of 16 /16
Prva subota u mjesecu mnogim je Osječani- ma već godinama re- zervirana za posjet saj- mu antikviteta na Tr- gu Svetog Trojstva u Tvrđi. Ta se tradicija provodi još od 2005. godine. Sajam nam pruža odlično subotnje druženje tijekom cijele godine. U ponudi se zaista nudi svašta pa tako svatko može pro- naći nešto za sebe. Na štandovima se mogu pronaći kipići Bude, kubure, bakreni muža- ri, tradicionalni sla- vonski stolnjaci, stri- povi, knjige, ikone, razni noževi, tradicio- nalno japansko oružje šuriken, samurajski mačevi, sablje, šivaće mašine, baloni, gra- mofonske ploče, audi- okasete, umjetničke slike, bidermajerski namještaj, stare pivske boce i ambalaža dru- gih proizvoda koji bu- de nostalgiju... Mogli bismo tako nabrajati do sutra jer osječki je sajam antikviteta zais- ta nepresušno vrelo kako umjetnosti, tako i radosnog druženja, ali i gastronomske ponu- de u što se ubrajaju i najpopularnije lango- šice čiji se miris čita- vim trgom miješa s mirisom lavande i drugih mirisnih pri- pravaka. Novinar: učenik Kristi- jan Kaniža, 4.b Sajam antikviteta Posebne zanimlji- vosti: Intervju mjeseca—prof. Stjepanek Antonio Šipalo, 2. g — strip majstor Sekiro: Shadows die twice recenzija Savjeti za učenje NOĆ MUZEJA 2020. Digitalni kutak—prof. Stje- panek GIMNASTIKA 2. mjesto U ponedjeljak, 20.1.2020. održano je gradsko natjeca- nje u gimnastici gdje su naše cure ekipno osvojile 2. mjesto. Čestitamo Loreni Jelošek, Ingi Rukovanjski, Niki Uljarević i Petri Mrak! Karmela Ilijašev, prof. siječanj 2020. U ovom broju: GOST PREDAVAČ 2 ANTIČKI RIM 5 Heavy metal 7 Klizalište Sokol Cen- tar Osijek 9 Literarni kutak 10 Prve zimske Olimpijske 13 Zima 16 Svezak 3., Izdanje 4. siječanj 2020. EKOOS Ekonomska i upravna škola Osijek Izvor foto: https://tzosijek.hr/foto/galerije/ Dogadjanja%202018/Sajam%20antikviteta%202 -2018.jpg

Sajam antikviteta - Ekonomska i upravna škola Osijek · mjerice samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje. Škola za život predviđa inkluzivno obrazovanje koje mi u školi već

 • Upload
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Prva subota u mjesecu

  mnogim je Osječani-

  ma već godinama re-

  zervirana za posjet saj-

  mu antikviteta na Tr-

  gu Svetog Trojstva u

  Tvrđi. Ta se tradicija

  provodi još od 2005.

  godine. Sajam nam

  pruža odlično subotnje

  druženje tijekom cijele

  godine. U ponudi se

  zaista nudi svašta pa

  tako svatko može pro-

  naći nešto za sebe. Na

  štandovima se mogu

  pronaći kipići Bude,

  kubure, bakreni muža-

  ri, tradicionalni sla-

  vonski stolnjaci, stri-

  povi, knjige, ikone,

  razni noževi, tradicio-

  nalno japansko oružje

  šuriken, samurajski

  mačevi, sablje, šivaće

  mašine, baloni, gra-

  mofonske ploče, audi-

  okasete, umjetničke

  slike, bidermajerski

  namještaj, stare pivske

  boce i ambalaža dru-

  gih proizvoda koji bu-

  de nostalgiju... Mogli

  bismo tako nabrajati

  do sutra jer osječki je

  sajam antikviteta zais-

  ta nepresušno vrelo

  kako umjetnosti, tako i

  radosnog druženja, ali

  i gastronomske ponu-

  de u što se ubrajaju i

  najpopularnije lango-

  šice čiji se miris čita-

  vim trgom miješa s

  mirisom lavande i

  drugih mirisnih pri-

  pravaka.

  Novinar: učenik Kristi-

  jan Kaniža, 4.b

  Sajam antikviteta

  Posebne zanimlji-

  vosti:

  Intervju mjeseca—prof.

  Stjepanek

  Antonio Šipalo, 2. g — strip

  majstor

  Sekiro: Shadows die twice

  — recenzija

  Savjeti za učenje

  NOĆ MUZEJA 2020.

  Digitalni kutak—prof. Stje-

  panek

  GIMNASTIKA 2. mjesto

  U ponedjeljak, 20.1.2020.

  održano je gradsko natjeca-

  nje u gimnastici gdje su

  naše cure ekipno osvojile 2.

  mjesto. Čestitamo Loreni

  Jelošek, Ingi Rukovanjski,

  Niki Uljarević i Petri Mrak!

  Karmela Ilijašev, prof.

  siječanj 2020.

  U ovom broju:

  GOST PREDAVAČ 2

  ANTIČKI RIM 5

  Heavy metal 7

  Klizalište Sokol Cen-

  tar Osijek 9

  Literarni kutak 10

  Prve zimske Olimpijske 13

  Zima 16

  Svezak 3., Izdanje 4.

  siječanj 2020.

  EKOOS Ekonomska i upravna škola Osijek

  Izvor foto: https://tzosijek.hr/foto/galerije/

  Dogadjanja%202018/Sajam%20antikviteta%202

  -2018.jpg

 • Željko Erkapić trenutno je direktor

  u Klaster poljomehanizaciji d.o.o.

  Projekt klastera pokrenut je u ok-

  viru Hrvatske udruge poslodavaca

  osnivanjem Nacionalnog centra za

  klastere početkom 2007. godine

  koji je osim Klaster poljomehani-

  zacije d.o.o. uključivao još 4 inici-

  jative klastera.

  Željko Erkapić bio je gost predavač

  učenicima trećih i četvrtih razreda

  22. i 24. siječnja 2020. godine te je

  učenicima prezentirao japanska

  iskustva i specifičnosti Japana u

  poslovnom okruženju i upoznao

  učenike s poslovnim bontonom te

  zanimljive i kulturne nacije.

  Gospodin je Erkapić sudjelovao i u

  nekoliko znanstvenih projekata

  poput Povećanje ekonomskog pro-

  speriteta jačanjem regionalne

  konkurentnosti koji je pokrenuo

  Ekonomski fakultet Osijek.

  Učenici su na taj način povezali

  stečena znanja iz strukovnih pred-

  meta s primjerom poslovnog pona-

  šanja i pregovaranja. Posjet je or-

  ganizirala profesorica dr.sc. Marija

  Mesić Škorić.

  dr.sc. Marija Mesić Škorić, prof.

