bacaan disleksia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bahan bacaan murid disleksia

Text of bacaan disleksia

 • BAHAN BACAAN

  MURID-MURID

  DISLEKSIA

  Nordin Tahir

 • DEFINISI MEMBACA

  Gbenedio (1986), -aktiviti yang kompleks mengandungi empat dimensi:

  1. Persepsi terhadap perkataan. 2. Memberi makna. 3. Reaksi pemikiran 4. Integrasi.

  Nordin Tahir

 • Safiah (1986),- proses penyusunan semula yang aktif, di mana murid diperlukan untuk gunakan pengetahuan lalu untuk membaca dan hasilnya diukur berdasarkan kemampuan murid memahami bahan bacaan.

  Nordin Tahir

 • DEFINISI & KONSEP

  DISLEKSIA

  TERDAPAT PELBAGAI DEFINISI YANG DIUTARAKAN OLEH RAMAI PENYELIDIK :

  Kovhevar(1975)-kanak-kanak yang bermasalah kekeliruan orientasi (b jadi p), struktur (n jadi h), gabungan kekeliruan orientasi (p jadi q), sukar untuk mengenal dan mengingati simbol dan urutan abjad, masalah perbendaharaan kata, tidak memahami makna perkataan, penterbalikan huruf, bacaan lisan kurang jelas, kesalahan vokal, menambah dan tidak faham konteks.

  Nordin Tahir

 • Augur (1993) dan Bender (1995)- kesukaran spesifik dalam pembelajaran,

  satu kemahiran atau lebih dalam

  membaca, mengeja dan menulis,

  kesukaran mengenal nombor dan

  ingatan jangka pendek.

  Valett (1980)- masalah kesukaran membaca, menulis dan mengeja

  walaupun telah mendapat pengajaran

  secara konvensional.

  Nordin Tahir

 • SEJARAH DISLEKSIA

  Perkataan Disleksia diperkenalkan oleh Rudolf Baskin (1887)-ketidakbolehan membaca.

  Sejak abad ke-19, Disleksia dikenali dengan nama word blindness.

  Kussmaul (1878) perkenalkan konsep word deafness iaitu menggunakan perkataan di tempat yang salah dan penggunaan perkataan yang salah makna manakala word blindnessboleh melihat dan bertutur tetapi tidak memahami perkataan yang dibaca sehingga dituturkan oleh orang lain.

  Nordin Tahir

 • Hinsheldwood (1917)-kesukaran membaca adalah disebabkan oleh

  keadaan patologi yang mana cara biasa

  untuk mengajar mereka adalah gagal.

  Kanak-kanak ini dikategorikan sebagai

  congenital word blindness.

  Orton (1989)- tidak bersetuju dengan penggunaan congenital word blindness.

  Gunakan istilah strephosymbolia (literally

  twisting of symbol) yang jelas

  penerangannya.

  Nordin Tahir

 • FAKTOR PENYUMBANG

  KEPADA DISLEKSIA

  GENETIK

  BIOLOGI

  KEMATANGAN

  Nordin Tahir

 • KATEGORI DISLEKSIA

  DISLEKSIA PANDANGAN (VISUAL)

  DISLEKSIA PENDENGARAN (AUDITORI)

  DISLEKSIA PANDANGAN-PENDENGARAN (VISUAL-

  AUDITORI)

  Nordin Tahir

 • CIRI-CIRI DISLEKSIA

  BAHASA DAN PERTUTURAN

  URUTAN (SEQUENCING)

  KEMAHIRAN MOTO

  LITERALITI Nordin Tahir

 • 40 VARIASI PERKATAAN

  CAT

  Nordin Tahir

 • CONTOH TULISAN MURID

  DISLEKSIA

  Nordin Tahir

 • GANGGUAN

  PENGLIHATAN

  Nordin Tahir

 • Nordin Tahir

 • PENGESANAN AWAL

  DYSLEXIA EARLY SCREENING TEST (DEST)

  THE COGNITIVE PROFILING SYSTEM FOR ASsESSMENT

  OF DYSLEXIA (CoPS 1). Nordin Tahir

 • PANDUAN MENYUSUN

  PROGRAM UNTUK MURID

  DISLEKSIA

  Ambil berat dan beri peransang. Beri tugasan atau penerangan dalam bentuk konkrit dan

  tidak abstrak. Dampingi mereka. Sampaikan informasi atau berita berulangkali. Beri ruang dan masa untuk berfikir dan menyudahkan kerja

  rumah.

  Nordin Tahir

 • Ubahsuai tugasan atau rutin di kelas/rumah. Bantu mereka uruskan diri di sekolah dan di rumah. Tidak beri arahan dalam ayat yang panjang atau

  berbelit. Beri bantuan dan panduan dalam tulisan dan

  persembahan.

  Nordin Tahir

 • Jangan paksa atau beban mereka dengan kelas-kelas tuisyen.

  Mewujudkan jalinan yang baik antara ahli kelas atau ahli keluarga.

  Jika mereka tidak boleh ikuti arahan yang diberi , perlu ikut cara mereka.

  Nordin Tahir

 • KAEDAH PENGAJARAN

  MEMUPUK SIFAT AUTOMOTIK: Kemahiran asas, seperti mengenal huruf dan perkataan secara automatik

  sebelum daya fikiran boleh digunakan untuk memahami ayat

  BERSIFAT STRUKTUR DAN TURUTAN: Bertindak dari unit kecil dalam turutan jelas, usahakan perkembangan

  melalui langkah kecil dan berperingkat

  Nordin Tahir

 • KUMULATIF: Kaitkan maklumat baru dengan apa yang telah dipelajari,

  gunakan contoh berbeza-beza untuk pengukuhan dan pembinaan yakin diri

  GUNAKAN STRATEGI INGATAN/HAFALAN:

  Seperti peta minda, lukisan atau carta.

  Nordin Tahir

 • RENUNGAN

  Orang-orang terkenal seperti Thomas Edison, Nelson Rockerfeller, Albert Einstein, Nils Bohr (ahli fizik), General George Patton, Woodrow Wilson, dan Leonardo da Vinci

  adalah contoh beberapa orang ternama yang telah dikenali pasti menghadapi masalah disleksia. Tetapi mereka telah

  membuktikan bahawa mereka boleh berjaya dalam akademik dan hidup.

  Nordin Tahir

 • SIMULASI KAEDAH

  PENGAJARAN DAN BAHAN

  BACAAN UNTUK MURID

  DISLEKSIA Nordin Tahir