of 44 /44
Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi dr.sc. Jasmina Muraja, zamjenica ravnatelja Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 27.-29.02.2012., Vodice Stručni skup za ravnatelje osnovnih škola

Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi dr.sc. Jasmina Muraja, zamjenica ravnatelja Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 27.-29.02.2012., Vodice Stručni skup za ravnatelje osnovnih škola. VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVNOG SUSTAVA. VANJSKO VREDNOVANJE. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Page 1: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

dr.sc. Jasmina Muraja, zamjenica ravnateljaNacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

27.-29.02.2012., Vodice Stručni skup za ravnatelje osnovnih škola

Page 2: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi
Page 3: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi
Page 4: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Page 5: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

VANJSKO VREDNOVANJE

• DRŽAVNA MATURA• NACIONALNI ISPITI• ZAVRŠNI ISPITI OBRAZOVNIH CIKLUSA• MEĐUNARODNA ISPITIVANJA

Page 6: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi
Page 7: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

PROJEKTI – OSNOVNA ŠKOLA

Page 8: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA – Matematika 2011.

Page 9: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

NACIONALNI ISPITI

• RAZVOJ I PROMJENA KURIKULUMA

• PROCJENA I PROVJERA KURIKULUMA

• SMJERNICE ZA NASTAVU

• UNAPRJEĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Page 10: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Projekt: NI-OŠ-MAT 2011-2014

Projekt Nacionalni ispiti u osnovnim školama – Matematika u trajanju od 2011. do 2014. godine (NI-OŠ-MAT-2011-2014) sveobuhvatan je projekt kojemu je cilj obuhvatiti ne samo trenutne razine znanja, vještina i sposobnosti učenika iz područja matematike na kraju osnovnoškolskog obrazovanja, već i utvrditi potencijalne probleme u usvajanju znanja i kompetencija iz matematike tijekom osnovnoškolskog obrazovanja.

Page 11: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Opći ciljevi projekta NI-OŠ-MAT 2011-2014

• detaljno procijeniti razine matematičkih znanja, vještina i sposobnosti učenika pri završetku osmog razreda osnovne škole

• utvrditi postojeće probleme, kao i neke od općih i specifičnih faktora utjecaja na stjecanje znanja i razvoj vještina iz matematike tijekom osnovnoškolskoga obrazovanja

• izraditi prijedlog kriterija potrebnih razina matematičkih znanja i vještina na završetku osnovnoškolskoga obrazovanja

• izraditi sadržajnu osnovu za banku matematičkih zadataka koja će se koristiti za buduća testiranja

• komunicirati rezultate projekta svim dionicima obrazovnog sustava te zainteresiranoj znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti.

Page 12: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Sadržajne cjeline koje će se ispitati u sklopu projekta NI-OŠ-MAT-2011-2014:

1. Etapa - 16. i 20. svibnja 2011. godine1.1.Brojevi1.2.Algebra – bez koordinatnog sustava, grafičkog i tabličnog prikaza funkcije 2. Etapa - 16. i 20. travnja 2012. godine2.1.Oblik i prostor – bez koordinatnog sustava i grafičkog prikaza funkcije2.2.Mjerenje 3. Etapa – 2013.3.1.Algebra – koordinatni sustav, grafički i tablični prikaz funkcije3.2.Oblik i prostor – koordinatni sustav na pravcu i u ravnini3.3.Podatci 4. Etapa - 2014.NACIONALNI ISPIT IZ MATEMATIKE – cjelovit ispit za provjeru i praćenje dostignute razine

matematičkih znanja, vještina i sposobnosti tijekom osnovnoškolskog obrazovanja

Page 13: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Preliminarni rezultatiNI-OŠ-MAT-2011

• U prvoj etapi projekta Nacionalni ispiti u osnovnim školama - Matematika 2011. godine sudjelovalo je 3927 učenika iz 153 osnovne škole (matičnih i 15 područnih škola) . Svi učenici ispunjavali su jednu od 25 ispitnih knjižica koje su u različitim omjerima sadržavale pitanja iz područja brojeva i algebre bez koordinatnog sustava, grafičkog i tabličnog prikaza funkcije.

• Preliminarni rezultati se odnose samo na dio ispitanih znanja i vještina iz ispitivanih područja matematike (brojevi i algebra bez koordinatnog sustava, grafičkog i tabličnog prikaza funkcije).

• Daljnjim obradama obuhvatiti će se i ostali ciljevi osim procijene razine matematičkih znanja, vještina i sposobnosti učenika pri završetku osmog razreda osnovne škole.

Page 14: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

RASPODJELA POSTIGNUĆA NA ISPITU PO RAZINAMA I PRIKAZ RASPODJELE UNUTAR POJEDINE KATEGORIJE OCJENE IZ

MATEMATIKE U 7. RAZREDU

Page 15: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

MEĐUNARODNA ISPITIVANJAPIRLS 2011.TIMSS 2011.

