of 17 /17
VEŽBA 6: Modeli za procenu troškova GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU MERENJE I VREDNOVANJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU Asistent: Nevena Simić, master inž. građ.

MERENJE I VREDNOVANJE

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MERENJE I VREDNOVANJE

VEŽBA 6: Modeli za procenu troškova

GRAĐEVINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U BEOGRADU

MERENJE I VREDNOVANJE

RADOVA U GRAĐEVINARSTVU

Asistent:

Nevena Simić, master inž. građ.

Page 2: MERENJE I VREDNOVANJE

Predmer i predračun radova

Page 3: MERENJE I VREDNOVANJE

Predmer i predračun radova

Nedostajuće

jedinične cene

radova sračunate

su okviru Vežbi 1,

2 i 3 i potrebno

ih je preuzeti.

Jediničnu cenu

betoniranja AB zidova

debljine d=25 cm

usvojiti da iznosi

(22000-I*P*8) din/m3.

Page 4: MERENJE I VREDNOVANJE

Predmer i predračun radova

Opis pozicije rada za

keramičarske radove

uneti na osnovu

podataka datih u okviru

Vežbe 2 (oblaganje

zidova keramičkim

pločicama).

Page 5: MERENJE I VREDNOVANJE

Rekapitulacija predmera i predračunaR E K A P I T U L A C I J A

Građevinskih i građevinsko-zanatskih radova

01-00 ZEMLJANI RADOVI 1,889,170.00

02-00 BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 21,788,590.00

03-00 ARMIRAČKI RADOVI 41,987,605.40

04-00 ZIDARSKI RADOVI 15,628,496.00

05-00 IZOLATERSKI RADOVI 2,722,239.00

06-00 SUVOMONTAŽNI RADOVI 702,720.00

09-00 STOLARSKI RADOVI 3,217,936.05

10-00 BRAVARSKI RADOVI 3,282,654.00

11-00 LIMARSKI RADOVI 808,494.00

12-00 KERAMIČARSKI RADOVI 2,698,640.00

14-00 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 7,219,960.00

16-00 PARKETARSKI RADOVI 5,764,500.00

18-00 FASADERSKI RADOVI 3,967,196.00

19-00 RAZNI RADOVI 774,212.00

UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI

RADOVI 112,452,412.45

Ukupna cena svih

pozicija rada

zemljanih radova

Page 6: MERENJE I VREDNOVANJE

Konceptualna procena troškova

Page 7: MERENJE I VREDNOVANJE

Konceptualna procena

• Konceptualna procena – okvirna procena, odluka o daljem radu na

ponudi, izbor tima za izradu ponude

• Pri proceni se koriste podaci o ranije izvedenim sličnim objektima, kao

i raspoloživi osnovni ulazni podaci za novi objekat (veličina i lokacija

objekta, zahtevi investitora, kvalitet i nivo opremanja, rok izgradnje,

ograničenja tokom izgradnje, tip predloženog ugovora, način

formiranja cene i postupak finansiranja radova)

• Za izradu konceptualne procene troškova primenjuju se

najjednostavniji modeli procene, kao što su modeli bazirani na površini

i/ili zapremini budućeg objekta, ili specijalizovani modeli za brzu

procenu, razvijeni unutar firme

• Konceptualna procena troškova se obično iskazuje zbirno, uz par

ključnih pokazatelja ili samo jednom cifrom, bez detaljnijeg ulaženja u

strukturu troškova

Page 8: MERENJE I VREDNOVANJE

Gruba procena troškova

• Red veličine troškova za realizaciju projekta

• Određuje se na osnovu podataka o troškovima na ranije izvedenim

objektima istog tipa

• Troškovi se izražavaju po jedinici površine ili kapaciteta objekta

• Za novi objekat potrebni su podaci o:

1. obimu radova (ukupna P ili kapacitet)

2. korekcioni faktori

• Greška +/- 20 do 30% za površinske modele

Page 9: MERENJE I VREDNOVANJE

Konceptualna procena bez korekcionih faktora

Ranije izveden sličan objekat

Površina objekta 3,680.00m2

Ukupna cena starog objekta 112,452,412.45din

Jedinična cena 30,557.72din/m2

Novi objekat

Površina objekta 6,600.00m2

Jedinična cena 30,557.72din/m2

Cena novog objekta 201,680,957.11din

Cena dobijena iz

rekapitulacije

predmera i

predračuna

Ukupna cena starog

objekta/Površina

starog objekta

Površina novog objekta*Jedinična cena

Page 10: MERENJE I VREDNOVANJE

Konceptualna procena sa korekcionim

faktorima

Korekcioni faktori:

• Stari objekat na osnovu kog se vrši procena izveden je 2014. godine.

