of 36 /36
1.0 Pengenalan Anak adalah anugerah yang tidak ternilai dalam sesebuah rumahtangga. Kehadirannya dinanti oleh setiap pasangan yang telah berkahwin. Kehadiran cahaya mata di dalam sesebuah keluarga merupakan kejayaan dan harapan. Seorang anak yang ‘normal’ menggambarkan kesempurnaan diri seseorang itu dan seorang anak yang cacat menggambarkan satu kegagalan (Gargiulo, R.M.., 1985). Ibu bapa yang mempunyai anak yang cacat akan mengharungi satu proses yang sungguh memedihkan setelah diberitahu mengenai masalah yang dihadapi. (Bentovim, A., 1972). Mereka berperasaan negatif, berkabung, berasa dukacita, kemarahan atau enggan menerima hakikat sebenar dan juga dalam keadaan yang sungguh mengharukan (Weisebren, S.E., 1980). Anak-anak yang bermasalah pembelajaran adalah anak- anak yang mempunyai masalah kognitif (kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar (educable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal. Kategori kanak-kanak

Disleksia faktor

Embed Size (px)

Text of Disleksia faktor

Page 1: Disleksia faktor

1.0 Pengenalan

Anak adalah anugerah yang tidak ternilai dalam sesebuah rumahtangga.

Kehadirannya dinanti oleh setiap pasangan yang telah berkahwin. Kehadiran

cahaya mata di dalam sesebuah keluarga merupakan kejayaan dan harapan. Seorang

anak yang ‘normal’ menggambarkan kesempurnaan diri seseorang itu dan seorang

anak yang cacat menggambarkan satu kegagalan (Gargiulo, R.M.., 1985). Ibu bapa

yang mempunyai anak yang cacat akan mengharungi satu proses yang sungguh

memedihkan setelah diberitahu mengenai masalah yang dihadapi. (Bentovim, A.,

1972). Mereka berperasaan negatif, berkabung, berasa dukacita, kemarahan atau

enggan menerima hakikat sebenar dan juga dalam keadaan yang sungguh

mengharukan (Weisebren, S.E., 1980).

Anak-anak yang bermasalah pembelajaran adalah anak-anak yang mempunyai

masalah kognitif (kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar (educable) dan boleh

mendapat manfaat pendidikan formal. Kategori kanak-kanak bermasalah

pembelajaran di bawah tanggungjawab Kementerian Pelajaran Malaysia adalah;

(a) Sindrom Down;

(b) Autisme ringan;

(c) Hiperaktif (Attention Deficit-Hyperactivity Disorders / ADHD);

(d) Terencat akal minima;

(e) Kurang upaya dalam pembelajaran (Learning Disability); dan

(f) Kurang upaya dalam pembelajaran khusus (Contoh: Disleksia).

Page 2: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

1

Anak-anak yang bermasalah pembelajaran seperti disleksia ini tidak patut

disisihkan oleh keluarga dan masyarakat. Mereka sepatutnya mendapat pendidikan

yang sewajarnya berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Negara iaitu semua

kanak-kanak berhak untuk mendapat pendidikan yang sempurna mengikut

keupayaan masing-masing. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas seperti disleksia,

mereka juga tidak terkecuali untuk mendapat pendidikan yang sebaik mungkin

melalui program pendidikan khas yang disediakan untuk mereka.

2.0 Definisi

Perkataan disleksia (dyslexia) adalah gabungan dua perkataan Greek iaitu ‘dys’

bermaksud ‘kesukaran’ dan ‘lexia’ yang bererti ‘perkataan’. Terjemahannya

membawa maksud ‘ kesukaran dengan perkataan bertulis’. Pelbagai interpretasi dan

definisi yang diberikan terhadap disleksia, namun begitu semuanya membawa

maksud kepada kelemahan atau kesukaran membaca yang dialami kanak-kanak.