  Stranica 2

  Antonio Šipalo, 2. g — strip majstor

  Svezak 3., Izdanje 4.

  siječanj 2020.

  GOST PREDAVAČ Željko Erkapić

  Tomato in desert planet

  Sons and a father Morons or trainers

 • EKOOS

  Poštovana profesorice Stjepa-

  nek, zahvaljujem što ste odvojili

  vrijeme i pristali sudjelovati u

  ovomjesečnom intervjuu. Zapo-

  četi ćemo s nekim lakšim pitanji-

  ma…

  Novinarka: Čime se bavite u slo-

  bodno vrijeme? Imate li neke hobije?

  Prof. Natalija Stjepanek: U slo-

  bodno vrijeme još uvijek puno radim.

  Iako nastojim imati više slobodnog

  vremena, po prirodi sam radoholičar.

  Pišem udžbenike, usavršavam se, nas-

  tojim unaprijediti nastavu, ali i čitam

  krimiće, plešem, idem na aerobik,

  družim se s obitelji i prijateljicama i

  putujem :).

  N: Što za Vas znači „Škola za ži-

  vot“?

  Prof. Stjepanek: Škola za život

  mijenja sve sudionike odgojnog i ob-

  razovnog procesa. Što znači, koliko

  mijenja učenike, toliko mijenja i nas

  nastavnike pa i roditelje. Moram priz-

  nati da sam osobno dosta tradiciona-

  lan nastavnik. Budući da matematiku

  možete naučiti samo vježbanjem i

  rješavanjem zadataka, ja sam to pre-

  nijela i na ostale aktivnosti i smatram

  da svi ljudi trebaju dati svoj maksi-

  mum te uložiti puno truda i rada da bi

  bili zadovoljni sami sobom i postigli

  cilj koji su stavili pred sebe. Škola za

  život daje malo drugačiji pristup od

  onog na koji smo navikli. Ne moramo

  u svim razredima imati jednak broj

  sati za neke teme, nego procjenjujemo

  koliko ćemo sati odvojiti za pojedinu

  temu po tome koliko su učenici ostva-

  rili predviđene ishode. Možemo skra-

  titi ili produžiti temu, ovisno o razred-

  nom odjelu. Vrednovanje se ne svodi

  samo na sumativno ocjenjivanje, nego

  se stavlja naglasak na vrednovanje za

  učenje i vrednovanje kao učenje, pri-

  mjerice samovrednovanje i vršnjačko

  vrednovanje. Škola za život predviđa

  inkluzivno obrazovanje koje mi u školi

  već provodimo te moderne metode u

  kojima je učenik u središtu procesa

  učenja, a nastavnik mentor koji učeni-

  cima samo pomaže i vodi ih kroz pro-

  ces učenja. Nastavnik nije jedina

  „riznica znanja“ u suvremenoj nasta-

  vi. Nastava treba imati istraživački

  pristup i problemske zadatke koji nam

  pomažu u svakodnevnom životu.

  N: Najzanimljiviji dio Vašeg po-

  sla je…?

  Prof. Stjepanek: Jako volim svoj

  posao i njegova dinamičnost me stal-

  no drži budnom. Učenici vole infor-

  matiku i zato je i meni draže predava-

  ti informatiku nego matematiku. In-

  formatika je uvelike prisutna u vašim

  životima i moja je misija osvijestiti

  vas za sigurno korištenje strojne i

  programske opreme te sigurno koriš-

  tenje usluga interneta. Nastojim

  „usaditi“ u učenike osnovne principe

  zaštite podataka, računala i ljudi.

  N: K ojim biste se trima riječima

  opisali i zašto?

  Prof. Stjepanek: Možda bolje da

  to učine drugi, teško je sebe opisati,

  ali evo ipak tri riječi: učiteljica, majka

  i život. Mogu reći da sam nastavnica

  26 godina, imam puno sati predava-

  nja odraslim polaznicima nastave,

  učenicima, odgoj i obrazovanje vlasti-

  te djece. Mislim da živim život nastav-

  nice, to je moj poziv. Nastavnica sam

  cijeli dan, svaki dan u godini. Majka

  sam i volim život.

  N: Volite li putovati? Najljepše

  mjesto koje ste posjetili?

  Prof. Stjepanek: Jako volim pu-

  tovati i obišla sam mnoga mjesta:

  Tunis, Grčku, Istanbul, London, Pariz,

  mjesta na našoj prelijepoj obali. Ne

  mogu izdvojiti niti jedno mjesto jer

  svaki grad ima nešto što je lijepo i

  specifično. Ljudi kroz svoja putovanja

  obogaćuju svoje osjećaje, maštu, prih-

  vaćaju različitosti i usvajaju običaje te

  prenose vlastita pozitivna iskustva

  svojoj okolini.

  N: Biste li se voljeli iskusiti u ne-

  kom drugom poslu? Kojem?

  Prof. Stjepanek: Ne bih, im ala

  sam prilike promijeniti posao, ali ni-

  sam željela. Da održim dinamiku,

  radim još puno stvari, primjerice dr-

  žim različite radionice za nastavnike.

  Između ostalog, pišem udžbenike i

  time ispunjavam svoju ljubav iz mla-

  dosti, a to je pisanje i čitanje.

  N: Koliko se posao nastavnika

  promijenio u odnosu na nove genera-

  cije?

  Prof. Stjepanek: Prom ijenio se

  dosta. Mladi su orijentirani na tehno-

  logiju, multimediju i interaktivnost.

  Stoga se i mi nastavnici trebamo pri-

  lagoditi.

  Stranica 3

  Intervju mjeseca siječnja 2020.—prof. Natalija

  Stjepanek

  Internet je siguran

  medij onoliko koliko ga

  korisnik učini

  sigurnim.

  siječanjsko izdanje

  2020.

 • N: E-nastava, da ili ne?

  Prof. Stjepanek: Umjereno. Mla-

  di trebaju socijalizaciju, možda više

  nego prije. Budem žalosna kada vidim

  da pod odmorom učenici sjede i ne

  razgovaraju, nego svatko tipka po

  svom mobitelu. U šali sam rekla da

  pod satom mogu koristiti mobitele u

  edukativne svrhe, a pod odmorom

  ćemo ih stavljati u kutije da ih ne kori-

  stite nego da se družite i razgovaraju.

  S druge strane, ako nastavu učinimo

  dinamičnom i zanimljivom, ponudimo

  učenicima različite mogućnost učenja

  pa time i e-učenje, velika je vjerojat-

  nost da će rezultati učenja biti bolji, a

  učenici zadovoljniji.