Page 16: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Projekt PIRLS temelji se na opsežnom nacrtu istraživanja koji se izrađuje za svaki ciklus testiranja → Framework and Specifications for PIRLS Assessment 2011.

Osnovni ciljevi PIRLS istraživanja:

mjerenje čitalačkih kompetencija radi poboljšanja poučavanja i učenja čitanja,

vrednovanje sposobnosti učenika u kojoj mjeri razumiju odabrane tekstove, tematski vrlo širokoga raspona.

Page 17: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Projekt TIMSS temelji se na opsežnom nacrtu istraživanja koji se izrađuje za svaki ciklus testiranja → Framework and Specifications for TIMSS Assessment 2011.

U području Matematike i Prirode i društva, učenikove sposobnosti i vještine utvrđuju se u okviru tri kognitivne domene: - pamćenje

- razumijevanje

- analiziranje.

Page 18: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Procjene učeničkih postignuća iz navedenih područja istražuju se među učenicima četvrtih razreda (PIRLS i TIMSS) i/ili osmih razreda (TIMSS advanced).

U Hrvatskoj se projekti PIRLS 2011 i TIMSS 2011 provode samo na učenicima četvrtih razreda. Uslijed različitog trajanja ciklusa projekata PIRLS, koji traje pet godina, i TIMSS, koji se provodi svake četvrte godine, godina 2011. je jedinstvena jer se u istom uzorku učenika četvrtih razreda, u dobi od 9 do 11 godina, mogu ispitati sve tražene kompetencije.

.

Page 19: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Glavno PIRLS 2011. i TIMSS 2011. ispitivanje provedeno je u školskoj godini 2010./2011., u razdoblju od 03. do 20. svibnja2011. godine, na istim učenicima;

Ispitivanje je provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od:

152 slučajno odabrane osnovne škole,

297 četvrtih razreda,

5130 slučajno odabranih učenika.

Također, nacionalni uzorak uključivao je i talijansku i češku nacionalnu manjinu.

Page 20: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

• Sva osobna imena koja su korištena tijekom distribucije ispitnih materijala pretvorena su u brojčane kodove u skladu s hrvatskim zakonima o tajnosti podataka sudionika ispitivanja.

• Svi objavljeni rezultati odnosit će se isključivo na ukupne, nacionalne, a ne pojedinačne, učeničke ili školske rezultate.

• Svi elementi ispitivanja ostaju tajni do kraja 2012. godine i završne međunarodne konferencije na kojoj će biti predstavljeni prvi nacionalni izvještaji, među kojima i onaj Republike Hrvatske.

Rezultati

Page 21: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

RAZVOJ ZAVRŠNIH ISPITA NA KRAJU OBRAZOVNIH CIKLUSA

2011.-2015.

Page 22: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi
Page 23: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Kvalitativne analize ispita vanjskoga vrjednovanja obrazovnih postignuća učenika

osmih razreda provedenih 2008. godine

Page 24: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Kvalitativne analize

ANALIZA...• sadržaja ispita• metrijskih karakteristika ispita• sadržaja otvorenih zadataka (uzorak od 500 ispita)• rezultata ispita

Page 25: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Kvalitativne analize

REZULTATI...• kvalitativna analiza ispita ... u odnosu na obrazovna

postignuća određena Nastavnim planom i programom za osnovnu školu (2006.);

• smjernice i elementi za obrazovne standarde • smjernice i elementi za poboljšanje kvalitete ispitnih zadataka; • prijedlog elemenata za poboljšanje kvalitete nastave

Page 26: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Kvalitativne analize

PUBLIKACIJE 2011.1. Vranković B., Vuk R., Šiljković Ž. (2011). Kvalitativna analiza ispita

vanjskoga vrjednovanja obrazovnih postignuća učenika osmih razreda provedenih 2008. godine: geografija i integracija nastavnih sadržaja iz geografije i povijesti, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

2. Gjeri N., Fulgosi S., Žitnik Z. (2011). Kvalitativna analiza ispita vanjskoga vrjednovanja obrazovnih postignuća učenika osmih razreda provedenih 2008. godine: hrvatski jezik i povijest, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

www.ncvvo.hr

Page 27: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

PROJEKT: Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa

Page 28: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa

Opći cilj:•razviti model ispitivanja znanja na kraju obrazovnih ciklusa

Specifični ciljevi:•razviti model i postupke testiranja prema suvremenim pristupima ispitivanju znanja: uporaba modela Teorije odgovora na zadatak (Item Response Theory) u izradi i analizi testova

•ispitati i procijeniti razine znanja učenika 8. razreda iz predmeta: hrvatski jezik, engleski jezik, povijest i fizika

> Testovi će biti usklađeni sa sadržajem Nastavnoga plana i programa, a ispitivanje će se temeljiti na uzorku škola/učenika 8. razreda.

