of 35 /35
VREDNOVANJE RADA NASTAVNIKA Grafička škola, Zagreb 2012.

Vrednovanje rada nastavnika

  • Upload
    chiara

  • View
    73

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vrednovanje rada nastavnika. Grafi čka š kola, Z agreb 2012. Anketa. Anketa se sastojala od 15 pitanja Na 14 pitanja su kao odgovor bile ponuđene ocjene od 1 do 5 Na 15. pitanje ponuđeni odgovor je bio DA/NE, te su učenici mogli unijeti komentare. Globalna statistika. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vrednovanje rada nastavnika

Page 1: Vrednovanje rada nastavnika

VREDNOVANJE RADA

NASTAVNIKA

Grafička škola, Zagreb

2012.

Page 2: Vrednovanje rada nastavnika

ANKETA

Anketa se sastojala od 15 pitanja

Na 14 pitanja su kao odgovor bile ponuđene ocjene od 1 do 5

Na 15. pitanje ponuđeni odgovor je bio DA/NE, te su učenici mogli unijeti komentare

Page 3: Vrednovanje rada nastavnika

GLOBALNA STATISTIKA

Ocjenjivano je 50 nastavnika

Ukupno je odgovarao 481 učenik

Dano je ukupno 1503 komentara

Prosječna ocjena svih nastavnika je 3,6

Page 4: Vrednovanje rada nastavnika

PREGLED PREMA PITANJIMA

Page 5: Vrednovanje rada nastavnika

1. PITANJE Redovito izvršavam obveze uz ovaj

predmet: odlazim na nastavu, pišem domaće zadaće, pripremam se za nastavu i sl.

ocjena postotak1 10,1%2 9,3%3 16,4%4 26,4%5 37,8%

Page 6: Vrednovanje rada nastavnika

1. PITANJE

Redovito izvršavam obveze uz ovaj predmet: odlazim na nastavu, pišem domaće zadaće, pripremam se za nastavu i sl.

1 2 3 4 50%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

12345

Page 7: Vrednovanje rada nastavnika

2. PITANJE Način na koji radimo u ovome

predmetu mi je zanimljiv i poticajan.

ocjena postotak1 17,5%2 12,5%3 18,9%4 20,0%5 31,1%

Page 8: Vrednovanje rada nastavnika

2. PITANJE

Način na koji radimo u ovome predmetu mi je zanimljiv i poticajan.

1 2 3 4 50%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

12345

Page 9: Vrednovanje rada nastavnika

3. PITANJE Profesor(ica) se trudi zainteresirati i

motivirati učenike, stalo mu (joj) je da nešto naučimo.

ocjena postotak1 14,3%2 10,1%3 17,3%4 19,6%5 38,8%

Page 10: Vrednovanje rada nastavnika

3. PITANJE

Profesor(ica) se trudi zainteresirati i motivirati učenike, stalo mu (joj) je da nešto naučimo.

1 2 3 4 50%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

12345

Page 11: Vrednovanje rada nastavnika

4. PITANJE Profesor(ica) jasno i razumljivo

izlaže/demonstrira nastavne sadržaje.

ocjena postotak1 16,4%2 11,2%3 17,1%4 19,8%5 35,5%

Page 12: Vrednovanje rada nastavnika

4. PITANJE

Profesor(ica) jasno i razumljivo izlaže/demonstrira nastavne sadržaje.

1 2 3 4 50%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

12345

Page 13: Vrednovanje rada nastavnika

5. PITANJE Nastava je dobro strukturirana i

raspoloživo vrijeme je racionalno iskorišteno.

ocjena postotak1 18,4%2 10,3%3 16,9%4 20,6%5 33,8%

Page 14: Vrednovanje rada nastavnika

5. PITANJE

Nastava je dobro strukturirana i raspoloživo vrijeme je racionalno iskorišteno.

1 2 3 4 50%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

12345

Page 15: Vrednovanje rada nastavnika

6. PITANJE Nastava je zanimljiva i dinamična.

ocjena postotak1 22,2%2 12,7%3 17,6%4 18,9%5 28,6%

Page 16: Vrednovanje rada nastavnika

6. PITANJE

Nastava je zanimljiva i dinamična.