  N: K oliko je važno učenike kriti-

  čki osvijestiti o medijskoj pismenosti?

  Prof. Stjepanek: Učenike je jako

  važno osvijestiti o medijskoj pismeno-

  sti jer su to kompetencije koje se traže

  u svakom poslu, a važne su i za osob-

  nu uporabu.

  N: Što mislite o sigurnosti inter-

  neta i roditeljskom nadzoru o sadrža-

  jima koje njihova djeca gledaju?

  Prof. Stjepanek: Naša škola sva-

  ke je godine uključena u akciju Dan

  sigurnog interneta. Cilj je podizanje

  razine svijesti cjelokupne populacije

  Hrvatske o problemima sigurnosti

  djece i mladih na internetu. Danas se

  za posao i razonodu u svakodnevnom

  životu koriste računala. Preko raču-

  nala možemo se spojiti na internet.

  Internet je najveća računalna mreža

  na svijetu. Internet nema prirodne ni

  državne granice. Internet ima nekoli-

  ko servisa i različite društvene mreže.

  Na internetu možemo pronaći sadrža-

  je iz različitih područja: poslovnog

  svijeta, obrazovanja, zabave i razono-

  de. Možemo čitati knjige u elektroni-

  čkom izdanju, obavljati online kupovi-

  nu, plaćati račune online bankar-

  stvom, posjetiti turističke agencije…

  Internet je ogromna mreža korisnih

  informacija i zabave. Djeca se služe

  internetom za komunikaciju putem

  različitih društvenih mreža i pronala-

  ženje različitih informacija iz svijeta

  glazbe, sporta ili znanosti. Kada tre-

  baju napraviti referat, najbliži izvor

  znanja im je internet. No, sve infor-

  macije na internetu nisu uvijek istini-

  te. Djecu jako privlače različite druš-

  tvene mreže poput Facebooka ili Twit-

  tera. Jedna od negativnosti društve-

  nih mreža jest izlaganje vlastite pri-

  vatnosti svakog korisnika. Osim toga,

  djeci na internetu može pristupiti bilo

  koja odrasla osoba koja nema poštene

  i časne namjere te ih emocionalno i

  psihički zlostavljati. Osim odraslih

  osoba, prisutno je i zlostavljanje od

  strane vršnjaka, ismijavanje, ruganje,

  prijetnje, vrijeđanje, laži i smicalice.

  Prema vlastitim željama, korisnik

  Facebooka može sakriti svoj profil i

  fotografije od nepoznatih ljudi. Rodi-

  telj treba brinuti kada i koliko vreme-

  na njegovo dijete provodi na interne-

  tu. Treba nadzirati koje stranice dijete

  posjećuje. Računalo treba stajati u

  dnevnoj sobi i dijete treba ograničiti u

  vremenu koje provodi za računalom i

  na internetu. Ovaj korak olakšava

  nadgledavanje djetetovih radnji. Tre-

  ba educirati i roditelje i nastavnike o

  sigurnosnim pravilima na Internetu.

  Potrebno je upozoriti djecu i pridrža-

  vati se sljedećih pravila: nikada ne

  otkrivati osobne informacije, paziti

  kome šaljete svoje fotografije, ne raz-

  govarati sa strancima (putem MSN-a,

  e-maila...), povjeriti se roditeljima ili

  nastavnicima u slučaju problema.

  Postoje programi koji automatski

  zaključavaju internet nakon određe-

  nog vremena. Isto tako, postoje pro-

  grami koji blokiraju posjete nepoželj-

  nim stranicama, a postoje i oni po-

  moću kojih se mogu vidjeti posjećene

  stranice. Računalo se od zlonamjernih

  programa može zaštititi pravilnim

  postupcima tijekom rada: instalirati

  vatrozid, instalirati antivirusni sof-

  tver, ažurirati antivirusni softver,

  koristiti antispam, koristiti lozinke za

  prijavu korisnika na računalu, krei-

  rati korisničke račune koji imaju ma-

  nje ovlasti od administrator za manje

  iskusne članovi obitelji.

  Internet je siguran medij onoliko koli-

  ko ga korisnik učini sigurnim.

  Zahvaljujem se na izdvojenom

  vremenu i želim Vam puno us-

  pjeha u daljnjem radu.

  Novinarka: učenica Barbara Oreč, 4.a

  Stranica 4 Svezak 3., Izdanje 4.

 • EKOOS

  Rimska civilizacija nastala je na

  Apeninskom poluotoku 753.

  prije Krista. Prema legendi Rim

  su osnovala dvojica braće Ro-

  mul i Rem koji su bili bačeni u

  rijeku Tiber te ih je othranila

  vučica. Apeninski poluotok

  smješten je na području Sredo-

  zemnog mora. Najznačajnije

  rijeke Apeninskog poluotoka su

  Po i Tiber. Prije Rimljana na

  Apeninskom Poluotoku živjeli

  su Etruščani. Prema legendi oni

  su došli s Alpa i 575. godine na-

  selili se na sedam brežuljaka

  koliko je okruživalo grad Rim.

  Romul je ubio Rema i zavladao

  gradom 753. prije Krista do 715.

  prije Krista. Vijeće staraca, od-

  nosno Rimski Senat, osnovan je

  715. pr. Kr. i djelovao je do 673.

  pr. Kr. Nume Pompiliji prema

  legendi bio je drugi rimski kralj

  te je za vrijeme njegove vladavi-

  ne osnovan svećenički kolegiji.

  Tulo Hostilije bio je treći rimski

  kralj koji je naslijedio Numa

  Pompilija te je za vrijeme nje-

  gove vladavine izgrađena Curia

  Hostilija, odnosno zgrada koja

  je bila sjedište Rimskog Senata.

  Četvrti kralj bio je Anko Marci-

  je, za vrijeme njegove vladavine

  izgrađen je rimski Forum. Iste

  godine kada je izgrađen rimski

  Forum, nastala je rimska abe-

  ceda koja je bila napisana po

  uzoru na grčki alfabet. Tarkvi-

  nije I., koji je bio Etruščanin,

  počeo je vladati 617. pr. Kr. Za

  vrijeme njegove vladavine iz-

  građen je Circus Maximus, od-

  nosno rimski hipodrom. Zadnji

  rimski kralj bio je Tarkvinije II.

