of 54 /54
Zapalenia kości Zapalenia kości i stawów i stawów Oraz wydłużanie kończyn Oraz wydłużanie kończyn

Zapalenia kości i stawów

 • Author
  wiley

 • View
  142

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zapalenia kości i stawów. Oraz wydłużanie kończyn. Ropne zapalenia kości. Ostre krwiopochodne zapalenie kości Podostre krwiopochodne zapalenie kości Przewlekłe zapalenie kości. Ostre ropne krwiopochodne zapalenie kości. Chłopcy częściej; - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zapalenia kości i stawów

 • Zapalenia koci i stawwOraz wyduanie koczyn

 • Ropne zapalenia kociOstre krwiopochodne zapalenie kociPodostre krwiopochodne zapalenie kociPrzewleke zapalenie koci

 • Ostre ropne krwiopochodne zapalenie kociChopcy czciej;Zazwyczaj choroba wtrna rozsiew krwiopochodny z innych ognisk pierwotnych;Czynniki sprzyjajce: niedoywienie, zaburzenia odpornoci, niekorzystne warunki miejscowe (krwiak);

 • Ostre ropne krwiopochodne zapalenie kociPodzia wg. wieku:Noworodkw i niemowlt;Dzieci;Dorosych;

 • Unaczynienie nasad i przynasad w zalenoci od wiekuOkres noworodkowy i niemowlcy (do ok.18 m-c):Bezporednie przechodzenie naczy przynasadowych do nasady chrzstnej;Okres dziecicy (do ok. 10r):Chrzstka wzrostowa jest barier dla przebiegajcych naczy ptle naczyniowe miejscowe zwolnienie prdkoci przepywu krwi;Okres modzieczy i dorosoci:Poczenie nasad z przynasadami;

 • Ostre ropne krwiopochodne zapalenie koci u noworodkw i niemowltStany predysponujce: wczeniactwo, infekcja skrna lub okooppkowa, cicie cesarskie, cika taczka, zapalenie puc, ZOMR, diagnostyka inwazyjna;Najczstsze bakterie: paciorkowce grupy B, rzadziej gronkowiec zocisty, paeczki G(-), pneumokoki;

 • Ostre ropne krwiopochodne zapalenie koci u noworodkw i niemowltNajczciej ko udowa zwaszcza koniec bliszy;Zapalenie rozpoczyna si z reguy w przynasadzie;atwe przejcie do nasady chrzstnej uszkodzenie chrzstki wzrostowej skrcenie koczyny;Wtrne zapalenie stawu;Osabiona odpowied immunologiczna;

 • RozpoznanieTemperatura ciaa i leukocyty w normie;Niewielkie obrzmienie zajtej okolicy;Oszczdzanie zajtej okolicy;Scyntygrafia technetowa;

 • Ostre ropne krwiopochodne zapalenie koci u dzieciCzsto na tle urazw (krwiaki);Chopcy;Najczciej przynasady: bliszy koniec k. udowej, dalsza boczna cz piszczeli, blisza cz k. ramiennej, bliszy koniec k. promieniowej;

 • Ostre ropne krwiopochodne zapalenie koci u dzieciRozwj zakaenia w zatokach przynasadowych;Zakrzepica naczy szpikowych;Pyn wysikowy, a nastpnie ropny;Przy braku leczenia perforacja warstwy korowej ropie podokostnowy;Jeli przynasada jest wewntrztorebkowo to dochodzi do ropnego zapalenia stawu;Odczyn okostnowy trumienka;

 • RozpoznanieKlinika obrzmienie zajtej okolicy, oszczdzanie koczyny, bl (rozpieranie) niezaleny od uoenia koczyny, lokalna bolesno, zaczerwienienie, wzmoone ucieplenie okolicy, w ok. 60-70% przypadkw podwyszona temperatura ciaa.Badania laboratoryjne niewielka leukocytoza, podwyszone OB, CRP,Posiew z krwi dodatni w ok. 40-50%.

 • RozpoznanieUSG odwarstwienia okostnej, pyn w stawie;RTG obrzk tkanek mikkich, zmiany w kociach najwczeniej po ok. 48h;Zatarcie struktury beleczkowej;Ubytki warstwy korowej i odwarstwienia okostnej;Zmniejszenie gruboci warstwy korowej;Martwaki zagszczenia cienia, w trumienkach pasy zwikszonej przejrzystoci;

 • RozpoznawanieScyntygrafia czuo 80-95%;MRI;Biopsja i posiew (ew. z antybiogramem) bardzo wartociowe badanie:- Gronkowiec zocisty 60-90%;

 • RonicowanieZapalenie stawu;Nowotwr;Ropie lub ropowica;Gociec;Guz Ewinga;Kia;Zapalenie y;Hemofila;Grulica;

 • LeczenieIdentyfikacja czynnika etiologicznego;Antybiotykoterapia;Leczenie chirurgiczne;

