of 130 /130
1 2 6 . PROGRAM RADA NACIONALNOGA CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA ZA 2016. GODINU 0

Program rada Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje

Embed Size (px)

Text of Program rada Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje

 • 12 6.PROGRAM RADA

  NACIONALNOGA CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

  ZA 2016. GODINU

  0

 • PROGRAM RADANACIONALNOGA CENTRA ZA VANJSKO

  VREDNOVANJE OBRAZOVANJAZA 2016. GODINU

 • PROGRAM RADA NACIONALNOGA CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA ZA 2016. GODINU

  NakladnikNacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

  Za nakladnikaMaja Juki, dipl. ing. el., ravnateljica

  Urednicedr. sc. Jasminka Buljan Culejdr. sc. Sanja Fulgosimr. sc. Biljana Vrankovi

  LekturaMirjana Gaperov, prof., MBA

  KorekturaDanijela Tadi, prof.

  Grafiko oblikovanjeAntonia Grga Vergles

  Copyright Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanjaSva su prava pridrana. Nije doputeno niti jedan dio ove publikacije reproducirati ili distribuirati u bilo kojemu obliku ili pohraniti u bazi podataka bez prethodnoga pismenog odobrenja nakladnika.

 • NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

  PROGRAM RADANACIONALNOGA CENTRA ZA VANJSKO

  VREDNOVANJE OBRAZOVANJAZA 2016. GODINU

  Zagreb, travanj 2016.

 • SADRAJ

  PREDGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  1. IZRADA STRATEKOGA PLANA NACIONALNOGA CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA 2016. 2020.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  2. DRAVNA MATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  2.1 Priprema i provedba ispita dravne mature te analiza rezultata i izvjetavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  2.2 Grafiko oblikovanje ispita dravne mature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  2.3 Verifikacija dokumenata i izdavanje svjedodba/potvrda o poloenim ispitima dravne mature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  3. OSIGURAVANJE KVALITETE OBRAZOVANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  3.1 Analiza ispita dravne mature iz Hrvatskoga jezika, Engleskoga jezika i Matematike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  3.2 Sadrajna i metodoloka analiza ispita dravne mature iz Povijesti u kolskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. . . . . . . . . . . . 43

  3.3 Sadrajna i metodoloka analiza ispita dravne mature iz Biologije i Kemije u kolskim godinama 2013./2014. i 2014./2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  3.4 Sadrajna i metodoloka analiza ispita dravne mature iz Geografije u kolskim godinama 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  3.5 Sadrajna analiza nacionalnih ispita iz Hrvatskoga jezika provedenih 2009. godine u sklopu projekta Razvoj i strategija nacionalnih ispita . . . . . 50

  3.6 Sadrajna analiza i kodiranje nacionalnih ispita iz Matematike provedenih u sklopu projekta Nacionalni ispiti u osnovnim kolama Matematika . . . 52

  3.7 Psihometrijske analize i prikaz rezultata nacionalnih ispita iz Matematike provedenih u sklopu projekta Nacionalni ispiti u osnovnim kolama Matematika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  3.8 Sekundarna analiza uitelja STEM skupine predmeta u okviru TALIS 2013 istraivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  3.9 Sadrajna analiza odgovora uenika u meunarodnome TIMSS istraivanju i usporedba s nacionalnim kurikulumom . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

 • 4. VANJSKO VREDNOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  4.1 Vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  4.2 Analiza elemenata provedbe projekta Samovrednovanje ustanova ranoga i predkolskoga odgoja i obrazovanja 2010. 2015. . . . . . . . . . . . 69

  4.3 Razvoj modela licenciranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  4.4 Vanjsko vrednovanje eksperimentalne provedbe strukovnih kurikuluma i provedbe strukovnih programa te provedbe programa strukovnih gimnazija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  4.5 Certificiranje strukovnih kvalifikacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

  4.6 Ispit iz obveznih strukovnih modula za zanimanje medicinska sestra ope njege/medicinski tehniar ope njege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  4.7 Izrada i provedba ispita za uenike koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik u osnovnoj koli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

  4.8 Razvoj banke zadataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

  4.9 Razvoj modela nacionalnih ispita za praenje ostvarivanja obrazovnih ishoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  5. MEUNARODNA ISTRAIVANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  5.1 ICCS 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

  5.2 PISA 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

  5.3 PISA 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

  5.4 TALIS 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

  5.5 TIMSS 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

  6. OSTALE DJELATNOSTI CENTRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

  6.1 Implementacija sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

  6.2 Upravljanje dokumentima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

  ZAKLJUAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

 • PREDGOVOR

 • 13

  Predgovor

  Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Centar) ustrojen je na temelju Zakona o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazo-vanja (Narodne novine, br. 151/04.). Osniva je Centra Republika Hrvatska, a prava i dunosti osnivaa obavlja Vlada Republike Hrvatske. Zakonitost rada Centra nadzire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Centar je neovisna ustanova koja provodi vanjsko vrednovanje u odgojno-obrazovnome sustavu Republike Hrvatske i ispite teme-ljene na nacionalnim standardima. Na temelju lanka 7., stavka 2. Zakona o Nacional-nome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Narodne novine, br. 151/04.) i lanka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93., 29/97. i 47/99.) Upravno vijee Centra na sjednici odranoj 1. prosinca 2005. godine donijelo je Statut Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji u lanku 11. sadrava temeljne djelat-nosti Centra i koji se nalazi na poveznici http://dokumenti.ncvvo.hr/Dokumenti_centra/Zakoni/statut_ncvvo.pdf.

  Zakonima u podruju obrazovanja propisano je da Centar provodi:

  ispite dravne mature (lanak 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim kolama)

  vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova (lanak 88. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim kolama i lanak 11. Zakona o strukovnome obrazovanju)

  licenciranje nastavnika, strunih suradnika i ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova (lanak 117. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim kolama).

  Centar kontinuirano provodi ispite dravne mature, nacionalne ispite, vanjsko vrednova-nje eksperimentalnih programa i meunarodna istraivanja. To su ispitivanja kojima se procjenjuju nacionalni standardi dostignua u obrazovanju.

  Centar e tijekom 2016. godine provoditi sljedea meunarodna istraivanja: ICCS 2016 (IEA)1, PISA 2015 (OECD)2, PISA 2018 (OECD), TALIS 2018 (OECD) i TIMSS 2015 (IEA).

  U izvjeu Europske komisije o vanjskome vrednovanju kola u Europi iz 2014. godine, koje se nalazi na poveznici

  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/178EN_HI.pdf,

  vidljivo je da sedam obrazovnih sustava u Europskoj uniji nemaju kompletan sustav vanjskoga vrednovanja obrazovanja te da je i Republika Hrvatska jedna od tih zemalja.

  U Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije (u daljnjemu tekstu: Strategija) iz 2014. godine je takoer navedeno da: U Hrvatskoj ne postoji jasno strukturiran i koheren-tan sustav osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja. Nije uspostavljeno vrednovanje kvalitete upravljanja sustavom niti praenje uinkovitosti rada agencija koje djeluju u sustavu. Ne postoji sustavno vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, a tako-er nije uspostavljeno ni sustavno praenje kvalitete rada najvanijih dionika u sustavu (ravnatelja, odgojitelja, uitelja, nastavnika, strunih suradnika).1 IEA Meunarodno udruenje za vrednovanje obrazovnih postignua (International

  Association for the Evaluation of Educational Achievement)2 OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Cooperation and

  Development)

  http://dokumenti.ncvvo.hr/Dokumenti_centra/Zakoni/statut_ncvvo.pdf.http://dokumenti.ncvvo.hr/Dokumenti_centra/Zakoni/statut_ncvvo.pdf.http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/178EN_HI.pdfhttp://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/178EN_HI.pdf

 • 14

  Program rada Centra za 2016. godinu

  Osim to nije razvijen cjelovit i koherentan sustav vanjskoga vrednovanja predtercijarno-ga odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, nije dovoljno objanjeno to je osigura-vanje kvalitete obrazovanja i na to se vanjsko vrednovanje obrazovanja odnosi. Stoga e Centar, kao jedina ustanova u Republici Hrvatskoj koja provodi vanjsko vrednovanje, dio svojih aktivnosti usmjeriti na obavjetavanje i educiranje obrazovne javnosti o tome na to se sve vanjsko vrednovanje obrazovanja odnosi i kako je definirano zakonodav-stvom i stratekim smjernicama u najboljim europskim i svjetskim praksama. Nadalje, Centar e redovito obavjetavati javnost o postignuima u istraivanjima i ispitivanjima mjerenja ishoda uenja te kako se i pri kojim institucijama u Europi i svijetu razvijaju najkvalitetniji instrumenti za ta postignua.

  Centar je prema Strategiji samostalno i s partnerskim institucijama nadlean za proved-bu 33 mjere u sustavu predtercijarnoga odgoja i obrazovanja. Te su mjere povezane sa sljedeim ciljevima:

  provesti cjelovitu kurikularnu reformu (2. cilj) podii kvalitetu rada i drutvenoga ugleda uitelja (4. cilj) unaprijediti kvalitetu rukovoenja odgojno-obrazovnim ustanovama (5. cilj) ustrojiti sustav osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja (8. cilj).

  Prioritetni projekti Centra u skladu sa Strategijom i cjelovitom kurikularnom reformom su:

  Banka zadataka 2016. 2020. godine Vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova Licenciranje ravnatelja vrtia, kola i akih domova Certificiranje strukovnih kvalifikacija u strukovnome obrazovanju i

  osposobljavanju.

  Centar e tijekom 2016. godine zapoeti s razvojem jedinstvenoga i cjelovitoga sustava vanjskoga vrednovanja ishoda uenja predtercijarnoga odgoja i obrazovanja te banke zadataka, a realizacija e ovisiti o raspoloivim sredstvima iz nacionalnoga prorau-na i EU fondova. Takoer, Centar e razviti sustav vanjskoga vrednovanja odgojno- obrazovnih ustanova i model licenciranja ravnatelja vrtia, kola i akih domova.

  U veljai 2016. godine javnosti je u okviru cjelovite kurikularne reforme predstavljeno 50 novih kurikularnih dokumenata. Nakon predstavljanja zapoela je struna i javna rasprava o tim dokumentima. U kolskoj godini 2016./2017. trebali bi biti eksperimental-no uvedeni nacionalni kurikulumi, kurikulumi podruja, predmetni kurikulumi i kurikulumi meupredmetnih tema u 60 kola, a Centar bi trebao provoditi vanjsko vrednovanje realizacije tih kurikuluma.

  Centar e tijekom 2016. godine aplicirati za sufinanciranje projekata u okviru Europ-skoga socijalnog fonda vezanih uz mjere koje se odnose na vrednovanje kurikuluma, vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova i licenciranje ravnatelja. Centar e u iduih nekoliko godina analizirati dosad prikupljene rezultate praenja i vanjskoga vred-novanja ishoda uenja te osiguravati povratne informacije o postignuima, dostignutim kriterijima i objektivnosti samoprocjenjivanja dionika odgojno-obrazovnoga sustava. Cilj je svih aktivnosti i projekata Centra unaprijediti kvalitetu nacionalnoga predtercijarnog sustava odgoja i obrazovanja.

 • 1IZRADA STRATEKOGA PLANA NACIONALNOGA CENTRA

  ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA 2016. 2020.

 • 19

  Izrada stratekoga plana NCVVO-a 2016.-2020.

  Naruitelj: Centar

  Nositelj: Centar

  Voditelji: Maja Juki, dipl. ing. el. i Sandra Antuli, dipl. psih. prof.