  Oholi koji je iz Rima protjeran

  509. pr. Kr. Od tog trenutka,

  počinje doba Rimske Republi-

  ke. Za vrijeme Rimske Republi-

  ke vlast je u državi preuzeo Se-

  nat, tj. Vijeće staraca koje je

  svake godine primalo dva nova

  konzula. Prvi konzuli bili su

  Lucije Junije Brut i Lucije Tar-

  kvinije Kolatin. Doba Rimskog

  Carstva započelo je dolaskom

  Oktavijana, odnosno Augusta

  na vlast. Za vrijeme cara Traja-

  na, 117. godine pr. Kr., Rimsko

  Carstvo bilo je na vrhuncu

  moći.

  Sonny

  Stranica 5

  ANTIČKI RIM

  Izvor foto: http://promise.hr/foto-kada-je-strop-pao-na-vjernike-vatikan-je-zatvoren-no-

  hrvatski-hodocasnici-ipak-su-odusevljeni-rimom/romul-i-rem-nova/

  Izvor foto: https://sh.wikipedia.org/wiki/Rim

  Izvor: https://www.enciklopedija.hr/

 • U vrijeme kada većinu igara završite s

  malo truda Sekiro: Shadows die twice

  upravo je suprotno. To je igra koja će

  vas mučiti i od vas tražiti da svu svoju

  pozornost usmjerite na nju. Napravili

  su ga već poznati Formsoftware, iza

  kojega stoji Hidetaka Miyazaki, tvorci

  poznatog serijala Demon Souls i još

  poznatijeg serijala Dark Souls. Za raz-

  liku od Dark Soulsa Sekiro je mnogo

  ljepši i življi, a radnja se odvija u feu-

  dalnom Japanu koji je ispunjen ne

  samo samurajima, nego i mitskim ču-

  dovištima iz japanske mitologije. Priča

  je jedna od najboljih priča u videoigra-

  ma koje sam igrao ove godine, no ni

  sam Dark Souls me nije mogao pripre-

  miti na horore koje ću ovdje opisati.

  Ujedno me ni sam Dark Souls nije

  tjerao na pauze od par dana, koje bi

  postajale par mjeseci da bih došao k

  sebi od težine videoigre kao što je Se-

  kiro. U Sekiru igrate kao Wolf, samu-

  raj koji je zadužen za zaštitu dječaka

  po imenu Kuro koji je besmrtan. Igra

  započinje tako da ga pokušavate sigur-

  no izvesti iz Ashine. Tamo se suočava-

  te s Genichirom koji vas već u prvih

  par minuta ove igre upozna s njenom

  težinom tako da vam odsječe ruku, što

  je ujedno i pokretač radnje. Priča se

  nastavlja tako da dobivši umjetnu ruku

  krećete u pohod kako biste spasili Ku-

  ra, a ujedno ili spasite ili uništite svijet

  pomoću Kurove moći koja daje opciju

  da sam Kuro ljudima daje besmrtnost.

  Wolf je za razliku od ostalih protagoni-

  sta Formsoftwarea živ. On razgovara,

  iako su to rečenice od minimalno pet

  riječi gdje najčešće govori o časti ja-

  panskih shinobia, tj. ninja. Njegov

  dizajn mi se svidio. Svidio mi se način

  kako Wolf, iako mlad, izgleda kao is-

  kusan borac, a oba glumca koja su mu

  posudila glas, odradila su izvrstan po-

  sao. No, glumac koji mu je dao ime u

  engleskoj verziji igre, Noshir Dalal,

  nije mi se toliko svidio kao Daisuke

  Namikawa koji je Wolfu dao glas u

  japanskoj verziji. Wolf je ujedno vezan

  uz kodeks časti koji me u nekim dijelo-

  vima fascinirao, a u nekim toliko uma-

  rao da bih samo preskočio igru kada

  bih počeo pričati. Što se tiče Sekirovog

  svijeta, on je za razliku od Dark Soulsa

  daleko ljepši i življi. Par puta sam os-

  jećao zapanjenost, npr. kada bih s vi-

  sokog tornja imao pogled na cijelo

  područje gdje sam se nalazio ili kada

  bih s vrha planine promatrao sve što

  se nalazi ispod. Moram priznati da

  sam dosta vremena potrošio samo na

  divljenje različitim dijelovima igre.

  Svidio mi se kontrast boja, način kako

  se Formsoftware poigrao sa svjetlom i

  tamom. Dizajn neprijatelja, čudovišta,

  nije me previše iznenadio, dosta ele-

  menata sam već vidio, no tu i tamo bi

  se našlo nešto novo. Nije mi se svidjelo

  kako je više samuraja, koji su imali

  ulogu mini bossova, izgledalo isto.

  Sekiro je, osim već navedenih stvari,

  donio i novi sustav borbe. U ovom

  slučaju, svaka je borba orijentirana na

  posture (nazovimo to sposobnošću

  primanja udaraca prije nego vas ti isti

  udarci omame). Vi i vaš neprijatelj

  imate posture, tko prvi izgubi svoj

  posture gubi. Borba u Sekiru je brža i

  agresivnija nego u Dark Soulsu, mo-

  ram priznati da mi je trebalo malo

  vremena da se priviknem. Također, u

  njoj su dodane nove stvari, recimo ako

  netko na vas juri s mačem ili kopljem s

  ciljem da vas probode taj napad ne

  možete blokirati, već ga morate bloki-

  rati pomoću mikiri countera (pokreta

  gdje stanete na mač/koplje osobe koja

  juri na vas) i onda tu osobu udarite,

  što vam pruža priliku za protunapad.

  Tu su napadi kada vas neprijatelj uh-

  vati pa baci ili uhvati, a ti se napadi

  također ne mogu blokirati, već morate

  napraviti korak unazad ili u stranu.

  No, to nije sve, vi kao Wolf, i kao osob-

  ni čuvar Kura imate moć oživljavanja,

  što vam daje opciju da se odmah vrati-

  te u borbu nakon smrti. Sekiro također

  ima mnogo boss fightova od kojih je

  većina s mini bossovima. Neki od tih

  mini bossova su super, no neki su iri-

  tantni. Što se tiče main bossova, oni su

  svaki priča za sebe. Meni su najdraži

  Giobu Masataka Oniwa i Genichiro

  Ashin. Sekiro je jedna od najboljih

  igara koju sam igrao ove godine. Ona

  je uistinu teška i zahtijeva mnogo tru-

  da kako biste ju prešli odlučite li se na

  igranje. Većina ljudi proba pa odusta-

  ne, no, probate li igrati i nastavite li

  dalje, nećete biti razočarani. Svidjelo

  mi se kako je Formsoftware donio neš-

  to novo, ali ujedno i nešto već poznato.

  Zero

  Stranica 6 Svezak 3., Izdanje 4.