 • AntybiotykoterapiaRozpoczynamy antybiotykoterapi empiryczn (psyntetyczne, betalaktamazooporne penicyliny np. Oksacylina);2tygodnie doylnie + 4tyg. p.o.;Monitorowa wskaniki zapalne;

 • Leczenie chirurgiczneOczyszczenie i usunicie ropnia podokostnowego i/lub usunicie martwaka;Wskazaniem do interwencji chirurgcznej jest tre ropna w biopsji;Usunicie wikszych martwakw;Po zabiegu drena przepywowy lub drena sscy;

 • LeczenieZastosowanie wycznie antybiotykoterapii lub wycznie leczenia chirurgicznego zazwyczaj nie przynosi podanych efektw.W kadym przypadku krwiopochodnego zapalenia koci trzeba wzi pod uwag obydwa sposoby!!!

 • Podostre ropne krwiopochodne zapalenie kociGronkowce, rzadziej paciorkowce;Czsto ujemne posiewy;Mniej ostre objawy oglne i miejscowe, stany podgorczkowe;Dominujcym objawem jest bl;Do czste uszkodzenia chrzstki nasadowej;

 • Podzia zapale ostrych i podostrych wg. RTGTYP I posta zlokalizowana rozrzedzenie struktury koci ze sklerotyczna otoczk;TYP II - zmiana w przynasadzie z ubytkiem warstwy korowej;TYP III zmiana w trzonie z reaktywnym pogrubieniem warstwy korowej;TYP IV zmiana z cebulowatymi nawarstwieniami okostnej (wymaga rnicowania z procesem neo);

 • Rnice midzy postaciami ostra i podostr

 • Przewleke ropne zapalenia kociNieskuteczne leczenie zapalenia ostrego;Uraz (szczeglnie zamanie otwarte);Jatrogenne (pooperacyjne);

 • Przewleke ropne zapalenia koci> 3 tygodnie od momentu rozpoczcia leczenia ostrego zapalenia koci;Szczepy antybiotykooporne;Okresy zaostrze i remisji;W okresie zaostrze wzrost temperatury, miejscowe zaczerwienienie, bolesno, wskaniki stanu zapalnego;

 • Klinika cd.Martwaki;Przetoki;Zbliznowaciae tkanki mikkie;Czste zakaenia wtrne;Moliwo rozwinicia skrobiawicy i PNN;Posiewy czsto negatywne;

 • RozpoznanieKlinika;RTG;Fistulografia;

 • LeczenieNabiaczenie;Szerokie operacyjne usunicie zainfekowanych tkanek i przetok (ale trzeba tez pamita, e ko ma ograniczone zdolnoci regeneracji) przeszczepy kostne;Antybiotykoterapia (najlepiej celowana) i.v. oraz miejscowo;

 • Ropne zapalenie stawwZazwyczaj ostre;Drog krwionon, limfatyczn, przez cigo lub jatrogennie;Najczstsze lokalizacje: staw biodrowy, kolanowy, ramienny, okciowy;

 • Mechanizmy destrukcji stawuUszkodzenie chrzstki stawowej:Wysik wzrost cinienia wewntrzstawowego;Chondro- i osteolityczne waciwoci ropy;IL-1 aktywator kwasw i proteaz;Wknienie staww;Pogorszenie ukrwienia staww;

 • KlinikaNagy pocztek;Zy stan oglny, wysoka temperatura, nudnoci, wymioty, odwodnienie ( u modszych dzieci);Odruchowe ustawienie i unieruchomienie koczyny;Obrzk, zaczerwienienie, bolesno;

 • Badania laboratoryjneCRP, OB., leukocytoza;Posiew krwi z antybiogramem;

 • Badania obrazoweUSG;RTG;MRI (w fazie ostrej rzadko);Scyntygrafia (rzadko);

 • RnicowanieRopne krwiopochodne zapalenie koci;Przemijajce zapalenie stawu biodrowego;Martwica gowy k. udowej w przebiegu dysplazji stawu biodrowego;Hemofilia;Uraz;RZS posta dziecica;Borelioza;Grulica;Ch. Perthesa;Ostra biaaczka limfatyczna;

 • LeczenieSzybkie rozpoznanie;Materia na posiew;Antybiotykoterapia empiryczna (zazwyczaj betalaktamazooporne penicyliny psyntetyczne);Antybiotykoterapia celowana;Punkcja stawu lub artrotomia;

 • NastpstwaNajwicej niezadowalajcych skutkw leczenia w stawie biodrowym:uszkodzenie chrzstki wzrostowej;Deformacja gowy k. udowej;Staw rzekomy szyjki gku;Pene zwichnicie w stawie;

 • Ropne zapalenia staww zewntrzpochodneRany powierzchowne i gbokie;Otwarte zamania rdstawowe;Penetracja cia obcych, w tym zabiegi lekarskie;Rozpoznanie i leczenie zasady podobne do powyszych;

