of 181 /181
UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA ___________________________________ ___ NAMA MURID : TAHUN : NAMA SEKOLAH : DISEDIAKAN OLEH : PISMP PEMULIHAN BT SEM 3 AMBILAN JANUARI 2009,

UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Embed Size (px)

Text of UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Page 1: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA

______________________________________

NAMA MURID :

TAHUN :

NAMA SEKOLAH :

DISEDIAKAN OLEH :

PISMP PEMULIHAN BT SEM 3 AMBILAN JANUARI 2009,

IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN,

27200 KUALA LIPIS. PAHANG

Page 2: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

ARAHAN

1. Ujian diagnostik disleksia ini digunakan untuk mengesan dan kekuatan

kelemahan murid-murid disleksia Tahap Satu sekolah rendah.

2. Kertas soalan ini terdiri daripada 5 bahagian :

Bahagian 1 - Pra membaca ( 20 soalan )

Bahagian 2 - Membaca ( 54 soalan )

Bahagian 3 - Mengeja ( 144 soalan )

Bahagian 4 - Menulis ( 36 soalan )

Bahagian 5 - Pengamatan ( 72 soalan )

Bahagian 6- Matematik ( 36 soalan )

3. Murid dikehendaki menjawab semua soalan.

4. Ujian ini boleh dijalankan pada masa yang sesuai mengikut setiap bahagian

ujian.

5. Berikan masa yang cukup kepada murid untuk menjawab soalan .

6. Guru perlu memberi bimbingan kepada murid semasa ujian jika perlu.

7. Guru pemulihan perlu membuat analisis.

Page 3: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat membunyikan huruf, suku kata dan perkataan.

Arahan 1 : Membaca huruf yang ditunjukkan oleh guru.

1.

2.

3.

A

D

P

Page 4: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Arahan 2 : Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1.

2.

3.

ayam

bola

Page 5: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

4.

5.

cacing

doktor

Page 6: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

6.

7.

epal

feri

Page 7: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

8.

9.

Gajah

ikan

Page 8: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

10.

Objektif : Murid dapat menyatakan suku kata yang

sama.

Kemahiran : Menyebut dan menyatakan suku kata yang sama.

Arahan : Sebut perkataan di bawah dan nyatakan suku kata yang sama.

telur

kuda

Page 9: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

1.

2.

3.

Objektif : Murid dapat menyebut perkataan yang mempunyai rima yang sama.

Kemahiran : Menyebut perkataan yang mempunyai rima yang sama..

Arahan : Sebut perkataan di bawah.

1.

bukuduku

kopitopi

kacakata

bukuduku

pamgam

Page 10: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

3.

Objektif : Murid dapat mengecam perkataan yang sama dalam ayat dengan tepat.Kemahiran : Mengecam perkataan yang sama dalam satu ayat.Arahan : Sebut perkataan yang sama dalam ayat di bawah.

pamgam

catnat

modkod

Page 11: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Ujian Diagnostik

Kemahiran Membaca

Objektif: Murid dapat membaca perkataan yang mempunyai bunyi yang hampir sama dengan lancar.

Itu bola.

Ali ada bola.

Bola Ali warna biru.

Ali suka main bola.

Page 12: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Kemahiran: 5.1 Membaca kuat dengan sebutan yang betul.

Arahan: Sila bacakan huruf-huruf di bawah.

1.

2.

3.

Arahan: Sila bacakan semua suku kata KV yang diberi.

4.

db

pb

q u

debe

Page 13: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

5.

6.

Arahan : Sila bacakan perkataan yang mengandungi suku kata KVKV yang diberi.

7.

lu la

yigi

masasama

Page 14: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

8.

9.

Objektif: Murid dapat membaca ayat yang mempunyai tanda baca dengan intonasi yang betul.

Kemahiran: 5.1 Membaca kuat ayat yang mempunyai tanda baca dengan intonasi yang betul.

Arahan: Sila bacakan ayat-ayat di bawah dengan intonasi yang betul.

gulalagu

babu dadu

Page 15: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

1. Amboi! Cantiknya.

2. Wah! Besarnya.

3. Kamu pergi mana?

4. Aduh! Sakitnya kaki saya.

5. Emak beli ikan, gula dan sayur.

6. Saya makan duku, ciku dan koko.

7. Gajah tinggal di hutan. Telinga gajah besar.

8. Ini bunga mawar. Bunga mawar sangat cantik.

9. Ini kucing saya. Kucing saya ada bulu, misai dan ekor.

Objektif: Murid dapat membaca semua perkataan dalam ayat dengan betul.