  Saetak:

  Svrha je izrade dugoronoga stratekog plana rada Centra bolje povezivanje svih djelat-nika, stvaranje podloge za osmiljavanje projekata, operativno planiranje i stvaranje kulture samovrednovanja, planiranja te ostvarivanja i dokazivanja ostvarenoga. Ciljevi su izrade dugoronoga stratekog plana rada Centra odreivanje temeljnih vrijednosti, misije, vizije i stratekih ciljeva te osnaivanje djelatnika za samovrednovanje, suradnju i strateko planiranje.

  Izrada Strategije razvoja Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja 2016. 2020. zasniva se na zakonima i dokumentima koji proizlaze iz stratekih doku-menata Europske unije i Republike Hrvatske u podruju obrazovanja te na dosadanjim programima i izvjeima, anketiranome uzorku sudionika i samovrednovanju djelatnika. Proces izrade Strategije razvoja Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazo-vanja 2016. 2020. podrazumijeva pripremu planiranja, voenje procesa dugoronoga stratekog planiranja, zavretak stratekoga plana na temelju povratnih informacija i izradu operativnoga plana. Nakon tih faza definirat e se okvir za praenje provedbe operativnoga plana i diseminirat e se svi rezultati.

  Doprinos razvoju predtercijarnoga obrazovanja:

  Izraena Strategija razvoja Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja 2016. 2020. omoguit e Centru bolju usmjerenost na budue zadae i dostizanje definiranih stratekih ciljeva u 2016. godini, jaanje zajednitva djelatnika i suradnje s vanjskim suradnicima te konkuriranje na natjeajima za projekte financirane iz razliitih izvora, prvenstveno iz EU fondova, to e pridonijeti razvoju Centra i razvoju predterci-jarnoga odgoja i obrazovanja.

 • 20

  Program rada Centra za 2016. godinu

  Tablica 1.: Planirane aktivnosti, oekivani ishodi i vrijeme izvrenja

  Aktivnosti

  Radna cjelina

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenja

  analizirati zakonodavno-pravnu podlogu i strateke dokumente

  saetak zakonodavno-pravne podloge i stratekih dokumenata

  sijeanj 2016.

  provesti SWOT analizu Centra provedena SWOT analiza Centra sijeanj 2016.

  odrediti misiju i viziju Centra odreene prve inaice misije i vizije Centra sijeanj 2016.

  odrediti i razraditi strateke ciljeve

  odreeni i razraeni strateki ciljevi veljaa 2016.

  zavriti strategiju Centra doraena prva cjelovita inaica strategije Centra veljaa 2016.

  prikupiti povratne informacije od sudionika izrade strategije Centra

  prikupljene povratne informacije veljaa 2016.

  analizirati povratne informacije, donijeti zakljuke i unijeti poboljanja u strateki dokument

  konana inaica izraene strategije Centra oujak 2016.

  izraditi operativni plan provedbe prema definiranim stratekim ciljevima

  izraena radna inaica operativnoga plana s predloenim rokovima, odgovornim osobama, rizicima i indikatorima uspjenosti

  svibanj 2016.

  prikupiti povratne informacije od sudionika izrade strategije Centra

  prikupljene povratne informacije srpanj 2016.

  analizirati povratne informacije, donijeti zakljuke i unijeti poboljanja u strateki dokument

  konana inaica izraenoga operativnog plana za ostvarivanje stratekih ciljeva Centra

  rujan 2016.

 • 2DRAVNA MATURA

 • 25

  Dravna matura

  2.1 Priprema i provedba ispita dravne mature te analiza rezultata i izvjetavanje

  Naruitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

  Nositelj: Odjel za organizaciju i provoenje ispita

  Voditelji:. Maja Juki, dipl. ing. el. i Zlatko Zadelj, dipl. ing.

  Saetak:

  Poloeni obvezni ispiti dravne mature uvjet su zavretka srednjokolskoga obrazovanja uenika gimnazijskih programa. Srednjokolsko obrazovanje uenika strukovnih kola zavrava obranom zavrnoga rada, ali uenici strukovnih kola, koje traju najmanje etiri godine, mogu polagati ispite dravne mature ako se ele upisati u visokokolske usta-nove.

  Ispiti dravne mature izrauju se u skladu s propisanim predmetnim ispitnim katalozima temeljenim na vaeim nastavnim planovima i programima. Priprema i provedba ispi-ta propisani su Pravilnikom o polaganju dravne mature (Narodne novine, br. 1/13.) i pravilima Centra. Pristupnici polau ispite dravne mature u kolama i ispitnim centrima prema kalendaru polaganja ispita. Ispitni se materijali tiskaju i isporuuju u kole i ispitne centre. Ispitni koordinatori u kolama i ispitnim centrima odgovorni su za provedbu ispita dravne mature. Ispiti dravne mature ocjenjuju se u predvienim rokovima. Rezultati ispita dravne mature objavljuju se u rokovima propisanim kalendarom polaganja ispita. Svjedodbe i potvrde o poloenim ispitima dravne mature te potvrde o ponovljenome polaganju ispita dravne mature izdaju se u predvienim rokovima.

  Doprinos razvoju predtercijarnoga obrazovanja:

  Ispiti dravne mature provode se u cijeloj dravi u isto vrijeme i u jednakim uvjetima za sve pristupnike. Na temelju rezultata ispita dravne mature izmjerene su razine usvoje-nosti nastavnih sadraja na kraju etverogodinjega srednjokolskog obrazovanja, to je ujedno i inicijalno stanje usvojenosti tih sadraja na poetku tercijarnoga obrazovanja. Rezultati ispita upotrebljavaju se i za klasificiranje pristupnika pri upisu u visokokolske ustanove.

 • 26

  Program rada Centra za 2016. godinu

  Tablica 2.: Planirane aktivnosti, oekivani ishodi i vrijeme izvrenja

  Aktivnosti

  Prva radna cjelinaPriprema ispita dravne mature 2015./2016.

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenja

  prilagodba ispitnih materijala ispiti pripremljeni prema vrsti prilagodbesijeanj svibanj 2016.

  prijevodi ispita na jezike nacionalnih manjina

  ispiti prevedeni na jezike nacionalnih manjina, spremni za tisak

  sijeanj travanj 2016.

  raspisivanje javne nabave i sklapanje ugovora ugovoreni poslovi

  sijeanj travanj 2016.

  ljudski potencijali popis ljudi koji e odraditi potrebne poslovesijeanj travanj 2016.

  auriranje i objava potrebnih odluka

  izraene odluke objavljene na mrenoj stranici Centra

  studeni 2015. svibanj 2016.

  priprema opreme i odgovarajuih prostora:

  za pakiranje ispitnih materijala

  za provedbu ispita za povrat i pripremu za

  ocjenjivanje za ocjenjivanje ispita za skeniranje ispitnih

  materijala za pohranu skeniranih

  ispitnih materijala

  oprema i prostori spremni za pojedine poslove

  sijeanj travanj 2016.

  unos promjena prijavljenih ispita prema odobrenim zahtjevima

  ispravni podatci o prijavljenim ispitima u SRDM-u

  veljaa svibanj 2016. kolovoz 2016.

  obavjetavanje kandidata i pruanje podrke kandidatima (pisani materijali, Infocentar)

  pisane obavijesti, upute i prirunici objavljeni na mrenoj stranici Centra i stranici Postani student, stalni kontakti s korisnicima, pruanje telefonske podrke (Infocentar)

  kontinuirano

 • 27

  Dravna matura

  rad Ispitnoga povjerenstva Centra

  rjeavanje zamolba i donoenje odluka za naknadnu prijavu, promjenu i odjavu ispita za kandidate koji su srednje obrazovanje zavrili od 2010. do 2015. godine, za kandidate iz sustava obrazovanja odraslih i za kandidate iz inozemstva, evidentiranje promjena u SRDM-u/NISpVU-u, donoenje odluka vezanih uz pripremu i provedbu ispita dravne mature u kolskoj godini 2015./2016.

  veljaa studeni 2016.

  edukacija ispitnih koordinatoraprovedeni skupovi prema programu rada, ispitni koordinatori osposobljeni za provedbu ispita

  studeni 2015.svibanj 2016.

  organiziranje ispitnih mjesta i izrada rasporeda za kandidate

  provedeni ispiti u ispitnim centrima

  oujak srpanj kolovoz rujan 2016.

  organizacija deurstava tijekom ispita dravne mature za kandidate koji polau ispite u Zagrebu

  u svim ispitnim prostorijama broj deurnih nastavnika u skladu s Pravilnikom o polaganju dravne mature

  lipanj 2016.kolovoz rujan 2016.

  organizacija nadzora tijekom pisanja ispita dravne mature u kolama

  proveden nadzor i dostavljeni zapisnici lipanj 2016.

  evidentiranje i praenje uplata kandidata koji plaaju ispite dravne mature

  provedene i u sustavu evidentirane sve uplate za trokove polaganja ispita dravne mature

  prosinac 2015. svibanj 2016.kolovoz 2016.

  pripreme sustava SRDM/NISpVU

  pripremljen sustav za poetak registracije i prijava korisnika na stranici Postani student za ispite dravne mature u kolskoj godini 2015./2016.

  listopad prosinac 2015.

  edukacije ispitnih koordinatora

  odrani struni skupovi, ispitni koordinatori pripremljeni za poetak prijava ispita i dostavljanje dokumentacije uenika za pisanje ispita uz prilagodbu ispitne tehnologije za dravnu maturu 2015./2016.

  studeni 2015.

 • 28

  Program rada Centra za 2016. godinu

  imenovanje lanova strunih radnih skupina

  javni poziv, imenovanje Povjerenstva za odabir lanova strunih radnih skupina, provedena selekcija, Odluka o imenovanju lanova strunih radnih skupina za ispite dravne mature 2016./2017.

  sijeanj 2016.

  ureivanje ispitnih kataloga za kolsku godinu 2016./2017., radni sastanci strunih radnih skupina u Centru, preuzimanje radnih inaica

  ispitni katalozi objavljeni na mrenoj stranici Centra, preuzete radne inaice ispita spremne za metodoloku recenziju

  sijeanj 2015. listopad 2016.

  metodoloka i struna recenzija ispita, lektura, korektura i tisak ispita dravne mature 2015./2016.

  unesene korekcije u ispitne materijale nakon metodoloke i strune recenzije te nakon lekture i korekture

  listopad prosinac 2016.

  Druga radna cjelinaProvedba ispita dravne mature 2015./2016.

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenjaorganizacija i praenje distribucije ispitnih materijala iz Centra na ispitna mjesta i povrat ispitnih materijala

  broj isporuenih i vraenih ispita odgovara broju poslanih ispita

  lipanj srpanj i kolovoz rujan 2016.

  organizacija i provedba ispita dodatnih provjera za fakultete provedeni ispiti

  lipanj srpanj i rujan 2016.

  objavljivanje javnoga poziva za ocjenjivae

  javni poziv objavljen na mrenoj stranici Centra sijeanj 2016.

  edukacija i struni skupovi za ocjenjivae

  odrane edukacije i struni skupovi ocjenjivai pripremljeni za ocjenjivanje ispita

  svibanj i lipanj 2016.

  edukacije za osobne pomagaeosobni pomagai osposobljeni za obavljanje zadaa vezanih uz ispite

  svibanj i lipanj 2016.

  ocjenjivanje ispita i objava rezultata na stranici Postani student

  svi ispiti ocijenjeni prema planu ocjenjivanja i rezultati vidljivi pristupnicima

  lipanj, srpanj i rujan 2016.

  rjeavanje prigovora pristupnika na rezultate

  rijeeni svi zaprimljeni prigovori i uinjeni potrebni ispravci rezultata u sustavu

  srpanj i rujan 2016.

  utvrivanje mjerila za ocjene ispita dravne mature

  odreeni i objavljeni pragovi ocjena za kolsku godinu 2015./2016.

  srpanj 2016.

