Pisanje znanstvenog rada zasnovano na dokazima Prof. dr. sc. Ana Marui‡

 • View
  41

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pisanje znanstvenog rada zasnovano na dokazima Prof. dr. sc. Ana Marušić Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Croatian Medical Journal. Kako časopis odabire članak za objavu. Što želi urednik časopisa? (R. Smith, BMJ). Uzbuđenje (“Wow!”) Važnost Originalnost Važnost za čitateljstvo - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pisanje znanstvenog rada zasnovano na dokazima Prof. dr. sc. Ana Marui‡

 • Pisanje znanstvenog rada zasnovano na dokazima

  Prof. dr. sc. Ana Marui

  Medicinski fakultet Sveuilita u ZagrebuCroatian Medical Journal

 • Kako asopis odabire lanak za objavu

 • Uzbuenje (Wow!)VanostOriginalnostVanost za itateljstvoIstinitostJasno napisan lanakZanimljivo napisan lanakto eli urednik asopisa? (R. Smith, BMJ)

 • 6000 radova godinje1000 odbija jedan urednik: neoriginalni, previe specijalistiki, nisu novi, metodologija nije dobra, nerazumljivi2500 odbijaju dva urednika2500 se alju jednom recenzentu (open peer review)Rasprava na urednikom odboru (hanging committee)1000 odbijaju urednici i recenzentPostupak recenzije: primjer BMJ-a

 • 200 se prihvaa kao kratko priopenje, nakon odobrenja statistikog urednika1500 ide na 2-3 urednika odboraUredniki odbor ima dva istraivaa/kliniara, jednog urednika i jednog statistiara300 se prihvaa, redovito nakon popravkaPostupak recenzije: primjer BMJ-a

 • Dozvoljeno je prigovoriti na uredniku odluku (appeal).Prvi prigovor se uvijek razmatra ali se lanak mora preraditi i dati argumentiran odgovor na primjedbe; nije dovoljno rei da je tema lanka vana.Oko 20% radova se prihvaa nakon prigovoraNema drugog prigovora jer gotovo uvijek zavri u suzama, a ima dovoljno drugih asopisa.Postupak recenzije: primjer BMJ-a

 • Hoe li se uredniku svidjeti va lanak?U (velikim) asopisima, urednici, a ne recenzenti, su ti koji odluuju to e se objaviti u asopisuUrednici opih asopisa vole lanke koji su zanimljivi irem itateljstvuKako urednici (velikih) asopisa donose odluke?

 • Trijaa lanaka zaprimljenih u asopisIdetificirati dobre lanke i to prije ih poslati recenzentima Identificirati lanke koji nisu prikladni za asopis i napisati autorima valjane razloge odbijanja lankaIdentificirati lanke koji nisu dovoljno dobri za asopis i odmah ih odbiti

 • Urednikov pristup I:

  ita popratno pismoAli zna da se u njemu hvalite

 • Popratno pismo uz lanak koji aljete u asopis:naslov lanka i imena autoraizjava da rezultati iz lanaka nisu nigdje drugdje objavljeni (osim saetka do 400 rijei) i da lanak nije u postupku recenzije ili publiciranja u nekom drugom asopisurazlozi zbog kojih smatrate da bi lanak bio zanimljiv itateljima asopisa(opis doprinosa pojedinih autora istraivanju i lanku contributions)

 • Popratno pismo uz lanak koji aljete u asopis I:We enclose our manuscript entitled Curricular and Extracurricular Activities of Medical Students during War for possible publication in the section Institutional Issues of your Journal. The manuscript has not been published and is not for consideration in the same or substantially similar form in any other journal. All colleagues listed as authors on the byline are qualified for authorship and all who are qualified to be authors are listed as authors on the byline. To our knowledge, there is no conflict of interest regarding this manuscript.

 • Popratno pismo uz lanak koji aljete u asopis II:We believe that the topic described in our article would be of interest to your readers we have entered the new millennium with new challenges to medical education because of technological advancement in medicine, but the medicine in the new millennium will face small scale wars and enormous numbers of refugees and war victims all over the world. We described in our manuscript the specific role of medical education in times of prolonged humanitarian crisis and destruction.

 • Urednikov pristup II:Znakovi potpuno neupotrebljivog rada:

  Biblijski citatiLijek za rak ili shizofrenijuNerazumljiva prva dva odjeljka teksta

 • Urednikov pristup III:Naslovna stranica lanka:

  Originalna studija ili neto drugo?Nepoznati autori redovito alju dobre lanke. Poznati autori ponekad alju oajne lanke.

 • Urednikov pristup IV:Saetak (strukturirani?):

  Pokazuje li jasno o emu se u lanku radi?Ako ne, nije dobro.

 • Urednikov pristup V:Je li lanku postavljeno pitanje iji nas odgovor stvarno zanima? Ili je pitanje previespecijalistikonevanodobro poznato (premda za veinu stvari koje dobro poznamo nema dokaza da je tomu tako)

 • Urednikov pristup VI:lanci sa zanimljivim pitanjima i negativnim odgovorima mogu biti zanimljivi.Vanije je istraivako pitanje nego odgovor.Jesu li istraivai uporabili odgovarajuu metodologiju za odgovor na pitanje?

 • Trijaa: studija upitnikomAko govori o tome to ljudi kau da su radili umjesto o tome to stvarno rade odbiti.Govori li nam neto vano to vjerojatno ne bi mogli istraiti na bilokoji drugi nain? Ako je postotak odgovora (response rate) manji od 55%, veina asopisa e najvjerojatnije lanak odbiti.