  Sekiro: Shadows die twice — recenzija

  Izvor foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Sekiro:_Shadows_Die_Twice

 • EKOOS

  Heavy metal podvrsta je rock

  glazbe. Razvio se kasnih šezde-

  setih i početkom sedamdesetih

  godina u Velikoj Britaniji i SAD

  -u. Obilježavaju ga distorzirani

  zvuk, duge gitarske dionice i

  energična izvedba. Naziv heavy

  metal izmislilo je američki knji-

  ževnik William Burroughs, a u

  glazbi prvi put ga uvodi kanad-

  ski rock sastav Steppenwolf u

  stihu:

  „I like smoke and lightning

  Heavy metal thunder

  Racin' with the wind

  And the feelin' that I'm under.“

  PODJELA METALA:

  death metal

  glam metal

  doom metal

  gothic metal

  power metal

  speed metal

  black metal

  progressive metal

  trash metal

  viking metal

  symphonic metal

  METALCI:

  Metalac je hrvatski naziv za o-

  božavatelje metala. Engleski

  naziv je metalhead i-

  li headbanger.

  Naziv je nastao zbog mahanja

  glavom i kosom što je karakte-

  ristično za metal koncerte. Mu-

  ški metalci poznati su po dugoj

  kosi, koja se smatra zaštitnim

  znakom. Osim duge kose, me-

  talci najčešće nose crne kožne

  jakne sa zakovicama i lancima.

  Cure vole i crni lak na noktima

  kao i crnu, tj. tamnu šminku.

  HEAVY METAL IZVOĐA-

  ČI:

  Slipknot

  Metallica

  Suicidal Angels

  Machine Head

  Lordi

  Static-X

  Arch Enemy

  Immortal

  Suicid Silence

  Epica

  Iron Maiden

  Jedno je sigurno, metal je žes-

  toka glazba s odličnom energi-

  jom i moćnim ritmom koji ra-

  zumiju samo pravi metalci.

  Heavy metal it's way to life.

  Novinarka: učenica Magdale-

  na Tretinjak, 2.b

  Stranica 7

  Heavy metal

  Izvor foto: https://www.ultimate-guitar.com/articles/

  featu-

  res/9_tracks_that_are_considered_to_be_the_first_heavy_metal_song

  _ever-96119

  Izvor foto: https://www.impericon.com/en/iron-maiden-

  aces-high-flag.html

 • Ušli smo u drugo školsko polugo-

  dište, što znači da nas čekaju i novi

  izazovi. Sada je pravo vrijeme da

  se krenu „grijati stolice“. Ostvari-

  mo li dobar početak, ostatak će

  nam polugodišta uistinu biti lakši.

  No, kako naći motivaciju za uče-

  nje? Jedno je od najčešćih pitanja.

  Trebam li početi s težim ili lakšim

  gradivom? Hoće li mi podcrtavanje

  teksta uistinu pomoći? Trebam li

  slušati glazbu dok učim? Ne posto-

  ji točan odgovor na ova pitanja. Ne

  odgovara svaki način učenja svakoj

  osobi. Nekima je lakše učiti u druš-

  tvu, neki pak više vole svoj mir.

  Neki jednostavno ne mogu učiti uz

  glazbu, a neki vole početi s težim

  gradivom. Treba iskušati sve nači-

  ne i vidjeti koji vam najviše odgo-

  vara i s kojim najlakše učite i pos-

  tižete najbolje rezultate. Za poče-

  tak budite odmorni. Ukoliko u-

  morni počnete učiti, nećete postići

  željene rezultate jer nećete imati

  dovoljno koncentracije, energije, a

  ni volje za učenjem. Pronađite od-

  govarajuće mjesto. Nikako ne učite

  na krevetu jer će vaš mozak auto-

  matski zaključiti da je vrijeme za

  spavanje. Najbolje bi bilo da sjed-

  nete za radni stol, odete u knjižni-

  cu ili nekamo gdje ćete se moći

  koncentrirati. Radni stol trebao bi

  biti što uredniji kako vam nepotre-

  bne stvari, poput drugih predmeta

  i knjiga, ne bi odvraćale pozornost

  s gradiva. Jedan od najvažnijih

  savjeta jest da maknete mobitel,

  ugasite televizor, isključite računa-

  lo (ako vam uistinu nije potrebno)

  i budete na što mirnijem mjestu

  kako vam ništa ne bi omelo kon-

  centraciju. Kada ste sigurni da ste

  spremni za učenje, napravite si

  raspored. Kako, kada i što učiti?

  Bitno je da si zacrtate realne i os-

  tvarive ciljeve. Odredite si koliko

  ćete dugo učiti. Zašto je dobro to

  što učite, je li samo zbog prolaska

  testa ili će vam biti korisno i u ži-

  votu ili je važno opće kulturno zna-

  nje. Ako su u pitanju strani jezici,

  postoji pregršt aplikacija koje kroz

  zabavu i jednostavan način poku-

  šavaju prenijeti znanje. Pokušajte

  učiti u društvu. Međusobno se is-

  pitivati. Neka jedan od vas glumi

  nastavnika i ispriča gradivo na svoj

  način. Nakon njega neka to bude

  druga osoba i tako neka svi iz dru-

  štva jednom budu u ulozi

  „nastavnika“. Učenje uz pomoć

  prijatelja je lakše, a i gradivo se

  izgovara na glas što nam ipak malo

  olakšava pamćenje istog. Ukoliko

  vam je lakše, pokušajte imati aso-

  cijacije za određene pojmove.

  Važno je učiti redovno. Bitno da

  svaki dan „pokrenete mozak“ i lek-

  ciju po lekciju učite. Ništa se kvali-

  tetno ne može naučiti za jedan ili

  dva dana. Ovako će vam gradivo

  ipak duže ostati u pamćenju i bolje

  ćete ga znati objasniti.

  Novinarka: učenica Lucija Sude-

  tić, 3.b

  Stranica 8 Svezak 3., Izdanje 4.

  Savjeti za učenje

  Izvor foto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

  thumb/4/4c/Tres_Mundos.jpg/440px-Tres_Mundos.jpg

  Izvor foto: http://www.savetnik.edu.rs/wp-content/

  uploads/2017/04/ucenje-saveti-1199x480.jpg

  Izvor foto: http://www.lobor-grad.hr/images/

  fotogalerije/17.4.2019./ucenje.jpg

 • EKOOS

  Zimski su praznici završili, ali

  je još uvijek hladno. Očekujemo

  još samo bijeli pokrivač i zim-

  ska idila može službeno početi.