 • 29

  Dravna matura

  skeniranje ispita optiko itanje i unos rezultata u SRDM

  rezultati uneseni u SRDM i objavljeni na stranici Postani student

  srpanj i rujan 2016.

  Trea radna cjelinaAnaliza rezultata i izvjetavanje o rezultatima ispita dravne mature 2015./2016.

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenja

  statistiko praenje ocjenjivaaselekcija ocjenjivaa, povratne informacije u svrhu poboljanja kvalitete ocjenjivanja

  lipanj srpanj 2016.

  priprema rezultata ispita u svrhu odreivanja pragova ocjena

  izvjetavanje Povjerenstva za utvrivanje mjerila za ocjene ispita dravne mature o rezultatima

  srpanj 2016.

  statistike analizeizvjea o rezultatima ispita, izvjee za medije, izvjee za kole

  srpanj prosinac 2016.

  psihometrijske analizeizvjea o rezultatima ispita, predstavljanje rezultata lanovima strunih radnih skupina

  srpanj prosinac 2016.

 • 30

  Program rada Centra za 2016. godinu

  2.2 Grafiko oblikovanje ispita dravne mature

  Naruitelj: Centar

  Nositelj: Odjel za izdavatvo

  Voditeljica: mr. sc. Biljana Vrankovi

  Saetak:

  U Odjelu za izdavatvo grafiki se oblikuju ispiti dravne mature i ostali ispitni materijali (prirunici, vodii, ispitni katalozi i sl.). Nakon zavretka strune i metodoloke recenzi-je ispita radi se lektura, prijelom i korektura ispita. Nakon lekture, prijeloma i korekture ispite potpisuju svi lanovi strunih radnih skupina. Zatim se radi prilagodba ispita za uenike kojima je odobrena prilagodba ispitne tehnologije i ispiti se prevode na jezike nacionalnih manjina. Zavrne inaice ispita alju se u AKD u tisak, a manje naklade ispi-ta tiskaju se u Centru.

  Oekivani ishodi za 2016. godinu:

  lektorirani svi ispitni materijali dravne mature za kolsku godinu 2015./2016. grafiki oblikovani svi redovni ispitni materijali dravne mature za kolsku

  godinu 2015./2016. grafiki oblikovani svi ispitni materijali dravne mature s prilagodbom ispitne

  tehnologije za kolsku godinu 2015./2016. grafiki oblikovani svi ispitni materijali dravne mature na jezicima nacionalnih

  manjina za kolsku godinu 2015./2016. tiskani ispitni materijali dravne mature s prilagodbom ispitne tehnologije za

  ljetni i jesenski rok za kolsku godinu 2015./2016. tiskani ispitni materijali dravne mature na jezicima nacionalnih manjina za

  ljetni i jesenski rok za kolsku godinu 2015./2016. otisnuti barkodovi svih kandidata za ljetni i jesenski rok za kolsku godinu

  2015./2016. grafiki oblikovani ispitni materijali za dodatnu provjeru znanja za upis na

  studij prava za ljetni i jesenski rok i za studij socijalnoga rada za ljetni rok za akademsku godinu 2015./2016.

  grafiki oblikovani ispitni materijali za dodatnu provjeru znanja za upis na studij medicine za ljetni rok za akademsku godinu 2015./2016.

  grafiki oblikovani ispitni katalozi za kolsku godinu 2016./2017. grafiki oblikovan Vodi kroz ispite dravne mature za kolsku godinu

  2016./2017. grafiki oblikovan Prirunik za prijavu ispita dravne mature za uenike koji

  u kolskoj godini 2016./2017. zavravaju 4. razred srednjih kola/5. razred srednjih medicinskih kola u Republici Hrvatskoj

  grafiki oblikovan Prirunik za ispitne koordinatore 1 od imenovanja ispitnih koordinatora do odjave prijavljenih ispita dravne mature

  grafiki oblikovan prirunik Prilagodba ispitne tehnologije upute za ispitne koordinatore

 • 31

  Dravna matura

  grafiki oblikovan Prirunik za prijavu ispita dravne mature za kandidate koji etverogodinje srednje obrazovanje zavravaju u kolskoj godini 2016./2017. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za uenike koji 4. razred zavravaju u inozemstvu

  grafiki oblikovan Prirunik za prijavu ispita dravne mature za kandidate koji su etverogodinje srednje obrazovanje zavrili od 2010. do 2015. godine u srednjim kolama u Republici Hrvatskoj

  lektoriran dio ispitnih materijala za dravnu maturu za kolsku godinu 2016./2017.

  grafiki oblikovan dio ispitnih materijala za dravnu maturu za kolsku godinu 2016./2017.

  Tablica 3.: Planirane aktivnosti, oekivani ishodi i vrijeme izvrenja

  Aktivnosti

  Prva radna cjelinaLektura ispitnih materijala

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenjalektura svih redovnih ispitnih materijala dravne mature za kolsku godinu 2015./2016.

  predaja ispitnih materijala na prijelom

  prosinac 2015. oujak 2016.

  Druga radna cjelinaPrijelom, korektura, priprema ispitnih materijala za tisak (grafiko oblikovanje) i tisak manjih naklada

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenjagrafiko oblikovanje svih redovnih ispitnih materijala dravne mature za kolsku godinu 2015./2016.

  predaja ispitnih materijala u grafiki studio za tisak

  prosinac 2015. kolovoz 2016.

  grafiko oblikovanje svih ispitnih materijala dravne mature s prilagodbom ispitne tehnologije za kolsku godinu 2015./2016.

  tisak ispitnih materijalaveljaa lipanj 2016.

  grafiko oblikovanje svih ispitnih materijala dravne mature na jezicima nacionalnih manjina za kolsku godinu 2015./2016.

  tisak ispitnih materijalaveljaa lipanj 2016.

 • 32

  Program rada Centra za 2016. godinu

  tisak ispitnih materijala dravne mature s prilagodbom ispitne tehnologije za ljetni i jesenski rok za kolsku godinu 2015./2016.

  ispitni materijali predani na pakiranje

  travanj lipanj 2016. ljetni rok

  kolovoz 2016. jesenski rok

  tisak ispitnih materijala dravne mature na jezicima nacionalnih manjina za ljetni i jesenski rok za kolsku godinu 2015./2016.

  ispitni materijali predani na pakiranje

  travanj lipanj 2016. ljetni rok

  kolovoz 2016. jesenski rok

  ispis barkodova svih kandidata za ljetni i jesenski rok za kolsku godinu 2015./2016.

  barkodovi predani na pakiranje

  travanj lipanj 2016. ljetni rok

  kolovoz 2016. jesenski rok

  grafiko oblikovanje ispitnih materijala za dodatnu provjeru znanja za upis na studij prava za ljetni i jesenski rok za akademsku godinu 2015./2016. i za studij socijalnoga rada za ljetni rok za akademsku godinu 2015./2016.

  ispitni materijali predani u tisak lipanj 2016.

  grafiko oblikovanje ispitnih materijala za dodatnu provjeru znanja za upis na studij medicine za ljetni rok za akademsku godinu 2015./2016.

  ispitni materijali predani u tisak lipanj 2016.

  Trea radna cjelinaPriprema ispita dravne mature za jesenski rok za kolsku godinu 2015./2016.

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenjatisak manjih naklada ispita dravne mature za jesenski rok za kolsku godinu 2015./2016.

  ispitni materijali predani na pakiranje

  srpanj, kolovoz 2016.

  ispis barkodova svih kandidata za jesenski rok za kolsku godinu 2015./2016.

  barkodovi predani na pakiranje kolovoz 2016.

 • 33

  Dravna matura

  etvrta radna cjelinaGrafika priprema materijala potrebnih za provedbu dravne mature u kolskoj godini 2016./2017.

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostigrafiko oblikovanje svih dodatnih materijala za dravnu maturu u kolskoj godini 2016./2017. (vodii, ispitni katalozi, prirunici)

  vodii, ispitni katalozi, prirunici objavljeni na mrenoj stranici Centra

  lektura, prijelom, korektura ispita dravne mature za kolsku godinu 2016./2017.

  pripremljeni novi ispitni materijali za tisak

 • 34

  Program rada Centra za 2016. godinu

  2.3 Verifikacija dokumenata i izdavanje svjedodba/potvrda o poloenim ispitima dravne mature

  Naruitelj: Centar

  Nositelj: Odjel za svjedodbe i kvalifikacije

  Voditeljica: Michelle Bra Roth, mag. paed.

  Saetak:

  U lanku 4. Zakona o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja pie da Centar:

  organizira i provodi sve vrste ispita temeljenih na nacionalnim standardima ukljuujui i ispite dravne mature u ljetnome i jesenskome roku

  izdaje potvrde i svjedodbe o poloenim ispitima.

  Odjel za svjedodbe i kvalifikacije unosi podatke kandidata, koji su svoje srednjokol-sko obrazovanje zavrili prije 2010. godine i koji su se obrazovali u ustanovama za obrazovanje odraslih te u Bosni i Hercegovini, u baze podataka NISpVU i SRDM. Cilj je omoguiti kandidatima izvan redovnoga sustava srednjokolskoga obrazovanja Repu-blike Hrvatske polaganje ispita dravne mature i upis na studijske programe u jednakim uvjetima kao i redovnim uenicima.

  Oekivani ishodi za 2016. godinu:

  zaprimljeni dokumenti za verifikaciju za sve kategorije kandidata koji nisu u redovnome sustavu obrazovanja (kandidati izvan obrazovnoga sustava Republike Hrvatske, kandidati koji su obrazovanje zavrili prije 2010. godine i kandidati koji su se obrazovali u ustanovama za obrazovanje odraslih) poetkom prosinca kada zapoinje prijava ispita dravne mature do veljae 2016. godine

  registrirani kandidati, ispravljeni podatci u bazi podataka NISpVU, rijeeni problemi u sustavu

  verificirani dokumenti tijekom veljae, oujka, travnja, svibnja i lipnja izdane potvrde za upis na sveuilita u inozemstvu tijekom lipnja i srpnja izdane svjedodbe i potvrde nakon objave rezultata ispita dravne mature

  tijekom srpnja zaprimljeni dokumenti kandidata za jesenski rok i verificirani osobni podatci i

  ocjene tijekom srpnja i kolovoza izdane potvrde i svjedodbe nakon objave rezultata ispita dravne mature

  jesenskoga roka u rujnu sreeni podatci i arhivirani svi materijali tijekom listopada i studenoga ostale aktivnosti povezane s drugim projektima koje ovise o ritmu

  implementacije tih projekata u poslove odjela obavljeni svi administrativni poslovi (stalna komunikacija s ostalim dionicima

  odgojno-obrazovnoga sustava, svakodnevna komunikacija sa strankama telefonom i e-potom te svi ostali potrebni poslovi).

 • 35

  Dravna matura

  Tablica 4.: Planirane aktivnosti, oekivani ishodi i vrijeme izvrenja

  Aktivnosti

  Prva radna cjelinaVerifikacija dokumenata za kolsku godinu 2015./2016.

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenjapravodobno obavjetavanje kandidata o slanju dokumentacije potrebne za polaganje ispita dravne

  obavijesti na mrenoj stranici Centra sijeanj 2016.

  registracija u sustav kandidati registrirani u sustav

  u razdoblju prijava za polaganje ispita dravne mature: sijeanj veljaa 2016.

  zaprimanje dokumentacije dokumentacija zaprimljena i urudbirana sijeanj rujan 2016.

  verifikacija osobnih podataka uneseni podatci odgovaraju podatcima u dokumentima

  sijeanj kolovoz 2016.

