Topic 6 Interaksi Tamadun Asia Dan ya Di Malaysia Dan Dunia

 • View
  253

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Topic 6 Interaksi Tamadun Asia Dan ya Di Malaysia Dan Dunia

 • 8/4/2019 Topic 6 Interaksi Tamadun Asia Dan ya Di Malaysia Dan Dunia

  1/23

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  1

  Tajuk 6 INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DIMALAYSIA DAN DUNIA

  6.1 Sinopsis

  Pelajar-pelajar yang dikasihi

  Terima kasih kerana anda masih meneruskan tumpuan terhadap pembelajaran modul

  ini. Unit ini akan membincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan interaksi

  Tamadun Asia dan Relevensinya di Malaysia dan Dunia . Antara fokus utama yang

  akan dibincangkan dalam modul ini ialah berkaitan dengan;

  1. Interaksi Tamadun Cina dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia dan

  di dunia

  2. Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia dan

  di dunia

  3. Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya diMalaysia dan

  di dunia

  6.2 Hasil pembelajaran

  Setelah membaca modul ini, pelajar - pelajar akan dapat :

  i. Memahami relevansi tamadun asia dengan Malaysia dan dunia

  ii. Membanding beza antara pencapaian tamadun Cina, India dan Jepun

  6.3 Kerangka Tajuk

 • 8/4/2019 Topic 6 Interaksi Tamadun Asia Dan ya Di Malaysia Dan Dunia

  2/23

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  2

  INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA

  6.4 Pengenalan

  Ilmu ketamadunan sangat penting untuk sebuah negara majmuk seperti Malaysia

  yang rakyatnya terdiri daripada berbilang bangsa, budaya dan agama. Pada dasarnya,

  setiap rakyat Malaysia perlu mengetahui dan mengenali prinsip, nilai dan amalan setiap

  bangsa dan agama yang terdapat di Malaysia secara tepat dan dekat supaya

  perhubungan dan interaksi antara rakyat Malaysia tidak dipengaruhi atau ditentukan

  oleh prasangka dan kejahilan yang mudah menimbulkan kecurigaan, ketegangan dan

  kebencian. Ilmu ketamadunan harus diterapkan di kalangan rakyat Malaysia di peringkat

  awal lagi.

  Modul ini akan melihat interaksi yang berlaku di antara tamadun Cina, India dan

  Jepun serta relevansi dan kaitannya dengan dunia secara amnya dan Malaysia secara

  khususnya.

  6.4.1 Interaksi Tamadun Cina dengan tamadun lain dan relevansinya di

  Dunia

  Masyarakat dan budaya Tamadun Cina

  Kemunculan Tamadun cina

  Gambaran mengenai kemunculannya agak kabur kerana hanya berasaskan cerita-cerita

  mitos dan imaginasi. Sesetengah cendikiawan sejarah berpendapat bahawa sebelum

  kewujudan era pemerintahan Dinasti, China diperintah oleh lima orang pendeta yang

  mengasaskan peradaban dan tamadun Cina.

  Sepanjang perkembangan sejarah negera dan bangsa China, setiap dinasti

  bertapak,berkembang dan hancur yang kemudiannya digantikan oleh suatu dinasti

  yang lain.

  i. Dinasti Hsia ( 2697 SM)

  Raja terawal dinasti ini ialah Raja Huang Ti dan salah seorang keturunannyaiaitu Raja Yu dikatakan menjadi pengasas dinasti ini. Walaupun tanpa bukti

  yang dan jelas kerana tiada kesan-kesan yang ditemui sebagai bukti namun

  bagi orang Cina ianya tetap wujud.

  ii. Dinasti Shang (1766-1122 SM)

 • 8/4/2019 Topic 6 Interaksi Tamadun Asia Dan ya Di Malaysia Dan Dunia

  3/23

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  3

  Berpusat di Anyang dan bukti kewujudan dinasti ini adalah jelas dengan

  penemuan alat-alat dan tulang manusia yang banyak di kawasan utara

  Sungai Kuning di China.

  iii. Dinasti Chou ( 1122- 256 SM)

  DInasti ini terbahagi kepada dua iaitu Chou Awal ( 1122-771 SM) yang

  berpusat di Lembah Wei dan Chou Akhir (771-256 SM) yang berpusat di

  Loyang. DI zaman dinasti Chou ini bangsa China mencapai zaman

  keagungannya di bidang ekonomi, politik dan sosial.

  iv. Dinasti Chin ( 256-205 SM)

  Pusat pentadbirannya berasa di Lembah Wei di bawah pemerintahan

  Maharaja Shin Hung Ti (221-210S M). Beliau merupakan maharaja Dinasti

  Chin yang teragung . Beliau memerintah selama 11 tahun dengan

  menggunakan sistem kekerasan dan undang-undang yang menekan rakyat

  DI zaman dinasti Chin inilah Tembok Besar China dibina dengan jarak sejauh

  2256 KM untuk menghalang serangan orang-orang Mongol.

  v. Dinasti Han ( 202 SM -221 M)

  Rajanya yang terkenal ialah Han Wu Ti ( 141-87 SM). Zaman ini merupakan

  zaman perkembangan kesenian dan kesusasteraan. Ketika ini juga telah

  wujud jalan darat yang menghubungkan China dengan Asia Barat dan

  kawasan sekitar Laut Mediterranean dan jalan ini dipanggil Jalan Sutera

  kerana melalui jalan-jalan inilah sutera-sutera dari China di bawa ke Barat.

  vi. Dinasti Sui ( 589- 618 M)

  Dinasti ini diasaskan oleh Sui Wen Ti tetapi kezaliman Yuang Ti yang

  menggantikan Maharaja Sui telah membawa kepada pemberontakan oleh Li

  Yuen seorang pegawai yang berpengaruh di wilayah Shantung yang

  menyebabka kejatuhan kerajaan Sui.

  vii. Dinasti Tang ( 618- 907 M)

  Selain Li Yuen, raja Tang yang terkenal ialah Tang Tai Tsung putera Li Yuen

  yang meluaskan kekuasaan China hingga ke Parsi dan Laut Kaspian.

