwiernika44.391 Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze44.392 Zespolenie żołądkowo-jelitowe44.393 Zespolenie żołądkowo-żołądkowe44.394 Zespolenie żołądkowo-czcze, bez wycięcia (części) żołądka, BNO44.40 Zaszycie wrzodu trawiennego - inne44.49 Opanowanie krwotoku żołądek/ dwunastnica - inne44.631 Zamknięcie przetoki żołądkowo-okrężniczej44.632 Zamknięcie przetoki żołądkowo-jelitowo-okrężniczej44.639 Zamknięcie przetoki żołądka - inne44.691 Inwersja uchyłka żołądka44.699 Zabiegi naprawcze żołądka - inne45.01 Nacięcie dwunastnicy45.02 Nacięcie jelita cienkiego - inne45.09 Nacięcie jelita - inne

Strona 110 z 402

Page 111: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

45.16 Esofagogastroduodenoskopia z biopsją 45.22 Endoskopia jelita grubego przez przetokę45.231 Fiberokolonoskopia45.24 Fiberosigmoidoskopia45.28 Zabiegi diagnostyczne jelita grubego - inne45.32 Zniszczenie zmiany dwunastnicy - inne45.34 Zniszczenie zmiany jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy - inne45.49 Zniszczenie zmiany jelita grubego - inne45.591 Wyizolowanie uszypułowanej pętli jelitowej45.592 Odwrócenie segmentu jelitowego45.621 Resekcja dwunastnicy45.622 Resekcja jelita czczego45.623 Resekcja jelita krętego45.629 Częściowa resekcja jelita cienkiego - inne45.729 Wycięcie kątnicy - inne45.791 Enterokolektomia – inne45.799 Częściowe wycięcie jelita grubego - inne46.391 Przetoka dwunastnicza46.392 Odżywcza przetoka jelitowa46.43 Rewizja przetoki jelita grubego - inne46.491 Plastyka powiększająca przetoki jelitowej46.492 Rekonstrukcja przetoki jelitowej46.493 Uwolnienie zbliznowaciałej tkanki przetoki jelitowej46.499 Rewizja przetoki jelitowej inne46.621 Plikacja jelita cienkiego metodą Noble'a46.622 Plikacja jelita biodrowego46.641 Ufiksowanie kątnicy46.642 Ufiksowanie okrężnicy46.991 Wynicowanie części krętnicy46.999 Operacje jelitowe - inne48.23 Procto sigmoidoskopia sztywnym wziernikem48.241 Zamknięte endoskopowe pobranie materiału z odbytnicy do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie48.242 Wziernikowanie odbytnicy/esicy z biopsją48.26 Biopsja tkanek okołoodbytniczych48.691 Częściowe wycięcie odbytnicy48.692 Resekcja odbytnicy BNO48.761 Operacja wypadającego odbytu metodą Delorme48.762 Ufiksowanie odbytnicy i esicy48.763 Podwieszenie prostnicy do kości łonowej48.99 Operacja odbytnicy/ tkanek okołoodbytniczych - inne49.02 Nacięcie okołoodbytowe - inne49.03 Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu49.04 Wycięcie tkanek okolicy odbytu - inne49.39 Miejscowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu - inne49.42 Wstrzyknięcie do hemoroidów49.43 Kauteryzacja hemoroidów49.44 Krioterapia hemoroidów49.45 Podwiązanie hemoroidów49.46 Wycięcie hemoroidów49.47 Usunięcie zakrzepowych hemoroidów49.491 Operacja Lorda49.931 Usunięcie ciała obcego z odbytu z nacięciem49.932 Sączkowanie odbytu49.95 Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji)49.99 Operacje odbytu - inne

F66 Krwawienia z przewodu pokarmowego - leczenie zachowawczea grupa bazowa

ICD-10I85.0 Żylaki przełyku z krwawieniem

Strona 111 z 402

Page 112: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

K22.6 Żołądkowo-przełykowe pęknięcie śluzówki z krwawieniemK25.0 Wrzód żołądka (ostry z krwotokiem)K25.2 Wrzód żołądka (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem)K25.4 Wrzód żołądka (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem)K25.6 Wrzód żołądka (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i z przedziurawieniem)K26.0 Wrzód dwunastnicy (ostry z krwotokiem)K26.2 Wrzód dwunastnicy (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem)K26.4 Wrzód dwunastnicy (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem)K26.6 Wrzód dwunastnicy (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i z przedziurawieniem)K27.0 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry z krwotokiem)K27.2 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem)K27.4 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem)K27.6 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i z przedziurawieniem)K28.0 Wrzód żołądka i jelit (ostry z krwotokiem)K28.2 Wrzód żołądka i jelit (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem)K28.4 Wrzód żołądka i jelit (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem)K28.6 Wrzód żołądka i jelit (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i z przedziurawieniem)K29.0 Ostre krwotoczne zapalenie żołądkaK92.0 Wymioty krwaweK92.1 Stolce smołowateK92.2 Krwotok żołądkowo-jelitowy, nieokreślony

F72 Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepema grupa bazowa

ICD-953.03 Operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)53.04 Operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)53.05 Operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inne53.14 Obustronna operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)53.15 Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)53.16 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej (wszczep)53.17 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inne53.21 Jednostronna operacja przepukliny udowej (wszczep)53.31 Obustronna operacja przepukliny udowej (wszczep)53.41 Operacja przepukliny pępkowej (wszczep)53.61 Operacja przepukliny z otwarciem worka/ materiał sztuczny53.69 Operacja przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej (wszczep)

F73 Operacje przepuklin brzusznycha grupa bazowa

ICD-953.01 Operacja prostej przepukliny pachwinowej53.02 Operacja skośnej przepukliny pachwinowej53.091 Jednostronna operacja nawrotu przepukliny pachwinowej – inne53.11 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej53.12 Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej53.13 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej53.19 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej - inne53.29 Jednostronna operacja przepukliny udowej - inne53.39 Obustronna operacja przepukliny udowej - inne53.49 Operacja przepukliny pępkowej - inne53.51 Operacja przepukliny z otwarciem worka53.591 Operacja przepukliny nadbrzusza53.592 Operacja przepukliny podbrzusza53.593 Operacja przepukliny w linii półksiężycowatej53.594 Operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej53.7 Operacja przepukliny przeponowej (dostęp brzuszny)53.91 Operacja naprawcza przepukliny kulszowej53.92 Operacja naprawcza przepukliny kulszowo odbytniczej

Strona 112 z 402

Page 113: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

53.93 Operacja naprawcza przepukliny lędźwiowej53.94 Operacja naprawcza przepukliny zasłonowej53.95 Operacja naprawcza przepukliny sieciowej53.96 Operacja naprawcza przepukliny zaotrzewnowej53.99 Operacja naprawcza przepukliny - inne

F82 Wycięcie wyrostka robaczkowego z powikłaniami i chorobami współistniejącymiv wymagane wskazanie procedury z listy procedur F83 oraz rozpoznania współistniejącego z listy Fpw (lista powikłań i chorób współistniejących)

F83 Wycięcie wyrostka robaczkowegok wymagane wskazanie procedury z listy procedur F83 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F86 i rozpoznania współistniejącego z listy Fpw

ICD-947.01 Appendektomia laparoskopowo47.09 Inna appendektomia47.11 Przypadkowa appendektomia laparoskopowo47.19 Inna przypadkowa appendektomia47.2 Drenaż ropnia okołowyrostkowego47.91 Wytworzenie przetoki wyrostka robaczkowego47.92 Zamknięcie przetoki wyrostka robaczkowego47.991 Zespolenie wyrostka robaczkowego

F86 Choroby wyrostka robaczkowego a grupa bazowa

ICD-10K35.0 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z rozlanym zapaleniem otrzewnejK35.1 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z ropniem otrzewnejD37.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jelio ślepe)C18.1 Nowotwór złośliwy (wyrostek robaczkowy)K35.9 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreśloneK37 Zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreśloneK36 Inne zapalenie wyrostka robaczkowegoK38.8 Inne określone choroby wyrostka robaczkowegoK38.9 Choroby wyrostka robaczkowego, nieokreśloneK38.2 Uchyłek wyrostka robaczkowegoK38.1 Kamienie wyrostkoweK38.0 Rozrost wyrostka robaczkowegoK38.3 Przetoka wyrostka robaczkowego

F92 Duże zabiegi odbytue wymagane wskazanie procedury z listy procedur F92 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F96

ICD-949.6 Wycięcie odbytu49.74 Przeszczep mięśnia smukłego (niewydolny odbyt)49.751 Usunięcie sztucznego zwieracza odbytu z następową wymianą49.752 Wymiana sztucznego zwieracza odbytu podczas tego samego lub kolejnego zabiegu49.92 Wprowadzenie podskórnego stymulatora odbytu

F93 Średnie zabiegi odbytua grupa bazowa

ICD-948.25 Otwarta biopsja odbytnicy48.31 Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytnicy48.32 Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy - inne48.33 Zniszczenie zmiany odbytnicy laserem48.34 Kriochirurgiczne zniszczenie zmiany odbytnicy

Strona 113 z 402

Page 114: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

49.11 Przecięcie przetoki odbytu49.12 Wycięcie przetoki odbytu49.461 Wycięcie hemoroidów - inne49.47 Usunięcie zakrzepowych hemoroidów49.491 Operacja Lorda49.71 Szycie rany odbytu49.72 Opierścienienie odbytu49.73 Zamknięcie przetoki odbytu49.761 Kontrola lub wymiana sztucznego zwieracza odbytu49.791 Zabieg naprawczy starego położniczego uszkodzenia odbytu49.91 Nacięcie przegrody odbytu49.95 Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji)86.211 Marsupializacja zatoki pilonidalnej

F94 Małe zabiegi odbytub wymagane wskazanie procedury z listy procedur F94; czas pobytu < 2 dni

ICD-948.26 Biopsja tkanek okołoodbytniczych48.35 Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy48.36 Endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy49.01 Nacięcie ropnia okołoodbytowego49.021 Podcięcie tkanek okolicy okołoodbytowej49.03 Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu49.04 Wycięcie tkanek okolicy odbytu - inne49.22 Biopsja okołoodbytowa49.23 Biopsja odbytu49.29 Zabiegi diagnostyczne odbytu/ tkanek okołoodbytniczych - inne49.31 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu49.39 Miejscowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu - inne49.42 Wstrzyknięcie do hemoroidów49.431 Klipsowanie i kauteryzacja hemoroidów49.44 Krioterapia hemoroidów49.45 Podwiązanie hemoroidów49.51 Lewe boczne nacięcie zwieracza odbytu49.52 Tylne nacięcie zwieracza odbytu49.591 Rozdzielenie zwieracza odbytu - inne49.931 Usunięcie ciała obcego z odbytu z nacięciem49.932 Sączkowanie odbytu49.94 Odprowadzenie wypadniętego odbytu49.99 Operacje odbytu - inne

F96 Choroby odbytua grupa bazowa

ICD-10C21.0 Nowotwór złośliwy (odbyt, nieokreślony)C21.1 Nowotwór złośliwy (kanał odbytu)C21.2 Nowotwór złośliwy (strefa kloakogenna)D01.3 Rak in situ (odbyt i kanał odbytu)D12.9 Nowotwór niezłośliwy (odbyt i kanał odbytu)K51.8 Inne wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Listy dodatkowe do sekcji F

Fpw Lista powikłań i chorób współistniejących

ICD-10A01.0 Dur brzusznyA01.1 Dur rzekomy AA01.4 Dur rzekomy, nieokreślony

Strona 114 z 402

Page 115: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

A02.0 Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki SalmonellaA02.1 Posocznica wywołana pałeczkami SalmonellaA02.9 Zakażenia pałeczkami Salmonella, nieokreśloneA04.4 Inne jelitowe zakażenia Escherichia coliA04.7 Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Closcridium difficileA04.9 Zakażenie bakteryjne jelit, nieokreśloneA05.1 Zatrucie jadem kiełbasianymA07.3 IzosporydozaA08.2 Nieżyt jelitowy wywołany przez adenowirusyA09 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniuA15.4 Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznieA16.2 Gruźlica płuc, bez wzmiankowania o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznymA37.9 Krztusiec, nieokreślonyA41.2 Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowceA41.3 Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzeaA41.5 Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemneA41.9 Posocznica, nieokreślonaA42.8 Inne postacie promienicyA48.0 Zgorzel gazowaA49.0 Zakażenie gronkowcowe, nieokreśloneA49.2 Zakażenie wywołane przez pałeczkę Haemophilus influenzae, nieokreśloneA56.0 Zakażenia dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez ChlamydieA80.9 Ostre nagminne porażenie dziecięce, nieokreśloneB02.2 Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowegoB02.9 Półpasiec bez powikłańB15.0 Wirusowe zapalenie wątroby A ze śpiączką wątrobowąB18.9 Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreśloneB20.0 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia wywołane przez mykobakterieB20.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia bakteryjneB20.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest cytomegaliaB20.3 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia wirusoweB20.4 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest kandydozaB20.5 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne grzybiceB20.6 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis cariniiB20.7 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia mnogieB20.8 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytniczeB20.9 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze, nieokreśloneB21.0 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest mięsak KaposiegoB21.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest chłoniak BurkittaB21.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne typy chłoniaków nie-Hodgkin`owskich (nieziarniczych)

B21.3 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i pokrewnych tkanek

B21.7 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie nowotwory złośliweB21.8 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliweB21.9 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe, nieokreśloneB22.0 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest encefalopatiaB22.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płucB22.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpaniaB22.7 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie choroby sklasyfikowane gdzie indziejB23.0 Ostry zespół zakażenia HIVB23.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest (trwała) uogólniona limfadenopatia

B23.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zaburzenia układu krwiotwórczego i odpornościowego niesklasyfikowane gdzie indziej

B23.8 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone stanyB24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], nieokreślonaB25.9 Choroba wywołana przez wirusa cytomegalii, nieokreślonaB33.1 Choroba Ross RiverB37.0 Zapalenie jamy ustnej wywołane przez CandidaB37.4 Kandydoza umiejscowiona w innych częściach okolicy moczowo-płciowejB37.9 Kandydoza, nieokreślonaB51.9 Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax bez powikłań

Strona 115 z 402

Page 116: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

B67.8 Bąblowica wątroby, nieokreślonaB76.9 Choroba tęgoryjcowa, nieokreślonaB88.8 Inne określone inwazje pasożytniczeB90.9 Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nieokreśloneB91 Następstwa nagminnego porażenia dzieciecegoC01 Nowotwór złośliwy nasady językaC03.9 Nowotwór złośliwy (dziąsło, nieokreślone)C04.9 Nowotwór złośliwy (dno jamy ustnej, nieokreślone)C09.1 Nowotwór złośliwy (łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy))C10.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna części ustnej gardła)C10.9 Nowotwór złośliwy (część ustna gardła, nieokreślona)C15.4 Nowotwór złośliwy (środkowa trzecia część przełyku)C15.5 Nowotwór złośliwy (dolna trzecia część przełyku)C16.1 Nowotwór złośliwy (dno żołądka)C16.2 Nowotwór złośliwy (trzon żołądka)C16.4 Nowotwór złośliwy (odźwiernik)C16.6 Nowotwór złośliwy (krzywizna większa żołądka, nieokreślona)C16.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żołądka)C16.9 Nowotwór złośliwy (żołądek, nieokreślony)C17.9 Nowotwór złośliwy (jelito cienkie, nieokreślone)C18.0 Nowotwór złośliwy (jelito ślepe)C18.2 Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca)C18.5 Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe)C18.6 Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca)C18.7 Nowotwór złośliwy (esica)C18.9 Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona)C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczegoC20 Nowotwór złośliwy odbytnicyC21.0 Nowotwór złośliwy (odbyt, nieokreślony)C21.1 Nowotwór złośliwy (kanał odbytu)C22.7 Nowotwór złośliwy (inne nieokreślone raki wątroby)C22.9 Nowotwór złośliwy (wątroba, nieokreślona)C24.0 Nowotwór złośliwy (zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe)C24.1 Nowotwór złośliwy (brodawka większa dwunastnicy vatera)C25.0 Nowotwór złośliwy (głowa trzustki)C25.1 Nowotwór złośliwy (trzon trzustki)C25.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzustki)C25.9 Nowotwór złośliwy (trzustka, nieokreślona)C26.0 Nowotwór złośliwy (przewód pokarmowy, część nieokreślona)C26.1 Nowotwór złośliwy (śledziona)C34.0 Nowotwór złośliwy (oskrzele główne)C34.1 Nowotwór złośliwy (płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne)C34.9 Nowotwór złośliwy (oskrzele lub płuco, nieokreślone)C41.4 Nowotwór złośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna)C41.9 Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe, nieokreślone)C43.2 Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznegoC43.5 Czerniak złośliwy tułowiaC43.7 Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodremC44.2 Nowotwór złośliwy (skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego)C44.3 Nowotwór złośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy)C44.4 Nowotwór złośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi)C45.1 Międzybłoniak otrzewnejC45.2 Międzybłoniak osierdziaC46.0 Mięsak Kaposi'ego skóryC46.1 Mięsak Kaposi'ego tkanki miękkiejC46.3 Mięsak Kaposi'ego węzłów chłonnychC46.7 Mięsak Kaposi'ego innych umiejscowieńC46.8 Mięsak Kaposi'ego licznych narządówC46.9 Mięsak Kaposi'ego, nieokreślonyC47.4 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe klatki piersiowej)C47.5 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe miednicy)

Strona 116 z 402

Page 117: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

C48.0 Nowotwór złośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa)C48.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej )C50.2 Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna wewnętrzna sutka)C50.4 Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna zewnętrzna sutka)C50.9 Nowotwór złośliwy (sutek, nieokreślony)C52 Nowotwór złośliwy pochwyC53.0 Nowotwór złośliwy (błona śluzowa szyjki macicy)C53.9 Nowotwór złośliwy (szyjka macicy, nieokreślona)C54.9 Nowotwór złośliwy (trzon macicy, nieokreślone)C56 Nowotwór złośliwy jajnikaC60.9 Nowotwór złośliwy (prącie, nieokreślone)C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowegoC64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowejC65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowejC67.1 Nowotwór złośliwy (szczyt pęcherza moczowego)C67.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna pęcherza moczowego)C67.9 Nowotwór złośliwy (pęcherz moczowy, nieokreślony)C71.5 Nowotwór złośliwy (komory mózgowe)C71.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice mózgu)C71.9 Nowotwór złośliwy (mózg, nieokreślony)C75.8 Nowotwór złośliwy (zajęcie wielu gruczołów dokrewnych, nieokreślone)C76.2 Nowotwór złośliwy (brzuch)C76.3 Nowotwór złośliwy (miednica)C77.0 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne głowy, twarzy i szyi)C77.4 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny)C78.0 Wtórny nowotwór złośliwy płucC78.2 Wtórny nowotwór złośliwy opłucnejC78.4 Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiegoC78.5 Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicyC78.6 Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowejC78.7 Wtórny nowotwór złośliwy wątrobyC78.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowegoC79.1 Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowegoC79.2 Wtórny nowotwór złośliwy skóryC79.3 Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowychC79.5 Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnegoC79.6 Wtórny nowotwór złośliwy jajnikaC79.7 Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczyC79.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowieńC80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowieniaC82.9 Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (chłoniak nieziarniczy, nieokreślony)C90.0 Szpiczak mnogiC91.1 Przewlekła białaczka limfocytowaC91.4 Białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell)C91.9 Białaczka limfatyczna, nieokreślonaC92.0 Ostra białaczka szpikowaC92.1 Przewlekła białaczka szpikowaC95.9 Białaczka, nieokreślonaD00.1 Rak in situ (przełyk)D09.0 Rak in situ (pęcherz moczowy)D09.7 Rak in situ (rak in situ innych określonych umiejscowień)D13.6 Nowotwór niezłośliwy (trzustka)D18.0 Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowieniaD18.1 Naczyniak chłonny jakiegokolwiek umiejscowieniaD21.4 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha )D27 Niezłośliwy nowotwór jajnikaD34 Niezłośliwy nowotwór tarczycyD36.0 Nowotwór niezłośliwy (węzły chłonne)D44.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przewód nosowo-gardłowy)D45 Czerwienica prawdziwaD48.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne określone umiejscowienie)

Strona 117 z 402

Page 118: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

D50.1 Dysfagia syderopenicznaD51.0 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana niedoborem czynnika wewnętrznegoD52.9 Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowegoD53.8 Niedokrwistość zależna od innych określonych niedoborów pokarmowychD53.9 Nieokreślona niedokrwistość z niedoborów pokarmowychD58.0 Sferocytoza dziedzicznaD58.9 Nieokreślone dziedziczne niedokrwistości hemolityczneD59.1 Inne niedokrwistości autoimmunohemolityczneD61.3 Niedokrwistość aplastyczna idiopatycznaD61.8 Inne określone niedokrwistości aplastyczneD62 Ostra niedokrwistość pokrwotocznaD64.9 Nieokreślona niedokrwistośćD66 Dziedziczny niedobór czynnika VIIID69.4 Inne pierwotne małopłytkowościD69.5 Małopłytkowość wtórnaD69.6 Nieokreślona małopłytkowośćD70 AgranulocytozaE05.9 Tyreotoksykoza, nieokreślonaE21.3 Nadczynność porzytarczyc, nieokreślonaE22.1 HiperprolaktynemiaE22.2 Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznegoE23.0 Niedoczynność przysadkiE28.3 Pierwotna niewydolność jajnikówE31.9 Wielogruczołowe zaburzenia, nieokreśloneE34.0 Zespół rakowiakaE41 Wyniszczenie z niedożywieniaE53.8 Niedobór innych określonych witamin z grupy BF60.1 Osobowość schizoidalnaF60.5 Osobowość anankastycznaF60.9 Zaburzenia osobowości BNOF89 Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nieokreśloneF98.3 Pica w niemowlęctwie lub dzieciństwieG08 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowymG10 Choroba HuntingtonaG11.0 Bezład wrodzony niepostępującyG11.2 Bezład móżdżkowy o późnym początkuG12.2 Stwardnienie boczne zanikoweG20 Choroba ParkinsonaG24.2 Dystonia samoistna niedziedzicznaG25.3 MiokloniaG30.9 Choroba Alzheimera, nieokreślonaG31.1 Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziejG31.9 Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreśloneG37.3 Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowegoG40.2 Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymiG40.3 Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkoweG45.9 Przemijające mózgowe napady niedokrwienia, nieokreśloneG50.0 Neuralgia nerwu trójdzielnegoG57.2 Uszkodzenie nerwu udowegoG57.3 Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnegoG58.7 Mnogie zapalenie pojedynczych nerwówG60.9 Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślonaG63.2 Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)G71.1 Zaburzenia miotoniczneG72.2 Miopatia wywołana innymi czynnikami toksycznymiG80.9 Dziecięce porażenie mózgowe, nieokreśloneG81.1 Kurczowe porażenie połowiczeG81.9 Porażenie połowicze, nieokreśloneG82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreśloneG83.9 Zespół porażenny, nieokreślonyG91.0 Wodogłowie komunikujące

Strona 118 z 402

Page 119: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

G91.9 Wodogłowie, nieokreśloneG93.0 Torbiele mózguG96.1 Zaburzenia opon niesklasyfikowane gdzie indziejG97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nieokreśloneH02.7 Inne zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek otaczających gałkę ocznąH15.1 Zapalenie blaszki nadtwardówkowejH26.9 Zaćma, nieokreślonaH34.9 Zamknięcie naczyń siatkówki, nieokreśloneH40.9 Jaskra, nieokreślonaH47.2 Zanik nerwu wzrokowegoH54.0 Ślepota obuocznaH66.9 Zapalenie ucha środkowego, nieokreśloneH74.9 Zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego, nieokreśloneH83.0 Zapalenie błędnikaH90.5 Głuchota czuciowo-nerwowa nieokreślonaI05.1 Reumatyczna niedomykalność zastawki dwudzielnejI05.2 Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnościąI05.9 Wada zastawki dwudzielnej, nieokreślonaI08.8 Inne wady skojarzone wielu zastawekI09.9 Choroba reumatyczna serca, nieokreślonaI12.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerekI23.0 Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału sercaI24.9 Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślonaI25.9 Przewlekła choroba niedokrwienna serca, nieokreślonaI26.9 Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnymI27.0 Pierwotne nadciśnienie płucneI30.9 Ostre zapalenie osierdzia, nieokreśloneI31.9 Choroba osierdzia, nieokreślonaI34.9 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej, nieokreśloneI35.9 Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, nieokreśloneI42.1 Przerostowa kardiomiopatia zawężającaI44.2 Blok przedsionkowo-komorowy zupełnyI44.3 Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komoroweI44.6 Inny i nieokreślony blok gałęziI44.7 Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nieokreślonyI45.5 Inny określony blok sercaI47.1 Częstoskurcz nadkomorowyI49.1 Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowaI49.9 Zaburzenia rytmu serca, nieokreśloneI50.0 Niewydolność serca zastoinowaI50.1 Niewydolność serca lewokomorowaI50.9 Niewydolność serca, nieokreślonaI51.3 Zakrzep (skrzeplina) wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziejI51.7 Powiększenie sercaI61.9 Krwotok mózgowy, nieokreślonyI63.9 Zawał mózgu, nieokreślonyI64 Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowyI65.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznejI67.5 Choroba MoyamoyaI70.2 Miażdżyca tętnic kończynI71.2 Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciuI71.3 Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, pękniętyI71.4 Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciuI71.8 Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, pękniętyI71.9 Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, bez wzmianki o pęknięciuI74.4 Zator i zakrzep tętnic kończyn, nieokreślonyI74.9 Zator i zakrzep tętnicy, nieokreślonejI77.4 Zespół ucisku tętnicy krezkowejI77.9 Zaburzenie tętnic i tętniczek, nieokreśloneI80.0 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnychI80.2 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn dolnych

Strona 119 z 402

Page 120: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

I80.3 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nieokreśloneI80.9 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o nieokreślonym umiejscowieniuI81 Zakrzep żyły wrotnejI82.3 Zator i zakrzep żyły nerkowejI82.9 Zator i zakrzep żyły, nieokreślonyI83.0 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniemI83.1 Żylaki kończyn dolnych z zapaleniemI83.2 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniemI85.0 Żylaki przełyku z krwawieniemI89.0 Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziejI89.1 Zapalenie naczyń chłonnychJ15.1 Zapalenie płuc wywołane przez PseudomonasJ15.4 Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowceJ18.1 Nieokreślone płatowe zapalenie płucJ21.9 Nieokreślone ostre zapalenie oskrzelikówJ35.8 Inne przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowegoJ38.0 Porażenie strun głosowych i krtaniJ47 Rozstrzenie oskrzeliJ69.0 Zapalenie płuc wywołane zachłyśnięciem się pokarmem lub wymiocinamiJ69.8 Zapalenie płuc wywołane innymi ciałami stałymi lub ciekłymiJ81 Obrzęk płucJ84.1 Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc ze zwłóknieniemJ85.2 Ropień płuca bez zapalenia płucJ86.9 Ropniak opłucnej bez przetokiJ90 Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziejJ92.9 Blaszka opłucnej bez azbestozyJ93.9 Nieokreślona odma opłucnowaJ95.4 Zespół MendelsonaJ95.9 Nieokreślone chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenie układu oddechowegoJ98.1 Zapadnięcie się płucaJ98.5 Choroby śródpiersia niesklasyfikowane gdzie indziejJ98.6 Choroby przeponyK02.9 Próchnica zębów, nieokreślonaK11.2 Zapalenie gruczołu ślinowegoK12.2 Zapalenie tkanki łącznej i ropień jamy ustnejK13.0 Choroby wargK14.8 Inne choroby językaK22.3 Przedziurawienie przełykuK25.0 Wrzód żołądka (ostry z krwotokiem)K26.0 Wrzód dwunastnicy (ostry z krwotokiem)K26.1 Wrzód dwunastnicy (ostry z przedziurawieniem)K26.2 Wrzód dwunastnicy (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem)K28.0 Wrzód żołądka i jelit (ostry z krwotokiem)K31.6 Przetoka żołądka lub dwunastnicyK35.0 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z rozlanym zapaleniem otrzewnejK35.1 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z ropniem otrzewnejK40.3 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa z niedrożnością bez zgorzeliK40.4 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa ze zgorzeląK41.3 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa, z niedrożnością bez zgorzeliK42.0 Przepuklina pępkowa, z niedrożnością bez zgorzeliK43.0 Przepuklina brzuszna z niedrożnością bez zgorzeliK46.1 Nieokreślone przepukliny brzuszne ze zgorzeląK56.0 Niedrożność porażennaK56.4 Inne postacie zatkania jelitaK56.5 Zrosty jelitowe z niedrożnościąK59.3 Okrężnica olbrzymia [megacolon], niesklasyfikowana gdzie indziejK61.4 Ropień wewnątrzzwieraczowyK63.0 Ropień jelitK65.0 Ostre zapalenie otrzewnejK70.0 Alkoholowe stłuszczenie wątrobyK70.1 Alkoholowe zapalenie wątroby

Strona 120 z 402

Page 121: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

K70.3 Alkoholowa marskość wątrobyK75.0 Ropień wątrobyK76.0 Stłuszczenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziejK76.5 Choroba wątroby z zamknięciem naczyń żylnychK80.0 Kamica pęcherzyka żółciowego z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowegoK80.1 Kamica pęcherzyka żółciowego z innym zapaleniem pęcherzyka żółciowegoK80.3 Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem (dróg żółciowych)K80.5 Kamica przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowychK80.8 Inne kamice żółcioweK81.0 Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowegoK82.0 Niedrożność pęcherzyka żółciowegoK82.1 Wodniak pęcherzyka żółciowegoK82.3 Przetoka pęcherzyka żółciowegoK82.8 Inne określone choroby pęcherzyka żółciowegoK83.1 Niedrożność przewodów żółciowychK85 Ostre zapalenie trzustkiK86.1 Inne przewlekłe zapalenia trzustkiK86.3 Torbiel rzekoma trzustkiK90.1 Sprue tropikalneK91.0 Wymioty spowodowane zabiegami chirurgicznymi żołądkowo-jelitowymiK91.4 Nieprawidłowa czynność zespoleń okrężniczych lub jelitowych (kolostomii, enterostomii)K91.8 Inne pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego niesklasyfikowane gdzie indziejK91.9 Pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego, nieokreśloneK92.2 Krwotok żołądkowo-jelitowy, nieokreślonyL10.5 Pęcherzyca polekowaL12.9 Nieokreślony pemfigoidL21.1 Dziecięce łojotokowe zapalenie skóryL27.1 Ograniczona osutka skórna wywołana lekami i innymi środkami leczniczymiL43.8 Inny liszaj płaskiL66.0 Łysienie rzekomoplackowate [pseudopalade]L89 Owrzodzenie odleżynoweL97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziejL98.4 Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziejM00.9 Ropne zapalenia stawów, nieokreśloneM02.0 Artropatia po dokonaniu bypassów jelitowychM05.0 Zespół Felty`egoM06.0 Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawówM10.9 Dna, nieokreślonaM13.1 Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziejM31.6 Inne olbrzymiokomókowe zapalenie tętnicM33.1 Inne zapalenia skórno-mięśnioweM33.9 Nieokreślone zapalenia skórno-wielomięśnioweM43.5 Inne nawracające nadwichnięcia kręgówM60.0 Infekcyjne zapalenie mięśniM77.1 Zapalenie nadkłykcia bocznegoM84.3 Złamanie zmiażdżeniowe niesklasyfikowane gdzie indziejM88.9 Choroba Pageta kości, nieokreślonaN04.9 Zespół nerczycowy (nieokreślone)N05.8 Zespół nerczycowy, nieokreślony (inne)N11.8 Inne przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerekN11.9 Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, nieokreśloneN13.3 Inne i nieokreślone wodonerczeN13.6 RoponerczeN13.9 Zaporowa i odpływowa uropatia, nieokreślonaN15.1 Ropień nerkowy i okołonerkowyN15.9 Choroba cewkowo-śródmiąższowa nerek, nieokreśloneN17.9 Ostra niewydolność nerek, nieokreślonaN18.9 Przewlekła niewydolność nerek, nieokreślonaN19 Nieokreślona niewydolność nerekN20.2 Kamica nerki z kamicą moczowoduN21.0 Kamica pęcherza moczowego

Strona 121 z 402

Page 122: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

N27.1 Nerka mała, obustronnieN27.9 Nerka mała, nieokreślonaN28.0 Niedokrwienie i zawał nerkiN28.1 Torbiel nerki, nabytaN30.0 Ostre zapalenie pęcherza moczowegoN31.8 Inna nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherzaN32.0 Przeszkoda w szyi pęcherza moczowegoN32.1 Przetoka pęcherzowo-jelitowaN32.2 Przetoka pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziejN34.3 Zespół cewkowy, nieokreślonyN36.0 Przetoka cewkowaN36.2 Mięsko cewkowe (caruncula urethralis)N61 Stany zapalne sutkaN73.2 nieokreślone zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicyN73.5 Zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet, nieokreśloneN81.4 Wypadanie macicy i pochwy, nieokreśloneN81.5 Przepuklina jelitowa w ścianie pochwy (enterocoele)N82.1 Inne przetoki pomiędzy układem moczowym a żeńskimi narządami płciowymiN82.4 Inne przetoki między jelitami a żeńskimi narządami płciowymiN82.8 Inne przetoki w żeńskim narządzie rodnymN82.9 Przetoka w żeńskim narządzie rodnym, nieokreślonaN85.7 Krwiak śródmacicznyN99.0 Pozabiegowa niewydolność nerekN99.1 Pozabiegowe zwężenie cewki moczowejO88.2 Zator skrzepem krwi z przyczyn położniczychP25.8 Inne stany związane z rozedmą śródmiąższową rozpoczynające się w okresie okołoporodowymP27.9 nieokreślona przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowymP35.0 Wrodzony zespół różyczkowyQ03.9 Wodogłowie wrodzone, nieokreśloneQ05.4 Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiemQ06.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowegoQ07.0 Zespół Arnolda-ChiariegoQ24.5 Wada rozwojowa naczyń wieńcowychQ27.9 Wrodzona wada układu naczyniowego obwodowego, nieokreślonaQ32.4 Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeliQ37.9 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreślony, jednostronnyQ38.8 Inne wrodzone wady rozwojowe gardzieliQ43.3 Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelitQ45.3 Inne wrodzone wady rozwojowe trzustki i przewodu trzustkowegoQ45.9 Wrodzona wada układu pokarmowego, nieokreślonaQ61.9 Choroba torbielowata nerek, nieokreślonaQ64.3 Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowegoQ76.4 Inne wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa nie związane ze skrzywieniem bocznymQ78.8 Inne określone osteochondrodysplazjeQ80.9 Wrodzona rybia łuska, nieokreślonaQ87.0 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzyQ87.1 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane głównie z niskim wzrostemR02 Zgorzel [gangrena] gdzie indziej niesklasyfikowanaR33 Zatrzymanie moczuR47.0 Dysfazja i afazjaR50.9 Gorączka, nieokreślonaR58 Krwotok, gdzie indziej niesklasyfikowanyR63.3 Trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienieR64 KacheksjaS20.2 Stłuczenie klatki piersiowejS22.1 Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupaS22.4 Liczne złamania żeberS30.1 Stłuczenie ściany brzuchaS32.0 Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupaS35.1 Uraz żyły głównej dolnejS35.2 Uraz pnia trzewnego i tętnicy krezkowej

Strona 122 z 402

Page 123: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

S37.3 Uraz cewki moczowejS72.0 Złamanie szyjki kości udowejS72.2 Złamanie podkrętarzoweT08 Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślonyT09.9 Nieokreślony uraz tułowia, poziom nieokreślonyT25.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT66 Nieokreślone skutki promieniowaniaT68 HypotermiaT79.3 Zakażenie rany pourazowej, niesklasyfikowane gdzie indziejT79.5 Bezmocz pourazowyT81.0 Krwotok i krwiak wikłający zabieg, niesklasyfikowany gdzie indziejT81.1 Wstrząs w trakcie lub będący wynikiem zabiegu, niesklasyfikowany gdzie indziejT81.2 Przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziejT81.3 Rozerwanie rany operacyjnej, niesklasyfikowane gdzie indziejT82.5 Mechaniczne powikłanie innych sercowych i naczyniowych urządzeń i wszczepówT85.6 Mechaniczne powikłanie innej, określonej protezy wewnętrznej, wszczepu lub przeszczepuT85.7 Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi urządzeniami protezującymi, wszczepami i przeszczepamiT85.9 Nieokreślone powikłanie spowodowane wewnętrznym urządzeniem protezującym, wszczepem i przeszczepemT86.9 Niepowodzenie i odrzut przeszczepu nieokreślonego narządu i tkankiT88.1 Inne powikłania po immunizacji, niesklasyfikowane gdzie indziejT93.1 Następstwa złamania kości udowej

G Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony

G01 Rozległe zabiegi wątrobyq wymagane wskazanie procedury z listy procedur G01 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań G16 lub G18

ICD-950.31 Wycięcie co najmniej 3 segmentów wątroby (hemihepatektomia)50.32 Wycięcie (anatomiczne) 1-2 segmentów wątroby

G11 Kompleksowe zabiegi wątrobyq wymagane wskazanie procedury z listy procedur G11 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań G16 lub G18

ICD-950.221 Nieanatomiczna resekcja wątroby50.293 Termoablacja zmiany wątroby50.294 Kriodestrukcja zmiany wątroby50.296 Dewaskularyzacja guza nowotworowego wątroby92.39 Radiochirurgia stereotaktyczna - inne

G12 Duże zabiegi wątroby q wymagane wskazanie procedury z listy procedur G12 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań G16 lub G18

ICD-950.21 Marsupializacja zmiany wątroby50.229 Częściowe wycięcie wątroby - inne50.291 Kauteryzacja zmiany wątroby50.292 Wyłuszczenie zmiany wątroby50.295 Opróżnienie zmiany wątroby50.299 Zniszczenie zmiany wątroby - inne50.61 Zamknięcie rany wątroby50.691 Ufiksowanie wątroby51.991 Wprowadzenie lub wymiana protezy dróg żółciowych

G13 Średnie zabiegi wątrobya grupa bazowa

ICD-950.0 Nacięcie wątroby50.121 Klinowa biopsja wątroby (otwarta)

Strona 123 z 402

Page 124: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

50.91 Przezskórna aspiracja wątroby50.941 Wlew do tętnicy wątrobowej (HAI)50.99 Operacje wątroby - inne

G14 Małe zabiegi wątrobyb wymagane wskazanie procedury z listy procedur G14; czas pobytu < 2 dni

ICD-950.111 Diagnostyczna aspiracja wątroby50.19 Zabiegi diagnostyczne wątroby - inne

G16 Ostre choroby wątrobya grupa bazowa

ICD-10A06.4 Pełzakowy ropień wątrobyB15.0 Wirusowe zapalenie wątroby a ze śpiączką wątrobowąB15.9 Wirusowe zapalenie wątroby a bez śpiączki wątrobowejB16.0 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta ze śpiączką wątrobowąB16.1 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta bez śpiączki wątrobowejB16.2 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta ze śpiączką wątrobowąB16.9 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta i bez śpiączki wątrobowejB17.0 Ostre (nad)każenie wirusem delta u nosiciela wirusa zapalenia wątroby BB17.1 Ostre wirusowe zapalenie wątroby CB17.2 Ostre wirusowe zapalenie wątroby EB17.8 Inne określone ostre wirusowe zapalenia wątrobyB19.0 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby ze śpiączką wątrobowąB19.9 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby bez śpiączki wątrobowejB66.0 Opistorchoza [opishorchiasis]B66.1 Klonorchoza [clonorchiasis]B66.3 Fascioloza [Fasciolosis]B66.4 Paragonimoza [paragonimosis]B66.5 Fasciolopsoza [fasciolopsidosis]B67.0 Bąblowica wątroby wywołana przez E.granulosusB67.5 Bąblowica wątroby wywołana przez E.multilocularisB67.8 Bąblowica wątroby, nieokreślonaK71.0 Toksyczna choroba wątroby z zastojem żółciK71.1 Toksyczna choroba wątroby z martwicą wątrobyK71.2 Toksyczna choroba wątroby z ostrym zapaleniem wątrobyK71.7 Toksyczna choroba wątroby ze zwłóknieniem i marskością wątrobyK71.8 Toksyczna choroba wątroby z innymi zaburzeniami wątrobyK71.9 Toksyczna choroba wątroby, nieokreślonaK72.0 Ostra i podostra niewydolność wątrobyK75.0 Ropień wątrobyK75.1 Zapalenie żyły wrotnejK76.2 Centralna krwotoczna martwica wątrobyK76.3 Zawał wątrobyR94.5 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątrobyS36.1 Uraz wątroby lub pęcherzyka żółciowego

G17 Przewlekłe choroby wątroby z powikłaniami i chorobami współistniejącymiu wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań G18 oraz rozpoznania współistniejącego z listy Gpw (powikłania i choroby współistniejące)

G18 Przewlekłe choroby wątroby bez powikłań i chorób współistniejącycha grupa bazowa

ICD-10B18.0 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B z wirusem deltaB18.1 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B bez wirusa deltaB18.2 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby C

Strona 124 z 402

Page 125: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

B18.8 Inne przewlekłe wirusowe zapalenia wątrobyB18.9 Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreśloneC22.0 Nowotwór złośliwy (rak komórek wątroby)C22.2 Nowotwór złośliwy (wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma))C22.3 Nowotwór złośliwy (mięsak naczyniowy wątroby)C22.4 Nowotwór złośliwy (inne mięsaki wątroby)C22.7 Nowotwór złośliwy (inne nieokreślone raki wątroby)C22.9 Nowotwór złośliwy (wątroba, nieokreślona)C78.7 Wtórny nowotwór złośliwy wątrobyD13.4 Nowotwór niezłośliwy (wątroba)E80.4 Zespół GilbertaE80.5 Zespół Crigler-NajjaraE80.6 Zaburzenia przemian bilirubiny, inneE80.7 Zaburzenia przemian bilirubiny, nieokreśloneI81 Zakrzep żyły wrotnejI82.0 Zespół Budda-ChiariegoK70.0 Alkoholowe stłuszczenie wątrobyK70.1 Alkoholowe zapalenie wątrobyK70.2 Alkoholowe zwłóknienie i stwardnienie wątrobyK70.3 Alkoholowa marskość wątrobyK70.4 Alkoholowa niewydolność wątrobyK70.9 Alkoholowa choroba wątroby, nieokreślonaK71.3 Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym przetrwałym zapaleniem wątrobyK71.4 Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym zrazikowym zapaleniem wątrobyK71.5 Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątrobyK71.6 Toksyczna choroba wątroby z zapaleniem wątroby niesklasyfikowanym gdzie indziejK72.1 Przewlekła niewydolność wątrobyK72.9 Niewydolność wątroby, nieokreślonaK73.0 Przewlekłe przetrwałe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziejK73.1 Przewlekłe zrazikowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziejK73.2 Przewlekłe aktywne zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziejK73.8 Inne przewlekłe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziejK73.9 Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreśloneK74.0 Zwłóknienie wątrobyK74.1 Stwardnienie wątrobyK74.2 Zwłóknienie wątroby ze stwardnieniem wątrobyK74.3 Pierwotna marskość żółciowaK74.4 Wtórna marskość żółciowaK74.5 Marskość żółciowa, nieokreślonaK74.6 Inna i nieokreślona marskość wątrobyK75.2 Nieokreślone odczynowe zapalenie wątrobyK75.3 Ziarniniakowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziejK75.8 Inne określone choroby zapalne wątrobyK75.9 Choroba zakaźna wątroby, nieokreślonaK76.0 Stłuszczenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziejK76.1 Przewlekłe przekrwienie bierne wątrobyK76.4 Plamica wątrobyK76.5 Choroba wątroby z zamknięciem naczyń żylnychK76.6 Nadciśninie wrotneK76.7 Zespół wątrobowo-nerkowyK76.8 Inne określone choroby wątrobyK76.9 Choroba wątroby, nieokreślonaQ26.5 Nieprawidłowe ujście żyły wrotnejQ26.6 Przetoka pomiędzy żyłą wrotną a tętnicą wątrobową właściwąQ44.6 Torbielowatość wątrobyQ44.7 Inne wrodzone wady rozwojowe wątrobyR16.0 Powiększenie wątroby, gdzie indziej niesklasyfikowaneR16.1 Powiększenie śledziony, gdzie indziej niesklasyfikowaneR16.2 Powiększenie wątroby i śledziony, gdzie indziej niesklasyfikowaneR93.2 Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych wątroby i dróg żółciowych

Strona 125 z 402

Page 126: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10K77.8 Schorzenia wątroby w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G21 Kompleksowe zabiegi przewodów żółciowycha grupa bazowa

ICD-951.31 Zespolenie pęcherzyk żółciowy - przewód wątrobowy51.32 Zespolenie pęcherzyk żółciowy - jelito51.33 Zespolenie pęcherzyk żółciowy - trzustka51.34 Zespolenie pęcherzyk żółciowy - żołądek51.36 Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego z jelitem51.37 Zespolenie przewodu wątrobowego z przewodem pokarmowym51.62 Wycięcie brodawki Vatera (z reimplantacją przewodu żółciowego wspólnego)51.691 Radykalne wycięcie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych z częściowym wycięciem wątroby51.692 Radykalne wycięcie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych bez częściowego wycięcia wątroby51.94 Rewizja zespolenia dróg zółciowych

G22 Duże zabiegi przewodów żółciowycha grupa bazowa

ICD-951.35 Zespolenie pęcherzyka żółciowego - inne51.391 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: jelitem51.392 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: wątrobą51.393 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: trzustką51.394 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: żołądkiem51.399 Zespolenie dróg żółciowych - inne51.631 Choledochektomia51.699 Wycięcie zmiany dróg żółciowych - inne51.821 Nacięcie zwieracza trzustkowego51.822 Przezdwunastnicze nacięcie zwieracza brodawki Vatera51.83 Plastyka zwieracza przewodu trzustkowego51.999 Operacje dróg żółciowych - inne

G24 Wycięcie pęcherzyka żółciowego z powikłaniami i chorobami współistniejącymiv wymagane wskazanie procedury z listy procedur G25 oraz rozpoznania współistniejącego z listy Gpw (powikłania i choroby współistniejące)

G25 Wycięcie pęcherzyka żółciowego bez powikłań i chorób współistniejącycha grupa bazowa

ICD-951.01 Przezskórna aspiracja pęcherzyka żółciowego51.02 Cholecystostomia trójgrańcem51.041 Nacięcie dróg żółciowych dla usunięcia kamienia51.13 Otwarta biopsja pęcherzyka/ przewodu żółciowego51.211 Rewizja po cholecystektomii51.219 Częściowa cholecystektomia - inne51.22 Cholecystektomia51.231 Laparoskopowa cholecystektomia laserowa51.239 Laparoskopowa cholecystektomia - inne51.24 Częściowa cholecystektomia laparoskopowo51.41 Choledochoduodenoctomia w celu usunięcie kamieni51.42 Eksploracja przewodu żółciowego wspólnego/ usunięcie innej blokady przepływu51.431 Hepatocholedochostomia51.49 Nacięcie dróg żółciowych celem usunięcia przeszkody - inne51.61 Wycięcie pozostałości przewodu pęcherzykowego51.71 Proste szycie przewodu żółciowego wspólnego

Strona 126 z 402

Page 127: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

51.721 Zaopatrzenie przetoki przewodu żółciowego wspólnego51.791 Zamknięcie sztucznego otwarcia dróg żółciowych – inne51.811 Rozszerzanie brodawki Vatera51.819 Rozszerzanie zwieracza Oddiego - inne51.91 Zaopatrzenie rany pęcherzyka żółciowego51.92 Zamknięcie przetoki pęcherzyka żółciowego51.93 Zamknięcie przetoki żółciowej - inne

G26 Choroby dróg żółciowycha grupa bazowa

ICD-10K80.0 Kamica pęcherzyka żółciowego z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowegoK80.1 Kamica pęcherzyka żółciowego z innym zapaleniem pęcherzyka żółciowegoK80.2 Kamica pęcherzyka żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowegoK80.3 Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem (dróg żółciowych)K80.4 Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowegoK80.5 Kamica przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowychK80.8 Inne kamice żółcioweK81.0 Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowegoK81.1 Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowegoK81.8 Inne zapalenie pęcherzyka żółciowegoK81.9 Zapalenie pęcherzyka żółciowego, nieokreśloneK82.0 Niedrożność pęcherzyka żółciowegoK82.1 Wodniak pęcherzyka żółciowegoK82.2 Przedziurawienie pęcherzyka żółciowegoK82.3 Przetoka pęcherzyka żółciowegoK82.4 Zwyrodnienie cholesterolowe pęcherzyka żółciowego [cholesterolosis]K82.8 Inne określone choroby pęcherzyka żółciowegoK82.9 Choroba pęcherzyka żółciowego, nieokreślonaK83.0 Zapalenie dróg żółciowychK83.1 Niedrożność przewodów żółciowychK83.2 Przedziurawienie przewodów żółciowychK83.3 Przetoka przewodów żółciowychK83.4 Kurcz zwieracza OddiegoK83.5 Torbiel żółciowaK83.8 Inne określone choroby przewodów żółciowychK83.9 Choroba przewodów żółciowych, nieokreślonaK91.5 Zespół po usunięciu pęcherzyka żółciowegoQ44.0 Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój pęcherzyka żółciowegoQ44.1 Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowegoQ44.2 Zarośnięcie przewodów żółciowychQ44.3 Wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przewodów żółciowychQ44.4 Torbiel przewodu żółciowego wspólnegoQ44.5 Inne wrodzone wady rozwojowe przewodów żółciowych

