31
JBEA 3315 PErkEmBAngAn dAn PEmBElAJArAn BAhAsA kAnAk-kAnAk JBEA 3315 PErkEmBAngAn dAn PEmBElAJArAn BAhAsA kAnAk-kAnAk 1

disleksia kanak2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: disleksia kanak2

JBEA 3315

PErkEmBAngAn dAn PEmBElAJArAn BAhAsA

kAnAk-kAnAk

JBEA 3315

PErkEmBAngAn dAn PEmBElAJArAn BAhAsA

kAnAk-kAnAk

1

Page 2: disleksia kanak2

1. nur hAZIrAh BT ZAhArI JEB1100132. FATIn IZZATI BT ABdul ghAnI JEB1100033. WAn nurhIdAyAh BT WAn kAdIr JEB1100244. mArhAInI shuhAIdA BT mohd AnuAr JEB1100065. nur khAIrAnI BT surIAnTo JEB1100146. sITI nur AmIrA BT mohd. ruZkI JEc1100277. nurul AkmA BT mAmAT JEc1100248. nAdIA EZZArEdA nAshEEqA BT JEc110011

noor AZmI

2

Page 3: disleksia kanak2

3

Page 4: disleksia kanak2

4

Page 5: disleksia kanak2

5

Page 6: disleksia kanak2

Statistik Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2001,

menerusi Unit Bahagian Sekolahnya, menunjukkan seramai

115,377 orang murid sekolah rendah di seluruh Malaysia

menghadapi masalah pembelajaran dan tidak dapat

menguasai kemahiran asas 3M.

Kajian oleh penyelidik daripada Universiti Putra Malaysia

pada tahun 1993 pula mendapati 12.6 peratus daripada 20000

orang murid tahun 1-3 di sekolah biasa menghadapi masalah

pembelajaran (Amin Salleh, Mahiran Abu Amin & Faridah Abu

Hassan, 2002).

6

Page 7: disleksia kanak2

Diperingkat pra sekolah mereka mungkin :

Lambat bertutur.

Mengalami kesukaran sebutan atau rima.

Sukar menulis nama sendiri.

Sukar mengenal bentuk atau warna

Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya.

7

Page 8: disleksia kanak2

8

Page 9: disleksia kanak2

9

Page 10: disleksia kanak2

-Kajian telah dilakukan di Sekolah Kebangsaan Kamil (1), Pasir Puteh Kelantan

10

Page 11: disleksia kanak2

Kajian ini hanya memfokuskan kepada masalah kecelaruan pembelajaran kanak-kanak Disleksia.

Kajian telah dilakukan terhadap seorang pelajar perempuan Disleksia tahun lima.

11

Page 12: disleksia kanak2

Nama : Siti Nor Razan Najah Bt Mohd. Zaman

Jantina : Perempuan

Bangsa : Melayu

Tarikh Lahir : 23 September 2002

Umur : 10 tahun

No. Sijil Kelahiran : 020923031170

Taraf Pendidikan : Sekolah Rendah

Alamat : Kampung Gelam, 16800 Pasir Puteh

Kelantan

12

Page 13: disleksia kanak2

Nama : Rosliza Bt Muhammad

Hubungan : Ibu

No. Kad Pengenalan : 670122-03-5838

Warganegara : Malaysia

No. Telefon : 019-9981503

Pekerjaan : Guru

Pendapatan Bulanan : RM 3500.00

Alamat Rumah : Kampung Gelam, 16800 Pasir Puteh Kelantan

13

Page 14: disleksia kanak2

14

Page 15: disleksia kanak2

15

Page 16: disleksia kanak2

Mengeja

Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikan pengetahuan yang diperolehi adalah terhad.

Untuk tempoh jangka masa yang panjang kelemahan dalam

proses mengeja akan memberi kesan terhadap kelemahan membaca.

Timbulnya masalah ini adalah berpunca daripada masalah-

masalah awalan seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf sehingga mereka sering menterbalikkan huruf.

16

Page 17: disleksia kanak2

17

Contoh dapatan :

t k

b d j y

Page 18: disleksia kanak2

18

Perkataan Asal Perkataan Terbalik

dadu babupedas pebasBadut Babuk

Page 19: disleksia kanak2

19

Page 20: disleksia kanak2

Membaca

Kesukaran ini menghadkan kebolehan kanak-kanak untuk mendapatkan maklumat daripada rujukan-rujukan yang berkaitan.

Secara langsung ianya akan membuat pelajar merasa rendah diri

dan tidak berkeyakinan.

Pelajar juga tidak dapat membaca dengan cepat dan lancar mengikut tahap umurnya.

Mereka membaca sangat perlahan dan kurang menunjukkan daya ekspresi semasa membaca teks yang diberikan.

20

Page 21: disleksia kanak2

Menulis

Kanak-kanak ini juga mengalami kesukaran untuk memindahkan maklumat ke atas kertas. Mereka juga mengalami kesukaran untuk memegang pensel dan tidak dapat menulis mengikut garisan yang disediakan.

21

Contoh dapatan :

Perkataan Asal Perkataan Salahgandum gendan

suka seikakuda kuwa

mandi mando

Page 22: disleksia kanak2

22

Page 23: disleksia kanak2

23

Page 24: disleksia kanak2

Bercakap dan mendengar

-Tidak mengalami sebarang masalah mendengar

--Pertuturan responden agak perlahan dan bernada rendah.

-

24

Page 25: disleksia kanak2

Nombor

Pelajar menghadapi kesukaran dalam pembelajaran yang berkaitan dengan matematik mental. Terdapat kekeliruan terhadap tanda dan simbol serta gemar menterbalikkan nombor yang sama.

25

Contoh dapatan :

37 10

Page 26: disleksia kanak2

26

Page 27: disleksia kanak2

27

Page 28: disleksia kanak2

28

Gunakan Pelbagai Deria (mult isensori)- Sebut, dengar, lihat, rasa, sentuh- Contoh : menulis atas pasir dan mengeja

melalui lagu/muzik

Gunakan Strategi Ingatan/Hafalan- peta minda, lukisan, carta

Page 29: disleksia kanak2

Gunakan Pen Pelbagai Warna- Tulis perkataan/garis perkataan yang penting

Memanfaatkan Penggunaan ICT- Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point dan

Microsoft Office Paint wujudkan animasi yang lebih menarik

29

Page 30: disleksia kanak2

Kesimpulannya, penyakit disleksia ini banyak mempengaruhi tahap pembelajaran bagi kanak-kanak yang menghidapinya.

Hal ini demikian kerana, gejala-gejala seperti sukar membaca, dan menulis akibat disleksia, menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti pelajaran yang di ajar di sekolah.

Oleh itu, langkah yang demikian perlu diambil untuk meningkatkan lagi prestasi mereka.

30

Page 31: disleksia kanak2

Jais Sahak & Mat Nor Husin. 1990. Pendidikan Pemulihan Petaling Jaya. Masa Enterprise.

John Everatt (sunt.). 2008. Membaca dan Diksleksia. Kuala Lumpur. Smart Print & Stationer Sdn. Bhd.

Mohd. Azhar Muda. 1982. Ujian Saringan dalam Pendidikan Pemulihan. Kuala Lumpur. Projek NTR Innotech Malaysia.

Syed Abu Bakar & Syed Akil.1997. Bimbingan Khas Perkhidmatan Pendidikan Pemulihan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

31