Izbor Teme Znanstvenog Rada

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

akademsko pismo

Text of Izbor Teme Znanstvenog Rada

 • IZBOR TEME ZNANSTVENOG RADA

 • Klasina retorika pet metodikih kanona1. Pronalaenje ili otkrivanje invencija 2. Rasporeivanje distribucija3. Sastavljanje elokucija4. Pamenje memorija5. Govorna izvedba pronuncijacija
 • Osnovni pojmovi/ tehnike klasine retorike 1. KAIROSnajpovoljnije vrijeme za obavljanje radnje kako bi se postigao najbolji uinaksvaki od koraka u akademskom pismu mora biti kairotianStari Grci - i , chronos (Kron) i kairos, pri emu se prva odnosila na kronoloko vrijeme, a druga na period kad se togod posebno dogodi - chronos je kvantitativne, a kairos kvalitativne naravi.
 • - A ti, tko si?

  - Kairos, ja prestiem sve.

  - Zato hoda na prstima?

  - Uvijek sam u urbi.

  - Krila na stopalima, ak?

  - Od vjetra sam bri.

  - Zato tako stee britvu desnom rukom?

  - Kako bi upozorio ljude da sam otriji od otrice britve.

  - Zato ti pramen kose pada niz lice?

  - Nek' ga zgrabi svatko tko se nae na mom putu

  - A straga, zato si elav?

  - Ma koliko velika elja bila, onaj koga preletim uhvatit me nee.

 • 2. STASIStehnika postavljanja kljunih pitanja koja e pomoi u argumentacijiTehnika pitanja u 4 kruga:1. Pitanja nagaanja-Postoji li to? Zato je to to? Tko je to uinio? Gdje i kako se to dogodilo?2. Pitanja definicije-to je to? Koji su dijelovi?3. Pitanja kvalitete-Kakvo je djelo, stvar ili pojava?4. Pitanja djelovanja-to s time? to treba uiniti? Koje su radnje poeljne?
 • 3. TOPOISredinji toposi:1. Definicija2. Usporedba3. Odnos4. Okolnosti5. Svjedoanstva
 • Temeljite pripreme = ishodite istraivakog procesaInvencija je umijee pronalaenja ili otkrivanja ideja i argumenata dostupnih odreenoj retorikoj situaciji
 • to je tema?U akademskom pismu tema moe biti: zadana ponuenaslobodna
 • Sedam pravila za dobar izbor teme:1. Da tema odgovara vaim interesima, eljama i oekivanjima2. Da poznajete znanstveno podruje, polje ili granu iz kojih ete pisati akademski rad3. Da je tema nova ili malo obraivana te se moe sagledati na djelomice nov ili posve nov nain
 • 4. Da je optimalna opsega, ni preiroka ni preuska 5. Da vam je dostupna literatura za obradu teme6. Da ste osigurali vrijeme, prostor i materijalne uvjete potrebne za istraivanje i pisanje7. Da poznajete strane jezike u onom opsegu koliko zahtijeva vaa tema
 • Razlika tema-naslov!Naslov prva, najkraa obavijest o temiU maksimalno saetom obliku odreuje se sadraj teme
 • 1. Djela Ranka Marinkovia 2. Motiv osamljenosti u poeziji Antuna Branka imia3. Imenice4. Ivan Gunduli: Osman5. ivotinje u romanu 'Don Quijote' Miguela de Cervantesa
 • 6. Opjevana vjera: utjecaj biblijskih tekstova na modernu glazbu7. Zoranieva Arkadija: mitovi u 'Planinama'8. Baanska ploa9. enski likovi u romanu 'Kiklop' Ranka Marinkovia 10. Smrt i ljepota: pogled na Matoevu poeziju
 • 11. Nosni samoglasnici u glagoljskim tekstovima otoka Pamana12. Zlato 'Zlatarevog zlata': fonoloko - stilistika obrada enoinog romana13. Dobria Cesari: Voka poslije kie14. Vrijeme i prostor u romanu 'Posljednji Stipanii' Vjenceslava Novaka15. Uprizorenja Drievog 'Dunda Maroja' u vrijeme Domovinskog rata
 • 16. Kajkavsko pjesnitvo17. Poslovice u djelima Petra Zorania i Petra Hektorovia18. Tvorbeni nastavci -ica i -ica u hrvatskome jeziku19. Uestalost prolih glagolskih vremena u hrvatskome jeziku20. Deklaracija o nezavisnosti hrvatskoga jezika