32
PENGENALAN DISLEKSIA Kementerian Pendidikan Malaysia menggangarkan berdasarkan perangkaan 2001bahawa seramai 290,000 murid sekolah dari 4.9 juta murid berkemungkinan memiliki ciri-ciri Masalah Pembelajaran Spesifik (SPLD); Disleksia. (KPM 2000). Empat peratus dari populasi dunia adalah signifikan memiliki simptom-simptom disleksia (Musa 2002). Kanak-kanak berkeperluan khas termasuk kanak-kanak disleksia juga memerlukan pendidikan yang sempurna dan berkesan dalam memastikan mereka dapat meneruskan kehidupan yang bermakna. Pendidikan khas semakin diberi perhatian sejak penggubalan semula Akta Pendidikan 1961 kepada Akta Pendidikan 1996, telah menyediakan klausa khusus berkaitan pendidikan Khas. Perlaksanaan Dasar Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003 melalui perintah Pendidikan(Pendidikan Wajib) 2002 yang memberi peluang kepada semua warga Malaysia yang layak mengikut umur 6 tahun mendapat pendidikan di institusi yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Sistem pendidikan ini menyediakan peluang kepada semua rakyat dalam lingkungan umur kelayakan mendapat pendidikan secara percuma. Dasar Pendidikan Untuk Semua, serta dasar Pendemokrasian Pendidikan yang dilancarkan sebelum ini akan diperkukuhkan lagi oleh perlaksanaan Dasar Persekolahan Wajib tersebut. Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Jabatan Pendidikan Khas yang diwujudkan pada 1998 secara langsung mengendalikan pengurusan pendidikan bagi kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Pekak), Bermasalah Penglibatan (Rabun dan Buta) dan Bermasalah Pembelajaran. Bagi program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran meliputi Kanak-kanak Syndrome Down, Kanak-kanak autistic ringan, Kanak-kanak kurang keupayaan mental (learning disabilities), Kanak- kanak bermasalah emosi, Kanak-kanak bermasalah kesihatan, dan Kanak- kanak kecelaruan bahasa dan pertuturan (Blue Print Kurikulum Jabatan Pendidikan Khas 2001).

Pengenalan disleksia

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pengenalan disleksia

PENGENALAN DISLEKSIA

Kementerian Pendidikan Malaysia menggangarkan berdasarkan perangkaan 2001bahawa seramai 290,000 murid sekolah dari 4.9 juta murid berkemungkinan memiliki ciri-ciri Masalah Pembelajaran Spesifik (SPLD); Disleksia. (KPM 2000). Empat peratus dari populasi dunia adalah signifikan memiliki simptom-simptom disleksia (Musa 2002). Kanak-kanak berkeperluan khas termasuk kanak-kanak disleksia juga memerlukan pendidikan yang sempurna dan berkesan dalam memastikan mereka dapat meneruskan kehidupan yang bermakna.

Pendidikan khas semakin diberi perhatian sejak penggubalan semula Akta Pendidikan 1961 kepada Akta Pendidikan 1996, telah menyediakan klausa khusus berkaitan pendidikan Khas. Perlaksanaan Dasar Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003 melalui perintah Pendidikan(Pendidikan Wajib) 2002 yang memberi peluang kepada semua warga Malaysia yang layak mengikut umur 6 tahun mendapat pendidikan di institusi yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia.

 Sistem pendidikan ini menyediakan peluang kepada semua rakyat dalam lingkungan umur kelayakan mendapat pendidikan secara percuma. Dasar Pendidikan Untuk Semua, serta dasar Pendemokrasian Pendidikan yang dilancarkan sebelum ini akan diperkukuhkan lagi oleh perlaksanaan Dasar Persekolahan Wajib tersebut. Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Jabatan Pendidikan Khas yang diwujudkan pada 1998 secara langsung mengendalikan pengurusan pendidikan bagi kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Pekak), Bermasalah Penglibatan (Rabun dan Buta) dan Bermasalah Pembelajaran. Bagi program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran meliputi Kanak-kanak Syndrome Down, Kanak-kanak autistic ringan, Kanak-kanak kurang keupayaan mental (learning disabilities), Kanak-kanak bermasalah emosi, Kanak-kanak bermasalah kesihatan, dan Kanak-kanak kecelaruan bahasa dan pertuturan (Blue Print Kurikulum Jabatan Pendidikan

Khas 2001).

_____________________________________________

Page 2: Pengenalan disleksia

1.    Pembentangan Pelan Pendidikan Nasional 2009, Kementerian Pelajaran Malaysia, Putrajaya.

2.    Surat-surat Pekeliling Dasar Persekolahan Wajib,1988,Kementerian Pelajaran Malaysia,Kuala Lumpur.

MAKSUD DISLEKSIA

Disleksia berasal dari perkataan Yunani iaitu "DYN" bermakna susah, dan "LEXIA" bermakna tulisan. Disleksia bukannya satu penyakit, tetapi merupakan salah satu gangguan dalam pembelajaran yang biasanya dialami oleh kanak-kanak. Lazimnya, masalah pembelajaran yang dihadapi adalah seperti membaca, menulis, mengeja, dan kemahiran mengira. Oleh itu dyslexia merujuk kepada mereka yang menghadapi masalah untuk membaca dan menulis walaupun mempunyai daya pemikiran yang normal.

Kajian Dunia Neurology disleksia didefinisikan sebagai berikut:

''Disleksia perkembangan khusus adalah gangguan dimanifestasikan dengan kesulitan belajar membaca meskipun instruksi konvensional, kecerdasan yang memadai, dan kesempatan sosial budaya yang memadai. Hal ini tergantung pada cacat kognitif mendasar yang sering asal konstitusional.''

Beberapa definisi lain yang sudah diterbitkan adalah murni deskriptif, sementara yang lain mewujudkan teori-teori kausal. Dari berbagai definisi yang digunakan oleh peneliti disleksia dan organisasi di seluruh dunia, tampak disleksia yang tidak satu hal tapi banyak, sejauh ia berfungsi sebagai konseptual kliring-rumah untuk sejumlah defisit keterampilan membaca dan kesulitan, dengan sejumlah penyebab .