Menurut Mercer (1991), disleksia ialah ketidakupayaan yang teruk dalam

membaca, melibatkan kesukaran dalam kefahaman serta perhubungan antara

bunyi-bunyi dan huruf-huruf. Manakala menurut Fadhilah Fitri (2009), perkataan

disleksia berasal daripada bahasa Yunani iaitu dys “kesulitan untuk” dan lexis

(“huruf” atau “leksikal”). Walau bagaimanapun terdapat beberapa pandangan dan

pendapat penulis serta pengkaji yang memberi takrifan tentang disleksia. Menurut

Choong Lean Keow (2009) “…disleksia didefinisikan sebagai kesukaran

Page 3: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

2

menggunakan perkataan yang dihadapi oleh murid yang mengalami kecelaruan

bahasa.” (halaman 158)

Dari sudut pengistilahan, penggunaan perkataan disleksia amat terhad

kerana istilah tersebut merujuk kepada murid-murid yang mengalami kesukaran

menguasai kemahiran membaca (Hammond & Hughes, 1996). Malah terdapat

penulis-penulis dalam bidang disleksia di peringkat antarabangsa (British

Psycological Society, 1999; Spafford & Grosser 1996) yang mengiktirafkannya

sebagai “kesukaran atau ketidakbolehan menguasai kemahiran membaca oleh

seseorang individu walaupun telah menerima pendidikan yang mencukupi” iaitu

merujuk khusus kepada kesukaran literasi.

The Orton Dyslexia Society’s (1994) telah mendefinisikan disleksia sebagai

ketidakupayaan memperoleh pengetahuan daripada proses pembelajaran.

Masalah ini adalah disebabkan kesukaran untuk menggambarkan atau mentafsirkan

satu kod ayat yang selalunya menunjukkan ketidakupayaan pemprosesan tentang

bunyi bahasa. Kesukaran-kesukaran dalam mentafsir satu kod ayat adalah selalunya

tidak dijangkakan bersangkutan dengan umur dan kebolehan akademik. Terdapat

pelbagai kesukaran yang ditunjukkan oleh disleksia. Antaranya adalah seperti

bentuk bahasa, masalah membaca dan masalah menulis dan mengeja.

Page 4: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

3

3.0 Faktor –faktor Disleksia

Faktor yang sebenar yang menyebabkan kanak-kanak mengalami disleksia tidak

diketahui (Bradford, 2011). Namun mengikut kajian-kajian yang telah dijalankan,

secara teorinya disleksia adalah disebabkan oleh genetik, biologi dan kematangan

(Mercer, 1997; Hammond & Hughes, 1999).

3.1 Faktor Genetik

Menurut pendapat dan kajian Bradford (2001), dalam kebanyakan kes murid

disleksia, terdapat tanda-tanda berkemungkinan disleksia berpunca daripada faktor

genetik atau keturunan. Contohnya terdapat beberapa orang ahli keluarga sama ada

ibu bapa, adik-beradik atau saudara terdekat yang turut mengalami masalah yang

sama. Ini menunjukkan disleksia boleh diwarisi. Namun demikian, darjah

keterukkan disleksia yang dialami oleh seseorang individu itu mungkin berbeza

antara satu sama lain. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terbukti bahawa

disleksia adalah disebabkan oleh kromosom 15, 1 dan 16 yang diwarisi secara

turun-temurun (British Psychological Society, 1991).

3.2 Faktor kongenital

Disleksia juga terjadi disebabkan oleh faktor kongenital atau biologi. Pada

kebiasaanya kanak-kanak disleksia merupakan anak yang dilahirkan tidak cukup

bulan atau pramatang, kekurangan oksigen semasa dilahirkan atau komplikasi yang

dihadapi oleh ibu semasa proses kelahiran. Semua faktor ini merupakan penyebab

Page 5: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

4

kepada kelambatan atau ketidak sempurnaan perkembangan sebahagian daripada

kerosakan otak yang menyebabkan kanak-kanak tersebut menghadapi masalah

disleksia (Hammond & Hughes, 1996) dan kerosakan otak ini adalah dianggap

minimum.

3.3 Faktor Perkembangan lewat

Faktor perkembangan lewat juga merupakan salah satu daripada kemungkinan

punca disleksia. Terdapat kanak-kanak yang lambat perkembangannya pada

bahagian tertentu dalam sistem saraf, dan kebiasaannya, kanak-kanak lelaki lebih

lambat matang daripada kanak-kanak perempuan yang sebaya dengannya

(Hammond dan Hughes 1996). Oleh itu, masalah disleksia sering berlaku di

kalangan lelaki dan kerap berlaku juga kepada pasangan kembar. Kanak-kanak ini

akan mengalami masalah pembelajaran apabila bersekolah kelak nanti.

