of 16/16
HRV A IK-1 D-S001 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja HRVATSKI JEZIK viša razina ŠKOLSKI ESEJ 12

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja · PDF fileHRV A IK-1 D-S001 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Hrvatski jezik viša razina ŠKOLSKI ESEJ 12

 • View
  264

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja · PDF fileHRV A IK-1 D-S001 Nacionalni...

 • HRV A IK-1 D-S001

  Nacionalni centar za vanjskovrednovanje obrazovanja

  Hrvatski jezikvia razina

  KOLSKI ESEJ

  12

  HRV-V-A-esej.indb 1 5.2.2010 14:04:31

 • HRV A IK-1 D-S001

  Hrvatski jezikkolski esej

  99

  Praz

  na st

  rani

  ca

  HRV-V-A-esej.indb 2 5.2.2010 14:04:31

 • HRV A IK-1 D-S001

  UPUte

  Pozorno slijedite sve upute.Ne okreite stranicu i ne piite kolski esej dok to ne odobri deurni nastavnik.Nalijepite identifikacijsku naljepnicu na sve ispitne materijale koje ste dobili u omotnici.Ispit traje 160 minuta bez prekida.Ponuena su dva zadatka otvorenoga tipa. Pozorno proitajte oba zadatka i tekstove. Odaberite samo jedan zadatak koji Vama vie odgovara.kolski esej obvezno piite pisanim slovima. kolski eseji pisani velikim tiskanim slovima, neuredno ili neitko ne e se vrjednovati i bodovat e se s nula (0) bodova. Piite crnom ili plavom kemijskom olovkom ili nalivperom.Dobro je da napiete i koncept, bar u natuknicama, kako bi istopis kolskoga eseja bio to dotjeraniji i uredniji.

  elimo Vam puno uspjeha!

  Ova ispitna knjiica ima 16 stranica, od toga 3 prazne.

  99

  HRV-V-A-esej.indb 3 5.2.2010 14:04:31

 • HRV A IK-1 D-S001

  00

  Hrvatski jezikkolski esej

  1. zadatak interpretativni kolski esej

  Pred Vama je ulomak iz romana Zloin i kazna Fjodora Mihajlovia Dostojevskoga. Pozorno ga proitajte, a zatim i smjernice za pisanje kolskoga eseja na sljedeoj stranici. Redoslijed ponuenih smjernica ne obvezuje Vas u Vaem oblikovanju kolskoga eseja.

  Svoj kolski esej oblikujte kao zaokruenu cjelinu (uvod, razradba, zakljuak). Prvo piite na priloenome listu za koncept, a na kraju uredno prepiite na list za istopis. Esej moete ispravljati na konceptu, ali ne i na istopisu. Pazite da Va kolski esej bude pravopisno i gramatiki toan. kolski esej treba imati od 400 do 600 rijei.

  () I zar zbilja misli da sam krenuo u to kao budala, grlom u jagode? Krenuo sam kao pametna glava, a ba me je to i upropastilo! I zar zbilja misli da nisam znao, recimo, bar to: ako sam se ve poeo pitati i ispitivati imam li pravo da prigrabim vlast ili nemam, onda to znai da nemam prava na vlast. Ili, ako ve zadajem sebi pitanje: je li ovjek gnjida, onda znai da za mene ovjek nije gnjida, nego da je gnjida za onoga kome to uope ne pada na pamet i tko ide dalje bez pitanja I im sam se dane i dane muio pitanjem: bi li Napoleon to uinio ili ne bi, onda znai da sam ve jasno nasluivao da nisam Napoleon Sve, sve muke tog naklapanja podnio sam, Sonja, i htio sam ih skinuti sebi s vrata, poelio sam, Sonja, da ubijem bez kazuistike, da ubijem radi sebe, samo radi sebe! ak ni sebe nisam htio u tome obmanjivati! Nisam ubio radi toga da se domognem sredstava i vlasti pa da postanem dobrotvor ovjeanstva! Jednostavno sam ubio; radi sebe sam ubio, samo radi sebe: a hou li ikad postati neiji dobrotvor ili u do kraja ivota, kao pauk, loviti sve oko sebe u pauinu i svima njima piti krv, to mi je u onom trenutku zacijelo bilo sasvim svejedno!... I, to je najvanije, nisu meni novci bili potrebni, Sonja, kad sam ubio; nisu mi toliko bili potrebni novci koliko neto drugo Sve ja to sad dobro znam Shvati me, kad bih opet iao tim istim putem, moda se ne bih nikad vie latio ubojstva. Neto sam drugo morao doznati, neto me je drugo guralo naprijed: morao sam tada doznati, i to to prije doznati, jesam li gnjida kao i svi, ili sam ovjek? Hou li moi preskoiti zapreku ili neu? Hou li se odvaiti da se sagnem i uzmem ili neu? Jesam li puzav stvor ili imam pravo Ubijati? Imate li pravo ubijati? pljesne Sonja rukama.

