21
640901066062 PENDIDIKAN DISLEKSIA PKP3105 PEMERHATIAN DAN ANALISA MURID DISLEKSIA. CONTOH BORANG PENDAFTARAN DAN CADANGAN PENEMPATAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS 1

disleksia zaharah

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: disleksia zaharah

640901066062 PENDIDIKAN DISLEKSIA PKP3105

PEMERHATIAN DAN ANALISA MURID DISLEKSIA.

CONTOH BORANG PENDAFTARAN DAN CADANGAN PENEMPATAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

1

Page 2: disleksia zaharah

640901066062 PENDIDIKAN DISLEKSIA PKP3105

BIODATA MURID DISLEKSIA

SK DESA CEMPAKA,NILAI ,NEGERI SEMBILAN

NAMA : FATIN SYAFIQAH BINTI ZAINUDDIN

UMUR : 12 TAHUN

NO. SIJIL KELAHIRAN : A116680

ALAMAT RUMAH : NO. 11 ,BATU 10 KAWASAN MASJID BARU

LABU,NEGERI SEMBILAN

NAMA BAPA : ZAINUDDIN BIN SARIF

PEKERJAAN BAPA : OPERATOR KILANG

NAMA IBU :MAIMUN BINTI AHMAD

BILANGAN ADIK BERADIK : 2 ORANG ( ANAK PERTAMA)

2

Page 3: disleksia zaharah

640901066062 PENDIDIKAN DISLEKSIA PKP3105

Fatin Syafiqah merupakan murid Kelas Program Pendidikan Khas Integrasi SK

Desa Cempaka ,Nilai. Dia merupakan anak pertama daripada dua orang adik beradik.

Ayahnya merupakan seorang pekerja kilang manakala ibunya tidak bekerja. Fatin mula

memasuki kelas khas ini seawal Tahun 2 lagi. Pertama kali melihat Fatin saya berasa

sungguh terharu kerana dari wajahnya dapat diketahui bahawa dia memang

mempunyai masalah pembelajaran. Menurut penerangan guru penolong kanan kelas

khas ini, pada mulanya Fatin hanya didiagnos sebagai mempunyai masalah lembam

tetapi setahun kemudian doktor pediatrik HUKM telah memberi laporan bahawa Fatin

juga mempunyai masalah disleksia.

Semasa menjalankan kaji selidik ke atas kanak-kanak ini didapati dia mudah

memberikan kerjasama untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan samada secara

lisan dan bertulis. Cuma apabila disuruh membaca berulangkali, Fatin mula

menunjukkan reaksi jemu dan bosan.

3

Page 4: disleksia zaharah

640901066062 PENDIDIKAN DISLEKSIA PKP3105

MASALAH BAHASA YANG DIHADAPI OLEH FATIN SYAFIQAH

Semasa menjalankan kajian di Kelas Program Pendidikan Khas Intergrasi di

Sekolah Kebangsaan Desa Cempaka, saya telah mengenal pasti beberapa kesalahan

tulisan yang sering dilakukan oleh murid disleksia ini. Saya telah melihat beberapa

contoh tulisan kanak-kanak ini serta menjalankan ujian Menulis dan Membaca bagi

kanak-kanak disleksia ini. Antara contoh-contoh masalah tulisan yang dihadapi oleh

kanak-kanak disleksia kajian saya ialah:

a. Tulisan yang tidak sekata dari segi bentuk dan jarak yang terlalu jauh antara perkataan dengan perkataan.

Tulisan responden yang diambil dari hasil kerja yang dilakukan di dalam bilik darjah.

Bentuk tulisan yang tidak sekata dan jarak antara perkataan terlalu jauh. Huruf yang

4

Page 5: disleksia zaharah

640901066062 PENDIDIKAN DISLEKSIA PKP3105

ditulis tidak mengikut cara yang betul. Contohnya huruf y dan g ditulis sama tinggi

dengan huruf “a” dan “n”.

b. Tidak dapat menulis perkataan di atas garisan yang betul.

c. Tidak dapat menyalin huruf dengan betul

5

Page 6: disleksia zaharah

640901066062 PENDIDIKAN DISLEKSIA PKP3105

d. Penggunaan huruf besar di tempat yang salah.