Kemahiran: 5.1 Membaca kuat ayat dengan sebutan yang betul.

Arahan: Sila bacakan ayat-ayat di bawah dengan sebutan yang betul.

1.Ini gunung.

Page 16: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.Saya bermain.

3.Kotak ini besar.

4.Masuk duit dalam tabung.

5.Letak cawan di atas meja.

6.Adik bermain bola sepak di padang.

7.Datuk pergi ke kebun setiap pagi.

8.Sonia ternampak seekor kucing dalam longkang.

9.Kami menaiki kereta untuk pergi ke Zoo Negara.

Objektif : Murid dapat membaca suku kata dengan betul dalam ayat pendek.

Kemahiran : 5.1 Membaca kuat perkataan dalam ayat dengan sebutan yang betul.

Arahan : Sila bacakan ayat di bawah dengan sebutan yang betul.

Page 17: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

1. Ini itik.

2. Ini epal.

3. Ini coklat.

4. Ini itik jawa.

5. Ini epal muda.

6. Coklat ini manis.

7. Penyu ada empat kaki.

8. Monyet pandai memanjat pokok.

9. Lili ada seekor kucing.

Objektif : Murid dapat membaca semua perkataan dalam ayat dengan betul.

Kemahiran : 5.1 Membaca kuat perkataan dalam ayat dengan sebutan yang betul.

Arahan : Sila bacakan ayat di bawah dengan sebutan yang

betul.

Page 18: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

1. Ini pai.

2. Ini burung

3. Ini tupai.

4. Ini pai emak.

5. Ini burung murai.

6. Tupai ada ekor.

7. Saya suka makan pai.

8. Burung murai ada kepak.

9. Tupai pandai panjat pokok.

Objektif : Murid dapat membaca ayat yang panjang dengan betul.

Kemahiran : 5.1 Membaca kuat perkataan dalam ayat dengan sebutan yang betul.

Arahan : Sila baca ayat dengan sebutan yang betul.

Page 19: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

1. Saya beli baju baru biru.

2. Ini jala Nana saya.

3. Ini kuda jawa Pak Umar.

Arahan : Sila bacakan ayat yang panjang dengan sebutan yang betul.

4. Penyu ada kulit yang keras.

5. Monyet ada ekor yang panjang.

6. Nama kucing itu ialah Comel.

Arahan : Sila bacakan perkataan dalam ayat yang panjang dengan sebutan yang

betul.

Page 20: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

7. Penyu berenang ke tepi pantai

untuk bertelur.

8. Monyet makan buah pisang dan

buah langsat.

9. Mereka pergi dengan kereta baru

bapa Abu.

Ujian Diagnostik

Kemahiran Mengeja

Page 21: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat mengeja huruf ‘b’ dengan betul.

Arahan : Mengeja huruf dan suku kata yang guru tunjukkan.

1.

2.

3.

4.

b

ba

be

bi

bo

Page 22: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

5.

6.

Objektif : Murid dapat mengeja huruf ‘d’ dengan betul.

Arahan : Mengeja huruf dan sukukata yang guru tunjukkan

bu

d

Page 23: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

1.

2.

3.

4.

5.

da

de

di

do

Page 24: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

6.

Objektif : Murid dapat mengeja huruf ‘b’ , ‘d’ dengan betul.

Arahan : Mengeja suku kata yang guru tunjukkan.

du

Page 25: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ba da

de bu

da du

bok

bi dak

dok

Page 26: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

7.

8.

9.

Objektif : Murid dapat mengeja huruf ‘y’ dengan betul.

Arahan : Mengeja huruf dan suku kata yang guru tunjukkan.

bot dot

beg nob

dot dot

Page 27: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

1.

2.

3.

4.

5.

y

ya

ye

yo

yi

Page 28: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

6.

Objektif : Murid dapat mengeja huruf ‘g’ dengan betul.

Arahan : Mengeja huruf dan suku kata yang guru tunjukkan.

yu

Page 29: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

1.

2.

3.

4.

5.

g

ga

ge

gi

go

Page 30: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

6.

Objektif : Murid dapat mengeja huruf ‘y’ dan ‘g’ dengan betul.

Arahan : Mengeja suku kata yang guru tunjukkan.

1.

yah ng

gu

Page 31: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

3.

4.

5.

6.

gam ga

aga aya

gem yi

gas yi

yis yi

Page 32: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

7.

8.

9.

Objektif : Murid dapat mengeja huruf ‘m’ dengan betul.