  (5 dana prije poetka ispitnoga roka)

  verifikacija ocjena unesene i verificirane ocjene u sustavusijeanj rujan 2016.

  stalna komunikacija s pristupnicima telefonom i elektronikom potom

  odgovoreno na sve upite poslane elektronikom potom

  tijekom cijele 2016.

 • 36

  Program rada Centra za 2016. godinu

  Druga radna cjelinaIzdavanje svjedodba i potvrda o poloenim ispitima dravne mature u kolskoj godini 2015./2016. te arhiviranje dokumentacije

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenja

  Pravodobno obavjetavanje kandidata o dodjeli svjedodba i potvrda o poloenim ispitima dravne mature

  obavijesti na mrenoj stranici Centra i na stranici Postani student

  srpanj 2016. ljetni rok

  rujan 2016. jesenski rok

  priprema za izdavanje svjedodba i potvrda te njihovo izdavanje nakon objave rezultata ispita dravne mature tijekom srpnja

  ispisane svjedodbe i potvrde iz sustava

  tijekom srpnja 2016. ljetni rok

  tijekom rujna 2016. jesenski rok

  izdavanje svjedodba, potvrda o poloenim ispitima dravne mature i svih drugih vrsta potvrda

  podijeljene svjedodbe i potvrde, izdane potvrde u ostale svrhe

  tijekom cijele 2016.

  sreivanje podataka i arhiviranje svih materijala

  sreeni podatci, arhivirani materijali

  tijekom listopada i studenoga 2016.

 • 3OSIGURAVANJE KVALITETE

  OBRAZOVANJA

 • 41

  Osiguravanje kvalitete obrazovanja

  3.1 Analiza ispita dravne mature iz Hrvatskoga jezika, Engleskoga jezika i Matematike

  Naruitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

  Nositelj: Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja

  Voditeljica: dr. sc. Sanja Fulgosi

  Saetak:

  Ispiti dravne mature u Republici Hrvatskoj provode se od kolske godine 2009./2010. Dravna se matura sastoji se od obveznoga i izbornoga dijela. Pristupnici u obveznome dijelu dravne mature polau ispit iz Hrvatskoga jezika, Matematike i stranoga jezika na vioj i osnovnoj razini. Uenici klasinih gimnazija mogu prema osobnome izboru umje-sto ispita iz stranoga jezika polagati ispit iz Latinskoga ili Grkoga jezika. Uenici koji se koluju na jeziku i pismu nacionalnih manjina uz ispit iz Hrvatskoga jezika obvezno polau ispit iz jezika nacionalne manjine na kojemu se koluju, a kao trei ispit biraju ispit iz Matematike ili iz stranoga jezika.3 Jedno je od vanih mjerila kvalitete i valjanosti ispitivanja znanja utjecaj koji ispit znanja ima na proces uenja i pouavanja te na odgoj-no-obrazovni sustav openito. Zbog toga je istraivanje povratnoga utjecaja ispitivanja znanja vrlo vano u podruju edukacijskih mjerenja. U ovome e se projektu u iduim godinama provesti mjeovito istraivanje (engl. Mixed methods study) u kojemu e se kvalitativnom i kvantitativnom metodologijom ispitati valjanost obveznih ispita dravne mature kako bi se unaprijedile kvaliteta instrumenata i kvaliteta provedbe. Na taj e se nain konkretnim podatcima pridonijeti rekonceptualizaciji dravne mature.

  Svrha je istraivanja u 2016. godini ispitati povratni utjecaj ispita dravne mature na proces pouavanja Hrvatskoga jezika, Engleskoga jezika i Matematike. U izradi mjernih instrumenata sudjelovat e djelatnici Centra, vanjski suradnici i nastavnici predmeta koji e se analizirati.

  Ciljevi:

  utvrditi stavove nastavnika Hrvatskoga jezika, Matematike i Engleskoga jezika o sadraju i nainu primjene ispita dravne mature iz Hrvatskoga jezika, Matematike i Engleskoga jezika

  utvrditi kako sadraji ispita dravne mature iz Hrvatskoga jezika, Matematike i Engleskoga jezika utjeu na pouavanje tih predmeta

  uzeti u obzir rezultate istraivanja za unapreenje kvalitete ispitnih materijala i procesa ispitivanja

  na temelju rezultata istraivanja izraditi prijedloge i preporuke dionicima odgojno-obrazovnoga sustava.

  3 Uenici koji se koluju na jeziku i pismu eke nacionalne manjine mogu polagati ispite obveznoga dijela dravne mature prema stavku 1. ili 3. lanka 4. Pravilnika o polaganju dravne mature.

 • 42

  Program rada Centra za 2016. godinu

  Oekivani ishodi:

  izraeni upitnici za nastavnike u skladu s postavljenim ciljevima primijenjeni upitnici u svim srednjim kolama napisano izvjee o rezultatima koji pokazuju stavove nastavnika Hrvatskoga

  jezika, Matematike i Engleskoga jezika o sadraju i nainu primjene ispita dravne mature iz Hrvatskoga jezika, Matematike i Engleskoga jezika

  napisano izvjee koje pokazuje kako sadraj ispita iz Hrvatskoga jezika, Matematike i Engleskoga jezika utjee na pouavanje tih predmeta.

  Doprinos razvoju predtercijarnoga obrazovanja:

  Iako se ispiti dravne mature provode ve pet godina, njihovi rezultati dosad nisu bili upotrijebljeni u svrhu donoenja obrazovnih politika ni kao smjernice za rad u nastavi. Stoga je jedan od ciljeva ovoga projekta promijeniti takvu praksu jer su rezultati ispita dravne mature vrlo slojeviti te je na temelju njih mogue donositi brojne zakljuke i preporuke. To posebice vrijedi za obvezne ispite jer njih polau svi uenici gimnazija. Projekt je podijeljen u nekoliko dijelova s obzirom na upotrijebljene metodoloke pristu-pe. Osnovne su aktivnosti projekta odabir strunih radnih skupina, statistika i psihome-trijska analiza, ispitivanje sadrajne i pojavne valjanosti ispita, sadrajna analiza ispita, strukturirani razgovori s nastavnicima te integracija i diseminacija rezultata.

  Tablica 5.: Planirane aktivnosti, oekivani ishodi i vrijeme izvrenja

  Aktivnosti

  Prva radna cjelinaPlaniranje projekta i izrada upitnika

  Planirane aktivnostiMjerljivi ishodi planiranih

  aktivnostiVrijeme

  izvrenja

  planiranje projekta izraen plan aktivnosti za 2016. godinusijeanj veljaa 2016.

  objava javnoga poziva za vanjske suradnike objavljen javni poziv veljaa 2016.

  izrada upitnika izraeni upitnici za sva tri predmeta oujak travanj 2016.

  obavjetavanje kola o cilju i provedbi istraivanja

  poslano pismo ravnateljima i uspostavljen kontakt sa srednjim kolama

  oujak 2016.

 • 43

  Osiguravanje kvalitete obrazovanja

  3.2 Sadrajna i metodoloka analiza ispita dravne mature iz Povijesti u kolskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

  Naruitelj: Centar

  Nositelj: Istraivako-razvojni odjel

  Voditeljica: Natalija Gjeri Robi, dipl. pov. i arh.

  Saetak:

  U 2016. godini nastavit e se sadrajna i metodoloka analiza provedenih ispita dravne mature iz Povijesti. Rezultati provedenih analiza bit e prikazani zajedno sa smjernica-ma za unapreenje izrade ispitnih materijala. U 2016. godini oekuju se i tisak i objava prirunika za izradu zadataka iz Povijesti.

  Ciljevi:

  utvrditi sadrajnu valjanost te metrijske znaajke provedenih ispita iz Povijesti utvrditi najee pogreke odgovora uenika u zadatcima otvorenoga i

  zatvorenoga tipa napisati prirunik za izradu zadataka iz Povijesti te izraditi druge dokumente

  povezane s ispitnim materijalima odrediti smjernice za unapreenje izrade ispitnih materijala na temelju

  rezultata provedenih analiza.

  Oekivani ishodi:

  napisano izvjee o rezultatima sadrajne i metodoloke analize ispita i smjernicama za unapreenje izrade ispitnih materijala

  napisano izvjee o rezultatima sadrajne analize odgovora uenika u zadatcima otvorenoga tipa

  napisan prirunik za izradu zadataka viestrukoga izbora.

  Doprinos razvoju predtercijarnoga obrazovanja:

  Ispit dravne mature iz Povijesti polae se kao izborni, a temelji se na specifikaciji defini-ranoj u Ispitnome katalogu iz Povijesti. Ispitni katalog usklaen je s odobrenim nastavnim planom i programom za Povijest u gimnazijama te su u skladu s tim u ispitu zastuplje-ni sadraji iz ope i nacionalne povijesti od pretpovijesti do suvremenoga doba. Ispite dravne mature, pa tako i ispit iz Povijesti, u iduih nekoliko godina potrebno je rekon-ceptualizirati. Promijenit e se metodologija izrade ispita kako bi se osigurala potpuna standardiziranost ispita/ispitnih inaica. Takoer, izrada novih predmetnih kurikuluma u sklopu cjelovite kurikularne reforme te njihovo usvajanje zahtijevat e postupnu promje-nu sadraja i strukture, odnosno koncepta ispita. U tom kontekstu Centar e ponudi-ti smjernice za izradu novih ispita prema rezultatima sadrajne i metodoloke analize provedenih ispita dravne mature iz Povijesti. Rezultati projekta, odnosno provedenih analiza sluit e kao smjernica za unapreenje procedure izrade ispita i ispitnih zadata-ka te za njihovu standardizaciju. Isto tako, rezultati analize odgovora uenika sluit e

 • 44

  Program rada Centra za 2016. godinu

  uenicima i nastavnicima kao povratna informacija o pogrekama koje su uenici napra-vili u pojedinome zadatku, odnosno ispitu. Izraena izvjea i prirunici za izradu zadata-ka iz Povijesti sluit e autorima ispitnih zadataka, strunim radnim skupinama za razvoj ispita, recenzentima ispitnih zadataka, nastavnicima te ostalim dionicima odgojno-obra-zovnoga sustava kao smjernica u unapreenju procesa pouavanja i uenja Povijesti.

  Tablica 6.: Planirane aktivnosti, oekivani ishodi i vrijeme izvrenja

  Aktivnosti

  Prva radna cjelinaSadrajna i metodoloka analiza

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenjasadrajna i metodoloka analiza ispita

  pripremljeno izvjee o rezultatima provedenih analiza prosinac 2016.

  sadrajna analiza odgovora uenika u zadatcima otvorenoga tipa

  pripremljeno izvjee o rezultatima provedenih analiza prosinac 2016.

  Druga radna cjelinaPriprema prirunika za izradu zadataka viestrukoga izbora

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenjapriprema prirunika za izradu zadataka viestrukoga izbora pripremljen prirunik rujan 2016.

  recenzije prirunikarecenziran prirunik, usvojeni komentari i preporuke recenzenata

  listopad studeni 2016.

  priprema za tisak (lektura, prijelom, korektura)

  prirunik lektoriran, grafiki ureen i pripremljen za tisak

  studeni prosinac 2016.

  tisak prirunika tiskan prirunikprosinac 2016. sijeanj 2017.

 • 45

  Osiguravanje kvalitete obrazovanja

  3.3 Sadrajna i metodoloka analiza ispita dravne mature iz Biologije i Kemije u kolskim godinama 2013./2014. i 2014./2015.

