Click here to load reader

VREDNOVANJE GRADIVA

 • View
  69

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VREDNOVANJE GRADIVA. POJMOVI: REGISTRATURNO GRADIVO ARHIVSKO GRADIVO. Što je odabiranje a što izlučivanje?. ODABIRANJE GRADIVA – IZABIRANJE DIJELOVA GRADIVA KOJI ĆE SE TRAJNO ČUVATI IZLUČIVANJE GRADIVA-ODVAJANJE I UNIŠTAVANJE DIJELOVA KOJI SE ČUVAJU OGRANIČENO VRIJEME. - PowerPoint PPT Presentation

Text of VREDNOVANJE GRADIVA

 • VREDNOVANJE GRADIVAPOJMOVI:REGISTRATURNO GRADIVOARHIVSKO GRADIVO

 • to je odabiranje a to izluivanje?ODABIRANJE GRADIVA IZABIRANJE DIJELOVA GRADIVA KOJI E SE TRAJNO UVATIIZLUIVANJE GRADIVA-ODVAJANJE I UNITAVANJE DIJELOVA KOJI SE UVAJU OGRANIENO VRIJEME

 • POSTUPAK ODABIRANJA JE VAAN:ZBOG LAKE OBRADE GRADIVA U ARHIVUOLAKAVA KORITENJE I ZNANSTVENA ISTRAIVANJA RIJEAVA PROBLEM SMJETAJAOMOGUUJE BOLJE UVANJE ARHIVSKOG GRADIVASPRIJEAVA NESTRUNO UNITAVANJE GRADIVASMANJUJE TROKOVE UVANJA GRADIVA

 • CILJ POSTUPKA ODABIRANJA

  UTVRDITI KOJI DIO GRADIVA SE UVA TRAJNO, A

  KOJI IMA SAMO PRIVREMENU, VREMENSKI OGRANIENU VANOST

 • PREMA ARHIVSKOJ TEORIJI GRADIVO IMA DVIJE VRSTEVRIJEDNOSTI:

  PRIMARNU VRIJEDNOST-UPORABNU VRIJEDNOST ZA STVARATELJA GRADIVASEKUNDARNU VRIJEDNOST-KOJU GRADIVO IMA ZA ARHIV (ISTRAIVAE)

 • ZA POSTUPAK ODABIRANJA I IZLUIVANJA TREBAMO IMATI:

  IZRAENI POPIS KATEGORIJA GRADIVA S ROKOVIMA UVANJA

  PROPISANI POSTUPAK ODABIRANJA I IZLUIVANJA

 • IZRADA POPISA S ROKOVIMA UVANJA JE VREDNOVANJE GRADIVA

  U POSTUPKU VREDNOVANJA PRIMJENJUJEMO KRITERIJE VREDNOVANJA

 • OSNOVNI KRITERIJI

  VREDNOVANJE GRADIVA

  ZNAENJE STVARATELJA GRADIVA

 • KRITERIJ SADRAJA GRADIVO OD TRAJNOG ZNAENJA ZA KULTURU, POVIJEST I DRUGE ZNANOSTI JE ARHIVSKO GRADIVO-TRAJNO SE UVA(ZAKONSKA DEFINICIJA)

 • KRITERIJ ZNAENJA STVARATELJA GRADIVA

  VANIJI STVARATELJI STVARAJU VRIJEDNIJE GRADIVO

 • POMONI KRITERIJI

  KRITERIJ VREMENA NASTANKAREPREZENTATIVNOST GRADIVAPONOVLJIVOST PODATAKAIZVORNOST, VJERODOSTOJNOSTADMINISTRATIVNA OBLIKOVANOST

 • PRAVILNIK O VREDNOVANJU TE POSTUPKU ODABIRANJA I IZLUIVANJA GRADIVA NN 90/2002

  NAVODI DEVET KRITERIJA VREDNOVANJA:

 • KRITERIJI PREMA PRAVILNIKU:

  ZNAENJE STVARATELJAPRAVNI PROPISI KOJI OBVEZUJU NA UVANJE GRADIVAPOTREBE POSLOVANJAZATITA PRAVA I INTERESA OSOBA NA KOJE SE GRADIVO ODNOSIINTERES JAVNOSTI ZA UVID U PODATKEEVIDENCIJSKA VRIJEDNOST ZA OMOGUAVANJE UVIDA U DJELATNOSTI STVARATELJAINFORMACIJSKA VRIJEDNOST GRADIVAZNAENJE ZA KULTURU, POVIJEST I DRUGE ZNANOSTIVRIJEDNOST GRADIVA KAO KULTURNOG DOBRA

 • PREMA SVOM ZNAENJU STVARATELJI SU KATEGORIZIRANI:

  U PRVU,DRUGU I TREU KATEGORIJUARHIVI OVOM KATEGORIZACIJOM VREDNUJU CJELINU GRADIVA KOJA NASTAJE KOD POJEDINIH STVARATELJA