Arahan : Mengeja huruf dan suku kata yang guru tunjukkan.

gis yi

muk yi

mak yi

Page 33: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

1.

2.

3.

4.

5.

m

ma

me

mi

mo

Page 34: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

6.

Objektif : Murid dapat mengeja huruf ‘w’ dengan betul.

Arahan : Mengeja huruf dan suku kata yang guru tunjukkan.

1.

mu

w

Page 35: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

3.

4.

5.

wa

we

wi

wo

Page 36: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

6.

Objektif : Murid dapat mengeja huruf ‘m’ dan ‘w’ dengan betul.

Arahan : Mengeja suku kata yang guru tunjukkan.

1.

ma yi

wu

Page 37: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

3.

4.

5.

6.

7.

wu yi

mi

me yi

mau yi

wau yi

wis yi

Page 38: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

8.

9.

Objektif : Murid dapat mengeja huruf ‘w’ dan ‘w’ dengan betul.

Arahan : Mengeja perkataan yang guru tunjukkan.

1.

mawi

awa yi

maw yi

Page 39: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

3.

4.

sawa

kiwi

awam

Page 40: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

5.

6.

7.

8.

wisma

mawar

mewah

waras

Page 41: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

9.

Objektif : Murid dapat mengeja huruf ‘y’ dan ‘g’ dengan betul.

Arahan : Mengeja perkataan yang guru tunjukkan.

1.

waswas

bayi bayi

Page 42: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

3.

4.

5.

6.

7.

gayut sagu

yoyo bugo

gaya sagi

kayu bayi

sagu bayi

sayur

Page 43: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

8.

9.

Objektif : Murid dapat mengeja huruf ‘b’ dan ‘d’ dengan betul.

Arahan : Mengeja perkataan yang guru tunjukkan.

1.

sayang

bayam bayi

budu

Page 44: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

3.

4.

5.

debu

baba

dadak

dadu

Page 45: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

6.

7.

8.

9.

Objektif : Murid dapat mengeja perkataan yang berkaitan dengan perkataan asal dengan maknanya.

Arahan : Mengeja perkataan yang tersenarai di dalam petak.

1. 2.

badak

dodol

benda

bidang

jem dadu

Page 46: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

3 . 4.

5. 6.

7. 8.

9.

Objektif : Murid dapat membunyikan huruf ’u’ dan ’n’ dengan betul.

Arahan : Mengeja perkataan yang tersenarai di dalam petak.

1.

bayi

bangau hujan

bendera tembikai

Pin

kucing

tangga

Page 47: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

rotan

sudu

nuri

rumah

hutan

durian

bintang

Page 48: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

9.

Objektif : Murid dapat membunyikan huruf ’j’ dan ’g’ dengan betul.

Arahan : Mengeja perkataan yang tersenarai di bawah.

1.

orang utan

Jem

Page 49: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

3.

4.

5.

6.

7.

gam

Jar

gari

jari

raja

gajah

Page 50: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

8.

9.

Objektif : Murid dapat mengeja abjad dalam perkataan dengan betul.

Arahan : Sila mengeja abjad dengan betul dalam perkataan.

jambu

tajam

s a m a1)

Page 51: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

i k u t

r o d a

apec t

lis

ratup

pa

6)

5)

4)

3)

2)

Page 52: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat menyusun suku kata dalam perkataan dengan betul.

Arahan : Sila mengeja suku kata dengan betul.

d e r i t a

d a k w

aragen

ta

9)

8)

7)

caba1)

Page 53: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

ka ta

labo

salese

bu ru ng

hi la ng

2)

3)

4)

5)

6)

Page 54: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

pem bu nuh an

raba ng an

ke bia sa an

7)

8)

9)

Page 55: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat membezakan bunyi abjad yang hampir sama dalam

suku kata dengan betul.

Arahan : Sila mengeja suku kata dengan sebutan yang betul.

1.

ba da pa

Page 56: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

3.

Arahan : Sila mengeja suku kata dengan sebutan yang betul dalam perkataan.

4.

be pede

pidibi

bapa

Page 57: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

5.

6.

7.

8.

9.

baca

dadu

remaja

negara

kemeja

Page 58: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Ujian Diagnostik

Kemahiran Menulis

Objektif : Murid dapat menulis semua huruf dengan kemas.

Kemahiran : 8.1 Membina dan menulis huruf, perkataan, dan ayat dengan kemas.

Arahan : Menyalin semula huruf yang diberi oleh guru dengan kemas.

1)

s

Page 59: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2)

3)

Arahan : Menyalin semula suku kata yang diberi oleh guru dengan kemas.

