Wilgo‡ – cichy wr³g !

 • View
  48

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wilgoć – cichy wróg !. Wilgoć atakuje zarówno fundamenty, piwnice, ściany, stropy, dachy, może być przyczyną powstawania pleśni i grzybów. Grzyby. Odpadanie Tynku. Pleśń. Łuszczenie się farby. Odpadanie płytek. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Wilgo‡ – cichy wr³g !

 • Wilgo cichy wrg !Wilgo atakuje zarwno fundamenty, piwnice, ciany, stropy, dachy, moe by przyczyn powstawania pleni i grzybw.

 • To niektre objawy kopotw z wilgoci w domu. Tylko jeli poznamy i usuniemy ich rda moemy skutecznie osuszy dom !!.Jeli ich nie znajdziemy i zajmiemy si tylko skutkami wilgo bdzie cigle powraca

 • Skd si bior grzyby?Grzyby pleniowe, popularnie nazywane pleniami, atakuj drewno, materiay drewnopochodne, ceramik budowlan, beton, tynki, a nawet tworzywa sztuczne. Ich zarodniki s obecne niemal wszdzie i rozpoczynaj rozwj, jak tylko trafi na sprzyjajce warunki atmosferyczne. Dochodzi do tego, gdy jest wilgotno, ciepo i nie ma przewiewu.Zarodniki grzybw domowych zawsze s obecne w ssiedztwie ich owocnikw. Przenosz si na niewielk odlego niesione przez wod lub powietrze. Mog te czai si w zagrzybionej ziemi. Grzyby ywi si celuloz zawart w drewnie. Aby jednak dosta si do rda poywienia, potrafi przerosn nawet beton i grube ciany murowane.

 • Jak je rozpozna ?Plenie. Atakuj zarwnodrewno, jak i inne materiaybudowlane. Tworz skupiskapaskich naroli w kolorach odbiaego do ciemno-brunatne-go. Ich obecno na cianachi sufitach mona te stwierdzi, obserwujc wybrzuszenia, odpadanie tynku, uszczenie si powoki malarskiej lub odspajanie tapety. Nie niszczdrewna, a jedynie psuj jegowygld. Potrafi za to naruszy struktur innych materiaw budowlanych, a szczeglnie cegie, farb, tynkw i tapet.

  Grzyby domowe. Wystpuj tam, gdzie jest drewno. Na zainfekowanej powierzchni pojawia si najpierw grzybnia. Tworzy ona skupiska cieniutkich nitek. Nastpnie u niektrych gatunkw formuj siz nich dugie sznury. Na koniec tego cyklu wyrastaj owocniki, ktre mog przybranajprzerniejsze ksztaty od paskich skrzastych naroli do kapeluszy charakterystycznych dla grzybw lenych. Mog mie one kolor biay, ty, topomaraczowy, zielonooliwkowy, czerwony, fioletowy, brunatny, a najczciej czarny Grzyby domowe powoduj butwienie i pkanie drewna. Rozsadzaj te ciany, fundamenty i stropy przez ktre przerastaj.

 • Jak walczy z pleniami ?Plenie. Porastaj powierzchni drewna i nie wrastaj w jego gb. By si ich pozby, wystarczy wyszorowa deski lub supy szczotk albocierk. Na koniec trzeba pomalowa je preparatem grzybobjczym. Gdy preparat wyschnie, drewnomona malowa bejc, farb lub lakierem. Jeli ple pojawia si na elementach murowanych lub betonowych, jej usunicie wyglda nieco inaczej. Przede wszystkim trzeba sku tynk z miejsca, gdzie widoczne s objawy wystpowania pleni oraz w promieniu 0,5 m2 wok tego obszaru. Ple znajdujc si pod tynkiem usuwa si szpachelk lub tward szczotk. Warto te uy do tego celu rodka czyszczcego na bazie chloru. Nastpnieoczyszczone miejsce maluje si lub spryskuje preparatem grzybobjczym. Gdy wniknie on cakowicie - mona przystpi do tynkowania.

