of 31 /31
JBEA 3315 PErkEmBAngAn dAn PEmBElAJArAn BAhAsA kAnAk-kAnAk JBEA 3315 PErkEmBAngAn dAn PEmBElAJArAn BAhAsA kAnAk-kAnAk 1

disleksia kanak2

Embed Size (px)

Text of disleksia kanak2

  • 1. JBEA 3315 PErkEmBAngAn dAn PEmBElAJArAn BAhAsA kAnAk-kAnAk JBEA 3315 PErkEmBAngAn dAn PEmBElAJArAn BAhAsA kAnAk-kAnAk 1

2. 1. nur hAZIrAh BT ZAhArI JEB110013 2. FATIn IZZATI BT ABdul ghAnI JEB110003 3. WAn nurhIdAyAh BT WAn kAdIr JEB110024 4. mArhAInI shuhAIdA BT mohd AnuAr JEB110006 5. nur khAIrAnI BT surIAnTo JEB110014 6. sITI nur AmIrA BT mohd. ruZkI JEc110027 7. nurul AkmA BT mAmAT JEc110024 8. nAdIA EZZArEdA nAshEEqA BT JEc110011 noor AZmI 2 3. 3 4. 4 5. 5 6. Statistik Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2001, menerusi Unit Bahagian Sekolahnya, menunjukkan seramai 115,377 orang murid sekolah rendah di seluruh Malaysia menghadapi masalah pembelajaran dan tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M. Kajian oleh penyelidik daripada Universiti Putra Malaysia pada tahun 1993 pula mendapati 12.6 peratus daripada 20000 orang murid tahun 1-3 di sekolah biasa menghadapi masalah pembelajaran (Amin Salleh, Mahiran Abu Amin & Faridah Abu Hassan, 2002). 6 7. Diperingkat pra sekolah mereka mungkin : Lambat bertutur. Mengalami kesukaran sebutan atau rima. Sukar menulis nama sendiri. Sukar mengenal bentuk atau warna Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya. 7 8. 8 9. 9 10. -Kajian telah dilakukan di Sekolah Kebangsaan Kamil (1), Pasir Puteh Kelantan 10 11. Kajian ini hanya memfokuskan kepada masalah kecelaruan pembelajaran kanak-kanak Disleksia. Kajian telah dilakukan terhadap seorang pelajar perempuan Disleksia tahun lima. 11 12. Nama : Siti Nor Razan Najah Bt Mohd. Zaman Jantina : Perempuan Bangsa : Melayu Tarikh Lahir : 23 September 2002 Umur : 10 tahun No. Sijil Kelahiran : 020923031170 Taraf Pendidikan : Sekolah Rendah Alamat : Kampung Gelam, 16800 Pasir Puteh Kelantan 12 13. Nama : Rosliza Bt Muhammad Hubungan : Ibu No. Kad Pengenalan : 670122-03-5838 Warganegara : Malaysia No. Telefon : 019-9981503 Pekerjaan : Guru Pendapatan Bulanan : RM 3500.00 Alamat Rumah : Kampung Gelam, 16800 Pasir Puteh Kelantan 13 14. 14 15. 15 16. Mengeja Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikan pengetahuan yang diperolehi adalah terhad. Untuk tempoh jangka masa yang panjang kelemahan dalam proses mengeja akan memberi kesan terhadap kelemahan membaca. Timbulnya masalah ini adalah berpunca daripada masalah- masalah awalan seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf sehingga mereka sering menterbalikkan huruf. 16 17. 17 Contoh dapatan : t k b d j y 18. 18 Perkataan Asal Perkataan Terbalik dadu babu pedas pebas Badut Babuk 19. 19 20. Membaca Kesukaran ini menghadkan kebolehan kanak-kanak untuk mendapatkan maklumat daripada rujukan-rujukan yang berkaitan. Secara langsung ianya akan membuat pelajar merasa rendah diri dan tidak berkeyakinan. Pelajar juga tidak dapat membaca dengan cepat dan lancar mengikut tahap umurnya. Mereka membaca sangat perlahan dan kurang menunjukkan daya ekspresi semasa membaca teks yang diberikan. 20 21. Menulis Kanak-kanak ini juga mengalami kesukaran untuk memindahkan maklumat ke atas kertas. Mereka juga mengalami kesukaran untuk memegang pensel dan tidak dapat menulis mengikut garisan yang disediakan. 21 Contoh dapatan : Perkataan Asal Perkataan Salah gandum gendan suka seika kuda kuwa mandi mando 22. 22 23. 23 24. Bercakap dan mendengar -Tidak mengalami sebarang masalah mendengar --Pertuturan responden agak perlahan dan bernada rendah. - 24 25. Nombor Pelajar menghadapi kesukaran dalam pembelajaran yang berkaitan dengan matematik mental. Terdapat kekeliruan terhadap tanda dan simbol serta gemar menterbalikkan nombor yang sama. 25 Contoh dapatan : 3 7 10 26. 26 27. 27 28. 28 Gunakan Pelbagai Deria (multisensori) - Sebut, dengar, lihat, rasa, sentuh - Contoh : menulis atas pasir dan mengeja melalui lagu/muzik Gunakan Strategi Ingatan/Hafalan - peta minda, lukisan, carta 29. Gunakan Pen Pelbagai Warna - Tulis perkataan/garis perkataan yang penting Memanfaatkan Penggunaan ICT - Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point dan Microsoft Office Paint wujudkan animasi yang lebih menarik 29 30. Kesimpulannya, penyakit disleksia ini banyak mempengaruhi tahap pembelajaran bagi kanak-kanak yang menghidapinya. Hal ini demikian kerana, gejala-gejala seperti sukar membaca, dan menulis akibat disleksia, menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti pelajaran yang di ajar di sekolah. Oleh itu, langkah yang demikian perlu diambil untuk meningkatkan lagi prestasi mereka. 30 31. Jais Sahak & Mat Nor Husin. 1990. Pendidikan Pemulihan Petaling Jaya. Masa Enterprise. John Everatt (sunt.). 2008. Membaca dan Diksleksia. Kuala Lumpur. Smart Print & Stationer Sdn. Bhd. Mohd. Azhar Muda. 1982. Ujian Saringan dalam Pendidikan Pemulihan. Kuala Lumpur. Projek NTR Innotech Malaysia. Syed Abu Bakar & Syed Akil.1997. Bimbingan Khas Perkhidmatan Pendidikan Pemulihan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. 31