of 35 /35
Osteoporoza Osteoporoza „cichy „cichy złodziej złodziej kości”. kości”. Magdalena Stachowiak Dietetyka, IV rok

Osteoporoza – „cichy złodziej kości”

 • Author
  newman

 • View
  62

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Osteoporoza – „cichy złodziej kości”. Magdalena Stachowiak Dietetyka, IV rok. OSTEOPOROZA – definicja:. Osteoporoza (gr. osteon - kość, łac. porus - otwór, ubytek, dziura) to przewlekła, układowa, metaboliczna choroba szkieletu. Zgodnie z definicją WHO: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Osteoporoza – „cichy złodziej kości”

 • Osteoporoza cichy zodziej koci.Magdalena StachowiakDietetyka, IV rok

 • OSTEOPOROZA definicja:Osteoporoza (gr.osteon - ko, ac. porus - otwr, ubytek, dziura) to przewleka, ukadowa, metaboliczna choroba szkieletu.Zgodnie z definicj WHO: "Osteoporoza jest uoglnion chorob metaboliczn koci, charakteryzujc si nisk mas kostn, upoledzon mikroarchitektur tkanki kostnej, a w konsekwencji zwikszon jej amliwoci i podatnoci na zamania".

 • Podzia osteoporozy:osteoporoza pierwotna:idiopatyczna,inwolucyjna,osteoporoza wtrna.

 • Widok koci zdrowej i chorej.Ko zdrowa.Ko chora.

 • Zagroeni osteoporoz s:gwnie: starsze kobiety (w okresie poprzekwitaniowym),take: starsi mczyni,kobiety w ciy i karmice piersi,bardzo szybko rosnce dzieci,chorzy na niewydolno nerek, nowotwory, przewleke choroby przewodu pokarmowego i inne.

 • Osteoporoza w Europie i w Polsce.W krajach UE stwierdzono, e co 30 sekund kto amie koci.Po 50 roku ycia u co 3 kobiety stwierdza si osteoporoz (2002 r). W Polsce zagroonych osteoporoz jest okoo 9 milionw osb, ktre doznaj rocznie ponad 14 tys. zama (2002 r).

 • Czynniki ryzyka wystpienia osteoporozy zwizane z diet:niedobr wapnia i witaminy D w diecie,uywki (kawa, alkohol, papierosy, napoje typu cola),nadmierne spoycie soli (sd),biako (niedobr lub nadmiar),witaminy: C, A, K,szczupa budowa ciaa, niska masa ciaa,anoreksja,siedzcy tryb ycia.

 • Jaka jest rola ywienia i poboru wapnia w leczeniu osteoporozy???

 • Badania:Ocena sposobu ywienia dzieci i modziey chorych na osteoporoz pierwotn w warunkach domu rodzinnego.2. Rola ywienia w zapobieganiu osteoporozie.3. Rola ywienia w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy u dzieci i modziey.4. Efetk doustnej suplementacji wapnia u starszych koreaskich kobiet z osteopeni.

 • Ocena sposobu ywienia dzieci i modziey chorych na osteoporoz pierwotn w warunkach domu rodzinnego.

 • Cel pracy:Ocena sposobu ywienia dzieci i modziey w warunkach domu rodzinnego.

 • Materia i metodyka:Badaniami objto:30 dziewczt 23 chopcw w wieku od 6 do 23 lat.Oceny sposobu ywienia dokonano metod jakociow i ilociow na podstawie wypenianego kwestionariusza.

 • Wyniki:Stwierdzono prawidow czstotliwo spoywania posikw i prawidowe 3-godzinne odstpy midzy posikami u:55% dzieci w wieku 6 13 lat53% modziey w wieku 14 18 lat.W grupie badanej powyej 19 roku ycia tylko 37% spoywao 5 posikw dziennie.

 • Spoycie mleka i przetworw mlecznych przez badane dzieci i modzie w trzydniowym ywieniu.

 • I.N.Wiek(lata)Energia(kcal)Biako(g)Tuszcze(g)Wglowodany(g)Ca(mg)P(mg)Mg(mg)Fe(mg)Wit.B2(mg)Wit.C(mg)S.P.92270777437310281542315122,384S.P.13193188692439521454271112,198D.R.152208938531610731579302122,2103N.P.1827841081233106581609262142,157K.G.192289984636610951778357132,2281G. M.19189075662594301105236111,377B.P.20305912110741920122489434152,8136

 • I.N.Wiek(lata)Energia(kcal)Biako(g)Tuszcze(g)Wglowodany(g)Ca(mg)P(mg)Mg(mg)Fe(mg)Wit.B2(mg)Wit.C(mg)K.S.626201149234117972161420122,9112M.P.10136249392033147971368,60,980J.M.112136736430214931729279122,5183R.P.13138371571499591076224101,771Ch.A14178279762028711410294101,6150J.M.142033927226316891906397102,695.K.14329413811544117282310480162,8116G..15161854711903568521979,81,150M.A.17303911710243419322329414132,9120U.A.17191065632828781264326111,8112W.A.17186269702448241184243131,678W.K.17217883623226601233253121,770K.M.192953921004326851398319151,896S.B.19253811210030811991900425152,8162P.R.23345715614640016942514527202,593K.M.20295310110528510691326338162,0105