Gambar-gambar yang ditunjukkan merupakan antara contoh kesalahan tulisan yang

sering berlaku dalam kalangan kanak-kanak disleksia. Namun demikian melalui

pemerhatian yang dibuat oleh saya terhadap hasil kerja responden saya dapati

kesalahan paling banyak ialah tulisan yang tidak sekata, jarak antara perkataan dan

penggunaan tanda baca. Masalah ini tidak boleh dipandang ringan oleh guru.

6

Page 7: disleksia zaharah

640901066062 PENDIDIKAN DISLEKSIA PKP3105

Di samping melihat contoh-contoh tulisan, saya juga telah meminta murid disleksia ini

menjalani ujian lisan, menulis dan membaca. Responden tidak mempunyai masalah

dalam menyebut huruf. Tapi semasa disuruh membaca murid membaca teragak-agak

dan tidak dapat menyebut perkataan dengan baik. Responden telah menyebut

rangkaikata “nasi basi” sebagai “nasi dasi”. Di sini dapat dilihat bahawa responden tidak

dapat membezakan huruf “b” dan huruf ‘d’. Selain itu semasa membaca, responden

dilihat suka menambah atau meninggalkan perkataan. Apabila disuruh mengulang

semula membaca, responden menunjukkan reaksi bosan dan tidak berminat.

Melihat hasil ujian bertulis yang dijalankan, responden telah melakukan beberapa

kesalahan. Responden telah menulis perkataan ‘buku’ menjadi ‘baku’. Selain itu

perkataan ‘bola’ ditulis sebagai ‘balo’. Manakala perkataan ‘beca’ menjadi ‘cade’.Di sini

dapat dilihat bahawa responden mempunyai kecelaruan dalam menulis perkataan

dengan betul.

STRATEGI DALAM MENGATASI MASALAH BAHASA

Hasil daripada pemerhatian dan ujian yang diduduki oleh responden, saya dapat

mengesan beberapa kesalahan tulisan dan bacaan yang dilakukan olehnya seperti

yang ditunjukkan dalam gambar dan rakaman bacaan.

Bagi mengatasi masalah tersebut , saya merasakan strategi latih tubi amat penting

sama ada dalam tulisan mahupun bacaan. Latih tubi yang berterusan perlu diberikan

kepada kanak-kanak disleksia ini.

Dalam mengatasi setiap masalah yang berlainan harus digunakan supaya bersesuaian

dengan jenis masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak disleksia namun demikian teras

7

Page 8: disleksia zaharah

640901066062 PENDIDIKAN DISLEKSIA PKP3105

utamanya masih menggunakan strategi latih tubi kerana seperti yang kita ketahui

kemahiran menulis adalah kemahiran yang memerlukan latihan yang berterusan bagi

mendapatkan hasil kerja yang baik.

a. Tulisan yang tidak sekata dari segi bentuk dan jarak yang terlalu jauh

antara perkataan dengan perkataan.

Bagi mengatasi masalah ini, murid perlu diajar menulis dengan cara yang

betul,sama bentuk tulisan itu ditulis secara tegak,condong ke kanan atau ke kiri.

Murid perlu ditunjukkan contoh tulisan yang baik dan sekata. Bagi membaiki

tulisan yang terlalu jarak antara perkataan dengan perkataan, murid perlu diajar

meletakkan satu jari selepas setiap perkataan yang ditulis. Langkah ini

diteruskan sehingga murid siap menulis satu ayat lengkap. Teknik ini harus

dilakukan berulang kali sehingga murid dapat membiasakan diri untuk menulis

ayat dengan menggunakan jarak yang betul. Oleh itu, latih tubi yang berterusan

dapat menjamin keberkesanan teknik ini.