Mereka yang mempunyai Disleksia bukannya menghadapi kecacatan malah sebahagian daripada orang-orang yang terkenal juga mempunyai disleksia. Sesetengah mereka yang mempunyai keadaan disleksia mempunyai kesukaran untuk menyebut perkataan yang panjang, dan ada yang sukar mempelajari turutan seperti nama bulan, dan sifir. Setiap orang dengan disleksia mempunyai masalah yang tidak serupa dengan orang lain dengan disleksia.

Page 3: Pengenalan disleksia

Masalah Disleksia adalah berbeza dengan Afasia, yang merupakan sejenis penyakit yang disebabkan oleh kerosakan saraf otak, dengan itu akan melumpuhkan kebolehan seseorang untuk berkomunikasi.

Perkataan disleksia diambil daripada istilah Yunani, dys yang bermaksud 'sulit dalam...' dan lex (diambil daripada legein) yang bermakna 'bercakap'. Secara kesimpulannya, disleksia bermakna menderita kesukaran yang berhubungan dengan kata atau simbol-simbol tulisan.

Kanak-kanak yang mengalami disleksia bukanlah tergolong dalam golongan yang bodoh. Daripada kajian-kajian mendapati mereka mempunyai tahap kecerdasan intelektual yang normal dan tidak mempunyai masalah pendengaran dan penglihatan. Ibu bapa mempunyai banyak pilihan untuk memberi pendidikan berterusan kepada anak-anak dengan memilih menghantar mereka ke sekolah biasa yang mempunyai kelas khas disleksia seliaan JPN atau mendapatkan nasihat daripada JKM untuk menghantar anak-anak ke Pendidikan Khas. Kanak-kanak ini akan diberikan bimbingan dengan betul untuk berdikari tanpa memerlukan bantuan ibu bapa apabila dewasa.

Di Malaysia, kanak-kanak yang telah disahkan disleksia boleh mendaftar sebagai orang kurang upaya (OKU). Mereka mempunyai kad OKU daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dan memperoleh bantuan RM150 sebulan daripada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) kerana mengikuti kelas pemulihan di bawah seliaannya.

MASALAH-MASALAH PENGHIDAP DISLEKSIA

Disleksia adalah gangguan belajar yang memanifestasikan dirinya sebagai kesulitan dengan membaca, ejaan dan dalam beberapa kasus matematika. Hal ini terpisah dan berbeda dari kesulitan membaca hasil dari penyebab lain, seperti kekurangan non-neurologis dengan penglihatan atau pendengaran, atau dari membaca instruksi yang buruk atau tidak memadai. Diperkirakan bahwa disleksia mempengaruhi antara 5% dan 17% dari penduduk AS.

Page 4: Pengenalan disleksia

Disleksia dianggap hasil dari cacat neurologis / perbedaan, dan meskipun bukan cacat intelektual, cacat bahasa, antara lain. Castles dan Coltheart, 1993, menggambarkan jenis fonologis dan permukaan disleksia perkembangan dengan analogi klasik subtipe disleksia diperoleh (Alexia) yang diklasifikasikan menurut tingkat kesalahan dalam membaca non-kata. Namun perbedaan antara permukaan dan disleksia fonologi belum menggantikan terminologi empiris lama dibandingkan jenis dysphonetic dyseidetic disleksia.

Perbezaan permukaan / fonologi hanya deskriptif, dan tanpa asumsi setiap etiologi untuk mekanisme otak yang mendasari, dalam kontras perbedaan dysphonetic / dyseidetic mengacu pada dua mekanisme yang berbeda: - satu berhubungan dengan defisit speech discrimination, dan yang lain untuk visual gangguan persepsi. Kebanyakan orang dengan disleksia yang memiliki jenis Dysiedetic Boder, memiliki kesulitan attentional dan spasial yang mengganggu proses akuisisi membaca.

Tidak ada ubat untuk disleksia, namun disleksia individu dapat belajar membaca dan menulis dengan bimbingan pendidikan yang sesuai. Golongan seperti perlu sentiasa dibimbing. Ia lebih baik jika mempunyai guru yang dikhaskan untuk golongan seperti mereka ini. Ini bertujuan agar membimbingnya secara berkesan dan berterusan.

Bagi pembelajaran sistem penulisan alfabet, tujuan mendasar adalah untuk meningkatkan kesedaran anak membezakan antara grafem dan fonem, dan menghubungkannya ini untuk membaca dan mengeja. Telah ditemukan bahwa latihan fokus terhadap bahasa visual dan isu-isu ortografi hasil keuntungan tahan lama dari pelatihan fonologis hanya lisan.

Page 5: Pengenalan disleksia

Isu – isu yang sering dibangkitkan dalam permasalahan disleksia ini antaranya adalah seperti berikut;

• Belajar perkataan-perkataan baru perlahan-lahan

• Adakah kesukaran berima perkataan, seperti dalam sajak

• pengetahuan surat Rendah

• Surat pembalikan, ex e b f p (biasa)

Awal sekolah rendah zaman kanak-kanak • Kesukaran pembelajaran abjad atau demi

• Kesukaran dengan dapatan semula perkataan atau menamakan masalah

• Kesukaran belajar untuk nyahkod perkataan

• Kesukaran membezakan antara bunyi yang sama dalam perkataan; mencampurkan bunyi dalam perkataan bersuku kata (auditori diskriminasi) (sebagai contoh, "aminal" sepatutnya “animal”).

3.      aribiy2010 on October 13th, 2009. Under Pendidikan Khas Dalam Media

4.    Oleh Hafizah Iszahanid ([email protected])

MASALAH YANG SERING TIMBUL HASIL KAJIAN ATAU PEMERHATIAN  

• Salah sangka dan digelar sebagai malas, bodoh atau lembab

• Pembentukan imej diri yang sihat terjejas dan mengalami rasa rendah diri

• Jika tidak dikenalpasti dan dibantu diperingkat awal boleh menyebabkan

• Gangguan emosi (seperti kemurungan)

Page 6: Pengenalan disleksia

• Masalah tingkahlaku (seperti melawan, kecelaruan tingkahlaku)

• Rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah)

Contoh: Kekeliruan yang timbul bagi perkataan yang sama.Gambar di atas ini hasil tulisan yang semakin baik jika dibanding di awal penulisan murid-murod disleksia ini.

