Click here to load reader

REZULTATI SAMOVREDNOVANJA ŠKOLE

 • View
  34

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

REZULTATI SAMOVREDNOVANJA ŠKOLE. Školska godina 2008./2009. UČENICI. Rezultati samovrednovanja škole Školska godina 2008./2009. Sudjelovao je 161 ispitanik (5. razred N=55; 6. razred N=44; 7. razred N=50 i 8. razred N=11) Od 161 ispitanika 69 je dječaka i 92 djevojčice - PowerPoint PPT Presentation

Text of REZULTATI SAMOVREDNOVANJA ŠKOLE

 • REZULTATI SAMOVREDNOVANJA KOLE kolska godina 2008./2009.

 • UENICIRezultati samovrednovanja kolekolska godina 2008./2009.

 • Sudjelovao je 161 ispitanik (5. razred N=55; 6. razred N=44; 7. razred N=50 i 8. razred N=11) Od 161 ispitanika 69 je djeaka i 92 djevojice

  Popunjavali su upitnik koji se sastoji od 62 estice koje su rasporeene u 9 subskala

  Zadatak uenika bio je izraziti stupanj slaganja za svaku tvrdnju na skali od uope ne do u potpunosti daRezultati samovrednovanja kolekolska godina 2008./2009.

 • 1. ODNOS PREMA KOLI

  TVRDNJA%FREKVENCIJARAZRED (%)5.6.7.8.Volim ii u kolu.DA4268NE5893Osjeam se sigurno u koli.DA78126NE2235Zadovoljan sam svojom kolom.DA69111NE3150Na nastavi radim ono to trae nastavnici.DA93150NE711S lakoom obavljam kolske zadatke.DA77122NE2337

 • kola me potie na razmiljanje i stvaranje novih ideja.DA5689NE447136366663U koli dajem sve od sebe.DA86137NE1423Volim se javljati i odgovarati na postavljena pitanja.DA5689NE447143404454U koli potujem pravila ponaanja.DA87139NE1321Kad god je to mogue izbjegavam dolaziti na nastavu.DA1423NE86137elim to vie nauiti.DA81130NE1931Moji nastavnici misle da sam dobar uenik.DA76114NE2438

 • 2. NASTAVA, PLAN I PROGRAM

  TVRDNJA%FREKVENCIJARAZRED (%)5.6.7.8.Na poetku kolske godine nastavnici nam objasne to emo i kako uiti.DA83133NE1728Sadraj veine predmeta mi je zanimljiv.DA6097NE4063U koli nauim mnogo korisnih stvari.DA83133NE1728kolsko gradivo mi treba objasniti jo netko osim nastavnika da bih ga razumio.DA35574239329NE65104Predavanja nastavnika i upute za rad su jasne.DA81127NE1930Dobivamo odgovarajuu koliinu domaih zadaa.DA76120NE2439

 • 3. RAZVOJ IVOTNIH VJETINA

  TVRDNJA%FREKVENCIJARAZRED (%)5.6.7.8.U ovoj koli uenici ue kako kvalitetno i kulturno komunicirati s drugim ljudima.DA75120NE254017163846U ovoj koli uenici mogu dobro nauiti suraivati s drugim ljudima.DA79127NE213320122636

 • 4. OCJENJIVANJE

  TVRDNJA%FREKVENCIJARAZRED (%)5.6.7.8.Ocjenjivanje je pravedno i dobro je razraeno.DA5893NE426833415064Nastavnici redovito provjeravaju znanje uenika.DA84134NE1625Pri ocjenjivanju nastavnici uvaavaju moje miljenje.DA3657NE6410354736866Nastavnici me ocjenjuju s obzirom na moje prethodne ocjene.DA599552576673NE4165Nastavnici ocjenjuju previe strogo.DA579262585873NE4369

 • 5. NASTAVNICI

  TVRDNJA%FREKVENCIJARAZRED (%)5.6.7.8.Moji su nastavnici pravedni.DA62100NE386033364055Kad sam zbog neega zabrinut razgovaram s nastavnikom.DA1727NE83134Nastavnici svojim primjerom pruaju lo primjer uenicima.DA2642NE74117Nastavnici su mi spremni pomoi kad mi je to potrebno.DA74120NE2641Nastavnici raspravljaju s nama o temama koje nas zanimaju.DA5893NE4268

 • Nastavnici me upuuju na koji nain mogu poboljati svoj rad.DA75121NE2540Nastavnici nas potiu na ukljuivanje u razliite slobodne aktivnosti.DA5589NE4572Nastavnici me pohvaljuju i potiu.DA6096NE406433543827Nastavnici znaju kako rijeiti problem discipline u razredu.DA66106NE34552623469Zadovoljan sam svojim nastavnicima.DA73116NE274220213636