b. Tidak menulis perkataan di atas garisan yang disediakan dengan betul

Seperti yang diketahui murid disleksia mempunyai tulisan tangan yang tidak

kemas adalah disebabkan mereka tidak dapat menulis di atas garisan yang telah

disediakan dengan betul. Oleh itu teknik yang boleh digunakan adalah menyuruh

mereka menulis di atas garis pembaris yang diletakkan di atas kertas. Hal ini

secara tidak langsung membantu murid untuk menulis dalam keadaan lurus dan

berada pada garisan yang sama. Namun demikian guru harus memberikan

bimbingan bagi huruf-huruf tertentu seperti ‘y’ dan ‘g’ supaya murid tidak menulis

separuh sahaja akibat halangan daripada pembaris yang digunakan sebagai alat

‘penahan’ untuk mereka menulis di atas garisan yang sama. Bimbingan dan

peneguhan positif seperti kata-kata pujian yang berterusan akan membantu

murid disleksia dengan lebih baik untuk mengatasi masalah ini.

8

Page 9: disleksia zaharah

640901066062 PENDIDIKAN DISLEKSIA PKP3105

c. Tidak dapat menyalin huruf dengan betul.

Teknik yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini ialah dengan

menggunakan kad-kad imbasan yang bersaiz besar dan ditampal di papan

hitam. Hal ini mungkin disebabkan murid disleksia mengalami masalah

pengamatan penglihatan yang menyebabkan mereka tertinggal beberapa huruf

dalam mengeja sesuatu perkataan. Hal ini juga mungkin disebabkan oleh

masalah ejaan yang dihadapi oleh mereka yang secara tidak lansung turut

mempengaruhi kemahiran menulis mereka. Oleh itu kad-kad imbasan yang

bersaiz besar mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap setiap huruf

yang digunakan untuk membina perkataan. Selain kad imbasan yang digunakan,

murid juga disuruh untuk menulis dua contoh perkataan yang berlainan pada

setiap hari persekolahan yang membolehkan mereka menulis pelbagai

perkataan di dalam buku latihan mereka. Perkara ini secara langsung juga turut

membantu murid memantapkan lagi kemahiran ejaan mereka. Aktiviti ini jika

dilakukan secara berterusan melalui strategi latih tubi dapat membantu murid

disleksia untuk menulis tanpa menulis huruf-huruf yang salah untuk sesuatu

perkataan.

d. Penggunaan huruf besar di tempat yang salah.

Malasah ini dikatogerikan sabagai masalah utama yang dihadapi oleh kanak-

kanak disleksia kerana mereka tidak dapat membezakan penggunaan huruf kecil

dan huruf besar di dalam ayat serta huruf-huruf itu seakan-akan sama. Oleh itu

bagi mengatasi masalah ini , strategi latih tubi sangat sesuai digunakan kerana

dengan latihan yang berulang kali sahaja dapat membantu murid disleksia

mengatasi masalah ini.

9

Page 10: disleksia zaharah

640901066062 PENDIDIKAN DISLEKSIA PKP3105

MASALAH MATEMATIK YANG DIHADAPI OLEH MURID

Selain mengenal pasti masalah bahasa daripada aspek tulisan dan bacaan, saya

juga turut memerhatikan masalah yang dialami oleh responden dalam proses

pengajaran matematik. Responden lebih banyak mengalami kesukaran untuk

menguasai kemahiran bahasa berbanding matematik .

Bagi melihat masalah yang dihadapi oleh responden dalam Matematik yang

telah melihat hasil kerja dan meminta responden menjawab soalan ujian yang

telah saya sediakan. Dari hasil kerja yang saya lihat, murid ini tidak mempunyai

banyak masalah dalam matematik . Cuma kerja yang dibuat tidak kemas dan

sukar untuk dibaca. Responden juga tidak dapat menulis nombor di tempat atau

petak yang betul.

Contoh hasil kerja responden yang tidak kemas.