Disleksia adalah sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada seseorang yang disebabkan oleh kesulitan pada orang tersebut dalam melakukan aktifitas membaca dan menulis. Pada umumnya keterbatasan ini hanya ditunjukan pada kesulitan seseorang dalam membaca dan menulis, akan tetapi tidak terbatas dalam perkembangan kemampuan standar lainnya seperti keerdasan, kemampuan menganalisa dan juga daya sensorik pada indra perasa.

Terminologi disleksia juga digunakan untuk merujuk kepada kehilangan kmampuan membaca pada seseorang dikarenakan kerusakan pada otak. Disleksia pada tipe ini sering disebut sebagai “alexia”. Salain mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis, disleksia juga ditengarai juga mempengaruhi kemampuan berbicara pada beberapa pengindapnya. Selain itu juga mempengaruhi pada ketidakmampuan seseorang untuk menyusun atau membaca kalimat dalam urutas terbalik tetapi juga dalam berbagai macam termasuk urutan dari atas ke bawah.

Rawatan bagi sindrom ini adalah dengan menyertai pelbagai jenis program pembelajaran bagi membentuk minat mereka untuk membaca dan menulis. Sokongan padu amat penting bagi kanak-kanak terbabit.

           

Sindrom disleksia agak sukar dikenal pasti kerana ia tidak seperti sindrom atau penyakit lain. Jika kanak-kanak mula menunjukkan kelewatan bercakap dengan fasih, lambat mengenal pasti huruf serta menyanyi, mereka mungkin berisiko mengalami disleksia. Apabila mereka mula memasuki alam persekolahan keadaan itu akan kelihatan lebih ketara termasuk ketidakupayaan mengenal huruf, membaca, memahami, cepat lupa serta menterbalikkan huruf.

Page 7: Pengenalan disleksia

Kanak-kanak ini juga membaca dari kanan ke kiri, tidak dapat membezakan persamaan perkataan dan kesukaran untuk menyebut ayat yang dieja. Disleksia juga boleh diklasifikasikan sebagai kelewatan pembelajaran dari segi umur daripada yang sepatutnya. Kebanyakan kanak-kanak yang berumur enam tahun sudah mampu untuk belajar membaca, tetapi bagi kanak-kanak disleksia, mereka tidak dapat memahami asas pembacaan walaupun sudah mencapai Tahun Satu.

Tiada ujian tunggal yang dilakukan untuk mengenal pasti disleksia. Penilaian diagnosis yang dilakukan adalah berkaitan dengan perubatan, proses mengenal (kognitif), pengolahan pancaindera dan sejarah perubatan keluarga.

Rawatan dari segi psikologi juga patut diberikan kepada kanak-kanak ini. Ini boleh menentukan bahawa mereka mengalami masalah sosial atau tidak. Sifat bimbang atau tekanan yang dihadapi akibat kesukaran penerimaan pembelajaran boleh merencatkan kebolehan mereka.

Komplikasi yang dihidapi oleh kanak-kanak disleksia ini mampu menjejaskan mata pelajaran lain seperti matematik. Selain itu disebabkan membaca adalah perkara asas dalam keseluruhan pembelajaran, kanak-kanak ini akan menghadapi masalah untuk meneruskannya ke peringkat paling tinggi.

Pengajar perlu menggunakan teknik mendengar, melihat dan sentuhan untuk membantu meningkatkan kemahiran pembacaan mereka.

 FAKTA: Disleksia

• Disleksia adalah sejenis sindrom lambat membaca

Page 8: Pengenalan disleksia

Kanak-kanak berusia lima tahun boleh dikenal pasti sama ada menghidap disleksia atau tidak.

 • Kanak-kanak ini adalah normal seperti kanak-kanak lain, malah mereka juga dikatakan lebih bijak dalam berfikir.

 • Masalah utama penghidap disleksia ialah ketinggalan dalam pelajaran.

• Cara pembelajaran yang sesuai dan menarik mampu merawat permasalahan disleksia ini

            Selain itu bagi masyrakay cina, yang sememangnya kaya dengan kaedah rawatan tradisional, turut menemukan rawatan herba dan kaedah akunputur bagi mengurangkan simptom ini serta memperbaiki daya tumpuan minda bagi mereka yang mengalami masalah disleksia ini.Sila rujuk laman ini bagi mendapatkan bimbingan atau menangani masalah disleksia ini;http://thetole.org/MalayHerbalMedicine/DyslexiaBrainTreatmentCure.html

Page 9: Pengenalan disleksia

___________________________________________________________________

5.   http://thetole.org/MalayHerbalMedicine/DyslexiaBrainTreatmentCure.html

CIRI-CIRI PENGHIDAP DISLEKSIA

Umur kanak-kanak pra-sekolah  adalah sukar untuk mendapatkan diagnosis tertentu disleksia sebelum kanak-kanak bermula sekolah, tetapi banyak individu disleksia mempunyai sejarah kesukaran yang bermula sebelum tadika. Kanak-kanak yang menunjukkan gejala-gejala ini

1.     Diperingkat awal sebelum persekolahan

         Kerap berlaku di kalangan pasangan kembar, kanak-kanak yang lahir tidak cukup bulan, anak-anak yang lahir daripada ibu yang sudah berumur, dan kanak-kanak yang pernah mengalami kecederaan pada kepala.

         Masalah disleksia boleh berlanjutan sehingga dewasa.

         Para peneliti menemukan adanya disfungsi ini disebabkan oleh kondisi dari biokimia otak yang tidak stabil dan juga dalam beberapa hal akibat bawaan keturunan dari orang tua.

         Lambat berbicara jika dibandingkan kebanyakan anak seusianya dan tidak dapat mengucapkan kata-kata secara benar.

          Lambat mengenali alfabet, angka, hari, minggu, bulan, warna, bentuk dan informasi dasar lainnya, serta sulit dalam mengurutkan huruf-huruf dalam kata.

 2.        Diperingkat pra sekolah mereka mungkin :

Page 10: Pengenalan disleksia

         Lambat bertutur

          Mengalami kesukaran sebutan atau rima

         Sukar menulis nama sendiri

         Payah mengenal bentuk atau warna

          Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya

         .Lambat membaca dan mempunyai tulisan tangan yang buruk.