4. RA

b

d

Page 60: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

5. DU

6. WO

Arahan : Menyalin semula perkataan yang diberi oleh guru dengan kemas.

7. LORI

Page 61: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

8. MARI

9. TALI

Objektif : Murid dapat menulis huruf dengan betul.

Kemahiran : 8.1 Membina dan menulis huruf yang diberi.

Arahan : Menulis semula huruf yang diberi.

.

1. e

Page 62: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

3.

Arahan : Menulis semula semua suku kata dalam perkataan yang diberi dengan

betul.

1.

m

w

bola

Page 63: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

3.

Arahan : Menulis semula ayat yang diberi dengan betul.

1. Saya suka warna putih.

_______________________________________________________

tuala

kucing

Page 64: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2. Rumah saya berwarna putih.

_______________________________________________________

3. Saya memiliki beg sekolah

berwarna putih.

_______________________________________________________

Objektif : Murid dapat menyalin maklumat yang ditulis dengan betul.

Kemahiran : 8.1 Membina dan menulis huruf, perkataan, dan ayat dengan betul.

Arahan : Menyalin huruf yang ditunjukkan oleh guru dengan betul.

1.

H

Page 65: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

3.

Arahan: Menyalin perkataan yang ditunjukkan oleh guru dengan betul.

4.

A

D

BUKU

Page 66: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

5.

6.

Arahan : Menyalin ayat yang ditunjukkan oleh guru dengan betul.

7. Abu main bola.

_____________________________________________________

KAKI

TALI

Page 67: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

8. Saya membaca cerita.

_________________________________________________________

9. Kucing makan ikan.

_______________________________________________________________

Objektif : Murid dapat menyalin maklumat yang didengarkan dengan betul.

Kemahiran : 8.1 Membina dan menulis huruf, perkataan, dan ayat dengan betul.

Arahan : Menyalin huruf yang didengarkan dengan betul.

1.

Page 68: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

3.

Arahan : Menyalin suku kata yang didengarkan dengan betul.

1.

Page 69: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

3.

Arahan : Menyalin perkataan yang didengarkan dengan betul.

1.

Page 70: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

3.

Ujian Diagnostik

Kemahiran Pengamatan Penglihatan

Objektif : Murid dapat membezakan bentuk huruf yang hampir sama.

Kemahiran : Mendiskriminasi huruf yang sama.Arahan : Bulatkan huruf yang sama bentuk seperti contoh yang diberikan.

1. b p b

Page 71: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

m w m

3. c u c

Objektif : Murid dapat membezakan bentuk huruf yang hampir sama.Kemahiran : Mendiskriminasi huruf yang sama.Arahan : Bulatkan huruf yang sama bentuk seperti contoh yang diberikan.

1. b p b

d

Page 72: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2. m w m

z

3. c u c n

Objektif : Murid dapat membezakan bentuk huruf yang hampir sama.

Kemahiran : Mendiskriminasi huruf yang sama.Arahan : Bulatkan huruf yang sama seperti contoh yang diberikan.

1. b p b d q

g

Page 73: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2. m w m n s

w

3. c u c n r u

Objektif : Murid dapat membezakan bentuk suku kata yang hampir sama.Kemahiran : Mendiskriminasi suku kata yang sama.Arahan : Bulatkan suku kata yang sama seperti contoh yang diberikan.

4.

bu du bu

Page 74: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

5.

ma ma wa

6.

ci ni ci

Objektif : Murid dapat membezakan bentuk suku kata yang hampir sama.Kemahiran : Mendiskriminasi suku kata yang sama.Arahan : Bulatkan suku kata yang sama seperti contoh yang diberikan.

7.

bu du bu ub

Page 75: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

8.

ma am ma wa

9. ci ni ic ci

Objektif : Murid dapat membezakan bentuk perkataan yang hampir sama.Kemahiran : Mendiskriminasi perkataan yang sama.Arahan : Padankan perkataan yang sama ejaan seperti contoh yang diberikan.

1. beg

beg

geb

Page 76: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2. buku

3. pemadam

Objektif :Murid dapat membezakan bentuk perkataan yang hampir sama.Kemahiran : Mendiskriminasi perkataan yang sama.Arahan : Padankan perkataan yang sama ejaan seperti contoh yang diberikan.

4. beg

beg

pen

geb

duku

buku

kubu

madamep

pemadam

Page 77: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

5. buku

6. pemadam

Objektif : Murid dapat membezakan bentuk perkataan yang hampir sama.Kemahiran : Mendiskriminasi perkataan yang sama.Arahan : Tulis ejaan yang sama seperti dalam gambar.