  F. M. Dostojevski, Zloin i kazna

  HRV-V-A-esej.indb 4 5.2.2010 14:04:31

 • HRV A IK-1 D-S001

  00

  Hrvatski jezikkolski esej

  smjernice za pisanje

  Smjestite ulomak u kontekst romana, nacionalne knjievnosti i vremena u kojem je nastao. Objasnite zato ovaj roman nije kriminalistiki, a ima elemente toga tipa romana.

  Objasnite ukratko to je Raskoljnikov uinio. Nemojte prepriavati sadraj. Odredite temeljni problem romana i uoite na koji nain ovaj ulomak otvara taj problem. to je elio o sebi doznati Raskoljnikov svojim inom? Protumaite pitanje zloina, krivnje i kazne. U kakvome su odnosu kazna i osobni osjeaj krivice? Tko je Sonja Marmeladova i kakva je njezina uloga u dvojbama koje mue Raskoljnikova? U kakvu je odnosu Sonjin stav prema stavu glavnoga junaka?Odgovorite Sonji na pitanje koje ona postavlja Raskoljnikovu. Kakav je Va stav o ideji prava na zloin? Obrazloite ga.

  HRV-V-A-esej.indb 5 5.2.2010 14:04:31

 • HRV A IK-1 D-S001

  00

  Hrvatski jezikkolski esej

  2. zadatak Raspravljaki kolski esej

  Pred Vama je ulomak iz eseja Igra, sport, utakmica... industrija: pospremanje izokrenutih vrijednosti Tonija Matulia. Pozorno ga proitajte, a zatim i smjernice za pisanje kolskoga eseja na sljedeoj stranici. Redoslijed ponuenih smjernica ne obvezuje Vas u Vaem oblikovanju kolskoga eseja.

  Svoj kolski esej oblikujte kao zaokruenu cjelinu (uvod, razradba, zakljuak). Prvo piite na priloenome listu za koncept, a na kraju uredno prepiite na list za istopis. kolski esej moete ispravljati na konceptu, ali ne i na istopisu. Pazite da Va kolski esej bude pravopisno i gramatiki toan. kolski esej treba imati od 400 do 600 rijei.