         Ketika membaca, sering mengurang dan menambah pada sesuatu perkataan.

         Sering keliru dengan sesuatu perkataan pada huruf-huruf tertentu contohnya 'b' dianggap 'd' dan 'p' dianggap 'q'.

         Perhatian mudah terganggu atau gagal untuk menghabiskan sesuatu kerja hingga habis.

         Cenderung menjadi seorang yang impulsif atau sering mengikut perasaan sendiri tanpa memikirkan orang lain.

         Sering berlaku di kalangan lelaki.

3.     Di alam persekolahan, kanak-kanak Disleksia mungkin :

• Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca, menulis, mengeja atau

• mengira

• Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas

• Kesilapan semasa membaca huruf, perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) :

• 15 dengan 51

• “was” menjadi “saw”

• ‘b’ dengan ‘d’‘

• Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut

Page 11: Pengenalan disleksia

• Keliru dengan konsep masa seperti ‘semalam’, ‘ hari ini’ , ‘esok’

• Kesukaran memahami, mengingati dan mengikuti arahan

• Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah asal.

• bacaan yang lambat atau tidak tepat, walaupun individu-individu ini boleh membaca hingga ke satu tahap.

• ejaan yang sangat tidak baik Sulit menyuarakan fonem dan memadukannya menjadi sebuah kata.

         Sulit mengeja secara benar, bahkan mungkin anak akan mengeja satu kata dengan bermacam ucapan.

         Sulit mengeja kata atau suku kata dengan benar. Anak bingung menghadapi huruf yang memiliki kemiripan bentuk

         Membaca satu kata dengan benar di suatu halaman, tetapi salah dihalaman berikutnya.

         Kesulitan memahami apa yang dibaca.

         Sering terbalik dalam menuliskan kata

         Rancu dengan kata-kata yang singkat, misalnya ke, dari, dan, jadi.

         Bingung menentukan tangan mana yang dipake untuk menulis

         Lupa mencantumkan huruf besar, serta lupa meletakan tanda-tanda baca lainnya

         Menulis huruf dan angka dengan hasil yang kurang baik/tulisannya jelek sekali

         Terdapat jarak pada huruf-huruf dalam rangkaian kata, tulisannya tidak stabil, kadang naik dan kadang turun

         . Punya kebiasaan membaca terlalu cepat hingga salah mengucapkan kata atau bahkan terlalu lambat dan terputus-putus

         Keliru dalam memahami konsep kiri kanan, atas bawah, utara selatan, timur barat.

         Memegang alat tulis terlalu kuat/keras

         Sulit mengikuti lebih dari sebuah instruksi dalam waktu yang sama.

Page 12: Pengenalan disleksia

            Sindrom Lambat Membaca

            Biasanya kanak-kanak yang berumur tujuh tahun ke atas sudah tahu mengenal huruf, mengeja, membaca dan menulis. Bagaimana pula bagi mereka yang masih tidak mampu melakukan semua itu? Sesetengah ibu bapa mungkin menganggap anak mereka yang mengalami masalah berkenaan lembap dan malas tanpa berusaha mengenal pasti punca masalah itu berlaku.

Kanak-kanak yang berumur lima tahun ke atas yang masih tidak mampu mengeja dan menulis mungkin disebabkan oleh sejenis sindrom yang dipanggil disleksia. Sindrom lambat membaca ini bukan satu penyakit berbahaya, tetapi kesannya boleh menyebabkan kanak-kanak ketinggalan dalam pembelajaran.

Disleksia disebabkan oleh kerosakan pada kebolehan otak untuk menterjemahkan imej tulisan kepada kefahaman. Ia juga dipanggil sebagai sindrom "lambat baca" di kalangan kanak-kanak.Kanak-kanak disleksia adalah normal dari segi fizikal, pemikiran dan cara percakapan tetapi yang membezakan mereka daripada kanak-kanak lain ialah kesukaran membentuk satu kefahaman bagi sesuatu huruf serta menyebutnya.

           

• Kesukaran membaca dengan kuat, membaca perkataan dalam susunan yang salah, perkataan melangkau dan kadang-kadang kata satu perkataan yang serupa dengan perkataan yang

Antara contoh hasil tulisan murid-murid yang mengalami masalah disleksia.

Pandangan penglihatan mereka boleh diumpamakan melihat tulisan dari penglihatan

cermin.(petikan dari; riamarteen2010 on July 15th, 2011. Under)

Masalah disleksia bukan sahaja masalah pertuturan malahan melalui penulisan.

Kurang daya kemahiran menumpu maka mereka sukar untuk memegang peralatan

Page 13: Pengenalan disleksia

menulis dengan cara yang betul. Malahan hasil tulisan sukar dibaca ada diantara

mereka yang tidak mampu menulis langsung. Ia seperti contoh gambar di atas, di

mana masalah memegang alatan tuli iaitu kapur dan hasil tulisan yang tidak mampu

mereka ikuti.

Petikan di bawah adalah antara masalah dan luahan ibu bapa yang memiliki anak-anak

istimewa seperti ini ;

Oleh kerana kasihan melihat Hainan, Faezah membawa anaknya berjumpa Pakar

Psikologi, Pusat Psikologi Malaysia Taman Desa, Kuala Lumpur, Dr.Erward Chan,

untuk merungkai segala permasalahan yang dihadapi ini. Selama enam tahun,

Hainan Hamzah bergelut dengan masalah pembelajaran dan tingkah laku yang

membimbangkan kedua-dua ibu bapanya. Tetapi, kini tidak lagi.(petikan dari akhbar

Kosmo 13 Mac 2012)

MESKIPUN lemah menulis dan membaca, Hainan begitu kreatif membina model daripada Lego.

6.    Rencana Masalah disleksia,Izyan Liyana Mohd Darif,Kosma,13 Mac 2012

PUNCA-PUNCA DISLEKSIA

       Mengikut Mercer, 1997; Hammond dan Hughes, 1996 dan Spaafford dan

Grosser,1996, antara punca-punca disleksia ialah;

            Punca disleksia dipercayai akibat daripada cara kerja otak yang berbeza daripada keadaan yang normal. Apabila ujian imbasan dijalankan ke atas penghidap disleksia, didapati cara otak mereka memproses maklumat agak berbeza daripada biasa. Perbezaan ini mungkin disebabkan oleh kecacatan pada otak yang berlaku semasa dalam kandungan ataupun daripada kemalangan.