 • Jak walczy z grzybami ?Grzyby domowe. W przeciwiestwie do pleni powanie uszkadzaj drewno i niszcz mury. Najpierw trzeba usun zniszczone przez grzyb fragmenty drewna. Niekiedy mog by to cale deski, supy albo legary Najczciej jednak ociosuje si wierzchni zaatakowan warstw. Drewno trzeba nastpnie pomalowa odpowiednim preparatem, stosujc dawk zalecon przez producenta. Jeli grzyb w poszukiwaniu poywienia przerosi mury, jego usunicie jestbardziej skomplikowane. Trzeba sku tynk i oczyci zaraon powierzchni w identyczny sposb jak w wypadku pleni. Szczeglnie starannie trzeba usun grzybnize spoin midzy cegami. Nastpnie w spoinach trzeba wywierci kilku centymetrowe kanaliki. Do nichwlewa si preparat grzybobjczy Od razu po tej operacji mona przystpi do ponownego tynkowania.

 • Po czym pozna, e wilgoci jest za duo ??O stale podwyszonej wilgotnoci mog wiadczy:Zaparowane szybyWilgotne plamy na cianach i ciemne naloty pleni i grzybaStale zaparowane lustro w azience i wilgotne rcznikiWyczuwalny zapach stchlizny.

 • Jak usuwa wilgo z domu ?Wszystkie pomieszczenia w ktrych przebywaj ludzie, oraz te ktre nie maj otwieranych okien trzeba wentylowa. W domach jednorodzinnych z wentylacj mechaniczn nie ma kopotw z nadmiarem wilgoci. Ale wykonuje si j rzadko. W wikszoci domach wentylacja jest grawitacyjna. Gdy powietrze w pomieszczeniach jest zbyt wilgotne to znak e nie dziaa ona jak naley. Najczciej dzieje si tak gdy : Cig w kanale wentylacyjnym jest za saby bo jego przekrj jest zbyt may, ma chropowat powierzchnie, jest nieszczelny. Czsto wystarczy go po prostu wyczyci.Do pomieszcze napywa zbyt maa ilo powietrza. Powietrze musi mie moliwo swobodnego przepywu z pokoi do azienek i kuchni gdzie zwykle znajduj si kanay wentylacji wywiewnej u dou drzwi musz by otwory o dostatecznej powierzchni.

 • Rodzaje wentylacji :Wentylacja naturalna, czyli grawitacyjna. Dziaa tak, e wiee powietrze napywa do pomieszcze przez nieszczelnoci okien, a zuyte - wypywa otworami (kratkami) wentylacyjnymi, zamontowanymi w cianach. Zalet tego systemu jest to, e dziaa nieprzerwanie i nie haasuje. Ma jednak kilka wad: - nie moemy regulowa iloci nawiewanego i usuwanego powietrza. - tracimy ciepo, ktre ucieka z mieszkania wraz wywiewanym powietrzem. - przy bezwietrznej pogodzie wentylacja nie funkcjonuje prawidowo.Wentylacja mechaniczna jest niezalena od jakichkolwiek wpyww atmosferycznych. Wymuszony przepyw powietrza uzyskuje si dziki zastosowaniu wentylatora. W zalenoci od kierunku ruchu powietrza w stosunku do wentylowanego pomieszczenia rozrnia si wentylacj mechaniczn: - nawiewn - dostarczanie powietrza odbywa si w sposb mechaniczny, a usuwanie w sposb naturalny, - wywiewn - powietrze dostarczane jest w sposb naturalny, a mechanicznie wspomagany jest wywiew, - nawiewno-wywiewn - w tym przypadku dostarczanie i usuwanie powietrza odbywa si w peni mechanicznie.

 • Nadmiar wilgoci w powietrzu:

 • Najlepszym sposobem na zapobieganiu pojawiania si wilgoci w naszym domu jest stosowanie odpowiedniej wentylacji:

 • Wentylator Grawitacyjny

 • KONIEC !!