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10K87.0 Schorzenia pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G28 Nowotwory dróg żółciowycha grupa bazowa

ICD-10C22.1 Nowotwór złośliwy (rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych)C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowegoC24.0 Nowotwór złośliwy (zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe)C24.1 Nowotwór złośliwy (brodawka większa dwunastnicy vatera)C24.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych)C24.9 Nowotwór złośliwy (drogi żółciowe, nieokreślone)

Strona 127 z 402

Page 128: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

D01.5 Rak in situ (wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe)D13.5 Nowotwór niezłośliwy (drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe)D37.6 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe)

G31 Kompleksowe zabiegi trzustkia grupa bazowa

ICD-951.041 Nacięcie dróg żółciowych dla usunięcia kamienia51.431 Hepatocholedochostomia51.721 Zaopatrzenie przetoki przewodu żółciowego wspólnego51.791 Zamknięcie sztucznego otwarcia dróg żółciowych – inne52.511 Wycięcie głowy trzustki z częścią trzonu52.512 Proksymalne wycięcie trzustki z jednoczasową duodenektomią52.513 Resekcja głowy trzustki z zaoszczędzeniem dwunastnicy sp. Bergera52.514 Miejscowe wycięcie głowy trzustki z pankreatikojejunostomią sp. Frey’a52.521 Wycięcie ogona trzustki z częścią trzonu52.522 Wycięcie ogona trzustki z zaoszczędzeniem śledziony 52.53 Radykalna subtotalna pankreatektomia52.61 Pankreatektomia z jednoczasową duodenektomią52.69 Totalna pankreatektomia - inne52.71 Jednoetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy z zespoleniem dróg żółciowych z jelitem cienkim, dróg trzustkowych z jelitem cienkim i wytworzeniem zespolenia żołądkowo-jelitowego52.72 Dwuetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy52.73 Radykalna resekcja trzustki52.74 Operacja Whipple'a52.75 Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy z zaoszczędzeniem odźwiernika sp. Traverso-Longmire’a52.81 Reimplantacja tkanek trzustki52.84 Autoprzeszczep komórek z wysepek Langerhansa52.86 Przeszczep komórek wysepek Langerhansa inny niż wymienione52.961 Zespolenie trzustki z jelitem52.962 Zespolenie przewodu trzustkowego z jelitem biodrowym52.963 Zespolenie przewodu trzustkowego z żołądkiem

G32 Duże zabiegi trzustkia grupa bazowa

ICD-952.01 Drenaż torbieli trzustki (cewnikiem)52.091 Nacięcie dróg trzustkowych w celu usunięcia kamienia52.12 Otwarta biopsja trzustki52.3 Marsupializacja torbieli trzustki52.41 Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z dwunastnicą52.42 Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z żołądkiem52.43 Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z jelitem cienkim52.49 Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki - inne52.92 Kaniulowanie przewodu trzustkowego52.951 Fistulektomia trzustki52.952 Proste szycie trzustki52.959 Operacje naprawcze trzustki - inne52.992 Operacja naprawcza przewodu Wirsunga

G33 Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki z wprowadzeniem protezy samorozprężalneja grupa bazowa

ICD-951.872 Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu żółciowego52.932 Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu trzustkowego

G34 Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustkia grupa bazowa

Strona 128 z 402

Page 129: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

ICD-951.641 Wycięcie lub zniszczenie zmian dróg żółciowych, procedury pod 51.10-51.11, 52.1351.841 Rozszerzanie brodawki i dróg żółciowych, wg procedur 51.10 - 51.11, 52.1351.85 Endoskopowe nacięcie zwieracza i brodawki51.861 Wprowadzenie sondy przez nos do przewodu żółciowego, wg procedur 51.10 - 51.11, 52.1351.871 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego51.881 Usunięcie kamieni z dróg żółciowych, wg procedur 51.10 - 51.11, 52.1351.95 Usunięcie protezy przewodu żółciowego51.96 Przezskórne usunięcie kamieni z przewodu żółciowego wspólnego51.981 Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla rozszerzenia zwężenia przewodu żółciowego51.982 Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla eksploracji pooperacyjnej dróg żółciowych51.983 Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla usunięcia kamieni z przewodów żółciowych za wyjątkiem przewodu żółciowego wspólnego51.984 Przezskórny przezwątrobowy drenaż żółci52.211 Wycięcie lub zniszczenie zmiany przewodów trzustkowych, wg procedur 51.10 - 51.11, 52.1352.22 Zniszczenie zmian/ tkanek trzustki/ przewodu trzustkowego - inne52.931 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu trzustkowego52.941 Usunięcie kamieni z przewodu trzustkowego, wg procedur 51.10 - 51.11, 52.1352.971 Wprowadzenie zgłębnika do przewodu trzustkowego, wg procedur 51.10 - 51.11, 52.1352.981 Rozszerzanie przewodu Wirsunga, wg procedur 51.10 - 51.11, 52.1352.991 Śródoperacyjne rozszerzanie przewodu Wirsunga

G35 Zabiegi diagnostyczne dróg żółciowych i trzustkia grupa bazowa

ICD-951.10 Cholangiopankreatografia wsteczna ECPW51.11 Endoskopowa cholangiografia wsteczna51.12 Przezskórna biopsja pęcherzyka/ przewodów51.14 Endoskopowa biopsja przewodów żółciowych zwieracza Oddiego51.15 Pomiar ciśnienia zwieracza Oddiego51.19 Zabiegi diagnostyczne dróg żółciowych - inne52.11 Przezskórna biopsja igłowa trzustki52.13 Endoskopowa pankreatografia wsteczna52.141 Zamknięta biopsja przewodu trzustkowego, wg procedur 51.10 - 51.11, 52.1352.19 Zabiegi diagnostyczne trzustki - inne

G36 Ostre zapalenie trzustki o ciężkim przebieguo wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań G37 oraz dwóch procedur z listy dodatkowej G1 oraz rozpoznania współistniejącego z listy Gpw (lista powikłań i chorób współistniejących); czas pobytu > 3 dni

G37 Ostre zapalenie trzustki a grupa bazowa

ICD-10B26.3 Świnkowe zapalenie trzustki (K87.1*)K85 Ostre zapalenie trzustki

G38 Przewlekłe choroby trzustkia grupa bazowa

ICD-10C25.0 Nowotwór złośliwy (głowa trzustki)C25.1 Nowotwór złośliwy (trzon trzustki)C25.2 Nowotwór złośliwy (ogon trzustki)C25.3 Nowotwór złośliwy (przewód trzustkowy)C25.4 Nowotwór złośliwy (część wewnątrzwydzielnicza trzustki)C25.7 Nowotwór złośliwy (inna część trzustki)C25.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzustki)C25.9 Nowotwór złośliwy (trzustka, nieokreślona)

Strona 129 z 402

Page 130: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

D13.6 Nowotwór niezłośliwy (trzustka)K86.1 Inne przewlekłe zapalenia trzustkiK86.2 Torbiel trzustkiK86.3 Torbiel rzekoma trzustkiK86.8 Inne określone choroby trzustkiK86.9 Choroba trzustki, nieokreślonaK90.3 Tłuszczowa biegunka trzustkowaQ45.0 Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój trzustkiQ45.1 Trzustka pierścieniowataQ45.2 Wrodzona torbiel trzustkiQ45.3 Inne wrodzone wady rozwojowe trzustki i przewodu trzustkowego

G42 Zabiegi śledzionya grupa bazowa

ICD-941.33 Otwarta biopsja śledziony41.41 Marsupializacja torbieli śledziony41.42 Wycięcie zmiany/tkanki śledziony41.43 Częściowe usunięcie śledziony41.5 Całkowita splenektomia41.93 Wycięcie dodatkowej śledziony41.94 Przeszczep śledziony41.95 Zabieg naprawczy i plastyka śledziony41.99 Operacje śledziony - inne

Listy dodatkowe do sekcji G

G1

ICD-951.10 Cholangiopankreatografia wsteczna ECPW51.851 Nacięcie zwieracza i brodawki, wg procedur 51.10 - 51.11, 52.1352.13 Endoskopowa pankreatografia wsteczna88.011 Komputerowa tomografia brzucha bez kontrastu88.012 Komputerowa tomografia brzucha z kontrastem88.02 Inna tomografia brzucha88.74 Diagnostyka ultrasonograficzna przewodu pokarmowego88.971 Rezonans magnetyczny jamy brzusznej99.87 Żywienie dojelitowe

Gpw Lista powikłań i chorób współistniejących

ICD-10A04.7 Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Closcridium difficileA15.9 Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznieA40.9 Posocznica paciorkowcowa, nieokreślonaA41.2 Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowceA41.3 Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzeaA41.5 Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemneA41.9 Posocznica, nieokreślonaA49.0 Zakażenie gronkowcowe, nieokreśloneA49.8 Inne zakażenia bakteryjne o nieustalonym umiejscowieniu narządowymB15.0 Wirusowe zapalenie wątroby A ze śpiączką wątrobowąB76.9 Choroba tęgoryjcowa, nieokreślonaB88.8 Inne określone inwazje pasożytniczeB90.9 Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nieokreśloneC16.9 Nowotwór złośliwy (żołądek, nieokreślony)C17.0 Nowotwór złośliwy (dwunastnica)C17.9 Nowotwór złośliwy (jelito cienkie, nieokreślone)C18.2 Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca)

Strona 130 z 402

Page 131: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

C18.4 Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna)C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczegoC22.1 Nowotwór złośliwy (rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych)C22.7 Nowotwór złośliwy (inne nieokreślone raki wątroby)C22.9 Nowotwór złośliwy (wątroba, nieokreślona)C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowegoC24.0 Nowotwór złośliwy (zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe)C24.9 Nowotwór złośliwy (drogi żółciowe, nieokreślone)C25.9 Nowotwór złośliwy (trzustka, nieokreślona)C26.0 Nowotwór złośliwy (przewód pokarmowy, część nieokreślona)C26.9 Nowotwór złośliwy (część układu trawiennego niedokładnieokreślona)C43.3 Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzyC43.7 Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodremC44.4 Nowotwór złośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi)C45.1 Międzybłoniak otrzewnejC56 Nowotwór złośliwy jajnikaC61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowegoC67.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna pęcherza moczowego)C67.9 Nowotwór złośliwy (pęcherz moczowy, nieokreślony)C77.2 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej)C77.4 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny)C77.9 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne, nieokreślone)C78.5 Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicyC78.7 Wtórny nowotwór złośliwy wątrobyC79.0 Wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowejC79.1 Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowegoC79.3 Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowychC79.5 Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnegoC80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowieniaC85.1 Chłoniak z komórek B, nieokreślonyC88.0 Makroglobulinemia WaldenströmaD12.5 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica esowata)D13.3 Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jelita cienkiego)D18.0 Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowieniaD25.9 Mięśniak gładkokomórkowy macicy, nieokreślonyD27 Niezłośliwy nowotwór jajnikaD37.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy trawienne)D37.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy trawienne, nieokreślone)D45 Czerwienica prawdziwaD55.1 Niedokrwistość zależna od innych zaburzeń metabolizmu glutationuD64.9 Nieokreślona niedokrwistośćD82.1 Zespół Di George'aE05.9 Tyreotoksykoza, nieokreślonaE14.3 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami ocznymi)E15 Śpiączka hipoglikemiczna niecukrzycowaE16.8 Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustkiE21.3 Nadczynność przytarczyc, nieokreślonaE34.0 Zespół rakowiakaE55.9 Niedobór witaminy D, nieokreślonyE78.2 Hyperlipidemia mieszanaE83.9 Zaburzenia przemiany mineralnej, nieokreśloneE87.0 Hiperosmolarność i hiponatremiaG45.9 Przemijające mózgowe napady niedokrwienia, nieokreśloneG70.9 Zaburzenia mięśniowo-nerwowe, nieokreśloneG72.2 Miopatia wywołana innymi czynnikami toksycznymiG82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreśloneG95.9 Choroba rdzenia kręgowego, nieokreślonaI26.9 Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnymI33.0 Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdziaI42.5 Inne kardiomiopatie zaciskające (restrykcyjne)I44.2 Blok przedsionkowo-komorowy zupełny

Strona 131 z 402

Page 132: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

I46.9 Zatrzymanie krążenia, nieokreśloneI47.1 Częstoskurcz nadkomorowyI49.1 Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowaI50.0 Niewydolność serca zastoinowaI51.3 Zakrzep (skrzeplina) wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziejI64 Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowyI71.9 Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, bez wzmianki o pęknięciuI72.0 Tętniak tętnicy szyjnejI72.3 Tętniak tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej)I80.2 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn dolnychI80.9 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o nieokreślonym umiejscowieniuI81 Zakrzep żyły wrotnejI97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziejI97.9 Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nieokreśloneJ47 Rozstrzenie oskrzeliJ69.0 Zapalenie płuc wywołane zachłyśnięciem się pokarmem lub wymiocinamiJ86.0 Ropniak opłucnej z przetokąJ86.9 Ropniak opłucnej bez przetokiJ90 Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziejJ92.9 Blaszka opłucnej bez azbestozyJ93.9 Nieokreślona odma opłucnowaJ95.4 Zespół MendelsonaJ98.1 Zapadnięcie się płucaK21.9 Zarzucanie żołądkowo-przełykowe bez zapalenia przełykuK31.5 Niedrożność dwunastnicyK31.6 Przetoka żołądka lub dwunastnicyK35.9 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreśloneK56.0 Niedrożność porażennaK56.5 Zrosty jelitowe z niedrożnościąK56.7 Niedrożność, nieokreślonaK57.9 Choroba uchyłkowa jelita, części nieokreślonej, bez przedziurawienia lub ropniaK62.5 Krwawnienie z odbytu i odbytnicyK65.0 Ostre zapalenie otrzewnejK65.8 Inne zapalenie otrzewnejK65.9 Zapalenie otrzewnej, nieokreśloneK70.1 Alkoholowe zapalenie wątrobyK70.3 Alkoholowa marskość wątrobyK70.9 Alkoholowa choroba wątroby, nieokreślonaK72.9 Niewydolność wątroby, nieokreślonaK74.5 Marskość żółciowa, nieokreślonaK74.6 Inna i nieokreślona marskość wątrobyK75.0 Ropień wątrobyK75.1 Zapalenie żyły wrotnejK75.9 Choroba zakaźna wątroby, nieokreślonaK76.4 Plamica wątrobyK80.0 Kamica pęcherzyka żółciowego z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowegoK80.3 Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem (dróg żółciowych)K80.4 Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowegoK81.0 Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowegoK81.9 Zapalenie pęcherzyka żółciowego, nieokreśloneK82.2 Przedziurawienie pęcherzyka żółciowegoK82.3 Przetoka pęcherzyka żółciowegoK83.0 Zapalenie dróg żółciowychK83.1 Niedrożność przewodów żółciowychK83.3 Przetoka przewodów żółciowychK83.8 Inne określone choroby przewodów żółciowychK83.9 Choroba przewodów żółciowych, nieokreślonaK85 Ostre zapalenie trzustkiK86.3 Torbiel rzekoma trzustkiK90.3 Tłuszczowa biegunka trzustkowaK91.8 Inne pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego niesklasyfikowane gdzie indziej

Strona 132 z 402

Page 133: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

K91.9 Pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego, nieokreśloneM34.8 Inne postacie stwardnienia układowegoM35.8 Inne określone układowe zajęcie tkanki łącznejN07.9 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (nieokreślone)N13.3 Inne i nieokreślone wodonerczeN13.6 RoponerczeN18.9 Przewlekła niewydolność nerek, nieokreślonaN19 Nieokreślona niewydolność nerekN39.0 Zakażenie układu moczowego w części nieokreślonejN99.0 Pozabiegowa niewydolność nerekN99.4 Pozabiegowe zrosty otrzewnej miednicyR04.9 Krwotok z dróg oddechowych, nieokreślonyT81.0 Krwotok i krwiak wikłający zabieg, niesklasyfikowany gdzie indziejT81.2 Przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziejT81.3 Rozerwanie rany operacyjnej, niesklasyfikowane gdzie indziejT81.6 Ostry odczyn na ciało obce przypadkowo pozostawione w czasie zabieguT85.6 Mechaniczne powikłanie innej, określonej protezy wewnętrznej, wszczepu lub przeszczepuT86.9 Niepowodzenie i odrzut przeszczepu nieokreślonego narządu i tkanki

H choroby układu mięśniowo-szkieletowego

H01 Endoprotezoplastyka pierwotna łokcia, barku, nadgarstka, stawu skokowo-goleniowego, częściowa kolana e wymagane wskazanie procedury z listy procedur H01 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H01

ICD-981.541 Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego jednoprzedziałowa (staw połowiczy)81.56 Całkowita endoprotezoplastyka stawu skokowego81.57 Endoprotezoplastyka stawów stopy/ palców81.73 Całkowita endoproteza nadgarstka81.74 Artroplastyka nadgarstka/ śródręcza ze wszczepem81.79 Plastyka nadgarstka/ ręki/ palców - inne81.80 Całkowita endoproteza barku81.81 Częściowa endoproteza stawu barkowego81.84 Całkowita endoproteza stawu łokciowego81.86 Częściowa endoproteza stawu łokciowego

ICD-10M05.0 Zespół Felty`egoM05.3 Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układówM05.8 Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów

M05.9 Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreśloneM06.0 Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawówM06.1 Choroba Stilla u osoby dorosłejM06.2 Reumatoidalne zapalenie kaletki maziowejM06.3 Guzek reumatoidalnyM06.4 Zapalenie wielu stawówM06.8 Inne określone reumatoidalne zapalenie stawówM08.0 Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawówM08.1 Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupaM08.2 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionymM08.3 Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (sero-ujemne)M08.4 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowymM08.8 Inne młodzieńcze zapalenia stawówM10.0 Idiopatyczna dna moczanowaM10.1 Dna indukowana ołowiemM10.2 Dna indukowana lekamiM10.3 Dna spowodowana niewydolnością nerekM10.4 Inne wtórne przyczyny dnyM10.9 Dna, nieokreślonaM17.0 Pierwotna obustronna gonartrozaM17.1 Inne pierwotne gonartrozy

Strona 133 z 402

Page 134: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M17.2 Pourazowa obustronna gonartrozaM17.3 Inne pourazowe gonartrozyM17.4 Inna wtórna obustronna gonartrozaM17.5 Inna wtórna gonartrozaM19.0 Pierwotna choroba zwyrodnieniowa innych stawówM19.1 Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych stawówM19.2 Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe stawówM19.8 Inne określone choroby zwyrodnienioweM32.0 Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekamiM32.1 Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów - Choroba Libman-Sacksa (I39.-*)M32.8 Inne postacie tocznia rumieniowatego układowegoM32.9 Nieokreślony toczeń rumieniowaty układowyM45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupaM75.8 Inne uszkodzenia barkuM84.4 Patologiczne złamanie niesklasyfikowane gdzie indziejS42.1 Złamanie łopatkiS43.0 Zwichnięcie stawu ramiennegoS52.1 Złamanie nasady bliższej kości promieniowejS53.0 Zwichnięcie głowy kości promieniowejS63.0 Zwichnięcie nadgarstkaS82.0 Złamanie rzepkiS83.0 Zwichnięcie rzepkiS83.1 Zwichnięcie stawu kolanowegoT06.8 Inne określone urazy obejmujące liczne okolice ciałaT92.0 Następstwa otwartej rany kończyny górnejT92.1 Następstwa złamania kończyny górnejT92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i rękiT93.2 Następstwa innych złamań kończyny dolnejT93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnej

H02 Endoprotezoplastyka pierwotna połowicza stawu biodrowegoe wymagane wskazanie procedury z listy procedur H02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H02

ICD-981.52 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego

ICD-10M16.0 Pierwotna, obustronna koksartrozaM16.1 Inne pierwotne koksartrozyM16.2 Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazjiM16.3 Inne dysplastyczne koksartrozyM16.4 Obustronna pourazowa koksartrozaM16.5 Inne pourazowe koksartrozyM16.6 Inna wtórna obustronna koksartrozaM16.7 Inna wtórna koksartrozaM16.9 Nieokreślona koksartrozaM84.4 Patologiczne złamanie niesklasyfikowane gdzie indziejS72.0 Złamanie szyjki kości udowejS72.1 Złamanie przezkrętarzoweT93.1 Następstwa złamania kości udowej

H03 Endoprotezoplastyka pierwotna drobnych stawów w obrębie ręki e wymagane wskazanie procedury z listy procedur H03 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H03

ICD-981.71 Artroplastyka śródręczno - paliczkowa lub między - paliczkowa/ wszczep

ICD-10M05.0 Zespół Felty`egoM05.3 Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układówM05.8 Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów

Strona 134 z 402

Page 135: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M05.9 Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreśloneM06.0 Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawówM06.1 Choroba Stilla u osoby dorosłejM06.2 Reumatoidalne zapalenie kaletki maziowejM06.3 Guzek reumatoidalnyM06.4 Zapalenie wielu stawówM06.8 Inne określone reumatoidalne zapalenie stawówM10.0 Idiopatyczna dna moczanowaM10.1 Dna indukowana ołowiemM10.2 Dna indukowana lekamiM10.3 Dna spowodowana niewydolnością nerekM10.4 Inne wtórne przyczyny dnyM10.9 Dna, nieokreślonaM32.0 Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekamiM32.1 Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów�Choroba Libman-Sacksa (I39.-*)M32.8 Inne postacie tocznia rumieniowatego układowegoM32.9 Nieokreślony toczeń rumieniowaty układowyT92.0 Następstwa otwartej rany kończyny górnejT92.1 Następstwa złamania kończyny górnejT92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki

H04 Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita cementowa, bipolarna biodra g wymagane wskazanie procedury z listy procedur H04, procedury z listy dodatkowej H1 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H04

ICD-981.511 Wymiana głowy kości udowej oraz panewki stawu biodrowego81.512 Całkowita rekonstrukcja stawu biodrowego81.52 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego

ICD-10M16.0 Pierwotna, obustronna koksartrozaM16.1 Inne pierwotne koksartrozyM16.2 Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazjiM16.3 Inne dysplastyczne koksartrozyM16.4 Obustronna pourazowa koksartrozaM16.5 Inne pourazowe koksartrozyM16.6 Inna wtórna obustronna koksartrozaM16.7 Inna wtórna koksartrozaM16.9 Nieokreślona koksartrozaS72.0 Złamanie szyjki kości udowejS72.1 Złamanie przezkrętarzoweT93.1 Następstwa złamania kości udowej

H05 Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana, bezcementowa biodrag wymagane wskazanie procedury z listy procedur H05, procedury z listy dodatkowej H2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H05

ICD-981.511 Wymiana głowy kości udowej oraz panewki stawu biodrowego81.512 Całkowita rekonstrukcja stawu biodrowego81.542 Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego dwuprzedziałowa81.543 Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego trójprzedziałowa

ICD-10M01.1 Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0+)M05.0 Zespół Felty`egoM05.3 Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układówM05.8 Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawówM05.9 Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreśloneM06.0 Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawów

Strona 135 z 402

Page 136: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M06.1 Choroba Stilla u osoby dorosłejM06.2 Reumatoidalne zapalenie kaletki maziowejM06.3 Guzek reumatoidalnyM06.4 Zapalenie wielu stawówM06.8 Inne określone reumatoidalne zapalenie stawówM08.0 Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawówM08.1 Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupaM08.2 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionymM08.3 Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (sero-ujemne)M08.4 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowymM08.8 Inne młodzieńcze zapalenia stawówM10.0 Idiopatyczna dna moczanowaM10.1 Dna indukowana ołowiemM10.2 Dna indukowana lekamiM10.3 Dna spowodowana niewydolnością nerekM10.4 Inne wtórne przyczyny dnyM10.9 Dna, nieokreślonaM16.0 Pierwotna, obustronna koksartrozaM16.1 Inne pierwotne koksartrozyM16.2 Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazjiM16.3 Inne dysplastyczne koksartrozyM16.4 Obustronna pourazowa koksartrozaM16.5 Inne pourazowe koksartrozyM16.6 Inna wtórna obustronna koksartrozaM16.7 Inna wtórna koksartrozaM16.9 Nieokreślona koksartrozaM17.0 Pierwotna obustronna gonartrozaM17.1 Inne pierwotne gonartrozyM17.2 Pourazowa obustronna gonartrozaM17.3 Inne pourazowe gonartrozyM17.4 Inna wtórna obustronna gonartrozaM17.5 Inna wtórna gonartrozaM22.1 Nawracające nadwichnięcie rzepkiM32.0 Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekamiM32.1 Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów - Choroba Libman-Sacksa (I39.-*)M32.8 Inne postacie tocznia rumieniowatego układowegoM32.9 Nieokreślony toczeń rumieniowaty układowyM45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupaM87.0 Jałowa samoistna martwica kościQ65.0 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronneQ65.1 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronneQ65.2 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreśloneQ65.3 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronneQ65.4 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronneQ65.5 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nieokreśloneQ65.6 Staw biodrowy niestabilnyQ65.8 Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowegoQ65.9 Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreśloneS72.0 Złamanie szyjki kości udowejS72.1 Złamanie przezkrętarzowe

H06 Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra (trzpień przynasadowy, kapoplastyka), kolana - z rekonstrukcją kostną g wymagane wskazanie procedury z listy procedur H06, procedury z listy dodatkowej H3 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H06

ICD-981.511 Wymiana głowy kości udowej oraz panewki stawu biodrowego81.512 Całkowita rekonstrukcja stawu biodrowego81.542 Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego dwuprzedziałowa81.543 Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego trójprzedziałowa

Strona 136 z 402

Page 137: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

ICD-10M05.0 Zespół Felty`egoM05.3 Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układówM05.8 Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawówM05.9 Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreśloneM06.0 Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawówM06.1 Choroba Stilla u osoby dorosłejM06.2 Reumatoidalne zapalenie kaletki maziowejM06.3 Guzek reumatoidalnyM06.4 Zapalenie wielu stawówM08.0 Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawówM08.1 Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupaM08.2 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionymM08.3 Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (sero-ujemne)M08.4 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowymM08.8 Inne młodzieńcze zapalenia stawówM10.0 Idiopatyczna dna moczanowaM10.1 Dna indukowana ołowiemM10.2 Dna indukowana lekamiM10.3 Dna spowodowana niewydolnością nerekM10.4 Inne wtórne przyczyny dnyM10.9 Dna, nieokreślonaM13.0 Nieokreślone zapalenie wielostawoweM13.1 Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziejM13.8 Inne określone zapalenie stawuM16.0 Pierwotna, obustronna koksartrozaM16.1 Inne pierwotne koksartrozyM16.2 Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazjiM16.3 Inne dysplastyczne koksartrozyM16.4 Obustronna pourazowa koksartrozaM16.5 Inne pourazowe koksartrozyM16.6 Inna wtórna obustronna koksartrozaM16.7 Inna wtórna koksartrozaM16.9 Nieokreślona koksartrozaM17.0 Pierwotna obustronna gonartrozaM17.1 Inne pierwotne gonartrozyM17.2 Pourazowa obustronna gonartrozaM17.3 Inne pourazowe gonartrozyM17.4 Inna wtórna obustronna gonartrozaM17.5 Inna wtórna gonartrozaM32.0 Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekamiM32.1 Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów - Choroba Libman-Sacksa (I39.-*)M32.8 Inne postacie tocznia rumieniowatego układowegoM32.9 Nieokreślony toczeń rumieniowaty układowyM45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupaM87.0 Jałowa samoistna martwica kościM87.1 Martwica kości w następstwie stosowania lekówM87.2 Martwica kości w wyniku wcześniejszego urazuM87.3 Inna wtórna martwica kościM87.8 Inna martwica kościQ65.0 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronneQ65.1 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronneQ65.2 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreśloneQ65.3 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronneQ65.4 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronneQ65.5 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nieokreśloneQ65.6 Staw biodrowy niestabilnyQ65.8 Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowegoQ65.9 Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreśloneS72.0 Złamanie szyjki kości udowej

Strona 137 z 402

Page 138: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

S72.1 Złamanie przezkrętarzoweT93.1 Następstwa złamania kości udowej

H07 Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa g wymagane wskazanie procedury z listy procedur H07, procedury z listy dodatkowej H3 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H07

ICD-900.72 Operacje rewizyjne stawu biodrowego z użyciem elementów00.73 Operacje rewizyjne z wymianą tylko wkładki w panewce i/ lub głowy kości udowej00.811 Wymiana płytki i wkładki piszczelowej00.821 Operacja z wymianą płytki i wkładki piszczelowej00.83 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezy00.84 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej80.01 Artrotomia celem usunięcia protezy - bark80.02 Artrotomia celem usunięcia protezy - łokieć80.03 Artrotomia celem usunięcia protezy - nadgarstek80.05 Artrotomia celem usunięcia protezy - biodro80.06 Artrotomia celem usunięcia protezy - kolano81.53 Operacja rewizyjna po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczej81.55 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego81.59 Rewizja po endoprotezoplastyce kończyny dolnej - inne81.831 Rewizja po artroplastyce stawu barkowego81.851 Rewizja po artroplastyce stawu łokciowego81.86 Częściowa endoproteza stawu łokciowego81.971 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej - częściowa

ICD-10M05.0 Zespół Felty`egoM05.3 Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układówM05.8 Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawówM05.9 Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreśloneM06.0 Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawówM06.1 Choroba Stilla u osoby dorosłejM06.2 Reumatoidalne zapalenie kaletki maziowejM06.3 Guzek reumatoidalnyM06.4 Zapalenie wielu stawówM08.0 Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawówM08.1 Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupaM08.2 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionymM08.3 Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (sero-ujemne)M08.4 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowymM08.8 Inne młodzieńcze zapalenia stawówM10.0 Idiopatyczna dna moczanowaM10.1 Dna indukowana ołowiemM10.2 Dna indukowana lekamiM10.3 Dna spowodowana niewydolnością nerekM10.4 Inne wtórne przyczyny dnyM10.9 Dna, nieokreślonaM13.0 Nieokreślone zapalenie wielostawoweM13.1 Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziejM13.8 Inne określone zapalenie stawuM32.0 Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekamiM32.1 Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów - Choroba Libman-Sacksa (I39.-*)M32.8 Inne postacie tocznia rumieniowatego układowegoM32.9 Nieokreślony toczeń rumieniowaty układowyM45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupaM87.0 Jałowa samoistna martwica kościM87.1 Martwica kości w następstwie stosowania lekówM87.2 Martwica kości w wyniku wcześniejszego urazuM87.3 Inna wtórna martwica kości

Strona 138 z 402

Page 139: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M87.8 Inna martwica kościS43.0 Zwichnięcie stawu ramiennegoS43.4 Skręcenie i naderwanie stawu ramiennegoS53.1 Zwichnięcie stawu łokciowego, nieokreśloneS72.0 Złamanie szyjki kości udowejS72.1 Złamanie przezkrętarzoweS73.0 Zwichnięcie stawu biodrowegoS83.1 Zwichnięcie stawu kolanowegoS93.0 Zwichnięcie stawu skokowegoT84.0 Mechaniczne powikłanie wewnętrznych protez stawówT84.1 Mechaniczne powikłanie stabilizatorów wewnętrznych kości kończynyT84.2 Mechaniczne powikłanie stabilizatora wewnętrznego innych kościT84.3 Mechaniczne powikłania innych urządzeń kostnych, wszczepów i przeszczepówT84.4 Mechaniczne powikłanie innych wewnętrznych urządzeń ortopedycznych, wszczepów i przeszczepów

H08 Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita g wymagane wskazanie procedury z listy procedur H08, procedury z listy dodatkowej H3 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H07

ICD-900.70 Operacje rewizyjne stawu biodrowego z wymianą panewki i trzpienia00.801 Wymiana części udowej, piszczelowej i rzepkowej (wszystkie elementy)81.831 Rewizja po artroplastyce stawu barkowego81.851 Rewizja po artroplastyce stawu łokciowego81.972 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej - całkowita

H09 Zabiegi operacyjne - rewizyjne z powodu aseptycznego obluzowania z towarzyszącym złamaniem "okołoprotezowym" g wymagane wskazanie procedury z listy procedur H10, procedury z listy dodatkowej H4 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H07

H10 Zabiegi operacyjne - rewizyjne w przypadkach infekcji wokół protezy g wymagane wskazanie procedury z listy procedur H10, procedury z listy dodatkowej H5 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H10

ICD-978.017 Przeszczep kostny z banku kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa81.53 Operacja rewizyjna po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczej81.55 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego81.59 Rewizja po endoprotezoplastyce kończyny dolnej - inne81.971 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej - częściowa81.972 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej - całkowita

ICD-10M86.1 Inne ostre zapalenie kości i szpikuM86.2 Podostre zapalenie kości i szpikuM86.8 Inne zapalenie kości i szpikuM86.9 Nieokreślone zapalenia kości i szpiku

H11 Zabiegi resekcyjne zmian nowotworowych lub guzowatych z endoprotezoplastyką lub zabieg rewizyjny z użyciem protez poresekcyjnych e wymagane wskazanie procedury z listy procedur H11 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H11

ICD-900.701 Rewizyjna całkowita wymiana stawu biodrowego00.711 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - wymiana kapy (czapeczki) i/lub wkładki00.712 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - wymiana głowy kości udowej00.721 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - wymiana tylko elementów udowych00.722 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - wymiana elementów udowych i wkładki00.723 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - wymiana trzpienia i głowy00.73 Operacje rewizyjne z wymianą tylko wkładki w panewce i/ lub głowy kości udowej00.801 Wymiana części udowej, piszczelowej i rzepkowej (wszystkie elementy)

Strona 139 z 402

Page 140: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

00.811 Wymiana płytki i wkładki piszczelowej00.821 Operacja z wymianą płytki i wkładki piszczelowej00.83 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezy00.84 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej78.018 Przeszczep kostny z banku kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)81.511 Wymiana głowy kości udowej oraz panewki stawu biodrowego81.512 Całkowita rekonstrukcja stawu biodrowego81.52 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego81.53 Operacja rewizyjna po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczej81.541 Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego jednoprzedziałowa (staw połowiczy)81.542 Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego dwuprzedziałowa81.543 Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego trójprzedziałowa81.55 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego81.56 Całkowita endoprotezoplastyka stawu skokowego81.57 Endoprotezoplastyka stawów stopy/ palców81.59 Rewizja po endoprotezoplastyce kończyny dolnej - inne81.71 Artroplastyka śródręczno - paliczkowa lub między - paliczkowa/ wszczep81.73 Całkowita endoproteza nadgarstka81.80 Całkowita endoproteza barku81.81 Częściowa endoproteza stawu barkowego81.84 Całkowita endoproteza stawu łokciowego81.971 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej - częściowa81.972 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej - całkowita

ICD-10C40.1 Nowotwór złośliwy (kości krótkie kończyny górnej)C40.2 Nowotwór złośliwy (kości długie kończyny dolnej)C40.3 Nowotwór złośliwy (kości krótkie kończyny dolnej)C40.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn)C40.9 Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe kończyn, nieokreślone)C41.4 Nowotwór złośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna)C76.4 Nowotwór złośliwy (kończyna górna)C76.5 Nowotwór złośliwy (kończyna dolna)C79.5 Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnegoM84.4 Patologiczne złamanie niesklasyfikowane gdzie indziej

H21 Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocującychj wymagane wskazanie procedury z listy procedur H21, procedury z listy dodatkowej H6, procedury z listy procedur H23 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej H8

ICD-981.45 Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inne81.71 Artroplastyka śródręczno - paliczkowa lub między - paliczkowa/ wszczep81.74 Artroplastyka nadgarstka/ śródręcza ze wszczepem81.79 Plastyka nadgarstka/ ręki/ palców - inne81.82 Operacja nawykowego zwichnięcia barku

H22 Artroskopia leczniczag wymagane wskazanie procedury z listy procedur H22, procedury z listy procedur H23 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej H8

ICD-904.43 Uwolnienie kanału nadgarstka04.44 Uwolnienie kanału stępu80.431 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - bark80.432 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - łokieć80.433 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - nadgarstek80.434 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - ręka i palce80.435 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - biodro80.436 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kolano80.437 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kostka

Strona 140 z 402

Page 141: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

80.438 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - stopa i palce80.439 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kręgosłup80.441 Uwolnienie stawu - bark80.442 Uwolnienie stawu - łokieć80.443 Uwolnienie stawu - nadgarstek80.444 Uwolnienie stawu - ręka i palce80.445 Uwolnienie stawu - biodro80.446 Uwolnienie stawu - kolano80.447 Uwolnienie stawu - kostka80.448 Uwolnienie stawu - stopa i palce80.449 Uwolnienie stawu - kręgosłup80.451 Uwolnienie więzadła - bark80.452 Uwolnienie więzadła - łokieć80.453 Uwolnienie więzadła - nadgarstek 80.454 Uwolnienie więzadła - ręka i palce80.455 Uwolnienie więzadła - biodro80.456 Uwolnienie więzadła - kolano80.457 Uwolnienie więzadła - kostka80.458 Uwolnienie więzadła - stopa i palce80.459 Uwolnienie więzadła - kręgosłup80.6 Wycięcie łąkotki kolana (meniscektomia)80.71 Synowiektomia - bark80.72 Synowiektomia - łokieć80.73 Synowiektomia - nadgarstek80.74 Synowiektomia - ręka i palce80.75 Synowiektomia - biodro80.76 Synowiektomia - kolano80.77 Synowiektomia - kostka80.78 Synowiektomia - stopa i palce80.81 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - bark80.82 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - łokieć80.83 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - nadgarstek80.84 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - ręka i palce80.85 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - biodro80.86 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kolano80.87 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kostka80.88 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - stopa i palce80.89 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kręgosłup80.91 Inne wycięcie tkanek stawu - bark80.92 Inne wycięcie tkanek stawu - łokieć80.93 Inne wycięcie tkanek stawu - nadgarstek80.94 Inne wycięcie tkanek stawu - ręka i palce80.95 Inne wycięcie tkanek stawu - biodro80.96 Inne wycięcie tkanek stawu - kolano80.97 Inne wycięcie tkanek stawu - kostka80.98 Inne wycięcie tkanek stawu - stopa i palce81.11 Artrodeza stawu skokowego górnego81.12 Potrójna artrodeza81.13 Artrodeza podskokowa81.14 Artrodeza śródstopia81.15 Artrodeza stępowo-śródstopna81.16 Artrodeza śródstopno-palcowa81.17 Artrodeza stopy – inne81.21 Artrodeza stawu biodrowego81.22 Artrodeza kolana81.23 Artrodeza stawu barkowego81.24 Artrodeza stawu łokciowego81.25 Artrodeza nadgarstkowo-promieniowa81.26 Artrodeza nadgarstkowo-śródręczna81.27 Artrodeza śródręczno-paliczkowa81.28 Artrodeza międzypaliczkowa

Strona 141 z 402

Page 142: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

81.40 Operacja biodra - inne81.42 Plastyka więzadłowa kolana (five-in-one)81.43 Plastyka niestabilności przednio-przyśrodkowej kolana z uszkodzeniem łąkotki81.44 Plastyka niestabilności rzepki81.45 Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inne81.46 Plastyka więzadeł pobocznych kolana - inne81.47 Plastyka stawu kolanowego - inne81.49 Plastyka stawu skokowego - inne81.72 Artroplastyka śródręczno-paliczkowa/ międzypaliczkowa/ bez wszczepu81.75 Artroplastyka nadgarstka/ śródręcza bez wszczepu81.79 Plastyka nadgarstka/ ręki/ palców - inne81.96 Operacje naprawcze stawu - inne83.311 Wycięcie zmiany pochewki ścięgna 83.312 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna,z wyjątkiem ręki83.391 Wycięcie cysty Bakera83.399 Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne

H23 Artroskopia diagnostyczno - lecznicza < 2 dni

e wymagane wskazanie procedury z listy procedur H23 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej H8; czas pobytu < 2 dni

ICD-980.21 Artroskopia - bark80.22 Artroskopia - łokieć80.23 Artroskopia - nadgarstek80.24 Artroskopia - ręka i palce80.25 Artroskopia - biodro80.26 Artroskopia - kolano80.27 Artroskopia - kostka80.28 Artroskopia - stopa i palce80.29 Artroskopia - kręgosłup

H31 Kompleksowe zabiegi na kończynie dolnej g wymagane wskazanie procedury z listy procedur H31, procedury z listy dodatkowej H6 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej H8

ICD-977.25 Osteotomia klinowa - kość udowa, kości miednicy78.315 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość udowa/ miednica78.317 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.325 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość udowa/ miednica78.327 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa84.18 Wyłuszczenie w stawie biodrowym84.191 Amputacja kończyny dolnej z częścią miednicy84.192 Amputacja tylnej części miednicy84.25 Replantacja palucha84.26 Replantacja stopy84.27 Replantacja dolnej części podudzia/ kostki84.28 Replantacja uda84.89 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń stopy (odtworzenie funkcji)

H32 Duże zabiegi na kończynie dolneje wymagane wskazanie procedury z listy procedur H32 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej H8

ICD-977.65 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości udowej, kości miednicy78.225 Otwarta epifizjodeza - kość udowa/ miednica78.227 Otwarta epifizjodeza - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.245 Resekcja/ osteotomia - kość udowa/ miednica78.247 Resekcja/ osteotomia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.525 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość udowa/ miednica

Strona 142 z 402

Page 143: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

78.527 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.535 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość udowa/ miednica78.537 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa80.41 Korekcja stopy końsko-szpotawej metodą Goldnera80.42 Operacja Heymana - Herndona (Stronga) w korekcji stopy szpotawej81.21 Artrodeza stawu biodrowego81.22 Artrodeza kolana84.87 Rekonstrukcja pierwotna wad wrodzonych stopy84.88 Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i/ lub nerwów stopy

H33 Średnie zabiegi na kończynie dolneje wymagane wskazanie proceduryz listy procedur H33 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej H8

ICD-904.44 Uwolnienie kanału stępu77.10 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia (paliczki (stopy, dłoni), inne)77.20 Osteotomia klinowa (paliczki (stopy, dłoni), inne)77.51 Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia77.52 Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich i artrodezą77.541 Korekcja 5 palca stopy z osteotomią77.561 Artrodeza palca młotkowatego stopy77.562 Wycięcie paliczka (częściowa) palca młotkowatego stopy77.571 Artrodeza palca szponiastego stopy77.572 Częściowa resekcja paliczka palca szponiastego stopy77.573 Kapsulotomia palca szponiastego stopy77.574 Wydłużenie ścięgna palca szponiastego stopy77.581 Korekcja palca stopy77.582 Zabieg naprawczy palca stopy77.583 Inne wycięcie, zespolenie i operacja palców stopy z użyciem materiału protetycznego77.591 Wycięcie stawu palucha koślawego z założeniem protezy77.66 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - rzepka77.67 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości piszczelowej/ kości strzałkowej77.68 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)78.425 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne - kość udowa/ miednica78.427 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.428 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)78.515 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość udowa/ miednica78.517 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości piszczelowej/ kości strzałkowej78.518 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)78.519 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - inne (kręgi)78.525 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość udowa/ miednica78.529 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - inne (kręgi)78.535 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość udowa/ miednica78.537 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.539 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - inne (kręgi)78.616 Zewnętrzny stabilizator kości (inwazyjny) - rzepka78.618 Zewnętrzny stabilizator kości (inwazyjny) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)78.626 Zespolenie wewnętrzne - rzepka78.628 Zespolenie wewnętrzne - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)78.636 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - rzepka78.638 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)80.08 Artrotomia celem usunięcia protezy - stopa i palce81.11 Artrodeza stawu skokowego górnego81.13 Artrodeza podskokowa81.14 Artrodeza śródstopia81.15 Artrodeza stępowo-śródstopna81.16 Artrodeza śródstopno-palcowa81.17 Artrodeza stopy - inne81.28 Artrodeza międzypaliczkowa

H41 Rekonstrukcja funkcji ręki, w tym mikrochirurgiczna

Strona 143 z 402

Page 144: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

e wymagane wskazanie procedury z listy procedur H41 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej H8

ICD-984.21 Replantacja kciuka84.22 Replantacja palca84.23 Replantacja przedramienia/ nadgarstka/ dłoni84.24 Replantacja górnej części ramienia84.83 Rekonstrukcja pierwotna ręki (jednoczasowa rekonstrukcja naczyń, nerwów i ścięgien)84.84 Rekonstrukcja ręki przy użyciu kompleksów tkankowych przenoszonych za pośrednictwem połączeń mikrochirurgicznych84.86 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń ręki (odtworzenie funkcji)

H42 Duże zabiegi na kończynie górneje wymagane wskazanie procedury z listy procedur H42 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej H8

ICD-981.23 Artrodeza stawu barkowego81.24 Artrodeza stawu łokciowego81.25 Artrodeza nadgarstkowo-promieniowa81.26 Artrodeza nadgarstkowo-śródręczna81.27 Artrodeza śródręczno-paliczkowa81.28 Artrodeza międzypaliczkowa81.71 Artroplastyka śródręczno - paliczkowa lub między - paliczkowa/ wszczep81.74 Artroplastyka nadgarstka/ śródręcza ze wszczepem81.82 Operacja nawykowego zwichnięcia barku81.831 Rewizja po artroplastyce stawu barkowego81.851 Rewizja po artroplastyce stawu łokciowego82.61 Policyzacja palca82.691 Przeszczep płata skórnego i kości do kciuka82.692 Przeszczep kości do kciuka82.693 Przeszczep uszypułowanego płata skórnego do kciuka82.72 Operacja plastyczna ręki - przeszczep mięśnia/ powięzi82.791 Graft ścięgna do ręki82.799 Operacja plastyczna ręki z przeszczepem - inne82.81 Przeniesienie palca, z wyjątkiem kciuka82.82 Operacja rozszczepu ręki (cleft hand)84.81 Rekonstrukcja pierwotna wad wrodzonych ręki84.82 Rekonstrukcja pierwotna prostowników/ zginaczy palców ręki84.85 Rekonstrukcja wtórna prostowników/ zginaczy palców ręki86.85 Korekcja syndaktylii

H43 Średnie zabiegi na kończynie górnej e wymagane wskazanie procedury z listy procedur H43 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej H8

ICD-904.43 Uwolnienie kanału nadgarstka77.64 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)78.242 Resekcja/ osteotomia - kość ramienna78.243 Resekcja/ osteotomia - kość promieniowa/ kość łokciowa78.512 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość ramienna78.622 Zespolenie wewnętrzne - kość ramienna81.29 Artrodeza - inne81.72 Artroplastyka śródręczno-paliczkowa/ międzypaliczkowa/ bez wszczepu81.75 Artroplastyka nadgarstka/ śródręcza bez wszczepu81.79 Plastyka nadgarstka/ ręki/ palców - inne81.96 Operacje naprawcze stawu - inne82.83 Korekcja makrodaktylii82.84 Korekcja palca młotkowatego83.321 Wycięcie heterotopowej kości

H51 Kompleksowe zabiegi korekcyjne kręgosłupae wymagane wskazanie procedury z listy procedur H51 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H51

Strona 144 z 402

Page 145: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

ICD-978.519 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - inne (kręgi)78.529 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - inne (kręgi)78.539 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - inne (kręgi)81.011 Spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną81.012 Zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną81.013 Spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną81.019 Spondylodeza szczytowo-obrotowa - inne81.021 Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przedniego81.022 Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przednio-bocznego81.029 Spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inne81.031 Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego81.032 Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego81.039 Spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inne81.041 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa dostępu przedniego81.042 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przednio bocznego81.049 Spondylodeza piersiowa i piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego - inne81.051 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego81.052 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno bocznego81.059 Spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inne81.061 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego81.062 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio bocznego81.069 Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego - inne81.07 Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa wyrostków poprzecznych z dostępu bocznego81.081 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego81.082 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylno-bocznego81.083 Zabieg stabilizacji międzytrzonowe- lędźwiowej tylnej (PLIF)81.084 Międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF) 81.089 Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego - inne81.30 Powtórna spondylodeza, nie określona inaczej81.311 Powtórna spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną81.312 Powtórne zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną81.313 Powtórna spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną81.319 Powtórna spondylodeza szczytowo-obrotowa - inne81.321 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przedniego81.322 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przednio-bocznego81.329 Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inne81.331 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego81.332 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego81.339 Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inne81.341 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego81.342 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przednio bocznego81.349 Powtórna spondylodeza piersiowa i piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego - inne81.351 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego81.352 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego81.359 Powtórna spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inne81.361 Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej przedniej (ALIF)81.362 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego81.363 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio-bocznego81.369 Powtórna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego81.37 Ponowna stabilizacja odcinka lędźwiowego i lędźwiowo–krzyżowego kręgosłupa z dostępu poprzez wyrostki poprzeczne81.381 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego81.382 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego81.383 Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF)81.384 Powtórna międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF) 81.389 Powtórna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego - inne81.39 Powtórne operacyjne usztywnienie kręgosłupa, nie określone inaczej81.62 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 2-3 kręgów81.63 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 4-8 kręgów81.64 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 9 lub większej liczby kręgów

