Click here to load reader

VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJA RADA ŠKOLA

 • View
  94

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJA RADA ŠKOLA. Suzana Hitrec, prof. 18. 11. 2008., Zagreb Stručni skup ravnatelja osnovnih škola u 4. godini prvog mandata. Osiguranje KVALITETE. Vanjsko vrednovanje. moć. dijalog. - PowerPoint PPT Presentation

Text of VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJA RADA ŠKOLA

 • VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJA RADA KOLA Suzana Hitrec, prof.

  18. 11. 2008., Zagreb Struni skup ravnatelja osnovnih kola u 4. godini prvog mandata

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE KOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 • Osiguranje KVALITETE Vanjsko vrednovanjeSamovrednovanjeUnutranje vrednovanjekontrolarazvojmoodgovornostdijalogpovjerenje

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE KOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 • VREDNOVANJE RADAKOLEUITELJA, RAVNATELJAUENIKA

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE KOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 • INDIKATORI KVALITETE prema podrujimaKURIKULUMPOSTIGNUAUENJE I POUAVANJEPODRKA UENICIMAKOLSKA ETIKARESURSIMENADMENT, RUKOVOENJE, OSIGURAVANJE KVALITETE

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE KOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 • EUROPSKI INDIKATORI KVALITETEINDIKATORI vezani uz nastavna podrujaMATEMATIKAITANJEPRIRODNE ZNANOSTIICTSTRANI JEZICIUENJE UENJAGRAANSKI ODGOJ I INICIJATIVA

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE KOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 • KILPATRICKOV MODEL VREDNOVANJA PROJEKTA REAKCIJA trenutne reakcije sudionika u projektuUENJE promjene u razumijevanju, senzibiliziranjePONAANJE promjene u ponaanjuREZULTATI dugoroni utjecaj projekta u mjerljivim dokazima

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE KOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 • VREDNOVANJE RADA UITELJASAMOPROCJENAPROCJENA UENIKAPROCJENA KOLEGA SUSTRUNJAKA (kritikih prijatelja)PROCJENA KOLEGA MENTORA/SAVJETNIKAPROCJENA (VANJSKIH) SAVJETNIKAPROCJENA RAVNATELJA

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE KOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 • PITANJA ZA UITELJEKoja mi podruja/uloge u pouavanju pruaju najvie zadovoljstva?Koja podruja pouavanja procjenjujem vanima, ali nisam zadovoljan s trenutnim stanjem i zato?Postoje li podruja pouavanja u koja nisam sada ukljuen, a htio bih to i zato?Postoje li podruja u kojima bih htio savjet?Postoji li neko podruje moga rada koje bih htio razvijati? Koliko je to povezano s planom i programom rada kole?Kakva mi je podrka potrebna da bih to ostvario?Kako da znam idem li u eljenom smjeru?Je li mogue ostvariti postavljene ciljeve? Imam li dovoljno vremena?

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE KOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 • PROMATRANJE NASTAVENAINI POUAVANJAUENJEPOSTIGNUASTAVOVI I PONAANJE

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE KOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 • TO SE PROMATRA NA SATU?KAKO SE UENICI PRIPREMAJU ZA RADZAGRIJAVANJE, LEDOLOMCIUPOZNAVANJE S NAINOM RADA, SVRHOM I TEMOMOEKIVANJA SOCIJALNI OBLICI (INDIVIDUALNO, GRUPA, PAR)AKTIVNOST UENIKARAZLIITI IZVORI PREMA STILOVIMA UENJAREFLEKSIJA NA LEKCIJU, JESU LI POSTIGNUTI CILJEVINAJAVA SLJEDEEG SATA

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE KOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 • VREDNOVANJE RADA UENIKAUENIK TREBA ZNATI:Je li postigao odgovarajui napredak?Treba li jo neto uiniti i to treba uiniti da bi poboljao svoj rad?Vodi li se rauna o njegovim individualnim potrebama?Je li rad uenika i s uenikom planiran upravo prema njemu (nije preteak i nije prelagan), bez obzira na nacionalni kurikulum i dravne testove?Postoji li odgovarajua ravnotea izmeu nastavnih predmeta (podruja)?

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE KOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 • PITANJA ZA UENIKEto znam?to elim znati?Kako u nauiti?to sam nauio?

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE KOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 • SAMOVREDNOVANJEUNUTRANJI POGLED NA RAZVOJNE PROCESE U KOLIPOTICAJ ZA PROCES PREOBRAZBE KOJI OMOGUUJE SVJESNIJE PROMILJANJE O PROBLEMIMA I AKCIJAMA KOLSKE ZAJEDNICEOSTVARUJE SE KROZ PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE KOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 • OPIS SITUACIJEkole same provode razne modele Sustavna provedba u S (od k. god. 2006./07.), pilot u O (k. god. 2007./08.)

  KORIST OTPOR zadovoljstvo strah izazov ogranieni uvjeti samopotvrda upotreba rezultata

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE KOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 • LJUDI NEMAJU NITA PROTIV PROMJENA, ALI IMAJU PROTIV TOGA DA SE NJIH MIJENJA. Paul Evans

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE KOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 • POLAZITAbottomup pristup, promjene koje dolaze IZNUTRASLOBODA - dobrovoljnost, fleksibilnost, otvorenost SPECIFINOSTI uvjeti, prethodno iskustvo, potrebe, interesiCJELOVITOST rada koleJednostavnost, naglasak na PRAKTINU PROVEDBUUnapreivanje kole kroz artikulirani SAMORAZVOJ, usporeivanje sa sobom

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE KOLA, Suzana Hitrec, 2008.