7. beg

buku

kubu

madamep

pemadam

pembaris

Page 78: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

8. buku

9. pemadam

pemadam pen buku duku

kubu beg geb madamep

Objektif : Murid dapat membezakan bentuk huruf yang tidak sama.Kemahiran : Mendiskriminasi huruf yang tidak sama.Arahan : Bulatkan huruf yang ganjil.

__ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

Page 79: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

1. b b d

2. z s s

3. c u c

Objektif : Murid dapat membezakan bentuk huruf yang tidak sama.

Kemahiran : Mendiskriminasi huruf yang tidak sama.Arahan : Bulatkan huruf yang ganjil.

Page 80: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

4. b b d b

5. s z s s

6. c u c c

Objektif : Murid dapat membezakan bentuk huruf yang tidak sama.

Page 81: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Kemahiran : Mendiskriminasi huruf yang tidak sama.Arahan : Bulatkan huruf yang ganjil.

7. b b d b b b

8. s z s s s s

9. c c c u c c

Page 82: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat membezakan bentuk suku kata yang tidak sama.Kemahiran : Mendiskriminasi suku kata yang tidak sama.Arahan : Bulatkan suku kata yang ganjil.

1. ku uk ku

2. mi mi wi

3. op po po

Objektif : Murid dapat membezakan bentuk suku kata yang tidak sama.

Page 83: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Kemahiran : Mendiskriminasi suku kata yang tidak sama.Arahan : Bulatkankan suku kata yang ganjil.

4. ku uk ku ku

5. mi mi mi wi

6. op po po po

Objektif : Murid dapat membezakan bentuk suku kata yang tidak sama.Kemahiran : Mendiskriminasi suku kata yang tidak sama.Arahan : Bulatkan suku kata yang ganjil.

Page 84: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

7. ku uk ku ku ku

ku

8. mi mi mi mi mi

wi

9. op po po po po

Page 85: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat membezakan bentuk perkataan yang tidak sama.Kemahiran : Mendiskriminasi perkataan yang tidak sama.Arahan : Tandakan pangkah ( / ) pada perkataan yang ganjil.

1.

2.

pola

pola

bola

sagu

gusa

sagu

Page 86: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

3.

siku

ciku

ciku

Page 87: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat membezakan bentuk perkataan yang tidak sama.

Kemahiran : Mendiskriminasi perkataan yang tidak sama.Arahan : Tandakan pangkah ( / ) pada perkataan yang ganjil.

4.

5.

pola

pola

bola

pola

sagu

gusa

sagu

sagu

Page 88: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

6.

: /

siku

ciku

ciku

ciku

Page 89: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat membezakan bentuk perkataan yang tidak sama.

Kemahiran : Mendiskriminasi perkataan yang tidak sama.Arahan : Tandakan pangkah ( / ) pada perkataan yang ganjil.

7.

8.

pola

pola

bola

pola

pola

sagu

gusa

sagu

sagu

sagu

Page 90: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

9.

siku

ciku

ciku

ciku

ciku

Page 91: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat mengingat kembali huruf yang telah ditunjukkan. Kemahiran : Mengingat kembali Arahan : 1.Murid diminta untuk melihat 3 bentuk huruf ini selama 3 minit. 2. kemudian murid diminta untuk mengingat ketiga-tiga bentuk huruf tersebut.1.

.

skh

Page 92: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat mengingat kembali huruf yang telah ditunjukkan. Kemahiran : Ingat kembaliArahan : 1. Berdasarkan huruf yang telah ditunjukkan di atas, murid diminta untuk menulis 3 bentuk huruf tersebut di dalam ruangan yang disediakan di bawah.

.

Page 93: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat mengingat kembali suku kata yang telah ditunjukkan. Kemahiran : Ingat kembaliArahan : 1. Murid diminta untuk melihat 3 bentuk suku kata ini selama 2 minit. 2. Kemudian murid diminta untuk mengingat ketiga-tiga bentuk suku kata tersebut.2.

ba

gawa

Page 94: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat mengingat kembali suku kata yang telah ditunjukkan. Kemahiran : Ingat kembaliArahan : 1. Berdasarkan 3 bentuk suku kata yang telah ditunjukkan di atas, murid diminta untuk menulis 3 bentuk suku kata tersebut di dalam ruangan yang disediakan di bawah.

Page 95: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat mengingat kembali perkataan yang telah ditunjukkan. Kemahiran : Ingat kembaliArahan : 1. Murid diminta untuk melihat 3 bentuk perkataan ini selama 2 minit.