Selain itu, disleksia juga berlaku secara perkembangan atau pembinaan,

iaitu berkembang sedikit demi sedikit. Bahagian-bahagian tertentu dalam otak tidak

berapa matang atau dengan kata lain pertumbuhannya tidak seimbang lalu

menyebabkan bahagian otak yang mengawal bacaan dan ejaan tidak dapat

berfungsi dengan sepenuhnya. Berlaku kecelaruan dalam dua hemisfera cerebral

untuk menguasai kemahiran bacaan dan ejaan. Pada kebiasaannya hemisfera kiri

yang menguasai bacaan. Oleh sebab hemisfera kiri ini lemah, maka terjadilah

keterbalikan huruf dan perkataan yang dialami oleh kanak-kanak disleksia ini.

Page 6: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

5

Kanak-kanak yang mengalami disleksia juga mempunyai pelbagai defisit

atau kekurangan yang disebabkan oleh kurang fungsian otak (Rourke 1991). Ini

bermakna otak kanak-kanak disleksia beroperasi secara berbeza dengan kanak-

kanak yang normal. Menurut Galaburda dan Tallal (1991), sistem pemprosesan

auditori dan visual pada otak individu yang mengalami disleksia selalunya lebih

kecil sebanyak 27% berbanding dengan individu lain.

Tanda-tanda masalah pembelajaran bagi kanak-kanak disleksia boleh

dikenal pasti seawal usia tiga tahun. Sering kali ianya dikesan oleh ibu bapa atau

penjaga. Kanak-kanak yang mengalami perkembangan lewat, dalam beberapa

bidang perkembangan, mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami masalah

pembelajaran apabila remaja dan dewasa kelak. Antara tanda-tanda kanak-kanak

mungkin mengalami masalah pembelajaran terutamanya bagi kanak-kanak disleksia

ialah:-

Tanda-tanda Semasa Pra Sekolah

Tanda-tanda Semasa Awal Persekolahan(7-8 tahun)

Kurang tumpuan

Masalah menyebut perkataan

Tidak menggunakan banyak

perkataan

Tidak pandai bergaul dengan

kawan

Masalah mengaitkan abjad dan

bunyi.

Keliru dengan makna perkataan

mudah contoh makan, lari dan

lain-lain.

Page 7: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

6

Tidak dapat mengikut arahan

Lewat bercakap

Masalah belajar nombor dan

abjad

Sukar memegang pensel

Pakaian tidak kemas

Penglihatan terhad, dan

bermasalah untuk menentukan

bahagian hadapan, belakang, kiri,

kanan, atas atau bawah.

Buat kesilapan dalam

menggunakan abjad (b dan d) dan

(m dan w)

Masalah transposisi iaitu

kesilapan dalam susunan suku

kata contoh baldi dikatakan bladi,

Keliru dengan tanda matematik

(+, -, x, /, =)., kanan dan kiri

Lebih bergantung kepada

kebolehan menghafal

Tidak pandai merancang.

Masalah dalam pergaulan

Gambarajah 1: Perbezaan otak yang normal dengan otak yang mengalami disleksia

Page 8: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

7

3.5 Faktor Neurogikal

Menurut Kirk, Kliebhan dan Lerner (1978), Kebanyakan kanak-kanak disleksia

dikenal pasti cenderung mengalami gangguan saraf otak atau kecederaan otak.

Namun begitu, kebanyakan kajian yang dilakukan oleh pakar-pakar saraf, mereka

belum dapat menemukan suatu gangguan neurologis yang sebenar.

4.0 Kategori Disleksia

Pada dasarnya, kanak-kanak disleksia boleh dikategorikan kepada tiga iaitu

disleksia perolehan, disleksia perkembangan dan disleksia pembawaan.

