of 476 /476
A Choroby układu nerwowego A01 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A01 ICD-10 S06.0 Wstrząśnienie S06.1 Urazowy obrzęk mózgu S06.2 Rozlany uraz mózgu S06.3 Ogniskowy uraz mózgu S06.4 Krwotok nadtwardówkowy S06.5 Urazowy krwotok podtwardówkowy S06.6 Urazowy krwotok podpajęczynówkowy S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności S06.8 Inne urazy śródczaszkowe S06.9 Uraz śródczaszkowy, nieokreślony A02 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań A02 ICD-9 01.01 Nakłucie zbiornika podpajęczynówkowego 01.02 Nakłucie drenu wprowadzonego do komory (mózgu) 01.091 Aspiracja przestrzeni podpajęczynówkowej 01.092 Aspiracja przestrzeni podtwardówkowej 01.093 Inne aspiracje w zakresie czaszki 01.094 Nakłucie ciemiączka przedniego 01.095 Nakłucie podtwardówkowe przez ciemiączko 01.11 Przezskórna biopsja opon mózgu 01.12 Biopsja opon mózgu 01.131 Przeskórna biopsja mózgu przez otwór trepanacyjny 01.132 Przeskórna biopsja mózgu metodą stereotaktyczną 01.14 Otwarta biopsja mózgu 01.18 Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych 01.19 Inne zabiegi diagnostyczne czaszki 01.21 Nacięcie/ drenaż zatok czaszki 01.22 Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora 01.23 Powtórne otwarcie w miejscu kraniotomii 01.242 Operacja zwiadowcza (eksploracja) 01.243 Trepanacja czaszki 01.244 Kraniotomia z usunięciem ropnia nadtwardówkowego 01.245 Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego 01.246 Kraniotomia z usunięciem obcego ciała z czaszki 01.251 Oczyszczenie czaszki 01.252 Usunięcie martwiaka czaszki 01.321 Przecięcie tkanek mózgu 01.322 Przecięcie dróg mózgowych 01.323 Przezskórne przecięcie zakrętu obręczy Strona 1 z 476

A Choroby układu nerwowegonia.org.pl/dat/magazyn/Koszyk_02_gwarantowowane.pdf · S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki S02.2 Złamanie

  • Author
    tranbao

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of A Choroby układu nerwowegonia.org.pl/dat/magazyn/Koszyk_02_gwarantowowane.pdf · S02.0 Złamanie...

A Choroby ukadu nerwowego

A01 Zabiegi wewntrzczaszkowe z powodu powanego urazu

e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A01

ICD-10S06.0 WstrznienieS06.1 Urazowy obrzk mzguS06.2 Rozlany uraz mzguS06.3 Ogniskowy uraz mzguS06.4 Krwotok nadtwardwkowyS06.5 Urazowy krwotok podtwardwkowyS06.6 Urazowy krwotok podpajczynwkowyS06.7 Uraz rdczaszkowy z dugotrwaym okresem nieprzytomnociS06.8 Inne urazy rdczaszkoweS06.9 Uraz rdczaszkowy, nieokrelony

A02 Zabiegi wewntrzczaszkowe z powodu urazu

e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A02 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A02

ICD-901.01 Nakucie zbiornika podpajczynwkowego01.02 Nakucie drenu wprowadzonego do komory (mzgu)01.091 Aspiracja przestrzeni podpajczynwkowej01.092 Aspiracja przestrzeni podtwardwkowej01.093 Inne aspiracje w zakresie czaszki01.094 Nakucie ciemiczka przedniego01.095 Nakucie podtwardwkowe przez ciemiczko01.11 Przezskrna biopsja opon mzgu01.12 Biopsja opon mzgu01.131 Przeskrna biopsja mzgu przez otwr trepanacyjny01.132 Przeskrna biopsja mzgu metod stereotaktyczn01.14 Otwarta biopsja mzgu01.18 Inne zabiegi diagnostyczne mzgu i opon mzgowych01.19 Inne zabiegi diagnostyczne czaszki01.21 Nacicie/ drena zatok czaszki01.22 Usunicie wewntrzczaszkowego neurostymulatora01.23 Powtrne otwarcie w miejscu kraniotomii01.242 Operacja zwiadowcza (eksploracja)01.243 Trepanacja czaszki01.244 Kraniotomia z usuniciem ropnia nadtwardwkowego01.245 Kraniotomia z usuniciem krwiaka nadtwardwkowego01.246 Kraniotomia z usuniciem obcego ciaa z czaszki01.251 Oczyszczenie czaszki01.252 Usunicie martwiaka czaszki01.321 Przecicie tkanek mzgu01.322 Przecicie drg mzgowych01.323 Przezskrne przecicie zakrtu obrczy

Strona 1 z 476

01.329 Lobotomia/ traktotomia - inne01.411 Chemotalamectomia01.412 Talamotomia01.421 Pallidoansektomia01.422 Pallidotomia01.511 Dekortykacja opon01.512 Wycicie opony mzgowej01.513 Zdjcie bony podtwardwkowej z opony01.52 Hemisferektomia01.53 Lobektomia mzgu01.591 Wyyeczkowanie w zakresie mzgu01.592 Oczyszczenie mzgu01.593 Marsupializacja cysty mzgu01.594 Przezskroniowe (przez wyrostek sutkowaty) wycicie guza mzgu01.61 Usunicie ziarniny w kociach czaszki01.69 Usunicie zmiany w kociach czaszki - inne02.011 Linijna kraniektomia02.012 Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy02.021 Chirurgiczne opracowanie zoonego zamania czaszki02.022 Odbarczenie zamania czaszki02.023 Nastawienie zamania czaszki02.041 Przeszczep okooczaszkowy (autogenny i heterogenny)02.051 Zaoenie pytki (sztucznej) do czaszki02.052 Wymiana pytki sztucznej czaszki02.061 Kranioplastyka - inne02.062 Rewizja pata kostnego czaszki02.07 Usunicie pytki (sztucznej) z czaszki02.11 Proste szycie opony twardej02.121 Zamknicie przetoki pynowej opon mzgowych02.122 Przeszczep twardwki02.123 Operacja przepukliny mzgowej z jednoczasow kranioplastyk02.124 ata podtwardwkowa02.131 Podwizanie zatoki strzakowej02.132 Podwizanie ttnicy oponowej rodkowej02.21 Poczenie komory z przestrzeni podpajczynwkow02.22 Poczenie komory ze zbiornikiem wielkim02.23 Wprowadzenie zastawki Holtera02.24 Zaoenie drenu pomidzy komor - zbiornikiem wielkim02.311 Zespolenie komora - nosogardziel02.312 Zespolenie komora - komrki sutkowate02.321 Zespolenie komora mzgu - prawy przedsionek serca02.322 Zespolenie komora mzgu - ya prna grna02.331 Zespolenie komora mzgu - jama opucnowa02.341 Zespolenie komora mzgu - pcherzyk ciowy02.342 Zespolenie komora mzgu - jama otrzewnowa02.351 Zespolenie komora mzgu - moczowd02.391 Zespolenie komora mzgu - jama szpikowa02.392 Zespolenie komory mzgu z innymi miejscami poza czaszk02.411 Badanie ujcia komorowego w drenau komorowo-otrzewnowym 02.412 Przeprogramowanie drenau komorowo-otrzewnowego (w zastawkach programowalnych02.421 Powtrne wprowadzenie zastawki 02.422 Wymiana drenu komorowego

Strona 2 z 476

02.423 Rewizja drenu dokomorowego w drenau komorowo-otrzewnowym 02.43 Usunicie drenau komory mzgu02.91 Uwolnienie zrostw korowych02.92 Operacja naprawcza mzgu02.95 Usunicie wycigu zewntrznego za czaszk02.96 Zaoenie elektrod do zatok klinowych04.01 Wycicie nerwiaka nerwu suchowego04.011 Wycicie nerwiaka nerwu suchowego 04.012 Wycicie nerwiaka nerwu suchowego z kraniotomi04.021 Przecicie nerwu trjdzielnego poza zwojem Gassera04.029 Przecicie nerwu trjdzielnego - inne04.03 Przecicie lub zmiadenie innego nerwu obwodowego lub czaszkowego04.04 Przecicie nerwu obwodowego i czaszkowego - inne04.05 Wszczep nerwu czaszkowego lub obwodowego04.06 Wycicie czaszkowego lub obwodowego zwoju nerwowego - inne04.071 yeczkowanie nerwu obwodowego04.072 Oczyszczenie nerwu obwodowego04.073 Resekcja nerwu obwodowego04.074 Wycicie nerwiaka obwodowego (Mortona)04.079 Wycicie lub awulsja nerww czaszkowych i obwodowych - inne04.21 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknicie czynnika neurolitycznego04.22 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie

04.23 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez ablacj w wyniku dziaania prdu wysokiej czstotliwoci (RFA)

04.24 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywoane nisk temperatur04.29 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych - inne04.3 Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego04.41 Odbarczenie korzeni nerwu trjdzielnego04.42 Inne odbarczenie nerwu czaszkowego04.61 Przemieszczenie nerwu czaszkowego04.71 Zespolenie nerwu podjzykowego z twarzowym04.72 Zespolenie nerwu dodatkowego z twarzowym04.73 Zespolenie nerwu dodatkowego z podjzykowym04.74 Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego - inne04.75 Rewizja pooperacyjna nerwu obwodowego/ czaszkowego04.76 Odlega operacja urazu nerwu czaszkowego04.79 Neuroplastyka - inne07.13 Biopsja przysadki przezczoowa07.14 Biopsja przysadki przezklinowa07.15 Biopsja przysadki - inne07.17 Biopsja szyszynki07.53 Czciowe wycicie szyszynki07.54 Cakowite usunicie szyszynki07.59 Operacje szyszynki - inne07.611 Kriochirurgiczne czciowe usunicie przysadki, z dojcia przezczoowego07.612 Rozdzielenie szypuy przysadki, z dojcia przezczoowego07.613 Wycicie zmiany przysadki, z dojcia przezczoowego07.614 Subtotalne wycicie przysadki, z dojcia przezczoowego07.615 Wycicie szypuy przysadki, z dojcia przezczoowego07.619 Czciowe wycicie przysadki, z dojcia przezczoowego - inne07.62 Wycicie przysadki przezklinowe07.631 Czciowe wycicie przysadki, z dojcia podczoowego

Strona 3 z 476

07.639 Czciowe wycicie przysadki - inne07.641 Ablacja przysadki przez implantacj strontu/ itru07.642 Kriochirurgiczne cakowite usunicie przysadki07.649 Cakowite usunicie przysadki przezczoowe - inne07.65 Cakowite usunicie przysadki przezklinowe07.68 Cakowite usunicie przysadki z innego dojcia07.691 Resekcja czci nerwowej przysadki nie okrelona inaczej07.692 Resekcja czci gruczoowej przysadki nie okrelona inaczej38.011 Embolektomia - Naczy wewntrzczaszkowych; mzgowych (przednich) (rodkowych); koa Willisa; tylnej ttnicy czcej38.32 Wycicie naczynia z zespoleniem38.42 Wycicie naczynia z wstawk naczynia38.82 Inne chirurgiczne zamknicie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwizanie, zamknicie)39.28 Zewntrzczaszkowy - wewntrzczaszkowy bypass naczyniowy39.521 Operacje ttniaka koagulacj39.522 Operacje ttniaka elektrokoagulacj39.523 Operacje ttniakw przez podwizanie naczynia z uciskiem nitk39.524 Zamknicie ttniaka metakrylem metalowym39.525 Zaopatrzenie ttniaka przez zeszycie39.526 Zaopatrzenie ttniaka przez drutowanie39.527 Zaopatrzenie ttniaka przez owinicie

ICD-10S02.0 Zamanie koci sklepienia czaszkiS02.1 Zamanie koci podstawy czaszkiS02.2 Zamanie koci nosowychS02.6 Zamanie uchwyS02.7 Wielokrotne zamania koci czaszki i twarzoczaszkiS02.8 Zamanie innych koci czaszki i twarzoczaszkiS02.9 Zamanie koci czaszki i twarzoczaszki, cz nieokrelonaS04.0 Uraz nerwu i drg wzrokowychS07.1 Uraz zmiadeniowy czaszkiS09.7 Liczne urazy gowyS09.8 Inne okrelone urazy gowyS09.9 Nieokrelony uraz gowyT02.0 Zamania obejmujce gow i szyj

A03 Wszczepienie stymulatora struktur gbokich mzguj wymagane wskazanie procedury z listy procedur A03, procedury z listy procedur A04 i procedury z listy dodatkowej A5 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A03

ICD-902.931 Implantacja, zaoenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewntrzczaszkowego neurostymulatora mzgu03.93 Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora rdzenia krgowego

ICD-10G20 Choroba ParkinsonaG21.0 Zoliwy zesp neuroleptycznyG21.1 Parkinsonizm wtrny wywoany innymi lekamiG21.2 Parkinsonizm wtrny wywoany innymi czynnikami zewntrznymiG21.3 Parkinsonizm po zapaleniu mzguG21.8 Inny parkinsonizm wtrny

Strona 4 z 476

G21.9 Parkinsonizm wtrny, nieokrelonyG22 Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG23.0 Choroba Hellervordena-SpatzaG23.1 Postpujce ponadjdrowe poraenie mini oka [Steela-Richardsona-Olszewskiego]G23.2 Zwyrodnienie prkowia i istoty czarnej [striatonigralis degeneratio]G23.8 Inne okrelone choroby zwyrodnieniowe jder podstawyG24.0 Dystonia wywoana przez lekiG24.1 Dystonia samoistna rodzinnaG24.2 Dystonia samoistna niedziedzicznaG24.3 Kurczowy krcz karkuG24.4 Dystonia samoistna w obrbie twarzyG24.5 Kurcz powiekG24.8 Inne dystonieG24.9 Dystonia, nieokrelonaG25.0 Drenie samoistneG25.1 Drenie polekoweG25.2 Inne okrelone formy dreniaG25.3 MiokloniaG25.4 Plsawica polekowaG25.5 Inna plsawicaG25.6 Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznegoG25.8 Inne okrelone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowychG25.9 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowych, nieokreloneG26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A04 Wymiana generatora do stymulacji struktur gbokich mzgu

e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A04 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A03

