Czad - cichy zab³jca

 • View
  38

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Czad - cichy zabójca. Czad, czyli tlenek węgla wydzielający się podczas spalania w piecach czy urządzeniach gazowych, to bezzapachowy gaz powodujący niedotlenienie tkanek. Najbardziej narażone są serce i mózg. Zatrucie może się, więc skończyć zawałem, paraliżem a nawet śmiercią. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Czad - cichy zab³jca

 • Czad - cichy zabjcaCzad, czyli tlenek wgla wydzielajcy si podczas spalania w piecach czy urzdzeniach gazowych, to bezzapachowy gaz powodujcy niedotlenienie tkanek. Najbardziej naraone s serce i mzg. Zatrucie moe si, wic skoczy zawaem, paraliem a nawet mierci.

 • Zmczenie, ze samopoczucie, senno koatanie serca - kiedy podobne objawy odczuwa caa rodzina, to znak, e w mieszkaniu moe wydobywa si trujcy czad.

 • Objawy takie wystpuj przy przewlekym, trwajcym duszy czas zatruciu, kiedy stenie gazu jest stosunkowo niewielkie.W nagych przypadkach dochodzi do utraty przytomnoci, a nawet mierci.

 • Jedyn szans na uniknicie tragedii jest systematyczna kontrola piecw i urzdze gazowych oraz wentylacji.Niesprawny przewd kominowy, uszkodzony piecyk lub kuchenka gazowa, mog by przyczyn tragedii.

 • TLENEK WGLA (CZAD)Jest to bezbarwny, bezwonny i niedranicy gaz.Ma nieco mniejsz gsto od powietrza i gromadzi si w grnych czciach pomieszczenia. JEDNAK jako produkt spalania paliw powstaje w mieszaninie z cikim dwutlenkiem wgla, co sprawia, e spaliny majc gsto wiksz od powietrza gromadz si w dolnych partiach pomieszcze.

 • Zatrucie tlenkiem wgla (popularnie nazywane zaczadzeniem) jest najczciej spotykanym zatruciem gazowym.

 • Toksyczne dziaanie tlenku wgla wynika z jego wikszego od tlenu (250-300 razy) wizania si z hemoglobin, zawart w erytrocytach krwi. Blokuje on poczenie suce do transportu tlenu z puc do tkanek (poczenie tlenu z hemoglobin). Dochodzi wic do niedotlenienia tkanek i w wielu przypadkach prowadzi do mierci.

 • Objawy zatrucia tlenkiem wgla zalenie od stenia objtociowego w powietrzu s rnie nasilone:(0,01% - 0,02%) - lekki bl gowy przy ekspozycji przez 2-3 godziny;(0,04%) - silny bl gowy zaczynajcy si ok. 1 godzin po wdychaniu tego stenia;(0,08%) - zawroty gowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania, po dwch godzinach trwaa piczka;

 • (0,16%)- silny bl gowy, wymioty, konwulsje po 20 minutach, zgon po dwch godzinach;(0,32%) - intensywny bl gowy i wymioty po 5-10 minutach, zgon po 30 minutach;(0,64%) - bl gowy i wymioty po 1-2 minutach, zgon w niecae 20 minut;(1.28%) - mier po 3 minutach.

 • Skutki zatrucia zale zarwno od stenia tlenku wgla w powietrzu oddechowym, jak i od czasu ekspozycji. Rwnie wiek zatrutego odgrywa istotn rol. Najbardziej wraliwy jest pd i noworodek, nastpnie ludzie w podeszym wieku i dzieci, doroli z chorobami ukadu krenia, wreszcie zdrowi doroli. Palcy papierosy mog mie stale nawet 10% hemoglobiny tlenkowglowej i dlatego ju stosunkowo niewielkie naraenie na dodatkowe dziaanie tlenku wgla moe u nich mie powane nastpstwa.

 • U zatrutych osb uratowanych przed mierci czsto wystpuj uszkodzenia orodkowego i obwodowego ukadu nerwowego.

 • Przyczyny zatru tlenkiem wgla:

  poary budynkw,tlce si ka, dywany itp. (zasypianie po alkoholu z palcym si papierosem)wadliwe piece gazowe, olejowe, wglowe, miaowe itp.niesprawna wentylacja w miejscach instalacji tych piecw zatrucia samobjczespaliny silnikowe

 • Przypominam tym, ktrzy jeszcze tego nie zrobili, e w sezonie zimowym naley bezwzgldnie zadba o sprawno instalacji wentylacyjnej, zwaszcza w pomieszczeniach gdzie uywa si urzdze grzewczych na paliwo stae, pynne i gazowe (piece, podgrzewacze wody, kominki, itp.). Zbyt maa wymiana powietrza moe doprowadzi do obnienia poziomu tlenu w pomieszczeniu oraz do powstawania toksycznego produktu niecakowitego spalania jakim jest czad.

 • W oczekiwaniu na przybycie zespou ratowniczego:mokrego pacjenta szybko osuszu nieprzytomnego w pozycji bezpiecznej, ktra zapewni drono drg oddechowych i zapobiegnie zachyniciu w razie wystpienia wymiotw ciepo okryj poszkodowanego

 • Wentylacja grawitacyjna dobra Wentylacja grawitacyjna za !!!

 • Nie zasaniaj kratki !!! Czy j regularnie!!W azience zakryte domowymi sposobami lub z zamontowanym wentylatorkiem, w kuchni w ogle niewidoczne MOG BY POWODEM GROMADZENIA TLENKU WGLA W POMIESZCZENIU !!!

 • Tlenek wglanazwa zwyczajowa:czad