 • I.N.Wiek(lata)Energia(kcal)Biako(g)Tuszcze(g)Wglowodany(g)Ca(mg)P(mg)Mg(mg)Fe(mg)Wit.B2(mg)Wit.C(mg)A.S.131314544220076110727,62481,5104B.E.132305957635611411398133232,491S.J.151646695422753810269,92191,353M.E.15183874712317391344113041,666M.D.152203767931011561414102921,752G.M.151768695230181811658,82331,868B.M.16202886702457601346112651,760Ch.A162070817228811021242102722,363K.K.161524646218363710128,62021,339Sz.A16194275692608331299,52791,847B.B.171871887223075413969,62421,789M.E.172514929134410381673133262,3148S.A.18187076792177181264112331,884C.M.18128062591266109198,61820,966W.A.19172881781988031336101931,642B.A.20284611211433813282018153682,258.W.20206674792759551441123651,9166M.M.221485525321280210679,32351,596O.I.22194681702547971334102821,748T.J.22195077822388251212112891,678B.B.2223101291203029901433102871,657

 • I.N.Wiek(lata)Energia(kcal)Biako(g)Tuszcze(g)Wglowodany(g)Ca(mg)P(mg)Mg(mg)Fe(mg)Wit.B2(mg)Wit.C(mg)K.A.11297510213634410201704143492,6144K.N.141332574916950890571581,258P.E.142683959935913661877153522,4127D.M.15206580782589441442112882,093R.M.16187370842177381208152562,492J.A.1714196555169110212747,22261,8108T.K.191588595721481811528,32421,669.S.201757846222411351618102932,280K.M.231382825422611001493102752,1108

 • Porwnanie pokrycia norm w % energii i wybranych skadnikw pokarmowych w zalenoci od pci i miejsca zamieszkania.

 • Wnioski:Wysok warto energetyczn i odywcz dziennych racji pokarmowych stwierdzono u najmodszych dzieci w wieku od 6 do 12 lat.W ywieniu dzieci starszych i modziey z osteoporoz idiopatyczn stwierdzono niedobory wglowodanw zoonych oraz wapnia w dziennych racjach pokarmowych. Stosunek wapnia do fosforu w analizowanych racjach pokarmowych nie by zbliony do wartoci 1:1. Przeprowadzone badania dowiody, e upowszechnienie wiedzy o racjonalnym ywieniu wrd dzieci i modziey, a take ich rodzicw musi by pogbione w zakresie spoycia mleka i przetworw mlecznych, bdcych najlepszym rdem wapnia.

 • Rola ywienia w zapobieganiu osteoporozie.

 • Cel pracy:Na podstawie przeprowadzonych bada dzieci i modziey w wieku szkolnym oraz modziey akademickiej, stwierdzono niedobory wapnia w dziennym wyywieniu. Zgodnie z zaleceniami norm opracowano jadospisy i dzienne racje pokarmowe dla poszczeglnych grup wieku i pci dzieci i modziey w ktrych stosunek wapnia do fosforu jest optymalny jak 1,5:1 w aspekcie prewencji osteoporozy ukadu kostnego.

 • Materia i metody:Badaniami objto:53 osoby w wieku od 6 do 23 lata70 studentw w wieku od 19 do 25 lat.Metody:badania ilociowe i jakociowe oceny sposobu ywienia,obliczenia wartoci energetycznej i odywczej badanych racji pokarmowych.

 • Wyniki bada:W przeprowadzonej ocenie wyywienia dzieci i modziey stwierdzono nisk czstotliwo spoycia mleka i przetworw mlecznych.

 • Wnioski:Systematyczna poda produktw ywnociowych bdcych rdem wapnia w dziennym wyywieniu w duej mierze determinuje osignicie wartoci szczytowej masy kostnej w wieku 25-30 lat, co w duym stopniu zapobiega rozwojowi osteoporozy w wieku starszym.

 • Rola ywienia w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy u dzieci i modziey.

 • Cel i zakres pracy:Celem niniejszej pracy byy propozycje 3-dniowych, modelowych jadospisw dla 10 grup dzieci i modziey w wieku od 4 do 25 lat.

 • Przykadowy jadospis.

 • Wnioski:1. Prawidowe ywienie, a szczeglnie odpowiednia poda wapnia w okresie dziecicym i modzieczym stanowi bardzo wany element prewencji i leczenia osteoporozy oraz determinuje osignicie wartoci szczytowej masy kostnej.2. Systematyczna poda produktw ywnociowych bdcych rdem wapnia w dziennym wyywieniu, zapewnia naleny stosunek wapnia do fosforu w ywieniu, ktry stanowi istotny warunek prawidowej gospodarki wapniowo-fosforanowej.

 • Efekt doustnej suplematacji wapnia u starszych koreaskich kobiet z osteopeni.

 • Cel badania:Sprawdzenie efektu doustnej suplementacji wapnia u starszych kobiet z osteopeni.

 • Materia i metody:Do bada wybrano kobiety, ktre miay nisk warto BMD LS lub BMD FN.Kobiety te losowo podzielono na dwie grupy:te, ktre otrzymyway placebo,te, ktre otrzymyway wglan wapnia.

 • Wyniki:

 • Wnioski:Suplementacja wapnia powoduje wzrost gstoci mineralnej koci.

 • Dzikuje za uwag!!!!!