ICD-986.941 Generator impulsw (jednoszeregowy, jednokanaowy) do wewntrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, nieokrelony jako do ponownego adowywania 86.951 Generator impulsw (dwuszeregowy, dwukanaowy) do wewntrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, nieokrelony jako nadajcy si do ponownego adowywania 86.96 Wprowadzenie lub wymiana innego generatora impulsw do neurostymulacji86.971 Generator impulsw (jednoszeregowy, jednokanaowy) do wewntrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, nadajcy si do ponownego adowywania86.981 Generator impulsw (dwuszeregowy, dwukanaowy) do wewntrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, nadajcy si do ponownego adowywania

A11 Kompleksowe zabiegi wewntrzczaszkowe a grupa bazowa

ICD-901.321 Przecicie tkanek mzgu01.322 Przecicie drg mzgowych01.323 Przezskrne przecicie zakrtu obrczy01.329 Lobotomia/ traktotomia - inne01.511 Dekortykacja opon01.512 Wycicie opony mzgowej01.513 Zdjcie bony podtwardwkowej z opony01.53 Lobektomia mzgu

Strona 5 z 476

02.92 Operacja naprawcza mzgu04.01 Wycicie nerwiaka nerwu suchowego 04.011 Wycicie nerwiaka nerwu suchowego 04.012 Wycicie nerwiaka nerwu suchowego z kraniotomi07.54 Cakowite usunicie szyszynki07.611 Kriochirurgiczne czciowe usunicie przysadki, z dojcia przezczoowego07.612 Rozdzielenie szypuy przysadki, z dojcia przezczoowego07.613 Wycicie zmiany przysadki, z dojcia przezczoowego07.614 Subtotalne wycicie przysadki, z dojcia przezczoowego07.615 Wycicie szypuy przysadki, z dojcia przezczoowego07.619 Czciowe wycicie przysadki, z dojcia przezczoowego - inne07.62 Wycicie przysadki przezklinowe07.631 Czciowe wycicie przysadki, z dojcia podczoowego07.641 Ablacja przysadki przez implantacj strontu/ itru07.642 Kriochirurgiczne cakowite usunicie przysadki07.649 Cakowite usunicie przysadki przezczoowe - inne07.65 Cakowite usunicie przysadki przezklinowe07.68 Cakowite usunicie przysadki z innego dojcia 38.42 Wycicie naczynia z wstawk naczynia39.28 Zewntrzczaszkowy - wewntrzczaszkowy bypass naczyniowy39.521 Operacje ttniaka koagulacj39.522 Operacje ttniaka elektrokoagulacj39.523 Operacje ttniakw przez podwizanie naczynia z uciskiem nitk39.524 Zamknicie ttniaka metakrylem metalowym39.525 Zaopatrzenie ttniaka przez zeszycie39.526 Zaopatrzenie ttniaka przez drutowanie39.527 Zaopatrzenie ttniaka przez owinicie

A12 Due zabiegi wewntrzczaszkowea grupa bazowa

ICD-901.131 Przeskrna biopsja mzgu przez otwr trepanacyjny01.132 Przeskrna biopsja mzgu metod stereotaktyczn01.14 Otwarta biopsja mzgu01.23 Powtrne otwarcie w miejscu kraniotomii01.251 Oczyszczenie czaszki01.252 Usunicie martwiaka czaszki01.411 Chemotalamectomia01.412 Talamotomia01.421 Pallidoansektomia01.422 Pallidotomia01.52 Hemisferektomia01.591 Wyyeczkowanie w zakresie mzgu01.592 Oczyszczenie mzgu01.593 Marsupializacja cysty mzgu01.594 Przezskroniowe (przez wyrostek sutkowaty) wycicie guza mzgu02.321 Zespolenie komora mzgu - prawy przedsionek serca02.322 Zespolenie komora mzgu - ya prna grna02.331 Zespolenie komora mzgu - jama opucnowa02.341 Zespolenie komora mzgu - pcherzyk ciowy02.342 Zespolenie komora mzgu - jama otrzewnowa

Strona 6 z 476

02.351 Zespolenie komora mzgu - moczowd02.391 Zespolenie komora mzgu - jama szpikowa02.392 Zespolenie komory mzgu z innymi miejscami poza czaszk04.41 Odbarczenie korzeni nerwu trjdzielnego 04.51 Przeszczep nerwu czaszkowego04.71 Zespolenie nerwu podjzykowego z twarzowym04.72 Zespolenie nerwu dodatkowego z twarzowym04.73 Zespolenie nerwu dodatkowego z podjzykowym04.74 Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego - inne04.76 Odlega operacja urazu nerwu czaszkowego07.13 Biopsja przysadki przezczoowa 07.14 Biopsja przysadki przezklinowa 07.15 Biopsja przysadki - inne07.17 Biopsja szyszynki 07.53 Czciowe wycicie szyszynki07.59 Operacje szyszynki - inne07.639 Czciowe wycicie przysadki - inne38.011 Embolektomia - Naczy wewntrzczaszkowych; mzgowych (przednich) (rodkowych); koa Willisa; tylnej ttnicy czcej

A13 rednie zabiegi wewntrzczaszkowea grupa bazowa

ICD-901.15 Biopsja koci czaszki01.18 Inne zabiegi diagnostyczne mzgu i opon mzgowych01.22 Usunicie wewntrzczaszkowego neurostymulatora01.242 Operacja zwiadowcza (eksploracja)01.243 Trepanacja czaszki01.244 Kraniotomia z usuniciem ropnia nadtwardwkowego01.245 Kraniotomia z usuniciem krwiaka nadtwardwkowego01.246 Kraniotomia z usuniciem obcego ciaa z czaszki01.26 Wprowadzenie cewnika do jamy czaszki01.27 Usunicie cewnika z jamy czaszki01.61 Usunicie ziarniny w kociach czaszki01.69 Usunicie zmiany w kociach czaszki - inne02.011 Linijna kraniektomia02.012 Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy02.021 Chirurgiczne opracowanie zoonego zamania czaszki02.022 Odbarczenie zamania czaszki02.023 Nastawienie zamania czaszki02.041 Przeszczep okooczaszkowy (autogenny i heterogenny)02.051 Zaoenie pytki (sztucznej) do czaszki02.052 Wymiana pytki sztucznej czaszki02.061 Kranioplastyka - inne02.062 Rewizja pata kostnego czaszki02.21 Poczenie komory z przestrzeni podpajczynwkow02.22 Poczenie komory ze zbiornikiem wielkim02.23 Wprowadzenie zastawki Holtera02.24 Zaoenie drenu pomidzy komor - zbiornikiem wielkim02.421 Powtrne wprowadzenie zastawki 02.422 Wymiana drenu komorowego

Strona 7 z 476

02.423 Rewizja drenu dokomorowego w drenau komorowo-otrzewnowym 02.91 Uwolnienie zrostw korowych02.95 Usunicie wycigu zewntrznego za czaszk02.96 Zaoenie elektrod do zatok klinowych03.71 Drena podpajczynwkowo - otrzewnowy 04.12 Otwarta biopsja nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju04.21 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknicie czynnika neurolitycznego04.22 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie

04.23 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez ablacj w wyniku dziaania prdu wysokiej czstotliwoci (RFA)

04.24 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywoane nisk temperatur04.29 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych - inne04.3 Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego04.42 Inne odbarczenie nerwu czaszkowego04.61 Przemieszczenie nerwu czaszkowego04.75 Rewizja pooperacyjna nerwu obwodowego/ czaszkowego

A14 Mae zabiegi wewntrzczaszkowea grupa bazowa

ICD-901.19 Inne zabiegi diagnostyczne czaszki02.07 Usunicie pytki (sztucznej) z czaszki02.411 Badanie ujcia komorowego w drenau komorowo-otrzewnowym 02.412 Przeprogramowanie drenau komorowo-otrzewnowego (w zastawkach programowalnych02.43 Usunicie drenau komory mzgu03.791 Drena ldwiowo podpajczynwkowy - inne03.792 Zespolenie podoponowo-opucnowe03.793 Zespolenie podoponowo-jajowodowe04.021 Przecicie nerwu trjdzielnego poza zwojem Gassera04.029 Przecicie nerwu trjdzielnego - inne04.03 Przecicie lub zmiadenie innego nerwu obwodowego lub czaszkowego04.04 Przecicie nerwu obwodowego i czaszkowego - inne04.071 yeczkowanie nerwu obwodowego04.072 Oczyszczenie nerwu obwodowego04.073 Resekcja nerwu obwodowego04.074 Wycicie nerwiaka obwodowego (Mortona)04.079 Wycicie lub awulsja nerww czaszkowych i obwodowych - inne04.11 Przezskrna, igowa biopsja nerwu czaszkowego lub obwodowego albo zwoju nerwowego04.19 Zabiegi diagnostyczne nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju - inne

A22 Due zabiegi na rdzeniu krgowym i w kanale krgowyma grupa bazowa

ICD-903.01 Usunicie ciaa obcego z kanau krgowego03.091 Laminektomia odbarczajca03.092 Laminotomia odbarczajca03.093 Eksploracja korzonkw nerwowych03.094 Foraminotomia03.099 Odbarczenie kanau krgowego - inne03.1 Przecicie korzeni nerww rdzeniowych

Strona 8 z 476

03.211 Stereotaktyczna chordotomia03.212 Chordotomia przezskrna - inne 03.291 Traktotomia rdzenia krgowego jedno lub dwuetapowa03.292 Przecicie drg rdzenia krgowego03.299 Inne chordotomie03.32 Biopsja rdzenia krgowego/ opon rdzenia03.41 yeczkowanie rdzenia krgowego lub opon03.42 Oczyszczenie rdzenia krgowego lub opon03.43 Marsupializacja cysty rdzenia krgowego lub opon03.44 Resekcja rdzenia krgowego lub opon03.511 Operacja przepukliny oponowej - nie okrelona inaczej03.52 Odtwrcza operacja rozszczepu krgosupa z przepuklin oponowo-rdzeniow03.591 Operacja naprawcza rozszczepu rdzenia krgowego03.593 Operacja naprawcza rdzenia krgowego - inne03.594 Operacja naprawcza opon rdzeniowych - inne03.6 Uwolnienie zrostw rdzenia krgowego i korzonkw nerwowych03.93 Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora rdzenia krgowego03.99 Operacje struktur kanau krgowego - inne

A23 rednie zabiegi na rdzeniu krgowym i w kanale krgowyma grupa bazowa

ICD-980.511 Usunicie przepukliny jdra miadzystego - inne - na poziomie szyjnym80.512 Usunicie przepukliny jdra miadzystego - inne - na poziomie piersiowym80.513 Usunicie przepukliny jdra miadzystego - inne - na poziomie ldwiowym

80.514 Usunicie przepukliny jdra miadzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie szyjnym

80.515 Usunicie przepukliny jdra miadzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie piersiowym

80.516 Usunicie przepukliny jdra miadzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie ldwiowym

A25 Zabiegi na nerwach obwodowych

e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A25 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A31

ICD-904.06 Wycicie czaszkowego lub obwodowego zwoju nerwowego - inne04.071 yeczkowanie nerwu obwodowego04.072 Oczyszczenie nerwu obwodowego04.073 Resekcja nerwu obwodowego04.074 Wycicie nerwiaka obwodowego (Mortona)04.079 Wycicie lub awulsja nerww czaszkowych i obwodowych - inne04.12 Otwarta biopsja nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju04.21 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknicie czynnika neurolitycznego04.22 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie

04.23 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez ablacj w wyniku dziaania prdu wysokiej czstotliwoci (RFA)

04.24 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywoane nisk temperatur04.29 Zniszczenie nerww czaszkowych lub obwodowych - inne04.3 Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego

Strona 9 z 476

04.491 Neuroliza nerwu obwodowego - nie okrelona inaczej04.499 Odbarczenie albo uwolnienie zrostw nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego - inne04.52 Przeszczep nerwu obwodowego 04.62 Przemieszczenie nerwu obwodowego04.74 Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego - inne04.77 Odlega operacja urazu nerwu obwodowego 04.79 Neuroplastyka - inne04.91 Operacja rozcignicia nerwu04.92 Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu obwodowego04.99 Operacje nerww obwodowych - inne

A26 Zabiegi zwalczajce bl i na ukadzie wspczulnymb wymagane wskazanie procedury z listy procedur A26; czas pobytu < 2 dni

ICD-903.901 Wprowadzenie cewnika do przestrzeni nadtwardwkowej, podpajczynwkowej lub podtwardwkowej rdzenia z przerywanym lub cigym wlewem leku03.91 Wstrzyknicie rodka znieczulajcego do kanau krgowego03.921 Dokanaowe wstrzyknicie sterydw03.922 Podpajczynwkowa perfuzja zimnego roztworu soli04.80 Wstrzyknicie do nerwu obwodowego - inne04.81 Wstrzyknicie rodka znieczulajcego do nerwu obwodowego05.31 Wstrzyknicie rodka znieczulajcego do nerwu wspczulnego05.32 Wstrzyknicie rodka neurolitycznego do nerwu wspczulnego05.39 Wstrzyknicie do nerwu wspczulnego lub zwoju - inne

A31 Choroby nerww obwodowycha grupa bazowa

ICD-10E10.4 Cukrzyca insulinozalena (z powikaniami neurologicznymi)E11.4 Cukrzyca insulinoniezalena (z powikaniami neurologicznymi)E12.4 Cukrzyca zwizana z niedoywieniem (z powikaniami neurologicznymi)E13.4 Inne okrelone postacie cukrzycy (z powikaniami neurologicznymi)E14.4 Cukrzyca nieokrelona (z powikaniami neurologicznymi)G54.0 Zaburzenia splotu ramiennegoG54.1 Zaburzenia splotu ldwiowo-krzyowegoG54.2 Zaburzenia korzeni nerww rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowanych gdzie indziejG54.3 Zaburzenia korzeni nerww rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowanych gdzie indziejG54.4 Zaburzenia korzeni nerww rdzeniowych ldwiowo-krzyowych niesklasyfikowanych gdzie indziejG54.5 Nerwobl z zanikiem miniG54.6 Zesp blu fantomowego koczyny z blemG54.7 Zesp blu fantomowego koczyny bez bluG54.8 Inne zaburzenia korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowychG54.9 Zaburzenia korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych, nieokreloneG56.0 Zesp cieni nadgarstkaG56.1 Inne uszkodzenia nerwu porodkowegoG56.2 Uszkodzenie nerwu okciowegoG56.3 Uszkodzenie nerwu promieniowegoG56.4 KauzalgiaG56.8 Inne mononeuropatie koczyny grnejG56.9 Mononeuropatie koczyny grnej nieokrelone