1 2 3 4 50%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

12345

Page 17: Vrednovanje rada nastavnika

7. PITANJE Profesor(ica) ima dobre

komunikacijske vještine i stvara ugodnu radnu atmosferu.

ocjena postotak1 21,21%2 10,40%3 15,41%4 17,99%5 35,00%

Page 18: Vrednovanje rada nastavnika

7. PITANJE

Profesor(ica) ima dobre komunikacijske vještine i stvara ugodnu radnu atmosferu.

1 2 3 4 50%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

12345

Page 19: Vrednovanje rada nastavnika

8. PITANJE Na nastavi ovog predmeta slobodno

pitam ako me nešto zanima ili mi nije jasno.

ocjena postotak1 18,9%2 7,8%3 12,7%4 15,2%5 45,3%

Page 20: Vrednovanje rada nastavnika

8. PITANJE

Na nastavi ovog predmeta slobodno pitam ako me nešto zanima ili mi nije jasno.

1 2 3 4 50%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

12345

Page 21: Vrednovanje rada nastavnika

9. PITANJE Prema učenicima profesor(ica) se

odnosi korektno i s poštovanjem.

ocjena postotak1 18,8%2 8,3%3 13,1%4 18,7%5 41,1%

Page 22: Vrednovanje rada nastavnika

9. PITANJE

Prema učenicima profesor(ica) se odnosi korektno i s poštovanjem.

1 2 3 4 50%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

12345

Page 23: Vrednovanje rada nastavnika

10. PITANJE Profesor(ica) pri ispitivanju traži samo

ono što je ispredavano.

ocjena postotak1 15,4%2 7,1%3 12,6%4 15,8%5 49,2%

Page 24: Vrednovanje rada nastavnika

10. PITANJE

Profesor(ica) pri ispitivanju traži samo ono što je ispredavano.

1 2 3 4 50%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

12345

Page 25: Vrednovanje rada nastavnika

11. PITANJE Profesor(ica) je dosljedan(a) i drži se

onoga što kaže učenicima.

ocjena postotak1 18,1%2 7,5%3 14,5%4 18,9%5 40,9%

Page 26: Vrednovanje rada nastavnika

11. PITANJE

Profesor(ica) je dosljedan(a) i drži se onoga što kaže učenicima.

1 2 3 4 50%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

12345

Page 27: Vrednovanje rada nastavnika

12. PITANJE Profesor(ica) me pohvali kad uspješno

obavim neki zadatak.

ocjena postotak1 23,2%2 8,1%3 14,5%4 17,5%5 36,7%

Page 28: Vrednovanje rada nastavnika

12. PITANJE

Profesor(ica) me pohvali kad uspješno obavim neki zadatak.

1 2 3 4 50%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

12345

Page 29: Vrednovanje rada nastavnika

13. PITANJE Disciplinu učenika na satu bih

ocijenio s ocjenom:

ocjena postotak1 14,2%2 10,1%3 18,0%4 20,7%5 37,1%

Page 30: Vrednovanje rada nastavnika

13. PITANJE

Disciplinu učenika na satu bih ocijenio s ocjenom:

1 2 3 4 50%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

12345

Page 31: Vrednovanje rada nastavnika

14. PITANJE Profesor(ica) nastavu održava

redovito i na vrijeme.

ocjena postotak1 14,00%2 5,50%3 10,60%4 16,15%5 53,75%

Page 32: Vrednovanje rada nastavnika

14. PITANJE

Profesor(ica) nastavu održava redovito i na vrijeme.

1 2 3 4 50%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

12345

Page 33: Vrednovanje rada nastavnika

15. PITANJE Profesor(ica) bi trebao(la) nešto

promijeniti u svome radu.

DA NE

33,6% 66,3%

Page 34: Vrednovanje rada nastavnika

15. PITANJE

Profesor(ica) bi trebao(la) nešto promijeniti u svome radu.

33.6%

66.3%

DA

NE

Page 35: Vrednovanje rada nastavnika

Ukupan prikaz svih odgovora

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

12345

redni broj pitanja

ocj

en

a