 • 6. ODNOSI S DRUGIM UENICIMA

  TVRDNJA%FREKVENCIJARAZRED (%)5.6.7.8.Odnosi meu uenicima su dobri.DA76122NE2438Drugi uenici su me vrijeali i poniavali u koli.DA334827234030NE67112Drugi uenici su me fiziki maltretirali.DA1828NE82130

 • 7. ODNOSI S NASTAVNICIMA

  TVRDNJAPOSTOTAKFREKVENCIJARAZRED (%)5.6.7.8.Izmeu nastavnika i uenika vladaju dobri odnosi.DA67106NE335319414618Nastavnici me vrijeaju.DA1422NE86138Nastavnici se trude razumjeti me.DA67107NE335315325246

 • 8. STRAH OD KOLE

  TVRDNJA%FREKVENCIJARAZRED (%)5.6.7.8.Bojim se neuspjeha u koli.DA6710767675683NE3353Neki nastavnici u meni izazivaju strah.DA558755489033NE4573kolski program mi je preteak.DA3455NE66105Loe me ocjene obeshrabruju za daljnje uenje.DA497856484245NE5182Bojim se ispitivanja.DA6310164665682NE3760

 • 9. UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJA KOLE

  TVRDNJA%FREKVENCIJARAZRED (%)5.6.7.8.U koli se primjenjuju jasna pravila ponaanja.DA74118NE264119233055U mojoj koli i uenici sudjeluju u donoenju odluka vanih za kolu.DA3353NE6710855648091Uenici imaju odgovarajui prostor za druenje.DA5385NE4776Knjinica ima sve knjige koje mi trebaju i koje me zanimaju.DA4368NE5791kola ima dovoljno raunala koje uenici mogu koristiti.DA4785NE5374

 • RODITELJIRezultati samovrednovanja kolekolska godina 2008./2009.

 • Sudjelovalo je 129 roditelja (5. razred N=45; 6. razred N=28; 7. razred N=40; 8. razred N=14). Popunjavali su upitnik koji sadrava 38 estica rasporeenih u 8 subskala. Zadatak roditelja bio je izraziti stupanj slaganja za svaku, na skali od uope ne do u potpunosti da.

 • 1. DIJETE I KOLAUenici:58%

 • 2. POTICANJE UENIKAUenici: 45%

 • Uenici: 41%

 • 3. PODRKA UENICIMAUenici: 67%

 • 4. NASTAVA I OCJENJIVANJE

  Uenici: 42%

 • 5. RAZVOJ IVOTNIH VJETINA

 • 6. ODNOS NASTAVNKA PREMA UENICIMAUenici: 40%

 • 7. ODNOSI UNUTAR KOLE, UPRAVLJANJE KOLOM

  Uenici: 33%Uenici: 54%

 • 8. KOMUNIKACIJA S RODITELJIMA

 • NASTAVNICIRezultati samovrednovanja kolekolska godina 2008./2009.

 • U ispitivanju je sudjelovalo 39 nastavnika; od toga 9 mukaraca i 14 ena, 16 se nije izjasnilo.

  Upitnik sadrava 128 estica rasporeenih u 28 subskala

 • 1. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

  Uenici: 19%Roditelji: 23%

 • 2. RAZVOJ IVOTNIH VJETINA Uenici: 25%Roditelji: 25%Uenici: 21%Roditelji: 16%

 • 3. UENJE I POUAVANJE

 • Uenici: 41%Roditelji: 42%Uenici: 74%

  Nastavnikovo izlaganje i upute za rad su jasne i primjerene svim uenicima.DA8734NE135Ponovno se obrauju dijelovi gradiva koje uenici nisu uspjeno savladali.DA6124NE3915Tempo obrade kolskog gradiva omoguuje uenicima sustavno napredovanje.DA7730NE239Uenici na nastavi rade u skupinama (timski rad).DA5421NE4618U nastavi se koristi irok raspon razliitih oblika rada.DA6927NE3112