Strona 10 z 476

G57.0 Uszkodzenie nerwu kulszowegoG57.1 Zesp nerwu skrnego bocznego uda [neuralgia paraesthetica]G57.2 Uszkodzenie nerwu udowegoG57.3 Uszkodzenie nerwu strzakowego wsplnegoG57.4 Uszkodzenie nerwu piszczelowegoG57.5 Zesp kanau stpuG57.6 Uszkodzenie nerww podeszwyG57.8 Inne mononeuropatie koczyny dolnejG57.9 Mononeuropatia koczyny dolnej, nieokrelonaG58.0 Neuropatia midzyebrowaG58.7 Mnogie zapalenie pojedynczych nerwwG58.8 Inne okrelone mononeuropatieG58.9 Mononeuropatia, nieokrelonaG60.0 Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowaG60.1Choroba RefsumaG60.2 Neuropatia z towarzyszc dziedziczn ataksjG60.3 Neuropatia samoistna postpujcaG60.8 Inne dziedziczne i idiopatyczne neuropatieG60.9 Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokrelonaG61.0 Zesp Gullaina-BarregoG61.1 Neuropatia surowiczaG61.8 Inne polineuropatie zakaneG61.9 Polineuropatia zakana, nieokrelonaG62.0 Polineuropatia wywoana przez lekiG62.1 Polineuropatia alkoholowaG62.2 Polineuropatia wywoana innymi czynnikami toksycznymiG62.8 Inne okrelone polineuropatieG62.9 Polineuropatia, nieokrelonaG64 Inne zaburzenia obwodowego ukadu nerwowegoG70.1 Toksyczne zaburzenia nerwowo-minioweG70.8 Inne okrelone zaburzenia miniowo-nerwoweG70.9 Zaburzenia miniowo-nerwowe, nieokreloneG83.4 Zesp ogona koskiegoG90.0 Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywnaG90.2 Zesp HorneraG90.8 Inne zaburzenia ukadu wegetatywnegoG90.9 Zaburzenie ukadu wegetatywnego, nieokreloneG99.0 Neuropatia wegetatywna w chorobach ukadu wewntrzwydzielniczego i metabolicznychM79.2 Nerwobl [neuralgia] i zapalenie nerww, nieokreloneR20.0 Brak czuciaR20.1 HypoesthesiaR20.2 ParestezjeR20.3 PrzeczulicaR20.8 Inne i nieokrelone zaburzenia czucia skrnegoS14.2 Uraz korzeni nerwowych nerww odcinka szyjnego rdzenia krgowegoS14.5 Uraz nerww ukadu sympatycznego szyiS24.3 Uraz obwodowych nerww klatki piersiowejS24.4 Uraz nerww ukadu sympatycznego klatki piersiowejS24.5 Uraz innych nerww klatki piersiowejS24.6 Uraz nieokrelonego nerwu klatki piersiowejS34.2 Uraz nerww rdzeniowych odcinka ldwiowego i krzyowego krgosupaS34.5 Uraz nerww ukadu sympatycznego czci ldwiowej, krzyowej i miedniczej krgosupa

Strona 11 z 476

S34.6 Uraz obwodowego nerwu (nerww) brzucha, dolnej czci grzbietu i miednicyS34.8 Uraz innych i nieokrelonych nerww na poziomie brzucha, dolnej czci grzbietu i miednicyS44.0 Uraz nerwu okciowego na poziomie ramieniaS44.1 Uraz nerwu porodkowego na poziomie ramieniaS44.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie ramieniaS44.3 Uraz nerwu pachowegoS44.4 Uraz nerwu miniowo-skrnegoS44.5 Uraz nerwu czuciowego na poziomie barku i ramieniaS44.7 Uraz wielu nerww na poziomie barku i ramieniaS44.8 Uraz innych nerww na poziomie barku i ramieniaS44.9 Uraz nieokrelonego nerwu na poziomie barku i ramieniaS54.0 Uraz nerwu okciowego na poziomie przedramieniaS54.1 Uraz nerwu porodkowego na poziomie przedramieniaS54.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie przedramieniaS54.3 Uraz nerww czuciowych skrnych na poziomie przedramieniaS54.7 Uraz licznych nerww na poziomie przedramieniaS54.8 Uraz innych nerww na poziomie przedramieniaS54.9 Uraz nieokrelonego nerwu na poziomie przedramieniaS64.0 Uraz nerwu okciowego na poziomie nadgarstka i rkiS64.1 Uraz nerwu porodkowego na poziomie nadgarstka i rkiS64.2 Uraz gazi powierzchownej nerwu promieniowego na poziomie nadgarstka i rkiS64.3 Uraz nerwu kciukaS64.4 Uraz nerwu innego palcaS64.7 Uraz mnogich nerww na poziomie nadgarstka i rkiS64.8 Uraz innych nerww na poziomie nadgarstka i rkiS64.9 Uraz nieokrelonego nerwu na poziomie nadgarstka i rkiS74.0 Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i udaS74.1 Uraz nerwu udowego na poziomie biodra i udaS74.2 Uraz nerwu skrnego czuciowego na poziomie biodra i udaS74.7 Uraz mnogich nerww na poziomie biodra i udaS74.8 Uraz innych nerww na poziomie biodra i udaS74.9 Uraz nieokrelonego nerwu na poziomie biodra i udaS84.0 Uraz nerwu piszczelowego na poziomie podudziaS84.1 Uraz nerwu strzakowego wsplnego (powierzchownego) (gbokiego) na poziomie podudziaS84.2 Uraz czuciowego nerwu skrnego na poziomie podudziaS84.7 Uraz licznych nerww na poziomie podudziaS84.8 Uraz innych nerww na poziomie podudziaS84.9 Uraz nieokrelonego nerwu na poziomie podudziaS94.0 Uraz nerwu podeszwowego bocznegoS94.1 Uraz nerwu podeszwowego przyrodkowegoS94.2 Uraz nerwu strzakowego gbokiego na poziomie stawu skokowego i stopyS94.3 Uraz nerwu skrnego na poziomie stawu skokowego i stopyS94.7 Uraz mnogich nerww na poziomie stawu skokowego i stopyS94.8 Uraz innych nerww na poziomie stawu skokowego i stopyS94.9 Uraz nieokrelonego nerwu na poziomie stawu skokowego i stopyT06.0 Urazy mzgu i nerww czaszkowych z obraeniami nerww rdzeniowych i rdzenia krgowego na poziomie szyiT06.1 Urazy nerww rdzeniowych i rdzenia krgowego obejmujce inne liczne okolice ciaaT06.2 Urazy nerww obejmujce liczne okolice ciaaT09.4 Uraz nieokrelonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tuowiaT11.3 Uraz nieokrelonego nerwu koczyny grnej, poziom nieokrelonyT13.3 Uraz nieokrelonego nerwu koczyny dolnej, poziom nieokrelonyT14.4 Uraz nerwu (nerww) nieokrelonej okolicy ciaa

Strona 12 z 476

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie waciwego kodu z Listy Oglnej

ICD-10G55.0 Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+)G55.1 Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w zaburzeniach krka midzykrgowego (M50-M5)G55.2 Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych krgw (M47.-+)G55.3 Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w innych (dolegliwociach krgosupa) dorsopatiach (M45-M46, M48.-+, M53-M54+)G55.8 Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG59.0 Mononeuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wsplnym czwartym znakiem kodu .4)G59.8 Inne mononeuropatie w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG63.0 Polineuropatia w chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejG63.1 Polineuropatia w chorobach nowotworowych (C00-D48+)G63.2 Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wsplnym czwartym znakiem kodu .4)G63.3 Polineuropatia w innych chorobach ukadu wewntrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)G63.4 Polineuropatia w niedoborach ywieniowych (E40-E64+)G63.5 Polineuropatia w ukadowych stanach chorobowych tkanki cznej (M30-M35+)G63.6 Polineuropatia w innych zaburzeniach ukadu kostno-miniowego (M00-M25+, M40-M96+)G63.8 Polineuropatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A32 Choroby minia grupa bazowa

ICD-10G70.0 Miastenia cika rzekomoporanaG70.2 Miastenia wrodzona i wieku rozwojowegoG71.0 Dystrofia miniowaG71.1 Zaburzenia miotoniczneG71.2 Miopatie wrodzoneG71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziejG71.8 Inne pierwotne zaburzenia miniG71.9 Pierwotne zaburzenia mini, nieokreloneG72.0 Miopatia polekowaG72.1 Miopatia alkoholowaG72.2 Miopatia wywoana innymi czynnikami toksycznymiG72.3 Poraenie okresoweG72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziejG72.8 Inne okrelone miopatieG72.9 Miopatia, nieokrelona

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie waciwego kodu z Listy Oglnej

ICD-10G73.0 Zespoy miasteniczne w chorobach ukadu wewntrzwydzielniczegoG73.1 Zesp Eatona-Lamberta (C80+)G73.2 Inne zespoy miasteniczne w chorobach nowotworowych (C00-D48+)G73.3 Zespoy miasteniczne w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG73.4 Miopatia w chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejG73.5 Miopatia w chorobach ukadu wewntrzwydzielniczegoG73.6 Miopatia w chorobach metabolicznych

Strona 13 z 476

G73.7 Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A33 Zaburzenia rwnowagia grupa bazowa

ICD-10R26.0 Chd ataktycznyR26.1 Chd paralitycznyR26.8 Inne i nieokrelone zaburzenia chodu i poruszania siR27.0 Ataksja, nieokrelonaR27.8 Inne i nieokrelone zaburzenia koordynacji ruchwR42 Zawroty gowy i odurzenie

A34 Guzy mzgua grupa bazowa

ICD-10C41.0 Nowotwr zoliwy (koci czaszki i twarzy)C70.0 Nowotwr zoliwy (opony mzgowe)C70.9 Nowotwr zoliwy (opony, nieokrelone)C71.0 Nowotwr zoliwy (mzg z wyjtkiem patw i komr)C71.1 Nowotwr zoliwy (pat czoowy)C71.2 Nowotwr zoliwy (pat skroniowy)C71.3 Nowotwr zoliwy (pat ciemienowy)C71.4 Nowotwr zoliwy (pat potyliczny)C71.5 Nowotwr zoliwy (komory mzgowe)C71.6 Nowotwr zoliwy (mdek)C71.7 Nowotwr zoliwy (pie mzgu)C71.8 Nowotwr zoliwy (zmiana przekraczajca granice mzgu)C71.9 Nowotwr zoliwy (mzg, nieokrelony)C72.2 Nowotwr zoliwy (nerw wchowy)C72.3 Nowotwr zoliwy (nerw wzrokowy)C72.4 Nowotwr zoliwy (nerw przedsionkowo-limakowy)C72.5 Nowotwr zoliwy (inne i nieokrelone nerwy czaszkowe)C72.8 Nowotwr zoliwy (zmiana przekraczajca granice mzgu i innych czci centralnego systemu nerwowego)C72.9 Nowotwr zoliwy (centralny system nerwowy, nieokrelone)C75.1 Nowotwr zoliwy (przysadka gruczoowa)C75.2 Nowotwr zoliwy (przewd nosowo-gardowy)C75.3 Nowotwr zoliwy (szyszynka)C75.4 Nowotwr zoliwy (kbek szyjny)C79.3 Wtrny nowotwr zoliwy mzgu i opon mzgowychC79.4 Wtrny nowotwr zoliwy innych i nieokrelonych czci ukadu nerwowegoD31.6 Nowotwr niezoliwy (oczod, nieokrelony)D32.0 Nowotwr niezoliwy (opony mzgowe)D32.9 Nowotwr niezoliwy (opony, nieokrelone)D33.0 Nowotwr niezoliwy (mzg, nadnamiotowe)D33.1 Nowotwr niezoliwy (mzg, podnamiotowe)D33.2 Nowotwr niezoliwy (mzg, nieokrelony)D33.3 Nowotwr niezoliwy (nerwy czaszkowe)D33.7 Nowotwr niezoliwy (inne okrelone czci centralnego systemu nerwowego)D33.9 Nowotwr niezoliwy (centralny system nerwowy, nieokrelony)D35.2 Nowotwr niezoliwy (przysadka)

Strona 14 z 476

D35.3 Nowotwr niezoliwy (przewd nosowo-gardowy)D35.4 Nowotwr niezoliwy (szyszynka)D35.5 Nowotwr niezoliwy (kbek szyjny)D36.1 Nowotwr niezoliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny ukad nerwowy)D36.7 Nowotwr niezoliwy (inne okrelone umiejscowienie)D36.9 Nowotwr niezoliwy (niezoliwy nowotwr, nieokrelony)D42.0 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (opony mzgowe)D42.1 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (opony rdzeniowe)D42.9 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (opony, nieokrelone)D43.0 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (mzg, nadnamiotowe)D43.1 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (mzg, podnamiotowe)D43.2 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (mzg, nieokrelony)D43.3 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (nerwy czaszkowe)D43.4 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (rdze krgowy)D43.7 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (inne czci centralnego systemu nerwowego)D43.9 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (centralny system nerwowy, nieokrelone)D44.3 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (przysadka)D44.4 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (przewd nosowo-gardowy)D44.5 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (szyszynka)D48.2 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (nerwy obwodowe i autonomiczny ukad nerwowy)G93.0 Torbiele mzguQ85.0 Nerwiakowkniakowato niezoliwa

A35 Choroby zwyrodnieniowe OUNa grupa bazowa

ICD-10E75.0 GM2 gangliozydozaE75.1 Inne gangliozydozyE75.2 Inne sfingolipidozyE75.3 Sfingolipidoza, nieokrelonaE75.4 Lipofuscynoza neuronalnaE75.5 Inne zaburzenia spichrzania lipidwE75.6 Zaburzenia spichrzania lipidw, nieokreloneF95.1 Przewleke tiki ruchowe lub gosowe (wokalne)F95.2 Zesp tikw gosowych i ruchowych (zesp Giles de la Tourette)G10 Choroba HuntingtonaG11.0 Bezad wrodzony niepostpujcyG11.1 Bezad mdkowy o wczesnym pocztkuG11.2 Bezad mdkowy o pnym pocztkuG11.3 Bezad mdkowy z wadliwym systemem naprawy DNAG11.4 Dziedziczne kurczowe poraenie koczyn dolnychG11.8 Inne bezady dziedziczneG11.9 Bezad dziedziczny, nieokrelonyG20 Choroba ParkinsonaG21.0 Zoliwy zesp neuroleptycznyG21.1 Parkinsonizm wtrny wywoany innymi lekamiG21.2 Parkinsonizm wtrny wywoany innymi czynnikami zewntrznymiG21.3 Parkinsonizm po zapaleniu mzguG21.8 Inny parkinsonizm wtrnyG21.9 Parkinsonizm wtrny, nieokrelonyG23.0 Choroba Hellervordena-Spatza