  Bar se tomu nadamo svi…

  Iako smo i ovaj Božić dočekali

  bez snijega, to ne znači da ne

  možemo u njemu uživati počet-

  kom 2020. godine, a dok nam

  snijeg ne padne, veselje i uživa-

  nje u zimskim radostima može-

  mo pronaći na klizalištu Sokol

  u Osijeku. Sve više mladih od-

  lučuje se na ovaj oblik rekreaci-

  je u zimskim mjesecima. U o-

  vom dijelu Hrvatske, upravo je

  to najveća ledena površina. Kli-

  zalište radi svaki dan u tjednu.

  Na njihovoj internetskoj strani-

  ci možete vidjeti kada je klizali-

  šte otvoreno. Cijena ulaznice je

  15,00 kuna, a najam klizaljki

  (ukoliko klizač nema svoje) ta-

  kođer 15,00 kuna. Postoji i op-

  cija kupnje karneta koji donosi

  10 ulaznica za 120,00 kuna. Na

  klizalištu je moguća i proslava

  rođendana, a postoji i mala

  škola klizanja za najmlađe (ne)

  klizače.

  Zaputite se u Ulica Kralja Zvo-

  nimira 5 u Osijeku i doživite

  zimsku čaroliju, ako već niste.

  Novinarka: učenica Lucija Su-

  detić 3.b

  Stranica 9

  Klizalište Sokol Centar Osijek

  Izvor foto: https://tzosijek.hr/foto/galerije/Advent%202019/Ledena%

  20bajka%20na%20Sokolu%20logo%20web%20naslov.jpg

  Izvor foto: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?

  q=tbn:ANd9GcSpfrqnmiR-J5pIQGR-

  i4Kv7SFKELP7Rk1ionRb-phkNCXEksYJ&s

  Izvor: https://www.gdosijek.hr/klizaliste

  Izvor foto: https://rtl-static.cdn.sysbee.net/image/

  klizaliste-sokol-centar-3-800x-

  cfaf05caeec4f9168a1628e42da572c3_view_article_new.j

  pg?v=20

 • Sjene djetinjstva

  I jednom kada odrasteš sve ti postane sivo,

  Suze, bijes... i ne znaš više što je za sve krivo...

  U treptaju vidim igralište, slobodu i razigrano srce,

  Suze od smijeha na sve strane frče,

  I u toj sjeti miris pokošene trave ona je snila,

  Nad horizontom svoj pogled nije krila,

  U polju beskrajnom sretna je bila,

  I tako trčala je dok noge ju nose,

  A suton nikada ljepši nije bio...

  I tada je duboko udahnula i osmjehnula se slatko,

  jer odlutala je u djetinjstvo opet… barem na kratko…

  A cvjetna polja opet je zovu…

  A realnost nudi samo sjaj i lovu...

  Ali što ti znači to, kada pred san ne čuješ mudru sovu,

  Ili u zoru vrapca na grani,

  Koji spavati nam brani.

  Gdje si?

  O čemu li razmišljaš sada?

  Ti čudno biće,

  Koje sjediš i proučavaš ljude i ostale kafiće

  Sjećajući se maloga sela

  Odakle krv ti je potekla vrela...

  Karla Milinković, 4.b

  Stranica 10 Svezak 3., Izdanje 4.

  Literarni kutak

  Izvor foto: https://steemit.com/photography/@drawesome24/croatia-seen-through-nikon-d3400-6-wheat-fields

 • EKOOS

  Novi profesor Geografije ušao je u razred. Počeo je nešto pričati, no ja nisam slušao. Bio sam prezau-

  zet razmišljanjima. Ovo je najviše što je itko ikada pričao sa mnom u ovoj školi, a kamoli da mi netko

  kaže da se želi sa mnom družiti. Možda je ovo sve samo gluma kako bih se nastavio družiti s njim dok

  ne pronađe nove prijatelje. Vjerojatno će me ostaviti na cjedilu kada pronađe nekog boljeg. Nisam niš-

  ta posebno, zašto bi se onda družio sa mnom? Ponovno sam se trgnuo kada me Pavao malo pogurao

  laktom. Pogledao sam u njega, pomalo izbezumljeno i skoro povikao: „Ha?“ Cijeli razred me gledao.

  Divno. Ovo je posljednje što mi je trebalo na prvi dan škole. Nakon jednog trenutka, shvatio sam zašto

  me Pavao pogurnuo. „Hoćeš nam se predstaviti, mladiću? To jest, samo meni – ja sam novi.“ Profeso-

  rove riječi doprle su do mene i ustao sam. „Um, ja sam Mario. Imam 16 godina. Živim nedaleko od

  škole. Mislim da je to sve.“ Profesor me na neko vrijeme promatrao i naposljetku se nasmiješio. „Pa

  dobro onda Mario. Drago mi je. Idemo dalje. Mladić do Marija?“ Pavao je ustao. „Ja sam Pavao. Ta-

  kođer imam 16 godina, i, zapravo sam i ja novi ovdje. Nedavno smo preselili iz Siska. Nemam što zani-

  mljivo reći o sebe tako da…“ Pavao je sjeo. Primijetio sam kako mu se ruke lagano tresu. Hm, nisam

  jedini koji ima problema s tremom. Dapače, meni je trema u uskoj vezi s anksioznošću, ali opet. Iz ne-

  kog razloga nisam mogao prestati gledati u Pavla. Brisao je ruke u hlače i pomalo dublje disao. Tako

  zamišljen nastavio sam gledati u njega, nisam ni primijetio kada me pogledao. Nadam se da me ne

  gleda dugo. „Često me muči trema.“ Rekao je i nelagodno se nasmijao. „Ruke su mi malo uznojene.“

  Objasnio mi je. „Znam kako ti je. Imam i ja problema s tremom i takvim stvarima.“ Želim ga pozvati

  na kavu ili neko druženje. Ne znam kako bi roditelji reagirali. Nisam nikada nikoga pozivao k sebi do-

  ma, ne znam trebam li im najaviti ili što. Razmislit ću. Možda su sva moja paranoična razmišljanja

  istinita i Pavao ne želi zapravo biti prijatelj sa mnom. Trebam se naučiti zaustaviti u razmišljanjima.

  Često odlutam tako i ne čujem što mi tko govori. „Hoćeš sa mnom do pekare? Sada će veliki odmor, a

  ja volim sjediti na fontani dok ne zvoni. Tako sam sam i nitko me ne ometa previše. Hoćeš li sa

  mnom?“ Začuo sam se kako govorim. Itekako sam se iznenadio tim riječima i samom činjenicom da

  sam se usudio reći sve. Nisam lagao. Fontana je moje mjesto pod suncem. Naravno, kada zahladi ili

  pak padne snijeg, prisiljen sam sjediti na klupi nedaleko od fontane, ali do tada volim biti tamo.