 • 4. ZADOVOLJAVANJE INDIVIDUALNIH POTREBA UENIKA

 • 5. OCJENJIVANJE KAO DIO POUAVANJARoditelji: 25%

 • 6. IZVJETAVANJE O NAPREDOVANJU UENIKA

  Roditelji: 32%

 • 7. PODRKA UENICIMA

  Roditelji: 40%

 • Roditelji: 50%Roditelji: 21%

 • 8. OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

  Roditelji: 17%

 • 9. PROFESIONALNO USMJERAVANJE UENIKA

  Roditelji: 27%Roditelji: 39%

 • 10. PRAENJA NAPREDOVANJA I POSTIGNUA

  Uenici: 64%

 • 11. PODRKA PRI UENJU

 • 12. POVEZANOST KOLE S LOKALNOM UPRAVOM I SAMOUPRAVOM

 • 13. POVEZANOST KOLE S DRUGIM KOLAMA I USTANOVAMA

 • 14. KOLSKO OZRAJEUenici: 67%Roditelji: 62%

  TVRDNJAPOSTOTAKFREKVENCIJAUenici sudjeluju u donoenju odluka o ivotu i radu kole.DA5120NE4919Uprava kole utjee na stvaranja dobrog ozraja u koli.DA6927NE3112Nastavnici se ponaaju pravedno i etino.DA9537NE52Uenici se ponaaju u skladu s moralnim vrijednostima.DA9537NE52Meu djelatnicima kole vladaju dobri odnosi.DA7429NE2610

 • Uenici: 33%Roditelji: 24%

 • 15. OEKIVANJE I POTICANJE POSTIGNUA

 • 16. SMJETAJ I OPREMLJENOST KOLE

  Uenici: 47%

 • 17. KOLA I RODITELJI

  Roditelji: 80%Roditelji: 34%Roditelji: 30%

 • 18. JEDNAKOST I PRAVEDNOST

 • 19. OSIGURAVANJE RESURSA

  Uenici: 57%

 • 20. ZAPOSLENICI, SURADNICI, OSOBLJE

 • 21. PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIKA

 • 22. UPRAVLJANJE NOVANIM SREDSTVIMA

 • 23. CILJEVI I RAZVOJNA POLITIKA

 • 24. SAMOVREDNOVANJE

 • 25. PLANIRANJE POBOLJANJA

 • 26. RUKOVOENJE

 • 27. ZADOVOLJSTVO ODNOSIMA

 • 27. ZADOVOLJSTVO KOLOM

 • KOMENTARI RODITELJATata, 6.raz: Smatram da je veina nastavnika pravedna, ali i da ima onih koji ne vrenuju rad svih uenika jednako.

  Mama, 6.raz: kola ima premal broj strunih suradnika da bi se uope mogla postii odreena kvaliteta napretka uenika koji ih trebaju.

  Mama, 7.raz: Mislim da kola dobro utjee na uenike. Zadovoljna sam znanjem svog djeteta.

 • KOMENTARI RODITELJATata, 6.raz: Bilo bi dobro da se uvede njemaki jezik kao izborni predmet. Hvala!Mama, 6.raz: Mislim da ima nastavnika koji dobro rade i koji imaju dobre odnose sa uenicima i znaju gdje je problem kod uenika, ali ima i onih drugaijih!

  Mama, 6.raz: Ponekad me smeta kada nastavnici prave razliku izmeu djece imunih i manje imunih roditelja.

 • KOMENTARI RODITELJATata 5.raz: Miljenja sam da bi kola trebala uvesti zdraviju prehranu za djecu koja idu u kuhinju, izbacit iz jelovnika hrenovke, patete. Trebalo bi omoguiti djeci koja pohaaju nie razrede da za hladnijeg vremena tjelesni imaju u dovrani Sokol.Mama, 7.raz: Potrebno je vie izbornih aktivnosti (strani jezici).

 • KOMENTARI RODITELJATata, 5.raz: -Nema posebnog odnosa izmeu kole i roditelja. Nema pojedinanog pristupa uenik-uitelj. Izvannastavne aktivnosti minimalne. -Nastava se svodi na rutinsko predavanje.Mama, 7. raz: U ovoj koli se moe dobro suraivati sa nastavnicima u niim razredima. Sa prelaskom u vie ostaje suradnja sa razrednicima koji ponekad isfrustrirani ko zna ime ospu drvlje i kamenje na djecu. Odreeni broj nastavnika favorizira neku djecu to druga djeca osjete i osjeaju se ugroeno.

 • KOMENTARI RODITELJAMama, 8.raz: Rado bih bila aktivnija ako bi se to od mene trailo. Voljela bih svaki test dobiti na uvid . Tako bih znala kada je bio ispit i ocjenu. Takoer bih voljela znati isti dan da je moje dijete izostalo s nastave!Mama, 8.raz: Mislim da je neophodno uvesti jo jedan strani jezik, te informatiku. Isto tako kolsku prehranu to vie bazirati na zdravijoj prehrani. kola bi trenbala imati svoju web stranicu koju bi uenici odra

Search related