4.1 Disleksia Perolehan

Menurut Ott (1997), disleksia perolehan (acquired dyslexia) adalah kesan dari

kerosakan pada otak seperti kecederaan pada otak atau ketumbuhan dalam otak

yang dialami sejak kelahiran. Terdapat empat jenis simptom yang berlainan pada

kanak-kanak yang mengalami disleksia perolehan, iaitu :

Dieleksia yang dalam teruk (deep dyslexia) dan dikenali juga (phonemic

dyslexia) yang melakukan kesilapan menyebut ketika membaca yang

menyebabkan berubah makna.

Disleksia phonologi (phonological dyslexia) yang tidak boleh menyebut

atau membaca perkataan dan bukan perkataan.

Page 9: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

8

Disleksia permukaan (surface dyslexia) yang melibatkan gangguan

penglihatan seseorang kanak-kanak dalam mendiskriminasi abjad atau

perkataan yang rupanya agak sama.

Disleksia huruf (word form dyslexia) dan dikenali juga sebagai Deterine’

Syndrom di mana seseorang yang mengalami disleksia ini hanya boleh

faham apa yang dibaca secara kuat dengan menyebut setiap huruf dalam

sesuatu perkataan.

4.2 Disleksia Perkembangan

Menurut Kennedy (1984), disleksia perkembangan developmental dyslexia ialah

kanak-kanak yang membaca kurang baik berbanding dengan kanak-kanak lain,

yang lebih muda dua tahun atau lebih darinya. Ini berpunca daripada kerosakan

tisu-tisu tertentu atau gagal untuk berfungsi secara keseluruhannya kerana

jangkitan penyakit atau ketidak seimbangan kimia dalam badan. Kanak-kanak ini

mempunyai intelek yang normal serta tidak mempunyai kekurangan daripada segi

persekitaran dan sosial.

4.3 Disleksia Bawaan

Disleksia bawaan atau kongenital dalam kalangan kanak-kanak boleh berlaku sejak

mereka dilahirkan akibat jangkitan kuman pada sistem saraf otak atau kecederaan

akibat kemalangan semasa proses perkembangan. Kanak-kanak yang sering

mengalamai demam selesema dan kepala yang sering terhantuk boleh menyebabkan

Page 10: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

9

gangguan pada perkembangan saraf otak. Sistem saraf otak yang terganggu secara

berterusan boleh menyebabkan kanak-kanak gagal menguasai pemerolehan

kemahiran bahasa.

5.0 Ciri-ciri Disleksia

Terdapat beberapa kajian yang dijalankan oleh pengkaji-pengkaji dalam dan luar

negara yang menyatakan bahawa masalah pembelajaran seperti disleksia

mempunyai hubungan yang signifikan dengan masalah pemulihan (Chow, 1992).

Menurut Sanders dan Myers (1996), kanak-kanak yang mengalami ciri-ciri

disleksia mempunyai kesukaran-kesukaran khusus dalam bacaan, menulis dan

mengeja. Kesukaran-kesukaran ini termasuklah masalah yang serupa dalam kerja

nombor dan mengenali simbol-simbol seperti not muzik atau simbol Matematik.

Masalah disleksia dirujuk kepada beberapa ciri iaitu seperti:

(a) Kesukaran berbahasa.

(b) Ketidakseimbangan dengan kebolehan intelektual.

(c) Tidak lancar ketika membaca sesuatu bahan bercetak.

(d) Tidak dapat menulis dengan lancar dan tepat (kesukaran meniru tulisan

dari papan hitam atau buku).

(e) Mata mudah menjadi penat setelah beberapa minit menumpu perhatian

Page 11: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

10

kepada tulisan.

(f) Daya tumpuan yang terhad( pendengaran dan pengamatan visual).

5.1 Pra Sekolah

Bagi kanak-kanak pra sekolah yang mengalami masalah disleksia akan mengalami

perkara-perkara seperti berikut:

Kemajuan pertuturan yang lambat.

Susah faham atau untuk mengingati arahan.

Lemah kemahiran kasar seperti membaling atau menangkap bola.

Sukar menepuk tangan mengikut irama.

Kesukaran dengan preposisi ( Contoh: atas/ bawah, kiri/ kanan).

Tidak tentu arah.

Hyperaktif.

Cekap dengan mainan binaan.