 • POPISI KATEGORIJA GRADIVA S ROKOVIMA UVANJA

  PRIMJENOM KRITERIJA VREDNOVANJA IZRAUJU SE POPISI GRADIVA S ROKOVIMA UVANJA

 • VRSTE POPISAOPI POPISI - DOKUMENTI ZAJEDNIKI SVIM STVARATELJIMA GRANSKIPOPISI - DOKUMENTI KOJI NASTAJU U ODREENOJ GRANI DJELATNOSIPOSEBNI POPISI - SVI DOKUMENTI JEDNOG, ODREENOG STVARATELJA

 • SADRAJ POPISA:RAZREDBENA OZNAKANAZIV ILI SADRAJROK UVANJAVRSTA NOSAA NA KOJEMU SE UVA ZAPISNAZNAKU POSTUPKA S GRADIVOM NAKON ISTEKA TOGA ROKA

 • POSTUPAK IZRADE POPISAUTVRDITI PODATKE O STVARATELJU GRADIVAUTVRDITI PODATKE O SAMOM GRADIVUUPOZNATI SE S OPIM PROPISIMA I INTERNIM NORMATIVNIM AKTIMAUTVRDITI SVE FUNKCIJE I KATEGORIJE GRADIVA KOJE NASTAJU KOD STVARATELJAUTVRDITI ROKOVE UVANJA ZA SVE KATEGORIJE

 • POSTUPAK ODABIRANJA I IZLUIVANJA

  POSTUPAK MORA BITI PROPISAN PRAVILNIKOM STVARATELJAPRIJEDLOG ZA IZLUIVANJE TREBA DOSTAVITI ARHIVU NA ODOBRENJE

 • PRIJEDLOG ZA IZLUIVANJE SADRI:

  NAVODE O NAINU,VREMENU,MJESTU IZLUIVANJA I UNITAVANJA IZLUENOGA GRADIVA,OBRAZLOENJE S PRAVNOM OSNOVOM POSTUPKA.

 • PRIJEDLOGU SE OBVEZNO PRILAE POPIS GRADIVA ZA IZLUIVANJE KOJI SADRI:

  PODATKE IZ POSEBNOG POPISAPODATKE O KOLIINI I PODATKE O VREMENU NASTANKA GRADIVA

 • POPIS ZA IZLUIVANJEVRSTA GRADIVAREDNI BROJ IZ POSEBNOG POPISAKLASIFIKACIJSKA OZNAKAGODINA ILI RAZDOBLJE NASTANKAKOLIINARAZLOG IZLUIVANJAKRAJNJI RASPON GODINA I UKUPNA KOLIINA GRADIVA

 • POSTUPAK IZLUIVANJAKORACIODLUKA O POETKU POSTUPKAPRETHODNO ODOBRENJE ARHIVAIZRADA POPISA I PRIJEDLOGAODOBRENJE ARHIVAODLUKA O IZLUIVANJUPREDAJA NA UNITENJEZAPISNIK O UNITENJUDOSTAVA ZAPISNIKA o unitenju ARHIVU

 • JAVNOPRAVNE OSOBE OBVEZNE SU ARHIVU PREDATI GRADIVO:

  U IZVORNIKUSREENOTEHNIKI OPREMLJENOOZNAENOPOPISANOCJELOVITO ZA ODREENO VREMENSKO RAZDOBLJE

 • ZAPISNIK O PREDAJI AHIVSKOGA GRADIVA ARHIVU SADRI:

  DATUM I MJESTO PREDAJENAZIV PREDAVATELJA GRADIVA I NAZIV ARHIVA KOJI PREUZIMA GRADIVOIMENA OSOBA KOJE SU OBAVILE PRIMOPREDAJUZAKONSKU OSNOVU PREDAJENAZIV, SJEDITE I VRIJEME DJELOVANJA STVARATELJANAZIV,ODNOSNO SADRAJ GRADIVAVRIJEME NASTANKA GRADIVAKOLIINA GRADIVA KOJE SE PREDAJENAPOMENU O SAUVANOSTI GRADIVANAPOMENU O UVJETIMA KORITENJA GRADIVA

 • UVJETI KORITENJA GRADIVAROKOVI DOSTUPNOSTIJAVNO GRADIVO JE DOSTUPNO ZA KORITENJE 30 GODINA NAKON NASTANKAGRADIVO KOJE SE ODNOSI NA OBRANU, MEUNARODNE ODNOSE, NACIONALNU SIGURNOST, GOSPODARSKE INTERESE DRAVE, DOSTUPNO JE 50 GODINA OD NASTANKAGRADIVO KOJE SE ODNOSI NA OSOBNE PODATKE, DOSTUPNO JE 70 GODINA OD NASTANKA ILI 100 GODINA OD ROENJA OSOBE NA KOJU SE ODNOSI