2.Kemudian murid diminta untuk mengingat ketiga-tiga bentuk perkataan tersebut.

3.

buku kakilori

Page 96: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat mengingat kembali perkataan yang telah ditunjukkan. Kemahiran : Ingat kembaliArahan : Berdasarkan 3 bentuk perkataan yang telah ditunjukkan di atas, murid diminta untuk menulis 3 bentuk perkataan tersebut di dalam ruangan yang disediakan di bawah.

Page 97: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat membezakan kedudukan huruf yang betul. Kemahiran : Orientasi KedudukanArahan : Bulatkan arah kedudukan huruf yang betul.

1. Bulatkan arah kedudukan huruf ‘b’ yang betul

b d p

2. Bulatkan arah kedudukan huruf ‘u’ yang betul

u n c

3. Bulatkan arah kedudukan huruf ‘m’ yang betul.

n w m

Page 98: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat membezakan kedudukan huruf yang betul. Kemahiran : Orientasi KedudukanArahan : Bulatkan arah kedudukan huruf yang betul.

4. Bulatkan arah kedudukan huruf ‘d’ yang betul.

b q d p

5. Bulatkan arah kedudukan huruf ‘n’ yang betul.

v u n u

6. Bulatkan arah kedudukan huruf ‘w’ yang betul.

n w m v

Page 99: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat membezakan kedudukan huruf yang betul. Kemahiran : Orientasi KedudukanArahan : Bulatkan arah kedudukan huruf yang betul.

7. Bulatkan arah kedudukan huruf ‘p’ yang betul

b q d p q

8. Bulatkan arah kedudukan huruf ‘n’ yang betul

u n u v u

9. Bulatkan arah kedudukan huruf ‘m’ yang betul.

n w m s

Page 100: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat membezakan suku kata yang betul. Kemahiran : Orientasi KedudukanArahan : Susun semula kedudukan huruf –huruf di bawah menjadi perkataan berdasarkan gambar dibawah.

1.

2.

3.

Objektif : Murid dapat membezakan suku kata yang betul.

jm a

b g e

mga

Page 101: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Kemahiran : Orientasi KedudukanArahan : Susun semula kedudukan huruf –huruf di bawah menjadi perkataan berdasarkan gambar dibawah.

4.

5.

6.

Objektif : Murid dapat membezakan suku kata yang betul. Kemahiran : Orientasi Kedudukan

m j e a

u k u b

o b l a

Page 102: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Arahan : Susun semula kedudukan huruf –huruf di bawah menjadi perkataan berdasarkan gambar dibawah.7.

.

8.

9.

. .

po

mm e a ad

n nb t a gi

r te k e a

Page 103: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat menyusun abjad mengikut susunan dengan betul.

Kemahiran : TurutanArahan : Susun abjad di bawah mengikut urutan yang betul.

1.

..............................................................................................................................................................

2.

..............................................................................................................................................................

3.

..............................................................................................................................................................

Objektif : Murid dapat menyusun nombor mengikut susunan dengan betul.

a c l m n g

D P J T R

h g b f e

Page 104: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Kemahiran : TurutanArahan : Susun nombor mengikut susunan menaik yang betul.

4.

..............................................................................................................................................................

5.

...............................................................................................................................................................

6.

...........................................................................................................................................................

50 5 35 25 15

5522 66 44 99 77 33

17 43 97 34

Page 105: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat menyusun nombor mengikut susunan dengan betul.

Kemahiran : Turutan

Arahan : Susun nombor mengikut susunan menurun dengan betul.

7.

.....................................................................................................................................................

8.

...........................................................................................................................................................

9.

..............................................................................................................................................................

46 64 52 24

50 35 25 15

100 11 71 17 7770

Page 106: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat menyalin semula bentuk dengan betul.

Kemahiran : Menyalin Semula

Arahan : Salin semula gambarajah diruang yang telah disediakan:

1.

=

2.

=

3

. =

Page 107: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat menyalin semula bentuk dengan betul.Kemahiran : Menyalin SemulaArahan : Salin semula gambarajah diruang yang telah disediakan

Objektif : Murid dapat menyusun nombor mengikut susunan dengan betul.

5. .

6.

4.

Page 108: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Kemahiran : Menyalin SemulaArahan : Salin semula gambarajah diruang yang telah disediakan.

=

=

=

Objektif : Murid dapat menganggar jarak dalam penulisan.

7.

Dd

Kk

Jj

8.

9.

Page 109: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Kemahiran : Pertalian Jarak.Arahan : Salin semula seperti rajah di sebelah.