  „Rado.“ Nasmijao se. Činilo mi se kao da želi nešto više reći kada se profesor oglasio. „U redu razrede,

  mislim da je to sve. Vidim da će zvoniti za 4 minute. Hmm… završili smo za danas sve, možete ići sada

  do pekare ili gdje vi već idete.“ Nije to mogao reći u boljem trenu. Imam priliku družiti se s Pavlom

  skoro 15 minuta! Čini li mi se ili ovaj dan postaje sve bolji i bolji…

  Nastavit će se…

  Laura Novotni, 4.a

  Stranica 11

  Izvor fotohttp://metro-portal.hr/zasto-je-anksioznost-u-

  djece-i-mladih-normalna/108120

 • Noć muzeja predstavlja kultur-

  ni događaj u organizaciji mu-

  zejskih kuća i drugih kulturnih

  institucija. Prostori tih muzej-

  skih kuća i kulturnih institucija

  otvoreni su do kasno u noć,

  a ulaz za posjetitelje slobodan

  je ili uz minimalnu novčanu

  naknadu. Prva Noć muzeja odr-

  žana je u Berlinu pod nazivom

  Lange Nacht der Museen 1997.

  godine. Zbog velikog interesa,

  događaj se brzo proširio na više

  institucija i različitih gradova

  diljem Europe pa i svijeta.

  U 2020. godini održat će se pet-

  naesta po redu Noć muzeja

  (31.01.2020.), a manifestacija

  je u Hrvatskoj započela 2005.

  godine s nekoliko zagrebačkih

  muzeja koja je tijekom protek-

  lih godina prerasla u najznačaj-

  niju manifestaciju hrvatskih

  muzeja, stoga je važno jubilar-

  nu Noć muzeja povezati s dvje-

  ma velikim obljetnicama: 200

  godina postojanja i rada Arheo-

  loškog muzeja Split osnovanog

  1820. godine i 140 godina Mu-

  zeja za umjetnost i obrt u Za-

  grebu osnovanog 1880. godine.

  Zanimljivost: kroz vrata

  muzeja je prošlo 999 467 posje-

  titelja od 2005. do 2019. godi-

  ne.

  Novinarka: učenica Ana Ko-

  privnjak, 2.b

  Stranica 12 Svezak 3., Izdanje 4.

  NOĆ MUZEJA 2020.

  Izvor foto: http://www.infozagreb.hr/novosti/noc-muzeja-u-znaku-velikih-muzejskih-obljetnica

  Izvor foto: https://sib.net.hr/dogadjanja/3636873/noc-

  muzeja-u-osijeku-2020/

  Izvor foto: https://www.srednja.hr/novosti/noc-muzeja-2020-popis-muzeja/

 • Nakon što su moderne ljetne

  Olimpijske igre održane 1896.

  godine u Ateni, ubrzo dolazi

  ideja o održavanju olimpijskih

  igara zimskih sportova. Pretho-

  dnica zimskih olimpijskih igara

  bile su nordijske igre na kojima

  su sudjelovale samo zemlje sje-

  verne Europe. One su se održa-

  vale od 1900. do 1912. godine.

  Ideja je bila da se igre održava-

  ju u istoj godini kad i ljetne

  igre, ali u zimskim mjesecima.

  Napokon, odluka je „pala“ da se

  prve zimske Olimpijske igre

  održe 1924. u francuskom gra-

  du Chamonixu. Iako su u počet-

  ku bile prozvane samo kao in-

  ternacionalni tjedan zimskih

  sportova, četiri godine kasnije

  ipak su proglašene prve zimske

  Olimpijske igre. Igre su službe-

  no otvorene 25. siječnja 1924.

  godine i nastupilo je 16 država

  u 10 sportova. Najviše medalja

  na igrama osvojila je Norveška

  s ukupno 17 medalja od čega su

  4 zlatne. Prvu zlatnu medalju

  ikada na zimskim olimpijskim

  igrama osvojio je Amerikanac

  Charles Jewtraw u brzom kliza-

  nju na 500 metara. Na igrama

  je također nastupila i Kraljevi-

  na Jugoslavija s četiri sportaša

  među njima i dva Hrvata i to

  svi u skijaškom trčanju. Zatva-

  ranje igara bilo je 5. veljače.

  Igre su se ubrzo pokazale kao

  uspješne te je odlučeno kako će

  to postati tradicija koja će se

  održavati svake četiri godine u

  godini ljetnih Olimpijskih igara

  pa je tako domaćinstvo sljede-

  ćih igara 1928. godine dobio

  švicarski St. Moritz. Sve do

  1992. igre su se održavale u is-

  toj godini kada i ljetne igre. Na-

  kon tih igara, odlučeno je da će

  se ubuduće igre održavati dvije

  godine nakon ljetnih igara te su

  tako sljedeće igre održane 1994.

  u norveškom Lillehameru. Sve

  do danas, igre su ostale iznim-

  no popularne i praćene isto kao

  i ljetne igre. Danas se igre odr-

  žavaju u čak 15 sportova i na

  zadnjim zimskim Olimpijskim

  igrama 2018. u južnokorejskom

  gradu Pyeongchangu sudjelova-

  lo je čak 2922 sportaša iz 92

  države cijeloga svijeta.

  Novinar: učenik Domagoj Ka-

  sapović Jurković, 4.b

  Stranica 13 Svezak 3., Izdanje 4.

  Prve zimske Olimpijske igre

  Izvor foto: https://hr.wikipedia.org/wiki/

  I._Zimske_olimpijske_igre_-_Chamonix_1924.

  Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/

  I._Zimske_olimpijske_igre_-_Chamonix_1924.

 • Koje aplikacije (programe) ima-

  te na svojim mobitelima? Kako

  ih birate, preuzimate i instalira-

  te? Koristite li aplikacije uz

  novčanu naknadu ili aplikacije

  koje su besplatne za korištenje?

  Što se događa s aplikacijama na

  mobitelu koje više ne koristite?

  Usporedite programe koje ima-

  te na svom računalu i one pro-

  grame koje imate na svom mo-

  bitelu. Računalni sustav ima

  dva osnovna dijela: sklopovlje

  (hardware) i programsku po-

  dršku (software). Korisnik se

  putem programske podrške ko-

  risti svim strojnim komponen-

  tama računala. Sklopovlje bez

  programske podrške ne može-

  mo koristiti. Ta dva dijela me-

  đusobno čine jednu cjelinu i

  omogućuju izvršavanje naredbi

  korisnika.

  Slika 1. Sklopovlje

  Slika 2. Sklopovlje i aplikacije - cjelina koja čini

  pametni telefon

  Programsku podršku čini niz

  manjih ili većih programa koji

  obavljaju određenu zadaću, pri-

  mjerice pokreću ispis doku-

  menta, reproduciraju zvuk pu-

  tem zvučnika, omogućuju kori-

  sniku kreiranje prezentacije,

  tekstualnog dokumenta, obra-

  du slike ili zvuka.