Strona 15 z 476

G23.1 Postpujce ponadjdrowe poraenie mini oka [Steela-Richardsona-Olszewskiego]G23.2 Zwyrodnienie prkowia i istoty czarnej [striatonigralis degeneratio]G23.8 Inne okrelone choroby zwyrodnieniowe jder podstawyG24.0 Dystonia wywoana przez lekiG24.1 Dystonia samoistna rodzinnaG24.2 Dystonia samoistna niedziedzicznaG24.3 Kurczowy krcz karkuG24.4 Dystonia samoistna w obrbie twarzyG24.8 Inne dystonieG24.9 Dystonia, nieokrelonaG25.0 Drenie samoistneG25.1 Drenie polekoweG25.2 Inne okrelone formy dreniaG25.4 Plsawica polekowaG25.5 Inna plsawicaG25.6 Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznegoG25.8 Inne okrelone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowychG25.9 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowych, nieokreloneG30.0 Choroba Alzheimera o wczesnym pocztkuG30.1 Choroba Alzheimera o pnym pocztkuG30.8 Otpienie typu alzheimerowskiegoG30.9 Choroba Alzheimera, nieokrelonaG31.0 Zanik mzgu ograniczonyG31.1 Starcze zwyrodnienie mzgu niesklasyfikowane gdzie indziejG31.2 Zwyrodnienie ukadu nerwowego wywoane przez alkoholG31.8 Inne okrelone choroby zwyrodnieniowe ukadu nerwowegoG31.9 Choroby zwyrodnieniowe ukadu nerwowego, nieokreloneG83.8 Inne okrelone zespoy poraenneG90.3 Zwyrodnienie wieloukadoweG93.1 Uszkodzenie mzgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziejG93.7 Zesp Reye`aI67.3 Postpujca naczyniowa leukoencefalopatiaQ85.1 Stwardnienie guzowateR25.3 Drenie pczkowe mini

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie waciwego kodu z Listy Oglnej

ICD-10G13.0 Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatiaG13.1 Inne zaniki ukadowe pierwotnie zajmujce ukad nerwowy w chorobie nowotworowejG13.2 Zanik ukadowy pierwotnie zajmujcy ukad nerwowy w niedoczynnoci tarczycy (E00.1+, E03.-+)G13.8 Zanik ukadowy pierwotnie zajmujcy ukad nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG22 Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G32.8 Inne okrelone zaburzenia zwyrodnieniowe ukadu nerwowego wystpujce w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A36 Choroby demielinizacyjnea grupa bazowa

ICD-10G35 Stwardnienie rozsiane

Strona 16 z 476

G36.0 Zapalenie rdzenia i nerww wzrokowych [zesp Devica]G36.1 Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty biaej mzgu [Hursta]G36.8 Inne okrelone ostre rozsiane demielinizacjeG36.9 Ostre rozsiane demielinizacje, nieokreloneG37.0 Stwardnienie rozlaneG37.1 rodkowa demielinizacja ciaa modzelowategoG37.5 Stwardnienie koncentryczne [Bal]G37.8 Inne okrelone choroby demielinizacyjne orodkowego ukadu nerwowegoG37.9 Choroby demielinizacyjne orodkowego ukadu nerwowego, nieokrelone

A41 Choroby krwotoczne naczy mzgowych - remodeling naczy z zastosowaniem stentuj wymagane wskazanie procedury z listy procedur A41 oraz procedur z list dodatkowych A2 i A4 a take rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej A1

ICD-939.722 Endowaskularny remodeling naczy wewntrzczaszkowych

A42 Choroby krwotoczne naczy mzgowych - duy endowaskularny zabieg naprawczyg wymagane wskazanie procedury z listy procedur A43 i procedury z listy dodatkowej A2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej A1

A43 Choroby krwotoczne naczy mzgowych - redni endowaskularny zabieg naprawczyg wymagane wskazanie procedury z listy procedur A43 i procedury z listy dodatkowej A3 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej A1

ICD-939.721 Wewntrznaczyniowa embolizacja lub zamknicie naczy mzgowych przy pomocy spiral39.723 Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja i/ lub zamknicie malformacji naczy mzgowych przy uyciu innego wszczepu lub substancji39.724 Endowaskularny zabieg naprawczy i/ lub zamknicie ttniaka, wad ttniczo-ylnych (AVM) lub przetok inne

A44 Choroby naczy mzgowych wymagajce interwencji zabiegowej

e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A44 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A45

ICD-902.321 Zespolenie komora mzgu - prawy przedsionek serca02.322 Zespolenie komora mzgu - ya prna grna02.331 Zespolenie komora mzgu - jama opucnowa02.341 Zespolenie komora mzgu - pcherzyk ciowy02.342 Zespolenie komora mzgu - jama otrzewnowa02.351 Zespolenie komora mzgu - moczowd02.391 Zespolenie komora mzgu - jama szpikowa02.392 Zespolenie komory mzgu z innymi miejscami poza czaszk39.721 Embolizacja lub zamknicie naczy mzgowych przy pomocy spiral

A45 Choroby naczy mzgowych - leczenie zachowawczea grupa bazowa

ICD-10I67.1 Ttniak mzgu, niepknityQ25.8 Inne wrodzone wady rozwojowe duych ttnic

Strona 17 z 476

Q28.0 Wada rozwojowa pocze ttniczo-ylnych naczy przedmzgowychQ28.1Inne wady rozwojowe naczy przedmzgowychQ28.2 Ttniczo-ylne wady rozwojowe naczy mzgowychQ28.3 Inne wady rozwojowe naczy mzgowychQ28.8 Inne okrelone wady rozwojowe ukadu kreniaQ28.9 Wrodzone wady ukadu naczyniowego, nieokrelone

A46 Przemijajce niedokrwienie mzgua grupa bazowa

ICD-10G45.0 Zesp ttnicy krgowo-podstawnejG45.1 Zesp ttnicy szyjnej (pkulowy)G45.2 Mnogie i obustronne zespoy ttnic przedmzgowychG45.3 Przejciowe objawy lepoty [amaurosis fugax]G45.4 Przemijajca niepami cakowitaG45.6 Inne przemijajce mzgowe napady niedokrwienia i zespoy pokrewneG45.9 Przemijajce mzgowe napady niedokrwienia, nieokrelone

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie waciwego kodu z Listy Oglnej

ICD-10G46.0 Zesp ttnicy rodkowej mzgu (I66.0+)G46.1 Zesp ttnicy przedniej mzgu (I66.1+)G46.2 Zesp ttnicy tylnej mzgu (I66.2+)G46.3 Zesp udarowy pnia mzgu (I60-I67+)G46.4 Zesp udarowy mdku (I60-I67+)G46.5 Stan zatokowy z zespoem czysto ruchowym (I60-I67+)G46.6 Stan zatokowy z zespoem czysto czuciowym (I60-I67+)G46.7 Stan zatokowy z innymi zespoami (I60-I67+)G46.8 Inne zespoy naczyniowe mzgu w chorobach naczy mzgowych (I60-I67+)

A47 Przemijajce niedokrwienie mzgu - diagnostyka rozszerzonad wymagane wskazanie rozpoznania z listy rozpozna A46 oraz dwch procedur z listy dodatkowej A6

A48 Kompleksowe leczenie udarw mzgu > 7 dni w oddziale udarowyme wymagane wskazanie procedury z listy procedur A48 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A50; czas pobytu > 7 dni

ICD-939.51 Klipsowanie ttniaka39.721 Wewntrznaczyniowa embolizacja lub zamknicie naczy mzgowych przy pomocy spiral99.102 Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji

A49 Udar mzgu - leczenie > 3 dni e wymagane wskazanie procedury z listy procedur A49 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A50; czas pobytu > 3 dni

ICD-993.72 Terapia afazji (i dysfazji)99.102 Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji

Strona 18 z 476

A50 Udar mzgu - leczenie < 4 dniy grupa bazowa; czas pobytu < 4 dni

ICD-10G08 Zapalenie y i zakrzepowe zapalenie y rdczaszkowych i w kanale krgowymI60.0 Krwotok podpajczynwkowy z syfonu lub rozwidlenia ttnicy szyjnej wewntrznejI60.1 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy rodkowej mzguI60.2 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy czcej przedniejI60.3 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy czcej tylnejI60.4 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy podstawnejI60.5 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy krgowejI60.6 Krwotok podpajczynwkowy z innych ttnic wewntrzczaszkowychI60.7 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy wewntrzczaszkowej, nieokrelonyI60.8 Inne krwotoki podpajczynwkoweI60.9 Krwotok podpajczynwkowy, nieokrelonyI61.0 Krwotok mzgowy do pkul, podkorowyI61.1 Krwotok mzgowy do pkul, korowyI61.2 Krwotok mzgowy do pkul, nieokrelonyI61.3 Krwotok mzgowy do pnia mzguI61.4 Krwotok mzgowy do mdkuI61.5 Krwotok mzgowy wewntrzkomorowyI61.6 Krwotok mzgowy o mnogim umiejscowieniuI61.8 Inne krwotoki mzgoweI61.9 Krwotok mzgowy, nieokrelonyI62.0 Krwotok pod opon tward (ostry) (nieurazowy)I62.1 Nieurazowy krwotok nad opon twardI62.9 Krwotok mzgowy (nieurazowy), nieokrelonyI63.0 Zawa mzgu wywoany przez zakrzep ttnic przedmzgowychI63.1 Zawa mzgu wywoany przez zator ttnic przedmzgowychI63.2 Zawa mzgu wywoany przez nieokrelon niedrono lub zwenie ttnic przedmzgowychI63.3 Zawa mzgu wywoany przez zakrzep ttnic mzgowychI63.4 Zawa mzgu wywoany przez zator ttnic mzgowychI63.5 Zawa mzgu wywoany przez nieokrelon niedrono lub zwenie ttnic mzgowychI63.6 Zawa mzgu wywoany przez zakrzep y mzgowych, nieropnyI63.8 Inne zaway mzguI63.9 Zawa mzgu, nieokrelonyI64 Udar, nieokrelony jako krwotoczny lub zawaowyI65.0 Niedrono i zwenie ttnicy krgowejI65.1 Niedrono i zwenie ttnicy podstawnejI65.2 Niedrono i zwenie ttnicy szyjnej wewntrznejI65.3 Niedrono i zwenie ttnic przedmzgowych, mnogie i obustronneI65.8 Niedrono i zwenie innych ttnic przedmzgowychI65.9 Niedrono i zwenie nieokrelonych ttnic przedmzgowychI66.0 Niedrono i zwenie ttnicy rodkowej mzguI66.1 Niedrono i zwenie ttnicy przedniej mzguI66.2 Niedrono i zwenie ttnicy tylnej mzguI66.3 Niedrono i zwenie ttnic mdkuI66.4 Niedrono i zwenie ttnic mzgowych, mnogie i obustronneI66.8 Niedrono i zwenie innych ttnic mzgowychI66.9 Niedrono i zwenie nieokrelonych ttnic mzgowychI67.0 Rozwarstwienie ttnic mzgowych, niepkniteI67.2 Miadyca ttnic mzgowych

Strona 19 z 476

I67.5 Choroba MoyamoyaI67.6 Nieropny zakrzep ukadu ylnego wewntrzczaszkowegoI67.7 Zapalenie ttnic mzgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziejI67.8 Inne okrelone choroby naczy mzgowychI67.9 Choroba naczy mzgowych, nieokrelonaI69.8 Nastpstwa innych i nieokrelonych chorb naczy mzgowychR47.0 Dysfazja i afazja

A56 Choroby nerww czaszkowycha grupa bazowa

ICD-10G50.0 Neuralgia nerwu trjdzielnegoG50.1 Ble twarzy nietypoweG50.8 Inne zaburzenia nerwu trjdzielnegoG50.9 Zaburzenia nerwu trjdzielnego, nieokreloneG51.0 "Obwodowe" poraenie nerwu twarzowego [poraenie Bella]G51.1 Zapalenie zwoju kolankaG51.2 Zesp MelkerssonaG51.3 Przewleky skurcz poowy twarzyG51.4 Miokimia twarzowaG51.8 Inne zaburzenia nerwu twarzowegoG51.9 Zaburzenia nerwu twarzowego, nieokreloneG52.0 Zaburzenia nerwu wchowegoG52.1 Zaburzenia nerwu jzykowo-gardowegoG52.2 Zaburzenia nerwu bdnegoG52.3 Zaburzenia nerwu podjzykowegoG52.7 Zaburzenia wielu nerww czaszkowychG52.8 Zaburzenia innych okrelonych nerww czaszkowychG52.9 Zaburzenia nerwu czaszkowego, nieokreloneH47.1 Obrzk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego, nieokrelonyH47.4 Zaburzenia skrzyowania nerww wzrokowychH47.5 Zaburzenia innych odcinkw drogi wzrokowejH47.6 Zaburzenia kory wzrokowejH47.7 Zaburzenia drogi wzrokowej, nieokreloneR43.0 Brak wchuR43.1 Wch opaczny lub omam wchowyR43.2 Opaczne odczuwanie smakuR43.8 Inne i nieokrelone zaburzenia wchu i smakuS04.0 Uraz nerwu i drg wzrokowychS04.1 Uraz nerwu okoruchowegoS04.2 Uraz nerwu bloczkowegoS04.3 Uraz nerwu trjdzielnegoS04.4 Uraz nerwu odwodzcegoS04.5 Uraz nerwu twarzowegoS04.6 Uraz nerwu przedsionkowo-limakowegoS04.7 Uraz nerwu dodatkowegoS04.8 Uraz innych nerww czaszkowychS04.9 Uraz nieokrelonego nerwu czaszkowego

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie waciwego kodu z Listy Oglnej

Strona 20 z 476

ICD-10G53.0 Nerwobl po przebytym ppacu (B02.2+)G53.1 Poraenia wielu nerww czaszkowych w chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)G53.2 Poraenia wielu nerww czaszkowych w sarkoidozie (D86.8+)G53.3 Poraenia wielu nerww czaszkowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+)G53.8 Inne zaburzenia nerww czaszkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A57 Choroby zapalne ukadu nerwowegoa grupa bazowa