  Naruitelj: Centar

  Nositelj: Sluba opih poslova i odnosa s javnosti

  Voditelj: mr. sc. Nenad Markovi

  Saetak:

  Svrha je nastave Biologije i Kemije stjecanje prirodoslovne pismenosti.

  Ciljevi:

  ispitati i usporediti u kojoj mjeri ispiti dravne mature Biologije i Kemije provedeni 2011. 2013. te 2014. 2015. doista mjere odrednice prirodoslovne pismenosti

  ispitati povezanost pouavanja Biologije i Kemije u kolama i ispita dravne mature (2014. 2015.)

  izraditi preporuke za poboljanje kvalitete ispita te unapreenje nastave Biologije i Kemije.

  Svaka mjera koja se poduzima radi poboljanja nekoga ishoda ili neke aktivnosti, u ovome sluaju ispita dravne mature, zahtijeva tonu procjenu postojee situacije. Kako bi se programi vrednovanja mogli uinkovito razvijati u budunosti, potrebna je precizna analiza postojeega stanja i dosljedna provedba potrebnih mjera u svrhu poboljanja kvalitete ispita dravne mature. Stoga, projekt ima dva temeljna ishoda: analizu posto-jee situacije i izradu novoga modela dravne mature. Taj bi model nastojao zadra-ti prednosti postojeega sustava i uoiti te unaprijediti njegove slabe toke. Svrha je novoga modela dravne mature uspostava sustava koji bi se trebao temeljiti na zajed-nikim odgojno-obrazovnim vrijednostima i jednoznanim odreenjima konceptualnih pojmova (primjerice, kompetencije, ishodi uenja itd.) u itavome odgojno-obrazovnome sustavu. Nadalje, takav bi sustav trebao imati ishodita u nekim od temeljnih dokume-nata hrvatskoga odgojno-obrazovnog sustava kao to su Nacionalni okvirni kurikulum (MZOS, 2009.) i Strategija (Vlada Republike Hrvatske, 2014.), ali bi istodobno trebao pratiti globalne standarde testiranja koje propisuju krovne meunarodne organizaci-je poput OECD-a (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj), ITC-a (International Test Commission), NCME-a (National Council on Measurement in Education) i AERA-e (American Educational Research Association). Takva bi dravna matura trebala omogu-iti koherentno praenje, vrednovanje i procjenjivanje razvijenosti i usvojenosti obrazov-nih ishoda iz kojih e proizlaziti preporuke za daljnja unapreenja odgojno-obrazovnoga sustava.

  Doprinos razvoju predtercijarnoga obrazovanja:

  Rezultati ispita dravne mature znaajno utjeu na daljnji akademski i profesionalni razvoj svakoga kandidata, ali i drutva u cjelini. Stoga je nuno razvijati instrumente u kojima e biti umanjena pogreka mjerenja. U tu svrhu razvijene su suvremene metode

 • 46

  Program rada Centra za 2016. godinu

  i teorije testova koje omoguuju izradu ispita prema jasno utvrenim standardima, a koji se primjenjuju u razvijenim programima testiranja u svijetu. Zbog toga je nuno sustavno poboljavati ispite dravne mature kako bi se navedeni standardi implementirali u to veoj mjeri i kako bi se poveala njihova pouzdanost.

  Za osiguravanje najvie kvalitete ispitnih zadataka i ispita u cjelini potrebno je predte-stiranje ispitnih zadataka kako bi se dobili njihovi realni parametri. Na temelju unaprijed definiranih parametara ispitnih zadataka mogue je izraditi ispit s najboljim mjernim svoj-stvima, to omoguuje objektivno, valjano i pouzdano mjerenje obrazovnih ishoda.

  Ispiti bi se trebali temeljiti na unaprijed odreenim preciznim specifikacijama koje bi osim sadraja pojedinoga predmeta ukljuivale i osam kljunih kompetencija prema Nacional-nome okvirnom kurikulumu.

  Provedene psihometrijske analize ispita (urkovi, Tretinjak i abi, 2014.) upuuju na neujednaenost kvalitete ispita iz pojedinih predmeta, pa ak i na neujednaenost unutar pojedinih sadrajnih podruja istoga predmeta. Zbog toga je potrebno uspostaviti jedna-ke standarde kvalitete svih ispita dravne mature. Dravna bi matura trebala postati valjani pokazatelj postignua uenika, odnosno trebala bi sluiti kao certifikat dostignute kvalifikacije koja kandidatu osigurava stjecanje kljunih kompetencija prema Nacional-nome okvirnom kurikulumu. Trenutani model dravne mature potrebno je unaprijediti u skladu s mjerom 8.6.4. rekonceptualizirati model dravne mature u skladu s novim kuri-kularnim ciljevima u Strategiji kako bi mogla sluiti kao mehanizam unapreenja kvalitete odgojno-obrazovnoga sustava.

  Tablica 7.: Planirane aktivnosti, oekivani ishodi i vrijeme izvrenja

  Aktivnosti

  Prva radna cjelinaPrikupljanje podataka za usporednu analizu

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenja

  analiza ispita i rezultata proteklih ciklusa dravne mature 2014./2015.

  objavljeno izvjee o rezultatima ispita u proteklim ciklusima dravne mature s prijedlozima za poveanje kvalitete ispitnih materijala i postupaka provedbe ispita

  oujak travanj 2016.

  statistika i psihometrijska analiza ispita dravne mature iz Biologije i Kemije u ljetnome roku (2014./2015.)

  utvrene razlike u postignuima u ispitima s obzirom na spol, tip kole, regionalnu pripadnost kole i kolske ocjene iz Biologije i Kemije, utvrene psihometrijske znaajke ispita iz Biologije i Kemije te znaajke pojedinanih zadataka

  svibanj lipanj 2016.

 • 47

  Osiguravanje kvalitete obrazovanja

  imenovanje skupina (vanjskih suradnika Centra) za kvalitativnu analizu ispita iz Biologije i Kemije 2014./2015.

  izraeni kriteriji za odabir lanova strunih radnih skupina, imenovana povjerenstva za odabir skupina, objavljen javni poziv, odabrani kandidati

  srpanj 2016.

  ispitivanje sadrajne i pojavne valjanosti ispita iz Biologije i Kemije 2014./2015.

  provedena sadrajna analiza zadataka te analiza kognitivnih razina koje se ispituju u pojedinim zadatcima

  rujan prosinac2016.

  analiza tonih i netonih odgovora u ispitima iz Biologije i Kemije 2014./2015.

  utvrena usvojenost pojedinih prirodoslovnih koncepata te najee pogrene predodbe, provedena sadrajna analiza odgovora na uzorku od 250 ispita po predmetu iz svakoga ciklusa dravne mature 2014./2015. godine

  kolovoz prosinac 2016.

  fokusne skupine s nastavnicimasnimljeni razgovori s temom povratnoga utjecaja dravne mature na nastavu

  sijeanj travanj 2016.

  Druga radna cjelinaAnaliza, integracija i diseminacija rezultata

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenjastatistika analiza prikupljenih podataka (usporedna analiza)

  izvjee o rezultatima statistike analize

  sijeanj svibanj 2017.

  integracija rezultata pisanje i predstavljanje izvjea svibanj rujan 2017.

  diseminacija rezultata

  objavljeni rezultati projekta, rezultati predstavljeni svim relevantnim institucijama u odgojno-obrazovnome sustavu te zainteresiranim skupinama strunjaka

  rujan prosinac 2017.

 • 48

  Program rada Centra za 2016. godinu

  3.4 Sadrajna i metodoloka analiza ispita dravne mature iz Geografije u kolskim godinama 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016.

  Naruitelj: Centar

  Nositelj: Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja

  Voditeljica: mr. sc. Biljana Vrankovi

  Saetak:

  Ispit dravne mature iz Geografije polae se kao izborni. Funkcija je ispita dravne mature iz Geografije iskljuivo upis kandidata u visokokolske ustanove. Cilj je sadraj-ne i metodoloke analize ispita dravne mature iz Geografije analizirati rezultate ispita dravne mature iz Geografije za kolske godine 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016. kako bi dobivene spoznaje posluile osmiljavanju smjernica za unapreenje postupka izrade i poboljanje kvalitete novih ispitnih materijala te za prijedloge nastavne prakse nastavnicima (u vezi s procesima pouavanja Geografije). Projektom e se utvr-diti nove procedure i standardi za analizu rezultata ispita dravne mature iz Geografije te za ispitivanje njihove povezanosti s nastavom. Oekivani su ishodi projekta ispitati u kojoj mjeri ispiti dravne mature iz Geografije doista mjere odrednice prirodoslovne pismenosti i sadraje drutvene geografije, ispitati povezanost pouavanja Geografije u kolama i ispita dravne mature iz Geografije te izraditi preporuke za poboljanje kvali-tete ispita i unapreenje nastave Geografije. Tijekom 2016. godine planira se stvaranje baze podataka i unos odgovora u zadatcima otvorenoga tipa za ispite dravne mature iz Geografije u kolskim godinama 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016. u ljetnome roku.

  Doprinos razvoju predtercijarnoga obrazovanja:

  Rezultati provedenih analiza moi e posluiti osmiljavanju smjernica za unapreenje postupka izrade i poboljanje kvalitete novih ispitnih materijala te za prijedloge nastav-ne prakse nastavnicima (u vezi s procesima pouavanja Geografije). Rezultati projekta moi e se upotrijebiti u projektima povezanima s mjerama 8.6.4. rekonceptualizirati model dravne mature u skladu s novim kurikularnim ciljevima i 2.5.5. izraditi ispitne materijale na osnovi kurikulumom definiranih odgojno-obrazovnih ishoda u Strategiji.

 • 49

  Osiguravanje kvalitete obrazovanja

  Tablica 8.: Planirane aktivnosti, oekivani ishodi i vrijeme izvrenja

  Aktivnosti

  Radna cjelina

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenja

  priprema za unos podataka osmiljena tablica u Excelu za unos podataka rujan 2016.

  preuzimanje rezultata rezultati preuzeti iz Informacijsko-raunalnoga odjela rujan 2016.

  unos odgovora u zadatcima otvorenoga tipa

  odgovori uneseni u pripremljenu bazu podataka

  rujan prosinac 2016.

 • 50

  Program rada Centra za 2016. godinu

  3.5 Sadrajna analiza nacionalnih ispita iz Hrvatskoga jezika provedenih 2009. godine u sklopu projekta Razvoj i strategija nacionalnih ispita

  Naruitelj: Centar

  Nositelj: Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja

  Voditeljica: dr. sc. Sanja Fulgosi

  Saetak:

  Centar je u sklopu projekta Razvoj i strategija nacionalnih ispita u suradnji s nizozem-skim ispitnim centrom CITO proveo dva ispitivanja iz Hrvatskoga jezika. Probno ispiti-vanje provedeno je 2008. godine, a glavno ispitivanje 2009. godine. Dvije se sadrajne domene u Hrvatskome jeziku odnose na itanje knjievnoga teksta i na itanje razliitih vrsta neknjievnih tekstova. Cilj je projekta razraditi ishode itanja primjerene srednjo-kolskoj razini pouavanja Hrvatskoga jezika. Svrha je utvrditi i opisati najee pogreke uenika u razumijevanju neknjievnoga teksta i omoguiti dublji uvid u ishode itanja. Analiza sadraja odgovora uenika moe pridonijeti kvalitetnijim nainima izrade zada-taka koji ispituju itanje. Ta analiza takoer pridonosi razvoju sveukupnoga ispitnoga materijala iz Hrvatskoga jezika koji se temelji na sadrajima koji zadovoljavaju suvreme-ne komunikacijske potrebe. Ciljevi su istraivanja utvrditi najee pogreke odgovora uenika u zadatcima otvorenoga i zatvorenoga tipa te odrediti smjernice za unapreenje izrade ispitnih materijala iz Hrvatskoga jezika s posebnim osvrtom na vjetinu itanja.