Strona 145 z 402

Page 146: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

ICD-10M40.0 Skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi [kifoza] zależne od wadliwej postawyM40.1 Inne wtórne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi [kifoza]M40.2 Inna i nieokreślona kifozaM40.3 "Zespół prostych pleców"M40.4 Inne skrzywienie kręgosłupa ku przodowi [lordoza]M40.5 Nieokreślone lordozyM41.0 Idiopatyczna skolioza dziecięcaM41.1 Idiopatyczna skolioza młodzieńczaM41.2 Inne idiopatyczne skoliozyM41.3 Skolioza wynikająca z budowy klatki piersiowejM41.4 Skolioza nerwowo-męśniowaM41.5 Inne wtórne skoliozyM41.8 Inne postacie skoliozyM41.9 Nieokreślone skoliozyM43.0 Kręgoszczelina [spondylolysis]M43.1 Kręgozmyk [spondylolisthesis]M43.2 Inne rodzaje zesztywnień kręgosłupaM43.3 Nawykowe nadwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym z uszkodzeniem rdzenia kręgowegoM43.4 Inne nawykowe nadwichnięcia w stawie szczytowo-obrotowymM43.5 Inne nawracające nadwichnięcia kręgówM43.6 Kręcz szyiM43.8 Inne określone zniekształcające choroby grzbietuM43.9 Nieokreślone zniekształcające choroby grzbietuM45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupaM46.0 Entezopatia w zakresie kręgosłupaM46.1 Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych [sacroilitis] niesklasyfikowanych gdzie indziejM46.2 Zapalenie kości i jamy szpikowej kręguM46.3 Infekcja krążka międzykręgowego (ropna)M46.4 Nieokreślone zapalenie krążka międzykręgowegoM46.5 Inne infekcyjne choroby kręgosłupaM46.8 Inne określone zapalne choroby kręgosłupaM48.0 Zespół wąskiego kanału kręgowegoM48.1 Zesztywniająca hiperostoza [choroba Forestiera]M48.2 Choroba BaastrupaM48.3 Pourazowa spondylopatiaM48.4 Zmęczeniowe złamanie kręgosłupaM48.5 Zapadnięcie kręgu niesklasyfikowane gdzie indziejM48.8 Inne określone spondylopatieM50.0 Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)M50.1 Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowychM50.2 Inne przemieszczenia krążka międzykręgowego szyjnegoM50.3 Inne zwyrodnienia krążka międzykręgowego szyjnegoM50.8 Inne choroby krążka międzykręgowego szyjnegoM51.0 Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)M51.1 Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowychM51.2 Inne określone przemieszczenia krążka międzykręgowegoM51.3 Inne określone zwyrodnienia krążka międzykręgowegoM51.4 Guzki SchmorlaM51.8 Inne określone choroby krążka międzykręgowegoM53.2 Niestabilność kręgosłupaS12.0 Złamanie 1 kręgu szyjnegoS12.1 Złamanie 2 kręgu szyjnegoS12.2 Złamanie innego określonego kręgu szyjnegoS12.7 Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupaS12.8 Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyiS12.9 Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślona

H52 Zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów

Strona 146 z 402

Page 147: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

g wymagane wskazanie procedury z listy procedur H52, procedury z listy dodatkowej H7 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H52

ICD-903.03 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego03.04 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego03.05 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez gardło03.06 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego03.07 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego03.08 Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego03.099 Odbarczenie kanału kręgowego - inne03.531 Podniesienie fragmentu kości kręgosłupa03.532 Nastawienie złamania kręgu03.533 Usunięcie fragmentu kostnego z kanału kręgowego03.539 Operacja złamania kręgu - inne81.65 Wertebroplastyka81.66 Kyfoplastyka81.67 Przezskórna plastyka kręgosłupa

ICD-10M48.4 Zmęczeniowe złamanie kręgosłupaS12.0 Złamanie 1 kręgu szyjnegoS12.1 Złamanie 2 kręgu szyjnegoS12.2 Złamanie innego określonego kręgu szyjnegoS12.7 Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupaS13.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowegoS13.4 Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupaS13.6 Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyiS22.0 Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupaS22.1 Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupaS23.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego odcinka piersiowego kręgosłupaS23.3 Skręcenie i naderwanie odcinka piersiowego kręgosłupaS32.0 Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupaS32.7 Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupaS32.8 Złamanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicyS33.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupaS33.5 Skręcenie i naderwanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa

H53 Zabiegi na kręgosłupie bez stosowania implantówe wymagane wskazanie procedury z listy procedur H53 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H53

ICD-903.02 Reoperacja w miejscu laminektomii03.03 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego03.04 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego03.05 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez gardło03.06 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego03.07 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego03.08 Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego03.099 Odbarczenie kanału kręgowego - inne03.531 Podniesienie fragmentu kości kręgosłupa03.532 Nastawienie złamania kręgu03.533 Usunięcie fragmentu kostnego z kanału kręgowego03.539 Operacja złamania kręgu - inne03.595 Operacja naprawcza ubytku łuku kręgu81.011 Spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną81.012 Zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną81.013 Spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną81.019 Spondylodeza szczytowo-obrotowa - inne81.021 Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przedniego81.022 Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przednio-bocznego

Strona 147 z 402

Page 148: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

81.029 Spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inne81.031 Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego81.032 Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego81.039 Spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inne81.041 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa dostępu przedniego81.042 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przednio bocznego81.049 Spondylodeza piersiowa i piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego - inne81.051 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego81.052 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno bocznego81.059 Spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inne81.061 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego81.062 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio bocznego81.069 Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego - inne81.07 Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa wyrostków poprzecznych z dostępu bocznego81.081 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego81.082 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylno-bocznego81.083 Zabieg stabilizacji międzytrzonowe- lędźwiowej tylnej (PLIF)81.084 Międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF) 81.089 Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego - inne81.30 Powtórna spondylodeza, nie określona inaczej81.311 Powtórna spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną81.312 Powtórne zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną81.313 Powtórna spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną81.319 Powtórna spondylodeza szczytowo-obrotowa - inne81.321 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przedniego81.322 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przednio-bocznego81.329 Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inne81.331 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego81.332 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego81.339 Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inne81.341 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego81.342 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przednio bocznego81.349 Powtórna spondylodeza piersiowa i piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego - inne81.351 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego81.352 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego81.359 Powtórna spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inne81.361 Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej przedniej (ALIF)81.362 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego81.363 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio-bocznego81.369 Powtórna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego81.37 Ponowna stabilizacja odcinka lędźwiowego i lędźwiowo–krzyżowego kręgosłupa z dostępu poprzez wyrostki poprzeczne81.381 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego81.382 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego81.383 Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF)81.384 Powtórna międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF) 81.389 Powtórna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego - inne81.39 Powtórne operacyjne usztywnienie kręgosłupa, nie określone inaczej81.62 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 2-3 kręgów81.63 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 4-8 kręgów81.64 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 9 lub większej liczby kręgów81.67 Przezskórna plastyka kręgosłupa

ICD-10M48.4 Zmęczeniowe złamanie kręgosłupaS12.0 Złamanie 1 kręgu szyjnegoS12.1 Złamanie 2 kręgu szyjnegoS12.2 Złamanie innego określonego kręgu szyjnegoS12.7 Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupaS13.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowegoS13.4 Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupaS13.6 Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi

Strona 148 z 402

Page 149: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

S22.0 Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupaS22.1 Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupaS23.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego odcinka piersiowego kręgosłupaS23.3 Skręcenie i naderwanie odcinka piersiowego kręgosłupaS32.0 Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupaS32.7 Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupaS32.8 Złamanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicyS33.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupaS33.5 Skręcenie i naderwanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa

H55 Zabiegi artroskopowe i przezskórne kręgosłupag wymagane wskazanie procedury z listy procedur H55, procedury z listy procedur H23 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej H8

ICD-903.96 Przezskórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu80.501 Nieswoiste zniszczenie krążka międzykręgowego (artroskopowo)80.502 Nieswoiste zniszczenie krążka międzykręgowego (przezskórnie)80.509 Nieswoiste wycięcie krążka międzykręgowego80.511 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie szyjnym80.512 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie piersiowym80.513 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie lędźwiowym80.514 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie szyjnym80.515 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie piersiowym80.516 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie lędźwiowym80.521 Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie lędźwiowym80.522 Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie piersiowym80.523 Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie szyjnym

H56 Zespoły bólowe kręgosłupa - leczenie zachowawczea grupa bazowa

ICD-10M43.1 Kręgozmyk [spondylolisthesis]M47.1 Inne spondylozy z uszkodzeniem rdzenia kręgowegoM47.2 Inne spondylozy z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowychM47.8 Inne spondylozyM50.8 Inne choroby krążka międzykręgowego szyjnegoM51.2 Inne określone przemieszczenia krążka międzykręgowegoM54.5 Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej

M80.9 Nieokreślona osteoporoza ze złamaniem patologicznymS12.0 Złamanie 1 kręgu szyjnegoS12.1 Złamanie 2 kręgu szyjnegoS12.2 Złamanie innego określonego kręgu szyjnegoS12.7 Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupaS12.8 Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyiS12.9 Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślonaS13.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowegoS13.1 Zwichnięcie kręgu odcinka szyjnego kręgosłupaS13.2 Zwichnięcie w innych i nieokreślonych częściach odcinka szyjnego kręgosłupaS13.3 Liczne zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupaS13.4 Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupaS13.5 Skręcenie i naderwanie rejonu tarczycyS13.6 Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyiS14.0 Wstrząśnienie i obrzęk odcinka szyjnego rdzenia kręgowegoS14.1 Inne i nieokreślone urazy odcinka szyjnego rdzenia kręgowegoS14.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowegoS14.3 Uraz splotu ramiennegoS14.4 Uraz obwodowych nerwów szyiS14.5 Uraz nerwów układu sympatycznego szyiS14.6 Uraz innych i nieokreślonych nerwów szyi

Strona 149 z 402

Page 150: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

S20.2 Stłuczenie klatki piersiowejS22.0 Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa

S22.1 Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupaS30.0 Stłuczenie dolnej części grzbietu i miednicyS32.0 Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupaS32.5 Złamanie kości łonowej

H62 Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolneje wymagane wskazanie procedury z listy procedur H62 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej H8

ICD-979.15 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa79.16 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość piszczelowa/kość strzałkowa79.17 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości stępu/ kości śródstopia79.19 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości79.25 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa79.27 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji kości stępu i śródstopia79.28 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy79.29 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości79.35 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa/ miednica79.36 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa79.37 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości stępu/ kości śródstopia (noga)79.38 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki stopy79.39 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości79.55 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość udowa79.56 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kośc piszczelowa/ kość strzałkowa79.85 Otwarte nastawienie zwichnięcia biodra79.86 Otwarte nastawienie zwichnięcia kolana79.87 Otwarte nastawienie zwichnięcia kostki79.88 Otwarte nastawienie zwichnięcia stopy/ palca

H63 Złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górneje wymagane wskazanie procedury z listy procedur H63 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej H8

ICD-979.11 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość ramienna79.12 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość promieniowa/ łokciowa 79.13 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości nadgarstka/ kości śródręcza79.14 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki ręki79.21 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna79.22 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa 79.23 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka/ śródręcza79.24 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki79.31 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna79.32 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa 79.33 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości nadgarstka/ kości śródręcza79.34 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki ręki79.51 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość ramienna79.52 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość promieniowa/ łokciowa79.81 Otwarte nastawienie zwichnięcia barku79.82 Otwarte nastawienie zwichnięcia łokcia79.83 Otwarte nastawienie zwichnięcia nadgarstka79.84 Otwarte nastawienie zwichnięcia ręki/ palca

H64 Mniejsze złamania lub zwichnięcia e wymagane wskazanie procedury z listy procedur H64 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej H8

ICD-979.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna79.02 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)79.03 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)

Strona 150 z 402

Page 151: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

79.04 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki79.05 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa/ miednica79.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa79.07 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu/ kości śródstopia (noga)79.08 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)79.09 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości 79.41 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość ramienna79.42 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)79.45 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość udowa79.46 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa79.71 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku79.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia79.73 Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka79.74 Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców79.75 Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra79.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana79.77 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki79.78 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców

H66 Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, kręgosłupa > 10 dni

e wymagane wskazanie procedury z listy procedur H66 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H66; czas pobytu > 10 dni

ICD-993.411 Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry wyciągowej93.412 Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry Crutchfielda93.413 Wyciąg za czaszkę za pomocą wyciągu „halo”93.414 Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry Vinke'go93.421 Wyciąg Cotrela93.43 Przerywany wyciąg układu szkieletowego93.441 Wyciąg Bryanta93.442 Wyciąg Dunlopa93.443 Wyciąg Lynman Smitha93.444 Wyciąg Russella93.45 Wyciąg na szynie Tomasa93.461 Wyciąg plastrowy93.462 Wyciąg za pomocą buta sznurowanego93.463 Wyciąg Bucka93.464 Wyciąg Gallowsa

ICD-10M84.0 Wadliwy zrost po złamaniuM48.4 Zmęczeniowe złamanie kręgosłupaS12.0 Złamanie 1 kręgu szyjnegoS12.1 Złamanie 2 kręgu szyjnegoS12.2 Złamanie innego określonego kręgu szyjnegoS12.9 Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślonaS22.0 Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupaS22.1 Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupaS32.0 Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupaS32.4 Złamanie panewki stawu biodrowegoS32.7 Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupaS32.8 Złamanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicyS33.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicyS33.7 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicyS42.7 Mnogie złamania obojczyka, łopatki i kości ramiennejS43.0 Zwichnięcie stawu ramiennegoS43.4 Skręcenie i naderwanie stawu ramiennegoS72.0 Złamanie szyjki kości udowejS72.1 Złamanie przezkrętarzoweS72.2 Złamanie podkrętarzowe

Strona 151 z 402

Page 152: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

S72.3 Złamanie trzonu kości udowejS72.4 Złamanie nasady dalszej kości udowejS72.7 Mnogie złamania kości udowejS72.8 Złamanie innych części kości udowejS72.9 Złamanie kości udowej, część nieokreślonaS73.0 Zwichnięcie stawu biodrowegoS73.1 Skręcenie i naderwanie stawu biodrowegoT91.1 Następstwa złamania kręgosłupaT91.2 Następstwa innego złamania części kostnych klatki piersiowej i miednicyT91.8 Następstwa innych określonych urazów szyi i tułowiaT91.9 Następstwa nieokreślonego urazu szyi i tułowiaT92.0 Następstwa otwartej rany kończyny górnejT92.1 Następstwa złamania kończyny górnejT92.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny górnejT92.9 Następstwa nieokreślonego urazu kończyny górnejT93.1 Następstwa złamania kości udowejT93.2 Następstwa innych złamań kończyny dolnejT93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnejT93.9 Następstwa nieokreślonego urazu kończyny dolnej

H67 Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, kręgosłupa e wymagane wskazanie procedury z listy procedur H67 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H67

ICD-993.411 Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry wyciągowej93.412 Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry Crutchfielda93.413 Wyciąg za czaszkę za pomocą wyciągu „halo”93.414 Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry Vinke'go93.421 Wyciąg Cotrela93.43 Przerywany wyciąg układu szkieletowego93.441 Wyciąg Bryanta93.442 Wyciąg Dunlopa93.443 Wyciąg Lynman Smitha93.444 Wyciąg Russella93.45 Wyciąg na szynie Tomasa93.461 Wyciąg plastrowy93.462 Wyciąg za pomocą buta sznurowanego93.463 Wyciąg Bucka93.464 Wyciąg Gallowsa

ICD-10M84.0 Wadliwy zrost po złamaniuM48.4 Zmęczeniowe złamanie kręgosłupaS12.0 Złamanie 1 kręgu szyjnegoS12.1 Złamanie 2 kręgu szyjnegoS12.2 Złamanie innego określonego kręgu szyjnegoS12.9 Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślonaS22.0 Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupaS22.1 Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupaS22.2 Złamanie mostkaS22.4 Liczne złamania żeberS22.8 Złamanie innych części rusztowania kostnego klatki piersiowejS22.9 Złamanie rusztowania kostnego klatki piersiowej, nieokreśloneS32.0 Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupaS32.1 Złamanie kości krzyżowejS32.4 Złamanie panewki stawu biodrowegoS32.7 Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupaS32.8 Złamanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicyS33.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicyS33.7 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicyS42.7 Mnogie złamania obojczyka, łopatki i kości ramiennej

Strona 152 z 402

Page 153: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

S43.0 Zwichnięcie stawu ramiennegoS43.4 Skręcenie i naderwanie stawu ramiennegoS72.0 Złamanie szyjki kości udowejS72.1 Złamanie przezkrętarzoweS72.2 Złamanie podkrętarzoweS72.3 Złamanie trzonu kości udowejS72.4 Złamanie nasady dalszej kości udowejS72.7 Mnogie złamania kości udowejS72.8 Złamanie innych części kości udowejS72.9 Złamanie kości udowej, część nieokreślonaS73.0 Zwichnięcie stawu biodrowegoS73.1 Skręcenie i naderwanie stawu biodrowegoT08 Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślonyT91.1 Następstwa złamania kręgosłupaT91.2 Następstwa innego złamania części kostnych klatki piersiowej i miednicyT91.8 Następstwa innych określonych urazów szyi i tułowiaT91.9 Następstwa nieokreślonego urazu szyi i tułowiaT92.0 Następstwa otwartej rany kończyny górnejT92.1 Następstwa złamania kończyny górnejT92.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny górnejT92.9 Następstwa nieokreślonego urazu kończyny górnejT93.1 Następstwa złamania kości udowejT93.2 Następstwa innych złamań kończyny dolnejT93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnejT93.9 Następstwa nieokreślonego urazu kończyny dolnej

H72 Amputacje rozległe i dużee wymagane wskazanie procedury z listy procedur H72 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej H8

ICD-984.03 Amputacja w zakresie dłoni84.04 Wyłuszczenie dłoni w stawie84.05 Amputacja w zakresie przedramienia84.06 Wyłuszczenie w stawie łokciowym84.07 Amputacja w zakresie ramienia84.08 Wyłuszczenie w stawie barkowym84.09 Amputacja kończyny górnej z odjęciem łopatki84.121 Amputacja przedniej części stopy84.122 Amputacja przez śródstopie84.123 Amputacja w stawie Chopparta84.124 Amputacja w środkowym śródstopiu84.125 Amputacja przez śródstopie (w tym wszystkich palców u stopy)84.129 Amputacja w zakresie stopy - inne84.13 Wyłuszczenie w stawie skokowym84.14 Amputacja stopy w zakresie kostek bocznych84.15 Amputacja poniżej kolana – inne84.161 Amputacja metodą Batch, Spitler i McFaddin84.162 Amputacja metodą Mazeta84.163 Amputacja metodą S.P.Rogera84.169 Wyłuszczenie w stawie kolanowym - inne84.171 Amputacja nogi na wysokości kości udowej84.172 Amputacja uda84.173 Przekształcenie amputacji poniżej kolana w amputację powyżej kolana84.174 Nadkłykciowa amputacja powyżej kolana84.18 Wyłuszczenie w stawie biodrowym84.191 Amputacja kończyny dolnej z częścią miednicy84.192 Amputacja tylnej części miednicy

H74 Mniejsze amputacjee wymagane wskazanie procedury z listy procedur H74 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej H8

Strona 153 z 402

Page 154: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

ICD-984.001 Amputacja kończyny górnej z pokryciem kikuta płatem84.002 Kineplastyczna amputacja kończyny górnej84.003 Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny górnej84.004 Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny górnej84.01 Amputacja i wyłuszczenie palca w stawie84.02 Amputacja i wyłuszczenie kciuka w stawie84.101 Amputacja kończyny dolnej z pokryciem kikuta płatem84.102 Amputacja kineplastyczna kończyny dolnej84.103 Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny dolnej84.104 Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny dolnej84.111 Amputacja palca w stawie śródstopno-paliczkowym84.112 Wyłuszczenie palca w stawie84.113 Amputacja głowy kości śródstopa84.114 Promieniowa amputacja stopy (wyłuszczenie głowy paliczka bliższego tuż ponad fałdem śródstopno- -palcowym)84.31 Powtórna amputacja kikuta84.32 Wtórne zamknięcie kikuta84.33 Oczyszczenie kikuta

H81 Kompleksowe zabiegi w chorobach infekcyjnych kości, stawów, tkanki łącznej > 10 dni

e wymagane wskazanie procedury z listy procedur H81 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H81; czas pobytu > 10 dni

ICD-977.01 Wycięcie martwiaka - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)77.02 Wycięcie martwiaka - kość ramienna77.03 Wycięcie martwiaka - kość promieniowa/ kość łokciowa77.04 Wycięcie martwiaka - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)77.05 Wycięcie martwiaka - kość udowa/ miednica77.06 Wycięcie martwiaka - rzepka77.07 Wycięcie martwiaka - kość piszczelowa/ kość strzałkowa77.08 Wycięcie martwiaka - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)77.09 Wycięcie martwiaka - inne (kręgi)77.11 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)77.12 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość ramienna77.13 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość promieniowa/ kość łokciowa77.14 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)77.15 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość udowa/ miednica77.16 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - rzepka77.17 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa77.18 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)77.19 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne (kręgi)77.31 Inne rozdzielenie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)77.32 Inne rozdzielenie kości - kość ramienna77.33 Inne rozdzielenie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa77.34 Inne rozdzielenie kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)77.35 Inne rozdzielenie kości - kość udowa/ miednica77.36 Inne rozdzielenie kości - rzepka77.37 Inne rozdzielenie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa77.38 Inne rozdzielenie kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)77.39 Inne rozdzielenie kości - inne (kręgi)77.61 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)77.62 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość ramienna77.63 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość promieniowa/ kość łokciowa77.64 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)77.65 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość udowa/ miednica77.66 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - rzepka77.67 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa77.68 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)77.69 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne (kręgi)77.71 Wycięcie kości do przeszczepu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)

Strona 154 z 402

Page 155: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

77.72 Wycięcie kości do przeszczepu - kość ramienna77.73 Wycięcie kości do przeszczepu - kość promieniowa/ kość łokciowa77.74 Wycięcie kości do przeszczepu - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)77.75 Wycięcie kości do przeszczepu - kość udowa/ miednica77.76 Wycięcie kości do przeszczepu - rzepka77.77 Wycięcie kości do przeszczepu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa77.78 Wycięcie kości do przeszczepu - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)77.79 Wycięcie kości do przeszczepu - inne (kręgi)77.81 Inne częściowe wycięcie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)77.82 Inne częściowe wycięcie kości - kość ramienna77.83 Inne częściowe wycięcie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa77.84 Inne częściowe wycięcie kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)77.85 Inne częściowe wycięcie kości - kość udowa/ miednica77.86 Inne częściowe wycięcie kości - rzepka77.87 Inne częściowe wycięcie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa77.88 Inne częściowe wycięcie kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)77.89 Inne częściowe wycięcie kości - inne (kręgi)78.010 Przeszczep kostny z banku kości - nieokreślone miejsce 78.011 Przeszczep kostny z banku kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)78.012 Przeszczep kostny z banku kości - kość ramienna78.013 Przeszczep kostny z banku kości - kość promieniowa/ kość łokciowa78.014 Przeszczep kostny z banku kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)78.015 Przeszczep kostny z banku kości - kość udowa/ miednica78.016 Przeszczep kostny z banku kości - rzepka78.017 Przeszczep kostny z banku kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.018 Przeszczep kostny z banku kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)78.019 Przeszczep kostny z banku kości - inne (kręgi)78.021 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)78.022 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość ramienna78.023 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość promieniowa/ kość łokciowa78.024 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)78.025 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość udowa/ miednica78.026 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - rzepka78.027 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.028 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)78.029 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - inne (kręgi)78.412 Zabiegi naprawcze innych kości - kość ramienna78.413 Zabiegi naprawcze innych kości - kość promieniowa/ kość łokciowa78.415 Zabiegi naprawcze innych kości - kość udowa/ miednica78.418 Zabiegi naprawcze innych kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)78.422 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne - kość ramienna78.425 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne - kość udowa/ miednica78.427 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.428 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)80.431 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - bark80.432 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - łokieć80.433 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - nadgarstek80.434 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - ręka i palce80.435 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - biodro80.436 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kolano80.437 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kostka80.438 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - stopa i palce80.439 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kręgosłup80.441 Uwolnienie stawu - bark80.442 Uwolnienie stawu - łokieć80.443 Uwolnienie stawu - nadgarstek80.444 Uwolnienie stawu - ręka i palce80.445 Uwolnienie stawu - biodro80.446 Uwolnienie stawu - kolano80.447 Uwolnienie stawu - kostka80.448 Uwolnienie stawu - stopa i palce

Strona 155 z 402

Page 156: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

80.449 Uwolnienie stawu - kręgosłup80.451 Uwolnienie więzadła - bark80.452 Uwolnienie więzadła - łokieć80.453 Uwolnienie więzadła - nadgarstek 80.454 Uwolnienie więzadła - ręka i palce80.455 Uwolnienie więzadła - biodro80.456 Uwolnienie więzadła - kolano80.457 Uwolnienie więzadła - kostka80.458 Uwolnienie więzadła - stopa i palce80.459 Uwolnienie więzadła - kręgosłup82.03 Nacięcie kaletki maziowej ręki83.5 Wycięcie kaletki83.76 Przemieszczenie ścięgna - inne84.001 Amputacja kończyny górnej z pokryciem kikuta płatem84.002 Kineplastyczna amputacja kończyny górnej84.003 Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny górnej84.004 Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny górnej84.03 Amputacja w zakresie dłoni84.05 Amputacja w zakresie przedramienia84.101 Amputacja kończyny dolnej z pokryciem kikuta płatem84.102 Amputacja kineplastyczna kończyny dolnej84.103 Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny dolnej84.104 Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny dolnej84.121 Amputacja przedniej części stopy84.122 Amputacja przez śródstopie84.123 Amputacja w stawie Chopparta84.124 Amputacja w środkowym śródstopiu84.125 Amputacja przez śródstopie (w tym wszystkich palców u stopy)84.129 Amputacja w zakresie stopy - inne84.15 Amputacja poniżej kolana – inne86.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki86.222 Wycięcie martwiczej tkanki86.223 Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej86.61 Pełnej grubości przeszczep skóry na rękę86.71 Preparowanie przeszczepu uszypułowanego lub płatowego86.72 Przesunięcie przeszczepu uszypułowanego86.73 Umocowanie przeszczepu uszypułowanego lub płatowego do ręki86.741 Umocowanie przez wydłużony płat86.742 Umocowanie przez podwójnie uszypułowany płat86.743 Umocowanie przez uszypułowany płat86.744 Umocowanie przez zrotowany płat86.745 Umocowanie przez przesunięty płat86.746 Umocowanie przez rurowy płat86.751 Oczyszczenie przeszczepu uszypułowanego lub płatowego86.752 Usunięcie tkanki tłuszczowej z przeszczepu uszypułowanego lub płatowego

ICD-10L03.0 Zapalenie tkanki podskórnej palca ręki i stopyL03.1 Zapalenie tkanki lącznej innych części kończynyL03.3 Zapalenie tkanki łącznej tułowiaL03.8 Zapalenie tkanki łącznej o innej lokalizacjiL89 Owrzodzenie odleżynoweM00.0 Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawoweM00.1 Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawoweM00.2 Paciorkowcowe zapalenia jedno- lub wielostawoweM00.8 Inne bakteryjne zapalenia jedno- lub wielostawoweM00.9 Ropne zapalenia stawów, nieokreśloneM46.1 Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych [sacroilitis] niesklasyfikowanych gdzie indziejM46.2 Zapalenie kości i jamy szpikowej kręguM46.3 Infekcja krążka międzykręgowego (ropna)M46.5 Inne infekcyjne choroby kręgosłupa

Strona 156 z 402

Page 157: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M46.8 Inne określone zapalne choroby kręgosłupaM60.0 Infekcyjne zapalenie mięśniM70.1 Zapalenie kaletki maziowej w obrębie rękiM70.2 Zapalenie kaletki maziowej wyrostka łokciowegoM71.0 Ropień kaletki maziowejM71.1 Inne infekcyjne zapalenia kaletki maziowejM73.0 Rzeżączkowe zapalenie kaletki maziowej (A54.4+)M73.1 Kiłowe zapalenie kaletki maziowej (A52.7+)M75.5 Zapalenie kaletek maziowych stawu ramiennegoM77.0 Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowegoM77.1 Zapalenie nadkłykcia bocznegoM86.0 Ostre krwiopochodne zapalenie kości i szpikuM86.1 Inne ostre zapalenie kości i szpikuM86.2 Podostre zapalenie kości i szpikuM86.3 Przewlekłe wieloogniskowe zapalenie kości i szpikuM86.4 Przewlekłe zapalenie kości i szpiku z drenującą zatokąM86.5 Inne krwiopochodne przewlekłe zapalenie kości i szpikuM86.6 Inne przewlekłe zapalenie kości i szpikuM86.8 Inne zapalenie kości i szpiku

H82 Duże zabiegi w chorobach infekcyjnych kości, stawów, tkanki łącznej e wymagane wskazanie procedury z listy procedur H82 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H81

ICD-980.11 Artrotomia – inne - bark80.12 Artrotomia – inne - łokieć80.13 Artrotomia – inne - nadgarstek80.14 Artrotomia – inne - ręka i palce80.15 Artrotomia – inne - biodro80.16 Artrotomia – inne - kolano80.17 Artrotomia – inne - kostka80.18 Artrotomia – inne - stopa i palce80.6 Wycięcie łąkotki kolana (meniscektomia)80.91 Inne wycięcie tkanek stawu - bark80.92 Inne wycięcie tkanek stawu - łokieć80.93 Inne wycięcie tkanek stawu - nadgarstek80.94 Inne wycięcie tkanek stawu - ręka i palce80.95 Inne wycięcie tkanek stawu - biodro80.96 Inne wycięcie tkanek stawu - kolano80.97 Inne wycięcie tkanek stawu - kostka80.98 Inne wycięcie tkanek stawu - stopa i palce82.29 Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki - inne82.39 Wycięcie tkanek miękkich ręki - inne83.09 Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletki - inne83.191 Rozdzielenie mięśnia83.192 Uwolnienie mięśnia83.391 Wycięcie cysty Bakera83.399 Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne83.659 Szycie mięśnia/ powięzi - inne86.04 Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne86.229 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne86.601 Przeszczep wolny skóry niepełnej grubości86.609 Przeszczep wolny skóry – inne86.79 Przeszczep uszypułowany/ płat - inne

H83 Średnie zabiegi na tkankach miękkiche wymagane wskazanie procedury z listy procedur H83 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej H8

ICD-904.3 Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego04.491 Neuroliza nerwu obwodowego - nie określona inaczej

Strona 157 z 402

Page 158: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

04.499 Odbarczenie albo uwolnienie zrostów nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego - inne04.51 Przeszczep nerwu czaszkowego04.52 Przeszczep nerwu obwodowego 04.74 Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego - inne04.76 Odległa operacja urazu nerwu obwodowego i czaszkowego04.91 Operacja rozciągnięcia nerwu04.99 Operacje nerwów obwodowych - inne77.21 Osteotomia klinowa - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)77.22 Osteotomia klinowa - kość ramienna77.23 Osteotomia klinowa - kość promieniowa/ kość łokciowa77.24 Osteotomia klinowa - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)77.25 Osteotomia klinowa - kość udowa, kości miednicy77.26 Osteotomia klinowa - rzepka77.27 Osteotomia klinowa - kość piszczelowa/ kość strzałkowa77.28 Osteotomia klinowa - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)77.29 Osteotomia klinowa - inne (kręgi)77.53 Wycięcie kaletki palucha/ korekcja tkanek miękkich - inne78.625 Zespolenie wewnętrzne - kość udowa/ miednica78.635 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość udowa/ miednica80.11 Artrotomia – inne - bark80.12 Artrotomia – inne - łokieć80.13 Artrotomia – inne - nadgarstek80.14 Artrotomia – inne - ręka i palce80.15 Artrotomia – inne - biodro80.16 Artrotomia – inne - kolano80.17 Artrotomia – inne - kostka80.18 Artrotomia – inne - stopa i palce80.191 Artrostomia - bark80.192 Artrostomia - łokieć80.193 Artrostomia - nadgarstek80.194 Artrostomia - ręka i palce80.195 Artrostomia - biodro80.196 Artrostomia - kolano80.197 Artrostomia - kostka80.198 Artrostomia - stopa i palce80.199 Artrostomia - kręgosłup80.39 Biopsja stawu - kręgoslup80.431 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - bark80.432 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - łokieć80.433 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - nadgarstek80.434 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - ręka i palce80.435 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - biodro80.436 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kolano80.437 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kostka80.438 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - stopa i palce80.439 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kręgosłup80.441 Uwolnienie stawu - bark80.442 Uwolnienie stawu - łokieć80.443 Uwolnienie stawu - nadgarstek80.444 Uwolnienie stawu - ręka i palce80.445 Uwolnienie stawu - biodro80.446 Uwolnienie stawu - kolano80.447 Uwolnienie stawu - kostka80.448 Uwolnienie stawu - stopa i palce80.449 Uwolnienie stawu - kręgosłup80.451 Uwolnienie więzadła - bark80.452 Uwolnienie więzadła - łokieć80.453 Uwolnienie więzadła - nadgarstek 80.454 Uwolnienie więzadła - ręka i palce80.455 Uwolnienie więzadła - biodro80.456 Uwolnienie więzadła - kolano

Strona 158 z 402

Page 159: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

80.457 Uwolnienie więzadła - kostka80.458 Uwolnienie więzadła - stopa i palce80.459 Uwolnienie więzadła - kręgosłup80.81 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - bark80.82 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - łokieć80.83 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - nadgarstek80.84 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - ręka i palce80.85 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - biodro80.86 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kolano80.87 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kostka80.88 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - stopa i palce80.89 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kręgosłup80.91 Inne wycięcie tkanek stawu - bark80.92 Inne wycięcie tkanek stawu - łokieć80.93 Inne wycięcie tkanek stawu - nadgarstek80.94 Inne wycięcie tkanek stawu - ręka i palce80.95 Inne wycięcie tkanek stawu - biodro80.96 Inne wycięcie tkanek stawu - kolano80.97 Inne wycięcie tkanek stawu - kostka80.98 Inne wycięcie tkanek stawu - stopa i palce81.42 Plastyka więzadłowa kolana (five-in-one)81.43 Plastyka niestabilności przednio-przyśrodkowej kolana z uszkodzeniem łąkotki81.44 Plastyka niestabilności rzepki81.45 Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inne81.46 Plastyka więzadeł pobocznych kolana - inne81.47 Plastyka stawu kolanowego - inne81.49 Plastyka stawu skokowego - inne81.93 Szycie torebki stawowej/ więzadeł kończyny górnej81.94 Szycie torebki stawowej/ więzadeł stawów stępu/ stopy81.95 Szycie torebki stawowej/ więzadeł nogi - inne82.211 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek)82.22 Wycięcie zmiany mięśnia ręki82.31 Wycięcie kaletki ręki82.32 Wycięcie ścięgna ręki do przeszczepu82.331 Wycięcie ścięgna i torebki maziowej ręki82.339 Wycięcie ścięgna ręki - inne82.34 Wycięcie ścięgna/ powięzi ręki do przeszczepu82.351 Uwolnienie przykurczu Dupuytrena82.359 Wycięcie powięzi ręki - inne82.36 Wycięcie mięśnia ręki - inne82.42 Odroczone szycie ścięgna zginacza ręki82.43 Odroczone szycie ścięgna ręki - inne82.51 Wydłużenie ścięgna ręki82.52 Skrócenie ścięgna ręki82.53 Powtórne przytwierdzenie ścięgna ręki82.54 Powtórne przytwierdzenie mięśnia ręki82.55 Zmiana długości mięśnia/ ścięgna ręki - inne82.56 Przeszczep ścięgna ręki - inne82.57 Przemieszczenie ścięgna ręki - inne82.58 Przeszczep mięśnia ręki - inne82.59 Przemieszczenie mięśnia ręki - inne82.711 Rekostrukcja dla plastyki m. przeciwstawnego82.719 Rekonstrukcja bloczka ścięgna ręki - inne82.851 Ufiksowanie ścięgna ręki – nie określone inaczej82.859 Tenodeza ręki - inne82.861 Plastyka ścięgna i mięśnia ręki82.869 Plastyka ścięgna ręki - inne82.891 Plikacja powięzi ręki82.892 Operacja przetoki powięzi ręki82.899 Operacje plastyczne ręki - inne82.911 Uwolnienie zrostów powięzi, mięśni lub ścięgien ręki

Strona 159 z 402

Page 160: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

82.919 Uwolnienie zrostów ręki - inne83.12 Przecięcie ścięgna przywodzicieli biodra83.142 Rozdzielenie pasma biodrowo-piszczelowego83.144 Uwolnienie przykurczu Volkmanna przez przecięcie powięzi83.191 Rozdzielenie mięśnia83.192 Uwolnienie mięśnia83.311 Wycięcie zmiany pochewki ścięgna 83.312 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna,z wyjątkiem ręki83.322 Wycięcie zbliznowacenia mięśnia dla uwolnienia przykurczu Volkmanna83.323 Wycięcie zmiany kostniejącego zapalenia mięśni83.41 Wycięcie ścięgna do przeszczepu83.43 Wycięcie mięśnia/ powięzi do przeszczepu83.5 Wycięcie kaletki83.71 Wydłużenie ścięgna83.72 Skrócenie ścięgna83.73 Powtórne przytwierdzenie ścięgna83.74 Powtórne przytwierdzenie mięśnia83.75 Przeniesienie/ przeszczep ścięgna83.76 Przemieszczenie ścięgna - inne83.771 Uwolnienie przykurczu Volkmanna przez przeszczep mięśnia83.81 Przeszczep ścięgna83.82 Przeszczep mięśnia/ powięzi83.83 Rekonstrukcja bloczka ścięgna83.841 Operacja Evansa stopy końsko-szpotawej83.853 Plastyka ścięgna Achillesa83.86 Plastyka mięśnia czworogłowego83.87 Operacje plastyczne mięśnia – inne83.881 Plastyka ścięgna i mięśnia 83.882 Ufiksowanie ścięgna83.883 Tenodeza - inna niż ręki83.884 Plastyka ścięgna83.91 Uwolnienie zrostów mięśni/ ścięgien/ powięzi i kaletki83.999 Operacje mięśni/ ścięgien/ powięzi/ kaletek - inne84.82 Rekonstrukcja pierwotna prostowników/ zginaczy palców ręki84.85 Rekonstrukcja wtórna prostowników/ zginaczy palców ręki86.601 Przeszczep wolny skóry niepełnej grubości86.609 Przeszczep wolny skóry – inne86.61 Pełnej grubości przeszczep skóry na rękę86.62 Przeszczep skóry na rękę - inne86.63 Przeszczep pełnej grubości skóry na inne miejsce86.71 Preparowanie przeszczepu uszypułowanego lub płatowego86.72 Przesunięcie przeszczepu uszypułowanego86.73 Umocowanie przeszczepu uszypułowanego lub płatowego do ręki86.741 Umocowanie przez wydłużony płat86.742 Umocowanie przez podwójnie uszypułowany płat86.743 Umocowanie przez uszypułowany płat86.744 Umocowanie przez zrotowany płat86.745 Umocowanie przez przesunięty płat86.746 Umocowanie przez rurowy płat86.751 Oczyszczenie przeszczepu uszypułowanego lub płatowego86.752 Usunięcie tkanki tłuszczowej z przeszczepu uszypułowanego lub płatowego86.79 Przeszczep uszypułowany/ płat - inne86.89 Rekonstrukcja/ plastyka skóry i tkanki podskórnej - inne86.911 Pobranie przeszczepu skóry z zamknięciem miejsca pobrania

H84 Mniejsze zabiegi na tkankach miękkich < 2 dniq wymagane wskazanie procedury z listy procedur H84, rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H67 lub rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej H8; czas pobytu < 2 dni

ICD-977.41 Biopsja kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)

Strona 160 z 402

Page 161: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

77.42 Biopsja kości - kość ramienna77.43 Biopsja kości - kość promieniowa / kość łokciowa77.44 Biopsja kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)77.45 Biopsja kości - kość udowa, miednica77.46 Biopsja kości - rzepka77.47 Biopsja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa77.48 Biopsja kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)77.49 Biopsja kości - inne (kręgi)78.615 Zewnętrzny stabilizator kości (inwazyjny) - kość udowa/ miednica78.617 Zewnętrzny stabilizator kości (inwazyjny) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.627 Zespolenie wewnętrzne - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.637 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa81.911 Aspiracja stawu81.96 Operacje naprawcze stawu - inne81.98 Zabiegi diagnostyczne stawów - inne82.011 Eksploracja pochewki ścięgnistej na ręce - inne82.012 Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce82.013 Usunięcie ciałek ryżowatych pochewki ścięgnistej na ręce82.02 Miotomia w zakresie ręki82.03 Nacięcie kaletki maziowej ręki82.04 Nacięcie/ drenaż dłoni/ kłębu kciuka82.11 Nacięcie ścięgna ręki82.12 Nacięcie powięzi ręki82.19 Rozdzielenie tkanek miękkich ręki - inne 82.29 Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki - inne82.39 Wycięcie tkanek miękkich ręki - inne82.41 Szycie pochewki ścięgna ręki82.42 Odroczone szycie ścięgna zginacza ręki82.43 Odroczone szycie ścięgna ręki - inne82.44 Szycie ścięgna zginacza ręki - inne82.45 Szycie ścięgna ręki - inne82.46 Szycie mięśnia/ powięzi ręki82.99 Operacje mięśnia/ ścięgna/ powięzi ręki - inne83.011 Nacięcie pochewki ścięgna83.012 Usunięcie ciałek ryżowatych z torebki ścięgna83.019 Eksploracja pochewki ścięgna - inne83.02 Miotomia83.031 Usunięcie wapiennych złogów z kaletki83.039 Nacięcie kaletki - inne83.132 Rozdzielenie ścięgna83.133 Uwolnienie ścięgna83.134 Rozcięcie ścięgna83.141 Rozdzielenie powięzi83.143 Odsłonięcie powięzi83.149 Nacięcie powięzi - inne83.329 Wycięcie zmiany mięśnia - inne83.44 Wycięcie powięzi - inne83.61 Szycie pochewki ścięgna83.62 Odroczone szycie ścięgna83.63 Operacja mankietu rotatorów83.649 Szycie ścięgna - inne83.659 Szycie mięśnia/ powięzi - inne86.051 Usunięcie urządzenia do zapisywania sygnałów86.052 Usunięcie generatora tkankowego impulsów do neurostymulacji86.053 Usunięcie ekspandera ze skóry lub tkanki podskórnej innej niż tkanka piersi86.211 Marsupializacja zatoki pilonidalnej86.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki86.222 Wycięcie martwiczej tkanki86.223 Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej86.229 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne86.271 Oczyszczenie paznokcia/łożyska/ wału paznokciowego - usunięcie tkanki martwiczej

Strona 161 z 402

Page 162: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

86.272 Oczyszczenie paznokcia/łożyska/ wału paznokciowego - usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej86.281 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie86.282 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem86.283 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie86.284 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie86.4 Radykalne wycięcie zmiany skóry97.11 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej97.12 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej97.13 Wymiana opatrunku unieruchamiającego - inne97.14 Wymiana innego przyrządu unieruchamiającego97.17 Usunięcie zespolenia zewnętrznego97.18 Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów97.881 Usunięcie klamry97.882 Usuniecie gipsu97.883 Usunięcie szyny

H85 Urazy głowy > 17 r.ż.y grupa bazowa; wiek > 17 r.ż.