5.2 Sekolah Rendah

Bagi mereka yang mengalami masalah disleksia di sekolah rendah pula, kita dapat

mengecam mereka jika mereka ada masalah –masalah seperti berikut:

Lemah dalam bacaan, tulisan dan ejaan.

Selalu terbalikkan perkataan, huruf dan nombor.

Keliru dengan preposisi.

Kemahiran konsentrasi.

Page 12: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

11

Berbakat kreatif.

Sifat ingin tahu tinggi dan suka bertanya.

Sering berangan-angan.

Pengetahuan am baik.

Perbezaan ketara dalam pencapaian mata pelajaran.

Nampak cerdik dan pandai.

5.3 Fizikal/ Pengurusan Diri

Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah disleksia ini kita dapat juga melihat

mereka daripada segi fizikal dan pengurusan diri yang agak berbeza dengan kanak-

kanak normal. Ciri-ciri yang dapat kita lihat pada diri mereka adalah seperti

berikut:

Pakaian tidak kemas tetapi tidak kotor.

Butang baju salah butang.

Tali kasut tidak diikat rapi.

Kidal.

Tidak berminat belajar.

Perhatian singkat.

Pengamatan lemah.

Perangai/ kelakuan tidak konsisten.

Page 13: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

12

6.0 Sejauh mana faktor-faktor genetik, kongenital, neurogikal dan

perkembangan lewat yang menyebabkan kejadian Disleksia

Berdasarkan huraian di atas, memang terbukti bahawa faktor-faktor genetik,

kongenital, neurogikal dan perkembangan lewat merupakan salah satu faktor

menyebabkan berlakunya disleksia. Contohnya faktor keturunan di mana masalah

disleksia telah sedia ada dalam gen keluarga kanak-kanak disleksia. Ini telah

dibuktikan oleh Hallgren (1970) yang membuat kajian ke atas 12 pasangan kembar

monozygote dan mendapati kesemua keluarga 12 kes tersebut menghadapi masalah

dalam bacaan dan ejaan semasa zaman kanak-kanak. Hallgren mendapati bahawa

masalah disleksia banyak dihadapi oleh kanak-kanak lelaki berbanding kanak-

kanak perempuan dengan kadar 3:1 atau 2:1. Menurut beliau, hal ini disebabkan

oleh orang lelaki lebih banyak memikul tanggungjawab berbanding orang

perempuan.

Bagi pendapat John Bradford (1999) pula, simptom disleksia juga terdapat

pada keluarga yang mempunyai anggota kidal. Menurut beliau, orang tua yang

disleksia tidak secara automatik menurunkan gangguan ini kepada anak-anaknya

atau anak kidal yang dikenal pasti disleksia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan

di Amerika, beliau menemui indikator bahawa 80 peratus daripada seluruh subjek

yang diteliti mempunyai sejarah atau latar belakang anggota keluarga yang

mengalami masalah pembelajaran (learning disabilities) dan 60 peratus memiliki

anggota kidal.

Page 14: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

13

Selain itu, disleksia akibat daripada faktor kongenital di kalangan kanak-

kanak juga boleh berlaku sejak mereka dilahirkan akibat jangkitan kuman pada

sistem saraf otak atau kecederaan akibat kemalangan semasa proses perkembangan.

Kanak-kanak yang sering demam selesema dan kepala yang sering terhantuk boleh

menyebabkan gangguan pada perkembangan sistem saraf otak. Sistem saraf otak

yang terganggu secara berterusan boleh mengakibatkan kanak-kanak gagal

menguasai pemerolehan kemahiran bahasa.

Di samping itu, masalah disleksia juga berpunca daripada akibat daripada

cara kerja otak yang berbeza daripada yang normal. Ujian imbasan yang dijalankan

ke atas penghidap disleksia, mendapati cara mereka memproses maklumat adalah

berbeza daripada orang biasa. Perbezaan ini mungkin disebabkan oleh kecacatan

pada otak yang berlaku semasa dalam kandungan atau kemalangan. Pengambilan

ubat-ubatan yang dilarang juga mungkin menjadi punca kepada masalah disleksia

ini.