ICD-10A06.6 Pezakowy ropie mzgu (G07*)A32.1 Listeriozowe zapalenie opon mzgowych oraz zapalenie opon mzgowych i mzguA39.0 Zapalenie meningokokowe opon mzgowych (G01*)A39.8 Inne zakaenia meningokokoweA39.9 Zakaenie meningokokowe, nieokreloneA50.4 Kia pna ukadu nerwowego [kia ukadu nerwowego wieku modzieczego]A52.1 Kia objawowa ukadu nerwowegoA52.2 Kia bezobjawowa ukadu nerwowegoA52.3 Kia ukadu nerwowego, nieokrelonaA80.0 Ostre nagminne poraenie poszczepienneA80.1 Ostre nagminne poraenie dziecice, wirus dziki, importowanyA80.2 Ostre nagminne poraenie dziecice, wirus dziki, tubylczyA80.3 Inne i nieokrelone postacie ostrego nagminnego poraenia dziecicego,A80.4 Ostre nagminne poraenie dziecice - posta nieporaennaA80.9 Ostre nagminne poraenie dziecice, nieokreloneA81.0 Choroba Jacoba-CreutzfeldtaA81.1 Podostre stwardniajce zapalenie mzguA81.2 Postpujca wieloogniskowa leukoencefalopatiaA81.8 Inne zakaenia powolnymi wirusami orodkowego ukadu nerwowegoA81.9 Zakaenia powolnymi wirusami orodkowego ukadu nerwowego, nieokreloneA83.0 Japoskie zapalenie mzguA83.1 Zachodnie koskie zapalenie mzguA83.2 Wschodnie koskie zapalenie mzguA83.3 Zapalenie mzgu St.LouisA83.4 Australijskie zapalenie mzguA83.5 Kalifornijskie zapalenie mzguA83.6 Choroba wywoana przez wirus RocioA83.8 Inne wirusowe zapalenia mzgu przenoszone przez komaryA83.9 Wirusowe zapalenie mzgu przenoszone przez komary, nieokreloneA84.0 Dalekowschodnie zapalenie mzgu przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mzgu]A84.1 rodkowoeuropejskie zapalenie mzgu przenoszone przez kleszczeA84.8 Inne zapalenia mzgu przenoszone przez kleszczeA84.9 Wirusowe zapalenie mzgu przenoszone przez kleszcze, nieokreloneA85.0 Enterowirusowe zapalenie mzgu (G05.1*)A85.1 Adenowirusowe zapalenie mzgu (G05.1*)A85.2 Wirusowe zapalenie mzgu wywoane przez stawonogi, nieokreloneA85.8 Inne okrelone postacie wirusowego zapalenia mzguA86 Wirusowe zapalenie mzgu, nieokreloneA87.0 Enterowirusowe zapalenie opon mzgowych (G02.0*)A87.1 Adenowirusowe zapalenie opon mzgowych (G02.0*)

Strona 21 z 476

A87.2 Limfocytarne zapalenie splotu naczyniwkowego i opon mzgowychA87.8 Inne wirusowe postacie zapalenia opon mzgowychA87.9 Wirusowe zapalenie opon mzgowych, nieokreloneA88.0 Enterowirusowa gorczka wysypkowa [wysypka bostoska]A88.8 Inne okrelone postacie wirusowych zakae orodkowego ukadu nerwowegoA89 Wirusowe zakaenie orodkowego ukadu nerwowego, nieokreloneB00.3 Opryszczkowe zapalenie opon mzgowych (G02.0*)B00.4 Opryszczkowe zapalenie mzgu (G05.1*)B05.0 Odra powikana przez zapalenie mzgu (G05.1*)B05.1 Odra powikana przez zapalenie opon mzgowych (G02.0*)B06.0 Ryczka z powikaniami neurologicznymiB26.1 winkowe zapalenie opon mzgowych (G02.0*)B26.2 winkowe zapalenie mzgu (G05.1*)B37.5 Zapalenie opon mzgowych wywoane przez Candida (G02.1*)B58.2 Toksoplazmozowe zapalenie opon mzgowych i mzgu (G05.2*)B69.0 Wgrzyca orodkowego ukadu nerwowegoG00.0 Zapalenie opon mzgowych wywoane przez Hamoephilus influenzaeG00.1 Zapalenie opon mzgowych pneumokokoweG00.2 Zapalenie opon mzgowych paciorkowcoweG00.3 Zapalenie opon mzgowych gronkowcoweG00.8 Inne bakteryjne zapalenia opon mzgowychG00.9 Bakteryjne zapalenie opon mzgowych, nieokreloneG03.0 Nieropne zapalenie opon mzgowychG03.1 Przewleke zapalenie opon mzgowychG03.2 agodne nawrotowe zapalenie opon mzgowych [Mollareta]G03.8 Zapalenie opon mzgowych wywoane przez inne okrelone czynnikiG03.9 Zapalenie opon mzgowych, nieokreloneG04.0 Ostre rozsiane zapalenie mzguG04.1 Tropikalne kurczowe poraenie koczyn dolnychG04.2 Bakteryjne zapalenie opon mzgowych i mzgu oraz zapalenie opon mzgowych i rdzenia niesklasyfikowane gdzie indziejG04.8 Inne zapalenia mzgu, rdzenia krgowego oraz rdzenia krgowego i mzguG04.9 Zapalenie mzgu oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego, nieokreloneG06.0 Ropie i ziarniniak rdczaszkowyG06.1 Ropie i ziarniniak w kanale krgowymG06.2 Zewntrztwardwkowy i podtwardwkowy ropie, nieokrelonyG37.2 Mielinoliza rodkowa mostuG37.3 Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej orodkowego ukadu nerwowegoG37.4 Podostre martwiejce zapalenie rdzeniaR29.1 Zapalenie opon

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie waciwego kodu z Listy Oglnej

ICD-10G01 Zapalenie opon mzgowych w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziejG02.0 Zapalenie opon mzgowych w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziejG02.1 Zapalenie opon mzgowych w grzybicach

G02.8 Zapalenie opon mzgowych w innych okrelonych chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

G05.0 Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

Strona 22 z 476

G05.1 Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziejG05.2 Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w innych chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziejG05.8 Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG07 Ropie i ziarniniak rdczaszkowy i w kanale krgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

A58 Encefalopatiaa grupa bazowa

ICD-10G92 Encefalopatia toksycznaG93.4 Encefalopatia, nieokrelonaI67.4 Encefalopatia nadcinieniowaR40.2 piczka, nieokrelona

A59 Ble gowya grupa bazowa

ICD-10G43.0 Migrena bez aury [migrena prosta]G43.1 Migrena z aur [migrena klasyczna]G43.2 Stan migrenowyG43.3 Migrena powikanaG43.8 Inne migrenyG43.9 Migrena, nieokrelonaG44.0 Zesp blu gowy Hortona [cluster headache syndrome]G44.1 Naczyniowy bl gowy niesklasyfikowany gdzie indziejG44.3 Przewleky pourazowy bl gowyG44.4 Polekowy bl gowy niesklasyfikowany gdzie indziejG44.8 Inne okrelone zespoy blu gowyG97.0 Wyciek pynu mzgowo-rdzeniowego z nakucia ldwiowegoG97.1 Inne odczyny po nakuciu ldwiowymR51 Bl gowy

A66 Padaczka - diagnostyka i leczenie < 4 dniy grupa bazowa; czas pobytu < 4 dni

ICD-10G25.3 MiokloniaG40.0 Padaczka samoistna (ogniskowa) (czciowa) i zespoy padaczkowe z napadami o zlokalizowanym pocztkuG40.1 Padaczka objawowa (ogniskowa) (czciowa) i zespoy padaczkowe z prostymi napadami czciowymiG40.2 Padaczka objawowa (ogniskowa) (czciowa) i zespoy padaczkowe ze zoonymi napadami czciowymiG40.3 Uoglniona samoistna padaczka i zespoy padaczkoweG40.4 Inne postacie uoglnionej padaczki i zespow padaczkowychG40.5 Szczeglne zespoy padaczkoweG40.6 Napady "grand mal", nieokrelone, (z lub bez napadw "petit mal")G40.7 "Petit mal", nieokrelone, bez napadw "grand mal"G40.8 Inne padaczkiG40.9 Padaczka, nieokrelonaG41.0 Stan padaczkowy typu "grand mal"

Strona 23 z 476

G41.1 Stan padaczkowy typu "petit mal"G41.2 Zoony czciowy stan padaczkowyG41.8 Inne stany padaczkoweG41.9 Stan padaczkowy, nieokrelonyR56.0 Drgawki gorczkoweR56.8 Inne i nieokrelone drgawki

A67 Padaczka - diagnostyka i leczenie > 3 dnid wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna A66 oraz dwch procedur z listy dodatkowej A7; czas pobytu > 3 dni

A76 Urazy gowy z istotnym uszkodzeniem mzgu leczone zachowawczoa grupa bazowa

ICD-10S02.0 Zamanie koci sklepienia czaszkiS02.1 Zamanie koci podstawy czaszkiS02.7 Wielokrotne zamania koci czaszki i twarzoczaszkiS06.0 WstrznienieS06.1 Urazowy obrzk mzguS06.2 Rozlany uraz mzguS06.3 Ogniskowy uraz mzguS06.4 Krwotok nadtwardwkowyS06.5 Urazowy krwotok podtwardwkowyS06.6 Urazowy krwotok podpajczynwkowyS06.7 Uraz rdczaszkowy z dugotrwaym okresem nieprzytomnociS06.8 Inne urazy rdczaszkoweS06.9 Uraz rdczaszkowy, nieokrelonyS07.1 Uraz zmiadeniowy czaszkiS07.8 Uraz zmiadeniowy innych czci gowyS07.9 Uraz zmiadeniowy gowy, cz nieokrelonaT02.0 Zamania obejmujce gow i szyj

A77 Urazy gowy bez istotnego uszkodzenia mzgu leczone zachowawczoa grupa bazowa

ICD-10S00.0 Powierzchowny uraz powok gowyS00.7 Liczne powierzchowne urazy gowyS00.8 Powierzchowny uraz innych czci gowyS00.9 Powierzchowny uraz gowy, cz nieokrelonaS01.0 Otwarta rana powok gowyS01.3 Otwarta rana uchaS01.4 Otwarta rana policzka i okolicy skroniowo-uchwowejS01.5 Otwarta rana wargi i jamy ustnejS01.7 Liczne rany otwarte gowyS01.8 Otwarta rana innych okolic gowyS01.9 Otwarta rana gowy, cz nieokrelonaS02.9 Zamanie koci czaszki i twarzoczaszki, cz nieokrelonaS09.0 Uraz naczy krwiononych gowy niesklasyfikowany gdzie indziej

A86 Choroby neuronu ruchowego

Strona 24 z 476

a grupa bazowa

ICD-10G12.0 Zanik mini pochodzenia rdzeniowego dziecicy, typu I [Werdniga-Hoffmana]G12.1 Inne dziedziczne zaniki mini pochodzenia rdzeniowegoG12.2 Stwardnienie boczne zanikoweG12.8 Inne zaniki mini pochodzenia rdzeniowego i zespoy pokrewneG12.9 Zanik mini pochodzenia rdzeniowego, nieokrelony

A87 Inne choroby ukadu nerwowegoa grupa bazowa

ICD-10C41.2 Nowotwr zoliwy (koci krgosupa)C70.1 Nowotwr zoliwy (opony rdzeniowe)C72.0 Nowotwr zoliwy (rdze krgowy)C72.1 Nowotwr zoliwy (ogon koski)D16.6 Nowotwr niezoliwy (krgosup)D16.8 Nowotwr niezoliwy (koci miednicy, ko krzyowa i guziczna)D32.1 Nowotwr niezoliwy (opony rdzeniowe)D33.4 Nowotwr niezoliwy (rdze krgowy)D35.6 Nowotwr niezoliwy (ciaa przyaortowe i inne ciaa przyzwojowe)G47.4 Narkolepsja i katalepsjaG80.0 Kurczowe poraenie mzgoweG80.1 Kurczowe poraenie obustronneG80.2 Dziecice poraenie poowiczeG80.3 Dyskinetyczne poraenie mzgoweG80.4 Ataktyczne poraenie mzgoweG80.8 Inne dziecice poraenie mzgoweG80.9 Dziecice poraenie mzgowe, nieokreloneG81.0 Wiotkie poraenie poowiczeG81.1 Kurczowe poraenie poowiczeG81.9 Poraenie poowicze, nieokreloneG82.0 Wiotkie poraenie koczyn dolnychG82.1 Kurczowe poraenie koczyn dolnychG82.2 Poraenie koczyn dolnych, nieokreloneG82.3 Wiotkie poraenie czterokoczynoweG82.4 Kurczowe poraenie czterokoczynoweG82.5 Poraenie czterokoczynowe, nieokreloneG83.0 Poraenie obustronne koczyn grnychG83.1 Poraenie jednej koczyny dolnejG83.2 Poraenie jednej koczyny grnejG83.3 Poraenie jednej koczyny, nieokreloneG83.9 Zesp poraenny, nieokrelonyG90.1 Dysautonomia rodzinna [Riley-Daya]G91.0 Wodogowie komunikujceG91.1 Wodogowie z niedronociG91.2 Wodogowie normocinieniowe [zesp Hakima]G91.3 Wodogowie pourazowe, nieokreloneG91.8 Inne wodogowieG91.9 Wodogowie, nieokreloneG93.2 agodne nadcinienie wewntrzczaszkowe