  Oekivani ishodi:

  napisano struno izvjee u kojemu e biti opisani rezultati analize dodatni materijali za izradu zadataka za ispitivanje znanja iz Hrvatskoga

  jezika.

  Doprinos razvoju predtercijarnoga obrazovanja:

  Centar je u kolskoj godini 2008./2009. u sklopu projekta Razvoj i strategija nacional-nih ispita proveo nacionalne ispite iz Hrvatskoga jezika u drugome razredu gimnazije. Osnovni je cilj toga projekta bio unaprijediti metodologiju vanjskoga vrednovanja, ishode uenja i ispite. Ispit iz Hrvatskoga jezika sastojao se od etiriju sadrajnih podruja. Tri su se podruja (gramatika, teorija knjievnosti i itanje knjievnoga teksta) odnosila na sadraje iz nastavnoga plana i programa za Hrvatski jezik za gimnazije. Ispitivalo se itanje neknjievnoga teksta. To je podruje u nastavnome planu i programu implicitno navedeno, ali nije sasvim jasno razraeno.

 • 51

  Osiguravanje kvalitete obrazovanja

  Tablica 9.: Planirane aktivnosti, oekivani ishodi i vrijeme izvrenja

  Aktivnosti

  Radna cjelina

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenja

  analiza ispitnoga materijala odgovori uenika razvrstani su u kategorije prema kodnome planusijeanj svibanj 2016.

  obrada podataka dokument s rezultatima rujan 2016.

  tumaenje rezultata dokument sa strunim tumaenjem rezultata listopad 2016.

  izrada strunoga izvjea s preporukama

  sastavljeno i tiskano struno izvjee

  studeni prosinac 2016.

 • 52

  Program rada Centra za 2016. godinu

  3.6 Sadrajna analiza i kodiranje nacionalnih ispita iz Matematike provedenih u sklopu projekta Nacionalni ispiti u osnovnim kolama Matematika

  Naruitelj: Centar

  Nositelj: Istraivako-razvojni odjel

  Voditelji: dr. sc. Jasminka Buljan Culej i Zlatko Zadelj, dipl. ing.

  Saetak:

  Svrha je projekta Nacionalni ispiti u osnovnim kolama Matematika (u daljnjemu tekstu: NI-O-MAT), koji je trajao od 2011. do 2014. godine, obuhvatiti ne samo trenutane razine znanja, vjetina i sposobnosti uenika iz Matematike na kraju osnovnokolsko-ga obrazovanja, ve i utvrditi potencijalne probleme u usvajanju znanja iz Matematike tijekom osnovnokolskoga obrazovanja. U prvoj fazi projekta predstoje kodiranje, ocje-njivanje i analiza ispitnih materijala s ciljem utvrivanja problema i dobrih iskustava u nastavi Matematike, izrada detaljnoga plana za nastavak analiza ispita iz Matematike i izrada opih dokumenata o analizi i upotrebi rezultata ispita te izvjetavanju dionika odgojno-obrazovnoga sustava.

  Ciljevi:

  ocijeniti zadatke na temelju kodnoga plana za 2012. i 2013. godinu napisati izvjee i komunicirati s dionicima odgojno-obrazovnoga sustava izraditi prijedlog standarda procedura nacionalnih ispita utvrditi postojee probleme i imbenike koji utjeu na stjecanje znanja iz

  Matematike dugorono izraditi prijedlog standarda razina znanja iz Matematike.

  Oekivani ishodi:

  kodirani i ocijenjeni svi ispitni zadatci pripremljen nacrt dugoronoga plana analiza i provedbe vanjskih periodinih

  ispita iz Matematike analiza i upotreba rezultata ispita i izvjetavanje dionika odgojno-obrazovnoga

  sustava.

  Doprinos razvoju predtercijarnoga obrazovanja:

  Na temelju analiza rezultata ispita utvrdit e se problemi u nastavi Matematike, izradit e se preporuke na razini nastavnika, uenja i pouavanja te na razini obrazovne politike, postavit e se smjernice za sustavno uvoenje ispita na temelju kojega e se vredno-vati obrazovni ishodi iz Matematike i dugorono e se utvrditi razine znanja i vjetina iz Matematike.

  Periodina ispitivanja i vanjsko vrednovanje kljunih predmeta i kompetencija predvieni su Strategijom kao temeljnom smjernicom razvoja i provjere kurikuluma. Osim usvojeno-

 • 53

  Osiguravanje kvalitete obrazovanja

  ga znanja vano je ispitati koliko su i na koji nain uenici spremni primjenjivati sadraje iz Matematike na kraju obrazovnoga ciklusa.

  Projekt se temelji na nekoliko mjera Strategije. Na temelju analiza ispita iz Matematike predloit e se model upotrebe rezultata vanjskoga vrednovanja (mjera 8.6.3.), postavit e se standardi razina postignua iz Matematike za osnovnu kolu (mjera 2.5.2.) i pred-loit e se naini izvjetavanja o rezultatima analiza (mjera 2.5.4.), a analize nacionalnih ispita pridonijet e uspostavi cjelovitoga okvira vanjskoga vrednovanja ishoda uenja u razliitim vrstama obrazovanja i na razliitim razinama obrazovanja (mjera 8.6.1.).

  Tablica 10.: Planirane aktivnosti, oekivani ishodi i vrijeme izvrenja

  Aktivnosti

  Prva radna cjelinaKodiranje ispitnih materijala

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenjaizrada kodnoga plana NI_MAT_O iz 2012. godine

  kodni plan NI_MAT_O iz 2012. godine

  veljaa oujak 2016.

  Druga radna cjelinaOcjenjivanje ispitnih materijala

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenjaizrada kodnoga plana NI_MAT_O iz 2013. godine

  kodni plan NI_MAT_O iz 2013. godine

  travanj svibanj 2016.

  Trea radna cjelinaOcjenjivanje ispitnih materijala

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenjaocjenjivanje drugi krug prema kodnome planu NI_MAT_O iz 2012. godine

  ocjenjivanje drugi krug prema kodnome planu NI_MAT_O iz 2012. godine

  travanj svibanj 2016.

  etvrta radna cjelinaOcjenjivanje ispitnih materijala

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenjaocjenjivanje drugi krug prema kodnome planu NI_MAT_O iz 2013. godine

  ocjenjivanje drugi krug prema kodnome planu NI_MAT_O iz 2013. godine

  lipanj srpanj 2016.

 • 54

  Program rada Centra za 2016. godinu

  Peta radna cjelinaDugoroni plan analiza provedenih ispita iz Matematike

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenjaizrada detaljnoga programa i dugoronoga plana aktivnosti o nastavku analiza i provedbi ispita iz Matematike te o publikacijama rezultata

  dugoroni plan analiza i provedbe ispita iz Matematike do lipnja 2016.

  esta radna cjelinaIzrada dokumenata

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenja

  razrada i pisanje opih dokumenata

  pisanje izvjea

  dokument prijedlog naina upotrebe rezultata

  dokument prijedlog naina izvjetavanja dionika odgojno-obrazovnoga sustava o rezultatima

  izvjee

  listopad prosinac 2016.

  Sedma radna cjelinaSadrajne i dubinske analize

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenjazapoete dubinske analize zadataka i ispita prvi rezultati analiza

  rujan prosinac 2016.

 • 55

  Osiguravanje kvalitete obrazovanja

  3.7 Psihometrijske analize i prikaz rezultata nacionalnih ispita iz Matematike provedenih u sklopu projekta Nacionalni ispiti u osnovnim kolama Matematika

  Naruitelj: Centar

  Nositelj: Istraivako-razvojni odjel

  Voditeljica: Natalija Gjeri Robi, dipl. pov. i arh.

  Saetak:

  U 2016. godini napravit e se opsene psihometrijske analize ispita iz Matematike prove-denih izmeu 2011. i 2014. godine na uzorku uenika osmih razreda osnovnih kola, a postignua uenika bit e povezana s razliitim pozadinskim imbenicima (socioeko-nomskim, kolskim itd.). U 2016. godini oekuju se i tisak i objava izvjea s rezultatima provedenih analiza.

  Ciljevi:

  procijeniti razine matematikih znanja, vjetina i sposobnosti uenika na kraju osmoga razreda osnovne kole

  utvrditi povezanost postignua uenika s razliitim pozadinskim imbenicima objaviti rezultate provedenih ispitivanja.

  Oekivani ishodi:

  rezultati provedenih analiza i utvrivanje povezanosti postignua uenika s razliitim pozadinskim imbenicima

  tiskano i objavljeno izvjee s rezultatima provedenih analiza.

  U sklopu projekta Nacionalni ispiti u osnovnim kolama Matematika (u daljnjemu tekstu: NI-O-MAT) provedena su ispitivanja s ciljem detaljne procjene razine matematikih znanja, vjetina i sposobnosti uenika osmih razreda osnovne kole. Matematika je obvezan predmet tijekom cjelokupnoga obrazovanja na temelju kojega se stjeu brojna druga znanja. Ispitivanja pojedinih sadrajnih cjelina provedena su izmeu 2011. i 2013. godine, a cjeloviti standardizirani ispit za provjeru i praenje dostignute razine znanja iz Matemtike proveden je 2014. godine.

  Doprinos razvoju predtercijarnoga obrazovanja:

  Rezultati dobiveni tijekom realizacije projekta NI-O-MAT dat e objektivan uvid u nasta-vu Matematike u hrvatskim osnovnim kolama. Kvalitetna analiza tih rezultata znaajno e pridonijeti razumijevanju, unapreenju i razvoju sustava opega obveznog i posebice matematikog obrazovanja. Procedure i dokumenti nastali u sklopu projekta NI-O-MAT mogu se upotrijebiti u rekonceptualizaciji modela dravne mature u skladu s novim kuri-kularnim ciljevima (mjera 8.6.4. u Strategiji) i u izradi ispitnih materijala na osnovi kuriku-lumom definiranih odgojno-obrazovnih ishoda (mjera 2.5.5. u Strategiji).

 • 56

  Program rada Centra za 2016. godinu

  Tablica 11.: Planirane aktivnosti, oekivani ishodi i vrijeme izvrenja

  Aktivnosti

  Radna cjelina

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenjaanaliza ispita/obrada podataka provedenih ispitivanja 2011. 2014. i povezivanje rezultata s kontekstualnim varijablama

  rezultati provedenih analiza svibanj 2016.

  pisanje izvjea o rezultatima provedenih ispitivanja i analiza napisano izvjee

  kolovoz rujan 2016.

  priprema izvjea za tisak (lektura, prijelom, korektura)

  lektorirano, grafiki ureeno izvjee pripremljeno za tisak

  listopad studeni 2016.

  tisak izvjea tiskano izvjeeprosinac 2016. sijeanj 2017.

 • 57

  Osiguravanje kvalitete obrazovanja

  3.8 Sekundarna analiza uitelja STEM skupine predmeta u okviru TALIS 2013 istraivanja

  Naruitelj: Centar

  Nositelj: Odjel za svjedodbe i kvalifikacije

  Voditeljica: Michelle Bra Roth, mag. paed.

  Saetak:

  Meunarodno istraivanje OECD/TALIS 2013 prua podatke o predmetnim uiteljima i uvjetima pouavanja i uenja u osnovnim kolama. Jedan je od rezultata istraivanja pouzdana baza podataka iskoristiva i na nacionalnoj razini.