1. • •

• •

• •

• •

2. • ••

• •

• •

• •

3. • • •

• • •

• • •

• • •

Objektif : Murid dapat menganggar jarak dalam penulisan.

Page 110: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Kemahiran : Pertalian Jarak.Arahan : Sambung titik-titik di bawah supaya menjadi garisan seperti yang ditunjukkan.

4. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •5. • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •6. • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •

Objektif : Murid dapat menganggar jarak dalam penulisan.

Page 111: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Kemahiran : Pertalian Jarak.Arahan : Lukis semula garisan yang sama seperti di sebelah.

7.

8.

9.

Objektif : Murid dapat mengatasi masalah dalam koordinasi motor mata

Page 112: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

tangan.

Kemahiran : Koordinasi motor mata tangan.

Arahan : Sila sambungkan titik dengan lengkap dan betul.

1)

2)

3)

4)

Page 113: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

5)

6)

7)

Page 114: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat menguasai kemahiran koordinasi motor mata – tangan.

Page 115: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Kemahira n : Koordinasi motor mata – tangan.Arahan : Lukis garisan mengikut arah anak panah.

1.

2.

3.

Objektif : Murid dapat menguasai kemahiran koordinasi motor mata –

Page 116: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

tangan.Kemahiran : Koordinasi motor mata – tangan.Arahan : Sambung garisan dari kiri ke kanan.

4. h c

5. k s

6. c m

7. m h

8. s k

Page 117: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Objektif : Murid dapat menguasai kemahiran koordinasi motor mata – tangan.Kemahiran : Koordinasi motor mata – tangan.Arahan : Lakar jalan yang betul.

1.

Arahan : Lakar jalan yang betul.

Page 118: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

2.

Arahan : Lakar jalan yang betul.

Page 119: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

3.

Arahan : Lakar jalan yang betul.

A C

B

Page 120: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

4.

Ujian Diagnostik

Page 121: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Ma Na

Ka Ca

Li Ti

Kemahiran Pengamatan Pendengaran

Objektif : Murid dapat membezakan bunyi yang hampir sama.

Kemahiran : Bunyi yang hampir sama.

Arahan : Menyebut suku kata yang hampir sama yang terdapat dalam petak di

bawah dengan betul.

1)

2)

3)

Arahan : Tandakan ( ) pada perkataan yang didengari berpandukan gambar berikutnya .

Page 122: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

4)

5)

6)

Arahan : Setelah guru menyebut perkataan, menunjukkan kad perkataan yang

Pasu Paku

Dadu Dagu

Guli Juli

Page 123: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Pin Bin

Gigi Jiji

susu cus

mempunyai bunyi yang sama.

7)

8)

9)

Objektif : Murid dapat mengamati perkataan yang mempunyai rima akhir yang

sama.

Page 124: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Kemahiran : Rima akhir yang sama.

Arahan : Sebut perkataan yang terdapat di dalam petak.

1)

2)

3)

Arahan : Tunjuk perkataan yang guru sebut.

ulas

tirubiru

buku

alas

kuku

Page 125: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

4)

5)

6)

Arahan : Bunyikan ayat-ayat di bawah

Baring

Piring

Nyaring

Page 126: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

7)

8)

9)

Objektif : Murid dapat membatang suku kata dengan betul.

Kemahiran : Membatang suku kata.

Mimi kawan Nimi

Guli juli cantik

Katak dalam kotak

Page 127: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Arahan : Murid membunyikan perkataan dengan membatang suku kata.

1)

2)

3)

Arahan : Murid membunyikan perkataan dengan membatang suku kata.

muka

opah

iman

Page 128: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

4)

5)

6)

Arahan : Murid membunyikan perkataan dengan membatang suku kata.

Minda

Cicak

Usang

Page 129: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

7)

8)

9)

Objektif : Murid dapat membunyikan huruf.

Kemahiran : Membunyikan suku kata pertama dalam perkataan.

Bawang

Bangkai

Sarang

Page 130: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Arahan : Membunyikan suku kata pertama dalam perkataan yang ditunjukkan

oleh Guru.

1)

2)

3)

Arahan : Membunyikan suku kata pertama dalam perkataan yang ditunjukkan.

bot

api

van

Page 131: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

4)

5)

6)

Arahan : Membunyikan suku kata pertama dalam perkataan yang ditunjukkan.

Tembak

Muntah

Pandai

Page 132: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

7)

8)

9)

Objektif : Murid dapat mendengar bunyi yang disebut dengan betul.