Page 14: Pengenalan disleksia

Faktor keturunan juga dikatakan sebagai salah satu punca disleksia. Kajian perubatan di barat mendapati kanak-kanak penghidap disleksia mempunyai latar belakang keluarga yang ada turut mempunyai penghidap sindrom berkenaan. Kebanyakan kes, terdapat beberapa ahli keluarga yang mengalami masalah-masalah yang sama. Kemungkinan punca ini boleh diwarisi yang membezakan adalah darjah keterukannya. Terdapat kajian yang dijalankan telah membuktikan disleksia desebabkan oleh kromosom 15, 1 dan 16 yang boleh diperturunkan secara turun-temurun (Psychological Society, 1991 dan Hammond dan Hughes, 1996)

Faktor Biologi juga dikesan antara punca disleksia yang berlaku. Sejarah kanak-kanak disleksia biasanya adalah semasa dilahirkan tidak cukup bulan, kekurangan oksigen semasa dilahirkan atau kelahiran yang amat sukar. Faktor-faktor ini menjadi punca kelambatan atau ketidaksempurnaan perkembangan. Sebahagian daripada kerosakan otak yang menyebabkan kanak-kanak ini mengalami masalah belajar dan kerosakan ini minimum.

Kesukaran ibu semasa dilahirkan seperti lahir tidak cukup bulan, kekurangan oksigen semasa dilahirkan atau komplikasi yang dihadapi ibu semasa proses kelahiran. Semua faktor ini berkemungkinan menyebabkan ketidaksempurnaan perkembangan pada otak yang menyebabkan kanak-kanak tersebut menghadapi masalah disleksia (Hammond dan Hughes, 1996; 11).

Dejerine (1892) (disunting oleh Spatford dan Grosser) telah membuat kesimpulan bahawa disleksia adalah berpunca daripada kerosakan pada ‘Corpus Callosum’ dan ‘Visual Cortex’ dalam otak manusia.

Faktor Kematangan murid-murid yang menghadapi masalah disleksia ini, biasanya terdapat perbezaan dalam perkembangan sistem saraf manusia. Ada kanak-kanak yang lebih lambat perkembangannya pada bahagian-bahagian tertentu dalam sistem saraf jika dibandingkan dengan rakan sebayanya.

Page 15: Pengenalan disleksia

“Ini kerana otak mereka tidak memproses dan menerima maklumat seperti kanak-kanak

normal. Sistem impuls otak yang bergerak ke kiri dan ke kanan tidak sama. Dan, mereka

juga tidak mempunyai bahagian otak yang dominan,” jelas Pensyarah Kanan Psikologi

Pendidikan Universiti Putra Malaysia, Dr. Samsilah Roslan.

Disleksia disebabkan oleh kelainan di dalam struktur dan fungsi otak, malah ia boleh

diwarisi dari ahli keluarga. Namun begitu, kajian masih tidak dapat memastikan punca

sebenar yang menyebabkan kondisi ini.

Statistik menunjukkan lebih 500,000 kanak-kanak Malaysia menghadapi cabaran hidup

disleksia. Pecahan peratusan sebanyak 10 peratus hingga 15 peratus mendapati kanak-

kanak mengalami masalah disleksia pada tahap ringan manakala empat peratus di

tahap yang teruk.

Walaupun dislesksia merupakan masalah yang dihadapi sepanjang hayat, kanak-kanak

yang mengalaminya masih dapat diatasi dengan dorongan, sokongan dan bantuan yang

sewajarnya.

“Sekiranya mendapati anak-anak mengalami masalah dislesksia, segeralah dibawa

berjumpa pakar atau guru pendidikan khas. Ini kerana jika tidak dibendung pada tahap

awal masalah ini akan melarat sehingga dewasa.

“Kesannya, kanak-kanak menerima sumber maklumat yang terhad, keyakinan diri

semakin menurun kerana rasa malu dan bodoh, tidak bijak dalam pelajaran dan sukar

untuk menjadi individu yang profesional,” ujar Dr. Samsilah yang memberitahu kanak-

kanak disleksia tidak boleh berasa cemas dan takut.

DR. SAMSILAH

ROSLAN

Page 16: Pengenalan disleksia

7.    (petikan dari akhbar Kosmo 13 Mac 2012,nukilan Izyan Liyana Mohd Darif)

Selain itu,faktor penyumbang berlakunya kanak-kanak disleksia ini kerana dinyatakan bahawa, kanak-kanak lelaki lebih lambat matang daripada kanak-kanak perempuan. Perkembangan kematangan kanak-kanak lelaki secara umumnya berlaku secara mendadak dan tidak berperingkat seperti kanak-kanak perempuan. Kelewatan kematangan merupakan antara kemungkinan punca kanak-kanak mengalami disleksia.

Bagaimana Disleksia terjadi?

Kesilapan yang dilakukan oleh kanak-kanak ini banyak persamaan dengan kesilapan yang dilakukan oleh orang dewasa aphasia yang menghadapi kerosakan otak. Perbezaannya adalah mangsa aphasia telah pun mempunyai kemahiran membaca dan menulis tetapi disebabkan kecederaan di otak, dia tidak dapat lagi membaca dan menulis sementara kanak-kanak disleksia pula tidak pernah mempunyai kemahiran membaca dan menulis.

Biasanya penyakit ini telah sedia ada dalam gen keluarga kanak-kanak tersebut. Ini telah dibuktikan oleh Hallgren (1970) yang membuat kajian ke atas 12 pasangan kembar monozygote dan mendapati kesemua keluarga 12 kes tersebut menghadapi masalah dalam bacaan dan ejaan semasa zaman kanak-kanak.

Didapati penyakit ini banyak menyerang kanak-kanak lelaki daripada kanak-kanak perempuan dengan kadar 3:1/2:1. Ini disebabnya oleh orang lelaki lebih banyak tanggungjawab berbanding orang perempuan.

