of 28/28
Vrednovanje znanstvenog rada Kolegij: Istraživanje, publikacije i odgovornost u znanosti Bojan Macan, Knjižnica Instituta Ruđer Bošković [email protected]

Vrednovanje znanstvenog rada

  • View
    89

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vrednovanje znanstvenog rada. Kolegij: Istraživanje, publikacije i odgovornost u znanosti. Bojan Macan, Knjižnica Instituta Ruđer Bošković [email protected] Recenzijski postupak. Bibliometrija. „primjena matematičkih i statističkih metoda na knjige i ostale medije u znanstvenom komuniciranju” - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vrednovanje znanstvenog rada

Vrednovanje znanstvenog rada

Vrednovanje znanstvenog radaKolegij: Istraivanje, publikacije i odgovornost u znanostiBojan Macan, Knjinica Instituta Ruer [email protected]

Recenzijski postupak14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada2

Bibliometrijaprimjena matematikih i statistikih metoda na knjige i ostale medije u znanstvenom komuniciranju(Alan Pritchard, 1969.)14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada314.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada4

Znanstvena komunikacijarazliitost pravila znanstvene komunikacije u razliitim podrujima znanostibroj znanstvenikavrijeme potrebno za provedbu istraivanja i objavu rezultataobjavljivanje u znanstvenim asopisima, zbornicima s konferencija, monografijama...brzina zastarijevanja informacijabroj znanstvenih asopisauestalost izlaenjatrajanje recenzijskog postupkaprosjean broj koritenih referenci14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada5Citatipokazatelj mogue uspjenosti, tj. doprinosa nekom podrujumjera za vidljivost, utjecaj, vanostmjera za kvalitetu znanstvenog rada OPREZ!

14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada6Razlozi citiranja neijeg radaodavanje priznanja ljudima koji su prvi radili na nekoj problematici;davanje povjerenja srodnim radovima (priznanje kolegama);primjena metodologije, opreme itd.;donoenje pregleda literature;korigiranje vlastitog rada;korigiranje rada drugih;kritiki osvrt na prethodne radove;davanje supstancijalnih primjedbi;obavjetavanje znanstvenika o najavljenim istraivanjima;omoguavanje vee vidljivosti radova koji se slabo diseminiraju, koji nisu indeksirani u relevantnim bazama podataka, ili koji se ne citiraju;potvrda podataka (npr., fizikih konstanti i sl.);utvrivanje originalnih publikacija u kojima se diskutira o ideji ili novom konceptu;utvrivanje izvornih publikacija u kojima se opisuje neki koncept ili termin, npr., neka bolest ili zakon;odricanje od neijeg rada ili ideje (negativni kontekst);raspravljanje o pravu prvenstva drugih autora (negativni kontekst)M. Weinstick (1971.) prema M. Joki (2005.)14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada7Samocitatito je samocitat?postotak samocitata autora ovisi o podruju znanosti kojim se autor bavi (npr., matematika 44%, bioznanosti 13%)znanstvenici koji se bave uskom ili nekom novom znanstvenom granom skloniji su samocitiranju15% - 25% samocitata se obino smatra prihvatljivimsamocitat autora, asopisa, institucije...

14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada8Negativni citatineslaganje znanstvenika s dobivenim rezultatima li primijenjenom metodologijomnegativni citati koji upuuju na neetike postupke u znanosti (plagijarizam, fabriciranje rezultata i sl.)

14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada9Citatne baze podatakapopis indeksiranih asopisaneravnomjerna pokrivenost asopisima iz pojedinih znanstvenih podrujazanemarivanje ne-engleskih govornih podruja i asopisa iz zemalja zanstvene periferijegreke u bazama podataka neupareni citatikomercijalne baze podataka!

14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada10

Citiranost/Indeksiranost14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada11h-indexh-index je pokazatelj konstantnosti prihvaenosti radova objavljenih u nekom asopisu, radova nekog zannstvenika, ustanove i sl. u znanstvenoj zajedniciWoS/WoSCC, Scopus, Google Scholar, Spires...prednosti:jednostavnostbrzo se izraunauzima u obzir i kvalitetu i kvantitetuumanjuje efekt jednog jako citiranog rada...nedostaci:potreban je auran i toan popis radovamaksimalni h-index je ukupan broj radova pa se time preferiraju stariji autori/asopisi/institucijene moe se smanjivati, ak ni kada je autor/asopis/institucija neaktivanproblem usporedbe meu podrujima14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada12h-index