  Sekundarna se analiza ne odnosi na sve predmetne uitelje u osnovnoj koli koji su sudjelovali u istraivanju TALIS 2013, ve su fokus analize uitelji STEM skupine predmeta, odnosno predmetni uitelji Matematike, Kemije, Biologije, Fizike, Informatike i Tehnike kulture.

  Analizom nacionalnih podataka iz istraivanja TALIS 2013 bit e obuhvaene sljedee teme:

  pripremljenost za pouavanje i uvoenje u nastavni rad uitelja poetnika osobni stavovi uitelja o prirodi uenja i pouavanja obrazovne potrebe i struno usavravanje samouinkovitost u nastavi i suradnja s drugim uiteljima upotreba metoda pouavanja i vrednovanja rada uenika uinak praenja i evaluacije uitelja od strunoga tima kole zadovoljstvo poslom i kolsko ozraje.

  Cilj je sekundarnom analizom pruiti detaljne informacije o uiteljima STEM skupine predmeta na nacionalnoj razini koje e biti temelj za preporuke obrazovnoj politici u krei-ranju i inoviranju kvalifikacije zanimanja uitelja STEM skupine predmeta te planiranja moguih naina unapreenja njihova odgojno-obrazovnoga rada.

  Oekivani ishodi:

  provedena statistika obrada definiranoga skupa varijabla iz nacionalne baze podataka istraivanja TALIS 2013

  napisano izvjee o provedenoj sekundarnoj analizi organiziran okrugli stol s ciljem diseminacije dobivenih pokazatelja i izrade

  preporuka za unapreivanje strunih kompetencija i odgojno-obrazovnoga rada uitelja STEM skupine predmeta u osnovnoj koli u suradnji s pozvanim nacionalnim strunjacima.

 • 58

  Program rada Centra za 2016. godinu

  Doprinos razvoju predtercijarnoga obrazovanja:

  Rezultati provedene sekundarne analize, odnosno nastale preporuke povezani su sa sljedeim ciljevima i mjerama Strategije:

  podii kvalitetu rada i drutvenoga ugleda uitelja (4. cilj) ustrojiti sustav osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja (8. cilj) profesionalizacija uiteljske struke (mjera 4.1.) povezivanje i unapreenje sustava pripravnitva i trajnoga profesionalnog

  razvoja uitelja kroz projekte licenciranja uitelja (mjera 4.3.) poticati meunarodnu suradnju i mobilnost u podruju trajnoga profesionalnog

  razvoja uitelja (mjera 4.3.4.).

  Tablica 12.: Planirane aktivnosti, oekivani ishodi i vrijeme izvrenja

  Aktivnosti

  Radna cjelina

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnostiVrijeme

  izvrenjaizrada nacrta istraivanja i pregled dostupnih podataka i instrumenata upotrijebljenih u istraivanju TALIS 2013

  izraen nacrt istraivanja, izabrane teme analize, definiran uzorak

  sijeanj oujak 2016.

  odabir varijabla za analizu unutar kompleksnih baza podataka

  izabrane varijable derivirane iz baze podataka

  sijeanj oujak 2016.

  statistika razrada sekundarne analize

  provedene statistike analize i definiran nain prikaza varijabla u okviru tablinih prikaza, histograma te opisnih prikaza varijabla

  travanj lipanj 2016.

  interpretacija podataka i pisanje izvjea

  realizirano zavrno izvjee, provedene sekundarne analize na nacionalnim podatcima za istraivanje TALIS 2013

  lipanj rujan 2016.

  diseminacija rezultata sekundarne analize

  objava rezultata sekundarne analize na mrenoj stranici Centra, organizacija okrugloga stola

  rujan prosinac 2016.

  prijedlog preporuka temeljenih na dobivenim pokazateljima sekundarne analize

  napisane preporuke za unapreivanje kvalifikacija i odgojno-obrazovnoga rada uitelja STEM skupine predmeta u osnovnim kolama

  rujan prosinac 2016.

 • 59

  Osiguravanje kvalitete obrazovanja

  3.9 Sadrajna analiza odgovora uenika u meunarodnome TIMSS istraivanju i usporedba s nacionalnim kurikulumom

  Naruitelj: Centar

  Nositelj: Istraivako-razvojni odjel

  Voditeljica: dr. sc. Jasminka Buljan Culej

  Saetak:

  Ovim projektom unaprijedit e se obrazovni sustav Republike Hrvatske utemeljen na objektivnim rezultatima dobivenim nakon standardiziranih meunarodnih ispitivanja i usporedbe s nacionalnim kurikulumom razredne nastave Matematike te Prirode i dru-tva.

  Oekivani ishodi:

  pripremljeni podatci za prirunik za unapreenje razredne nastave Matematike i Prirode i drutva

  organiziran okrugli stol.

  Doprinos razvoju predtercijarnoga obrazovanja:

  Istraivako-razvojni odjel poticat e zainteresiranu javnost na sekundarna istraivanja meunarodnih baza podataka. Kako bi se dodatno informirala javnost, organizirat e se okrugli stolovi na kojima e strunjaci biti upoznati s potrebom za sekundarnim anali-zama koje su vane u donoenju novih obrazovnih smjernica utemeljenih u preciznim i dokazivim podatcima. Rezultati TIMSS istraivanja mogu posluiti odreivanju kriterija (standarda, razina postignua) na osnovi kurikularnih dokumenata, pridonijeti razvoju razliitih modela formativnoga vrednovanja i definirati podlogu za uspostavu cjelovitoga okvira vanjskoga vrednovanja ishoda uenja u razliitim vrstama obrazovanja i na razli-itim obrazovnim razinama.

 • 60

  Program rada Centra za 2016. godinu

  Tablica 13.: Planirane aktivnosti, oekivani ishodi i vrijeme izvrenja

  Aktivnosti

  Prva radna cjelinaRad strunih radnih skupina

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnosti Vrijeme

  izvrenjaodredit e se skupine strunjaka prema predmetnim podrujima s lanovima akademske zajednice: profesorima i uiteljima Matematike i prirodoslovlja za TIMSS projekt

  donesena odluka o lanovima strunih radnih skupina sijeanj 2016.

  odrat e se sastanak lanova strunih radnih skupina i definirat e se koncept rada

  zapisnici s odranih sastanaka strunih radnih skupina veljaa 2016.

  Druga radna cjelinaMetodoloka analiza ispitnih knjiica TIMSS

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnosti Vrijeme

  izvrenjadefiniran metodoloki okvir analize ispitnih knjiica TIMSS metodoloki okvir dovren veljaa 2016.

  lanovi strunih radnih skupina prema metodolokome okviru analiziraju zadatke i odgovore uenika

  zapisnici rada strunih radnih skupina

  veljaa svibanj 2016.

  na temelju kvalitativne analize ispita i postignutih rezultata planira se izraditi prijedlog elemenata za poboljanje kvalitete nastave ispitivanih predmeta te struno usavriti prosvjetne djelatnike s ciljem poboljanja metodikoga pristupa

  prijedlog napisan svibanj rujan 2016.

  na temelju prijedloga pie se prirunik za unapreenje razredne nastave Matematike te Prirode i drutva

  tiskan prirunik listopad studeni 2016.

  Trea radna cjelinaObavjetavanje javnosti i diseminacija rezultata

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnosti Vrijeme

  izvrenjaplaniranje okrugloga stola odran okrugli stol prosinac 2016.

 • 4VANJSKO VREDNOVANJE

 • 65

  Vanjsko vrednovanje

  4.1 Vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova

  Naruitelj: Centar

  Nositelj: Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja

  Voditelj: dr. sc. Petar Bezinovi

  Saetak:

  Cilj je projekta uvoenje sustavnoga i kontinuiranoga vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova. Vanjskim e se vrednovanjem omoguiti dobivanje valja-nih, objektivnih i pouzdanih informacija o kvaliteti rada pojedinih odgojno-obrazovnih ustanova. Oekuje se da e prikupljene informacije pomoi u prepoznavanju razvojnih potreba ustanova te znaajno utjecati na zadovoljavanje tih potreba i unapreivanje rada tih ustanova. Istodobno e prikupljeni podatci omoguiti planiranje obrazovne politike na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u skladu sa stvarnim razvojnim potrebama ustanova i dionika odgojno-obrazovnoga sustava.

  Oekivani ishodi:

  usvojen model i procedure vanjskoga vrednovanja i kontinuiranoga praenja rada ustanova

  izraen prirunik o vanjskome vrednovanju kola izraen plan i program provedbe vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih

  ustanova izraen program edukacije i licenciranja vanjskih procjenitelja (evaluatora/

  auditora) izraen plan eksperimentalnoga programa vanjskoga vrednovanja na

  reprezentativnome uzorku ustanova odabrani, educirani i licencirani vanjski evaluatori.

  Doprinos razvoju predtercijarnoga obrazovanja:

  Strategija posebno znaenje pridaje kvaliteti odgoja i obrazovanja te je ustroj sustava osiguravanja kvalitete odgojno-obrazovnih ustanova (8. cilj) jedan od njezinih temeljnih ciljeva. Za ostvarivanje toga cilja planiran je niz mjera. Sustav osiguravanja kvalitete, izmeu ostaloga, povezuje i usklauje komplementarne pristupe samovrednovanja i vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova, pri emu se vanjsko vrednovanje slui samovrednovanjem i razvojnim planovima ustanova kao polazitima za procjenu kapaciteta za pokretanje promjena i vlastiti razvoj.

  Sustavno vanjsko vrednovanje omoguuje kolama dobivanje valjanih povratnih infor-macija o procjeni njihova djelovanja i kao takvo kontinuirano unapreuje kvalitetu odgojno-obrazovnih procesa i poeljnih ishoda obrazovanja u kolama (OECD, 2013.). Taj se oblik vrednovanja bavi pojedinanim ustanovama (najee kolama) koje slije-dom dogovorene obrazovne politike moraju jamiti da e biti odgovorne i uspjene u ostvarivanju poeljnih ishoda svojega djelovanja.

 • 66

  Program rada Centra za 2016. godinu

  Smisao je vanjskoga vrednovanja preispitivanje postojeega rada ustanove s ciljem unapreivanja kvalitete i osiguravanja odgovornosti za rad ustanove.

  Primarni je cilj vanjskoga vrednovanja pomoi kolama u procesu njihove preobrazbe u zajednice uenja u kojima je unapreivanje kvalitete uenja i pouavanja kontinuirani proces. Sustav vanjskoga vrednovanja omoguuje neovisno vanjsko identificiranje pred-nosti ustanove te podruja rada koja se moraju mijenjati kako bi se unaprijedilo funkcio-niranje ustanove. Ustanove od vanjskih evaluatora dobivaju povratne informacije koje im pomau u daljnjemu razvoju i unapreivanju kvalitete rada.

  Vanjsko vrednovanje neizravno pridonosi poveanju odgovornosti jer osigurava tran-sparentni uvid u rad odgojno-obrazovnih ustanova pruanjem objektivnih informacija o njihovu radu te pridonosi uspjenosti ustanova nadlenih za osiguravanje kvalitete odgo-ja i obrazovanja.

  Vanjsko vrednovanje sadrava strunu procjenu o relevantnim podrujima rada kola, a to su upravljanje kolom te ljudskim i materijalnim resursima, kljuni procesi, kvaliteta samovrednovanja i planiranje razvoja, kvaliteta nastave i podrka uenicima, rezulta-ti, ishodi i postignua uenika te ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva. Procjena je temeljena na jasnim i dogovorenim kriterijima i pokazateljima kvalitete kola. U procesu longitudinalnoga praenja rada kole vanjsko vrednovanje prua i podatke o napredova-nju kole u razliitim aspektima rada i ishodima uenja.

