Click here to load reader

Vrednovanje skupova ishoda

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Vrednovanje skupova ishoda

PowerPoint PresentationProjekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Organizacija radionice sufinancirana je u okviru Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali, iz Europskoga socijalnog fonda.
Vrednovanje skupova ishoda uenja:
Radionica za lanove sektorskih vijea uz rad u grupama
prof. dr. sc. Mile Delalija MZOS, Zagreb, 4. i 5. srpnja 2016
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Program
• Radionice:
– Odreivanje obujma SIU
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Matrica povezanosti kompetencija kvalifikacije i SIU
• Kako prikazujemo ishode uenja? U kojim oblicima, kojim nainima? Nabrojite nakoliko elemenata.
• Koje kljune akcije povezujemo s – ishodima uenja, koje za SIU, odnosno koje s kvalifikacijama?
– Izravna provjera na ispitima – ega /kojih elemenata?
– Dodjela javnih isprava o stjecanju – ega /kojih elemenata?
– Grupiranje u vee oblike – ega /kojih elemenata?
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Matrica povezanosti kompetencija kvalifikacije i SIU
• Izravna provjera na ispitima – SIU (openito je besmisleno provjeravati/ispitivati IU samostalno); Kvalifikacije samo kroz neizravnu provjeru
• Dodjela javnih isprava o stjecanju – SIU, interna i/ili javna isprava (IU samostalno – ima li smisla?); Kvalifikacije, javna isprava
• Grupiranje u vee oblike – IU u SIU; SIU u Kvalifikaciju (ili module, predmete, itd.)
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Kako se grupiraju IU, SIU, ... u vee oblike?
• U razinu i/ili u “širinu”
• Primjer:
– (3) Pisanje /itanje /...
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Kako se grupiraju IU, SIU, ... u vee oblike?
• U razinu i/ili u “širinu”
• Primjer:
– (1) Prirodoslovno-matem. podruje /...
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Kako se grupiraju IU, SIU, ... U vee oblike?
• Koja je razlika grupiranja IU “u razinu” u odnosu na njihovo grupiranje “u širinu”?
• Moe li se jedan SIU definirati tako da ukljuuje više razina? Teorijske i praktine prepreke?
• Moe li se jedan SIU definirati tako da ukljuuje sve više i više “u širinu”? Postoje li teorijske prepreke, praktine?
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Zašto je potrebna matrica povezivanja SIU i kvalifikacije?
• Slaganjem /grupiranjem SIU (koji su na kraju provjereni /ispitani) – stvaraju se kvalifikacije (sa svojom cjelovitom idejom) (za koje se na kraju ne moe rei da imaju izravne provjere)
• ime se garantira da se cjelovita ideje odreene kvalifikacije (opisana preko njenih kompetencija) zaista postie “obinim zbrajanjem” SIU (odnosno njihovih IU)?
• Kako osigurati da i odreena kvalifikacija takoer na kraju ima odgovarajuu provjeru? – 2-dim. matricom kojom se povezuju svi SIU i kompetencije kvalifikacije (njen
opis, ...)
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
• Kako utvrditi da odreeni SIU daje doprinos odreenim kompetencijama kvalifikacije? Postoji li “alat”? Tko je kompetentan?
• Kako utvrditi da postoji dovoljan broj SIU (profil, razina, itd.) kojima se garantira stjecanje odreene kompetencije kvalifikacija? Tko je kompetentan?
• Kako utvrditi da svi definirani SIU daju doprinos za neku od navedenih kompetencija? Tj., kako utvrditi da odreeni SIU ima i odreenu relevantnost?
• Itd.
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Matrica povezivanja Ideja kvalifikacije (navedene kroz domene)
SIU
Kompet-3 Kompet-4 Rad u grupama
Itd.
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Analiza povezivanja SIU i kvalifikacije
• Za trensverzalne kompentencije kvalifikacija, kakvi su kriteriji za ispite? Je li zaista mogue da se predviene transverzalne kompetencije kvalifikacija stjeu kroz SIU? Imaju li kriteriji za ispite zaista sve formativne i/ili sumativne karakteristike za predviene ishode uenja, itd. ?
• Za specifine kompetencije kvalifikacija, da li se kombinacijom ishoda uenja iz više SIU-a zaista stjeu predviene kompetencije?