Strona 25 z 476

G93.5 Zesp uciskowy mzguG93.6 Obrzk mzguG93.8 Inne okrelone zaburzenia mzguG93.9 Zaburzenie mzgu, nieokreloneG95.0 Jamisto rdzenia krgowego i jamisto opuszkiG95.1 Mielopatie naczynioweG95.2 Zesp uciskowy rdzenia, nieokrelonyG95.8 Inne okrelone choroby rdzenia krgowegoG95.9 Choroba rdzenia krgowego, nieokrelonaG96.0 Wyciek pynu mzgowo-rdzeniowegoG96.1 Zaburzenia opon niesklasyfikowane gdzie indziejG96.8 Inne okrelone zaburzenia orodkowego ukadu nerwowegoG96.9 Zaburzenie orodkowego ukadu nerwowego, nieokreloneG97.2 Wewntrzczaszkowe podcinienie nastpujce po przetoce komorowejG97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia ukadu nerwowego, nieokreloneG98 Inne zaburzenia ukadu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziejM45 Zesztywniajce zapalenie staww krgosupaM47.0 Zesp ucisku ttnicy krgowej i rdzeniowej przedniej (G99.2*)M47.9 Nieokrelone spondylozyM48.0 Zesp wskiego kanau krgowegoM48.1 Zesztywniajca hiperostoza [choroba Forestiera]M48.2 Choroba BaastrupaM48.3 Pourazowa spondylopatiaM48.4 Zmczeniowe zamanie krgosupaM48.5 Zapadnicie krgu niesklasyfikowane gdzie indziejM48.8 Inne okrelone spondylopatieM50.0 Choroba krka midzykrgowego szyjnego z uszkodzeniem rdzenia krgowego (G99.2*)M50.1 Choroba krka midzykrgowego szyjnego z uszkodzeniem korzeni nerww rdzeniowychM50.2 Inne przemieszczenia krka midzykrgowego szyjnegoM50.3 Inne zwyrodnienia krka midzykrgowego szyjnegoM50.9 Nieokrelone choroby krka midzykrgowego szyjnegoM51.0 Choroby krkw midzykrgowych ldwiowych i innych z uszkodzeniem rdzenia krgowego (G99.2*)M51.1 Choroby krkw midzykrgowych ldwiowych i innych z uszkodzeniem korzeni nerww rdzeniowychM51.3 Inne okrelone zwyrodnienia krka midzykrgowegoM51.4 Guzki SchmorlaM51.8 Inne okrelone choroby krka midzykrgowegoM51.9 Nieokrelone choroby krka midzykrgowegoM53.0 Zesp szyjno-czaszkowyM53.1 Zesp szyjno-barkowyM53.2 Niestabilno krgosupaM53.3 Choroby koci krzyowej i guzicznej niesklasyfikowane gdzie indziejM53.8 Inne okrelone choroby grzbietuM53.9 Nieokrelone choroby grzbietuM54.1 Choroby korzeni nerww rdzeniowych [Zespoy korzonkowe]M54.2 Ble karkuM54.3 Rwa kulszowaM54.4 Rwa kulszowa z blem edwiowo-krzyowymM54.6 Bl krgosupa piersiowegoM54.8 Inne ble grzbietuM54.9 Nieokrelone ble grzbietuM96.1 Zesp polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziejM99.0 Dysfunkcja segmentarna i somatyczna

Strona 26 z 476

M99.1 Zesp nadwichnicia krgwM99.2 Zwenie kanau krgowego w wyniku nadwichniciaM99.3 Zwenie kostnej czci kanau krgowegoM99.4 Zwenie cznotkankowej czci kanau krgowegoM99.5 Zwenie kanau krgowego przez przepuklin krka midzykrgowegoM99.6 Zwenie otworu midzykrgowego przez przepuklin krka midzykrgowego i przerost wizadeM99.7 Zwenie otworu midzykrgowego przez krek midzykrgowy i tkank cznM99.8 Inne uszkodzenia biomechaniczneM99.9 Nieokrelone uszkodzenia biomechaniczneQ00.0 BezmzgowieQ00.1 Rozszczep czaszki i krgosupaQ00.2 Rozszczep potylicyQ01.0 Przepuklina mzgowa czoowaQ01.1 Przepuklina mzgowa nosowo-czoowaQ01.2 Przepuklina mzgowa potylicznaQ01.8 Przepuklina mzgowa w innej lokalizacjiQ01.9 Przepuklina mzgowa, nieokrelonaQ02 MaogowieQ03.0 Wady rozwojowe wodocigu mzgu SylwiuszaQ03.1 Zaronicie otworw Magendiego i LuschkiQ03.8 Wodogowie wrodzone inneQ03.9 Wodogowie wrodzone, nieokreloneQ04.0 Wrodzone wady rozwojowe spoida wielkiegoQ04.1 Brak wchomzgowia (zesp arinencephalii)Q04.2 Przodomzgowie jednokomorowe (holoprosencephalia)Q04.3 Inne wady mzgu z ubytkiem tkanekQ04.5 Mzg olbrzymiQ04.6 Wrodzone torbiele mzguQ04.8 Inne okrelone wady rozwojowe mzguQ04.9 Wrodzone wady rozwojowe mzgu, nieokreloneQ06.0 Brak rdzeniaQ06.1 Niedorozwj i dysplazja rdzenia krgowegoQ06.4 WodordzenieQ06.8 Inne okrelone wrodzone wady rozwojowe rdzenia krgowegoQ06.9 Wrodzone wady rozwojowe rdzenia krgowego, nieokreloneQ07.0 Zesp Arnolda-ChiariegoQ07.8 Inne okrelone wrodzone wady rozwojowe ukadu nerwowegoQ07.9 Wrodzone wady rozwojowe ukadu nerwowego, nieokreloneQ67.5 Wrodzone znieksztacenie krgosupaQ75.0 Przedwczesne skostnienie szww czaszkowychQ75.1 Dyzostoza czaszkowo-twarzowaQ75.2 Szerokie rozstawienie oczodowQ75.3 WielkogowieQ75.4 Dyzostoza uchwowo-twarzowaQ75.5 Dyzostoza oczno-uchwowaQ75.8 Inne okrelone wrodzone wady rozwojowe koci czaszki i twarzyQ75.9 Wrodzona wada rozwojowa koci czaszki i twarzy, nieokrelonaQ76.1 Zesp Klippel-FeilaQ76.3 Wrodzone skrzywienie boczne krgosupa spowodowane wrodzon wad rozwojow kociQ85.8 Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziejQ85.9 Fakomatoza, nieokrelonaQ87.0 Zespoy wrodzonych wad rozwojowych dotyczce gwnie wygldu twarzy

Strona 27 z 476

R29.2 Nieprawidowe odruchyR29.8 Inne i nieokrelone objawy chorobowe dotyczce ukadu nerwowego i miniowo-kostnegoR47.1 Dysartria i anartriaR47.8 Inne i nieokrelone zaburzenia mowyR83.0 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowa aktywno enzymw)R83.1 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowy poziom hormonw)R83.2 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowy poziom innych rodkw, lekw i substancji biologicznych)R83.3 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowy poziom substancji nieleczniczych)R83.4 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowe wyniki bada immunologicznych)R83.5 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowe wyniki bada mikrobiologicznych)R83.6 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowe wyniki bada cytologicznych)R83.7 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowe wyniki bada histologicznych)R83.8 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (inne nieprawidowe wyniki)R83.9 Nieprawidowe wyniki bada pynu mzgowo-rdzeniowego (nieprawidowe wyniki, nieokrelone)R90.0 Uszkodzenie przestrzeni wewntrzczaszkowejR90.8 Inne nieprawidowoci centralnego systemu nerwowego stwierdzone badaniami obrazowymiR93.0 Nieprawidowe wyniki bada obrazowych czaszki i gowy, gdzie indziej niesklasyfikowaneR94.0 Nieprawidowe wyniki bada czynnociowych centralnego ukadu nerwowegoR94.1 Nieprawidowe wyniki bada czynnociowych obwodowego ukadu nerwowego i okrelonych narzdw czuciaS23.3 Skrcenie i naderwanie odcinka piersiowego krgosupaS23.5 Skrcenie i naderwanie innych i nieokrelonych czci klatki piersiowejS24.2 Uraz nerww rdzeniowych odcinka piersiowego krgosupaS32.1 Zamanie koci krzyowejS32.2 Zamanie koci guzicznejS33.2 Zwichnicie stawu krzyowo-biodrowego i krzyowo-guzicznegoS33.4 Urazowe rozerwanie spojenia onowegoS33.6 Skrcenie i naderwanie stawu krzyowo-biodrowegoS33.7 Skrcenie i naderwanie innych i nieokrelonych czci odcinka ldwiowego krgosupa i miednicyT03.0 Zwichnicia, skrcenia i naderwania obejmujce gow i szyjT03.1 Zwichnicia, skrcenia i naderwania obejmujce klatk piersiow, doln cz grzbietu i miednicT08 Zamanie krgosupa, poziom nieokrelonyT09.5 Uraz nieokrelonego minia i wizada tuowiaT85.0 Mechaniczne powikanie wewntrzczaszkowego zespolenia (poczenia) komorowegoT85.1 Mechaniczne powikanie zwizane z wszczepionym stymulatorem ukadu nerwowego

r jako rozpoznanie zasadnicze wymagane wskazanie waciwego kodu z Listy Oglnej

ICD-10G32.0 Podostre zoone zwyrodnienie rdzenia krgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG94.0 Wodogowie w chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)G94.1 Wodogowie w chorobach nowotworowych (C00-D48+)G94.2 Wodogowie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG94.8 Inne okrelone zaburzenia mzgu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG99.1 Inne zaburzenia ukadu wegetatywnego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG99.2 Mielopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejG99.8 Inne okrelone zaburzenia ukadu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejM49.5 Zapadnicie krgu w przebiegu chorb sklasyfikowanych gdzie indziej

listy dodatkowe do sekcji A

A1

Strona 28 z 476

ICD-10D18.0 Naczyniak krwionony jakiegokolwiek umiejscowieniaD18.1 Naczyniak chonny jakiegokolwiek umiejscowieniaI60.0 Krwotok podpajczynwkowy z syfonu lub rozwidlenia ttnicy szyjnej wewntrznejI60.1 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy rodkowej mzguI60.2 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy czcej przedniejI60.3 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy czcej tylnejI60.4 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy podstawnejI60.5 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy krgowejI60.6 Krwotok podpajczynwkowy z innych ttnic wewntrzczaszkowychI60.7 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy wewntrzczaszkowej, nieokrelonyI60.8 Inne krwotoki podpajczynwkoweI60.9 Krwotok podpajczynwkowy, nieokrelonyI61.0 Krwotok mzgowy do pkul, podkorowyI61.1 Krwotok mzgowy do pkul, korowyI61.2 Krwotok mzgowy do pkul, nieokrelonyI61.3 Krwotok mzgowy do pnia mzguI61.4 Krwotok mzgowy do mdkuI61.5 Krwotok mzgowy wewntrzkomorowyI61.6 Krwotok mzgowy o mnogim umiejscowieniuI61.8 Inne krwotoki mzgoweI61.9 Krwotok mzgowy, nieokrelonyI62.0 Krwotok pod opon tward (ostry) (nieurazowy)I62.1 Nieurazowy krwotok nad opon twardI62.9 Krwotok mzgowy (nieurazowy), nieokrelonyI66.0 Niedrono i zwenie ttnicy rodkowej mzguI66.1 Niedrono i zwenie ttnicy przedniej mzguI66.2 Niedrono i zwenie ttnicy tylnej mzguI66.3 Niedrono i zwenie ttnic mdkuI66.4 Niedrono i zwenie ttnic mzgowych, mnogie i obustronneI66.8 Niedrono i zwenie innych ttnic mzgowychI66.9 Niedrono i zwenie nieokrelonych ttnic mzgowychI67.0 Rozwarstwienie ttnic mzgowych, niepkniteI67.1 Ttniak mzgu, niepknityI69.0 Nastpstwa krwotoku podpajczynwkowegoI69.1 Nastpstwa krwotoku mzgowegoI69.2 Nastpstwa innych nieurazowych krwotokw wewntrzczaszkowychI69.3 Nastpstwa zawau mzguI69.4 Nastpstwa udaru nieokrelone czy krwotoczny czy zawaowyI69.8 Nastpstwa innych i nieokrelonych chorb naczy mzgowychQ25.8 Inne wrodzone wady rozwojowe duych ttnicQ28.0 Wada rozwojowa pocze ttniczo-ylnych naczy przedmzgowychQ28.1Inne wady rozwojowe naczy przedmzgowychQ28.2 Ttniczo-ylne wady rozwojowe naczy mzgowychQ28.3 Inne wady rozwojowe naczy mzgowychQ28.8 Inne okrelone wady rozwojowe ukadu kreniaQ28.9 Wrodzone wady ukadu naczyniowego, nieokrelone

A2

ICD-9

Strona 29 z 476

00.493 Embolizacja ttniakw wewntrzczaszkowych (zaoenie szeciu i wicej spiral)

A3

ICD-900.492 Embolizacja ttniakw wewntrzczaszkowych (zaoenie dwch do piciu spiral)

A4

ICD-900.65 Przezskrne wprowadzenie stentu (w) naczy wewntrzczaszkowych

A5

ICD-900.36 Neuronawigacja

A6

ICD-900.211 Obrazowanie wewntrznaczyniowe ttnicy szyjnej wsplnej i jej odgazie00.212 Wewntrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), zewntrzczaszkowych naczy mzgowych87.031 Komputerowa tomografia gowy i/lub szyi bez kontrastu87.032 Komputerowa tomografia gowy i/lub szyi z kontrastem88.722 Echokardiografia przezprzeykowa88.91 Rezonans magnetyczny mzgu/ pnia89.542 Monitorowanie czynnoci serca przy pomocy urzdze analogowych (typu Holter)

A7

ICD-900.211 Obrazowanie wewntrznaczyniowe ttnicy szyjnej wsplnej i jej odgazie00.212 Wewntrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), zewntrzczaszkowych naczy mzgowych87.031 Komputerowa tomografia gowy i/lub szyi bez kontrastu87.032 Komputerowa tomografia gowy i/lub szyi z kontrastem88.712 Echoencefalografia88.91 Rezonans magnetyczny mzgu/ pnia

B Choroby oczu

B01 Leczenie wysikowej postaci AMD werteporfin przy zastosowaniu terapii fotodynamicznejg wymagane wskazanie procedury z listy procedur B01, procedury z listy dodatkowej B1 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna B01

ICD-914.29 Zniszczenie zmiany naczyniwki/ siatkwki - inne

ICD-10H35.3 Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego

B11 Kompleksowe zabiegi w zamie i jaskrzei wymagane wskazanie procedury z listy procedur B11 oraz procedur z list dodatkowych B2 i B3

Strona 30 z 476

ICD-912.65 Wytworzenie przetoki twardwki z usuniciem tczwki12.69 Wytworzenie przetoki twardwki - inne12.79 Zabiegi w jaskrze - inne

B12 Usunicie zamy powikanej metod emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki g wymagane wskazanie procedury z listy procedur B12, procedury z listy dodatkowej B2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna B12