Page 29: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa

2011. godina:• Odabir i edukacija skupina• razvoj sadržajne strukture ispita prema Nastavnom planu i programu• izrada skice nacrta ispita• upoznavanje s osnovnim konceptima Teorije odgovora na zadatak

2012. godina:• odabir autora ispitnih zadataka (hrvatski jezik, engleski jezik, povijest, fizika) –

rok za prijavu: 8.1.2012. (Javni poziv na stranicama Centra)• izrada zadataka prema sadržajnoj strukturi i nacrtu ispita• pregled , odabir, recenzija zadataka• postavljanje standarda ispitivanja• radionice o Teoriji odgovora na zadatak i o naprednoj psihometriji (analize

ispita i zadataka)

Page 30: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa

2013. godina:• probno ispitivanje zadataka (veljača 2013.)• statističke i psihometrijske analize (prema modelu Teorije odgovora na

zadatak)• odabir zadataka za glavno ispitivanje2014.-2015. godina:• glavno ispitivanje (veljača 2014.)• statističke i psihometrijske analize (prema modelu Teorije odgovora na

zadatak)• prikaz i interpretacija rezultata• pisanje izvještaja o rezultatima projekta, odnosno ispitivanja• evaluacija projekta završna konferencija projekta (svibanj 2015.)

Page 31: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA

Page 32: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi
Page 33: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

PLAN TEMELJEN NA REZULTATIMA

ANALIZA I EVALUACIJA

PROVEDBA PLANAPROCEDURE ZA UNAPREĐENJE

Page 34: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Samovrednovanje OŠ

2010./2011.

2007./2008.

2011./2012.

2008./2009.

2008./2009.

Ciklusi procesa samovrednovanja

šk.god.2008./2009.u projektu samovrednovanja aktivno sudjeluje 80% svih

osnovnih škola RH

aktivnosti Centra:-podrška školama u procesu samovrednovanja-edukacija školskih timova za kvalitetu-analiza Izvješća o samovrednovanju

Page 35: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Samovrednovanje OŠ

2010./2011.

2007./2008.

2011./2012.Ciklusi procesa

samovrednovanja

šk.god.2010./2011.-analizirano je ukupno 653 izvješća o samovrednovanju osnovnih škola-provratna informacija školama

Temeljem analiza:-smjernice za unapređenje procesa samovrednovanja-smjernice za unapređenje kvalitete obrazovanja na razini sustava

-podrška školama u procesu samovrednovanja-edukacija školskih timova za kvalitetu

Page 36: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Samovrednovanje OŠ

2007./2008.

2011./2012.Ciklusi procesa

samovrednovanja

Prikaz zastupljenosti prioritetnih područja unaprjeđenja u školskim razvojnim planovima (šk.god.2009/2010 ; N= 626)

Page 37: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Samovrednovanje OŠ

2010./2011.

2007./2008.

2011./2012

2011./2012.

2008./2009.

Ciklusi procesa samovrednovanja

šk.god.2011./2012.

u projektu samovrednovanja aktivno sudjeluje preko

90% svih osnovnih škola u RH

(N=773)

preko 90 osnovnih škola od tekuće školske godine se aktivno uključilo u projekt

samovrednovanja

Page 38: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

2010./2011.

2007./2008.2008./2009.

Ciklusi procesa samovrednovanja

Broj poslanih Izvješća o realizaciji Školskog razvojnog plana u odnosu na broj škola u projektu samovrednovanja

Page 39: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

2007./2008.2008./2009.

Prosječna uključenost škola u projekt samovrednovanja 2009. i 2012. godine

Page 40: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Samovrednovanje OŠ

2010./2011.

2007./2008.

2011./2012.Ciklusi procesa

samovrednovanja

šk.god.2011./2012.-revizija i unapređenje metodologije procesa samovrednovanja osnovnih škola

-novi Obrasci za Izvještaj o realizaciji školskog razvojnog plana (više od 400 škola) te Obrasci za Izvještaj o samovrednovanju osnovnih škola šk.god.2011./2012.

-prikupljanje i analiza Izvješća-priprema povratnih informacija školama-edukacija školskih timova za kvalitetu-kontinuirana podrška školama u procesu kontinuirana podrška školama u procesu samovrednovanjasamovrednovanja

Page 41: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

UNAPREĐENJE KVALITETE RADA

ŠKOLE

Page 42: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi
Page 43: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

Najvažniji je čovjek. Osoba koja potiče tvoju radoznalost i hrani tvoju znatiželju; strojevi to ne mogu činiti na isti način kao ljudi.” – Steve Jobs

“The most important thing is a person. A person who incites your curiosity and feeds your curiosity; and machines cannot do that in the same way that people can.” – Steve Jobs

Page 44: Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi

dr.sc. Jasmina Muraja, zamjenica ravnatelja

[email protected] mob: 091/4895-203 tel: 01-4501-800