Click here to load reader

MERENJE I VREDNOVANJE

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MERENJE I VREDNOVANJE

PREDAVANJEGRAEVINSKI FAKULTET
Predmer i predraun radova
Predmer i predraun radova
ih je preuzeti.
ploicama).
Rekapitulacija predmera i predrauna R E K A P I T U L A C I J A
Graevinskih i graevinsko-zanatskih radova
01-00 ZEMLJANI RADOVI 1,889,170.00
03-00 ARMIRAKI RADOVI 41,987,605.40
04-00 ZIDARSKI RADOVI 15,628,496.00
05-00 IZOLATERSKI RADOVI 2,722,239.00
06-00 SUVOMONTANI RADOVI 702,720.00
09-00 STOLARSKI RADOVI 3,217,936.05
10-00 BRAVARSKI RADOVI 3,282,654.00
11-00 LIMARSKI RADOVI 808,494.00
12-00 KERAMIARSKI RADOVI 2,698,640.00
14-00 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 7,219,960.00
16-00 PARKETARSKI RADOVI 5,764,500.00
18-00 FASADERSKI RADOVI 3,967,196.00
19-00 RAZNI RADOVI 774,212.00
RADOVI 112,452,412.45
ponudi, izbor tima za izradu ponude
• Pri proceni se koriste podaci o ranije izvedenim slinim objektima, kao
i raspoloivi osnovni ulazni podaci za novi objekat (veliina i lokacija
objekta, zahtevi investitora, kvalitet i nivo opremanja, rok izgradnje,
ogranienja tokom izgradnje, tip predloenog ugovora, nain
formiranja cene i postupak finansiranja radova)
• Za izradu konceptualne procene troškova primenjuju se
najjednostavniji modeli procene, kao što su modeli bazirani na površini
i/ili zapremini budueg objekta, ili specijalizovani modeli za brzu
procenu, razvijeni unutar firme
kljunih pokazatelja ili samo jednom cifrom, bez detaljnijeg ulaenja u
strukturu troškova
• Odreuje se na osnovu podataka o troškovima na ranije izvedenim
objektima istog tipa
• Za novi objekat potrebni su podaci o:
1. obimu radova (ukupna P ili kapacitet)
2. korekcioni faktori
Konceptualna procena bez korekcionih faktora
Ranije izveden slian objekat
Jedinina cena 30,557.72din/m2
Konceptualna procena sa korekcionim
Korekcioni faktori:
• Stari objekat na osnovu kog se vrši procena izveden je 2014. godine.
Jedinine cene radova u proteklom periodu su proseno uveane za
(2+P/5) %.
• Arhitekta koji je projektovao novi objekat odluio je da, na zahtev
investitora, promeni obradu podova parketom veeg kvaliteta. Novi
pod je skuplji za 1450 din/m2. Planirano je da površina podova koja
se oblae parketom iznosi 2/3 od površine celokupnog objekta.
Konceptualna procena sa korekcionim
Uveanje jedinine cene 3.00%
Cena novog objekta 207,731,385.82din
Uveanje cene zbog promene parketa 1,450.00din/m2
Ukupno uveanje zbog promene parketa 6,380,000.00din
Ukupna cena novog objekta 214,111,385.82din
207,731,385.82+6,380,000.00
Model troškovne znaajnosti
Model troškovne znaajnosti
• Troškovno znaajne pozicije rada jesu one pozicije ija je ukupna cena vea od
srednje vrednosti pozicija rada
Jedna od troškovno
Broj troškovno znaajnih pozicija rada 9
Procenat troškovno znaajnih pozicija rada 20.45%
Ukupna cena troškovno znaajnih pozicija rada 80,750,665.4
Procenat ukupne cene troškovno znaajnih pozicija rada 71.81%
Pareto koeficijent Fp 1.39
• Elementi mogu biti fizike celine ili vrste radova
• Radi se na osnovu podataka o ranije izvedenim objektima
• Greška +/- 20%
2. što bolji opis kvaliteta radova,
3. specifikacija i opisi planirane opreme
4. istraivanje trišta (lokacija objekta itd.)
Elementarni model Porast cena odreenih vrsta radova
Limarski radovi 25.00%
Bravarski radovi 33.00%
Zidarski radovi 29.00%
Armiraki radovi 11,409.68din
Izolaterski radovi 739.74din
Suvomontani radovi 190.96din
Stolarski radovi 874.44din
Keramiarski radovi 733.33din
Molersko-farbarski radovi 1,961.95din
Parketarski radovi 1,566.44din
Fasaderski radovi 1,078.04din
Razni radovi 210.38din
Ukupno jedinina