• Tko moe dati kompetentno mišljenje na navedena pitanja, kakav profil osobe/a je potreban?
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Odreivanje razine SIU
• Postoji li odgovarajue “metode” za korištenje navedenog “alata” i kvalitetno odreivanje razine SIU? Koje?
• Postoje li nuni preduvjeti za uinkovito odreivanje razine SIU? Što?
• Tko je kompetentan odrediti predloiti razinu SIU, a tko vrednovati taj prijedlog?
• Raspravite.
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Radni primjer SIU-1
Student /studentica e:
• izmjeriti krvni tlak pacijentu
• opisati karakteristike sportskog automobila
• primiti narudbu za veeru u restoranu.
• Kritiki raspravite navedeni primjer. Dobro /loše?
• Tko je kompetentan dati odgovore na pitanja o navedenom primjeru (strunjaci i koji, studenti/uenici, itd.)?
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Radni primjer SIU-2A Student /studentica e: • nabrojati vidljiva nebeska tijela na nebu • kritiki raspraviti znaaj Sunca za ivot na Zemlji • na temelju promatranja i mjerenja, opisati osnovna svojstva glavnih tijela u
svemiru: zvijezde, zvijea, galaksije i nakupine galaksija • raspraviti osnovne teorije o nastanku i razvoju Svemira • raspraviti evoluciju Sunca i njegova zraenja • nacrtati glavna svemirska tijela: Sunce, Mjesec, zvijezde • opisati pojavu dana i noi te pojavu osvjetljenosti i sjene • raspraviti odnos tamne i vidljive tvari u Svemiru.
• Kritiki raspravite navedeni primjer. Dobro / loše? • Tko je kompetentan dati odgovore na pitanja o navedenom primjeru (strunjaci i
koji, studenti/uenici, itd.?
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Radni primjer SIU-2B Student /studentica e: • razlikovati poslovnu ideju od poslovne prilike • primijeniti metodologiju za analizu poslovne prilike i zasnivanje poslovnog plana • kritiki raspraviti posebnosti financiranja pojedinih faza pokretanja i rasta
poduzea i opisati njihove izvore • nabrojati osnovne korake u procesu nastajanja proizvoda • ukratko izloiti posebnosti poslovanja u visokim tehnologijama na svjetskom
trištu, ukljuujui izvoz visokotehnoloških proizvoda • pripremiti i prezentirati analizu poslovne prilike na meunarodnom javnom skupu.
• Kritiki raspravite navedeni primjer. Dobro / loše? • Tko je kompetentan dati odgovore na pitanja o navedenom primjeru (strunjaci i
koji, studenti/uenici, itd.?
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Radni primjer SIU-A • opisati znaaj Sunca za ivot na Zemlji • prepoznati toplinski i svjetlosni uinak Sunca na jednostavnim
primjerima u prirodi te opisati potrebu zaštite od Sunca • opisati promjene u pojavnim oblicima vode izazvane zagrijavanjem i
hlaenjem • opisati pojavu dana i noi te pojavu osvjetljenosti i sjene • na temelju iskustava opisati dijeljenje tijela na sve sitnije i sitnije
dijelove • nacrtati vidljiva tijela na nebu: Sunce, Mjesec i zvijezde • na temelju promatranja opisati glavna obiljeja zvijezda • na temelju promatranja kroz 4 tjedna opisati promjenu izgleda
Mjeseca.
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Radni primjer SIU-B • u suradnji s voditeljem te ostalim suradnicima na projektu osmisliti znanstveno
istraivanje te istraiti odabranu problematiku iz Astrofizike ili interdisciplinarno s drugim podrujima u cilju stvaranja novih hipoteza i znanstvenih spoznaja
• kao autor ili koautor napisati i uspješno objaviti dva ili više originalna znanstvena rada u asopisu s meunarodnom recenzijom (peer review)
• pripremiti i prezentirati najmanje jedno javno priopenje o provedenim istraivanjima, postignutim rezultatima i znanstvenoj spoznaji na meunarodnom skupu
• argumentirati mišljenje u raspravi s drugim znanstvenicima (peer) te obraniti stav tijekom javnog priopenja o o provedenim istraivanjima, postignutim rezultatima i znanstvenoj spoznaji na meunarodnom skupu
• kritiki prosuivati objavljene originalne znanstvene rezultate drugih autora na problematici svoga istraivanja
• napisati cjeloviti rad te ga javno prezenitirati i obraniti.
