of 24 /24
PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA (KTGS 2019-1) PROFESOR DR. VIJAYALETCHUMY SUBRAMANIAM Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia

PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

 • Author
  others

 • View
  39

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia...

 • PROGRAM

  TRANSFORMASI

  ILMU DISLEKSIA

  (KTGS 2019-1)

  PROFESOR DR. VIJAYALETCHUMY SUBRAMANIAMJabatan Bahasa MelayuFakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

 • 1. JALINAN HUBUNGAN

 • 1.1 KEPERLUAN PROGRAM

  Guru-guru arus perdana tidak diberi pendedahan tentang konsep disleksiayang menyeluruh semasa latihan perguruan. Justeru, masih ramai gurutidak mengetahui kewujudan murid disleksia dalam bilik darjah.

  Oleh itu, murid disleksia dimasukkan ke dalam kelas biasa dan terpaksabersaing dengan murid yang normal dalam semua aspek pembelajaranbahasa. Akibatnya, murid disleksia mendapat markah yang lebih rendahdan tidak menguasai literasi berbanding dengan murid normal. Natijahnya,guru-guru menganggap kanak-kanak kelebihan upaya ini sebagai muridlembab dan bodoh. Maka, program transformasi disleksia membantu guru-guru dalam mengenal pasti dan mempercepatkan proses diagnostikdisleksia oleh pakar perubatan.

 • Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM dengan kerjasama PusatTransformasi Komuniti Universiti UCTC, UPM telah mengadakan jaringan bersama PejabatPendidikan Daerah Sepang (PPDS) melalui Program Transformasi Ilmu Disleksia 2018.

  Program ini merupakan satu projek komuniti yang diterajui oleh Profesor Dr. VijayaletchumySubramaniam dengan kerjasama beberapa ahli jawatankuasa program di bawah geran“Knowledge Transfer Grant Scheme” Jaringan Industri dan Masyarakat (KTGS JINM).

  Program ini telah dirasmikan oleh Timbalan Dekan Akademik, Fakulti Bahasa Moden danKomunikasi, Prof. Madya Dr. Arbai’e Sujud. Peserta yang terlibat seramai 70 orang yang terdiridalam kalangan guru-guru bahasa Melayu Tahun 1 dan Prasekolah daripada sekolah-sekolah SK,SJK(T) dan SJK(C) daerah Sepang. Selain guru, seramai 4 orang Pegawai Pendidikan Daerah Sepangdan 10 orang ahli jawatankuasa program juga terlibat dalam projek ini.

  1.2 JALINAN HUBUNGAN

 • 1.3 PROSES JALINAN HUBUNGAN

  5. Penghantaran surat kepada guru besar sebagai makluman berkaitan program.

  1. Pemilihan Daerah Sepang sebagai jaringan komuniti.

  2. Penghantaran surat kepada PPD Sepang untuk mengadakan mesyuarat .

  3. Mengadakan mesyuarat bersama PPD Sepang untuk mendapatkan

  persetujuan.

  4. Penerimaan senarai nama guru yang terlibat daripada SK, SJK(T) & SJK(C).

 • 2. SOKONGAN & PENGLIBATAN

 • 2.1 PESERTA

  4 Pegawai FasiLINUSPPD Sepang

  70 orang guru bahasa Melayu SK, SJK(T) dan SJK(C) daerah Sepang

 • Memberi pendedahan tentang pengetahuan asas berkaitan disleksia :

  •pengenalan kepada disleksia

  •memperkenalkan disleksik terkenal

  •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

  SIRI 1

  Memberi pendedahan kepada guru berkaitan :

  •simptom disleksia

  •jenis-jenis disleksia

  •suasana disleksik di Eropah

  SIRI 2

  Memberi penerangan mengenai :

  •teori Levinson

  •mekanisme kesalahan bacaan

  •Kaedah Multisensori (VAKT)

  SIRI 3

  Membantu guru menjana idea untuk :

  •menghasilkan intervensi untuk murid disleksia

  •Perkongsian ilmu bersama presiden Persatuan Disleksia Malaysia, Puan Sariah Amirin

  SIRI 4

  Guru dapat memahami danmendalami maksud sebenardisleksia.

  Guru dapat mengenal pastimurid yang menghadapidisleksia dalam kalangan murid biasa dan mempercepatkanproses diagnostik disleksia.

  -Guru dapat mengenal pastipermasalahan bacaan yang wujuddalam kalangan murid disleksiaberdasarkan teori Levinson. -Guru dapat memperincikanlaporan berkaitan aspekbacaan bagi murid yang menghadapi disleksia.

  Guru dapat menjana idea dalammentransformasikan kaedahpembelajaran yang sedia adadengan menghasilkanintervensi baharu dalam proses pembelajaran bersama murid disleksia.

  2.2 PROGRAM

 • 3. PERUBAHAN PENGETAHUAN, SIKAP, KEMAHIRAN & ASPIRASI

 • 3.1 MAKLUM BALAS – MENGIKUT SIRI

  Siri 1 Siri 2 Siri 3 Siri 4

 • 3.2 MAKLUM BALAS - KESELURUHAN

 • 3.3 YOUTUBE

  https://www.youtube.com/channel/UCDyhLsAvws83rq0MzFrzXeQ/videos

  https://www.youtube.com/channel/UCDyhLsAvws83rq0MzFrzXeQ/videos

 • 3.4 TESTIMONI PPD

 • 3.5 TESTIMONI PESERTA

 • 4. PERUBAHAN AMALAN

 • 4.1 PENGENALPASTIAN MURID DISLEKSIA

 • 4.1 MURID SIMPTOM DISLEKSIA

 • 5.PENGHAKUPAYAANKomuniti mengendalikan program tanpa

  penglibatan UPM

 • 19 November 2018

  2.00 petang – 3.00 petang

  Bilik Mesyuarat SK Bukit Bangkong (A)

  PENCERAMAH : Cikgu Jamilah Mohd Kusaini (peserta program)

  UNDANGAN : En.Zaidi Cheromi (PPDS), Guru Besar, Guru-guru

  5.1 SK BUKIT BANGKONG

 • 28 Februari 2019

  2.30 petang – 4.00 petang

  Bilik Mesyuarat SK Sungai Pelek

  PENCERAMAH : Cikgu Norhayati Abdullah

  PESERTA : En.Zaidi Cheromi (PPDS), Guru Besar, Guru-guru

  5.2 SK SG PELEK

 • MEDIA

 • https://kampusuols.com/article/428752/Uni-Kita/AKTIVITI-KAMPUS/UPM-bantu-Program-Transformasi-Ilmu-Disleksia-untuk-guru-bahasa-melayu-sekolah-rendah-daerah-Sepang

  https://kampusuols.com/article/428752/Uni-Kita/AKTIVITI-KAMPUS/UPM-bantu-Program-Transformasi-Ilmu-Disleksia-untuk-guru-bahasa-melayu-sekolah-rendah-daerah-Sepang

 • 9 MEI 2019, KHAMIS

 • Terima kasih