 • 8/4/2019 Topic 6 Interaksi Tamadun Asia Dan ya Di Malaysia Dan Dunia

  4/23

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  4

  viii. Dinasti Sung ( 960-975 M)

  Di dirikan oleh seorang general yang bernama Chao Hung Yin. Dinasti ini

  berkuasa selama kira-kira 300 tahun.

  ix. Dinasti Yuan / Mongol ( 1271-1368)

  Di bawah kepimpinan Kublai Khan, kaum Mongol berjaya mengalahkan

  dinasti Sung dan mendirikan kerajaan baru. Peking dipilih sebagai pusat

  pemerintahan dan bermulanya era perhubungan dengan barat.

  x. Dinasti Ming ( 1368-1644)

  Orang Cina memegang semula tampuk kekuasaan setelah kematian Kublai

  Khan. Seorang pemimpin bernama Chu Yuan Chang berjaya mengalahkan

  tentera Mongol .

  xi. Dinasti Ching /Manchu ( 1682-1911)

  Dinasti ini menjalinkan hubungan dagangan dengan pedagang-pedagang

  dari barat dengan membenarkan saudagar-saudagar asing singgah di mana-

  mana pelabuhan untuk berniaga.

  6.4.2 Masyarakat dan budaya Tamadun Cina

  Masyarakat Cina

  Seratus tahun yang lalu,setiap orang Cina akan memilih cara hidup dan corak pemikiran

  yang berasal dari nenek moyang mereka. Dari perkembangan awal sejarah China ,

  orang-orang Cina percaya bahawa mereka adalah bangsa yang lebih cerdik, beradab

  dan berkebolehan berbanding bangsa - bangsa lain. Orang-orang Cina lebih

  menghargai hasil minda (pemikiran) daripada perkara perkara yang bersifat material.

  Mereka memahami faedah yang boleh didapati daripada kemahiran-kemahiran yang

  menggabungkan beberapa bahan-bahan yang berlainan untuk menghasilkan peralatan

  yang boleh digunakan untuk menghasilkan barang-barang. Mereka juga amatmenghargai kemahiran yang membolehkan manusia hidup bersama-sama dalam

  keadaan harmoni dan bahagia. Memang benar orang-orang Cina menghargai kekayaan

  material tetapi mereka hanya menghargai kekayaan jika kekayaan itu boleh memberikan

  kepuasan dan kenikmatan hidup serta menaikkan status mereka ke tahap yang tinggi

  dalam masyarakat.

 • 8/4/2019 Topic 6 Interaksi Tamadun Asia Dan ya Di Malaysia Dan Dunia

  5/23

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  5

  Budaya Tamadun Cina

  Terdapat beberapa budaya yang masih di praktikkan sejak beberapa generasi yang

  lalu.Ianya menjadi sebahagian daripada identiti dan warisan masyarakat Cina sejak

  turun temurun yang lampau. Setiap budaya, amalan dan adat masyarakat Cina ini

  mempunyai pengertian dan pentafsirannya yang tersendiri yang tidak semata-mata

  melambangkan nilai - nilai yang wujud di dalam masyarakat Cina bahkan merupakan

  manifestasi terhadap beberapa nilai moral yang menjadi pegangan masyarakat Cina

  keseluruhannya. Nilai-nilai etika ini penting dalam meneruskan kelangsungan hidup dan

  keharmonian sesama anggota masyarakat. Amalan,adat dan pantang larang yang di

  pegang oleh masyarakat Cina lebih bersifat kawalan sosial yang berperanan mengikat

  anggota-anggota masyarakat agar tidak melakukan perkara - perkara yang menyimpang

  dari amalan-amalan orang Cina.

  Sistem Etika dan Orientasi Nilai

  Sistem keluarga merupakan asas kepada sistem sosial masyarakat China, Terdapat

  lima hubungan asas dalam tradisi budaya Cina iaitu: -

  Hubungan antara pemerintah dengan seorang rakyat.

  Hubungan antara bapa dengan anak lelakinya.

  Hubungan antara abang dengan adik lelakinya.

  Hubungan antara suami dengan isterinya.

  Hubungan antara seorang lelaki dengan kawannya.

  Tiga daripada hubungan tersebut merupakan hubungan antara ahli keluarga. Dua

  hubungan yang lain (hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan hubungan antara

  dua orang kawan lelaki) boleh dikembangkan menjadi suatu bentuk hubungan

  kekeluargaan. Ke semua ini dapat dilihat dalam perayaan-perayaan kaum Cina seperti

  Tahun Baru Cina , Chap Goh Meh, Kuih Bulan dan sebagainya .Ini dapat menjamin

  keharmonian dalam sebuah keluarga dan masyarakat

  Nilai-nilai dalam bidang pendidikan

  Berasarkan kefahaman masyarakat Cina , suatu perancangan pendidikan yang lengkap

  bukan sahaja mengajar tentang perkara-perkara yang menjadi kewajipan moral tetapi

  juga tentang konvensi sosial secara lengkap. Oleh itu, seorang yang berpendidikan

 • 8/4/2019 Topic 6 Interaksi Tamadun Asia Dan ya Di Malaysia Dan Dunia

  6/23

  WAJ3101Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

  6

  bukan sahaja bertindak secara bermoral tetapi dia juga merupakan seorang yang

  beradap dan bersopan.

  Oleh itu, orang Cina begitu mementingkan a