  Da od svih ljudskih bia mala djeca najvie vremena provode igrajui se, u to nema nikakve sumnje. Pa, ipak, djeju igru nitko ne smatra sportom. Stvar se bitno mijenja kada djeca malo porastu pa zaponu unositi pravila u svoju igru, ako se tu jo uvijek radi o djejim igrama. Logikim slijedom dolazimo do porazne spoznaje. Homo ludens razigrani ovjek, kakvim ga s pravom smatramo, kada odraste prestaje se igrati, a poinje se baviti sportom. A da stvar bude apsurdnija, najvee sportsko natjecanje oslovljavamo kao igre: Olimpijske igre. S pravom se pitamo: to je to igra? to je to sport? (...)Problem sporta u suvremenom drutvu uope nije sportski problem. Jer, sport je, ipak, samo igra. Istina, sport je i vie od igre. Sport je i natjecanje. I slava. Meutim, suvremeno drutvo, ukljuujui tu i nebrojena sportska drutva, ne poznaje ekonomiju i trite kao zasebna podruja ljudske djelatnosti, nego sve vie cjelokupnu ljudsku djelatnost srozava na zakonitosti ekonomije i trita. Da je tomu tako, najbolji nam je primjer sport, a ni religija nije daleko. Bez novca nema razvijene sportske kulture irokih narodnih slojeva, a kamoli vrhunskoga sporta, tj. sporta s pobjedama i slavom. Novca nema bez razvijene industrije, a razvijene industrije nema bez kapitala. Tuno, ali istinito, glavna je i odluujua pokretaka snaga suvremenoga sporta jest kapital. () Nadalje, tre li profesionalni nogometai devedeset minuta za loptom ili za ugovorima i novcem? Bi li i dalje trali da nema basnoslovnih ugovora i novaca? () Jesu li, dakle, vrhunski nogomet i sport openito uistinu vrhunski zbog igre, tj. igranja radi razbibrige i zabave, dakle radi otkrivanja djetinje nevinosti u ljudima, ili su to postali zbog investiranoga kapitala? Onaj tko se dvoumi oko odgovora na to pitanje, a prije nego to odgovori, neka mi pokae sport bez igre, a ja u njemu pokazati mnoge igre bez ikakvoga sporta. Poruka? Treba se vie igrati, a manje baviti sportom. (...) Suvremeni ovjek poznaje mnogo individualnih i kolektivnih sportova, ali je pritom zaboravio autentini smisao igre. Poznaje jo samo sportske igre. I igre na sreu. Kamo god se okrenemo samo se obre lova. Velika lova. Vrhunski igra je bogat igra. Kakvog li apsurda! Jer, igra i njezin igra ne poznaju nikakve interese. To je igra radi igranja, tj. radi otkrivanja djetinje nevinosti u ovjeku, a sve ostalo je sport natjecanje, mo i slava.

  Toni Matuli, Igra, sport, utakmica...

  HRV-V-A-esej.indb 6 5.2.2010 14:04:31

 • HRV A IK-1 D-S001

  00

  Hrvatski jezikkolski esej

  smjernice za pisanje

  Navedite kojoj knjievnoj vrsti pripada tekst priloenoga ulomka i u nekoliko reenica predstavite temu i autorove stavove.Obrazloite svoj stav prema tvrdnjama u uvodnome dijelu priloenoga ulomka. Koju tezu o sportu u suvremenome drutvu obrazlae autor teksta? Slaete li se s njegovom tvrdnjom? Obrazloite. Kako se sport pretvorio u djelatnost kojom upravlja kapital i trite? Usporedite znaenja rijei sport i igra i potkrijepite svoje miljenje vlastitim primjerima. Obrazloite razliku izmeu amaterskoga i profesionalnoga sporta. to Vi mislite o vrhunskome sportu? Koje mjesto zauzima sport u ivotu suvremenoga ovjeka? Napiite koju biste strategiju razvijanja sportske kulture predloili naemu drutvu. Obrazloite svoj prijedlog.

  HRV-V-A-esej.indb 7 5.2.2010 14:04:31

 • HRV A IK-1 D-S001

  03

  Ovim prostorom koristi se ocjenjiva. Molimo Vas, nemojte u njega nita upisivati.

  Hrvatski jezikList za istopis

  HRV-V-A-esej.indb 8 5.2.2010 14:04:31

 • HRV A IK-1 D-S001

  03

  Ovim prostorom koristi se ocjenjiva. Molimo Vas, nemojte u njega nita upisivati.

  Hrvatski jezikList za istopis

  HRV-V-A-esej.indb 9 5.2.2010 14:04:31

 • HRV A IK-1 D-S001

  03

  Ovim prostorom koristi se ocjenjiva. Molimo Vas, nemojte u njega nita upisivati.

  Hrvatski jezikList za istopis

  HRV-V-A-esej.indb 10 5.2.2010 14:04:31

 • HRV A IK-1 D-S001

  03

  Ovim prostorom koristi se ocjenjiva. Molimo Vas, nemojte u njega nita upisivati.

  Hrvatski jezikList za istopis

  HRV-V-A-esej.indb 11 5.2.2010 14:04:31

 • HRV A IK-1 D-S001

  03

  Ovim prostorom koristi se ocjenjiva. Molimo Vas, nemojte u njega nita upisivati.

  Hrvatski jezikList za istopis

  HRV-V-A-esej.indb 12 5.2.2010 14:04:31

 • HRV A IK-1 D-S001

  03

  Ovim prostorom koristi se ocjenjiva. Molimo Vas, nemojte u njega nita upisivati.

  Hrvatski jezikList z