Click here to load reader

VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJA RADA RAVNATELJA

 • View
  128

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJA RADA RAVNATELJA. Suzana Hitrec, prof. 18.11.2010., Zagreb Stručni skup ravnatelja osnovnih škola u prvom mandatu. Vanjsko vrednovanje. moć. dijalog. kontrola. Samovrednovanje. - PowerPoint PPT Presentation

Text of VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJA RADA RAVNATELJA

 • VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJA RADA RAVNATELJA Suzana Hitrec, prof.

  18.11.2010., Zagreb Struni skup ravnatelja osnovnih kola u prvom mandatu

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.

 • VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010. Vanjsko vrednovanjeSamovrednovanjeUnutranje vrednovanjekontrolarazvojmoodgovornostdijalogpovjerenje

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.

 • VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.VREDNOVANJE RADAKOLENASTAVNIKA, RAVNATELJAUENIKA

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.

 • VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.INDIKATORI KVALITETE prema podrujimaKURIKULUMPOSTIGNUAUENJE I POUAVANJEPODRKA UENICIMAKOLSKA ETIKARESURSIMENADMENT, RUKOVOENJE, OSIGURAVANJE KVALITETE

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.

 • VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.KILPATRICKOV MODEL VREDNOVANJA PROJEKTA REAKCIJA trenutne reakcije sudionika u projektuUENJE promjene u razumijevanju, senzibiliziranjePONAANJE promjene u ponaanjuREZULTATI dugoroni utjecaj projekta u mjerljivim dokazima

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.

 • VANJSKO VREDNOVANJEPOSTIGNUA UENIKA Primjer nacionalni ispiti, dravna matura Nain testovi sa zadacima objektivnog tipa

  KOLA?RAVNATELJA?VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.

 • VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.SAMOVREDNOVANJEUNUTRANJI POGLED NA RAZVOJNE PROCESE U KOLIPOTICAJ ZA PROCES PREOBRAZBE KOJI OMOGUUJE SVJESNIJE PROMILJANJE O PROBLEMIMA I AKCIJAMA KOLSKE ZAJEDNICEOSTVARUJE SE KROZ PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.

 • VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.OPIS SITUACIJEkole same provode razne modele Sustavna provedba u S ( od k.god. 2006./07.), pilot u O (od k. god. 2007./08.)

  KORIST OTPOR zadovoljstvo strah izazov ogranieni uvjeti samopotvrda upotreba rezultata

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.

 • VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010. LJUDI NEMAJU NITA PROTIV PROMJENA, ALI IMAJU PROTIV TOGA DA SE NJIH MIJENJA. Paul Evans

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.

 • VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.POLAZITAbottom up pristup, promjene koje dolaze IZNUTRASLOBODA - dobrovoljnost, fleksibilnost, otvorenost SPECIFINOSTI uvjeti, prethodno iskustvo, potrebe, interesiCJELOVITOST rada koleJednostavnost, naglasak na PRAKTINU PROVEDBUUnapreivanje kole kroz artikulirani SAMORAZVOJ, usporeivanje sa sobom

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.

 • VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.SUSTAV PROCJENE ZA 21. STOLJEE (Jeannett Vos)

  VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RAVNATELJA, S. Hitrec,2010.

  Chart1

  50

  30

  20

  Sheet2

  ZNANJE

  matina strukabiologija

  matina strukabiologija i kemija

  upravljaka znanjadonoenje odluka

  matina strukaekonomija

  matina struka,pedagogijaekonomija i pedagogija

  matina strukaelektrotehnika

  matina strukaeng.jezik

  matina strukahrvatski

  matina strukainform.

  matina struka, pedagogija, pravoinformatika, pedag., pravo

  opa znanjainformiranost

  upravljaka znanjakomunikacija

  upravljaka znanjamarketing, financije

  matina strukamatematika

  upravljaka znanja, psihologija, pedagogijamenadment, psihol., pedagog.

  matina struka, pedagogija, psihologijametodika, ped. psih.tehnika zn.

  upravljaka znanjameuljudski odnosi

  pedagogijanastava

  pedagogijaobrazovanje sportaa

  opa znanjaopa naobrazba

  pedagogijaorganizacija nastave

  psihologijaosnove psihologije

  pedagogijapedagogija

  pedagogija, psihologijapedagogija i psihologija

  matina struka, pedagogijapedagogija, zdrav. Njega

  pedagogija, pravopedagoko i pravno

  pedagogijapedagoko voditeljstvo

  upravljaka znanjapoznavanje organizacije

  opa znanjapoznavanje osobina suvrem. drutva

  pravopoznavanje pravne regulative

  pedagogijapoznavanje programa i potreba

  opa znanjapoznavanje sustava

  matina strukaprirodne znanosti

  matina strukaprirodne znanosti i informatika

  matina strukapromet

  psihologijapsihologija

  matina strukasociologija

  matina strukasport

  matina strukastrojarstvp

  matina strukastruka

  matina struka, pedagogijastruka i pedagogija

  matina strukastrunost u temeljnom podru.

  opa znanjasvestrani interesi, opa kultura

  matina strukatehnika znanja

  matina struka, pedagogijatehnologija i pedag.