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Radni primjer SIU-C • izvesti Friedmann-Robertson-Walkerovu metriku
• potvrditi valjanost Friedmannove jednadbe za homogeni i izotropni svemir te preispitati Hubbleov zakon širenja svemira
• odrediti kozmološke parametre
• kritiki prosuivati glavne modele opisa ranog svemira
• objasniti stvaranje i razvoj veih svemirskih tijela
• objasniti pokazatelje postojanja tamne tvari i tamne energije
• kritiki raspraviti kozmike izvore visokoenergijskih estica
• objasniti asimetriju materije i antimaterije.
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Radni primjer SIU-A2 • pripremiti i izvesti vizualnu, pisanu i govornu prezentaciju o sebi potencijalnom
poslodavcu
• pripremiti i izvesti vizualnu, pisanu i govornu prezentaciju o sebi i tvrtki u javnosti i medijima
• korisno i brzo pretraivati informacije na web-stranicama
• analizirati korisne i beskorisne podatke o potencijalnim partnerima ili korisnicima usluga/proizvoda
• izraditi poslovnu informaciju u svom podruju rada
• objasniti razliite strategije i taktike u poslovnim pregovorima
• komunicirati s potencijalnim poslovnim korisnicima usluge/proizvoda
• organizirati i voditi poslovne sastanke
• pripremiti poslovna pisma i izvješa te obavještavati svoje poslovne partnere
• predviati budue trendove u poslovnom ponašanju tvrtki u svom podruju
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Radni primjer SIU-B2
• primijeniti metodologiju za analizu poslovne prilike i zasnivanje poslovnog plana
• objasniti posebnosti financiranja pojedinih faza pokretanja i rasta poduzea i opisati njihove izvore
• objasniti proces nastajanja proizvoda
• pripremiti i prezentirati analizu poslovne prilike
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Radni primjer SIU-C2
• Primijeniti sustav upravljanja potpunom kvalitetom
• Analizirati vanost kvalitete u postizanju konkurentske prednosti
• Objasniti utjecaj kvalitete na zadovoljstvo kupca i drugih dionika (zaposlenici, vlasnici, društvo)
• Objasniti prednosti koje se postiu primjenom sustava kvalitete
• Primijeniti metode poboljšanja kvalitete procesa
• Analizirati vezu izmeu upravljanja potpunom kvalitetom, odrivog razvoja i društvene odgovornosti
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Radni primjer SIU-A3 • temeljem povijesnih znaajki razvoja kemije i metodike nastave kemije
samostalno uiti vanost eksperimentalnog pristupa nastavi kemije
• objasniti poloaj u sustavu znanosti i obrazovanja kao i predmet prouavanja metodike nastave kemije
• analizirati svrhovitost i efikasnost razliitih pristupa pouavanju i uenju kemije u ovisnosti o specifinosti sadraja
• sigurno i pravilno primijeniti teorijska znanja o pripremi i provedbi eksperimenta u nastavi kemije
• kategorizirati znanje uenika prema razinama i vrstama
• metodiki efikasno objasniti temeljne kemijske zakone
• objasniti i primjerima potkrijepiti koncept metodikog znanja odabranog sadraja kemije
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Radni primjer SIU-B3 • Razlikovati informatiku kao jedne od temeljnih prirodnih znanosti od
drugih srodnih znanstvenih disciplina • Shvatiti ulogu nastavnika informatike u skladu s teorijama škole • Analizirati kurikulum informatike, planirati nastavu, organizirati znanje za
poduku. • Realizirati nastavu koristei najprikladnije modele pouavanja prilagoene
sadraju, vrsti škole, uzrastu i individualnim karakteristikama uenika, posebno uvaavajui stilove uenja i teoriju višestrukih inteligencija te preporuke koje proizlaze iz teorija uenja
• Motivirati uenike sluei se teorijskim rezultatima, posebno kognitivnih teorija motivacije i teorijom postizanja cilja
• Prepoznati faktore koji ometaju objektivno ocjenjivanje i ublaiti njihovo djelovanje, sastaviti mjerne instrumente koji ispunjavaju zahtjeve valjanosti, pouzdanosti, objektivnosti
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Radni primjer SIU-C3 • Izraavati se tono i teno u govornoj i pisanoj komunikaciji na jeziku
pouavanja i slubenom jeziku
• Primjenjivati temeljna komunikacijska naela i tehnike uinkovite profesionalne komunikacije
• Objasniti uenicima ciljeve uenja i nove pojmove, dati im kljune informacije i upute za rad na smislen, primjeren i logino organiziran nain
• Prilagoditi poruku sugovornicima kako bi se usportavilo meusobno razumijevanje
• Primjenjivati primjerene prezentacijske vještine u komunikaciji s razliitim skupinama slušatelja
• Upotrebljavati razliita komunikacijska sredstva i oblike ukljuujui IT tehnologiju
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Odreivanje razine SIU
• Odredite razinu. Što vam je potrebno da biste zapoeli odreivanje?