ICD-10S09.1 Uraz mięśnia i ścięgna głowyS09.7 Liczne urazy głowyS09.8 Inne określone urazy głowyS09.9 Nieokreślony uraz głowy

H86 Choroby tkanek miękkicha grupa bazowa

ICD-10D21.1 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem)D21.2 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem)D21.3 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej)D21.4 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha)D21.5 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy)D21.6 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, nieokreślone)D21.9 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie, nieokreślone)M24.2 Choroby więzadełM35.7 Zespół nadmiernej ruchomościM60.2 Ziarniniak tkanek miękkich spowodowany ciałem obcym niesklasyfikowany gdzie indziejM61.0 Pourazowe kostniejące zapalenie mięśniM61.1 Postępujące kostniejące zapalenie mięśniM61.2 Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśniM61.3 Zwapnienie i skostnienie mięśni w przebiegu oparzeniaM61.4 Inne kostniejące zapalenie mięśniM61.5 Inne kostnienie mięśniM61.9 Nieokreślone zwapnienia i skostnienia mięśniM62.0 Rozerwanie mięśniM62.1 Inne nieurazowe przyczyny przerwania mięśniM62.2 Niedokrwienny zawał mięśniaM62.3 Zespół unieruchomienia (paraplegiczny)M62.4 Przykurcz mięśniM62.6 Zmęczenie mięśniM62.8 Inne określone choroby mięśniM62.9 Nieokreślone choroby mięśniM63.0 Zapalenie mięśni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziejM63.1 Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejM63.2 Zapalenie mięśni w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziejM63.3 Zapalenie mięśni w przebiegu sarkoidozy (D86.8+)M63.8 Inne choroby mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziejM65.0 Ropień pochewki ścięgnaM65.1 Inne infekcyjne zapalenia błony maziowej i ścięgien

Strona 162 z 402

Page 163: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M65.2 Wapniejące zapalenie ścięgnaM65.3 Palec "zatrzaskujący"M65.4 Choroba de QuervainaM65.8 Inne zapalenia błony maziowej i pochewki ścięgnaM65.9 Nieokreślone zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnaM66.2 Samoistne pęknięcie ścięgna prostownikówM66.3 Samoistne pęknięcie ścięgna zginaczyM66.4 Samoistne pęknięcie innych ścięgienM66.5 Samoistne pęknięcie nieokreślonych ścięgienM67.0 Krótkie ścięgno Achillesa (nabyte)M67.1 Inne przykurcze ścięgien (pochewek)M67.2 Przerost błony maziowej niesklasyfikowany gdzie indziejM67.4 GanglionM67.8 Inne określone choroby błony maziowej i ścięgienM67.9 Nieokreślone choroby błony maziowej i ścięgienM70.0 Przewlekłe suche zapalenie pochewek ścięgien mięśni w obrębie ręki i nadgarstkaM70.1 Zapalenie kaletki maziowej w obrębie rękiM70.2 Zapalenie kaletki maziowej wyrostka łokciowegoM70.3 Zapalenie innych kaletek maziowych stawu łokciowegoM70.4 Zapalenie kaletki maziowej przedrzepkowejM70.5 Zapalenie innych kaletek maziowych stawu kolanowegoM70.6 Zapalenie kaletki maziowej krętarzaM70.7 Zapalenie innych kaletek maziowych miednicyM70.8 Inne choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i uciskiemM70.9 Nieokreślone choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i przesileniemM71.0 Ropień kaletki maziowejM71.1 Inne infekcyjne zapalenia kaletki maziowejM71.3 Inne torbiele kaletek maziowychM71.4 Złogi wapniowe w kaletce maziowejM71.5 Inne zapalenia kaletek maziowych niesklasyfikowane gdzie indziejM71.8 Inne określone choroby kaletki maziowejM71.9 Nieokreślone choroby kaletki maziowejM72.0 Przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena]M72.1 Guzki na knykciach palców rękiM72.2 Włóknikowatość rozcięgna podeszwowegoM72.3 Guzkowe zapalenie powięziM72.4 Włóknikowatość rzekomomięsakowaM72.5 Zapalenie powięzi niesklasyfikowane gdzie indziejM72.8 Inne choroby powięziM72.9 Nieokreślone zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznejM75.1 Zespół czepca ścięgnisto-mięśniowegoM75.2 Zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramieniaM75.3 Wapniejące zapalenie ścięgien barkuM75.4 Zespół wybitego barkuM75.5 Zapalenie kaletek maziowych stawu ramiennegoM75.8 Inne uszkodzenia barkuM75.9 Nieokreślone uszkodzenia barkuM76.0 Zapalenie przyczepów mięśni pośladkowychM76.1 Zapalenie przyczepu mięśnia lędźwiowegoM76.2 Ostroga grzebienia biodrowegoM76.3 Zespół pasma biodrowo-piszczelowegoM76.4 Zapalenie pobocznej piszczelowej kaletki maziowej [Zespół Pellegrini-Stieda]M76.5 Zapalenie więzadeł rzepkiM76.6 Zapalenie ścięgna AchillesaM76.7 Zapalenie ścięgna mięśnia strzałkowegoM76.8 Inne entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopyM76.9 Nieokreślone entezopatie kończyny dolnejM77.0 Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowegoM77.1 Zapalenie nadkłykcia bocznegoM77.2 Zapalenie okołostawowe nadgarstkaM77.3 Ostroga kości piętowej

Strona 163 z 402

Page 164: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M77.4 Bolesność śródstopiaM77.5 Inne entezopatie stopyM77.8 Inne entezopatie niesklasyfikowane gdzie indziejM77.9 Nieokreślone entezopatieM79.0 Reumatyzm, nieokreślonyM79.1 Mięśnioból [myalgia]M79.5 Ciało obce pozostałe w tkankach miękkichM79.6 Bóle kończynM79.8 Inne określone choroby tkanek miękkichM79.9 Nieokreślone choroby tkanek miękkichQ79.6 Zespół Ehlersa-DanlosaT79.6 Urazowe niedokrwienie mięśnia

H87 Choroby zapalne stawów i tkanki łączneja grupa bazowa

ICD-10I00 Choroba reumatyczna bez wzmianki o zajęciu sercaL40.5 Łuszczyca stawowa (M07.0-M07.3, M09.0)L94.4 Grudki GottronaM12.0 Przewlekła poreumatyczna artropatia [Zespół Jaccoud]M12.2 Zapalenie błony maziowej kosmkowo-guzkoweM12.3 Reumatyzm palindromicznyM12.4 Nawracający wysięk w stawieM12.8 Inne określone artroptie niesklasyfikowane gdzie indziejM13.0 Nieokreślone zapalenie wielostawoweM13.1 Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziejM13.8 Inne określone zapalenie stawuM13.9 Nieokreślone zapalenie stawuM14.0 Artropatia dnawa związana z defektami enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi zaburzeniamiM14.1 Artropatia związana z obecnością kryształów w innych chorobach metabolicznychM14.2 Artropatia cukrzycowa (E10-E14 + z czwartym znakiem kodu .6)M14.3 Lipidowe zapalenie skórno-stawowe (E78.8+)M14.4 Artropatia w przebiegu skrobiawicy (E85.-+)M14.5 Artropatia towarzysząca innym zaburzeniom endokrynologicznym, odżywiania i chorobom metabolicznymM14.6 Artropatia związana z chorobami neurologicznymiM14.8 Artropatia towarzysząca innym określonym chorobom sklasyfikownym gdzie indziejM24.6 Zesztywnienie stawuM25.0 Krwiak śródstawowyM25.4 Wysięk w stawieM30.0 Guzkowe zapalenie naczyńM30.2 Młodzieńcze zapalenie wielotętniczeM30.3 Zespół śluzówkowo-skórno-węzłowy [Choroba Kawasaki]M30.4 Inne choroby związane z guzkowym zapaleniem naczyńM31.1 Zakrzepowa mikroangiopatiaM31.2 Ziarniniak linii pośrodkowejM31.4 Zespół łuku aorty [Zespół Takayasu]M31.5 Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic ze współistnieniem polimialgii reumatycznejM31.6 Inne olbrzymiokomókowe zapalenie tętnicM31.8 Inne określone martwicze choroby naczyń krwionośnychM31.9 Nieokreślone martwicze choroby naczyń krwionośnychM32.0 Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekamiM32.1 Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów - Choroba Libman-Sacksa (I39.-*)M32.8 Inne postacie tocznia rumieniowatego układowegoM32.9 Nieokreślony toczeń rumieniowaty układowyM33.0 Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśnioweM33.1 Inne zapalenia skórno-mięśnioweM33.2 Zapalenie wielomięśnioweM33.9 Nieokreślone zapalenia skórno-wielomięśnioweM34.0 Postępująca twardzina uogólnionaM34.1 Zespół CR(E)ST

Strona 164 z 402

Page 165: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M34.2 Twardzina układowa indukowana lekami i środkami chemicznymiM34.8 Inne postacie stwardnienia układowegoM34.9 Nieokreślona twardzina układowaM35.0 Zespół suchości [Zespół Sjögrena]M35.1 Inne zespoły nakładające sięM35.2 Choroba BehcetaM35.3 Polimialgia reumatycznaM35.4 Rozlane (eozynofilowe) zapalenie powięziM35.5 Wieloogniskowe zwłóknienie powięziM35.8 Inne określone układowe zajęcie tkanki łącznejM35.9 Nieokreślone układowe zajęcie tkanki łącznejM36.0 Zapalenie skórno-(wielo)mięśniowe w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)M36.1 Artropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)M36.2 Artropatia w przebiegu hemofilii (D66-D68+)M36.3 Artropatia w przebiegu innych chorób hematologicznych (D50-D76+)M36.4 Artropatia w przebiegu reakcji alergicznych sklasyfikowanych gdzie indziejM36.8 Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu innych schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziejM45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupaM46.0 Entezopatia w zakresie kręgosłupaM46.1 Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych [sacroilitis] niesklasyfikowanych gdzie indziejM46.4 Nieokreślone zapalenie krążka międzykręgowegoM46.8 Inne określone zapalne choroby kręgosłupaM46.9 Nieokreślone zapalne choroby kręgosłupaM48.8 Inne określone spondylopatieM48.9 Nieokreślone spondylopatieM49.4 Neuropatyczna spondylopatiaM49.8 Spondylopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziejM60.1 Zapalenie mięśni śródmiąższoweM60.8 Inne zapalenie mięśniM60.9 Nieokreślone zapalenie mięśniM66.0 Pęknięcie torbieli podkolanowej (Bakera)M66.1 Pęknięcie torbieli maziówkowejM67.3 Przemijające zapalenie błony maziowejM68.0 Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziejM71.2 Cysta podkolanowa [torbiel Bakera]M89.0 AlgoneurodystrofiaM94.1 Nawracające zapalenie chrząstekM96.0 Staw rzekomy po unieruchomieniu operacyjnym stawu

H88 Choroby infekcyjne kości i stawówa grupa bazowa

ICD-10A54.4 Rzeżączkowe zakażenie układu kostno-mięśniowegoM00.0 Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawoweM00.1 Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawoweM00.2 Paciorkowcowe zapalenia jedno- lub wielostawoweM00.8 Inne bakteryjne zapalenia jedno- lub wielostawoweM00.9 Ropne zapalenia stawów, nieokreśloneM01.0 Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8+)M01.1 Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0+)M01.2 Zapalenie stawów w chorobie z Lyme (A69.2+)M01.3 Zapalenie stawów towarzyszące innym bakteryjnym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziejM01.4 Zapalenie stawów w różyczce (B06.8+)M01.5 Zapalenie stawów związane z chorobami wirusowymi sklasyfikowanymi gdzie indziejM01.6 Grzybicze zapalenie stawów (B35-B49+)M01.8 Zapalenie stawów w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejM46.2 Zapalenie kości i jamy szpikowej kręguM46.3 Infekcja krążka międzykręgowego (ropna)M46.5 Inne infekcyjne choroby kręgosłupaM49.0 Gruźlica kręgosłupa (A18.0+)

Strona 165 z 402

Page 166: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M49.1 Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu brucellozy (A23.-+)M49.2 Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu infekcji bakteriami jelitowymi (A01-A04+)M49.3 Spondylopatia w innych chorobach infekcyjnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejM60.0 Infekcyjne zapalenie mięśniM86.0 Ostre krwiopochodne zapalenie kości i szpikuM86.1 Inne ostre zapalenie kości i szpikuM86.2 Podostre zapalenie kości i szpikuM86.3 Przewlekłe wieloogniskowe zapalenie kości i szpikuM86.4 Przewlekłe zapalenie kości i szpiku z drenującą zatokąM86.5 Inne krwiopochodne przewlekłe zapalenie kości i szpikuM86.6 Inne przewlekłe zapalenie kości i szpikuM86.8 Inne zapalenie kości i szpikuM90.0 Gruźlica kości (A18.0+)M90.1 Zapalenie okostnej w przebiegu infekcji sklasyfikowanych gdzie indziej

H89 Choroby niezapalne kości i stawówa grupa bazowa

ICD-10D16.0 Nowotwór niezłośliwy (łopatka i kości długie kończyny górnej)D16.1 Nowotwór niezłośliwy (kości krótkie kończyny górnej)D16.2 Nowotwór niezłośliwy (kości długie kończyny dolnej)D16.3 Nowotwór niezłośliwy (kości krótkie kończyny dolnej)D16.4 Nowotwór niezłośliwy (kości czaszki i twarzy)D16.5 Nowotwór niezłośliwy (żuchwa)D16.6 Nowotwór niezłośliwy (kręgosłup)D16.7 Nowotwór niezłośliwy (żebra, mostek i obojczyk)D16.8 Nowotwór niezłośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna)D16.9 Nowotwór niezłośliwy (kości i chrząstki stawowe, nieokreślone)M12.1 Choroba Kaschin-BeckaM12.5 Artropatia pourazowaM15.0 Pierwotnie uogólniona choroba zwyrodnieniowa stawówM15.1 Guzki Heberdena (z artropatią)M15.2 Guzki Boucharda ( z artropatią)M15.3 Wtórna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa stawówM15.4 Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów [Osteoarthritis erosiva]M15.8 Inne choroby zwyrodnieniowe wielostawoweM15.9 Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe wielostawoweM16.0 Pierwotna, obustronna koksartrozaM16.1 Inne pierwotne koksartrozyM16.2 Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazjiM16.3 Inne dysplastyczne koksartrozyM16.4 Obustronna pourazowa koksartrozaM16.5 Inne pourazowe koksartrozyM16.6 Inna wtórna obustronna koksartrozaM16.7 Inna wtórna koksartrozaM16.9 Nieokreślona koksartrozaM17.0 Pierwotna obustronna gonartrozaM17.1 Inne pierwotne gonartrozyM17.2 Pourazowa obustronna gonartrozaM17.3 Inne pourazowe gonartrozyM17.4 Inna wtórna obustronna gonartrozaM17.5 Inna wtórna gonartrozaM17.9 Nieokreślona gonartrozaM18.0 Pierwotna obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznegoM18.1 Inne pierwotne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznegoM18.2 Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznegoM18.3 Inne pourazowe choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznegoM18.4 Inne wtórne obustronne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznegoM18.5 Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznegoM18.9 Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego

Strona 166 z 402

Page 167: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M19.0 Pierwotna choroba zwyrodnieniowa innych stawówM19.1 Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych stawówM19.2 Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe stawówM19.8 Inne określone choroby zwyrodnienioweM19.9 Nieokreślone choroby zwyrodnienioweM20.0 Zniekształcenie palca (palców)M20.1 Paluch koślawy [Hallux valgus](nabyty)M20.2 Paluch sztywny [Hallux rigidus]M20.3 Inne znieksztalcenia palucha (nabyte)M20.4 Młotkowatość innych palców (nabyta)M20.5 Inne znieksztalcenia palców stóp (nabyte)M20.6 Nieokreślone nabyte zniekształcenia palców stópM21.0 Zniekształcenia koślawe niesklasyfikowane gdzie indziejM21.1 Znieksztalcenia szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziejM21.2 Zniekształcenia zgięcioweM21.3 Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte)M21.4 Płaskostopie [pes planus] (nabyte)M21.5 Nabyta szpotawość rąk, koślawość rąk, stopa szpotawa, stopa koślawaM21.6 Inne nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopyM21.7 Nierówna długość kończyn (nabyta)M21.8 Inne określone nabyte zniekształcenia kończynM21.9 Nieokreślone nabyte zniekształcenia kończynM22.0 Nawracające przemieszczenie rzepkiM22.1 Nawracające nadwichnięcie rzepkiM22.2 Konflikt rzepkowo-udowyM22.3 Inne uszkodzenia rzepkiM22.8 Inne choroby rzepkiM22.9 Nieokreślone choroby rzepkiM23.0 Łąkotka cystowataM23.1 Łąkotka dyskowata (wrodzona)M23.2 Zestarzałe uszkodzenie łąkotki w wyniku przebytego urazu lub oderwaniaM23.3 Inne uszkodzenia łąkotkiM23.4 Wolne ciało w jamie stawu kolanowegoM23.5 Przewlekła niestabilność kolanaM23.6 Inne spontaniczne zerwania więzadeł kolanaM23.8 Inne wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowegoM23.9 Nieokreślone wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowegoM24.0 Wolne ciało w jamie stawowejM24.1 Inne choroby chrząstek stawowychM24.3 Patologiczne przemieszczenie i nieprawidłowe położenie stawu niesklasyfikowane gdzie indziejM24.4 Nawykowe przemieszczenia i podwichnięcia stawuM24.5 Przykurcz stawuM24.7 Wgłębienie panewkiM24.8 Inne określone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziejM24.9 Nieokreślone uszkodzenia stawuM25.1 Przetoka stawuM25.2 Staw cepowatyM25.3 Inne niestabilności stawuM25.8 Inne określone choroby stawówM75.0 Zapalenie zarostowe torebki stawu ramiennegoM81.0 Osteoporoza pomenopauzalnaM81.1 Osteoporoza w następstwie usunięcia jajnikówM81.2 Osteoporoza w następstwie unieruchomieniaM81.3 Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłanianiaM81.4 Osteoporoza indukowana lekamiM81.5 Osteoporoza idiopatycznaM81.6 Zrzeszotnienie kości ograniczone [Lequesne`a]M81.8 Inna osteoporozaM81.9 Nieokreślona osteoporozaM82.0 Osteoporoza w przebiegu szpiczaka mnogiego (C90.0+)M82.1 Osteoporoza w przebiegu chorób endokrynologicznych (E00-E34+)

Strona 167 z 402

Page 168: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M82.8 Osteoporoza w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziejM84.0 Wadliwy zrost po złamaniuM84.1 Brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy]M84.2 Opóźniony zrost po złamaniuM84.8 Inne zaburzenia ciągłości kościM84.9 Nieokreślone zaburzenia ciągłości kościM85.0 Dysplazja włóknista (pojedynczej kości)M85.1 Fluoroza kośćcaM85.2 Przerost kości czaszkiM85.3 Osteoskleroza [osteitis condensans]M85.4 Pojedyncza torbiel kościM85.5 Tętniakowata torbiel kościM85.6 Inne torbiele kościM85.8 Inne określone zaburzenia mineralizacji i struktury kościM85.9 Nieokreślone zaburzenia mineralizacji i struktury kościM87.0 Jałowa samoistna martwica kościM87.1 Martwica kości w następstwie stosowania lekówM87.2 Martwica kości w wyniku wcześniejszego urazuM87.3 Inna wtórna martwica kościM87.8 Inna martwica kościM87.9 Nieokreślona martwica kościM88.0 Choroba Pageta dotycząca czaszkiM88.8 Choroba Pageta innych kościM88.9 Choroba Pageta kości, nieokreślonaM89.1 Zahamowanie wzrostu nasady kościM89.2 Inne zaburzenia rozwoju i wzrostu kościM89.3 Przerost kościM89.4 Inne przerostowe osteoartropatieM89.5 OsteolizaM89.6 Choroby kości w następstwie zapalenia wieloneuronowego rogów przednich rdzeniaM89.8 Inne określone choroby kościM89.9 Nieokreślone choroby kościM90.2 Choroby kości w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziejM90.3 Martwica kości w przebiegu choroby kesonowej (T70.3+)M90.4 Martwica kości w przebiegu hemoglobinopatii (D50-D64+)M90.5 Martwica kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziejM90.6 Zniekształcające zapalenie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)M90.8 Choroby kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziejM91.0 Młodzieńcza osteochondroza miednicyM91.1 Osteochondroza młodzieńcza głowy kości udowej [choroba Legg-Calve-Perthesa]M91.2 Miednica płaska [coxa plana]M91.3 PseudocoxalgiaM91.8 Inne osteochondrozy stawu biodrowego i miednicyM91.9 Nieokreślone osteochondrozy młodzieńcze stawu biodrowego i miednicyM92.0 Osteochondroza młodzieńcza kości ramiennejM92.1 Osteochondroza kości łokciowej i promieniowejM92.2 Osteochondroza młodzieńcza rękiM92.3 Inne osteochondrozy młodzieńcze kończyny górnejM92.4 Osteochondroza młodzieńcza rzepkiM92.5 Osteochondroza młodzieńcza piszczeli i strzałkiM92.6 Osteochondroza młodzieńcza stępuM92.7 Osteochondroza młodzieńcza śródstopiaM92.8 Inne określone osteochondrozy młodzieńczeM92.9 Nieokreślone osteochondrozy młodzieńczeM93.0 Złuszczenie górnej nasady kości udowej (nieurazowe)M93.1 Choroba Kienbocka dorosłychM93.2 Osteochondroza rozwarstwiającaM93.8 Inne określone osteochondropatieM93.9 Nieokreślone osteochondropatieM94.2 Rozmiękanie chrząstki [chondromalacia]M94.3 Chondroliza

Strona 168 z 402

Page 169: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M94.8 Inne określone choroby chrząstkiM94.9 Nieokreślone choroby chrząstkiM95.2 Inne nabyte zniekształcenia głowyM95.3 Nabyte zniekształcenia szyiM95.4 Nabyte zniekształcenia klatki piersiowej i żeberM95.5 Nabyte zniekształcenia miednicyM95.8 Inne określone nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowegoM95.9 Nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreśloneM96.6 Złamanie kości w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu, płytki kostnejM96.8 Inne zaburzenia układu mięśniowo-kostnego po zabiegach operacyjnychM96.9 Nieokreślone zaburzenia układu mięśniowo-kostnego po zabiegach operacyjnychQ65.0 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronneQ65.1 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronneQ65.2 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreśloneQ65.3 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronneQ65.4 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronneQ65.5 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nieokreśloneQ65.6 Staw biodrowy niestabilnyQ65.8 Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowegoQ65.9 Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreśloneQ66.0 Stopa końsko-szpotawa wrodzonaQ66.1 Stopa piętowo-szpotawa wrodzonaQ66.2 Szpotawość śródstopia wrodzonaQ66.3 Inne wrodzone zniekształcenia szpotawe stopyQ66.4 Stopa piętowo-koślawa wrodzonaQ66.5 Wrodzona stopa płaskaQ66.6 Inne wrodzone zniekształcenia koślawe stopyQ66.7 Stopa wydrążonaQ66.8 Inne wrodzone zniekształcenia stopyQ67.1 Twarz zaciśnięta (compression facies)Q67.2 Długogłowie (dolichocephalia)Q67.3 Skośnogłowie (plagiocephalia)Q67.4 Inne wrodzone zniekształcenia czaszki, twarzy i szczękQ67.6 Klatka piersiowa szewskaQ67.7 Klatka piersiowa kurzaQ68.0 Wrodzone zniekształcenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowegoQ68.1 Wrodzone zniekształcenie rękiQ68.2 Wrodzone zniekształcenie kolanaQ68.3 Wrodzone wygięcie kości udowejQ68.4 Wrodzone wygięcie piszczeli lub strzałkiQ68.5 Wrodzone wygięcie kości długich kończyny dolnej, nieokreśloneQ68.8 Inne określone zniekształcenia mięśniowo-szkieletoweQ69.0 Dodatkowy(e) palec(ce) rąkQ69.1 Dodatkowy(e) kciuk(i)Q69.2 Dodatkowy(e) palec(ce) stópQ69.9 Palce dodatkowe, nieokreśloneQ70.0 Palce rąk splecioneQ70.1 Palce rąk zrośnięteQ70.2 Palce stóp splecioneQ70.3 Zrost palców stópQ70.4 Palce dodatkowe ze zrostem palcówQ71.0 Wrodzony brak całkowity kończyn(y) górn(ej)(ych)Q71.1 Wrodzony brak ramienia i przedramienia z zachowaną dłoniąQ71.2 Wrodzony brak przedramienia i dłoniQ71.3 Wrodzony brak dłoni i palcówQ71.4 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości promieniowejQ71.5 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości łokciowejQ71.6 Ręka przypominająca szczypce homaraQ71.8 Inne zniekształcenia zmniejszające kończyn górnychQ71.9 Zniekształcenie zmniejszające kończyny górnej, nieokreśloneQ72.0 Wrodzony brak całkowity kończyn(y) doln(ej)(ych)

Strona 169 z 402

Page 170: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

Q72.1 Wrodzony brak uda i podudzia z zachowaną stopąQ72.2 Wrodzony brak podudzia i stopyQ72.3 Wrodzony brak stopy i palcówQ72.4 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości udowejQ72.5 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości goleniowejQ72.6 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości strzałkowejQ72.7 Rozszczep stopyQ72.8 Inne zniekształcenia zmniejszające kończn(y) doln(ej)(ych)Q72.9 Zniekształcenie zmniejszające kończyny dolnej, nieokreśloneQ73.0 Wrodzony brak kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych)Q73.1 Wrodzony brak bliższych części kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych)Q73.8 Inne zmniejszające zniekształcenia kończn(y), nieokreślon(ej)(ych)Q74.0 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) górne(ej)(ych), z włączeniem obręczy barkowejQ74.1 Wrodzone wady rozwojowe stawu kolanowegoQ74.2 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) doln(ej)(ych), z włączeniem obręczy miednicznejQ74.3 Wrodzona sztywność wielostawowaQ74.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y)Q77.0 Brak tkanki chrzęstnej (achondrogenezja)Q77.2 Zespół krótkiego żebraQ77.3 Chondrodysplazja punktowaQ77.4 AchondroplazjaQ77.5 Diastrophic dysplasiaQ77.6 Dysplazja chondro-ektodermalnaQ77.7 Dysplazja kręgowo-przynasadowaQ77.8 Inne osteochondrodysplazje z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupaQ77.9 Osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa, nieokreślonaQ78.0 Kostnienie niedoskonałeQ78.1 Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości (polyostotic fibrous dysplasia)Q78.2 Marmurowatość kościQ78.3 Postępująca sklerotyzująca dysplazja trzonów kości długichQ78.4 Chrzęstniakowatość śródkostna wrodzonaQ78.5 Dysplazja przynasadowaQ78.6 Mnogie wyrośla kostne wrodzoneQ78.8 Inne określone osteochondrodysplazjeQ78.9 Osteochondrodysplazja, nieokreślonaQ79.8 Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowegoQ79.9 Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślonaQ87.5 Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymiR29.4 Biodro trzaskająceS83.2 Rozdarcie łąkotki, świeżeS83.3 Rozdarcie chrząstki stawowej kolana, świeżeT84.0 Mechaniczne powikłanie wewnętrznych protez stawówT84.1 Mechaniczne powikłanie stabilizatorów wewnętrznych kości kończynyT84.2 Mechaniczne powikłanie stabilizatora wewnętrznego innych kościT84.3 Mechaniczne powikłania innych urządzeń kostnych, wszczepów i przeszczepówT84.4 Mechaniczne powikłanie innych wewnętrznych urządzeń ortopedycznych, wszczepów i przeszczepówT87.0 Powikłanie związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny górnejT87.1 Powikłanie związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny dolnejT87.2 Powikłanie związane z ponownym przyszyciem innej części ciałaT87.3 Nerwiak po amputacji kikutaT87.5 Martwica po amputacji kikuta

H92 Rekonstrukcja operacyjna deformacji układu kostno-stawowego < 18 r.ż.e wymagane wskazanie procedury z listy procedur H92 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań H92; wiek < 18 r.ż.

ICD-977.27 Osteotomia klinowa - kość piszczelowa/ kość strzałkowa77.28 Osteotomia klinowa - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)78.313 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa78.323 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa78.412 Zabiegi naprawcze innych kości - kość ramienna

Strona 170 z 402

Page 171: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

78.413 Zabiegi naprawcze innych kości - kość promieniowa/ kość łokciowa78.415 Zabiegi naprawcze innych kości - kość udowa/ miednica78.418 Zabiegi naprawcze innych kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)78.422 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne - kość ramienna78.423 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne - kość promieniowa/ kość łokciowa78.425 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne - kość udowa/ miednica78.428 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)78.73 Chirurgiczne złamanie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa78.75 Chirurgiczne złamanie kości - kość udowa/ miednica78.77 Chirurgiczne złamanie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.78 Chirurgiczne złamanie kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)79.15 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa79.16 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość piszczelowa/kość strzałkowa79.17 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości stępu/ kości śródstopia (noga)79.18 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki (stopy)79.19 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości79.35 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa/ miednica79.36 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa79.37 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości stępu/ kości śródstopia (noga)79.38 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki stopy79.39 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości79.75 Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra79.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana83.12 Przecięcie ścięgna przywodzicieli biodra83.132 Rozdzielenie ścięgna83.133 Uwolnienie ścięgna83.134 Rozcięcie ścięgna83.311 Wycięcie zmiany pochewki ścięgna 83.312 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna,z wyjątkiem ręki83.71 Wydłużenie ścięgna83.81 Przeszczep ścięgna83.841 Operacja Evansa stopy końsko-szpotawej

ICD-10G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnychM21.0 Zniekształcenia koślawe niesklasyfikowane gdzie indziejM21.1 Znieksztalcenia szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziejM21.2 Zniekształcenia zgięcioweM21.3 Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte)M21.4 Płaskostopie [pes planus] (nabyte)M21.5 Nabyta szpotawość rąk, koślawość rąk, stopa szpotawa, stopa koślawaM21.6 Inne nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopyM21.7 Nierówna długość kończyn (nabyta)M21.8 Inne określone nabyte zniekształcenia kończynM89.3 Przerost kościQ05.2 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiemQ65.0 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronneQ65.1 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronneQ65.2 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreśloneQ65.3 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronneQ65.4 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronneQ65.5 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nieokreśloneQ65.6 Staw biodrowy niestabilnyQ65.8 Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowegoQ65.9 Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreśloneQ66.0 Stopa końsko-szpotawa wrodzonaQ66.1 Stopa piętowo-szpotawa wrodzonaQ66.2 Szpotawość śródstopia wrodzonaQ66.3 Inne wrodzone zniekształcenia szpotawe stopyQ66.4 Stopa piętowo-koślawa wrodzonaQ66.5 Wrodzona stopa płaska

Strona 171 z 402

Page 172: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

Q66.6 Inne wrodzone zniekształcenia koślawe stopyQ66.7 Stopa wydrążonaQ66.8 Inne wrodzone zniekształcenia stopyQ68.0 Wrodzone zniekształcenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowegoQ68.1 Wrodzone zniekształcenie rękiQ68.2 Wrodzone zniekształcenie kolanaQ68.3 Wrodzone wygięcie kości udowejQ68.4 Wrodzone wygięcie piszczeli lub strzałkiQ68.5 Wrodzone wygięcie kości długich kończyny dolnej, nieokreśloneQ68.8 Inne określone zniekształcenia mięśniowo-szkieletoweQ69.0 Dodatkowy(e) palec(ce) rąkQ74.0 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) górne(ej)(ych), z włączeniem obręczy barkowejQ74.1 Wrodzone wady rozwojowe stawu kolanowegoQ74.2 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) doln(ej)(ych), z włączeniem obręczy miednicznejQ74.3 Wrodzona sztywność wielostawowaQ74.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y)

H96 Układowe choroby tkanki łączneja grupa bazowa

ICD-10M05.0 Zespół Felty`egoM05.1 Reumatoidalna choroba płuc (J99.0*)M05.2 Reumatoidalne zapalenie naczyńM05.3 Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układówM05.8 Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawówM05.9 Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreśloneM06.0 Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawówM06.1 Choroba Stilla u osoby dorosłejM06.2 Reumatoidalne zapalenie kaletki maziowejM06.3 Guzek reumatoidalnyM06.4 Zapalenie wielu stawówM06.8 Inne określone reumatoidalne zapalenie stawówM06.9 Reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreśloneM08.0 Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawówM08.2 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionymM08.3 Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (sero-ujemne)M08.8 Inne młodzieńcze zapalenia stawówM08.9 Młodzieńcze zapalenie stawów, nieokreślone

H97 Spondyloartropatie zapalnea grupa bazowa

ICD-10M02.0 Artropatia po dokonaniu bypassów jelitowychM02.1 Poczerwonkowe zapalenie stawówM02.2 Poszczepienne zapalenie stawówM02.3 Choroba ReiteraM02.8 Inne reaktywne artropatieM02.9 Reaktywne artropatie, nieokreśloneM03.0 Pomeningokokowe zapalenie stawów (A39.8+)M03.1 Poinfekcyjna artropatia w przebiegu kiłyM03.2 Inne poinfekcyjne artropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziejM03.6 Artropatie reaktywne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziejM07.0 Łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami w stawach międzypaliczkowych dalszych (L40.5+)M07.1 Okaleczające zapalenie stawów (L40.5+)M07.2 Łuszczycowa spondyloartropatia (L40.5+)M07.3 Inne łuszczycowe artropatie (L40.5+)M07.4 Artropatia towarzysząca chorobie Crohna (K50.-+)M07.5 Artropatia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.+)M07.6 Inne artropatie towarzyszące chorobom jelit

Strona 172 z 402

Page 173: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M08.1 Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupaM08.4 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowymM09.0 Młodzieńcze zapalenie stawów w łuszczycy (L40.5+)M09.1 Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobie Crohna [odcinkowym zapaleniu jelita] (K50.-+)M09.2 Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.-+)M09.8 Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

H98 Krystalopatiea grupa bazowa

ICD-10M10.0 Idiopatyczna dna moczanowaM10.1 Dna indukowana ołowiemM10.2 Dna indukowana lekamiM10.3 Dna spowodowana niewydolnością nerekM10.4 Inne wtórne przyczyny dnyM10.9 Dna, nieokreślonaM11.0 Choroba spowodowana odkładaniem się hydroksyapatytówM11.1 Rodzinna chondrokalcynozaM11.2 Inne chondrokalcynozyM11.8 Inne określone artropatie zależne od obecności kryształówM11.9 Nieokreślone artropatie związane z odkładaniem kryształówM14.0 Artropatia dnawa związana z defektami enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi zaburzeniamiM14.1 Artropatia związana z obecnością kryształów w innych chorobach metabolicznych

listy dodatkowe

H1 Techniki mocowania elementów stawu

ICD-900.772 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu00.782 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu

H2 Techniki mocowania elementów stawu

ICD-900.771 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo00.773 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo00.781 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo00.783 Operacje stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo

H3 Przeszczep kości

ICD-978.010 Przeszczep kostny z banku kości - nieokreślone miejsce 78.021 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)78.022 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość ramienna78.023 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość promieniowa/ kość łokciowa78.024 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)78.025 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość udowa/ miednica78.026 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - rzepka78.027 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.028 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)78.029 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - inne (kręgi)78.041 Wszczepy materiałów kościozastępczych - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)78.042 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość ramienna78.043 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość promieniowa/ kość łokciowa78.044 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)78.045 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość udowa/ miednica78.046 Wszczepy materiałów kościozastępczych - rzepka78.047 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość piszczelowa/ kość strzałkowa

Strona 173 z 402

Page 174: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

78.048 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)78.049 Wszczepy materiałów kościozastępczych - inne (kręgi)78.051 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)78.052 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość ramienna78.053 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość promieniowa/ kość łokciowa78.054 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)78.055 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość udowa/ miednica78.056 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - rzepka78.057 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.058 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)78.059 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - inne (kręgi)78.061 Wszczepy wzmocnione - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)78.062 Wszczepy wzmocnione - kość ramienna78.063 Wszczepy wzmocnione - kość promieniowa/ kość łokciowa78.064 Wszczepy wzmocnione - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)78.065 Wszczepy wzmocnione - kość udowa/ miednica78.066 Wszczepy wzmocnione - rzepka78.067 Wszczepy wzmocnione - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.068 Wszczepy wzmocnione - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)78.069 Wszczepy wzmocnione - inne (kręgi)

H4 Nastawienie złamania

ICD-978.011 Przeszczep kostny z banku kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)79.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna79.02 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)79.05 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa/ miednica79.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa79.07 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu/ kości śródstopia (noga)79.09 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości 79.11 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość ramienna79.12 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość promieniowa/ łokciowa79.15 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa79.16 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość piszczelowa/kość strzałkowa79.17 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości stępu/ kości śródstopia (noga)79.18 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki (stopy)79.19 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości79.21 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna79.22 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)79.23 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka/ śródręcza (ręka)79.24 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki79.25 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa/ miednica79.27 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa79.28 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy79.29 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości79.31 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna79.32 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)79.33 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości nadgarstka/ śródręcza (ręka)79.34 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki ręki79.35 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa/ miednica79.36 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa79.37 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości stępu/ kości śródstopia (noga)79.39 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości79.41 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość ramienna79.42 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)79.45 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość udowa79.46 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa79.51 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość ramienna79.52 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)79.55 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość udowa

Strona 174 z 402

Page 175: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

79.56 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kośc piszczelowa/ kość strzałkowa

H5 Procedury uzupełniające operacje rewizyjne stawu

ICD-978.012 Przeszczep kostny z banku kości - kość ramienna84.56 Wprowadzenie wypełniacza do stawu (cementowego)99.211 Wstrzyknięcie antybiotyku na nośniku

H6 Rekonstrukcja kończyny dolnej

ICD-978.013 Przeszczep kostny z banku kości - kość promieniowa/ kość łokciowa78.041 Wszczepy materiałów kościozastępczych - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)78.042 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość ramienna78.043 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość promieniowa/ kość łokciowa78.044 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)78.045 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość udowa/ miednica78.046 Wszczepy materiałów kościozastępczych - rzepka78.047 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.048 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)78.049 Wszczepy materiałów kościozastępczych - inne (kręgi)78.061 Wszczepy wzmocnione - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)78.062 Wszczepy wzmocnione - kość ramienna78.063 Wszczepy wzmocnione - kość promieniowa/ kość łokciowa78.064 Wszczepy wzmocnione - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)78.065 Wszczepy wzmocnione - kość udowa/ miednica78.066 Wszczepy wzmocnione - rzepka78.067 Wszczepy wzmocnione - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.068 Wszczepy wzmocnione - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)78.069 Wszczepy wzmocnione - inne (kręgi)78.071 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)78.072 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość ramienna78.073 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość promieniowa/ kość łokciowa78.074 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości nadgarstka/ śródręcza78.075 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość udowa78.076 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - rzepka78.077 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.078 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości stępu/ kości śródstopia78.079 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - inne (kręgi)78.15 Założenie unieruchomienia zewnętrznego - kość udowa/ miednica78.17 Założenie unieruchomienia zewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa78.75 Chirurgiczne złamanie kości - kość udowa/ miednica78.77 Chirurgiczne złamanie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa79.35 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa/ miednica79.36 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa79.37 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości stępu/ kości śródstopia (noga)79.39 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości79.55 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości - kość udowa83.74 Powtórne przytwierdzenie mięśnia83.771 Uwolnienie przykurczu Volkmanna przez przeszczep mięśnia83.79 Inne przemieszczenie mięśnia83.82 Przeszczep mięśnia/ powięzi84.54 Wszczepienie innego wewnętrznego urządzenia wydłużającego kończynę 84.71 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system jednopłaszczyznowy84.721 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Ilizarowa84.722 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Sheffield84.73 Założenie hybrydowego urządzenia do zewnętrznej stabilizacji

H7 Urządzenia mocujące kręgosłupa i czynniki kościotwórcze

Strona 175 z 402

Page 176: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

ICD-978.014 Przeszczep kostny z banku kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)84.511 Wprowadzenie: koszyczków (węglowych, ceramicznych, metalowych, plastikowych lyb tytanowych)84.512 Wprowadzenie:koszyczków między kręgami syntetycznych koszyczków lub wypełniaczy gwintowanych bolców kostnych. 84.513 Wprowadzenie syntetycznych koszyczków lub wypełniaczy84.514 Wprowadzenie gwintowanych bolców kostnych84.52 Wprowadzenie rekombinowanego białka morfogenetycznego kości – rhBMP84.58 Wszczepienie międzykolczystego urządzenia do dekompresji wyrostka kolczystego84.59 Wprowadzenie innego urządzenia do kręgosłupa84.601 Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego84.611 Wprowadzenie protezy jądra miażdżystego, w odcinku szyjnym84.612 Wprowadzenie częściowej protezy krążka międzykręgowego (elastyczna), w odcinku szyjnym84.621 Wprowadzenie całkowitej protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku szyjnym84.631 Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku piersiowym84.641 Wprowadzenie protezy jądra miażdżystego, w odcinku lędźwiowym84.642 Wprowadzenie częściowej protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku lędźwiowym84.651 Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku lędźwiowym84.661 Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku szyjnym 84.662 Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku szyjnym84.671 Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku piersiowym 84.672 Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku piersiowym84.681 Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku lędźwiowym 84.682 Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku lędźwiowym84.691 Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego 84.692 Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego

H8

ICD-10E10.5 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)E11.5 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)E12.5 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)E13.5 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)E14.5 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)I70.2 Miażdżyca tętnic kończynI73.1 Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [Buergera]I74.2 Zator i zakrzep tętnic kończyn górnychI74.3 Zator i zakrzep tętnic kończyn dolnychL02.0 Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny twarzyL02.1 Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny szyiL02.2 Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny tułowiaL02.3 Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny pośadkaL02.4 Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny kończynyL02.8 Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny o innej lokalizacjiL03.0 Zapalenie tkanki podskórnej palca ręki i stopyL03.1 Zapalenie tkanki lącznej innych części kończynyL03.3 Zapalenie tkanki łącznej tułowiaL03.8 Zapalenie tkanki łącznej o innej lokalizacjiL08.0 Ropne zapalenie skóryL08.9 Miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej, nieokreśloneL60.0 Wrastający paznokiećL60.1 Oddzielenie się płytki paznokciowej [onycholysis]L88 Ropne zgorzelinowe zapalenie skóryL89 Owrzodzenie odleżynoweL97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziejL98.0 Ziarniniak ropnyL98.1 Zapalenie skóry wywołane

Strona 176 z 402

Page 177: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

L98.2 Dermatosis neutrophilica febrilis acuta [zespół Sweeta]L98.3 Eozynofilowe zapalenie tkanki podskórnej [choroba Wellsa]L98.4 Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziejL98.5 Mucynoza skóryL98.6 Inne naciekowe choroby skóry i tkanki podskórnejL98.8 Inne określone schorzenia skóry i tkanki podskórnejL98.9 Nieokreślone schorzenia skóry i tkanki podskórnejM00.0 Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawoweM00.1 Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawoweM00.2 Paciorkowcowe zapalenia jedno- lub wielostawoweM00.8 Inne bakteryjne zapalenia jedno- lub wielostawoweM00.9 Ropne zapalenia stawów, nieokreśloneM01.0 Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8+)M01.1 Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0+)M01.2 Zapalenie stawów w chorobie z Lyme (A69.2+)M01.3 Zapalenie stawów towarzyszące innym bakteryjnym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziejM01.4 Zapalenie stawów w różyczce (B06.8+)M01.5 Zapalenie stawów związane z chorobami wirusowymi sklasyfikowanymi gdzie indziejM01.6 Grzybicze zapalenie stawów (B35-B49+)M01.8 Zapalenie stawów w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejM05.0 Zespół Felty`egoM05.3 Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układówM05.8 Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawówM05.9 Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreśloneM06.0 Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawówM06.1 Choroba Stilla u osoby dorosłejM06.2 Reumatoidalne zapalenie kaletki maziowejM06.3 Guzek reumatoidalnyM06.4 Zapalenie wielu stawówM10.0 Idiopatyczna dna moczanowaM10.1 Dna indukowana ołowiemM10.2 Dna indukowana lekamiM10.3 Dna spowodowana niewydolnością nerekM10.4 Inne wtórne przyczyny dnyM10.9 Dna, nieokreślonaM11.0 Choroba spowodowana odkładaniem się hydroksyapatytówM11.1 Rodzinna chondrokalcynozaM11.2 Inne chondrokalcynozyM11.8 Inne określone artropatie zależne od obecności kryształówM11.9 Nieokreślone artropatie związane z odkładaniem kryształówM12.0 Przewlekła poreumatyczna artropatia [Zespół Jaccoud]M12.1 Choroba Kaschin-BeckaM12.2 Zapalenie błony maziowej kosmkowo-guzkoweM12.3 Reumatyzm palindromicznyM12.4 Nawracający wysięk w stawieM12.5 Artropatia pourazowaM12.8 Inne określone artroptie niesklasyfikowane gdzie indziejM13.0 Nieokreślone zapalenie wielostawoweM13.1 Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziejM13.8 Inne określone zapalenie stawuM14.0 Artropatia dnawa związana z defektami enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi zaburzeniamiM14.1 Artropatia związana z obecnością kryształów w innych chorobach metabolicznychM14.2 Artropatia cukrzycowa (E10-E14 + z czwartym znakiem kodu .6)M14.3 Lipidowe zapalenie skórno-stawowe (E78.8+)M14.4 Artropatia w przebiegu skrobiawicy (E85.-+)M14.5 Artropatia towarzysząca innym zaburzeniom endokrynologicznym, odżywiania i chorobom metabolicznymM14.6 Artropatia związana z chorobami neurologicznymiM14.8 Artropatia towarzysząca innym określonym chorobom sklasyfikownym gdzie indziejM15.0 Pierwotnie uogólniona choroba zwyrodnieniowa stawówM15.1 Guzki Heberdena (z artropatią)M15.2 Guzki Boucharda ( z artropatią)

Strona 177 z 402

Page 178: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M15.3 Wtórna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa stawówM15.4 Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów [Osteoarthritis erosiva]M15.8 Inne choroby zwyrodnieniowe wielostawoweM16.0 Pierwotna, obustronna koksartrozaM16.1 Inne pierwotne koksartrozyM16.2 Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazjiM16.3 Inne dysplastyczne koksartrozyM16.4 Obustronna pourazowa koksartrozaM16.5 Inne pourazowe koksartrozyM16.6 Inna wtórna obustronna koksartrozaM16.7 Inna wtórna koksartrozaM17.0 Pierwotna obustronna gonartrozaM17.1 Inne pierwotne gonartrozyM17.2 Pourazowa obustronna gonartrozaM17.3 Inne pourazowe gonartrozyM17.4 Inna wtórna obustronna gonartrozaM17.5 Inna wtórna gonartrozaM18.0 Pierwotna obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznegoM18.1 Inne pierwotne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznegoM18.2 Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznegoM18.3 Inne pourazowe choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznegoM18.4 Inne wtórne obustronne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznegoM18.5 Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznegoM19.0 Pierwotna choroba zwyrodnieniowa innych stawówM19.1 Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych stawówM19.2 Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe stawówM19.8 Inne określone choroby zwyrodnienioweM20.0 Zniekształcenie palca (palców)M20.1 Paluch koślawy [Hallux valgus](nabyty)M20.2 Paluch sztywny [Hallux rigidus]M20.3 Inne znieksztalcenia palucha (nabyte)M20.4 Młotkowatość innych palców (nabyta)M20.5 Inne znieksztalcenia palców stóp (nabyte)M21.0 Zniekształcenia koślawe niesklasyfikowane gdzie indziejM21.1 Znieksztalcenia szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziejM21.2 Zniekształcenia zgięcioweM21.3 Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte)M21.4 Płaskostopie [pes planus] (nabyte)M21.5 Nabyta szpotawość rąk, koślawość rąk, stopa szpotawa, stopa koślawaM21.6 Inne nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopyM21.7 Nierówna długość kończyn (nabyta)M21.8 Inne określone nabyte zniekształcenia kończynM22.0 Nawracające przemieszczenie rzepkiM22.1 Nawracające nadwichnięcie rzepkiM22.2 Konflikt rzepkowo-udowyM22.3 Inne uszkodzenia rzepkiM22.4 Rozmiękanie chrząstki rzepkiM22.8 Inne choroby rzepkiM23.0 Łąkotka cystowataM23.1 Łąkotka dyskowata (wrodzona)M23.2 Zestarzałe uszkodzenie łąkotki w wyniku przebytego urazu lub oderwaniaM23.3 Inne uszkodzenia łąkotkiM23.4 Wolne ciało w jamie stawu kolanowegoM23.5 Przewlekła niestabilność kolanaM23.6 Inne spontaniczne zerwania więzadeł kolanaM23.8 Inne wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowegoM24.0 Wolne ciało w jamie stawowejM24.1 Inne choroby chrząstek stawowychM24.2 Choroby więzadełM24.3 Patologiczne przemieszczenie i nieprawidłowe położenie stawu niesklasyfikowane gdzie indziejM24.4 Nawykowe przemieszczenia i podwichnięcia stawu

Strona 178 z 402

Page 179: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M24.5 Przykurcz stawuM24.6 Zesztywnienie stawuM24.7 Wgłębienie panewkiM24.8 Inne określone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziejM25.0 Krwiak śródstawowyM25.1 Przetoka stawuM25.2 Staw cepowatyM25.3 Inne niestabilności stawuM25.4 Wysięk w stawieM25.5 Ból stawuM25.6 Sztywność stawu niesklasyfikowana gdzie indziejM25.7 OsteofitM25.8 Inne określone choroby stawówM32.0 Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekamiM32.1 Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów�Choroba Libman-Sacksa (I39.-*)M32.8 Inne postacie tocznia rumieniowatego układowegoM32.9 Nieokreślony toczeń rumieniowaty układowyM35.4 Rozlane (eozynofilowe) zapalenie powięziM35.5 Wieloogniskowe zwłóknienie powięziM36.1 Artropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)M36.2 Artropatia w przebiegu hemofilii (D66-D68+)M36.3 Artropatia w przebiegu innych chorób hematologicznych (D50-D76+)M36.4 Artropatia w przebiegu reakcji alergicznych sklasyfikowanych gdzie indziejM40.0 Skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi [kifoza] zależne od wadliwej postawyM40.1 Inne wtórne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi [kifoza]M40.2 Inna i nieokreślona kifozaM40.3 "Zespół prostych pleców"M40.4 Inne skrzywienie kręgosłupa ku przodowi [lordoza]M41.0 Idiopatyczna skolioza dziecięcaM41.1 Idiopatyczna skolioza młodzieńczaM41.2 Inne idiopatyczne skoliozyM41.3 Skolioza wynikająca z budowy klatki piersiowejM41.4 Skolioza nerwowo-męśniowaM41.5 Inne wtórne skoliozyM41.8 Inne postacie skoliozyM42.0 Młodzieńcza osteochondroza kręgosłupaM42.1 Osteochondroza kręgosłupa dorosłychM42.9 Nieokreślone osteochondrozyM43.0 Kręgoszczelina [spondylolysis]M43.1 Kręgozmyk [spondylolisthesis]M43.2 Inne rodzaje zesztywnień kręgosłupaM43.3 Nawykowe nadwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym z uszkodzeniem rdzenia kręgowegoM43.4 Inne nawykowe nadwichnięcia w stawie szczytowo-obrotowymM43.5 Inne nawracające nadwichnięcia kręgówM43.6 Kręcz szyiM43.8 Inne określone zniekształcające choroby grzbietuM43.9 Nieokreślone zniekształcające choroby grzbietuM45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupaM46.0 Entezopatia w zakresie kręgosłupaM46.1 Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych [sacroilitis] niesklasyfikowanych gdzie indziejM46.2 Zapalenie kości i jamy szpikowej kręguM46.3 Infekcja krążka międzykręgowego (ropna)M46.4 Nieokreślone zapalenie krążka międzykręgowegoM46.5 Inne infekcyjne choroby kręgosłupaM46.8 Inne określone zapalne choroby kręgosłupaM47.0 Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej (G99.2*)M47.1 Inne spondylozy z uszkodzeniem rdzenia kręgowegoM47.2 Inne spondylozy z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowychM47.8 Inne spondylozyM48.0 Zespół wąskiego kanału kręgowegoM48.1 Zesztywniająca hiperostoza [choroba Forestiera]