Page 17: Pengenalan disleksia

Disleksia berlaku secara perkembangan atau pembinaan iaitu berkembang sedikit demi sedikit. Bahagian-bahagian tertentu dalam otak tidak berapa matang atau dengan kata lain perkatan pertumbuhannya tidak seimbang lalu menyebabkan bahagian otak yang mengawal bacaan dan ejaan tidak dapat lagi berfungsi dengan sepenuhnya.

Berlaku perlawanan dalam dua cerebral hemisphere dalam menguasai kemahiran bacaan dan ejaan. Pada kebiasaannya hemisphere kiri yang menguasai bacaan tetapi kerana ianya lemah maka terjadilah keterbalikkan perkataan dan huruf kepada kanak-kanak ini.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa masalah disleksia adalah disebabkan oleh pengajaran guru yang tidak berkesan. Pendapat ini telah ditentang hebat dengan alasan jika pengajaran guru tidak sesuai, sudah tentu terdapat satu kumpulan murid di dalam kelas yang menghadapi disleksia.

 Berlaku akibat rencatan secara am di dalam perkembangan bahasa kanak-kanak itu. Kanak-kanak di ajar komunikasi secara tidak betul. Masalah pelat berlaku di kalangan kanak-kanak seperti ini kerana dalam anggota keluarga gemar menggunakan komunikasi secara pelat. Ini menyebabkan komunikasi kank-kanak ini tidak berkesan, kurang keyakinan, tidak mahu kehadapan, menyendiri dengan kesilapan yang sering di ulan-ulang. Akibat tidak berani untuk bertanya dan lebih gemar mendiamkan diri kesilapan yang sama dilakukan maka mereka melakukan masalah disleksia ini dalam penulisan.

RAWATAN UNTUK MASALAH DISLEKSIA

Disleksia hanya dapat dikesan apabila beberapa ujian dilakukan ke atas pesakit di bawah pengendalian ahli psikologi atau guru khas disleksia. Penyakit ini boleh dirawat

Page 18: Pengenalan disleksia

tetapi tidak boleh diubati. Penghidap disleksia lazimnya akan diberi rawatan secara terapi untuk meningkatkan kemahiran linguistik, berfikir, dan sosial.

            Dalam proses mengenalpasti mengenalpasti kanak-kanak bersimpton disleksia, terdapat dua kaedah yang boleh dicadangkan (KPM 2000) iaitu secara ujian dan secara senarai semak; kaedah senarai semak bertujuan untuk mendapatkan butiran kelemahan murid jika tahap pencapaian murid ketinggalan sebanyak dua tahun di belakang pencapaian rakan sebaya (Hammond & Hughes 1999).

Bagi kaedah ujian seperti Ujian Kecerdasan (IQ), Ujian Bacaan, Ujian Saringan yang mengandungi soalan-soalan pendek berkaitan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid dan Ujian Komprehensif yang mengandungi aktiviti bacaan, ejaan, lukisan, matematik dan kecerdasan, penglibatan, literaliti, urutan dan yang berkaitan.

Disleksia dapat disebabkan oleh faktor keturunan/genetis, adanya masalah pendengaran sejak usia dini, dan dapat pula disebabkan oleh faktor kombinasi kedua hal tadi. Cara rawatan yang dapat dilakukan terhadap penderita disleksia adalah:

             1. Educational approach dan phonic lessons.

            2. Metote multi sensory; dan

3. Mengembangkan rasa percaya diri pada anak.

Apabila orang tua, atau guru mulai mencurigai bahwa anak menderita disleksia, hendaknya segera mendapatkan nasihat dengan psikologi atau klinik atau sekolah pengajaran khusus (special education). Penanganan dini pada penderita disleksia akan dapat membantu mereka untuk mengatasi masalah yang dihadapi sejak dini dan peluang untuk sembuh menjadi lebih besar. Albert Ensten, dan Tome Crus diduga mengindap penyakit disleksia ini.

Page 19: Pengenalan disleksia

MEMBANTU ANAK-ANAK BERMASALAH DISLEKSIA

Langkah-langkah untuk membantu mereka termasuklah :

1.    Bantu kanak-kanak dan keluarga mengendali permasalahan ini dan bina keyakinan diri anak.

2.    Rawat penyakit lain yang mungkin berkait seperti Gejala Hiperaktif dan Kurang Daya Tumpuan.

3.   Pertingkatkan potensi pembelajaran anak melalui :

• Terapi pertuturan

• Latihan pendengaran dengan bantuan komputer

• Pendekatan pelbagai deria (Menggunakan deria lain untuk membantu pembelajaran).

4.     Deria sentuhan (menggunakan lakaran atas kertas pasir) ,Ransanagan sentuhan ini menjadikan kanak-kanak masalah ini boleh merasa perbezaan bentuk.

5.    Deria pendengaran (menggunakan ritma atau bunyi perkataan/ huruf). Memerlukan cara sebutan mulut yang jelas dan nyata. Sebaik-baiknya sebutir-butir agar mereka memahami cara dan sebutan yang betul.

6.    Merasa pergerakan bibir

7.     Menulis huruf atau perkataan .Menggunakan tulisan besar agar mudah dilihat serta nyata di penglihatan. Supaya minda mereka dapat memperingatan bentuk huruf serta membolehkan mereka menulis dengan betul. Lama kelamaan tulisan semakin kecil mengikut kesesuaian buku.

Page 20: Pengenalan disleksia

      8.   Langkah-langkah pemulihan :

• Bantu anak menguasai maklumat secara beransur ansur

• Pengulangan semasa mengajar (konsep ajar berlebihan)

• Gunakan video atau kaset untuk belajar

     9.  Program pemulihan khusus :

 Ada sekolah yang mempunyai program pemulihan khusus untuk Disleksia.Pengendalian dan pelaksanaan program pemulihan adalah sesuatu yang begitu mencabar terutamanya kepada para guru. Mereka menempuh pelbagai cabaran untuk mendidik murid-murid dalam program pemulihan mereka yang sering kali memiliki masalah pembelajaran yang berbeza.

Kehadiran murid-murid yang mempunyai masalah disleksia dalam bilik darjah mereka sudah tentu menambah lagi beban dan kesukaran kepada guru-guru tersebut untuk melaksanakan pengajaran yang efektif. Dari segi fizikal, murid-murid yang mengalami masalah disleksia tidak mempunyai sebarang kecacatan anggota dan tahap kecerdasan mereka juga adalah normal.