  Vanjsko vrednovanje potie unapreivanje odgojno-obrazovne prakse u hrvatskim kola-ma postavljanjem jednoznanih kriterija kvalitete, provjeravanjem ostvarivanja dogovo-renih kriterija, prepoznavanjem razvojnih potreba kola, pruanjem povratnih informacija i preporuka kolama i pruanjem informacija o razvojnim potrebama kola nadlenim agencijama u sustavu obrazovanja te dravnim, regionalnim i lokalnim tijelima (osnivai-ma kola) koji su duni kolama osigurati potrebnu materijalnu i profesionalnu podrku. Vanjsko vrednovanje izravno je povezano s ostvarenjem podcilja 8.5. vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova i mjera 8.5.1. razrada modela i procedura vanjskoga vred-novanja i kontinuiranoga praenja rada ustanova, 8.5.2. planiranje i izrada programa eksperimentalnoga provoenja vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova i 8.5.3. osiguravanje edukacije i licenciranja vanjskih evaluatora u Strategiji te s operativ-nim programom Uinkoviti ljudski potencijali (financijsko razdoblje Europske unije 2014. 2020.): Investicijski prioritet 10.iv Poboljanje znaaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za trite rada, olakavanje prijelaza iz kole na posao, jaanje susta-va strukovnoga obrazovanja i osposobljavanja (URL: http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti).

  Primjena modela i postupaka vanjskoga vrednovanja i kontinuiranoga praenja rada ustanova ispitat e se eksperimentalno u kolskoj godini 2016./2017. nakon ega e se ustrojiti trajan sustav provedbe programa vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj.

  http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumentihttp://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti

 • 67

  Vanjsko vrednovanje

  Tablica 14.: Planirane aktivnosti, oekivani ishodi i vrijeme izvrenja

  Aktivnosti

  Prva radna cjelinaRazrada modela i procedura vanjskoga vrednovanja i kontinuiranoga praenja rada ustanova

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnosti Vrijeme izvrenja

  razraditi kriterije i mjerljive pokazatelje kvalitete odgojno-obrazovnih ustanova

  izraeni kriteriji i pokazateljisijeanj oujak 2016.

  izraditi radne inaice Prirunika za vanjsko vrednovanje i praenje rada odgojno-obrazovnih ustanova

  izraen Prirunik za vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova

  oujak lipanj 2016.

  izraditi prijedlog/nacrt modela vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova

  izraen prijedlog modela vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova

  srpanj 2016.

  raspraviti o prijedlogu/nacrtu modela u fokusnim skupinama (osnovne kole, gimnazije, strukovne kole)

  kljuni sudionici razmotrili prijedlog svibanj lipanj 2016.

  Druga radna cjelinaOsiguranje edukacije i licenciranja vanjskih evaluatora

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnosti Vrijeme izvrenja

  definiranje kompetencijskih osobina evaluatora, odreivanje selekcijskih kriterija

  definirane potrebne kompetencije evaluatora

  travanj lipanj 2016.

  izrada edukacijskoga programa i priprema evaluatora za vanjsko vrednovanje

  izraen program edukacije evaluatora

  lipanj 2016.

  angairanje potencijalne skupine evaluatora i edukacija

  angairana inicijalna skupina evaluatora

  lipanj 2016.

  izrada programa licenciranja evaluatora izraen program licenciranja

  lipanj 2016.

  provedba edukacije evaluatora teorijska i praktina dobro pripremljeni evaluatori

  srpanj - rujan 2016.

 • 68

  Program rada Centra za 2016. godinu

  Trea radna cjelinaPlaniranje i izrada programa eksperimentalnoga provoenja vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnosti Vrijeme izvrenja

  izrada vremenskoga plana eksperimentalne i sustavne provedbe vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova

  izraen plan eksperimentalne i sustavne provedbe vanjskoga vrednovanja

  rujan 2016.

  izrada programa, specifinih planova i detaljnih procedura provedbe vanjskoga vrednovanja razliitih vrsta odgojno-obrazovnih ustanova

  izraeni programi provedbe vanjskoga vrednovanja u svim OOU-ma, objava na mrenim stranicama

  prosinac 2016.

  upoznavanje odgojno-obrazovnih ustanova s vanjskim vrednovanjem kola na regionalnim i dravnim skupovima

  vanjsko vrednovanje predstavljeno na regionalnim i dravnim skupovima

  tijekom godine 2016.

 • 69

  Vanjsko vrednovanje

  4.2 Analiza elemenata provedbe projekta Samovrednovanje ustanova ranoga i predkolskoga odgoja i obrazovanja 2010. 2015.

  Naruitelj: Centar

  Nositelj: Istraivako-razvojni odjel

  Voditeljica: Sandra Antuli, dipl. psih. prof.

  Saetak:

  U 2016. godini nastavit e se analiza elemenata provedbe procesa samovrednovanja u ustanovama ranoga i predkolskoga odgoja i obrazovanja od 2010. do 2015. godine. Osnovni rezultati provedenih analiza s primjerima dobre prakse bit e prikazani u publikaciji pod radnim nazivom Prva iskustva provedbe samovrednovanja ustanova ranoga i predkolskoga odgoja i obrazovanja. Publikacija e biti predstavljena strunoj javnosti i suradnicima projekta.

  Ciljevi:

  analizirati podatke prikupljene praenjem provedbe procesa samovrednovanja u ustanovama ranoga i predkolskoga odgoja i obrazovanja od 2010. do 2015. godine

  odabrati i prikazati primjere dobre prakse prema zadanim elementima pripremiti i predstaviti publikaciju.

  Oekivani ishodi:

  analizirani elementi provedbe procesa samovrednovanja u ustanovama ranoga i predkolskoga odgoja i obrazovanja od 2010. do 2015. godine

  objavljena i predstavljena publikacija.

  Doprinos razvoju predtercijarnoga obrazovanja:

  Osnovno je polazite procesa unapreenja kvalitete pojedinih ustanova i cjelokupnoga sustava ranoga i predkolskoga odgoja i obrazovanja te skrbi za djecu rane i pred-kolske dobi pokretanje promjena i unapreenje unutar sustava. Suvremene ustanove ranoga i predkolskoga odgoja i obrazovanja preuzimaju odgovornost za kvalitetu ivota i rada u njima ime samovrednovanje pojedinaca, kao nositelja svih procesa u ustanovi, postaje sve vanije. Samovrednovanje je sustavan, unutarnji i jasan proces kojemu je cilj utvrditi trenutano stanje u ustanovi, prepoznati pozitivna postignua i otkriti probleme te predloiti strategije njihova rjeavanja i unapreenja postojeega stanja. Usmjerenost prema kvaliteti od svih imbenika odgojno-obrazovnoga procesa zahtijeva kontinuiranu strunu refleksiju samovrednovanje i djelovanje u smjeru unapreenja kvalitete pojedi-nih segmenata i ustanove u cijelosti.

  Doprinos procesa samovrednovanja sustavu odgoja i obrazovanja oituje se u kontinuiranome i sustavnome radu na procjeni i unapreenju kvalitete svake pojedine ustanove u projektu. Posredno se doprinos oituje u kontinuiranome jaanju lanova timova za kvalitetu, a neposredno u jaanju ostalih kljunih dionika. Pritom se nastoji osigurati kultura dijaloga, osobna i profesionalna odgovornost kljunih dionika te kultura

 • 70

  Program rada Centra za 2016. godinu

  samovrednovanja u sustavu ranoga i predkolskoga odgoja i obrazovanja s krajnjim ciljem unapreenja kvalitete ivota djeteta u ustanovi.

  Tablica 15.: Planirane aktivnosti, oekivani ishodi i vrijeme izvrenja

  Aktivnosti

  Prva radna cjelinaPriprema i tisak publikacije

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnosti Vrijeme izvrenjaanaliza podataka prikupljenih praenjem provedbe procesa samovrednovanja u ustanovama ranoga i predkolskoga odgoja i obrazovanja

  analizirani elementi provedbe procesa samovrednovanja u ustanovama ranoga i predkolskoga odgoja i obrazovanja

  lipanj 2016.

  priprema radne inaice publikacijepripremljena radna inaica publikacije Prva iskustva provedbe samovrednovanja ustanova ranog i predkolskog odgoja i obrazovanja

  srpanj 2016.

  recenzija publikacije recenzirana publikacija, usvojeni komentari i preporuke recenzenatakolovoz 2016.

  priprema za tisak (lektura, prijelom, korektura)

  lektorirana i grafiki ureena publikacija, publikacija pripremljena za tisak

  kolovoz 2016.

  tisak publikacije tiskana publikacija rujan 2016.Druga radna cjelinaPredstavljanje publikacije

  Planirane aktivnosti Mjerljivi ishodi planiranih aktivnosti Vrijeme izvrenjapredstavljanje radne inaice publikacije Prva iskustva provedbe samovrednovanja ustanova ranoga i predkolskoga odgoja i obrazovanja

  poziv; obrazac prijave, program, potpisna lista, prezentacije, fotografije, evaluacije

  listopad studeni 2016.

 • 71

  Vanjsko vrednovanje

  4.3 Razvoj modela licenciranja

  Naruitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

  Nositelj: Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja

  Voditeljica: Maja Juki, dipl. ing. el.

  Saetak:

  Licenciranje je odreeno Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli i Strategijom. U lanku 117., stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i sred-njoj koli navedeno je da uitelji, nastavnici, struni suradnici i ravnatelji imaju pravo i dunost obnavljati licencu svakih pet godina, a u stavku 4. navedeno je da je Centar duan provoditi licenciranje uitelja.

  U Strategiji je navedena mjera 4.1.2. razviti model i uvesti sustav (re)licenciranja za stje-canje i zadravanje dopusnice za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi koja je povezana s licenciranjem uitelja i koju bi trebali provoditi AZOO, ASOO i Centar.

  Vani su preduvjeti za pokretanje sustava licenciranja ravnatelja izraeni standard zani-manja i djelomini standard kvalifikacije za ravnateljsku profesiju, ime se definiraju potrebne kompetencije za dostizanje prve licence. Ti preduvjeti nisu ostvareni i ne zna se kada e biti ostvareni pa se pokretanje sustava licenciranja ne moe staviti u trogo-dinji plan. Tek kad ti preduvjeti budu ispunjeni, bit e osigurani uvjeti za razvoj modela licenciranja ravnatelja i uvjeti za njegovu primjenu. Da bi se model licenciranja primije-nio, neophodno je osigurati zakonski okvir i Pravilnik o licenciranju ravnatelja, to je u nadlenosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

  Oekivani ishodi projekta:

  usvojen model i procedure licenciranja ravnatelja izraen plan i program provedbe licenciranja ravnatelja za 2016. godinu izraen program edukacije i licenciranja neovisnih licencatora osiguran zakonski okvir za licenciranje licencirani ravnatelji prema izraenome planu za 2016. godinu.

  Doprinos razvoju predtercijarnoga obrazovanja:

  U Strategiji su navedeni 5. cilj unaprijediti kvalitetu rukovoenja odgojno-obrazovnim ustanovama i mjera 5.4.3. pokrenuti sustav (re)licenciranja za stjecanje i zadravanje dopusnice za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi koji definiraju ulogu, potrebne kompe-tencije i osnovu za institucionalizaciju obrazovanja te program i postupak licenciranja uitelja, nastavnika i ravnatelja i (re)licenciranja za stjecanje i zadravanje dopusnice za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Za provedbu toga cilja i te mjere nadlean je Centar. Kvalitetnim modelom licenciranja i njegovom dosljednom primjenom profesionalizirao bi se posao ravnatelja i potvrdila bi se kvaliteta ravnatelja, a odgojno-obraz