Strona 179 z 402

Page 180: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M48.2 Choroba BaastrupaM48.3 Pourazowa spondylopatiaM48.4 Zmęczeniowe złamanie kręgosłupaM48.5 Zapadnięcie kręgu niesklasyfikowane gdzie indziejM48.8 Inne określone spondylopatieM49.0 Gruźlica kręgosłupa (A18.0+)M49.1 Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu brucellozy (A23.-+)M49.2 Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu infekcji bakteriami jelitowymi (A01-A04+)M49.3 Spondylopatia w innych chorobach infekcyjnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejM49.4 Neuropatyczna spondylopatiaM49.5 Zapadnięcie kręgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziejM49.8 Spondylopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziejM50.0 Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)M50.1 Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowychM50.2 Inne przemieszczenia krążka międzykręgowego szyjnegoM50.3 Inne zwyrodnienia krążka międzykręgowego szyjnegoM50.8 Inne choroby krążka międzykręgowego szyjnegoM51.0 Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)M51.1 Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowychM51.2 Inne określone przemieszczenia krążka międzykręgowegoM51.3 Inne określone zwyrodnienia krążka międzykręgowegoM51.4 Guzki SchmorlaM51.8 Inne określone choroby krążka międzykręgowegoM53.0 Zespół szyjno-czaszkowyM53.1 Zespół szyjno-barkowyM53.2 Niestabilność kręgosłupaM53.3 Choroby kości krzyżowej i guzicznej niesklasyfikowane gdzie indziejM60.0 Infekcyjne zapalenie mięśniM60.1 Zapalenie mięśni śródmiąższoweM60.2 Ziarniniak tkanek miękkich spowodowany ciałem obcym niesklasyfikowany gdzie indziejM60.8 Inne zapalenie mięśniM60.9 Nieokreślone zapalenie mięśniM61.0 Pourazowe kostniejące zapalenie mięśniM61.1 Postępujące kostniejące zapalenie mięśniM61.2 Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśniM61.3 Zwapnienie i skostnienie mięśni w przebiegu oparzeniaM61.4 Inne kostniejące zapalenie mięśniM61.5 Inne kostnienie mięśniM62.0 Rozerwanie mięśniM62.1 Inne nieurazowe przyczyny przerwania mięśniM62.4 Przykurcz mięśniM65.0 Ropień pochewki ścięgnaM65.1 Inne infekcyjne zapalenia błony maziowej i ścięgienM65.2 Wapniejące zapalenie ścięgnaM65.3 Palec "zatrzaskujący"M65.4 Choroba de QuervainaM65.8 Inne zapalenia błony maziowej i pochewki ścięgnaM65.9 Nieokreślone zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnaM66.0 Pęknięcie torbieli podkolanowej (Bakera)M66.1 Pęknięcie torbieli maziówkowejM66.2 Samoistne pęknięcie ścięgna prostownikówM66.3 Samoistne pęknięcie ścięgna zginaczyM66.4 Samoistne pęknięcie innych ścięgienM67.0 Krótkie ścięgno Achillesa (nabyte)M67.1 Inne przykurcze ścięgien (pochewek)M67.2 Przerost błony maziowej niesklasyfikowany gdzie indziejM67.3 Przemijające zapalenie błony maziowejM67.4 GanglionM67.8 Inne określone choroby błony maziowej i ścięgienM68.0 Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziejM68.8 Inne choroby błony maziowej i ścięgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Strona 180 z 402

Page 181: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M70.0 Przewlekłe suche zapalenie pochewek ścięgien mięśni w obrębie ręki i nadgarstkaM70.1 Zapalenie kaletki maziowej w obrębie rękiM70.2 Zapalenie kaletki maziowej wyrostka łokciowegoM70.3 Zapalenie innych kaletek maziowych stawu łokciowegoM70.4 Zapalenie kaletki maziowej przedrzepkowejM70.5 Zapalenie innych kaletek maziowych stawu kolanowegoM70.6 Zapalenie kaletki maziowej krętarzaM70.7 Zapalenie innych kaletek maziowych miednicyM70.8 Inne choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i uciskiemM71.0 Ropień kaletki maziowejM71.1 Inne infekcyjne zapalenia kaletki maziowejM71.2 Cysta podkolanowa [torbiel Bakera]M71.3 Inne torbiele kaletek maziowychM71.4 Złogi wapniowe w kaletce maziowejM71.5 Inne zapalenia kaletek maziowych niesklasyfikowane gdzie indziejM71.8 Inne określone choroby kaletki maziowejM71.9 Nieokreślone choroby kaletki maziowejM72.0 Przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena]M72.1 Guzki na knykciach palców rękiM72.2 Włóknikowatość rozcięgna podeszwowegoM72.3 Guzkowe zapalenie powięziM72.4 Włóknikowatość rzekomomięsakowaM72.5 Zapalenie powięzi niesklasyfikowane gdzie indziejM72.8 Inne choroby powięziM75.0 Zapalenie zarostowe torebki stawu ramiennegoM75.1 Zespół czepca ścięgnisto-mięśniowegoM75.2 Zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramieniaM75.3 Wapniejące zapalenie ścięgien barkuM75.4 Zespół wybitego barkuM75.5 Zapalenie kaletek maziowych stawu ramiennegoM75.8 Inne uszkodzenia barkuM76.0 Zapalenie przyczepów mięśni pośladkowychM76.1 Zapalenie przyczepu mięśnia lędźwiowegoM76.2 Ostroga grzebienia biodrowegoM76.3 Zespół pasma biodrowo-piszczelowegoM76.4 Zapalenie pobocznej piszczelowej kaletki maziowej [Zespół Pellegrini-Stieda]M76.5 Zapalenie więzadeł rzepkiM76.6 Zapalenie ścięgna AchillesaM76.7 Zapalenie ścięgna mięśnia strzałkowegoM76.8 Inne entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopyM77.0 Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowegoM77.1 Zapalenie nadkłykcia bocznegoM77.2 Zapalenie okołostawowe nadgarstkaM77.3 Ostroga kości piętowejM77.4 Bolesność śródstopiaM77.5 Inne entezopatie stopyM80.0 Osteoporoza pomenopauzalna ze złamaniem patologicznymM80.1 Osteoporoza po zabiegu usunięcia jajników ze złamaniem patologicznymM80.2 Osteoporoza z unieruchomienia ze złamaniem patologicznymM80.3 Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania ze złamaniem patologicznymM80.4 Osteoporoza indukowana lekami ze złamaniem patologicznymM80.5 Osteoporoza idiopatyczna ze złamaniem patologicznymM80.8 Inna osteoporoza ze złamaniem patologicznymM84.0 Wadliwy zrost po złamaniuM84.1 Brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy]M84.2 Opóźniony zrost po złamaniuM84.3 Złamanie zmiażdżeniowe niesklasyfikowane gdzie indziejM84.4 Patologiczne złamanie niesklasyfikowane gdzie indziejM84.8 Inne zaburzenia ciągłości kościM85.0 Dysplazja włóknista (pojedynczej kości)M85.1 Fluoroza kośćca

Strona 181 z 402

Page 182: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M85.2 Przerost kości czaszkiM85.3 Osteoskleroza [osteitis condensans]M85.4 Pojedyncza torbiel kościM85.5 Tętniakowata torbiel kościM85.6 Inne torbiele kościM85.8 Inne określone zaburzenia mineralizacji i struktury kościM85.9 Nieokreślone zaburzenia mineralizacji i struktury kościM86.0 Ostre krwiopochodne zapalenie kości i szpikuM86.1 Inne ostre zapalenie kości i szpikuM86.2 Podostre zapalenie kości i szpikuM86.3 Przewlekłe wieloogniskowe zapalenie kości i szpikuM86.4 Przewlekłe zapalenie kości i szpiku z drenującą zatokąM86.5 Inne krwiopochodne przewlekłe zapalenie kości i szpikuM86.6 Inne przewlekłe zapalenie kości i szpikuM86.8 Inne zapalenie kości i szpikuM87.0 Jałowa samoistna martwica kościM87.1 Martwica kości w następstwie stosowania lekówM87.2 Martwica kości w wyniku wcześniejszego urazuM87.3 Inna wtórna martwica kościM87.8 Inna martwica kościM88.8 Choroba Pageta innych kościM89.0 AlgoneurodystrofiaM89.1 Zahamowanie wzrostu nasady kościM89.2 Inne zaburzenia rozwoju i wzrostu kościM89.3 Przerost kościM89.4 Inne przerostowe osteoartropatieM89.5 OsteolizaM89.6 Choroby kości w następstwie zapalenia wieloneuronowego rogów przednich rdzeniaM89.8 Inne określone choroby kościM90.0 Gruźlica kości (A18.0+)M90.1 Zapalenie okostnej w przebiegu infekcji sklasyfikowanych gdzie indziejM90.2 Choroby kości w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziejM90.3 Martwica kości w przebiegu choroby kesonowej (T70.3+)M90.4 Martwica kości w przebiegu hemoglobinopatii (D50-D64+)M90.5 Martwica kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziejM90.6 Zniekształcające zapalenie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)M90.7 Złamanie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)M91.0 Młodzieńcza osteochondroza miednicyM91.1 Osteochondroza młodzieńcza głowy kości udowej [choroba Legg-Calve-Perthesa]M91.8 Inne osteochondrozy stawu biodrowego i miednicyM92.0 Osteochondroza młodzieńcza kości ramiennejM92.1 Osteochondroza kości łokciowej i promieniowejM92.2 Osteochondroza młodzieńcza rękiM92.3 Inne osteochondrozy młodzieńcze kończyny górnejM92.4 Osteochondroza młodzieńcza rzepkiM92.5 Osteochondroza młodzieńcza piszczeli i strzałkiM92.6 Osteochondroza młodzieńcza stępuM92.7 Osteochondroza młodzieńcza śródstopiaM92.8 Inne określone osteochondrozy młodzieńczeM93.0 Złuszczenie górnej nasady kości udowej (nieurazowe)M93.1 Choroba Kienbocka dorosłychM93.2 Osteochondroza rozwarstwiającaM93.8 Inne określone osteochondropatieM94.0 Zespół połączenia chrzęstno-kostnego [choroba Tietzego]M94.1 Nawracające zapalenie chrząstekM94.2 Rozmiękanie chrząstki [chondromalacia]M94.3 ChondrolizaM94.8 Inne określone choroby chrząstkiM94.9 Nieokreślone choroby chrząstkiM95.0 Nabyte zniekształcenie nosaM95.1 Kalafiorowate zniekształcenie ucha

Strona 182 z 402

Page 183: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

M95.2 Inne nabyte zniekształcenia głowyM95.3 Nabyte zniekształcenia szyiM95.4 Nabyte zniekształcenia klatki piersiowej i żeberM95.5 Nabyte zniekształcenia miednicyM95.8 Inne określone nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowegoM96.0 Staw rzekomy po unieruchomieniu operacyjnym stawuM96.1 Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziejM96.2 Popromienna kifozaM96.3 Kifoza po zabiegu laminektomiiM96.4 Lordoza po zabiegu operacyjnymM96.5 Popromienna skoliozaM96.6 Złamanie kości w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu, płytki kostnejM96.8 Inne zaburzenia układu mięśniowo-kostnego po zabiegach operacyjnychM96.9 Nieokreślone zaburzenia układu mięśniowo-kostnego po zabiegach operacyjnychM99.0 Dysfunkcja segmentarna i somatycznaM99.1 Zespół nadwichnięcia kręgówM99.2 Zwężenie kanału kręgowego w wyniku nadwichnięciaM99.3 Zwężenie kostnej części kanału kręgowegoM99.4 Zwężenie łącznotkankowej części kanału kręgowegoM99.5 Zwężenie kanału kręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowegoM99.6 Zwężenie otworu międzykręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego i przerost więzadełM99.7 Zwężenie otworu międzykręgowego przez krążek międzykręgowy i tkankę łącznąM99.8 Inne uszkodzenia biomechaniczneM99.9 Nieokreślone uszkodzenia biomechaniczneQ65.0 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronneQ65.1 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronneQ65.2 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreśloneQ65.3 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronneQ65.4 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronneQ65.5 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nieokreśloneQ65.6 Staw biodrowy niestabilnyQ65.8 Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowegoQ65.9 Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreśloneQ66.0 Stopa końsko-szpotawa wrodzonaQ66.1 Stopa piętowo-szpotawa wrodzonaQ66.2 Szpotawość śródstopia wrodzonaQ66.3 Inne wrodzone zniekształcenia szpotawe stopyQ66.4 Stopa piętowo-koślawa wrodzonaQ66.5 Wrodzona stopa płaskaQ66.6 Inne wrodzone zniekształcenia koślawe stopyQ66.7 Stopa wydrążonaQ66.8 Inne wrodzone zniekształcenia stopyQ67.1 Twarz zaciśnięta (compression facies)Q67.2 Długogłowie (dolichocephalia)Q67.3 Skośnogłowie (plagiocephalia)Q67.4 Inne wrodzone zniekształcenia czaszki, twarzy i szczękQ67.6 Klatka piersiowa szewskaQ67.7 Klatka piersiowa kurzaQ68.0 Wrodzone zniekształcenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowegoQ68.1 Wrodzone zniekształcenie rękiQ68.2 Wrodzone zniekształcenie kolanaQ68.3 Wrodzone wygięcie kości udowejQ68.4 Wrodzone wygięcie piszczeli lub strzałkiQ68.5 Wrodzone wygięcie kości długich kończyny dolnej, nieokreśloneQ68.8 Inne określone zniekształcenia mięśniowo-szkieletoweQ69.0 Dodatkowy(e) palec(ce) rąkQ69.1 Dodatkowy(e) kciuk(i)Q69.2 Dodatkowy(e) palec(ce) stópQ69.9 Palce dodatkowe, nieokreśloneQ70.0 Palce rąk splecioneQ70.1 Palce rąk zrośnięte

Strona 183 z 402

Page 184: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

Q70.2 Palce stóp splecioneQ70.3 Zrost palców stópQ70.4 Palce dodatkowe ze zrostem palcówQ71.0 Wrodzony brak całkowity kończyn(y) górn(ej)(ych)Q71.1 Wrodzony brak ramienia i przedramienia z zachowaną dłoniąQ71.2 Wrodzony brak przedramienia i dłoniQ71.3 Wrodzony brak dłoni i palcówQ71.4 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości promieniowejQ71.5 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości łokciowejQ71.6 Ręka przypominająca szczypce homaraQ71.8 Inne zniekształcenia zmniejszające kończyn górnychQ71.9 Zniekształcenie zmniejszające kończyny górnej, nieokreśloneQ72.0 Wrodzony brak całkowity kończyn(y) doln(ej)(ych)Q72.1 Wrodzony brak uda i podudzia z zachowaną stopąQ72.2 Wrodzony brak podudzia i stopyQ72.3 Wrodzony brak stopy i palcówQ72.4 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości udowejQ72.5 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości goleniowejQ72.6 Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości strzałkowejQ72.7 Rozszczep stopyQ72.8 Inne zniekształcenia zmniejszające kończn(y) doln(ej)(ych)Q72.9 Zniekształcenie zmniejszające kończyny dolnej, nieokreśloneQ73.0 Wrodzony brak kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych)Q73.1 Wrodzony brak bliższych części kończyn(y), nieokreślon(ej)(ych)Q73.8 Inne zmniejszające zniekształcenia kończn(y), nieokreślon(ej)(ych)Q74.0 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) górne(ej)(ych), z włączeniem obręczy barkowejQ74.1 Wrodzone wady rozwojowe stawu kolanowegoQ74.2 Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) doln(ej)(ych), z włączeniem obręczy miednicznejQ74.3 Wrodzona sztywność wielostawowaQ74.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y)Q77.0 Brak tkanki chrzęstnej (achondrogenezja)Q77.3 Chondrodysplazja punktowaQ77.4 AchondroplazjaQ77.5 Diastrophic dysplasiaQ77.6 Dysplazja chondro-ektodermalnaQ77.7 Dysplazja kręgowo-przynasadowaQ77.8 Inne osteochondrodysplazje z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupaQ77.9 Osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa, nieokreślonaQ78.0 Kostnienie niedoskonałeQ78.1 Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości (polyostotic fibrous dysplasia)Q78.2 Marmurowatość kościQ78.3 Postępująca sklerotyzująca dysplazja trzonów kości długichQ78.5 Dysplazja przynasadowaQ78.6 Mnogie wyrośla kostne wrodzoneQ78.8 Inne określone osteochondrodysplazjeQ78.9 Osteochondrodysplazja, nieokreślonaQ79.8 Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowegoQ79.9 Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślonaQ87.5 Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymiR29.4 Biodro trzaskająceS21.1 Otwarta rana ściany przedniej klatki piersiowejS21.2 Otwarta rana ściany tylnej klatki piersiowejS21.7 Liczne otwarte rany ścian klatki piersiowejS21.8 Otwarta rana innych części klatki piersiowejS21.9 Otwarta rana klatki piersiowej, część nieokreślonaS31.0 Otwarta rana dolnej części grzbietu i miednicyS41.0 Otwarta rana barkuS41.1 Otwarta rana ramieniaS41.7 Mnogie otwarte rany barku i ramieniaS41.8 Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy barkowejS48.0 Urazowa amputacja w miejscu stawu ramiennego

Strona 184 z 402

Page 185: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

S48.1 Urazowa amputacja na poziomie pomiędzy barkiem i łokciemS48.9 Urazowa amputacja barku i ramienia, poziom nieokreślonyS51.0 Otwarta rana łokciaS51.7 Mnogie rany otwarte przedramieniaS51.8 Otwarta rana innych części przedramieniaS51.9 Otwarta rana przedramienia, część nieokreślonaS60.1 Stłuczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokciaS61.0 Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokciaS61.1 Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokciaS61.7 Mnogie rany otwarte nadgarstka i rękiS61.8 Otwarta rana innych części nadgarstka i rękiS61.9 Otwarta rana nadgarstka i ręki, część nieokreślonaS71.0 Otwarta rana biodraS71.1 Otwarta rana udaS71.7 Mnogie rany otwarte biodra i udaS71.8 Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy miedniczejS78.0 Urazowa amputacja w stawie biodrowymS78.1 Urazowa amputacja na poziomie między biodrem i kolanemS78.9 Urazowa amputacja biodra i uda, poziom nieokreślonyS81.0 Otwarta rana kolanaS81.7 Mnogie rany otwarte podudziaS81.8 Otwarta rana innych części podudziaS81.9 Otwarta rana podudzia, część nieokreślonaS83.2 Rozdarcie łąkotki, świeżeS83.3 Rozdarcie chrząstki stawowej kolana, świeżeS90.2 Stłuczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokciaS91.0 Otwarta rana stawu skokowegoS91.1 Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokciaS91.2 Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokciaS91.3 Otwarta rana innych części stopyS91.7 Mnogie otwarte rany stawu skokowego i stopyT00.0 Powierzchowne urazy obejmujące głowę i szyjęT00.1 Powierzchowne urazy obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicęT00.2 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnejT00.3 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnejT00.6 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnejT00.8 Powierzchowne urazy obejmujące inne kombinacje okolic ciałaT00.9 Liczne powierzchowne urazy, nieokreśloneT01.0 Otwarte rany obejmujące głowę i szyjęT01.1 Otwarte rany obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicęT01.2 Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnejT01.3 Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnejT01.6 Otwarte rany obejmujące kończynę (kończyny) górną z dolnąT01.8 Otwarte rany obejmujące inne kombinacje okolic ciałaT01.9 Liczne otwarte rany, nieokreśloneT04.0 Uraz zmiażdżeniowy obejmujący głowę i szyjęT04.1 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicęT04.2 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnejT04.3 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnejT04.4 Uraz zmiażdżeniowy obejmujący liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnejT04.7 Uraz zmiażdżeniowy klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu, miednicy i kończyny (kończyn)T04.8 Uraz zmiażdżeniowy obejmujący inne kombinacje okolic ciałaT04.9 Liczne urazy zmiażdżeniowe, nieokreśloneT05.0 Urazowa amputacja obu rąkT05.1 Urazowa amputacja jednej ręki i drugiej kończyny górnej (na każdym poziomie z wyjątkiem ręki)T05.2 Urazowa amputacja obu kończyn górnych (każdy poziom)T05.3 Urazowa amputacja obu stópT05.4 Urazowa amputacja jednej stopy i drugiej kończyny dolnej (każdy poziom z wyjątkiem stopy)T05.5 Urazowa amputacja obu kończyn dolnych (każdy poziom)T05.6 Urazowa amputacja kończyn górnych i dolnych, każda kombinacja (każdy poziom)T05.8 Urazowa amputacja obejmująca wszystkie inne kombinacje okolic ciała

Strona 185 z 402

Page 186: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

T05.9 Liczne urazowe amputacje, nieokreśloneT09.1 Otwarta rana tułowia, poziom nieokreślonyT11.1 Otwarta rana kończyny górnej, poziom nieokreślonyT13.1 Otwarta rana kończyny dolnej, poziom nieokreślonyT84.0 Mechaniczne powikłanie wewnętrznych protez stawówT84.1 Mechaniczne powikłanie stabilizatorów wewnętrznych kości kończynyT84.2 Mechaniczne powikłanie stabilizatora wewnętrznego innych kościT84.3 Mechaniczne powikłania innych urządzeń kostnych, wszczepów i przeszczepówT84.4 Mechaniczne powikłanie innych wewnętrznych urządzeń ortopedycznych, wszczepów i przeszczepówT87.0 Powikłanie związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny górnejT87.1 Powikłanie związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny dolnejT87.2 Powikłanie związane z ponownym przyszyciem innej części ciałaT87.3 Nerwiak po amputacji kikutaT87.4 Zakażenie po amputacji kikutaT87.5 Martwica po amputacji kikutaT90.0 Następstwa powierzchownego urazu głowyT90.1 Następstwa rany otwartej głowyT90.8 Następstwa innych określonych urazów głowyT90.9 Następstwa nieokreślonego urazu głowyT91.0 Następstwa powierzchownego urazu i otwartej rany szyi i tułowiaT91.8 Następstwa innych określonych urazów szyi i tułowiaT91.9 Następstwa nieokreślonego urazu szyi i tułowiaT92.0 Następstwa otwartej rany kończyny górnejT92.1 Następstwa złamania kończyny górnejT92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i rękiT92.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny górnejT92.4 Następstwa urazu nerwu kończyny górnejT92.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnejT92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnejT92.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny górnejT92.9 Następstwa nieokreślonego urazu kończyny górnejT93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnejT93.1 Następstwa złamania kości udowejT93.2 Następstwa innych złamań kończyny dolnejT93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnejT93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnejT93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnejT93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny dolnejT93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnejT93.9 Następstwa nieokreślonego urazu kończyny dolnej

J Choroby piersi, skóry i oparzenia

J01 Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcjąg wymagane wskazanie procedury z listy procedur J02, procedury z listy procedur J04 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań J08

J02 Radykalne odjęcie piersi e wymagane wskazanie procedury z listy procedur J02 i rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań J08

ICD-985.432 Zmodyfikowana radykalna mastektomia85.433 Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych85.451 Usunięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, pod i nadobojczykowych] 85.452 Radykalna odjęcie piersi BNO85.46 Obustronne radykalne odjęcie piersi85.471 Wycięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, nadobojczykowych, piersiowych wewnętrznych, śródpiersiowych] 85.472 Poszerzona radykalna amputacja piersi BNO85.48 Obustronne poszerzone radykalne odjęcie piersi

Strona 186 z 402

Page 187: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

J03 Proste odjęcie piersi e wymagane wskazanie procedury z listy procedur J03 i rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań J08

ICD-985.22 Resekcja kwadrantu piersi85.23 Subtotalna mammektomia85.341 Usunięcie tkanek piersi z zachowaniem skóry i brodawki sutkowej85.411 Mastektomia - inne85.412 Mastektomia całkowita85.421 Obustronne proste odjęcie piersi85.422 Obustronne całkowite odjęcie piersi85.431 Poszerzona prosta mastektomia - inne85.44 Obustronne poszerzone proste odjęcie piersi

J04 Zabiegi rekonstrukcyjne piersie wymagane wskazanie procedury z listy procedur J04 i rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań J08

ICD-985.842 Rekonstrukcja piersi z przeszczepem płatem skórno-mięśniowym uszypułowanym85.851 Rekonstrukcja piersi z przeszczepem płatem skórno-mięśniowym wolnym z połączeniem mikrochirurgicznym85.88 Rekonstrukcja piersi z przeszczepem płatem skórno-mięśniowym wolnym/ uszypułowanym z protezą piersiową

85.951 Wprowadzenie (do tkanki miękkiej) ekspandera (jednego lub więcej) pod mięsień w celu wytworzenia płatów skóry do przeszczepu

85.97 Wszczepienie ekspanderoprotezy piersiowej

J05 Średnia chirurgia piersie wymagane wskazanie procedury z listy procedur J05 i rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań J08

ICD-985.312 Jednostronna zmniejszająca mammoplastyka85.33 Jednostronna podskórna mammektomia/ wszczep85.35 Obustronna podskórna mammektomia/ wszczep85.87 Rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej - inne

J06 Mała chirurgia piersie wymagane wskazanie procedury z listy procedur J06 i rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań J08

ICD-985.01 Nacięcie piersi (skóry)85.02 Nacięcie sutka85.12 Otwarta biopsja piersi85.211 Usunięcie obszaru zwłóknienia z piersi85.241 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi85.29 Usunięcie lub zniszczenie tkanki tkanek sutka piersi - inne85.81 Szycie rany piersi85.93 Rewizja wszczepu piersi85.94 Usunięcie wszczepu piersi

J07 Choroby piersi łagodnea grupa bazowa

ICD-10I97.2 Zespół obrzęku chłonnego po usunięciu sutkaN60.0 Samotna torbiel sutkaN60.1 Rozlane torbielowate zwyrodnienie sutkaN60.2 Gruczlokowłókniakowatość sutkaN60.3 Stwardnienie tkanki włóknistej sutkaN60.4 Poszerzone przewody mlekowe sutkaN60.8 Inna łagodna dysplazja sutkaN60.9 Łagodna dysplazja sutka, nieokreślonaN61 Stany zapalne sutka

Strona 187 z 402

Page 188: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

N62 Przerost sutkaN63 Nieokreślony guzek w sutkuN64.0 Szczelina i przetoka brodawki sutkowejN64.1 Martwica tłuszczowa sutkaN64.2 Zanik sutkaN64.3 Mlekotok nie związany z porodemN64.4 Bolesność sutka (mastodynia)N64.5 Inne objawy ze strony sutkaN64.8 Inne określone zaburzenia sutkaN64.9 Schorzenia sutka, nieokreśloneQ83.0 Wrodzony brak gruczołu sutkowego i brodawki sutkowejQ83.1 Gruczoł sutkowy dodatkowyQ83.2 Brak brodawki sutkowejQ83.3 Dodatkowa brodawka sutkowaQ83.8 Inne wrodzone wady rozwojowe gruczołu sutkowegoQ83.9 Wrodzona wada rozwojowa gruczołu sutkowego, nieokreślonaR92 Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych sutkaT85.4 Mechaniczne powikłanie protezy gruczołu piersiowegoT85.6 Mechaniczne powikłanie innej, określonej protezy wewnętrznej, wszczepu lub przeszczepu

J08 Choroby piersi złośliwea grupa bazowa

ICD-10C50.0 Nowotwór złośliwy (brodawka i otoczka brodawki sutkowej)C50.1 Nowotwór złośliwy (centralna część sutka)C50.2 Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna wewnętrzna sutka)C50.3 Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna wewnętrzna sutka)C50.4 Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna zewnętrzna sutka)C50.5 Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna zewnętrzna sutka)C50.6 Nowotwór złośliwy (część pachowa sutka)C50.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice sutka)C50.9 Nowotwór złośliwy (sutek, nieokreślony)C79.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowieńD05.0 Rak zrazikowy in situD05.1 Rak wewnątrzprzewodowy in situD05.7 Inny rak sutka in situD05.9 Rak in situ sutka, nieokreślonyD48.6 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (sutek)

J09 Wycięcie węzłów chłonnycha grupa bazowa

ICD-940.31 Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych40.32 Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej40.51 Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych

J10 Biopsja mammotomicznab wymagane wskazanie procedury z listy procedur J10; czas pobytu < 2 dni

ICD-985.13 Biopsja mammotomiczna

J11 Poważne oparzenia (odmrożenia), oparzenia 3o/ >19% TBSA - jednej lub wielu okolic ciała z przeszczepem skóry > 10 dnik wymagane wskazanie procedury z listy procedur J11, rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J1 i rozpoznania wspólistniejącego z listy dodatkowej J2 albo rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J2 i rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej J1; czas pobytu > 10 dnilub

Strona 188 z 402

Page 189: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

q wymagane wskazanie procedury z listy procedur J11, rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J3 lub rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J4; czas pobytu > 10 dni

ICD-986.601 Przeszczep wolny skóry niepełnej grubości86.61 Pełnej grubości przeszczep skóry na rękę86.62 Przeszczep skóry na rękę - inne86.63 Przeszczep pełnej grubości skóry na inne miejsce86.65 Przeszczep skóry heterogeniczny 86.671 Wytworzenie nowej skóry86.672 Przeszczep regeneracyjny naskórkowy warstwy skóry86.679 Sztuczna skóra - inne86.69 Inny przeszczep skóry w inne miejsca86.79 Przeszczep uszypułowany/ płat - inne

J12 Poważne oparzenia (odmrożenia), oparzenia 3o/ >19% TBSA - jednej lub wielu okolic ciała, przeniesione do oddziału specjalistycznegok wymagane wskazanie procedury z listy procedur J13, rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J1 i rozpoznania wspólistniejącego z listy dodatkowej J2 albo rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J2 i rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej J1; czas pobytu < 3 dnilubq wymagane wskazanie procedury z listy procedur J13, rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J3 lub rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J4; czas pobytu < 3 dni

J13 Poważne oparzenia (odmrożenia), oparzenia 3o/ >19% TBSA - jednej lub wielu okolic ciała bez przeszczepu skóry > 10 dni

k wymagane wskazanie procedury z listy procedur J13, rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J1 i rozpoznania wspólistniejącego z listy dodatkowej J2 albo rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J2 i rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej J1; czas pobytu > 10 dnilubq wymagane wskazanie procedury z listy procedur J13, rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J3 lub rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J4; czas pobytu > 10 dni

ICD-986.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki86.222 Wycięcie martwiczej tkanki86.223 Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej86.281 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie86.282 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem86.283 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie86.284 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie86.289 Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania86.4 Radykalne wycięcie zmiany skóry86.99 Operacje skóry/tkanki podskórnej - inne93.57 Założenie opatrunku na ranę – inne

J14 Oparzenia (odmrożenia) z wieloma przeszczepami skóry z powikłaniamis wymagane wskazanie co najmniej dwóch procedur z listy J11 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J1 lub z listy dodatkowej J4 oraz rozpoznania współistniejącego z listy Jpw (powikłania i choroby współistniejące)

J15 Oparzenia (odmrożenia) z wieloma przeszczepami skóry bez powikłańt wymagane wskazanie co najmniej dwóch procedur z listy J11 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J1 lub z listy dodatkowej J4

J16 Oparzenia z jednym przeszczepem skóry z powikłaniamik wymagane wskazanie procedury z listy procedur J11, rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J1 oraz rozpoznania współistniejącego z listy Jpw (powikłania i choroby współistniejące)

J17 Oparzenia z jednym przeszczepem skóry bez powikłańe wymagane wskazanie procedury z listy procedur J11 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J1

Strona 189 z 402

Page 190: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

J18 Oparzenia (odmrożenia) z innymi procedurami z powikłaniamin wymagane wskazanie procedury z listy procedur J19, rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J1 lub z listy dodatkowej J5 oraz rozpoznania współistniejącego z listy Jpw (powikłania i choroby współistniejące)

J19 Oparzenia (odmrożenia) z innymi procedurami bez powikłań

q wymagane wskazanie procedury z listy procedur J19 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej J1 lub z listy dodatkowej J5

ICD-986.04 Nacięcie/drenaż skóry/tkanki podskórnej - inne86.091 Wytworzenie kieszonki na generator impulsów wzgórza, nowe miejsce86.093 Przemieszczenie podskórnej kieszonki na urządzenie, nie określone gdzie indziej86.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki86.222 Wycięcie martwiczej tkanki86.223 Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej86.281 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie86.282 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem86.283 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie86.284 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie86.3 Inne miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry i tkanki podskórnej86.4 Radykalne wycięcie zmiany skóry86.89 Rekonstrukcja/ plastyka skóry i tkanki podskórnej - inne86.99 Operacje skóry/tkanki podskórnej - inne93.57 Założenie opatrunku na ranę – inne

J20 Inne oparzenia (odmrożenia) z powikłaniamiu wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań J21 oraz rozpoznania współistniejącego z listy Jpw (powikłania i choroby współistniejące)

J21 Inne oparzenia (odmrożenia) bez powikłańa grupa bazowa

ICD-10T20.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia głowy i szyiT20.1 Oparzenie termiczne I stopnia głowy i szyiT20.2 Oparzenie termiczne II stopnia głowy i szyiT20.3 Oparzenie termiczne III stopnia głowy i szyiT20.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia głowy i szyiT20.5 Oparzenie chemiczne I stopnia głowy i szyiT20.6 Oparzenie chemiczne II stopnia głowy i szyiT20.7 Oparzenie chemiczne III stopnia głowy i szyiT21.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia tułowiaT21.1 Oparzenie termiczne I stopnia tułowiaT21.2 Oparzenie termiczne II stopnia tułowiaT21.3 Oparzenie termiczne III stopnia tułowiaT21.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia tułowiaT21.5 Oparzenie chemiczne I stopnia tułowiaT21.6 Oparzenie chemiczne II stopnia tułowiaT21.7 Oparzenie chemiczne III stopnia tułowiaT22.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i rękiT22.1 Oparzenie termiczne I stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i rękiT22.2 Oparzenie termiczne II stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i rękiT22.3 Oparzenie termiczne III stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i rękiT22.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i rękiT22.5 Oparzenie chemiczne I stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i rękiT22.6 Oparzenie chemiczne II stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i rękiT22.7 Oparzenie chemiczne III stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i rękiT23.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia nadgarstka i rękiT23.1 Oparzenie termiczne I stopnia nadgarstka i rękiT23.2 Oparzenie termiczne II stopnia nadgarstka i rękiT23.3 Oparzenie termiczne III stopnia nadgarstka i ręki

Strona 190 z 402

Page 191: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

T23.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia nadgarstka i rękiT23.5 Oparzenie chemiczne I stopnia nadgarstka i rękiT23.6 Oparzenie chemiczne II stopnia nadgarstka i rękiT23.7 Oparzenie chemiczne III stopnia nadgarstka i rękiT24.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowT24.1 Oparzenie termiczne I stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy T24.2 Oparzenie termiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopyT24.3 Oparzenie termiczne III stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopyT24.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowT24.5 Oparzenie chemiczne I stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopyT24.6 Oparzenie chemiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopyT24.7 Oparzenie chemiczne III stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopyT25.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT25.1 Oparzenie termiczne I stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT25.2 Oparzenie termiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT25.3 Oparzenie termiczne III stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT25.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT25.5 Oparzenie chemiczne I stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT25.6 Oparzenie chemiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT25.7 Oparzenie chemiczne III stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT27.0 Oparzenie termiczne krtani i tchawicyT27.1 Oparzenie termiczne obejmujące krtań, tchawicę i płucaT27.2 Oparzenie termiczne innych części dróg oddechowychT27.3 Oparzenie termiczne dróg oddechowych, nieokreśloneT27.4 Oparzenie chemiczne krtani i tchawicyT27.5 Oparzenie chemiczne obejmujące krtań, tchawicę i płucaT27.6 Oparzenie chemiczne innych części dróg oddechowychT27.7 Oparzenie chemiczne dróg oddechowych, nieokreśloneT28.0 Oparzenie termiczne jamy ustnej i gardłaT28.1 Oparzenie termiczne przełykuT28.2 Oparzenie termiczne innych części układu pokarmowegoT28.3 Oparzenie termiczne narządów moczopłciowych wewnętrznychT28.4 Oparzenie termiczne innych, nieokreślonych narządów wewnętrznychT28.5 Oparzenie chemiczne jamy ustnej i gardłaT28.6 Oparzenie chemiczne przełykuT28.7 Oparzenie chemiczne innych części przewodu pokarmowegoT28.8 Oparzenie chemiczne narządów moczopłciowych wewnętrznychT28.9 Oparzenie chemiczne innych, nieokreślonych narządów wewnętrznychT30.0 Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopniaT30.1 Oparzenie termiczne I stopnia, okolica ciała nieokreślonaT30.2 Oparzenie termiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślona

T30.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia

T30.5 Oparzenie chemiczne I stopnia, okolica ciała nieokreślonaT30.6 Oparzenie chemiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślonaT31.0 Oparzenie termiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciałaT31.1 Oparzenie termiczne obejmujące 10-19% powierzchni ciałaT32.0 Oparzenie chemiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciałaT32.1 Oparzenie chemiczne obejmujące 10-19% powierzchni ciałaT33.0 Powierzchowne odmrożenie głowyT33.1 Powierzchowne odmrożenie szyiT33.2 Powierzchowne odmrożenie klatki piersiowejT33.3 Powierzchowne odmrożenie ściany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicyT33.4 Powierzchowne odmrożenie kończyny górnejT33.5 Powierzchowne odmrożenie nadgarstka i rękiT33.6 Powierzchowne odmrożenie biodra i udaT33.7 Powierzchowne odmrożenie kolana i podudziaT33.8 Powierzchowne odmrożenie okolicy stawu skokowego i stopyT33.9 Powierzchowne odmrożenie innych i nieokreślonych okolicT35.0 Powierzchowne odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciałaT35.4 Nieokreślone odmrożenie kończyny górnej

Strona 191 z 402

Page 192: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

T35.5 Nieokreślone odmrożenie kończyny dolnej

T35.7 Nieokreślone odmrożenie, nieokreślonej okolicy

J32 Duże zabiegi skórnef wymagane wskazanie procedury z listy procedur J32 oraz procedury z listy dodatkowej J6

ICD-986.51 Replantacja skalpu86.601 Przeszczep wolny skóry niepełnej grubości86.61 Pełnej grubości przeszczep skóry na rękę86.62 Przeszczep skóry na rękę - inne86.63 Przeszczep pełnej grubości skóry na inne miejsce86.641 Przeszczep włosów w obręb blizny86.65 Przeszczep skóry heterogeniczny 86.661 Przeszczep błon płodowych86.662 Przeszczep skóry allogeniczny86.671 Wytworzenie nowej skóry86.672 Przeszczep regeneracyjny naskórkowy warstwy skóry86.679 Sztuczna skóra - nie określona inaczej86.69 Inny przeszczep skóry w inne miejsca86.71 Preparowanie przeszczepu uszypułowanego lub płatowego86.72 Przesunięcie przeszczepu uszypułowanego86.73 Umocowanie przeszczepu uszypułowanego lub płatowego do ręki86.741 Umocowanie przez wydłużony płat86.742 Umocowanie przez podwójnie uszypułowany płat86.743 Umocowanie przez uszypułowany płat86.744 Umocowanie przez zrotowany płat86.745 Umocowanie przez przesunięty płat86.746 Umocowanie przez rurowy płat86.751 Oczyszczenie przeszczepu uszypułowanego lub płatowego86.752 Usunięcie tkanki tłuszczowej z przeszczepu uszypułowanego lub płatowego86.79 Przeszczep uszypułowany/ płat - inne86.911 Pobranie przeszczepu skóry z zamknięciem miejsca pobrania86.931 Wprowadzenie (podskórnie)(do tkanki miękkiej) ekspandera (jednego lub więcej) pod powierzchnię skóry głowy, twarzy, szyi, tułowania za wyjątkiem sutka, dolnej i górnej kończyny w celu wytworzenia płatów skóry do przeszczepu

J33 Średnie zabiegi skórnea grupa bazowa

ICD-986.4 Radykalne wycięcie zmiany skóry86.51 Replantacja skalpu86.65 Przeszczep skóry heterogeniczny 86.661 Przeszczep błon płodowych86.662 Przeszczep skóry allogeniczny86.671 Wytworzenie nowej skóry86.672 Przeszczep regeneracyjny naskórkowy warstwy skóry86.679 Sztuczna skóra - nie określona inaczej86.741 Umocowanie przez wydłużony płat86.742 Umocowanie przez podwójnie uszypułowany płat86.743 Umocowanie przez uszypułowany płat86.744 Umocowanie przez zrotowany płat86.745 Umocowanie przez przesunięty płat86.746 Umocowanie przez rurowy płat86.931 Wprowadzenie (podskórnie)(do tkanki miękkiej) ekspandera (jednego lub więcej) pod powierzchnię skóry głowy, twarzy, szyi, tułowania za wyjątkiem sutka, dolnej i górnej kończyny w celu wytworzenia płatów skóry do przeszczepu

J37 Owrzodzenia skórya grupa bazowa

Strona 192 z 402

Page 193: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

ICD-10L89 Owrzodzenie odleżynoweL97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziejL98.4 Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziej

J38 Ciężkie choroby dermatologiczne a grupa bazowa

ICD-10A52.7 Inne postacie kiły późnej objawowejA52.8 Kiła późna utajonaA52.9 Kiła późna, nieokreślonaL10.0 Pęcherzyca zwykłaL10.1 Pęcherzyca bujającaL10.2 Pęcherzyca liściastaL10.3 Pęcherzyca brazylijska [fogo selvagem]L10.4 Pęcherzyca rumieniowataL10.5 Pęcherzyca polekowaL10.8 Inna pęcherzycaL10.9 Nieokreślona pęcherzycaL12.0 Pemfigoid pęcherzowyL12.1 Pemfigoid bliznowaciejącyL12.2 Przewlekła choroba pęcherzowa dzieciL12.3 Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórkaL12.8 Inny pemfigoidL12.9 Nieokreślony pemfigoidL13.0 Zapalenie skóry opryszczkowateL13.1 Dermatitis subcornealis pustulosaL13.8 Inne określone choroby pęcherzoweL13.9 Nieokreślone choroby pęcherzoweL14 Choroby pęcherzowe w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziejL27.0 Uogólniona osutka skórna wywołana lekami i innymi środkami leczniczymiL27.2 Zapalenie skóry wywołane spożytą żywnościąL27.8 Zapalenie skóry wywołane innymi substancjami wprowadzonymi do ustrojuL27.9 Zapalenie skóry wywołane nieokreślonymi substancjami wprowadzonymi do ustrojuL40.8 Inna łuszczycaL51.2 Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka [choroba Lyella]L53.9 Stany rumieniowe, nie określoneL93.1 Podostry toczeń rumieniowaty skórnyL93.2 Inny miejscowy toczeń rumieniowatyL94.1 Twardzina linijna na głowie podobna do blizny po cięciu szablą [En coup de sabre]M32.0 Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekamiM32.1 Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów�Choroba Libman-Sacksa (I39.-*)M32.8 Inne postacie tocznia rumieniowatego układowegoM32.9 Nieokreślony toczeń rumieniowaty układowyM33.0 Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśnioweM33.1 Inne zapalenia skórno-mięśnioweM33.2 Zapalenie wielomięśnioweM33.9 Nieokreślone zapalenia skórno-wielomięśnioweM34.0 Postępująca twardzina uogólnionaM34.1 Zespół CR(E)STM34.2 Twardzina układowa indukowana lekami i środkami chemicznymiM34.8 Inne postacie stwardnienia układowegoM34.9 Nieokreślona twardzina układowaM35.2 Choroba BehcetaM35.8 Inne określone układowe zajęcie tkanki łącznejM35.9 Nieokreślone układowe zajęcie tkanki łącznejM36.0 Zapalenie skórno-(wielo)mięśniowe w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)

J39 Duże choroby dermatologicznea grupa bazowa

Strona 193 z 402

Page 194: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

ICD-10B00.0 Wyprysk opryszczkowy [eczema herpeticum]C84.0 Ziarniniak grzybiastyD03.0 Czerniak in situ wargiD03.1 Czerniak in situ powieki łącznie z kątem okaD03.2 Czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznegoD03.3 Czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzyD03.4 Czerniak in situ skóry owłosionej głowy i szyiD03.5 Czerniak in situ tułowiaD03.6 Czerniak in situ kończyny górnej łącznie z barkiemD03.7 Czerniak in situ kończyny dolnej łącznie z biodremD03.8 Czerniak in situ innych umiejscowieńD03.9 Czerniak in situ, nieokreślonyD69.0 Plamica alergicznaD86.3 Sarkoidoza skórnaL00 Liszajec pęcherzowy noworodkówL08.0 Ropne zapalenie skóryL20.0 Świerzbiączka skazowa BesnieraL20.8 Inne atopowe zapalenia skóryL20.9 Atopowe zapalenie skóry, nieokreśloneL21.1 Dziecięce łojotokowe zapalenie skóryL21.8 Inne łojotokowe zapalenie skóryL23.0 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt z metalamiL23.1 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez przylepiecL23.2 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane kosmetykamiL23.3 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt leków ze skórąL23.4 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane barwnikamiL23.5 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane innymi środkami chemicznymiL23.6 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane kontaktem pokarmu ze skórąL23.7 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane roślinami, (z wyjątkiem żywności)L23.8 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane innymi czynnikamiL23.9 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry o nieokreślonej przyczynieL24.0 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z detergentamiL24.1 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z olejami i smaramiL24.2 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane rozpuszczalnikamiL24.3 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kosmetykamiL24.4 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kontaktem z lekamiL24.5 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane innymi środkami chemicznymiL24.6 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kontaktem z produktami żywnościowymiL24.7 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane roślinami, z wyjątkiem żywnościL24.8 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane innymi czynnikamiL24.9 Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez nieokreślone czynnikiL25.0 Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane kosmetykamiL25.1 Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt skóry z lekamiL25.2 Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane barwnikamiL25.3 Nieokreślone zapalenie skóry wywołane innymi substancjami chemicznymiL25.4 Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt skóry z żywnościąL25.5 Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywnościL25.8 Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez inne czynnikiL25.9 Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez nieokreślone czynnikiL26. Złuszczające zapalenie skóryL28.0 Przewlekły liszaj pospolityL28.1 Świerzbiączka guzkowaL28.2 Inna świerzbiączkaL29.3 Świąd okolic odbytu i narządów płciowych, nieokreślonyL29.8 Inny świądL29.9 Świąd, nieokreślonyL30.0 Wyprysk pieniążkowatyL30.2 Autoalergizacja skórnaL30.3 Dermatozy zakaźne

Strona 194 z 402

Page 195: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

L30.4 WyprzenieL30.8 Inne określone zapalenie skóryL30.9 Nieokreślone zapalenie skóryL40.0 Łuszczyca pospolitaL40.1 Łuszczyca krostkowa uogólnionaL40.2 Zapalenie ciągłe krostkowe kończyn [acrodermatitis continua]L40.3 Łuszczyca krostkowa dłoni i podeszwL40.4 Łuszczyca grudkowaL40.9 Nieokreślona łuszczycaL41.0 Przyłuszczyca ostra [pityriasis lichenoides et varioliformis acuta]L41.1 Przyłuszczyca przewlekła [pityriasis lichenoides chronica]L41.2 Lymphomatoid papulosisL41.3 Przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowaL41.4 Przyłuszczyca plackowata wielkoogniskowaL41.5 Przyłuszczyca siatkowataL43.0 Liszaj płaski przerostowyL43.1 Liszaj płaski pęcherzowyL43.2 Liszajowa reakcja polekowaL43.3 Podostry (aktywny) liszaj płaskiL43.9 Nieokreślony liszaj płaskiL44.0 Łupież czerwony mieszkowy [pityriasis rubra piliaris]L51.0 Niepęcherzowy rumień wielopostaciowyL51.1 Pęcherzowy rumień wielopostaciowyL51.8 Inny rumień wielopostaciowyL51.9 Rumień wielopostaciowy, nieokreślonyL52 Rumień guzowaty [erythema nodosum]L53.0 Rumień toksycznyL53.1 Rumień obrączkowaty odśrodkowy DarieraL53.2 Rumień brzeżnyL53.3 Inny przewlekły rumień girlandowatyL53.8 Inne określone stany rumienioweL55.0 Oparzenie słoneczne pierwszego stopniaL55.1 Oparzenie słoneczne drugiego stopniaL55.2 Oparzenie słoneczne trzeciego stopniaL55.8 Inne oparzenie słoneczneL55.9 Nieokreślone oparzenie słoneczneL56.0 Reakcja fototoksyczna indukowana lekiemL56.1 Reakcja fotoalergiczna wywołana lekiemL56.2 Fotokontaktowe zapalenie skóry [berloque dermatitis]L56.3 Pokrzywka świetlnaL56.4 Polimorficzna osutka świetlnaL56.8 Inne określone ostre zmiany skórne wywołane promieniowaniem ultrafioletowymL56.9 Ostre zmiany skórne wywołane promieniowaniem ultrafioletowym, nieokreśloneL57.1 Actinic reticuloidL57.8 Inne zmiany skórne wywołane przewlekłą ekspozycją na promieniowanie niejonizująceL57.9 Zmiany skórne wywołane przewlekłą ekspozycją na promieniowanie niejonizujące, nieokreśloneL58.0 Wczesny odczyn porentgenowskiL58.1 Późny odczyn porentgenowskiL58.9 Nieokreślone porentgenowskie uszkodzenie skóryL59.0 Rumień oparzeniowy [dermatitis ab igne]L70.1 Trądzik skupiony [acne conglobata]L71.1 Odmiana przerostowa trądzika różowatego [rhinophyma]L71.8 Inny trądzik różowatyL71.9 Nieokreślony trądzik różowatyL92.2 Ziarniniak twarzy [eozynofilowy ziarniniak]L93.0 Toczeń rumieniowaty krążkowyL94.5 Zanik pstry naczyniasty skóryM35.6 Nawracające zapalenie podściółki tłuszczowej [Zespół Weber-Christiana]M79.3 Zapalenie podściółki tłuszczowej, nieokreśloneM79.4 Przerost (podrzepkowego) ciała tłuszczowegoQ80.0 Rybia łuska, pospolita