10

Page 11: disleksia zaharah

640901066062 PENDIDIKAN DISLEKSIA PKP3105

Dari ujian Matematik bertulis yang dijalankan murid ini didapati tidak mempunyai

banyak masalah dalam menjawab soalan-soalan yang diberikan. Cuma terdapat

beberapa kesalahan di dalam melengkapkan turutan nombor menaik dan menurun.

Responden juga dapat dilihat menulis nombor ‘7’ dalam keadaan terbalik.

11

Page 12: disleksia zaharah

640901066062 PENDIDIKAN DISLEKSIA PKP3105

STRATEGI DALAM MENGHADAPI MASALAH MATEMATIK.

Bagi mengatasi masalah kerja yang tidak kemas, guru perlu membantu murid membuat

kerja dengan kemas serta menunjukkan contoh hasil kerja yang baik yang boleh

dijadikan panduan oleh murid ini. Untuk mengatasi masalah menyusun nombor

mengikut turutan menaik dan menurun, guru boleh menggunakan kad-kad nombor dan

menyuruh murid menyusun secara berulang kali secara menaik dan menurun serta

mencatat dalam buku latihan. Hal ini apabila dilakukan berulang kali akan mudah

diingat oleh murid susunan nombor secara menaik dan menurun. Latihan amali juga

boleh dilakukan oleh murid apabila naik dan turun tangga. Aktiviti yang menarik

sebegini akan membuatkan murid lebih seronok dan apa yang dipelajari mudah diingati.

Murid yang menulis angka secara terbalik perlu diberi latih tubi supaya kesalahan yang

sedemikian tidak akan berulang.

12

Page 13: disleksia zaharah

640901066062 PENDIDIKAN DISLEKSIA PKP3105

REFLEKSI

NORZAHARAH BINTI YUNUS

(640901066062)

Syukur kerana saya telah dapat menyiapkan tugasan bertajuk Pendidikan

Disleksia. Semasa menerima tajuk tugasan ini saya telah bertekad untuk mencari

bahan-bahan yang berkaitan dengan tajuk ini. Saya telah membuat rujukan di

perpustakaan dan melayari internet untuk mencari bahan yang boleh saya muatkan

dalam KKBI ini. Walau pun sebagai guru,saya sudah biasa mendengar mengenai

disleksia tetapi pengetahuan saya tentang disleksia tidak begitu meluas. Tanpa

pembacaan yang meluas ,saya rasa tidak mungkin dapat menghasilkan penulisan ini.

Saya juga telah membuat perbincangan dengan rakan sekumpulan dan juga berhubung

melalui email.

Saya amat bertuah kerana pensyarah pembimbing iaitu Puan Zaleha binti Tambi

begitu banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya dan rakan sekumpulan

dalam memperoleh ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan disleksia ini. Melalui

nota-nota dan contoh yang telah beliau berikan sangat membantu saya untuk

mendapatkan idea-idea untuk menyiapkan tugasan ini.

Walaubagaimanapun terdapat pelbagai cubaan dan permasalahan yang

dihadapi sepanjang menyiapkan tugasan ini. Saya terpaksa membahagikan masa

antara tugas di sekolah dan tugas menyiapkan kerja kursus ini. Apatah lagi banyak fail

mesyuarat dan aktiviti panitia yang perlu dikemaskini. Terkadang terasa terbeban

sangat-sangat kerana terpaksa menghadapi semua ini. Saya selalu merasakan

13

Page 14: disleksia zaharah

640901066062 PENDIDIKAN DISLEKSIA PKP3105

keputusan saya untuk menyambung pelajaran,menghadkan masa saya dengan anak-

anak yang mana mereka semua tinggal di asrama. Saya cuba kuatkan semangat untuk

menyiapkan kerja kursus ini. Saya amat bertuah kerana keluarga dan rakan-rakan

snetiasa memberi semangat dalam meneruskan pengajian dan menyiapkan segala

tugasan yang diberi.