• Koji su kljuni elementi potrebni za odreivanje razine?
• Koje su poteškoe (i u teorijskom i praktinom smislu)?
• Kakva vam je dodatna pomo potrebna da biste kvalitetno odredili razinu?
• Raspravite.
• Izradite jedan jednostavi primjer SIU u svojem sektoru, i pridruite razinu, te kritiki raspravite.
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Odreivanje obujma SIU
• Postoje li odgovarajue “metode” za korištenje navedenog “alata” i odreivanje obujma SIU? Koje?
• Postoje li nuni preduvjeti za uinkovito odreivanje obujma SIU? Što?
• Tko je kompetentan odrediti /predloiti obujam SIU, a tko vrednovati taj prijedlog?
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Odreivanje obujma SIU
• Odredite obujam. Što vam je potrebno da biste zapoeli odreivanje?
• Koji su kljuni elementi potrebni za odreivanje obujma?
• Koje su poteškoe (i u teorijskom i praktinom smislu)?
• Kakva vam je dodatna pomo potrebna da biste kvalitetno odredili obujam?
• Raspravite.
• Za izraeni jednostavi primjer SIU, pridruite obujam, te kritiki raspravite.
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Ocjena kvalitete SIU
• Zamislite da su sljedei nazivi: “Priroda oko nas”, “Astronomija”, “Uvod u Astrofiziku”, “Astrofizika”, “Fizikalna kozmologija”, “Znanstvena istraivanja iz Astrofizike”, “Fizika” – nazivi za primjere SIU.
• Pokušajte pridruiti razine za navedene primjere i raspravite.
• Pokušajte odrediti obujam za navedene primjere i raspravite.
• Za prethodne primjere SIU-A, SIU-B, SIU-C – pridruite nazive iz navedenog popisa naziva.
• Tko je kompetentan predloiti /odrediti sve navedeno, tko vrednovati?
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Ocjena kvalitete SIU (2)
• Pokušajte pridruiti razine za navedene primjere i raspravite.
• Pokušajte odrediti obujam za navedene primjere i raspravite.
• Za prethodne primjere SIU-A, SIU-B, SIU-C – pridruite nazive iz navedenog popisa naziva.
• Tko je kompetentan predloiti /odrediti sve navedeno, tko vrednovati?
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Ocjena kvalitete SIU • Što je uloga sektorskih vijea? Navedite nekoliko primjera i
raspravite.
• Što nije uloga sektorskih vijea? Navedite par primjera i raspravite.
• Što vam je potrebno za uinkovit i kvalitetan rad (resursi, “alati”, “upute”, “ljudski”, itd.)?
• Za primjere iz vaše prakse, simulirajte procese vrednovanja i raspravite.
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Uvjet za pristupanje stjecanju SIU
• Mora li svaki SIU imati navedene uvjete stjecanja, i zašto?
• Koje poteškoe mogu nastati ako bi jedan SIU pokrivao ishode uenja više razina?
• Od ega se moraju sastojati uvjeti stjecanja, što sadravaju, koje informacije moraju donijeti? Raspravite.
• Za navedene primjere SIU (A, B, C), predloite uvjete, i raspravite.
• Za primjere iz vaše prakse, navedite uvjete pristupanja, provedite vrednovanje uvjeta pristupanja, i raspravite.
Projekt Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijea i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda.
Hvala na panji i pozornosti !
Prof. Dr. Sc. Mile Delalija