Uraz miednicy – cichy zab³jca .Post™powanie ratunkowe na miejscu zdarzenia, podczas transportu

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Uraz miednicy – cichy zab³jca .Post™powanie ratunkowe na miejscu...

Pawe Podkocielny, Robert Fory,

Micha Dworzyski, Dariusz Timler

Wsparcie: Micha Panasiuk

URAZ MIEDNICY

Centrum Urazowe

Szpitalny Oddzia Ratunkowy

WSS im. M. Kopernika w odzi

O CZYM BD MWI:

Specyfika urazu miednicy

Ocena zagroenia na podstawie mechanizmu

urazu

Postpowanie ratunkowe na miejscu zdarzenia,

podczas transportu i w szpitalu

CICHY ZABJCA

Mczyzna lat 22

Pieszy potrcony przez samochd osobowy

Zgasza bl okolicy podbrzusza, miednicy

GCS 13 pkt. RTS 10 pkt., HR 130/min., SatO2 89% , RR 80/60 mm HG

CICHY ZABJCA

Konierz szyjny

Deska transportowa

Dostp doylny

Cewnik do pcherza moczowego

1500 ml krystaloidw

Czas przybycia 89 minut po zdarzeniu

CICHY ZABJCA

Przyjcie:

- GCS 3 pkt., RTS 0 pkt

- PEA

- Nieskuteczna 90 minutowa RKO

- Zgon

CICHY ZABJCA

Rozpoznanie sekcyjne:

wielomiejscowe,wieloodamowe

zamanie miednicy z masywnym

krwiakiem zaotrzewnowym

Najwiksza i najmocniej zwizana

struktura wizadowo-kostna

MIEDNICA

MIEDNICA

Sia potrzebna do uszkodzenia piercienia to

2000-10000 Newtonw

( sia nacisku ok. 1 tony)

UNACZYNIENIE

Krwawienie:

Ttnicze

ylne

Z koci

> 5000 ml

ZAMANIA MIEDNICY

3-6 % zama u dorosych, 1-3% u dzieci

u 20 % pacjentw z MOC

20- 30 % zama jest niestabilna (masywna utrata

krwi, uszkodzenie ukadu moczowo- pciowego)

miertelno od 6,4 do 30%

Ok. 50% , gdy niestabilne, otwarte Ferrera PC, Hill DA. Good outcomes of open

pelvic fractures. Injury 1999;30(3):187-90. Gustavo PJ, Coimbra R, Rasslan S, Oliveira

A, Fregoneze M, Mercadante M, et al.

The role of associated injuries on outcome of blunt trauma patients

sustaining pelvic fractures. Injury

2000;31(9):677-82.

KLASYFIKACJA YOUNG -BURGESS

Wywiad

Badanie kliniczne

Badanie obrazowe

LCI

II

III

ROLLOVER

APCI

II

III

VS

URAZ

Wysokoenergetyczne wypadki

komunikacyjne ( m.in. pieszy vs pojazd)

Upadek z duej wysokoci

Uraz zmiadzeniowy

URAZ

Pacjent z cikim urazem nawet , gdy

z badania wynika, e obraenia

dotycz tylko i wycznie miednicy

Co dalej ?

SCOOP AND RUN

( DROGI ODDECHOWE, KRENIE,

STABILIZACJA MIEDNICY, PYNY?)

Stay and play

NA MIEJSCU ZDARZENIA

Hemorrhage

Airway

Breathing

Circlation

Disability

Pas stabilizujcy miednic:

Bl

Znieksztacenie, krwiaki, rozerwania,

uszkodzenia skry

Badanie stabilnoci miednicy- TYLKO JEDEN RAZ

Mechanizm urazu sugerujcy

obraenia miednicy

Tak

Ttno > 100/min

SBP< 90 mm HG

GCS < 13 pkt

Tak

Za pas miedniczny

Nie

Nie

Bez pasa miednicznego

Zaoenie pasa stabilizujcego miednic jest

postpowaniem ratunkowym

Jak najszybszy czas zaoenia (stabilizacja koci,

odamw ,hemostaza, profilaktyka koagulopatii

indukowanej urazem), w pojedzie ?

Brak rekomendacji co do typu unieruchomienia

(pasa)

Wspistniejce zamania koci udowych

powinny by ustabilizowane( wycig, pas,

8- kolana , kostki)

Analgezja, sedacja

Pas bezporednio na skr pacjenta (ryzyko

martwicy)

STABILIZACJA WSTPNA

PELVIC BINDER

Obracanie (logrolling) niezalecane

( uyj noszy podbierakowych)

Permisywna hipotensja

(ttno na ttnicy promieniowej)

Right patient, right place, right time

CENTRUM URAZOWE

INFORMACJA O PRZYBYCIU

A - wiek, pe, wywiad chorobowy

T - czas

M - mechanizm

I - podejrzewane obraenia

S - objawy

T - wdroone leczenie i przewidywane potrzeby

A

B

C

D

E

Unieruchomienie miednicy jeli brak

Priorytetem stabilizacja hemodynamiczna opanowanie wstrzsu

Preparaty krwi KKCz, FFP, KKP 1:1:1

Kwas transeksamowy 1g /10 min + 1g/8 godz.

CEL: Hgb 7-9 g/dl

pytki > 50 000 uraz izolowany

pytki > 100000 MOC

fibrynogen >1,5-2 g/l

aPTT< 1,5

wap 0,9 mmol/l

Badania obrazowe

CT wielorzdowe jako

element oceny pierwotnej

(E)

RTG

KLAMRA C

PELVIC C-CLAMP

EX FIX

EX FIX

PACKING

EMBOLIZACJA

PODSUMOWANIE

Uraz miednicy - ciki uraz nawet jeli jest

urazem izolowanym

Przewidywanie zagroenia na podstawie

mechanizmu urazu

Pas stabilizujcy miednic jako element terapii

ratunkowej, natychmiastowej.

Zesp urazowy i postpowanie

wielospecjalistyczne kluczem do sukcesu

DZIKUJ