6
JENIS- JENIS DISLEKSIA

JENIS-JENIS DISLEKSIA

  • Upload
    naz-ma

  • View
    1.134

  • Download
    11

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: JENIS-JENIS DISLEKSIA

JENIS-JENIS DISLEKSIA

Page 2: JENIS-JENIS DISLEKSIA
Page 3: JENIS-JENIS DISLEKSIA

DISLEKSIA VISUAL

Masalah yang melibatkan penggunaan deria penglihatan di mana seseorang kanak-kanak itu sukar membezakan apa yang dilihat walaupun penglihatannya baik.

Kanak-kanak ini amat susah untuk membuat interpretasi serta mengingati apa yang dilihat walaupun perkataan.

Page 4: JENIS-JENIS DISLEKSIA

DISLEKSIA AUDITORI

Masalah yang mempengaruhi penggunaan deria pendengaran.

Dapat mendengar tetapi sukar mendiskriminasikan bunyi, mengenalpasti bunyi bagi perkataan ataupun membahagikan perkataan dalam suku kata.

Mereka juga tidak dapat membezakan bunyi huruf yang hampir sama, menghadapi masalah untuk membezakan bunyi antara vokal dan konsonan serta mengaitkan bunyi kepada perkataan yang dicetak atau ditulis.

Justeru itu, golongan ini amat sukar untuk mengeja.

Page 5: JENIS-JENIS DISLEKSIA

DISLEKSIA VISUAL AUDITORI

Melibatkan kedua-dua deria penglihatan dan pendengaran.

Masalah yang tidak dapat membantu menginterprestasi apa yang dilihat dan didengar mereka.

Golongan ini mempunyai kesukaran membaca yang amat teruk.

Page 6: JENIS-JENIS DISLEKSIA