 • SUSTAV PROCJENE ZA 21. STOLJEE (Jeannett Vos)

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE KOLA, Suzana Hitrec, 2008.

  Chart1

  50

  30

  20

  Sheet2

  ZNANJE

  matina strukabiologija

  matina strukabiologija i kemija

  upravljaka znanjadonoenje odluka

  matina strukaekonomija

  matina struka,pedagogijaekonomija i pedagogija

  matina strukaelektrotehnika

  matina strukaeng.jezik

  matina strukahrvatski

  matina strukainform.

  matina struka, pedagogija, pravoinformatika, pedag., pravo

  opa znanjainformiranost

  upravljaka znanjakomunikacija

  upravljaka znanjamarketing, financije

  matina strukamatematika

  upravljaka znanja, psihologija, pedagogijamenadment, psihol., pedagog.

  matina struka, pedagogija, psihologijametodika, ped. psih.tehnika zn.

  upravljaka znanjameuljudski odnosi

  pedagogijanastava

  pedagogijaobrazovanje sportaa

  opa znanjaopa naobrazba

  pedagogijaorganizacija nastave

  psihologijaosnove psihologije

  pedagogijapedagogija

  pedagogija, psihologijapedagogija i psihologija

  matina struka, pedagogijapedagogija, zdrav. Njega

  pedagogija, pravopedagoko i pravno

  pedagogijapedagoko voditeljstvo

  upravljaka znanjapoznavanje organizacije

  opa znanjapoznavanje osobina suvrem. drutva

  pravopoznavanje pravne regulative

  pedagogijapoznavanje programa i potreba

  opa znanjapoznavanje sustava

  matina strukaprirodne znanosti

  matina strukaprirodne znanosti i informatika

  matina strukapromet

  psihologijapsihologija

  matina strukasociologija

  matina strukasport

  matina strukastrojarstvp

  matina strukastruka

  matina struka, pedagogijastruka i pedagogija

  matina strukastrunost u temeljnom podru.

  opa znanjasvestrani interesi, opa kultura

  matina strukatehnika znanja

  matina struka, pedagogijatehnologija i pedag.

  psihologijateorija izbora

  upravljaka znanja, psihologijavjetine upravljanja i psihologija

  upravljaka znanjavoenje razgovora

  x

  opa znanjairoko obraz.

  upravljaka znanjakolski menadment

  SPOSOBNO

  organizacijskeanaliza i vizija

  organizacijskedistinkcija

  komunikacijskeelokventnost

  predanostenerginost

  komunikacijskekomunikacija

  komunikacijskekomunikacija s djelatnicima

  komunikacijskekomunikacija s uenicima

  komunikacijskekomunikativnost

  komunikacijskekomunikativnost, poduzetnitvo

  komunikacijske,tolerancijakomunikativnost, tolerancija

  organizacijskekreativnost u organizaciji

  predanostmotivacija

  opeobrazovanost

  komunikacijskeodnos prema ljudima

  organizacijskeorganizacija

  organizacijskeorganizacija timskog rada

  organizacijskeorganizacije

  organizacijskeorganizacijske sposobnosti

  organizacijskeorganiziranost

  predanostotvorenost za promjene

  opepamet,znanje,rad

  organizacijskepredvianje, jasni ciljevi

  tolerancijaprilagodljivost

  tolerancijaprilagoavanje i snalaenje u promjenama

  komunikacijskepsiholoko pozicioniranje sugovornika

  operad

  organizacijskerazluivanje bitnog od nebitnog

  komunikacijskerazumijevanje sposobnosti, potreba suradnika i u.

  komunikacijskerjeavanje konflikata

  komunikacijskerjeavanje problema

  komunikacijskerjeitost, kreativnost

  komunikacijskerukovoenje ljudima i resursima

  predanostsamokontrola

  tolerancijasmirivanje

  komunikacijskesmisao za upravljanje ljud. Resursima

  komunikacijskesposobnost sluanja

  komunikacijskesposobnost uvjeravanja

  tolerancijaspremnost za uenje i promjene

  tolerancijastrpljivost

  opestrukturirano miljenje

  komunikacijskesuradnja

  tolerancijatolerancija

  komunikacijskeumijee motiviranja

  komunikacijskeuoavanje i rjeavanje problema

  komunikacijskeuoavanje, anticipacija

  predanostupornost

  predanostupornost i dosljednost

  predanostveliki radni elan, tolerantnost

  VJESTINA

  rjeavanje problemabrzina i preciznost u donoenju odluka

  rjeavanje problemabrzina rjeavanja

  komunikacijakomuniciranje

  komunikacijakomunikacija

  komunikacijakomunikativnost

  motiviranjemotiviranje suradnika

  rjeavanje problemanekonfliktnost

  komunikacijaneposrednost

  komunikacijanjegovanje dobrih odnosa

  organiziranostorganizac. posla

  organiziranostorganizacija poslova

  organiziranostorganiziranje i uvoenje inovacija

  organiziranostorganiziranost

  komunikacijapovezivanje osoba

  opepraksa

  opepredavanje

  rjeavanje problemaprocjena situacije

  rjeavanje problemapsihologija

  operad

  operad s drugima

  komunikacijskerazgovor

  prilagodbarazumijevanje

  rjeavanje problemarjeavanje konflikta

  rjeavanje problemarjeavanje problema

  operukovoenje

  komunikacijskesluanje sugovornika

  prilagodbasnalaljivost

  motiviranjasposobnost motiviranja prof.

  prilagodbasposobnost prilagodbe promjenama

  rjeavanje problemasuradnik

Search related