  Slika 3. Korisnik odabire programsku podršku

  Svaki se program sastoji od ni-

  za naredbi (instrukcija) koje

  procesoru daju upute što treba

  raditi. Korisnik se može služiti

  već gotovim programima ili

  može sam izraditi

  (programirati) vlastite progra-

  me. Gotovi programi aplikacije

  su opće ili specijalizirane nam-

  jene koje pišu računalni stru-

  čnjaci. Stručnjaci koji pišu ra-

  čunalne programe zovu se pro-

  grameri. Oni se služe program-

  skim jezikom koje računalo ra-

  zumije.

  Slika 4. Svaki program čini niz nula i jedinica

  koje računalo razumije

  Da bi obavili radnju za koju su

  namijenjeni, većinu programa

  moramo instalirati na računalo.

  Nakon instalacije, programe je

  potrebno i održavati, tj. ažuri-

  rati. Ažuriranje se kod progra-

  ma koje posjedujete legalno,

  izvršava automatski. Neki su

  programi dostupni u online

  verzijama pa ih koristimo preko

  mrežnog preglednika.

  Slika 5. Programe je potrebno instalirati na

  pametne uređaje, telefone i računala

  Podjela programske podrške

  Programe možemo podijeliti na

  više skupina prema različitim

  kriterijima: namjeni, načinu

  distribucije ili načinu naplate.

  Najčešće ih dijelimo prema

  namjeni.

  Stranica 14 Svezak 3., Izdanje 4.

  Odabir programske podrške

 • S obzirom na namjenu, progra-

  me možemo podijeliti na dvije

  skupine: sustavske i primjen-

  ske.

  Primjenske programe nazivamo

  još aplikacije ili korisnički pro-

  grami. Sustavska programska

  podrška skupina je programa

  koja je neposredno povezana s

  pokretanjem računala i osnov-

  nim zadaćama vezanima za ra-

  čunalo. Primjensku skupinu

  čine programi koje korisnik ra-

  čunala primjenjuje za rješava-

  nje određenog problema ili za-

  datka. Na primjer, programi za

  pisanje i obradu teksta, za crta-

  nje i obradu slika, za rad s tabli-

  cama ili bazama podataka.

  Sustavski programi omogućuju

  računalu pokretanje primjen-

  skih programa, upravljanje

  sklopovljem i komunikaciju s

  korisnikom. Među sustavske

  programe ubrajaju se operacij-

  ski sustavi, pogonski programi

  (driveri) i ostali pomoćni pro-

  grami. Operacijski sustavi u-

  pravljaju cjelokupnim radom

  računala omogućuju izvršava-

  nje korisničkih naredbi.

  Slika 6. Operacijski sustav nalazi se na računa-

  lima, tabletima i pametnim telefonima

  Računala i računalne kompo-

  nente ugrađuju se danas u go-

  tovo sve uređaje: automobile,

  perilice, televizore medicinska

  pomagala i ostale pametne ure-

  đaje. Sukladno tome razvijaju

  se i odgovarajući operacijski

  sustavi. Svi operacijski sustavi

  nastoje biti „user-friendly”, od-

  nosno usmjereni na korisnika.

  Android je operacijski sustav

  američke tvrtke Google namije-

  njen mobitelima. Apple razvija

  operacijski sustav iOS za sve

  iPhone, iPad i iPod uređaje.

  Operacijski sustavi, kao što su

  Microsoft Windows, MacOS ili

  Linux, podloga su za instalira-

  nje ostalih programa na raču-

  nalima. Operacijski se sustavi

  međusobno razlikuju po nekim

  obilježjima.

  Stranica 15 Svezak 3., Izdanje 4.

  Najpoznatiji operacijski sustavi

  za pametne telefone su Andro-

  id, iOS, Symbian i Windows

  Mobile.

  Nakon uključivanja osobnog

  računala, operacijski sustav

  prvi se učitava u radnu memo-

  riju. Taj se postupak naziva

  podizanjem sustava (boot).

  Tek kada se operacijski sustav

  učita u radnu memoriju, raču-

  nalo je spremno za rad.

  Slika 7. Operacijski sustav Linux

  Slika 8. Operacijski sustav Microsoft Windows

  Natalija Stjepanek, prof.

 • Trg sv. Trojstva 4

  31000 Osijek

  Ekonomska i upravna škola Osijek

  radosnijima. Iako je hladan i

  moramo ga čistiti s naših auto-

  mobila, snijeg je onaj koji veseli

  sve, od onih najmlađih pa do

  najstarijih. Svi zimi volimo po-

  gledati kako pada snijeg i na-

  praviti koju kuglu ili snjegovića.

  Ove godine nismo imali bijeli

  Božić, ali još uvijek imamo vre-

  mena za sve zimske radosti.

  Zato ovo vrijeme dobro iskoris-

  tite i uživajte u narednim dani-

  ma.

  Novinarka: učenica Lucija

  Bertol, 3.b

  Već se neko vrijeme nalazimo u

  najhladnijem godišnjem dobu,

  u kojem dani traju kraće od

  noći. Godišnje doba, zima, služ-

  beno započinje 21. prosinca i od

  tada su priroda i poneke životi-

  nje uspavane. Iako su tempera-

  ture niske i moramo im se pri-

  lagođavati, imamo puno zim-

  skih i snježnih radosti. Neke su

  od tih radosti klizanje, skijanje,

  skijaško trčanje i još mnogi

  drugi. Ako niste osoba od adre-

  nalina ili možda nemate mo-

  gućnosti za ovakvo nešto, zimi

  je jako lijepo s voljenim osoba-

  ma pogledati neki dobar film,

  popiti čaj ili toplu čokoladu. To

  su sve sitnice koje nas tijekom

  hladnih i tmurnih dana čine

  Zima

  031/212-670

  fax: 399-353

  e-mail: ured@ss-ekonomska-upravna-

  os.skole.hr

  siječanj 2020.

  Uredništvo i lektura:

  Doris Goljevački, prof.

  Korektura:

  Marijana Biljan, prof.

  Recenzenti u ovom br.:

  dr.sc. Marija Mesić Škorić, prof.

  Natalija Stjepanek, prof.

  Karmela Ilijašev, prof.

  Logo novina i Facebook škole: Sanda Duk,

  dipl. oec.

  Internetska stranica škole: Draženka Galoše-

  vić, prof.

  http://ss-ekonomska

  -upravna-os.skole.hr/

  Izvor foto: www.rama-prozor.info