Kemahiran : Ketajaman Pendengaran.

Lengkang

Tengking

Pangkal

Page 133: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Arahan : Sila tunjukkan kad yang betul apabila guru menyebutnya.

1)

2)

3)

Arahan : Sila tunjukkan kad yang betul apabila guru menyebutnya.

e i u

a e i

o v u

Page 134: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

1)

2)

3)

Arahan : Sila tunjukkan kad yang betul apabila guru menyebutnya.

Ba Da Pa

Ma Na wa

Pa Ta La

Page 135: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

7)

8)

9)

Objektif : Murid dapat mengingat bunyi yang disebut.

Kemahiran : Daya ingatan Pendengaran.

lari lori lali

katak kotak katok

Buku Kuku duku

Page 136: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Arahan : Isikan tempat-tempat yang kosong dengan huruf yang didengar

dengan betul.

1)

2)

3)

__ a

__ e

T __

Page 137: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

4)

5)

6)

__ ta

__ ju

Mu__

Page 138: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

7)

8)

9)

Diagnostic Examination

Pa____

___bariss

___dera

Page 139: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Mathematic

Objective : Student able to compare small number and big number. Skill : compare the numbers and the things.Instruction : Tick correct to the correct answer..

1.

2.

3.

Instruction : circle the big numbers.

9 6

6 16

83

equal

Not equal

equal

Not equal

Equal

Not equal

Page 140: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

4.

5.

6.

Objective : Student able to solve the mathematical operation.

86 9

74 2

1117 19

Page 141: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Skill : Calculation.

Instruction : Answer the following questions using the proper way.

1.

2.

3.

Objective : Student able to complete number sequence according to the

11 + 22

73

- 44

55

+ 66

132

+ 211

221

-144

344

-211

4)12 6 ) 134 9 ) 544

Page 142: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

ascending order.

Skill : Numbers.

Instruction : Complete the numbers sequence according to the ascending

order.

1.

2.

3.

3 4 3 4

6 5

9 7

Page 143: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

4.

5.

6.

12

14

50

20

42

62

Page 144: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

7.

8.

9.

Objective : Students able to Naming.

124

127

559 459

600

200

Page 145: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Skill : The Language of Mathematics.

Instruction : Solve The Problem Solving Questions.

1. Aruna have 4 red pen. Arjun have 5 blue pen. How many pen they have?

3. Sanjay is put 3 green buttons in a box. Then, he put 6 yellow buttons in same box. How many buttons are in the box?

2. Saiful buys 5 chocolate sweets. Neetha also buys 3 Chokki chocolates. Total chocolate of them ________.

Page 146: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

4. Murugan buys 10 rambutans. He received another 54 from his friend. How many rambutans are he have?

5. Mr Lee collected 65 eggs from his farm in morning. He collected 78 eggs from his farm at evening. How many eggs he collected in a day?

6. Mrs Zaitun uses 45 white beads and 68 black beads to make a necklace. How many beads are used to make a necklace?

Page 147: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

a ASPECT : Word Skills

PROBLEM : Students cannot read a problem with accuracy.

INSTRUCTION : Solve The Problem Solving.

1. On school holiday, 2587 boys, 3956 girls and 1284 teachers visited

2) There were 6975 peoples in Stadium Malawati during a football match.

On the next day, there were 485 peoples less than first night. What is

difference between first and second night?

Objective : Students can read a problem with accuracy.

7. Mr Lee collected 165 eggs from his farm in morning. He collected 278 eggs from his farm at evening. How many eggs he collected in a day?

8. Ali have 567 colour papers. Nitha have 789 colour papers. How many colour papers they have?

9. Githa collected 287 apples and Eswar collected 789 apples form Uncle Jane’s farm. How many apples are collected by them?

Page 148: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

Skill : Word Skills.

Instruction : Solve The Problem Solving.

3)Mother buy Abu 2 box of pencils. Abu teacher gives him 1 box of pencils and his

father give him 3 box of pencils. Hw many boxes of pencil do Abu have?

1. 5 apples + 8 apples =

2. 3 boxes + 8 boxes =

3. 36 birds ÷ 6 =

4. 56 tables – 21 tables =

Page 149: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

4. 56 tables – 21 tables =

5. 84 ballons × 2 =

6. 95 trees – 46 trees =

7. 15 cars + 153 cars – 80 cars =

Page 150: UJIAN DIAGNOSTIK DISLEKSIA LATEST

7. 15 cars + 153 cars – 80 cars =

8. 144 words ÷ 12 + 170 =

9. 132 house × 2 + 63 =