  psihologijateorija izbora

  upravljaka znanja, psihologijavjetine upravljanja i psihologija

  upravljaka znanjavoenje razgovora

  x

  opa znanjairoko obraz.

  upravljaka znanjakolski menadment

  SPOSOBNO

  organizacijskeanaliza i vizija

  organizacijskedistinkcija

  komunikacijskeelokventnost

  predanostenerginost

  komunikacijskekomunikacija

  komunikacijskekomunikacija s djelatnicima

  komunikacijskekomunikacija s uenicima

  komunikacijskekomunikativnost

  komunikacijskekomunikativnost, poduzetnitvo

  komunikacijske,tolerancijakomunikativnost, tolerancija

  organizacijskekreativnost u organizaciji

  predanostmotivacija

  opeobrazovanost

  komunikacijskeodnos prema ljudima

  organizacijskeorganizacija

  organizacijskeorganizacija timskog rada

  organizacijskeorganizacije

  organizacijskeorganizacijske sposobnosti

  organizacijskeorganiziranost

  predanostotvorenost za promjene

  opepamet,znanje,rad

  organizacijskepredvianje, jasni ciljevi

  tolerancijaprilagodljivost

  tolerancijaprilagoavanje i snalaenje u promjenama

  komunikacijskepsiholoko pozicioniranje sugovornika

  operad

  organizacijskerazluivanje bitnog od nebitnog

  komunikacijskerazumijevanje sposobnosti, potreba suradnika i u.

  komunikacijskerjeavanje konflikata

  komunikacijskerjeavanje problema

  komunikacijskerjeitost, kreativnost

  komunikacijskerukovoenje ljudima i resursima

  predanostsamokontrola

  tolerancijasmirivanje

  komunikacijskesmisao za upravljanje ljud. Resursima

  komunikacijskesposobnost sluanja

  komunikacijskesposobnost uvjeravanja

  tolerancijaspremnost za uenje i promjene

  tolerancijastrpljivost

  opestrukturirano miljenje

  komunikacijskesuradnja

  tolerancijatolerancija

  komunikacijskeumijee motiviranja

  komunikacijskeuoavanje i rjeavanje problema

  komunikacijskeuoavanje, anticipacija

  predanostupornost

  predanostupornost i dosljednost

  predanostveliki radni elan, tolerantnost

  VJESTINA

  rjeavanje problemabrzina i preciznost u donoenju odluka

  rjeavanje problemabrzina rjeavanja

  komunikacijakomuniciranje

  komunikacijakomunikacija

  komunikacijakomunikativnost

  motiviranjemotiviranje suradnika

  rjeavanje problemanekonfliktnost

  komunikacijaneposrednost

  komunikacijanjegovanje dobrih odnosa

  organiziranostorganizac. posla

  organiziranostorganizacija poslova

  organiziranostorganiziranje i uvoenje inovacija

  organiziranostorganiziranost

  komunikacijapovezivanje osoba

  opepraksa

  opepredavanje

  rjeavanje problemaprocjena situacije

  rjeavanje problemapsihologija

  operad

  operad s drugima

  komunikacijskerazgovor

  prilagodbarazumijevanje

  rjeavanje problemarjeavanje konflikta

  rjeavanje problemarjeavanje problema

  operukovoenje

  komunikacijskesluanje sugovornika

  prilagodbasnalaljivost

  motiviranjasposobnost motiviranja prof.

  prilagodbasposobnost prilagodbe promjenama

  rjeavanje problemasuradniko rjeavanje problema

  komunikacijskesuradnja sa svima

  organiziranjetimski rad

  komunikacijskeumijee govorenja

  rjeavanje problemauoavanje i razrjeavanje problema

  opeupravljanje

  Total

  STAV

  dosljednovr ide na vodu dok se ne razbije

  usmjerenost pozitivnombiti etian i altruist

  u zajednikom ciljudobrobit kole - dobrobit svakog pojedinca

  tolerancijadogovorom sve se moe rjeiti

  dosljednodosljednost

  otvorenostiskrenost

  dosljednokonstruktivan odnos

  dosljednolegalizam

  motivacijamotiviranost

  motivacijanitko ne radi nita ni zbog ega

  tolerancijaodgoj i demokracija u kolama

  dosljednoodgovornost i dosljednost

  dosljednoodgovornost za posao

  dosljednoodlunost

  otvorenostotvorenost

  otvorenostotvorenost, iskrenost

  usmjerenost pozitivnompozitivan pristup

  dosljednopotenost i dosljednost

  usmjerenost pozitivnompotovanje svake osobe

  dosljednopravednost

  dosljednopravednost i dosljednost

  dosljednopravilnost i dosljednost

  dosljednoprincipjelnost, dosljednost

  strunostprofesionalizacija odnosa

  strunostprofesionalni odnos prema radu

  usmjerenost pozitivnompronai pozitivno u sebi i drugima

  dosljednoprva meu jednakima

  dosljednoprvi meu jednakima

  dosljednorad

  usmjerenost pozitivnomrad na opem zadovoljstvu uenika

  strunostraditi kompetent. i s ljubav

Search related