Mereka boleh berbual dan bergaul seperti murid lain. Ini menyebabkan tiada sebarang tindakan diambil bagi membantu kanak-kanak tersebut dalam pelajaran. Akibatnya, murid-murid ini berkemungkinan besar disalah labelkan sebagai sama ada murid pemulihan atau bermasalah pembelajaran yang umum sahaja (Sofiah Ali, 2000; Zabidi Husin, 2000).

Setiap tiga bulan, ujian akan diadakan untuk melihat tahap pencapaian murid-murid. Murid-murid akan mengikuti kurikulum biasa dan akan masuk ke kelas pemulihan enam kali seminggu. Buku panduan, buku kerja, lembaran kerja serta ABM (Alat Bantu Mengajar) digunakan dalam program ini. Walau bagaimanapun buku kerja serta lembaran kerja yang digunakan dalam program ini kurang sesuai untuk semua murid

Page 21: Pengenalan disleksia

pemulihan. Ini kerana tahap pencapaian akademik dan keperluan murid pemulihan adalah berbeza antara satu sama lain.

Contoh kelas yang dihadiri oleh KANAK-KANAK disleksia perlu mendapat pendidikan

dan pendedahan

yang lebih berbanding kanak-kanak normal.

 Pada saat ini kemampuan membaca dan menulis, merupakan acuan utama yang digunakan oleh orang tua untuk mengontrol kecerdasaan anak pada saat anak telah memasuki usia sekolah. Umumnya, anak akan diaggap bodoh jika belum dapat membaca dan menulis. Padahal siapa tahu anak tersebut menderita dislesksia (dyslexia).

           

LANGKAH PENCEGAHAN BERLAKUNYA DISLEKSIA

ADAKAH INDIVIDU DISLEKSIA MEMPUNYAI KEISTIMEWAAN?

• Antara orang ternama yang juga mengalami Disleksia termasuklah ahli politik (Lee Kuan Yew),

pelakon (Whoopi Goldberg), artis (Leonardo da Vinci) dan saintis (Albert Einstein)

 • Ramai yang berdaya imaginasi tinggi, amat kreatif dan mampu berfikir dari pelbagai sudut /

dimensi

 • Bijak dengan kemahiran tangan atau sukan.

Page 22: Pengenalan disleksia

PELAN TINDAKAN UNTUK MEMBANTU

MURID DISLEKSIA

1.    Penyediaan Rancangan Tahunan serta harian yang berterusan bagi menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan tersusun.

                       

Contoh bahan penyedian Rancangan Tahunan P&P murid disleksia.

2- Penyediaan Bahan Bantu Mengajar yang berkesan

   

Pengenalan semula abjad ABC

 Ia bertujuan agar murid sentiasa dilatih dan didedahkan bentuk huruf berkenaan. Maka ia

bertujuan mengelakkan kekeliruan bentuk huruf berkenaan semasa mereka mula belajar menulis.

3- Carta Penulisan bagi memperbaiki tulisan dan bentuk tulisan murid disleksia

4. Memperbaiki bacaan dengan bantuan bahan bacaanyang sesuai.

    

   Kad perkataan awal sebagai asas pembacaan perkataan mudah untuk murid disleksia ini

Aktiviti bertema yang boleh dicadangkan dalam proses pembacaan oleh murid-murid disleksia.

Page 23: Pengenalan disleksia

5.         Guru adalah orang yang paling penting dalam membimbing murid-murid yang berkeperluan khas seperti disleksia ini. Bimbingan dan motivasi guru sedikit sebanyak menjadi faktor murid-murid disleksia ini berubah untuk berjaya dalam hidup dengan menghadapi masalah dan kekurangan diri dengan tabah. 

6.         Perjumpaan dengan pakar boleh dirujuk sebagai panduan yang perlu dilakukan oleh ibu bapa. Ia juga seumpama pakar psikologi membimbing ibu bapa agar menerima dengan hati yang terbuka bagi memepunyai anak disleksia ini. Boleh dirujuk di pelbagai Pusat Rawatan Perubatan Disleksia berbayar atau boleh berjumpa dengan pakar di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia(HUKM).

7.         Memerlukan hasil kajian tindakan dari pakar atau pihak berkenaan bagi membantu perkara dan tindakan yang perlu dilaksanakan oleh pihak-pihak

bertanggungjawab terhadap kanak-kanak yang mnegalamai masalah disleksia ini. Contoh dibawah adalah pihak yang melakukan Kajian Tindakan permaslahan Disleksia

ini.

SEBAHAGIAN PETIKAN KAJIAN TINDAKAN YANG PERNAH DILAKUKAKAN

Kajian oleh Norani, Abd.Razak, Norazizah, Adnan @ Nan Khamis dan Siti

Eshah (1999), menunjukkan seramai 3,103 (9%) daripada 34,178 kanak-kanak

prasekolah adalah terdiri dari berkeperluan khas pelbagai kategori. Statistik Jabatan

Pendidikan Khas sehingga November 2000, bahawa 65.8% kanak-kanak di program

Pendidikan Khas bersamaan 8,053 daripada 12,227 orang adalah bermasalah

pembelajaran. Kenyataan ini harus mengambilkira bahawa salah satu kategori

kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak kecelaruan bahasa

dan pertuturan.

Simptom Disleksia Kanak-kanak Prasekolah 5

Drake (1989) menyatakan bahawa masalah disleksia dirujuk kepada beberapa

Page 24: Pengenalan disleksia

ciri, antaranya: kesukaran belajar berbahasa, ketidakseimbangan dan kebolehan

intelektual, tidak lancar membaca sesuatu bahan bercetak, tidak dapat menulis

dengan lancar dan tepat (kesukaran meniru tulisan dari papan hitam atau buku),

mata menjadi penat setelah beberapa minit menumpu pada tulisan, dan tumpuan

yang terhad (pendengaran dan pengamatan visual). Murid yang lemah dalam

pembelajaran seperti mengalami disleksia perkembangan ialah kanak-kanak yang

membaca kurang baik berbanding dengan kanak-kanak yang lebih muda darinya

kerapkali ditempatkan ke dalam kelas pemulihan khas. Kelas pemulihan khas

diwujudkan bagi mengatasi kegagalan menguasai kemahiran 3M iaitu membaca,

menulis dan mengira.