 • Trijaa: Prikaz sluaja (case report)Dobar prikaz sluaja mora biti:ne tako est da ga svatko zna ne tako rijedak da nije ni vano o njemu neto znatizanimljivo tivo.Ako ne odbiti.

 • Kako pisati za dobar znanstveni asopis

 • Znanstveni rad

  novo znanje

  prvi puta

 • 1665Journal des ScavansPhilosophical Transactions of the Royal Society of London

 • A naturalists life would be a happy one if he had only to observe and never to write.

  Sir Charles Darwin

 • The man of science appears to be the only man who has something to say just now, and the only man who does not know how to say it.

  Sir James Barrie

 • Obiljeja komunikacije u znanosti

  jasnoatonostjednostavnost razumljivost

  Beauty of style and harmony and grace and good rhythm depend on simplicity.Plato

 • Pisanje zasnovano na dokazima(Evidence-based writing)Zasniva se na istraivanjima iz:kognitivne psihologijegrafikog dizajna i tipografijeinstrukcijskog dizajnalingvistikeistraivanja itanjaretorike

 • Evidence-based writing Gunning Fog Index: mjera itljivosti pisanoga tekstaRobert Gunning. The Techniques of Clear Writing. New York: McGraw-Hill, 1968. Interpretacija: Lagano itanje 6-10.Prosjena osoba ita na razini 9.Sve iznad 17. razine je teko za studente.Djeje knjige 6-10Dnevne novine12-14Medicinski asopisi14-16Pravni asopisi16-18Police osiguranja18-20

 • Evidence-based writing Lexical difficulty indeks (Donald Hayes): 87000 rijei na osnovu estoe uporabe u udbenicima, romanima, asopisima i encikopedijama (American Heritage Word Frequency Book). 1. pojam: the; 10,000. pojam: whooping; neuron 23,595. pojamMajin govor djetetuNovinski lanaklanak u asopisu NatureNature 2003;423:376-8.

 • Evidence-based writing NatureScienceLEX scoreLex ratings:Nature+35New Scientist+7Time+2US/UK newspapers 0Ranger Rick-18TV (prime show)-36Farmer talking-56 to cowsNature 2003;423:376-8.

 • Introductionto sam htio?MethodKako sam radio?Resultsto sam dobio?AndDiscussionto to znai?

 • NASLOV

  Why whip egg whites in copper bowls?Nature 1984;308

 • Naslov mora biti razumljiv:

  itatelji imaju prethodna iskustva i znanjeodgovarajui naslov pomae stvaranje korisnih asocijacijaPostupak je zapravo jako jednostavan. Prvo se stvari rasporede u razliite skupine ovisno o njihovoj vrsti i grai. Naravno, moe biti dostatna i jedna skupina ako Pranje rublja u perilici

 • SAETAK

  Klasini

  Strukturirani

  AimObjectiveMethodSettingResultsParticipantsConclusionsDesignInterventionMain outcome measureResultsConclusions

 • UVOD

  Piite Uvod kreui od opeg, irokog konteksta vaegrada, recite itatelju to je ve poznato paonda ono to se jo ne zna,koji su problemi, te to ste vi odluili raditi

 • TVORIVA I POSTUPCI

  daju informacije koje omoguuju znanstvenicima/itateljima:

  ponavljanje pokusa procjenu vrijednosti pokusa

 • TVORIVA I POSTUPCI

  Pediat Res 1972;6:26Krv za analizu uzeta je od 48 osoba koje smo upoznali s pokusom i koje su pristale na istraivanje (informed and consenting subjects); dob ispitanika bila je od 6 mjeseci do 22 godine.

 • REZULTATI

  teksttabliceslike

 • Rezultati

  Slike i tablice bi trebale:Dodati nove podatke

  tediti prostor

  Biti razumljive same za sebe

  Ne biti pretrpane brojkama ili crnilom

 • REZULTATI

 • REZULTATI

 • Pisati za itatelja

  Doite brzo do glagola

  duge reenice nisu nuno nerazumljivije nego kratke duina nije problem nego sloena sintaksa kad proitamo subjekt reenice, oekujemo odmah i glagol informacija izmeu subjekta i glagola slabo se zadrava u radnoj memoriji

 • Pisati za itatelja

  Piite scenarij - subjekt, aktivni glagoli

  aktivne reenice su obino razumljivije od pasivnih, posebice ako govore o ljudima ne mora svaka reenica biti u aktivnom obliku

 • Grafiki prikaz podataka

  Brojke prikazujte da ih itatelj moe bolje razumjeti

  ne piite previe decimalnih brojki napiite i frakciju uz postotak, a samo brojeve za male uzorke budite svjesni da ljudi nemaju dobar pojam o velikim brojevima (>1 000 000)

 • Grafiki prikaz podataka

  Brojke prikazujte da ih itatelj moe bolje razumjeti

  izbjegavajte rimske brojeve (osim za kranijalne ivce, imbenike zgruavanja i svjetske ratove) u tablici na lijevu stranu stavite ono to itatelj ve zna ako ne stavite 0 u grafikon, itatelj moe misliti da je rezultat vei nego to jest

 • RASPRAVA

  Nakonsaimanja rezultata,identificirajte ogranienja iotklone,usporedite ih s drugimnalazima i raspravite teorijske i praktineposljedice vaeg istraivanja; oprezno izveditezakljuke iz opisanih istraivanja i predloite budua istraivanja, pokaite to je novo i kako se Vai rezultati uklapaju u ire podruje koje ste opisali na poetku Uvoda.

 • Obiljeja komunikacije u znanosti

  jasnoatonostjednostavnost razumljivost

 • Scientific jargon:

  From the tim