ICD-913.42 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zamy z dojcia tylnego13.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zamy - inne

ICD-10H26.0 Zama dziecica, modziecza i przedstarczaH26.1 Zama urazowaH26.2 Zama wikajcaH26.3 Zama polekowaH27.1 Przemieszczenie soczewkiH28.0 Zama cukrzycowa (E10-E14+ z wspln czwart czci .3)H28.1 Zama w innych endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniachH28.2 Zama w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejH28.8 Inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziejQ12.0 Wrodzona zama

B13 Usunicie zamy niepowikanej metod emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewkig wymagane wskazanie procedury z listy procedur B13, procedury z listy dodatkowej B2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna B13

ICD-913.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zamy - inne

ICD-10H25.0 Zama starcza pocztkowaH25.1 Zama starcza jdrowaH25.2 Zama starcza, typ MorgagnianaH25.8 Inne postacie zamy starczejH25.9 Zama starcza, nie okrelonaH26.8 Inne okrelone postacie zamyH26.9 Zama, nie okrelonaH27.8 Inne okrelone zaburzenia soczewkiH27.9 Zaburzenia soczewki, nie okrelone

B14 Usunicie zamy powikanej metodami innymi ni emulsyfikacja z jednoczesnym wszczepieniem soczewki

g wymagane wskazanie procedury z listy procedur B14, procedury z listy dodatkowej B2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna B12

ICD-913.192 Krioekstrakcja soczewki13.193 Usunicie zamy przez odessanie

Strona 31 z 476

13.194 Usunicie soczewki - inne13.3 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki przez prost aspiracj i wypukanie13.59 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki - inne13.69 Usunicie zamy - inne

B15 Usunicie zamy niepowikanej metodami innymi ni emulsyfikacja z jednoczesnym wszczepieniem soczewki

g wymagane wskazanie procedury z listy procedur B15, procedury z listy dodatkowej B2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpozna B13

ICD-913.2 Linijne zewntrztorebkowe usunicie soczewki13.3 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki przez prost aspiracj i wypukanie13.51 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki z dojcia skroniowego dolnego13.59 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki - inne13.69 Usunicie zamy - inne

B16 Zabiegi z wykonaniem witrektomii z uyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralnef wymagane wskazanie procedury z listy procedur B17 oraz procedury z listy dodatkowej B4

B17 Zabiegi z wykonaniem witrektomii, w tym wieloproceduralnea grupa bazowa

ICD-914.73 Mechaniczna vitrektomia - dostp przedni14.74 Mechaniczna vitrektomia - inne

B23 rednie zabiegi na soczewce a grupa bazowa

ICD-913.192 Krioekstrakcja soczewki13.193 Usunicie zamy przez odessanie13.194 Usunicie soczewki - inne13.2 Linijne zewntrztorebkowe usunicie soczewki13.3 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki przez prost aspiracj i wypukanie13.42 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zamy z dojcia tylnego13.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zamy - inne13.51 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki z dojcia skroniowego dolnego13.59 Zewntrztorebkowe usunicie soczewki - inne13.69 Usunicie zamy - inne13.72 Wtrne wszczepienie soczewki13.79 Wprowadzenie sztucznej soczewki - inne

B24 Mae zabiegi na soczewce a grupa bazowa

ICD-913.01 Usunicie ciaa obcego z soczewki (magnesem)13.02 Usunicie ciaa obcego z soczewki (bez magnesu)13.09 Usunicie ciaa obcego z soczewki - inne13.64 Przecicie wtrnej bony (po zamie)

Strona 32 z 476

13.65 Wycicie wtrnej bony (po zamie)13.66 Rozdrobnienie wtrnej bony po zamie13.8 Usunicie wszczepionej soczewki13.9 Operacje soczewki - inne

B32 Due zabiegi na aparacie ochronnym oka a grupa bazowa

ICD-908.31 Operacja opadania powiek - podszycie do minia czoowego08.32 Operacja opadania powiek - podwieszenie na paskach powizi do minia czoowego08.34 Operacja opadania powiek - operacja minia dwigacza - inne08.35 Operacja opadania powiek - operacja tarczki08.37 Naprawa nadmiernej korekcji opadania powiek08.38 Korekcja przykurczu powiek08.44 Rekonstrukcja podwinitej/ wywinitej powieki08.61 Rekonstrukcja powieki przeszczep/ uszypuowany pat skry08.62 Rekonstrukcja powieki - przeszczep bony luzowej08.64 Rekonstrukcja powieki patem powiekowo - spojwkowym 08.69 Rekonstrukcja powieki z przeszczepem/ patem - inne08.73 Rekonstrukcja brzegu powieki penej gruboci08.74 Rekonstrukcja powieki - penej gruboci - inne10.42 Rekonstrukcja worka spojwkowego - wolny przeszczep

B33 rednie zabiegi na aparacie ochronnym oka a grupa bazowa

ICD-908.02 Rozdzielenie zrostu powiek08.231 Wycicie niepenej gruboci duej zmiany powieki - jednej czwartej lub wikszej czci brzegu powieki08.241 Klinowa resekcja powieki08.249 Wycicie penej gruboci duej zmiany powieki - inne08.361 Inna korekcja opadania powieki08.362 Korekcja opadania powieki przez podwieszenie minia okrnego oka 08.42 Podszycie podwinitej/ wywinitej powieki08.43 Klinowa resekcja podwinitej/ wywinitej powieki08.49 Operacje wywinitej/ podwinitej powieki - inne08.521 Zszycie kta szpary powiekowej08.522 Zszycie tarczki08.591 Z-plastyka zmarszczki naktnej08.592 Plastyka kta szpary powiekowej08.71 Rekonstrukcja brzegu powieki niepenej gruboci08.72 Rekonstrukcja powieki niepenej gruboci - inne08.79 Rekonstrukcja powieki - inne08.82 Plastyka rany brzegu powieki - niepenej gruboci08.83 Plastyka rany powieki - niepenej gruboci - inne08.84 Plastyka rany brzegu powieki - penej gruboci08.85 Plastyka rany powieki - penej gruboci - inne08.89 Plastyka powieki oka - inne10.41 Usunicie zrostu powieki z gak (wolny przeszczep)10.43 Inne rekonstrukcje worka spojwkowego10.44 Wolny przeszczep lizwki do spojwki - inne

Strona 33 z 476

10.49 Plastyka spojwki - inne10.5 Usunicie zrostw spojwki i powieki

B34 Mae zabiegi na aparacie ochronnym oka b wymagane wskazanie procedury z listy procedur B34; czas pobytu < 2 dni

ICD-908.01 Nacicie brzegu powieki08.09 Nacicie powieki oka - inne08.11 Biopsja powieki08.201 Inne usunicie gruczou tarczkowego08.21 Wycicie gradwki08.221 Wycicie brodawki08.229 Wycicie innej maej zmiany powieki - inne08.25 Zniszczenie zmiany powieki08.41 Termokauteryzacja podwinitej/ wywinitej powieki08.511 Powikszenie szczeliny powiek08.81 Zszycie linijnej rany powieki/brwi10.0 Usunicie ciaa obcego ze spojwki10.1 Inne nacicia spojwki10.21 Biopsja spojwki10.311 Wycicie piercienia spojwki dookoa rogwki10.32 Zniszczenie zmiany na spojwce10.331 Usunicie ziarniny jagliczej10.6 Operacja naprawcza skaleczenia spojwki 10.91 Iniekcja podspojwkowa10.99 Inne zabiegi na spojwce98.21 Usunicie powierzchownego ciaa obcego z oka bez nacicia98.221 Usunicie ciaa obcego wbitego w powiek lub spojwk bez nacicia

B42 Due zabiegi na oczodole i aparacie zowym a grupa bazowa

ICD-909.81 Zespolenie workowo-nosowe09.821 Zespolenie spojwkowo-zowo-workowo-nosowe [CDCR]09.83 Zespolenie spojwkowo-nosowe z szynowaniem16.011 Nacicie oczodou z dostpu bocznego16.02 Nacicie oczodou z wszczepem16.31 Wytrzewienie gaki ocznej z jednoczasowym wszczepem protezy16.39 Wytrzewienie gaki ocznej - inne16.41 Wyuszczenie gaki ocznej z jednoczesnym zaoeniem wszczepu do torebki Tenona z przyczepieniem mini16.42 Wyuszczenie gaki ocznej z innym jednoczesnym wszczepieniem16.52 Wytrzewienie gaki ocznej z usuniciem koci16.591 Wytrzewienie gaki ocznej z czasowym przeszczepem mini16.65 Wtrny wszczep po wypatroszeniu oczodou16.96 Wszczepienie protezy lub ekspandera osmotycznego do oczodou

B43 rednie zabiegi na oczodole i aparacie zowym a grupa bazowa

ICD-9

Strona 34 z 476

09.21 Wycicie zmiany gruczou zowego09.22 Czciowe wycicie gruczou zowego - inne09.23 Cakowite wycicie gruczou zowego09.3 Operacje gruczou zowego - inne09.441 Szynowanie przewodu nosowo-zowego09.6 Wycicie woreczka/ drg zowych09.73 Plastyka kanalika zowego16.09 Nacicie oczodou - inne16.1 Usunicie penetrujcego ciaa obcego z oka - inne16.23 Biopsja gaki ocznej i oczodou16.491 Usunicie gaki ocznej - nie okrelone inaczej16.61 Wtrne wprowadzenie wszczepu do oczodou16.62 Kontrola/ powtrne wprowadzenie wszczepu do oczodou16.63 Kontrola oczodou po enukleacji z przeszczepem16.64 Kontrola oczodou po enukleacji - inne16.66 Kontrola oczodou po wypatroszeniu - inne16.69 Zabiegi po usuniciu gaki ocznej - inne16.71 Usunicie wszczepu z oczodou16.72 Usunicie wszczepu gaki ocznej16.81 Zaopatrzenie rany oczodou16.821 Zabieg naprawczy wielu struktur oka16.89 Zaopatrzenie urazu oka/ oczodou - inne16.92 Wycicie zmiany oczodou16.93 Wycicie zmiany oka - inne struktury16.98 Operacje oczodou - inne16.99 Operacje gaki ocznej - inne

B44 Mae zabiegi na oczodole i aparacie zowymb wymagane wskazanie procedury z listy procedur B44; czas pobytu < 2 dni

ICD-909.0 Nacicie gruczou zowego09.11 Biopsja gruczou zowego09.12 Biopsja woreczka zowego09.41 Zgbnikowanie otworu zowego09.42 Zgbnikowanie kanalika zowego09.43 Zgbnikowanie przewodu nosowo-zowego09.49 Przywrcenie dronoci drg zowych - inne09.51 Nacicie otworu zowego09.52 Nacicie kanalika zowego09.53 Nacicie woreczka zowego09.591 Nacicie i drena przewodu nosowo-zowego - inne09.72 Operacje otworu zowego - inne09.91 Obliteracja otworu zowego09.99 Operacje aparatu zowego - inne16.22 Diagnostyczna aspiracja oczodou

B52 Due zabiegi na rogwce i twardwce a grupa bazowa

ICD-911.32 Wycicie skrzydlika z przeszczepem rogwkowym

Strona 35 z 476

11.51 Szycie skaleczenia rogwki11.59 Naprawy rogwki - inne11.79 Chirurgia rekonstrukcyjna rogwki - inne11.99 Operacje rogwki - inne12.61 Trepanacja twardwki z usuniciem tczwki12.62 Przyeganie twardwki z usuniciem tczwki12.63 Uwinicie tczwki/ irydotaza12.64 Wycicie twardwki z zewntrz12.811 Szycie twardwki z jednoczasow napraw spojwki12.82 Zaopatrzenie przetoki twardwki12.83 Rewizja rany operacji przedniej czci oka - inne12.85 Naprawa garbiaka twardwki przeszczepem12.86 Naprawa garbiaka twardwki - inne12.87 Wzmocnienie twardwki przeszczepem12.88 Wzmocnienie twardwki - inne12.891 Eksploracyjne nacicie twardwki

B53 rednie zabiegi na rogwce i twardwce a grupa bazowa

ICD-911.0 Usunicie magnesem ciaa obcego z rogwki11.1 Nacicie rogwki11.21 Skrobanie rogwki na rozmaz lub posiew11.22 Biopsja rogwkowa11.31 Przeniesienie skrzydlika11.39 Inne wycicia skrzydlika11.411 Usunicie nabonka rogwki chemokauteryzacj11.42 Przyeganie uszkodzenia rogwki11.43 Krioterapia uszkodze rogwki11.491 Wycicie rogwki - inne11.52 Naprawa pooperacyjnego rozejcia si rogwki11.53 Naprawa uszkodzenia rogwki patem spojwkowym11.71 Abrazja rogwki11.74 Termokeratoplastyka11.75 Promieniowe nacicie rogwki12.54 Przecicie twardwki z zewntrz12.84 Usunicie zmiany twardwki

B63 Zabiegi w zakresie mini okoruchowych a grupa bazowa

ICD-915.01 Biopsja okoruchowego minia/ cigna15.11 Cofnicie jednego minia okoruchowego15.12 Przesunicie do przodu jednego minia okoruchowego15.13 Usunicie jednego minia okoruchowego15.19 Czasowe odczepienie minia okoruchowego operacje - inne15.21 Wyduenie jednego minia okoruchowego15.22 Skrcenie jednego minia okoruchowego15.29 Operacje jednego minia okoruchowego - inne15.3 Czasowe odczepienie wicej ni jednego minia okoruchowego jednej lub dwch gaek

Strona 36 z 476

15.4 Operacje wicej ni jednego minia okoruchowego jednej lub dwch gaek - inne15.5 Przesunicie mini okoruchowych15.6 Kontrola po zabiegu na miniu okoruchowym15.7 Naprawa po urazie minia okoruchowego15.9 Operacje mini/ cigien okoruchowych - inne

B72 Due zabiegi w jaskrze i na naczyniwcea grupa bazowa

ICD-912.59 Uatwienie krenia rdgakowego - inne12.65 Wytworzenie przetoki twardwki z usuniciem tczwki12.69 Wytworzenie przetoki twardwki - inne