Jedinične cene radova u proteklom periodu su prosečno uvećane za

(2+P/5) %.

• Arhitekta koji je projektovao novi objekat odlučio je da, na zahtev

investitora, promeni obradu podova parketom većeg kvaliteta. Novi

pod je skuplji za 1450 din/m2. Planirano je da površina podova koja

se oblaže parketom iznosi 2/3 od površine celokupnog objekta.

Page 11: MERENJE I VREDNOVANJE

Konceptualna procena sa korekcionim

faktorima

Ranije izveden sličan objekat

Površina 3,680.00m2

Cena starog objekta 112,452,412.45din

Jedinična cena 30,557.72din/m2

Novi objekat

Površina 6,600.00m2

Jedinična cena starog objekta 30,557.72din

Uvećanje jedinične cene 3.00%

Jedinična cena sa uvećanjem 31,474.45din/m2

Cena novog objekta 207,731,385.82din

Površina podova pod parketom 4,400.00m2

Uvećanje cene zbog promene parketa 1,450.00din/m2

Ukupno uvećanje zbog promene parketa 6,380,000.00din

Ukupna cena novog objekta 214,111,385.82din

207,731,385.82+6,380,000.00

Page 12: MERENJE I VREDNOVANJE

Model troškovne značajnosti

Page 13: MERENJE I VREDNOVANJE

Model troškovne značajnosti

• Troškovno značajne pozicije rada jesu one pozicije čija je ukupna cena veća od

srednje vrednosti pozicija rada

Ukupan broj pozicija rada: 44

Srednja vrednost pozicija rada: 2,555,736.65

Jedna od troškovno

značajnih pozicija

rada

Page 14: MERENJE I VREDNOVANJE

Model troškovne značajnosti

Parametri Vrednost

Srednja vrednost pozicija rada 2,555,736.65

Broj troškovno značajnih pozicija rada 9

Procenat troškovno značajnih pozicija rada 20.45%

Ukupna cena troškovno značajnih pozicija rada 80,750,665.4

Procenat ukupne cene troškovno značajnih pozicija rada 71.81%

Pareto koeficijent Fp1.39

Fp=1/0.7181

Page 15: MERENJE I VREDNOVANJE

Elementarni model procene

Page 16: MERENJE I VREDNOVANJE

Elementarni model

• Procena troškova po elementima objekta

• Elementi mogu biti fizičke celine ili vrste radova

• Radi se na osnovu podataka o ranije izvedenim objektima

• Greška +/- 20%

• Za novi objekat minimalno potrebni podaci su:

1. skica novog objekta ili idejno rešenje,

2. što bolji opis kvaliteta radova,

3. specifikacija i opisi planirane opreme

4. istraživanje tržišta (lokacija objekta itd.)

Page 17: MERENJE I VREDNOVANJE

Elementarni modelPorast cena određenih vrsta radova

Limarski radovi 25.00%

Bravarski radovi 33.00%

Zidarski radovi 29.00%

Jedinične cene vrsta radova

Zemljani radovi513.36din

Betonski i AB radovi5,920.81din

Armirački radovi11,409.68din

Zidarski radovi sa uvećanjem5,478.47din

Izolaterski radovi739.74din

Suvomontažni radovi190.96din

Stolarski radovi874.44din

Bravarski radovi sa uvećanjem1,186.39din

Limarski radovi sa uvećanjem274.62din

Keramičarski radovi733.33din

Molersko-farbarski radovi1,961.95din

Parketarski radovi1,566.44din

Fasaderski radovi1,078.04din

Razni radovi210.38din

UKUPNO JEDINIČNA CENA32,138.61din/m2

UKUPNA CENA NOVOG OBJEKTA 212,114,809.52din

Ukupno jedinična

cena*Površina novog

objekta