Berdasarkan faktor-faktor genetik, kongenital, neurogikal dan

perkembangan lewat inilah menyebabkan kanak-kanak disleksia ini akan

mengalami kelemahan dari segi mengeja. Kesan daripada kelemahan mengeja ini

akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikan pengetahuan yang diperoleh

menjadi terhad. Untuk tempoh jangka masa yang panjang, kelemahan dalam proses

mengeja akan memberikan kesan terhadap kelemahan membaca. Masalah ini

terjadi disebabkan oleh timbulnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf seperti

yang berikut:

Page 15: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

14

m - w

y –g - j

u - n

m - n

c - e

p - q

h - n

b - d

Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf seperti yang berikut:

t - h

f - v

l - l

Selain itu, kanak-kanak disleksia juga cenderung menterbalikkan perkataan.

Contohnya, batu menjadi tuba dan gula menjadi lagu. Mereka juga melakukan

“pembalikan perkataan dalam ayat”. Contohnya, pada masa yang sama menjadi

dapa sama yang masa.

Masalah kekeliruan perkataan antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris juga

berlaku, seperti yang berikut:

Page 16: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

15

Bahasa Inggeris Bahasa Melayu

jam jem

cat cat

Di samping itu, kesan daripada faktor-faktor genetik, kongenital,

neurogikal dan perkembangan lewat akan menyebabkan kanak-kanak disleksia

mengalami masalah dalam bahasa dan pertuturan. Malahan ada sesetengah kanak-

kanak disleksia turut mengalami kesukaran untuk bertutur. Oleh itu, mereka

kelihatan seperti tidak mendengar atau mempedulikan percakapan orang lain

disebabkan oleh kelambatan dalam proses memperoleh maklumat. Selain itu,

kanak-kanak disleksia juga didapati tidak boleh melakukan atau menyusun sesuatu

mengikut susunan. Kanak-kanak disleksia juga keliru terhadap simbol dan suka

menterbalikkan nombor yang sama. Contohnya, 3-5-8 dan 9-6. Hal ini

menyebabkan kanak-kanak disleksia menghadapi kesukaran dalam pembelajaran

yang berkaitan dengan matematik mental.

Menurut Snowling (1987), kanak-kanak yang bermasalah dalam bahasa

mungkin mengalami sebahagian atau semua kesukaran seperti bermasalah dalam

menamakan perkataan, salah sebut perkataan, mencampur adukkan perkataan,

lemah penggunaan sintak, sukar menyebut perkataan berirama dan literasi,

berkecenderungan menggunakan banyak perkataan untuk menerangkan sesuatu,

Page 17: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

16

pertuturan yang teragak-agak dan perlu mendengar sesuatu perkataan lebih kerap

sebelum menggunakan dengan tepat dan konsisten.

Selain itu, kanak-kanak disleksia juga menghadapi masalah besar dan

berterusan dalam urutan. Kanak-kanak ini lebih kerap melakukan kesalahan

berbanding kanak-kanak normal. Masalah urutan boleh dibahagikan kepada

kesukaran visual dan kesukaran urutan ingatan auditori. Kesukaran visual boleh

dikesan apabila kanak-kanak lemah dalam lukisan, sukar dalam maze, sukar

mengasingkan manik mengikut bentuk, sukar untuk memakai pakaian, bermasalah

dalam membuka dan menutup paip kerana tidak ingat arah, sukar untuk memasang

butang baju dan sukar untuk membuka pintu yang menggunakan tombol.

Di samping itu, kesan daripada salah satu faktor disleksia yang

dibincangkan tadi juga menyebabkan kanak-kanak ini mengalami masalah dalam

kemahiran motor halus dan kemahiran motor kasar. Contohnya, kanak-kanak ini

mempunyai masalah dalam menggunakan sudu atau garpu sewaktu makan, sukar

menggunakan gunting terutamanya jika kidal, sukar untuk menekap, memegang

pensel secara ganjil, sukar untuk mengikat tali kasut dan sangat sukar untuk

memakai tali leher. Dalam aspek penulisan pula, kanak-kanak disleksia ini

mengalami kesukaran untuk memindahkan maklumat ke atas kertas. Mereka juga

sukar untuk memegang pensel atau untuk menulis mengikut garisan yang

disediakan. Kalaupun boleh menulis, mereka cenderung menulis perkataan yang

pelik yang sukar untuk difahami.