Strona 195 z 402

Page 196: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

Q80.1 Rybia łuska, związana z chromosomem XQ80.2 Rybia łuska, blaszkowataQ80.3 Wrodzony pęcherzowy rumień skóry podobny do rybiej łuskiQ80.4 Płód arlekinQ80.8 Inna wrodzona rybia łuskaQ80.9 Wrodzona rybia łuska, nieokreślonaQ81.0 Pęcherzowe oddzielanie naskórka prosteQ81.1 Pęcherzowe oddzielanie naskórka, postać śmiertelnaQ81.2 Pęcherzowe oddzielanie naskórka postać dystroficznaQ81.8 Inne oddzielanie pęcherzowe naskórkaQ81.9 Pęcherzowe oddzielanie naskórka, nieokreśloneQ82.1 Skóra pergaminowata-barwnikowaQ82.2 MastocytozaQ82.3 Nietrzymanie barwnikaQ82.4 Dysplazja ektodermalnaQ82.5 Wrodzone znamię barwnikowe nie złośliwiejąceT78.3 Obrzęk naczynionerwowy

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10L54.0 Rumień obrączkowaty w przebiegu ostrej gorączki reumatycznej (I00+)L54.8 Rumień w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

J46 Duże choroby infekcyjne skórya grupa bazowa

ICD-10B01.0 Zapalenie opon mózgowych w ospie wietrznej (G02.2*)B01.1 Zapalenie mózgu w ospie wietrznej (G05.1*)B01.2 Zapalenie płuc w ospie wietrznej (J17.1*)B02.1 Zapalenie opon mózgowych w półpaścu (G02.0*)B02.2 Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowegoB02.7 Półpasiec rozsianyB02.8 Półpasiec z innymi powikłaniamiB02.9 Półpasiec bez powikłańL03.0 Zapalenie tkanki podskórnej palca ręki i stopyL03.1 Zapalenie tkanki lącznej innych części kończynyL03.2 Zapalenie tkanki łącznej twarzyL03.3 Zapalenie tkanki łącznej tułowiaL03.8 Zapalenie tkanki łącznej o innej lokalizacjiL03.9 Nieokreślone zapalenie tkanki łącznej

J47 Duże guzy skórya grupa bazowa

ICD-10C43.0 Czerniak złośliwy wargiC43.1 Czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem okaC43.2 Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznegoC43.3 Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części�twarzyC43.4 Czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyiC43.5 Czerniak złośliwy tułowiaC43.6 Czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiemC43.7 Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodremC43.8 Czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone graniceC43.9 Czerniak złośliwy skóry, nieokreślonyC44.0 Nowotwór złośliwy (skóra wargi)C44.1 Nowotwór złośliwy (skóra powieki, łącznie z kątem oka)C44.2 Nowotwór złośliwy (skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego)C44.3 Nowotwór złośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy)

Strona 196 z 402

Page 197: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

C44.4 Nowotwór złośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi)C44.5 Nowotwór złośliwy (skóra tułowia)C44.6 Nowotwór złośliwy (skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem)C44.7 Nowotwór złośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem)C44.8 Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice określone kodami)C44.9 Nowotwór złośliwy (nowotwór złośliwy skóry, nieokreślony)C79.2 Wtórny nowotwór złośliwy skóry

J49 Łagodne choroby dermatologicznea grupa bazowa

ICD-10B00.1 Opryszczkowe pęcherzykowe zapalenie skóryD04.0 Rak in situ (skóra wargi)D04.1 Rak in situ (skóra powieki łącznie z kątem oka)D04.2 Rak in situ (skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego)D04.3 Rak in situ (skóra innych i nieokreślonych części twarzy)D04.4 Rak in situ (skóra owłosiona głowy i szyi)D04.5 Rak in situ (skóra tułowia:)D04.6 Rak in situ (skóra kończyny górnej łącznie z barkiem)D04.7 Rak in situ (skóra kończyny dolnej łącznie z biodrem)D04.8 Rak in situ (skóra o innym umiejscowieniu)D04.9 Rak in situ (skóra, nieokreślona)D17.1 Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej tułowiaD17.2 Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej kończynD17.3 Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej innych i nieokreślonych umiejscowieńD17.9 Tłuszczak, nieokreślonyD22.0 Znamiona melanocytowe wargiD22.1 Znamiona melanocytowe powieki, łącznie z kątem okaD22.2 Znamiona melanocytowe ucha i przewodu słuchowego zewnętrznegoD22.3 Znamiona melanocytowe innych i nieokreślonych części twarzyD22.4 Znamiona melanocytowe skóry owłosionej głowy i szyiD22.5 Znamiona melanocytowe tułowiaD22.6 Znamiona melanocytowe kończyny górnej, łącznie z barkiemD22.7 Znamiona melanocytowe kończyny dolnej, łącznie z biodremD22.9 Znamiona melanocytowe, nieokreśloneD23.0 Nowotwór niezłośliwy (skóra wargi)D23.1 Nowotwór niezłośliwy (skóra powieki, łącznie z kątem oka)D23.2 Nowotwór niezłośliwy (skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego)D23.3 Nowotwór niezłośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy)D23.4 Nowotwór niezłośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi)D23.5 Nowotwór niezłośliwy (skóra tułowia:)D23.6 Nowotwór niezłośliwy (skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem)D23.7 Nowotwór niezłośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem)D23.9 Nowotwór niezłośliwy (skóra, nieokreślona)D24 Nowotwór niezłośliwy sutkaD48.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (skóra)H02.6 Kępki żółte powiekH02.7 Inne zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek otaczających gałkę ocznąI78.1 Znamię, nienowowtworoweI83.0 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniemI83.1 Żylaki kończyn dolnych z zapaleniemI83.2 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniemI83.9 Żylaki kończyn dolnych bez owrzodzenia i zapaleniaL01.0 Liszajec [każdej etiologii bakteryjnej] [każdej okolicy]L11.0 Nabyte rogowacenie mieszkoweL11.1 Przemijająca dermatoza z akantolizą [choroba Grovera]L11.8 Inne określone choroby skóry z akantoliząL11.9 Schorzenia z akantolizą, nieokreśloneL21.0 Łojotok głowyL21.9 Nieokreślone łojotokowe zapalenie skóry

Strona 197 z 402

Page 198: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

L22 Pieluszkowe (serwetkowe) zapalenie skóryL27.1 Ograniczona osutka skórna wywołana lekami i innymi środkami leczniczymiL29.0 Świąd odbytuL30.1 Potnica [pompholyx]L30.5 Łupież biały [pityriasis alba]L41.8 Inna przyłuszczycaL41.9 Nieokreślona przyłuszczycaL42 Łupież różowy Giberta [pityriasis rosea Gibert']L43.8 Inny liszaj płaskiL44.1 Liszaj lśniący [lichen nitidus]L44.2 Liszaj pasmowaty [lichen striatus]L44.3 Liszaj czerwony paciorkowaty [lichen ruber moniliformis]L44.8 Inne określone choroby grudkowo-złuszczająceL44.9 Nieokreślone choroby grudkowo-złuszczająceL50.0 Pokrzywka alergicznaL50.1 Pokrzywka idiopatycznaL50.2 Pokrzywka wywołana zimnem i ciepłemL50.3 Pokrzywka dermograficznaL50.4 Pokrzywka wibracyjnaL50.5 Pokrzywka cholinergicznaL50.6 Pokrzywka kontaktowaL50.8 Inna pokrzywkaL50.9 Nieokreślona pokrzywkaL57.0 Rogowacenie związane z promieniowaniem słonecznym [Actinic keratosis]L57.2 Skóra bruzdowata karku (romboidalna)L57.3 Zanik pstry naczyniasty [Poikilodermia Civatte]L57.4 Zwiotczenie sprężyste skóry [cutis laxa senilis]L57.5 Actinic gramulomaL59.8 Inne określone choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniemL59.9 Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem, nieokreśloneL60.0 Wrastający paznokiećL60.1 Oddzielenie się płytki paznokciowej [onycholysis]L60.2 Szponowatość paznokci [onychogryphosis]L60.3 Dystrofia paznokciaL60.4 Linie Beau (bruzdowanie)L60.5 Zespół żółtych paznokciL60.8 Inne choroby paznokciaL60.9 Nieokreślone choroby paznokciaL63.0 Łysienie (głowy) całkowiteL63.1 Łysienie uogólnioneL63.2 Wyłysienie pasmowate [ophiasis]L63.8 Inne łysienie plackowateL63.9 Nieokreślone łysienie plackowateL64.0 Łysienie androgenne indukowane lekamiL64.8 Inne łysienie androgenneL64.9 Nieokreślone łysienie androgenneL65.0 Telogenowe wypadanie włosów [telogen effluvium]L65.1 Anagenowe wypadanie włosów [anagen effluvium]L65.2 Mucynoza mieszkowa [alopecia mucinosa]L65.8 Inna określona niebliznowaciejąca utrata włosówL65.9 Niebliznowaciejąca utrata włosów, nieokreślonaL66.0 Łysienie rzekomoplackowate [pseudopalade]L66.1 Liszaj płaski mieszkowyL66.2 Wyłysiające zapalenie mieszków włosowych [folliculitis decalvans]L66.3 Zapalenie okołomieszkowe głowy ropowiczeL66.4 Folliculitis ulerythematosa reticulataL66.8 Inne łysienie bliznowaciejąceL66.9 Nieokreślone łysienie bliznowaciejąceL67.0 Łamliwość włosów węzłowa [Trichorrhexis nodosa]L67.1 Zmiana zabarwienia włosówL67.8 Inne nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów

Strona 198 z 402

Page 199: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

L67.9 Nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów, nieokreśloneL68.0 Owłosienie patologiczne [hirsutyzm]L68.1 Nabyte nadmierne owłosienie typu płodowegoL68.2 Ograniczone nadmierne owłosienieL68.3 Nadmierne owłosienie [politrichia]L68.8 Inne nadmierne owłosienieL68.9 Nadmierne owłosienie, nieokreśloneL70.0 Trądzik pospolity [acne vulgaris]L70.2 Trądzik ospowaty [acne varioliformis]L70.3 Trądzik tropikalnyL70.4 Trądzik dziecięcyL70.5 Trądzik z rozdrapania [acne excoriee des jeunes filles]L70.8 Inny trądzikL70.9 Nieokreślony trądzikL71.0 Okołoustne zapalenie skóryL72.0 Torbiel epidermalnaL72.1 Torbiel osłonki włosaL72.2 Mnogie torbiele łojowe [Steatocystoma multiplex]L72.8 Inne torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnejL72.9 Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej, nieokreśloneL73.0 Trądzik bliznowcowyL73.1 Rzekome ropne zapalenie mieszków włosowych brodyL73.2 Ropnie mnogie gruczołów apokrynowych pachy [hydradenitis suppurativa]L73.8 Inne określone choroby mieszków włosowychL74.0 Potówka czerwona (R61.-)L74.1 Potówka zwykła [miliaria crystallina]L74.2 Potówka głębokaL74.3 Potówka, nieokreślonaL74.4 Brak potu [anhydrosis]L74.8 Inne choroby gruczołów potowychL74.9 Nieokreślone choroby gruczołów potowychL75.0 Poty złowonne [bromhidrosis]L75.1 Poty barwne [chromhidrosis]L75.2 Choroba Fox-FordyceL75.8 Inne choroby gruczołów apokrynowychL75.9 Nieokreślone choroby gruczołów apokrynowychL80 Bielactwo [vitiligo]L81.0 Nadmierna pigmentacja poinfekcyjnaL81.1 Ostudy [chloasma]L81.4 Inne nadmierne gromadzenie melaninyL81.5 Odbarwienie skóry [leucoderma], niesklasyfikowane gdzie indziejL81.6 Inne choroby ze zmniejszonym tworzeniem melaninyL81.7 Barwnikowe-naczyniowe zmiany skórneL81.8 Inne określone zaburzenia pigmentacjiL81.9 Zaburzenia pigmentacji, nieokreśloneL82 Brodawka łojotokowa (rogowacenie łojotokowe) [seborrheic keratosis]L83 Rogowacenie ciemneL84 Nagniotki i modzeleL85.0 Rybia łuska nabytaL85.1 Nabyte rogowacenie dłoni i podeszewL85.2 Rogowacenie punktowe (dłoni i stóp)L85.3 Suchość skóry [Xerosis cutis]L85.8 Inne określone zgrubienie naskórkaL85.9 Zgrubienie naskórka, nieokreśloneL87.0 Rogowacenie mieszkowe i okołomieszkowe wnikające do skóry [choroba Kyrle]L87.1 Reaktywna perforująca kolagenozaL87.2 Elastosis perforans serpingiosaL87.8 Inne zaburzenia eliminacji przeznaskórkowejL87.9 Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej, nieokreśloneL88 Ropne zgorzelinowe zapalenie skóryL90.0 Liszaj twardzinowy i zanikowy

Strona 199 z 402

Page 200: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

L90.1 Zanik skórny plackowaty [Anetoderma] Schweninger-BuzziL90.2 Zanik skórny plackowaty [Anetoderma] Jadassohn-PellizzariL90.3 Zanik skóry Pasini i Pierini [Atrophoderma]L90.4 Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn [Acrodermatitis chronica atrophicans]L90.5 Stany bliznowacenia i włóknienia skóryL90.6 Rozstępy skórne [striae atrophicae]L90.8 Inne zanikowe choroby skóryL90.9 Zanikowe choroby skóry, nieokreśloneL91.0 Blizna keloidowaL91.8 Inne przerostowe choroby skóryL91.9 Przerostowe choroby skóry, nieokreśloneL92.0 Ziarniniak obrączkowatyL92.1 Obumieranie tłuszczowe, niesklasyfikowane gdzie indziejL92.3 Ziarniniak ciała obcego skóry i tkanki podskórnejL92.8 Inne choroby ziarniniakowe skóry i tkanki podskórnejL92.9 Choroby ziarniniakowe skóry i tkanki podskórnej, nieokreśloneL94.0 Twardzina ograniczona [morphea]L94.2 Złogi wapniowe w skórze [calcinosis cutis]L94.3 Stwardnienie palców [Sclerodactylia]L94.8 Inne określone miejscowe choroby tkanki łącznejL94.9 Ograniczone choroby tkanki łącznej, nieokreśloneL95.0 Livedo-vasculitisL95.1 Rumień wyniosły i długotrwały [Erythema elevatum et diutinum]L95.8 Inne zapalenie naczyń ograniczone do skóryL95.9 Zapalenie naczyń ograniczone do skóry, nieokreśloneL98.0 Ziarniniak ropnyL98.1 Zapalenie skóry wywołaneL98.2 Dermatosis neutrophilica febrilis acuta [zespół Sweeta]L98.3 Eozynofilowe zapalenie tkanki podskórnej [choroba Wellsa]L98.5 Mucynoza skóryL98.6 Inne naciekowe choroby skóry i tkanki podskórnejL98.8 Inne określone schorzenia skóry i tkanki podskórnejL98.9 Nieokreślone schorzenia skóry i tkanki podskórnejM54.0 Zapalenie podściółki tłuszczowej okolicy karku i plecówQ18.8 Inne określone wady rozwojowe twarzy i szyiQ18.9 Wrodzona wada rozwojowa twarzy i szyi, nieokreślonaQ82.0 Wrodzony obrzęk chłonnyQ82.8 Inne określone wady rozwojowe skóryQ84.0 Wrodzone łysienieQ84.1 Wrodzone morfologiczne zaburzenia włosów niesklasyfikowane gdzie indziejQ84.2 Inne wrodzone wady rozwojowe włosówQ84.3 Brak paznokciQ84.4 Wrodzone bielactwo paznokciQ84.5 Powiększone i przerośnięte paznokcieQ84.6 Inne wrodzone wady rozwojowe paznokciQ84.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe powłok ciałaQ84.9 Wrodzona wada rozwojowa powłok ciała, nieokreślonaR21 Rumień i inne nieswoiste wysypki skórneR23.4 Zmiany w utkaniu skóryR23.8 Inne i nieokreślone zmiany skórneR61.0 Nadmierne pocenie miejscoweR61.1 Nadmierne pocenie uogólnioneR61.9 Nadmierne pocenie, nieokreśloneZ52.1 Dawca skóry

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10L45 Choroby grudkowo-złuszczające w schorzeniach sklasyfikowanych gdzie indziejL62.0 Przerost skóry i kośćca z paznokciami pałeczkowatymi (M89.4+)L62.8 Choroby paznokci w schorzeniach sklasyfikowanych gdzie indziej

Strona 200 z 402

Page 201: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

L86 Uogólnione rogowacenie skóry w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziejL99.0 Amyloidoza skóry (E85.-+)L99.8 Inne określone schorzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Listy dodatkowe do sekcji J

J1

ICD-10T20.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia głowy i szyiT20.1 Oparzenie termiczne I stopnia głowy i szyiT20.2 Oparzenie termiczne II stopnia głowy i szyiT20.3 Oparzenie termiczne III stopnia głowy i szyiT20.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia głowy i szyiT20.5 Oparzenie chemiczne I stopnia głowy i szyiT20.6 Oparzenie chemiczne II stopnia głowy i szyiT20.7 Oparzenie chemiczne III stopnia głowy i szyiT21.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia tułowiaT21.1 Oparzenie termiczne I stopnia tułowiaT21.2 Oparzenie termiczne II stopnia tułowiaT21.3 Oparzenie termiczne III stopnia tułowiaT21.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia tułowiaT21.5 Oparzenie chemiczne I stopnia tułowiaT21.6 Oparzenie chemiczne II stopnia tułowiaT21.7 Oparzenie chemiczne III stopnia tułowiaT22.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i rękiT22.1 Oparzenie termiczne I stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i rękiT22.2 Oparzenie termiczne II stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i rękiT22.3 Oparzenie termiczne III stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i rękiT22.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i rękiT22.5 Oparzenie chemiczne I stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i rękiT22.6 Oparzenie chemiczne II stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i rękiT22.7 Oparzenie chemiczne III stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i rękiT23.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia nadgarstka i rękiT23.1 Oparzenie termiczne I stopnia nadgarstka i rękiT23.2 Oparzenie termiczne II stopnia nadgarstka i rękiT23.3 Oparzenie termiczne III stopnia nadgarstka i rękiT23.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia nadgarstka i rękiT23.5 Oparzenie chemiczne I stopnia nadgarstka i rękiT23.6 Oparzenie chemiczne II stopnia nadgarstka i rękiT23.7 Oparzenie chemiczne III stopnia nadgarstka i rękiT24.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowT24.1 Oparzenie termiczne I stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy T24.2 Oparzenie termiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopyT24.3 Oparzenie termiczne III stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopyT24.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowT24.5 Oparzenie chemiczne I stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopyT24.6 Oparzenie chemiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopyT24.7 Oparzenie chemiczne III stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopyT25.0 Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT25.1 Oparzenie termiczne I stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT25.2 Oparzenie termiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT25.3 Oparzenie termiczne III stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT25.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT25.5 Oparzenie chemiczne I stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT25.6 Oparzenie chemiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT25.7 Oparzenie chemiczne III stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT27.0 Oparzenie termiczne krtani i tchawicyT27.1 Oparzenie termiczne obejmujące krtań, tchawicę i płucaT27.2 Oparzenie termiczne innych części dróg oddechowychT27.3 Oparzenie termiczne dróg oddechowych, nieokreślone

Strona 201 z 402

Page 202: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

T27.4 Oparzenie chemiczne krtani i tchawicyT27.5 Oparzenie chemiczne obejmujące krtań, tchawicę i płucaT27.6 Oparzenie chemiczne innych części dróg oddechowychT27.7 Oparzenie chemiczne dróg oddechowych, nieokreśloneT28.0 Oparzenie termiczne jamy ustnej i gardłaT28.1 Oparzenie termiczne przełykuT28.2 Oparzenie termiczne innych części układu pokarmowegoT28.3 Oparzenie termiczne narządów moczopłciowych wewnętrznychT28.4 Oparzenie termiczne innych, nieokreślonych narządów wewnętrznychT28.5 Oparzenie chemiczne jamy ustnej i gardłaT28.6 Oparzenie chemiczne przełykuT28.7 Oparzenie chemiczne innych części przewodu pokarmowegoT28.8 Oparzenie chemiczne narządów moczopłciowych wewnętrznychT28.9 Oparzenie chemiczne innych, nieokreślonych narządów wewnętrznychT30.0 Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopniaT30.1 Oparzenie termiczne I stopnia, okolica ciała nieokreślonaT30.2 Oparzenie termiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślonaT30.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopniaT30.5 Oparzenie chemiczne I stopnia, okolica ciała nieokreślonaT30.6 Oparzenie chemiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślonaT31.0 Oparzenie termiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciałaT31.1 Oparzenie termiczne obejmujące 10-19% powierzchni ciałaT32.0 Oparzenie chemiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciałaT32.1 Oparzenie chemiczne obejmujące 10-19% powierzchni ciała

J2

ICD-10T31.2 Oparzenie termiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciałaT31.3 Oparzenie termiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciałaT31.4 Oparzenie termiczne obejmujące 40-49% powierzchni ciałaT31.5 Oparzenie termiczne obejmujące 50-59% powierzchni ciałaT31.6 Oparzenie termiczne obejmujące 60-69% powierzchni ciałaT31.7 Oparzenie termiczne obejmujące 70-79% powierzchni ciałaT31.8 Oparzenie termiczne obejmujące 80-90% powierzchni ciałaT31.9 Oparzenie termiczne obejmujące 90% i więcej powierzchni ciałaT32.2 Oparzenie chemiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciałaT32.3 Oparzenie chemiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciałaT32.4 Oparzenie chemiczne obejmujące 40-49% powierzchni ciałaT32.5 Oparzenie chemiczne obejmujące 50-59% powierzchni ciałaT32.6 Oparzenie chemiczne obejmujące 60-69% powierzchni ciałaT32.7 Oparzenie chemiczne obejmujące 70-79% powierzchni ciałaT32.8 Oparzenie chemiczne obejmujące 80-89% powierzchni ciałaT32.9 Oparzenie chemiczne obejmujące 90% i więcej powierzchni ciałaT59.0 Tlenki azotuT59.1 Dwutlenek siarkiT59.2 Aldehyd mrówkowyT59.3 Gazy lakrymatoryT59.4 ChlorT59.5 Fluor i fluorowody T59.6 SiarkowodórT59.7 Dwutlenek węglaT59.8 Inne określone gazy, dymy i paryT59.9 Gazy i pary, nieokreśloneT75.4 Skutki działania prądu elektrycznego

J3

ICD-10T29.0 Oparzenie termiczne mnogich okolic, nieokreślonego stopniaT29.1 Oparzenie termiczne mnogich okolic, nie większe niż oparzenie I stopnia

Strona 202 z 402

Page 203: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

T29.2 Oparzenie termiczne mnogich okolic, nie większe niż oparzenie II stopniaT29.3 Oparzenie termiczne mnogich okolic, przynajmniej jedno III stopniaT29.4 Oparzenie chemiczne mnogich okolic ciała, nieokreślonego stopniaT29.5 Oparzenie chemiczne mnogich okolic, nie większe niż I stopniaT29.6 Oparzenie chemiczne mnogich okolic, nie większe niż II stopniaT29.7 Oparzenie chemiczne mnogich okolic, przynajmniej jedno III stopniaT30.3 Oparzenie termiczne III stopnia, okolica ciała nieokreślonaT30.7 Oparzenie chemiczne III stopnia, okolica ciała nieokreślonaT31.2 Oparzenie termiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciałaT31.3 Oparzenie termiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciałaT31.4 Oparzenie termiczne obejmujące 40-49% powierzchni ciałaT31.5 Oparzenie termiczne obejmujące 50-59% powierzchni ciałaT31.6 Oparzenie termiczne obejmujące 60-69% powierzchni ciałaT31.7 Oparzenie termiczne obejmujące 70-79% powierzchni ciałaT31.8 Oparzenie termiczne obejmujące 80-90% powierzchni ciałaT31.9 Oparzenie termiczne obejmujące 90% i więcej powierzchni ciałaT32.2 Oparzenie chemiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciałaT32.3 Oparzenie chemiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciałaT32.4 Oparzenie chemiczne obejmujące 40-49% powierzchni ciałaT32.5 Oparzenie chemiczne obejmujące 50-59% powierzchni ciałaT32.6 Oparzenie chemiczne obejmujące 60-69% powierzchni ciałaT32.7 Oparzenie chemiczne obejmujące 70-79% powierzchni ciałaT32.8 Oparzenie chemiczne obejmujące 80-89% powierzchni ciałaT32.9 Oparzenie chemiczne obejmujące 90% i więcej powierzchni ciała

J4

ICD-10T34.0 Odmrożenie z martwicą tkanki głowyT34.1 Odmrożenie z martwicą tkanki szyiT34.2 Odmrożenie z martwicą tkanki klatki piersiowejT34.3 Odmrożenie z martwicą tkanki ściany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicyT34.4 Odmrożenie z martwicą tkanki kończyny górnejT34.5 Odmrożenie z martwicą tkanki nadgarstka i rękiT34.6 Odmrożenie z martwicą tkanki biodra i udaT34.7 Odmrożenie z martwicą tkanki kolana i podudziaT34.8 Odmrożenie z martwicą tkanki okolicy stawu skokowego i stopyT34.9 Odmrożenie z martwicą tkanki innych i nieokreślonych okolic

T35.1 Odmrożenie z martwicą tkanki obejmujące mnogie okolice ciała

T35.2 Nieokreślone odmrożenie głowy i szyiT35.3 Nieokreślone odmrożenie klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicyT35.6 Nieokreślone odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciała

J5

ICD-10T33.0 Powierzchowne odmrożenie głowyT33.1 Powierzchowne odmrożenie szyiT33.2 Powierzchowne odmrożenie klatki piersiowejT33.3 Powierzchowne odmrożenie ściany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicyT33.4 Powierzchowne odmrożenie kończyny górnejT33.5 Powierzchowne odmrożenie nadgarstka i rękiT33.6 Powierzchowne odmrożenie biodra i udaT33.7 Powierzchowne odmrożenie kolana i podudziaT33.8 Powierzchowne odmrożenie okolicy stawu skokowego i stopyT33.9 Powierzchowne odmrożenie innych i nieokreślonych okolicT35.0 Powierzchowne odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciałaT35.4 Nieokreślone odmrożenie kończyny górnejT35.5 Nieokreślone odmrożenie kończyny dolnejT35.7 Nieokreślone odmrożenie, nieokreślonej okolicy

Strona 203 z 402

Page 204: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

J6

ICD-986.51 Replantacja skalpu86.601 Przeszczep wolny skóry niepełnej grubości86.61 Pełnej grubości przeszczep skóry na rękę86.62 Przeszczep skóry na rękę - inne86.63 Przeszczep pełnej grubości skóry na inne miejsce86.641 Przeszczep włosów w obręb blizny86.651 Przeszczep skóry świńskiej86.661 Przeszczep błon płodowych86.662 Przeszczep skóry allogeniczny86.671 Wytworzenie nowej skóry86.672 Przeszczep regeneracyjny naskórkowy warstwy skóry86.679 Sztuczna skóra - nie określona inaczej86.69 Inny przeszczep skóry w inne miejsca86.71 Preparowanie przeszczepu uszypułowanego lub płatowego86.72 Przesunięcie przeszczepu uszypułowanego86.73 Umocowanie przeszczepu uszypułowanego lub płatowego do ręki86.741 Umocowanie przez wydłużony płat86.742 Umocowanie przez podwójnie uszypułowany płat86.743 Umocowanie przez uszypułowany płat86.744 Umocowanie przez zrotowany płat86.745 Umocowanie przez przesunięty płat86.746 Umocowanie przez rurowy płat86.751 Oczyszczenie przeszczepu uszypułowanego lub płatowego86.752 Usunięcie tkanki tłuszczowej z przeszczepu uszypułowanego lub płatowego86.79 Przeszczep uszypułowany/ płat - inne86.911 Pobranie przeszczepu skóry z zamknięciem miejsca pobrania86.931 Wprowadzenie (podskórnie)(do tkanki miękkiej) ekspandera (jednego lub więcej) pod powierzchnię skóry głowy, twarzy, szyi, tułowania za wyjątkiem sutka, dolnej i górnej kończyny w celu wytworzenia płatów skóry do przeszczepu

Jpw Lista powikłań i chorób współistniejących

ICD-10A02.0 Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki SalmonellaA02.9 Zakażenia pałeczkami Salmonella, nieokreśloneA07.1 Giardiaza (lamblioza)A15.9 Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznieA28.0 Zakażenie wywołane przez pałeczki Pasteurella (pastereloza)A30.9 Trąd, nieokreślonyA40.9 Posocznica paciorkowcowa, nieokreślonaA41.2 Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowceA41.4 Posocznica wywołana przez beztlenowceA41.5 Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemneA41.9 Posocznica, nieokreślonaA46 RóżaA49.0 Zakażenie gronkowcowe, nieokreśloneB00.1 Opryszczkowe pęcherzykowe zapalenie skóryB02.9 Półpasiec bez powikłańB25.9 Choroba wywołana przez wirusa cytomegalii, nieokreślonaB37.0 Zapalenie jamy ustnej wywołane przez CandidaB90.9 Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nieokreśloneC01 Nowotwór złośliwy nasady językaC02.9 Nowotwór złośliwy (język, nieokreślony)C16.2 Nowotwór złośliwy (trzon żołądka)C16.5 Nowotwór złośliwy (krzywizna mniejsza żołądka, nieokreślona)C18.7 Nowotwór złośliwy (esica)C21.0 Nowotwór złośliwy (odbyt, nieokreślony)C30.1 Nowotwór złośliwy (ucho środkowe)

Strona 204 z 402

Page 205: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

C32.2 Nowotwór złośliwy (jama podgłośniowa)C34.1 Nowotwór złośliwy (płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne)C34.9 Nowotwór złośliwy (oskrzele lub płuco, nieokreślone)C38.4 Nowotwór złośliwy (opłucna)C41.2 Nowotwór złośliwy (kości kręgosłupa)C43.3 Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części�twarzyC43.7 Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodremC43.9 Czerniak złośliwy skóry, nieokreślonyC44.5 Nowotwór złośliwy (skóra tułowia)C44.7 Nowotwór złośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem)C44.8 Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice określone kodami)C46.9 Mięsak Kaposi'ego, nieokreślonyC47.1 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem)C47.9 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone)C50.1 Nowotwór złośliwy (centralna część sutka)C51.9 Nowotwór złośliwy (srom, nieokreślone)C54.9 Nowotwór złośliwy (trzon macicy, nieokreślone)C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowegoC63.2 Nowotwór złośliwy (moszna)C66 Nowotwór złośliwy moczowoduC71.0 Nowotwór złośliwy (mózg z wyjątkiem płatów i komór)C71.6 Nowotwór złośliwy (móżdżek)C76.0 Nowotwór złośliwy (głowa, twarz i szyja)C76.1 Nowotwór złośliwy (klatka piersiowa)C76.5 Nowotwór złośliwy (kończyna dolna)C77.4 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny)C78.0 Wtórny nowotwór złośliwy płucC78.2 Wtórny nowotwór złośliwy opłucnejC78.4 Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiegoC78.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowegoC79.2 Wtórny nowotwór złośliwy skóryC79.3 Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowychC79.4 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowegoC79.5 Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnegoC79.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowieńC80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowieniaC84.0 Ziarniniak grzybiastyC84.1 Choroba Sezary'egoC85.1 Chłoniak z komórek B, nieokreślonyC88.0 Makroglobulinemia WaldenströmaC92.0 Ostra białaczka szpikowaC92.1 Przewlekła białaczka szpikowaD00.0 Rak in situ (warga, jama ustna i gardło)D02.3 Rak in situ (inne części układu oddechowego)D04.7 Rak in situ (skóra kończyny dolnej łącznie z biodrem)D16.6 Nowotwór niezłośliwy (kręgosłup)D32.9 Nowotwór niezłośliwy (opony, nieokreślone)D33.2 Nowotwór niezłośliwy (mózg, nieokreślony)D35.0 Nowotwór niezłośliwy (nadnercza)D48.6 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (sutek)D48.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne określone umiejscowienie)D50.1 Dysfagia syderopenicznaD51.0 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana niedoborem czynnika wewnętrznegoD52.9 Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowegoD56.9 Nieokreślona talasemiaD58.0 Sferocytoza dziedzicznaD59.4 Inne niedokrwistości hemolityczne nieautoimmunologiczneD62 Ostra niedokrwistość pokrwotocznaD66 Dziedziczny niedobór czynnika VIIID69.0 Plamica alergicznaD89.0 Hipergammaglobulinemia poliklonalna

Strona 205 z 402

Page 206: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

E05.4 Tyreotoksykoza wywołana sztucznieE05.9 Tyreotoksykoza, nieokreślonaE14.4 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami neurologicznymi)E14.7 Cukrzyca nieokreślona (z wieloma powikłaniami)E14.8 Cukrzyca nieokreślona (z nieokreślonymi powikłaniami)E24.9 Zespół Cushinga, nieokreślonyE27.9 Choroby nadnerczy, nieokreśloneE53.8 Niedobór innych określonych witamin z grupy BE84.8 Zwłóknienie wielotorbielowate z innymi objawamiE85.9 Amyloidoza, nieokreślonaE89.0 Niedoczynność tarczycy po zabiegachE89.3 Niedoczynność przysadki po zabiegachE89.4 Niedoczynność jajników po zabiegachF07.0 Organiczne zaburzenie osobowościF10.2 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zespół uzależnienia)F10.5 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zaburzenia psychotyczne)F10.7 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne)

F10.8 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania)

F13.2 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających (zespół uzależnienia)F20.0 Schizofrenia paranoidalnaF20.5 Schizofrenia rezydualnaF20.6 Schizofrenia prostaF23.2 Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofreniiF23.8 Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczneF42.9 Natręctwa BNOF50.0 Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)F60.4 Osobowość histrionicznaF60.9 Zaburzenia osobowości BNOF61 Zaburzenia osobowości mieszane i inneF71.9 Upośledzenie umysłowe umiarkowane (bez wymienienia zmian w zachowaniu)F79.9 Upośledzenie umysłowe, nieokreślone (bez wymienienia zmian w zachowaniu)G20 Choroba ParkinsonaG22 Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG30.9 Choroba Alzheimera, nieokreślonaG37.3 Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowegoG40.3 Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkoweG41.1 Stan padaczkowy typu "petit mal"G45.9 Przemijające mózgowe napady niedokrwienia, nieokreśloneG51.0 "Obwodowe" porażenie nerwu twarzowego [porażenie Bella]G51.1 Zapalenie zwoju kolankaG57.9 Mononeuropatia kończyny dolnej, nieokreślonaG58.7 Mnogie zapalenie pojedynczych nerwówG71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziejG72.9 Miopatia, nieokreślonaG81.9 Porażenie połowicze, nieokreśloneG82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreśloneG82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreśloneG83.9 Zespół porażenny, nieokreślonyG90.9 Zaburzenie układu wegetatywnego, nieokreśloneG95.9 Choroba rdzenia kręgowego, nieokreślonaH34.9 Zamknięcie naczyń siatkówki, nieokreśloneH35.0 Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówkiH53.0 Niedowidzenie (amblyopia) z nieużywania oka (anopsia)H54.1 Ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia drugiego okaH54.3 Nieokreślona utrata wzroku, obuocznaH66.3 Inne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowegoH72.9 Przebicie błony bębenkowej, nieokreśloneH81.0 Choroba Meniere'a

Strona 206 z 402

Page 207: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

H83.9 Choroby ucha wewnętrznego, nieokreśloneI10 Samoistne (pierwotne) nadciśnienieI25.2 Stary (przebyty) zawał sercaI26.9 Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnymI27.9 Zespół sercowo-płucny, nieokreślonyI31.9 Choroba osierdzia, nieokreślonaI33.0 Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdziaI35.9 Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, nieokreśloneI42.4 Zwłóknienie sprężyste wsierdzia (fibroelastoza wsierdzia)I42.5 Inne kardiomiopatie zaciskające (restrykcyjne)I44.2 Blok przedsionkowo-komorowy zupełnyI45.1 Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego HisaI46.9 Zatrzymanie krążenia, nieokreśloneI47.9 Częstoskurcz napadowy, nieokreślonyI50.0 Niewydolność serca zastoinowaI50.1 Niewydolność serca lewokomorowaI50.9 Niewydolność serca, nieokreślonaI51.3 Zakrzep (skrzeplina) wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziejI61.9 Krwotok mózgowy, nieokreślonyI63.4 Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowychI63.9 Zawał mózgu, nieokreślonyI64 Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowyI65.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznejI65.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowychI66.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowychI70.2 Miażdżyca tętnic kończynI71.4 Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciuI72.4 Tętniak tętnicy kończyny dolnejI72.9 Tętniak o nieokreślonym umiejscowieniuI73.0 Zespół ReynaudaI74.4 Zator i zakrzep tętnic kończyn, nieokreślonyI77.6 Zapalenie tętnicy, nieokreśloneI80.0 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnychI80.2 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn dolnychI82.9 Zator i zakrzep żyły, nieokreślonyI83.0 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniemI84.4 Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne z innymi powikłaniamiI85.9 Żylaki przełyku bez krwawieniaJ16.8 Zapalenie płuc wywołane przez inne określone drobnoustrojeJ18.0 Nieokreślone odoskrzelowe zapalenie płucJ18.1 Nieokreślone płatowe zapalenie płucJ18.9 Nieokreślone zapalenie płucJ20.9 Nieokreślone ostre zapalenie oskrzeliJ40 Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo przewlekłeJ81 Obrzęk płucJ85.2 Ropień płuca bez zapalenia płucJ90 Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziejJ92.9 Blaszka opłucnej bez azbestozyK12.0 Nawracające afty jamy ustnejK22.2 Niedrożność przełykuK26.9 Wrzód dwunastnicy (nie określony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)

K27.9 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (nie określony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)

K42.9 Przepuklina pępkowa bez niedrożności lub zgorzeliK44.9 Przepuklina przeponowa bez niedrożności lub zgorzeliK50.9 Choroba Crohna, nieokreślonaK55.0 Ostre naczyniowe zaburzenia jelitK56.7 Niedrożność, nieokreślonaK57.9 Choroba uchyłkowa jelita, części nieokreślonej, bez przedziurawienia lub ropniaK62.7 Popromienne zapalenie prostnicyK65.9 Zapalenie otrzewnej, nieokreślone

Strona 207 z 402

Page 208: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

K70.3 Alkoholowa marskość wątrobyK76.2 Centralna krwotoczna martwica wątrobyK76.4 Plamica wątrobyK76.6 Nadciśninie wrotneK80.5 Kamica przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowychK81.0 Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowegoK92.0 Wymioty krwaweK92.1 Stolce smołowateL02.0 Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny twarzyL03.9 Nieokreślone zapalenie tkanki łącznejL08.0 Ropne zapalenie skóryL11.9 Schorzenia z akantolizą, nieokreśloneL12.9 Nieokreślony pemfigoidL40.4 Łuszczyca grudkowaL43.8 Inny liszaj płaskiL52 Rumień guzowaty [erythema nodosum]L83 Rogowacenie ciemneL89 Owrzodzenie odleżynoweL97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziejL98.4 Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziejM06.0 Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawówM06.4 Zapalenie wielu stawówM10.9 Dna, nieokreślonaM15.4 Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów [Osteoarthritis erosiva]M25.4 Wysięk w stawieM31.6 Inne olbrzymiokomókowe zapalenie tętnicM32.0 Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekamiM32.1 Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów�Choroba Libman-Sacksa (I39.-*)M32.8 Inne postacie tocznia rumieniowatego układowegoM32.9 Nieokreślony toczeń rumieniowaty układowyM34.8 Inne postacie stwardnienia układowegoM35.0 Zespół suchości [Zespół Sjögrena]M35.3 Polimialgia reumatycznaM75.0 Zapalenie zarostowe torebki stawu ramiennegoM84.3 Złamanie zmiażdżeniowe niesklasyfikowane gdzie indziejM84.9 Nieokreślone zaburzenia ciągłości kościM86.2 Podostre zapalenie kości i szpikuM86.9 Nieokreślone zapalenia kości i szpikuM87.9 Nieokreślona martwica kościN00.9 Ostry zespół zapalenia nerek (nieokreślone)N13.3 Inne i nieokreślone wodonerczeN15.9 Choroba cewkowo-śródmiąższowa nerek, nieokreśloneN17.9 Ostra niewydolność nerek, nieokreślonaN25.1 Nerkopochodna moczówka prostaN28.0 Niedokrwienie i zawał nerkiN39.0 Zakażenie układu moczowego w części nieokreślonejN81.4 Wypadanie macicy i pochwy, nieokreśloneN82.4 Inne przetoki między jelitami a żeńskimi narządami płciowymiN99.0 Pozabiegowa niewydolność nerekQ05.4 Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiemQ07.0 Zespół Arnolda-ChiariegoQ23.0 Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewegoQ23.3 Wrodzona niedomykalność zastawki dwudzielnejQ55.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskichQ64.4 Wada rozwojowa przewodu omoczniowegoQ76.4 Inne wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa nie związane ze skrzywieniem bocznymQ82.0 Wrodzony obrzęk chłonnyQ87.2 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończynR02 Zgorzel [gangrena] gdzie indziej niesklasyfikowanaR04.1 Krwotok z gardłaR31 Krwiomocz, nieokreślony

Strona 208 z 402

Page 209: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

R33 Zatrzymanie moczuR57.9 Wstrząs, nieokreślonyR63.0 AnoreksjaS01.0 Otwarta rana powłok głowyS06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomnościS11.1 Otwarta rana obejmująca gruczoł tarczowyS20.2 Stłuczenie klatki piersiowejS22.1 Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupaS22.4 Liczne złamania żeberS30.0 Stłuczenie dolnej części grzbietu i miednicyS30.2 Stłuczenie narządów płciowych zewnętrznychS31.2 Otwarta rana prąciaS31.3 Otwarta rana moszny i jąderS31.4 Otwarta rana pochwy i sromuS31.5 Otwarta rana innych i nieokreślonych narządów płciowych zewnętrznychS40.0 Stłuczenie barku i ramieniaS46.2 Uraz mięśnia i ścięgna innej części mięśnia dwugłowego ramieniaS52.4 Złamanie trzonów kości łokciowej i promieniowejS52.6 Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowejS62.3 Złamanie innej kości śródręczaS72.0 Złamanie szyjki kości udowejS72.2 Złamanie podkrętarzoweS72.3 Złamanie trzonu kości udowejS72.4 Złamanie nasady dalszej kości udowejS72.9 Złamanie kości udowej, część nieokreślonaS73.0 Zwichnięcie stawu biodrowegoS74.0 Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i udaS76.1 Uraz ścięgna i mięśnia czworogłowego udaS81.0 Otwarta rana kolanaS81.7 Mnogie rany otwarte podudziaS81.8 Otwarta rana innych części podudziaS81.9 Otwarta rana podudzia, część nieokreślonaS82.0 Złamanie rzepkiS82.3 Złamanie nasady dalszej piszczeliS82.4 Izolowane złamanie strzałkiS82.8 Złamanie innych części podudziaS82.9 Złamanie podudzia, część nieokreślonaS83.3 Rozdarcie chrząstki stawowej kolana, świeżeS85.1 Uraz (przedniej) (tylnej) tętnicy piszczelowejS91.0 Otwarta rana stawu skokowegoS92.0 Złamanie kości piętowejS92.3 Złamanie kości śródstopiaT13.1 Otwarta rana kończyny dolnej, poziom nieokreślonyT13.2 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła kończyny dolnej, poziom nieokreślonyT14.0 Powierzchniowy uraz nieokreślonej okolicy ciałaT14.7 Uraz zmiażdżeniowy i urazowa amputacja nieokreślonej okolicy ciałaT22.7 Oparzenie chemiczne III stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i rękiT23.6 Oparzenie chemiczne II stopnia nadgarstka i rękiT25.4 Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT25.6 Oparzenie chemiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopyT32.1 Oparzenie chemiczne obejmujące 10-19% powierzchni ciałaT32.2 Oparzenie chemiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciałaT32.3 Oparzenie chemiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciałaT79.3 Zakażenie rany pourazowej, niesklasyfikowane gdzie indziejT81.0 Krwotok i krwiak wikłający zabieg, niesklasyfikowany gdzie indziejT81.2 Przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziejT81.3 Rozerwanie rany operacyjnej, niesklasyfikowane gdzie indziejT85.6 Mechaniczne powikłanie innej, określonej protezy wewnętrznej, wszczepu lub przeszczepuT85.7 Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi urządzeniami protezującymi, wszczepami i przeszczepaT85.9 Nieokreślone powikłanie spowodowane wewnętrznym urządzeniem protezującym, wszczepem i przeszczepemT87.6 Inne i nieokreślone powikłania kikuta po amputacji

Strona 209 z 402

Page 210: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

Z45.0 Dopasowanie i założenie rozrusznika sercaZ46.6 Założenie i dopasowanie protez układu moczowegoZ89.9 Nabyty brak kończyn, nieokreślonyZ93.3 KolostomiaZ95.0 Obecność rozrusznika sercaZ95.1 Obecność pomostów naczyniowych aortalnowieńcowych omijających (bypass)Z95.2 Obecność protez zastawek sercaZ95.9 Obecność wszczepów i przeszczepów sercowonaczyniowych, nieokreślonychZ96.1 Obecność wewnątrzocznych soczewekZ96.6 Obecność wszczepów ortopedycznych

K choroby układu dokrewnego

K01 Zabiegi radykalne w rakach gruczołów dokrewnychg wymagane wskazanie procedury z listy procedur K01, procedury z listy dodatkowej K1 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań K01

ICD-906.21 Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy (z usunięciem cieśni lub części drugiego płata)06.22 Wycięcie połowy tarczycy06.4 Całkowita resekcja tarczycy06.51 Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej06.52 Całkowita resekcja tarczycy zamostkowej06.59 Zamostkowa resekcja tarczycy - inne06.81 Całkowite usunięcie przytarczyc06.89 Usunięcie przytarczyc - inne06.98 Operacje tarczycy - inne06.99 Operacje przytarczyc - inne07.01 Jednostronna eksploracja nadnerczy07.02 Obustronna eksploracja nadnerczy07.09 Exploracja w okolicy nadnerczy - inne07.22 Jednostronne usunięcie nadnercza07.3 Obustronne usunięcie nadnerczy

ICD-10C73 Nowotwór złośliwy tarczycyC74.0 Nowotwór złośliwy (kora nadnerczy)C74.1 Nowotwór złośliwy (rdzeń nadnerczy)C74.9 Nowotwór złośliwy (nadnercze nieokreślone)C75.0 Nowotwór złośliwy (gruczoł przytarczowy)C75.4 Nowotwór złośliwy (kłębek szyjny)C75.5 Nowotwór złośliwy (ciała przyaortalne i inne ciała przyzwojowe)C75.8 Nowotwór złośliwy (zajęcie wielu gruczołów dokrewnych, nieokreślone)C75.9 Nowotwór złośliwy (gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony)D09.3 Rak in situ (tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego)

K02 Operacja wola guzowatego powikłanegoj wymagane wskazanie procedury z listy procedur K02, procedury z listy dodatkowej K2, procedury z listy dodatkowej K6 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań K02

ICD-906.22 Wycięcie połowy tarczycy06.4 Całkowita resekcja tarczycy06.51 Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej06.52 Całkowita resekcja tarczycy zamostkowej06.59 Zamostkowa resekcja tarczycy - inne

ICD-10E04.0 Wole nietoksyczne, nieokreśloneE05.0 Tyreotoksykoza z rozlanym wolemE05.2 Tyreotoksykoza w wolu wieloguzkowym, toksycznym