Kanak-kanak disleksia sering ditemui mempunyai masalah dalam bacaan

dan akibatnya akan ditempatkan bagi mengikuti pendidikan di Kelas Pemulihan

Khas atau Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran. Disleksia ialah kesukaran

atau ketidakupayaan menguasai kemahiran membaca oleh seseorang individu

walaupun telah menerima pendidikan yang mencukupi (Mercer 1997 & Smith

1999).

Pada masa ini kanak-kanak disleksia tidak mendapat perhatian yang khusus

dalam pendidikan normal dan perdidikan khas. Musa (2001) menyatakan kanakkanak

disleksia kerap kali ditempatkan bersama kanak-kanak di kelas Pemulihan

Khas. Anuar (2001) menyatakan bahawa kanak-kanak disleksia juga ditempatkan

Page 25: Pengenalan disleksia

dalam Kelas Bermasalah Pembelajaran.

Selain itu, Rosana (1998) menyatakan bahawa kanak-kanak disleksia dapat

dikesan melalui 8 ciri iaitu:- kosa kata tulisan tidak seimbang dengan kosa kata

lisan, lambat dalam tindakan berlisan, lemah dalam menyusun isi barangan, tahu

pada sesuatu ketika dan lupa pada hari berikutnya, kurang kemahiran mengeja

pada tahap yang sepatutnya, faham bahan pengajaean dalam kelas tetapi merosot

dalam ujina, tidak tepat dalam bacaan dan tidak terancang.

Namun begitu Disleksia bukanlah satu kecacatan dan tiada kaitan dengan

tahap kecerdikan atau IQ seseorang (Sofiah 2000). Disleksia tidak boleh

disembuhkan tetapi boleh dirawat (BOLD 2000). Hasil Kajian pakar perubatan

mendapati dari segi fizikal, kanak-kanak disleksia adalah aktif (Zabidi 2000). Ini

adalah kerana hanya pendidikan yang sistematik dan berkesan berdasarkan;

6 Jurnal Pendidikan 30

pengenalpastian kawasan kelemahan yang perlu diberi perhatian akan dapat

meminimumkan permasalahan dan kekeliruan para disleksia.

    Coralie (2000) menyatakan lazimnya kanak-kanak disleksia diajar seperti

kanak-kanak biasa. Apabila mereka tidak dapat mengikut rentak akan dicap

sebagai negatif. Beliau turut menyuarakan agar guru memastikan tulisan mereka

Page 26: Pengenalan disleksia

terang dan jelas. Proses mengenalpasti dan merancang keperluan pembelajaran

kanak-kanak disleksia ini sangat penting.

    Rosana (1998) menyatakan pelajar

disleksia secara keseluruhannya lemah dalam pembelajaran. Mereka biasanya

kehilangan asas dan merosot dalam ujian tidak terancang dalam membuat sesuatu,

cepat lupa dan tidak tepat serta lambat dalam berlisan.

    Irwin (2000) turut bersetuju

bahawa individu yang menghadapi masalah disleksia memerlukan satu program

khusus untuk belajar membaca, menulis dan mengeja. Program pengajaran biasa

tidak selalunya efektif untuk pelajar-pelajar ini. Beliau mencadangkan alternatif

pengajaran yang perlu dititikberatkan oleh guru, melibatkan penggunaan pelbagai

deria dalam pengajaran dan pembelajaran.

Kajian ke atas kanak-kanak disleksia di peringkat prasekolah sangat kurang

dijalankan di Malaysia. Kajian-kajian sebegini adalah perlu diteruskan terutama

untuk mengenalpasti tahap atau peratusan bilangan kanak-kanak yang

mempunyai simptom disleksia di peringkat prasekolah. Pengesanan simptom

juga sepatutnya dilakukan secara menyeluruh ke atas keupayaan kanak-kanak

melibatkan semua deria utama dan pergerakan walaupun disleksia sering kali

menjuruskan perhatian kita kepada kecelaruan kanak-kanak dalam pembacaan

Page 27: Pengenalan disleksia

ke atas tulisan bercetak.

Melalui pengesanan awal ini akan membina kesediaan

penagjaran yang lebih terancang dan berkesan di tahap awal pendidikan oleh

guru-guru yang terlibat secara langsung dengan mereka. Impak dari keberkesanan

pengajaran dan pembelajaran tersebut akan meminimkan masalah di kalangan kanak-kanak yang mempunyai

simptom disleksia ini.

Page 28: Pengenalan disleksia

8- Kajian Tindakan Oleh Norani, Abd.Razak, Norazizah, Adnan @ Nan Khamis dan Siti

Eshah (1999)

RUJUKAN

Bahan Bercetak atau Buku

1.       Jangan pinggirkan kanak-kanak disleksia, Utusan 27/04/2009

2.       Buku: Apa itu Disleksia? – Panduan Untuk Ibubapa & Guru;Rashidi Safuan,2010,

PTS Publication,Kuala Lumpur.

3.       Disleksia Panduan Untuk Ibu Bapa, Guru & Kaunselor,Sheila Devaraj dan Samsiah

Roslan, 2006PTS Publication,Kuala Lumpur.

4.       Laporan Kajian Masalah Disleksia Dalam Kalangan Murid-Murid Pemulihan DI

Sekolah Rendah,Rajesvari A/P Ramasamy,Oktober 2008,Universiti Sains Malaysia,

Pulau Pinang.

5.       Buku Koleksi Kertas Kerja Seminar Penyelidikan IPGM KBL-Celik Huruf,Meimon Bt

Sanai,2009.

Bahan dari Laman Web:

1. http://www.news-medical.net/health/Dyslexia-Symptoms.aspx

2. http://ms.wikipedia.org/wiki/Disleksia

3. http://journalarticle.ukm.my/148/

4 .http://mysweetaudrina.blogspot.com/2008_06_01_archive.html

5. http://ceritarasahati2.blogspot.com/2009/10/dysprexia.html

6.http://thetole.org/MalayHerbalMedicine/DyslexiaBrainTreatmentCure.html