14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada13Web of Science (WoS)Thomson Reutersova platforma preko koje su dostupne baze podataka (ranije se zvala Web of Knowledge (WoK))preko WoS-a su hrvatskoj akademskoj zajednici trenutno dostupni:dio Web of Science Core Collectiona (SCI-Exp, SSCI, A&HCI; 1955. danas)Current Contents Connect (1998. danas)MEDLINE (1950. danas)Journal Citation Reports (2002. 2011.)WoS nije baza podataka, ve platforma!Master Journal List14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada14Web of Science Core Collection (WoSCC)http://www.isiknowledge.com/WOSindeksira asopise od 1955. god., a od iste godine biljei i podatke o citiranostipokriva asopise iz svih podruja znanosti12.466 tekuih asopisa, 58 hrvatskih (oujak 2013.)WoSCC se sastoji od:Science Citation Index Expanded (SCI-EXP) 8.628 asopisa; 38 hrvatskih; pokrivenost od 1955. do danasScience Citation Index (SCI) 3.757 asopisa; 1 hrvatski asopisSocial Science Citation Index (SSCI) 3125 asopisa; 12 hrvatskih; pokrivenost od 1956. do danasArts & Humanities Citation Index (A&HCI) 1.729 asopisa; 10 hrvatskih; pokrivenosti od 1975. do danasConference Proceedings Citation Index (CPCI) preko 148.000 zbornika s konferencija (u asopisima i knjigama); od 1990. do danasConference Proceedings Citation Index Science (CPCI-S)Conference Proceedings Citation Index Social Science and Humanities (CPCI-SSH)Book Citation Index cca 50.000 knjiga; od 2005. do danasBook Citation Index Science (BCI-S) Book Citation Index Social Sciences & Humanities (BCI-SSH)Index Chemicus indeksira preko 2,6 mil. kemijskih spojeva; od 1993. do danasCurrent Chemical Reactions (od 1986. do danas) + INPI arhiva (od 1840. do 1985.) - indeksira preko milijun reakcija14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada1514.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada16

Web of Science Core Collectionkriteriji za uvrtavanje u WoSCC-ove citatne indekse:kriteriji vezani uz zadovoljavanje meunarodnih izdavakih standardatematika koju asopis pokrivameunarodna orijentacija asopisacitatna analiza asopisaod 2007. g. uvrtavanje asopisa iji je sadraj od specifine regionalne vanosti

14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada17Scopushttp://www.scopus.compredstavljen javnosti 2004. godinenajvea citatna i bibliografska baza podatakaindeksira asopise, serije knjiga, trade asopise i zbornike radova s konferencija iz svih podruja znanostiukljuuje izvore iz cijelog svijeta vie od pola sadraja dolazi iz Europe, Latinske Amerike i Azijeretrogradno indeksirao asopise u pojedinim sluajevima ak do 1823.citiranost biljei od 1996. godineukupno indeksiran 32.059 naslov (148 hrvatska) (listopad 2012.)20.469 tekuih naslova120 hrvatskih tekuih asopisa (117 asopisa i 3 trade asopisa)14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada18WoSScopus

Bibliometrijski pokazateljiO znanstvenim radovima:broj citata (s ili bez samocitatima) - WoSCC, Scopush-index - WoSCC, Scopus

O asopisima:faktor odjeka asopisa (engl. Journal Impact Factor, IF) - WoSCC5-godinji faktor odjeka - WoSCCEigenfactor Score (EF) -WoSCCArticle Influence Score (AI) - WoSCCSCImago Journal Rank (SJR) - ScopusSource Normalized Impact per Paper (SNIP) - Scopush-index - WoSCC, Scopusbroj citata - WoSCC, Scopus....14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada19Journal Citation Reports (JCR)http://www.isiknowledge.com/JCRWeb of Science Core Collection8.471 asopisa u JCR Science Edition, 3.047 u JCR Social Science Edition (za 2012. godinu)IF za asopise koji pokrivaju podruje umjetnosti i humanistike (A&H) se ne izraunavaju zbog specifinosti znanstvene komunikacije u tim znanstvenim podrujima!

14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada20Faktor odjeka (Impact Factor - IF)2-godinji citatni prozorukljuuje samocitateu brojnik ulaze citati na sve priloge, a u nazivnik se broje samo articles, reviews i proceedings papers MOGUE MANIPULACIJE!!!14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada21Faktor odjeka za 2012. =broj citata koje su u 2012. godini dobili lanci objavljeni u 2011. i 2010. godinibroj objavljenih radova u 2011. i 2010. godini

Faktor odjeka (Impact Factor - IF)asopisi svrstani prema tematici u pojedina WoS-ova predmetna podruja (243 predmetnih podruja); npr.:asopis moe biti svrstan u vie WoS-ovih predmetnih podrujaunutar pojedinog podruja kvartili (Q1, Q2, Q3, Q4) prema visini IF-a

14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada22Faktor odjeka (Impact Factor - IF)median IF5-godinji IFaggregated IF

NE POSTOJI PROSJENI IF!!!

NE POSTOJI KUMULATIVNI IF!!!14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada23

14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada2414.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada25

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanjaPravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja ("Narodne novine" broj: 84/05., 100/06., 138/06., 120/07., 71/10., 116/10., 38/11.)propisuje minimalne uvjete za izbor u znanstvena zvanja

14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada26Ostale mogunosti...PLoS One (http://www.plosone.org/)broj downloada ili posjetabroj dijeljenja na drutvenim mreamabroj bookmarka (npr. na Mendeleyu ili CiteULike)komentari...javne recenzije?

14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada27LiteraturaJoki, M. Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada. Zagreb : Sveuilina knjiara, 2005.Stojanovski, J. Metrika znanstvene publicistike - istina, mitovi i zablude. // Kemija u industriji. 59 (2010), 4; 179-186. URL: http://hrcak.srce.hr/file/77493 (7.5.2013.)Macan, B. WoS, WoK, CC, WoSCC?!?. // Kemija u industriji 63(2015), 3-4; 110-111.

14.05.2014.Bojan Macan: Vrednovanje znanstvenog rada28