of 8 /8
DISEDIAKAN OLEH : NURUL FATHY BINTI JAMULIDDIN 890915-02-5650 PEMBELAJARAN KOPERATIF Menurut Mok Soon Sang (2009), INTERVENSI : CARA MEMBANTU MURID DISLEKSIA PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU ( EDU 3104 )

NURUL FATHY - intervensi disleksia

Embed Size (px)

Text of NURUL FATHY - intervensi disleksia

Page 1: NURUL FATHY - intervensi disleksia

DISEDIAKAN OLEH :

NURUL FATHY BINTI JAMULIDDIN 890915-02-5650

PEMBELAJARAN KOPERATIF

Menurut Mok Soon Sang (2009),

INTERVENSI :CARA MEMBANTU MURID

DISLEKSIA

PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU ( EDU 3104 )

Page 2: NURUL FATHY - intervensi disleksia

Memberi arahan dengan perlahan-lahan, jelas dan ringkas.

Page 3: NURUL FATHY - intervensi disleksia

Menulis arahan, nota atau memberi handouts secara ringkas tetapi lengkap.

Page 4: NURUL FATHY - intervensi disleksia

Kurangkan tugasan,atau bilangan soalan dalam latihan,atau ujian formatif.

Page 5: NURUL FATHY - intervensi disleksia

Gunakan warna yang berlainan untuk mewakili setiap mata pelajaran dan buku latihan.

Page 6: NURUL FATHY - intervensi disleksia

Tempatkan murid disleksia di hadapan kelas supaya murid dapat dibimbing oleh guru secara dekat.

Page 7: NURUL FATHY - intervensi disleksia

Memberi fokus lebih kepada murid disleksia yangmelakukan dengan cara betul daripada yang salah.

Page 8: NURUL FATHY - intervensi disleksia

MENURUT Joy Pollock and Elisabeth Waller. (1997). Day-to-day dsylexia in the classroom revised edition. London: RoutledgeFarmel

MENURUT Sheila Devaraj dan Samsilah Roslan ,

RUJUKAN LAIN :

Sila klik pada kotak