Page 18: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

17

6.1 Faktor-faktor lain yang menyebabkan masalah pembelajaran kanak-

kanak disleksia

Disleksia bukan sahaja terjadi disebabkan oleh faktor-faktor genetik, kongenital,

neurogikal dan perkembangan lewat tetapi juga disebabkan faktor sampingan yang

lain seperti gangguan persepsi penglihatan. Menurut Kinsbourmen dan Warrington

menyatakan bahawa kanak-kanak disleksia mungkin mengalami kesukaran dalam

mentaksir rangsangan, sehingga banyak bahagian kata atau ayat tidak dapat

membuat tanggapan yang betul. Selain itu, kanak-kanak disleksia juga mengalami

kesukaran dalam mengalami kesulitan dari kiri ke kanan sehingga

cenderung melihat perkataan secara sembarangan. Kanak-kanak disleksia juga tidak

mampu mengenal huruf atau kata secara visual, namun mampu mengenalinya jika

menunjuk pada bahan bertulis tersebut.

Pengabaian penjagaan kesihatan juga boleh menyumbang boleh berlakunya

masalah disleksia dalam kalangan kanak-kanak. Oleh yang demikian, penjagaan

kesihatan perlu diberi perhatian oleh ibu bapa terhadap anak-anak khususnya ketika

janin masih dalam kandungan, selepas kelahiran bayi sehingga usia enam tahun dan

ketika usia persekolahan sehingga dewasa.

Manakala menurut Dechant (1982) “… pengalaman kehidupan khusus

seseorang merupakan penentuan umur hakikat interprestasi yang akan diberikan

Page 19: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

18

pada suatu peristiwa. Individu adalah gudang pengalaman atau rangsangan-

rangsangan baru. Gangguan pengalaman pahit boleh mengakibatkan gangguan dan

kecelaruan fikiran yang memungkinkan berlakunya masalah disleksia.”(halaman

30)

Selain itu, faktor kekurangan vitamin juga boleh menyebabkan disleksia

terjadi. Individu yang mengalami kekurangan vitamin A secara berterusan, lama

kelamaan boleh mengalami tunanetra atau menjadi buta. Individu yang kekurangan

vitamin C mudah diserang penyakit selesema. Selesema yang dibiarkan berlarutan

atau tidak dirawat dengan sempurna akan mengakibatkan radang pada hidung atau

tenggorok pengidap. Individu yang kekurangan vitamin B atau B kompleks akan

mudah diserang penyakit, mudah lelah, perkembangan fizikal terganggu dan

konsentrasi untuk berfikir menjadi kurang. Sekiranya penyakit-penyakit yang

mengggangu perkembangan fizikal menjangkiti perkembangan organ otak dan

kematangan fungsi-fungsi organ otak maka, risiko individu mengalami disleksia

amat tinggi.

Faktor pemakanan juga boleh diambil kira. Berdasarkan beberapa kajian

penyelidikan, kajian dan penemuan, terdapat beberapa unsur penyedap makanan,

bahan awet dan pewarna tiruan yang dipercayai serta dikenal pasti yang boleh

mengganggu otak jika diambil secara berlebihan dalam tempoh yang lama.

Gangguan terhadap otak ini terjadi bukan melalui reaksi imunologi akan tetapi

kesan bahan pencemar atau racun yang terkandung di dalam bahan-bahan makanan.

Antaranya ialah Salicylates, tartarzine (zat pewarna makanan), nitrat, amine,

Page 20: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

19

monosodium glutamate (MSG), antioksidan, ragi, laktosa, benzoate dan

seumpamanya. Para pengkaji berpendapat bahawa gangguan terhadap otak akibat

bahan pencemar ini dipercayai penyebab disleksia.

7.0 Rumusan

Disleksia bukanlah merupakan sejenis penyakit. Disleksia hanyalah merupakan

satu gangguan dalam proses pembelajaran yang dialami oleh kanak-kanak.