 • Skrcenia, wyduenieKlinika Ortopedii Dziecicej PAM

 • Etiologia nierwnoci koczyn1.Wady wrodzone uk.kostnego (skrcenie lub brak koci,wrodzone biodro szpotawe,wrodzone zwichnicie st.biodrowego,wsksz)2.Wady wrodzone tk.mikkich (naczyniakowato,wrodzone anastomozy t-,artrogrypoza)3.Urazowe (uszkodzenia ch.wzrostowej,wadliwy zrost,ubytki koci,pobudzenie wzrostu w ok..przynasady)4.Zapalenia swoiste i nieswoiste5.Neurologiczne (mpdz,myelomeningicele)6.Naczyniowe (niedokrwienie,ch.Perthesa)7.Guzy i zmiany guzopodobne (cysty kostne)8.Zmiany nabyte (cikie oparzenia,rozlege blizny)9.Ch.ukadowe (achondroplazja,dysplazja wknista)10.Cakowite zaburzenia wzrostu (niedorozwj poowy ciaa,przerost poowy ciaa)11.Idiopatyczne.

 • Aktywno chrzstek wzrostowych

 • Wskazania do wyduania koczynNierwno koczyn skrcenie:dla koczyn dolnych - 3cm i wicej zaburzajce chd chorego;koczyny grne powyej 6cm;Deformacja przedramienia w celu stabilizacji nadgarstka;Krtkie wrodzone lub poamputacyjne kikuty koczyn trudne do zaprotezowania;Niski wzrost, choroby ukadowe w celu poprawy funkcjonowania w yciu codziennym;

 • PrzeciwskazaniaBrak motywacji pacjenta i rodziny;Zaburzenia psychiczne lub niedorozwj umysowy uniemoliwiajce wspprac;Duego stopnia osteoporoza;Due zmiany troficzne skry, rozlege blizny;Due przykurcze w stawach, nie dajce si ustabilizowa zwichnicia lub zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe;

 • Przeciwskazania - cdZaburzenia czucia i niedowad spastyczny koczyn;Arterioskleroza;Zaawansowana cukrzyca;Sytuacje, w ktrych planowany zabieg nie zapewni choremu pozbycia si zaopatrzenia ortopedycznego;

 • Prognozowanie wzrostu i prognozowanie skrcenia

 • Metody wyduania koczynStymulacja chrzstki wzrostowej;Wyduanie poprzez rozciganie chrzstki wzrostowej;Wyduanie poprzez przecicie koci;

 • Stymulacja chrzstki wzrostowej;Stymulacja prdem elektrycznym:chirurgiczne wprowadzanie elektrod wiele powika;Poprzez elektrody powierzchowne;Przekrwienie okolicy chrzstki wzrostowej:m. Truety (ko autologiczna);Wszystkie te metody tylko u pacjentw w okresie istnienia czynnych chrzstek wzrostowych;

 • Najczciej stosowane metody wyduania kociM. Ilizarowa naoenie aparatu dystrakcyjnego, a nastpnie zamknita kortyko- lub kompaktotomia , wyduanie przezchrzstkowe.M. De Bastini - naoenie aparatu dystrakcyjnego, a nastpnie otwarta kompaktomia. Rozciganie dopiero po stwierdzeniu obecnoci kostniny (ok. 10-15 dni);

 • Wyduanie m.Ilizarowa-okresy1.Wyduanie i/lub korekcja deformacji.2.Stabilizacja.3.Okres po zdjciu aparatu.4.Rehabilitacja.

 • Wyduanie przezchrzstkoweOstra chirurgiczna epifizjoliza rozerwanie na sali operacyjnej;Podostra epifizjoliza rozerwanie chrzstki w trakcie rozcigania;Bez epifizjolizy (chondrodiastaza) rozciganie bez rozrywania;Wszystkie te metody tylko u pacjentw w okresie istnienia czynnych chrzstek wzrostowych;

 • Wyduanie poprzez przecicie kociSposb dostpu do koci:Metoda otwarta pod kontrol wzroku;Metoda zamknita:+ osteotomia przecicie caej koci;+ kortykotomia przecicie tylko czci korowej;+ osteoklazja zamanie koci (wczeniejsze wielokrotne nawiercenie koci wiertem lub drutem K.;Miejsce przecicia:kortykotomia na poziomie trzonu;kompaktotomia na poziomie przynasady;

 • Pocztek dystrakcjiRami , udo: 3-4 dobaPodudzie: 5 dobaPrzedrami: 7-8 doba.

 • Regulacja wzrostu u pacjentw z chorob ukadowUdo + podudzie po jednej stronie, a nastpnie po drugiej, potem obustronnie ramiona;Rwnoczenie oba podudzia, potem uda na koniec ramiona;Krzyowo jedno udo i drugie podudzie, nastpnie odwrotnie, a potem ramiona.

 • Schematy dziaania