B73 rednie zabiegi w jaskrze i na naczyniwcea grupa bazowa

ICD-912.13 Wycicie wypadnitej tczwki12.311 Usunicie zrostw kta przesczania przez wstrzyknicie powietrza lub pynu12.321 Usunicie zrostw przedniej czci oka przez wstrzyknicie powietrza lub pynu12.331 Usunicie zrostw tczwki - inne12.34 Usunicie zrostw rogwka-ciako szkliste12.351 Nakucie tczwki12.39 Plastyka tczwki - inne12.411 Zniszczenie zmiany tczwki przez kauteryzacj12.412 Zniszczenie zmiany tczwki przez krioterapi12.413 Zniszczenie zmiany tczwki przez fotokoagulacj12.42 Wycicie zmiany tczwki12.43 Usunicie zmiany ciaka rzskowego (bez wycicia)12.44 Wycicie zmiany ciaka rzskowego12.49 Usunicie zmiany przedniego segmentu oka - inne12.51 Nakucie kta przescza bez nacicia kta12.52 Nacicie kta przescza (bez nakucia)12.53 Nacicie kta przescza (z nakuciem)12.71 Cyklodiatermia12.97 Operacje tczwki - inne12.98 Operacje ciaka rzskowego - inne12.99 Operacje komory przedniej oka - inne

B74 Mae zabiegi w jaskrze i na naczyniwceb wymagane wskazanie procedury z listy procedur B74; czas pobytu < 2 dni

ICD-912.01 Usunicie magnesem ciaa obcego z przedniej czci oka12.02 Usunicie ciaa obcego z przedniej czci gaki (bez magnesu)12.09 Usunicie ciaa obcego z przedniego segmentu oka - inne12.11 Nacicie tczwki z przekuciem12.121 Czciowe wycicie tczwki12.122 Nacicie tczwki12.123 Nacicie tczwki nieokrelone12.191 Wycicie podstawy/obwodu/cakowite tczwki

Strona 37 z 476

12.21 Diagnostyczna aspiracja treci z przedniej komory oka12.22 Biopsja tczwki12.72 Cyklokrioterapia12.73 Cyklofotokoagulacja12.911 Nakucie przedniej komory oka12.921 Wstrzyknicie powietrza do komory przedniej oka12.922 Wstrzyknicie pynu do przedniej komory oka12.923 Wstrzyknicie leku do przedniej komory oka12.93 Usunicie lub zniszczenie wrastajcego nabonka z przedniej komory oka

B81 Due zabiegi na siatkwcea grupa bazowa

ICD-914.39 Rozerwanie siatkwki - leczenie - inne14.41 Klamrowanie twardwki z wszczepem14.491 Klamrowanie twardwki z tamponad powietrzn14.492 Klamrowanie twardwki z wyciciem twardwki14.493 Klamrowanie twardwki z naciciem ciaa szklistego

B82 Due zabiegi na ciele szklistymf wymagane wskazanie procedury z listy procedur B82 oraz procedury z listy dodatkowej B4

ICD-914.711 Technika open sky14.712 Usunicie ciaa szklistego z wymian14.721 Aspiracja ciaa szklistego przez tylne nacicie twardwki14.79 Ciao szkliste - operacje - inne

B83 rednie zabiegi witreoretinalnea grupa bazowa

ICD-914.01 Usunicie ciaa obcego z tylnej czci oka (magnesem)14.02 Usunicie ciaa obcego z tylnej czci oka (bez magnesu)14.09 Usunicie ciaa obcego z tylnego segmentu oka - inne14.711 Technika open sky14.712 Usunicie ciaa szklistego z wymian14.721 Aspiracja ciaa szklistego przez tylne nacicie twardwki14.79 Ciao szkliste - operacje - inne

B84 Mae zabiegi witreoretinalnea grupa bazowa

ICD-914.11 Diagnostyczna aspiracja ciaa szklistego14.19 Diagnostyczne zabiegi tylnej czci oka - inne14.22 Zniszczenie zmiany naczyniwki/ siatkwki - krioterapia14.24 Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniwki/ siatkwki14.25 Fotokoagulacja zmiany naczyniwki/ siatkwki - inne14.31 Rozerwanie siatkwki - leczenie diatermi14.32 Rozerwanie siatkwki - leczenie krioterapi

Strona 38 z 476

14.34 Rozerwanie siatkwki - leczenie fotokoagulacj (laser)14.35 Rozerwanie siatkwki - leczenie fotokoagulacj - inne14.54 Odwarstwienie siatkwki - leczenie fotokoagulacj (laser)14.55 Odwarstwienie siatkwki - leczenie fotokoagulacj - inne14.9 Operacje siatkwki, naczyniwki i tylnej czci oka - inne

B96 Leczenie zachowawcze okulistyczne z czasem pobytu > 1 dniay grupa bazowa; rozpoznanie zasadnicze z listy rozpozna B97; czas pobytu > 1 dnia

B97 Leczenie zachowawcze okulistyczne z czasem pobytu < 2 dniy grupa bazowa; czas pobytu < 2 dni

ICD-10A50.3 Kiowa wrodzona pna okulopatiaA54.3 Rzeczkowe zakaenie narzdu wzrokuA71.0 Okres pocztkowy, wstpny jaglicyA71.1 Jaglica czynnaA71.9 Jaglica, nieokrelonaA74.0 Zapalenie spojwek wywoane przez Chlamydie (H13.1*)B00.5 Opryszczkowa choroba gaki ocznejB02.3 Ppacowa choroba gaki ocznejB30.0 Zapalenie rogwki i spojwki wywoane przez adenowirusy (H19.2*)B30.1 Zapalenie spojwek wywoane przez adenowirusy (H13.1*)B30.2 Wirusowe zapalenie garda i spojwekB30.3 Ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojwek enterowirusowe (H13.1*)B30.8 Inne wirusowe zapalenia spojwek (H13.1*)B30.9 Wirusowe zapalenie spojwek, nieokreloneB69.1 Wgrzyca okaC69.0 Nowotwr zoliwy (spojwka)C69.1 Nowotwr zoliwy (rogwka)C69.2 Nowotwr zoliwy (siatkwka)C69.3 Nowotwr zoliwy (naczyniwka)C69.4 Nowotwr zoliwy (ciao rzskowe)C69.5 Nowotwr zoliwy (gruczo i drogi zowe )C69.6 Nowotwr zoliwy (oczod)C69.8 Nowotwr zoliwy (zmiana przekraczajca granice oka)C69.9 Nowotwr zoliwy (oko, nieokrelone)D09.2 Rak in situ (oko)D31.0 Nowotwr niezoliwy (spojwka)D31.1 Nowotwr niezoliwy (rogwka)D31.2 Nowotwr niezoliwy (siatkwka)D31.3 Nowotwr niezoliwy (naczyniwka)D31.4 Nowotwr niezoliwy (ciao rzskowe)D31.5 Nowotwr niezoliwy (gruczoy i drogi zowe)D31.9 Nowotwr niezoliwy (oko, nieokrelone)E10.3 Cukrzyca insulinozalena (z powikaniami ocznymi)E11.3 Cukrzyca insulinoniezalena (z powikaniami ocznymi)E12.3 Cukrzyca zwizana z niedoywieniem (z powikaniami ocznymi)E13.3 Inne okrelone postacie cukrzycy (z powikaniami ocznymi)E14.3 Cukrzyca nieokrelona (z powikaniami ocznymi)H00.0 Jczmie i inne gbokie zapalenie powiekH00.1 Gradwka

Strona 39 z 476

H01.0 Zapalenia brzegw powiekH01.1 Choroby skry powiek pochodzenia niezakanegoH01.8 Inne, okrelone zapalenie powiekH01.9 Zapalenie powiek, nieokreloneH02.0 Podwinicie powieki i nieprawidowy wzrost rzsH02.1 Odwinicie powiekiH02.2 Niedomykalno szpary powiekowejH02.3 Zwiotczenie skry powiekH02.4 Opadnicie powiekiH02.5 Inne zaburzenia wywierajce wpyw na czynno powiekH02.8 Inne okrelone zaburzenia powiekH02.9 Zaburzenia powiek, nieokreloneH04.0 Zapalenie gruczou zowegoH04.1 Inne zaburzenia gruczou zowegoH04.2 zawienie spowodowane zaburzeniami w odpywie ezH04.3 Zapalenie drg zowych ostre i nieokreloneH04.4 Zapalenie drg zowych przewlekeH04.5 Zwenie i niewydolno drg zowychH04.6 Inne zmiany w drogach zowychH04.8 Inne zaburzenia narzdu zowegoH04.9 Zaburzenia narzdu zowego, nieokreloneH05.0 Zapalenie ostre oczodouH05.1 Przewleke zapalne choroby oczodouH05.2 Stany z wytrzeszczemH05.3 Znieksztacenie oczodouH05.4 Zapadnicie gaki ocznejH05.5 Ciao obce (stare) w nastpstwie rany drcej oczodouH05.8 Inne zaburzenia oczodouH05.9 Zaburzenia oczodou, nieokreloneH10.0 luzowo-ropne zapalenie spojwekH10.1 Ostre atopowe zapalenie spojwekH10.2 Inne zapalenie spojwekH10.3 Ostre zapalenie spojwek, nieokreloneH10.4 Przewleke zapalenie spojwekH10.5 Zapalenie brzegw powiek i spojwekH10.8 Inne zapalenia spojwekH10.9 Zapalenie spojwek, nieokreloneH11.0 SkrzydlikH11.1 Zwyrodnienia spojwek i zogiH11.2 Blizny spojwkoweH11.3 Wylew spojwkowyH11.4 Inne zaburzenia naczyniowe spojwek i torbieleH11.8 Inne okrelone zaburzenia spojwekH11.9 Zaburzenie spojwek, nieokreloneH15.0 Zapalenie twardwkiH15.1 Zapalenie blaszki nadtwardwkowejH15.8 Inne zaburzenia twardwkiH15.9 Choroby twardwki, nieokreloneH16.0 Wrzd rogwkiH16.1 Inne powierzchowne zapalenia rogwki bez zapalenia spojwekH16.2 Zapalenie rogwki i spojwki (keratoconjunctivitis)H16.3 Zapalenie rogwki miszowe i gbokie

Strona 40 z 476

H16.4 Nowotworzenie naczy w rogwceH16.8 Inne zapalenie rogwkiH16.9 Zapalenie rogwki, nieokreloneH17.0 Zrost przedni tczwki z rogwk (leucoma adhaerens)H17.1 Inne centralne przymglenia rogwkiH17.8 Inne blizny i przymglenia rogwkiH17.9 Blizna rogwki i przymglenie, nieokreloneH18.0 Zmiany barwnikowe i zogi rogwkiH18.1 Zwyrodnienie pcherzowe rogwkiH18.2 Inne postacie obrzku rogwkiH18.3 Zmiany w bonach rogwkiH18.4 Zwyrodnienie rogwkiH18.5 Dziedziczne zwyrodnienia rogwkiH18.6 Stoek rogwkiH18.7 Inne znieksztacenia rogwkiH18.8 Inne okrelone zaburzenia rogwkiH18.9 Zaburzenia rogwki, nieokreloneH20.0 Zapalenie ostre i podostre tczwki i ciaa rzskowegoH20.1 Przewleke zapalenie tczwki i ciaa rzskowegoH20.2 Zapalenie tczwki i ciaa rzskowego spowodowane antygenem soczewkowym (uveitis phacoanaphilactica)H20.8 Inne postacie zapalenia tczwki i ciaa rzskowegoH20.9 Zapalenie tczwki i ciaa rzskowego, nieokreloneH21.0 Wylew krwi do komory przedniej okaH21.1 Inne zaburzenia naczyniowe tczwki i ciaa rzskowegoH21.2 Zwyrodnienia tczwki i ciaa rzskowegoH21.3 Torbiele tczwki, ciaa rzskowego i przedniej komory okaH21.4 Bony reniczneH21.5 Inne zrosty i rozerwania tczwki i ciaa rzskowegoH21.8 Inne okrelone schorzenia tczwki i ciaa rzskowegoH21.9 Choroby tczwki i ciaa rzskowego, nieokreloneH25.0 Zama starcza pocztkowaH25.1 Zama starcza jdrowaH25.2 Zama starcza, typ MorgagnianaH25.8 Inne postacie zamy starczejH25.9 Zama starcza, nieokrelonaH26.0 Zama dziecica, modziecza i przedstarczaH26.1 Zama urazowaH26.2 Zama wikajcaH26.3 Zama polekowaH26.4 Stany po zamieH26.8 Inne okrelone postacie zamyH26.9 Zama, nieokrelonaH27.0 BezsoczewkowoH27.1 Przemieszczenie soczewkiH27.8 Inne okrelone zaburzenia soczewkiH27.9 Zaburzenia soczewki, nieokreloneH30.0 Zapalenie ogniskowe naczyniwki i siatkwkiH30.1 Zapalenie rozsiane naczyniwki i siatkwkiH30.2 Zapalenie tylnej czci ciaa rzskowegoH30.8 Inne stany zapalne naczyniwki i siatkwkiH30.9 Zapalenie naczyniwki i siatkwki, nieokreloneH31.0 Blizny naczyniwki i siatkwki

Strona 41 z 476

H31.1 Zwyrodnienie bony naczyniowejH31.2 Dziedziczne zwyrodnienia bony naczyniowejH31.3 Wylew krwi i pknicie naczyniwkiH31.4 Odwarstwienie naczyniwkiH31.8 Inne okrelone zaburzenia bony naczyniowejH31.9 Zaburzenia bony naczyniowej, nieokreloneH33.0 Odwarstwienie siatkwki z przedarciemH33.1 Rozwarstwienie siatkwki i torbiele siatkwkiH33.2 Odwarstwienie siatkwki surowiczeH33.3 Przedarcie siatkwki bez odwarstwieniaH33.4 Trakcyjne odwarstwienie siatkwkiH33.5 Inne postacie odwarstwienia siatkwkiH34.0 Przejciowe zamknicie ttnicy siatkwkiH34.1 Zamknicie ttnicy rodkowej siatkwkiH34.2 Inne przyczyny zamknicia naczy ttniczych siatkwkiH34.8 Inne postacie zamknicia naczy siatkwkiH34.9 Zamknicie naczy siatkwki, nieokreloneH35.0 Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkwkiH35.1 Retinopatia wczeniakwH35.2 Inne zmiany rozrostowe siatkwkiH35.3 Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnegoH35.4 Zwyrodnienie siatkwki obwodoweH35.5 Zwyrodnienie siatkwki dziedziczneH35.6 Krwotoki siatkwkoweH35.7 Oddzielenie warstw siatkwkiH35.8 Inne okrelone