Dengan penuh usahanya saya telah mencari bahan-bahan yang difikirkan sesuai

untuk menyiapkan tugasan yang telah diamanahkan kepada saya. Saya telah banyak

kali berhubung dengan rakan sekelas iaitu Puan Rosila demi membincangkan tajuk

ini.Saya amat bertuah kerana mempunyai sahabat yang sentiasa sedia membantu

saya. Semasa menjalankan proses menyiapkan tugasan ini, saya telah menggunakan

semua maklumat dan pengalaman yang telah saya perolehi semasa proses

pembelajaran secara kuliah dan lawatan amali yang telah dijalankan bagi menghasilkan

satu tugasan yang yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ternyata terdapat

pelbagai tafsiran dan definisi mengenai masalah disleksia yang mana semuanya

membawa makna yang hampir sama. Oleh itu, saya telah memahami semua definisi

mengenai masalah disleksia dan melaluinya saya telah membuat kesimpulan sendiri.

Hal ini secara tidak langsung membantu saya memahami secara mendalam mengenai

maksud disleksia yang sebenarnya.

Selain itu, saya juga dapat memahami dengan lebih terperinci mengenai

masalah-masalah utama yang dihadapi oleh kanak-kanak disleksia ini, iaitu dari aspek

bahasa, matematik,pengamatan, konsep kendiri dan mengingat. Hasil daripada proses

ini telah membentuk diri saya lebih peka terhadap kanak-kanak yang menghadapi

masalah seperti ini dan tidak sewenang-wenangnya melabelkan murid sebagai nakal

atau malas kerana ada kemungkinan kanak-kanak tersebut merupakan kanak-kanak

disleksia. Bagi melengkapkan tugasan ini, saya juga dikehendaki menghasilkan satu

laporan lengkap berkaitan masalah kanak-kanak disleksia ini daripada aspek bahasa

dan matematik. Dalam aspek bahasa , hasil laporan saya berfokuskan kepada tulisan

14

Page 15: disleksia zaharah

640901066062 PENDIDIKAN DISLEKSIA PKP3105

manakala matematik pula mengenai masalah diskakulia yang dihadapi oleh murid.

Hasil daripada kaji selidik yang dibuat semasa lawatan amali yang direkodkan dan

dimasukkan dalam laporan, saya turut membincangkan intervensi yang dapat

membantu kanak-kanak disleksia mengatasi masalah yang dihadapi oleh mereka.

Strategi pengajaran bahasa dan matematik yang dipilih adalah merupakan salah satu

langkah membantu kanak-kanak disleksia ini supaya tidak terus ketinggalan dalam

pembelajaran. Hal ini secara tidak langsung juga telah membantu diri saya untuk

menjadi seorang guru yang lebih kreatif pada masa hadapan dalam usaha

menghasilkan pelbagai bentuk intervensi pembelajaran untuk kanak-kanak disleksia.

Selepas siap menjalankan kajian dan tugasan yang telah diberi, pelbagai input

dan pengetahuan baru yang telah saya perolehi sepanjang proses melengkapkan

tugasan ini. Semua ilmu yang saya dapat banyak membantu dan membentuk diri saya

supaya lebih bersedia berhadapan dengan murid disleksia supaya mereka juga dapat

kejayaan seperti kanak-kanak normal yang lain.

Sesungguhnya, saya telah mendapat pelbagai ilmu yang amat berguna buat diri

saya sebagai seorang guru pendidikan pemulihan. Selain ilmu daripada bahan ilmiah

saya juga telah mendapat peluang melihat sendiri reality mengenai pengurusan

pendidikan khas yang melibatkan kanak-kanak disleksia di sekolah. Semua

pengetahuan dan pengalaman yang saya perolehi sepanjang menyiapkan tugasan ini

akan saya aplikasikan kepada murid saya yang mempunyai cirri-ciri disleksia. Terima

kasih sekali lagi kepada pensyarah pembimbing iaitu Puan Zaleha binti Tambi Adam.

15

Page 16: disleksia zaharah

640901066062 PENDIDIKAN DISLEKSIA PKP3105

16