Disleksia terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti genetik, kongenital,

neurologikal dan perkembangan lewat. Kesan daripada faktor di atas akan

menyebabkan beberapa kesukaran atau masalah dalam pembelajaran kepada kanak-

kanak disleksia. Antara kesukaran yang dialami oleh kanak-kanak disleksia ini ialah

sukar mengenal huruf, mengira, membaca, menulis, mendengar arahan dan

sebagainya.

Kanak-kanak disleksia ini boleh dibantu dengan menggunakan teknik yang

betul agar mereka dapat keluar dari masalah atau kepompong kesukaran yang

dihadapi oleh mereka. Melalui sistem pembelajaran yang betul tidak mustahil

kanak-kanak disleksia ini berpotensi untuk berjaya dan menjadi seorang yang hebat.

Ramai tokoh dan individu disleksia yang telah berjaya dan telah mencipta nama

terkenal seperti Albert Einstein (saintis terkenal), John F. Kennedy (Presiden

Amerika Syarikat ke-35), Leonardo Da Vinci (pelukis dan arkitek), Tom Cruise

(pengarah dan pelakon) dan ramai lagi. Selain itu, peranan ibu bapa, guru dan

Page 21: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

20

masyarakat amat penting untuk memotivasikan kanak-kanak disleksia ini agar dapat

berdaya saing dan dapat menikmati ‘Pendidikan untuk Semua’ seperti kanak-kanak

lain.

8.0 Penutup

Masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak disleksia sangat mempengaruhi

aktiviti komunikasi mereka dengan ibu bapa, rakan-rakan, guru dan masyarakat

sekitar. Semua pihak perlu memahami lebih dekat permasalahan ini agar usaha

membantu mereka berbahasa dan berkomunikasi dengan betul dan teratur dapat

dilaksanakan dengan berkesan. Oleh yang demikian, guru perlu membantu kanak-

kanak disleksia mempertingkatkan aspek perkembangan bahasa dengan memberi

peluang kepada mereka berinteraksi untuk kemahiran sosial.

Keupayaan untuk belajar bagi setiap individu dengan individu lain adalah

berbeza memandangkan kemampuan otak, konsepsi dan pengamatan setiap

individu itu juga adalah tidak sama. Oleh yang demikian, program pengurusan

disleksia perlulah menitikberatkan aspek yang memerlukan perhatian dan bantuan.

Proses pengajaran dan pembelajaran disleksia dapat berjalan lancar dengan

mengambil kira kesesuaian sukatan, masa belajar dan menjawab soalan

peperiksaan. Selain itu, khidmat sokongan daripada agensi kerajaan dan badan

bukan kerajaan juga amat penting untuk memastikan kanak-kanak disleksia

mendapat pembelaan. Ibu bapa juga berperanan untuk memberikan kerjasama dan

komitmen yang baik demi menjayakan program-program yang dilaksanakan oleh

Page 22: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

21

pihak sekolah, agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan untuk membantu kanak-

kanak disleksia ini. Hasil kerjasama semua pihak, pengurusan program disleksia

dapat dilaksanakan dengan teratur dan akan mencapai matlamat yang disasarkan.

RUJUKAN

Abd. Rahim Talib. (2010). Pengenalan kepada kanak-kanak bermasalah pembelajaran.

Page 23: Disleksia faktor

SGRS 3013 MURID-MURID PEMULIHAN KHAS DAN MASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS DISLEKSIA

22

Selangor: Open Universiti Malaysia.

Cikgu Cam. (2010). Punca-punca disleksia. Capaian 4 Oktober 2012,

http://pemulihankhascikgucam.blogspot.com/2010/09/punca-punca-disleksia.html

Mya Afifi. (2011). Punca-punca disleksia. Capaian 2 Oktober 2012,

http://pelangipetang89.blogspot.com/2011/05/punca-punca%20disleksia.html

Unit Disleksia Bahagian Pengurusan Sekolah.(2007). Modul kursus pendedahan bermasalah

pembelajaran spesifik disleksia. Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran

Malaysia.

Vijayaletchumy Subramaniam. (2011, September). Menangani masalah disleksia. Dewan

Bahasa, 6.

Zainal Kassan & Suhaila Abdullah. (2010). Pendidikan disleksia. Selangor: Penerbitan

Multimedia Sdn. Bhd.