Barbara Cichy

 • View
  44

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ŚLĄSKIE CENTRUM INFORMACJI CHEMICZNEJ – nowa inicjatywa Instytutu Chemii Nieorganicznej dla firm województwa śląskiego. Barbara Cichy. II Konferencja Szanse i możliwości branży chemicznej w Unii Europejskiej. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Barbara Cichy

 • LSKIE CENTRUM INFORMACJI CHEMICZNEJ nowa inicjatywa Instytutu Chemii Nieorganicznej dla firm wojewdztwa lskiego

  Barbara CichyII Konferencja Szanse i moliwoci brany chemicznej w Unii Europejskiej

 • Projekt finansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz budetu pastwaw ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (wojewdztwo lskie)Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobw Ludzkich Dziaanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Konkurs ogoszony 2005-10-17Projekt realizowany w: Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, Sowiskiego 11, tel. 032 2313051

 • W ramach dziaania 2.6 wsparcie otrzyma mog nastpujce rodzaje projektw:1. Tworzenie lub rozwj Regionalnych Strategii Innowacyjnych2. Tworzenie i rozwj sieci wsppracy w zakresie innowacji, pomidzy sektorem badawczo rozwojowym, przedsibiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), sucej transferowi know-how i technologii. 3.Tworzenie i rozwj systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz, z zakresu w szczeglnoci dziaa edukacyjnych i innych przedsiwzi wspierajcych rozwj innowacji.

 • Regionalna Strategia Innowacji (RIS) wojewdztwa lskiego na lata 2003-2013 uwaa podniesienie potencjau regionu poprzez wzmocnienie wsppracy pomidzy sektorem B+R a gospodark za wiodc dziaalno innowacyjn w regionie.Zgodnie z RIS wspiera naley rozwj nowych specjalizacji bd wyrniajcych si sektorw przetwrstwa przemysowego.

  Dziaania projektw powinny wspiera rozwj, midzy innymi, w kierukach:technologii dla ochrony rodowiska,zarzdzania odpadamichemikaliw, wyrobw chemicznych i wkien sztucznych.

 • Dziaania projektu suy bd wzmocnieniu wsppracy firm chemicznych z sektorem badawczo - rozwojowym i poprawie aktywnoci innowacyjnej brany chemicznej.

  lskie Centrum Informacji ChemicznejINSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJul. Sowiskiego 11 44-101 GLIWICE Celem projektu jest uatwienie firmom chemicznym woj. lskiego dostpu do najnowszej, kompletnej i fachowo opracowanej informacji naukowo-technicznej.

 • Wykorzystujc zbiory biblioteki technicznej Instytutu oraz wiedz i dowiadczenie pracownikw badawczych opracowywane bd systematycznie serwisy aktualnej wiedzy w dziedzinach:

  rozwj technologii chemicznych w Polsce i na wiecie, ochrona rodowiska i odpady, bezpieczestwo chemicznelskie Centrum Informacji ChemicznejINSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJul. Sowiskiego 11 44-101 GLIWICE

 • Zakres opracowywanych serwisw:Rozwj technologii chemicznych, nowoci w technologiach chemicznych, nowe rozwizania aparaturowe i technologiczne, ciekawe badania z zakresu chemii stosowanej, nowe lub unowoczenione produkty rynku chemicznego, procesy i operacje jednostkowe, Ochrona rodowiska i odpadyzmiany w prawie ochrony rodowiska, aktualizacja przepisw w zakresie odpadw - pozwolenia, skadowanie, kierunki utylizacji i zagospodarowania odpadw ciekych staych i gazowych z przemysu chemicznego lub zwizanego z chemi w kraju i na wiecie, wyniki bada i nowoci technologiczne z powyszego zakresu, Bezpieczestwo chemiczneaktualne przepisy prawa w zakresie legislacji chemicznej, zmiany prawne dotyczce ogranicze stosowania i wytwarzania niektrych substancji chemicznych (np. nawozy, detergenty, farby, rozpuszczalniki), zmiany dotyczce kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, stan prac nad REACH w Polsce i Europie, ochrona i standardy bezpieczestwa pracy.lskie Centrum Informacji ChemicznejINSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJul. Sowiskiego 11 44-101 GLIWICE

 • lskie Centrum Informacji ChemicznejINSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJul. Sowiskiego 11 44-101 GLIWICERedakcja biuletynu

 • Nasza oferta dla firm wojewdztwa lskiego obejmuje;

 • Firmy wojewdztwa lskiego mog korzysta z naszej oferty:

 • Pierwsze wydanie biuletynu ju w kwietniu!Zapraszamy firmy chemiczne do wypeniania ankiety z deklaracj o przystpieniu do programu

  Ankiet mona znale na naszej stronie, ktra rusza pod koniec marca: www.informacjachemiczna.ploraz mona otrzyma poczt po zgoszeniu telefonicznym: 032 2313051 w. 181 lub 032 2313059

  Zapraszamy firmy chemiczne wojewdztwa lskiego do uczestnictwa w programie!

 • Oczekiwania firm z grupy MP, wyniki ankiety:Ktry serwis informacyjny jest dla Pani/Pana interesujcy?Rozwj technologii chemicznych54,5% Ochrona rodowiska i odpady82%Bezpieczestwo chemiczne100%Jak tematyk przede wszystkim powinny obejmowa biuletyny Informacji Chemicznej ?wiatowe trendy rozwoju brany36%innowacyjne technologie 54,5%produkty nowej generacji 36%rozwizania proekologicze54,5%zmiany w prawie dotyczce chemikaliw77%zmiany w prawie dotyczce. ochrony rodowiska i odpadw73%badania naukowe w zakresie chemii i technologii chemicznej 45%

  lskie Centrum Informacji ChemicznejINSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJul. Sowiskiego 11 44-101 GLIWICE

 • lskie Centrum Informacji ChemicznejINSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJul. Sowiskiego 11 44-101 GLIWICE Dzikuj za uwagZapraszamy do korzystania z naszych usugZapraszamy na stron: www.informacjachemiczna.pl