Strona 210 z 402

Page 211: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

K03 Zabiegi dotyczące tarczycy i przytarczyca grupa bazowa

ICD-906.021 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu opanowanie krwotoku pooperacyjnego06.022 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu badania06.023 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu eksploracji06.024 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu usunięcie krwiaka06.091 Drenaż krwiaka w zakresie tarczycy przez nacięcie06.092 Drenaż przewodu tarczycowo językowego przez nacięcie06.093 Eksploracja okolicy szyi przez nacięcie06.094 Eksploracja okolicy tarczycy06.095 Usunięcie ciała obcego w zakresie tarczycy06.099 Nacięcie tarczycy - inne06.21 Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy (z usunięciem cieśni lub części drugiego płata)06.22 Wycięcie połowy tarczycy06.391 Wycięcie cieśni tarczycy06.399 Inna częściowa tyreoidektomia06.4 Całkowita resekcja tarczycy06.51 Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej06.52 Całkowita resekcja tarczycy zamostkowej06.59 Zamostkowa resekcja tarczycy - inne06.61 Wycięcie tarczycy językowej z dojścia podbródkowego06.62 Wycięcie tarczycy językowej z dojścia przez usta06.7 Wycięcie przewodu tarczowo - językowego06.81 Całkowite usunięcie przytarczyc06.89 Usunięcie przytarczyc - inne06.91 Rozdzielenie cieśni tarczycy06.92 Podwiązanie naczyń tarczycy06.93 Szycie tarczycy06.94 Reimplantacja tkanki tarczycy06.95 Reimplantacja przytarczyc06.98 Operacje tarczycy - inne06.99 Operacje przytarczyc - inne

K04 Zabiegi dotyczące nadnerczya grupa bazowa

ICD-907.01 Jednostronna eksploracja nadnerczy07.02 Obustronna eksploracja nadnerczy07.09 Eksploracja w okolicy nadnerczy - inne07.21 Wycięcie zmiany w nadnerczu07.22 Jednostronne usunięcie nadnercza07.29 Częściowe usunięcie nadnercza - inne07.3 Obustronne usunięcie nadnerczy07.411 Nacięcie nadnercza z drenażem07.419 Nacięcie nadnercza - inne07.42 Odnerwienie nadnercza07.43 Podwiązanie naczyń nadnercza07.44 Operacja naprawcza nadnercza07.45 Reimplantacja tkanki nadnercza07.49 Operacje nadnerczy - inne

K05 Zabiegi diagnostyczne tarczycy, przytarczyc, nadnerczyf wymagane wskazanie procedury z listy procedur K05 oraz procedury z listy dodatkowej K3

ICD-906.011 Przezskórny lub igłowy drenaż w polu tarczycy06.091 Drenaż krwiaka w zakresie tarczycy przez nacięcie

Strona 211 z 402

Page 212: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

06.092 Drenaż przewodu tarczycowo językowego przez nacięcie06.093 Eksploracja okolicy szyi przez nacięcie06.094 Eksploracja okolicy tarczycy06.095 Usunięcie ciała obcego w zakresie tarczycy06.099 Nacięcie tarczycy - inne06.11 Zamknięta [przezskórna] [igłowa] biopsja tarczycy06.12 Otwarta biopsja tarczycy06.13 Biopsja przytarczyc06.31 Wycięcie zmiany tarczycy07.11 Zamknięta (przezskórna) biopsja nadnerczy07.12 Otwarta biopsja nadnerczy

K06 Stany naglące w endokrynologiia grupa bazowa

ICD-10E03.5 Śpiączka w obrzęku śluzakowatym E05.5 Przełom tarczycowyE10.0 Cukrzyca insulinozależna (ze śpiączką)E10.1 Cukrzyca ionsulinozależna (z kwasicą ketonową)E11.0 Cukrzyca insulinoniezależna (ze śpiączką)E11.1 Cukrzyca insulinoniezależna (z kwasicą ketonową)E12.0 Cukrzyca związana z niedożywieniem (ze śpiączką)E12.1 Cukrzyca związana z niedożywieniem ( z kwasicą ketonową)E13.0 Inne określone postacie cukrzycy (ze śpiączką)E13.1 Inne określone postacie cukrzycy (z kwasicą ketonową)E14.0 Cukrzyca, nieokreślona (ze śpiączką)E14.1 Cukrzyca, nieokreślona (z kwasicą ketonową)E15 Śpiączka hypoglikemiczna niecukrzycowaE27.2 Przełom addisonoidalny

lub

u wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań K06 i rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej K4

ICD-10E20.8 Niedoczynność przytarczyc, innaE20.9 Niedoczynność przytarczyc, nieokreślonaE21.0 Pierwotna nadczynność przytarczyc E21.1 Wtórna nadczynność przytarczyc nigdzie indziej niesklasyfikowanaE21.2 Nadczynność przytarczyc, innaE21.3 Nadczynność przytarczyc, nieokreślonaE23.0 Niedoczynność przysadkiE23.1 Niedoczynność przysadki jatrogennaE23.3 Zaburzenia funkcji podwzgórza gdzie indziej niesklasyfikowaneE27.5 Nadczynność rdzenia nadnerczyE31.0 Wielogruczołowa niewydolność autoimmunologicznaE31.1 Wielogruczołowa nadczynnośćE34.0 Zespół rakowiakaE34.1 Inne nadmierne wydzielanie hormonów pochodzenia jelitowegoE34.2 Ektopowe wydzielanie hormonów, gdzie indziej niesklasyfikowaneE89.2 Niedoczynność przytarczyc po zabiegachE89.3 Niedoczynność przysadki po zabiegach

K16 Choroby przedniego płata przysadkia grupa bazowa

ICD-10D35.2 Nowotwór niezłośliwy (przysadka)E22.0 Akromegalia i gigantyzm przysadkowy

Strona 212 z 402

Page 213: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

E22.1 HiperprolaktynemiaE22.8 Inna postać nadczynności przysadkiE22.9 Nadczynność przysadki, nieokreślonaE23.0 Niedoczynność przysadkiE23.1 Niedoczynność przysadki jatrogennaE23.2 Moczówka prostaE23.3 Zaburzenia funkcji podwzgórza, gdzie indziej niesklasyfikowaneE23.6 Inne choroby przysadkiE24.0 Choroba Cushinga pochodzenia przysadkowegoE24.1 Zespół NelsonaE89.3 Niedoczynność przysadki po zabiegach

K26 Zaburzenia wodno-elektrolitowea grupa bazowa

ICD-10E22.2 Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznegoE23.2 Moczówka prostaE79.0 Hiperurikemia bez objawów zapalenia stawów i obecności guzków dnawychE83.4 Zaburzenia przemian magnezuE83.5 Zaburzenia przemian wapniaE86 Nadmierna utrata płynówE87.0 Hiperosmolarność i hiponatremiaE87.1 Hipoosmolarność i hiponatremiaE87.2 KwasicaE87.3 AlkalozaE87.4 Mieszane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowejE87.5 HiperkaliemiaE87.6 HipokaliemiaR29.0 Tężyczka

K27 Zaburzenia odżywieniaa grupa bazowa

ICD-10E40 KwashiorkorE41 Wyniszczenie z niedożywieniaE42 Kwashiorkor z wyniszczeniemE43 Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreśloneE44.0 Niedożywienie białkowo-energetyczne, umiarkowaneE44.1 Niedożywienie białkowo-energetyczne łagodneE45 Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznegoE46 Niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreśloneE50.0 Niedobor witaminy A z suchością spojówekE50.1 Niedobór witaminy A z plamkami Bitota i suchością spojówekE50.2 Niedobór witaminy A z suchością rogówekE50.3 Niedobór witaminy A z owrzodzeniem rogówki i suchością rogówekE50.4 Niedobór witaminy A z keratomalacjąE50.5 Niedobor witaminy A ze ślepotą nocną (kurzą, zmierzchowa)E50.6 Niedobór witaminy A z bliznami na skutek suchości rogówekE50.7 Inne cechy oczne niedoboru witaminy AE50.8 Inne objawy niedoboru witamaminy AE50.9 Niedobór witaminy A, nieokreślonyE51.1 Beri-beriE51.2 Encefalopatia WernickiegoE51.8 Inne objawy niedoboru tiaminyE51.9 Niedobór tiaminy, nieokreślonyE52 Niedobór niacyny [pellagra]E53.0 Niedobór ryboflawinyE53.1 Niedobór pirydoksynyE53.8 Niedobór innych określonych witamin z grupy B

Strona 213 z 402

Page 214: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

E53.9 Niedobór witamin z grupy B, nieokreślonyE54 Niedobór kwasu askorbinowegoE55.0 Krzywica, czynnaE55.9 Niedobór witaminy D, nieokreślonyE56.0 Niedobór witaminy EE56.1 Niedobór witaminy KE56.8 Niedobory innych witaminE56.9 Niedobór witamin, nieokreślonyE58 Niedobór pokarmowy wapniaE59 Niedobór pokarmowy selenuE60 Niedobór pokarmowy cynkuE61.0 Niedobór miedziE61.1 Niedobór żelazaE61.2 Niedobór magnezuE61.3 Niedobór manganuE61.4 Niedobór chromuE61.5 Niedobór molibdenuE61.6 Niedobór wanaduE61.7 Niedobór wielu elementów pokarmowychE61.8 Niedobór innych określonych elementów pokarmowychE61.9 Niedobór innych elementów pokarmowych, nieokreślonyE63.0 Niedobory niezbędnych kwasów tłuszczowych [EFA]E63.1 Zaburzenie bilansu składników pokarmowychE63.8 Inne określone niedobory pokarmoweE63.9 Inne niedobory pokarmowe, nieokreśloneE65 Otyłość miejscowaE66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energiiE66.1 Otyłość polekowaE66.8 Inne postacie otyłościE66.9 Otyłość, nieokreślonaE67.0 Hiperwitaminoza AE67.1 HiperkarotynemiaE67.2 Zespół przedawkowania witaminy B6E67.3 Hiperwitaminoza DE67.8 Inne określone hiperalimentacjeM83.0 Osteomalacja połogowaM83.1 Osteomalacja starczaM83.2 Osteomalacja dorosłych w następstwie upośledzonego wchłanianiaM83.3 Osteoporoza dorosłych będąca wynikiem nieprawidłowego odżywianiaM83.4 Choroba kości na skutek przewlekłego stosowania soli glinuM83.5 Inna osteomalacja dorosłych indukowana lekamiM83.8 Inna osteomalacja dorosłychM83.9 Nieokreślona osteomalacja dorosłychR63.0 AnoreksjaR63.2 PolifagiaR63.3 Trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienieR63.4 Nieprawidłowa utrata ciężaru ciałaR63.5 Nieprawidłowe zwiększenie ciężaru ciałaR63.8 Inne oznaki i objawy dotyczące odżywiania

K28 Wrodzone wady metabolicznea grupa bazowa

ICD-10E70.0 Klasyczna fenyloketonuriaE70.1 Inne hyperfenyloalaninemieE70.2 Zaburzenia przemian tyrozynyE70.3 Bielactwo [albinizm]E70.8 Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów aromatycznychE70.9 Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych, nieokreśloneE71.0 Choroba syropu klonowego

Strona 214 z 402

Page 215: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

E71.1 Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów rozgałęzionychE71.2 Zaburzenia przemiany aminokwasów rozgałęzionych, nieokreśloneE71.3 Zaburzenia przemian kwasów tłuszczowychE72.0 Zaburzenia transportu aminokwasówE72.1 Zaburzenia przemian aminokwasów zawierających siarkęE72.2 Zaburzenia przemian cyklu mocznikowegoE72.3 Zaburzenia metabolizmu lizyny i hydroksylizynyE72.4 Zaburzenia metabolizmu ornitynyE72.5 Zaburzenia przemian glicynyE72.8 Inne określone zaburzenia przemian aminokwasówE72.9 Zaburzenia przemian aminokwasów, nieokreśloneE73.0 Wrodzony niedobór laktazyE73.1 Wtórny niedobór laktazyE73.8 Inna nietolerancja laktozyE73.9 Nietolerancja laktozy, nieokreślonaE74.0 Choroba spichrzeniowa glikogenuE74.1 Zaburzenia przemian fruktozyE74.2 Zaburzenia metabolizmu galaktozyE74.3 Inne zaburzenia wchłaniania jelitowego węglowodanówE74.4 Zaburzenia przemiany pirogronianu i glukoneogenezyE74.8 Inne określone zaburzenia metabolizmu węglowodanówE74.9 Zaburzenia przemiany węglowodanów, nieokreśloneE76.0 Mukopolisacharydoza, typ IE76.1 Mukopolisacharydoza, typ IIE76.2 Inne mukopolisacharydozyE76.3 Mukopolisacharozy, nieokreśloneE76.8 Inne zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanówE76.9 Zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów, nieokreśloneE77.0 Zaburzenia post-translacyjnej modyfikacji enzymów lizosomalnychE77.1 Zaburzenia degradacji glikoproteinE77.8 Inne zaburzenia przemiany glikoproteinE77.9 Zaburzenia przemian glikoprotein, nieokreśloneE78.0 Czysta hypercholesterolemiaE78.1 Czysta hyperglicerydemiaE78.2 Hyperlipidemia mieszanaE78.3 HyperchylomikronemiaE78.4 Inne hyperlipidemieE78.5 Niedobór lipoproteinE78.8 Inne zaburzenia przemian lipidówE78.9 Zaburzenia przemian lipidów, nieokreśloneE79.1 Zespól Lesch-NyhanaE79.8 Inne zaburzenia przemian puryn i pirymidynE79.9 Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn, nieokreśloneE80.0 Porfiria erytropoetyczna dziedzicznaE80.1 Porfiria skórna, późnaE80.2 Porfirie inneE80.3 Defekty katalazy i peroksydazyE83.0 Zaburzenia przemian miedziE83.1 Zaburzenia przemiany żelazaE83.2 Zaburzenia przemian cynkuE83.3 Zaburzenia przemian fosforuE83.8 Inne zaburzenia przemiany mineralnejE83.9 Zaburzenia przemiany mineralnej, nieokreśloneE85.0 Skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna:E85.1 Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatycznaE85.2 Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślonaE85.3 Wtórne amyloidozy narządoweE85.4 Zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatychE85.8 Inne amyloidozyE85.9 Amyloidoza, nieokreślonaE88.0 Zaburzenia przemian białek osocza niesklasyfikowane gdzie indziej

Strona 215 z 402

Page 216: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

E88.1 Lipodystrofia, niesklasyfikowana gdzie indziejE88.2 Lipomatoza, niesklasyfikowana gdzie indziejE88.8 Inne określone zaburzenia metaboliczneE88.9 Zaburzenia metaboliczne, nieokreślone

K36 Cukrzyca ze stanami hipoglikemicznymia grupa bazowa

ICD-10E16.2 Hipoglikemia, nieokreślona

K37 Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymia grupa bazowa

ICD-10E10.0 Cukrzyca insulinozależna (ze śpiączką)E10.1 Cukrzyca insulinozależna (z kwasicą ketonową)E11.0 Cukrzyca insulinoniezależna (ze śpiączką)E11.1 Cukrzyca insulinoniezależna (z kwasicą ketonową)E12.0 Cukrzyca związana z niedożywieniem (ze śpiączką)E12.1 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z kwasicą ketonową)E13.0 Inne określone postacie cukrzycy (ze śpiączką)E13.1 Inne określone postacie cukrzycy (z kwasicą ketonową)E14.0 Cukrzyca nieokreślona (ze śpiączką)E14.1 Cukrzyca nieokreślona (z kwasicą ketonową)

K38 Cukrzyca i stany hiperglikemiczne innego pochodzeniaa grupa bazowa

ICD-10E10.6 Cukrzyca insulinozależna (z innymi określonymi powikłaniami)E10.7 Cukrzyca insulinozależna (z wieloma powikłaniami)E10.8 Cukrzyca insulinozależna (z nieokreślonymi powikłaniami)E10.9 Cukrzyca insulinozależna (bez powikłań)E11.6 Cukrzyca insulinoniezależna (z innymi określonymi powikłaniami)E11.7 Cukrzyca insulinoniezależna (z wieloma powikłaniami)E11.8 Cukrzyca insulinoniezależna (z nieokreślonymi powikłaniami)E11.9 Cukrzyca insulinoniezależna (bez powikłań)E12.6 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z innymi określonymi powikłaniami)E12.7 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z wieloma powikłaniami)E12.8 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z nieokreślonymi powikłaniami)E12.9 Cukrzyca związana z niedożywieniem (bez powikłań)E13.6 Inne określone postacie cukrzycy (z innymi określonymi powikłaniami)E13.7 Inne określone postacie cukrzycy (z wieloma powikłaniami)E13.8 Inne określone postacie cukrzycy (z nieokreślonymi powikłaniami)E13.9 Inne określone postacie cukrzycy (bez powikłań)E14.6 Cukrzyca nieokreślona (z innymi określonymi powikłaniami)E14.7 Cukrzyca nieokreślona (z wieloma powikłaniami)E14.8 Cukrzyca nieokreślona (z nieokreślonymi powikłaniami)E14.9 Cukrzyca nieokreślona (bez powikłań)

K39 Stopa cukrzycowa

u wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań K39 i rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej K5

ICD-10E10.0 Cukrzyca insulinozależna (ze śpiączką)E10.1 Cukrzyca insulinozależna (z kwasicą ketonową)E10.5 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)E10.6 Cukrzyca insulinozależna (z innymi określonymi powikłaniami)E10.7 Cukrzyca insulinozależna (z wieloma powikłaniami)

Strona 216 z 402

Page 217: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

E10.8 Cukrzyca insulinozależna (z nieokreślonymi powikłaniami)E10.9 Cukrzyca insulinozależna (bez powikłań)E11.0 Cukrzyca insulinoniezależna (ze śpiączką)E11.1 Cukrzyca insulinoniezależna (z kwasicą ketonową)E11.5 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)E11.6 Cukrzyca insulinoniezależna (z innymi określonymi powikłaniami)E11.7 Cukrzyca insulinoniezależna (z wieloma powikłaniami)E11.8 Cukrzyca insulinoniezależna (z nieokreślonymi powikłaniami)E11.9 Cukrzyca insulinoniezależna (bez powikłań)E12.0 Cukrzyca związana z niedożywieniem (ze śpiączką)E12.1 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z kwasicą ketonową)E12.5 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)E12.6 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z innymi określonymi powikłaniami)E12.7 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z wieloma powikłaniami)E12.8 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z nieokreślonymi powikłaniami)E12.9 Cukrzyca związana z niedożywieniem (bez powikłań)E13.0 Inne określone postacie cukrzycy (ze śpiączką)E13.1 Inne określone postacie cukrzycy (z kwasicą ketonową)E13.5 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)E13.6 Inne określone postacie cukrzycy (z innymi określonymi powikłaniami)E13.7 Inne określone postacie cukrzycy (z wieloma powikłaniami)E13.8 Inne określone postacie cukrzycy (z nieokreślonymi powikłaniami)E13.9 Inne określone postacie cukrzycy (bez powikłań)E14.0 Cukrzyca nieokreślona (ze śpiączką)E14.1 Cukrzyca nieokreślona (z kwasicą ketonową)E14.5 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)E14.6 Cukrzyca nieokreślona (z innymi określonymi powikłaniami)E14.7 Cukrzyca nieokreślona (z wieloma powikłaniami)E14.8 Cukrzyca nieokreślona (z nieokreślonymi powikłaniami)E14.9 Cukrzyca nieokreślona (bez powikłań)

K46 Ciężkie choroby tarczycye wymaga wskazania procedury z listy procedur K46 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań K46

ICD-992.283 Wstrzyknięcie/ inscilacja izotopu dożylnie99.291 Podanie dożylne tyreostatyków

ICD-10E04.0 Wole nietoksyczne, rozlaneE04.1 Guzek tarczycy pojedynczy, nietoksycznyE04.2 Wole wieloguzkowe, nietoksyczneE05.0 Tyreotoksykoza z rozlanym wolemE05.1 Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiemE05.2 Tyreotoksykoza w wolem wieloguzkowym, toksycznymE05.3 Tyreotoksykoza wywołana ektopowymi guzkami tkanki tarczycyE05.8 Inne tyreotoksykozyE05.9 Tyreotoksykoza, nieokreślonaE06.3 Zapalenie tarczycy autoimmunologiczneE06.4 Zapalenie tarczycy polekowe

K47 Choroby tarczycya grupa bazowa

ICD-10E00.0 Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ neurologicznyE00.1 Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ obrzęku śluzowategoE00.2 Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ mieszanyE00.9 Wrodzony zespół niedoboru jodu, nieokreślonyE01.0 Rozlane (endemiczne) wole z powodu niedoboru joduE01.1 Wieloguzkowe (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu

Strona 217 z 402

Page 218: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

E01.2 Wole z powodu niedoboru jodu (endemiczne), nieokreśloneE01.8 Inne choroby tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczynE02 Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru joduE03.0 Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem rozlanymE03.1 Wrodzona niedoczynność tarczycy bez wolaE03.2 Niedoczynność tarczycy w wyniku zastosowanego leczenia lub innych egzogennych substancjiE03.3 Niedoczynność tarczycy po przebytej infekcjiE03.4 Zanik tarczycy (nabyty)E03.5 Śpiączka w obrzęku śluzowatymE03.8 Inne określone postacie niedoczynności tarczycyE03.9 Niedoczynność tarczycy, nieokreślonaE04.0 Wole nietoksyczne, rozlaneE04.1 Guzek tarczycy pojedynczy, nietoksycznyE04.2 Wole wieloguzkowe, nietoksyczneE04.8 Wole nietoksyczne, inne określoneE04.9 Wole nietoksyczne, nieokreśloneE05.0 Tyreotoksykoza z rozlanym wolemE05.1 Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiemE05.2 Tyreotoksykoza w wolem wieloguzkowym, toksycznymE05.3 Tyrotoksykoza wywołana ektopowymi guzkami tkanki tarczycyE05.4 Tyreotoksykoza wywołana sztucznieE05.5 Przełom tarczycowyE05.8 Inne tyreotoksykozyE05.9 Tyreotoksykoza, nieokreślonaE06.0 Zapalenie tarczycy ostreE06.1 Zapalenie tarczycy podostreE06.2 Zapalenie tarczycy przewlekle z przemijającą tyreotoksykoząE06.3 Zapalenie tarczycy autoimmunologiczneE06.4 Zapalenie tarczycy polekoweE06.5 Zapalenia tarczycy przewlekłe, inneE06.9 Zapalenie tarczycy, nieokreśloneE07.1 Wole związane z dyshormonoząE07.8 Inne, określone choroby tarczycyE07.9 Choroby tarczycy, nieokreśloneE89.0 Niedoczynność tarczycy po zabiegachR94.6 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych tarczycyS11.1 Otwarta rana obejmująca gruczoł tarczowy

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10E35.0 Zaburzenia czynności tarczycy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych

K48 Orbitopatia tarczycowa - terapia przeciwzapalna i przygotowanie do radioterapii i leczenia dekompresyjnego

u wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań K48 oraz rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej K7

ICD-10E04.0 Wole nietoksyczne, rozlaneE04.2 Wole wieloguzkowe, nietoksyczneE05.0 Tyreotoksykoza z rozlanym wolemE05.2 Tyreotoksykoza w wolem wieloguzkowym, toksycznymE06.3 Zapalenie tarczycy autoimmunologiczneE06.4 Zapalenie tarczycy polekowe

K53 Nadczynność gruczołów dokrewnych poza hiperprolaktynemią, nadczynnością tarczycy i guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego i układu oddechowegoe wymagane wskazanie procedury z listy procedur K53 i rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań K53

ICD-907.191 Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami

Strona 218 z 402

Page 219: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

07.192 Testy stymulacji lub hamowania po podaniu lub odstawieniu odpowiednich hormonów obwodowych lub ich analogów07.193 Hormonalne testy dynamiczne z zastosowaniem stymulacji/ hamowania farmakologicznego07.199 Hormonalne testy dynamiczne, inne07.194 Ocena rytmu dobowego wydzielania hormonów99.971 Leczenie hyperkortyzolemii lekami hamującymi sterydogenezę99.972 Leczenie farmakologiczne ciężkiej hyperkalcemii

ICD-10D35.0 Nowotwór niezłośliwy (nadnercza)D35.1 Nowotwór niezłośliwy (przytarczyce)D35.2 Nowotwór niezłośliwy (przysadka)D35.5 Nowotwór niezłośliwy (kłębek szyjny)D35.6 Nowotwór niezłośliwy (ciała przyaortalne i inne ciała przyzwojowe)D35.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego)D35.8 Nowotwór niezłośliwy (zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego)D35.9 Nowotwór niezłośliwy (gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony)E16.9 Zaburzenia wydzielania wewnętrzego trzustki, nieokreśloneE21.0 Pierwotna nadczynność przytarczyc E21.1 Wtórna nadczynność przytarczyc nigdzie indziej niesklasyfikowanaE21.2 Nadczynność przytarczyc, innaE21.3 Nadczynność przytarczyc, nieokreślonaE21.4 Inne określone choroby przytarczycE21.5 Choroby przytarczyc, nieokreśloneE22.0 Akromegalia i gigantyzm przysadkowyE22.2 Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznegoE22.8 Inna postać nadczynności przysadkiE22.9 Nadczynność przysadki, nieokreślonaE23.3 Zaburzenia funkcji podwzgórza, gdzie indziej niesklasyfikowaneE23.6 Inne choroby przysadkiE24.0 Choroba Cushinga pochodzenia przysadkowegoE24.1 Zespół NelsonaE24.3 Zespół zależny od ektopowego wydzielania ACTHE24.8 Zespół Cushinga, innyE24.9 Zespół CushingaE25.0 Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymówE25.8 Zespoły nadnerczowo-płciowe, inneE25.9 Zespół nadnerczowo-płciowy, nieokreślonyE26.0 Pierwotny hiperaldosteronizmE26.1 Wtórny hiperaldosteronizmE26.8 Inne zespoły z hiperaldosteronizmemE26.9 Hiperaldosteronizm, nieokreślonyE27.0 Inne zespoły z nadczynnością kory nadnerczyE27.5 Nadczynność rdzenia nadnerczyE27.8 Inne określone choroby nadnerczy E28.0 Nadmiar estrogenów (hiperestrogenizm)E28.1 Nadmiar androgenów (hiperandrogenizm)E28.8 Inne zaburzenia czynności jajników E29.0 Nadczynność jąderE29.8 Inne zaburzenia czynności jąder E30.1 Przedwczesne pokwitanieE34.2 Ektopowe wydzielanie hormonów, gdzie indziej niesklasyfikowaneE34.8 Inne określone zaburzenia wewnątrzwydzielnicze

K54 Autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe

u wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań K54 i rozpoznania współistniejącego z listy rozpoznań K54

ICD-10E05.0 Tyreotoksykoza z rozlanym wolemE05.1 Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiemE05.2 Tyreotoksykoza w wolem wieloguzkowym, toksycznym

Strona 219 z 402

Page 220: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

E05.3 Tyreotoksykoza wywołana ektopowymi guzkami tkanki tarczycyE05.8 Inne tyreotoksykozyE05.9 Tyreotoksykoza, nieokreślonaE06.3 Zapalenie tarczycy autoimmunologiczneE10.0 Cukrzyca insulinozależna (ze śpiączką)E10.1 Cukrzyca insulinozależna (z kwasicą ketonową)E10.2 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi)E10.3 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami ocznymi)E10.4 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi)E10.5 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krązenia obwodowego)E10.6 Cukrzyca insulinozależna (z innymi określonymi powikłaniami)E10.7 Cukrzyca insulinozależna (z wieloma powikłaniami)E10.8 Cukrzyca insulinozależna (z nieokreślonymi powikłaniami)E10.9 Cukrzyca insulinozależna (bez powikłań)E20.0 Niedoczynność przytarczyc idiopatycznaE27.1 Pierwotna niedoczynność kory nadnerczyE28.3 Pierwotna niewydolność jajnikówE31.0 Wielogruczołowa niedoczynność autoimmunologiczna

K55 Raki gruczołów dokrewnych z zaburzeniami czynności hormonalnej, nowotworowe zespoły wielogruczołowe oraz ektopowe wydzielanie hormonów z wyłaczeniem guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego i układu oddechowego

n wymagane wskazanie procedury z listy procedur K53 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań K55 i rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej K8

ICD-10C56 Nowotwór złośliwy jajnikaC62.9 Nowotwór złośliwy (jądro, nieokreślone)C73 Nowotwór złośliwy tarczycyC74.0 Nowotwór złośliwy (kora nadnerczy)C74.1 Nowotwór złośliwy (rdzeń nadnerczy)C74.9 Nowotwór złośliwy (nadnercze nieokreślone)C75.0 Nowotwór złośliwy (gruczoł przytarczowy)C75.1 Nowotwór złośliwy (przysadka gruczołowa)C75.4 Nowotwór złośliwy (kłębek szyjny)C75.5 Nowotwór złośliwy (ciała przyaortalne i inne ciała przyzwojowe)C75.8 Nowotwór złośliwy (zajęcie wielu gruczołów dokrewnych, nieokreślone)C75.9 Nowotwór złośliwy (gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony)D09.3 Rak in situ (tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego)E34.2 Ektopowe wydzielanie hormonów, gdzie indziej niesklasyfikowane

K56 Guzy złośliwe gruczołów dokrewnych bez zaburzeń czynności hormonalnej e wymagane wskazanie procedury z listy procedur K53 i rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań K56

ICD-10C73 Nowotwór złośliwy tarczycyC74.0 Nowotwór złośliwy (kora nadnerczy)C74.1 Nowotwór złośliwy (rdzeń nadnerczy)C74.9 Nowotwór złośliwy (nadnercze nieokreślone)C75.0 Nowotwór złośliwy (gruczoł przytarczowy)C75.1 Nowotwór złośliwy (przysadka gruczołowa)C75.4 Nowotwór złośliwy (kłębek szyjny)C75.5 Nowotwór złośliwy (ciała przyaortalne i inne ciała przyzwojowe)C75.8 Nowotwór złośliwy (zajęcie wielu gruczołów dokrewnych, nieokreślone)C75.9 Nowotwór złośliwy (gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony)

K57 Guzy neuroendokrynnee wymagane wskazanie procedury z listy procedur K53 i rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań K57

ICD-10C16.0 Nowotwór złośliwy (wpust)

Strona 220 z 402

Page 221: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

C16.1 Nowotwór złośliwy (dno żołądka)C16.2 Nowotwór złośliwy (trzon żołądka)C16.3 Nowotwór złośliwy (ujście odźwiernika)C16.4 Nowotwór złośliwy (odźwiernik)C16.5 Nowotwór złośliwy (krzywizna mniejsza żołądka, nieokreślona)C16.6 Nowotwór złośliwy (krzywizna większa żołądka, nieokreślona)C16.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żołądka)C16.9 Nowotwór złośliwy (żołądek, nieokreślony)C17.0 Nowotwór złośliwy (dwunastnica)C17.1 Nowotwór złośliwy (jelito czcze)C17.2 Nowotwór złośliwy (jelito kręte)C17.3 Nowotwór złośliwy (uchyłek Meckela)C17.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego)C17.9 Nowotwór złośliwy (jelito cienkie, nieokreślone)C18.0 Nowotwór złośliwy (jelito ślepe)C18.1 Nowotwór złośliwy (wyrostek robaczkowy)C18.2 Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca)C18.3 Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe)C18.4 Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna)C18.5 Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe)C18.6 Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca)C18.7 Nowotwór złośliwy (esica)C18.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy)C18.9 Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona)C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczegoC20 Nowotwór złośliwy odbytnicyC25.4 Nowotwór złośliwy (część wewnątrzwydzielnicza trzustki)C34.0 Nowotwór złośliwy (oskrzele główne)C34.1 Nowotwór złośliwy (płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne)C34.2 Nowotwór złośliwy (płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe)C34.3 Nowotwór złośliwy (płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne)C34.9 Nowotwór złośliwy (oskrzele lub płuco, nieokreślone)C37 Nowotwór złośliwy grasicyC56 Nowotwór złośliwy jajnikaC80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowieniaD00.2 Rak in situ (żołądek)D01.0 Rak in situ (okrężnica)D01.1 Rak in situ (zgięcie esiczo-odbytnicze)D01.2 Rak in situ (odbytnica)D02.2 Rak in situ (oskrzela i płuca)D12.0 Nowotwór niezłośliwy (jelito ślepe)D12.1 Nowotwór niezłośliwy (wyrostek robaczkowy)D12.2 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica wstępująca)D12.3 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica poprzeczna)D12.4 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica zstępująca)D12.5 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica esowata)D12.6 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica, nieokreślona)D12.7 Nowotwór niezłośliwy (zgięcie esiczo-odbytnicze)D12.8 Nowotwór niezłośliwy (odbytnica)D13.1 Nowotwór niezłośliwy (żołądek)D13.2 Nowotwór niezłośliwy (dwunastnica)D13.3 Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jelita cienkiego)D13.6 Nowotwór niezłośliwy (trzustka)D13.7 Nowotwór niezłośliwy (wyspy trzustki)D14.3 Nowotwór niezłośliwy (oskrzela i płuca)D15.0 Nowotwór niezłośliwy (grasica)D27 Nowotwór niezłośliwy jajnikaD37.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (żołądek)D37.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jelito cienkie)D37.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jelio ślepe)D37.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (okrężnica)

Strona 221 z 402

Page 222: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

D37.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (odbytnica)D38.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (grasica)E15 Śpiączka hipoglikemiczna, niecukrzycowaE16.1 Inne hipoglikemieE16.2 Hipoglikemia, nieokreślonaE16.3 Nadmierne wydzielanie glukagonuE34.0 Zespół rakowiakaE34.1 Inne nadmierne wydzielanie hormonów pochodzenia jelitowegoE34.2 Ektopowe wydzielanie hormonów, gdzie indziej niesklasyfikowane

K58 Nowotwory endokrynne poza przysadkąa grupa bazowa

ICD-10C73 Nowotwór złośliwy tarczycyC74.0 Nowotwór złośliwy (kora nadnerczy)C74.9 Nowotwór złośliwy (nadnercze, nieokreślone)C75.9 Nowotwór złośliwy (gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony)C79.7 Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczyD09.3 Rak in situ (tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego)D13.7 Nowotwór niezłośliwy (wyspy trzustki)D35.0 Nowotwór niezłośliwy (nadnercza)D35.1 Nowotwór niezłośliwy (przytarczyce)D35.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego)D35.8 Nowotwór niezłośliwy (zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego)D35.9 Nowotwór niezłośliwy (gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony)D44.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tarczyca)D44.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nadnercza)D44.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przytarczyce)D44.8 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego)D44.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (gruczoły wydzielania wewnętrznego, nieokreślone)E21.0 Pierwotna nadczynność przytarczycE21.2 Nadczynność przytarczyc, innaE21.3 Nadczynność porzytarczyc, nieokreślonaE21.4 Inne określone choroby przytarczycE21.5 Choroby przytarczyc, nieokreśloneE24.3 Zespół zależny od ektopowego wydzielania ACTHE26.0 Pierwotny hiperaldosteronizmE34.0 Zespół rakowiaka

K59 Inne choroby układu wydzielania wewnętrznegoa grupa bazowa

ICD-10E16.0 Polekowa hipoglikemia bez śpiączkiE16.1 Inne hipoglikemieE16.8 Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustkiE16.9 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki, nieokreśloneE20.0 Niedoczynność przytarczyc idiopatycznaE20.1 Rzekoma niedoczynność przytarczycE20.8 Niedoczynność przytarczyc, innaE20.9 Niedoczynnośc przytarczyc, nieokreślonaE21.1 Wtórna nadczynność przytarczyc, nigdzie indziej niesklasyfikowanaE24.2 Polekowy zespół CushingaE24.4 Zespół pseudo-Cushinga u alkoholikówE24.8 Zespół Cushinga, innyE24.9 Zespół Cushinga, nieokreślonyE25.0 Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymówE25.8 Zespoły nadnerczowo-płciowe, inneE25.9 Zespół nadnerczowo-płciowym, nieokreślonyE26.1 Wtórny hiperaldosteronizm

Strona 222 z 402

Page 223: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

E26.8 Inne zespoły z hiperaldosteronizmemE26.9 Hiperaldosteronizm, nieokreślonyE27.0 Inne zespoły z nadczynnością kory nadnerczyE27.1 Pierwotna niewydolność kory nadnerczyE27.2 Przełom addisonoidalnyE27.3 Niedoczyność kory nadnerczy polekowaE27.4 Inne i nieokreślone przyczyny niedoczynności kory nadnerczyE27.5 Nadczynność rdzenia nadnerczyE27.8 Inne określone choroby nadnerczyE27.9 Choroby nadnerczy, nieokreśloneE30.0 Opóźnione pokwitanieE30.1 Przedwczesne pokwitanieE30.8 Inne zaburzenia pokwitaniaE30.9 Zaburzenia pokwitania, nieokreśloneE31.0 Wielogruczołowa niewydolność autoimmunologicznaE31.1 Wielogruczołowa nadczynnośćE31.8 Inne zaburzenia wielogruczołoweE31.9 Wielogruczołowe zaburzenia, nieokreśloneE34.1 Inne nadmierne wydzielanie hormonów pochodzenia jelitowegoE34.2 Ektopowe wydzielanie hormonów, gdzie indziej niesklasyfikowaneE34.3 Karłowatość, gdzie indziej niesklasyfikowanaE34.4 Konstytucjonalny wysoki wzrostE34.8 Inne określone zaburzenia wewnątrzwydzielniczeE34.9 Zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, nieokreśloneE89.1 Hipoinsulinemia po zabiegachE89.2 Niedoczynność przytarczyc po zabiegachE89.6 Niedoczynność kory (rdzenia) nadnerczy po zabiegachE89.8 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczneE89.9 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, nieokreśloneQ77.1 Karłowatość, postać śmiertelna (thanatophoric short stature)Q89.1 Wrodzone wady rozwojowe nadnerczyQ89.2 Wrodzone wady rozwojowe innych gruczołów dokrewnychR62.0 Opóźnienie etapów rozwoju fizjologicznegoR62.8 Inne braki w porównaniu do oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego:R62.9 Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizycznego, nieokreślonyR94.7 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10E35.1 Zaburzenia czynności nadnerczy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanychE35.8 Inne zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanychE90 Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w chorobach gdzie indziej niesklasyfikowanych

K63 Kwalifikacja do leczenia jodem radioaktywnym raka tarczycy lub ocena skuteczności leczenia z zastosowaniem rekombinowanego TSH [rhTSH] g wymagane wskazanie procedury z listy dodatkowej K3, procedury z listy dodatkowej K6 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań K63

ICD-10C73 Nowotwór złośliwy tarczycyD09.3 Rak in situ (tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego)

K64 Leczenie radioizotopowe nowotworów z zastosowanierm 131 I - meta-jodo-benzyl guanidyny (131 I-MIBG) g wymagane wskazanie procedury z listy procedur K64, procedury z listy dodatkowej K3 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań K64

ICD-992.291 Leczenie radioizotopowe nowotworów z zastosowanierm 131 I - meta-jodo-benzyl guanidyny (131 I-MIBG)

ICD-10

Strona 223 z 402

Page 224: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

C16.0 Nowotwór złośliwy (wpust)C16.1 Nowotwór złośliwy (dno żołądka)C16.2 Nowotwór złośliwy (trzon żołądka)C16.3 Nowotwór złośliwy (ujście odźwiernika)C16.4 Nowotwór złośliwy (odźwiernik)C16.5 Nowotwór złośliwy (krzywizna mniejsza żołądka, nieokreślona)C16.6 Nowotwór złośliwy (krzywizna większa żołądka, nieokreślona)C16.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żołądka)C16.9 Nowotwór złośliwy (żołądek, nieokreślony)C17.0 Nowotwór złośliwy (dwunastnica)C17.1 Nowotwór złośliwy (jelito czcze)C17.2 Nowotwór złośliwy (jelito kręte)C17.3 Nowotwór złośliwy (uchyłek Meckela)C17.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego)C17.9 Nowotwór złośliwy (jelito cienkie, nieokreślone)C18.0 Nowotwór złośliwy (jelito ślepe)C18.1 Nowotwór złośliwy (wyrostek robaczkowy)C18.2 Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca)C18.3 Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe)C18.4 Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna)C18.5 Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe)C18.6 Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca)C18.7 Nowotwór złośliwy (esica)C18.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy)C18.9 Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona)C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczegoC20 Nowotwór złośliwy odbytnicyC25.4 Nowotwór złośliwy (część wewnątrzwydzielnicza trzustki)C34.0 Nowotwór złośliwy (oskrzele główne)C34.1 Nowotwór złośliwy (płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne)C34.2 Nowotwór złośliwy (płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe)C34.3 Nowotwór złośliwy (płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne)C34.9 Nowotwór złośliwy (oskrzele lub płuco, nieokreślone)C37 Nowotwór złośliwy grasicyC47.4 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe klatki piersiowej)C47.5 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe miednicy)C47.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonimocznego układu nerwowego)C47.9 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe i autonimoczny układ nerwowy, nieokreślone)C56 Nowotwór złośliwy jajnikaC73 Nowotwór złośliwy tarczycyC74.1 Nowotwór złośliwy (rdzeń nadnerczy)C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowieniaD00.2 Rak in situ (żołądek)D01.0 Rak in situ (okrężnica)D01.1 Rak in situ (zgięcie esiczo-odbytnicze)D01.2 Rak in situ (odbytnica)D02.2 Rak in situ (oskrzela i płuca)D09.3 Rak in situ (tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego)

listy dodatkowe do sekcji K

K1

ICD-940.31 Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych40.32 Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej40.40 Radykalna dissekcja szyi - inne40.41 Jednostronna radykalna dissekcja szyi40.42 Obustronna radykalna dissekcja szyi40.50 Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych - inne40.51 Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych

Strona 224 z 402

Page 225: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

40.53 Doszczętne wycięcie biodrowych węzłów chłonnych40.54 Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych40.59 Doszczętne wycięcie innych węzłów chłonnych

K2

ICD-9

06.11 Zamknięta [przezskórna] [igłowa] biopsja tarczycy06.12 Otwarta biopsja tarczycy87.03 Komputerowa tomografia głowy i/lub szyi87.41 Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej92.011 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - podanie Jodu 131

K3

ICD-988.713 USG tarczycy/ przytarczyc92.011 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - podanie Jodu 13192.18 Scyntygrafia całego ciała92.19 Scyntygrafia w innych umiejscowieniach

K4

ICD-10R57.8 Wstrząs innyR57.9 Wstrząs nieokreślony

K5

ICD-10L97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej

K6

ICD-999.291 Podanie dożylne tyreostatyków99.292 Podanie znakowanych peptydów99.293 Wstrzyknięcie rekombinowanych białek99.294 Podanie znakowanych przeciwciał99.992 Podanie doustne tyreostatyków

K7

ICD-10H06.2 Wytrzeszcz w zaburzeniach czynności tarczycy

K8

ICD-10E07.0 Nadmierne wydzielanie kalcytoninyE21.0 Pierwotna nadczynność przytarczycE22.0 Akromegalia i gigantyzm przysadkowyE22.1 HiperprolaktynemiaE22.2 Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznegoE22.8 Inna postać nadczynności przysadkiE22.9 Nadczynność przysadki, nieokreślonaE24.0 Choroba Cushinga pochodzenia przysadkowegoE24.3 Zespół zależny od ektopowego wydzielania ACTHE24.8 Zespół Cushinga, innyE24.9 Zespół Cushinga

Strona 225 z 402

Page 226: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

E26.0 Pierwotny hiperaldosteronizmE27.0 Inne zespoły z nadczynnością kory nadnerczyE27.5 Nadczynność rdzenia nadnerczyE27.8 Inne określone choroby nadnerczyE28.0 Nadmiar estrogenów (hiperestrogenizm)E28.1 Nadmiar androgenów (hiperandrogenizm)E30.1 Przedwczesne pokwitanieE31.1 Wielogruczołowa nadczynnośćE31.8 Inne zaburzenia wielogruczołoweE31.9 Zaburzenia wielogruczołowe, nieokreśloneE34.8 Inne określone zaburzenia wewnątrzwydzielniczeE34.9 Zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, nieokreślone

L Choroby układu moczowo - płciowego

L01 Kompleksowe otwarte zabiegi nereke wymagane wskazanie procedury z listy procedur L01 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań L01

ICD-955.511 Wycięcie nerki wraz z moczowodem i częścią pęcherza wokół ujścia moczowodowego55.512 Całkowite jednostronne wycięcie nerki55.519 Wycięcie nerki i moczowodu (nefroureterektomia) - inne55.52 Wycięcie nerki jedynej55.53 Wycięcie nerki przeszczepionej55.54 Obustronne wycięcie nerek55.85 Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia)55.861 Zespolenie kielichowo miedniczkowo-moczowodowe55.862 Zespolenie miedniczkowo-moczowodowo-pęcherzowe

ICD-10C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowejC65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowejQ60.0 Agenezja nerki, jednostronnaQ60.1 Agenezja nerki, obustronnaQ60.2 Agenezja nerki, nieokreślonaQ60.3 Niedorozwój nerki, jednostronnyQ60.4 Niedorozwój nerki, obustronnyQ60.5 Niedorozwój nerek, nieokreślonyQ60.6 Zespół PotteraQ61.0 Wrodzona torbiel nerkiQ61.1 Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcegoQ61.2 Wielotorbielowatość nerek, typu dorosłegoQ61.3 Wielotorbielowatość nerek, nieokreślonaQ61.4 Dysplazja nerekQ61.6 Rdzeniowa torbielowatość nerekQ61.8 Inne torbielowate choroby nerekQ61.9 Choroba torbielowata nerek, nieokreślonaQ62.0 Wrodzone wodonerczeQ63.0 Nerka dodatkowaQ63.1 Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerekQ63.2 Nerka przemieszczona (ektopowa)Q63.3 Nerka olbrzymia lub hyperplastycznaQ63.8 Inna określona wada rozwojowa nerkiQ63.9 Wrodzona wada rozwojowa nerki, nieokreślona

L02 Duże otwarte zabiegi nereka grupa bazowa

ICD-955.41 Wycięcie kielicha nerkowego55.42 Klinowa resekcja nerki

Strona 226 z 402

Page 227: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

55.49 Częściowe wycięcie nerki - inne55.511 Wycięcie nerki wraz z moczowodem i częścią pęcherza wokół ujścia moczowodowego55.512 Całkowite jednostronne wycięcie nerki55.519 Wycięcie nerki i moczowodu (nefroureterektomia) - inne55.52 Wycięcie nerki jedynej55.53 Wycięcie nerki przeszczepionej55.54 Obustronne wycięcie nerek55.81 Zeszycie rany nerki55.861 Zespolenie kielichowo miedniczkowo-moczowodowe55.862 Zespolenie miedniczkowo-moczowodowo-pęcherzowe55.863 Zespolenie moczowodowo-kielichowe55.87 Naprawa połączenia miedniczkowo-moczowodowego

L03 Średnie otwarte zabiegi nereka grupa bazowa

ICD-955.011 Opróżnienie torbieli nerki55.013 Usunięcie kamienia przez nacięcie miąższu nerkowego (nefrolitotomia)55.112 Usunięcie kamienia przez pielotomię (pielolitotomia)55.24 Otwarta biopsja nerki55.31 Marsupializacja torbieli nerki55.391 Obliteracja uchyłka kielicha nerkowego55.399 Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany bądź tkanki nerki - inne55.7 Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja)55.84 Zniesienie skrętu szypuły nerki55.911 Kapsulektomia nerki55.912 Dekortykacja nerki59.91 Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej

L05 Duże endoskopowe zabiegi nerekg wymagane wskazanie procedury z listy procedur L05, rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej L1 oraz procedury z listy dodatkowej L2

ICD-955.011 Opróżnienie torbieli nerki55.013 Usunięcie kamienia przez nacięcie miąższu nerkowego (nefrolitotomia)55.031 Przezskórne (nefroskopowe) usunięcie kamienia z nerki55.032 Przezskórne (nefroskopowe) wydobycie kamienia z nerki za pomocą koszyczka55.033 Przezskórne (nefroskopowe) wydobycie kamienia z nerki za pomocą kleszczyków55.034 Przezskórne (nefroskopowe) usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej przez przetokę miedniczkową (pielostolitotomia)55.041 Przezskórna nefrostomia z kruszeniem kamienia metodą ultradźwiękową i endoskopowym usunięciem jego fragmentów (PCNL)55.042 Przezskórna nefrostomia z kruszeniem kamienia metodą ultradźwiękową i umieszczeniem cewnika w moczowodzie pod kontrolą fluoroskopową55.41 Wycięcie kielicha nerkowego55.42 Klinowa resekcja nerki55.49 Częściowe wycięcie nerki - inne55.55 Laparoskopowe wycięcie nerki55.7 Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja)55.81 Zeszycie rany nerki55.82 Zamknięcie nefrostomii-pielostomii55.83 Zamknięcie innej przetoki nerkowej55.84 Zniesienie skrętu szypuły nerki55.85 Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia)55.861 Zespolenie kielichowo miedniczkowo-moczowodowe55.862 Zespolenie miedniczkowo-moczowodowo-pęcherzowe55.863 Zespolenie moczowodowo-kielichowe55.87 Naprawa połączenia miedniczkowo-moczowodowego55.911 Kapsulektomia nerki55.912 Dekortykacja nerki59.01 Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym

Strona 227 z 402

Page 228: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

59.03 Uwolnienie zrostów okołonerkowych lub okołomoczowodowych laparoskopowo59.91 Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej

L06 Średnie endoskopowe zabiegi nerekg wymagane wskazanie procedury z listy procedur L06, rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej L1 oraz procedury z listy dodatkowej L2

ICD-955.02 Nefrostomia55.12 Pielostomia55.21 Nefroskopia55.22 Pieloskopia55.231 Przezskórna igłowa biopsja nerki55.29 Inne zabiegi diagnostyczne nerki55.391 Obliteracja uchyłka kielicha nerkowego55.399 Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany bądź tkanki nerki - inne55.921 Nakłucie i opróżnienie torbieli nerki55.95 Miejscowe płukanie układu kielichowo-miedniczkowego59.09 Inne nacięcie tkanki okołonerkowej lub okołomoczowodowej59.21 Biopsja tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej

L07 Zakażenia nerek lub dróg moczowycha grupa bazowa

ICD-10A54.2 Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowegoA98.5 Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowymB65.0 Schistosomoza wywołana przez Schistosoma hematobium (przywra krwi)N10 Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerekN11.0 Niezaporowe przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek związane z odpływemN11.1 Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek związane z przeszkodą dla odpływu moczuN11.8 Inne przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerekN11.9 Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, nieokreśloneN13.6 RoponerczeN15.1 Ropień nerkowy i okołonerkowyN15.9 Choroba cewkowo-śródmiąższowa nerek, nieokreśloneN30.0 Ostre zapalenie pęcherza moczowegoN30.1 Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (przewlekłe)N30.2 Inne przewlekłe zapalenie pęcherza moczowegoN30.3 Zapalenie trójkąta pęcherza moczowegoN30.4 Popromienne zapalenie pęcherza moczowegoN30.8 Inne zapalenie pęcherza moczowegoN30.9 Zapalenie pęcherza moczowego, nieokreśloneN34.0 Ropień cewki moczowejN34.1 Nieswoiste zapalenie cewki moczowejN34.2 Inne zapalenie cewki moczowejN34.3 Zespół cewkowy, nieokreślonyN39.0 Zakażenie układu moczowego w części nieokreślonej

L08 Nowotwory nerek i dróg moczowycha grupa bazowa

ICD-10C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowejC65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowejC66 Nowotwór złośliwy moczowoduC67.0 Nowotwór złośliwy (trójkąt pęcherza moczowego)C67.1 Nowotwór złośliwy (szczyt pęcherza moczowego)C67.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna pęcherza moczowego)C67.3 Nowotwór złośliwy (ściana przednia pęcherza moczowego)

Strona 228 z 402

Page 229: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

C67.4 Nowotwór złośliwy (ściana tylna pęcherza moczowego)C67.5 Nowotwór złośliwy (szyja pęcherza moczowego)C67.6 Nowotwór złośliwy (ujście moczowodu)C67.7 Nowotwór złośliwy (moczownik)C67.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego)C67.9 Nowotwór złośliwy (pęcherz moczowy, nieokreślony)C68.0 Nowotwór złośliwy (cewka moczowa)C68.1 Nowotwór złośliwy (gruczoły cewki moczowej)C68.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice układu moczowego)C68.9 Nowotwór złośliwy (układ moczowy, nieokreślony)C79.0 Wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowejC79.1 Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowegoD09.0 Rak in situ (pęcherz moczowy)D09.1 Rak in situ (inne i nieokreślone części układu moczowego)D30.0 Nowotwór niezłośliwy (nerka)D30.1 Nowotwór niezłośliwy (miedniczka nerkowa)D30.2 Nowotwór niezłośliwy (moczowód)D30.3 Nowotwór niezłośliwy (pęcherz moczowy)D30.4 Nowotwór niezłośliwy (cewka moczowa)D30.7 Nowotwór niezłośliwy (inne narządy moczowe)D30.9 Nowotwór niezłośliwy (narządy moczowe, nieokreślone)D41.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerka)D41.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (miedniczka nerkowa)D41.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (moczowód)D41.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (cewka moczowa)D41.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (pęcherz moczowy)D41.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy moczowe)D41.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy moczowe, nieokreślone)

L12 Duże otwarte zabiegi moczowodua grupa bazowa

ICD-956.412 Skrócenie moczowodu z reimplantacją56.42 Całkowite usunięcie moczowodu56.741 Przeszczepienie moczowodu z wytworzeniem płata pęcherzowego56.742 Zespolenie moczowodowo-pęcherzowe56.75 Zespolenie międzymoczowodowe (transureteroureterostomia)56.891 Uzupełnienie moczowodu wszczepem56.892 Zastąpienie moczowodu pętlą jelita biodrowego wszczepioną do pęcherza59.01 Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym

L13 Średnie otwarte zabiegi moczowodua grupa bazowa

ICD-956.23 Nacięcie moczowodu w celu usunięcia kamienia56.411 Wycięcie zmiany moczowodu56.73 Zespolenie torbieli nerki nie określone inaczej56.82 Zeszycie rany moczowodu56.83 Zamknięcie przetoki moczowodowej56.85 Umocowanie moczowodu (ureteropeksja)56.893 Sfałdowanie moczowodu (ureteroplikacja)56.92 Wszczepienie elektronicznego stymulatora moczowodu

L15 Duże endoskopowe zabiegi moczowodug wymagane wskazanie procedury z listy procedur L15, procedury z listy dodatkowej L2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej L1

ICD-956.412 Skrócenie moczowodu z reimplantacją

Strona 229 z 402

Page 230: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

56.42 Całkowite usunięcie moczowodu56.73 Zespolenie torbieli nerki nie określone inaczej59.01 Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym

L16 Średnie endoskopowe zabiegi moczowodug wymagane wskazanie procedury z listy procedur L16, procedury z listy dodatkowej L2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej L1

ICD-956.011 Usunięcie skrzepu z moczowodu bez nacięcia56.012 Usunięcie skrzepu z miedniczki nerkowej bez nacięcia56.021 Usunięcie kamienia z moczowodu bez nacięcia56.022 Usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej bez nacięcia56.031 Usunięcie ciała obcego z moczowodu bez nacięcia56.032 Usunięcie ciała obcego z miedniczki nerkowej bez nacięcia 56.21 Nacięcie moczowodu w celu odprowadzenia moczu56.23 Nacięcie moczowodu w celu usunięcia kamienia56.31 Ureteroskopia56.32 Przezskórna biopsja moczowodu56.331 Cystoureteroskopia z biopsją moczowodu56.332 Przezcewkowa biopsja moczowodu56.333 Endoskopia moczowodu z biopsją przez ureterotomię56.334 Ureteroskopia z biopsją56.35 Endoskopia wstawki z jelita biodrowego56.411 Wycięcie zmiany moczowodu56.72 Rewizja zespolenia moczowodowo-jelitowego56.81 Uwolnienie zrostów śródmoczowodowych56.91 Rozszerzenie ujścia moczowodu58.1 Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia)59.83 Rozszerzenie ujścia pęcherzowego moczowodu

L21 Kompleksowe zabiegi pęcherza moczowego z wytworzeniem przetokif wymagane wskazanie procedury z listy procedur L21 oraz procedury z listy procedur L24

ICD-957.711 Wytrzewienie miednicy u mężczyzny57.712 Usunięcie pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych i tkanki tłuszczowej57.713 Usunięcie pęcherza, cewki moczowej i tkanki tłuszczowej u kobiety57.79 Inne całkowite wycięcie pęcherza

L22 Duże otwarte zabiegi na pęcherzu moczowym, w tym plastykae wymagane wskazanie procedury z listy procedur L22 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań L22

ICD-957.711 Wytrzewienie miednicy u mężczyzny57.712 Usunięcie pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych i tkanki tłuszczowej57.713 Usunięcie pęcherza, cewki moczowej i tkanki tłuszczowej u kobiety57.79 Inne całkowite wycięcie pęcherza57.86 Operacja wynicowania pęcherza moczowego57.871 Zespolenie pęcherza z izolowaną pętlą jelita biodrowego57.872 Powiększenie pęcherza57.873 Zastąpienie pęcherza z użyciem jelita biodrowego lub esicy (zastępczy pęcherz jelitowy)57.881 Zespolenie pęcherza z jelitem nie określone inaczej57.882 Zespolenie pęcherza z jelitem grubym57.96 Wszczepienie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego57.97 Wymiana elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego

ICD-10C67.0 Nowotwór złośliwy (trójkąt pęcherza moczowego)C67.1 Nowotwór złośliwy (szczyt pęcherza moczowego)C67.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna pęcherza moczowego)C67.3 Nowotwór złośliwy (ściana przednia pęcherza moczowego)

Strona 230 z 402

Page 231: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

C67.4 Nowotwór złośliwy (ściana tylna pęcherza moczowego)C67.5 Nowotwór złośliwy (szyja pęcherza moczowego)C67.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego)C67.9 Nowotwór złośliwy (pęcherz moczowy, nieokreślony)

L23 Średnie otwarte zabiegi na pęcherzu moczowyma grupa bazowa

ICD-956.85 Umocowanie moczowodu (ureteropeksja)57.12 Uwolnienie zrostów śródpęcherzowych z nacięciem pęcherza57.191 Usunięcie kamienia z pęcherza moczowego przez nacięcie57.21 Wytworzenie trwałej przetoki pęcherzowo-skórnej z użyciem płata pęcherza

57.22 Rewizja lub zamknięcie przetoki pęcherzowo-skórnej

57.34 Otwarta biopsja pęcherza moczowego57.511 Wycięcie moczownika57.512 Wycięcie uchyłka moczownika57.591 Otwarte wycięcie ogniska endometriozy pęcherza57.592 Otwarte nadłonowe wycięcie zmiany pęcherza57.599 Otwarte wycięcie innej zmiany lub tkanki pęcherza - inne57.81 Zeszycie rany pęcherza moczowego57.82 Zamknięcie cystostomii57.831 Wycięcie przetoki pęcherzowo-odbytniczo-pochwowej57.832 Wycięcie przetoki pęcherzowo-esiczo-pochwowej57.841 Wycięcie przetoki szyjkowo-pęcherzowej57.842 Wycięcie przetoki maciczno-kroczowo-pęcherzowej57.843 Wycięcie przetoki maciczno-pęcherzowej57.844 Wycięcie przetoki pochwowo-pęcherzowej57.851 Sfałdowanie/ plikacja szyi pęcherza57.852 Plastyka V-Y szyi pęcherza57.891 Podwieszenie pęcherza niesklasyfikowane gdzie indziej57.892 Umocowanie pęcherza (cystopeksja) nie określone inaczej57.893 Późna operacja naprawcza położniczego uszkodzenia pęcherza57.91 Nacięcie zwieracza wewnętrznego cewki moczowej57.92 Rozszerzanie szyi pęcherza moczowego57.93 Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza moczowego57.98 Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego59.11 Uwolnienie zrostów okołopęcherzowych

L24 Wytworzenie przetok odprowadzających mocza grupa bazowa

ICD-956.511 Wytworzenie wstawki (conduit) z jelita biodrowego56.512 Zewnętrzne odprowadzenie moczu przez przetokę moczowodowo-jelitową56.515 Wytworzenie przetoki metodą Brickera56.516 Odprowadzenie moczu metodą Kocka56.517 Wszczepienie moczowodu do jelita biodrowego z zewnętrznym odprowadzeniem moczu56.711 Zespolenie moczowodu z jelitem

L25 Duże endoskopowe zabiegi na pęcherzu moczowymg wymagane wskazanie procedury z listy procedur L25, procedury z listy dodatkowej L2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej L1

ICD-957.61 Wycięcie szczytu/ sklepienia pęcherza57.62 Wycięcie trójkąta pęcherza57.63 Klinowa resekcja pęcherza57.86 Operacja wynicowania pęcherza moczowego57.871 Zespolenie pęcherza z izolowaną pętlą jelita biodrowego

Strona 231 z 402

Page 232: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

57.872 Powiększenie pęcherza57.873 Zastąpienie pęcherza z użyciem jelita biodrowego lub esicy (zastępczy pęcherz jelitowy)57.881 Zespolenie pęcherza z jelitem nie określone inaczej57.882 Zespolenie pęcherza z jelitem grubym

L26 Średnie endoskopowe zabiegi na pęcherzu moczowymg wymagane wskazanie procedury z listy procedur L26, procedury z listy dodatkowej L2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej L1

ICD-957.03 Usunięcie kamieni z pęcherza bez nacięcia57.04 Usunięcie ciała obcego z pęcherza bez nacięcia57.12 Uwolnienie zrostów śródpęcherzowych z nacięciem pęcherza57.22 Rewizja lub zamknięcie przetoki pęcherzowo-skórnej57.41 Przezcewkowe uwolnienie zrostów śródpęcherzowych57.42 Endoskopowe wycięcie zmian pęcherza moczowego57.491 Endoskopowe wycięcie zmian pęcherza moczowego57.511 Wycięcie moczownika57.512 Wycięcie uchyłka moczownika57.81 Zeszycie rany pęcherza moczowego57.82 Zamknięcie cystostomii57.831 Wycięcie przetoki pęcherzowo-odbytniczo-pochwowej57.832 Wycięcie przetoki pęcherzowo-esiczo-pochwowej57.841 Wycięcie przetoki szyjkowo-pęcherzowej57.842 Wycięcie przetoki maciczno-kroczowo-pęcherzowej57.843 Wycięcie przetoki maciczno-pęcherzowej57.844 Wycięcie przetoki pochwowo-pęcherzowej57.851 Sfałdowanie/ plikacja szyi pęcherza57.852 Plastyka V-Y szyi pęcherza57.891 Podwieszenie pęcherza niesklasyfikowane gdzie indziej57.892 Umocowanie pęcherza (cystopeksja) nie określone inaczej57.893 Późna operacja naprawcza położniczego uszkodzenia pęcherza57.91 Nacięcie zwieracza wewnętrznego cewki moczowej57.92 Rozszerzanie szyi pęcherza moczowego57.93 Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza moczowego57.98 Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego59.12 Uwolnienie zrostów okołopęcherzykowych laparoskopowo

L27 Zaburzenia odpływu moczua grupa bazowa

ICD-10N39.3 Nietrzymanie moczu wysiłkoweN39.4 Inne określone nietrzymanie moczuR32 Nietrzymanie moczu, nieokreśloneR33 Zatrzymanie moczuR39.0 Przedostawanie się moczu poza drogi moczoweR39.1 Inne trudności w oddawaniu moczu

L29 Choroby pęcherza moczowego i moczowodua grupa bazowa

ICD-10N31.0 Pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziejN31.1 Odruchowy pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziejN31.2 Wiotki pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziejN31.8 Inna nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherzaN31.9 Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza, nieokreślonaN32.1 Przetoka pęcherzowo-jelitowaN32.2 Przetoka pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziejN32.3 Uchyłek pęcherza moczowego

Strona 232 z 402

Page 233: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

N32.4 Pęknięcie pęcherza moczowego nieurazoweN32.8 Inne określone zaburzenia pęcherza moczowegoN32.9 Zaburzenie pęcherza, nieokreśloneQ62.4 Niewykształcenie moczowoduQ62.5 Zdwojenie moczowoduQ62.6 Nieprawidłowe położenie moczowoduQ62.7 Wrodzony odpływ pęcherzowo-moczowodowo-nerkowyQ62.8 Inne wrodzone wady rozwojowe moczowoduQ64.1 Wynicowanie pęcherza moczowegoQ64.2 Wrodzona zastawka cewki tylnejQ64.4 Wada rozwojowa przewodu omoczniowegoQ64.5 Wrodzony brak pęcherza lub cewki moczowejQ64.6 Wrodzony uchyłek pęcherzaQ64.7 Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherza i cewki moczowejQ64.8 Inne określone wady rozwojowe układu moczowegoQ64.9 Wrodzona wada rozwojowa ukłdu moczowego, nieokreślonaT19.0 Ciało obce cewki moczowejT19.1 Ciało obce pęcherza moczowegoT83.0 Mechaniczne powikłanie cewnika moczowego założonego na stałeT83.1 Mechaniczne powikłania innych urządzeń i wszczepów układu moczopłciowegoT83.2 Mechaniczne powikłanie przeszczepów narządu moczowegoT83.3 Mechaniczne powikłanie związane z wewnątrzmacicznym środkiem antykoncepcyjnymT83.4 Mechaniczne powikłania innych protez, wszczepów i przeszczepów w układzie płciowymZ43.5 Opieka nad pacjentami z cystostomiąZ43.6 Opieka nad pacjentami z innymi sztucznymi otworami w układzie moczowymZ46.6 Założenie i dopasowanie protez układu moczowego

L31 Otwarte zabiegi gruczołu krokowego i szyi pęcherza moczowegoa grupa bazowa

ICD-960.3 Prostatektomia/ adenomektomia nadłonowa60.4 Prostatektomia załonowa60.5 Prostatektomia radykalna60.621 Krioablacja stercza60.622 Kriochirurgia stercza60.623 Całkowita ablacja stercza metodą kriochirurgii (RCSA)60.69 Prostatektomia - inne

L43 Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowegoe wymagane wskazanie procedury z listy procedur L43 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej L1

ICD-960.211 Ablacja laserowa60.291 Przezcewkowe wycięcie płata środkowego gruczołu krokowego60.292 Przecewkowa elektrowaporyzacja (TEVAP) gruczołu krokowego60.293 Przezcewkowe wyłuszczenie gruczołu krokowego60.295 Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego (TURP)

L45 Endoskopowe zabiegi gruczołu krokowego lub szyi pęcherza moczowegog wymagane wskazanie procedury z listy procedur L45, procedury z listy dodatkowej L2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej L1

ICD-959.721 Implantacja kolagenu do moczowodu i/ lub pęcherza moczowego59.722 Endoskopowe wstrzyknięcie implantu do moczowodu i/ lub pęcherza moczowego59.723 Implantacja tkanki tłuszczowej do moczowodu i/ lub pęcherza moczowego60.611 Wycięcie zmiany stercza z dowolnego dostępu60.811 Drenaż ropnia okolicy stercza60.93 Zabieg naprawczy stercza60.941 Koagulacja łożyska po wyłuszczeniu/elektroresekcji gruczolaka stercza

Strona 233 z 402

Page 234: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

60.942 Cystoskopia celem opanowania krwawienia ze stercza60.95 Przezcewkowe rozszerzenie balonem części sterczowej cewki moczowej60.961 Przezcewkowa hipertermia mikrofalowa (TUMT) prostaty60.971 Hypertermia radiowa (TURF) stercza60.972 Przezcewkowa ablacja igłowa (TUNA) stercza

L46 Choroby gruczołu krokowegoa grupa bazowa

ICD-10C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowegoD07.5 Rak in situ (gruczoł krokowy)D29.1 Nowotwór niezłośliwy (gruczoł krokowy)D40.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (gruczoł krokowy)N32.0 Przeszkoda w szyi pęcherza moczowegoN40 Rozrost gruczołu krokowegoN41.0 Ostre zapalenie gruczołu krokowegoN41.1 Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowegoN41.2 Ropień gruczołu krokowegoN41.3 Zapalenie gruczołu krokowego i pęcherza moczowegoN41.8 Inne choroby zapalne gruczołu krokowegoN41.9 Choroba zapalna gruczołu krokowego, nieokreślonaN42.0 Kamica gruczołu krokowegoN42.1 Przekrwienie lub krwotok z gruczołu krokowegoN42.2 Zanik gruczołu krokowegoN42.8 Inne określone zaburzenia gruczołu krokowegoN42.9 Zaburzenie gruczołu krokowego, nieokreślone

L52 Duże otwarte zabiegi cewki moczowej a grupa bazowa

ICD-958.394 Wycięcie cewki moczowej58.44 Odtworzenie ciągłości cewki moczowej58.45 Operacja spodziectwa lub wierzchniactwa58.46 Inna rekonstrukcja cewki

L53 Średnie zabiegi cewki moczoweja grupa bazowa

ICD-958.01 Wycięcie przegrody cewki moczowej58.03 Uretrostomia kroczowa58.04 Usunięcie kamienia z cewki moczowej przez nacięcie58.21 Uretroskopia kroczowa58.311 Endoskopowa koagulacja zmiany cewki moczowej58.319 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany cewki moczowej - inne58.391 Wycięcie wrodzonej zastawki cewki moczowej58.392 Wycięcie zmiany cewki moczowej58.41 Zeszycie rany cewki moczowej58.42 Zamknięcie przetoki cewki moczowej (uretrostomii) wytworzonej operacyjnie58.43 Operacja przetoki cewkowej powstałej samoistnie58.491 Skręcenie opuszkowego odcinka cewki moczowej metodą Beneneti'ego58.492 Późna naprawa położniczej przetoki cewkowo-pochwowej58.53 Uwolnienie zrostów okołocewkowych58.92 Wycięcie tkanki okołocewkowej

L54 Małe zabiegi cewki moczoweja grupa bazowa

ICD-9

Strona 234 z 402

Page 235: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

58.1 Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia)58.22 Inna uretroskopia58.23 Biopsja cewki moczowej58.24 Biopsja tkanek okołocewkowych58.393 Wycięcie zwężenia cewki moczowej58.47 Plastyka ujścia zewnętrznego cewki moczowej (meatoplastyka)58.52 Wewnętrzne nacięcie zewnętrznego ujścia cewki moczowej58.61 Rozszerzenie połączenia cewkowo-pęcherzowego58.63 Usunięcie kamienia z cewki moczowej bez nacięcia

L62 Duże i średnie zabiegi prąciaa grupa bazowa

ICD-964.3 Amputacja prącia64.43 Wytworzenie prącia64.44 Odtworzenie prącia64.45 Replantacja/ przyszycie amputowanego prącia64.49 Operacje naprawcze prącia - inne

L64 Małe zabiegi prąciab wymagane wskazanie procedury z listy procedur L64; czas pobytu < 2 dni

ICD-964.11 Biopsja prącia64.2 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany prącia64.41 Szycie rany prącia64.42 Uwolnienie bolesnego wzwodu prącia64.91 Grzbietowe/ boczne nacięcie napletka64.93 Uwolnienie (wycięcie) zrostów prącia64.99 Inne operacje męskich narządów płciowych

L69 Choroby prącia, moczowodu i cewki moczoweja grupa bazowa

ICD-10C60.0 Nowotwór złośliwy (napletek)C60.1 Nowotwór złośliwy (żołądź prącia)C60.2 Nowotwór złośliwy (trzon prącia)C60.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę prącia)C60.9 Nowotwór złośliwy (prącie, nieokreślone)D07.4 Rak in situ (prącie)D29.0 Nowotwór niezłośliwy (prącie)N35.0 Pourazowe zwężenie cewki moczowejN35.1 Pozapalne zwężenie cewki moczowej, niesklasyfikowane gdzie indziejN35.8 Inne zwężenie cewki moczowejN35.9 Zwężenie cewki moczowej, nieokreśloneN36.0 Przetoka cewkowaN36.1 Uchyłek cewki moczowejN36.2 Mięsko cewkowe (caruncula urethralis)N36.3 Wypadnięcie błony śluzowej cewki moczowejN36.8 Inne określone zaburzenie cewki moczowejN36.9 Zaburzenie cewki moczowej, nieokreśloneN47 Nadmiar napletka, stulejka i załupekN48.0 Rogowacenie białe prącia (leukoplakia)N48.1 Zapalenie żołędzi prącia i napletkaN48.2 Inne choroby zapalne prąciaN48.3 Bolesny wzwód prącia (priapismus)N48.4 Impotencja z przyczyn organicznychN48.5 Owrzodzenie prąciaN48.6 Zanikowe zapalenie żołędzi i blaszki wewnętrznej napletka

Strona 235 z 402

Page 236: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

N48.8 Inne określone zaburzenia prąciaN48.9 Zaburzenie prącia, nieokreśloneN99.1 Pozabiegowe zwężenie cewki moczowejQ54.0 Spodziectwo żołędneQ54.1 Spodziectwo prącioweQ54.2 Spodziectwo prąciowo-mosznoweQ54.3 Spodziectwo kroczoweQ54.4 Wrodzona strunowatość prąciaQ54.8 Spodziectwo, inneQ54.9 Spodziectwo, nieokreśloneQ55.0 Brak lub aplazja jądraQ55.1 Niedorozwój jąder i mosznyQ55.2 Inne wrodzone wady rozwojowe jąder lub mosznyQ55.5 Wrodzony brak lub aplazja prąciaQ55.6 Inne wrodzone wady rozwojowe prąciaQ55.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskichQ55.9 Wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych męskich , nieokreślonaQ56.0 Obojniactwo, niesklasyfikowane gdzie indziejQ56.1 Męskie obojniactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziejQ56.2 Żeńskie obojniactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziejQ56.3 Obojniactwo rzekome, nieokreśloneQ56.4 Płeć niezdeterminowana, nieokreślonaQ64.0 WierzchniactwoQ64.3 Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowegoS31.2 Otwarta rana prąciaS38.2 Urazowa amputacja narządów płciowych zewnętrznychT19.8 Ciało obce innej lub mnogich części układu moczowo-płciowegoT19.9 Ciało obce układu moczowo-płciowego, części nieokreślonej

L72 Zabiegi moszny, jądra, najądrza i nasieniowodua grupa bazowa

ICD-960.72 Nacięcie pęcherzyków nasiennych60.731 Wycięcie torbieli przewodu Muellera60.732 Wycięcie pęcherzyków nasiennych61.0 Nacięcie i drenaż moszny i osłonki pochwowej jądra61.11 Biopsja moszny i osłonki pochwowej jądra61.19 Inne zabiegi diagnostyczne moszny/ osłonki pochwowej jądra61.21 Plastyka wodniaka metodą Bottle'a61.31 Elektrokoagulacja zmiany moszny61.32 Redukcja słoniowacizny moszny61.33 Częściowe wycięcie moszny61.42 Operacja przetoki mosznowej61.491 Rekonstrukcja płatem przesuniętym lub uszypułowanym61.911 Aspiracja wodniaka osłonki pochwowej jądra61.921 Wycięcie krwistka (hematocele)62.0 Nacięcie jądra62.11 Przezskórna igłowa biopsja jądra62.12 Otwarta biopsja jądra62.21 Wycięcie przyczepka jądra62.22 Wycięcie torbieli Morgagni'ego u mężczyzny62.3 Jednostronne wycięcie jądra62.411 Jednoczasowe wycięcie obu jąder62.419 Obustronne wycięcie jąder - inne62.42 Wycięcie jedynego jądra62.51 Uruchomienie i sprowadzenie jądra do moszny62.52 Umocowanie jądra po odprowadzeniu skrętu62.53 Operacja Toreka (etap I/etap II)62.54 Przeszczepienie i umocowanie jądra w mosznie62.61 Szycie rany jądra

Strona 236 z 402

Page 237: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

62.7 Wszczepienie protezy jądra62.91 Nakłucie i aspiracja jądra62.92 Wstrzyknięcia leku do jądra63.01 Biopsja powrózka nasiennego/ nasieniowodu lub najądrza63.11 Wysokie podwiązanie żyły jądrowej63.12 Wycięcie wodniaka kanału Nucka63.2 Wycięcie torbieli najądrza63.4 Wycięcie najądrza63.51 Szycie rany powrózka nasiennego/ najądrza63.52 Odprowadzenie skrętu jądra lub powrózka nasiennego63.53 Przeszczep powrózka nasiennego63.81 Szycie rany nasieniowodu/ najądrza63.82 Pooperacyjna rekonstrukcja przeciętego i podwiązanego nasieniowodu63.83 Wszczepienie nasieniowodu do najądrza63.84 Usunięcie podwiązki nasieniowodu63.85 Usunięcie zastawki z nasieniowodu63.91 Przezskórne nakłucie i aspiracja torbieli najądrza (spermatocele)63.92 Nacięcie najądrza63.93 Nacięcie powrózka nasiennego63.94 Uwolnienie zrostów powrózka nasiennego63.95 Wprowadzenie zastawki do nasieniowodu

L81 Leczenie nerkozastępcze z powikłaniami i chorobami współistniejącymie wymagane wskazanie procedury z listy procedur L81 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań L81

ICD-939.951 Hemodializa39.952 Ciągłe leczenie nerkozastępcze54.98 Dializa otrzewnowa

ICD-10I12.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerekI13.1 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerekI13.2 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową) niewydolnością serca jak i niewydolnością nerekN17.0 Ostra niewydolność nerek z martwicą cewekN17.1 Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kory nerekN17.2 Ostra niewydolność nerek z martwicą w części rdzeniowejN17.8 Inna ostra niewydolność nerekN17.9 Ostra niewydolność nerek, nieokreślonaN18.0 Schyłkowa niewydolność nerekN18.8 Inna przewlekła niewydolność nerekN18.9 Przewlekła niewydolność nerek, nieokreślonaN19 Nieokreślona niewydolność nerekN99.0 Pozabiegowa niewydolność nerekO08.4 Niewydolność nerek w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastegoO90.4 Poporodowa ostra niewydolność nerekP96.0 Wrodzona niewydolność nerekQ60.1 Agenezja nerki, obustronnaQ60.2 Agenezja nerki, nieokreślonaQ60.4 Niedorozwój nerki, obustronnyQ60.5 Niedorozwój nerek, nieokreślonyZ90.5 Nabyty brak nerek

L82 Ostra niewydolność nereka grupa bazowa

ICD-10N17.0 Ostra niewydolność nerek z martwicą cewekN17.1 Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kory nerekN17.2 Ostra niewydolność nerek z martwicą w części rdzeniowej

Strona 237 z 402

Page 238: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

N17.8 Inna ostra niewydolność nerekN17.9 Ostra niewydolność nerek, nieokreślonaN99.0 Pozabiegowa niewydolność nerek

L83 Przewlekła niewydolność nereka grupa bazowa

ICD-10N18.0 Schyłkowa niewydolność nerekN18.8 Inna przewlekła niewydolność nerekN18.9 Przewlekła niewydolność nerek, nieokreślonaN19 Nieokreślona niewydolność nerek

L84 Inne choroby nereka grupa bazowa

ICD-10E10.2 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi)E11.2 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami nerkowymi)E12.2 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami nerkowymi)E13.2 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami nerkowymi)E14.2 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami nerkowymi)I12.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerekI12.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerekI82.3 Zator i zakrzep żyły nerkowejN00.0 Ostry zespół zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa)N00.1 Ostry zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych )N00.2 Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)N00.3 Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)N00.4 Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)N00.5 Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)N00.6 Ostry zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów)N00.7 Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)N00.8 Ostry zespół zapalenia nerek (inne)N00.9 Ostry zespół zapalenia nerek (nieokreślone)N01.1 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych )N01.2 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)N01.3 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)N01.4 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)N01.5 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)N01.6 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów)N01.7 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)N01.8 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (inne)N01.9 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (nieokreślone)N02.1 Nawracający i uporczywy krwiomocz (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych )N02.2 Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)N02.3 Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)N02.4 Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)N02.5 Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)N02.6 Nawracający i uporczywy krwiomocz (choroba gęstych depozytów)N02.7 Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)N02.8 Nawracający i uporczywy krwiomocz (inne)N02.9 Nawracający i uporczywy krwiomocz (nieokreślone)N03.0 Przewlekły zespół zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa)N03.1 Przewlekły zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych )N03.2 Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)N03.3 Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)N03.4 Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)N03.5 Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)N03.6 Przewlekły zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów)

Strona 238 z 402

Page 239: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

N03.7 Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)N03.8 Przewlekły zespół zapalenia nerek (inne)N03.9 Przewlekły zespół zapalenia nerek (nieokreślone)N04.0 Zespół nerczycowy (glomerulopatia submikroskopowa)N04.1 Zespół nerczycowy (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych )N04.2 Zespół nerczycowy (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)N04.3 Zespół nerczycowy (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)N04.4 Zespół nerczycowy (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)N04.5 Zespół nerczycowy (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)N04.6 Zespół nerczycowy (choroba gęstych depozytów)N04.7 Zespół nerczycowy (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)N04.8 Zespół nerczycowy (inne)N04.9 Zespół nerczycowy (nieokreślone)N05.0 Zespół nerczycowy, nieokreślony (glomerulopatia submikroskopowa)N05.1 Zespół nerczycowy, nieokreślony (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych )N05.2 Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)N05.3 Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)N05.4 Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)N05.5 Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)N05.6 Zespół nerczycowy, nieokreślony (choroba gęstych depozytów)N05.7 Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)N05.8 Zespół nerczycowy, nieokreślony (inne)N05.9 Zespół nerczycowy, nieokreślony (nieokreślone)N06.1 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (ogniskowe i segmentalne uszkodzeniaN06.2 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)

N06.3 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)

N06.4 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)

N06.5 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)N06.6 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (choroba gęstych depozytów)N06.7 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek)N07.0 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (glomerulopatia submikroskopowa)N07.1 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych )N07.2 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie N07.3 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialneN07.4 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)N07.5 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)N07.6 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (choroba gęstych depozytów)N07.7 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)N07.8 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (inne)N07.9 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (nieokreślone)N12 Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek nieokreślone jako ostre lub przewlekłeN13.0 Wodonercze z przeszkodą w połączeniu moczowodowo-miedniczkowymN13.1 Wodonercze ze zwężeniem moczowodu niesklasyfikowanym gdzie indziejN13.2 Wodonercze z przeszkodą spowodowaną kamicą nerek lub moczowoduN13.3 Inne i nieokreślone wodonerczeN13.4 Wodniak moczowoduN13.5 Zagięcie lub zwężenie moczowodu bez wodonerczaN13.7 Uropatia związana z odpływem pęcherzowo-moczowodowymN13.8 Inna zaporowa i odpływowa uropatiaN13.9 Zaporowa i odpływowa uropatia, nieokreślonaN14.0 Nefropatia wywołana przez środki przeciwbóloweN14.1 Nefropatia wywołana przez inne leki, substancje lecznicze i biologiczneN14.2 Nefropatia wywołana przez nieokreślony lek, substancję leczniczą lub biologicznąN14.3 Nefropatia wywołana przez metale ciężkieN14.4 Nefropatia toksyczna, niesklasyfikowana gdzie indziejN15.0 Bałkańskie endemiczne zapalenie nerekN15.8 Inne określone cewkowo-śródmiąższowe choroby nerekN25.0 Nerkowa osteodystofiaN25.1 Nerkopochodna moczówka prosta

Strona 239 z 402

Page 240: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

N25.8 Inne zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowychN25.9 Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych, nieokreśloneN26 Nieokreślony zanik nerkiN27.0 Nerka mała, jednostronnieN27.1 Nerka mała, obustronnieN27.9 Nerka mała, nieokreślonaN28.0 Niedokrwienie i zawał nerkiN28.1 Torbiel nerki, nabytaN28.8 Inne określone zaburzenia nerki i moczowoduN28.9 Zaburzenie nerki i moczowodu, nieokreśloneN39.8 Inne określone zaburzenia układu moczowegoN39.9 Zaburzenie układu moczowego, nieokreśloneQ60.0 Agenezja nerki, jednostronnaQ60.1 Agenezja nerki, obustronnaQ60.2 Agenezja nerki, nieokreślonaQ60.3 Niedorozwój nerki, jednostronnyQ60.4 Niedorozwój nerki, obustronnyQ60.5 Niedorozwój nerek, nieokreślonyQ60.6 Zespół PotteraQ61.0 Wrodzona torbiel nerkiQ61.1 Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcegoQ61.2 Wielotorbielowatość nerek, typu dorosłegoQ61.3 Wielotorbielowatość nerek, nieokreślonaQ61.4 Dysplazja nerekQ61.8 Inne torbielowate choroby nerekQ61.9 Choroba torbielowata nerek, nieokreślonaQ62.0 Wrodzone wodonerczeQ62.1 Zarośnięcie lub zwężenie moczowoduQ62.2 Wrodzony moczowód olbrzymiQ62.3 Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zastojem moczuQ63.0 Nerka dodatkowaQ63.1 Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerekQ63.2 Nerka przemieszczona (ektopowa)Q63.3 Nerka olbrzymia lub hyperplastycznaQ63.8 Inna określona wada rozwojowa nerkiQ63.9 Wrodzona wada rozwojowa nerki, nieokreślonaS35.4 Uraz naczyń krwionośnych nerki

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10N08.0 Zaburzenia kłębuszków nerkowych zakaźnych i pasożytniczych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejN08.1 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach nowotworowychN08.2 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach krwi i w zaburzeniach na podłożu immunologicznymN08.3 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w cukrzycy (E10-E14+ ze wspólnym czwartym znakiem .2)N08.4 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych chorobach gruczołów dokrewnych, przemiany materii i żywieniowychN08.5 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu układowych chorób tkanki łącznejN08.8 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejN16.0 Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejN16.1 Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach nowotworowychN16.2 Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach krwi i zaburzeniach dotyczących mechanizmów odpornościowychN16.3 Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach przemiany materiiN16.4 Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w układowych zaburzeniach tkanki łącznejN16.5 Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w odrzuceniu przeszczepu (T86.-+)N16.8 Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejN29.0 Kiła późna nerki (A52.7+)N29.1 Inne zaburzenia nerki i moczowodu w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejN29.8 Inne zaburzenia nerki i moczowodu w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

L85 Kamica moczowaa grupa bazowa

Strona 240 z 402

Page 241: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

ICD-10N20.0 Kamica nerkiN20.1 Kamica moczowoduN20.2 Kamica nerki z kamicą moczowoduN20.9 Kamica moczowa, nieokreślonaN21.0 Kamica pęcherza moczowegoN21.1 Kamień cewki moczowejN21.8 Inny kamień dolnych dróg moczowychN21.9 Kamica dolnych dróg moczowych, nieokreślonaN23 Nieokreślona kolka nerkowa

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie właściwego kodu z Listy Ogólnej

ICD-10N22.0 Kamica moczowa w schistosomatozie (B65.-+)N22.8 Kamica dróg moczowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

L86 Badania w zakresie dróg moczowycha grupa bazowa

ICD-10N01.0 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa)N02.0 Nawracający i uporczywy krwiomocz (glomerulopatia submikroskopowa)N06.0 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (glomerulopatia submikroskopowa)N06.8 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (inne)N06.9 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (nieokreślone)N39.1 Białkomocz uporczywy, nieokreślonyN39.2 Białkomocz związany z pozycją ciała (ortostatyczny), nieokreślonyN99.5 Nieprawidłowa czynność cewki moczowejR30.0 Bolesne lub utrudnione oddawanie moczu (dyzuria)R30.1 Bolesne parcie na moczR30.9 Bolesne oddawanie moczu, nieokreśloneR31 Krwiomocz, nieokreślonyR34 Bezmocz i skąpomoczR35 WielomoczR36 Wydzielina z cewki moczowejR39.2 Mocznica pozanerkowaR39.8 Inne i nieokreślone objawy chorobowe dotyczące układu moczowegoR80 Izolowany białkomocz [proteinuria]R81 GlikozuriaR82.0 Chyluria [chłonkomocz]R82.1 MioglobinuriaR82.2 Biluria [wystąpienie składników żółci w moczu]R82.3 HemoglobinuriaR82.4 AcetonuriaR82.5 Podwyższony poziom w moczu leków, substacji biologicznychR82.6 Nieprawidłowy poziom w moczu substancji nie leczniczego pochodzeniaR82.7 Nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych moczuR82.8 Nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych i histologicznych moczuR82.9 Inne i nieokreślone nieprawidłowe wyniki badań moczuR93.4 Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych układu moczowegoR94.4 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych nerekR94.8 Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych innych narządów i układówT79.5 Bezmocz pourazowy

L91 Implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej (AUS)a grupa bazowa

ICD-958.931 Wszczepienie zwieracza hydraulicznego wokół szyi pęcherza

Strona 241 z 402

Page 242: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

58.932 Wszczepienie zwieracza hydraulicznego wokół opuszki cewki moczowej58.933 Wymiana zwieracza hydraulicznego cewki moczowej [AUS]58.934 Wszczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej [AUS] z pompą i/ lub zbiornikiem wyrównawczym

L92 ESWLa grupa bazowa

ICD-998.51 Pozaustrojowa litotrypsja nerki/ moczowodu/ pęcherza

Listy do sekcji L

L1

ICD-10C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowegoC64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowejC65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowejC66 Nowotwór złośliwy moczowoduC67.0 Nowotwór złośliwy (trójkąt pęcherza moczowego)C67.1 Nowotwór złośliwy (szczyt pęcherza moczowego)C67.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna pęcherza moczowego)C67.3 Nowotwór złośliwy (ściana przednia pęcherza moczowego)C67.4 Nowotwór złośliwy (ściana tylna pęcherza moczowego)C67.5 Nowotwór złośliwy (szyja pęcherza moczowego)C67.6 Nowotwór złośliwy (ujście moczowodu)C67.7 Nowotwór złośliwy (moczownik)C67.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego)C67.9 Nowotwór złośliwy (pęcherz moczowy, nieokreślony)D30.0 Nowotwór niezłośliwy (nerka)D30.1 Nowotwór niezłośliwy (miedniczka nerkowa)D30.2 Nowotwór niezłośliwy (moczowód)D30.3 Nowotwór niezłośliwy (pęcherz moczowy)D30.4 Nowotwór niezłośliwy (cewka moczowa)D30.7 Nowotwór niezłośliwy (inne narządy moczowe)D30.9 Nowotwór niezłośliwy (narządy moczowe, nieokreślone)N13.0 Wodonercze z przeszkodą w połączeniu moczowodowo-miedniczkowymN13.1 Wodonercze ze zwężeniem moczowodu niesklasyfikowanym gdzie indziejN13.2 Wodonercze z przeszkodą spowodowaną kamicą nerek lub moczowoduN13.4 Wodniak moczowoduN13.5 Zagięcie lub zwężenie moczowodu bez wodonerczaN13.6 RoponerczeN13.7 Uropatia związana z odpływem pęcherzowo-moczowodowymN13.9 Zaporowa i odpływowa uropatia, nieokreślonaN15.1 Ropień nerkowy i okołonerkowyN20.0 Kamica nerkiN20.1 Kamica moczowoduN20.2 Kamica nerki z kamicą moczowoduN21.0 Kamica pęcherza moczowegoN21.1 Kamień cewki moczowejN21.8 Inny kamień dolnych dróg moczowychN27.0 Nerka mała, jednostronnieN27.1 Nerka mała, obustronnieN27.9 Nerka mała, nieokreślonaN28.1 Torbiel nerki, nabytaN32.0 Przeszkoda w szyi pęcherza moczowegoN32.1 Przetoka pęcherzowo-jelitowaN32.2 Przetoka pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziejN32.3 Uchyłek pęcherza moczowegoN32.4 Pęknięcie pęcherza moczowego nieurazoweN32.8 Inne określone zaburzenia pęcherza moczowego

Strona 242 z 402

Page 243: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

N40 Rozrost gruczołu krokowegoN41.2 Ropień gruczołu krokowegoN42.0 Kamica gruczołu krokowegoN82.0 Przetoka pęcherzowo-pochwowaN82.1 Inne przetoki pomiędzy układem moczowym a żeńskimi narządami płciowymiN82.2 Przetoka między pochwą a jelitem cienkimN82.3 Przetoka między pochwą a jelitem grubymN82.4 Inne przetoki między jelitami a żeńskimi narządami płciowymiN82.5 Przetoki między żeńskimi narządami płciowymi a skórąN82.8 Inne przetoki w żeńskim narządzie rodnymN82.9 Przetoka w żeńskim narządzie rodnym, nie określonaQ61.0 Wrodzona torbiel nerkiQ61.1 Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcegoQ61.2 Wielotorbielowatość nerek, typu dorosłegoQ61.4 Dysplazja nerekQ61.6 Rdzeniowa torbielowatość nerekQ61.8 Inne torbielowate choroby nerekQ62.0 Wrodzone wodonerczeQ62.1 Zarośnięcie lub zwężenie moczowoduQ62.2 Wrodzony moczowód olbrzymiQ62.3 Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zastojem moczuQ62.4 Niewykształcenie moczowoduQ62.5 Zdwojenie moczowoduQ62.6 Nieprawidłowe położenie moczowoduQ62.7 Wrodzony odpływ pęcherzowo-moczowodowo-nerkowyQ62.8 Inne wrodzone wady rozwojowe moczowoduQ63.0 Nerka dodatkowaQ63.1 Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerekQ63.2 Nerka przemieszczona (ektopowa)Q63.3 Nerka olbrzymia lub hyperplastycznaQ63.8 Inna określona wada rozwojowa nerkiQ63.9 Wrodzona wada rozwojowa nerki, nieokreślonaQ64.0 WierzchniactwoQ64.1 Wynicowanie pęcherza moczowegoQ64.2 Wrodzona zastawka cewki tylnejQ64.3 Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowegoQ64.4 Wada rozwojowa przewodu omoczniowegoQ64.5 Wrodzony brak pęcherza lub cewki moczowejQ64.6 Wrodzony uchyłek pęcherzaQ64.7 Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherza i cewki moczowej

L2

ICD-900.94 Zabieg wykonany techniką endoskopową

M Choroby żeńskiego układu rozrodczego

M01 Kompleksowe zabiegi dolnej części układu rozrodczegoe wymagane wskazanie procedury z listy procedur M01 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań M01

ICD-970.4 Zamknięcie światła pochwy i całkowite wycięcie pochwy71.5 Radykalne wycięcie sromu

ICD-10C51.0 Nowotwór złośliwy (wargi sromowe większe)C51.1 Nowotwór złośliwy (wargi sromowe mniejsze)C51.2 Nowotwór złośliwy (łechtaczka)

Strona 243 z 402

Page 244: A Choroby układu nerwowego - spzozsokolow.pl · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie kości nosowych S02.6 Złamanie

Charakterystyka JGP Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ

C51.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę sromu)C51.9 Nowotwór złośliwy (srom, nieokreślone)C52 Nowotwór złośliwy pochwy

M02 Duże zabiegi dolnej części układu rozrodczegoe wymagane wskazanie procedury z listy procedur M02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej M1

ICD-967.4 Wycięcie szyjki macicy z równoczesną plastyką pochwy70.4 Zamknięcie światła pochwy i całkowite wycięcie pochwy70.50 Plastyka przednia i tylna pochwy70.51 Operacja uchyłka pęcherzowego pochwy70.511 Przednia plastyka pochwy z wycięciem uchyłka cewki moczowej70.521 Tylna plastyka pochwy70.61 Wytworzenie pochwy70.62 Odtworzenie pochwy70.71 Szycie rozdarcia pochwy70.72 Operacja przetoki pochwowo-okrężniczej70.73 Operacja przetoki pochwowo-odbytniczej70.74 Operacja innych przetok pochwowo-jelitowych70.75 Operacja innych przetok pochwowych70.77 Podwieszenie i umocowanie pochwy70.8 Zamknięcie (zwężenie) sklepienia pochwy 71.61 Jednostronne proste wycięcie sromu71.62 Obustronne proste wycięcie sromu

M03 Średnie zabiegi dolnej części układu rozrodczegoe wymagane wskazanie procedury z listy procedur M03 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej M1

ICD-967.2 Konizacja szyjki macicy67.591 Szew okrężny na cieśń macicy67.592 Operacja McDonalda67.593 Operacja Shirodkara67.691 Zabieg naprawczy starego położniczego rozdarcia szyjki 70.33 Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy71.24 Wycięcie albo inne zniszczenie torbieli gruczołu Bartholina71.41 Amputacja łechtaczki71.71 Szycie pęknięcia sromu lub krocza71.72 Operacja przetoki sromu lub krocza71.791 Zabieg naprawczy starego położniczego uszkodzenia sromu lub krocza

M04 Małe zabiegi dolnej części układu rozrodczegoe wymagane wskazanie procedury z listy procedur M04 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej M1

ICD-967.11 Biopsja kanału szyjki macicy67.12 Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)67.31 Marsupializacja torbieli szyjki macicy67.39 Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy - inne67.61 Szycie rozdarcia szyjki macicy70.0 Nakłucie zagłębienia odbytniczo macicznego (zatoki Douglasa)70.12 Nacięcie zagłębienia odbytniczo macicznego70.13 Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych70.14 Inne nacięcie pochwy70.22 Wziernikowanie zagłębie