24
PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA (KTGS 2019-1) PROFESOR DR. VIJAYALETCHUMY SUBRAMANIAM Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia

PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

  • Upload
    others

  • View
    61

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

PROGRAM

TRANSFORMASI

ILMU DISLEKSIA

(KTGS 2019-1)

PROFESOR DR. VIJAYALETCHUMY SUBRAMANIAMJabatan Bahasa MelayuFakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia

Page 2: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

1. JALINAN HUBUNGAN

Page 3: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

1.1 KEPERLUAN PROGRAM

Guru-guru arus perdana tidak diberi pendedahan tentang konsep disleksiayang menyeluruh semasa latihan perguruan. Justeru, masih ramai gurutidak mengetahui kewujudan murid disleksia dalam bilik darjah.

Oleh itu, murid disleksia dimasukkan ke dalam kelas biasa dan terpaksabersaing dengan murid yang normal dalam semua aspek pembelajaranbahasa. Akibatnya, murid disleksia mendapat markah yang lebih rendahdan tidak menguasai literasi berbanding dengan murid normal. Natijahnya,guru-guru menganggap kanak-kanak kelebihan upaya ini sebagai muridlembab dan bodoh. Maka, program transformasi disleksia membantu guru-guru dalam mengenal pasti dan mempercepatkan proses diagnostikdisleksia oleh pakar perubatan.

Page 4: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM dengan kerjasama PusatTransformasi Komuniti Universiti UCTC, UPM telah mengadakan jaringan bersama PejabatPendidikan Daerah Sepang (PPDS) melalui Program Transformasi Ilmu Disleksia 2018.

Program ini merupakan satu projek komuniti yang diterajui oleh Profesor Dr. VijayaletchumySubramaniam dengan kerjasama beberapa ahli jawatankuasa program di bawah geran“Knowledge Transfer Grant Scheme” Jaringan Industri dan Masyarakat (KTGS JINM).

Program ini telah dirasmikan oleh Timbalan Dekan Akademik, Fakulti Bahasa Moden danKomunikasi, Prof. Madya Dr. Arbai’e Sujud. Peserta yang terlibat seramai 70 orang yang terdiridalam kalangan guru-guru bahasa Melayu Tahun 1 dan Prasekolah daripada sekolah-sekolah SK,SJK(T) dan SJK(C) daerah Sepang. Selain guru, seramai 4 orang Pegawai Pendidikan Daerah Sepangdan 10 orang ahli jawatankuasa program juga terlibat dalam projek ini.

1.2 JALINAN HUBUNGAN

Page 5: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

1.3 PROSES JALINAN HUBUNGAN

5. Penghantaran surat kepada guru besar sebagai makluman berkaitan program.

1. Pemilihan Daerah Sepang sebagai jaringan komuniti.

2. Penghantaran surat kepada PPD Sepang untuk mengadakan mesyuarat .

3. Mengadakan mesyuarat bersama PPD Sepang untuk mendapatkan

persetujuan.

4. Penerimaan senarai nama guru yang terlibat daripada SK, SJK(T) & SJK(C).

Page 6: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

2. SOKONGAN & PENGLIBATAN

Page 7: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

2.1 PESERTA

4 Pegawai FasiLINUSPPD Sepang

70 orang guru bahasa Melayu SK, SJK(T) dan SJK(C) daerah Sepang

Page 8: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

Memberi pendedahan tentang pengetahuan asas berkaitan disleksia :

•pengenalan kepada disleksia

•memperkenalkan disleksik terkenal

•kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

SIRI 1

Memberi pendedahan kepada guru berkaitan :

•simptom disleksia

•jenis-jenis disleksia

•suasana disleksik di Eropah

SIRI 2

Memberi penerangan mengenai :

•teori Levinson

•mekanisme kesalahan bacaan

•Kaedah Multisensori (VAKT)

SIRI 3

Membantu guru menjana idea untuk :

•menghasilkan intervensi untuk murid disleksia

•Perkongsian ilmu bersama presiden Persatuan Disleksia Malaysia, Puan Sariah Amirin

SIRI 4

Guru dapat memahami danmendalami maksud sebenardisleksia.

Guru dapat mengenal pastimurid yang menghadapidisleksia dalam kalangan murid biasa dan mempercepatkanproses diagnostik disleksia.

-Guru dapat mengenal pastipermasalahan bacaan yang wujuddalam kalangan murid disleksiaberdasarkan teori Levinson. -Guru dapat memperincikanlaporan berkaitan aspekbacaan bagi murid yang menghadapi disleksia.

Guru dapat menjana idea dalammentransformasikan kaedahpembelajaran yang sedia adadengan menghasilkanintervensi baharu dalam proses pembelajaran bersama murid disleksia.

2.2 PROGRAM

Page 9: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

3. PERUBAHAN PENGETAHUAN, SIKAP, KEMAHIRAN & ASPIRASI

Page 10: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

3.1 MAKLUM BALAS – MENGIKUT SIRI

Siri 1 Siri 2 Siri 3 Siri 4

Page 11: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

3.2 MAKLUM BALAS - KESELURUHAN

Page 12: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

3.3 YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCDyhLsAvws83rq0MzFrzXeQ/videos

Page 13: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

3.4 TESTIMONI PPD

Page 14: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

3.5 TESTIMONI PESERTA

Page 15: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

4. PERUBAHAN AMALAN

Page 16: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

4.1 PENGENALPASTIAN MURID DISLEKSIA

Page 17: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

4.1 MURID SIMPTOM DISLEKSIA

Page 18: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

5.PENGHAKUPAYAANKomuniti mengendalikan program tanpa

penglibatan UPM

Page 19: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

19 November 2018

2.00 petang – 3.00 petang

Bilik Mesyuarat SK Bukit Bangkong (A)

PENCERAMAH : Cikgu Jamilah Mohd Kusaini (peserta program)

UNDANGAN : En.Zaidi Cheromi (PPDS), Guru Besar, Guru-guru

5.1 SK BUKIT BANGKONG

Page 20: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

28 Februari 2019

2.30 petang – 4.00 petang

Bilik Mesyuarat SK Sungai Pelek

PENCERAMAH : Cikgu Norhayati Abdullah

PESERTA : En.Zaidi Cheromi (PPDS), Guru Besar, Guru-guru

5.2 SK SG PELEK

Page 21: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

MEDIA

Page 22: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

https://kampusuols.com/article/428752/Uni-Kita/AKTIVITI-KAMPUS/UPM-bantu-Program-Transformasi-Ilmu-Disleksia-untuk-guru-bahasa-melayu-sekolah-rendah-daerah-Sepang

Page 23: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

9 MEI 2019, KHAMIS

Page 24: PROGRAM TRANSFORMASI ILMU DISLEKSIA · berkaitan disleksia : •pengenalan kepada disleksia •memperkenalkan disleksik terkenal •kesedaran ibu bapa serta guru terhadap disleksia

Terima kasih